Vilkår for innholdsskapere for abonnementer

goglobalwithtwitterbanner

Gjelder fra 24. mai 2024 

 

Vilkår for innholdsskapere for abonnementer

Vilkårene for innholdsskapere for abonnementer gjelder mellom deg og X Corp., på vegne av seg selv og dets tilknyttede enheter (X/vi) og styrer din deltakelse i X sitt innholdsskaperprogram for abonnementer. I disse vilkårene betyr «tilknyttet konto» enhver enhet som direkte eller indirekte kontrollerer, er kontrollert av eller er under felles kontroll med X, og «du/deg/din/ditt/dine» eller «innholdsskaper» betyr deg, en person, et selskap eller en annen enhet med en X-konto som deltar i programmet. Hvis du inngår disse vilkårene på vegne av en enhet, garanterer du at du er autorisert på denne enhetens vegne.

For å delta i programmet må du være minst 18 år og lovlig bosatt i USA, og oppfylle de andre kvalifikasjonskravene som er angitt i del 2.

I tillegg til disse vilkårene er din bruk av abonnementer (definert nedenfor) underlagt våre bruksvilkår, vår personvernerklæring, våre regler og retningslinjer (herunder de nye retningslinjene for abonnementer) samt alle retningslinjer som er innlemmet (samlet kalt X sin brukeravtale).

Les vilkårene for innholdsskapere for abonnementer nøye for å være sikker at du forstår gjeldende vilkår og unntak. Hvis du bor i USA, bør du være oppmerksom på at disse vilkårene inneholder viktig informasjon som gjelder for deg om løsning av tvister gjennom bindende voldgift og ikke i domstol, herunder fraskrivelse av retten til å fremsette krav som gruppesaksmål samt retten til å trekke deg ut. Videre er det en begrensning i retten til å fremsette krav mot X mer enn 1 år etter at de relevante hendelsene har skjedd. Dette påvirker dine rettigheter og forpliktelser hvis det oppstår tvister med X. Del 13 går nærmere inn på disse bestemmelsene.

Godtakelse. Når du deltar i programmet (hvis du har blitt godkjent av X) eller på annen måte angir godkjenning (f.eks. ved å godta disse vilkårene når du søker på programmet, klikke på «Jeg godtar»osv.), erklærer du at du har lest, forstått og samtykker i å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke samtykker, skal du ikke delta i programmet eller opprette en abonnementskonto.

 

1. Program for innholdsskapere for abonnementer

Programmet gir tilhengerne dine muligheten til å støtte deg ved å betale for et abonnement som tilbys av X for tilgang tjenesten på www.x.com og eventuelle etterfølgende nettsteder, og alle apper og API-er som X eier, driver eller kontrollerer (samlet kalt X-tjenesten). X-kontoen du velger å bruke til å delta i dette programmet (herunder alle funksjoner og fordeler som for eksempel innhold, fellesskap, tilgang, anerkjennelse samt avtaler og rabatter som du gjør tilgjengelig for abonnenter i forbindelse med kontoen), kalles abonnementskontoen. Brukere som bruker X-tjenesten, kan foreta månedlige abonnementsbetalinger til X (abonnement) for å få tilgang til abonnementskontoen din.

Når du setter opp abonnementskontoen din, bestemmer du de spesifikke prisene for abonnementene (basert på prisalternativene fra X, som er innebygd i funksjonen), forutsatt at Twitter forbeholder seg retten til å legge begrensninger på abonnementene vi tilbyr for å få tilgang til kontoen din. Det gjelder blant annet beløpet som kan belastes for et bestemt abonnement, hvem som kan kjøpe et abonnement (f.eks. minimumsalder) samt antallet abonnementer som kan kjøpes til en bestemt abonnementskonto. I tillegg kan X fra tid til annen endre (f.eks. legge til eller fjerne) typer eller verdier av abonnementspriser, betalingsmåter for brukere som kjøper abonnementer, eller andre programrelaterte funksjoner.

Du erkjenner at X offentlig kan vise eller knytte informasjon til abonnementskontoen din, herunder antall abonnenter og identiteten til kjøperne av abonnementene, så lenge den er tilgjengelig på X-tjenesten.

Du erkjenner videre at X forbeholder seg retten til å håndtere og analysere innhold fra abonnementskontoen din på samme måte som innhold du legger ut offentlig utenfor abonnementskontoen på X-tjenestene.

Du gir herved X rett til å bruke og gjenbruke, og til å gi andre som handler på vegne av X, rett til å bruke og gjenbruke navn, fotografi, likhet (inkludert karikatur), stemme og biografisk informasjon knyttet til deg, samt reproduksjon eller simulering av dette i alle former innen medier eller teknologi som nå er kjent eller senere utvikles (blant annet film, video og digitale eller andre elektroniske medier) i forbindelse med X sine reklame- og markedsføringsaktiviteter. 

 

2. Kvalifisering for programmet og andre krav

For at X skal kunne gi abonnementer tilgang til kontoen din og for at du skal være berettiget til å få utbetalt en andel av inntektene opptjent av X for salget av abonnementer, må du være godkjent av X for å være med på programmet. Kvalifikasjonskravene for programmet finnes her. Når du godtar disse vilkårene, samtykker du i at X bruker dataene du oppgir i søknadsskjemaet du sender inn, for å vurdere å godkjenne deg for programmet. X må godkjenne deg før du får delta i programmet.

