Condiții de utilizare Creator de abonamente

goglobalwithtwitterbanner

În vigoare din: 24 mai 2024

 

Condiții de utilizare Creator de abonamente

Prezentele Condiții de utilizare pentru Creator de abonamente („Condițiile”) sunt un acord încheiat între dvs. și X Corp., în numele său și al afiliaților săi (colectiv, „X” sau „noi”) și guvernează participarea dvs. la Programul Creator abonamente al X („Programul”). În prezentele Condiții, termenul „afiliat” se referă la orice entitate care controlează direct sau indirect, este controlată de sau se află sub control comun cu X, iar „dvs.”, sau „Creatorul” se referă dvs., în calitate de persoană fizică, companie sau orice altă persoană juridică cu un cont X care participă la Program. Dacă acceptați prezentele Condiții în numele unei persoane juridice, declarați și garantați că sunteți autorizat(ă) să acționați în numele persoanei juridice respective.

Pentru a participa la Program, trebuie să aveți cel puțin 18 ani, să aveți domiciliul legal în Statele Unite și să îndepliniți celelalte cerințe de eligibilitate stabilite în Secțiunea 2.

În plus față de prezentele Condiții, utilizarea de către dvs. a funcției Abonamente (definită mai jos) este supusă Condițiilor de utilizare X, Politicii de confidențialitate X, Regulilor și politicilor X (inclusiv noua Politică referitoare la Abonamente) și tuturor politicilor încorporate în acestea (colectiv, „Acordul cu utilizatorul X”).

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste Condiții de utilizare pentru Creatorii de abonamente pentru a vă asigura că înțelegeți termenii, condițiile și excepțiile aplicabile. DACĂ LOCUIȚI ÎN STATELE UNITE, ACESTE CONDIȚII CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CARE VI SE APLICĂ CU PRIVIRE LA REZOLVAREA LITIGIILOR PRIN ARBITRAJ OBLIGATORIU ÎN LOCUL INSTANȚELOR DE JUDECATĂ, INCLUSIV RENUNȚAREA LA DREPTUL DVS. DE A PARTICIPA LA ACȚIUNI COLECTIVE ÎN INSTANȚĂ ȘI DREPTUL DE A REFUZA, PRECUM ȘI O LIMITARE A DREPTULUI DVS. DE A INIȚIA ACȚIUNI ÎMPOTRIVA X LA MAI MULT DE 1 AN DUPĂ APARIȚIA EVENIMENTELOR RESPECTIVE, CEEA CE VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ÎN CAZUL ORICĂRUI LITIGIU CU X. CONSULTAȚI SECȚIUNEA 13 PENTRU DETALII PRIVIND ACESTE DISPOZIȚII.

Acceptarea. Acceptarea. Prin participarea la Program (dacă sunteți aprobat de X) sau indicând în alt mod acceptarea dvs. (de exemplu, acceptând prezentele Condiții atunci când aplicați la Program, făcând clic pe „Sunt de acord” etc.), declarați și garantați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați prezentele Condiții. Dacă nu sunteți de acord, nu participați la Program și nu creați un cont Abonamente.

 

1. Programul pentru Creatori de Abonamente

Programul oferă fanilor dvs. posibilitatea de a-și arăta sprijinul pentru dvs. plătind pentru un abonament oferit de X pentru accesul la contul dvs. Abonamente (definit mai jos) pe platforma X, care include, fără limitare, serviciul furnizat în prezent la adresa www.x.com și orice site web succesor al acestuia și toate aplicațiile și API-urile deținute, operate și/sau controlate de X (în mod colectiv, „Serviciul X”). Contul X cu care alegeți să participați la acest Program (inclusiv toate caracteristicile și beneficiile, cum ar fi conținutul, comunitatea, accesul, recunoașterea, ofertele și reducerile pe care le puneți la dispoziția abonaților în legătură cu acel cont) este denumit contul dvs. „Abonamente”. Persoanele care folosesc Serviciul X pot face plăți lunare ale abonament către X („Abonamentul”) pentru a obține acces la contul dvs. Abonamente.

Când vă configurați contul Abonamente, veți determina prețurile specifice pentru Abonamente (pe baza opțiunilor de preț pentru Abonamente X, care sunt încorporate în funcție), cu mențiunea că X își rezervă dreptul de a introduce, la propria sa discreție, restricții sau limitări pentru Abonamentele pe care le oferim pentru accesul la contul dvs., inclusiv, fără limitare, suma care poate fi percepută pentru un anumit Abonament, cine poate achiziționa un Abonament (de exemplu, o limită minimă de vârstă pentru a cumpăra un Abonament) și numărul de Abonamente care pot fi achiziționate pentru un anumit cont Abonamente. În plus, X poate modifica ocazional (de exemplu, adăugând sau eliminând), la propria sa discreție, tipuri sau valori ale prețurilor Abonamentelor, metode de plată puse la dispoziția persoanelor care achiziționează Abonamente sau orice alte caracteristici legate de Program.

Recunoașteți că X poate afișa public sau asocia informații despre contul dvs. Abonamente, inclusiv numărul de abonați și identitatea cumpărătorilor Abonamente, atâta timp cât acestea sunt disponibile pe Serviciul X.

În plus, recunoașteți că X își rezervă dreptul de a trata și analiza conținutul din contul dvs. Abonamente în același mod ca și conținutul pe care îl postați public în afara contului dvs. Abonamente pe Serviciile X.

Prin prezenta, autorizați X să utilizeze și să reutilizeze și să acorde altor persoane care acționează în numele X dreptul de a utiliza și reutiliza numele, fotografia, aspectul (inclusiv caricaturile), vocea și informațiile biografice și orice reproducere sau simulare a acestora, în orice format sau tehnologie cunoscută acum sau dezvoltată în viitor (inclusiv, fără limitare, film, video și medii digitale sau alte medii electronice) în legătură cu activitățile de promovare și marketing ale X. 

 

2. Eligibilitatea pentru program și alte cerințe

Pentru ca X să furnizeze și să ofere Abonamente pentru a vă accesa contul și pentru a fi eligibil(ă) să primiți o parte din venitul obținut de X pentru vânzarea de Abonamente, participarea dvs. la Program trebuie să aprobată de către X. Cerințele de eligibilitate pentru program pot fi găsite aici. Acceptând aceste Condiții, sunteți de acord cu utilizarea de către X a datelor pe care le furnizați în formularul de cerere pe care îl trimiteți pentru a analiza acceptarea dumneavoastră în Program. Participarea la Program este supusă aprobării prealabile de către X.

