Prenumeratų kūrėjo sąlygos

goglobalwithtwitterbanner

Galioja nuo: 2023 m. rugpjūčio 23 d.

 

Prenumeratų kūrėjo sąlygos

Šios Prenumeratų kūrėjo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra tarp jūsų ir „X Corp.“, jos pačios ir jos Susijusių įmonių (toliau bendrai – X arba mes) vardu ir reglamentuoja jūsų dalyvavimą X Prenumeratų kūrėjo programoje (toliau – Programa). Šiose Sąlygose terminas „Partneris“ reiškia bet kokį subjektą, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja, yra kontroliuojamas arba yra bendrai kontroliuojamas su X, o terminai „jūs“, „jūsų“ arba „Kūrėjas“ reiškia jus, asmenį, įmonę ar bet kurį kitą Programoje dalyvaujantį subjektą, turintį X paskyrą. Jei šias Sąlygas sudarote subjekto vardu, pareiškiate ir garantuojate, kad esate įgalioti tokio subjekto vardu.

Kad galėtumėte dalyvauti Programoje, turite būti bent 18 metų amžiaus, teisėtai gyventi Jungtinėse Amerikos Valstijose ir atitikti kitus 2 skyriuje nustatytus tinkamumo reikalavimus.

Be šių Sąlygų, jūsų naudojimuisi Prenumeratomis (apibrėžtomis toliau) taikomos mūsų Paslaugų teikimo sąlygos, Privatumo politika, taisyklės ir politika (įskaitant naują Prenumeratų politiką) ir visos į ją įtrauktos politikos nuostatos (bendrai – X naudotojo sutartis).

Atidžiai perskaitykite šias Prenumeratų kūrėjo sąlygas, kad įsitikintumėte, jog suprantate taikomas sąlygas ir išimtis. JEI GYVENATE JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, ŠIOSE SĄLYGOSE PATEIKIAMA SVARBI INFORMACIJA, TAIKOMA JUMS, APIE GINČŲ SPRENDIMĄ PRIVALOMAME ARBITRAŽE, O NE TEISME, ĮSKAITANT JŪSŲ TEISĖS PAREIKŠTI IEŠKINIUS KAIP KOLEKTYVINIUS IEŠKINIUS ATSISAKYMĄ IR JŪSŲ TEISĖS PAREIKŠTI IEŠKINIUS X APRIBOJIMĄ PRAĖJUS DAUGIAU NEI 1 METAMS NUO ATITINKAMŲ ĮVYKIŲ, KURIE TURI ĮTAKOS JŪSŲ TEISĖMS IR PAREIGOMS, JEI KILTŲ GINČAS SU X. IŠSAMIĄ INFORMACIJĄ APIE ŠIAS NUOSTATAS RASITE 13 SKYRIUJE.

Priėmimas. Dalyvaudami Programoje (jei esate patvirtinti X) arba kitaip nurodydami savo sutikimą (pvz., sutikdami su šiomis Sąlygomis, kai pateikiate paraišką dalyvauti Programoje, spustelėdami „Sutinku“ ir pan.), patvirtinate ir garantuojate, kad perskaitėte, suprantate šias Sąlygas ir sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate, nedalyvaukite Programoje arba nenustatykite Prenumeratų paskyros.

 

1. Prenumeratų kūrėjų programa.

Programa suteikia jūsų gerbėjams galimybę parodyti jums paramą mokant už X siūlomą prenumeratą už prieigą prie jūsų prenumeratos (apibrėžtos toliau) paskyros X platformoje, kuri apima, be apribojimų, paslaugą, šiuo metu esančią adresu www.x.com, ir bet kurią ją pakeisiančią svetainę bei visas X priklausančias, eksploatuojamas ir (arba) valdomas programas ir API (bendrai – X paslauga). X paskyra, kurią pasirenkate dalyvauti šioje Programoje (įskaitant visas funkcijas ir privalumus, pvz., turinį, bendruomenę, prieigą, pripažinimą ir pasiūlymus bei nuolaidas, kurias suteikiate prenumeratoriams, susijusius su ta paskyra), vadinama jūsų Prenumeratų paskyra. Žmonės, naudojantys X paslaugą, gali atlikti mėnesinius prenumeratos mokėjimus X (toliau – Prenumerata), kad gautų prieigą prie jūsų Prenumeratų paskyros.

Nustatydami savo Prenumeratų paskyrą, nustatysite konkrečią (-ias) Prenumeratos (-ų) kainą (-as) (remdamiesi X Prenumeratos kainodaros parinktimis, kurios yra integruotos į funkciją), jei X pasilieka teisę savo nuožiūra nustatyti apribojimus ar apribojimus mūsų siūlomoms Prenumeratoms, kad galėtumėte pasiekti jūsų paskyrą, įskaitant, be kita ko, sumą, kuri gali būti imama už konkrečią Prenumeratą, asmenis, kurie gali įsigyti Prenumeratą (pavyzdžiui, minimalus amžius, reikalingas norint įsigyti Prenumeratą), ir Prenumeratų, kurias galima įsigyti konkrečioje Prenumeratų paskyroje, skaičių. Be to, X gali retkarčiais savo nuožiūra keisti (pvz., pridėti ar pašalinti) Prenumeratos kainodaros tipus ar vertes, mokėjimo būdus, prieinamus asmenims, perkantiems Prenumeratas, ar bet kokias kitas su Programa susijusias funkcijas.

Pripažįstate, kad X gali viešai rodyti arba susieti informaciją apie jūsų Prenumeratų paskyrą, įskaitant prenumeratorių skaičių ir Prenumeratų pirkėjų tapatybę, jei ji yra prieinama X paslaugoje.

Be to, pripažįstate, kad X pasilieka teisę tvarkyti ir analizuoti jūsų Prenumeratų paskyros turinį taip pat kaip turinį, kurį viešai skelbiate ne savo Prenumeratų paskyroje X paslaugose.

Įgaliojate X naudoti ir pakartotinai naudoti bei suteikti kitiems X vardu veikiantiems asmenims teisę naudoti ir pakartotinai naudoti jūsų vardą, nuotrauką, atvaizdą (įskaitant karikatūrą), balsą ir biografinę informaciją, taip pat bet kokį jų atkūrimą ar imitavimą bet kokia dabar žinoma ar toliau kuriama medija ar technologija (įskaitant, be kita ko, filmą, vaizdo įrašą ir skaitmeninę ar kitą elektroninę mediją), susijusią su X reklamine ir rinkodaros veikla. 

 

2. Teisė dalyvauti programoje ir kiti reikalavimai.

Kad X suteiktų prieigą ir teiktų Prenumeratas, o jūs galėtumėte pasiekti savo paskyrą ir kad galėtumėte gauti dalį pajamų, kurias X uždirba už Prenumeratų pardavimą, turite būti patvirtinti X, kad galėtumėte dalyvauti Programoje. Programos tinkamumo reikalavimus galite rasti čia. Sutikdami su šiomis Sąlygomis, sutinkate, kad X naudotų duomenis, kuriuos pateikiate prašymo formoje, kad nuspręstų, ar leisti jums dalyvauti Programoje. Dalyvavimas Programoje turi būti iš anksto patvirtintas X.

