Όροι Συνδρομών Δημιουργού

goglobalwithtwitterbanner

Έναρξη ισχύος:  24 Μαΐου 2024

 

Όροι Συνδρομών Δημιουργού

Οι παρόντες Όροι Συνδρομών Δημιουργού ("Όροι") ισχύουν μεταξύ εσάς και της X Corp., για λογαριασμό της ίδιας και των συνεργατών της (συλλογικά, "X" ή "εμείς") και διέπουν τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Συνδρομών Δημιουργού του X (το "Πρόγραμμα"). Στους παρόντες Όρους, ως "Συνεργάτης" νοείται κάθε οντότητα που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με το X και ως "εσείς", "σας" ή "Δημιουργός" νοείται εσείς, ένα φυσικό πρόσωπο, μια εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα με λογαριασμό στο X που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Εάν συνάπτετε αυτούς τους Όρους εκ μέρους μιας οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι για λογαριασμό αυτής της οντότητας.

Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα, πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών, να είστε νόμιμος κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών και να πληροίτε τις άλλες προϋποθέσεις καταλληλότητας που ορίζονται στην Ενότητα 2.

Εκτός από τους παρόντες Όρους, η χρήση των Συνδρομών (ορίζεται παρακάτω) υπόκειται στους Όρους Υπηρεσίας του X, στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του X, στους Κανόνες και τις πολιτικές του X (συμπεριλαμβανομένης της νέας Πολιτικής Συνδρομών) και όλες οι πολιτικές που ενσωματώνονται σε αυτήν (συλλογικά, η "Συμφωνία Χρήστη X").

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Αγοραστή X για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους ισχύοντες όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. ΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΤΕ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙΤΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΑΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΤΕ ΜΕ ΑΞΙΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ X ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ X. ΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Αποδοχή. Αποδοχή. Συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα (εάν έχετε εγκριθεί από το X) ή δηλώνοντας με άλλο τρόπο την αποδοχή σας (για παράδειγμα, αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους κατά την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, κάνοντας κλικ στο "Συμφωνώ" κ.λπ.), δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε, μη συμμετέχετε στο Πρόγραμμα και μη δημιουργήσετε λογαριασμό Συνδρομών.

 

1. Πρόγραμμα Συνδρομών Δημιουργού

Το Πρόγραμμα παρέχει στους φίλους σας τη δυνατότητα να δείξουν την υποστήριξή τους προς εσάς πληρώνοντας για μια συνδρομή που προσφέρεται από το X για πρόσβαση στο λογαριασμό σας Συνδρομές (ορίζεται κατωτέρω) στην πλατφόρμα X, η οποία περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, την υπηρεσία που βρίσκεται επί του παρόντος στη διεύθυνση www.x.com και κάθε διάδοχο ιστότοπο αυτού, καθώς και όλες τις εφαρμογές και API που ανήκουν, λειτουργούν ή/και ελέγχονται από το X (συλλογικά,, η "Υπηρεσία X"). Ο λογαριασμός X που επιλέγετε για να συμμετάσχετε στο παρόν Πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων όλων των χαρακτηριστικών και παροχών, όπως περιεχόμενο, κοινότητα, πρόσβαση, αναγνώριση και προσφορές και εκπτώσεις που διαθέτετε στους συνδρομητές σε σχέση με τον εν λόγω λογαριασμό) αναφέρεται ως ο "Συνδρομές" λογαριασμός σας. Τα άτομα που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία X μπορούν να κάνουν μηνιαίες πληρωμές συνδρομής στο X ("Συνδρομές ") για να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας Συνδρομές.

Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας Συνδρομές, θα καθορίσετε τη συγκεκριμένη τιμή (ή τις συγκεκριμένες τιμές) της Συνδρομής (ή των Συνδρομών) (με βάση τις επιλογές τιμολόγησης Συνδρομών από το X που είναι ενσωματωμένες στη λειτουργία), υπό την προϋπόθεση ότι το X διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να θέτει περιορισμούς ή περιορισμούς στις Συνδρομές που προσφέρουμε για πρόσβαση στο λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του ποσού που μπορεί να χρεωθεί για μια συγκεκριμένη Συνδρομή, ποιος μπορεί να αγοράσει μια Συνδρομή (για παράδειγμα, μια ελάχιστη ηλικιακή απαίτηση για την αγορά μιας Συνδρομής) και του αριθμού των Συνδρομών που μπορούν να αγοραστούν σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό Συνδρομών. Επιπλέον, το X μπορεί κατά καιρούς, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αλλάζει (π.χ. να προσθέτει ή να αφαιρεί) τύπους ή τιμές τιμολόγησης Συνδρομών, μεθόδους πληρωμής που διατίθενται σε άτομα που αγοράζουν Συνδρομές ή οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το Πρόγραμμα.

Αποδέχεστε ότι το X μπορεί να προβάλλει δημοσίως ή να συσχετίζει πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας Συνδρομές, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των συνδρομητών και της ταυτότητας των αγοραστών Συνδρομών, εφόσον είναι διαθέσιμες στην Υπηρεσία X.

Αναγνωρίζετε περαιτέρω ότι το X διατηρεί το δικαίωμα να χειρίζεται και να αναλύει το περιεχόμενο του λογαριασμού σας Συνδρομές με τον ίδιο τρόπο όπως και το περιεχόμενο που δημοσιεύετε δημοσίως εκτός του λογαριασμού σας Συνδρομές στις Υπηρεσίες X.

Με το παρόν εξουσιοδοτείτε τον X να χρησιμοποιεί και να επαναχρησιμοποιεί και να εκχωρεί σε άλλους που ενεργούν για λογαριασμό του X το δικαίωμα χρήσης και επαναχρησιμοποίησης, του ονόματος, της φωτογραφίας, της ομοιότητας (συμπεριλαμβανομένης της καρικατούρας), της φωνής και των βιογραφικών σας στοιχείων και κάθε αναπαραγωγή ή προσομοίωση αυτών, σε οποιαδήποτε μορφή μέσων ή τεχνολογίας που είναι πλέον γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο εξής (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ταινιών, βίντεο και ψηφιακών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων) σε σχέση με τις δραστηριότητες προώθησης και μάρκετινγκ του X. 

 

2. Επιλεξιμότητα για το Πρόγραμμα και Άλλες Απαιτήσεις

Για να μπορέσει το X να διαθέσει και να παράσχει Συνδρομές για την πρόσβαση στο λογαριασμό σας και για να δικαιούστε να λάβετε μερίδιο από τα έσοδα που αποκομίζει το X από την πώληση Συνδρομών, πρέπει να έχετε εγκριθεί από το X για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα. Μπορείτε να βρείτε τις απαιτήσεις καταλληλότητας για το Πρόγραμμα εδώ. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, συναινείτε στη χρήση από το X των δεδομένων που παρέχετε στη φόρμα αίτησης που υποβάλλετε για να εξετάσει την αποδοχή σας στο Πρόγραμμα. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από το X.

