Villkor för prenumerationskreatörer

goglobalwithtwitterbanner

Ikraftträdandedatum: 24 maj 2024

 

Villkor för prenumerationskreatörer

Dessa Villkor för Prenumerationskreatörer (”Villkor”) gäller mellan dig och X Corp., på uppdrag av sig själv och dess anknutna organisationer (gemensamt ”X” eller ”vi/oss”) och styr ditt deltagande i X:s program Prenumerationskreatörer (”Programmet”). I dessa villkor betyder ”anknuten organisation” en juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med X, och ”du/dig”, ”din/ditt/dina” eller ”kreatör” betyder dig, en individ, ett företag eller någon annan juridisk person med ett X-konto som deltar i programmet. Om du ingår dessa villkor på uppdrag av en juridisk person garanterar du att du har rätt att agera å en sådan juridisk persons vägnar.

För att få delta i programmet måste du vara minst 18 år gammal, vara lagligen bosatt i USA och uppfylla de andra behörighetskraven som anges i avsnitt 2.

Utöver dessa villkor är din användning av Prenumerationer (ordet definieras nedan) föremål för våra Användarvillkor, vår integritetspolicy, våra regler och policyer (inklusive den nya Prenumerationspolicyn) samt alla policyer som införlivas i dem (gemensamt X:s användaravtal).

Läs dessa Villkor för Prenumerationskreatörer noga för att se till att du förstår de aktuella villkoren och undantagen. OM DU BOR I USA INNEHÅLLER DESSA VILLKOR VIKTIG INFORMATION SOM GÄLLER DIG OM HUR TVISTER LÖSES GENOM BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE I STÄLLET FÖR I DOMSTOL, INKLUSIVE ATT DU AVSÄGER DIG RÄTTEN ATT LÄMNA IN ETT YRKANDE SOM EN GRUPPTALAN OCH RÄTTEN ATT BEFRIAS FRÅN FÖRPLIKTELSER, SAMT EN BEGRÄNSNING AV DIN RÄTT ATT STÄLLA KRAV PÅ X MER ÄN ETT ÅR EFTER ATT DE RELEVANTA HÄNDELSERNA INTRÄFFADE, VILKET PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER OM NÅGON TVIST MED X UPPSTÅR. SE AVSNITT 13 FÖR MER INFORMATION OM DESSA BESTÄMMELSER.

Godkännande. Godkännande. Genom att delta i programmet (om du godkänns av X) eller på annat sätt ange ditt godkännande (till exempel genom att godkänna dessa villkor när du ansöker till programmet, klicka på ”Jag godkänner” etc.), garanterar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med ska du inte delta i programmet eller skapa ett prenumerationskonto.

 

1. Programmet för prenumerationskreatörer

Programmet ger dina fans chansen att stödja dig genom att betala för en prenumeration som erbjuds av X för åtkomst till ditt prenumerationskonto (definieras nedan) på X-plattformen, som inkluderar, utan begränsning, tjänsten som för närvarande finns på www.x.com och en eventuell efterföljande plats samt alla appar och API:er som X äger, driver och/eller rår över (”X-tjänsten” med ett gemensamt namn). X-kontot som du väljer att delta med i detta program (inklusive alla funktioner och förmåner såsom innehåll, en grupp, åtkomst, erkännande och erbjudanden och rabatter som du gör tillgängliga för prenumeranter i samband med det kontot) kallas ditt ”prenumerationskonto”. Folk som använder X-tjänsten kan betala för en månadsprenumeration till X (”prenumeration”) för att få tillgång till ditt prenumerationskonto.

När du ställer in ditt prenumerationskonto bestämmer du de specifika priserna för prenumerationerna (utifrån de prenumerationspriser som X har angett och som är inbyggda i funktionen). X förbehåller sig emellertid rätten att efter eget gottfinnande begränsa de prenumerationer vi erbjuder för tillgång till ditt konto, däribland, men utan begränsning, det belopp som får debiteras för en viss prenumeration, vilka som får köpa en prenumeration (till exempel en minimiålder för att få köpa en prenumeration), samt antalet prenumerationer som går att köpa av ett specifikt prenumerationskonto. Dessutom kan X från tid till annan, efter eget gottfinnande, ändra (t.ex. lägga till eller ta bort) typer eller värden på prenumerationspriser, de betalningsmetoder som görs tillgängliga för personer som köper prenumerationer eller andra programrelaterade funktioner.

Du bekräftar att X offentligt får visa, eller associera, information om ditt prenumerationskonto, däribland antalet prenumeranter och identiteten på köparna av prenumerationer, under den tid kontot är tillgängligt på X-tjänsten.

Du bekräftar vidare att X förbehåller sig rätten att hantera och analysera innehåll från ditt prenumerationskonto på samma sätt som innehåll du publicerar offentligt utanför ditt prenumerationskonto på X-tjänsterna.

Du ger härmed X tillstånd att använda och återanvända, och att ge andra som agerar å X vägnar rätten att använda och återanvända, ditt namn, ditt fotografi, en bild av dig (inklusive karikatyrer), din röst och biografisk information om dig, samt alla reproduktioner eller simuleringar av dessa, i samtliga former av medier eller teknik som nu är kända eller som kommer att utvecklas (däribland, men utan begränsning, film, video och digitala eller andra elektroniska medier) i samband med X:s kampanj- och marknadsföringsaktiviteter. 

 

2. Behörighet till programmet och andra krav

Om X ska tillgängliggöra och tillhandahålla prenumerationer för åtkomst till ditt konto och för att du ska vara berättigad att få en andel av intäkterna som X får för sin försäljning av prenumerationer, måste du godkännas av X för att släppas in till programmet. Behörighetskraven för programmet finns här. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att X använder uppgifterna som du tillhandahåller i ansökningsformuläret du skickar in för att överväga att godkänna dig för programmet. Alla som vill vara med i programmet måste godkännas på förhand av X.