Vă rugăm să rețineți că angajații X, Serviciile noastre și afiliații corporativi nu sunt eligibili pentru participarea la Program, cu excepția cazului în care personalul autorizat al X aprobă acest lucru.

X folosește un procesator de plăți terț („ Procesatorul de plăți”) pentru a vă plăti cota-parte din venit, care se bazează parțial pe Abonamentele vândute pentru acces la contul dvs. Pentru a face parte din Program, va trebui mai întâi să creați un cont la Procesatorul de plăți, care vă va cere să îndepliniți anumite cerințe de verificare a identității, cum ar fi furnizarea unei dovezi a identității și/sau reședinței dvs. Dacă îi furnizați Procesatorului de plăți o adresă din afara statului California, verificați că prestați serviciile conform acestor Condiții în afara statului California. De asemenea, vi se va solicita să trimiteți informații de plată și taxe către Procesatorul de plăți. Dacă X sau Procesatorul de plăți determină, ca parte a procesului de înscriere sau de includere în sistemul de plăți, sau ulterior, că nu vă pot fi trimise plăți din orice motiv, nu puteți face parte din Program. Acceptând prezentele Condiții, autorizați în mod expres X să acceseze date despre activitatea și tranzacțiile contului dvs. conectat la Procesatorul de plăți și să desfășoare alte activități în legătură cu procesarea și monitorizarea plăților cotelor-parte din venituri în conformitate cu prezentele Condiții.

 

3. Reguli și restricții

Sub rezerva acestor Termeni, sunteți de acord că X are dreptul de a oferi, afișa și furniza accesul la contul dvs. Abonamente prin Serviciul X și de a vinde Abonamente pentru ca utilizatorii să vă acceseze contul și, în schimbul acestora drepturi acordate sub licență și al furnizării de către dvs. a beneficiilor și caracteristicilor contului dvs. Abonamente, puteți primi o parte din venitul pe care X îl obține din Abonamentele achiziționat de la X, așa cum este descris mai jos, în Secțiunea 4.

Sunteți de acord că următoarele reguli și restricții se aplică participării la Program și eligibilității dvs. de a primi o parte din venitul pe care X îl câștigă din vânzarea de Abonamente:

 1. Sunteți responsabil pentru contul dvs. Abonamente, ceea ce include, fără limitare, asigurarea că oferiți beneficiile și caracteristicile contului dvs. Abonamente așa cum sunt descrise de dvs., că descrieți cu acuratețe beneficiile și caracteristicile contului dvs. Abonamente și că prețul pentru Abonamente selectat de dvs. atunci când vă configurați contul este proporțional cu valoarea beneficiilor și caracteristicilor contului dvs. Abonamente.
 2. Sunteți de acord că: (a) nimic din contul dvs. Abonamente nu este fals sau înșelător; (b) declarațiile verbale și vizuale făcute de dvs. sunt veridice și justificate; (c) orice opinii, descoperiri sau experiențe pe care le împărtășiți în contul dvs. Abonamente sunt oneste și corecte; și (d) dacă este cazul, veți include orice dezvăluiri necesare pentru a indica participarea dvs. la un parteneriat plătit (de exemplu, plasări de produse, susțineri sau reclame plătite) care implică contul dvs. Abonamente.
 3. Dacă nu oferiți nicio caracteristică sau beneficiu Abonamente după configurarea conturilor dvs. Abonamente, este posibil să nu aveți dreptul să primiți nicio parte din venitul câștigat de X din orice Abonamente vândute pentru accesul la contul dvs. Dacă contul dvs. Abonamente este inactiv în mod frecvent, atunci este posibil să fiți eliminat(ă) din Program.
 4. Puteți bloca din orice motiv accesarea contului dvs. de către persoanele care au achiziționat Abonamente, cu mențiunea că nu veți avea dreptul să primiți nicio parte din venitul obținut de X pentru toate Abonamentele vândute persoanelor blocate.
 5. Numai dvs. puteți primi o parte din venitul câștigat de X din vânzarea de Abonamente pentru acces la contul dvs.
 6. Abonamentele și cota-parte din venitul câștigat de X din vânzarea de Abonamente nu sunt transferabile între conturile X.
 7. Cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod explicit ca parte a Programului și/sau în conformitate cu Politica privind Abonamentele, nu puteți oferi nimănui niciun beneficiu financiar monetară în schimbul achiziționării de Abonamente pentru a vă accesa contul. 
 8. Participarea dvs. la Program (inclusiv, fără limitare, oferirea de caracteristici și beneficii abonaților prin contul dvs. Abonamente) și plata de către X a unei cote-parte din venitul câștigat din Abonamentele vândute de X nu trebuie să încalce nicio lege, regulă sau reglementare aplicabilă. Sunteți singurul responsabil pentru orice încălcare de către dvs. sau contul dvs. Abonamente a oricăror legi, reguli sau reglementări aplicabile.
 9. Putem impune limite suplimentare bazate pe legi sau politici de prevenire a fraudelor sau spălării banilor ori pe sancțiuni, inclusiv, fără limitare, prin blocarea de către X a oricărei tranzacții determinate a reprezenta, fără limitare, o activitate frauduloasă sau ilegală sau o activitate potențial frauduloasă sau ilegală. Putem elimina din calculul nostru de împărțire a veniturilor orice Abonamente despre care credem că au fost achiziționate din cauza oricărei încălcări a Acordului cu utilizatorul X sau despre care credem că pot implica o încălcare a oricărei legi și/sau orice venituri generat din Abonamentele asociate cu orice tranzacții blocate.
 10. Nu puteți participa la Program plătit dacă sunteți o persoană cu care persoanelor din SUA nu li se permite să întrețină relații în temeiul unor sancțiuni economice, inclusiv, fără limitare, al sancțiunilor administrate de Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite sau orice altă autoritate cu competențe în materie de sancțiuni („Persoană interzisă”). Acestea includ, fără limitare, persoanele situate în, sau un cetățean sau rezident din următoarele țări și regiuni: Cuba, Iran, regiunea Crimeea din Ucraina, Coreea de Nord și Siria. Declarați și garantați că nu sunteți o Persoană interzisă.