Σημειώστε ότι οι υπάλληλοι του X, Οι Υπηρεσίες και οι Εταιρικές Συνεργάτες μας  δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, εκτός εάν έχει προεγκριθεί διαφορετικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της X.

Το X χρησιμοποιεί επεξεργαστή πληρωμών τρίτου μέρους ("Επεξεργαστής πληρωμών") για να πραγματοποιήσει τις πληρωμές του μεριδίου εσόδων σε εσάς,οι οποίες βασίζονται εν μέρει στις Συνδρομές που πωλούνται για πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Πληρωμών που θα σας ζητήσει να πληροίτε ορισμένες απαιτήσεις επαλήθευσης ταυτότητας, όπως η παροχή αποδεικτικών ταυτότητας ή/και διαμονής. Εάν παρέχετε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Πληρωμών μια διεύθυνση εκτός της Πολιτείας της Καλιφόρνια, επαληθεύετε ότι εκτελείτε τις υπηρεσίες βάσει αυτών των Όρων εκτός της Πολιτείας της Καλιφόρνια. Θα σας ζητηθεί επίσης να υποβάλετε στοιχεία πληρωμής και φορολογικά στοιχεία στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Πληρωμών. Εάν το X ή ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Πληρωμών καθορίσει ως μέρος της διαδικασίας ενσωμάτωσης της αίτησης ή της πληρωμής ή αργότερα, ότι δεν μπορούν να γίνουν πληρωμές σε εσάς για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορείτε να είστε μέρος του Προγράμματος. Με την αποδοχή αυτών των Όρων, εξουσιοδοτείτε ρητά το X να έχει πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα και τις συναλλαγές του λογαριασμού σας που είναι συνδεδεμένο με τον Επεξεργαστή πληρωμών και να διεξάγει άλλες δραστηριότητες σε σχέση με την επεξεργασία και την παρακολούθηση πληρωμών κατανομής εσόδων σύμφωνα με αυτούς τους Όρους.

 

3. Κανόνες και Περιορισμοί

Με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων, συμφωνείτε ότι το X έχει το δικαίωμα να προσφέρει, να προβάλλει και να καθιστά διαθέσιμη την πρόσβαση στο λογαριασμό Συνδρομών σας μέσω της Υπηρεσίας X και να πωλεί Συνδρομές προκειμένου οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στο λογαριασμό σας, και σε αντάλλαγμα για αυτά τα δικαιώματα και την παροχή των πλεονεκτημάτων και λειτουργιών του λογαριασμού Συνδρομών σας, μπορείτε να πληρωθείτε ένα μερίδιο των εσόδων που κερδίζει το X από τις Συνδρομές που αγοράζονται από το X, όπως περιγράφεται περαιτέρω κατωτέρω στην Ενότητα 4.

Συμφωνείτε ότι οι ακόλουθοι κανόνες και περιορισμοί ισχύουν για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την επιλεξιμότητά σας να λάβετε μερίδιο από τα έσοδα που κερδίζει το X από την πώληση των Συνδρομών:

 1. Είστε υπεύθυνοι για τον Λογαριασμό Συνδρομών σας, ο οποίος περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη διασφάλιση ότι παρέχετε τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά του Λογαριασμού Συνδρομών σας όπως τα εκπροσωπείτε, ότι περιγράφετε με ακρίβεια τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά του Λογαριασμού Συνδρομών σας και ότι η τιμολόγηση της/των Συνδρομών που επιλέξατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας είναι ανάλογη με την αξία των οφελών και των χαρακτηριστικών του Λογαριασμού Συνδρομών σας.
 2. Συμφωνείτε ότι: (α) τίποτα στον λογαριασμό σας Συνδρομών δεν είναι παραπλανητικό ή ψευδές, (β) οι προφορικές και οπτικές δηλώσεις που κάνετε είναι αληθείς και τεκμηριωμένες, (γ) οποιεσδήποτε γνώμες, διαπιστώσεις ή εμπειρίες που μοιράζεστε στον λογαριασμό σας Συνδρομών είναι ειλικρινείς και ακριβείς και (δ) εάν ισχύει, θα συμπεριλάβετε οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας σε αμειβόμενη συνεργασία (π.χ. αμειβόμενες τοποθετήσεις προϊόντων, εγκρίσεις ή διαφημίσεις) που αφορούν τον λογαριασμό σας Συνδρομών.
 3. Εάν δεν παρέχετε οποιεσδήποτε λειτουργίες ή οφέλη των Συνδρομών μετά τη δημιουργία των λογαριασμών Συνδρομών σας, ενδέχεται να μην δικαιούστε να λάβετε οποιοδήποτε μερίδιο από τα έσοδα που αποκομίζει το X από οποιεσδήποτε και όλες τις Συνδρομές που πωλήθηκαν για πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Εάν διαπιστωθεί ότι ο λογαριασμός σας Συνδρομές είναι συχνά ανενεργός, τότε ενδέχεται να αφαιρεθείτε από το Πρόγραμμα.
 4. Μπορείτε να αποκλείσετε άτομα που έχουν αγοράσει Συνδρομές από την πρόσβαση στο λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, με την προϋπόθεση ότι δεν δικαιούστε να λάβετε οποιοδήποτε μερίδιο από τα έσοδα του X για όλες τις Συνδρομές που πωλήθηκαν σε άτομα που αποκλείσατε.
 5. Μόνο εσείς μπορεί να πληρωθείτε ένα μερίδιο από τα έσοδα που αποκομίζει το X από την πώληση των Συνδρομών για την πρόσβαση στο λογαριασμό σας.
 6. Οι Συνδρομές και το μερίδιο των εσόδων που κερδίζει το X από την πώληση των Συνδρομών δεν μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ λογαριασμών X.
 7. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά ως μέρος του Προγράμματος ή/και σύμφωνα με την Πολιτική Συνδρομών, δεν μπορείτε να παρέχετε σε κανέναν οτιδήποτε με χρηματική αξία σε αντάλλαγμα για την αγορά Συνδρομών για πρόσβαση στο λογαριασμό σας.
 8. Η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της προσφοράς λειτουργιών και πλεονεκτημάτων σε συνδρομητές μέσω του λογαριασμού σας Συνδρομών) και η καταβολή από το X ενός μεριδίου των εσόδων που κερδίζει από τις Συνδρομές που πωλούνται από το X δεν πρέπει να παραβιάζει οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους, κανόνες ή κανονισμούς. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς ή τον λογαριασμό σας Συνδρομές οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νόμων, κανόνων ή κανονισμών.
 9. Ενδέχεται να επιβάλλουμε πρόσθετους περιορισμούς βάσει νόμων ή πολιτικών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κυρώσεων ή απάτης, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το X μπορεί να μπλοκάρει κάθε συναλλαγή που κρίνει ότι είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δόλια ή παράνομη δραστηριότητα ή δυνητικά δόλια ή παράνομη δραστηριότητα. Μπορούμε να παρακρατήσουμε από τον υπολογισμό του επιμερισμού των εσόδων μας οποιεσδήποτε Συνδρομές που πιστεύουμε ότι αγοράστηκαν λόγω παραβίασης της Συμφωνίας Χρήστη του X ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να συνεπάγονται παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή/και οποιαδήποτε έσοδα που προέρχονται από Συνδρομές από οποιεσδήποτε μπλοκαρισμένες συναλλαγές.
 10. Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα εάν είστε άτομο με το οποίο τα άτομα των ΗΠΑ δεν επιτρέπεται να έχουν συναλλαγές βάσει οικονομικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κυρώσεων που διαχειρίζονται το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιουδήποτε άλλου ισχύουσα αρχή κυρώσεων (" Απαγορευμένο Πρόσωπο "). Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, άτομα που βρίσκονται στις ακόλουθες χώρες και περιοχές, ή υπήκοοι ή διαμένουν συνήθως σε αυτές: Κούβα, Ιράν, Περιφέρεια της Κριμαίας της Ουκρανίας, Βόρεια Κορέα και Συρία. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν είστε Απαγορευμένο Πρόσωπο.

Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω κανόνες και περιορισμούς μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα ή/και στην καταλληλότητά σας για πληρωμή οποιουδήποτε μεριδίου των εσόδων που αποδίδεται στην πώληση Συνδρομών από το X για πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

 

4. Πληρωμές και αμοιβές για μερίδιο εσόδων

Ενδέχεται να σας καταβάλλουμε μερίδιο από τα έσοδα που έχουμε κερδίσει από την πώληση Συνδρομών για πρόσβαση στο λογαριασμό σας σε ποσοστό που θα εξαρτάται, κατά τη διακριτική ευχέρεια του X, από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού αριθμού και της τιμής των Συνδρομών που αγοράστηκαν για πρόσβαση στο λογαριασμό σας και των τελών και φόρων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τελών πώλησης, χρήσης, προστιθέμενης αξίας, αγαθών και υπηρεσιών, παρακρατούμενων φόρων ή φόρων συναλλαγών ή άλλων επιβαρύνσεων) που ενδέχεται να επιβάλλουν η Apple, η Google, ο Διαχειριστής πληρωμών, οι τράπεζες ή/και οι εταιρείες πιστωτικών καρτών κατά την αγορά Συνδρομών και την επεξεργασία των πληρωμών μας προς εσάς. Το κατανοείτε αυτό και δεν θα πρέπει να έχετε καμία προσδοκία ότι κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό ή ποσό εσόδων θα ισχύει ή θα συνεχίσει να ισχύει με την πάροδο του χρόνου.

Είστε υπεύθυνοι για την άμεση ανταπόκριση σε όλες τις ερωτήσεις και τα αιτήματα που σας αποστέλλονται σχετικά με τις Συνδρομές που έχουμε πουλήσει για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Αναγνωρίζετε περαιτέρω ότι είστε υπεύθυνοι για τις διαφωνίες σχετικά με τις Συνδρομές που έχουμε πουλήσει για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Παρά τα προαναφερθέντα, συμφωνείτε ότι η αντίστοιχη ομάδα υποστήριξης πελατών της Apple, της Google ή X μπορεί να αποφασίσει (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) σχετικά με αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και αντιστροφής χρέωσης που απευθύνονται στην Apple, την Google ή το X ως απάντηση σε παράπονα πελατών και συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν η αγορά μιας Συνδρομής υπόκειται σε οποιαδήποτε επιστροφή χρέωσης ή/και όταν οι πληρωμές μεριδίου εσόδων που έχετε λάβει από το X για την αγορά Συνδρομών υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής χρημάτων/πίστωσης, εμείς ή ο Διαχειριστής Πληρωμών μπορούμε να αναστείλουμε, να συμψηφίσουμε (με οποιεσδήποτε μελλοντικές πληρωμές μεριδίου εσόδων που αποφασίζουμε να σας καταβάλουμε), να σας τιμολογήσουμε ή να ανακτήσουμε με άλλο τρόπο το ποσό αυτών των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως ή που σας πιστώθηκαν (συν οποιεσδήποτε σχετικές χρεώσεις) και να διαγράψουμε τις εν λόγω πληρωμές από το ιστορικό των αποδείξεών σας.

Οποιεσδήποτε και όλες οι πληρωμές μεριδίων εσόδων που θα σας γίνονται θα διεκπεραιώνονται από τον Διαχειριστή Πληρωμών. Η επεξεργασία των πληρωμών μεριδίων εσόδων θα υπόκειται στις συμφωνίες χρήστη, τους όρους παροχής υπηρεσιών και τις πολιτικές απορρήτου του Διαχειριστή Πληρωμών και της τράπεζάς σας και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτές. Το X δεν θα είναι υπεύθυνο ή υπόλογο για τυχόν λάθη που γίνονται από τον Διαχειριστή Πληρωμών ή την τράπεζά σας. Το X θα πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές μεριδίου εσόδων σε δολάρια ΗΠΑ. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληρωμές μεριδίων εσόδων στο τοπικό σας νόμισμα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πληρωμών θα χειριστεί τη μετατροπή, υπό την προϋπόθεση ότι θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν χρεώσεις μετατροπής ή μεταφοράς. Επιπλέον, επιλεγμένες μορφές πληρωμής ενδέχεται να συνεπάγονται πρόσθετα έξοδα επεξεργασίας, τα οποία θα πρέπει να πληρώσετε εσείς. Όταν κάνουμε μια πληρωμή μεριδίου εσόδων σε εσάς, θα πραγματοποιήσουμε αυτήν την πληρωμή σε εσάς μέσω του Επεξεργαστή Πληρωμών περίπου 60 ημέρες μετά το τέλος του μήνα κατά τον οποίο λάβαμε τα έσοδα για το Συνδρομές που πουλήσαμε και οφείλονται σε τέτοια πληρωμή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν.

Παρά ταύτα, καμία πληρωμή μεριδίου εσόδων δεν θα σας οφείλεται αν πρώτα δεν καταγράψουμε και δεν αποδώσουμε στο λογαριασμό συνδρομών σας ένα ποσό που να πληροί το ελάχιστο όριο πληρωμής των πενήντα δολαρίων ΗΠΑ (50,00 USD) (" Ελάχιστο όριο πληρωμής "). Όλα τα μη καταβληθέντα ποσά κάτω από το Ελάχιστο όριο πληρωμής θα μεταφερθούν στην επόμενη περίοδο πληρωμής έως ότου καλυφθεί ή ξεπεραστεί το ελάχιστο όριο πληρωμής. Δεν θα πληρώσουμε, και δεν θα δικαιούστε, τόκους για ποσά πληρωμής μεριδίου εσόδων που καθυστερούν.