Vær oppmerksom på at ansatte i X, våre tjenester og tilknyttede selskaper ikke er kvalifisert for deltakelse i programmet, med mindre annet er forhåndsgodkjent av autorisert personell hos X.

X bruker en betalingspartner for å foreta inntektsandelsbetalinger til deg, som delvis er basert på abonnementer solgt for tilgang til kontoen din. For å delta i programmet må du først opprette en konto hos betalingspartneren, som krever at du for eksempel må bevise identitet eller bosted. Hvis du gir betalingspartneren en adresse utenfor staten California, bekrefter du at du utfører tjenestene under disse vilkårene utenfor staten California. Du vil også bli bedt om å sende inn betalings- og skatteinformasjon til betalingspartneren. Hvis X eller betalingspartneren under søknads- eller betalingsprosessen eller senere bestemmer at betalinger av en eller annen grunn ikke kan gjøres til deg, kan du ikke være med i programmet. Når du godta disse vilkårene, gir du X uttrykkelig fullmakt til å få tilgang til data om din betalingspartnertilkoblede kontoaktivitet og transaksjoner og å utføre andre aktiviteter i forbindelse med behandling og overvåking av inntektsandelsbetalinger i henhold til disse vilkårene.

 

3. Regler og begrensninger

I henhold til disse vilkårene godtar du at X har rett til å tilby, vise og gjøre tilgjengelig tilgang til abonnementskontoen din gjennom X-tjenesten og selge abonnementer for at brukere skal få tilgang til kontoen din. I bytte mot disse lisensierte rettighetene og at du gir disse fordelene og funksjonene ved abonnementskontoen din, kan du få utbetalt en andel av inntekten X tjener på abonnementer kjøpt fra X, som beskrevet nedenfor i del 4.

Du godtar at følgende regler og restriksjoner gjelder for deltakelse i programmet samt for din kvalifisering til å få utbetalt en andel av inntekten X tjener på salget av abonnementer:

 1. Du er ansvarlig for abonnementskontoen din. Det innebærer blant annet å sikre at du tilbyr fordelene og funksjonene i abonnementskontoen, at du nøyaktig beskriver fordelene og funksjonene i abonnementskontoen, og at abonnementsprisen du valgte da du konfigurerte kontoen, er i samsvar med verdien av fordelene og funksjonene i abonnementskontoen.
 2. Du godtar følgende: (a) At ingenting i abonnementskontoen din er villedende. (b) At verbale og visuelle uttalelser fra deg er sannferdige og begrunnede. (c) At meninger, konstateringer eller erfaringer du deler i abonnementskontoen din, er ærlige og nøyaktige. (d) At du ved behov vil oppgi informasjon angående din deltakelse i et betalt partnerskap (f.eks. betalte produktplasseringer, anbefalinger eller annonser) som involverer abonnementskontoen din.
 3. Hvis du ikke tilbyr noen abonnementsfunksjoner eller -fordeler etter at du har konfigurert abonnementskontoene dine, kan du miste retten til å få utbetalt andeler av inntekten som X tjener på abonnementene som er solgt for tilgang til kontoen din. Hvis abonnementskontoen din ofte viser seg å være inaktiv, kan du bli fjernet fra programmet.
 4. Du kan av hvilken som helst grunn blokkere personer som har kjøpt abonnementer, fra å få tilgang til kontoen din. Da vil du ikke ha rett til å få utbetalt noen del av inntekten som X tjener på abonnementene som er solgt til brukere du har blokkert.
 5. Bare du kan få utbetalt en andel av inntekten som X tjener på salget av abonnementer for å få tilgang til kontoen din.
 6. Abonnementer og andelen av inntekten som X oppnår fra salget av abonnementer, kan ikke overføres mellom X-kontoer.
 7. Med unntak av hvis det er uttrykkelig tillatt som en del av programmet eller under abonnementsretningslinjene, kan du ikke gi noen noe av pengeverdi i bytte mot deres kjøp av abonnementer for å få tilgang til kontoen din.
 8. Din deltakelse i programmet (blant annet ved å tilby funksjoner og fordeler til abonnenter via abonnementskontoen din) og X sin betaling av en andel av inntekten den tjener på abonnementer solgt av X, må ikke bryte med gjeldende lover, regler eller forskrifter. Du er alene ansvarlig for eventuelle brudd på gjeldende lover, regler eller forskrifter som skyldes deg eller din abonnementskontoen din.
 9. Vi kan pålegge ytterligere begrensninger basert på antihvitvasking, sanksjoner eller antisvindellover eller retningslinjer, blant annet kan X blokkere transaksjoner som ser ut til faktisk eller potensielt å være uredelige eller del av ulovlige aktiviteter. Vi kan holde tilbake abonnementer fra inntektsdelingsberegningen hvis vi tror at kjøpet utgjør et brudd på X sin brukeravtale, eller hvis vi mener kjøpet utgjør brudd på lover, eller at inntektene ar generert fra abonnementer fra blokkerte transaksjoner.
 10. Du kan ikke delta i programmet hvis du er en person som amerikanske personer ikke har tillatelse til å ha forretninger med i henhold til økonomiske sanksjoner. Det gjelder blant annet sanksjoner administrert av USAs kontor for kontroll av utenlandske aktiva eller enhver annen gjeldende sanksjonsmyndighet (Forbudt person). Dette omfatter blant annet personer som befinner seg i, er statsborger i eller vanligvis er bosatt i følgende land og regioner: Cuba, Iran, Krym-regionen i Ukraina, Nord-Korea og Syria. Du erklærer at du ikke er en forbudt person.