Încălcarea oricăreia dintre regulile și restricțiile de mai sus poate duce la încetarea participării dvs. la Program și/sau la eliminarea eligibilității dvs. pentru a primi orice parte din venit atribuită vânzării de către X a Abonamentelor de accesare a contului dvs.

 

4. Plățile și comisioanele aferente cotelor-parte din venituri

Vă putem plăti o cotă-parte din venitul obținut din vânzarea Abonamentelor de accesare a contului dvs. care va depinde, la discreția X, de mai mulți factori, inclusiv de numărul total și prețul Abonamentele achiziționat pentru acces la contul dvs. și comisioanele și taxele (inclusiv, fără limitare, cele de vânzări, utilizare, valoare adăugată, bunuri și servicii, impozitele reținute la sursă sau taxele pe tranzacții sau de alt tip) pe care Apple, Google, Procesatorul de plăți, băncile și/sau companiile de carduri de credit le pot percepe pentru achiziționarea de Abonamente și procesarea plăților noastre către dvs. Înțelegeți acest lucru și nu trebuie să vă așteptați că un anumit procent sau o anumită sumă se va aplica sau va continua să se aplice în timp.

Aveți responsabilitatea de a răspunde prompt la orice întrebări și solicitări care vă sunt trimise cu privire la Abonamentele pe care le-am vândut pentru a accesul la contul dvs. În plus, recunoașteți că sunteți responsabil(ă) pentru litigiile legate de Abonamentele pe care le-am vândut pentru acces la contul dvs. Fără a aduce atingere celor de mai sus, sunteți de acord că echipa respectivă de asistență pentru clienți a Apple, Google sau X poate lua o decizie (la propria sa discreție) cu privire la solicitările de rambursare și/sau returnare a plăților direcționate către Apple, Google sau X ca răspuns la reclamațiile clienților sau pentru respectarea legilor aplicabile. În cazul în care achiziția unui Abonament este supusă oricărei rambursări și/sau în cazul în care plățile cotei-parte din venit pe care le-ați primit de la X pentru achiziționarea Abonamentelor fac obiectul unui proces de rambursare/creditare, noi sau Procesatorul de plăți putem suspenda, ajusta orice plăți viitoare de cotă-parte din venit pe care decidem să le facem, factura sau recupera în alt mod valoarea acelor plăți efectuate sau creditate anterior (plus orice taxe asociate) și putem elimina astfel de plăți din istoricul dvs. de încasări.

Orice plăți de cotă-parte din venituri efectuate către dvs. vor fi gestionate de Procesatorul de plăți. Procesarea plăților de cota de venit va fi supusă acordurile cu utilizatorul, condițiilor de utilizare și politicilor de confidențialitate ale Procesatorului de plăți și ale băncii dvs., iar dvs. vă obligați să le respectați. X nu va fi responsabil pentru erorile făcute de Procesatorul de plăți sau banca dvs. X va efectua toate plățile cotei-parte din venituri în dolari americani. Dacă doriți să primiți plățile cotei-parte din venituri în moneda dvs. locală, Procesatorul de plăți se va ocupa de conversie, cu condiția să plătiți orice comisioane de conversie sau transfer. În plus, anumite forme de plată pot presupune comisioane de procesare suplimentare, pe care le veți suporta dvs. Când facem o plată a cotei-parte din venituri, vă vom efectua o astfel de plată prin intermediul Procesatorului de plăți la aproximativ 60 de zile de la sfârșitul lunii în care am primit veniturile pentru Abonamentele vândute și care pot fi asociate unei astfel de plăți, cu excepția cazului în care există prevederi contrare în prezenta.

Cu toate acestea, nu vă va fi datorată nicio plată a cotei-parte din venituri decât dacă am înregistrat mai întâi și am atribuit contului dvs. de Abonamente o sumă care atinge pragul minim de plată de cincizeci de dolari SUA (50,00 USD) („Pragul minim de plată”). Toate sumele neplătite și aflate sub pragul minim de plată se vor transfera la următoarea perioadă de plată până când pragul minim de plată va fi atins sau depășit. Nu vom plăti și nu veți avea dreptul la nicio dobândă aferentă plăților întârziate ale cotei-parte din venituri.

Pentru a primi plăți aferente cotei-parte din venituri, aveți responsabilitatea de a vă asigura că informațiile dvs. fiscale, bancare și/sau alte informații de plată furnizate Procesatorului de plăți sunt actualizate, complete și exacte. În cazul în care Procesatorul de plăți nu poate să efectueze o plată din orice motiv, vă putem anula sau suspenda eligibilitatea pentru a primi plățile cotei-parte din venituri conform prezentelor Condiții și/sau pentru participarea la Program. Orice plată către dvs. este întotdeauna condiționată de orice verificare anti-fraudă și alte verificări legale pe care noi sau Procesatorul de plăți le putem implementa și efectua (la discreția noastră și a acestuia). Cu excepția cazului în care un reprezentant autorizat al X a aprobat în scris contrariul, nu aveți dreptul de a permite unei terțe părți să primească plăți în numele dvs. în conformitate cu prezentele Condiții.

Dacă intenționați să contestați suma oricărei plăți a cotei-parte din venituri care v-a fost trimisă, trebuie să notificați X în scris în termen de 30 de zile de la primirea unei astfel de plăți. Dacă nu faceți acest lucru, se ca considera că renunțați la orice pretenție legată de plată. Puteți contacta echipa de asistență pentru a trimite această notificare navigând la Obțineți asistență în Setări și confidențialitate > Monetizare > Obțineți asistență în meniul de navigare al contului dvs. X. Toate plățile către dvs. se bazează pe valorile cotei-parte din venituri stabilite de X și vor fi finale și obligatorii.

 

5. Nicio garanție a veniturilor din abonament

Abonamentele nu reprezintă mijloace legale de plată, o monedă, un echivalent valutar, o monedă electronică și niciun tip de instrument de plăți financiare (și nu sunt asociate cu niciunul dintre aceste elemente); Abonamentele nu au valoare monetară și nu constituie proprietăți. Nu promitem că achiziția de Abonamente poate fi folosită pentru a răscumpăra orice sumă de bani garantată sau orice altă sumă de bani. Conveniți că avem dreptul exclusiv să gestionăm, să reglementăm, să controlăm, să anulăm și/sau să modificăm drepturile de licență care stau la baza Abonamentelor, după cum considerăm de cuviință, fără vreo răspundere în relația cu dvs. Conveniți că nu vom fi răspunzători față de dvs. și nu veți afirma că suntem răspunzători față de dvs. în urma vânzării Abonamente pentru acces la contul dvs, inclusiv pentru orice cotă-parte din veniturile pe care le obținem din vânzarea de Abonamente.

