Vilkår for skaber-abonnementer

goglobalwithtwitterbanner

Gælder fra: 23. august 2023

 

Vilkår for skaber-abonnementer

Disse vilkår for skaber-abonnementer ("vilkår") er mellem dig og X Corp., på vegne af selskabet og dets tilknyttede selskaber (samlet benævnt "X" eller "vi") og regulerer din deltagelse i X's program for skaber-abonnementer ("programmet"). I disse vilkår betyder "tilknytning" enhver enhed, der direkte eller indirekte kontrollerer, er kontrolleret af eller er under fælles kontrol med X, og "dig", "din" eller "skaber" betyder dig, en enkeltperson, virksomhed eller enhver anden enhed med en X-konto, der deltager i programmet. Hvis du indgår disse vilkår på vegne af en enhed, erklærer og garanterer du, at du er autoriseret på vegne af en sådan enhed.

Hvis du vil deltage i programmet, skal du være mindst 18 år gammel, have lovligt ophold i USA og opfylde de andre krav, der er beskrevet i afsnit 2.

Ud over disse vilkår er din brug af abonnementer (defineret nedenfor) underlagt vores vilkår for anvendelse, vores privatlivspolitik, vores regler og politikker (inklusive den nye politik for abonnementer) og alle politikker, der er indarbejdet deri (samlet benævnt "X's brugeraftale").

Læs disse vilkår for skaber-abonnementer omhyggeligt for at sikre, at du forstår de gældende vilkår, betingelser og undtagelser. HVIS DU BOR I USA, INDEHOLDER DISSE VILKÅR VIGTIGE OPLYSNINGER, DER GÆLDER FOR DIG OM LØSNING AF TVISTER GENNEM BINDENDE VOLDGIFT FREM FOR I RETTEN, HERUNDER ET AFKALD PÅ DIN RET TIL AT FREMSÆTTE KRAV SOM GRUPPESØGSMÅL OG RETTEN TIL AT FRAVÆLGE, OG EN BEGRÆNSNING AF DIN RET TIL AT FREMSÆTTE KRAV MOD X MERE END 1 ÅR EFTER, AT DE RELEVANTE HÆNDELSER FANDT STED, HVILKET PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER, HVIS DER OPSTÅR EN TVIST MED X. SE AFSNIT 13 FOR AT FÅ NÆRMERE OPLYSNINGER OM DISSE BESTEMMELSER.

Accept. Ved at deltage i programmet (hvis du er godkendt af X) eller på anden måde angive din accept (f.eks. ved at acceptere disse vilkår, når du ansøger om deltagelse i programmet, ved at klikke på "Jeg accepterer" osv.), erklærer og garanterer du, at du har læst, forstået og accepteret at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer, skal du ikke deltage i programmet eller oprette en abonnementskonto.

 

1. Program for skaber-abonnementer.

Programmet giver dine fans mulighed for at vise støtte til dig ved at betale for et abonnement, der udbydes af X, for adgang til din abonnementskonto (defineret nedenfor) på X-platformen, som uden begrænsning omfatter den tjeneste, der i øjeblikket findes på www.x.com og enhver efterfølger hertil, og alle applikationer og API'er, der ejes, drives og/eller kontrolleres af X (samlet benævnt "X-tjenesten"). Den X-konto, som du vælger skal deltage i dette program (herunder alle funktioner og fordele såsom indhold, fællesskab, adgang, anerkendelse og tilbud og rabatter, som du stiller til rådighed for abonnenter i forbindelse med denne konto), kaldes din "abonnementskonto". Personer, der bruger X-tjenesten, kan foretage månedlige abonnementsbetalinger til X ("abonnement") for at få adgang til din abonnementskonto.

Når du opretter din abonnementskonto, bestemmer du den eller de specifikke priser for abonnementet eller abonnementerne (baseret på de prisindstillinger for abonnementer fra X, der er indbygget i funktionen), forudsat at X forbeholder sig ret til efter eget skøn at indføre restriktioner eller begrænsninger for de abonnementer, vi tilbyder for at give adgang til din konto, herunder, uden begrænsning, det beløb, der kan opkræves for et bestemt abonnement, hvem der kan købe et abonnement (f.eks. et krav om minimumsalder for at købe et abonnement) og antallet af abonnementer, der kan købes til en bestemt abonnementskonto. Derudover kan X fra tid til anden efter eget skøn ændre (f.eks. tilføje eller fjerne) typer eller værdier af abonnementspriser, betalingsmetoder, der stilles til rådighed for personer, der køber abonnementer, eller andre programrelaterede funktioner.

Du anerkender, at X offentligt kan vise eller tilknytte oplysninger om din abonnementskonto, herunder antallet af abonnenter og identiteten på køberne af abonnementer, så længe de er tilgængelige på X-tjenesten.

Du anerkender desuden, at X forbeholder sig ret til at håndtere og analysere indhold fra din abonnementskonto på samme måde som indhold, du poster uden for din abonnementskonto på X-tjenesterne.

