Voorwaarden voor Makersabonnementen

goglobalwithtwitterbanner

Ingangsdatum: 23 augustus 2023

 

Voorwaarden voor Makersabonnementen

Deze Voorwaarden voor Makersabonnementen ('Voorwaarden') gelden voor jou en X Corp., namens onszelf en onze Gelieerde ondernemingen (samen 'X' of 'wij') en regelen jouw deelname aan het Makersabonnementenprogramma van X (het 'Programma'). In deze Voorwaarden betekent 'Gelieerd onderneming' elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat van X, en 'je, jij, jouw' of 'Maker' betekent jij, een persoon, bedrijf of andere entiteit met een account van X die deelneemt aan het Programma. Als je deze Voorwaarden namens een entiteit afsluit, verklaar en garandeer je dat je namens die entiteit daarvoor bevoegd bent.

Om aan het Programma deel te nemen, moet je ten minste 18 jaar zijn, een wettelijke inwoner van de Verenigde Staten zijn en aan de andere geschiktheidseisen voldoen die in artikel 2 worden vermeld.

Naast deze Voorwaarden gelden voor jouw gebruik van Abonnementen (zie onderstaande definitie) onze Algemene voorwaarden, ons Privacybeleid, onze Regels en ons beleid (waaronder het nieuwe Abonnementenbeleid) en alle daarin opgenomen beleidsrichtlijnen (samen de 'Gebruikersovereenkomst van X').

Lees deze Voorwaarden voor Makersabonnementen aandachtig door zodat je de toepasselijke voorwaarden en uitzonderingen begrijpt. ALS JE IN DE VERENIGDE STATEN WOONT, BEVATTEN DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJKE INFORMATIE DIE VOOR JOU GELDT OVER HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN DOOR BINDENDE ARBITRAGE IN PLAATS VAN VIA DE RECHTBANK, WAARONDER EEN AFSTANDSVERKLARING VAN JOUW RECHT OM VORDERINGEN ALS GROEPSVORDERINGEN IN TE DIENEN EN HET RECHT OM ARBITRAGE AF TE WIJZEN EN EEN BEPERKING VAN JOUW RECHT OM VORDERINGEN TEGEN X IN TE DIENEN MEER DAN 1 JAAR NADAT DE RELEVANTE GEBEURTENISSEN PLAATSVONDEN, DIE GEVOLGEN HEEFT VOOR JOUW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ALS EEN GESCHIL MET X ONTSTAAT. ZIE ARTIKEL 13 VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE BEPALINGEN.

Acceptatie. Door deelname aan het Programma (als je wordt goedgekeurd door X) of als je anderszins aangeeft dat je akkoord gaat (bijvoorbeeld door instemming met deze Voorwaarden wanneer je je aanmeldt voor het Programma, door op 'Ik ga akkoord' te klikken etc.), verklaar en garandeer je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat je ermee instemt dat je aan deze Voorwaarden gebonden bent. Als je niet akkoord gaat, mag je niet deelnemen aan het Programma of een Abonnementenaccount instellen.

 

1. Makersabonnementenprogramma.

Het Programma biedt jouw fans de mogelijkheid om te laten zien dat ze jou ondersteunen door een abonnement te betalen dat door X wordt aangeboden voor toegang tot jouw Abonnementenaccount (zie onderstaande definitie) op het platform van X, inclusief, maar niet beperkt tot de dienst die momenteel beschikbaar is op www.x.com en elke opvolger van die site, en alle toepassingen en API's die X bezit, beheert en/of waarover het zeggenschap heeft (gezamenlijk de 'Dienst van X'). Het X-account dat je kiest voor deelname aan dit Programma (inclusief alle functies en voordelen zoals content, community, toegang, erkenning en deals en kortingen die je aan abonnees beschikbaar stelt in verband met dat account) wordt aangeduid als jouw 'Abonnementen'-account. Mensen die de Dienst van X gebruiken, kunnen maandelijkse abonnementsgelden betalen aan X ('Abonnement') om toegang te krijgen tot jouw Abonnementenaccount.

Wanneer je je Abonnementenaccount configureert, bepaal je de specifieke prijs (prijzen) van het (de) Abonnement(en) (op basis van de prijsstellingsopties voor Abonnementen van X die in de functie zijn geïntegreerd), waarbij X zich het recht voorbehoudt om, naar eigen oordeel, beperkingen toe te passen op de Abonnementen die wij aanbieden voor toegang tot jouw account, inclusief, maar niet beperkt tot het bedrag dat in rekening kan worden gebracht voor een bepaald Abonnement, wie een Abonnement kan kopen (bijvoorbeeld een bepaalde minimumleeftijd voor de aankoop van een Abonnement) en het aantal Abonnementen dat kan worden gekocht voor een specifieke Abonnementenaccount. Daarnaast kan X af en toe, geheel naar eigen oordeel, de types of waarden van de Abonnementsprijzen wijzigen (bijv. toevoegen of verwijderen) en betalingsmethoden beschikbaar stellen voor personen die Abonnementen of andere programmagerelateerde functies kopen.

Je erkent dat X informatie over je Abonnementenaccount openbaar mag weergeven, of koppelen, waaronder het aantal abonnees en de identiteit van de kopers van Abonnementen, zolang die beschikbaar is op de Dienst van X.

Je erkent verder dat X zich het recht voorbehoudt om content van je Abonnementenaccount te bewerken en te analyseren op dezelfde manier waarop je content openbaar maakt buiten je Abonnementenaccount op de Diensten van X.

Je geeft X hiermee het recht op het gebruik en hergebruik, en je geeft anderen die namens X handelen het recht op het gebruik en hergebruik, van je naam, foto, beeltenis (waaronder karikatuur), stem en biografische informatie, en elke reproductie of simulatie daarvan, in welke media- of technologische vorm dan ook die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld (inclusief, maar niet beperkt tot film, video en digitale of andere elektronische media) in verband met de promotie- en marketingactiviteiten van X. 

