Előfizetések alkotói feltételek

goglobalwithtwitterbanner

Hatályos: 2024. május 24.

 

Előfizetések alkotói feltételek

A jelen Előfizetések alkotói feltételek („Feltételek”) Ön és az X Corp. között, saját maga és a kapcsolt vállalkozásai (együttesen „X” vagy „mi”) nevében jön létre, és az X Előfizetések alkotói programjában (a „Program”) való részvételét szabályozza. A jelen Feltételekben a „Partner” olyan jogalanyt jelent, amely közvetlenül vagy közvetve irányítja az X-et, annak irányítása alatt áll, vagy közös irányítás alatt áll vele, az „Ön”, „Öné” vagy „Alkotó” pedig Önt, egy magánszemélyt, vállalatot vagy bármely más, a Programban részt vevő X-fiókkal rendelkező szervezetet jelent. Ha Ön egy jogalany nevében fogadja el a jelen Feltételeket, akkor Ön kijelenti és garantálja, hogy az adott jogalany nevében meghatalmazással rendelkezik.

A Programban való részvételhez legalább 18 évesnek kell lennie, az Egyesült Államok törvényes lakosának kell lennie, és meg kell felelnie a 2. szakaszban meghatározott egyéb jogosultsági követelményeknek.

A jelen Feltételeken kívül az (alábbi meghatározás szerinti) Előfizetések szolgáltatás használatára az X Felhasználási feltételei, az X Adatvédelmi irányelve, az X szabályok és irányelvek (beleértve az új Előfizetési irányelveket) és az ezekbe foglalt valamennyi irányelv (együttesen az „X felhasználói megállapodás”) vonatkoznak.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Előfizetések alkotói feltételeit, hogy megbizonyosodjon arról, megértette az alkalmazandó feltételeket és kivételeket. HA ÖN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉL, EZEK A FELTÉTELEK FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK AZ ÖNRE VONATKOZÓ, A VITÁK BÍRÓSÁGI HELYETT KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ RENDEZÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKRÓL, BELEÉRTVE A CSOPORTOS KERESETEK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁST ÉS A LEIRATKOZÁSRA VALÓ JOGOT, VALAMINT AZ X-SZEL SZEMBEN A VONATKOZÓ ESEMÉNYEK BEKÖVETKEZÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 1 ÉVNÉL KÉSŐBBI KÖVETELÉSEK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ JOGÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, AMELYEK HATÁSSAL VANNAK AZ ÖN JOGAIRA ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRE, HA BÁRMILYEN VITA MERÜL FEL AZ X-SZEL. A FENTI RENDELKEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS RÉSZLETEKET A 13. SZAKASZBAN TALÁLJA

Elfogadás. Elfogadás. A Programban való részvétellel (amennyiben az X jóváhagyja Önt) vagy az elfogadás egyéb módon történő jelzésével (például a Programra való jelentkezéskor a jelen Feltételek elfogadásával, az „Elfogadom” gombra kattintással stb.) Ön kijelenti és garantálja, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Feltételeket. Ha nem ért egyet, ne vegyen részt a Programban, és ne hozzon létre Előfizetések-fiókot.

 

1. Előfizetések alkotói program

A Program lehetőséget biztosít az Ön rajongóinak arra, hogy kifejezzék támogatásukat azáltal, hogy fizetnek az X által kínált előfizetésért, amely az X-platformon az Ön (alábbiakban meghatározott) Előfizetések-fiókjához való hozzáférést biztosítja. Ez korlátozás nélkül magában foglalja a jelenleg a www.x.com címen található szolgáltatást és annak bármely utódját, valamint az X tulajdonában lévő, általa üzemeltetett és/vagy ellenőrzött összes alkalmazást és API-t (együttesen: „X szolgáltatás”). Az Ön által a Programban való részvételre kiválasztott X-fiók (beleértve minden olyan funkciót és előnyt, mint például a tartalom, a közösség, a hozzáférés, az elismerés, valamint az ajánlatok és kedvezmények, amelyeket Ön az adott fiókkal kapcsolatban az előfizetők számára elérhetővé tesz) neve a továbbiakban: „Előfizetések”-fiók. Az X szolgáltatást használó személyek havi előfizetési díjakat fizethetnek az X-nek („Előfizetés”), hogy hozzáférhessenek az Ön Előfizetések-fiókjához.

Az Előfizetések-fiók létrehozásakor Ön határozza meg az Előfizetés(ek) konkrét árát (árait) (az X által a funkcióba épített Előfizetések árazási opciók alapján), feltéve, hogy az X fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint korlátozásokkal vagy limitációkkal éljen az Ön fiókjához való hozzáféréshez kínált Előfizetésekre vonatkozóan, beleértve többek között az adott Előfizetésért felszámítható összeget, azt, hogy ki vásárolhat Előfizetést (például az Előfizetés megvásárlásához szükséges minimális életkor), valamint az adott Előfizetések-fiókhoz megvásárolható Előfizetések számát. Ezen túlmenően az X időről időre, saját belátása szerint megváltoztathatja (pl. hozzáadhatja vagy eltávolíthatja) az Előfizetések árazásának típusait vagy értékeit, az Előfizetéseket vásárló személyek számára elérhetővé tett fizetési módokat vagy bármely más, a Programmal kapcsolatos funkciót.

Ön tudomásul veszi, hogy az X nyilvánosan megjelenítheti vagy társíthatja az Ön Előfizetések-fiókjára vonatkozó információkat, beleértve az előfizetők számát és az Előfizetések vásárlóinak személyazonosságát, mindaddig, amíg azok az X szolgáltatásban elérhetők.

Ön tudomásul veszi továbbá, hogy az X fenntartja magának a jogot arra, hogy az Ön Előfizetések-fiókjából származó tartalmakat ugyanúgy kezelje és elemezze, mint az Ön által az Előfizetések-fiókján kívül az X szolgáltatásokon nyilvánosan közzétett tartalmakat.

Ön ezennel felhatalmazza az X-et, hogy az X promóciós és marketingtevékenységeivel kapcsolatban az X felhasználja és újra felhasználja, illetve az X nevében eljáró más személyeknek engedélyezi az Ön nevének, fényképének, képmásának (beleértve a karikatúrát), hangjának és életrajzi adatainak, valamint ezek bármilyen reprodukciójának vagy szimulációjának használatát a jelenleg ismert vagy később kifejlesztendő médiumokban vagy technológiákban (beleértve többek között a filmet, videót, digitális vagy más elektronikus médiumokat). 

 

2. A programra való jogosultság és egyéb követelmények

Ahhoz, hogy az X elérhetővé tegye és biztosítsa az Előfizetéseket az Ön fiókjához való hozzáféréshez, és ahhoz, hogy Ön jogosult legyen az X által az Előfizetések értékesítéséből származó bevételből való részesedésre, az X-nek jóvá kell hagynia, hogy Ön részt vehessen a Programban. A Programban való részvétel jogosultsági feltételei itt találhatók. A jelen Feltételek elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az X felhasználja az Ön által a jelentkezési űrlapon megadott adatokat a Programba való felvételének elbírálásához. A Programban való részvétel az X előzetes jóváhagyásához kötött.