Avem, de asemenea, dreptul de a opri complet vânzarea Abonamentelor și răscumpărarea Abonamentelor, la propria noastră discreție, fără nicio răspundere față de dvs.

De asemenea, nu garantăm că toate persoanele care au acces la contul dvs. vor fi achiziționat un Abonament.

 

6. Sunteți responsabil pentru plata impozitelor

Sunteți responsabil(ă) pentru plata taxelor aplicabile (așa cum sunt definite mai jos), dacă există, apărute în urma obligațiilor fiscale care decurg din, sau în legătură cu, primirea de către dvs. a oricărei plăți a unei cote-parte din veniturile obținute de X din vânzările de Abonamente. X poate deduce sau reține orice taxe pe care poate fi obligat legal să le deducă sau să le rețină din orice sume plătibile către dvs., iar plata către dvs., redusă prin astfel de deduceri sau rețineri, va constitui plata și decontarea integrală a sumelor plătibile conform prezentelor Condiții. Fiecare dintre părți va furniza celeilalte părți orice documentație fiscală necesară în mod rezonabil pentru a efectua sau a primi plăți în temeiul prezentei. Așa cum este folosit mai sus, termenul „Taxe” se referă la orice taxe pe venituri, de timbru, pe vânzări, pe utilizare, pe valoare adăugată sau alte taxe, tarife, impozite, comisioane, deduceri sau rețineri.

 

7. Rezilierea prezentelor condiții și alte acțiuni pe care le putem întreprinde

Prezentele Condiții vor intra în vigoare la data la care faceți clic pentru a accepta prezentele Condiții (indiferent dacă sunteți sau nu acceptat(ă) în Program) și vor rămâne în vigoare până la rezilierea acestora de către oricare dintre părți, conform prezentului Acord. Puteți renunța la participarea la Program în orice moment, furnizând o notificare scrisă către X, navigând la Obțineți asistență din Setări și confidențialitate > Monetizare > Obțineți asistență în meniul de navigare al contului dvs. X. X poate rezilia prezentele Condiții, în orice moment, cu sau fără motiv, la discreția exclusivă a X, inclusiv, fără limitare, dacă faceți declarații neadevărate privind persoana sau contul dvs. Abonamente; dacă încălcați prezentele Condiții, Acordul cu utilizatorul X sau orice lege aplicabilă, sau dacă nu mai îndepliniți cerințele de eligibilitate pentru a participa la Program.

În plus, ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a nu furniza Abonamente pentru contul unui Creator, de a limita numărul de Abonamente pe care le putem vinde pentru a accesa un cont sau de a limita cota-parte din veniturile din Abonamente care poate fi plătită unui Creator, inclusiv în funcție de volum sau intervalul de timp; de a suspenda, elimina sau dezactiva accesul la contul de Abonamente al unui Creator sau de a înceta să oferim unui Creator întregul Program sau o parte a acestuia; de a elimina un Creator din Program; și/sau de a reține, suspenda, recupera sau compensa plățile cotei din venit (inclusiv orice sumă care ar fi putut fi asociată sau provenită din vânzările anterioare sau viitoare ale Abonament pentru accesarea contului unui Creator) în cazul în care considerăm că un Creator sau contul Abonamente al Creatorului încalcă prezentele Condiții, Acordul cu utilizatorul X sau orice legi aplicabile. Nu vom purta nicio răspundere dacă întreprinde, oricare dintre acțiunile de mai sus.

La rezilierea prezentelor Condiții și/sau încetarea participării dvs. la Program: (a) drepturile și obligațiile conform prezentelor Condiții vor înceta imediat, (b) orice datorii acumulate înainte de data intrării în vigoare a rezilierii vor supraviețui, sub rezerva următoarelor condiții: (i) dacă ați atins Pragul minim de plată la momentul rezilierii acestor Termeni, Procesatorul de plăți va încerca să vă plătească sumele neplătite. Dacă, totuși, Procesatorul de plăți nu poate face plata către dvs. din cauza unor circumstanțe independente de controlul său, veți pierde automat toate aceste sume și X nu vă va datora niciuna dintre aceste sume; sau (ii) dacă nu ați atins încă Pragul minim de plată, nu vă va fi plătită sau datorată nicio sumă.

 

8. Confidențialitatea

În timpul și după participarea dumneavoastră la Program, nu veți dezvălui nicio informație aflată în proprietatea X și/sau informație non-publică a X furnizată dvs. sau la care aveți acces în legătură cu Programul („Informații confidenţiale”), cu excepția cazurilor autorizate în scris de către X sau prevăzute de lege sau de o hotărâre judecătorească, cu următoarele condiții: (a) să notificați prompt X în scris despre cerința de dezvăluire și (b) să dezvăluiți numai acea parte a Informațiilor confidențiale care este obligatorie din punct de vedere legal. Veți notifica cu promptitudine X cu privire la orice utilizare greșită, reală sau suspectată, sau dezvăluire neautorizată a Informațiilor confidențiale. La rezilierea prezentelor Condiții și/sau încetarea participării dvs. la Program, veți distruge sau șterge cu promptitudine orice Informație confidențială aflată în posesia sau sub controlul dvs.

 

9. Limitarea responsabilității

RECUNOAȘTEȚI ÎN EXPRES CĂ PROGRAMUL ȘI ABONAMENTELE (SAU CARACTERISTICILE ACESTORA) POT FI DE NATURĂ EXPERIMENTALĂ ȘI/SAU ÎN FAZA BETA ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ACCESAREA ȘI/SAU UTILIZAREA PROGRAMULUI ȘI ABONAMENTELOR AU LOC PE PROPRIUL DVS. RISC. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, PROGRAMUL ȘI ABONAMENTELE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „CONFORM DISPONIBILITĂȚII”, CU TOATE POSIBILELE DEFECTE ȘI FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE. X RESPINGE ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, DE VANDABILITATE, ADECVARE ÎNTR-UN ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARE A UNOR DREPTURI SAU CELE LEGATE DE DESFĂȘURAREA OPERAȚIUNILOR SAU DE PERFORMANȚĂ. X NU OFERĂ GARANȚII SAU DECLARAȚII ȘI RESPINGE ORICE RĂSPUNDERE ȘI RESPONSABILITATE PENTRU: (I) COMPLETITUDINEA, ACURATEȚEA, DISPONIBILITATEA, FURNIZAREA LA TIMP, SECURITATEA SAU FIABILITATEA PROGRAMULUI ȘI ABONAMENTELOR ȘI (II) ÎNDEPLINIREA DE CĂTRE PROGRAM SAU ABONAMENTE A CERINȚELOR DVS. ORI DISPONIBILITATEA ACESTORA ÎN MOD NEÎNTRERUPT, SECURIZAT SAU LIPSIT DE ERORI. X NU CONTROLEAZĂ, NU SUSȚINE ȘI NU ADOPTĂ CONTUL DVS. DE ABONAMENTE (INCLUSIV ORICE CONȚINUT, CARACTERISTICI SAU BENEFICII DIN ACESTA).

