Uvjeti za autore sadržaja za Pretplate

goglobalwithtwitterbanner

Na snazi ​​od: 23. kolovoza 2023.

 

Uvjeti za autore sadržaja za Pretplate

Ovi uvjeti za autore sadržaja za Pretplate („uvjeti”) ugovaraju se između vas i tvrtke X Corp., koja ih ugovara u svoje ime i u ime svojih povezanih društava (skupnim nazivom „X” ili „mi”) i reguliraju vaše sudjelovanje u X-ovom programu za autore sadržaja za Pretplate („program”). U ovim uvjetima, „povezano društvo” označava bilo koji subjekt koji izravno ili neizravno kontrolira X, kontroliran je od strane X-a ili je pod zajedničkom kontrolom s X-om, a „vi”, „vaš” ili „autor sadržaja” označava vas – pojedinca, tvrtku ili bilo koji drugi subjekt koji ima račun za X i sudjeluje u programu. Ako ove uvjete ugovarate u ime pravnog subjekta, izjavljujete i jamčite da ste za to ovlašteni.

Da biste sudjelovali u programu, morate imati najmanje 18 godina, biti zakoniti stanovnik Sjedinjenih Američkih Država i ispunjavati ostale uvjete navedene u članku 2.

Osim ovih uvjeta, vaša upotreba Pretplata (definirana u nastavku) podliježe našim Uvjetima pružanja usluge, našim pravilima o privatnosti, našim pravilima i pravilnicima (uključujući novi Pravilnik o Pretplatama) te svim na taj način obuhvaćenim pravilnicima (skupni naziv: „ugovor s korisnikom X-a”).

Pažljivo pročitajte ove uvjete za autore sadržaja za Pretplate kako biste bili sigurni da razumijete odgovarajuće odredbe, uvjete i iznimke. AKO ŽIVITE U SJEDINJENIM DRŽAVAMA, OVI UVJETI SADRŽE VAŽNE INFORMACIJE KOJE VRIJEDE ZA VAS PRI RJEŠAVANJU SPOROVA PUTEM OBVEZUJUĆE ARBITRAŽE UMJESTO NA SUDU, UKLJUČUJUĆI VAŠE ODRICANJE OD PRAVA PODNOŠENJA ZAHTJEVA PUTEM GRUPNE TUŽBE I PRAVA NA IZUZIMANJE, KAO I OGRANIČENJE VAŠEG PRAVA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA PROTIV X-A VIŠE OD 1 GODINE NAKON RELEVANTNIH DOGAĐAJA, ŠTO UTJEČE NA VAŠA PRAVA I OBVEZE U SLUČAJU BILO KAKVOG SPORA S X-om. POJEDINOSTI O TIM ODREDBAMA POTRAŽITE U ČLANKU 13.

Prihvaćanje. Sudjelovanjem u programu (ako vam je X za to dao odobrenje) ili izražavanjem prihvaćanja na neki drugi način (na primjer, pristajanjem na ove uvjete prilikom prijave u program, klikom na „Pristajem” itd.) izjavljujete i jamčite da ste pročitali i razumjeli ove uvjete te pristali da vas oni obvezuju. Ako ne pristajete, nemojte sudjelovati u programu ni postavljati račun za Pretplate.

 

1 Program za autore sadržaja za Pretplate.

Program vašim obožavateljima pruža mogućnost da vam iskažu podršku plaćanjem pretplate koju X nudi za pristupanje vašem računu za Pretplate (definirano u nastavku) na platformi X, što uključuje, bez ograničenja, uslugu koja se trenutačno nalazi na web-mjestu www.x.com ili bilo kojem odgovarajućem budućem mjestu te sve aplikacije i API-je koji su u vlasništvu X-a ili X njima upravlja i/ili ih kontrolira (skupni naziv: „usluga X”). Račun za X koji ste odabrali za sudjelovanje u ovom programu (uključujući sve značajke i pogodnosti kao što su sadržaj, zajednica, pristup, prepoznavanje te ponude i popusti koje učinite dostupnima pretplatnicima u vezi s tim računom) naziva se vašim računom za „Pretplate”. Osobe koje koriste uslugu X mogu X-u plaćati mjesečnu pretplatu („pretplata”) da bi imale pristup vašem računu za Pretplate.

Kada postavite svoj račun za Pretplate, sami ćete odrediti konkretne cijene za Pretplate (na temelju X-ovih opcija cijena za Pretplate, koje su ugrađene u tu značajku) uz uvjet da X zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, postaviti ograničenja Pretplata koje nudimo za pristup vašem računu, uključujući, među ostalim, iznos koji se može naplaćivati za određenu Pretplatu, tko može kupiti Pretplatu (na primjer, uvjet minimalne dobi za kupnju Pretplate) i broj Pretplata koje se mogu kupiti za određeni račun za Pretplate. Osim toga, X može povremeno, prema isključivom vlastitom nahođenju, promijeniti (npr. dodati ili ukloniti) vrste ili vrijednosti cijena Pretplate, načine plaćanja dostupne osobama koje kupuju Pretplate ili bilo koje druge značajke povezane s programom.

Prihvaćate da X može javno prikazati ili povezivati informacije o vašem računu za Pretplate, uključujući broj pretplatnika i identitet kupaca Pretplate, sve dok je taj račun dostupan u okviru usluge X.

Nadalje prihvaćate da X zadržava pravo rukovanja sadržajem s vašeg računa za Pretplate i analize tog sadržaja na isti način kao kad je riječ o sadržaju koji javno objavite na X-ovim uslugama izvan svog računa za Pretplate.

Ovime ovlašćujete X da upotrebljava i ponovno upotrebljava te da drugima koji djeluju u ime X da pravo da upotrebljavaju i ponovno upotrebljavaju vaše ime, fotografiju, lik (uključujući karikaturu), glas i biografske podatke, kao i bilo kakvu njihovu reprodukciju ili simulaciju, u bilo kojem vidu poznatih ili naknadno razvijenih medija ili tehnologije (uključujući, među ostalim, film, video i digitalne ili druge elektroničke medije) u vezi s X-ovim promotivnim i marketinškim aktivnostima. 

