Tilausten sisällöntuottajien ehdot

goglobalwithtwitterbanner

Voimassa alkaen: 23.8.2023

 

Tilausten sisällöntuottajien ehdot

Näiden Tilausten sisällöntuottajien ehtojen osapuolet ovat sinä ja X Corp. omasta ja affiliaattiensa puolesta (yhdessä ”X Corp.” tai ”me”), ja niillä säädellään osallistumistasi X:n Tilausten sisällöntuottaja ‑ohjelmaan (”Ohjelma”). Näissä ehdoissa ”affiliaatti” tarkoittaa X:ää suoraan tai epäsuorasti hallitsevaa, sen hallinnassa suoraan tai epäsuorasti olevaa tai X:n kanssa yhteisessä määräysvallassa olevaa tahoa, ja ”sinä” tai ”sisällöntuottaja” tarkoittaa sinua, yksityishenkilöä, yritystä tai muuta Ohjelmaan osallistuva tahoa, jolla on X-tili. Jos hyväksyt nämä ehdot oikeushenkilön nimissä, takaat, että sinulla on valtuudet toimia kyseisen oikeushenkilön nimissä.

Osallistuaksesi Ohjelmaan sinun on oltava vähintään 18-vuotias, asuttava laillisesti Yhdysvalloissa ja täytettävä muut kohdan 2 kelpoisuusvaatimukset.

Näiden ehtojen lisäksi Tilausten (määritelty jäljempänä) käyttöön sovelletaan käyttöehtojamme, tietosuojakäytäntöämme, sääntöjämme ja käytäntöjämme (uusi Tilaukset-ohjelman käytäntö mukaan lukien) ja niihin sisältyviä käytäntöjä (yhdessä ”X käyttäjäsopimus”).

Lue nämä Tilausten sisällöntuottajien ehdot huolellisesti, jotta olet tietoinen sovellettavista ehdoista ja poikkeuksista. JOS ASUINPAIKKASI ON YHDYSVALLOISSA, SINUN ON HUOMIOITAVA KOHDAT SITOVASTA RIITOJEN RATKOMISESTA VÄLIMIESOIKEUDESSA EIKÄ TUOMIOISTUIMESSA, RYHMÄKANNEOIKEUDESTA LUOPUMINEN JA MENETTELY, JOLLA VOIT KIELTÄYTYÄ VÄLIMIESMENETTELYSTÄ SEKÄ 1 VUOTEEN RAJATTU OIKEUS NOSTAA VÄLIMIESKANNE X:ÄÄ VASTAAN, JOILLA ON VAIKUTUSTA OIKEUKSIISI JA VELVOLLISUUKSIISI RIITATILANTEISSA X:N KANSSA. TARKEMMAT MÄÄRÄYKSET ON KIRJATTU KOHTAAN 13.

Hyväksyminen. Osallistumalla Ohjelmaan (jos X hyväksyy sinut) tai muuten ilmoittamalla hyväksyntäsi (esimerkiksi valitsemalla ”Hyväksyn” hakiessasi Ohjelmaan) vahvistat lukeneesi ja ymmärtäneesi ehdot ja sitoutuvasi noudattamaan niitä. Jos et hyväksy ehtoja, älä osallistu Ohjelmaan tai perusta Tilaukset-tiliä.

 

1. Tilausten sisällöntuottaja ‑ohjelma.

Ohjelma tarjoaa faneillesi mahdollisuuden osoittaa sinulle tukeaan maksamalla tilisi Tilauksesta (määritelty jäljempänä) X:n alustalla. X:n alusta käsittää osoitteessa www.x.com tai sen seuraajasivustolla tarjotun palvelun sekä kaikki X:n omistamat, operoimat ja/tai hallinnoimat sovellukset ja ohjelmointirajapinnat (yhdessä ”X-palvelu”). X-tilistä, jolla osallistut Ohjelmaan (sisältöineen, yhteisöineen, käyttöoikeuksineen, huomionosoituksineen sekä tilaajille tarjottuine tarjouksineen ja alennuksineen), käytetään nimitystä ”Tilaukset”-tilisi. X-palvelun käyttäjät voivat suorittaa kuukausittaisen tilausmaksun X:lle (”Tilaus”) päästäkseen näkemään Tilaukset-tilisi sisällön.

Perustaessasi Tilaukset-tilin määrität Tilausten hinnat (X:ään integroitujen tilaushintavaihtoehtojen puitteissa); X pidättää oikeuden rajata tilausten lukumäärää, yksittäisestä Tilauksesta laskutettavaa summaa, sitä, ketkä voivat ostaa Tilauksen (esimerkiksi asettamalla vähimmäisiän) sekä sitä, montako tilaajaa yksittäisellä Tilaukset-tilillä voi olla. Lisäksi X voi aika ajoin harkintansa mukaan muuttaa (lisätä tai poistaa) tilaushinnoittelun tyyppejä tai arvoja, tilaajien käytettävissä olevia maksutapoja tai muita Ohjelmaan liittyviä ominaisuuksia.

Ymmärrät, että X voi julkisesti esittää tai yhdistellä Tilaukset-tilisi tietoja, kuten tilaajien lukumäärää ja tilaajien henkilöllisyyttä, niin kauan kuin tili on saatavilla X-palvelussa.

Ymmärrät lisäksi, että X pidättää oikeuden käsitellä ja analysoida Tilaukset-tilisi sisältöä samalla tavalla kuin Tilaukset-tilisi ulkopuolella julkisesti julkaisemaasi sisältöä X-palveluissa.

Tällä sopimuksella annat X:lle luvan käyttää ja valtuuttaa edustajansa käyttämään X:n myynninedistämis- ja markkinointitoiminnassa nimeäsi, valokuvaasi, muotokuvaasi (kuten karikatyyria), ääntäsi ja biografiatietojasi ja niiden toisintoja tai simulaatioita missä tahansa nyt tunnetussa tai myöhemmin kehitetyssä mediassa tai teknologiassa (kuten elokuvissa, videoissa ja digitaalisessa tai muussa elektronisessa mediassa). 