 

2. Geschiktheid voor het programma en andere vereisten.

Om ervoor te zorgen dat X Abonnementen voor toegang tot jouw account beschikbaar kan stellen en kan leveren en om ervoor te zorgen dat je in aanmerking komt voor de betaling van een deel van de inkomsten van X uit de verkoop van Abonnementen, moet je door X worden goedgekeurd voor deelname aan het Programma. De vereisten om in aanmerking te komen voor het Programma, kun je hier vinden. Als je deze Voorwaarden accepteert, geef je X toestemming voor het gebruik van de gegevens die je in het aanvraagformulier invult dat je indient om in aanmerking te komen voor het Programma. Voor deelname aan het Programma is voorafgaande toestemming van X vereist.

Denk eraan dat werknemers van X, Onze Diensten en Gelieerde ondernemingen niet kunnen deelnemen aan het Programma, tenzij anderszins vooraf goedgekeurd door bevoegd personeel van X.

X maakt gebruik van een externe betalingsverwerker ('Betalingsverwerker') voor de betaling van een deel van zijn inkomsten aan jou, die gedeeltelijk zijn gebaseerd op de Abonnementen die worden verkocht voor toegang tot jouw account. Om deel te nemen aan het Programma moet je eerst een account bij de Betalingsverwerker aanmaken. Deze eist dat je aan bepaalde vereisten voor de verificatie van je identiteit voldoet, zoals het verstrekken van een identiteitsbewijs en/of woonplaats. Als je de Betalingsverwerker een adres buiten de staat Californië geeft, verifieer je dat je de diensten volgens deze Voorwaarden buiten de staat Californië uitvoert. Je bent ook verplicht om betalings- en belastinggegevens aan de Betalingsverwerker te geven. Als X of de Betalingsverwerker, als onderdeel van het aanvraag- of betalingsproces of later, bepaalt dat er om een of andere reden geen betalingen aan jou kunnen worden verricht, kan je niet deelnemen aan het Programma. Als je deze Voorwaarden accepteert, geef je X uitdrukkelijk het recht op toegang tot gegevens over activiteiten en transacties in je account bij de Betalingsverwerker en om andere activiteiten uit te voeren in verband met de verwerking van en het toezicht op betalingen van een deel van de inkomsten volgens deze Voorwaarden.

 

3. Regels en beperkingen.

Krachtens deze Voorwaarden stem je ermee in dat X het recht heeft om je Abonnementenaccount aan te bieden, weer te geven en toegang daartoe beschikbaar te stellen via de Dienst van X en om Abonnementen te verkopen zodat mensen toegang krijgen tot je account, en in ruil voor die in licentie gegeven rechten en de voordelen en functies die je aanbiedt voor je Abonnementenaccount, kun je een deel van de inkomsten ontvangen die X verdient met de Abonnementen die men bij X koopt, zoals hieronder nader beschreven in artikel 4.

Je stemt ermee dat de volgende regels en beperkingen gelden voor jouw deelname aan het Programma en om in aanmerking te komen voor uitbetaling van een deel van de inkomsten die X verdient met de verkoop van Abonnementen:

  1. Je bent verantwoordelijk voor je Abonnementenaccount, wat onder andere betekent dat je garandeert dat je de voordelen en functies van je Abonnementenaccount verstrekt zoals door jou aangegeven, dat je de voordelen en functies van je Abonnementenaccount correct beschrijft en dat de prijzen van het (de) Abonnement(en) dat (die) je tijdens de configuratie van je account hebt gekozen, overeenstemmen met de waarde van de voordelen en functies van je Abonnementenaccount.
  2. Je stemt ermee in dat: (a) niets in je Abonnementenaccount misleidend of bedrieglijk is; (b) jouw verbale en visuele verklaringen waar en onderbouwd zijn; (c) alle meningen, bevindingen of ervaringen die je deelt in je Abonnementenaccount eerlijk en juist zijn; en (d) indien van toepassing, je alle verklaringen opneemt die nodig zijn om aan te geven dat je deelneemt aan een betaalde samenwerking (bijv. wordt betaald voor het plaatsen, goedkeuren of adverteren van producten) voor je Abonnementenaccount.
  3. Als je de functies of voordelen van je Abonnement niet aangeeft nadat je je Abonnementenaccount hebt geconfigureerd, kom je wellicht niet in aanmerking voor uitbetaling van een deel van de inkomsten die X heeft verdiend met alle Abonnementen die worden verkocht voor toegang tot je account. Als wordt vastgesteld dat je Abonnementenaccount regelmatig niet actief is, kun je uit het Programma worden verwijderd.
  4. Je mag mensen die Abonnementen hebben gekocht om welke reden dan ook blokkeren zodat ze geen toegang hebben tot je account, mits je geen recht hebt op uitbetaling van een deel van de inkomsten die X heeft verdiend met alle Abonnementen die het heeft verkocht aan mensen die je hebt geblokkeerd.
  5. Alleen jij kan een deel van de inkomsten ontvangen die X heeft verdiend met de verkoop van Abonnementen voor toegang tot je account.
  6. Abonnementen en het deel van de inkomsten die X heeft verdiend met de verkoop van Abonnementen zijn niet overdraagbaar tussen X-accounts.
  7. Behalve indien dit uitdrukkelijk is toegestaan als onderdeel van het Programma en/of volgens het Abonnementenbeleid, mag je niemand iets van geldelijke waarde geven in ruil voor hun aankoop van Abonnementen voor toegang tot je account. 
  8. Jouw deelname aan het Programma (inclusief, maar niet beperkt tot het aanbieden van functies en voordelen aan abonnees via je Abonnementenaccount) en de betaling door X van een deel van de inkomsten die X verdient met de verkoop van Abonnementen mogen niet in strijd zijn met de toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Jij alleen bent verantwoordelijk voor elke schending door jou of je Abonnementenaccount van alle toepasselijke wetten, regels of voorschriften.
  9. Wij kunnen aanvullende beperkingen vaststellen op basis van antiwitwas-, sanctie- of antifraudewetten of -beleidsrichtlijnen, inclusief, maar niet beperkt tot blokkering door X van elke transactie die volgens X een frauduleuze of illegale activiteit of een mogelijk frauduleuze of illegale activiteit is. Bij de berekening van het uit te betalen deel van onze inkomsten kunnen we alle Abonnementen uitsluiten die volgens ons werden gekocht vanwege een schending van de Gebruikersovereenkomst van X of waarbij volgens ons sprake is van een schending van een wet en/of inkomsten die afkomstig zijn van Abonnementen van alle geblokkeerde transacties.
  10. Je kan niet deelnemen aan het Programma als je een persoon bent met wie Amerikaanse personen niet mogen handelen vanwege economische sancties, inclusief, maar niet beperkt tot sancties die zijn opgelegd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Department of the Treasury of door een andere toepasselijke autoriteit die sancties heeft opgelegd ('Verboden persoon'). Daartoe behoren onder andere personen die wonen in, of een staatsburger zijn van, of een reguliere inwoner zijn van, de volgende landen of regio's: Cuba, Iran, de regio van de Krim van Oekraïne, Noord-Korea en Syrië. Je verklaart en garandeert dat je geen Verboden persoon bent.

