Abonementu Veidotāja noteikumi

goglobalwithtwitterbanner

Spēkā no 2024. gada 24. maija

 

Abonementu Veidotāja noteikumi

Šie Abonementu Veidotāju noteikumi ("Noteikumi") ir starp jums un X Corp. tās un tās saistīto uzņēmumu vārdā (kopā “X” vai “mēs”), un tie regulē jūsu dalību X Abonementu Veidotāju programmā (“Programma”). Šajos noteikumos “Partneris” nozīmē jebkuru struktūrvienību, kas tieši vai netieši kontrolē, tiek kontrolēta vai tiek kopīgi kontrolēta ar X, un “jūs”, “jūsu” vai “Veidotājs” nozīmē jūs, indivīdu, uzņēmumu vai jebkuru citu personu ar X kontu, kas piedalās Programmā. Ja jūs noslēdzat šos Noteikumus kādas struktūrvienības vārdā, jūs apliecināt un garantējat, ka esat pilnvarots šīs struktūrvienības vārdā.

Lai piedalītos Programmā, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam, jābūt likumīgam ASV iedzīvotājam un ir jāatbilst citām s Programmā prasībām, kas noteiktas 2. sadaļā.

Papildus šiem noteikumiem uz jūsu Abonementu lietošanu (definēti tālāk) attiecas mūsu Pakalpojuma noteikumi, mūsu Privātuma politika, mūsu Noteikumi un politikas (ieskaitot jauno Abonementu politiku) un visas tajās iekļautās politikas (kopā “X Lietotāja līgums”).

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos Abonementu Veidotāja pakalpojumu sniegšanas noteikumus, lai pārliecinātos, ka saprotat piemērojamos noteikumus, nosacījumus un izņēmumus. JA JŪS DZĪVOJAT AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, ŠIE NOTEIKUMI IR SVARĪGA INFORMĀCIJA, KAS ATTIECAS UZ JUMS PAR STRĪDU IZŠĶIRŠANU CAUR SAISTOŠO ŠĶĪRĒJTIESU NEVIS TIESĀ, IESKAITOT ATTEIKŠANOS NO SAVĀM TIESĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ KOLEKTĪVU PRASĪBU IESNIEGŠANU UN TIESĪBĀM ATTEIKTIES UN IEROBEŽOJUMS JŪSU TIESĪBĀM IESNIEGT PRASĪBAS PRET X VAIRĀK KĀ 1 GADU PĒC ATTIECĪGAJIEM NOTIKUMIEM, KAS IETEKMĒ JŪSU TIESĪBAS UN PIENĀKUMS, JA IZCEĻAS JEBKĀDI STRĪDI AR X. SĪKĀKU INFORMĀCIJU PAR ŠIEM NOTEIKUMIEM SKATIET 13. SADAĻĀ.

Pieņemšana. Piedaloties Programmā (ja jūs apstiprina X) vai citādi norādot savu piekrišanu (piemēram, piekrītot šiem Noteikumiem, piesakoties Programmai, noklikšķinot uz “Es piekrītu” utt.), jūs apliecināt un garantējat, ka esat izlasījuši, sapratuši un piekrītat ievērot šos Noteikumus. Ja nepiekrītat, nepiedalieties Programmā un neveidojiet Abonementu kontu.

 

1. Abonementu Veidotāja programma

Programma sniedz jūsu faniem iespēju izrādīt jums atbalstu, apmaksājot abonementu, ko piedāvā X, lai piekļūtu jūsu Abonementu kontam (definēts tālāk) platformā X, kas bez ierobežojumiem ietver pakalpojumu, kas pašlaik atrodas vietnē www.x.com un jebkurā saistītajā vietnē, kā arī visās X piederošajās, pārvaldītajās un/vai kontrolētajās lietojumprogrammās un API (kopā “X pakalpojums”). X konts, kuru izvēlaties, lai piedalīties šajā programmā (tostarp visas funkcijas un priekšrocības, piemēram, saturs, kopiena, piekļuve, atpazīstamība, kā arī piedāvājumi un atlaides, ko darāt pieejamus abonentiem saistībā ar šo kontu), tiek dēvēts par jūsu “Abonementu” kontu. Cilvēki, kuri izmanto pakalpojumu X, var veikt ikmēneša abonēšanas maksājumus vietnē X (“Abonēšana”), lai piekļūtu savam Abonementu kontam.

Uzstādot Abonementu kontu, jūs noteiksiet konkrētās Abonementa(-u) cenu(-as) (pamatojoties uz Abonēšanas cenu opcijām no X, kas ir iebūvētas funkcijā) ar nosacījumu, ka X patur tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt ierobežojumus attiecībā uz Abonementiem, kam piedāvājam piekļūt jūsu kontam, tostarp, bez ierobežojumiem, summu, kas var tikt iekasēta par konkrētu Abonementu, kas var iegādāties Abonementu (piemēram, minimālā vecuma prasība Abonementa iegādei), un Abonementu skaits, kurus var iegādāties noteiktā Abonementu kontā. Turklāt X laiku pa laikam pēc saviem ieskatiem var mainīt (piemēram, pievienot vai noņemt) Abonementu cenu veidus vai vērtības, maksājuma metodes, kas pieejamas personām, kas iegādājas Abonementus, vai jebkuru citu ar programmu saistītu funkciju.

Jūs atzīstat, ka X var publiski parādīt vai saistīt informāciju par jūsu Abonementu kontu, tostarp abonentu skaitu un Abonementu pircēju identitāti, ja vien tā ir pieejama pakalpojumā X.

Jūs arī atzīstat, ka X patur tiesības apstrādāt un analizēt saturu no jūsu Abonementu konta tādā pašā veidā kā saturu, ko publiski publicējat ārpus sava Abonementu konta X pakalpojumos.

Ar šo jūs pilnvarojat X izmantot un atkārtoti izmantot, kā arī piešķirt citiem, kas darbojas X vārdā, tiesības izmantot un atkārtoti izmantot jūsu vārdu, fotogrāfiju, līdzību (tostarp karikatūru), balsi un biogrāfisko informāciju, kā arī jebkādu to reproducēšanu vai simulāciju, jebkāda veida plašsaziņas līdzekļos vai tehnoloģijās, kas pašlaik ir zināmas vai nākotnē tiks izstrādātas (tostarp, bez ierobežojumiem, plēvēs, video un digitālajos vai citos elektroniskajos medijos) saistībā ar X reklāmas un mārketinga aktivitātēm. 

 

2. Atbilstība programmai un citas prasības

Lai X piedāvātu un nodrošinātu Abonementus piekļūšanai jūsu kontam un jums būtu tiesības saņemt daļu no X ienākumiem, ko X būs nopelnījis ar abonementu pārdošanu, X ir jāapstiprina jūsu dalība Programmā. Programmas atbilstības prasības var atrast šeit. Piekrītot šiem noteikumiem, jūs piekrītat tam, ka X izmanto pieteikuma veidlapā sniegtos datus, lai apsvērtu jūsu uzņemšanu Programmā. Dalībai Programmā vispirms ir jāsaņem X apstiprinājums.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka X darbinieki, Mūsu pakalpojumi un saistītie uzņēmumi nav piemēroti dalībai Programmā, ja vien X pilnvarotais personāls nav iepriekš apstiprinājis citādi.