 

2. Kelpoisuus ohjelmaan ja muut vaatimukset.

Jotta X voi ylläpitää Tilaukset-tiliäsi ja tarjota sitä tilaajille ja voit saada osuuteesi X:n Tilaukset-myynnistä saamista tuloista, X:n on hyväksyttävä sinut mukaan Ohjelmaan. Ohjelman kelpoisuusvaatimukset löytyvät täältä. Hyväksymällä nämä ehdot annat suostumuksesi siihen, että X käyttää hakulomakkeella antamiasi tietoja harkitessaan, hyväksytäänkö sinut Ohjelmaan. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää X:n ennakkohyväksyntää.

X:n, palveluidemme ja affiliaattiyhtiöidemme työntekijät eivät voi osallistua Ohjelmaan, ellei X:n valtuuttama henkilö erikseen ole antanut ennakkohyväksyntäänsä osallistumiselle.

X käyttää ulkopuolista maksupalveluoperaattoria (”Maksupalveluoperaattori”) tilittämään sinulle osuutesi tuloista, jotka osin perustuvat tilille myytyihin Tilauksiin. Ohjelmaan osallistuaksesi sinun on ensin luotava tili Maksupalveluoperaattorille, joka edellyttää sinulta muun muassa henkilöllisyyden ja/tai asuinpaikan todistamista. Jos annat Maksupalveluoperaattorille Kalifornian osavaltion ulkopuolella sijaitsevan osoitteen, vahvistat tuottavasi näiden ehtojen mukaista palvelua Kalifornian osavaltion ulkopuolella. Sinun on myös toimitettava Maksupalveluoperaattorille myös tili- ja verotiedot. Jos X tai Maksupalveluoperaattori toteaa hakemusvaiheessa, maksutietojen kirjausvaiheessa tai myöhemmin, ettei sinulle voida suorittaa maksuja mistä tahansa syystä, et voi osallistua Ohjelmaan. Hyväksymällä nämä ehdot annat X:lle nimenomaisesti luvan seurata Maksupalveluoperaattoriin liitetyn tilisi toimintaa ja siirtoja sekä suorittaa muita toimia, jotka liittyvät näiden ehtojen mukaisten tilitysosuuksien käsittelyyn ja valvontaan.

 

3. Säännöt ja rajoitukset.

Näiden ehtojen mukaisesti hyväksyt, että X:llä on oikeus tarjota ja esitellä Tilaukset-tiliäsi ja myydä sen sisällön katseluun oikeuttavia Tilauksia X-palvelun kautta, ja vastineeksi näin myöntämästäsi käyttöoikeudesta ja tuottamastasi sisällöstä voit saada osuuden X:n tilausmyynnillä ansaitsemasta liikevaihdosta, kuten jäljempänä kohdassa 4 kuvataan.

Hyväksyt sen, että Ohjelmaan osallistumiseesi ja oikeuteesi saada osuus X:n tilausmyynnillä ansaitsemasta liikevaihdosta sovelletaan seuraavia sääntöjä ja rajoituksia:

  1. Olet vastuussa Tilaukset-tilistäsi, mikä pitää sisällään siitä huolehtimisen, että tarjoat Tilaukset-tilin tilaajille sellaista sisältöä, jota Tilaukset-tililläsi on luvattu, että kuvailet tarjoamaasi sisältöä totuudenmukaisesti ja että tilin luomisen yhteydessä valitsemasi tilaushinnoittelu on oikeassa suhteessa Tilaukset-tilisi sisällön tai etuuksien arvoon.
  2. Takaat, että (a) Tilaukset-tilissäsi ei ole mitään harhaanjohtavaa tai petollista; (b) suullisesti ja visuaalisesti esittämäsi väittämät ovat totuudenmukaisia ​​ja perusteltuja; (c) Tilaukset-tililläsi kertomasi mielipiteet, havainnot tai kokemukset ovat rehtejä ja paikkansapitäviä; ja (d) tarvittaessa ilmoitat asianmukaisesti Tilaukset-tilisi maksullisesta kumppanuudesta (esim. maksettu tuotesijoittelu, suosittelu tai mainonta).
  3. Jos et tuotakaan Tilaukset-sisältöä Tilaukset-tilin perustamisen jälkeen, et välttämättä ole oikeutettu osuuteen liikevaihdosta, jota X on ansainnut tilausmyynnistä. Jos toistuvasti todetaan, ettei Tilaukset-tililläsi ole mitään toimintaa, sinut voidaan poistaa Ohjelmasta.
  4. Voit estää tilaajiksi ryhtyneitä ihmisiä pääsemästä tilillesi mistä tahansa syystä edellyttäen, ettei sinulle muodostu tuloa siitä liikevaihdosta, jonka X on ansainnut myymällä Tilauksia estämillesi ihmisille.
  5. Vain sinä voit saada osuuden X:n Tilaukset-ohjelman tilausmyynnillä saamasta liikevaihdosta.
  6. Tilaukset ja X:n tilausmyynnillä saamasta liikevaihdosta tilitettävä osuus ei ole siirrettävissä X-tililtä toiselle.
  7. Jollei sitä ole nimenomaisesti sallittu osana Ohjelmaa ja/tai Tilaukset-ohjelman käytäntöä, et saa antaa kenellekään rahallista etua vastineeksi siitä, että he ostavat tilisi Tilauksen. 
  8. Osallisuutesi Ohjelmaan (kuten tilaajille tarjoamasi sisältö ja etuudet) ja sinulle tilitettävä osuus X:n tilausmyynnillä ansaitsemasta liikevaihdosta ei saa rikkoa sovellettavia lakeja tai määräyksiä. Olet yksin vastuussa kaikista sovellettavan lain, sääntöjen tai määräysten rikkomisesta, johon sinä tai Tilaukset tilisi syyllistyy.
  9. Saatamme asettaa lisärajoituksia rahanpesua ja petoksia torjuvan lainsäädännön ja sanktioiden perusteella; X voi esimerkiksi estää maksun, jonka se katsoo tai epäilee liittyvän petolliseen tai laittomaan toimintaan. Voimme pidättää tilityslaskelmalta Tilaukset, joiden oston arvelemme liittyvän X:n käyttäjäsopimuksen vastaiseen toimintaan tai joiden epäilemme rikkovan jotakin lakia sekä pidättää sellaisella tilausmyynnillä saadun liikevaihdon, johon liittyvät maksut on estetty.
  10. Et saa osallistua Ohjelmaan, jos olet pakotelistalla, joka kieltää Yhdysvaltalain kansalaisia tekemästä liiketoimia kanssasi. Tällaisia listoja ovat esimerkiksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Office of Foreign Assets Control ‑viraston tai muun viranomaisen asettamat pakotteet (”pakotelistattu henkilö”). Tällaisia ovat muun muassa Kuuban, Iranin, Ukrainan Krimin alueen, Pohjois-Korean tai Syyrian kansalaiset tai näissä maissa tai alueilla vakinaisesti asuvat. Vakuutat, ettet ole pakotelistattu henkilö.