 

10. Limitarea răspunderii

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, PERSOANELE JURIDICE X NU VOR FI RESPONSABILE PENTRU NICIO DAUNĂ INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, SURVENITĂ PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU PUNITIVĂ SAU ORICE PIERDERE DE PROFIT SAU VENITURI, INDIFERENT DACĂ ACEASTA SURVINE ÎN MOD DIRECT SAU INDIRECT, ȘI NICIO PIERDERE DE DATE, UTILIZARE, REPUTAȚIE SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE, REZULTATE DIN (i) ACCESAREA, UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU PARTICIPAREA (ORI IMPOSIBILITATEA DE A ACCESA, UTILIZA SAU PARTICIPA LA) ABONAMENTE ȘI PROGRAM; (ii) ORICE COMPORTAMENT SAU CONȚINUT AL ORICĂREI TERȚE PĂRȚI POSTAT PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR X, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ORICE COMPORTAMENT DEFĂIMĂTOR, JIGNITOR SAU ILEGAL AL ​​ALTOR UTILIZATORI SAU AL TERȚILOR; (iii) ORICE CONȚINUT OBȚINUT DIN SERVICIILE X; SAU (iv) ACCESAREA, UTILIZAREA SAU MODIFICAREA NEAUTORIZATĂ A TRANSMISIILOR SAU CONȚINUTULUI DVS. RĂSPUNDEREA TOTALĂ A PERSOANELOR JURIDICE X NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ SUMA DE O SUTĂ DE DOLARI SUA (100,00 USD) SAU SUMA PE CARE V-A PLĂTIT-O X, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN ULTIMELE ȘASE LUNI CONFORM CONDIȚIILOR ANTERIOR EVENIMENTULUI ASOCIAT RECLAMAȚIEI. LIMITĂRILE DIN ACEASTĂ SUBSECȚIUNE SE VOR APLICA ORICĂRUI PRINCIPIU AL RĂSPUNDERII, INDIFERENT DACĂ ESTE BAZAT PE GARANȚIE, CONTRACT, STATUT, DELICT (INCLUSIV NEGLIJENȚA) SAU ALTE PRINCIPII, ȘI INDIFERENT DACĂ PERSOANELE JURIDICE X AU FOST INFORMATE PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE ȘI CHIAR DACĂ UN REMEDIU PREVĂZUT ÎN PREZENTA EȘUEAZĂ ÎN CE PRIVEȘTE SCOPUL SĂU ESENȚIAL. „PERSOANELE JURIDICE X” SE REFERĂ LA X, COMPANIILE MAMĂ, AFILIAȚII, COMPANIILE ASOCIATE, RESPONSABILII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, AGENȚII, REPREZENTANȚII, PARTENERII ȘI LICENȚIATORII.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ ÎN JURISDICȚIA DVS. POATE SĂ NU PERMITĂ ANUMITE LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII. ÎN MĂSURA PREVĂZUTĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ ÎN JURISDICȚIA DVS., CELE DE MAI SUS NU LIMITEAZĂ RESPONSABILITATEA PERSOANELOR JURIDICE X ÎN CAZ DE FRAUDĂ, DECLARAȚIE FRAUDULOASĂ, DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ CAUZATĂ DE NEGLIJENȚA, NEGLIJENȚA GRAVĂ SAU COMPORTAMENTUL NOSTRU INTENȚIONAT. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA AGREGATĂ GENERALĂ MAXIMĂ A PERSOANELOR JURIDICE X PENTRU ORICE GARANȚII CARE NU POT FI EXCLUSE ESTE LIMITATĂ LA O SUTĂ DE DOLARI SUA (100,00 USD).

 

11. Reprezentări și garanții

Declarați și garantați că: (a) aveți sau ați obținut și vă veți menține toate drepturile, autorizațiile și licențele necesare pentru a vă îndeplini obligațiile în baza prezentelor Condiții și pentru a oferi, găzdui și monetiza contul dvs. Abonamente în legătură cu Programul, fără plăți suplimentare de către X către orice terță parte, (b) toate informațiile furnizate de dvs. către X și/sau Procesatorului de plăți pentru a vă înscrie și a participa la Program vor rămâne permanent corecte, exacte, complete și actuale, (c) aveți cel puțin optsprezece (18) ani, (d) aveți toate drepturile, puterea și autoritatea necesare pentru a accepta prezentele Condiții, (e) respectați și veți continua să respectați toate legile, regulile, statutele, ordonanțele, reglementările și obligațiile etice aplicabile în îndeplinirea oricăror acțiuni în baza prezentului document (inclusiv, fără limitare, orice legi relevante privind protecția datelor și confidențialitatea; legile aplicabile concursurilor, promoțiilor sau cadourilor; legile privind publicitatea și regulile și reglementările Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) a SUA, cum ar fi Ghidurile FTC privind utilizarea avizelor și a declarațiilor în publicitate), și nu veți determina X și/sau Procesatorul de plăți să încalce oricare dintre cele de mai sus, (f) veți respecta permanent Acordul cu utilizatorul X și (g) contul dvs. Abonamente nu va încălca sau afecta drepturile vreunei terțe părți (inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale, mărcile de servicii, secretele comerciale, contractele, confidențialitatea sau dreptul de publicitate) și nu va conține niciun material care, dacă este interpretat ca atare, ar putea cauza pagube sau vătămări oricărei persoane sau oricărui bun.