Ethvert brudd på reglene og begrensningene ovenfor kan føre til at din deltakelse i programmet avsluttes, eller at du ikke får utbetalt en del av inntekten fra X sitt salg av abonnementer for å få tilgang til kontoen din.

 

4. Inntektsandelsbetalinger og gebyrer

Vi kan betale deg en andel av inntektene vi har tjent på salget av abonnementer for å få tilgang til kontoen din til en pris som avhenger av flere faktorer, blant annet følgende: Det totale antallet og prisen på abonnementer kjøpt for tilgang til kontoen din samt avgifter (f.eks. salg, bruk, verdiskapning, varer og tjenester, forskuddstrekk eller transaksjonsskatter eller andre avgifter) som Apple, Google, betalingspartner, banker eller kredittkortselskaper kan fastsette ved kjøp av abonnementer og i behandlingen av våre betalinger til deg. Du forstår dette og må ikke ha noen forventning om at en bestemt inntektsprosent eller beløp vil gjelde eller fortsette å gjelde over tid.

Du er ansvarlig for å svare raskt på alle henvendelser og forespørsler til deg relatert til abonnementer vi har solgt for tilgang til kontoen din. Du erkjenner videre at du er ansvarlig for tvister knyttet til abonnementer vi har solgt for tilgang til kontoen din. Til tross for det foregående godtar du at Apples, Googles eller X sin respektive kundestøtte kan ta en avgjørelse om forespørsler om refusjon eller tilbakeføring rettet til Apple, Google eller X som svar på kundeklager og for å overholde gjeldende lover. Der et kjøp av et abonnement er gjenstand for tilbakeføring eller der inntektsandelsbetalinger du har mottatt fra X for kjøp av abonnementer, er gjenstand for en refusjons-/kredittprosess, kan vi eller betalingspartneren suspendere, motregne (mot eventuelle fremtidige inntektsandelsbetalinger vi bestemmer oss for å gjøre til deg), fakturere deg eller på annen måte få tilbake beløpet for disse betalingene som tidligere er gjort eller kreditert deg (pluss eventuelle tilknyttede gebyrer) og fjerne slike betalinger fra kvitteringshistorikken.

Alle inntektsandelsbetalinger til deg vil bli håndtert av betalingspartneren. Behandlingen av inntektsandelsbetalinger er underlagt brukeravtalene, tjenestevilkårene og personvernreglene til betalingspartneren og banken din, og du samtykker i å overholde disse. X er ikke ansvarlig for eventuelle feil gjort av betalingspartneren eller banken din. X foretar alle inntektsandelsbetalinger i amerikanske dollar. Hvis du ønsker å motta inntektsdelingsbetalinger i din lokale valuta, vil betalingspartneren håndtere konverteringen, forutsatt at du er ansvarlig for eventuelle konverterings- eller overføringsgebyrer. I tillegg kan utvalgte betalingsmåter ha ekstra behandlingsgebyrer som du er ansvarlig for å betale. Vi foretar inntektsdelingsbetalingen til deg gjennom betalingspartneren cirka 60 dager etter slutten av måneden da vi mottok inntektene for abonnementer vi solgte og som kan tilskrives betalingen, med mindre annet er angitt her.

Ingen inntektsandel betales til deg med mindre vi først har registrert og tilskrevet abonnementskontoen din et beløp som oppfyller en minstebetalingsterskel på femti amerikanske dollar (USD 50,00). Alle ubetalte beløp under minstebetalingsterskelen vil rulle over til neste betalingsperiode inntil betalingsterskelen er nådd eller overskredet. Du får ikke rente på betalingsbeløp som er forsinket.

For å motta utbetalinger av inntektsandeler er du ansvarlig for å sørge for at skatte-, bank- eller annen betalingsinformasjon gitt til betalingspartneren er oppdatert, fullstendig og nøyaktig. Hvis betalingspartneren av en eller annen grunn ikke kan foreta en betaling til deg, kan vi avslutte eller suspendere din rett til å motta inntektsandelsbetalinger i henhold til disse vilkårene. Vi kan også avslutte din deltakelse i programmet. Alle betalinger til deg kan gjennomgå svindelkontroll som vi eller betalingspartneren iverksetter. Med mindre annet er skriftlig forhåndsgodkjent av en autorisert representant for X, kan du i henhold til disse vilkårene ikke tillate en tredjepart å motta betaling på dine vegne.

Hvis du har til hensikt å bestride summen av en inntektsandel som er betalt til deg, må du varsle X skriftlig innen 30 dager etter mottak av betalingen. Hvis du ikke gjør dette, mister du alle krav knyttet til betalingen. Du kan kontakte brukerstøtten for å sende dette varselet ved å gå til Få støtte under Innstillinger og personvern > Inntektsgenerering > Få støtte i navigasjonsmenyen i X-kontoen. Alle betalinger til deg er basert på inntektsandelsbeløp som X fastsetter, og de skal være endelige og bindende.