Minkä tahansa yllä olevan säännön tai rajoituksen rikkominen voi johtaa Ohjelmaan osallisuutesi lopettamiseen ja/tai siihen, että sinulta evätään oikeus saada osuus X:n tilausmyynnillä ansaitsemasta liikevaihdosta.

 

4. Liikevaihto-osuuden tilitys ja palkkiot.

Saatamme maksaa sinulle osan X:n tilausmyynnillä ansaitsemasta liikevaihdosta; X määrää maksun suuruuden riippuen useista tekijöistä, kuten Tilausten kokonaismäärästä ja hinnasta, maksuista ja veroista (joita voivat olla esimerkiksi myynti-, käyttö-, arvonlisä-, tavara- ja palveluvero, ennakonpidätys- tai varainsiirtovero tai muu maksu), joita Apple, Google, Maksupalveluoperaattori, pankit ja/tai luottokorttiyhtiöt veloittavat tilausostoista ja tilittäessään maksujamme sinulle. Hyväksyt tämän etkä odota saavasi aina kiinteää prosenttiosuutta tai summaa liikevaihdosta.

Omalla vastuullasi on vastata viipymättä kyselyihin ja pyyntöihin, joita sinulle lähetetään liittyen Tilauksiin, joita olemme myyneet. Tiedostat lisäksi Tilaukset-tilin haltijana vastuusi riidoista, joita aiheutuu myytyjen Tilausten johdosta. Hyväksyt kuitenkin sen, että Applen, Googlen tai X:n asiakastuki voi (harkintansa mukaan) ratkaista asiakkaiden Applelle, Googlelle tai X:lle osoittamat hyvitys- ja/tai maksunpalautuspyynnöt ja noudattaa sovellettavia lakeja. Jos Tilauksen ostomaksua vaaditaan takaisin tai jos X:ltä saamiisi tilityksiin tilausmyynnistä kohdistuu maksunpalautus- tai hyvitysvaade, me voimme tai Maksupalveluoperaattori voi jäädyttää maksun, vähentää sen tulevista suorituksista tai laskuttaa sinua tai muutoin periä takaisin jo suoritettuja maksuja (ja niiden oheiskuluja) ja poistaa tällaiset maksut tilisi saantitositehistoriasta.

Maksupalveluoperaattori käsittelee kaikki sinulle suoritetut tilitykset. Liikevaihtotilitysten käsittelyyn sovelletaan Maksupalveluoperaattorin ja pankkisi asiakassopimuksia, palveluehtoja ja tietosuojakäytäntöjä, joita sitoudut noudattamaan. X ei ole vastuussa Maksupalveluoperaattorin tai pankkisi tekemistä virheistä. X suorittaa kaikki tilitykset Yhdysvaltain dollareina. Jos haluat saada tilitykset paikallisessa valuutassa, Maksupalveluoperaattori muuntaa ne edellyttäen, että vastaat muunto- tai siirtomaksuista. Lisäksi tietyistä maksutavoista voidaan veloittaa ylimääräisiä käsittelymaksuja, joista sinä vastaat. Kun tilitämme sinulle osuutesi liikevaihdosta, se tapahtuu Maksupalveluoperaattorin välityksellä noin 60 päivän kuluttua sen kuukauden lopusta, jona liikevaihto on ansaittu tilausmyynnillä, jollei tässä kohdassa toisin mainita.

Sinulla ei kuitenkaan katsota olevan saatavia tilausmyynnistä, ennen kuin olemme kerryttäneet ja kohdistaneet Tilaukset-tiliisi tilimyynnillä vähintään viidenkymmenen Yhdysvaltain dollarin (50,00 US$) minimimaksusaatavan (”Minimimaksusaatava”). Minimimaksusaatavan alle jäävät saatavat siirtyvät seuraavalle maksukaudelle, kunnes Minimimaksusaatava täyttyy tai ylittyy. Emme maksa korkoa lykkäytyvistä tilityksistä.

Voidaksesi saada tilityksiä omalla vastuullasi on huolehtia siitä, että Maksupalveluoperaattorille toimitetut vero-, tili- ja maksutietosi ovat ajan tasalla, täydelliset ja oikeat. Jos Maksupalveluoperaattori ei jostain syystä kykene suorittamaan maksua sinulle, voimme lopettaa tai jäädyttää kelpoisuutesi näiden ehtojen mukaisiin osuuksien tilityksiin ja/tai osallisuutesi Ohjelmaan. Voimme toteuttaa tai Maksupalveluoperaattori voi toteuttaa sinulle suoritettaville maksuille petostorjuntaan liittyvän tai muun lainmukaisuustarkastuksen (harkintamme ja operaattorin harkinnan mukaan). Jollei X:n valtuuttama edustaja ole sitä etukäteen kirjallisesti hyväksynyt, et voi sallia kolmannen osapuolen vastaanottaa näiden ehtojen mukaisia maksuja puolestasi.

Jos haluat kiistää sinulle suoritetun tilityksen määrältään, sinun on ilmoitettava asiasta kirjallisesti X:lle 30 päivän kuluessa maksun vastaanottamisesta. Jos et tee näin, luovut kaikista maksuun liittyvistä vaatimuksista. Voit ilmoittaa tyytymättömyytesi ottamalla yhteyttä tukitiimiin X-tilisi navigointivalikon kohdasta Asetukset ja yksityisyys > Kaupallinen käyttö > Pyydä tukea. Sinulle suoritettavat maksut perustuvat X:n määrittämään liikevaihto-osuuteen, ja ne ovat lopullisia ja sitovia.