Du giver hermed X tilladelse til at bruge og genbruge, og til at give andre, der handler på X's vegne, ret til at bruge og genbruge, dit navn, fotografi, billede (herunder karikatur), stemme og biografiske oplysninger, og enhver reproduktion eller simulering heraf, i enhver form for medie eller teknologi, der nu er kendt eller senere udviklet (herunder, uden begrænsning, film, video og digitale eller andre elektroniske medier) i forbindelse med X's promoverings- og markedsføringsaktiviteter. 

 

2. Kvalificering til programmet og andre krav.

For at X kan stille abonnementer til rådighed og give adgang til din konto, og for at du kan være kvalificeret til at få udbetalt en andel af X's indtægter fra salg af abonnementer, skal du være godkendt af X til at være en del af programmet. Kravene for at være kvalificeret til programmet kan findes her. Ved at acceptere disse vilkår accepterer du, at X bruger de oplysninger, du angiver i den ansøgningsformular, du indsender, med henblik på at vurdere din godkendelse til programmet. Deltagelse i programmet er betinget af forudgående godkendelse fra X.

Bemærk, at medarbejdere hos X, vores tjenester og tilknyttede selskaber ikke er kvalificeret til at deltage i programmet, medmindre andet er godkendt på forhånd af autoriseret personale hos X.

X bruger en tredjepartsbetalingsbehandler ("betalingsbehandler") til at foretage sine udbetalinger af indtægtsandele til dig, som delvist er baseret på de abonnementer, der sælges for adgang til din konto. For at være en del af programmet skal du først oprette en konto hos betalingsbehandleren, som vil kræve, at du opfylder visse krav til identitetsverifikation, såsom bevis for identitet og/eller bopæl. Hvis du giver betalingsbehandleren en adresse uden for staten Californien, bekræfter du, at du bruger tjenesterne under disse vilkår uden for staten Californien. Du vil også blive bedt om at indsende betalings- og skatteoplysninger til betalingsbehandleren. Hvis X eller betalingsbehandleren, som en del af ansøgnings- eller betalingsprocessen eller senere, konstaterer, at betalinger af en eller anden grund ikke kan foretages til dig, kan du ikke være en del af programmet. Ved at acceptere disse vilkår giver du udtrykkeligt X tilladelse til at få adgang til data om den kontoaktivitet og de transaktioner, der er forbundet med din betalingsbehandler, og til at udføre andre aktiviteter i forbindelse med behandling og overvågning af udbetalinger af indtægtsandele iht. disse vilkår.

 

3. Regler og restriktioner.

I henhold til disse vilkår accepterer du, at X har ret til at tilbyde, vise og give adgang til din abonnementskonto via X-tjenesten og sælge abonnementer, så folk kan få adgang til din konto, og til gengæld for disse licenserede rettigheder og din levering af fordelene og funktionerne i din abonnementskonto kan du få udbetalt en andel af de indtægter, X tjener på de abonnementer, der købes af X, som yderligere beskrevet nedenfor i afsnit 4.

Du accepterer, at følgende regler og begrænsninger gælder for deltagelse i programmet og din kvalificering til at få udbetalt en andel af de indtægter, X tjener på salg af abonnementer:

  1. Du er ansvarlig for din abonnementskonto, hvilket inkluderer, uden begrænsning, at sikre, at du leverer fordelene og funktionerne ved din abonnementskonto, som du erklærer, at du nøjagtigt beskriver fordelene og funktionerne ved din abonnementskonto, og at priserne på det eller de abonnementer, som du valgte, da du oprettede din konto, står i forhold til værdien af fordelene og funktionerne på din abonnementskonto.
  2. Du accepterer, at: (a) intet på din abonnementskonto er misvisende eller vildledende; (b) verbale og visuelle udsagn fra dig er sandfærdige og underbyggede; (c) alle meninger, resultater eller erfaringer, du deler på din abonnementskonto, er ærlige og korrekte; og (d) hvis det er relevant, vil du inkludere alle oplysninger, der kræves for at angive din deltagelse i et betalt partnerskab (f.eks. betalte produktplaceringer, anbefalinger eller reklamer), der involverer din abonnementskonto.
  3. Hvis du ikke leverer nogen abonnementsfunktioner eller -fordele, efter at du har oprettet dine abonnementskonti, er du muligvis ikke kvalificeret til at få udbetalt nogen andel af de indtægter, som X har tjent på alle de abonnementer, der er solgt for adgang til din konto. Hvis din abonnementskonto ofte viser sig at være inaktiv, kan du blive fjernet fra programmet.
  4. Du kan blokere personer, der har købt abonnementer, fra at få adgang til din konto af en hvilken som helst grund, forudsat at du ikke er kvalificeret til at få betalt en andel af de indtægter, som X har tjent på alle de abonnementer, der er solgt til personer, du har blokeret.
  5. Det er kun dig, der kan få udbetalt en andel af de indtægter, som X tjener på salg af abonnementer, der giver adgang til din konto.
  6. Abonnementer og den andel af indtægterne, som X opnår ved salg af abonnementer, kan ikke overføres mellem X-konti.
  7. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt som en del af programmet og/eller iht. abonnementspolitikken, må du ikke give nogen noget af økonomisk værdi til gengæld for deres køb af abonnementer for at få adgang til din konto. 
  8. Din deltagelse i programmet (herunder, uden begrænsning, at tilbyde funktioner og fordele til abonnenter via din abonnementskonto) og X's betaling af en andel af indtægterne fra abonnementer, der sælges af X, må ikke være i strid med gældende love, regler eller bestemmelser. Du er eneansvarlig for enhver overtrædelse begået af dig eller din abonnementskonto af gældende love, regler eller bestemmelser.
  9. Vi kan indføre yderligere begrænsninger baseret på love eller politikker til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, sanktioner eller bedrageri, herunder, men ikke begrænset til, at X kan blokere enhver transaktion, som vi anser for at være, men ikke begrænset til, bedragerisk eller ulovlig aktivitet eller potentiel bedragerisk eller ulovlig aktivitet. Vi kan tilbageholde alle abonnementer fra vores beregning af indtægtsdeling, hvis vi mener, at de er købt pga. brud på X's brugeraftale, eller hvis vi mener, at de kan indebære en overtrædelse af en lov, og/eller indtægter fra abonnementer fra blokerede transaktioner.
  10. Du må ikke deltage i programmet, hvis du er en person, som amerikanske borgere ikke må handle med iht. økonomiske sanktioner, herunder, uden begrænsning, sanktioner administreret af det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver eller en anden gældende sanktionsmyndighed ("forbudt person"). Dette omfatter, uden begrænsning, personer, der befinder sig i, er statsborgere i eller har fast bopæl i følgende lande og områder: Cuba, Iran, Krim-regionen i Ukraine, Nordkorea og Syrien. Du erklærer og garanterer, at du ikke er en forbudt person.