Lai izmaksātu jums ieņēmumu daļu, kas daļēji ir balstīti uz Abonementiem, kas pārdoti, lai piekļūtu jūsu kontam, X izmanto trešās puses maksājumu apstrādātāju (“Maksājumu apstrādātājs”). Lai piedalītos Programmā, vispirms ir jāizveido konts pie maksājumu apstrādātāja, kuram būs jāatbilst noteiktām identitātes verifikācijas prasībām, piemēram, jāiesniedz identitātes un/vai dzīvesvietas apliecinājums. Ja maksājumu apstrādātājam norādāt adresi ārpus Kalifornijas štata, jūs apstiprināt, ka sniedzat pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem ārpus Kalifornijas štata. Jums būs arī jāiesniedz maksājumu un nodokļu informācija Maksājumu apstrādātājam. Ja X vai Maksājumu apstrādātājs pieteikuma vai maksājuma pieņemšanas procesa ietvaros vai vēlāk nosaka, ka jums nevar veikt maksājumus kāda iemesla dēļ, jūs nevarat piedalīties Programmā. Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs nepārprotami atļaujat X piekļūt datiem par jūsu Maksājumu apstrādātāja saistītā konta darbību un darījumiem, kā arī veikt citas darbības saistībā ar ieņēmumu daļas maksājumu apstrādi un uzraudzību saskaņā ar šiem Noteikumiem.

 

3. Noteikumi un ierobežojumi

Saskaņā ar šiem Noteikumiem jūs piekrītat, ka X ir tiesības piedāvāt, rādīt un padarīt pieejamu piekļuvi jūsu Abonementu kontam, izmantojot pakalpojumu X, un pārdot Abonementus, lai cilvēki varētu piekļūt jūsu kontam, un apmaiņā pret šīm licencētajām tiesībām un jūsu sniegtajām Abonementu konta priekšrocībām un funkcijām, varat saņemt daļu no ieņēmumiem, ko X nopelna no X pārdotajiem Abonementiem, kā tālāk aprakstīts 4. sadaļā.

Jūs piekrītat, ka tālāk minētie noteikumi un ierobežojumi attiecas uz dalību Programmā un jūsu tiesībām saņemt daļu no ieņēmumiem, ko X nopelna no Abonementu pārdošanas.

 1. Jūs esat atbildīgs par savu Abonementu kontu, kurā bez ierobežojumiem jānodrošina, ka jūs sniedzat sevis pārstāvētā Abonementu konta priekšrocības un funkcijas, ka jūs precīzi aprakstāt sava Abonementu konta priekšrocības un funkcijas un ka jūsu atlasītās Abonementa(-u) cena(-as), kuras tika izvēlētas, izveidojot kontu, ir samērojamas ar Abonementu konta priekšrocību un funkciju vērtību.
 2. Jūs piekrītat, ka: (a) nekas jūsu Abonementu kontā nav maldinošs vai mānīgs; (b) jūsu sniegtie mutiskie un vizuālie apgalvojumi ir patiesi un pamatoti; (c) visi viedokļi, atklājumi vai pieredze, ko kopīgojat savā Abonementu kontā, ir godīgi un precīzi; un (d) ja piemērojams, jūs iekļausiet jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai norādītu uz jūsu dalību apmaksātā partnerībā (piemēram, apmaksātā produktu izvietošanā, ieteikumos vai reklāmās), kas saistīta ar jūsu Abonementu kontu.
 3. Ja pēc Abonementu kontu iestatīšanas nenodrošināsiet nekādas Abonementu funkcijas vai priekšrocības, iespējams, jums nebūs tiesību saņemt maksājumu daļu no ieņēmumiem, ko X nopelnījis no jebkuriem un visiem Abonementiem, ko tas pārdevis, lai piekļūtu jūsu kontam. Ja tiek konstatēts, ka jūsu Abonementu konts bieži ir neaktīvs, jūs var tikt izņemts no Programmas.
 4. Jūs varat jebkāda iemesla dēļ bloķēt piekļuvi jūsu kontam personām, kuras ir iegādājušās Abonementus, ar nosacījumu, ka jums nav tiesību saņemt nekādu daļu no X nopelnītajiem ieņēmumiem par visiem Abonementiem, ko tas pārdevis personām, kuras bloķējāt.
 5. Tikai jūs varat saņemt daļu no ieņēmumiem, ko X nopelnījis no Abonementu pārdošanas, lai piekļūtu jūsu kontam.
 6. Abonementi un ieņēmumu daļa, ko X guvusi no Abonementu pārdošanas, nav pārsūtāmi starp X kontiem.
 7. Jūs nedrīkstat nevienam sniegt nekādu naudas vērtības apmaiņu pret Abonementu iegādi, lai piekļūtu jūsu kontam, izņemot gadījumus, kad tas ir nepārprotami atļauts Programmas ietvaros un/vai saskaņā ar Abonementu politiku. 
 8. Jūsu dalība Programmā (tostarp, bez ierobežojumiem, funkciju un priekšrocību piedāvāšana abonentiem, izmantojot Abonementu kontu) un X maksājums par daļu no ieņēmumiem, ko tā nopelna no X pārdotajiem Abonementiem, nedrīkst pārkāpt nekādus piemērojamos likumus, noteikumus vai nosacījumus. Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem piemērojamo likumu, noteikumu vai nosacījumu pārkāpumiem, ko esat veicis jūs vai jūsu Abonementu konts.
 9. Mēs varam noteikt papildu ierobežojumus, pamatojoties uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, sankciju vai krāpšanas apkarošanas tiesību aktiem vai politikām, tostarp, bez ierobežojumiem, X var bloķēt jebkuru darījumu, bet ne tikai, ko tas uzskata par krāpniecisku vai nelikumīgu darbību vai potenciāli krāpniecisku vai nelikumīgu darbību. No mūsu ieņēmumu sadales aprēķina mēs varam ieturēt jebkādus Abonementus, kas, mūsuprāt, ir iegādāti X lietotāja līguma pārkāpuma rezultātā vai kuri, mūsuprāt, var ietvert jebkāda likuma pārkāpumu un/vai jebkādus ieņēmumus, kas gūti no Abonementiem no jebkuriem bloķētajiem darījumiem.
 10. Jūs nedrīkstat piedalīties Programmā, ja esat persona, ar kuru ASV personām nav atļauts veikt darījumus saskaņā ar ekonomiskajām sankcijām, tostarp, bez ierobežojumiem, sankcijām, ko administrē ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs vai jebkura cita piemērojamo sankciju iestāde (“Aizliegtā persona”). Tas bez ierobežojumiem ietver personas, pilsoņus vai pastāvīgos iedzīvotājus, kas atrodas šādās valstīs un reģionos: Kuba, Irāna, Ukrainas Krimas reģions, Ziemeļkoreja un Sīrija. Jūs apliecināt un garantējat, ka neesat Aizliegtā persona.

Jebkuru iepriekš minēto noteikumu un ierobežojumu pārkāpšana var izraisīt jūsu dalības Programmā un/vai jūsu tiesību saņemt jebkādu daļu no ieņēmumiem pārtraukšanu, kas attiecināmi uz X Abonementu pārdošanu, lai piekļūtu jūsu kontam.