 

5. Ei takuuta tilaustuloista.

Tilaukset eivät ole laillisia maksuvälineitä, valuuttaa, sen vastineita, sähköistä rahaa tai minkäänlaisia maksuvälineitä (tai kytköksissä näistä mihinkään); Tilauksilla ei ole rahallista arvoa eivätkä ne ole omaisuutta. Emme lupaa, että Tilaukset-tilin hankinta johtaa minkään tietyn summan ansaintaan tai ansaintaan ylipäänsä. Hyväksyt sen, että meillä on yksinoikeus hallinnoida, säännellä, valvoa, irtisanoa ja/tai muokata Tilausten taustalla olevia lisenssioikeuksia parhaaksi katsomallamme tavalla ilman korvausvastuuta sinua kohtaan. Hyväksyt sen, ettemme ole korvausvastuussa sinulle etkä esitä meidän olevan korvausvastuussa sinulle Tilaukset-tiliisi kohdistuvan tilausmyynnin tai sillä ansaitsemamme liikevaihdon perusteella.

Meillä on myös oikeus lopettaa tilausmyynti ja Tilausten lunastaminen kokonaan oman harkintamme mukaan ilman korvausvastuuta sinua kohtaan.

Emme myöskään takaa, että jokainen, jolla on pääsy tiliisi, on ostanut Tilauksen.

 

6. Vastaat itse verojesi maksamisesta.

Olet vastuussa mahdollisten verojen (määritelty jäljempänä) maksamisesta verottajalle niistä tuloista, jotka saat osuutena X:n tilausmyynnin liikevaihdosta. X voi pidättää ne verot, jotka se on lailla velvoitettu pidättämään tilitettävistä summista, ja maksu joka sinulle suoritetaan tällaisen ennakonpidätyksen jälkeen muodostaa koko saatavasi ja näiden ehtojen mukaisen korvauksesi. Kumpikin osapuoli toimittaa toiselle verotukseen liittyvät dokumentit, jotka ovat kohtuudella tarpeen tämän sopimuksen mukaisten maksujen suorittamiseksi tai vastaanottamiseksi. Tässä kohdassa verot tarkoittaa mitä tahansa tulo-, leima-, myynti-, käyttö-, arvonlisä- tai muuta veroa, tullia, maksua, vähennystä tai ennakonpidätystä.

 

7. Näiden ehtojen päättäminen ja muut käytettävissämme olevat toimet.

Nämä ehdot astuvat voimaan, kun napsauttamalla hyväksyt ne (riippumatta siitä, hyväksytäänkö sinut Ohjelmaan), ja pysyvät voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo ne tämän sopimuksen mukaisesti. Voit lopettaa Ohjelmaan osallistumisen milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella X:lle X-tilisi navigointivalikon kohdasta Asetukset ja yksityisyys > Kaupallinen käyttö > Pyydä tukea. X voi irtisanoa nämä ehdot milloin tahansa syystä tai ilman syytä oman harkintansa mukaan, esimerkiksi jos olet antanut harhaanjohtavaa tietoa itsestäsi tai Tilaukset-tilistäsi tai rikkonut näitä ehtoja, X:n käyttäjäsopimusta tai sovellettavaa lakia, tai jos et enää täytä Ohjelmaan osallistumisen kelpoisuusvaatimuksia.

Lisäksi pidätämme oikeuden harkintamme mukaan olla antamatta Tilaukset-ohjelmaa sisällöntuottajan tilin käyttöön; rajoittaa myymiemme tilausten määrää tai rajoittaa tilausmyynnistä sisällöntuottajalle maksettua osuutta liikevaihdosta määrä- tai jaksoperusteisesti; voimme jäädyttää, poistaa tai estää sisällöntuottajan Tilaukset-tilin tai lopettaa koko Ohjelman tai sen osan tarjoamisen sisällöntuottajalle; voimme poistaa sisällöntuottajan Ohjelmasta; ja/tai pidättää, jäädyttää tai periä tilitysmaksuja tai vähentää niitä aiemmasta tai tulevasta tilausmyynnistä kertyvistä suorituksista, jos uskomme sisällöntuottajan tai hänen Tilaukset-tilinsä rikkovan näitä ehtoja, X:n käyttäjäsopimusta tai sovellettavia lakeja. Emme ole korvausvastuussa mistään edellä mainituista toimista.

Kun nämä ehdot irtisanotaan ja/tai Ohjelmaan osallistumisesi päättyy: (a) näiden ehtojen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat välittömästi, (b) kaikki ennen irtisanomisen voimaantulopäivää kertyneet velat pysyvät voimassa seuraavin edellytyksin : (i) jos Minimimaksusaatava on tullut täyteen näiden ehtojen päättyessä, Maksupalveluoperaattori pyrkii maksamaan saatavasi sinulle. Jos Maksupalveluoperaattori ei kykene suorittamaan maksua sinulle johtuen olosuhteista, jotka eivät ole sen hallinnassa, menetät automaattisesti tällaiset summat eikä X jää sinulle velkaa; tai (ii) jos Minimimaksusaatava ei ole täyttynyt, sinulla ei ole saatavia eikä X jää sinulle velkaa.

 

8. Salassapito.

Et saa Ohjelmaan osallistuessasi tai sen jälkeen paljastaa mitään luottamuksellisia ja/tai ei-julkisia tietoja X:stä, joita sinulle on uskottu tai joihin sinulla on pääsy Ohjelman yhteydessä (”Salassapidettävä tieto”), paitsi jos X on antanut siihen luvan kirjallisesti tai jos laki tai oikeuden määräys vaatii sen paljastamista edellyttäen, että (a) ilmoitat viipymättä kirjallisesti X:lle paljastamisvaatimuksesta ja (b) paljastat Salassapidettävää tietoa vain siltä osin kuin olet laillisesti velvoitettu. Sinun on ilmoitettava X:lle viipymättä todellisesta tai epäillystä Salassapidettävän tiedon väärinkäytöstä tai luvattomasta paljastamisesta. Kun nämä ehdot irtisanotaan ja/tai osallisuutesi Ohjelmassa päättyy, sinun on viipymättä tuhottava tai poistettava kaikki hallussasi tai hallinnassasi olevat Salassapidettävät tiedot.