Fontos, hogy az X, a szolgáltatásaink és a vállalati partnereink alkalmazottai nem jogosultak a Programban való részvételre, kivéve, ha az X felhatalmazott személyzete előzetesen jóváhagyja.

Az X egy harmadik fél fizetési feldolgozót („Fizetési feldolgozó”) használ az Ön részére történő bevételrészesedési kifizetésekhez, amelyek részben az Ön fiókjához való hozzáférésért értékesített Előfizetéseken alapulnak. Ahhoz, hogy részt vehessen a Programban, először is létre kell hoznia egy fiókot a Fizetési feldolgozónál, amely megköveteli, hogy Ön megfeleljen bizonyos személyazonosság-ellenőrzési követelményeknek, például igazolnia kell a személyazonosságát és/vagy lakóhelyét. Ha Ön a Fizetési feldolgozónak Kalifornia államon kívüli címet ad meg, akkor Ön igazolja, hogy a jelen Feltételek szerinti szolgáltatásokat Kalifornia államon kívül nyújtja. Ön köteles lesz a Fizetési feldolgozónak fizetési és adózási információkat is benyújtani. Ha az X vagy a Fizetési feldolgozó a jelentkezési vagy a fizetéselőkészítési folyamat részeként vagy később megállapítja, hogy a kifizetések bármilyen okból nem teljesíthetők az Ön számára, akkor Ön nem vehet részt a Programban. A jelen Feltételek elfogadásával Ön kifejezetten felhatalmazza az X-et arra, hogy hozzáférjen az Ön Fizetési feldolgozóhoz kapcsolódó fióktevékenységére és tranzakcióira vonatkozó adatokhoz, valamint hogy a jelen Feltételek szerinti bevételrészesedési kifizetések feldolgozásával és nyomon követésével kapcsolatos egyéb tevékenységeket végezzen.

 

3. Szabályok és korlátozások

A jelen Feltételekre is figyelemmel Ön elfogadja, hogy az X jogosult az Ön Előfizetések-fiókját az X szolgáltatáson keresztül felajánlani, megjeleníteni és elérhetővé tenni, valamint Előfizetéseket értékesíteni annak érdekében, hogy az emberek hozzáférjenek az Ön fiókjához, és ezen licencelt jogokért és az Ön által az Előfizetések-fiók előnyeinek és funkcióinak biztosításáért cserébe Ön részesedést kaphat az X-nek a tőle vásárolt Előfizetésekből származó bevételeiből, amint azt az alábbi 4. szakasz részletesebben leírja.

Ön elfogadja, hogy az alábbi szabályok és korlátozások vonatkoznak a Programban való részvételre és arra, hogy Ön jogosult legyen az X-nek az Előfizetések értékesítéséből származó bevételeiből való részesedésre:

 1. Ön felelős az Előfizetések-fiókjáért, többek között annak biztosításáért, hogy az Ön által képviselt Előfizetések-fiók előnyeit és funkcióit biztosítja, hogy pontos leírást ad az Előfizetések-fiók előnyeiről és funkcióiról, és hogy az Ön által a fiók létrehozásakor kiválasztott Előfizetés(ek) árazása arányos az Előfizetések-fiók előnyeinek és funkcióinak értékével.
 2. Ön vállalja, hogy: (a) az Ön Előfizetések-fiókjában semmi sem félrevezető vagy megtévesztő; (b) az Ön által tett szóbeli és vizuális kijelentések igazak és megalapozottak; (c) az Ön által az Előfizetések-fiókjában megosztott vélemények, megállapítások vagy tapasztalatok őszinték és pontosak; és (d) adott esetben Ön minden olyan adatot feltüntet, amely az Ön Előfizetések-fiókját érintő fizetett partnerségben (pl. fizetett termékelhelyezés, támogatás vagy hirdetés) való részvételét jelzi.
 3. Ha az Előfizetések-fiókok beállítása után nem biztosít semmilyen Előfizetések-funkciót vagy előnyt, előfordulhat, hogy nem lesz jogosult az X által a fiókjához való hozzáférésért értékesített Előfizetésekből származó bevételekből való részesedésre. Ha az Ön Előfizetések-fiókja gyakran inaktívnak bizonyul, akkor Önt eltávolíthatjuk a Programból.
 4. Bármilyen okból letilthatja az Előfizetést vásárló személyek hozzáférését a fiókjához, feltéve, hogy Ön nem jogosult az X által a letiltott személyeknek értékesített Előfizetésekből származó bevételekből való részesedésre.
 5. Csak Ön jogosult az X által a fiókjához való hozzáférésért értékesített Előfizetésekből származó bevételekből való részesedésre.
 6. Az X-fiókok között az Előfizetések és az X által az Előfizetések értékesítéséből származó bevételekből való részesedés nem vihető át.
 7. Hacsak a Program részeként és/vagy az Előfizetési irányelvekben kifejezetten nem engedélyezett, Ön nem adhat senkinek semmilyen pénzbeli értéket az Előfizetések megvásárlásáért cserébe, a fiókjához való hozzáférés céljából. 
 8. A Programban való részvétele (beleértve, de nem kizárólagosan, a funkciók és előnyök felajánlását az előfizetőknek az Ön Előfizetések-fiókján keresztül) és az X által értékesített Előfizetésekből származó bevételekből az X által fizetett részesedés nem sérthet semmilyen vonatkozó törvényt, szabályt vagy rendeletet. Ön egyedül felelős a vonatkozó törvények, szabályok vagy előírások Ön vagy az Ön Előfizetések-fiókja általi megsértéséért.
 9. A pénzmosás, szankciók vagy csalás elleni törvények vagy irányelvek alapján további korlátozásokat szabhatunk, beleértve, de nem kizárólagosan, hogy az X blokkolhat minden olyan tranzakciót, amelyről megállapítja, hogy csalárd vagy illegális tevékenység, illetve potenciálisan csalárd vagy illegális tevékenység lehet. Visszatarthatunk a bevételrészesedési számításunkból minden olyan Előfizetést, amelyről úgy véljük, hogy az X Felhasználói megállapodás megsértése miatt vásárolták, vagy amelyről úgy véljük, hogy törvénysértést tartalmazhat, és/vagy minden olyan bevételt, amely az Előfizetésekből származó, blokkolt tranzakciókból származik.
 10. Ön nem vehet részt a Programban, ha olyan személy, akivel az Egyesült Államokban élő személyek nem folytathatnak üzleti kapcsolatot gazdasági szankciók miatt, beleértve többek között az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzéséért Felelős Hivatala vagy bármely más alkalmazandó szankcióhatóság által kezelt szankciókat („Tiltott személy”). Ide tartoznak többek között a következő országokban és régiókban tartózkodó, illetve ott állampolgársággal rendelkező vagy ott szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek: Kuba, Irán, az ukrajnai Krím-félsziget, Észak-Korea és Szíria. Ön kijelenti és garantálja, hogy nem minősül Tiltott személynek.