Overtrædelse af ovenstående regler og begrænsninger kan føre til ophør af din deltagelse i programmet og/eller din kvalificering til at få udbetalt en andel af de indtægter, der kan henføres til X's salg af abonnementer, der giver adgang til din konto.

 

4. Udbetalinger af indtægtsandele og gebyrer.

Vi kan betale dig en andel af de indtægter, vi har tjent på salget af abonnementer for at give adgang til din konto, til en takst, der efter X's skøn afhænger af flere faktorer, herunder det samlede antal og prisen på abonnementer købt for adgang til din konto og de gebyrer og skatter (herunder, uden begrænsning, salgs-, brugs-, merværdi-, vare- og serviceskatter, kildeskatter eller transaktionsskatter eller andre afgifter), som Apple, Google, betalingsbehandleren, banker og/eller kreditkortselskaber kan opkræve ved køb af abonnementer og ved behandling af vores betalinger til dig. Du forstår dette og bør ikke have nogen forventning om, at en bestemt indtægtsprocent eller et bestemt beløb vil gælde eller fortsætte med at gælde over tid.

Du er ansvarlig for straks at svare på alle forespørgsler og anmodninger, der sendes til dig i forbindelse med abonnementer, vi har solgt for at give adgang til din konto. Du anerkender desuden, at du er ansvarlig for tvister i forbindelse med abonnementer, vi har solgt for at give adgang til din konto. Uanset ovenstående accepterer du, at Apples, Googles eller X's respektive kundesupportteam kan træffe en afgørelse (efter eget skøn) om anmodninger om refusion og/eller tilbageførsel, der sendes til Apple, Google eller X som svar på kundeklager og for at overholde gældende love. Hvis et køb af et abonnement er genstand for en tilbageførsel, og/eller hvis udbetalinger af indtægtsandele, som du har modtaget fra X for køb af abonnementer, er genstand for en refusions-/krediteringsproces, kan vi eller betalingsbehandleren suspendere, modregne (i eventuelle fremtidige udbetalinger af indtægtsandele, som vi beslutter at foretage til dig), fakturere dig eller på anden måde inddrive beløbet for de betalinger, der tidligere er foretaget eller krediteret dig (plus eventuelle tilknyttede gebyrer), og fjerne sådanne betalinger fra din kvitteringshistorik.

Alle udbetalinger af indtægtsandele til dig vil blive håndteret af betalingsbehandleren. Behandlingen af udbetalinger af indtægtsandele vil være underlagt betalingsbehandlerens og din banks brugeraftaler, vilkår for anvendelse og privatlivspolitikker, som du accepterer at overholde. X er ikke ansvarlig for eventuelle fejl begået af betalingsbehandleren eller din bank. X udbetaler alle indtægtsandele i amerikanske dollars. Hvis du ønsker at modtage udbetalinger af indtægtsandele i din lokale valuta, vil betalingsbehandleren håndtere konverteringen, forudsat at du er ansvarlig for eventuelle konverterings- eller overførselsgebyrer. Derudover kan udvalgte betalingsformer medføre yderligere behandlingsgebyrer, som du er ansvarlig for at betale. Når vi foretager en udbetaling af en indtægtsandel til dig, vil vi foretage en sådan udbetaling til dig gennem betalingsbehandleren ca. 60 dage efter udgangen af den måned, hvor vi modtog indtægterne for de abonnementer, vi solgte, og som kan henføres til en sådan udbetaling, medmindre andet er angivet heri.