 

9. Vastuuvapauslauseke.

HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI SEN, ETTÄ OHJELMA JA TILAUKSET (TAI NIIDEN OMINAISUUDET) VOIVAT OLLA LUONTEELTAAN KOKEELLISIA JA/TAI BETA-VAIHEESSA, JA HYVÄKSYT, ETTÄ KÄYTÄT OHJELMAA JA TILAUKSIA KOKONAAN OMALLA VASTUULLASI. OHJELMA JA TILAUKSET TARJOTAAN SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA SELLAISENAAN JA SAATAVUUDEN MUKAAN, VIRHEINEEN JA ILMAN MITÄÄN TAKUITA. X KIISTÄÄ KAIKKI ILMAISTUT TAI HILJAISET TAI YHTEISTYÖN MITTAAN MUODOSTUVAT TAKUUT JA EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA. X EI ANNA TAKUITA JA IRTISANOUTUU KAIKESTA VASTUUSTA KOSKIEN (I) OHJELMAN JA TILAUSTEN TÄYDELLISYYTTÄ, PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ, SAATAVUUTTA, OIKEA-AIKAISUUTTA, TIETOTURVAA JA LUOTETTAVUUTTA JA (II) OHJELMAN TAI TILAUSTEN VAATIMUSTESI MUKAISUUTTA TAI NIIDEN KESKEYTYKSETÖNTÄ, TIETOTURVALLISTA TAI VIRHEETÖNTÄ SAATAVUUTTA. X EI HALLITSE, KANNATA TAI ALLEKIRJOITA TILAUKSET-TILIÄSI (TAI SEN SISÄLTÖÄ, OMINAISUUKSIA TAI ETUUKSIA).

 

10. Vastuun rajoitus.

SIINÄ ENIMMÄISLAAJUUDESSA KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, X-YHTIÖIDEN KORVATTAVAKSI EI TULE EPÄSUORIA, SATUNNAISIA, ERITYISIÄ, VÄLILLISIÄ EIKÄ RIKOSOIKEUDELLISIA VAHINKOJA, SUORIA TAI VÄLILLISIÄ LIIKEVOITON TAI LIIKEVAIHDON MENETYKSIÄ TAI TIETOJEN, KÄYTÖN, LIIKEARVON TAI MUUSTA AINEETTOMASTA MENETYKSESTÄ JOHTUVIA KORVAUKSIA, JOTKA AIHEUTUVAT (i) TILAUSTEN KÄYTÖSTÄSI TAI OSALLISTUMISESTASI OHJELMAAN (TAI KYVYTTÖMYYDESTÄSI KÄYTTÄÄ TILAUKSIA TAI OSALLISTUA OHJELMAAN); (ii) KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMINNASTA TAI SISÄLLÖSTÄ X-PALVELUISSA, KUTEN MUIDEN KÄYTTÄJIEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HALVENTAVASTA, LOUKKAAVASTA TAI LAITTOMASTA TOIMINNASTA; (iii) X-PALVELUISTA SAADUSTA SISÄLLÖSTÄ; TAI (iv) VIESTIESI TAI SISÄLTÖSI LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUNTELUSTA. X-YHTIÖIDEN MAKSETTAVAKSI TULEVAT KORVAUKSET EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUUREMPAA NÄISTÄ SUMMISTA: SATAA YHDYSVALTAIN DOLLARIA (100,00 $) TAI SUMMAA, JONKA X ON MAKSANUT SINULLE NÄIDEN EHTOJEN NOJALLA KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA ENNEN TAPAHTUMAA, JOHON KORVAUSVAADE PERUSTUU. TÄMÄN ALAKOHDAN RAJOITUKSET PÄTEVÄT RIIPPUMATTA SIITÄ, HAETAANKO KORVAUSTA TAKUUN, SOPIMUKSEN, ASETUKSEN, TUOTTAMUSVASTUUN TAI MUUN PERUSTEELLA JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO X-YHTIÖILLE KERROTTU VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA JA SILLOINKIN, JOS NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA ILMOITETTU OIKEUSKEINO TODETAAN PERUSTEILTAAN EPÄONNISTUNEEKSI. ”X-YHTIÖT” TARKOITTAA X:ÄÄ, SEN EMOYHTIÖITÄ, AFFILIAATTEJA, RINNAKKAISYHTIÖITÄ, TOIMIHENKILÖITÄ, JOHTAJIA, TYÖNTEKIJÖITÄ, AGENTTEJA, EDUSTAJIA, KUMPPANEITA JA LISENSSINANTAJIA.

OMAN MAASI LAINSÄÄDÄNTÖ EI VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI KAIKKIA VASTUUNRAJOITUKSIA. SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN SOVELLETTAVA LAKI EDELLYTTÄÄ, EDELLÄ SANOTTU EI RAJAA X-YHTIÖIDEN VASTUUTA HUOLIMATTOMUUDELLA, TÖRKEÄLLÄ HUOLIMATTOMUUDELLA TAI TAHALLISUUDELLA AIHEUTTAMASTAMME PETOKSESTA, PETOLLISESTA VÄÄRISTELYSTÄ, KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA X-YHTIÖIDEN KOKONAISVASTUU TAKUISTA, JOITA SE EI VOI SULKEA POIS, RAJOITTUU SATAAN YHDYSVALTAIN DOLLARIIN (100,00 US$).

 

11. Takuut.

Vakuutat, että (a) omistat tai olet hankkinut kaikki oikeudet, valtuutukset ja lisenssit, joita tarvitaan näiden ehtojen mukaisten velvoitteidesi suorittamiseen ja Tilaukset-tilisi tarjoamiseen ja kaupalliseen käyttöön Ohjelmassa ilman, että X:n tarvitsee maksaa kolmansille osapuolille, (b) X:lle ja/tai Maksupalveluoperaattorille Ohjelmaan osallistuaksesi antamasi tiedot ovat oikeita, paikkansapitäviä, täydellisiä ja aina ajantasaisia, (c) olet vähintään kahdeksantoista (18) vuotta vanha, (d) sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet, toimivalta ja valtuudet sitoutua näihin ehtoihin, (e) noudatat nyt ja jatkossa kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä, määräyksiä ja eettisiä velvoitteita suorittaessasi tässä tarkoitettua toimintaa (kuten sovellettavia tietosuojalakeja; kilpailuita, kampanjoita tai tuotelahjoja koskevia lakeja; mainontalakeja ja Federal Trade Commissionin (FTC) sääntöjä ja määräyksiä, kuten suosittelijoiden käyttöä mainonnassa koskevia (Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising) ‑ohjeita), etkä johdata X:ää ja/tai Maksupalveluoperaattoria rikkomaan mitään edellä mainituista, (f) noudatat aina X:n käyttäjäsopimusta ja (g) Tilaukset-tilisi ei riko tai loukkaa kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia (tekijänoikeutta, tavara- tai palvelumerkki-, liikesalaisuus- sopimus-, tietosuoja- tai henkilöoikeuksia) eikä sisällä materiaalia, joka saattaisi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon, jos sen varaan lasketaan.