 

5. Ingen garanti for abonnementsinntekter

Abonnementer er ikke lovlig betalingsmiddel, valuta, valutaekvivalenter, elektroniske penger eller noen form for finansielle betalingsinstrumenter (eller knyttet til noen av disse tingene), og abonnementer har ingen pengeverdi og utgjør ikke eiendom. Vi lover ikke at kjøpet av abonnementer kan brukes til å løse inn en garantert pengesum, eller penger i det hele tatt. Du godtar at vi har enerett til å administrere, regulere, kontrollere, avslutte og endre lisensrettighetene som ligger til grunn for abonnementer slik vi finner det passende, uten ansvar overfor deg. Du samtykker i at vi ikke vil være ansvarlige overfor deg, og du skal ikke hevde at vi er ansvarlige overfor deg, basert på salget av abonnementer for tilgang til kontoen din, herunder for alle andeler av inntektene vi tjener på salget av abonnementer.

Vi har også rett til etter eget skjønn å helt stoppe salget av abonnementer og innløsning av abonnementer, uten noe ansvar overfor deg.

Vi garanterer heller ikke at alle med tilgang til kontoen din har kjøpt et abonnement.

 

6. Du er ansvarlig for å betale skatt

Du er ansvarlig for å betale gjeldende skatter (som definert nedenfor) i forbindelse med ditt mottak av betalinger av en andel av inntekten som er opptjent av X fra abonnementssalg. X kan trekke fra eller holde tilbake skatter hvis vi er juridisk forpliktet til å gjøre det. Redusert betaling til deg på grunn av slike fradrag eller tilbakehold vil utgjøre full betaling og oppgjør av beløpene som skal betales i henhold til disse vilkårene. Hver part vil gi den andre parten all skattedokumentasjon som er rimelig nødvendig for å foreta eller motta betalingene. Skatter betyr all merverdiavgift eller andre skatter, avgifter, fradrag eller tilbakehold for inntekter, salg eller bruk.

 

7. Avslutning av disse vilkårene og andre handlinger vi kan ta

Disse vilkårene begynner på den datoen du klikker for å godta vilkårene (uavhengig av om du er godkjent i programmet eller ikke), og fortsetter til de sies opp av en av partene i henhold til denne avtalen. Du kan trekke deg ut av programmet når som helst ved å gi skriftlig melding til X. Da navigerer du til Få støtte under Innstillinger og personvern > Inntektsgenerering > Få støtte i navigasjonsmenyen i X-kontoen din. X kan etter eget skjønn når som helst og med eller uten grunn si opp disse vilkårene, blant annet hvis du gir en feilaktig fremstilling av deg selv eller abonnementskontoen din, bryter disse vilkårene, X sin brukeravtale eller gjeldende lover, eller ikke lenger oppfyller kvalifikasjonskravene for å delta i programmet.

I tillegg forbeholder vi oss rettighetene til følgende: 1) Ikke å gjøre abonnementer tilgjengelig for en innholdsskaperkonto. 2) Å begrense antallet abonnementer som vi kan selge for å få tilgang til en konto, eller begrense andelen av inntektene fra abonnementer som kan betales til en innholdsskaper, herunder basert på volum eller tidsramme. 3) Å suspendere, fjerne eller deaktivere tilgang til en innholdsskapers abonnementskonto eller slutte å gi en innholdsskaper hele eller deler av programmet. 4) Å fjerne en innholdsskaper fra programmet. 5) Å holde tilbake, suspendere, hente inn eller motregne betalinger for inntektsandeler (herunder beløp som kan ha vært tilskrevet eller fra tidligere eller fremtidige salg av abonnement for å få tilgang til en innholdsskaperkonto) hvis vi tror at innholdsskaperen eller innholdsskaperens abonnementskonto er i strid med eller bryter disse vilkårene, X sin brukeravtale eller gjeldende lover. Vi har ikke ansvar for å utføre noen av handlingene ovenfor.

Ved oppsigelse av disse vilkårene eller din deltakelse i programmet gjelder følgende: (a) rettighetene og forpliktelsene i henhold til disse vilkårene opphører umiddelbart, (b) alle forpliktelser som er påløpt før ikrafttredelsesdatoen for oppsigelsen, overlever, med forbehold om dette: (i) Hvis du har oppfylt minstebetalingsterskelen på tidspunktet for oppsigelsen av vilkårene, vil betalingspartneren forsøke å betale deg for ubetalte beløp. Hvis imidlertid betalingspartneren ikke er i stand til å overføre betaling til deg på grunn av omstendigheter utenfor deres kontroll, vil du automatisk tape alle slike beløp, og X vil ikke skylde noen beløp. Eller (ii) hvis du ennå ikke har nådd minstebetalingsterskelen, vil ingen beløp bli betalt til eller skyldt deg.

 

8. Konfidensialitet

Under og etter din deltakelse i programmet skal du ikke avsløre proprietær, ikke-offentlig eller annen konfidensiell informasjon om X som du har fått tilgang til i forbindelse med programmet, bortsett fra når det er skriftlig godkjent av Twitter eller som kreves av lov eller rettskjennelse, forutsatt at (a) du umiddelbart varsler X skriftlig om kravet om informasjonsavgivelse, og (b) bare avgir den delen av den konfidensielle Informasjon som er lovpålagt. Du skal umiddelbart varsle X om faktisk eller mistenkt misbruk eller uautorisert avgivelse av konfidensiell informasjon. Ved opphør av disse vilkårene eller din deltakelse i programmet må du umiddelbart makulere eller slette konfidensiell informasjon som er i din besittelse eller under din kontroll.