Observera att anställda på X, våra tjänster och anknutna företag inte får delta i programmet, om de inte har godkänts på förhand av auktoriserad personal på X.

X anlitar en extern betalningsbehandlare (”betalningsbehandlare”) för att betala ut sina intäktsdelningspengar till dig, som delvis grundas i prenumerationer som säljs för åtkomst till ditt konto. Om du ska få vara med i programmet måste du först skapa ett konto hos betalningsbehandlaren, som kommer att kräva att du verifierar din identitet på vissa vis, t.ex. genom att uppvisa ett bevis på din identitet och/eller var du bor. Om du ger Betalningsbehandlaren en adress utanför staten Kalifornien, accepterar du att du utför tjänsterna enligt dessa Villkor utanför staten Kalifornien. Du måste dessutom skicka in betalnings- och skatteinformation till Betalningsbehandlaren. Om X eller betalningsbehandlaren som ett led i ansökan eller betalningsintroduktionsprocessen, eller senare, kommer fram till att de inte kan betala dig av någon anledning, får du inte vara med i programmet. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du uttryckligen att X får tillgång till uppgifter om aktiviteten och transaktionerna på det kontot som har anknutits till betalningsbehandlaren och genomför andra aktiviteter i samband med bearbetningen och övervakningen av intäktsandelsbetalningar enligt dessa villkor.

 

3. Regler och begränsningar

Enligt dessa villkor samtycker du till att X har rätt att erbjuda, visa och tillgängliggöra åtkomst till ditt prenumerationskonto via X-tjänsten och sälja prenumerationer för att folk ska få tillgång till ditt konto och i utbyte mot dessa licensierade rättigheter och ditt tillhandahållande av fördelarna och funktionerna med ditt prenumerationskonto, kan du få en andel av intäkterna som X får från prenumerationerna som köps av X, vilket beskrivs närmare nedan i avsnitt 4.

Du samtycker till att följande regler och begränsningar gäller deltagande i programmet och din behörighet att få en del av intäkterna som X tjänar på försäljningen av prenumerationer:

 1. Du är ansvarig för ditt prenumerationskonto, vilket bland annat innebär att du tillhandahåller fördelarna och funktionerna på ditt prenumerationskonto som du har sagt, att du korrekt beskriver fördelarna och funktionerna med ditt prenumerationskonto, samt att priset för prenumerationerna som du valde när du skapade ditt konto står i proportion till värdet av fördelarna och funktionerna på ditt prenumerationskonto.
 2. Du samtycker till att (a) inget i ditt prenumerationskonto är vilseledande eller bedrägligt; (b) verbala och visuella uttalanden från dig är sanningsenliga och väl underbyggda; (c) alla åsikter, rön eller erfarenheter som du lägger ut på ditt prenumerationskonto är ärliga och korrekta; och att du (d) i tillämpliga fall kommer att inkludera alla upplysningar som krävs för att indikera att du deltar i ett betalt partnerskap (t.ex. betalda produktplaceringar, rekommendationer eller annonser) som involverar ditt prenumerationskonto.
 3. Om du inte tillhandahåller några prenumerationsfunktioner eller förmåner efter att du har skapat dina prenumerationskonton, kanske du inte har rätt att få några av intäkterna som X har fått in från alla prenumerationer som företaget har sålt för åtkomst till ditt konto. Om ditt prenumerationskonto ofta visar sig vara inaktivt, kan du tas bort från programmet.
 4. Du kan blockera personer som har köpt prenumerationer från att komma åt ditt konto av valfria anledningar, men då har du inte rätt att få betalt för någon del av intäkterna som X har fått för någon prenumeration som X har till de personer du har blockerat.
 5. Bara du kan få en del av intäkterna som X har fått in från försäljningen av prenumerationer för att komma åt ditt konto.
 6. Prenumerationer och andelen av intäkterna som X har fått in från försäljningen av prenumerationer går inte att överlåta mellan X-konton.
 7. Förutom om det uttryckligen tillåts enligt programmet och/eller enligt prenumerationspolicyn, får du inte ge någon någonting som är värt pengar i utbyte mot att de köper en prenumeration för att komma åt ditt konto. 
 8. Ditt deltagande i programmet (däribland att erbjuda funktioner och förmåner till prenumeranter via ditt prenumerationskonto) och att X betalar en del av intäkterna som företaget får in från prenumerationer som säljs av X får inte bryta mot några tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter. Du är ensam ansvarig för eventuella överträdelser av dig eller ditt prenumerationskonto mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar.
 9. Vi kan komma att införa ytterligare begränsningar för att förhindra penningtvätt eller utifrån sanktioner eller lagar eller policyer mot bedrägerier. X kan bland annat blockera alla transaktioner som företaget exempelvis bedömer vara bedrägliga eller olagliga eller potentiellt bedrägliga eller olagliga. Vi kan i våra beräkningar av intäktsdelning undanhålla alla prenumerationer som vi menar har köpts på grund av brott mot X:s användaravtal eller som vi tror kan innebära brott mot någon lag och/eller alla intäkter som genereras från prenumerationer från blockerade transaktioner.
 10. Du får inte delta i programmet om du är en person med vilken amerikanska personer inte tillåts ha affärer på grund av ekonomiska sanktioner, inklusive, utan begränsning, sanktioner som administreras av USA:s finansdepartements Office of Foreign Assets Control eller någon annan tillämplig sanktionsmyndighet (”förbjuden person”). Detta omfattar, utan begränsning, personer som är belägna eller medborgare eller normalt bosatta i följande länder och regioner: Kuba, Iran, Krimregionen i Ukraina, Nordkorea och Syrien. Du garanterar att du inte är en förbjuden person.