A fenti szabályok és korlátozások bármelyikének megszegése a Programban való részvételének és/vagy a fiókjához való hozzáféréshez szükséges Előfizetések X általi értékesítéséből származó bevételből való részesedésre való jogosultságának megszűnéséhez vezethet.

 

4. Bevételrészesedési kifizetések és díjak

Fizethetünk Önnek részesedést a fiókjához való hozzáféréshez szükséges Előfizetések értékesítéséből származó bevételből, amelynek mértéke az X mérlegelése szerint több tényezőtől függ, beleértve a fiókjához való hozzáférés érdekében vásárolt Előfizetések teljes számát és árát, valamint az Apple, a Google, a Fizetési feldolgozó, a bankok és/vagy a hitelkártyatársaságok által az Előfizetések megvásárlása és az Önnek történő kifizetések feldolgozása során felszámított díjakat és adókat (beleértve többek között az értékesítési, használati, hozzáadottérték-, áru és szolgáltatási, forrás- vagy tranzakciós adókat vagy egyéb díjakat). Ön ezt elfogadja, és nem várja el, hogy egy adott bevételi arány vagy összeg idővel érvényesülni fog, vagy továbbra is érvényesülni fog.

Ön felelős azért, hogy haladéktalanul válaszoljon minden olyan megkeresésre és kérésre, amelyet a fiókjához való hozzáférés érdekében értékesített Előfizetésekkel kapcsolatban küldünk Önnek. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy az Ön fiókjához való hozzáférés érdekében értékesített Előfizetésekkel kapcsolatos vitákért Ön a felelős. A fentieknek nem ellentmondóan Ön elfogadja, hogy az Apple, a Google vagy az X ügyfélszolgálati csoportja (saját belátása szerint) dönthet az Apple-hez, a Google-hoz vagy az X-hez címzett visszatérítési és/vagy visszaterhelési kérelmekről az ügyfelek panaszaira válaszul és az alkalmazandó törvényeknek való megfelelés érdekében. Amennyiben egy Előfizetés megvásárlása bármilyen visszaterhelés tárgyát képezi és/vagy amennyiben az Előfizetések megvásárlására az X-től kapott bevételrészesedésből származó kifizetések visszatérítési/hitelezési eljárás tárgyát képezik, mi vagy a Fizetési feldolgozó felfüggeszthetjük, beszámíthatjuk (bármely jövőbeli bevételrészesedésből származó kifizetéssel szemben, amelyről úgy döntünk, hogy Önnek kifizetjük), kiszámlázhatjuk Önnek vagy más módon visszaszerezhetjük a korábban teljesített vagy Önnek jóváírt kifizetések összegét (valamint a kapcsolódó díjakat), és törölhetjük az ilyen kifizetéseket az Ön bizonylatelőzményeiből.

Az Ön részére teljesített minden bevételrészesedési kifizetést a Fizetési feldolgozó kezeli. A bevételrészesedési kifizetések feldolgozására a Fizetési feldolgozó és az Ön bankja felhasználói megállapodásai, felhasználási feltételei és adatvédelmi irányelvei vonatkoznak, és Ön beleegyezik, hogy betartja azokat. Az X nem vállal felelősséget a Fizetési feldolgozó vagy az Ön bankja által elkövetett hibákért. Az X minden bevételrészesedési kifizetést amerikai dollárban teljesít. Ha Ön a helyi pénznemben kívánja megkapni a bevételrészesedésből származó kifizetéseket, a Fizetési feldolgozó gondoskodik az átváltásról, azzal a feltétellel, hogy Önt terheli az átváltási vagy átutalási díj. Ezen túlmenően bizonyos fizetési formák további feldolgozási díjakkal járhatnak, amelyek megfizetése az Ön felelőssége. Amikor bevételrészesedési kifizetést teljesítünk Önnek, akkor azt a Fizetési feldolgozón keresztül körülbelül 60 nappal annak a hónapnak a végét követően teljesítjük Önnek, amelyben az általunk értékesített Előfizetésekből származó, az adott kifizetéshez rendelhető bevételeket megkaptuk, kivéve, ha a jelen dokumentumban foglaltak eltérően rendelkeznek.

A fentieknek nem ellentmondóan Önt csak akkor illeti meg a bevételrészesedési kifizetés, ha előzetesen rögzítettünk és hozzárendeltünk az Ön Előfizetések-számlájához egy olyan összeget, amely megfelel az ötven amerikai dollár (50,00 USD) minimális fizetési küszöbnek („Minimális fizetési küszöb”). A Minimális fizetési küszöbérték alatti valamennyi ki nem fizetett összeg a következő fizetési időszakra húzódik át, amíg a Minimális fizetési küszöbértéket el nem érik vagy meg nem haladják. A késedelmesen kifizetett bevételrészesedési összegek után nem fizetünk kamatot, és Ön nem jogosult kamatra.

A bevételrészesedési kifizetések fogadásához Ön felelős azért, hogy a Fizetési feldolgozónak megadott adó-, banki és/vagy egyéb fizetési adatok naprakészek, teljesek és pontosak legyenek. Ha a Fizetési feldolgozó bármilyen okból nem képes kifizetést teljesíteni Önnek, megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az Ön jogosultságát a jelen Feltételek szerinti bevételrészesedés kifizetésére és/vagy a Programban való részvételre. Bármely Önnek történő kifizetés minden esetben az általunk vagy a Fizetési feldolgozó által (saját belátásunk szerint) bevezetett és elvégzett csalási és egyéb jogi ellenőrzések függvénye. Hacsak az X meghatalmazott képviselője írásban előre nem hagyja jóvá, Ön nem engedélyezheti harmadik félnek, hogy az Ön nevében a jelen Feltételek alapján kifizetést fogadjon el.

Ha vitatni kívánja az Ön számára kifizetett bevételrészesedés összegét, akkor erről az X-et a kifizetés kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban kell értesítenie. Ennek elmulasztása a kifizetéssel kapcsolatos minden követelésről való lemondásnak minősül. Az értesítés elküldése érdekében az X-fiókja navigációs menüjében a Beállítások és adatvédelem > Monetizáció > Támogatás kérése menüpontra navigálva léphet kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Az Ön részére történő valamennyi kifizetés az X által meghatározott bevételrészesedési összegek alapján történik, és végleges és kötelező érvényű.