Schending van een van de bovenstaande regels en beperkingen kan leiden tot beëindiging van je deelname aan het Programma en/of je geschiktheid voor uitbetaling van een deel van de inkomsten van X uit de verkoop van Abonnementen voor toegang tot je account.

 

4. Betalingen van een deel van de inkomsten en kosten.

We kunnen je een deel van inkomsten betalen die we hebben verdiend met de verkoop van Abonnementen voor toegang tot je account op basis van een tarief dat, naar oordeel van X, afhankelijk is van diverse factoren, waaronder het totaal aantal en de prijs van de gekochte Abonnementen voor toegang tot je account en de kosten en belastingen (inclusief, maar niet beperkt tot belastingen voor verkoop, gebruik, toegevoegde waarde, goederen en diensten en bron- of transactiebelastingen of andere heffingen) die Apple, Google, de Betalingsverwerker, banken en/of creditcardbedrijven kunnen vaststellen voor de verkoop van Abonnementen en voor de verwerking van onze betalingen aan jou. Je begrijpt dit en mag niet verwachten dat een bepaalde inkomstenpercentage of bedrag van toepassing is of in de loop der tijd van toepassing zal blijven.

Je bent verantwoordelijk voor het onmiddellijk reageren op alle aanvragen en verzoeken die je ontvangt over de Abonnementen die we hebben verkocht voor toegang tot je account. Je erkent verder dat je verantwoordelijk bent voor geschillen voor Abonnementen die we hebben verkocht voor toegang tot je account. Ondanks het bovenstaande stem je ermee in dat het betreffende klantenondersteuningsteam van Apple, Google of X (naar eigen oordeel) verzoeken om terugbetaling en/of terugstorting kan beoordelen die Apple, Google of X hebben ontvangen als reactie op klanten van klachten en om de toepasselijke wetten na te leven. Wanneer voor een aankoop van een Abonnement een terugstorting geldt en/of wanneer voor de uitbetaling van een deel van de inkomsten die je van X hebt ontvangen voor de aankoop van Abonnementen een terugbetalings-/crediteringsproces geldt, kunnen wij of de Betalingsverwerker het bedrag van die betalingen die eerder zijn verricht of aan jou zijn gecrediteerd (plus alle bijbehorende kosten) opschorten, verrekenen (met alle eventuele toekomstige uitbetalingen van een deel van de inkomsten), jou een factuur daarvoor sturen of anderszins verhalen en die betalingen uit je ontvangstengeschiedenis verwijderen.

Alle betalingen van een deel van de inkomsten aan jou worden verwerkt door de Betalingsverwerker. Op de verwerking van de betalingen van een deel van de inkomsten zijn de gebruikersovereenkomsten, de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de Betalingsverwerker en jouw bank van toepassing, en je stemt ermee in om die na te leven. X is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten die door de Betalingsverwerker of je bank zijn gemaakt. X betaalt elke inkomstendeling in Amerikaanse dollar. Als je je inkomstendeling in je lokale valuta wil ontvangen, zorgt de Betalingsverwerker voor de omrekening, mits je alle omrekenings- of overboekingskosten betaalt. Verder zijn er wellicht voor bepaalde betalingsmethoden aanvullende verwerkingskosten die je moet betalen. Wanneer we een deel van onze inkomsten aan jou betalen, worden die via de Betalingsverwerker betaald ongeveer 60 dagen na het eind van de maand waarin we de inkomsten hebben ontvangen voor de Abonnementen die we hebben verkocht en die toe te schrijven zijn aan die betaling, mits hierin niets anders is bepaald.

Desondanks zijn we pas een inkomstendeling aan jou verschuldigd nadat we een bedrag hebben geregistreerd en aan je Abonnementenaccount hebben toegewezen dat overeenkomt met een minimumbedrag van vijftig Amerikaanse dollar (USD 50,00) ('Minimumdrempel'). Alle niet-betaalde bedragen onder de Minimumdrempel gaan over naar de volgende betaalperiode totdat de Minimumdrempel is bereikt of overschreden. We betalen jou, en je hebt ook geen recht daarop, geen rente over betalingen van een deel van onze inkomsten die zijn vertraagd.

Om de inkomstendeling te ontvangen, moet je ervoor zorgen dat je belasting-, bank- en/of andere betalingsgegevens die je aan de Betalingsverwerker verstrekt, actueel, volledig en juist zijn. Als de Betalingsverwerker om een of andere reden geen bedrag aan jou kan betalen, kunnen we je geschiktheid voor het ontvangen van een inkomstendeling volgens deze Voorwaarden en/of deelname aan het Programma beëindigen of opschorten. Elke betaling aan jou wordt verricht op voorwaarde dat geen problemen worden vastgesteld bij een fraudecontrole en andere wettelijke controles die wij of de Betalingsverwerker (naar ons en zijn oordeel) kunnen bepalen en uitvoeren. Tenzij anderszins schriftelijk vooraf goedgekeurd door een bevoegde vertegenwoordiger van X, mag je een derde partij geen toestemming geven voor de ontvangst van een betaling namens jou volgens deze Voorwaarden.