 

4. Ieņēmumu daļas maksājumi un maksas

Mēs varam izmaksāt jums daļu no ieņēmumiem, ko esam nopelnījuši, pārdodot Abonementus, lai piekļūtu jūsu kontam, par likmi, kas pēc X ieskatiem būs atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp no kopējā to Abonementu skaita un cenas, kas iegādāti, lai piekļūtu jūsu kontam, kā arī maksas un nodokļiem (tostarp, bez ierobežojumiem, pārdošanas, izmantošanas, pievienotās vērtības, precēm un pakalpojumiem, ieturamiem vai darījumu nodokļiem vai citām maksām), ko Apple, Google, maksājumu apstrādātājs, bankas un/vai kredītkaršu uzņēmumi var noteikt pie Abonementu iegādes un iekļaut no mūsu puses jums veikto maksājumu apstrādē. Jūs to saprotat, un negaidāt, ka laika gaitā tiks piemērota vai saglabāta kāda noteikta ienākumu procentuālā daļa vai summa.

Jūs esat atbildīgs par tūlītēju atbildi uz visiem jautājumiem un pieprasījumiem, kas jums tiek nosūtīti saistībā ar Abonementiem, ko pārdodam, lai piekļūtu jūsu kontam. Turklāt jūs atzīstat, ka esat atbildīgs par strīdiem saistībā ar Abonementiem, ko pārdodam, lai piekļūtu jūsu kontam. Neatkarīgi no iepriekšminētā jūs piekrītat, ka Apple, Google vai X attiecīgā klientu atbalsta komanda var pieņemt lēmumu (pēc saviem ieskatiem) par atmaksas un/vai atmaksas pieprasījumiem, kas ir adresēti Apple, Google vai X, atbildot uz klientu sūdzībām, un ievērot piemērojamos likumus. Ja uz Abonementa iegādi attiecas jebkāda atmaksa un/vai ja uz ieņēmumu daļas maksājumiem, ko esat saņēmis no X par Abonementu iegādi, attiecas atmaksas/kreditēšanas process, mēs vai Maksājumu apstrādātājs varam apturēt, atlīdzināt (pret jebkuriem turpmākiem ieņēmumu daļas maksājumiem, ko nolemjam jums veikt), izrakstīt jums rēķinu vai citādi atlīdzināt iepriekš veikto vai jums ieskaitīto maksājumu summu (kā arī visas saistītās maksas) un noņemt šādus maksājumus no jūsu saņemšanas vēstures.

Visus jums veiktos ieņēmumu daļas maksājumus apstrādās Maksājumu apstrādātājs. Uz ieņēmumu daļas maksājumu apstrādi attiecas Maksājumu apstrādātāja un jūsu bankas lietotāju līgumi, pakalpojumu sniegšanas noteikumi un privātuma politikas, un jūs piekrītat tos ievērot. X neuzņemsies atbildību par Maksājumu apstrādātāja vai jūsu bankas pieļautajām kļūdām. X visus ieņēmumu daļas maksājumus veiks ASV dolāros. Ja vēlaties saņemt ieņēmumu daļas maksājumus savā vietējā valūtā, Maksājumu apstrādātājs veiks konvertēšanu, ja uzņemsieties atbildību par jebkādām konvertēšanas vai pārskaitījuma maksām. Turklāt atsevišķiem maksājuma veidiem var būt jāmaksā papildu apstrādes maksa, par kuru samaksu esat atbildīgs jūs. Kad mēs jums veiksim ieņēmumu daļas maksājumu, šādu maksājumu jums mēs veiksim ar Maksājumu apstrādātāja starpniecību aptuveni 60 dienas pēc tā mēneša beigām, kurā saņēmām ieņēmumus par pārdotajiem abonementiem, kas ir attiecināmi uz šādu maksājumu, ja vien šeit nav norādīts citādi.

Neskatoties uz to, jums nebūs jāmaksā nekāds ieņēmumu daļas maksājums, ja vien mēs vispirms nebūsim reģistrējuši un attiecinājuši uz jūsu Abonementu kontu summu, kas atbilst minimālajam maksājuma slieksnim piecdesmit ASV dolāru (50,00 ASV dolāru) apmērā (“Minimālais maksājuma slieksnis”). Visas nesamaksātās summas, kas ir zemākas par Minimālo maksājuma slieksni, tiks pārnestas uz nākamo samaksas periodu, līdz tiks sasniegts vai pārsniegts Minimālais maksājuma slieksnis. Mēs nemaksāsim, un jums nebūs tiesību saņemt procentus par kavētajām ieņēmumu daļas maksājumu summām.

Lai saņemtu ieņēmumu daļas maksājumus, jūs esat atbildīgs par to, lai jūsu nodokļu, bankas un/vai cita maksājumu informācija, kas sniegta Maksājumu apstrādātājam, būtu atjaunināta, pilnīga un precīza. Ja Maksājumu apstrādātājs kāda iemesla dēļ nevarēs jums veikt maksājumu, mēs varam pārtraukt vai apturēt jūsu tiesības saņemt ieņēmumu daļas maksājumus saskaņā ar šiem Noteikumiem un/vai pārtraukt jūsu dalību programmā. Jebkurš jūsu maksājums vienmēr ir atkarīgs no jebkādas krāpšanas un citām juridiskajām pārbaudēm, kuras mēs vai Maksājumu apstrādātājs (pēc saviem ieskatiem) varam ieviest un veikt. Ja vien X pilnvarotais pārstāvis nav iepriekš rakstiski apstiprinājis citādi, jūs nedrīkstat atļaut trešajai pusei saņemt maksājumu jūsu vārdā saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Ja plānojat apstrīdēt jebkura jums veiktā ieņēmumu daļas maksājuma summu, jums 30 dienu laikā pēc šāda maksājuma saņemšanas par to rakstiski jāpaziņo X. Ja jūs to neizdarīsiet, jūs atteiksities no jebkādām prasībām saistībā ar maksājumu. Varat sazināties ar atbalsta komandu, lai nosūtītu šo paziņojumu, pārejot uz sadaļu Saņemt atbalstu sadaļā Iestatījumi un konfidencialitāte > Monetizācija > Saņemt atbalstu sava X konta navigācijas izvēlnē. Visi maksājumi jums tiek veikti, pamatojoties uz ieņēmumu daļas summām, ko nosaka X, un tie ir galīgi un saistoši.

 

5. Nav abonēšanas ieņēmumu garantijas

Abonementi nav likumīgs maksāšanas līdzeklis, valūta, valūtas ekvivalenti, elektroniskā nauda vai jebkāda veida finanšu maksājumu instrumenti (vai saistīti ar kādu no šīm lietām), un Abonementiem nav naudas vērtības un tie nav manta. Mēs neapsolām, ka Abonementu iegādi var izmantot, lai izpirktu jebkādu garantētu naudas summu vai jebkādu naudu. Jūs piekrītat, ka mums ir vienīgās tiesības pārvaldīt, regulēt, kontrolēt, izbeigt un/vai modificēt Abonementu pamatā esošās licences tiesības pēc mūsu ieskatiem, bez atbildības pret jums. Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi pret jums, un jūs neapgalvosiet, ka mēs esam atbildīgi pret jums, pamatojoties uz Abonementu pārdošanu, lai piekļūtu jūsu kontam, tostarp par jebkuru ieņēmumu daļu, ko gūstam no Abonementu pārdošanas.