 

9. Ansvarsfraskrivelse

Du erkjenner uttrykkelig at programmet og abonnementene (eller funksjoner i disse) kan være eksperimentelle eller i en beta-fase, og samtykker i at tilgang til eller bruk av programmet og abonnementene er på egen risiko. I maksimal utstrekning som tillates av gjeldende lov, leveres programmet og abonnementene med alle eventuelle feil og uten garanti av noe slag. X fraskriver seg alle garantier, enten uttrykkelige eller underforståtte, om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse eller som oppstår ved bruk eller på grunn av ytelsesproblemer. X gir ingen garantier og fraskriver seg alt ansvar for (i) fullstendigheten, nøyaktigheten, tilgjengeligheten, punktligheten, sikkerheten eller påliteligheten til programmet og abonnementene, og (ii) hvorvidt programmet eller abonnementene møter dine krav eller er tilgjengelig på en uavbrutt, sikker eller feilfri basis. X verken kontrollerer, bifaller eller overtar abonnementskontoen din (herunder innhold, funksjoner eller fordeler).

 

10. Ansvarsbegrensning

Så langt gjeldende lov tillater det, skal X-enhetene ikke være ansvarlige for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskademessige eller straffetapsmessige, eller direkte eller indirekte tap av fortjeneste eller inntekter, tap av data, bruk, goodwill eller andre immaterielle tap som følger av (i) din tilgang til, bruk av eller deltakelse i (eller manglende tilgang til eller bruk av deltakelse i) abonnementene og programmet, (ii) all atferd eller alt innhold fra en tredjepart som legges ut gjennom de betalte tjenestene, herunder ærekrenkende, støtende eller ulovlig oppførsel fra andre brukere eller tredjeparter, (iii) innhold fra de betalte tjenestene, eller (iv) uautorisert tilgang, bruk eller endring av dine overføringer eller innhold. Under ingen omstendighet skal det samlede ansvaret til X-enhetene overskride ett hundre amerikanske dollar (USD 100,00) eller beløpet du har betalt X (største tall gjelder) i de siste seks månedene under disse vilkårene før klagehendelsen. Disse begrensningene skal gjelde for all ansvarsargumentasjon, uansett om den er basert på garanti, kontrakt, lov, tort (inkludert skjødesløshet) eller annet, og uansett om X-enhetene har fått beskjed om muligheten for slik skade, eller til tross for at et rettsmiddel angitt her viser seg å ha mislykkes i sitt vesentlige formål. «X-enheter» betyr X, dets morselskaper, tilknyttede selskaper, funksjonærer, direktører, ansatte, agenter, representanter, partnere og lisensgivere.

Det er ikke sikkert at gjeldende lov i din jurisdiksjon tillater visse ansvarsbegrensninger. Så langt loven i din jurisdiksjon gjelder, begrenser ikke det ovennevnte X-enhetenes ansvar for svindel, uriktig fremstilling, død eller personskade som oppstår på grunn av vår forsømmelse, uaktsomhet eller uaktsomhet. Så langt den aktuelle loven gjelder, begrenses X-enhetenes samlede ansvar for eventuelle ikke-ekskluderbare garantier til maksimum ett hundre amerikanske dollar (USD 100 00).

 

11. Garantier

Du garanterer følgende: (a) At du har og vil opprettholde alle rettigheter, autorisasjoner og lisenser som er nødvendige for å utføre forpliktelsene dine under disse vilkårene, og at du vil tilby, være vert for og tjene penger på abonnementskontoen din i forbindelse med programmet uten ytterligere betalinger fra X til en tredjepart. (b) At all informasjonen du har gitt til X eller betalingspartneren for å registrere deg og delta i programmet, er korrekt, nøyaktig, fullstendig og oppdatert til enhver tid. (c) At du er minst atten (18) år gammel. (d) At du har alle nødvendige rettigheter samt myndighet til å inngå disse vilkårene. (e) At du overholder og vil fortsette å overholde alle gjeldende lover, regler, vedtekter, forordninger, forskrifter og etiske forpliktelser i din utførelse av handlinger som hører under dette (herunder relevante databeskyttelses- og personvernlover, konkurranselover, kampanjer eller utdelinger, reklamelover og FTC-regler og forskrifter (Federal Trade Commission), for eksempel FTCs veiledninger angående bruk av anbefalinger og attester i annonsering), og du vil ikke forårsake at X eller betalingspartneren bryter noe av det foregående. (f) At du til enhver tid vil overholde X sin brukeravtale. (g) At abonnementskontoen din vil ikke krenke rettighetene til en tredjepart (herunder opphavsrett, varemerke, tjenestemerke, forretningshemmelighet, kontrakt, personvern eller rett til publisitet) eller inneholde materiale som når den antas som pålitelig, kan forårsake skade på person eller eiendom.