Atkreipkite dėmesį, kad X, mūsų paslaugų ir įmonių filialų darbuotojai negali dalyvauti Programoje, nebent įgaliotas X personalas iš anksto patvirtintų kitaip.

X naudojasi trečiosios šalies mokėjimų tvarkytojo (toliau – Mokėjimų tvarkytojas) paslaugomis, kad atliktų jums pajamų dalies mokėjimus, kurie iš dalies grindžiami Prenumeratomis, parduotomis prieigai prie jūsų paskyros. Kad galėtumėte dalyvauti Programoje, pirmiausia turėsite susikurti paskyrą Mokėjimų tvarkytojo, kuris reikalaus, kad įvykdytumėte tam tikrus tapatybės patvirtinimo reikalavimus, pvz., pateiktumėte tapatybės ir (arba) gyvenamosios vietos įrodymą, platformoje. Jei mokėjimų tvarkytojui pateikiate adresą, esantį už Kalifornijos valstijos ribų, patvirtinate, kad paslaugas pagal šias Sąlygas teikiate ne Kalifornijos valstijoje. Mokėjimų tvarkytojui taip pat turėsite pateikti mokėjimo ir mokesčių informaciją. Jei X arba Mokėjimų tvarkytojas kaip paraiškos ar mokėjimo prisijungimo proceso dalį ar vėliau nustato, kad mokėjimai jums negali būti atliekami dėl kokių nors priežasčių, Programoje dalyvauti negalite. Sutikdami su šiomis Sąlygomis, aiškiai įgaliojate X pasiekti duomenis apie jūsų Mokėjimo tvarkytojo prijungtos paskyros veiklą ir operacijas bei vykdyti kitą veiklą, susijusią su pajamų dalies mokėjimų apdorojimu ir stebėjimu pagal šias Sąlygas.

 

3. Taisyklės ir apribojimai.

Atsižvelgdami į šias Sąlygas sutinkate, kad X turi teisę siūlyti, rodyti jūsų Prenumeratų paskyrą per X paslaugą ir suteikti prieigą prie jos, taip pat parduoti Prenumeratas, kad žmonės galėtų pasiekti jūsų paskyrą, ir mainais už šias licencijuotas teises bei jūsų teikiamus Prenumeratų paskyros privalumus ir funkcijas galite gauti dalį pajamų, kurias X uždirba iš X įsigytų Prenumeratų, kaip aprašyta toliau 4 skyriuje.

Sutinkate, kad dalyvavimui Programoje ir jūsų teisei gauti dalį pajamų, kurias X gauna pardavusi Prenumeratas, taikomos toliau išdėstytos taisyklės ir apribojimai.

  1. Esate atsakingi už savo Prenumeratų paskyrą, įskaitant, be kita ko, užtikrinimą, kad teiksite savo Prenumeratų paskyros privalumus ir funkcijas, kurias pateikiate, kad tiksliai apibūdinsite savo Prenumeratų paskyros privalumus ir funkcijas ir kad Prenumeratos (-ų), kurią (-ias) pasirinkote nustatydami paskyrą, kaina bus proporcinga jūsų Prenumeratų paskyros privalumų ir funkcijų vertei.
  2. Sutinkate, kad: a) jokia informacija jūsų Prenumeratų paskyroje nėra klaidinanti ar apgaulinga; b) jūsų pateikti žodiniai ir vaizdiniai pareiškimai yra teisingi ir pagrįsti; c) bet kokia jūsų Prenumeratų paskyroje pateikta nuomonė, išvados ar patirtis yra sąžininga ir tiksli; d) jei taikoma, atskleisite bet kokią informaciją, reikalingą norint nurodyti jūsų dalyvavimą mokamoje partnerystėje (pvz., mokamas produktų paskirties vietas, patvirtinimus ar reklamas), susijusią su jūsų Prenumeratų paskyra.
  3. Jei nustatę Prenumeratų paskyras nesuteikiate jokių Prenumeratų funkcijų ar privalumų, galite neturėti teisės gauti jokios pajamų, kurias X uždirbo iš bet kokių ir visų Prenumeratų, kurias ji pardavė už prieigą prie jūsų paskyros, dalies. Jei nustatoma, kad jūsų Prenumeratų paskyra dažnai būna neaktyvi, galite būti pašalinti iš Programos.
  4. Galite užblokuoti prenumeratas įsigijusiems žmonėms prieigą prie jūsų paskyros dėl bet kokios priežasties, jei neturite teisės gauti jokios X uždirbtų pajamų dalies už bet kokias ir visas Prenumeratas, kurias ji pardavė žmonėms, kuriuos užblokavote.
  5. Tik jums gali būti sumokėta dalis pajamų, gautų X pardavus Prenumeratas, suteikiant prieigą prie jūsų paskyros.
  6. Prenumeratos ir pajamų, kurias X uždirba pardavusi Prenumeratas, dalies negalima pervesti iš vienos X paskyros į kitą.
  7. Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal Programą ir (arba) Prenumeratų politiką, negalite niekam teikti jokios piniginės vertės mainais už Prenumeratų įsigijimą, suteikiant prieigą prie jūsų paskyros. 
  8. Jūsų dalyvavimas Programoje (įskaitant, be kita ko, funkcijų ir privalumų siūlymą prenumeratoriams per jūsų Prenumeratų paskyrą) ir X sumokėta pajamų dalis, kurią ji uždirba iš X parduodamų Prenumeratų, neturi pažeisti jokių taikomų įstatymų, taisyklių ar kitų teisės aktų. Tik jūs esate atsakingi už bet kokį jūsų ar jūsų Prenumeratų paskyros padarytą taikomų įstatymų, taisyklių ar kitų teisės pažeidimą.
  9. Galime nustatyti papildomus apribojimus, remdamiesi kovos su pinigų plovimo, sankcijų ar sukčiavimu įstatymais ar politika, įskaitant, be kita ko, X gali užblokuoti bet kokią operaciją, kurią ji laiko apgaulinga ar neteisėta veikla arba galimai apgaulinga ar neteisėta veikla. Iš pajamų dalies galime išskaičiuoti bet kokias Prenumeratas, kurios, mūsų manymu, buvo įsigytos dėl bet kokio X naudotojo sutarties pažeidimo arba kurios, mūsų manymu, gali būti susijusios su bet kokių įstatymų pažeidimu ir (arba) bet kokiomis pajamomis, gautomis iš bet kokių užblokuotų operacijų Prenumeratų.
  10. Negalite dalyvauti Programoje, jei esate asmuo, su kuriuo JAV asmenims neleidžiama turėti reikalų pagal ekonomines sankcijas, įskaitant, be kita ko, sankcijas, kurias administruoja Jungtinių Valstijų Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras arba bet kuri kita taikoma sankcijų institucija (toliau – Draudžiamas asmuo). Tai, be kita ko, apima asmenis, esančius šiose šalyse ir regionuose, jų piliečius arba įprastus gyventojus šiose šalyse ir regionuose: Kuba, Iranas, Ukrainos Krymo regionas, Šiaurės Korėja ir Sirija. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad nesate Draudžiamas asmuo.