 

12. Despăgubirile

Vă obligați să despăgubiți, să apărați și să exonerați persoanele juridice X (denumite colectiv „Persoane Despăgubite”) în urma și împotriva oricărei pretenții, răspunderi, pierderi și cheltuieli ale terților (inclusiv daunele, decontările și cheltuielile de judecată rezonabile), formulate împotriva oricăror Persoane despăgubite, care decurg din sau sunt legate de: (a) participarea dvs. la Program, (b) încălcarea declarațiilor, garanțiilor și obligațiilor dvs., astfel cum sunt stabilite în prezentele Condiții sau (c) neglijența sau comportamentul dvs. incorect. Obligațiile dvs. de despăgubire în baza prezentei articol vor fi supuse: (i) furnizării prompte de către Persoanele despăgubite a unei notificări scrise în privința pretenției, cu mențiunea că nicio întârziere la emiterea unei astfel de notificări nu vă va scuti de obligațiile dvs. de despăgubire, cu excepția și numai în măsura în care această întârziere afectează semnificativ capacitatea dvs. de a vă apăra împotriva unei astfel de pretenții, (ii) cooperarea rezonabilă cu dvs. a Persoanelor Despăgubite în ceea ce privește apărarea și soluționarea unei astfel de pretenții și (iii) permisiunii acordate X de către dvs. de a participa și controla, la propria sa discreție, la apărare și soluționarea unei astfel de pretenții. Nu veți soluționa nicio astfel de pretenție care ar putea compromite orice interes al Persoanelor despăgubite fără acordul prealabil scris al Persoanelor despăgubite; cu condiția ca Persoanele despăgubite să coopereze în mod rezonabil cu o astfel de apărare sau soluționare, la cererea și pe cheltuiala dvs.

 

13. Acord de soluționare a litigiilor--Arbitraj obligatoriu și renunțare la acțiunea colectivă

ACEASTA SECȚIUNE VI SE APLICĂ NUMAI DACĂ LOCUIȚI ÎN STATELE UNITE.  VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ SECȚIUNE – POATE AFECTA SEMNIFICATIV DREPTURILE DVS. LEGALE, INCLUSIV DREPTUL DVS. DE A INIȚIA O ACȚIUNE ÎN INSTANȚĂ.

Informații generale. Următoarele prevederi sunt importante în ceea ce privește acordul dintre dvs. și X cu privire la caracteristicile și serviciile X amintite de aceste condiții. Sub rezerva prevederilor de mai jos, inclusiv a excepțiilor stabilite în prezenta secțiune, dvs. și X sunteți de acord să soluționați prin arbitraj orice dispute, revendicări sau controverse care decurg din sau sunt legate de prezentele condiții și/sau participarea dvs. la program (numite individual „Litigiu” sau colectiv „Litigii”).

Soluționarea inițială a litigiilor. Majoritatea litigiilor dintre dvs. și X pot fi rezolvate informal. Ne puteți contacta scriind la Asistență plătită aici. Când ne contactați, vă rugăm să furnizați o scurtă descriere a naturii și a bazelor preocupărilor dvs., informațiile dvs. de contact și ajutorul exact pe care îl căutați. Părțile vor depune toate eforturile prin acest proces de asistență pentru a soluționa orice litigiu, în afara unui litigiu exceptat. Dvs. și noi convenim că participarea cu bună-credință la acest proces informal este necesară și trebuie finalizată conform celor menționate mai sus înainte ca oricare dintre părți să poată iniția arbitrajul cu privire la orice Litigiu.

ARBITRAJUL OBLIGATORIU. Dacă nu putem ajunge la o soluție acceptabilă cu privire la un litigiu într-o perioadă de treizeci (30) de zile de la momentul începerii soluționării neoficiale a litigiului în conformitate cu prevederea de soluționare inițială a litigiilor, de mai sus, atunci fie dvs., fie noi putem iniția un arbitraj obligatoriu, care va fi singurul mijloc de soluționare a oricărui litigiu, în conformitate cu termenii enunțați mai jos și cu excepția revendicărilor aduse în fața unei instanțe specializate în despăgubiri cu valoare redusă sau a litigiilor exceptate ori cu excepția cazului în care renunțați la acest drept. Mai exact, toate litigiile vor fi soluționate final exclusiv prin arbitraj obligatoriu administrat de Asociația Americană de Arbitraj („AAA”) din New York, NY și printr-un singur arbitru selectat de comun acord, în conformitate cu prevederile Regulilor de arbitraj pentru consumatori ale AAA, disponibile la adresa www.adr.org sau la numărul de telefon AAA 1.800.778.7879, cu excepția situațiilor de mai jos. DVS: ȘI X RENUNȚAȚI ÎN MOD EXPLICIT LA DREPTUL LA UN PROCES CU JURAȚI SAU JUDECĂTOR, CU EXCEPȚIA LITIGIILOR EXCEPTATE.

Cu excepția litigiilor exceptate, arbitrul, și nu instanțele sau agențiile federale, statale sau locale, va avea autoritatea exclusivă de a soluționa orice litigiu, inclusiv, fără a se limita la, orice reclamație conform căreia toate sau o parte din prezentele condiții sunt nule sau anulabile sau dacă un litigiu este supus arbitrajului. Arbitrul va fi împuternicit să acorde orice despăgubire care ar fi disponibilă într-o instanță în temeiul legii sau conform principiilor de echitate, cu condiția ca o astfel de despăgubire (inclusiv măsurile corective) să se limiteze la circumstanțele dvs. individuale. Fără a aduce atingere cerințelor acestei dispoziții privind arbitrajul, în cazul în care Litigiul implică o cerere de remediu corectiv public, puteți alege să eliminați acea cerere din procedura de arbitraj și să o aduceți în fața oricărei instanțe cu jurisdicție corespunzătoare. Hotărârea arbitrului va fi scrisă și obligatorie pentru părți și poate fi introdusă ca hotărâre în orice instanță cu jurisdicție competentă.

AVEȚI LA DISPOZIȚIE UN AN PENTRU A EMITE O PRETENȚIE ÎMPOTRIVA X, EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE RENUNȚAȚI LA ACEST DREPT.  Trebuie să emiteți orice pretenție împotriva X în termen de un (1) an de la data la care a apărut aceasta, cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede că termenul normal de prescripție pentru acea pretenție nu poate fi scurtat prin acord. Dacă nu emiteți o pretenție în această perioadă, renunțați, în măsura maximă permisă de lege, la toate drepturile pe care le aveți privind o astfel de pretenție, iar X nu va avea nicio răspundere cu privire la pretenția respectivă.