 

2. Ispunjavanje kriterija za program i drugi zahtjevi.

Da bi X učinio dostupnima i ponudio Pretplate za pristup vašem računu te da biste vi ispunili uvjete za isplatu udjela u prihodu koji X ostvari prodajom Pretplata, morate dobiti odobrenje X za sudjelovanje u programu. Kriterije za Program koje trebate ispuniti možete pronaći ovdje. Prihvaćanjem ovih uvjeta pristajete da podatke koje navedete u poslanom obrascu za prijavu X upotrijebi radi razmatranja vašeg prihvaćanja u program. Sudjelovanje u programu podliježe prethodnom X-ovom odobrenju.

Napominjemo da zaposlenici X-a, naših povezanih društava za usluge i korporativnih povezanih društava ne mogu sudjelovati u programu, osim ako drukčije prethodno ne odobri ovlašteno osoblje X-a.

X koristi treću stranu kao voditelja obrade plaćanja („voditelj obrade plaćanja”) radi isplate udjela u prihodu, koji se djelomično temelji na prodanim Pretplatama za pristup vašem računu. Da biste bili dio programa, prvo ćete morati stvoriti račun kod voditelja obrade plaćanja, koji će od vas zahtijevati da ispunite određene zahtjeve povezane s provjerom identiteta, poput pružanja dokaza o identitetu i/ili prebivalištu. Ako voditelju obrade plaćanja date adresu izvan savezne države Kalifornije, potvrđujete da pružate usluge prema ovim Uvjetima izvan savezne države Kalifornije. Također ćete morati podnijeti podatke o plaćanju i porezu voditelju obrade plaćanja. Ako X ili voditelj obrade plaćanja u okviru procesa prijave ili uključivanja u plaćanje ili pak naknadno utvrdi da vam zbog bilo kojeg razloga nije moguće izvršiti plaćanje, ne možete biti dio programa. Prihvaćanjem ovih uvjeta izričito ovlašćujete X za pristup podacima o aktivnostima i transakcijama vašeg računa povezanog s voditeljem obrade plaćanja te za obavljanje drugih aktivnosti povezanih s obradom i praćenjem isplata udjela u prihodu u skladu s ovim uvjetima.

 

3. Pravila i ograničenja.

Podložno ovim uvjetima, pristajete da X ima pravo ponuditi, prikazati i učiniti dostupnim pristup vašem računu za Pretplate putem usluge X i prodavati Pretplate kako bi osobe mogle pristupati vašem računu, a u zamjenu za ta licencirana prava i vaše pružanje pogodnosti i značajki u okviru vašeg računa za Pretplate vi možete dobiti udio u prihodu koji X ostvari od Pretplata kupljenih od X-a, kao što je detaljnije opisano u članku 4.

Pristajete da se na sudjelovanje u programu i vaše ispunjavanje kriterija za isplatu udjela u prihodu koji X ostvari od prodaje Pretplata primjenjuju sljedeća pravila i ograničenja:

  1. Sami ste odgovorni za svoj račun za Pretplate, što uključuje, među ostalim, da ponudite pogodnosti i značajke vašeg računa za Pretplate koji predstavljate, da točno opišete pogodnosti i značajke svog računa za Pretplate i da cijene Pretplata koje ste odabrali prilikom postavljanja svojeg računa budu razmjerne vrijednosti pogodnosti i značajki vašeg računa za Pretplate.
  2. Potvrđujete: (a) da ništa na vašem računu za Pretplate nije obmanjujuće ili lažno, (b) da su verbalne i vizualne izjave koje dajete istinite i potkrijepljene, (c) da su sva mišljenja, spoznaje ili iskustva koja dijelite na svom računu za Pretplate iskreni i točni i (d) ako je primjenjivo, da ćete navesti sve razotkrivajuće izjave potrebne za naznačavanje vašeg sudjelovanja u plaćenom partnerstvu (npr. plaćeno reklamiranje proizvoda, potpora ili oglasi) koje obuhvaća vaš račun za Pretplate.
  3. Ako nakon postavljanja svojih računa za Pretplate ne ponudite nikakve značajke ili pogodnosti za Pretplate, možda nećete imati pravo na isplatu bilo kojeg udjela u prihodu koji X ostvari od Pretplata prodanih za pristup vašem računu. Ako se utvrdi da je vaš račun za Pretplate često neaktivan, možete biti uklonjeni iz programa.
  4. Osobama koje su kupile Pretplate možete zbog bilo kojeg razloga blokirati pristup vašem računu pod uvjetom da nemate pravo na isplatu bilo kakvog udjela u prihodu koji je X ostvario od Pretplata prodanih osobama koje ste blokirali.
  5. Samo vi možete dobiti udio od prihoda koji je X ostvario od Pretplata prodanih za pristup vašem računu.
  6. Pretplate i udio u prihodu koji je X ostvario od prodaje Pretplata nisu prenosivi između računa za X.
  7. Osim ako je to izričito dopušteno u okviru programa i/ili prema pravilniku o Pretplatama, nikome u zamjenu za kupnju Pretplate za pristup vašem računu ne smijete dati ništa što ima monetarnu vrijednost. 
  8. Vašim sudjelovanjem u programu (uključujući, među ostalim, nuđenje značajki i pogodnosti pretplatnicima putem vašeg računa za Pretplate) i X-ovim isplatama udjela u prihodu koji X ostvari od prodaje Pretplata ne smiju se kršiti mjerodavno pravo, pravila ili propisi. Isključivo ste vi odgovorni za svako kršenje mjerodavnog prava, pravila ili propisa od strane vas ili vašeg računa za Pretplate.
  9. Možemo nametnuti dodatna ograničenja na temelju zakona ili politika protiv pranja novca i prijevara ili s ciljem sankcija, uključujući, među ostalim, to da X može blokirati svaku transakciju za koju, među ostalim, utvrdi da je prijevarna ili nezakonita aktivnost ili potencijalno prijevarna ili nezakonita aktivnost. Iz svojeg izračuna dijeljenja prihoda možemo izuzeti sve Pretplate za koje vjerujemo da su kupljene radi bilo kakvog kršenja ugovora s korisnikom X-a ili da mogu uključivati ​​kršenje bilo kojeg zakona i/ili bilo kakav prihod generiran od Pretplata temeljem bilo kojih blokiranih transakcija.
  10. Ne možete sudjelovati u programu ako ste osoba s kojom osobama iz SAD-a nije dopušteno poslovati zbog ekonomskih sankcija, uključujući, među ostalim, sankcije koje provodi Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država ili bilo koje drugo tijelo nadležno za sankcije („zabranjena osoba”). To, među ostalim, uključuje osobe koje se nalaze u sljedećim državama i regijama ili su njihovi državljani odnosno ondje imaju prebivalište: Kuba, Iran, regija Krim u Ukrajini, Sjeverna Koreja i Sirija. Izjavljujete i jamčite da niste zabranjena osoba.