 

5. Nincs garancia az előfizetési bevételre

Az Előfizetések nem minősülnek törvényes fizetőeszköznek, pénznemnek, pénznem-egyenértéknek, elektronikus pénznek vagy bármilyen típusú pénzügyi fizetési eszköznek (vagy ezek bármelyikéhez kapcsolódónak), és az Előfizetéseknek nincs pénzbeli értéke, és nem minősülnek tulajdonnak. Nem adunk ígéretet arra, hogy az Előfizetések megvásárlásával bármilyen garantált pénzösszeghez, vagy egyáltalán pénzhez lehet jutni. Ön elfogadja, hogy kizárólagos jogunkban áll az Előfizetések alapjául szolgáló licencjogok kezelése, szabályozása, ellenőrzése, megszüntetése és/vagy módosítása az Önnel szembeni felelősségvállalás nélkül. Ön elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek Önnel szemben, és Ön nem fogja azt állítani, hogy felelősek vagyunk Önnel szemben a fiókjához való hozzáféréshez szükséges Előfizetések értékesítéséből származóan, beleértve az Előfizetések értékesítéséből származó bevételekből való részesedést is.

Jogunkban áll az Előfizetések értékesítését és beváltását saját belátásunk szerint teljesen leállítani, anélkül, hogy Önnel szemben bármilyen felelősséggel tartoznánk.

Azt sem garantáljuk, hogy mindenki, akinek hozzáférése van a fiókjához, vásárolt Előfizetést.

 

6. Ön felelős az adók befizetéséért

Ön felelős az olyan alkalmazandó Adók (az alábbiakban meghatározottak szerinti) megfizetéséért – amennyiben azok az adóhatóságok felé esedékesek – amelyek az X által az Előfizetés értékesítéséből származó bevételből származó részesedésének kifizetéséből vagy azzal összefüggésben keletkeznek. Az X levonhat vagy visszatarthat minden olyan Adót, amelyet jogilag köteles levonni vagy visszatartani az Önnek fizetendő összegekből, és az ilyen levonásokkal vagy visszatartásokkal csökkentett, Önnek történő kifizetés a jelen Feltételek alapján fizetendő összegek teljes kifizetését és kiegyenlítését jelenti. Mindkét fél biztosítja a másik fél számára a kifizetések teljesítéséhez vagy fogadásához észszerűen szükséges adódokumentációt. A fentiek szerint az „Adók” kifejezés bármely jövedelem-, bélyeg-, értékesítési, használati, hozzáadottérték- vagy egyéb adót, vámot, illetéket, díjat, levonást vagy visszatartást jelent.

 

7. E feltételek megszüntetése és egyéb esetleges intézkedéseink

A jelen Feltételek attól a naptól kezdődnek, amikor Ön rákattint a jelen Feltételek elfogadására (függetlenül attól, hogy Önt felvesszük-e a Programba), és mindaddig érvényben maradnak, amíg bármelyik fél a jelen Megállapodásban foglaltak szerint fel nem mondja azokat. Ön bármikor lemondhat a Programban való részvételről, ha írásban értesíti az X-et, és az X-fiókja navigációs menüjében a Beállítások és adatvédelem > Monetizáció > Támogatás kérése menüpontra navigál. Az X a jelen Feltételeket az X saját belátása szerint bármikor, indoklással vagy anélkül felmondhatja, ideértve többek között azt is, ha Ön hamisan adja meg magát vagy az Előfizetések-fiókját; megsérti a jelen Feltételeket, az X felhasználói megállapodást vagy bármely alkalmazandó törvényt; vagy már nem felel meg a Programban való részvételre való jogosultsági feltételeknek.

Ezen túlmenően fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint ne tegyük elérhetővé az Előfizetéseket egy Alkotó fiókjához; korlátozzuk a fiókhoz való hozzáféréshez eladható Előfizetések számát, vagy korlátozzuk az Előfizetésekből származó bevételekből egy Alkotónak kifizethető részesedést, többek között a mennyiség vagy az időkeret alapján; felfüggesszük, eltávolítsuk vagy letiltsuk a hozzáférést egy Alkotó Előfizetések-fiókjához, vagy megszüntessük a Program egészének vagy egy részének biztosítását egy Alkotó számára; eltávolítsunk egy Alkotót a Programból; és/vagy visszatartsuk, felfüggesszük, visszavegyük vagy beszámítsuk a bevételrészesedési kifizetéseket (beleértve minden olyan összeget, amely egy Alkotó fiókjához való hozzáféréshez kapcsolódó Előfizetés korábbi vagy jövőbeli értékesítéséből származik), ha úgy gondoljuk, hogy az Alkotó vagy az Alkotó Előfizetések-fiókja megsértette vagy megszegte a jelen feltételeket, az X felhasználói megállapodást vagy bármely alkalmazandó törvényt. Nem vállalunk felelősséget a fenti intézkedések megtételéért.

A jelen Feltételek és/vagy az Ön Programban való részvételének megszűnésekor: (a) a jelen Feltételek szerinti jogok és kötelezettségek azonnal megszűnnek, (b) a megszűnés hatálybalépése előtt keletkezett valamennyi kötelezettség fennmarad, a következőkre is figyelemmel: (i) amennyiben Ön a jelen Feltételek megszűnésének időpontjában elérte a Minimális fizetési küszöbértéket, a Fizetési feldolgozó megkísérli kifizetni Önnek a kifizetetlen összegeket. Ha azonban a Fizetési feldolgozó nem tudja átutalni Önnek a kifizetést olyan körülmények miatt, amelyekre nincs befolyása, Ön automatikusan elveszíti az összes ilyen összeget, és az X nem tartozik Önnek semmilyen ilyen összeggel; vagy (ii) ha Ön még nem érte el a Minimális fizetési küszöbértéket, semmilyen összeg nem kerül kifizetésre, illetve nem jár Önnek.

 

8. Titoktartás

A Programban való részvétele során és azt követően Ön nem hozhatja nyilvánosságra az X tulajdonosi és/vagy nem nyilvános információit, amelyeket a Programmal kapcsolatban kapott, vagy amelyekhez a Programmal kapcsolatban hozzáférhet („Bizalmas információk”), kivéve, ha az X írásban engedélyezte, vagy ha törvény vagy bírósági határozat előírja, feltéve, hogy: (a) Ön haladéktalanul írásban értesíti az X-et a közzététel követelményéről, és (b) a Bizalmas információknak csak azt a részét hozza nyilvánosságra, amelyet a törvény előír. Ön köteles haladéktalanul értesíteni az X-et a Bizalmas információkkal való tényleges vagy feltételezett visszaélésről vagy azok jogosulatlan közzétételéről. A jelen Feltételek és/vagy a Programban való részvételének megszűnésekor Ön haladéktalanul megsemmisíti vagy törli a birtokában vagy ellenőrzése alatt lévő valamennyi Bizalmas információt.