Als je van plan bent om bezwaar te maken tegen het totaalbedrag van een aan jou betaalde inkomstendeling, moet je dit schriftelijk binnen 30 dagen na de ontvangst van die betaling bij X melden. Als je dit niet doet, doe je afstand van elke vordering voor de betaling. Je kunt contact opnemen met het ondersteuningsteam om deze melding te verzenden door te navigeren naar Ondersteuning krijgen via Instellingen en privacy > Geld verdienen > Ondersteuning krijgen in het navigatiemenu van je X-account. Alle betalingen aan jou zijn gebaseerd op de bedragen van het inkomstenaandeel zoals bepaald door X en zijn definitief en bindend.

 

5. Geen garantie van abonnementsinkomsten.

Abonnementen zijn geen wettig betaalmiddel, valuta, valuta-equivalenten, elektronisch geld of een bepaald soort financieel betaalinstrument (of aan een van deze gekoppeld), en Abonnementen hebben geen geldelijke waarde en zijn geen eigendom. We beloven niet dat de aankoop van Abonnementen kan worden gebruikt voor het verzilveren van een gegarandeerd geldbedrag, of enig geld. Je stemt ermee in dat we als enige het recht hebben om de licentierechten die aan de Abonnementen ten grondslag liggen, te beheren, regelen, controleren, beëindigen en/of wijzigen zoals wij dat passend vinden, zonder aansprakelijkheid ten opzichte van jou. Je stemt ermee in dat we niet aansprakelijk zijn ten opzichte van jou, en dat je niet zult beweren dat we aansprakelijk zijn ten opzichte van jou, gebaseerd op de verkoop van Abonnementen voor toegang tot je account, waaronder elk deel van de inkomsten die we verdienen met de verkoop van Abonnementen.

We hebben ook het recht om, geheel naar eigen oordeel, de verkoop van Abonnementen en de verzilvering van Abonnementen in zijn geheel stop te zetten, zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van jou.

We garanderen ook niet dat iedereen met toegang tot je account een Abonnement heeft gekocht.

 

6. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van je belastingen.

Je bent verantwoordelijk voor de betaling van de eventuele toepasselijke Belastingen (zoals hieronder gedefinieerd) die verschuldigd zijn aan de belastingdiensten die voortvloeien uit of verband houden met jouw ontvangst van een betaling van een deel van de inkomsten die X heeft verdiend met de verkoop van Abonnementen. X kan alle Belastingen aftrekken of inhouden die het wettelijk moet aftrekken van of inhouden op alle bedragen die aan jou verschuldigd zijn, en de betaling aan jou minus die aftrekkingen en inhoudingen vormt de volledige betaling en afrekening van de bedragen die volgens deze Voorwaarden verschuldigd zijn. Elke partij geeft de andere partij alle belastingdocumentatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om betalingen volgens deze Voorwaarden te verrichten of te ontvangen. Zoals hierboven gebruikt, betekent 'Belastingen' alle inkomsten-, omzet- of gebruiksbelastingen, leges, belastingen op toegevoegde waarde of andere belastingen, accijnzen, heffingen, kosten, aftrekkingen of inhoudingen.

 

7. Beëindiging van deze voorwaarden en andere maatregelen die we kunnen nemen.

Deze Voorwaarden worden van kracht op de datum waarop je klikt op de acceptatie van deze Voorwaarden (ongeacht of je al of niet voor het Programma bent geaccepteerd) en blijven van kracht totdat deze door een van beide partijen wordt beëindigd zoals beschreven in deze Overeenkomst. Je kunt je altijd afmelden voor het Programma door dit schriftelijk aan X mee te delen via het navigatiemenu van je X-account onder Ondersteuning krijgen in Instellingen en privacy > Geld verdienen > Ondersteuning krijgen. X kan deze Voorwaarden altijd, met of zonder reden, beëindigen, naar eigen oordeel van X, onder andere wanneer je een verkeerde voorstelling van jezelf of je Abonnementenaccount geeft, deze Voorwaarden, de Gebruikersovereenkomst van X of toepasselijke wetten schendt of als je niet meer voldoet aan de geschiktheidseisen voor deelname aan het Programma.

Daarnaast behouden we ons, naar eigen oordeel, het recht voor om Abonnementen niet beschikbaar te stellen aan de account van een Maker, om het aantal Abonnementen te beperken dat we kunnen verkopen voor toegang tot een account of het deel van de inkomsten uit Abonnementen die mogelijk worden betaald aan een Maker, waaronder gebaseerd op het volume of tijdsbestek, om de toegang tot het Abonnementenaccount van een Maker op te schorten, te verwijderen of uit te schakelen of te stoppen met het geheel of gedeeltelijk verstrekken van het Programma aan een Maker, om een Maker uit het Programma te verwijderen en/of betalingen van een deel van onze inkomsten (inclusief elk bedrag dat mogelijk kan zijn of worden toegewezen aan de vroegere of toekomstige verkoop van Abonnementen voor toegang tot de account van een Maker) in te houden, op te schorten, te verhalen of te verrekenen als we denken dat de Maker of de Abonnementenaccount van de Maker inbreuk maakt op of een schending is van deze Voorwaarden, de Gebruikersovereenkomst van X of toepasselijke wetten. We zijn niet aansprakelijk voor het nemen van de bovenstaande maatregelen.

Na beëindiging van deze Voorwaarden en/of jouw deelname aan het Programma (a) stoppen onmiddellijk de rechten en verplichtingen volgens deze Voorwaarden, (b) blijven alle verplichtingen vóór de ingangsdatum van de beëindiging van kracht onder voorbehoud van het volgende: (i) als je hebt voldaan aan de minimale betalingsdrempel op het moment van beëindiging van deze Voorwaarden, zal de Betalingsverwerker proberen jou te betalen voor bedragen en niet-betaalde bedragen. Als de Betalingsverwerker echter geen betaling kan verrichten door omstandigheden waarover hij geen controle heeft, doe je automatisch afstand van al die bedragen en is X die bedragen niet meer verschuldigd; of (ii) als je de Minimumdrempel nog niet hebt bereikt, worden geen bedragen aan jou betaald of zijn er geen bedragen aan jou verschuldigd.