Kršenje bilo kojeg od gore navedenih pravila i ograničenja može dovesti do okončanja vašeg sudjelovanja u programu i/ili vašeg ispunjavanja kriterija za isplatu bilo kojeg udjela u prihodu koji se može pripisati X-ovoj prodaji Pretplata za pristup vašem računu.

 

4. Isplate udjela u prihodu i naknade.

Možemo vam isplatiti dio prihoda ostvarenog od prodaje Pretplata za pristup vašem računu po stopi koja će, prema nahođenju X-a, ovisiti o nekoliko čimbenika, uključujući ukupan broj i cijenu Pretplata kupljenih za pristup vašem računu te naknade i poreze (uključujući, među ostalim, prodaju, upotrebu, dodanu vrijednost, robu i usluge, poreze po odbitku ili transakcijske poreze ili druge naknade) koje Apple, Google, voditelj obrade plaćanja, banke i/ili kartičarske tvrtke eventualno odrede za kupnje Pretplata i obradu naših isplata vama. Razumijete to i stoga ne biste trebali očekivati ​​da će se bilo koji konkretni postotak prihoda ili iznos primjenjivati ​​ili nastaviti primjenjivati s vremenom.

Dužni ste promptno odgovarati na sve upite i zahtjeve koji vam budu poslani u vezi s Pretplatama koje prodamo za pristup vašem računu. Nadalje prihvaćate da ste odgovorni za sporove koji se odnose na Pretplate koje prodamo za pristup vašem računu. Bez obzira na prethodno navedeno, slažete se da Appleov, Googleov ili X-ov tim za korisničku podršku može (prema vlastitu nahođenju) kao odgovor na pritužbe korisnika i radi pridržavanja mjerodavnog prava donijeti odluku o zahtjevima za povrat novca i/ili storniranje koji budu upućeni Appleu, Googleu ili X-u. Kada kupnja Pretplate podliježe bilo kakvom storniranju i/ili kada isplate udjela u prihodu koje ste primili od X-a za kupnju Pretplata podliježu procesu povrata novca / odobrenja, mi ili voditelj obrade plaćanja možemo obustaviti, potraživati (na teret bilo kojih budućih isplata udjela u prihodu koje vam odlučimo izvršiti), fakturirati vam ili na neki drugi način nadoknaditi iznos tih isplata koje su vam prethodno izvršene ili pripisane (uvećan za sve povezane naknade) i ukloniti takve isplate iz vaše povijesti primitaka.

Sve izvršene isplate udjela u prihodu provest će voditelj obrade plaćanja. Obrada isplata udjela u prihodu podložna je ugovorima s korisnikom, uvjetima pružanja usluge i pravilima o privatnosti koje propisuju voditelj obrade plaćanja i vaša banka i na koje vi pristajete. X neće snositi odgovornost ni za kakve pogreške koje napravi voditelj obrade plaćanja ili vaša banka. X će sve isplate udjela u prihodu izvršavati u američkim dolarima. Ako želite primati isplate udjela u prihodu u svojoj lokalnoj valuti, voditelj obrade plaćanja provest će pretvorbu, pri čemu ćete vi snositi sve troškove naknada za pretvorbu ili prijenos. Osim toga, odabrani oblici plaćanja mogu podrazumijevati dodatne naknade za obradu čije troškove snosite vi. Isplatu udjela u prihodu izvršit ćemo putem voditelja obrade plaćanja otprilike 60 dana nakon kraja mjeseca u kojem primimo prihod od prodanih Pretplata koje se mogu pripisati takvoj isplati, osim ako je ovdje navedeno drukčije.

Bez obzira na to, nećemo vam dugovati isplatu udjela u prihodu dok za vaš račun za Pretplate ne evidentiramo i ne pripišemo iznos koji premašuje prag minimalne isplate od pedeset američkih dolara (50,00 USD) („prag minimalne isplate”). Svi neplaćeni iznosi niži od praga minimalne isplate prenijet će se u sljedeće platno razdoblje sve dok se prag minimalne isplate ne dostigne ili premaši. Nećemo plaćati nikakve kamate na iznose odgođenih isplata udjela u prihodu niti ćete vi na njih imati pravo.

Da biste primali isplate udjela u prihodu, odgovorni ste za to da vaši porezni, bankovni i/ili drugi podaci za plaćanje koje date voditelju obrade plaćanja budu ažurni, potpuni i točni. Ako vam voditelj obrade plaćanja zbog bilo kojeg razloga ne može izvršiti uplatu, možemo ukinuti ili suspendirati vaše ispunjavanje kriterija za primanje isplata udjela u prihodu prema ovim uvjetima i/ili vaše sudjelovanje u Programu. Svaka isplata vama uvijek je uvjetovana svim provjerama radi otkrivanja prijevara i drugim pravnim provjerama koje mi ili voditelj obrade plaćanja možemo (prema svojem i njihovom nahođenju) uspostaviti i provoditi. Ako ovlašteni predstavnik X-a nije prethodno pismeno odobrio drukčije, ne smijete dopustiti trećoj strani da primi isplatu u vaše ime prema ovim uvjetima.

Ako namjeravate osporiti iznos bilo koje isplate udjela u prihodu koja vam je izvršena, morate pismeno obavijestiti X u roku od 30 dana od primitka te isplate. Ako to ne učinite, to će predstavljati odricanje od bilo kakvog zahtjeva koji se odnosi na tu isplatu. Da biste poslali tu obavijest, možete se obratiti timu za podršku tako da otvorite Dobivanje podrške u odjeljku Postavke i privatnost > Monetizacija > Dobivanje podrške u navigacijskom izborniku svojeg računa za X. Sve isplate vama temelje se na iznosima udjela u prihodu koje je odredio X te će biti konačne i obvezujuće.