Προκειμένου να λαμβάνετε πληρωμές μεριδίου εσόδων, είστε υπεύθυνοι να βεβαιωθείτε ότι οι φορολογικές, τραπεζικές ή/και άλλες πληροφορίες πληρωμής που παρέχονται στον Επεξεργαστή Πληρωμών είναι ενημερωμένες, πλήρεις και ακριβείς. Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Πληρωμών δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει πληρωμή σε εσάς για οποιονδήποτε λόγο, ενδέχεται να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την επιλεξιμότητά σας να λαμβάνετε πληρωμές μεριδίου εσόδων βάσει των παρόντων Όρων ή/και να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα. Οποιαδήποτε πληρωμή προς εσάς εξαρτάται πάντα από τυχόν ελέγχους απάτης και άλλους νομικούς ελέγχους που εμείς ή ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Πληρωμών μπορεί (κατά τη διακριτική μας ευχέρεια) να θέσουμε σε εφαρμογή και να διενεργήσουμε. Εκτός εάν προεγκριθεί διαφορετικά γραπτώς από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του Χ, δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε τρίτο μέρος να λάβει πληρωμή εκ μέρους σας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους.

Εάν σκοπεύετε να αμφισβητήσετε το ποσό οποιασδήποτε πληρωμής μεριδίου εσόδων που έγινε σε εσάς, πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως το Χ εντός 30 ημερών από τη λήψη αυτής της πληρωμής. Η παράλειψή σας να το κάνετε αυτό θα συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με την πληρωμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης για να στείλετε αυτήν την ειδοποίηση μεταβαίνοντας στην ενότητα Λήψη υποστήριξης από τις Ρυθμίσεις και το απόρρητο> Νομισματοποίηση> Λάβετε υποστήριξη στο μενού πλοήγησης του λογαριασμού σας Χ. Όλες οι πληρωμές προς εσάς βασίζονται στα ποσά των μεριδίων εσόδων όπως καθορίζονται από το Χ και θα είναι οριστικές και δεσμευτικές.

 

5. Καμία εγγύηση εσόδων από συνδρομές

Οι Συνδρομές δεν αποτελούν επίσημο χρήμα, νόμισμα, ισοδύναμο νομίσματος, ηλεκτρονικό χρήμα ή οποιοδήποτε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου πληρωμής (ή συνδέονται με κάτι τέτοιο) και οι Συνδρομές δεν έχουν χρηματική αξία και δεν αποτελούν ιδιοκτησία. Δεν υποσχόμαστε ότι η αγορά Συνδρομών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαργύρωση οποιουδήποτε εγγυημένου χρηματικού ποσού ή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού. Συμφωνείτε ότι έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα να διαχειριζόμαστε, να ρυθμίζουμε, να ελέγχουμε, να τερματίζουμε και/ή να τροποποιούμε τα δικαιώματα άδειας χρήσης που διέπουν τις Συνδρομές κατά το δοκούν, χωρίς ευθύνη απέναντί σας. Συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας, και δεν θα ισχυριστείτε ότι είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας, με βάση την πώληση Συνδρομών για την πρόσβαση στο λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μεριδίου των εσόδων που κερδίζουμε από την πώληση Συνδρομών.

Έχουμε επίσης το δικαίωμα να σταματήσουμε εντελώς την πώληση Συνδρομών και την εξαργύρωση Συνδρομών, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς καμία ευθύνη απέναντί σας.

Επίσης, δεν εγγυόμαστε ότι όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο λογαριασμό σας θα έχουν αγοράσει μια Συνδρομή.

 

6. Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή των φόρων σας

Είστε υπεύθυνοι για την καταβολή των εφαρμοστέων φόρων (όπως ορίζονται παρακάτω), εάν υπάρχουν, που οφείλονται στις φορολογικές αρχές και προκύπτουν από ή σε σχέση με τη λήψη οποιασδήποτε πληρωμής μεριδίου των εσόδων που αποκτά το Χ από τις πωλήσεις Συνδρομών. Το Χ μπορεί να αφαιρέσει ή να παρακρατήσει οποιουσδήποτε φόρους που μπορεί να είναι νομικά υποχρεωμένο να αφαιρέσει ή να παρακρατήσει από οποιαδήποτε ποσά πληρωτέα σε εσάς, και η πληρωμή σε εσάς μειωμένη κατά τις εν λόγω αφαιρέσεις ή παρακρατήσεις θα αποτελεί πλήρη πληρωμή και διακανονισμό των πληρωτέων ποσών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα παρέχει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος κάθε φορολογική τεκμηρίωση που είναι εύλογα αναγκαία για την πραγματοποίηση ή τη λήψη πληρωμών στο πλαίσιο του παρόντος. Όπως χρησιμοποιείται ανωτέρω, " Φόροι" σημαίνει οποιουσδήποτε φόρους εισοδήματος, χαρτοσήμου, πωλήσεων, χρήσης, προστιθέμενης αξίας ή άλλους φόρους, δασμούς, επιβαρύνσεις, τέλη, κρατήσεις ή παρακρατήσεις.

 

7. Τερματισμός αυτών των όρων και άλλες ενέργειες που μπορεί να λάβουμε

Οι παρόντες Όροι θα αρχίσουν να ισχύουν από την ημερομηνία που κάνετε κλικ για να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους (ανεξάρτητα από το αν γίνετε δεκτοί ή όχι στο Πρόγραμμα) και θα συνεχίσουν να ισχύουν έως ότου καταγγελθούν από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη, όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία. Μπορείτε να αποχωρήσετε από τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση στο Χ, μεταβαίνοντας στην επιλογή Λήψη υποστήριξης από την επιλογή Ρυθμίσεις και απόρρητο> Νομισματοποίηση> Λήψη υποστήριξης στο μενού πλοήγησης του λογαριασμού σας στο Χ. Το Χ μπορεί να καταγγείλει τους παρόντες Όρους, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Χ, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, εάν παρουσιάσετε εσφαλμένα τον εαυτό σας ή το λογαριασμό συνδρομής σας, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους, τη Συμφωνία Χρήστη του Χ ή οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή εάν δεν πληροίτε πλέον τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να μην καταστήσουμε διαθέσιμες τις Συνδρομές στο λογαριασμό ενός Δημιουργού, να περιορίσουμε τον αριθμό των Συνδρομών που μπορούμε να πουλήσουμε για πρόσβαση σε ένα λογαριασμό ή να περιορίσουμε το μερίδιο των εσόδων από τις Συνδρομές που μπορεί να καταβληθεί σε έναν Δημιουργό, μεταξύ άλλων με βάση τον όγκο ή το χρονικό πλαίσιο, να αναστείλουμε, να αφαιρέσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση στο λογαριασμό Συνδρομών ενός Δημιουργού ή να παύσουμε να παρέχουμε σε έναν Δημιουργό το σύνολο ή μέρος του Προγράμματος, να αφαιρέσουμε έναν Δημιουργό από το Πρόγραμμα ή/και να παρακρατήσουμε, να αναστείλουμε, να ανακτήσουμε ή να συμψηφίσουμε τις πληρωμές μεριδίου εσόδων (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ποσού που μπορεί να έχει αποδοθεί σε ή από παρελθούσες ή μελλοντικές πωλήσεις Συνδρομών για πρόσβαση στο λογαριασμό ενός Δημιουργού), εάν πιστεύουμε ότι ο Δημιουργός ή ο λογαριασμός Συνδρομών του Δημιουργού παραβιάζει ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, τη Συμφωνία Χρήστη του Χ ή οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.