 

12. Korvausvastuu.

Sitoudut korvaamaan X-yhtiöille (yhdessä ”Korvauksensaajat”) vastuut ja vapauttamaan ne sellaisista vastuista, joiden perusteena on kolmannen osapuolen kanne, vaatimus, tappio tai kulu (kuten vahingonkorvaus, sovittelumenettelyssä sovittu korvaus ja kohtuulliset asianajokulut), jota vaaditaan Korvauksensaajilta ja jotka aiheutuvat seuraavista tai liittyvät seuraaviin: (a) Ohjelmaan osallistumisesi, (b) näissä ehdoissa mainittujen vakuutusten tai velvoitteiden rikkomuksesi tai (c) laiminlyöntisi tai virheesi. Sinulle muodostuu tämän kohdan mukainen korvausvelvoite edellyttäen, että (i) Korvauksensaajat ilmoittavat sinulle kanteesta viipymättä kirjallisesti; ilmoituksen viivästyminen ei kuitenkaan vapauta sinua korvausvelvoitteesta muuten kuin siltä osin kuin viivästys olennaisesti haittaa kykyäsi puolustautua kanteelta, (ii) Korvauksensaajat tekevät kohtuudella yhteistyötä kanssasi puolustuksen ja sopimuksen hyväksi ja (iii) sallit X:n valintansa mukaan osallistua kanteelta puolustautumiseen ja kanteen sopimiseen sekä ohjata sitä. Et sovi kannetta tavalla, joka voi vaarantaa Korvauksensaajien intressin, ilman Korvauksensaajien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta; edellyttäen, että Korvauksensaajat tekevät kohtuudella yhteistyötä tällaisen puolustuksen tai sopimuksen hyväksi sinun pyynnöstäsi ja kustannuksellasi.

 

13. Riitojenratkaisusopimus – Sitova välimiesmenettely ja ryhmäkanneoikeudesta luopuminen.

TÄMÄ KOHTA KOSKEE VAIN YHDYSVALLOISSA ASUVIA. LUE SE HUOLELLISESTI – SE VOI VAIKUTTAA MERKITTÄVÄSTI LAILLISIIN OIKEUKSIISI, KUTEN OIKEUTEESI NOSTAA KANNE TUOMIOISTUIMESSA.

Yleistä. Seuraavat määräykset ovat tärkeitä sinun ja X:n välisen sopimuksen kannalta koskien X:n näiden käyttöehtojen alaisia ominaisuuksia ja palveluita. Tässä kohdassa 13 esitetyin poikkeuksin sinä ja X sitoudutte ratkomaan kaikki näistä käyttöehdoista, Tilausten myynnistä ja/tai osallisuudestasi Ohjelmaan aiheutuvat riidat, kanteet ja erimielisyydet (”riita” tai monikossa ”riidat”) välimiesmenettelyssä seuraavien ehtojen mukaisesti.

Ensisijainen riitojen ratkaisu. Useimmat riidat sinun ja X:n välillä voidaan ratkoa vapaamuotoisesti. Saat yhteyden tukeen X-tilisi navigointivalikon kohdasta Asetukset ja yksityisyys > Kaupallinen käyttö > Pyydä tukea. Kun otat meihin yhteyttä, kuvaa lyhyesti mieltäsi vaivaava asia ja sen peruste, yhteystietosi ja millaista apua täsmällisesti kaipaat. Osapuolet tekevät parhaansa ratkaistakseen kaikki riidat tässä tukiprosessissa. Sinä ja me sovimme, että vaaditaan vilpittömin mielin osallistuminen tähän vapaamuotoiseen prosessiin ja että se on suoritettava yllä kuvatulla tavalla ennen kuin kumpikaan osapuoli voi aloittaa välimiesmenettelyn mistään kiistasta.

SITOVA VÄLIMIESMENETTELY. Jos emme pääse ratkaisuun riidassa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vapaamuotoinen ratkaisumenettely on käynnistetty yllä kuvattua ensisijaista riitojen ratkaisua noudattaen, kumpi tahansa osapuoli voi käynnistää sitovan välimiesmenettelyn, jolla ratkaistaan yksinomaisesti kaikki riidat alla kuvatusti; poikkeuksena vain vähäisten vaatimusten menettelyssä esitetyt kanteet ja kanteet, joista luovut. Riidat ratkaistaan lopullisesti nimenomaan American Arbitration Associationin (”AAA”) hallinnoimalla sitovalla välimiesmenettelyllä San Franciscossa, Kaliforniassa, ja yhden yhteisesti sovitun välimiehen toimesta AAA:n kuluttajariitamääräysten mukaisesti, jotka ovat luettavissa osoitteessa www.adr.org tai joita voi puhelimitse pyytää numerosta 1.800.778.7879. SINÄ JA X LUOVUTTE TÄTEN OIKEUDESTA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN TAI OIKEUDENKÄYNTIKÄSITTELYYN ILMAN VALAMIEHISTÖÄ.

Välimiehellä on yksinomainen valtuus ratkaista riita, mukaan lukien vaatimus koskien sitä, että nämä ehdot olisivat kokonaan tai osittain pätemättömät tai pätemättömäksi julistettavissa tai sitä, että riita ei ylipäänsä kuuluisi välimiesmenettelyyn; näitä valtuuksia ei ole millään liittovaltion, osavaltion tai paikallisella tuomioistuimella tai virastolla. Välimiehellä on valtuudet määrätä mikä tahansa korvaus tai helpotus, jonka tuomioistuin voisi lain tai oikeudenmukaisuuden nojalla määrätä, edellyttäen, että tällainen ratkaisu (myös kieltomääräys) rajautuu nimenomaan sinuun. Huolimatta tämän välimiesmenettelykohdan määräyksistä: jos riitaan liittyy julkista kieltomääräystä koskeva vaatimus, voit halutessasi irrottaa kyseisen kanteen välimiesmenettelystä ja viedä sen toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Välimiesratkaisu annetaan kirjallisena ja osapuolia sitovana, ja se voidaan kirjata tuomiona toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

SINULLA ON YKSI VUOSI AIKAA ESITTÄÄ KANNE X:LLE, ELLET LUOVU SIITÄ. Sinun on nostettava X:ään kohdistuva kanne yhden (1) vuoden kuluessa sen ilmenemispäivästä, paitsi jos normaalia kanneaikaa ei sovellettavan lain nojalla voi sopimuksella lyhentää. Jos et nosta kannetta vuoden kuluessa, luovut oikeudestasi kanteen nostoon lain sallimassa enimmäislaajuudessa, eikä X:llä ole tällaisen vaatimuksen osalta korvausvastuuta.