Ikke desto mindre vil du ikke få nogen indtægtsandel, medmindre vi først har registreret og tilskrevet din abonnementskonto et beløb, der opfylder en minimumsbetalingsgrænse på halvtreds amerikanske dollars (50,00 USD) ("minimumsbetalingsgrænse"). Alle ubetalte beløb under minimumsbetalingsgrænsen overføres til den næste betalingsperiode, indtil minimumsbetalingsgrænsen er nået eller overskredet. Vi betaler ikke, og du er ikke berettiget til, renter på forsinkede beløb fra indtægtsandele.

For at modtage udbetalinger af indtægtsandele er du ansvarlig for at sikre, at dine skatte-, bank- og/eller andre betalingsoplysninger, som du giver til betalingsbehandleren, er opdaterede, fuldstændige og korrekte. Hvis betalingsbehandleren af en eller anden grund ikke er i stand til at foretage en betaling til dig, kan vi opsige eller suspendere din kvalificering til at modtage udbetalinger af indtægtsandele iht. disse vilkår og/eller deltage i programmet. Enhver betaling til dig er altid betinget af bedragerikontrol og andre juridiske kontroller, som vi eller betalingsbehandleren kan (efter vores og deres skøn) indføre og udføre. Medmindre andet er forhåndsgodkendt skriftligt af en autoriseret repræsentant fra X, må du ikke tillade en tredjepart at modtage betaling på dine vegne iht. disse vilkår.

Hvis du har til hensigt at gøre indsigelse mod summen af en udbetaling af en indtægtsandel til dig, skal du underrette X skriftligt inden for 30 dage efter modtagelsen af en sådan betaling. Hvis du ikke gør dette, udgør det et afkald på ethvert krav vedrørende betalingen. Du kan kontakte supportteamet for at sende denne meddelelse ved at navigere til Få support i Indstillinger og privatliv > Indtægtsgenerering > Få support i navigationsmenuen på din X-konto. Alle betalinger til dig er baseret på beløb for indtægtsandele som bestemt af X og skal være endelige og bindende.

 

5. Ingen garanti for abonnementsindtægter.

Abonnementer er ikke lovligt betalingsmiddel, valuta, valutaækvivalenter, elektroniske penge eller nogen form for finansielt betalingsinstrument (eller knyttet til nogen af disse ting), og abonnementer har ingen pengeværdi og udgør ikke ejendom. Vi lover ikke, at køb af abonnementer kan bruges til at indløse en garanteret sum penge eller nogen penge i det hele taget. Du accepterer, at vi har eneret til at administrere, regulere, kontrollere, opsige og/eller ændre de licensrettigheder, der ligger til grund for abonnementer, som vi finder passende, uden ansvar over for dig. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig, og at du ikke vil hævde, at vi er ansvarlige over for dig, baseret på salget af abonnementer for at give adgang til din konto, herunder for en andel af de indtægter, vi får fra salget af abonnementer.

Vi har også ret til at stoppe salget af abonnementer og indløsning af abonnementer helt efter eget skøn uden noget ansvar over for dig.

Vi garanterer heller ikke, at alle med adgang til din konto har købt et abonnement.

 

6. Du er ansvarlig for at betale din skat.

Du er ansvarlig for at betale eventuelle skatter (som defineret nedenfor) til skattemyndighederne som følge af eller i forbindelse med din modtagelse af enhver betaling af en andel af de indtægter, som X tjener på salg af abonnementer. X kan fratrække eller tilbageholde enhver skat, som vi måtte være juridisk forpligtet til at fratrække eller tilbageholde fra ethvert beløb, der skal udbetales til dig, og betaling til dig som reduceret med sådanne fradrag eller tilbageholdelser vil udgøre fuld betaling og afvikling af de beløb, der skal betales iht. disse vilkår. Hver part vil give den anden part al skattemæssig dokumentation, der med rimelighed er nødvendig for at foretage eller modtage betalinger iht. dette. Som anvendt ovenfor betyder "skatter" enhver indkomst-, stempel-, salgs-, brugs-, merværdiafgift eller andre skatter, afgifter, gebyrer, fradrag eller tilbageholdelser.

 

7. Ophør af disse vilkår og andre handlinger, vi måtte foretage.

Disse vilkår træder i kraft på den dato, hvor du klikker for at acceptere disse vilkår (uanset om du bliver accepteret i programmet eller ej) og fortsætter, indtil de opsiges af en af parterne som angivet i denne aftale. Du kan til enhver tid fravælge at deltage i programmet ved at give skriftlig besked til X ved at navigere til Få support fra Indstillinger og privatliv > Indtægtsgenerering > Få support i navigationsmenuen på din X-konto. X kan til enhver tid opsige disse vilkår, med eller uden grund, efter X's eget skøn, herunder, uden begrænsning, hvis du giver urigtige oplysninger om dig selv eller din abonnementskonto; overtræder disse vilkår, X's brugeraftale eller gældende lovgivning; eller ikke længere opfylder kravene for at deltage i programmet.