 

5. Nepostojanje jamstva prihoda od pretplate.

Pretplate nisu zakonsko sredstvo plaćanja, valuta, ekvivalenti valute, elektronički novac ili bilo koja vrsta financijskog platnog instrumenta (niti su povezane s bilo kojom od tih stvari) te nemaju monetarnu vrijednost i ne predstavljaju imovinu. Ne obećavamo da će se kupnja Pretplata moći iskoristiti za pravo na isplatu bilo kojeg zajamčenog iznosa novca ili bilo kakvog novca uopće. Slažete se da prema vlastitom nahođenju i bez odgovornosti prema vama imamo isključivo pravo upravljati, regulirati, kontrolirati, ukidati i/ili mijenjati licencna prava na kojima Pretplate počivaju. Slažete se da nećemo imati odgovornost prema vama i nećete tvrditi da imamo odgovornost prema vama u pogledu prodaje Pretplata za pristup vašem računu, uključujući bilo koji udio u prihodu koji ostvarimo od prodaje Pretplata.

Također imamo pravo prema vlastitom nahođenju i bez ikakve odgovornosti prema vama potpuno zaustaviti prodaju Pretplata i ostvarivanje prava na prihode od Pretplata.

Također ne jamčimo da će svaka osoba koja ima pristup vašem računu biti kupac Pretplate.

 

6. Sami ste odgovorni za plaćanje svojih poreza.

Sami ste odgovorni za plaćanje poreznim tijelima svih primjenjivih poreza (kako su definirani u nastavku), ako postoje, koji proizlaze iz vašeg primitka bilo kakve isplate udjela u prihodu koji je X ostvario od prodaje Pretplata ili su s njom povezani. X može odbiti ili sustegnuti sve poreze koje bi mogao biti zakonski obavezan odbiti ili sustegnuti od bilo kojeg iznosa koji potražujete, a isplata umanjena za takve odbitke predstavljat će potpuno plaćanje i podmirenje iznosa koje potražujete prema ovim uvjetima. Svaka će strana drugoj strani dostaviti svu poreznu dokumentaciju koja je razumno potrebna za izvršenje ili primanje plaćanja prema ovim uvjetima. U smislu u kojem se koriste u prethodnom tekstu, „Porezi” znače bilo koji porez na prihod, biljeg, promet, upotrebu, dodanu vrijednost ili druge poreze, carine, troškove, naknade, odbitke ili sustezanja.

 

7. Raskid ovih uvjeta i druge radnje koje možemo poduzeti.

Ovi uvjeti stupaju na snagu na dan kada kliknete da ih prihvaćate (bez obzira na to jeste li primljeni u program) i trajat će dok ih bilo koja strana ne raskine kako je predviđeno ovim ugovorom. U bilo kojem trenutku možete odustati od sudjelovanja u programu tako da X-u pošaljete pismenu obavijesti odlaskom na Dobivanje podrške u odjeljku Postavke i privatnost > Monetizacija > Dobivanje podrške u navigacijskom izborniku svog računa za X. X može u bilo kojem trenutku raskinuti ove uvjete s razlogom ili bez njega, prema vlastitu nahođenju X-a, uključujući, među ostalim, ako lažno predstavite sebe ili svoj račun za Pretplate te ako prekršite ove uvjete, ugovor s korisnikom X-a ili bilo koji zakon mjerodavnog prava odnosno ako više ne ispunjavate uvjete za sudjelovanje u programu.

Osim toga, pridržavamo pravo da, prema vlastitu nahođenju, ne učinimo Pretplate dostupnima za račun autora sadržaja, da ograničimo broj Pretplata koje možemo prodati za pristup računu ili ograničimo udio u prihodu od Pretplata koji se može isplatiti autoru sadržaja, uključujući udio na temelju količine ili vremenskog okvira, da obustavimo, uklonimo ili onemogućimo pristup računu autora sadržaja za Pretplate ili prestanemo autoru sadržaja omogućivati cijeli program ili neki njegov dio, da uklonimo autora sadržaja iz programa i/ili sustegnemo, obustavimo, sebi nadoknadimo ili potražujemo isplate udjela u prihodu (uključujući bilo koji iznos koji se možda može pripisati prošlim ili budućim prodajama Pretplate za pristup računu autora sadržaja) ako smatramo da autor sadržaja ili njegov račun za Pretplate krše ove uvjete, ugovor s korisnikom X-a ili bilo koji zakon mjerodavnog prava. Nećemo snositi nikakvu odgovornost za poduzimanje bilo koje od navedenih radnji.

Nakon raskida ovih uvjeta i/ili vašeg sudjelovanja u programu: (a) prava i obaveze prema ovim uvjetima odmah prestaju, (b) sve obaveze nastale prije datuma stupanja raskida na snagu očuvat će se, uz sljedeće: (i) ako ste u trenutku raskida ovih uvjeta dosegnuli prag minimalne isplate, voditelj obrade plaćanja pokušat će vam isplatiti neplaćene iznose. Ako, međutim, voditelj obrade plaćanja ne bude mogao izvršiti uplatu zbog okolnosti koje su izvan njegove kontrole, automatski ćete odustati od svih takvih iznosa te vam X neće dugovati ništa od takvih iznosa ili (ii) ako još niste dosegli prag minimalne isplate, nikakvi vam iznosi neće biti plaćeni niti će vam se dugovati.

 

8. Povjerljivost.

Tijekom i nakon sudjelovanja u programu nećete otkrivati ​​nikakve informacije o X-u koje su interne prirode i/ili nisu javne, a koje dobijete ili kojima budete imali pristup u vezi s programom („povjerljive informacije”), osim ako X to odobri pisanim putem ili ako to zahtijeva zakon ili sudski nalog, pod uvjetom (a) da odmah pisanim putem obavijestite X o zahtjevu za otkrivanjem i (b) da otkrijete samo onaj dio povjerljivih informacija za koji zakon to nalaže. Odmah morate obavijestiti X o bilo kakvoj stvarnoj ili mogućoj zlouporabi ili neovlaštenom otkrivanju povjerljivih informacija. Po raskidu ovih uvjeta i/ili vašeg sudjelovanja u programu odmah ćete uništiti ili izbrisati sve povjerljive informacije koje posjedujete ili nad njima imate kontrolu.