Με τον τερματισμό των παρόντων Όρων και/ή της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα: (α) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις βάσει των παρόντων Όρων θα παύσουν αμέσως, (β) όλες οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τερματισμού θα εξακολουθήσουν να υφίστανται, με την επιφύλαξη των ακόλουθων: (i) εάν έχετε συμπληρώσει το κατώτατο όριο ελάχιστης πληρωμής κατά τη στιγμή της καταγγελίας των παρόντων Όρων, ο Διαχειριστής Πληρωμών θα επιχειρήσει να σας καταβάλει τα ποσά που δεν έχουν πληρωθεί. Εάν, ωστόσο, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Πληρωμών δεν είναι σε θέση να σας καταβάλει την πληρωμή λόγω περιστάσεων πέραν του ελέγχου του, θα χάσετε αυτόματα όλα τα εν λόγω ποσά και το Χ δεν θα οφείλει κανένα και όλα τα εν λόγω ποσά, ή (ii) εάν δεν έχετε ακόμη συμπληρώσει το Κατώτατο Όριο Πληρωμής, κανένα ποσό δεν θα σας καταβληθεί ή δεν θα σας οφείλεται.

 

8. Εμπιστευτικότητα

Κατά τη διάρκεια και μετά τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, δεν θα αποκαλύψετε οποιεσδήποτε ιδιόκτητες ή/και μη δημόσιες πληροφορίες του Χ που σας παρέχονται ή στις οποίες έχετε πρόσβαση σε σχέση με το Πρόγραμμα ("Εμπιστευτικές Πληροφορίες"), εκτός εάν σας έχει δοθεί γραπτή εξουσιοδότηση από το Χ ή εάν απαιτείται από το νόμο ή δικαστική απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) θα ενημερώσετε αμέσως το Χ εγγράφως για την απαίτηση αποκάλυψης και (β) θα αποκαλύψετε μόνο το τμήμα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που απαιτείται από το νόμο. Ειδοποιείτε αμέσως το Χ για οποιαδήποτε πραγματική ή ύποπτη κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των Εμπιστευτικών πληροφοριών. Με τη λήξη των παρόντων Όρων ή/και της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα, θα καταστρέψετε ή θα διαγράψετε αμέσως κάθε Εμπιστευτική Πληροφορία που έχετε στην κατοχή ή τον έλεγχό σας.

 

9. Δήλωση αποποίησης

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (Ή ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή/ΚΑΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή/ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ", ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΤΟ Χ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ή ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ. ΤΟ Χ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ: (I) ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΙ (II) ΤΟ ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΤΟ Χ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ, ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ή ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ).

 

10. Περιορισμός της ευθύνης

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Χ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ Η ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Η ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ (i) ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ (ή την ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ), (ii) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Χ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΥΝΗΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ, (iii) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Χ, Ή (iv) ΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΣΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Χ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡIΩΝ ΗΠΑ (100,00 $ ΗΠΑ) Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ X, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ X ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ. ΟΙ "ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ X" ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ X, ΤΙΣ ΜΗΤΡΙΚΕΣ, ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ.

Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ X ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ, ΔΟΛΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ, ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ X ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ (US$100,00).

 

11. Αντιπροσωπείες και Εγγυήσεις

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) διαθέτετε ή έχετε αποκτήσει και θα διατηρείτε όλα τα δικαιώματα, τις εξουσιοδοτήσεις και τις άδειες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των υποχρεώσεών σας βάσει των παρόντων Όρων και για την προσφορά, φιλοξενία και χρηματική εκμετάλλευση του λογαριασμού Συνδρομών σας σε σχέση με το Πρόγραμμα χωρίς περαιτέρω πληρωμές από το Χ σε οποιονδήποτε τρίτο, (β) όλες οι πληροφορίες που έχετε παράσχει στο Χ ή/και στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Πληρωμών για την εγγραφή και τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι σωστές, ακριβείς, πλήρεις και επίκαιρες ανά πάσα στιγμή, (γ) είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, (δ) έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, εξουσία και εξουσιοδότηση για να συνάψετε τους παρόντες Όρους, (ε) συμμορφώνεστε και θα εξακολουθείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες, καταστατικά, διατάγματα, κανονισμούς και ηθικές υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση οποιωνδήποτε ενεργειών σας στο πλαίσιο του παρόντος (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των σχετικών νόμων περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου, νόμους που ισχύουν για διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες ή δώρα, νόμοι περί διαφήμισης και κανόνες και κανονισμοί της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC), όπως οι Οδηγίες της FTC σχετικά με τη χρήση των εγκρίσεων και των μαρτυριών στη διαφήμιση), και δεν θα προκαλέσετε παραβίαση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω από το Χ ή/και τον Διαχειριστή Πληρωμών, (στ) θα τηρείτε ανά πάσα στιγμή τη Συμφωνία Χρήστη του Χ, και (ζ) ο λογαριασμός Συνδρομών σας δεν θα παραβιάζει ή δεν θα προσβάλλει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών μυστικών, συμβάσεων, δικαιωμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων ή δικαιωμάτων δημοσιότητας) ούτε θα περιέχει υλικό που, αν βασιστεί σε αυτό, θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή ιδιοκτησία.