Derudover forbeholder vi os ret til efter eget skøn ikke at gøre abonnementer tilgængelige for en skabers konto, begrænse antallet af abonnementer, som vi kan sælge for at give adgang til en konto, eller begrænse andelen af indtægter fra abonnementer, der kan betales til en skaber, herunder baseret på volumen eller tidsramme, suspendere, fjerne eller deaktivere adgangen til en skabers abonnementskonto eller ophøre med at levere hele eller dele af programmet til en skaber; fjerne en skaber fra programmet og/eller tilbageholde, suspendere, inddrive eller modregne udbetalinger af indtægtsandele (herunder ethvert beløb, der kan henføres til eller fra tidligere eller fremtidige salg af abonnementer for at få adgang til en skabers konto), hvis vi mener, at skaberen eller skaberens abonnementskonto bryder eller overtræder disse vilkår, X's brugeraftale eller gældende lovgivning. Vi har intet ansvar for at foretage nogen af ovenstående handlinger.

Ved opsigelse af disse vilkår og/eller din deltagelse i programmet: (a) ophører rettigheder og forpligtelser iht. disse vilkår øjeblikkeligt, (b) alle forpligtelser, der er påløbet før opsigelsens ikrafttrædelsesdato, fortsætter med følgende forbehold: (i) hvis du har opfyldt minimumsbetalingsgrænsen på tidspunktet for opsigelsen af disse vilkår, vil betalingsbehandleren forsøge at betale dig for ubetalte beløb. Hvis betalingsbehandleren imidlertid ikke er i stand til at overføre betaling til dig pga. omstændigheder uden for dennes kontrol, vil du automatisk miste alle sådanne beløb, og X vil ikke skylde noget og ingen af alle sådanne beløb; eller (ii) hvis du endnu ikke har opfyldt minimumsbetalingsgrænsen, vil ingen beløb blive betalt eller være skyldige til dig.

 

8. Fortrolighed.

Under og efter din deltagelse i programmet må du ikke videregive nogen af X's ejendomsretligt beskyttede og/eller ikke-offentlige oplysninger, som du har fået, eller som du har adgang til i forbindelse med programmet ("fortrolige oplysninger"), medmindre X skriftligt har givet tilladelse til det, eller det er påkrævet ved lov eller retskendelse, forudsat at: (a) du straks underretter X skriftligt om kravet om videregivelse, og (b) du kun videregiver den del af de fortrolige oplysninger, der er lovmæssigt påkrævet. Du skal straks underrette X om ethvert faktisk eller formodet misbrug eller uautoriseret videregivelse af fortrolige oplysninger. Når disse betingelser og/eller din deltagelse i programmet ophører, skal du straks destruere eller slette alle fortrolige oplysninger, som du er i besiddelse af eller har kontrol over.

 

9. Ansvarsfraskrivelse.

DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT, AT PROGRAMMET OG ABONNEMENTERNE (ELLER FUNKTIONER DERI) KAN VÆRE AF EKSPERIMENTEL KARAKTER OG/ELLER I EN BETAFASE, OG ACCEPTERER, AT ADGANG TIL OG/ELLER BRUG AF PROGRAMMET OG ABONNEMENTERNE SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT IHT. GÆLDENDE LOV, LEVERES PROGRAMMET OG ABONNEMENTERNE "SOM DE ER" OG "SOM DE ER TILGÆNGELIGE", MED ALLE FEJL OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART. X FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE, ELLER SOM FØLGE AF HANDEL ELLER YDELSE. X GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OG FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR: (I) PROGRAMMETS OG ABONNEMENTERNES FULDSTÆNDIGHED, NØJAGTIGHED, TILGÆNGELIGHED, RETTIDIGHED, SIKKERHED ELLER PÅLIDELIGHED, OG (II) HVORVIDT PROGRAMMET ELLER ABONNEMENTERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV ELLER VÆRE TILGÆNGELIGE PÅ EN UAFBRUDT, SIKKER ELLER FEJLFRI BASIS. X KONTROLLERER, STØTTER ELLER GODKENDER IKKE DIN ABONNEMENTSKONTO (HERUNDER INDHOLD, FUNKTIONER ELLER FORDELE PÅ DEN).

 