 

9. Odricanje od odgovornosti.

IZRIČITO PRIHVAĆATE DA PROGRAM I PRETPLATE (ILI NJIHOVE ZNAČAJKE) MOGU BITI EKSPERIMENTALNE PRIRODE I/ILI U BETA FAZI TE PRISTAJETE PROGRAMU I PRETPLATAMA PRISTUPATI I/ILI IH KORISTITI NA VLASTITU ODGOVORNOST. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM PRAVOM PROGRAM I PRETPLATE NUDE SE „KAKVI JESU” I „KAKO BUDU DOSTUPNI”, SA SVIM GREŠKAMA I BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE. X SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA I UVJETA, BILO IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, POVEZANIH S PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, PRIMJERENOSTI ODREĐENOJ NAMJENI, NEPOSTOJANJEM KRŠENJA TUĐIH PRAVA ILI PROIZAŠLIH IZ ODVIJANJA UPOTREBE ODNOSNO RADNIH KARAKTERISTIKA. X NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA NI IZJAVE TE SE ODRIČE BILO KAKVE ODGOVORNOSTI I OBAVEZE VEZANE UZ: (I) POTPUNOST, TOČNOST, DOSTUPNOST, PRAVOVREMENOST, SIGURNOST ILI POUZDANOST PROGRAMA I PRETPLATA I (II) UDOVOLJAVANJE PROGRAMA I PRETPLATA VAŠIM ZAHTJEVIMA ILI NJIHOVU DOSTUPNOST KOJA BI BILA NEPREKIDNA, SIGURNA I LIŠENA POGREŠAKA. X NE KONTROLIRA, NE PODUPIRE I NE USVAJA VAŠ RAČUN ZA PRETPLATE (UKLJUČUJUĆI BILO KOJI SADRŽAJ, ZNAČAJKE ILI POGODNOSTI KOJE ON OBUHVAĆA).

 

10. Ograničenje odgovornosti.

U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM PRAVOM SUBJEKTI PLATFORME X NE SNOSE ODGOVORNOST NI ZA KAKVU NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI KAZNENU ŠTETU I NI ZA KAKAV GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA, BILO DA JE NASTAO IZRAVNO ILI NEIZRAVNO, TE NI ZA KAKAV GUBITAK PODATAKA, UPOTREBE, REPUTACIJE ILI DRUGI NEMATERIJALNI GUBITAK PROIZAŠAO IZ (i) VAŠEG PRISTUPANJA PRETPLATAMA I PROGRAMU, NJIHOVE UPOTREBE ILI SUDJELOVANJA U NJIMA (ILI NEMOGUĆNOSTI PRISTUPANJA PRETPLATAMA I PROGRAMU, NJIHOVE UPOTREBE ILI SUDJELOVANJA U NJIMA), (ii) BILO KAKVOG POSTUPANJA ILI SADRŽAJA BILO KOJE TREĆE STRANE OBJAVLJENOG PUTEM USLUGA X, UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIM, BILO KAKVO KLEVETNIČKO, UVREDLJIVO ILI NEZAKONITO POSTUPANJE DRUGIH KORISNIKA ILI TREĆIH STRANA, (iii) BILO KAKVOG SADRŽAJA DOBIVENOG PUTEM USLUGA X ILI (iv) NEOVLAŠTENOG PRISTUPA, UPOTREBE ILI IZMJENE VAŠIH PRIJENOSA ILI SADRŽAJA. NI U KOJEM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST SUBJEKATA PLATFORME X NEĆE PREMAŠITI STO AMERIČKIH DOLARA (100,00 USD) ILI IZNOS KOJI VAM JE X EVENTUALNO PLATIO U SKLADU S OVIM UVJETIMA TIJEKOM PRETHODNIH ŠEST MJESECI PRIJE DOGAĐAJA KOJI JE DOVEO DO NASTANKA ZAHTJEVA. OGRANIČENJA OVOG PODODJELJKA PRIMJENJUJU SE NA SVE TEORIJE ODGOVORNOSTI, BILO TEMELJENE NA JAMSTVU, UGOVORU, STATUTU, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI DRUGOME, TE BEZ OBZIRA NA TO JESU LI SUBJEKTI PLATFORME X BILI OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE, ČAK I AKO SE ZA OVDJE NAVEDENI PRAVNI LIJEK UTVRDI DA NIJE POSLUŽIO SVOJOJ SUŠTINSKOJ SVRSI. „SUBJEKTI PLATFORME X-OVI” OBUHVAĆAJU X, NJEGOVA MATIČNA DRUŠTVA, PODRUŽNICE, POVEZANA DRUŠTVA, DUŽNOSNIKE, DIREKTORE, ZAPOSLENIKE, AGENTE, PREDSTAVNIKE, PARTNERE I DAVATELJE LICENCI.

MJERODAVNO PRAVO U VAŠOJ JURISDIKCIJI MOŽDA NE DOPUŠTA ODREĐENA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI. U MJERI KOJU PROPISUJE MJERODAVNO PRAVO U VAŠOJ JURISDIKCIJI PRETHODNO NAVEDENO NE OGRANIČAVA ODGOVORNOST SUBJEKATA PLATFORME X ZA PRIJEVARU, LAŽNO PREDSTAVLJANJE, SMRT ILI TJELESNU OZLJEDU UZROKOVANU NAŠIM NEMAROM, TEŠKIM NEMAROM I/ILI NAMJERNIM POSTUPANJEM. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM PRAVOM MAKSIMALNA UKUPNA ODGOVORNOST SUBJEKATA PLATFORME X TEMELJEM BILO KAKVIH JAMSTAVA KOJA SE NE MOGU ISKLJUČITI OGRANIČENA JE NA STO AMERIČKIH DOLARA (100,00 USD).