 

9. Felelősségi nyilatkozat

KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A PROGRAM ÉS AZ ELŐFIZETÉSEK (VAGY AZOK FUNKCIÓI) KÍSÉRLETI JELLEGŰEK ÉS/VAGY BÉTA FÁZISBAN VANNAK, ÉS ELFOGADJA, HOGY A PROGRAMHOZ ÉS AZ ELŐFIZETÉSEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS/VAGY AZOK HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A PROGRAM ÉS AZ ELŐFIZETÉSEK „ÚGY, AHOGY VANNAK” ÉS „AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK” KERÜLNEK NYÚJTÁSRA, MINDEN HIBÁVAL ÉS MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL. AZ X ELUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, LEGYEN AZ KERESKEDELMI FORGALOMBÓL VAGY A TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ, AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓAN. AZ X NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT VAGY GARANCIÁT, ÉS KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET: (I) A PROGRAM ÉS AZ ELŐFIZETÉSEK TELJESSÉGÉÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT, ELÉRHETŐSÉGÉÉRT, IDŐSZERŰSÉGÉÉRT, BIZTONSÁGÁÉRT VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, VALAMINT (II) AZÉRT, HOGY A PROGRAM VAGY AZ ELŐFIZETÉSEK MEGFELELNEK-E AZ ÖN IGÉNYEINEK, VAGY HOGY MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, BIZTONSÁGOSAN ÉS HIBAMENTESEN ÁLLNAK-E RENDELKEZÉSRE. AZ X NEM ELLENŐRZI, NEM TÁMOGATJA ÉS NEM VESZI ÁT AZ ÖN ELŐFIZETÉSEK-FIÓKJÁT (BELEÉRTVE AZ ABBAN TALÁLHATÓ TARTALMAKAT, FUNKCIÓKAT VAGY ELŐNYÖKET).

 

10. A felelősség korlátozása

AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN AZ X NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, VAGY BÁRMILYEN KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE FELMERÜLŐ NYERESÉG- VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, VAGY BÁRMILYEN ADATVESZTÉSÉRT, FELHASZNÁLÁSÉRT, GOODWILLÉRT VAGY MÁS IMMATERIÁLIS VESZTESÉGÉRT, AMELY (I) AZ ELŐFIZETÉSEK ÉS A PROGRAM ÖN ÁLTALI ELÉRÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE AZ ELŐFIZETÉSEK ÉS A PROGRAM ELÉRÉSÉRE VAGY HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉGÉBŐL, (II) BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK AZ X SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL KÖZZÉTETT BÁRMILYEN MAGATARTÁSÁBÓL VAGY TARTALMÁBÓL, BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – A TÖBBI FELHASZNÁLÓ VAGY HARMADIK FÉL BÁRMILYEN BECSÜLETSÉRTŐ, SÉRTŐ VAGY TÖRVÉNYTELEN MAGATARTÁSÁT IS; (III) AZ X SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZERZETT TARTALOMBÓL; VAGY (IV) AZ ÖN ÁLTAL TOVÁBBÍTOTTAK VAGY AZ ÖN TARTALMAINAK JOGOSULATLAN ELÉRÉSÉBŐL, FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY MÓDOSÍTÁSÁBÓL FAKAD. AZ X JOGALANYAINAK ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A SZÁZ AMERIKAI DOLLÁR (100,00 USD) VAGY AZ ÖN ÁLTAL A JELEN FELTÉTELEK ALAPJÁN AZ ELMÚLT HAT HÓNAPBAN A KÁRIGÉNYT KIVÁLTÓ SZOLGÁLTATÁSÉRT IGÉNYELT ÖSSZEG (HA VOLT ILYEN) KÖZÜL A NAGYOBBAT. A JELEN ALSZAKASZBAN FOGLALT KORLÁTOZÁSOK A FELELŐSSÉG BÁRMELY ELMÉLETÉRE VONATKOZNAK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, TÖRVÉNYEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY MÁSON ALAPULNAK-E, ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ X JOGALANYAIT TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS MÉG AKKOR IS, HA AZ ITT MEGHATÁROZOTT JOGORVOSLATRÓL KIDERÜL, HOGY NEM ÉRTE EL ALAPVETŐ CÉLJÁT. AZ „X-JOGALANYOK” KIFEJEZÉS AZ X-RE, ANNAK ANYAVÁLLALATAIRA, LEÁNYVÁLLALATAIRA, KAPCSOLT VÁLLALATAIRA, TISZTSÉGVISELŐIRE, IGAZGATÓIRA, ALKALMAZOTTAIRA, ÜGYNÖKEIRE, KÉPVISELŐIRE, PARTNEREIRE ÉS LICENCADÓIRA VONATKOZIK.

ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG NEM TESZI LEHETŐVÉ BIZONYOS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK ALKALMAZÁSÁT. AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGKÖVETELT MÉRTÉKBEN A FENTIEK NEM KORLÁTOZZÁK AZ X-JOGALANYOK FELELŐSSÉGÉT A MI GONDATLANSÁGUNK, SÚLYOS GONDATLANSÁGUNK ÉS/VAGY SZÁNDÉKOS MAGATARTÁSUNK ÁLTAL OKOZOTT CSALÁSÉRT, CSALÁRD FÉLREVEZETÉSÉRT, HALÁLESETÉRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN AZ X JOGALANYOK MAXIMÁLIS ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE A KI NEM ZÁRHATÓ GARANCIÁKÉRT SZÁZ AMERIKAI DOLLÁR (100,00 USD) ÉRTÉKRE KORLÁTOZÓDIK.

 

11. Nyilatkozatok és garanciák

Ön kijelenti és garantálja, hogy: (a) Ön rendelkezik, vagy megszerezte, és fenntartja az összes olyan jogot, felhatalmazást és engedélyt, amely szükséges a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez, valamint ahhoz, hogy a Programmal kapcsolatban az Előfizetési fiókját az X által harmadik félnek történő további kifizetések nélkül felajánlja, hosztolja és pénzzé tegye, (b) az Ön által az X és/vagy a Fizetési feldolgozó számára a Programba való jelentkezéshez és részvételhez megadott összes információ helyes, pontosak, teljesek és mindenkor aktuálisak, (c) Ön legalább tizennyolc (18) éves, (d) rendelkezik a jelen Feltételek megkötéséhez szükséges jogokkal, hatáskörrel és felhatalmazással, (e) a jelen feltételek szerinti bármely cselekménye során betartja és a jövőben is be fogja tartani az összes alkalmazandó törvényt, szabályt, törvényt, rendeletet, előírást és etikai kötelezettséget (ideértve, korlátozás nélkül, a vonatkozó adatvédelmi és adatvédelemmel kapcsolatos törvényeket; a versenyekre, promóciókra vagy nyereményjátékokra vonatkozó törvényeket; reklámtörvényeket és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) szabályait és előírásait, mint például az FTC útmutatója az Endorsements and Testimonials in Advertising (Ajánlások és ajánlások reklámokban való használatáról)), és Ön nem fogja a X és/vagy a Fizetési feldolgozó megsértését okozni, f) Ön mindenkor betartja a X felhasználói megállapodást, és (g) az Ön Előfizetések-fiókja nem sérti vagy sérti meg harmadik felek jogait (beleértve a szerzői jogokat, védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, üzleti titkokat, szerződéses, magánélethez vagy nyilvánossághoz fűződő jogokat), és nem tartalmaz olyan anyagot, amely, ha arra támaszkodik, kárt vagy sérülést okozhat bármely személynek vagy vagyonnak.