10. Ansvarsbegrænsning.

I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, ER X-ENHEDERNE IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER STRAFSKADER ELLER TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER TAB AF DATA, BRUG, GOODWILL ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, SOM FØLGE AF (i) DIN ADGANG TIL, BRUG AF ELLER DELTAGELSE I (MANGLENDE MULIGHED FOR AT TILGÅ, BRUGE ELLER DELTAGE I) ABONNEMENTER OG PROGRAMMET; (ii) ENHVER ADFÆRD ELLER ETHVERT INDHOLD FRA EN TREDJEPART PÅ X-TJENESTERNE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER ÆREKRÆNKENDE, STØDENDE ELLER ULOVLIG ADFÆRD FRA ANDRE BRUGERE ELLER TREDJEPARTER; (iii) ETHVERT INDHOLD OPNÅET FRA X-TJENESTERNE; ELLER (iv) UAUTORISERET ADGANG, BRUG ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER INDHOLD. X-ENHEDERNES SAMLEDE ANSVAR MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE ET STØRRE BELØB END ET HUNDREDE AMERIKANSKE DOLLARS (100,00 USD) ELLER DET BELØB, X EVENTUELT HAR BETALT DIG I DE SENESTE SEKS MÅNEDER IHT. DISSE VILKÅR FØR DEN HÆNDELSE, DER GAV ANLEDNING TIL KRAVET. BEGRÆNSNINGERNE I DETTE UNDERAFSNIT GÆLDER FOR ETHVERT TEORETISK ANSVAR, UANSET OM DET ER BASERET PÅ GARANTI, AFTALE, LOV, ERSTATNING (HERUNDER UAGTSOMHED) ELLER ANDET, OG UANSET OM X-ENHEDERNE ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE, OG SELV HVIS ET RETSMIDDEL, DER ER BESKREVET HERI, VISER SIG IKKE AT HAVE OPFYLDT SIT VÆSENTLIGE FORMÅL. "X-ENHEDERNE" HENVISER TIL X, DETS MODERSELSKABER, TILKNYTTEDE SELSKABER, RELATEREDE VIRKSOMHEDER, LEDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, REPRÆSENTANTER, PARTNERE OG LICENSGIVERE.

GÆLDENDE LOV I DIN JURISDIKTION TILLADER MULIGVIS IKKE VISSE ANSVARSBEGRÆNSNINGER. I DET OMFANG DET KRÆVES AF GÆLDENDE LOV I DIN JURISDIKTION, BEGRÆNSER OVENSTÅENDE IKKE X-ENHEDERNES ANSVAR FOR BEDRAGERI, SVIGAGTIG VILDLEDNING, DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF VORES UAGTSOMHED, GROVE UAGTSOMHED OG/ELLER FORSÆTLIGE ADFÆRD. I DET OMFANG, DET ER TILLADT IHT. GÆLDENDE LOV, ER X-ENHEDERNES MAKSIMALE SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES, BEGRÆNSET TIL ET HUNDREDE AMERIKANSKE DOLLARS (100,00 USD).

 

11. Erklæringer og garantier.

Du erklærer og garanterer, at: (a) du har, eller har opnået, og vil opretholde alle rettigheder, bemyndigelser og licenser, der er nødvendige for at opfylde dine forpligtelser iht. disse vilkår og for at tilbyde, hoste og tjene penge på din abonnementskonto i forbindelse med programmet uden yderligere betalinger fra X til nogen tredjepart, (b) alle de oplysninger, du har givet til X og/eller betalingsbehandleren for at tilmelde dig og deltage i programmet, er korrekte, (c) du er mindst atten (18) år gammel, (d) du har alle nødvendige rettigheder, beføjelser og autoritet til at indgå disse vilkår, (e) du overholder og vil fortsætte med at overholde alle gældende love, regler, vedtægter, forordninger, bestemmelser og etiske forpligtelser i din udførelse af handlinger i henhold hertil (herunder, uden begrænsning, alle relevante databeskyttelses- og privatlivslove; love, der gælder for konkurrencer, kampagner eller gaver; reklamelove og bestemmelser fra Federal Trade Commission (FTC), såsom FTC's vejledninger vedrørende brug af anbefalinger og udtalelser i reklamer), og du vil ikke forårsage, at X og/eller betalingsbehandleren overtræder noget af det foregående, (f) du til enhver tid vil overholde X's brugeraftale, og (g) din abonnementskonto krænker ikke nogen tredjeparts rettigheder (herunder ophavsret, varemærke, servicemærke, forretningshemmelighed, aftale, privatliv eller offentlighedsret) eller indeholder noget materiale, der, hvis det lægges til grund, kan forårsage skade på en person eller ejendom.

 

12. Skadesløsholdelse.

Du accepterer at friholde, forsvare og holde X-enhederne skadesløse (samlet benævnt "skadesløsholdte personer") fra og mod alle krav, ansvar, tab og udgifter fra en tredjepart (herunder skadeserstatninger, forligsbeløb og rimelige advokatsalærer), der rejses mod en eller flere skadesløsholdte personer, som følge af eller i forbindelse med: (a) din deltagelse i programmet, (b) brud på dine erklæringer, garantier og forpligtelser som beskrevet i disse vilkår, eller (c) din uagtsomhed eller forseelse. Dine skadesløsholdelsesforpligtelser herunder vil være underlagt: (i) at de skadesløsholdte personer omgående giver dig skriftlig meddelelse om kravet, forudsat at enhver forsinkelse i meddelelsen ikke fritager dig for dine skadesløsholdelsesforpligtelser, undtagen og udelukkende i det omfang en sådan forsinkelse væsentligt forringer din evne til at forsvare et sådant krav, (ii) at de skadesløsholdte personer i rimeligt omfang samarbejder med dig med hensyn til forsvar og forlig af et sådant krav, og (iii) at du tillader X, efter eget valg, at deltage i og kontrollere forsvaret og forliget af et sådant krav. Du vil ikke indgå forlig om et sådant krav, der kan kompromittere de skadesløsholdte personers interesser, uden de skadesløsholdte personers forudgående skriftlige samtykke; forudsat at de skadesløsholdte personer med rimelighed vil samarbejde om et sådant forsvar eller forlig på din anmodning og regning.