Brott mot någon av ovanstående regler och begränsningar kan leda till att du inte längre får delta i programmet och/eller att du inte längre är behörig att få någon del av intäkterna som går att hänföra till X:s försäljning av prenumerationer för att komma åt ditt konto.

 

4. Intäktsandelsbetalningar och avgifter

Vi kan betala dig en del av intäkterna vi får in från försäljningen av prenumerationer för att komma åt ditt konto. Andelen beror, enligt X:s gottfinnande, på ett flertal faktorer, däribland det totala antalet och priset för prenumerationerna som har köpts för åtkomst till ditt konto och de avgifter och skatter (däribland för försäljning, användning, mervärde, varor och tjänster, källskatter eller transaktionsskatter eller andra avgifter) som Apple, Google, betalningsbehandlaren, banker och/eller kreditkortsföretag kan ta ut vid köp av prenumerationer och vid behandlingen av våra betalningar till dig. Du förstår detta och bör inte ha några förväntningar på att någon viss intäktsprocent eller ett visst belopp kommer att betalas ut, eller fortsätta att gälla, med tiden.

Du är ansvarig för att omedelbart svara på alla frågor och förfrågningar som skickas till dig och som gäller prenumerationer som vi har sålt för att komma åt ditt konto. Du bekräftar vidare att du är ansvarig för tvister som rör prenumerationer vi har sålt för att komma åt ditt konto. Oaktat det föregående samtycker du till att Apples, Googles eller X respektive kundtjänstteam kan fatta beslut (efter eget gottfinnande) om återbetalnings- och/eller återkravsförfrågningar som riktas till Apple, Google eller X som svar på kundklagomål och för att följa tillämpliga lagar. Om ett köp av en prenumeration är föremål för återbetalning och/eller betalningar för intäktsandelar som du har fått från X för köp av prenumerationer är föremål för en återbetalnings-/kreditprocess, kan vi eller betalningsbehandlaren stänga av, räkna av (mot eventuella framtida intäktsandelsbetalningar som vi beslutar oss för att göra till dig), fakturera dig eller på något annat vis få tillbaka beloppet för de betalningar som har gjorts eller krediterats till dig tidigare (plus eventuella motsvarande avgifter) och ta bort sådana betalningar från din kvittohistorik.

Alla intäktsdelningsbetalningar som görs till dig hanteras av betalningsbehandlaren. Behandlingen av intäktsandelsbetalningar är underställt – och du samtycker till att följa – betalningsbehandlarens och din banks användaravtal, användarvillkor och integritetspolicy. X kommer inte att vara ansvarigt för eventuella fel som görs av betalningsbehandlaren eller din bank. X betalar ut alla intäktsandelar i amerikanska dollar. Om du vill ha intäktsdelningsbetalningar i din lokala valuta kommer betalningsbehandlaren att hantera valutaomvandlingen. Du står för eventuella omräknings- eller överföringsavgifter. Dessutom kan vissa betalningsformer medföra ytterligare behandlingsavgifter som du får betala för. När vi gör en intäktsandelsbetalning till dig gör vi det via betalningsbehandlaren cirka 60 dagar efter utgången av den månad då vi fick intäkterna för prenumerationer som vi sålde och som är hänförliga till en sådan betalning, om inte annat anges häri.

Oaktat detta är vi inte skyldiga dig någon intäktsandelsbetalning om vi inte först har registrerat och tillskrivit ditt prenumerationskonto ett belopp som överstiger en lägsta betalningströskel på femtio amerikanska dollar (50,00 USD) (”lägsta betalningströskel”). Alla obetalda belopp under den lägsta betalningströskeln flyttas över till nästa betalningsperiod tills betalningströskeln har nåtts. Vi betalar inte, och du har inte rätt till, någon ränta på intäktsdelningsbelopp som betalas ut sent.

Om du ska kunna ta emot betalningar för intäktsandelar måste du se till att dina skatte-, bank- och/eller andra betalningsuppgifter som du ger till betalningsbehandlaren är uppdaterade, fullständiga och korrekta. Om betalningsbehandlaren inte kan betala dig av någon anledning, kan vi avsluta eller stänga av dig från att ta emot intäktsandelsbetalningar enligt dessa villkor och/eller att delta i programmet. Alla betalningar till dig är alltid villkorade av om du begår bedrägeri och andra juridiska undersökningar som vi eller betalningsbehandlaren (efter vårt gottfinnande) kan införa och genomföra. Såvida inte annat skriftligen har godkänts i förväg av en auktoriserad representant för X, får du inte låta tredje man ta emot betalningar å dina vägnar enligt dessa villkor.

Om du tänker bestrida summan av en intäktsandelsbetalning som har gjorts till dig, måste du meddela X skriftligen inom 30 dagar efter att du har mottagit en sådan betalning. Om du inte gör det innebär det att du avstår från alla anspråk som rör betalningen. Du kan kontakta supportteamet för att skicka denna avisering genom att gå till Få support från Inställningar och sekretess > Intäktsgenerering > Få support på navigeringsmenyn i ditt X-konto. Alla betalningar till dig grundas i intäktsandelsbeloppen som X räknar ut, och de är slutgiltiga och bindande.