 

12. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε τις οντότητες Χ (συλλογικά, " Αποζημιωθέντα Πρόσωπα ") από και έναντι όλων των απαιτήσεων, ευθυνών, ζημιών και εξόδων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, των ποσών διακανονισμού και των εύλογων νομικών αμοιβών), που εγείρονται κατά οποιουδήποτε/ων Αποζημιωθέντος/ων Προσώπου/ων, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με: (α) τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, (β) την παραβίαση των δηλώσεων, εγγυήσεων και υποχρεώσεών σας, όπως ορίζονται στους παρόντες Όρους, ή (γ) την αμέλεια ή το παράπτωμά σας. Οι υποχρεώσεις αποζημίωσής σας βάσει του παρόντος θα υπόκεινται σε: (i) τα Αποζημιωμένα Πρόσωπα να σας ειδοποιήσουν αμέσως εγγράφως για την απαίτηση, με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ειδοποίηση δεν θα σας απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις αποζημίωσής σας, εκτός και μόνο στο βαθμό που η καθυστέρηση αυτή μειώνει σημαντικά την ικανότητά σας να υπερασπιστείτε την εν λόγω απαίτηση, (ii) τα Αποζημιωμένα Πρόσωπα να συνεργαστούν εύλογα μαζί σας όσον αφορά την υπεράσπιση και το διακανονισμό της εν λόγω απαίτησης και (iii) να επιτρέψετε στο Χ, κατ' επιλογή του, να συμμετέχει και να ελέγχει την υπεράσπιση και το διακανονισμό της εν λόγω απαίτησης. Δεν θα διευθετήσετε οποιαδήποτε τέτοια αξίωση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο οποιοδήποτε συμφέρον των Αποζημιωμένων Προσώπων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Αποζημιωμένων Προσώπων- υπό την προϋπόθεση ότι τα Αποζημιωμένα Πρόσωπα θα συνεργαστούν εύλογα με την εν λόγω υπεράσπιση ή διευθέτηση, κατόπιν αιτήματος και δαπάνης σας.

 

13. Συμφωνία επίλυσης διαφορών-δεσμευτική διαιτησία και παραίτηση από ομαδικές αγωγές

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ.  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Γενικά. Οι ακόλουθες διατάξεις είναι σημαντικές όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ εσάς και του X σχετικά με τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του X που αναφέρονται στους παρόντες Όρους. Με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρέσεων που ορίζονται σε αυτήν την Ενότητα, εσείς και ο Χ συμφωνείτε να επιλύσετε τυχόν διαφορές, αξιώσεις ή διαμάχες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους ή/και τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα (μεμονωμένα "Διαφωνία" ή περισσότερες από μία, "Διαφορές").

Αρχική επίλυση διαφορών. Οι περισσότερες διαφορές μεταξύ εσάς και του X μπορούν να επιλυθούν ανεπίσημα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας την Υποστήριξη Επί Πληρωμή εδώ. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, παρακαλείστε να δώσετε μια σύντομη περιγραφή της φύσης και των βάσεων των ανησυχιών σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τη συγκεκριμένη βοήθεια που ζητάτε. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω της παρούσας διαδικασίας υποστήριξης για τη διευθέτηση οποιασδήποτε Διαφοράς εκτός από τις Εξαιρούμενες Διαφορές. Εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι η καλόπιστη συμμετοχή σε αυτή την ανεπίσημη διαδικασία είναι απαραίτητη και πρέπει να ολοκληρωθεί όπως ορίζεται παραπάνω πριν οποιοδήποτε από τα δύο μέρη μπορεί να κινήσει διαδικασία διαιτησίας σχετικά με οποιαδήποτε Διαφορά.

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. Εάν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνημένη λύση μαζί σας σχετικά με μια Διαφορά εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που αρχίζει η άτυπη επίλυση διαφορών σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη περί Αρχικής Επίλυσης Διαφορών, τότε είτε εσείς είτε εμείς μπορούμε να κινήσουμε δεσμευτική διαιτησία, η οποία θα είναι το μοναδικό μέσο για την επίλυση οποιασδήποτε Διαφοράς, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω και εκτός από αξιώσεις που εγείρονται σε δικαστήριο μικροδιαφορών ή εξαιρούμενες διαφορές, εκτός εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε. Συγκεκριμένα, όλες οι Διαφορές θα επιλύονται οριστικά αποκλειστικά μέσω δεσμευτικής διαιτησίας που θα διαχειρίζεται η Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας («ΑΑΑ») στη Νέα Υόρκη, ΝΥ και μέσω ενός μόνο διαιτητή που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Διαιτησίας Καταναλωτών της ΑΑΑ, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.adr.org ή καλώντας την ΑΑΑ στο 1.800.778.7879, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται παρακάτω. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ X ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΡΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΕΝΟΡΚΟΥΣ Ή ΔΙΚΑΣΤΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ.

Εκτός από τις Εξαιρούμενες Διαφορές, ο διαιτητής και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό δικαστήριο ή υπηρεσία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλύει οποιαδήποτε Διαφορά, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε αξίωσης ότι το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων είναι άκυρο ή ακυρώσιμο ή αν μια Διαφορά υπόκειται σε διαιτησία. Ο διαιτητής είναι εξουσιοδοτημένος να χορηγήσει οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα θα ήταν διαθέσιμο σε ένα δικαστήριο βάσει του νόμου ή της καθαρής θέσης, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω βοήθημα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων) περιορίζεται στις ατομικές σας συνθήκες. Παρά τις απαιτήσεις της παρούσας διάταξης περί διαιτησίας, εάν η Διαφορά περιλαμβάνει αξίωση για δημόσια ασφαλιστικά μέτρα, μπορείτε να επιλέξετε να διαχωρίσετε την εν λόγω αξίωση από τη διαδικασία διαιτησίας και να την ασκήσετε σε οποιοδήποτε δικαστήριο κατάλληλης δικαιοδοσίας. Η απόφαση του διαιτητή είναι γραπτή και δεσμευτική για τα μέρη και μπορεί να εκδοθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Χ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΕΤΕ.  Πρέπει να εγείρετε οποιαδήποτε αξίωση κατά του Χ εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε η αξίωση ή, εκτός εάν το ισχύον δίκαιο προβλέπει ότι η συνήθης παραγραφή της εν λόγω αξίωσης δεν μπορεί να συντομευθεί με συμφωνία. Εάν δεν υποβάλετε αξίωση εντός αυτής της περιόδου, παραιτείστε, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, από όλα τα δικαιώματα που έχετε σε αυτήν την αξίωση και το X δεν θα έχει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτήν την αξίωση.