 

8. Vertrouwelijkheid.

Tijdens en na deelname aan het Programma mag je geen vertrouwelijke en/of niet-openbare informatie bekendmaken die je van X hebt ontvangen of waartoe je toegang hebt binnen het Programma ('Vertrouwelijke informatie'), behalve wanneer schriftelijk goedgekeurd door X of zoals wettelijk of op basis van een gerechtelijk bevel vereist, mits: (a) je X onmiddellijk schriftelijk informeert over de vereiste bekendmaking, en (b) alleen dat gedeelte van de Vertrouwelijke informatie bekendmaakt dat wettelijk vereist is. Je moet X onmiddellijk schriftelijk informeren over elk daadwerkelijk of vermeend misbruik of ongeoorloofde bekendmaking van Vertrouwelijke informatie. Na beëindiging van deze Voorwaarden en/of jouw deelname aan het Programma, moet je onmiddellijk alle Vertrouwelijke informatie die je bezit of waarover je controle hebt, vernietigen of wissen.

 

9. Disclaimer.

JE ERKENT UITDRUKKELIJK DAT HET PROGRAMMA EN DE ABONNEMENTEN (OF FUNCTIES DAARVAN) VAN EXPERIMENTELE AARD KUNNEN ZIJN OF ZICH IN EEN BÈTA-FASE KUNNEN BEVINDEN. OOK STEM JE ERMEE IN DAT JOUW TOEGANG TOT EN/OF GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA EN DE ABONNEMENTEN GEHEEL VOOR EIGEN RISICO ZIJN. IN DE MAXIMALE, DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTANE MATE WORDEN HET PROGRAMMA EN DE ABONNEMENTEN VERSTREKT 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN 'VOOR ZOVER BESCHIKBAAR', MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE SOORT GARANTIE. X WIJST ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF VOORTVLOEIEND UIT EEN HANDELING OF PRESTATIE. X GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN AF EN WIJST ELKE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR: (I) DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, BESCHIKBAARHEID, ACTUALITEIT, BEVEILIGING OF BETROUWBAARHEID VAN HET PROGRAMMA EN DE ABONNEMENTEN, EN (II) OF HET PROGRAMMA OF DE ABONNEMENTEN ZULLEN VOLDOEN AAN DE EISEN OF ONONDERBROKEN, VEILIG EN ZONDER FOUTEN BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN. X HEEFT GEEN ZEGGENSCHAP OVER JOUW ABONNEMENTENACCOUNT (INCLUSIEF ALLE CONTENT, FUNCTIES OF VOORDELEN ERVAN), ONDERSCHRIJFT DEZE NIET EN KEURT DEZE NIET GOED.

 

10. Beperking van aansprakelijkheid.

IN DE MAXIMALE, DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTANE MATE ZIJN X-ENTITEITEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF ALS STRAF DIENENDE SCHADE, OF ENIG VERLIES VAN WINSTEN OF INKOMSTEN, ZOWEL DIRECT ALS INDIRECT, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT (i) JOUW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN (OF GEEN TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN) DE ABONNEMENTEN EN HET PROGRAMMA; (ii) ELK GEDRAG OF CONTENT VAN EEN DERDE OP DE X-DIENSTEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ELK LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN; (iii) ELKE CONTENT DIE AFKOMSTIG IS VAN DE DIENSTEN OF (iv) ONGEOORLOOFD(E) TOEGANG TOT OF GEBRUIK OF WIJZIGING VAN JOUW OVERDRACHTEN OF CONTENT. IN GEEN ENKEL GEVAL IS DE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE X-ENTITEITEN MEER DAN ÉÉN HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR (USD 100,00) OF HET BEDRAG DAT X AAN JOU HEEFT BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, IN DE AFGELOPEN ZES MAANDEN VOLGENS DEZE VOORWAARDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE TOT DE VORDERING HEEFT GELEID. DE BEPERKINGEN VAN DEZE PARAGRAAF ZIJN VAN TOEPASSING OP ELKE THEORIE BETREFFENDE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, STATUUT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF DE X-ENTITEITEN ZIJN INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN HIERIN BESCHREVEN VERHAAL IN ESSENTIE NIET IS GESLAAGD. 'X-ENTITEITEN' BETEKENT X, ZIJN MOEDERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, GERELATEERDE BEDRIJVEN, BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS.

BEPAALDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN JOUW JURISDICTIE MOGELIJK NIET TOEGESTAAN. IN DE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN JOUW JURISDICTIE TOEGESTANE MATE BEPERKT HET BOVENSTAANDE NIET DE AANSPRAKELIJKHEID VAN X-ENTITEITEN VOOR FRAUDE, FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN, OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID, GROVE NALATIGHEID EN/OF OPZETTELIJK GEDRAG. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS DE MAXIMALE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE X-ENTITEITEN VOOR ALLE NIET-UITSLUITBARE GARANTIES BEPERKT TOT ÉÉN HONDERD AMERIKAANSE DOLLARS (USD 100,00).