 

5. Ingen garanti för prenumerationsintäkter

Prenumerationer är inte ett lagligt betalningsmedel, någon valuta, inga valutaekvivalenter, inga elektroniska pengar eller någon typ av finansiellt betalningsinstrument (eller kopplade till någon av dessa saker), och prenumerationer har inget penningvärde och utgör inte egendom. Vi lovar inte att köpet av prenumerationer kan användas för att lösa in någon garanterad summa pengar, eller några pengar överhuvudtaget. Du samtycker till att vi har ensamrätt att hantera, reglera, kontrollera, avsluta och/eller modifiera licensrättigheterna bakom prenumerationer som vi finner lämpligt, utan ansvar gentemot dig. Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig, och du kommer inte att hävda att vi är ansvariga gentemot dig, utifrån försäljningen av prenumerationer för att komma åt ditt konto, bland annat för någon del av intäkterna vi får in från försäljningen av prenumerationer.

Vi har även rätt att stoppa försäljningen av prenumerationer och inlösen av prenumerationer helt och hållet, efter eget gottfinnande, utan något ansvar gentemot dig.

Vi garanterar heller inte att alla som har tillgång till ditt konto har köpt en prenumeration.

 

6. Du är ansvarig för att betala din skatt

Du ansvarar för att betala tillämpliga skatter (enligt definitionen nedan), om några, till skattemyndigheter på grund av belopp som härrör från, eller i samband med, att du mottar en betalning av en del av intäkterna som X har fått från prenumerationsförsäljning. X kan dra av eller innehålla skatter som företaget kan vara juridiskt skyldigt att dra av eller innehålla från belopp som tillkommer dig, och betalningar till dig med avdrag för sådana källskatter utgör hela betalningen och en reglering av de belopp som ska betalas enligt dessa villkor. Parterna ska förse varandra med all skattedokumentation som nödvändig för att göra betalningar eller ta betalt enligt detta avtal. ”Skatter” som ordet används ovan betyder alla inkomster, alla stämpelskatter, all användning, mervärdesskatter eller andra skatter, tullar, avgifter, avgifter, avdrag eller källskatter.

 

7. Säga upp detta avtal och andra åtgärder vi kan vidta

Dessa villkor börjar gälla det datum då du klickar för att acceptera dessa villkor (oavsett om du accepteras i programmet eller inte) och gäller tills de sägs upp av någon av parterna till detta avtal. Du kan när som helst välja bort att delta i programmet genom att lämna ett skriftligt meddelande till X från Få support i Inställningar och sekretess > Intäktsgenerering > Få support på navigeringsmenyn i ditt X-konto. X kan när som helst säga upp dessa villkor, med eller utan orsak, efter eget gottfinnande, däribland om du ger en missvisande bild av dig själv eller ditt prenumerationskonto, bryter mot dessa villkor, X:s användaravtal eller någon tillämplig lag, eller inte längre uppfyller behörighetskraven för att delta i programmet.

Dessutom förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande inte göra prenumerationer tillgängliga för en kreatörs konto; begränsa antalet prenumerationer som vi kan sälja för att ge tillgång till ett konto, eller begränsa intäktsandelen från prenumerationer som kan betalas till en kreatör, däribland utifrån volym eller tidsram; stänga av, ta bort eller inaktivera åtkomsten till en kreatörs prenumerationskonto eller sluta förse en kreatör med hela eller delar av programmet; ta bort en kreatör från programmet; och/eller hålla inne, stänga av, ersätta eller kvitta betalningar för intäktsandelar (däribland alla belopp som kan ha varit hänförliga till eller komma från tidigare eller framtida försäljningar av prenumerationer för att komma åt en kreatörs konto) om vi tror att kreatören eller dennas prenumerationskonto bryter mot dessa villkor, X:s användaravtal eller någon tillämplig lag. Vi har inget ansvar för att vidta några av de ovanstående åtgärderna.

När dessa villkor sägs upp och/eller du slutar att delta i programmet (a) kommer rättigheterna och skyldigheterna enligt dessa villkor omedelbart att upphöra, (b) alla skulder som har uppstått före uppsägningens ikraftträdande bestå, med förbehåll för detta: (i) om du har uppnått minimibetalningströskeln vid tidpunkten för uppsägningen av dessa villkor, kommer betalningsbehandlaren att försöka betala dig för upplupna belopp. Men om betalningsbehandlaren inte kan betala dig på grund av omständigheter utanför dennas kontroll, kommer du automatiskt att förlora alla sådana belopp, och X kommer inte att vara skyldig dig något sådant belopp; eller (ii) om du inte har uppnått minimibetalningströskeln kommer inget belopp att betalas eller vara skyldigt dig.

 

8. Sekretess

Under och efter ditt deltagande i programmet får du inte avslöja någon information som tillhör X eller icke-offentlig information om X som du har fått tillgång till eller som du har tillgång till i samband med programmet (”konfidentiell information֨”), förutom när det har godkänts skriftligen av X eller enligt lagkrav eller domstolsbeslut, förutsatt att (a) du omedelbart meddelar X skriftligen om behovet av avslöjande och (b) endast avslöjar den del av den konfidentiella Information som lagen kräver. Du ska omedelbart meddela X om faktiskt eller misstänkt missbruk eller obehörigt avslöjande av konfidentiell information. När dessa villkor sägs upp och/eller du slutar att delta i programmet kommer du omedelbart att förstöra eller radera all konfidentiell information som du innehar eller kontrollerar.