 

11. Izjave i jamstva.

Izjavljujete i jamčite: (a) da imate ili ste dobili te ćete zadržati sva prava, ovlaštenja i licence potrebne da biste izvršavali svoje obaveze prema ovim uvjetima i da biste nudili, održavali i unovčavali svoj račun za Pretplate u vezi s programom bez dodatnih X-ovih plaćanja bilo kojoj trećoj strani, (b) da su sve informacije koje ste dali X-u i/ili voditelju obrade plaćanja radi uključivanja u program i sudjelovanja u njemu ispravne, točne, potpune i aktualne u svakom trenutku, (c) da imate najmanje osamnaest (18) godina, (d) da raspolažete svim potrebnim pravima, pravnom snagom i ovlastima za prihvaćanje ovih uvjeta, (e) da se pri svojem djelovanju povezanom s ovim uvjetima pridržavate te ćete se nastaviti pridržavati svih zakona mjerodavnog prava, pravila, statuta, uredbi, propisa i etičkih obaveza (uključujući, među ostalim, sve relevantne zakone o zaštiti podataka i privatnosti, zakone koji se primjenjuju na natjecanja, promocije ili darivanja, zakone o oglašavanju i pravila Federalne trgovinske komisije (FTC) te propise kao što su FTC-ovi vodiči koji se odnose na upotrebu preporuka i svjedočanstava u oglašavanju) i da nećete uzrokovati da X i/ili voditelj obrade plaćanja prekrše bilo što od navedenog, (f) da ćete se u svakom trenutku pridržavati ugovora s korisnikom X-a te (g) da vaš račun za Pretplate neće kršiti prava bilo koje treće strane (uključujući autorsko pravo, žig, žig usluge, poslovnu tajnu, ugovor, privatnost ili prava na publicitet) ni sadržavati bilo koji materijal koji bi, ako se na njega osloni, mogao uzrokovati štetu ili povredu bilo koje osobe ili imovine.

 

12. Oslobađanje od odgovornosti.

Pristajete osloboditi od odgovornosti i braniti subjekte platforme X (skupni naziv: „osobe oslobođene odgovornosti”) te se suzdržati od njihovog terećenja u pogledu svih zahtjeva trećih strana, pravne izloženosti, gubitaka i troškova (uključujući naknade štete, iznose nagodbi i razumne pravne troškove) pokrenutih protiv bilo koje osobe oslobođene odgovornosti, a proizašlih ili povezanih s (a) vašim sudjelovanjem u Programu, (b) kršenjem vaših izjava, jamstava i obaveza propisanih ovim uvjetima ili (c) vašim nemarom ili neprimjerenim postupanjem. Uvjeti vezani uz vaše obaveze oslobađanja od odgovornosti prema ovom ugovoru jesu: (i) osobe oslobođene odgovornosti moraju vam odmah dostaviti pismenu obavijest o zahtjevu, pri čemu vas bilo kakvo kašnjenje te obavijesti ne oslobađa vaših obaveza u pogledu oslobađanja od odgovornosti, osim i isključivo u mjeri u kojoj takvo kašnjenje suštinski utječe na vašu sposobnost obrane od takvog zahtjeva, (ii) osobe oslobođene odgovornosti moraju razumno surađivati s vama na obrani i nagodbi povezanoj s takvim zahtjevom te (iii) dopuštate X-u da, ako tako odluči, sudjeluje u obrani i nagodbi povezanoj s takvim zahtjevom te upravlja njima. Ni za koji takav zahtjev nećete bez prethodnog pismenog pristanka osoba oslobođenih odgovornosti sklopiti nagodbu koja bi mogla ugroziti bilo koji njihov interes, a pod uvjetom da osobe oslobođene odgovornosti na vaš zahtjev i trošak razumno surađuju na obrani ili nagodbi u vezi sa zahtjevom.

 

13. Sporazum o rješavanju sporova – obvezujuća arbitraža i odricanje od grupne tužbe

OVAJ ČLANAK ODNOSI SE NA VAS SAMO AKO ŽIVITE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ ČLANAK – ON MOŽE ZNAČAJNO UTJECATI NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA, UKLJUČUJUĆI VAŠE PRAVO NA PODNOŠENJE SUDSKE TUŽBE.

Općenito. Sljedeće su odredbe važne u pogledu ugovora između vas i X-a u vezi s X-ovim značajkama i uslugama obuhvaćenim ovim uvjetima. U skladu s odredbama u nastavku, uključujući iznimke navedene u ovom članku 13, vi i X suglasni ste s arbitriranjem svih sporova, zahtjeva ili kontroverzi proizašlih iz ovih uvjeta, prodaje Pretplata i/ili vašeg sudjelovanja u programu (pojedinačno „spor”, a u množini „sporovi”) ili povezanih s njima.

Početno rješavanje sporova. Većina sporova između vas i X-a može se riješiti neformalno. Možete se obratiti timu za podršku tako da otvorite Dobivanje podrške u odjeljku Postavke i privatnost > Monetizacija > Dobivanje podrške u navigacijskom izborniku svojeg računa za X. Kada nam se obratite, molimo da ukratko opišete prirodu i osnove svojih nedoumica te navedete svoje podatke za kontakt i konkretno željeno rješenje. Strane će uložiti maksimalne napore da sve sporove riješe kroz taj proces podrške. Vi i mi slažemo se da je sudjelovanje u tom neformalnom procesu u dobroj vjeri neizostavno i da se on mora provesti kako je prethodno navedeno prije nego što bilo koja strana bude mogla pokrenuti arbitražu u vezi s bilo kojim sporom.

OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA. Ako s vama ne budemo mogli dogovoriti rješenje spora u razdoblju od trideset (30) dana od trenutka početka neformalnog rješavanja spora prema prethodnoj odredbi o početnom rješavanju sporova, vi ili mi možemo pokrenuti obvezujuću arbitražu, koja će biti jedino sredstvo rješavanja bilo kakvog spora u skladu s uvjetima navedenim u nastavku, osim za zahtjeve podnesene sudu za sporove male vrijednosti ili u slučaju da se izuzmete od ovog procesa. Konkretno, svi će se sporovi konačno riješiti isključivo obvezujućom arbitražom kojom upravlja Američka arbitražna udruga („AAA”) iz San Francisca, Kalifornija, i putem jednog zajednički dogovorenog arbitra, u skladu s odredbama AAA-ovih pravila o potrošačkoj arbitraži, dostupnih na www.adr.org ili pozivom AAA-u na 1.800.778.7879. VI I X OVIM SE IZRIČITO ODRIČETE PRAVA NA SUĐENJE PRED POROTOM ILI SUCEM.