 

11. Verklaringen en garanties.

Je verklaart en garandeert dat: (a) je alle rechten, machtigingen en licenties hebt, of hebt verkregen, en zult behouden die noodzakelijk zijn om jouw verplichtingen volgens deze Voorwaarden na te komen en dat je je Abonnementenaccount aanbiedt, beheert en te gelde maakt in verband met het Programma zonder verdere betalingen door X aan een derde, (b) alle informatie die je verstrekt aan X en/of de Betalingsverwerker voor de aanmelding voor en deelname aan het Programma altijd juist, nauwkeurig, volledig en actueel is, (c) je ten minste achttien (18) jaar bent, (d) je alle noodzakelijk rechten, macht en gezag hebt om deze Voorwaarden aan te gaan, (e) je alle toepasselijke wetten, regels, statuten, bevelen, voorschriften en ethische verplichtingen naleeft, en zult blijven naleven, tijdens de uitvoering van alle handelingen volgens deze Voorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot alle relevante wetten inzake gegevensbescherming en privacy, wetten die gelden voor prijsvragen, promoties of geschenken, reclamewetten en regels en voorschriften van de Federal Trade Commission (FTC) zoals de 'Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising' van de FTC), en dat je er niet voor zult zorgen dat X en/of de Betalingsverwerker een van de voorgaande schendt, (f) je je altijd zult houden aan de Gebruikersovereenkomst van X, en (g) je Abonnementenaccount geen schending is van of inbreuk maakt op de rechten van een derde (waaronder auteursrecht, handelsmerk-, servicemerk-, handelsgeheim-, contractuele, privacy- of publiciteitsrechten) of materiaal bevat dat, indien daarop wordt vertrouwd, schade of letsel zou kunnen veroorzaken van een persoon of eigendom.

 

12. Vrijwaring.

Je stemt ermee in dat je de X-entiteiten (gezamenlijk 'Gevrijwaarde personen') vrijwaart, verdedigt en schadeloos stelt tegen vorderingen van derden, aansprakelijkheid, verlies en onkosten (waaronder toegekende schadevergoedingen, schikkingsbedragen en redelijke advocaatkosten), die zijn ingediend tegen een of meer Gevrijwaarde personen en die voortvloeien uit of verband houden met: (a) je deelname aan het Programma, (b) niet-nakoming van je verklaringen, garanties en verplichtingen zoals beschreven in deze Voorwaarden, of (c) je nalatigheid of wangedrag. Voor jouw vrijwaringsverplichtingen volgens deze Voorwaarden geldt het volgende: (i) de Gevrijwaarde personen moeten jou onmiddellijk schriftelijk over de vordering informeren, waarbij elke vertraging van de melding je niet ontslaat van je vrijwaringsverplichtingen uitsluitend en alleen voor zover een dergelijke vertraging je materieel belemmert om je tegen die vordering te verdedigen, (ii) de Gevrijwaarde personen moeten redelijkerwijs met jou samenwerken bij de verdediging en schikking van die vordering en (iii) je geeft X, indien zij dat gewenst, toestemming om deel te nemen aan en controle uit te oefenen over de verdediging en schikking van die vordering. Je mag een vordering niet schikken als dit een belang van de Gevrijwaarde personen kan aantasten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gevrijwaarde personen, mits de Gevrijwaarde personen redelijkerwijs meewerken aan een dergelijke verdediging of schikking, op jouw verzoek en kosten.

 

13. Overeenkomst over geschillenbeslechting - Bindende arbitrage en afstandsverklaring van groepsvordering

DIT ARTIKEL IS ALLEEN OP JOU VAN TOEPASSING ALS JE IN DE VERENIGDE STATEN WOONT. LEES DIT ARTIKEL AANDACHTIG DOOR – HET KAN AANZIENLIJKE GEVOLGEN VOOR JOUW WETTELIJKE RECHTEN HEBBEN, WAARONDER JOUW RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN.

Algemeen. De volgende bepalingen zijn belangrijk voor de overeenkomst tussen jou en X over de functies en diensten van X die in deze Voorwaarden worden genoemd. Met inachtneming van de onderstaande bepalingen, waaronder de uitzonderingen beschreven in dit artikel 13, stemmen jij en X in met arbitrage van alle geschillen, vorderingen of controversen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, de verkoop van Abonnementen en/of jouw deelname aan het Programma (elk een 'Geschil', of bij meer dan één, 'Geschillen').

Aanvankelijke geschillenbeslechting. De meeste geschillen tussen jou en X kunnen informeel worden opgelost. Je kan contact opnemen met het ondersteuningsteam in het navigatiemenu van je X-account onder Ondersteuning krijgen in Instellingen en privacy > Geld verdienen > Ondersteuning krijgen. Geef als je contact met ons opneemt een korte beschrijving van de aard en redenen voor je zorgen, je contactgegevens en de specifieke oplossing die je wenst. De partijen zullen hun best doen om elk Geschil via dit ondersteuningsproces te beslechten. Jij en wij stemmen ermee in dat dit informele proces deelname te goeder trouwe vereist en moet worden voltooid zoals hierboven beschreven voordat beide partijen een arbitrageverzoek over een Geschil kunnen indienen.

BINDENDE ARBITRAGE. Als we met jou geen oplossing van een Geschil kunnen overeenkomen binnen een periode van dertig (30) dagen na het begin van de informele geschillenbeslechting volgens de bovenstaande bepaling over de Aanvankelijke geschillenbeslechting, dan kun jij of kunnen wij om bindende arbitrage verzoeken. Dit is dan de enige manier om een Geschil te beslechten, volgens de hieronder beschreven voorwaarden en behalve voor vorderingen die bij een rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden ingediend of tenzij je arbitrage afwijst. Met name worden alle Geschillen definitief beslecht uitsluitend door bindende arbitrage, beheerd door de American Arbitration Association (AAA) in San Francisco, CA, en door één wederzijds overeengekomen arbiter, in overeenstemming met de bepalingen van de Consumer Arbitration Rules van de AAA, beschikbaar op www.adr.org of door de AAA te bellen op 1.800.778.7879. JIJ EN X DOEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN RECHTSZAAK MET EEN JURY OF RECHTER.

De arbiter, en niet een nationale, provinciale of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om elk Geschil te beslechten, inclusief, maar niet beperkt tot elke claim dat deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig kunnen worden verklaard, of dat een Geschil al of niet voor arbitrage in aanmerking komt. De arbiter heeft de bevoegdheid om elk herstel toe te kennen dat beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of naar redelijkheid en billijkheid, mits dat herstel (waaronder een gebod of verbod) beperkt is tot jouw individuele omstandigheden. Ondanks de vereisten in deze arbitragebepaling, als het Geschil een vordering voor een openbaar gebod of verbod omvat, kun je kiezen om die vordering te scheiden van de arbitragezaak en deze bij een rechtbank met de juiste jurisdictie in te dienen. De toekenning door de arbiter moet schriftelijk zijn, is bindend voor de partijen en kan als een vonnis bij elke bevoegde rechtbank worden ingediend.