 

9. Friskrivning

DU BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN ATT PROGRAMMET OCH PRENUMERATIONER (ELLER INSLAG I DEM) KAN VARA EXPERIMENTELLT OCH/ELLER I EN BETA-FAS OCH GODKÄNNER ATT ÅTKOMST TILL OCH/ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMMET OCH PRENUMERATIONER SKER HELT PÅ DIN EGEN RISK. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER TILLHANDAHÅLLS PROGRAMMET OCH PRENUMERATIONER ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÅNG”, MED ALLA DESS FEL OCH UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG. X FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OCH FÖRHÅLLANDEN, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ICKE-INTRÅNG ELLER SOM UPPSTÅR UR HANDLING ELLER RESULTAT. X GER INGA GARANTIER ELLER LÖFTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR (I) FULLSTÄNDIGHETEN, NOGGRANNHETEN, TILLGÄNGLIGHETEN, AKTUALITETEN, SÄKERHETEN ELLER PÅLITLIGHETEN HOS PROGRAMMET OCH PRENUMERATIONER, SAMT (II) HURUVIDA PROGRAMMET ELLER PRENUMERATIONER KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER VARA TILLGÄNGLIGT UTAN AVBROTT, SÄKERT ELLER FELFRITT. X KONTROLLERAR INTE, STÄLLER SIG INTE BAKOM ELLER GODKÄNNER DITT PRENUMERATIONSKONTO (INKLUSIVE DESS EVENTUELLA INNEHÅLL, FUNKTIONER ELLER FÖRDELAR).

 

10. Ansvarsbegränsning

I DEN MÅN TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET SKA X-BOLAGEN INTE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND, ELLER NÅGON FÖRLUST AV VINSTER ELLER INTÄKTER, VARE SIG DEN SKER DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER, GOODWILL ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER SOM UPPKOMMER GENOM (i) DIN TILLGÅNG TILL, DITT BRUK AV ELLER DELTAGANDE I (ELLER OFÖRMÅGA ATT FÅ TILLGÅNG TILL, BRUKA ELLER DELTA I) PRENUMERATIONER OCH PROGRAMMET; (ii) EVENTUELLT BETEENDE ELLER INNEHÅLL FRÅN NÅGON TREDJE MAN PÅ X:S TJÄNSTER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLT ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT UPPFÖRANDE AV ANDRA ANVÄNDARE ELLER TREDJE MAN; (iii) INNEHÅLL SOM ERHÅLLS FRÅN TJÄNSTERNA; SAMT (iv) OBEHÖRIG ÅTKOMST, ANVÄNDNING ELLER ÄNDRING AV DET DU ÖVERFÖR ELLER DITT INNEHÅLL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DET SAMLADE ANSVARET FÖR X-BOLAGEN ÖVERSTIGA DET HÖGRE BELOPPET AV ETT HUNDRA US-DOLLAR (100,00 USD) ELLER DET BELOPP DU BETALADE TILL X, OM NÅGOT, UNDER DE SENASTE SEX MÅNADERNA ENLIG DESSA VILLKOR FÖRE DEN HÄNDELSE SOM GER UPPHOV TILL YRKANDET. BEGRÄNSNINGARNA I DETTA UNDERAVSNITT GÄLLER OAVSETT TEORI OM ANSVAR, VARE SIG DET GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, LAGAR, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖR FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAT, OCH OAVSETT OM X HAR INFORMERAS OM MÖJLIGHETEN AV EN SÅDAN SKADA ELLER INTE, OCH ÄVEN OM EN ÅTGÄRD SOM BESKRIVS HÄR BEFINNS INTE HA UPPNÅTT SITT VÄSENTLIGA SYFTE. "X-BOLAG" SYFTAR PÅ X, DESS MODERBOLAG, ANKNUTNA ORGANISATIONER, RELATERADE FÖRETAG, TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, REPRESENTANTER, PARTNER OCH LICENSGIVARE.

LAGEN I DIN JURISDIKTION TILLÅTER KANSKE INTE VISSA BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR. I DEN MÅN SOM KRÄVS ENLIGT LAGEN I DIN JURISDIKTION BEGRÄNSAR DET OVANSTÅENDE INTE X-BOLAGENS ANSVAR FÖR BEDRÄGERIER, BEDRÄGLIG FELAKTIG FRAMSTÄLLNING, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKAS AV VÅR VÅRDSLÖSHET, OAKTSAMHET, ELLER AVSIKTLIGA BETEENDE. I DEN MÅN LAGEN MEDGER DET SKA X-BOLAGENS MAXIMALA TOTALA ANSVAR FÖR EVENTUELLA ICKE EXKLUDERBARA GARANTIER VARA BEGRÄNSAT TILL ETTHUNDRA US-DOLLAR (100,00 USD).

 

11. Utfästelser och garantier

Du intygar och garanterar att (a) du har, eller har erhållit och kommer att behålla alla rättigheter, auktorisationer och licenser som är nödvändiga för att utföra dina skyldigheter enligt dessa villkor och för att erbjuda, vara värd för och tjäna pengar på ditt prenumerationskonto i samband med programmet utan ytterligare betalningar från X till någon tredje part, (b) all information som du har lämnat till X och/eller betalningsbehandlaren för att registrera dig och delta i programmet är korrekt, riktig, fullständig och aktuell vid alla tillfällen, (c) du är minst arton (18) år gammal, (d) du har alla nödvändiga rättigheter, befogenheter och rätt att ingå dessa villkor, (e) du följer, och kommer att fortsätta att följa, alla tillämpliga lagar, regler, stadgar, förordningar och etiska skyldigheter när du utför handlingar enligt detta (däribland relevanta dataskydds- och integritetslagar; lagar som är tillämpliga på tävlingar, kampanjer eller presenter; reklamlagar och FTC:s (Federal Trade Commissions) regler och föreskrifter såsom FTC:s Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising), och du kommer inte att få X och/eller betalningsbehandlaren att bryta mot något av det föregående, (f) du alltid kommer att följa X:s användaravtal, samt (g) ditt prenumerationskonto inte kommer att bryta mot eller göra intrång i någon extern parts rättigheter (inklusive upphovsrätt, varumärke, tjänstemärke, affärshemlighet, kontrakt, integritet eller publicitetsrättigheter) eller innehålla något material som, om någon litar på det, kan orsaka skada på eller men för någon person eller egendom.