 

12. Skadesløshet

Du godtar å forsvare og holde X-enhetene skadesløse (samlet kalt skadesløsholdte personer) mot alle tredjepartskrav, ansvar, tap og utgifter (herunder skadekompensasjon, forliksbeløp og rimelige advokathonorarer) som fremsettes mot skadesløsholdte personer som følge av eller relatert til (a) din deltakelse i programmet, (b) brudd på dine garantier og forpliktelser som angitt i disse vilkårene, eller (c) din uaktsomhet. Dine erstatningsforpliktelser under dette vil være underlagt (i) at de skadesløsholdte personene umiddelbart gir skriftlig melding om kravet til deg, forutsatt at forsinkelser i varslingen ikke fritar deg fra forpliktelsene bortsett fra og utelukkende i den grad forsinkelsen vesentlig svekker din evne til å forsvare et slikt krav, (ii) at de skadesløsholdte personene samarbeider med deg med hensyn til forsvar og oppgjør av et slikt krav, og (iii) at du tillater at X, etter eget valg, deltar i og kontrollerer forsvaret og forliket av et slikt krav. Du vil ikke gjøre forlik som kan kompromittere interessen til de skadesløsholdte personene uten deres skriftlige forhåndssamtykke, forutsatt at de samarbeider under forsvaret eller forliket, på din forespørsel og på din regning.

 

13. Tvisteløsningsavtale – bindende voldgift og fraskrivelse av gruppesøksmål

DENNE DELEN GJELDER KUN BRUKERE SOM BOR I USA. LES DELEN NØYE – DET KAN PÅVIRKE DINE JURIDISKE RETTIGHETER VESENTLIG, HERUNDER DIN RETT TIL Å FØRE SAK I EN DOMSTOL 

Generelt. Følgende bestemmelser er viktige med hensyn til avtalen mellom deg og X angående X sine funksjoner og tjenester som er nedfelt i disse vilkårene. I henhold til bestemmelsene nedenfor, herunder unntakene i denne delen, er du og X enige om å inngå voldgift om alle tvister, krav eller kontroverser som måtte oppstå på grunnlag av disse vilkårene eller din deltakelse i programmet.

Innledende tvisteløsning. De fleste tvister mellom deg og X kan løses uformelt. Du kan kontakte oss ved å skrive til betalt kundestøtte her. Ved kontakt ber vi deg oppgi en kort beskrivelse av typen bekymring og årsaken til den samt dine kontaktopplysninger og den spesifikke kompensasjonen du ønsker. Partene skal gjøre sitt beste gjennom denne støtteprosessen for å forlike tvister som ikke er et unntak. Du og vi er enige om at det er nødvendig med tillit til denne uformelle prosessen og til at den må fullføres som angitt ovenfor før partene kan inngå voldgiften.

BINDENDE VOLDGIFT. Hvis vi ikke klarer å bli enige med deg om en løsning på tvisten innen tretti (30) dager, kan du eller vi sette i gang bindende voldgift, som vil være den eneste måten å løse tvisten på, underlagt vilkårene nedenfor og med unntak av saker behandlet i småkravsprosessen eller unntatte tvister, med mindre du fravelger dette. Spesifikt skal alle tvister bli endelig løst eksklusivt gjennom bindende voldgift administrert av American Arbitration Association ("AAA") i New York, NY, og gjennom en enkelt gjensidig avtalt voldgiftsdommer, i samsvar med bestemmelsene i AAAs Consumer Arbitration Rules, tilgjengelig på www.adr.org eller ved å ringe AAA på 1.800.778.7879, unntatt som angitt nedenfor. DU OG X FRASKRIVER DERE HERVED UTTRYKKELIG RETTEN TIL EN JURY- ELLER DOMMERLEDET RETTSSAK, UNNTATT MED HENSYN TIL UNNTATTE TVISTER.

Med unntak av unntatte tvister skal voldgiftsdommeren, og ingen føderale, statlige eller lokale domstoler eller byråer, ha eksklusiv myndighet til å løse alle tvister, blant annet krav om at hele eller deler av vilkårene er ugyldige eller kan annulleres, eller om en tvist er gjenstand for voldgift. Voldgiftsdommeren skal ha fullmakt til å gi enhver tilgjengelig kompensasjon i en domstol i henhold til loven, forutsatt at kompensasjonen (inkludert pålagt kompensasjon) er begrenset til dine individuelle forhold. Hvis tvisten innebærer et krav om offentlig kompensasjon, kan du uavhengig av kravene i denne voldgiftsbestemmelsen velge å skille dette kravet fra voldgiftsprosedyren og bringe det inn for enhver domstol i den aktuelle jurisdiksjonen. Voldgiftsdommerens beslutning skal være skriftlig og bindende for partene, og kan registreres som dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon.

DU MÅ FREMME KRAVET MOT X INNEN ETT ÅR, SÅFREMT DU IKKE HAR TRUKKET DEG UT.  Krav mot X må fremmes innen ett (1) år etter datoen da kravet oppstod, med mindre gjeldende lov bestemmer at den normale foreldelsesfristen for kravet ikke kan forkortes ved avtale. Hvis du ikke fremmer et krav innen denne perioden, frasier du deg, i den grad loven tillater det, alle rettigheter du har til et slikt krav, og X vil ikke ha noe ansvar med hensyn til kravet.