Pažeidus bet kurią iš pirmiau nurodytų taisyklių ir apribojimų, gali būti nutrauktas jūsų dalyvavimas Programoje ir (arba) jūsų teisė gauti bet kokią pajamų dalį, priskirtiną X parduodamoms Prenumeratoms, suteikiant prieigą prie jūsų paskyros.

 

4. Pajamų dalies mokėjimai ir mokesčiai.

Galime sumokėti jums dalį pajamų, kurias uždirbome pardavę Prenumeratas, suteikiant prieigą jūsų paskyrą, tokiu tarifu, kuris X nuožiūra priklausys nuo kelių veiksnių, įskaitant bendrą Prenumeratų, įsigytų prieigai prie jūsų paskyros, skaičių ir kainą bei mokesčius ir rinkliavas (įskaitant, be kita ko, pardavimo, naudojimo, pridėtinės vertės, prekių ir paslaugų, išskaičiuojamuosius ar operacijų mokesčius ar kitus rinkliavas), kuriuos „Apple“, „Google“, mokėjimų tvarkytojas, bankai ir (arba) kredito kortelių įmonės gali apskaičiuoti perkant Prenumeratas ir apdorodamos mūsų mokėjimus jums. Suprantate tai ir neturėtumėte tikėtis, kad laikui bėgant bus taikomas ar toliau taikomas koks nors konkretus pajamų procentas ar suma.

Esate atsakingi už greitą atsakymą į bet kokias užklausas ir prašymus, kurie jums siunčiami dėl Prenumeratų, kurias pardavėme suteikdami prieigą prie jūsų paskyros. Taip pat pripažįstate, kad esate atsakingi už ginčus, susijusius su Prenumeratomis, kurias pardavėme suteikdami prieigą prie jūsų paskyros. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, sutinkate, kad „Apple“, „Google“ arba X atitinkama klientų aptarnavimo komanda gali priimti sprendimą (savo nuožiūra) dėl pinigų grąžinimo ir (arba) atgalinio nuskaitymo užklausų, kurios siunčiamos „Apple“, „Google“ arba X atsakant į klientų skundus ir siekiant laikytis taikomų įstatymų. Kai Prenumeratos pirkimui taikomas bet koks atgalinis nuskaitymas ir (arba) kai pajamų dalies mokėjimams, kuriuos gavote iš X už Prenumeratų pirkimą, taikomas grąžinimo arba kredito procesas, mes arba Mokėjimų tvarkytojas gali sustabdyti, įskaityti (už bet kokius būsimus pajamų dalies mokėjimus, kuriuos nusprendžiame jums atlikti), išrašyti jums sąskaitą faktūrą ar kitaip susigrąžinti anksčiau atliktų ar įskaitytų mokėjimų sumą (ir visus susijusius mokesčius) bei pašalinti tokius mokėjimus iš jūsų kvitų istorijos.

Visus jums sumokėtus pajamų dalies mokėjimus tvarkys Mokėjimų tvarkytojas. Pajamų dalies mokėjimams apdoroti bus taikomos naudotojų sutartys, paslaugų teikimo sąlygos ir Mokėjimų tvarkytojo bei jūsų banko privatumo politika, o jūs sutinkate jų laikytis. X nebus atsakinga už jokias Mokėjimų tvarkytojo ar jūsų banko padarytas klaidas. X visus pajamų dalies mokėjimus atliks JAV doleriais. Jei norite gauti pajamų dalies mokėjimus savo vietine valiuta, Mokėjimų tvarkytojas atliks konvertavimą, jei būsite atsakingi už visus konvertavimo ar pervedimo mokesčius. Be to, pasirinktoms mokėjimo formoms gali būti taikomi papildomi apdorojimo mokesčiai, už kuriuos esate atsakingi. Kai atliksime pajamų dalies mokėjimą jums, atliksime tokį mokėjimą per Mokėjimų tvarkytoją praėjus maždaug 60 dienų nuo mėnesio, kurį gavome pajamas už parduotas Prenumeratas, kurios priskirtinos tokiam mokėjimui, pabaigos, išskyrus atvejus, kai čia nurodyta kitaip.

Nepaisant to, jums nebus mokama jokia pajamų dalis, nebent pirmiausia įrašysime ir priskirsime jūsų Prenumeratų paskyrai sumą, atitinkančią minimalią penkiasdešimties JAV dolerių (50,00 USD) mokėjimo ribą (toliau –Minimali mokėjimo riba). Visos nesumokėtos sumos, nesiekiančios Minimalios mokėjimo ribos, bus perkeltos į kitą mokėjimo laikotarpį, kol bus pasiekta arba viršyta Minimali mokėjimo riba. Mes nemokėsime bet kokių palūkanų nuo uždelstų pajamų dalies mokėjimų sumų, o jūs neturėsite teisės į jas.

Kad gautumėte pajamų dalies mokėjimus, esate atsakingi už tai, kad jūsų mokesčių, banko ir (arba) kita mokėjimų informacija, pateikta Mokėjimų tvarkytojui, būtų naujausia, išsami ir tiksli. Jei Mokėjimų tvarkytojas dėl kokios nors priežasties negali jums atlikti mokėjimo, galime nutraukti arba sustabdyti jūsų teisę gauti pajamų dalies mokėjimus pagal šias Sąlygas ir (arba) dalyvauti Programoje. Bet koks mokėjimas jums visada priklauso nuo bet kokio sukčiavimo ir kitų teisinių patikrinimų, kuriuos mes arba Mokėjimų tvarkytojas gali (savo nuožiūra) įdiegti ir atlikti. Jei įgaliotas X atstovas iš anksto raštu nepatvirtino kitaip, negalite leisti trečiajai šaliai gauti mokėjimo jūsų vardu pagal šias Sąlygas.

Jei ketinate užginčyti bet kokio jums sumokėto pajamų dalies mokėjimo sumą, turite apie tai raštu pranešti X per 30 dienų nuo tokio mokėjimo gavimo. To nepadarius, bus atsisakyta bet kokios su mokėjimu susijusios pretenzijos. Norėdami išsiųsti šį pranešimą, galite susisiekti su pagalbos komanda nuėję į skiltį „Gauti pagalbos“, esančią „Nustatymai ir privatumas“ > „Pajamų gavimas“ > Gauti pagalbos savo X paskyros naršymo meniu. Visi mokėjimai jums yra pagrįsti X nustatytomis pajamų dalimis ir yra galutiniai bei privalomi.