Arbitar, a ne bilo koji savezni, državni ili lokalni sud ili agencija, imat će isključivu ovlast za rješavanje bilo kakvog spora, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju tvrdnju da su svi ili bilo koji dijelovi ovih uvjeta ništavni ili poništivi odnosno je li spor predmet arbitraže. Arbitar će biti ovlašten odobriti bilo kakav pravni lijek koji bi bio zakonski moguć na sudu ili na temelju pravičnosti pod uvjetom da je takav pravni lijek (uključujući zabranu) ograničen na vaše pojedinačne okolnosti. Bez obzira na zahtjeve ove odredbe o arbitraži, ako spor uključuje zahtjev za javnu zabranu, možete odlučiti izdvojiti taj zahtjev iz arbitražnog postupka i podnijeti ga bilo kojem sudu odgovarajuće jurisdikcije. Presuda arbitra bit će pisana i obvezujuća za stranke te se može navoditi kao presuda na bilo kojem nadležnom sudu.

IMATE JEDNU GODINU DANA ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZAHTJEVA PREMA X-u, OSIM AKO SE IZUZMETE IZ OVOG PROCESA. Bilo kakav zahtjev prema X-u morate podnijeti u roku od jedne (1) godine nakon datuma nastanka zahtjeva, osim ako mjerodavno pravo navodi da se uobičajeni rok zastare za taj zahtjev ne može ugovorno skratiti. Ako zahtjev ne podnesete u tom roku, u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri odričete se svih svojih prava na takav zahtjev, a X neće snositi nikakvu odgovornost u pogledu takvog zahtjeva.

Postupak i troškovi podnošenja. Za pokretanje arbitraže možete dobiti upute za njezino podnošenje na adresi: https://adr.org/Support. X će platiti potrošačevu početnu pristojbu za podnošenje prijave od 200 USD i troškove arbitraže do potrebne mjere, a kao što je definirano AAA-inim pravilima arbitraže za potrošače, ali u iznosima koji nisu veći od onih navedenih u ovoj odredbi. Međutim, ako arbitar utvrdi da su zahtjevi podneseni u svrhu uznemiravanja ili su očigledno neozbiljni, on može preraspodijeliti arbitrovu naknadu i administrativne pristojbe, uključujući pristojbe za podnošenje i saslušanja, kako je navedeno AAA-inim pravilima arbitraže za potrošače. Pravila arbitraže također vam u određenim slučajevima dopuštaju nadoknadu odvjetničkih troškova. Ugovorne strane razumiju da bi, bez ove obavezne odredbe, imale pravo na sudsku tužbu i suđenje pred porotom. Nadalje razumiju da, u nekim slučajevima, troškovi arbitraže mogu premašiti troškove parnice i da pravo na otkrivanje može biti ograničenije u arbitraži nego na sudu.

Mjesto. Arbitraža će se odvijati samo na temelju dokumenata, a možete i odabrati vođenje postupka telefonom, videovezom ili osobno. Za osobnu arbitražu postupak će se voditi u gradu ili okrugu u kojem živite ili, ako ne živite u Sjedinjenim Državama, u okrugu San Francisco u Kaliforniji.

Odricanje od grupne tužbe. VI I MI NADALJE SE SLAŽEMO DA SE ZAHTJEVI MOGU PODNIJETI SAMO U INDIVIDUALNO, A NE U IME ILI KAO DIO GRUPNE TUŽBE ILI NEKE DRUGE AKCIJE ZASTUPANJA. STRANKE SE IZRIČITO ODRIČU SVOJEG PRAVA NA PODNOŠENJE GRUPNE TUŽBE ILI TRAŽENJE PRAVNOG LIJEKA NA TEMELJU GRUPE. Osim ako se vi i mi tako dogovorimo u pisanom obliku, arbitar ne smije objediniti postupke ili zahtjeve više osoba i ne može na drugi način upravljati bilo kojim oblikom zastupničkog ili grupnog postupka.

Izdvojivost. Ako se utvrdi da se bilo koji dio ovog sporazuma o rješavanju sporova ne može provesti za određeni zahtjev za rješenje ili pravni lijek (kao što je zabrana), taj (i samo taj) će se zahtjev ili pravni lijek izdvojiti te se mora iznijeti pred sudom odgovarajuće jurisdikcije, dok se svi drugi zahtjevi moraju arbitrirati.

Iznimka – parnice pred sudom za sporove male vrijednosti. Bez obzira na odluku ugovornih strana da sve sporove riješe arbitražom, bilo koja strana može potražiti rješenje na sudu za sporove male vrijednosti za sporove ili zahtjeve unutar djelokruga nadležnosti tog suda.

30-dnevno pravo na izuzimanje. Ako se želite izuzeti iz vezivanja prethodno navedenim arbitražnim odredbama, pisanu obavijest o svojoj odluci o izuzimanju možete poslati na sljedeću adresu:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Ako ste već bili primljeni u program, svoju obavijest o izuzimanju možete poslati tako da otvorite Dobivanje podrške u odjeljku Postavke i privatnost > Monetizacija > Dobivanje podrške u navigacijskom izborniku svojeg računa za X.

Vaša pismena obavijest mora sadržavati vaše ime, identifikator računa za X, adresu e-pošte ili telefonski broj povezan s vašim računom te jasnu izjavu da ne želite rješavati sporove s X-om.

Tu obavijest morate poslati u roku od 30 dana od prihvaćanja ovih uvjeta, inače ćete sporove morati rješavati arbitražom u skladu s uvjetima pripadnih odredbi. Vaša odluka da odustanete od ove arbitražne odredbe neće imati negativan učinak na vaš odnos s X-om ili pružanje značajki ili usluga od strane X-a. Ako odustanete od tih odredbi, X također neće biti vezan njima.

Promjene ovog članka. Obavijestit ćemo vas 60 dana unaprijed o svakoj suštinskoj promjeni ovog sporazuma o rješavanju sporova. Promjene stupaju na snagu 60. dana i primjenjivat će se od tog trenutka nadalje samo na zahtjeve nastale nakon 60. dana.