Arkiveringsprosess og kostnader. Innleveringsinstruksjoner for å starte en voldgift finner du på: https://adr.org/Support. X vil betale forbrukerens første innleveringsgebyr på $200, men til tross for eventuelle regler i AAA om det motsatte, er partene enige om å dele likt alle andre kostnader ved voldgiften, inkludert voldgiftsmannens honorarer og utgifter, bortsett fra i den grad loven krever det. Voldgiftsdommeren (og ikke AAA) skal ha eneansvar for å avgjøre tvister som oppstår angående fordelingen av kostnader og utgifter, herunder honorarer og utgifter til voldgiftsdommeren. Hvis voldgiftsdommeren fastslår at krav ble fremsatt for trakasseringsformål eller var åpenbart grunnløse, kan voldgiftsdommeren omfordele voldgiftsdommerens kompensasjon og administrative gebyrer, herunder innleverings- og høringsgebyrer, som angitt i AAA Consumer Arbitration Rules.  Partene forstår at uten denne obligatoriske bestemmelsen vil de ha rett til å saksøke i retten og ha en juryrettssak. De forstår videre at i noen tilfeller kan kostnadene ved voldgift overstige rettssakens kostnader, og retten til opplysningsundersøkelser kan være mer begrenset i voldgift enn i retten.

Sted. Voldgift vil finne sted på dokumentbasis, eller du kan velge å gjennomføre saksbehandlingen via telefon, video eller ved fysisk fremmøte.  Ved fysisk fremmøte vil saksbehandlingen foregå i byen eller fylket der du bor. Hvis du ikke bor i USA, vil den foregå i County of New York i delstaten New York.

Fraskrivelse av gruppesøksmål. Du og vi samtykker videre i at krav kun kan fremsettes på individuell basis og ikke på vegne av eller som del av et gruppesøksmål eller annen representativ handling. Partene fraskriver seg uttrykkelig retten til å fremsette gruppesøksmål eller søke kompensasjon ved gruppesøksmål. Med mindre du og vi begge er enige skriftlig, kan voldgiftsdommeren ikke konsolidere saksbehandlingen eller mer enn én persons krav, og kan heller ikke lede noen form for representativ eller gruppesøksmålbasert saksbehandling.

Atskilt ugyldighet. Hvis det fastslås at en del av denne tvisteløsningsavtalen ikke kan håndheves med hensyn til et bestemt krav om kompensasjon eller rettsmiddel, skal kun det aktuelle kravet eller rettsmidlet skilles ut, og må bringes inn for en rettslig jurisdiksjon. Andre krav må behandles med voldgift.

Unntak – unntatte tvister og småkravsrettssaker – forumvalg. Selv om partene beslutter å løse alle andre tvister gjennom voldgift, skal alle tvister, krav eller kontroverser som oppstår på grunn av svindel (unntatte tvister) sendes til den eksklusive jurisdiksjonen til de føderale eller statlige domstolene i New York County i New York i USA, og du samtykker til personlig jurisdiksjon i disse domstolene og fraskriver deg enhver innvending angående uforholdsmessig forum.  Til tross for det foregående godtar du at X etter eget skjønn kan bringe en unntatt tvist vi har mot deg til en kompetent domstol i USA.  Hver av partene kan også søke hjelp i en domstol for småkrav for tvister eller krav innenfor omfanget av denne domstolens jurisdiksjon.  

30-dagers rett til å trekke seg ut. Hvis du ønsker å trekke deg ut av og ikke være bundet av voldgiftsbestemmelsene ovenfor, kan du sende skriftlig melding om dette til følgende adresse:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Hvis du allerede har blitt godtatt for programmet, kan du sende inn varselet om avmelding ved å gå til betalt støtte.

Den skriftlige meldingen må inneholde navnet ditt, X-kontonavnet, e-postadressen eller telefonnummeret knyttet til kontoen, og en klar erklæring om at du ikke ønsker å løse tvister med X.

Varselet må sendes innen 30 dager etter at du godtar disse vilkårene, ellers er du forpliktet til å inngå voldgift om tvister i samsvar med vilkårene i disse bestemmelsene.  Du kan også sende varselet før du godtar vilkårene. Da anses du å ha trukket deg ut av voldgiften.  Din beslutning om å trekke deg ut av denne voldgiftsbestemmelsen vil ikke ha noen negativ innvirkning på forholdet ditt til X eller X sin levering av funksjoner eller tjenester til deg.  Hvis du trekker deg ut av disse bestemmelsene, vil X heller ikke være bundet av dem.

Endringer i denne delen. Vi gir 60 dagers varsel om enhver vesentlig endring i denne tvisteløsningsavtalen. Endringer trer i kraft på den 60. dagen, og gjelder prospektivt kun for krav som oppstår etter den 60. dagen.

Lovvalg. Disse vilkårene gjelder en transaksjon i mellomstatlig handel. Den føderale voldgiftsloven og fortolkning av rettspraksis styrer fortolkning og håndhevelsen av disse voldgiftsbestemmelsene, uten hensyn til statlig lov. I den grad statens materielle lov gjelder for enhver tvist, skal loven i staten Texas gjelde, uten hensyn til lovkonflikter.

Vilkårenes fortsatte gyldighet. Denne tvisteløsningsavtalen fortsetter etter slutten av forholdet mellom deg og X, herunder avslutning av eller avmelding av tjenester eller kommunikasjon som X leverer.