Kanteen esittäminen ja kustannukset. Löydät ohjeet välimiesmenettelyn käynnistämiseen osoitteesta https://adr.org/Support. X maksaa kuluttajan 200 dollarin kannemaksun ja välimiesmenettelyn kulut vaaditussa laajuudessa AAA:n kuluttajariitamenettelysääntöjen mukaisesti, mutta ei tässä kohdassa ilmoitettua korkeampia summia. Jos välimies kuitenkin toteaa kanteet häirintätarkoituksessa esitetyiksi tai ilmeisen perusteettomiksi, välimies voi kohdistaa uudelleen välimieskorvauksen ja hallinnolliset kulut, kuten kannemaksun ja kuulemismaksun, AAA:n kuluttajariitamenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeuden säännöt sallivat myös asianajopalkkioiden vaatimisen tietyissä tapauksissa. Osapuolet ymmärtävät, että ilman tätä pakottavaa määräystä heillä olisi oikeus nostaa kanne tuomioistuimessa ja saada valamiesoikeudenkäynti. He ymmärtävät myös, että joissakin tapauksissa välimiesmenettelyn kustannukset voivat ylittää oikeudenkäyntikulut ja että välimiesmenettelyssä oikeus asioiden selvittelyyn saattaa olla rajatumpi kuin tuomioistuimessa.

Oikeuspaikka. Välimiesmenettely tapahtuu vain asiakirjojen nojalla tai voit valita, haluatko suorittaa menettelyn puhelimitse, videoneuvotteluna tai henkilökohtaisesti. Henkilökohtainen välimiesmenettely tapahtuu siinä kaupungissa tai piirikunnassa, jossa asut; kuitenkin jos asuinpaikkasi on Yhdysvaltain ulkopuolella, menettely suoritetaan San Franciscon piirikunnassa Kalifornian osavaltiossa.

Ryhmäkanneoikeudesta luopuminen. SINÄ JA ME SOVIMME LISÄKSI, ETTÄ KAIKKI KANTEET OVAT VAIN YKSIN NOSTETTAVISSAMME; EIVÄT RYHMÄKANTEENA TAI OSANA MUUTA KOLLEKTIIVISTA KANNETTA. OSAPUOLET LUOPUVAT NIMENOMAISESTI OIKEUDESTAAN NOSTAA RYHMÄKANNE TAI HAKEA RATKAISUA JOUKKONA. Jollemme sekä sinä ja että me kirjallisesti sovi asiasta, välimies ei saa yhdistää menettelyjä tai useamman kuin yhden henkilön vaateita, eikä hän saa toteuttaa minkäänlaista kollektiivista tai ryhmämenettelyä.

Erotettavuus. Jos jokin tämän riitojenratkaisusopimuksen kohta todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi tietyn kanteen tai oikeussuojakeinon (kuten kieltomääräyksen) osalta, kyseinen kanne tai oikeussuojakeino (ja vain se) erotetaan ja on viedään toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja kaikki muut kanteet on ratkaistava välimiesmenettelyssä.

Poikkeus – vähäisten vaatimusten käsittely. Huolimatta osapuolten päätöksestä ratkaista kaikki riidat välimiesmenettelyssä kumpi tahansa osapuoli voi viedä vähäisten vaatimusten menettelyyn riita-asian tai kanteen, johon tällainen käsittely soveltuu.

30 päivän oikeus kieltäytyä välimiesmenettelystä. Jos haluat kieltäytyä välimiesmenettelystä etkä tahdo näiden välimiesmenettelyä koskevien määräysten sitovan itseäsi, voit lähettää kirjallisen ilmoituksen päätöksestäsi seuraavaan osoitteeseen:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103, USA

Jos sinut on jo hyväksytty Ohjelmaan, voit ilmoittaa välimiesmenettelystä kieltäytymisestä X-tilisi navigointivalikon kohdasta Asetukset ja yksityisyys > Kaupallinen käyttö > Pyydä tukea.

Kirjallisesta ilmoituksesta on käytävä ilmi nimesi, X-tilin käyttäjätunnus, tiliisi yhdistetty sähköpostiosoite tai puhelinnumero sekä selkeä ilmoitus siitä, että et halua ratkaista riitoja X:n kanssa.

Ilmoitus on lähetettävä 30 päivän kuluessa näiden ehtojen hyväksymisestä; muuten olet velvoitettu ratkaisemaan riidat näiden määräysten mukaisesti. Päätöksesi kieltäytyä tästä välimiesmenettelyä koskevasta kohdasta ei vaikuta kielteisesti suhteeseesi X:n kanssa tai X:n toimittamiin ominaisuuksiin tai palveluihin.Jos kieltäydyt välimiesmenettelykohdasta, se ei sido myöskään X:ää.

Muutokset tähän kohtaan. Ilmoitamme 60 päivää etukäteen olennaisista muutoksista tähän riitojenratkaisusopimukseen. Muutokset astuvat voimaan 60. päivänä, ja ne koskevat vain 60. päivän jälkeen muodostuvia vaateita.

Lainvalinta. NÄMÄ EHDOT KOSKEVAT OSAVALTIOIDEN RAJAT YLITTÄVÄÄ KAUPPAA. YHDYSVALTAIN LIITTOVALTION VÄLIMIESLAKI JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ SÄÄTELEVÄT NÄIDEN VÄLIMIESMÄÄRÄYSTEN TULKINTAA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOA OSAVALTIOKOHTAISEN LAIN SIJAAN. Mikäli osavaltion materiaalinen oikeus pätee riitaan, siihen sovelletaan Kalifornian osavaltion lakia lainvalintasääntöihin katsomatta.