 

5. Negarantuojamos prenumeratos pajamos.

Prenumeratos nėra teisėta mokėjimo priemonė, valiuta, valiutos ekvivalentai, elektroniniai pinigai ar bet kokios rūšies finansinės mokėjimo priemonės (arba susietos su bet kuriuo iš šių dalykų), be to, Prenumeratos neturi piniginės vertės ir nėra nuosavybė. Nežadame, kad Prenumeratų pirkimas gali būti panaudotas bet kokiai garantuotai pinigų sumai ar bet kokiems pinigams išpirkti. Sutinkate, kad mes turime išimtinę teisę tvarkyti, reguliuoti, kontroliuoti, nutraukti ir (arba) keisti licencijos teises, kuriomis grindžiamos Prenumeratos, taip, kaip mums atrodo tinkama, be jokios atsakomybės jums. Sutinkate, kad mes nebūsime jums atsakingi ir netvirtinsite, kad esame jums atsakingi, remdamiesi Prenumeratų pardavimu, suteikiant prieigą prie jūsų paskyros, įskaitant bet kokią pajamų, kurias uždirbame iš Prenumeratų pardavimo, dalį.

Mes taip pat turime teisę savo nuožiūra ir be jokios atsakomybės jums visiškai nutraukti Prenumeratų pardavimą ir Prenumeratų išpirkimą.

Taip pat negarantuojame, kad visi, turintys prieigą prie jūsų paskyros, bus įsigiję Prenumeratą.

 

6. Esate atsakingi už mokesčių sumokėjimą.

Esate atsakingi už taikomų Mokesčių mokėjimą (kaip apibrėžta toliau), jei tokių yra, mokesčių institucijoms, atsirandančių dėl ar susijusių su tuo, kad gavote bet kokią dalį pajamų, kurias X gavo iš Prenumeratos pardavimo. X gali atskaityti ar išskaičiuoti bet kokius Mokesčius, kuriuos ji gali būti teisiškai įpareigota atskaityti ar išskaičiuoti iš bet kokių jums mokėtinų sumų, o mokėjimas jums, sumažintas tokiais atskaitymais ar išskaičiavimais, bus laikomas visišku mokėjimu ir atsiskaitymu už mokėtinas sumas pagal šias Sąlygas. Kiekviena šalis pateiks kitai šaliai bet kokius mokesčių dokumentus, pagrįstai reikalingus mokėjimams atlikti ar gauti pagal šias Sąlygas. Kaip nurodyta pirmiau, Mokesčiai reiškia bet kokius pajamų, antspaudų, pardavimų, naudojimo, pridėtinės vertės ar kitus mokesčius, muitus, rinkliavas, rinkliavas, atskaitymus ar išskaitymus.

 

7. Šių sąlygų nutraukimas ir kiti veiksmai, kurių galime imtis.

Šios Sąlygos įsigalios tą dieną, kurią spustelėsite, kad sutiktumėte su šiomis Sąlygomis (neatsižvelgiant į tai, ar esate priimti į Programą, ar ne), ir galios tol, kol bet kuri šalis jas nutrauks, kaip numatyta šioje Sutartyje. Bet kuriuo metu galite atsisakyti dalyvauti Programoje, apie tai raštu pranešę X ir nuėję į skiltį „Gauti pagalbos“ skiltyje „Nustatymai ir privatumas“ > „Pajamų gavimas“ > „Gauti pagalbos savo X paskyros naršymo meniu“. X gali bet kada savo nuožiūra nutraukti šias Sąlygas su priežastimi ar be jos, įskaitant, be kita ko, jei pateikiate klaidingą informaciją apie save ar savo Prenumeratų paskyrą, pažeidžiate šias Sąlygas, X naudotojo sutartį ar bet kokius taikomus įstatymus arba nebeatitinkate tinkamumo dalyvauti Programoje reikalavimų.

Be to, pasiliekame teisę savo nuožiūra neleisti Prenumeratų naudoti Kūrėjo paskyroje; ribojame Prenumeratų, kurias galime parduoti, kad pasiektume paskyrą, skaičių arba ribojame pajamų iš Prenumeratų, kurios gali būti mokamos Kūrėjui, dalį, įskaitant pagal apimtį arba laikotarpį, sustabdome, pašaliname arba neleidžiame prieigos prie Kūrėjo Prenumeratų paskyros arba nebeteikiame Kūrėjui visos Programos ar jos dalies, pašaliname Kūrėją iš Programos, ir (arba) sulaikome, sustabdome, susigrąžiname arba įskaitome pajamų dalies mokėjimus (įskaitant bet kokią sumą, kuri galėjo būti priskirta ankstesniam ar būsimam Prenumeratos pardavimui suteikiant prieigą prie Kūrėjo paskyros), jei manome, kad Kūrėjas arba Kūrėjo Prenumeratų paskyra pažeidžia arba pažeidžia šias Sąlygas, X naudotojo sutartį arba bet kokius taikomus įstatymus. Mes nebūsime atsakingi už bet kurį iš pirmiau nurodytų veiksmų.

Nutraukus šias Sąlygas ir (arba) jums dalyvaujant Programoje: a) teisės ir įsipareigojimai pagal šias Sąlygas iš karto nustos galioti, b) bet kokie ir visi įsipareigojimai, sukaupti iki Sutarties nutraukimo įsigaliojimo dienos, išliks, jei bus laikomasi šių sąlygų: i) jei šių Sąlygų nutraukimo metu pasiekėte Minimalią mokėjimo ribą, Mokėjimo tvarkytojas bandys jums sumokėti nesumokėtas sumas. Tačiau, jei Mokėjimų tvarkytojas negali jums pervesti mokėjimo dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, automatiškai neteksite visų tokių sumų ir X nebus skolinga nei vienos, nei visų tokių sumų; ii) jei dar nepasiekėte Minimalios mokėjimo ribos, jums nebus sumokėtos arba mokėtinos jokios sumos.

 

8. Konfidencialumas.

Dalyvaudami Programoje ir paskui neatskleisite jokios nuosavybės teise priklausančios ir (arba) neviešos X informacijos, kuri jums pateikta arba prie kurios turite prieigą, susijusią su Programa (toliau – Konfidenciali informacija), išskyrus atvejus, kai tai raštu leidžiama X arba reikalaujama pagal įstatymus ar teismo nutartį, su sąlyga, kad: a) nedelsdami raštu informuosite X apie atskleidimo reikalavimą ir b) atskleisite tik tą Konfidencialios informacijos dalį, kurios reikalaujama pagal įstatymus. Turite nedelsdami pranešti X apie bet kokį faktinį ar įtariamą netinkamą Konfidencialios informacijos naudojimą ar neteisėtą atskleidimą. Nutraukus šias Sąlygas ir (arba) jūsų dalyvavimą Programoje, nedelsdami sunaikinsite arba ištrinsite bet kokią jūsų turimą ar valdomą Konfidencialią informaciją.