 

 

14. Endring av vilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. Vi varsler deg om vesentlige endringer, for eksempel via en tjenestevarsling eller en e-post til adressen knyttet til kontoen din. Din fortsatte deltakelse i programmet etter at endringene har trådt i kraft, vil bli ansett som ditt samtykke til endringene. Hvis noen av endringene ikke er akseptable for deg, kan du avslutte deltakelsen i programmet ved å gi skriftlig melding til X og slutte å bruke abonnementsfunksjonene.

Vilkår for innholdsskapere for abonnementer er skrevet på engelsk, men gjøres tilgjengelige på flere språk gjennom oversettelser. Oversettelsene en ment å samsvare med den originale engelske versjonen. Ved avvik eller inkonsekvenser skal den engelskspråklige versjonen av vilkårene for innholdsskapere for abonnementer ha forrang. Du erkjenner at engelsk skal være referansespråket ved tolkning av vilkårene for innholdsskapere for abonnementer.

 

15. Du er ikke vår ansatt

Du forstår at ditt forhold til oss utelukkende er som bruker av tjenestene, som en uavhengig enhet. Du er ikke ansatt hos oss. Intet byrå, partnerskap eller joint venture kan skapes på grunnlag av disse vilkårene eller din deltakelse i programmet. Du opprettholder alle rettigheter og ansvar for innholdet og lovligheten til innholdet, måten det lages og tilbys på, og om du bestemmer deg for å tilby det i det hele tatt.

 

16. Diverse

a. Tilbakemelding. Innholdsskaperen kan gi X tilbakemelding angående programmet eller innholdsskaperens evaluering og bruk av funksjoner og tjenester som X leverer. Innholdsskaperen samtykker i at X og X sin utpekte står fritt til å kopiere, modifisere, lage avledede verk, offentlig vise, avgi, distribuere, lisensiere og underlisensiere, innlemme og på annen måte bruke tilbakemeldingen, herunder avledede verk til disse, for alle kommersielle og ikke-kommersielle formål uten forventning om betaling eller attribusjon av noe slag til innholdsskaperen. Ingenting i denne avtalen hindrer X i å utvikle funksjoner, produkter eller tjenester som kan stå i konkurranse med innholdsskaperens eller innholdsskaperens kunder eller sluttbrukernes funksjoner, produkter eller tjenester.

b. Gjeldende lov. 

 • Disse vilkårene er underlagt lovene i delstaten Texas, og tvister som oppstår mellom deg og X vil være underlagt del 13 ovenfor (tvisteløsningsavtale)

 • Hvis du bor i et EU-land, et EFTA-land eller Storbritannia, gjelder de obligatoriske lovene i ditt bostedsland, og rettslige søksmål kan reises ved relevante domstoler i henhold til og i henhold til lovgivningen i ditt bostedsland. 

 • Hvis du bor utenfor USA, et EU-medlemsland, en EFTA-stat eller Storbritannia, vil disse vilkårene være underlagt lovene i staten Texas.

c. Varsler. Eventuelle meldinger til X må sendes til  X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, via første klasse eller luftpost eller nattbud, med en kopi via e-post til legalnotices@x.com, og anses som gitt ved mottak. Vi kan sende e-post til deg på e-postadressen knyttet til X-kontoen din, eller ved å legge ut en melding på X-kontoen din eller X-tjenesten. Meldingen anses som mottatt når den sendes som e-post eller legges ut.

d. Fraskrivelse. Hvis X unnlater å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene, skal det ikke anses som en fraskrivelse av denne retten eller bestemmelsen. X fraskrivelse av en for forsømmelse er ikke en fraskrivelse av en påfølgende forsømmelse.

e. Overlevelse og atskilt ugyldighet. Forpliktelser som uttrykkelig eller av natur fortsetter etter oppsigelse av disse vilkårene, skal bestå og forbli i kraft etter at dette har skjedd. Bestemmelser som ikke kan håndheves, vil bli endret for å gjenspeile partenes intensjon, og de resterende bestemmelsene i disse vilkårene skal fortsatt ha full effekt.

f. Overdragelse. Du kan ikke overdra eller overføre disse vilkårene eller dine tilhørende rettigheter eller forpliktelser. Alle forsøk på dette vil være ugyldig.

g. Force Majeure. Ingen av partene skal være ansvarlig for forsinkelser eller svikt i eller i oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene på grunn av årsaker utenfor rimelig kontroll. Det omfatter blant annet gudshandlinger, handlinger av offentlig fiende, regjeringshandlinger, brann, flom, epidemier (herunder COVID-19), karantenerestriksjoner, streik, sivilt opprør, terrorhandlinger eller terrortrusler, svikt eller forsinkelse i telekommunikasjon eller teknisk utstyr eller infrastruktur, eller fraktembargoer (« Force Majeure-hendelse»), og hver part skal fritas fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til dette for varigheten av Force Majeure-hendelsen. Hvis force majeure-hendelsen utelukker deg fra å oppgi abonnementskontoen, vil du ikke være berettiget til å motta inntekter for noen av abonnementene på abonnementskontoen din som er avsluttet eller på annen måte ikke utført på vegne av deg.

h. Hele avtalen. Disse vilkårene (herunder X sin brukeravtale nevnt her) utgjør hele forståelsen mellom X og deg med hensyn til emnet i disse vilkårene, og slår sammen og erstatter all tidligere kommunikasjon, forståelse og avtaler mellom partene angående emnet, enten skriftlig eller muntlig.