Voimassa pysyminen. Tämä riitojenratkaisusopimus pysyy voimassa sinun ja X:n välisen suhteen päätyttyä, myös silloin, jos perut X:n palvelun tai viestit tai lopetat tilauksen.

 

14. Ehtojen muuttaminen.

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja aika ajoin. Ilmoitamme sinulle olennaisista muutoksista esimerkiksi palveluilmoituksella tai sähköpostilla tiliisi liitettyyn sähköpostiin. Mikäli jatkat osallisuuttasi Ohjelmaan muutosten tultua voimaan, sinun katsotaan hyväksyneen muutokset. Jos et hyväksy muutoksia, voit lopettaa osallistumisesi Ohjelmaan kirjallisella ilmoituksella X:lle ja lopettamalla Tilausten käytön.

Tilausten sisällöntuottajien ehdot on laadittu englanniksi, mutta käännösversioita on saatavilla useilla kielillä. X pyrkii tekemään käännöksistä mahdollisimman tarkoin alkuperäistä englanninkielistä versiota vastaavia. Jos kieliversioissa kuitenkin on eroja tai epäjohdonmukaisuuksia, Tilausten sisällöntuottajien ehtojen englanninkielinen versio on ensisijainen. Hyväksyt sen, että Tilausten sisällöntuottajien ehtojen tulkinnassa englanninkielinen versio katsotaan määrääväksi.

 

15. Et ole työsuhteessa meihin.

Ymmärrät, että olet suhteessa meihin vain palveluiden käyttäjä itsenäisenä tahona. Et ole työsuhteessa meihin. Nämä ehdot tai osallisuutesi Ohjelmaan eivät muodosta edustus- tai kumppanuussuhdetta tai yhteishanketta. Säilytät kaikki oikeudet ja vastuut koskien sisältösi luonnetta ja laillisuutta, sen toteutusta ja tarjoamista sekä sitä, tarjoatko sitä ylipäänsä. 

 

16. Muuta.

a. Palaute. Sisällöntuottaja voi kertoa X:lle kokemuksestaan Ohjelmasta ja/tai X:n tarjoamien ominaisuuksien ja palveluiden käytöstä (”palaute”). Sisällöntuottaja hyväksyy sen, että X ja sen nimeämät tahot voivat vapaasti kopioida, muokata, luoda johdannaisteoksia, näyttää julkisesti, paljastaa, jakaa, lisensoida ja alilisensoida, sisällyttää ja muutoin käyttää sisällöntuottajan antamaa palautetta ja siitä johdettuja teoksia kaupallisiin ja epäkaupallisiin tarkoituksiin nimeämättä sisällöntuottajan panosta ja maksamatta tälle korvausta. Mikään tässä sopimuksessa ei estä X:ää kehittämästä ominaisuuksia, tuotteita tai palveluita, jotka voivat kilpailla sisällöntuottajan tai sisällöntuottajan asiakkaiden tai loppukäyttäjien ominaisuuksien, tuotteiden tai palveluiden kanssa.

b. Sovellettava lainsäädäntö. Näihin ehtoihin sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja, ja kaikkiin riitoihin sinun ja X:n välillä sovelletaan kohtaa 13 (Riitojenratkaisusopimus – Sitova välimiesmenettely ja ryhmäkanneoikeudesta luopuminen).

c. Ilmoitukset. Ilmoitukset X:lle on lähetettävä osoitteeseen X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, 1 luokan kirjeenä, lentopostina tai lähetin välityksellä seuraavan päivän toimituksena, ja kopio sähköpostitse osoitteeseen legalnotices@x.com; ilmoitus katsotaan annetuksi vastaanotettaessa. X voi toimittaa ilmoitukset sinulle lähettämällä sähköpostia X-tiliisi yhdistettyyn sähköpostiosoitteeseen tai viestinä X-tilillesi tai X-palveluun, ja ne katsotaan vastaanotetuiksi lähetettäessä.

d. Luopuminen. Mikäli X ei pane täytäntöön jotakin näihin käyttöehtoihin kirjattua oikeutta tai määräystä, tätä ei tule tulkita niin, että se olisi luopunut kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä. Jos X joustaa jostakin sopimusehdosta, tämä ei tarkoita, ettei sopimusehtoa tämän jälkeen tarvitsisi kunnioittaa.

e. Voimassa pysyminen; Erotettavuus. Kaikki velvoitteet, jotka ilmoitetusti tai luonteeltaan pysyvät voimassa näiden ehtojen päätyttyä, pysyvät voimassa. Täytäntöönpanokelvottomia ehtoja muutetaan vastaamaan osapuolten aikomusta muiden näiden ehtojen määräysten pysyessä voimassa sellaisenaan.

f. Sopimuksen siirto. Et voi siirtää näitä ehtoja tai mitään niistä johtuvia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi toiselle, ja tällaisen siirron yritys on pätemätön.

g. Ylivoimainen este. Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai näiden ehtojen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä, kun sen aiheuttaja on kohtuudella osapuolen hallinnan ulottumattomissa, kuten luonnonmullistus, vihollisen toimet, viranomaistoimet, tulipalo, tulvat, epidemiat (mukaan lukien COVID-19), karanteenirajoitukset, lakot, kansalaislevottomuudet, terroriteot tai niiden uhka, televiestinnän tai teknisten laitteiden tai infrastruktuurin pettäminen tai viive, tai kuljetussaarto (”ylivoimainen este”); ja kumpikin osapuoli vapautuu näiden ehtojen mukaisten velvoitteidensa täyttämisestä tällaisen ylivoimaisen esteen ajaksi. Jos ylivoimainen este estää sinua tuottamasta sisältöä Tilaukset-tilillesi, et ole oikeutettu saamaan liikevaihtoa sellaisista Tilauksista, jotka perutaan tai jäävät toteutumatta.

h. Koko sopimus. Nämä ehdot (mukaan lukien X:n käyttäjäsopimus, johon ehdoissa viitataan) muodostavat X:n ja sinun välisen sopimuksen kokonaisuudessaan sopimuskohteesta ja ne syrjäyttävät osapuolten väliset aiemmat kirjalliset tai suulliset viestinvaihdot ja sopimukset aiheesta.