Mums ir arī tiesības pilnībā pārtraukt Abonementu pārdošanu un Abonementu izpirkšanu pēc saviem ieskatiem, bez jebkādas atbildības pret jums.

Mēs arī negarantējam, ka visi, kam ir piekļuve jūsu kontam, būs iegādājušies Abonementu.

 

6. Jūs esat atbildīgs par nodokļu nomaksu

Jūs esat atbildīgs par piemērojamo nodokļu (kā definēts tālāk) nomaksu, ja tādi ir, nodokļu iestādēm, kas izriet no vai ir saistīti ar jūsu saņemto maksājumu daļu no ieņēmumiem, ko X ir nopelnījis no Abonementu pārdošanas. X var atskaitīt vai ieturēt jebkādus nodokļus, kurus tam var būt juridisks pienākums atskaitīt vai ieturēt no jebkādām jums maksājamām summām, un maksājums jums, kas samazināts par šādiem atskaitījumiem vai ieturējumiem, veidos pilnu samaksu un maksājamo summu samaksu saskaņā ar šiem Noteikumiem. Katra puse iesniegs otrai pusei visus nodokļu dokumentus, kas ir pamatoti nepieciešami, lai veiktu vai saņemtu maksājumus saskaņā ar šo līgumu. Kā lietots iepriekš, “Nodokļi” nozīmē jebkādus ienākumus, zīmognodevu, pārdošanu, izmantošanu, pievienotās vērtības vai citus nodokļus, nodevas, maksas, maksājumus, atskaitījumus vai ieturējumus.

 

7. Šo noteikumu pārtraukšana un citas darbības, ko mēs varam veikt

Šie Noteikumi stāsies spēkā dienā, kad noklikšķināsiet, lai pieņemtu šos Noteikumus (neatkarīgi no tā, vai esat uzņemts Programmā) un turpināsies, līdz kāda no pusēm tos pārtrauks, kā paredzēts šajā Līgumā. Jūs varat atteikties no dalības Programmā jebkurā laikā, iesniedzot rakstisku paziņojumu X, pārejot uz sadaļu Saņemt atbalstu zem Iestatījumi un konfidencialitāte > Monetizācija > Saņemt atbalstu sava X konta navigācijas izvēlnē. Pēc saviem ieskatiem X var izbeigt šos Noteikumus jebkurā laikā, ar vai bez iemesla, bez ierobežojumiem, ja jūs sniedzat nepatiesu informāciju par sevi vai savu Abonementu kontu; pārkāpjat šos noteikumus, X lietotāja līgumu vai citus piemērojamos likumus; vai vairs neatbilstat atbilstības prasībām, lai piedalītos Programmā.

Turklāt mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem nepadarīt Abonementus pieejamus satura Veidotāja kontam; ierobežot Abonementu skaitu, ko varam pārdot, lai piekļūtu kontam, vai ierobežot ieņēmumu daļu no Abonementiem, kas var tikt izmaksāti Veidotājam, tostarp pamatojoties uz apjomu vai laika periodu; apturēt, noņemt vai atspējot piekļuvi satura Veidotāja Abonementu kontam vai pārtraukt Veidotāja nodrošināšanu ar visu Programmu vai tās daļu; izņemt Veidotāju no Programmas; un/vai ieturēt, apturēt, atlīdzināt vai atskaitīt ieņēmumu daļas maksājumus (tostarp jebkuru summu, kas varētu būt attiecināma uz iepriekšējo vai turpmāko abonementa pārdošanu, lai piekļūtu satura Veidotāja kontam), ja mēs uzskatām, ka Veidotājs vai Veidotāja Abonementu konts neatbilst vai pārkāpj šos Noteikumus, X Lietotāja līgumu vai jebkurus piemērojamos likumus. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par kādu no iepriekšminētajām darbībām.

Pēc šo Noteikumu un/vai jūsu dalības programmā pārtraukšanas: (a) tiesības un pienākumi saskaņā ar šiem Noteikumiem nekavējoties izbeigsies; (b) visas saistības, kas uzkrātas pirms izbeigšanas spēkā stāšanās datuma, saglabāsies, ievērojot tālāk norādītos nosacījumus: (i) ja šo Noteikumu izbeigšanas brīdī esat sasniedzis Minimālo maksājuma slieksni, Maksājumu apstrādātājs mēģinās jums samaksāt summas un neapmaksātās. Tomēr, ja Maksājumu apstrādātājs nevar pārskaitīt jums maksājumu no tā neatkarīgu apstākļu dēļ, jūs automātiski zaudēsiet visas šādas summas un X nebūs parādā nekādas no šīm summām; vai (ii) ja jūs vēl neesat sasniedzis Minimālo maksājuma slieksni, jums netiks izmaksātas nekādas summas un tās arī nepaliks jums parādā.

 

8. Konfidencialitāte

Dalības programmā laikā un pēc tās jūs nedrīkstat izpaust nekādu patentētu un/vai nepublisku X informāciju, kas jums tiek sniegta vai kurai jums ir piekļuve saistībā ar Programmu (“Konfidenciāla informācija”), izņemot gadījumus, kad X ir rakstiski pilnvarojis vai kā to pieprasa likums vai tiesas rīkojums, ja: (a) jūs nekavējoties rakstiski paziņosit X par informācijas izpaušanas prasību un (b) izpaudīsiet tikai to Konfidenciālās informācijas daļu, kas ir likumīgi pieprasīta. Jums nekavējoties jāpaziņo X par jebkuru faktisku vai iespējami ļaunprātīgu Konfidenciālās informācijas izmantošanu vai neatļautu izpaušanu. Pārtraucot šos Noteikumus un/vai dalību Programmā, jūs nekavējoties iznīcināsiet vai izdzēsīsiet jebkādu jūsu īpašumā vai kontrolē esošo Konfidenciālo informāciju.

 

9. Atruna

JŪS NEPĀRPROTAMI ATZĪSTAT, KA PROGRAMMA UN ABONEMENTI (VAI TO FUNKCIJAS) VAR BŪT EKSPERIMENTĀLA RAKSTURA UN/VAI BETA VERSIJĀ, UN PIEKRĪTAT, KA AR PIEKĻUVI PROGRAMMAI UN ABONEMENTIEM UN/VAI TO LIETOŠANU JŪS UZŅEMATIES VISU AR TO SAISTĪTO RISKU. LĪDZ MAKSIMĀLAJAM APJOMAM, KAS ATĻAUTA AR PIEMĒROJAMO LIKUMU, PROGRAMMA UN ABONEMENTI TIEK NODROŠINĀTI TĀDI, KĀDI TIE IR UN TĀDI, KĀDI TIE IR PIEEJAMI, AR VISĀM KĻŪMĒM UN BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJAS. X NEUZŅEMAS JEBKĀDAS GARANTIJAS UN NOSACĪJUMUS, TIEŠĀ VAI NETIEŠĀ VEIDĀ, PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU VAI, KAS IZRIET NO DARĪJUMA VAI IZPILDES. X NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS VAI APSTIPRINĀJUMUS UN ATSAUC VISAS ATBILDĪBAS UN SAISTĪBAS PAR: (I) PROGRAMMAS UN ABONEMENTU PILNĪGUMU, PRECIZITĀTI, PIEEJAMĪBU, SAVLAICĪGUMU, DROŠĪBU VAI UZTICAMĪBU, UN (II) VAI PROGRAMMA UN ABONEMENTS ATBILST JŪSU PRASĪBĀM UN BŪS PIEEJAMI NETRAUCĒTI, DROŠI VAI BEZ KĻŪDĀM. X NEKONTROLĒ, NEAPSTIPRINA UN NEPIEMĒRO JŪSU ABONEMENTU KONTU (TOSTARP JEBKURU TĀ SATURU, FUNKCIJAS VAI PRIEKŠROCĪBAS).