 

12. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja, védi és mentesíti az X-jogalanyokat (együttesen: „Kártalanított személyek”) minden olyan harmadik fél által benyújtott követeléssel, felelősséggel, veszteséggel és költséggel (beleértve a kártérítési díjakat, a kártérítési összegeket és az észszerű jogi költségeket) szemben, amelyet bármely Kártalanított személy(ek) ellen támasztanak, és amely a következőkből ered vagy a következőkkel kapcsolatos: (a) az Ön Programban való részvétele, (b) a jelen Feltételekben meghatározott nyilatkozatainak, garanciáinak és kötelezettségeinek megszegése, vagy (c) az Ön hanyagsága vagy mulasztása. Az Ön kártalanítási kötelezettségei a következőkhöz kapcsolódnak: (i) a kártalanított személyek haladéktalanul írásban értesítik Önt a követelésről, feltéve, hogy az értesítés késedelme nem mentesíti Önt a kártalanítási kötelezettségei alól, kivéve és kizárólag abban a mértékben, amennyiben a késedelem jelentősen rontja az Ön képességét a követelés megvédésére, (ii) a kártalanított személyek észszerűen együttműködnek Önnel a követelés megvédésében és rendezésében, és (iii) Ön engedélyezi, hogy az X – saját választása szerint – részt vegyen és ellenőrizze a követelés megvédését és rendezését. Ön nem fogad el semmilyen olyan követelést, amely a mentesített személyek bármely érdekét veszélyeztetné a mentesített személyek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül; feltéve, hogy a mentesített személyek az Ön kérésére és költségére észszerűen együttműködnek az ilyen védekezésben vagy egyezségben.

 

13. Vitarendezési megállapodás – Kötelező érvényű választottbírósági eljárás és csoportos keresetről való lemondás

EZ A SZAKASZ CSAK AKKOR VONATKOZIK ÖNRE, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉL.  KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZAKASZT – EZ JELENTŐSEN BEFOLYÁSOLHATJA AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT, BELEÉRTVE A BÍRÓSÁGI PERINDÍTÁS JOGÁT IS.

Általános rendelkezések. Az alábbi rendelkezések fontosak az Ön és az X közötti, az X jelen Feltételekben rögzített funkcióira és szolgáltatásaira vonatkozó megállapodás szempontjából. Az alábbi rendelkezésekre is figyelemmel, beleértve a jelen szakaszban meghatározott kivételeket, Ön és az X megállapodnak abban, hogy a jelen Feltételekből, az Előfizetések értékesítéséből és/vagy az Ön Programban való részvételéből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat, követeléseket vagy vitás kérdéseket („Vitarendezés” vagy több esetén „Vitarendezések”) választottbíróság elé viszik.

Kezdeti vitarendezés. Az Ön és az X között felmerülő jogviták többsége informálisan megoldható. Felveheti velünk a kapcsolatot a Fizetett támogatáson keresztül itt. Kérjük, amikor kapcsolatba lép velünk, röviden írja le aggodalmának jellegét és alapját, adja meg elérhetőségét és a konkrét kedvezményt, amelyet kér. A felek e támogatási eljárás keretében minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy minden olyan jogvitát rendezzenek, amely nem minősül mentesített jogvitának. Ön és mi egyetértünk abban, hogy ebben az informális eljárásban való jóhiszemű részvétel szükséges, és azt a fentiek szerint kell elvégezni, mielőtt bármelyik fél bármelyik vitás ügyben választottbírósági eljárást kezdeményezhetne.

KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS. Ha nem tudunk megegyezésre jutni Önnel egy vitában a fenti kezdeti vitarendezési rendelkezés szerinti informális vitarendezés megkezdésétől számított harminc (30) napon belül, akkor Ön vagy mi kezdeményezhetünk kötelező érvényű választottbírósági eljárást, amely az egyedüli eszköz a viták megoldására, az alábbiakban meghatározott feltételek szerint, kivéve a kis értékű követelések bírósága előtt benyújtott követeléseket vagy a mentesített vitákat, kivéve, ha Ön kilép. Minden jogvitát kizárólag az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, „AAA”) által New York-ban, New York államban működtetett kötelező érvényű választottbírósági eljárás keretében, egyetlen, kölcsönösen elfogadott választottbíró által kell véglegesen rendezni, az AAA Consumer Arbitration Rules (Fogyasztói választottbírósági szabályzata) rendelkezéseivel összhangban, amely elérhető a www.adr.org weboldalon vagy az AAA 1.800.778.7879-es telefonszámán, kivéve az alábbiakban meghatározottak szerint. ÖN ÉS AZ X EZENNEL KIFEJEZETTEN LEMONDANAK AZ ESKÜDTSZÉKI VAGY BÍRÓI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOGÁRÓL, KIVÉVE A MENTESÍTETT JOGVITÁK TEKINTETÉBEN.

A mentesített jogviták kivételével a döntőbíró, és nem bármely szövetségi, állami vagy helyi bíróság vagy ügynökség rendelkezik kizárólagos hatáskörrel bármely jogvita eldöntésére, beleértve, de nem kizárólagosan, bármely olyan állítást, amely szerint a jelen Feltételek egésze vagy bármely része semmis vagy megtámadható, vagy hogy a jogvita választottbírósági eljárás tárgyát képezi-e. A választott bíró jogosult arra, hogy olyan jogorvoslatot nyújtson, amely a bíróság előtt a törvény vagy méltányosság alapján rendelkezésre állna, feltéve, hogy az ilyen jogorvoslat (beleértve a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslatot) az Ön egyéni körülményeire korlátozódik. A jelen választottbírósági rendelkezés követelményei ellenére, ha a jogvita közérdekű jogorvoslati igényt tartalmaz, Ön dönthet úgy, hogy ezt a követelést leválasztja a választottbírósági eljárásról, és azt bármelyik megfelelő joghatósággal rendelkező bíróság elé terjeszti. A választottbíró döntése írásbeli és a felekre nézve kötelező érvényű, és bármely illetékes bíróság előtt ítéletként meghozható.