 

13. Aftale om tvistbilæggelse – bindende voldgift og afkald på gruppesøgsmål.

DETTE AFSNIT GÆLDER KUN FOR DIG, HVIS DU BOR I USA. LÆS DETTE AFSNIT GRUNDIGT – DET KAN HAVE STOR BETYDNING FOR DINE JURIDISKE RETTIGHEDER, HERUNDER DIN RET TIL AT ANLÆGGE SAG VED EN DOMSTOL.

Generelt. Følgende bestemmelser er vigtige med hensyn til aftalen mellem dig og X vedrørende X's funktioner og tjenester, der er beskrevet i disse vilkår. Med forbehold for bestemmelserne nedenfor, herunder undtagelserne i dette afsnit 13, accepterer du og X at lade tvister, krav eller kontroverser, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, salget af abonnementer og/eller din deltagelse i programmet (individuelt benævnt en "tvist" eller samlet benævnt "tvister"), afgøre ved voldgift.

Indledende tvistbilæggelse. De fleste tvister mellem dig og X kan løses uformelt. Du kan kontakte supportteamet ved at navigere til Få support fra Indstillinger og privatliv > Indtægtsgenerering > Få support i navigationsmenuen på din X-konto. Når du kontakter os, bedes du give en kort beskrivelse af karakteren af og grundlaget for dine bekymringer, dine kontaktoplysninger og den specifikke afhjælpning, du søger. Parterne skal gøre deres bedste gennem denne støtteproces for at bilægge enhver tvist. Du og vi er enige om, at deltagelse i god tro i denne uformelle proces er påkrævet og skal gennemføres som angivet ovenfor, før en af parterne kan indlede en voldgift vedrørende en tvist.

BINDENDE VOLDGIFT. Hvis vi ikke kan nå frem til en løsning med dig vedrørende en tvist inden for en periode på tredive (30) dage fra det tidspunkt, hvor en uformel tvistbilæggelse påbegyndes iht. bestemmelsen om indledende tvistbilæggelse ovenfor, kan enten du eller vi indlede en bindende voldgift, som vil være det eneste middel til at løse enhver tvist, underlagt de vilkår, der er angivet nedenfor, og med undtagelse af krav, der er anlagt ved en småsagsdomstol, eller medmindre du fravælger det. Specifikt skal alle tvister løses endeligt udelukkende gennem bindende voldgift administreret af American Arbitration Association ("AAA") i San Francisco, Californien, USA, og gennem en enkelt gensidigt aftalt voldgiftsmand i overensstemmelse med bestemmelserne i AAA's regler for forbrugervoldgift, der findes på www.adr.org eller ved at ringe til AAA på 1.800.778.7879. DU OG X GIVER HERMED UDTRYKKELIGT AFKALD PÅ RETTEN TIL EN RETSSAG MED NÆVNINGE ELLER DOMMER.

Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, skal have enekompetence til at løse enhver tvist, herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav om, at alle eller dele af disse vilkår er ugyldige eller kan opsiges, eller om en tvist er underlagt voldgift. Voldgiftsmanden er bemyndiget til at give enhver form for afhjælpning, der ville være tilgængelig ved en domstol iht. lov eller rimelighed, forudsat at en sådan afhjælpning (herunder påbud) er begrænset til dine individuelle omstændigheder. Uanset kravene i denne voldgiftsbestemmelse kan du, hvis tvisten involverer et krav om offentligt påbud, vælge at udskille dette krav fra voldgiftssagen og indbringe det for en domstol med passende jurisdiktion. Voldgiftsmandens kendelse skal være skriftlig og bindende for parterne og kan indgå som en dom fra enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

DU HAR ET ÅR TIL AT FREMSÆTTE ET KRAV MOD X, MEDMINDRE DU FRAVÆLGER DET. Du skal fremsætte et krav mod X inden for ét (1) år efter den dato, hvor kravet opstod, eller, medmindre gældende lov foreskriver, at den normale forældelsesfrist for det pågældende krav ikke kan forkortes ved aftale. Hvis du ikke fremsætter et krav inden for denne periode, giver du i videst muligt omfang ifølge loven afkald på alle rettigheder, du har til et sådant krav, og X har ikke noget ansvar i forbindelse med et sådant krav.

Proces og omkostninger. Hvis du vil starte en voldgiftssag, kan du få instruktioner her: https://adr.org/Support. X betaler forbrugerens startgebyr på 200 USD og voldgiftsomkostningerne i det omfang, det er påkrævet og defineret i AAA's regler for forbrugervoldgift, men ikke med et større beløb end det, der er angivet i denne bestemmelse. Hvis voldgiftsmanden imidlertid fastslår, at kravene blev indsendt med henblik på chikane eller var åbenlyst useriøse, kan voldgiftsmanden omfordele sine vederlag og administrative gebyrer, herunder indgivelses- og høringsgebyrer, som angivet i AAA's regler for forbrugervoldgift. Voldgiftsreglerne giver dig også mulighed for at få dækket advokatsalærer i visse tilfælde. Parterne forstår, at uden denne obligatoriske bestemmelse ville de have ret til at anlægge sag ved en domstol og at få en nævningesag. De forstår endvidere, at omkostningerne ved voldgift i nogle tilfælde kan overstige omkostningerne ved en retssag, og at retten til bevisførelse kan være mere begrænset ved voldgift end ved en domstol.