 

10. Atbildības ierobežojums

LĪDZ MAKSIMĀLAJAM APJOMAM, KAS ATĻAUTS AR PIEMĒROJAMO LIKUMU, X STRUKTŪRVIENĪBAS NAV ATBILDĪGAS PAR JEBKĀDU NETIEŠU, NEJAUŠU, ĪPAŠU, IZSEKOJOŠU VAI SODOŠA RAKSTURA ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANU, VAI JEBKĀDIEM TIEŠI VAI NETIEŠI RADUŠAJIEM PEĻŅAS VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, VAI JEBKĀDI DATU ZAUDĒJUMI, IZMANTOŠANA, NEMATERIĀLA VĒRTĪBA VAI CITI NEMATERIĀLI ZAUDĒJUMI, KAS RADUŠIES NO (i) JŪSU PIEKĻUVES, IZMANTOŠANAS VAI DALĪBAS (NESPĒJA PIEKĻŪT, IZMANTOT VAI PIEDALĪTIES) ABONEMENTOS VAI PROGRAMMĀ; (ii) JEBKĀDAS TREŠĀS PERSONAS RĪCĪBAS VAI SATURA, KAS IZLIKTS AR MAKSAS PAKALPOJUMIEM, IESKAITOT BEZ IEROBEŽOJUMA JEBKURU CITU LIETOTĀJU VAI TREŠO PUŠU AIZSKAROŠU, AIZVAINOJOŠU VAI NELIKUMĪGU RĪCĪBU; (iii) JEBKURA SATURA, KAS IEGŪTS NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM; VAI (iv) NEATĻAUTAS PIEKĻUVES, IZMANTOŠANAS VAI IZMAIŅĀM JŪSU PĀRRAIDĪJUMIEM VAI SATURAM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ X STRUKTŪRVIENĪBU KOPĒJĀ ATBILDĪBA NEPĀRSNIEDZ VIENU SIMTU ASV DOLĀRU (100,00 ASV DOLĀRI) VAI SUMMU, KO MAKSĀJĀT X, JA TĀDA IR, PĒDĒJO SEŠU MĒNEŠU LAIKĀ SASKAŅĀ AR ŠIEM NOTEIKUMIEM PIRMS NOTIKUMA, KAS IR PRASĪJUMA PAMATĀ. ŠĪS IEDAĻAS IEROBEŽOJUMI ATTIECAS UZ JEBKURU ATBILDĪBAS TEORIJU, KAS BALSTĪTI UZ GARANTIJU, LĪGUMU, STATŪTU, NEATĻAUTU DARBĪBU (IESKAITOT NOLAIDĪBU) VAI CITĀDI, UN NEATKARĪGI NO TĀ, VAI X STRUKTŪRVIENĪBAS IR INFORMĒTAS PAR JEBKURU ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU, UN PAT JA TIEK KONSTATĒTS, KA ŠEIT PAREDZĒTAIS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS NEPILDA TĀ BŪTISKO MĒRĶI. “X STRUKTŪRVIENĪBAS” ATTIECAS UZ X, TĀS MĀTESUZŅĒMUMIEM, FILIĀLĒM, SAISTĪTIEM UZŅĒMUMIEM, AMATPERSONĀM, DIREKTORIEM, DARBINIEKIEM, AĢENTIEM, PĀRSTĀVJIEM, PARTNERIEM UN LICENCIĀRIEM.

JŪSU JURISDIKCIJĀ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI VAR NEPIEĻAUT NOTEIKTUS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMUS. CIKTĀL TO PIEPRASA JŪSU JURISDIKCIJĀ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, IEPRIEKŠ MINĒTAIS NEIEROBEŽO X STRUKTŪRVIENĪBU TIESĪBU AKTU ATBILDĪBU PAR KRĀPŠANU, KRĀPNIECISKU SAGROZĪŠANU, NĀVI VAI MIESAS BOJĀJUMIEM, KO IZRAISĪJUSI MŪSU NOLAIDĪBA, RUPJA NOLAIDĪBA UN/VAI TĪŠA RĪCĪBA. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, X STRUKTŪRVIENĪBU MAKSIMĀLĀ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR JEBKĀDĀM NEIZSLĒDZAMĀM GARANTIJĀM IR IEROBEŽOTA LĪDZ SIMTS ASV DOLĀRIEM (100,00 ASV DOLĀRI).

 

11. Apliecinājumi un garantijas

Jūs apliecināt un garantējat, ka: (a) jums ir vai esat ieguvis un paturēsiet visas tiesības, pilnvaras un licences, kas nepieciešamas, lai izpildītu jūsu pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem un piedāvātu, mitinātu un monetizētu jūsu Abonementu kontu saistībā ar Programmu bez turpmākiem X maksājumiem jebkurai trešajai pusei, (b) visa informācija, ko jūs sniedzāt X un/vai Maksājumu apstrādātājam, lai reģistrētos un piedalītos Programmā, vienmēr ir pareiza, precīza, pilnīga un aktuāla, (c) jūs esat vismaz astoņpadsmit (18) gadus vecs, (d) jums ir visas vajadzīgās tiesības, pilnvaras un kompetences, lai piekristu šiem Noteikumiem; (e) jūs ievērojat un turpināsiet ievērot visus piemērojamos likumus, noteikumus, statūtus, rīkojumus, nosacījumus un ētiskos pienākumus, veicot jebkādas šeit minētās darbības (tostarp, bez ierobežojuma, visus attiecīgos datu aizsardzības un privātuma likumus; likumus, kas piemērojami konkursiem, akcijām vai dāvanām; reklāmas likumus un Federālās tirdzniecības komisijas (FTC) noteikumus un nosacījumus, piemēram, FTC rokasgrāmatas par apstiprinājumu un atsauksmju izmantošanu reklāmā), un jūs neradīsiet situāciju, ka X un/vai Maksājumu apstrādātājs pārkāpj kādu no iepriekšminētajiem noteikumiem; (f) jūs vienmēr ievērosiet X lietotāja līgumam un (g) jūsu Abonementu konts nepārkāps nevienas trešās puses tiesības (tostarp autortiesības, preču zīmi, pakalpojumu zīmi, komercnoslēpumu, līgumu, privātuma vai publicitātes tiesības) un nesaturēs nekādu materiālu, kas, ja uz to paļaujas, var nodarīt kaitējumu vai traumas jebkurai personai vai īpašumam.