 

9. Atsakomybės atsisakymas.

AIŠKIAI PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMA IR PRENUMERATOS (ARBA JŲ FUNKCIJOS) GALI BŪTI EKSPERIMENTINIO POBŪDŽIO IR (ARBA) BETA VERSIJOS, IR SUTINKATE, KAD PRIEIGA PRIE PROGRAMOS BEI PRENUMERATOS IR (ARBA) JOS NAUDOJIMAS YRA TIK JŪSŲ RIZIKA. KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, PROGRAMA IR PRENUMERATOS PATEIKIAMOS TOKIOS, KOKIOS YRA, IR KAI PASIEKIAMOS, SU VISAIS TRŪKUMAIS IR BE JOKIŲ GARANTIJŲ. „X“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ VISAS AIŠKIAS AR NUMANOMAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS, SUSIJUSIAS SU TINKAMUMU PARDUOTI, TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI AR PAŽEIDIMO NEBUVIMU ARBA KYLANČIAS DĖL PREKYBOS AR VEIKLOS. „X“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ AR PAREIŠKIMŲ IR NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ: I) PROGRAMOS IR PRENUMERATŲ IŠSAMUMĄ, TIKSLUMĄ, PRIEINAMUMĄ, TEIKIMĄ LAIKU, SAUGUMĄ AR PATIKIMUMĄ IR II) AR PROGRAMA AR PRENUMERATOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS, AR BUS PRIEINAMOS NEPERTRAUKIAMAI, SAUGIAI IR BE KLAIDŲ. „X“ NEKONTROLIUOJA, NEPATVIRTINA IR NEPRIIMA JŪSŲ PRENUMERATŲ PASKYROS (ĮSKAITANT BET KOKĮ JOS TURINĮ, FUNKCIJAS AR PRIVALUMUS).

 

10. Atsakomybės apribojimas.

KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, „X“ SUBJEKTAI NEATSAKO UŽ JOKIUS NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS, PASEKMINIUS AR BAUDŽIAMUOSIUS NUOSTOLIUS ARBA BET KOKĮ PELNO AR PAJAMŲ PRARADIMĄ, PATIRTĄ TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI, ARBA BET KOKĮ DUOMENŲ PRARADIMĄ, NAUDOJIMĄ, PRESTIŽĄ AR KITUS NEMATERIALIUS NUOSTOLIUS, ATSIRANDANČIUS DĖL i) JŪSŲ PRIEIGOS PRIE PRENUMERATŲ IR PROGRAMOS, JOS NAUDOJIMO AR DALYVAVIMO JOSE (ARBA NEGALĖJIMO PASIEKTI PROGRAMOS IR PRENUMERATŲ, JOMIS NAUDOTIS IR JOSE DALYVAUTI; ii) BET KOKIO TREČIOSIOS ŠALIES ELGESIO AR TURINIO, PASKELBTO NAUDOJANTIS „X“ PASLAUGOMIS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, BET KOKĮ KITŲ NAUDOTOJŲ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŠMEIŽIKIŠKĄ, ĮŽEIDŽIANTĮ AR NETEISĖTĄ ELGESĮ; iii) BET KOKIO TURINIO, GAUTO IŠ „X“ PASLAUGŲ ARBA iv) NETEISĖTOS PRIEIGOS PRIE JŪSŲ PERDUODAMŲ DUOMENŲ AR TURINIO, JŲ NAUDOJIMO AR PAKEITIMO. BENDRA „X“ SUBJEKTŲ ATSAKOMYBĖ JOKIU BŪDU NEGALI VIRŠYTI DIDESNĖS ŠIMTO JAV DOLERIŲ (100,00 USD) SUMOS DALIES ARBA SUMOS, KURIĄ „X“ SUMOKĖJO JUMS PER PASTARUOSIUS ŠEŠIS MĖNESIUS UŽ PAGAL ŠIAS SĄLYGAS, PRIEŠ ĮVYKĮ, DĖL KURIO PAREIKŠTA PRETENZIJA. ŠIO POSKIRSNIO APRIBOJIMAI TAIKOMI BET KOKIAI ATSAKOMYBĖS TEORIJAI, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR JI PAGRĮSTA GARANTIJA, SUTARTIMI, ĮSTATYMU, DELIKTU (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ) AR KITU PAGRINDU, IR AR „X“ SUBJEKTAI BUVO INFORMUOTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, IR NET JEI NUSTATOMA, KAD ŠIAME DOKUMENTE NURODYTA TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ NEATITIKO JOS ESMINĖS PASKIRTIES. „X“ SUBJEKTAI“ REIŠKIA „X“, JOS PATRONUOJANČIĄSIAS ĮMONES, FILIALUS, SUSIJUSIAS ĮMONES, PAREIGŪNUS, DIREKTORIUS, DARBUOTOJUS, AGENTUS, ATSTOVUS, PARTNERIUS IR LICENCIJŲ IŠDAVĖJUS.

PAGAL JŪSŲ JURISDIKCIJOJE TAIKOMUS ĮSTATYMAI GALI BŪTI NELEIDŽIAMA TAIKYTI TAM TIKRŲ ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMŲ. TIEK, KIEK REIKALAUJAMA PAGAL JŪSŲ JURISDIKCIJOJE TAIKOMUS ĮSTATYMUS, PIRMIAU IŠDĖSTYTOMIS NUOSTATOMIS NEAPRIBOJAMA „X“ SUBJEKTŲ ATSAKOMYBĖ UŽ SUKČIAVIMĄ, APGAULINGĄ KLAIDINGĄ FAKTŲ PATEIKIMĄ, MIRTĮ AR KŪNO SUŽALOJIMĄ, KURĮ SUKĖLĖ MŪSŲ APLAIDUMAS, DIDELIS APLAIDUMAS IR (ARBA) TYČINIS ELGESYS. KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, DIDŽIAUSIA BENDRA „X“ SUBJEKTŲ ATSAKOMYBĖ UŽ BET KOKIAS NEIŠDUODAMAS GARANTIJAS NEVIRŠIJA VIENO ŠIMTO JAV DOLERIŲ (100,00 JAV DOLERIŲ).