 

12. Gottgörelse

Du går med på att gottgöra, försvara och hålla X-bolagen (”gottgjorda personer” med ett gemensamt namn) skadeslösa på grund av alla anspråk, ansvar, förluster och utgifter från tredje part (däribland skadeersättningar, förlikningsbelopp och rimliga advokatarvoden) som riktas mot gottgjorda personer och som härrör från eller är relaterade till (a) ditt deltagande i programmet, (b) brott mot dina utfästelser, garantier och skyldigheter enligt dessa villkor, eller (c) din försumlighet eller vanskötsel. Dina gottgörelseförpliktelser inom ramen för detta kommer att vara underställt att (i) de gottgjorda personerna skyndsamt skriftligen meddelar dig om anspråket, förutsatt att eventuella förseningar av underrättelsen inte kommer att befria dig från dina gottgörelseförpliktelser förutom och endast i den utsträckning som sådan en försening väsentligt försämrar din förmåga att försvara dig mot ett sådant anspråk, (ii) de gottgjorda personerna samarbetar med dig på ett rimligt sätt med avseende på försvaret och regleringen av ett sådant anspråk, samt att (iii) du tillåter X, efter eget val, att delta i och sköta försvaret och förlikningen av ett sådant anspråk. Du kommer inte att reglera ett sådant krav som kan äventyra något av de gottgjorda personernas intressen utan de gottgjorda personernas på förhand inhämtade skriftliga tillstånd; förutsatt att de gottgjorda personerna samarbetar på ett rimligt sätt kring ett sådant försvar eller en sådan förlikning, på din begäran och på din bekostnad.

 

13. Tvistlösningsavtal – Bindande skiljedom och undantag från grupptalan

DETTA AVSNITT GÄLLER ENDAST DIG SOM BOR I USA. LÄS DETTA AVSNITT NOGA – DET KAN PÅVERKA DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER MARKANT, SÄRSKILT DIN RÄTT ATT LÄMNA IN EN STÄMNING I EN DOMSTOL.

Allmänt. Följande bestämmelser är viktiga med avseende på avtalet mellan dig och X angående X:s funktioner och tjänster som dessa Villkor gäller. Med förbehåll för bestämmelserna nedan, inklusive undantag som anges i detta avsnitt, samtycker du och X till att döma i alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår ur eller relaterade till dessa villkor och/eller ditt deltagande i programmet (enskilt en "tvist", eller mer än en, "tvister").

Initial tvistlösning. De flesta tvister mellan dig och X kan lösas informellt. Du kan kontakta oss genom att skriva till Betald support här. När du kontaktar oss ska du kort beskriva arten av och anledningen till dina bekymmer, dina kontaktuppgifter och den specifika lösning du är ute efter. Parterna ska göra sitt bästa för att lösa alla Tvister förutom Undantagna tvister under denna supportprocess. Du och vi är överens om att deltagande i god tro i denna informella process är nödvändigt och måste slutföras som ovan innan någon av parterna får inleda ett skiljedomsförfarande angående någon tvist.

BINDANDE MEDLINGSFÖRFARANDE. Om vi inte kan komma överens med dig om en Tvist inom trettio (30) dagar från den tidpunkt då den informella tvistlösningen inleddes enligt bestämmelsen om Initial tvistlösning ovan, kan antingen du eller vi inleda ett bindande skiljedomsförfarande, vilket är det enda sättet att lösa en Tvist, med förbehåll för de villkor som anges nedan och med undantag för yrkanden som väcks i domstol för småmål eller Undantagna tvister, om du inte väljer bort detta. Specifikt ska alla tvister slutgiltigt lösas uteslutande genom bindande skiljeförfarande som administreras av American Arbitration Association ("AAA") i New York, NY, och genom en enda ömsesidigt överenskommen skiljeman, i enlighet med bestämmelserna i AAA:s regler för konsumentskiljedom, tillgänglig på www.adr.org eller genom att ringa AAA på 1.800.778.7879, förutom vad som anges nedan. DU OCH X FRÅNSÄGER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN RÄTTEN TILL EN RÄTTEGÅNG MED JURY ELLER DOMARE, UTOM MED AVSEENDE PÅ UNDANTAGNA TVISTER.

Med undantag av Undantagna tvister ska skiljedomaren och inte någon federal, statlig eller lokal domstol eller myndighet ska ha exklusiv behörighet att slita eventuella Tvister, däribland alla yrkanden om att hela eller delar av dessa Villkor är ogiltiga eller möjliga att ogiltigförklara, eller om en Tvist är föremål för skiljedom. Skiljedomaren har befogenhet att bevilja vilka medel som helst som är tillgängliga i en domstol enligt lagen eller enligt vad som är rätt och billigt, förutsatt att dessa medel (inklusive förelägganden) är begränsade till dina individuella omständigheter. Oaktat kraven i denna skiljedomsbestämmelse kan du, om tvisten omfattar ett krav på offentligt föreläggande, välja att avskilja det yrkandet från skiljeförfarandet och väcka det i en valfri behörig domstol. Skiljedomarens utlåtande ska vara skriftligt och bindande för parterna och kan anslås som en dom i en valfri behörig domstol.

DU HAR ETT ÅR PÅ DIG ATT LÄMNA IN ETT YRKANDE MOT X, OM DU INTE VÄLJER BORT DETTA. Du måste väcka anspråk mot X inom ett (1) år efter det datum då yrkandet uppstod, såvida inte lagen föreskriver att den normala preskriptionstiden för yrkandet inte får förkortas genom avtal. Om du inte inleder ett yrkande inom denna period avsäger du dig, i den utsträckning som lagen tillåter det, alla rättigheter du har till ett sådant yrkande, och X ska inte ha något ansvar med avseende på sådana yrkanden.