EGY ÉVE VAN ARRA, HOGY KÖVETELÉST TÁMASSZON AZ X ELLEN, HACSAK NEM MOND LE RÓLA.  Az X-szel szemben bármilyen követelést a követelés keletkezésétől számított egy (1) éven belül kell benyújtania, hacsak az alkalmazandó jog nem rendelkezik úgy, hogy az adott követelésre vonatkozó szokásos elévülési idő megállapodással nem rövidíthető le. Ha Ön nem nyújt be követelést ezen időszakon belül, akkor a törvény által megengedett legteljesebb mértékben lemond az ilyen követeléssel kapcsolatos minden jogáról, és az X nem vállal felelősséget az ilyen követeléssel kapcsolatban.

Benyújtási eljárás és költségek. A választottbírósági eljárás megindításához a következő címen kaphat utasításokat: https://adr.org/Support. Az X fizeti a felhasználó 200 dolláros kezdeti bejelentési díját, azonban az AAA ellenkező értelmű szabályaitól függetlenül a felek megállapodnak abban, hogy egyenlően osztoznak a választottbírósági eljárás minden egyéb költségén, beleértve a választottbíró díját és költségeit, kivéve a törvény által előírt mértékben. A választottbíró (és nem az AAA) kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a költségek és kiadások elosztásával kapcsolatban felmerülő viták eldöntésére, beleértve a választottbíró díját és költségeit is. Ha a választottbíró megállapítja, hogy az igényeket zaklatás céljából nyújtották be, vagy nyilvánvalóan komolytalanok voltak, a választottbíró az AAA fogyasztói választottbírósági szabályzatában meghatározottak szerint átcsoportosíthatja a választottbírói díjat és az adminisztrációs díjakat, beleértve a benyújtási és meghallgatási díjakat is.  A felek tudomásul veszik, hogy e kötelező rendelkezés hiányában jogukban állna bíróság előtt perelni és esküdtszéki tárgyalást tartani. Tudomásul veszik továbbá, hogy egyes esetekben a választottbírósági eljárás költségei meghaladhatják a peres eljárás költségeit, és a felfedezéshez való jog a választottbírósági eljárásban korlátozottabb lehet, mint a bírósági eljárásban.

Helyszín. A választottbírósági eljárás kizárólag dokumentumok alapján zajlik, vagy Ön választhat, hogy az eljárást telefonon, videón vagy személyesen folytatja le.  Személyes választottbírósági eljárás esetén az eljárás az Ön lakóhelye szerinti városban vagy megyében zajlik, vagy ha Ön nem az Egyesült Államokban lakik, akkor New York állam New York megyéjében.

Csoportos keresetről való lemondás. ÖN ÉS MI TOVÁBBÁ EGYETÉRTÜNK ABBAN, HOGY BÁRMELY KÖVETELÉS KIZÁRÓLAG EGYÉNI MINŐSÉGBEN NYÚJTHATÓ BE, ÉS NEM CSOPORTOS VAGY MÁS REPREZENTATÍV KERESET NEVÉBEN VAGY RÉSZEKÉNT. A FELEK KIFEJEZETTEN LEMONDANAK ARRÓL A JOGUKRÓL, HOGY CSOPORTOS KERESETET NYÚJTSANAK BE, VAGY CSOPORTOS JOGORVOSLATOT KÉRJENEK. Hacsak Ön és mi nem egyezünk meg írásban, a választottbíró nem vonhatja össze az eljárást vagy egynél több személy követelését, és egyébként sem elnökölhet semmilyen reprezentatív vagy csoportos eljárásban.

Részleges érvénytelenség. Ha megállapítást nyer, hogy a jelen Vitarendezési megállapodás bármely része nem érvényesíthető egy adott jogorvoslati igény vagy jogorvoslat (például a jogsértés megszüntetése) tekintetében, akkor ezt az igényt vagy jogorvoslatot (és csak ezt az igényt vagy jogorvoslatot) érvényteleníti kell, és azt a megfelelő joghatósággal rendelkező bíróság előtt kell előterjeszteni, a többi igényt pedig választottbíróság elé kell terjeszteni.

Kivétel – Mentesített jogviták és polgári peres esetek a bíróságon – Fórumválasztás. A felek azon döntése ellenére, hogy az összes többi vitát választottbírósági eljárás útján rendezik, a csalásból eredő bármely vita, követelés vagy ellentmondás („mentesített jogviták”) az Egyesült Államok New York megyéjében, New Yorkban található szövetségi vagy állami bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik, és Ön hozzájárul az említett bíróságok személyes joghatóságához, valamint lemond a nem megfelelő fórummal kapcsolatos kifogásokról.  A fentiek sérelme nélkül és a fentiek ellenére Ön elfogadja, hogy az X saját belátása szerint az Egyesült Államok bármely illetékes bírósága elé terjesztheti az Önnel szemben felmerülő bármely mentesített jogvitát.  Bármelyik fél kereshet jogorvoslatot polgári peres bíróságon az adott bíróság hatáskörébe tartozó viták vagy követelések esetén.  

30 napos lemondási jog. Ha le kíván mondani, és nem kívánja, hogy a fentiekben meghatározott választottbírósági rendelkezések kössék Önt, akkor írásban értesítést küldhet a lemondásról az alábbi címre:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Ha már felvették a Programba, akkor itt küldheti el a lemondó nyilatkozatát a Fizetett támogatásnak írva.

Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell az Ön nevét, X-fiókjának azonosítóját, a fiókja azonosítójához tartozó e-mail címet vagy telefonszámot, valamint egy egyértelmű nyilatkozatot arról, hogy nem kívánja rendezni a vitás kérdéseket az X-szel.

Az értesítést a jelen Feltételek elfogadásától számított 30 napon belül kell elküldeni, ellenkező esetben Ön köteles a vitás kérdéseket az említett rendelkezéseknek megfelelően eldönteni.  Az értesítést a jelen Feltételek elfogadása előtt is elküldheti, ebben az esetben úgy tekintjük, hogy Ön lemondott a választottbírósági eljárásról.  Az Ön döntése, miszerint lemond a választottbírósági rendelkezésről, nem lesz hátrányos hatással az X-szel való kapcsolatára, illetve az X által Önnek nyújtott funkciók vagy szolgáltatások biztosítására.  Ha Ön lemond az említett rendelkezésekről, az X-et sem kötik ezek a rendelkezések.

Jelen szakasz módosításai. A jelen Vitarendezési megállapodás bármely lényeges változásáról 60 nappal korábban értesítést küldünk. A módosítások a 60. napon lépnek hatályba, és csak a 60. nap után felmerülő követelésekre vonatkoznak.

Jogválasztás. EZEK A FELTÉTELEK ÁLLAMKÖZI KERESKEDELEMBEN TÖRTÉNŐ ÜGYLETEKRE VONATKOZNAK. A SZÖVETSÉGI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI TÖRVÉNY ÉS AZ ÉRTELMEZŐ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT SZABÁLYOZZA E VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉT ÉS VÉGREHAJTÁSÁT, TEKINTET NÉLKÜL AZ ÁLLAMI JOGRA. Amennyiben bármely jogvitára állami anyagi jog alkalmazandó, Texas állam joga alkalmazandó, a kollíziós rendelkezésekre való tekintet nélkül.