Διαδικασία κατάθεσης και κόστος. Για να ξεκινήσετε μια διαιτησία, μπορείτε να λάβετε οδηγίες υποβολής στη διεύθυνση:https://adr.org/Support. Το Χ θα καταβάλει το αρχικό τέλος κατάθεσης του καταναλωτή ύψους 200 δολαρίων, ωστόσο, παρά τους αντίθετους κανόνες της ΑΑΑ, τα μέρη συμφωνούν να μοιραστούν εξίσου όλα τα άλλα έξοδα της διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των εξόδων του διαιτητή, εκτός από την περίπτωση που απαιτείται από τον νόμο. Ο διαιτητής (και όχι η ΑΑΑ) έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει τυχόν διαφορές που προκύπτουν σχετικά με την κατανομή των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των εξόδων του διαιτητή. Εάν ο διαιτητής διαπιστώσει ότι οι αξιώσεις υποβλήθηκαν με σκοπό την παρενόχληση ή ήταν προφανώς επιπόλαιες, ο διαιτητής μπορεί να ανακατανείμει την αποζημίωση και τα διοικητικά τέλη του διαιτητή, συμπεριλαμβανομένων των τελών κατάθεσης και ακρόασης, όπως ορίζεται στους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της AAA.  Τα μέρη κατανοούν ότι, ελλείψει αυτής της υποχρεωτικής διάταξης, θα είχαν το δικαίωμα να προσφύγουν στο δικαστήριο και να έχουν δίκη με ενόρκους. Κατανοούν επίσης ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος της διαιτησίας μπορεί να υπερβαίνει το κόστος της δικαστικής διαδικασίας και ότι το δικαίωμα ανακάλυψης μπορεί να είναι πιο περιορισμένο στη διαιτησία απ' ό,τι στο δικαστήριο.

Τοποθεσία. Η διαιτησία θα διεξαχθεί μόνο βάσει εγγράφων ή μπορείτε να επιλέξετε να διεξαχθεί η διαδικασία μέσω τηλεφώνου, βίντεο ή αυτοπροσώπως.  Για την προσωπική διαιτησία, η διαδικασία θα διεξαχθεί στην πόλη ή την κομητεία όπου διαμένετε ή, εάν δεν διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, Κομητεία της Νέας Υόρκης.

Παραίτηση από ομαδικές αγωγές. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ, Ή ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΣΗ. Εκτός εάν εσείς και εμείς συμφωνήσουμε εγγράφως, ο διαιτητής δεν μπορεί να συνενώσει τις διαδικασίες ή τις αξιώσεις περισσότερων του ενός ατόμου και δεν μπορεί να προεδρεύει με άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε μορφή εκπροσώπησης ή ομαδικής διαδικασίας.

Διαχωρισμός. Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας Επίλυσης Διαφορών δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως προς μια συγκεκριμένη αξίωση για ανακούφιση ή θεραπεία (όπως ασφαλιστικά μέτρα), τότε η εν λόγω αξίωση ή θεραπεία (και μόνο αυτή η αξίωση ή θεραπεία) θα πρέπει να διαχωριστεί και να ασκηθεί σε δικαστήριο κατάλληλης δικαιοδοσίας και όλες οι άλλες αξιώσεις θα πρέπει να επιλυθούν σε διαιτησία.

Εξαίρεση - Εξαιρούμενες διαφορές και αξιώσεις μικροδιαφορών - Επιλογή φόρουμ. Ανεξάρτητα από την απόφαση των μερών να επιλύουν όλες τις άλλες Διαφορές μέσω διαιτησίας, οποιεσδήποτε διαφορές, αξιώσεις ή διαφωνίες που προκύπτουν από απάτη («Εξαιρούμενες Διαφορές») θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ομοσπονδιακών ή πολιτειακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην κομητεία της Νέας Υόρκης, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες, και εσείς συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων και παραιτείστε από κάθε ένσταση ως προς την έλλειψη κατάλληλου δικαστηρίου.  Με την επιφύλαξη και παρά τα ανωτέρω, συμφωνείτε ότι, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, το X μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Διαφορά εναντίον σας σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών.  Οποιοδήποτε μέρος μπορεί επίσης να προσφύγει σε δικαστήριο μικροδιαφορών για διαφορές ή αξιώσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εν λόγω δικαστηρίου.  

Δικαίωμα εξαίρεσης 30 ημερών. Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε και να μην δεσμεύεστε από αυτές τις διατάξεις περί διαιτησίας που αναφέρονται παραπάνω, μπορείτε να στείλετε γραπτή ειδοποίηση για την απόφασή σας να εξαιρεθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

X Corp.
Υπόψη: Νομικό Τμήμα - Εξαίρεση Διαιτησίας
1355 Market Street, Suite 900
Σαν Φρανσίσκο, CA 94103

Εάν έχετε ήδη γίνει δεκτός στο Πρόγραμμα, μπορείτε να υποβάλετε την ειδοποίηση αποχώρησής σας από το Πρόγραμμα, μεταβαίνοντας στη διεύθυνση γράφοντας στη διεύθυνση Υποστήριξη Επί Πληρωμή εδώ.

Η έγγραφη ειδοποίησή σας πρέπει να περιλαμβάνει το όνομά σας, το όνομα χρήστη του λογαριασμού σας στο X, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου που σχετίζεται με το όνομα χρήστη του λογαριασμού σας, καθώς και μια σαφή δήλωση ότι δεν επιθυμείτε να επιλύσετε τις Διαφορές με το X.

Η ειδοποίηση πρέπει να αποσταλεί εντός 30 ημερών από την αποδοχή των παρόντων Όρων, διαφορετικά θα είστε υποχρεωμένοι να θέσετε υπό διαιτησία τις διαφορές σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω διατάξεων.  Μπορείτε επίσης να στείλετε την ειδοποίηση πριν αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους, οπότε θα θεωρήσουμε ότι έχετε αποχωρήσει από τη διαιτησία.  Η απόφασή σας να εξαιρεθείτε από την παρούσα διάταξη περί διαιτησίας δεν θα έχει καμία αρνητική επίπτωση στη σχέση σας με το X ή στην παροχή λειτουργιών ή υπηρεσιών από το X προς εσάς.  Εάν εξαιρεθείτε από τις εν λόγω διατάξεις, το X δεν θα δεσμεύεται επίσης από αυτές.

Αλλαγές στο παρόν τμήμα. Θα παρέχουμε ειδοποίηση 60 ημερών για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή σε αυτήν τη Συμφωνία Επίλυσης Διαφορών. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την 60ή ημέρα και θα ισχύουν μελλοντικά μόνο για τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν μετά την 60ή ημέρα.

Επιλογή δικαίου. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΜΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Στο βαθμό που το ουσιαστικό δίκαιο της πολιτείας εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε διαφορά, εφαρμόζεται το δίκαιο της πολιτείας του Τέξας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Επιβίωση. Η παρούσα Συμφωνία επίλυσης διαφορών ισχύει και μετά τη λήξη της σχέσης μεταξύ εσάς και του X, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης ή της διαγραφής από οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή επικοινωνίες που παρέχονται από το X.