 

11. Pareiškimai ir garantijos.

Pareiškiate ir garantuojate, kad: a) turite arba gavote ir išsaugosite visas teises, įgaliojimus ir licencijas, kurių reikia, kad galėtumėte vykdyti savo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas ir siūlyti, nuomoti ir gauti pajamų iš savo Prenumeratų paskyros, susijusios su Programa, be tolesnių X mokėjimų jokiai trečiajai šaliai, b) visa informacija, kurią pateikiate X ir (arba) Mokėjimo tvarkytojui, kad galėtumėte užsiregistruoti ir dalyvauti Programoje, yra teisinga, tiksli, išsami ir nuolat atnaujinama, c) esate bent aštuoniolikos (18) metų amžiaus, d) turite visas reikiamas teises ir įgaliojimus sudaryti šias Sąlygas, e) laikotės ir toliau laikysitės visų taikomų įstatymų, taisyklių, statutų, potvarkių, reglamentų ir etinių įsipareigojimų atlikdami bet kokius veiksmus pagal šią Sutartį (įskaitant, be kita ko, bet kokius atitinkamus duomenų apsaugos ir privatumo įstatymus, konkursams, akcijoms ar dovanoms taikomus įstatymus, reklamos įstatymus ir Federalinės prekybos komisijos (FPK) taisykles bei reglamentus, tokius kaip FPK Gidai dėl patvirtinimų ir atsiliepimų naudojimo reklamoje), ir neleisite X ir (arba) Mokėjimų tvarkytojui pažeisti bet kurios iš pirmiau minėtų sąlygų, f) visada laikysitės X naudotojo sutarties ir g) jūsų Prenumeratų paskyra nepažeis jokios trečiosios šalies teisių (įskaitant autorių teises, prekės ženklą, paslaugų ženklą, komercinę paslaptį, sutartį, privatumo ar viešumo teises), taip pat joje nebus jokios medžiagos, kuri, jei ja bus remiamasi, gali sukelti žalą ar sužalojimą bet kuriam asmeniui ar turtui.

 

12. Žalos atlyginimas.

Sutinkate atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti X subjektus (bendrai vadinamus Asmenimis, kuriems atlyginama žala) nuo atsakomybės dėl bet kokių ir visų trečiųjų šalių pretenzijų, atsakomybės, nuostolių ir išlaidų (įskaitant žalos atlyginimą, atsiskaitymų sumas ir pagrįstus teisinius mokesčius), pareikštų bet kuriam (-iems) Asmeniui (-ims), kuriam (-iems) atlyginama žala, dėl: a) jūsų dalyvavimo Programoje, b) jūsų pareiškimų, garantijų ir įsipareigojimų, nustatytų šiose Sąlygose, pažeidimo arba c) jūsų aplaidumo ar netinkamo elgesio. Jūsų žalos atlyginimo įsipareigojimams pagal šią Sutartį bus taikomi, jei: i) Asmenys, kuriems atlyginama žala, skubiai raštu praneš jums apie pretenziją, su sąlyga, kad bet koks delsimas pranešti neatleidžia jūsų nuo įsipareigojimų atlyginti žalą, išskyrus ir tik tiek, kiek toks delsimas iš esmės sumažina jūsų galimybes apginti tokį reikalavimą, ii) Asmenys, kuriems atlyginama žala, pagrįstai bendradarbiaus su jumis ginant ir sprendžiant tokį reikalavimą, ir iii) jūs leidžiate X savo nuožiūra dalyvauti ir kontroliuoti tokio reikalavimo gynybą ir sprendimą. Jūs neišsprendžiate tokio reikalavimo, kuris gali pakenkti bet kokiems Asmenų, kuriems atlyginama žala, interesams, be išankstinio rašytinio Asmenų, kuriems atlyginama žala, sutikimo, su sąlyga, kad Asmenys, kuriems atlyginama žala, pagrįstai bendradarbiaus dėl tokios gynybos ar susitarimo, jūsų prašymu ir sąskaita.

 

13. Ginčų sprendimo sutartis. Privalomas arbitražas ir kolektyvinių ieškinių atsisakymas.

ŠIS SKYRIUS JUMS TAIKOMAS TIK TUO ATVEJU, JEI GYVENATE JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ SKYRIŲ – JIS GALI LABAI PAVEIKTI JŪSŲ JURIDINES TEISES, ĮSKAITANT JŪSŲ TEISĘ PATEIKTI IEŠKINĮ TEISME.

Bendrosios nuostatos. Šios nuostatos yra svarbios atsižvelgiant į jūsų ir X susitarimą dėl X funkcijų bei paslaugų, apibrėžtų šiose Sąlygose. Atsižvelgiant į toliau pateiktas nuostatas, įskaitant šiame 13 skyriuje nustatytas išimtis, jūs ir X sutinkate spręsti bet kokius ginčus, pretenzijas ar nesutarimus, kylančius dėl šių Sąlygų, Prenumeratų pardavimo ir (arba) jūsų dalyvavimo Programoje (atskirai – Ginčas arba daugiau nei vienas – Ginčai).

Pradinis ginčų sprendimas. Dauguma ginčų tarp jūsų ir X gali būti sprendžiami neoficialiai. Su pagalbos komanda galite susisiekti nuėję į skiltį „Gauti pagalbos“ skiltyje „Nustatymai ir privatumas“ > „Pajamų gavimas“ > „Gauti pagalbos savo X paskyros naršymo meniu֧“. Kreipdamiesi į mus, trumpai apibūdinkite savo problemų pobūdį ir priežastis, savo kontaktinę informaciją ir konkrečią siekiamą pagalbą. Šalys deda visas pastangas per šį pagalbos teikimo procesą, kad išspręstų bet kokį Ginčą. Jūs ir mes sutinkame, kad sąžiningas dalyvavimas šiame neoficialiame procese yra būtinas ir turi būti užbaigtas, kaip nurodyta pirmiau, kad bet kuri šalis galėtų inicijuoti arbitražą dėl bet kokio Ginčo.

PRIVALOMAS ARBITRAŽAS. Jei nepavyksta susitarti su jumis dėl ginčo sprendimo per trisdešimt (30) dienų nuo neoficialaus ginčų sprendimo pradžios pagal pirmiau pateiktą Pirminio ginčų sprendimo nuostatą, tuomet jūs arba mes galime inicijuoti privalomą arbitražą, kuris bus vienintelis būdas išspręsti bet kokį ginčą, laikantis toliau išdėstytų sąlygų ir išskyrus ieškinius, pateiktus ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo teisme, arba jei atsisakysite. Konkrečiai visi Ginčai turi būti galutinai išspręsti tik privalomu arbitražu, kurį administruoja Amerikos arbitražo asociacija (toliau – AAA) San Fransiske, Kalifornijoje, ir per vieną abipusiai sutartą arbitrą, laikantis AAA vartotojų arbitražo taisyklių nuostatų, kurias galima rasti adresu www.adr.org, arba paskambinus AAA numeriu 1.800.778.7879. JŪS IR „X“ AIŠKIAI ATSISAKOTE TEISĖS Į PRISIEKUSIŲJŲ AR TEISĖJO TEISMĄ.