Registreringsprocess och kostnader. Det finns anvisningar om hur du inleder ett skiljedomsförfarande på adressen https://adr.org/Support. X kommer att betala konsumentens initiala anmälningsavgift på 200 USD, men trots eventuella regler i AAA om motsatsen, är parterna överens om att dela lika på alla andra kostnader för skiljeförfarandet, inklusive skiljemannens arvoden och utgifter, utom i den utsträckning som krävs enligt lag. Skiljemannen (och inte AAA) ska ha ensam behörighet att avgöra eventuella tvister som uppstår angående fördelningen av kostnader och utgifter, inklusive skiljemannens arvoden och utgifter. Om skiljemannen kommer fram till att anspråk har lämnats in i syfte att trakassera eller var uppenbart ogrundade, kan skiljemannen omfördela skiljemannens ersättning och administrativa avgifter, inklusive anmälnings- och förhandlingsarvoden, enligt AAA Consumer Arbitration Rules. Parterna förstår att de skulle ha rätt att väcka talan i domstol och ha en juryrättegång utan denna obligatoriska bestämmelse. De förstår vidare att kostnaderna för skiljedomsförfarandet i vissa fall kan överstiga kostnaderna för rättstvister och att rätten till framläggande av dokument kan vara mer begränsad i skiljedomsförfaranden än i domstol.

Plats. Skiljedomsförfarandet kommer att äga rum enbart på dokumentbasis, eller så kan du välja att genomföra förfarandet via telefon, video eller personligen. För personliga skiljedomar kommer förfarandet att ske i den stad eller det county där du bor eller, om du inte är bosatt i USA, i delstaten New York, New Yorks county.

Avstående från grupptalan. DU OCH VI ACCEPTERAR VIDARE ATT EVENTUELLA ANSPRÅK ENDAST FÅR VÄCKAS ENSKILT OCH INTE Å VÄGNARNA FÖR ELLER SOM ETT LED I EN GRUPPTALAN. PARTERNA AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT DELTA I EN GRUPPTALAN ELLER ATT SÖKA FÖRELÄGGANDEN SOM GRUPP. Såvida inte du och vi kommer överens skriftligen får skiljedomaren inte konsolidera förfaranden eller mer än en persons anspråk och får inte på annat sätt presidera över någon form av grupptalan.

Avskiljbarhet. Om det fastställs att någon del av detta tvistlösningsavtal inte är verkställbar med avseende på ett visst anspråk eller rättsmedel (t.ex. ett föreläggande), ska detta anspråk eller rättsmedel (och endast det anspråket eller rättsmedlet) avskiljas och väckas vid en behörig domstol, och alla andra anspråk måste hanteras i skiljedomstol.

Undantag - Undantagna tvister och rättstvister om yrkanden som rör småmål – val av forum. Oaktat parternas beslut att slita alla andra tvister genom skiljedom, ska alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår till följd av bedrägeri (”Undantagna tvister”) föras fram inför de federala eller statliga domstolarna i New York County, New York, USA, som ska ha exklusiv jurisdiktion, och du samtycker till personlig jurisdiktion i dessa domstolar och avstår från alla invändningar som rör att forumet inte passar dig. Utan att det påverkar och oaktat det föregående samtycker du till att X, efter eget gottfinnande, kan komma att föra talan om alla Undantagna tvister vi har med dig i alla behöriga domstolar i USA. Båda parterna kan också ansöka om hjälp i en småmålsdomstol i fråga om tvister eller anspråk som är inom ramen för den domstolens jurisdiktion.  

30 dagars rätt att välja bort. Om du vill välja bort och inte vara bunden av dessa skiljedomsbestämmelser som anges ovan, kan du skicka ett skriftligt meddelande om ditt beslut att välja bort dem till följande adress:

X Corp.
Attn: Legal Department – Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
USA

Om du redan har godkänts i Programmet kan du skicka in ditt meddelande om att du väljer bort bestämmelsen genom att skriva till Betald support här.

Ditt skriftliga meddelande måste innehålla ditt namn, ditt X-kontonamn, e-postadressen eller telefonnumret som är kopplat till ditt kontonamn, samt ett tydligt uttalande om att du inte vill lösa tvister med X.

Meddelandet måste skickas inom 30 dagar efter att du godkände dessa Villkor. Annars är du skyldig att slita tvister enligt villkoren i dessa bestämmelser. Du kan även skicka meddelandet innan du godkänner dessa Villkor, och i så fall bedömer vi att du har valt bort skiljedomsförfarande. Ditt beslut att välja bort denna skiljedomsbestämmelse kommer inte att påverka din relation med X eller leveransen av funktioner eller tjänster till dig av X negativt. Om du väljer bort dessa bestämmelser kommer X inte heller att vara bundet av dem.

Ändringar av detta Avsnitt. Vi kommer att varsla 60 dagar i förväg om alla väsentliga ändringar av detta tvistlösningsavtal. Ändringarna kommer att träda i kraft den 60:e dagen och kommer endast att gälla framtida anspråk som uppstår efter den 60:e dagen.

Lagval. DESSA VILLKOR GÄLLER EN MELLANSTATLIG HANDELSTRANSAKTION. DEN FEDERALA SKILJEDOMSLAGEN OCH RÄTTSPRAXISEN STYR TOLKNINGEN OCH VERKSTÄLLIGHETEN AV DESSA SKILJEDOMSBESTÄMMELSER, UTAN AVSEENDE PÅ DELSTATLIG LAGSTIFTNING. I den mån statlig materiell lag tillämpas på en tvist, ska lagen i delstaten Texas tillämpas, utan hänsyn till lagkonflikter.