 

 

14. Τροποποίηση Όρων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτούς τους Όρους, από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για αναθεωρήσεις υλικού, για παράδειγμα μέσω ειδοποίησης υπηρεσίας ή μέσω email στο email που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας. Η συνέχιση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών θα θεωρείται ως αποδοχή τέτοιων αλλαγών. Εάν τυχόν αλλαγές δεν είναι αποδεκτές από εσάς, μπορείτε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση στο X και διακοπή της χρήσης των χαρακτηριστικών Συνδρομές.

Οι Όροι Δημιουργού Συνδρομές είναι γραμμένοι στα Αγγλικά, αλλά διατίθενται σε πολλές γλώσσες μέσω μεταφράσεων. Το X προσπαθεί να κάνει τις μεταφράσεις όσο το δυνατόν ακριβέστερες στην αρχική αγγλική έκδοση. Ωστόσο, σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ή ασυνέπειας, υπερισχύει η αγγλική έκδοση των Όρων Δημιουργού Συνδρομών. Αναγνωρίζετε ότι τα Αγγλικά θα είναι η γλώσσα αναφοράς για την ερμηνεία και τη δημιουργία των Όρων Συνδρομών Δημιουργού.

 

15. Δεν είστε υπάλληλός μας

Αντιλαμβάνεστε ότι η σχέση σας μαζί μας είναι αποκλειστικά αυτή του χρήστη των υπηρεσιών μας, ως ανεξάρτητη οντότητα. Δεν είστε υπάλληλός μας. Κανένα πρακτορείο, εταιρική σχέση ή κοινοπραξία δεν προορίζεται ή δημιουργείται από αυτούς τους Όρους ή τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα και τις ευθύνες για τη φύση και τη νομιμότητα του περιεχομένου σας, τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται και προσφέρεται και εάν αποφασίζετε να το προσφέρετε καθόλου.

 

16. Διάφορα

α. Σχόλια. Ο Δημιουργός μπορεί να παρέχει στο X σχόλια σχετικά με το Πρόγραμμα ή/και την αξιολόγηση και χρήση από τον δημιουργό λειτουργιών και υπηρεσιών που παρέχονται από το X ("Σχόλια "). Συμφωνείτε ότι το X και οι εντολοδόχοι του μπορούν ελεύθερα να αντιγράψουν, να τροποποιήσουν, να δημιουργήσουν παράγωγα έργα, να εμφανίσουν δημόσια, να αποκαλύψουν, να διανείμουν, να χορηγήσουν άδεια χρήσης και να εκχωρήσουν περαιτέρω άδεια, να ενσωματώσουν και να χρησιμοποιήσουν άλλως τα Σχόλια, συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων έργων αυτών, για οποιονδήποτε και όλους τους εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς χωρίς προσδοκία καταβολής ή διάθεσης οποιουδήποτε είδους από εσάς ή προς εσάς. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν εμποδίζει το X να αναπτύσσει λειτουργίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδέχεται να είναι ανταγωνιστικές με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Δημιουργού ή οποιουδήποτε πελάτη ή τελικού χρήστη του Δημιουργού.

β. Ισχύον δίκαιο. 

 • Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας του Τέξας και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ εσάς και του Χ θα υπόκειται στην Ενότητα 13 ανωτέρω (Συμφωνία επίλυσης διαφορών)

 • Εάν ζείτε σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε κράτος της ΕΖΕΣ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα ισχύουν οι υποχρεωτικοί νόμοι της χώρας διαμονής σας και ενδέχεται να κινηθούν νομικές διαδικασίες στα σχετικά δικαστήρια σύμφωνα και σύμφωνα με τους νόμους της χώρας διαμονής σας. 

 • Εάν ζείτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενός κράτους μέλους της ΕΕ, ενός κράτους της ΕΖΕΣ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτοί οι Όροι θα διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας του Τέξας.

γ. Ειδοποιήσεις. Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις στο X πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση:  X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Νομικό Τμήμα, μέσω πρώτης θέσης ή αεροπορικής αλληλογραφίας ή ολονύκτιας ταχυμεταφοράς, με αντίγραφο μέσω email στη διεύθυνση legalnotices@x.com και θεωρούνται ότι δίνονται κατά την παραλαβή. Η ειδοποίηση προς εσάς μπορεί να ληφθεί με την αποστολή email στη διεύθυνση email που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας X ή με τη δημοσίευση ενός μηνύματος στον λογαριασμό σας X ή στην Υπηρεσία X και θεωρείται ότι ελήφθη όταν σταλεί (για email) ή αναρτηθεί.

δ. Παραίτηση. Η αδυναμία του X να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα θεωρηθεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Η παραίτηση του X από οποιαδήποτε παράλειψη δεν αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράλειψη.

ε. Παραμονή σε ισχύ; Διαχωρισιμότητα. Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, οι οποίες ρητώς ή από τη φύση τους συνεχίζονται μετά τον τερματισμό των παρόντων Όρων, θα ισχύουν και θα παραμείνουν σε ισχύ μετά την πραγματοποίησή τους. Οι μη εφαρμοστέες διατάξεις θα τροποποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν την πρόθεση των μερών και οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

ζ. Ανάθεση εργασίας. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε αυτούς τους Όρους ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τους παρόντες, και οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια θα είναι άκυρη.

στ. Ανωτέρα βία. Κανένα μέρος δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία ή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει των παρόντων Όρων για λόγους πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πράξεων του Θεού, πράξεων του δημόσιου εχθρού, κυβερνητικών πράξεων, πυρκαγιών, πλημμύρες, επιδημίες (συμπεριλαμβανομένου του COVID-19), περιορισμοί καραντίνας, απεργίες, αστικές αναταραχές, πράξεις ή απειλούμενες τρομοκρατικές ενέργειες, αποτυχία ή καθυστέρηση τηλεπικοινωνιών ή τεχνικού εξοπλισμού ή υποδομής ή εμπάργκο εμπορευμάτων (" Γεγονός Ανωτέρας Βίας"), και κάθε μέρος θα απαλλάσσεται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το παρόν για τη διάρκεια αυτού του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας. Εάν το συμβάν Ανωτέρας Βίας δεν σας επιτρέπει να παρέχετε τον λογαριασμό σας Συνδρομές όπως εκπροσωπείτε από εσάς, δεν θα δικαιούστε να λάβετε έσοδα για οποιοδήποτε από τα Συνδρομές στον λογαριασμό σας Συνδρομές που έχουν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιούνται με άλλο τρόπο όπως εκπροσωπείτε από εσάς.

η. Ολόκληρη η συμφωνία. Αυτοί οι Όροι (συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας χρήστη X που αναφέρεται εδώ) αποτελούν την πλήρη συνεννόηση μεταξύ του X και εσάς σχετικά με το αντικείμενο των παρόντων Όρων και συγχωνεύουν και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες επικοινωνίες, κατανόηση και συμφωνίες μεταξύ των μερών σχετικά με το θέμα, είτε γραπτή είτε προφορική.