JE HEBT ÉÉN JAAR OM EEN VORDERING TEGEN X IN TE DIENEN, TENZIJ JE ARBITRAGE AFWIJST. Je moet elke vordering tegen X indienen binnen één (1) jaar na de datum waarop de vordering is ontstaan, tenzij de toepasselijke wetgeving bepaalt dat de normale verjaringstermijn voor die vordering niet middels een overeenkomst kan worden verkort. Als je binnen die termijn geen vordering indient, doe je afstand, in de maximale wettelijk toegestane mate, van alle rechten die je hebt op die vordering en X is dan niet aansprakelijk voor die vordering.

Indieningsprocedure en kosten. Om een arbitrage aanhangig te maken, kun je de instructies voor het indienen ervan ophalen op: https://adr.org/Support. X betaalt de aanvankelijke indieningskosten van de consument van $ 200 en de kosten van de arbitrage tot het vereiste bedrag en zoals vastgesteld in de AAA Consumer Arbitration Rules, maar niet meer dan de bedragen die in deze bepaling worden genoemd. Als de arbiter echter bepaalt dat de vorderingen werden ingediend vanwege intimidatie of overduidelijk frivool waren, kan de arbiter de arbitervergoeding en administratiekosten, waaronder de kosten van de indiening en hoorzitting, opnieuw toewijzen, zoals beschreven in de AAA Consumer Arbitration Rules. In bepaalde gevallen bieden de arbitrageregels ook de mogelijkheid om de advocaatkosten te vergoeden. De partijen begrijpen dat ze, als deze verplichte bepaling niet bestond, het recht zouden hebben om een rechtszaak aan te spannen en op juryrechtspraak. Ze begrijpen ook dat, in sommige gevallen, de arbitragekosten hoger zouden kunnen zijn dan de kosten van een rechtszaak en dat het recht op inzage of afschrift bewijsstukken beperkter kan zijn bij arbitrage dan bij een rechtszaak.

Locatie. De arbitrage vindt plaats uitsluitend op basis van documenten of je kan kiezen om de zaak telefonisch, via video of persoonlijk te laten plaatsvinden. Bij persoonlijke arbitrage vindt de procedure plaats in de plaats of het district waar je woont, of als je niet in de Verenigde Staten woont, in de staat Californië en in het district San Francisco.

Afstandsverklaring voor groepsvordering. JIJ EN WIJ KOMEN VERDER OVEREEN DAT ALLE VORDERINGEN ALLEEN IN ONZE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID KUNNEN WORDEN INGEDIEND EN NIET NAMENS OF ALS ONDERDEEL VAN EEN GROEPSVORDERING OF ANDERE VORMEN VAN BELANGENBEHARTIGING. DE PARTIJEN DOEN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN HUN RECHT OM EEN GROEPSVORDERING IN TE DIENEN OF HERSTEL IN GROEPSVERBAND TE EISEN. Tenzij jij en wij dit beiden schriftelijk overeenkomen, mag de arbiter geen procedures voor vorderingen van meer dan één persoon samenvoegen, en mag hij of zij anderszins geen voorzitter zijn van enige vorm van representatieve of groepsprocedure.

Scheidbaarheid. Als wordt bepaald dat een deel van deze Overeenkomst over geschillenbeslechting niet kan worden afgedwongen voor een bepaalde vordering voor herstel of rechtsmiddel (zoals een gebod of verbod), dan wordt die vordering of dat rechtsmiddel (en alleen die vordering of dat rechtsmiddel) gescheiden en moet bij een bevoegde rechtbank worden ingediend, terwijl voor de overige vorderingen arbitrage moet worden gebruikt.

Uitzondering - Rechtspraak voor vorderingen in een rechtbank voor geringe vorderingen. Ondanks de beslissing van de partijen om alle geschillen via arbitrage te beslechten, kan elke partij een vordering indienen bij een rechtbank voor geringe vorderingen voor geschillen of vorderingen die binnen de bevoegdheid van die rechtbank vallen.

30 dagen recht op afwijzing. Als je de hierboven beschreven arbitragebepalingen afwijst of niet daaraan gebonden wilt zijn, kun je jouw schriftelijke mededeling over jouw afwijzing naar het volgende adres sturen:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103, USA

Als je al voor het Programma bent geaccepteerd, kun je je afwijzingsbeslissing verzenden in het navigatiemenu van je X-account onder Ondersteuning krijgen in Instellingen en privacy > Geld verdienen > Ondersteuning krijgen.

In je schriftelijke mededeling moet je je naam, je openbare gebruikersnaam ('handle') van je X-account, het e-mailadres of telefoonnummer dat bij je account-handle hoort vermelde alsmede een duidelijke verklaring dat je geen Geschillen met X wil beslechten.

De mededeling moet binnen 30 dagen na jouw acceptatie van deze Voorwaarden worden verzonden; anders ben je gebonden aan geschillenbeslechting via arbitrage in overeenstemming met de voorwaarden van die bepalingen. Jouw beslissing om deze arbitragebepaling af te wijzen, heeft geen nadelige gevolgen voor jouw relatie met X of de levering van functies of diensten aan jou door X. Als je je bepalingen afwijst, is ook X niet daaraan gebonden.

Wijzigingen van dit artikel. Wij zullen 60 dagen van tevoren elke materiële wijziging van deze Overeenkomst over geschillenbeslechting bekendmaken. Wijzigingen worden van kracht op de 60e dag en zijn voor de toekomst alleen geldig voor alle vorderingen die ontstaan na de 60e dag.