 

12. Atlīdzība

Jūs piekrītat atbrīvot un aizstāvēt X struktūrvienības no atbildības (kopā “Personas, kam pienākas atlīdzība”) un atlīdzināt tām jebkādas trešo personu prasības, saistības, zaudējumus un izdevumus (tostarp zaudējumu atlīdzības, norēķinu summas un saprātīgas juridiskās nodevas), kas celtas pret jebkuru Personu, kam pienākas atlīdzība, kas izriet no vai ir saistīta ar: (a) jūsu dalību Programmā, (b) jūsu apliecinājumu, garantiju un pienākumu pārkāpumu, kā noteikts šajos Noteikumos, vai (c) jūsu nolaidību vai nepareizu rīcību. Uz jūsu atlīdzināšanas saistībām saskaņā ar šo attieksies: (i) Personas, kam pienākas atlīdzība, nekavējoties rakstveidā paziņo jums par prasību, ar nosacījumu, ka jebkāda paziņojuma aizkavēšanās neatbrīvos jūs no jūsu atlīdzināšanas pienākumiem, izņemot un tikai tiktāl, cik šāda kavēšanās būtiski pasliktina jūsu spēju aizstāvēt šādu prasību, (ii) Personas, kam pienākas atlīdzība, kas saprātīgi sadarbojas ar jums saistībā ar šādas prasības aizstāvību un atrisināšanu, un (iii) jūs atļaujat X pēc savas izvēles piedalīties un kontrolēt šādu prasību aizstāvību un izlīgumu. Jūs neatrisināsiet nevienu šādu prasību, kas var apdraudēt jebkādas Personu, kam pienākas atlīdzība, intereses, bez Personu, kam pienākas atlīdzība, iepriekšējas rakstiskas piekrišanas; ar nosacījumu, ka Personas, kam pienākas atlīdzība, saprātīgi sadarbosies ar šādu aizstāvību vai izlīgumu pēc jūsu pieprasījuma un uz jūsu rēķina.

 

13. Strīdu izšķiršanas līgums — saistošā šķīrējtiesa un kolektīvās prasības atsaukums

ŠĪ SADAĻA ATTIECAS UZ JUMS TIKAI TAD, JA DZĪVOJAT AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS.  LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET ŠO SADAĻU — TAS VAR BŪTISKI IETEKMĒT JŪSU LIKUMĪGĀS TIESĪBAS, IESKAITOT JŪSU TIESĪBAS IESNIEGT PRASĪBU TIESĀ

Vispārīga informācija. Tālāk minētie noteikumi ir svarīgi saistībā ar vienošanos starp jums un X par X funkcijām un pakalpojumiem, kas ir minēti šajos Noteikumos. Ievērojot tālāk minētos noteikumus, tostarp šajā sadaļā izklāstītos izņēmumus, jūs un X piekrītat izšķirt visus strīdus, pretenzijas vai domstarpības, kas izriet no šiem Noteikumiem un/vai ir saistīti ar šiem noteikumiem un/vai jūsu dalību Programmā (atsevišķi "strīds", vai vairāk nekā viens, "strīdi").

Sākotnējā strīda izšķiršana. Lielāko daļu strīdu starp jums un X var atrisināt neformāli. Varat sazināties ar mums, rakstot uz Maksas pakalpojumu atbalsta dienestu šeit. Sazinoties ar mums, lūdzu, sniedziet īsu aprakstu par savu bažu būtību un pamatojumu, savu kontaktinformāciju un konkrēto palīdzību, kuru meklējat. Puses pieliek visas pūles, izmantojot šo atbalsta procesu, lai atrisinātu jebkuru Strīdu, kas nav Atbrīvots strīds. Jūs un mēs piekrītam, ka šajā neformālajā procesā ir nepieciešama godprātīga līdzdalība, un tā ir jāpabeidz, kā norādīts iepriekš, pirms kāda no pusēm var uzsākt šķīrējtiesas procesu par jebkuru Strīdu.

SAISTOŠĀ ŠĶĪRĒJTIESA. Ja trīsdesmit (30) dienu laikā no brīža, kad tiek uzsākta neformāla strīda izšķiršana saskaņā ar iepriekš minēto strīda sākotnējās izšķiršanas noteikumu, mēs nevaram panākt ar jums saskaņotu strīda atrisinājumu, tad jūs vai mēs varam ierosināt saistošu šķīrējtiesu, kas būs vienīgais līdzeklis, lai atrisinātu jebkuru Strīdu, ievērojot tālāk izklāstītos noteikumus un izņemot prasības, kas iesniegtas maza apmēra prasību tiesā, vai Atbrīvots strīds, ja vien jūs neatsakāties. Konkrētāk, visi Strīdi tiek galīgi atrisināti tikai ar saistošu šķīrējtiesu, ko administrē Amerikas Arbitrāžas asociācija ("AAA") Ņujorkā, Ņujorkas štatā, un ar vienotu abpusēji saskaņotu šķīrējtiesnesi saskaņā ar AAA Patērētāju šķīrējtiesas noteikumiem, pieejams www.adr.org vai zvanot AAA pa tālruni 1.800.778.7879, izņemot turpmāk minētos gadījumus. JŪS UN X AR ŠO SKAIDRI ATSAKĀTIES NO TIESĪBĀM UZ TIESU, KURU PĀRSKATU ZVĒRINĀTIE VAI TIESNESIS, IZŅEMOT ATTIECĪBĀ UZ ATBRĪVOTO STRĪDU.

Izņemot attiecībā uz atbrīvotajiem strīdiem, šķīrējtiesnesim, nevis jebkurai federālai, štata vai vietējai tiesai vai aģentūrai, ir ekskluzīvas pilnvaras atrisināt jebkuru strīdu, tostarp, bet ne tikai, jebkuru prasību, ka visi vai kāda daļa no šiem Noteikumiem ir spēkā neesoši vai apstrīdami, vai arī strīds ir pakļauts šķīrējtiesai. Šķīrējtiesnesim ir tiesības piešķirt jebkādus atvieglojumus, kas būtu pieejami tiesā saskaņā ar likumu vai pamatkapitālu, ar nosacījumu, ka šāds atvieglojums (ieskaitot rīkojumu) attiecas tikai uz jūsu individuālajiem apstākļiem. Neatkarīgi no šī šķīrējtiesas noteikuma prasībām, ja Strīds ir saistīts ar prasību par publisku izpildrakstu, jūs varat izvēlēties atdalīt šo prasību no šķīrējtiesas procesa un iesniegt to jebkurā atbilstošas ​​jurisdikcijas tiesā. Šķīrējtiesneša nolēmums ir rakstisks un pusēm saistošs, un to var ierakstīt kā spriedumu jebkurā kompetentās jurisdikcijas tiesā.

JUMS IR VIENS GADS, LAI IESNIEGTU PRASĪBU PRET X, JA VIEN JŪS NEATSAKĀTIES.  Jums ir jāiesniedz jebkura prasība pret X viena (1) gada laikā pēc prasības rašanās datuma, ja vien piemērojamie tiesību akti nenosaka, ka šīs prasības parasto noilguma termiņu nevar saīsināt pēc vienošanās. Ja jūs neiesniedzat prasību šajā termiņā, jūs atsakāties, ciktāl likumā atļauts, no visām tiesībām, kas jums ir uz šādu prasību, un X neuzņemsies nekādu atbildību attiecībā uz šādu prasību.