Procesul de depunere și costurile. Pentru a iniția un proces de arbitraj, puteți obține instrucțiuni de depunere a dosarului la: https://adr.org/Support. X va plăti taxa inițială de depunere care îi revine consumatorului, în valoare de 200 USD; cu toate acestea, fără a aduce atingere oricăror reguli ale AAA care indică contrariul, părțile convin să își împartă în mod egal toate celelalte costuri ale arbitrajului, inclusiv onorariile și cheltuielile arbitrului, cu excepția situațiilor pentru care există dispoziții legale în acest sens. Arbitrul (și nu AAA) va avea singura autoritate de a decide orice dispute care apar cu privire la alocarea costurilor și cheltuielilor, inclusiv onorariile și cheltuielile arbitrului. În cazul în care arbitrul stabilește că pretențiile au fost depuse în scopul hărțuirii sau au fost în mod evident nejustificate, arbitrul poate reatribui compensația și taxele administrative ale arbitrului, inclusiv taxele de depunere și audiere, așa cum se prevede în Regulile de arbitraj pentru consumatori ale AAA.  Părțile înțeleg că, în absența acestei dispoziții obligatorii, ar avea dreptul de a acționa în instanță și de a avea un proces cu jurați. În plus, acestea înțeleg că, în unele cazuri, costurile arbitrajului ar putea depăși costurile litigiului, iar dreptul la descoperire poate fi limitat în mai mare măsură în arbitraj decât în ​​instanță.

Locația. Arbitrajul se va desfășura doar pe bază de documente sau puteți alege să conduceți procedurile prin telefon, video sau în persoană.  Pentru arbitrajul în persoană, procedurile se vor desfășura în oraș sau județ unde locuiți sau, dacă nu locuiți în Statele Unite, în statul New York, județul New York.

Renunțarea la acțiunile colective. DVS. ȘI NOI CONVENIM CĂ ORICE PRETENȚII POT FI EMISE NUMAI ÎN CAPACITĂȚILE NOASTRE INDIVIDUALE ȘI NU ÎN NUMELE SAU ÎN CADRUL UNEI ACȚIUNI COLECTIVE SAU AL UNEI ACȚIUNI DESFĂȘURATE PRIN REPREZENTANȚI. PĂRȚILE RENUNȚĂ EXPLICIT LA DREPTUL LOR DE A INIȚIA O ACȚIUNE COLECTIVĂ SAU DE A SOLICITA MĂSURI REPARATORII ÎN MOD COLECTIV. Cu excepția cazului în care ambele părți convin acest lucru în scris, arbitrul nu poate consolida procedurile sau pretențiile mai multor persoane și nu poate desfășura în alt mod nicio formă de reprezentare sau procedură colectivă.

Separabilitatea. Dacă se constată că orice parte a prezentului Acord de soluționare a litigiilor nu poate fi pusă în aplicare în ceea ce privește o anumită pretenție sau solicitare de despăgubiri (cum ar fi măsurile corective), atunci acea pretenție sau solicitare de despăgubire (și numai acea pretenție sau solicitare de despăgubire) va fi anulată și adusă în fața unei instanțe cu jurisdicție corespunzătoare, iar orice alte pretenții trebuie să fie arbitrate.

Excepție – Litigiile exceptate și acțiunile în instanțe specializate în despăgubiri cu valoare redusă -Selectarea jurisdicției. Fără a aduce atingere deciziei părților de a rezolva toate celelalte litigii prin arbitraj, orice dispute, pretenții sau controverse care decurg din fraudă („Dispute exceptate”) vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor federale sau de stat situate în districtul New York, New York, Statele Unite, și sunteți de acord cu jurisdicția personală în acele instanțe și renunțați la orice obiecție cu privire la jurisdicția neconvenabilă.  Fără a aduce atingere celor de mai sus, sunteți de acord că, la discreția sa, X poate aduce orice dispută exceptată pe care o avem împotriva dvs. în orice instanță competentă din Statele Unite.  Fiecare parte poate solicita, de asemenea, o soluționare la o instanță specializată în despăgubiri cu valoare redusă pentru litigiile sau pretențiile aflate în sfera jurisdicției respectivei instanțe.  

Dreptul de a renunța în termen de 30 de zile. Dacă doriți să renunțați și să nu vi se aplice aceste dispoziții referitoare la arbitraj menționate mai sus, puteți trimite o notificare scrisă cu privire la decizia dvs. de a renunța, la următoarea adresă:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Dacă ați fost deja acceptat(ă) în Program, puteți trimite notificarea de renunțare contactând în scris Asistența plătită aici.

Notificarea dvs. scrisă trebuie să includă numele dvs., identificatorul contului X, adresa de e-mail sau numărul de telefon asociat cu identificatorul contului dvs. și o declarație clară că nu doriți să rezolvați Litigiile cu X.

Notificarea trebuie trimisă în termen de 30 de zile de la acceptarea de către dvs. a acestor condiții; în caz contrar, veți fi obligat(ă) să arbitrați litigiile în conformitate cu termenii acelor prevederi.  De asemenea, puteți trimite notificarea înainte de acceptarea acestor condiții, caz în care vom înțelege că ați renunțat la arbitraj.  Decizia dvs. de a renunța la această prevedere legată de arbitraj nu va avea niciun efect negativ asupra relației dumneavoastră cu X sau asupra furnizării de funcții sau servicii către dvs. de către X.  Dacă renunțați la aceste prevederi, acestea nu vor fi obligatorii nici pentru X.

Modificările aduse prezentei secțiuni. Vom furniza un preaviz cu 60 de zile înainte de orice modificare substanțială a prezentului Acord de soluționare a litigiilor. Modificările vor intra în vigoare în cea de-a 60-a zi și se vor aplica prospectiv, numai revendicărilor apărute după a 60-a zi.

Alegerea jurisdicției. PREZENTELE CONDIȚII FAC REFERIRE LA O TRANZACȚIE DE COMERȚ INTERSTATAL. LEGEA FEDERALĂ PRIVIND ARBITRAJUL ȘI JURISPRUDENȚA DE INTERPRETARE GUVERNEAZĂ INTERPRETAREA ȘI APLICAREA ACESTOR DISPOZIȚII LEGATE DE ARBITRAJ, FĂRĂ A ȚINE CONT DE LEGISLAȚIA STATALĂ. În măsura în care o lege statală relevantă se aplică oricărei dispute, se va aplica legea statului Texas, fără a ține cont de prevederile privind conflictele între legi.