Izbor prava. OVI UVJETI OBUHVAĆAJU I TRANSAKCIJU U MEĐUDRŽAVNOJ TRGOVINI. SAVEZNI ZAKON O ARBITRAŽI I ZAKON O TUMAČENJU SUDSKE PRAKSE REGULIRAJU TUMAČENJE I PROVEDBU OVIH ODREDBI O ARBITRAŽI BEZ OBZIRA NA ZAKONE SAVEZNIH DRŽAVA. U mjeri u kojoj je na bilo koji spor primjenjivo materijalno pravo savezne države primjenjivat će se pravo savezne države Kalifornije, bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

Očuvanje. Ovaj sporazum o rješavanju sporova vrijedi i nakon završetka odnosa između vas i X-a, uključujući otkazivanje ili ukidanje pretplate na bilo koju uslugu ili komunikaciju koju X pruža.

 

14. Promjena uvjeta.

Zadržavamo pravo povremene promjene ovih Uvjeta. Obavijestit ćemo vas o suštinskim revizijama, na primjer putem obavijesti u okviru usluge ili e-pošte poslane na adresu e-pošte povezanu s vašim računom. Vaše dalje sudjelovanje u programu nakon što promjene stupe na snagu smatrat će se vašim prihvaćanjem tih promjena. Ako vam bilo koje promjene nisu prihvatljive, možete prekinuti svoje sudjelovanje u programu slanjem pismene obavijesti X-u i prestankom korištenja značajki za Pretplate.

Uvjeti za autore sadržaja za Pretplate napisani su na engleskom, ali su dostupni njihovi prijevodi na više jezika. X nastoji da prijevodi budu što točniji i vjerniji izvornoj engleskoj verziji. Međutim, u slučaju bilo kakvih odstupanja ili nedosljednosti, prednost imaju uvjeti za autore sadržaja za Pretplate na engleskom jeziku. Prihvaćate da engleski bude referentni jezik za tumačenje i konstruiranje uvjeta za autore sadržaja za Pretplate.

 

15. Vi niste naš zaposlenik.

Razumijete da se vaš odnos s nama temelji isključivo na vašem korištenju naših usluga u svojstvu neovisnog entiteta. Vi niste naš zaposlenik. Ovim uvjetima ili vašim sudjelovanjem u programu ne planira se i ne stvara nikakva agencija, partnerstvo ili zajednički pothvat. Vi zadržavate sva prava i odgovornosti za prirodu i zakonitost svojeg sadržaja, način na koji je on kreiran i ponuđen te za to hoćete li ga uopće odlučiti ponuditi. 

 

16. Razno.

a. Povratne informacije. Autor sadržaja X-u možete dati komentare u vezi s programom i/ili svojom ocjenom i upotrebom značajki i usluga koje X nudi („povratne informacije”). Autor sadržaja pristaje da X i njegovi ovlaštenici mogu slobodno kopirati, modificirati, stvarati izvedene radove, javno prikazivati, otkrivati, distribuirati, licencirati i podlicencirati, ugrađivati ​​i na druge načine koristiti povratne informacije, uključujući izvedene radove koji se na njima temelje, za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe, a da autor sadržaja pritom ne očekuje plaćanje ili spominjanje bilo koje vrste. Ništa u ovom ugovoru neće spriječiti X da razvija značajke, proizvode ili usluge koje mogu konkurirati značajkama, proizvodima ili uslugama autora sadržaja ili bilo kojeg njegovog klijenta ili krajnjeg korisnika.

b. Mjerodavno pravo. Na ove se uvjete primjenjuju zakoni savezne države Kalifornije, a svaki spor koji nastane između vas i X-a podlijegat će prethodno navedenom članku 13 (sporazum o rješavanju sporova – obvezujuća arbitraža i odricanje od grupne tužbe).

c. Obavijesti. Sve obavijesti X-u moraju se slati na adresu: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, putem pošte prve klase ili zračne pošte odnosno kurirske službe s dostavom sljedećeg dana, uz kopiju putem e-pošte na legalnotices@x.com, te se smatraju predanima po primitku. Obavijest upućena vama može biti poslana e-poštom na adresu e-pošte povezanu s vašim računom za X ili objavljivanjem poruke na vašem računu za X ili usluzi X, a smatra se primljenom kada je poslana (za e-poštu) ili objavljena.

d. Odricanje. Ako X ne uspije ostvariti bilo koje pravo ili odredbu iz ovih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem od tog prava ili odredbe. X-ovo odricanje od bilo kakvog neizvršenja obaveza nije odricanje od bilo kojeg naknadnog neizvršenja obaveza.

e. Očuvanje i izdvojivost. Sve obaveze koje se izričito ili po svojoj prirodi nastavljaju nakon raskida ovih uvjeta, očuvat će se i ostati na snazi ​​nakon što se to dogodi. Neprovedive odredbe izmijenit će se kako bi odražavale namjere ugovornih strana, a preostale odredbe ovih uvjeta ostat će na snazi.

f. Delegiranje. Ne smijete delegirati ili prenijeti ove uvjete ni bilo koje od svojih prava ili obaveza propisanih ovim uvjetima, a svaki takav pokušaj bit će ništavan.

g. Viša sila. Nijedna strana neće snositi odgovornost ni za kakvo kašnjenje, neispunjenje ili neodgovarajuće ispunjenje svojih obaveza prema ovim uvjetima nastalo zbog uzroka izvan razumne kontrole te strane, uključujući, među ostalim, više sile, djela javnog neprijatelja, vladine akte, požar, poplave, epidemije (uključujući COVID-19), karantenska ograničenja, štrajkove, građanske nemire, terorističke činove ili prijetnje terorističkim činovima, kvarove ili kašnjenje telekomunikacijske ili tehničke opreme ili infrastrukture ili robni embargo („događaj više sile”) te će svaka strana biti oslobođena izvršavanja svojih ovdje navedenih obaveza za vrijeme trajanja tog događaja više sile. Ako vas događaj više sile spriječi pri stavljanju računa za Pretplate koji predstavljate na raspolaganje, nećete ispunjavati uvjete za primanje prihoda ni za koje Pretplate na vaš račun za Pretplate koje budu otkazane ili se u drugom smislu ne realiziraju na način da ih vi predstavljate.

h. Potpunost ugovora. Ovi uvjeti (uključujući ugovor s korisnikom X, na koji se ovdje poziva) čine cjelokupan sporazum između X i vas u vezi s predmetom ovih uvjeta te objedinjuju i zamjenjuju sve prethodne komunikacije, razumijevanje i sporazume između ugovornih strana u vezi s tim predmetom, bilo pismene ili usmene.