Érvényben maradás. A jelen Vitarendezési megállapodás az Ön és az X közötti kapcsolat megszűnése után is érvényben marad, beleértve az X által nyújtott szolgáltatásokról vagy közleményekről való leiratkozást is.

 

 

14. Feltételek módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre módosítsuk a jelen Feltételeket. A lényeges módosításokról értesítjük Önt, például egy szervizértesítéssel vagy a fiókjához tartozó e-mail-címre küldött e-mailben. A módosítások hatálybalépését követően a Programban való további részvétele úgy tekintendő, hogy Ön elfogadja a módosításokat. Ha bármely változás nem elfogadható az Ön számára, az X-nek küldött írásbeli értesítéssel és az Előfizetési funkciók használatának leállításával felmondhatja a Programban való részvételét.

Az Előfizetések alkotói feltételei angol nyelven íródtak, de fordítással több nyelven is elérhetővé válnak. Az X arra törekszik, hogy a fordítások a lehető legpontosabban átadják az eredeti angol nyelvű változatot. Bármilyen eltérés vagy ellentmondás esetén azonban az Előfizetések alkotói feltételei angol nyelvű változata az irányadó. Ön tudomásul veszi, hogy az angol nyelv az irányadó az Előfizetések alkotói feltételeinek értelmezése és megfogalmazása során.

 

15. Ön nem a mi alkalmazottunk

Ön tudomásul veszi, hogy a velünk fennálló viszonya kizárólag a szolgáltatásaink használójának, mint független jogalanynak a viszonyát jelenti. Ön nem a mi alkalmazottunk. A jelen Feltételek vagy a Programban való részvétele nem keletkeztet semmilyen ügynökséget, partnerséget vagy közös vállalkozást. Ön fenntartja minden jogát és felelősségét a tartalom jellegével és jogszerűségével, a tartalom létrehozásának és felajánlásának módjával, valamint azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán felajánlja-e azt.

 

16. Egyéb rendelkezések

a. Visszajelzés. Az Alkotó megteheti az X felé a Programmal és/vagy az X által biztosított funkciók és szolgáltatások értékelésével és használatával kapcsolatos észrevételeit („Visszajelzés”). Az Alkotó beleegyezik, hogy az X és az általa megbízott személyek szabadon másolhatják, módosíthatják, származékos műveket hozhatnak létre, nyilvánosan bemutathatják, nyilvánosságra hozhatják, terjeszthetik, engedélyezhetik és allicencbe adhatják, beépíthetik és más módon felhasználhatják a Visszajelzéseket, beleértve a származékos műveket is, bármilyen kereskedelmi és nem kereskedelmi célra, anélkül, hogy az Alkotó bármilyen fizetést vagy hivatkozást várna el tőlük. A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg az X-et abban, hogy olyan funkciókat, termékeket vagy szolgáltatásokat fejlesszen ki, amelyek az Alkotó vagy bármelyik Alkotó ügyfele vagy végfelhasználó funkcióival, termékeivel vagy szolgáltatásaival, termékeivel vagy szolgáltatásaival versenyezhetnek.

b. Irányadó jog. 

 • Ezekre a Feltételekre Texas állam törvényei az irányadók, és az Ön és X között felmerülő vitákra a fenti 13. szakasz (Vitarendezési megállapodás) vonatkozik.

 • Ha Ön az Európai Unió valamely tagállamában, EFTA-államban vagy az Egyesült Királyságban él, akkor a lakóhelye szerinti ország jogszabályai alkalmazandók, és a lakóhelye szerinti ország törvényei szerint és azok alapján lehet bírósági eljárást indítani az illetékes bíróságokon. 

 • Ha Ön az Egyesült Államokon, EU-tagállamokon, EFTA-államokon vagy az Egyesült Királyságon kívül él, a jelen Feltételekre Texas állam törvényei vonatkoznak.

c. Közlemények. Az X-nek küldött értesítéseket a következő címre kell küldeni: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, első osztályú vagy légipostai úton vagy éjszakai futárral, egy másolatot pedig e-mailben a legalnotices@x.com címre kell küldeni, és azok a kézhezvételt követően tekintendők megadottnak. Az Önt célzó értesítés történhet e-mail küldésével az X-fiókjához tartozó e-mail-címre, vagy egy üzenet küldésével az X-fiókjába vagy az X szolgáltatásba, és az üzenet akkor tekintendő kézhez vettnek, amikor elküldték (e-mail esetén) vagy közzétették.

d. Lemondás. Ha az X nem érvényesíti a jelen Feltételek bármely jogát vagy rendelkezését, az nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. Az X bármely mulasztásról való lemondása nem jelenti a későbbi mulasztásokról való lemondást.

e. Fennmaradás; Megszüntethetőség. Minden olyan kötelezettség, amely kifejezetten vagy jellegénél fogva a jelen Feltételek megszűnése után továbbra is érvényes, fennmarad és hatályban marad az ilyen eseményt követően is. A nem végrehajtható rendelkezések a felek szándéka szerint módosulnak, és a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezései teljes mértékben hatályban maradnak.

f. Átruházás. Ön nem engedményezheti vagy ruházhatja át a jelen Feltételeket, illetve az azokból eredő jogait vagy kötelezettségeit, és minden ilyen kísérlet semmisnek minősül.

g. Vis maior. Egyik fél sem vállal felelősséget a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeinek késedelméért vagy meghiúsulásáért, illetve teljesítésében bekövetkező bármilyen késedelemért vagy mulasztásért, amely az észszerű befolyásán kívül eső okok miatt következik be, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat: isteni cselekmények, közveszélyes cselekmények, kormányzati cselekmények, tűz, árvíz, járványok (beleértve a COVID-19-et), karanténkorlátozások, sztrájkok, polgári zavargások, terrorcselekmény(ek) vagy terrorcselekmény(ek) veszélye, távközlési vagy műszaki berendezések vagy infrastruktúra meghibásodása vagy késedelme, illetve áruszállítási embargó („Vis maior esemény”), és mindkét fél mentesül a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeinek teljesítése alól az ilyen vis maior esemény időtartamára. Ha a vis maior esemény megakadályozza Önt abban, hogy az Előfizetések-fiókját az Ön által képviselt módon nyújtsa, akkor nem jogosult bevételre az Ön Előfizetések-fiókjának azon Előfizetései után, amelyeket töröltek vagy más módon nem az Ön által képviselt módon hajtottak végre.

h. Teljes megállapodás. A jelen Feltételek (beleértve az itt hivatkozott X felhasználói megállapodást) képezik az X és Ön közötti teljes megállapodást a jelen Feltételek tárgyát illetően, és összevonnak és hatályon kívül helyeznek a felek közötti minden korábbi, a tárgyra vonatkozó írásbeli vagy szóbeli kommunikációt, megegyezést és megállapodást.