Arbitras, o ne koks nors federalinis, valstijos ar vietos teismas ar agentūra, turi išimtinius įgaliojimus spręsti bet kokį Ginčą, įskaitant, be kita ko, bet kokias pretenzijas dėl to, kad visos šios Sąlygos ar jų dalis yra negaliojančios ar naikintinos, arba dėl to, ar Ginčas turi būti nagrinėjamas arbitraže. Arbitras turi teisę taikyti bet kokias teisių gynimo priemones, kurios būtų taikomos teisme pagal įstatymą arba teisingumo principus, su sąlyga, kad tokios teisės gynimo priemonės (įskaitant laikinąsias apsaugos priemones) taikomos tik atsižvelgiant į jūsų asmenines aplinkybes. Nepaisant šios arbitražo nuostatos reikalavimų, jei Ginčas susijęs su reikalavimu taikyti viešąsias laikinąsias apsaugos priemones, galite nuspręsti pašalinti šį reikalavimą iš arbitražo proceso ir perduoti jį bet kuriam tinkamos jurisdikcijos teismui. Arbitro sprendimas turi būti rašytinis bei privalomas šalims ir gali būti priimtas kaip sprendimas bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme.

TURITE PER VIENUS METUS PAREIKŠTI IEŠKINĮ „X“, NEBENT ATSISAKOTE TAI PADARYTI. Turite pareikšti ieškinį X per vienus (1) metus nuo ieškinio atsiradimo dienos arba, jei pagal taikomus įstatymus nenumatyta, kad įprastas ieškinio senaties terminas negali būti sutrumpintas susitarimu. Jei per šį laikotarpį nepateiksite ieškinio, atsisakysite, kiek tai maksimaliai leidžiama pagal įstatymus, visų teisių į tokį ieškinį ir X nebus atsakinga už tokį ieškinį.

Padavimo procesas ir išlaidos. Norėdami pradėti arbitražo procesą, pateikimo nurodymus galite gauti šiuo adresu: https://adr.org/Support. X sumokės vartotojui pradinį 200 USD paraiškos padavimo mokestį ir arbitražo išlaidas tiek, kiek reikalaujama ir kaip apibrėžta AAA vartotojų arbitražo taisyklėse, tačiau ne didesnėmis sumomis, nei nurodyta šioje nuostatoje. Tačiau, jei arbitras nustato, kad ieškiniai buvo pateikti priekabiavimo tikslais arba buvo akivaizdžiai lengvabūdiški, arbitras gali perskirstyti arbitro kompensaciją ir administracinius mokesčius, įskaitant padavimo ir nagrinėjimo mokesčius, kaip nustatyta AAA vartotojų arbitražo taisyklėse. Pagal arbitražo taisykles taip pat leidžiama tam tikrais atvejais susigrąžinti advokatų honorarus. Šalys supranta, kad nesant šios privalomos nuostatos, jos turėtų teisę kreiptis į teismą ir inicijuoti prisiekusiųjų teismą. Jos taip pat supranta, kad kai kuriais atvejais arbitražo išlaidos gali viršyti bylinėjimosi išlaidas, o teisė į išaiškinimą arbitraže gali būti labiau ribota nei teisme.

Vieta. Arbitražas vyks tik dokumentų pagrindu arba galite pasirinkti atlikti procesą telefonu, vaizdo įrašu arba asmeniškai. Asmeninio arbitražo atveju procesas vyks jūsų gyvenamame mieste ar apskrityje arba, jei negyvenate Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kalifornijos valstijoje, San Frasisko apygardoje.

Kolektyvinio ieškinio atsisakymas. JŪS IR MES TAIP PAT SUTINKAME, KAD BET KOKIOS PRETENZIJOS GALI BŪTI PAREIKŠTOS TIK PAGAL MŪSŲ INDIVIDUALIUS ĮGALIOJIMUS, O NE KOLEKTYVINIO IEŠKINIO AR KITO ATSTOVAUJAMOJO IEŠKINIO VARDU AR KAIP JO DALIS. ŠALYS AIŠKIAI ATSISAKO SAVO TEISĖS PAREIKŠTI KOLEKTYVINĮ IEŠKINĮ ARBA SIEKTI GINTI TEISES PATEIKIANT KOLEKTYVINĮ IEŠKINĮ. Jei jūs ir mes nesutariame raštu, arbitras negali konsoliduoti proceso ar daugiau nei vieno asmens pretenzijų ir negali kitaip pirmininkauti bet kokios formos atstovui ar kolektyviniam procesui.

Atskyrimas. Jei nustatoma, kad kuri nors šios Ginčų sprendimo sutarties dalis negali būti vykdoma dėl konkretaus reikalavimo dėl teisių gynimo priemonės ar teisių gynimo priemonės (pvz., laikinosios apsaugos priemonės), tada tas reikalavimas ar teisių gynimo priemonė (ir tik tas reikalavimas ar teisių gynimo priemonė) turi būti atskirta ir turi būti pateikta tinkamos jurisdikcijos teismui, o bet kokie kiti reikalavimai turi būti nagrinėjami arbitraže.

Išimtis – ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimas teisme. Nepaisant šalių sprendimo visus ginčus spręsti arbitražo tvarka, bet kuri šalis gali kreiptis į ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo teismą dėl ginčų ar ieškinių, patenkančių į to teismo jurisdikciją.

30 dienų teisė atsisakyti. Jei norite atsisakyti ir neprivalote laikytis šių pirmiau išdėstytų arbitražo nuostatų, galite nusiųsti rašytinį pranešimą apie savo sprendimą atsisakyti šiuo adresu:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Jei jau buvote priimti į Programą, galite pateikti atsisakymo pranešimą nuėję į skiltį „Gauti pagalbos“ skiltyje „Nustatymai ir privatumas“ > „Pajamų gavimas“ > „Gauti pagalbos X paskyros naršymo meniu“.

Rašytiniame pranešime turi būti nurodytas jūsų vardas, pavardė, X paskyros tvarkyklė, su paskyros tvarkykle susietas el. pašto adresas arba telefono numeris ir aiškus pareiškimas, kad nenorite išspręsti Ginčų su X.

Pranešimas turi būti išsiųstas per 30 dienų nuo jūsų sutikimo su šiomis Sąlygomis, priešingu atveju jūs privalote spręsti ginčus arbitraže pagal tų nuostatų sąlygas. Jūsų sprendimas atsisakyti šios arbitražo nuostatos neturės neigiamo poveikio jūsų santykiams su X arba X teikiamoms funkcijoms ar paslaugoms. Jei atsisakysite šių nuostatų, X jos taip pat nebus privalomos.

Šio skyriaus pakeitimai. Apie bet kokį esminį šios Ginčų sprendimo sutarties pakeitimą pranešime prieš 60 dienų. Pakeitimai įsigalios 60 dieną ir bus taikomi perspektyviai tik visoms pretenzijoms, kylančioms po 60 dienos.