Fortsatt giltighet. Detta tvistlösningsavtal fortsätter att gälla när relationen mellan dig och X upphör, inklusive uppsägning eller avregistrering av alla tjänster eller meddelanden som tillhandahålls av X.

 

 

14. Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan. Vi meddelar dig om väsentliga ändringar, till exempel via ett meddelande i tjänsten eller ett e-postmeddelande till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Om du väljer att fortsätta delta i programmet efter att ändringarna har trätt i kraft betraktas det som att du har godkänt sådana ändringar. Om vissa ändringar inte är acceptabla kan du sluta delta i programmet genom att skicka ett skriftligt meddelande till X och sluta använda prenumerationsfunktionerna.

Villkoren för prenumerationskreatörer är skrivna på engelska men görs tillgängliga på flera språk via översättning. X försöker se till att översättningarna är så identiska som möjligt med den engelska originalversionen. Men förekommer det avvikelser eller inkonsekvenser är det den engelska versionen av villkoren för prenumerationskreatörer som gäller. Du accepterar att engelska är referensspråket för tolkningen och konstruktionen av villkoren för prenumerationskreatörer.

 

15. Du är inte vår anställd

Du förstår att din relation med oss enbart är att du är en användare av våra tjänster och är en oberoende juridisk person. Du är inte anställd hos oss. Ingen byrå, inget partnerskap eller samriskföretag är tänkt eller skapas genom dessa villkor eller att du deltar i programmet. Du behåller alla rättigheter och skyldigheter för ditt innehålls art och laglighet, sättet på vilket det skapas och erbjuds och om du bestämmer dig för att erbjuda det överhuvudtaget. 

 

16. Övrigt

a. Återkoppling. Kreatören kan förse X med kommentarer som rör programmet och/eller kreatörens utvärdering och användning av funktioner och tjänster som tillhandahålls av X (”återkoppling”). Kreatören samtycker till att X och företagets utsedda personer har rätt att kopiera, modifiera, skapa härledda verk av, offentligt visa, avslöja, distribuera, licensiera och underlicensiera, införliva och på annat sätt använda återkopplingen, däribland härledda verk från denna, för alla kommersiella och icke-kommersiella ändamål utan förväntningar på betalning, eller tack, av något slag av eller till kreatören. Inget i detta avtal hindrar X från att utveckla funktioner, produkter eller tjänster som kan konkurrera med kreatörens eller någon kreatörs kunder eller slutanvändares funktioner, produkter eller tjänster.

b. Gällande lag. 

 • Dessa Villkor kommer att styras av lagarna i delstaten Texas, och alla Tvister som uppstår mellan dig och X kommer att omfattas av avsnitt 13 ovan (Tvistlösningsavtal)

 • Om du bor i en EU-medlemsstat, ett EFTA-land eller Förenade kungariket kommer de tvingande lagarna i ditt bosättningsland att gälla och rättsliga förfaranden kan väckas vid relevanta domstolar enligt lagarna i ditt bosättningsland. 

 • Om du bor utanför USA, en EU-medlemsstat, en EFTA-stat eller Storbritannien kommer dessa villkor att styras av lagarna i delstaten Texas.

c. Meddelanden. Eventuella meddelanden till X ska skickas till X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, Attn: Legal Department, som vanligt brev eller flygpost eller skickas med kurir över natten. En kopia ska skickas per e-post till legalnotices@x.com och anses ha inkommit när de mottas. Meddelanden till dig kan ges genom e-post till den e-postadress som är kopplad till ditt X-konto, eller genom att skicka ett meddelande till ditt X-konto eller X-tjänsten, och anses vara mottaget när det skickas (för e-post) eller anslås.

d. Avstående. Underlåtenhet av X att upprätthålla någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor ska inte betraktas som att vi har avstått från denna rätt eller bestämmelse. X avstående av någon försummelse innebär inte avstående från någon efterföljande försummelse.

e. Fortsatt giltighet; Avskiljbarhet. Eventuella förpliktelser, som uttryckligen eller till sin natur fortsätter att vara giltiga när dessa villkor har sagts upp, ska fortsätta vara giltiga och gällande efteråt. Icke verkställbara bestämmelser kommer att ändras för att återspegla parternas avsikter, och återstående bestämmelser i dessa villkor kommer att fortsätta att gälla fullt ut.

f. Överlåtelse. Du får inte överlåta eller överföra dessa villkor, eller några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dem, och alla sådana försök är ogiltiga.

g. Force majeure. Ingen av parterna kommer att hållas ansvarig för någon försening eller uraktlåtenhet eller bristande utförande av sina skyldigheter enligt dessa villkor på grund av orsaker utanför deras rimliga kontroll, däribland händelser utanför mänsklig kontroll, samhällsfienders handlingar, myndighetshandlingar, brand, översvämning, epidemier (inklusive covid-19), karantänrestriktioner, strejker, tumult i samhället, terroristhandlingar eller hot om sådana, avbruten eller försenad telekommunikation eller felande teknisk utrustning eller infrastruktur, eller fraktembargon (” force majeure-händelse”), och varje part ska vara befriad från att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal under den tid som en sådan force majeure-händelse pågår. Om force majeure-händelsen hindrar dig från att tillhandahålla ditt prenumerationskonto på det sätt du har lovat, kommer du inte att vara berättigad att få intäkter för någon prenumeration på ditt prenumerationskonto som avslutas eller på något annat vis inte utförs som du har lovat.

h. Hela avtalet. Dessa villkor (inklusive X:s användaravtal som hänvisas till häri) utgör hela överenskommelsen mellan X och dig vad avser ämnet för dessa villkor och införlivar och ersätter alla tidigare meddelanden, överenskommelser och avtal mellan parterna angående ämnet, båda skriftliga och muntliga.