Supraviețuirea. Prezentul Acord de soluționare a litigiilor va supraviețui sfârșitului relației dintre dvs. și X, inclusiv anulării sau dezabonării de la orice servicii sau comunicări furnizate de X.

 

 

14. Modificarea Termenilor

Ne rezervăm dreptul de a modifica ocazional prezentele Condiții. Vă vom anunța cu privire la modificările substanțiale, de exemplu printr-o notificare de serviciu sau un e-mail la adresa de e-mail asociată contului dvs. Continuarea participării dvs. la Program după ce modificările intră în vigoare va fi interpretată drept acceptare de către dvs. a acestor modificări. Dacă orice modificări nu sunt acceptabile pentru dvs., vă puteți înceta participarea la Program furnizând o notificare scrisă către X și oprind utilizarea caracteristicilor serviciului Abonamente.

Condițiile de utilizare pentru Creatorii de Abonamente sunt redactate în engleză, dar sunt disponibile în mai multe limbi, în urma traducerii. X depune eforturi pentru ca traducerile să reflecte cât mai precis versiunea originală în limba engleză. Cu toate acestea, în cazul oricăror discrepanțe sau neconcordanțe, versiunea în limba engleză a Condițiilor de utilizare pentru Creatori de Abonament va avea prioritate. Recunoașteți că limba engleză va fi limba de referință pentru interpretarea și construirea Condițiilor de utilizare pentru Creatori de Abonamente.

 

15. Nu sunteți angajatul nostru

Înțelegeți că relația dvs. cu noi este doar cea a unui Utilizator al serviciilor noastre, ca entitate independentă. Nu sunteți angajatul nostru. Prezentele Condiții și participarea dumneavoastră la Program nu creează nicio relație de agent, niciun parteneriat și nicio întreprindere cu capital mixt. Vă mențineți toate drepturile și responsabilitățile pentru natura și legalitatea conținutului dvs., modul în care este creat și oferit și dacă decideți să îl oferiți.

 

16. Diverse

a. Feedback-ul Creatorul poate furniza X comentarii cu privire la Program și/sau evaluarea și utilizarea de către Creator a caracteristicilor și serviciilor oferite de X („Feedback-ul”). Creatorul este de acord că X și împuterniciții acesteia vor avea libertatea să copieze, să modifice, să creeze opere derivate, să afișeze în mod public, să dezvăluie, să distribuie, să licențieze și să sublicențieze, să încorporeze și să utilizeze în alte moduri Feedbackul, inclusiv opere derivate din acesta, pentru orice și toate scopurile comerciale și non-comerciale, fără ca Creatorul să aibă vreo așteptare legată de plată sau atribuire. Nicio prevedere a prezentului Acord nu va împiedica X să dezvolte caracteristici, produse sau servicii care pot fi competitive în raport cu caracteristicile, produsele sau serviciile Creatorului, clienților Creatorului sau utilizatorilor finali ai Creatorului.

b. Legislația aplicabilă. 

 • Prezentele condiții vor fi guvernate de legile statului Texas și orice litigiu care apare între dvs. și X va fi supus Secțiunii 13 de mai sus (Acord de soluționare a litigiilor)

 • Dacă locuiți într-un stat membru al UE, într-un stat AELS sau în Regatul Unit, se vor aplica legile obligatorii din țara dvs. de reședință, iar procedurile judiciare pot fi inițiate în instanțele relevante, în conformitate cu legile țării dvs. de reședință. 

 • Dacă locuiți în afara Statelor Unite, a unui stat membru al UE, a unui stat EFTA sau a Regatului Unit, acești Termeni vor fi guvernați de legile statului Texas.

c. Notificări. Orice notificare către X trebuie trimisă la: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, prin scrisoare recomandată, par avion sau curier cu predare în ziua următoare, cu o copie prin e-mail la legalnotices@x.com și se consideră date la primire. Notificarea vă poate fi furnizată prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail asociată contului dvs. X sau prin postarea unui mesaj în contul dvs. X sau în Serviciul X și este considerată primită atunci când este trimisă (pentru e-mail) sau postată.

d. Renunțarea la anumite drepturi. Situația în care X nu aplică sau nu impune orice drept sau prevedere a prezentelor Condiții nu va fi considerată o renunțare la un astfel de drept sau prevedere. Renunțarea de către X la orice drept implicit nu constituie o renunțare la niciun drept implicit care decurge din acesta.

e. Supraviețuirea; Separabilitatea. Orice obligații care, în mod expres sau prin natura lor, continuă după încetarea prezentelor Condiții, vor supraviețui și vor rămâne în vigoare după un astfel de eveniment. Dispozițiile neaplicabile vor fi modificate pentru a reflecta intenția părților, iar prevederile rămase ale prezentelor Condiții vor rămâne în vigoare.

f. Transferul. Nu puteți transfera sau aloca altei persoane prezentele Condiții sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dvs. în temeiul prezentei, și orice astfel de încercare va fi nulă și neavenită.

g. Forță majoră. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau nerespectare a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentelor Condiții din cauze aflate în afara controlului său rezonabil, inclusiv, fără limitare, evenimentele de forță majoră, acte ale inamicului public, acte guvernamentale, incendii, inundații, epidemii (inclusiv COVID-19), restricții de tip carantină, greve, tulburări civile, acte sau amenințări cu acte de terorism, defecțiuni sau întârzieri ale echipamentelor sau infrastructurii tehnice sau de telecomunicații sau embargouri de mărfuri („ Eveniment de forță majoră”), și fiecare parte va fi scutită de la îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentei pe durata unui astfel de Eveniment de forță majoră. Dacă Evenimentul de forță majoră vă împiedică să furnizați contul dvs. Abonamente conform descrierii efectuate de către dvs., nu veți fi eligibil(ă) pentru a primi venituri pentru niciunul dintre Abonamentele contului dvs. de Abonamente care sunt anulate sau nu sunt onorate în alt mod conform descrierii dvs.

h. Întregul acord. Prezentele Condiții (inclusiv Acordul de utilizare X la care se face referire aici) constituie întreaga înțelegere dintre X și dvs. cu privire la obiectul prezentelor Condiții și înlocuiește toate comunicările, înțelegerile și acordurile anterioare dintre părți cu privire la subiectul respectiv, fie scrise sau orale.