Iesniegšanas process un izmaksas. Lai uzsāktu šķīrējtiesas procesu, iesniegšanas instrukcijas varat saņemt vietnē: https://adr.org/Support. X samaksās patērētāja sākotnējo pieteikuma nodevu 200 ASV dolāru apmērā, tomēr, neatkarīgi no AAA noteikumiem, kas paredz pretējo, puses vienojas vienlīdzīgi sadalīt visas pārējās šķīrējtiesas izmaksas, tostarp šķīrējtiesneša honorārus un izdevumus, izņemot gadījumus, kad to prasa likums. Šķīrējtiesnesim (nevis AAA) ir vienīgās pilnvaras izšķirt jebkādus strīdus, kas rodas saistībā ar izmaksu un izdevumu sadali, ieskaitot šķīrējtiesneša honorārus un izdevumus. Ja šķīrējtiesnesis konstatē, ka prasības ir iesniegtas aizskaršanas nolūkos vai bija acīmredzami vieglprātīgas, šķīrējtiesnesis var pārdalīt šķīrējtiesneša kompensāciju un administratīvās nodevas, tostarp nodevas par iesniegšanu un uzklausīšanu, kā noteikts AAA patērētāju šķīrējtiesas noteikumos.  Puses apzinās, ka, ja šī obligātā noteikuma nebūtu, tām būtu tiesības celt prasību tiesā un uzsākt tiesisko procesu. Tās tāpat apzinās, ka dažos gadījumos šķīrējtiesas izmaksas var pārsniegt tiesāšanās izmaksas un tiesības uz atklāšanu šķīrējtiesā var būt ierobežotākas nekā tiesā.

Atrašanās vieta. Šķīrējtiesa notiks, pamatojoties tikai uz dokumentiem, vai arī jūs varat izvēlēties veikt tiesvedību pa telefonu, video vai klātienē.  Personīgas šķīrējtiesas gadījumā tiesvedība notiks pilsētā vai apgabalā, kurā dzīvojat, vai, ja nedzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs, Ņujorkas štatā, Ņujorkas apgabalā.

Kolektīvās prasības atsaukums. JŪS UN MĒS TURPMĀK VIENOJAMIES, KA JEBKĀDAS PRASĪBAS VAR IESNIEGT TIKAI PĒC SAVAS INDIVIDUĀLĀS SPĒJAS NEVIS KOLEKTĪVĀS PRASĪBAS VAI CITAS PĀRSTĀVĪBAS DARBĪBAS VĀRDĀ VAI KĀ DAĻA NO TĀ. PUSES NEPĀRPROTAMI ATSAKĀS NO SAVĀM TIESĪBĀM IESNIEGT KOLEKTĪVU PRASĪBU VAI LŪGT PALĪDZĪBU, PAMATOJOTIES UZ GRUPU. Ja vien jūs un mēs abi tā rakstiski nevienojamies, šķīrējtiesnesis nedrīkst apvienot procesus vai vairāk kā vienas personas prasības, kā arī nedrīkst citādi vadīt jebkāda veida pārstāvju vai grupas procesu.

Atdalāmība. Ja tiek konstatēts, ka kādu no šī strīdu izšķiršanas līguma daļu nevar īstenot attiecībā uz konkrētu prasību par atvieglojumu vai tiesiskās aizsardzības līdzekli (piemēram, rīkojumu), tad šī prasība vai tiesiskās aizsardzības līdzeklis (un tikai šī prasība vai tiesiskās aizsardzības līdzeklis) tiek atdalīta un iesniegta atbilstošas ​​jurisdikcijas tiesā, un visas citas prasības ir jāizskata šķīrējtiesā.

Izņēmums — Atbrīvotie strīdi un tiesvedība maza apmēra prasību tiesā - tiesas izvēle. Neatkarīgi no pušu lēmuma visus citus strīdus atrisināt šķīrējtiesā, visi strīdi, prasības vai domstarpības, kas izriet no krāpšanas ("Atbrīvotie strīdi") ir pakļauti ekskluzīvai federālo vai štatu tiesu jurisdikcijai, kas atrodas Ņujorkas apgabalā, Ņujorkā., ASV, un jūs piekrītat personiskajai jurisdikcijai šajās tiesās un atsakāties no jebkādiem iebildumiem par neērtu forumu.  Neierobežojot un neskatoties uz iepriekš minēto, jūs piekrītat, ka X pēc saviem ieskatiem var iesniegt jebkurš Atbrīvotais strīds, kas mums ir pret jums jebkurā kompetentā tiesā Amerikas Savienotajās Valstīs.  Ikviena puse var arī meklēt atvieglojumus maza apmēra prasību tiesā strīdiem vai prasībām, kas ietilpst šīs tiesas jurisdikcijas ietvaros.  

30 dienu atteikuma tiesības. Ja vēlaties atteikties un jums nav saistoši šie iepriekš izklāstītie šķīrējtiesas noteikumi, varat nosūtīt rakstisku paziņojumu par savu lēmumu atteikties uz šādu adresi:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
Sanfrancisko, CA 94103

Ja jūs jau esat pieņemts dalībai Programmā, varat iesniegt atteikšanās paziņojumu, pārejot uz sadaļu un rakstot Maksas pakalpojumu atbalsta dienestam šeit.

Jūsu rakstiskajā paziņojumā ir jāiekļauj jūsu vārds, X konta pārvaldnieks, e-pasta adrese vai tālruņa numurs, kas saistīts ar jūsu konta pārvaldi, un skaidrs paziņojums, ka nevēlaties šķirt strīdus ar X.

Paziņojums ir jānosūta 30 dienu laikā pēc jūsu pirmā maksājuma par Maksas pakalpojumu, pretējā gadījumā jums būs jāizšķir strīdi saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem.  Jūs varat arī nosūtīt paziņojumu pirms šo Noteikumu pieņemšanas, un tādā gadījumā mēs uzskatīsim, ka esat atteicies no šķīrējtiesas.  Jūsu lēmums atteikties no šī šķīrējtiesas noteikuma neietekmēs jūsu attiecības ar X negatīvi vai funkciju vai pakalpojumu piegādi līdz X.  Ja atteiksieties no šiem noteikumiem, tie nebūs saistoši arī X.

Izmaiņas šajā sadaļā. Mēs paziņosim 60 dienas iepriekš par jebkādām būtiskām izmaiņām šajā strīdu izšķiršanas līgumā. Izmaiņas stāsies spēkā 60. dienā un perspektīvi attieksies tikai uz visām prasībām, kas radušās pēc 60. dienas.

Likuma izvēle. ŠIE NOTEIKUMI ATGĀDINA DARĪJUMU STARPVALSTU TIRDZNIECĪBĀ. FEDERĀLAIS ŠĶĪRĒJTIESAS AKTS UN INTERPRETĒJOŠĀ TIESU PRAKSE REGULĒ ŠO ŠĶĪRĒJTIESAS NOTEIKUMU INTERPRETĀCIJU UN IZPILDI. Ciktāl uz jebkuru Strīdu attiecas štata materiālās tiesības, Teksasas štata tiesību akti ir piemērojami, neņemot vērā tiesību kolīzijas noteikumus.