Toepasselijk recht. DEZE VOORWAARDEN HEBBEN BETREKKING OP EEN HANDELSTRANSACTIE TUSSEN DEELSTATEN. DE AMERIKAANSE FEDERALE ARBITRAGEWET EN DE INTERPRETERENDE RECHTSPRAAK ZIJN VAN TOEPASSING OP DE INTERPRETATIE EN AFDWINGING VAN DEZE ARBITRAGEBEPALINGEN, ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE WETGEVING IN DE DEELSTATEN. Wanneer materieel recht van de deelstaten van toepassing is op een Geschil, is de wet van de staat Californië van toepassing, zonder rekening te houden met conflictregels.

Overleving. Deze Overeenkomst over geschillenbeslechting overleeft het einde van de relatie tussen jou en X, waaronder annulering of afmelding van door X verleende diensten of communicatie.

 

14. Wijziging van voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden af en toe te wijzigen. We informeren jou over materiële revisies, bijvoorbeeld via een servicebericht of een e-mail naar het e-mailadres dat aan jouw account is gekoppeld Wanneer je, nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, aan het Programma blijft deelnemen, word je geacht die wijzigingen te hebben geaccepteerd. Als bepaalde wijzigingen niet voor jou acceptabel zijn, kun je je deelname aan het Programma beëindigen met een schriftelijk bericht aan X en door de functies van de Abonnementen niet meer te gebruiken.

De Voorwaarden voor Makersabonnementen zijn in het Engels geschreven, maar worden in meerdere talen vertaald. X streeft ernaar de originele Engelse versie zo nauwkeurig mogelijk te vertalen. In geval van afwijkingen of inconsistenties heeft de Engelstalige versie van de Voorwaarden voor Makersabonnementen echter voorrang. Je erkent dat Engels de referentietaal is voor het interpreteren en opstellen van de bepalingen van de Voorwaarden voor Makersabonnementen.

 

15. Je bent niet onze werknemer.

Je begrijpt dat jouw relatie met ons alleen een relatie is als gebruiker van onze diensten, als een onafhankelijke entiteit. Je bent niet onze werknemer. Geen relatie als agent, partner of joint venture wordt beoogd of ontstaat door deze Voorwaarden of door jouw deelname aan het Programma. Je behoudt alle rechten en verantwoordelijkheden voor de aard en rechtmatigheid van je content, de manier waarop die wordt gemaakt en aangeboden, en of je al dan niet besluit om die aan te bieden. 

 

16. Diversen.

a. Feedback. De Maker kan X commentaar geven over het Programma en/of de evaluatie en het gebruik door de Maker van functies en diensten die door X worden geleverd ('Feedback'). De Maker stemt ermee in dat X en zijn aangewezen personen de vrijheid hebben om de Feedback, en daarvan afgeleide werken, te kopiëren, te wijzigen, afgeleide werken daarvan te maken, openbaar weer te geven, bekend te maken, te distribueren, in licentie en sublicentie te geven, in andere werken op te nemen en anderszins te gebruiken, voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden zonder dat de Maker een betaling, of toekenning, in welke vorm dan ook verwacht. Niets in deze Overeenkomst vormt een belemmering voor X voor het ontwikkelen van functies, producten of diensten die kunnen concurreren met de functies, producten of diensten van de Maker of van klanten of eindgebruikers van de Maker.

b. Toepasselijk recht. Op deze Voorwaarden zijn de wetten van de staat Californië van toepassing en voor elk Geschil dat ontstaat tussen jou en X, gelden de bepalingen in artikel 13 hierboven (Overeenkomst voor geschillenbeslechting - Bindende arbitrage en afstandsverklaring van groepsvordering).

c. Kennisgevingen. Alle kennisgevingen aan X moeten worden gezonden naar: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department via de normale brievenpost of luchtpost of nachtkoerier, met een kopie via e-mail naar legalnotices@x.com. Deze worden na ontvangst geacht te zijn verzonden. Een kennisgeving kan naar jou worden gezonden via e-mail naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je X-account, of door een bericht te posten op je X-account of de Dienst van X, en wordt geacht te zijn ontvangen nadat dit is verzonden (via e-mail) of gepost.

d. Afstandsverklaring. Indien X nalaat enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden te doen gelden, zal dit niet worden opgevat als het doen van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. De afstandsverklaring door X van een niet-nakoming is geen afstandsverklaring van een daaropvolgende niet-nakoming.

e. Overleving; scheidbaarheid. Alle verplichtingen die uitdrukkelijk of vanwege hun aard na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht blijven, zullen bewaard blijven en blijven daarna van kracht. Niet-afdwingbare bepalingen worden gewijzigd om de intentie van de partijen te weerspiegelen; de resterende bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht.

f. Toewijzing. Je mag deze Voorwaarden of een van je rechten of verplichtingen volgens deze Voorwaarden, niet toewijzen of overdragen, en elke poging daartoe is nietig.

g. Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor een vertraging van de nakoming of niet-nakoming van haar verplichtingen volgens deze Voorwaarden door oorzaken waarover die partij redelijkerwijs geen controle heeft. Daartoe behoren onder andere force majeure, handelingen van de openbare vijand, handelingen van de overheid, brand, overstroming, epidemie (waaronder COVID-19), quarantainebeperkingen, stakingen, burgerlijke onrust, terroristische handeling(en) of dreigen met terroristische handelingen, falen of vertraging van telecommunicatie- of technische apparatuur of infrastructuur, of vrachtembargo's ('Overmachtsituatie'), en elke partij is niet verplicht tot nakoming van zijn verplichtingen volgens deze Voorwaarden zolang de overmachtsituatie voortduurt. Als de Overmachtsituatie ertoe leidt dat je je Abonnementenaccount niet kan verstrekken zoals door jou aangegeven, kom je niet in aanmerking voor de ontvangst van inkomsten uit de Abonnementen van je Abonnementenaccount die zijn geannuleerd of anderszins niet worden uitgevoerd zoals door jou aangegeven.

h. Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden (waaronder de hierin vermelde Gebruikersovereenkomst van X) vormen de volledige afspraak tussen X en jou over het onderwerp van deze Voorwaarden en combineert en vervangt alle vorige communicatie, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen over het onderwerp, zowel schriftelijk als mondeling.