Taikytinos teisės pasirinkimas. ŠIAIS TERMINAIS ĮFORMINAMAS TARPVALSTYBINĖS PREKYBOS SANDORIS. FEDERALINIS ARBITRAŽO AKTAS IR AIŠKINAMOJI TEISMŲ PRAKTIKA REGLAMENTUOJA ŠIŲ ARBITRAŽO NUOSTATŲ AIŠKINIMĄ IR VYKDYMĄ, NEATSIŽVELGIANT Į VALSTIJOS TEISĘ. Tiek, kiek bet kuriam Ginčui taikoma valstybės materialinė teisė, taikoma Kalifornijos valstijos teisė, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos nuostatas.

Tolesnis nuostatų galiojimas. Ši Ginčų sprendimo sutartis lieka galioti pasibaigus jūsų ir X santykiams, įskaitant bet kokių X teikiamų paslaugų ar pranešimų atšaukimą ar prenumeratos atsisakymą.

 

14. Sąlygų keitimas.

Pasiliekame teisę kartais keisti šias Sąlygas. Pranešime jums apie esminius pakeitimus, pvz., pranešdami apie paslaugą arba atsiųsdami el. laišką su jūsų paskyra susietu el. pašto adresu. Jūsų tolesnis dalyvavimas Programoje įsigaliojus pakeitimams bus laikomas jūsų sutikimu su tokiais pakeitimais. Jei bet kokie pakeitimai jums nepriimtini, galite nutraukti savo dalyvavimą Programoje, apie tai raštu pranešę X ir nustoję naudotis Prenumeratų funkcijomis.

Prenumeratų kūrėjo sąlygos parengtos anglų kalba, tačiau išverstos į kelias kalbas. X stengiasi, kad vertimai būtų kuo tikslesni atsižvelgiant į originalią versiją anglų kalba. Tačiau, jei yra neatitikimų ar nenuoseklumų, pirmenybė teikiama Prenumeratų kūrėjo sąlygų versijai anglų kalba. Jūs pripažįstate, kad anglų kalba bus kalba, kuria bus remiamasi aiškinant ir rengiant Prenumeratų kūrėjo sąlygas.

 

15. Jūs nesate mūsų darbuotojai.

Suprantate, kad jūsų santykiai su mumis yra tik kaip paslaugų naudotojo, kaip nepriklausomo subjekto. Jūs nesate mūsų darbuotojai. Šiomis Sąlygomis ir jūsų dalyvavimu Programoje nesiekiama įsteigti jokios agentūros, partnerystės ar bendrosios įmonės. Jūs išlaikote visas teises ir atsakomybę už savo turinio pobūdį ir teisėtumą, jo kūrimo ir siūlymo būdą bei tai, ar apskritai nuspręsite jį siūlyti. 

 

16. Kita.

a. Atsiliepimai. Kūrėjas gali pateikti X komentarų apie Programą ir (arba) Kūrėjo vertinimą bei naudojimąsi X teikiamomis funkcijomis ir paslaugomis (toliau – Atsiliepimai). Kūrėjas sutinka, kad X ir jos paskirtieji asmenys galės laisvai kopijuoti, keisti, kurti išvestinius kūrinius, viešai rodyti, atskleisti, platinti, licencijuoti ir sublicencijuoti, įtraukti ir kitaip naudoti Atsiliepimus, įskaitant išvestinius kūrinius, bet kokiais komerciniais ir nekomerciniais tikslais, nesitikėdami jokio atlygio ar priskyrimo iš Kūrėjo. Jokia šios Sutarties nuostata netrukdys X kurti funkcijų, produktų ar paslaugų, kurios galėtų konkuruoti su Kūrėjo ar bet kurio Kūrėjo klientų ar galutinių vartotojų funkcijomis, produktais ar paslaugomis.

b. Taikoma teisė. Šioms Sąlygoms bus taikomi Kalifornijos valstijos įstatymai, o bet kokiems ginčams, kylantiems tarp jūsų ir X, bus taikomas pirmiau pateiktas 13 skyrius (Ginčų sprendimo sutartis. Privalomas arbitražas ir atsisakymas pareikšti grupinius ieškinius).

c. Pranešimai. Visi pranešimai X turi būti siunčiami šiuo adresu: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, pirmos klasės arba oro paštu arba naktiniu kurjeriu, ir pranešimo kopija siunčiama el. paštu legalnotices@x.com ir laikoma įteikta gavus. Pranešimas jums gali būti pateiktas siunčiant el. laišką el. pašto adresu, susietu su jūsų X paskyra, arba paskelbiant pranešimą savo X paskyroje arba X paslaugoje, ir laikomas gautu, kai išsiunčiamas (el. laiškas) arba paskelbiamas.

d. Atsisakymas. Jei X neįgyvendina bet kokios šių Sąlygų teisės ar nuostatos, tai nebus laikoma tokios teisės ar nuostatos atsisakymu. X bet kokio įsipareigojimų neįvykdymas nėra bet kokio įsipareigojimų neįvykdymas atsisakymas.

e. Tolesnis nuostatų galiojimas, atskiriamumas. Bet kokie įsipareigojimai, kurie aiškiai ar dėl savo pobūdžio tęsiasi pasibaigus šioms Sąlygoms, išlieka ir lieka galioti po tokio įvykio. Neįgyvendinamos nuostatos bus pakeistos, kad atspindėtų šalių ketinimus, o likusios šių Sąlygų nuostatos liks galioti.

f. Perleidimas. Negalite perleisti ar perduoti šių Sąlygų ar bet kokių savo teisių ar įsipareigojimų pagal šias Sąlygas, ir bet koks toks bandymas bus niekinis.

g. Nenugalimos jėgos aplinkybės. Nė viena šalis nebus atsakinga už bet kokį savo įsipareigojimų pagal šias Sąlygas vėlavimą ar nevykdymą ar nevykdymą dėl priežasčių, kurių ji pagrįstai negali kontroliuoti, įskaitant, be kita ko, gaivalines nelaimes, visuomenės priešo veiksmus, vyriausybės veiksmus, gaisrus, potvynius, epidemijas (įskaitant COVID-19), karantino apribojimus, streikus, pilietinius neramumus, teroro aktą (-us) ar gręsiantį (-čius) teroro aktą (-us), telekomunikacijų ar techninės įrangos ar infrastruktūros gedimą ar vėlavimą arba krovinių embargą (toliau – Nenugalimos jėgos įvykis), ir kiekviena šalis bus atleista nuo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo tokio Nenugalimos jėgos įvykio laikotarpiu. Jei dėl Nenugalimos jėgos įvykio negalėsite pateikti savo Prenumeratų paskyros, kuriai atstovaujate jūs, negalėsite gauti pajamų už jokias jūsų Prenumeratų paskyros Prenumeratas, kurios yra atšauktos arba kitaip nevykdomos, kaip atstovaujate jūs.

h. Visa sutartis. Šios Sąlygos (įskaitant čia nurodytą X naudotojo sutartį) sudaro visą X ir jūsų susitarimą dėl šių Sąlygų dalyko ir sujungia bei pakeičia visus ankstesnius šalių ryšius, supratimą ir susitarimus dėl dalyko (tiek rašytinius, tiek žodinius).