Palikšana spēkā. Šis Strīdu izšķiršanas līgums paliek spēkā arī pēc attiecību beigām starp jums un X, tostarp anulējot vai atsakoties no jebkādiem X sniegtajiem pakalpojumiem vai saziņas.

 

 

14. Noteikumu grozīšana

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam mainīt šos Noteikumus. Mēs jūs informēsim par būtiskiem labojumiem, piemēram, nosūtot pakalpojuma paziņojumu vai e-pastu uz e-pasta adresi, kas saistīta ar jūsu kontu. Jūsu turpmāka dalība Programmā pēc izmaiņu stāšanās spēkā tiks uzskatīta par jūsu piekrišanu šādām izmaiņām. Ja kādas izmaiņas jums nav pieņemamas, jūs varat pārtraukt savu dalību Programmā, iesniedzot rakstisku paziņojumu X un pārtraucot Abonementu funkciju izmantošanu.

Abonementu Veidotāja Noteikumi ir rakstīti angļu valodā, taču tie ir pieejami vairākās valodās, izmantojot tulkojumus. X cenšas padarīt tulkojumus pēc iespējas precīzākus atbilstoši oriģinālajai angļu valodas versijai. Tomēr jebkādas atbilstības vai konsekvences trūkuma gadījumā prioritārā ir Abonementu Veidotāju Noteikumu versija angļu valodā. Jūs piekrītat, ka angļu valoda ir Abonementu Veidotāja Noteikumu interpretācijas un veidošanas atsauces valoda.

 

15. Jūs neesat mūsu darbinieks

Jūs apzināties, ka jūsu attiecības ar mums ir tikai mūsu pakalpojumu lietotāja kā neatkarīgas struktūrvienības attiecības. Jūs neesat mūsu darbinieks. Šajos Noteikumos vai jūsu dalībai Programmā nav paredzēta vai izveidota neviena aģentūra, partnerība vai kopuzņēmums. Jūs saglabājat visas tiesības un pienākumus par sava satura būtību un likumību, veidu, kādā tas ir izveidots un piedāvāts, un par to, vai jūs vispār izlemjat to piedāvāt. 

 

16. Cita informācija

a. Atsauksmes. Veidotājs var sniegt X komentārus par Programmu un/vai to, kā Veidotājs novērtē un izmanto X nodrošinātās funkcijas un pakalpojumus ("Atsauksmes"). Veidotājs piekrīt, ka X un tās pilnvarotie varēs brīvi kopēt, modificēt, izveidot atvasinātus darbus, publiski parādīt, izpaust, izplatīt, licencēt un izdot apakšlicences, iekļaut un citādi izmantot Atsauksmes, tostarp atvasinātos darbus, jebkuram un visiem komerciāliem un nekomerciāliem nolūkiem, negaidot nekādu samaksu vai attiecināšanu no Veidotāja. Nekas šajā Līgumā neliedz X izstrādāt funkcijas, produktus vai pakalpojumus, kas varētu būt konkurētspējīgi ar Veidotāja vai jebkuru Veidotāja klientu vai galalietotāju funkcijām, produktiem vai pakalpojumiem.

b. Valsts tiesību akti. 

 • Uz šiem noteikumiem attiecas Teksasas štata tiesību akti, un uz visiem strīdiem, kas rodas starp jums un X, attiecas iepriekš minētā 13. sadaļa (Strīdu izšķiršanas līgums)

 • Ja jūs dzīvojat ES dalībvalstī, EBTA valstī vai Apvienotajā Karalistē, tiks piemēroti jūsu dzīvesvietas valsts obligātie tiesību akti un var tikt ierosināta tiesvedība attiecīgajās tiesās saskaņā ar jūsu dzīvesvietas valsts tiesību aktiem. 

 • Ja dzīvojat ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, ES dalībvalsts, EBTA valsts vai Apvienotās Karalistes, uz šiem Noteikumiem attiecas Teksasas štata tiesību akti.

c. Paziņojumi. Visi paziņojumi X ir jānosūta uz: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, Sanfrancisko, CA 94103, Attn: Legal Department, izmantojot pirmās klases vai gaisa pastu vai nakts kurjeru, kopiju nosūtot pa e-pastu uz legalnotices@x.com un tiek uzskatīti par nodotiem pēc saņemšanas. Paziņojums var tikt sniegts, nosūtot e-pasta ziņojumu uz e-pasta adresi, kas ir saistīta ar jūsu X kontu, vai ievietojot ziņojumu savā X kontā vai X pakalpojumā, un tas tiek uzskatīts par saņemtu, kad ir nosūtīts.

d. Atsaukums. X nespēja īstenot jebkādas šo Noteikumu tiesības vai nosacījumus netiks uzskatīta par atsaukumu no šādām tiesībām vai nosacījuma. X atteikšanās no saistību izpildes nav atteikšanās no jebkādas turpmākas saistību izpildes.

e. Palikšana spēkā; Atdalāmība. Visas saistības, kas nepārprotami vai pēc savas būtības turpinās pēc šo Noteikumu izbeigšanas, paliek spēkā arī pēc tam. Nepiemērojami noteikumi tiks mainīti, lai atspoguļotu pušu nodomu, un pārējie šo Noteikumu nosacījumi pilnībā paliks spēkā.

f. Nodošana. Jūs nedrīkstat piešķirt vai nodot šos Noteikumus vai jebkādas savas tiesības vai pienākumus saskaņā ar tiem, un jebkurš šāds mēģinājums būs spēkā neesošs.

g. Nepārvarama vara. Neviena no pusēm nebūs atbildīga par šo Noteikumu noteikto saistību kavēšanu vai neizpildīšanu, kas radušies tādu iemeslu dēļ, kurus tā nevar saprātīgi kontrolēt, tostarp, bet ne tikai, nepārvarama vara, valsts ienaidnieka darbības, valdības darbības, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas (tostarp Covid-19), karantīnas ierobežojumi, streiki, nemieri, terorakti vai terorakta draudi, telekomunikāciju vai tehniskā aprīkojuma vai infrastruktūras kļūme vai kavēšanās, vai kravu embargo ("Nepārvaramas varas notikums"), un katra puse tiek atbrīvota no šeit noteikto saistību izpildes uz šāda nepārvaramas varas notikuma laiku. Ja Nepārvaramas varas notikums neļauj jums nodrošināt jūsu pārstāvēto Abonementu kontu, jūs nevarēsiet saņemt ieņēmumus par Abonementiem savā Abonementu kontā, kas ir atcelts vai citādi nav izpildīts pretēji tam, kā jūs apgalvojāt.

h. Visa vienošanās. Šie Noteikumi (tostarp šeit norādītais X Lietotāja līgums) ir visaptveroša vienošanās starp X un jums attiecībā uz šo Noteikumu priekšmetu un apvieno un aizvieto visas iepriekšējās saziņas, vienošanās un līgumus starp pusēm, kas attiecas uz šo priekšmetu, kā rakstiski, tā arī mutiski.