Sted. Voldgiften vil udelukkende finde sted på grundlag af dokumenter, eller du kan vælge at gennemføre sagen via telefon, video eller personligt fremmøde. Ved personlig voldgift vil sagen blive behandlet i den by eller det amt, hvor du bor, eller, hvis du ikke bor i USA, i staten Californien, San Francisco amt.

Afkald på gruppesøgsmål. DU OG VI ACCEPTERER ENDVIDERE, AT EVENTUELLE KRAV KUN KAN FREMSÆTTES I VORES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE PÅ VEGNE AF ELLER SOM EN DEL AF ET GRUPPESØGSMÅL ELLER ANDET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. PARTERNE GIVER UDTRYKKELIGT AFKALD PÅ DERES RET TIL AT ANLÆGGE ET GRUPPESØGSMÅL ELLER SØGE ERSTATNING PÅ GRUPPEBASIS. Medmindre du og vi begge accepterer det skriftligt, må voldgiftsmanden ikke sammenlægge sager eller mere end én persons krav og må ikke på anden måde forestå nogen form for repræsentativ proces eller gruppesag.

Individualitet. Hvis det fastslås, at en del af denne aftale om tvistbilæggelse ikke kan håndhæves med hensyn til et bestemt krav om erstatning eller afhjælpning (såsom påbud), skal dette krav eller afhjælpning (og kun dette krav eller afhjælpning) udskilles og indbringes for en domstol med den rette jurisdiktion, og alle andre krav skal afgøres ved voldgift.

Undtagelse – retssager om krav ved småkravsdomstolen. Uanset parternes beslutning om at løse alle tvister gennem voldgift, kan hver part søge erstatning ved en småkravsdomstol for tvister eller krav inden for rammerne af denne domstols jurisdiktion.

30 dages ret til at fravælge. Hvis du ønsker at fravælge og ikke være bundet af disse voldgiftsbestemmelser som beskrevet ovenfor, kan du sende en skriftlig meddelelse om din beslutning om at fravælge til følgende adresse:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Hvis du allerede er blevet optaget i programmet, kan du indsende din meddelelse om fravalg ved at navigere til Få support fra Indstillinger og privatliv > Indtægtsgenerering > Få support i navigationsmenuen på din X-konto.

Din skriftlige meddelelse skal indeholde dit navn, X-kontonavn, den e-mailadresse eller det telefonnummer, der er knyttet til dit kontonavn og en klar erklæring om, at du ikke ønsker at løse tvister sammen med X.

Meddelelsen skal sendes inden for 30 dage efter din accept af disse vilkår, ellers er du forpligtet til at lade tvister afgøre ved voldgift i overensstemmelse med vilkårene i disse bestemmelser. Din beslutning om at fravælge denne voldgiftsbestemmelse vil ikke have nogen negativ indvirkning på dit forhold til X eller leveringen af funktioner eller tjenester til dig fra X. Hvis du fravælger disse bestemmelser, vil X heller ikke være bundet af dem.

Ændringer af dette afsnit. Vi giver 60 dages varsel om enhver væsentlig ændring af denne aftale om tvistbilæggelse. Ændringer træder i kraft på den 60. dag og gælder kun fremadrettet for eventuelle krav, der opstår efter den 60. dag.

Lovvalg. DISSE VILKÅR BESKRIVER EN TRANSAKTION I HANDEL MELLEM DELSTATER. DEN FØDERALE VOLDGIFTSLOV OG FORTOLKENDE RETSPRAKSIS REGULERER FORTOLKNINGEN OG HÅNDHÆVELSEN AF DISSE VOLDGIFTSBESTEMMELSER UDEN HENSYN TIL DELSTATSLOVGIVNING. I det omfang en delstats materielle lovgivning gælder for en tvist, gælder lovgivningen i staten Californien uden hensyntagen til bestemmelserne om lovkonflikter.

Overlevelse. Denne aftale om tvistbilæggelse gælder også efter afslutningen af forholdet mellem dig og X, herunder opsigelse af eller afmelding fra tjenester eller kommunikation leveret af X.

 

14. Ændring af vilkår.

Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår fra tid til anden. Vi giver dig besked om væsentlige ændringer, f.eks. via en servicemeddelelse eller en e-mail til den e-mailadresse, der er knyttet til din konto. Din fortsatte deltagelse i programmet, efter at ændringerne er trådt i kraft, vil blive betragtet som din accept af sådanne ændringer. Hvis du ikke kan acceptere ændringer, kan du opsige din deltagelse i programmet ved at give skriftlig besked til X og stoppe med at bruge abonnementsfunktionerne.

Vilkårene for skaber-abonnementer er skrevet på engelsk, men er gjort tilgængelige på flere sprog gennem oversættelser. X bestræber sig på at gøre oversættelserne så nøjagtige som muligt i forhold til den originale engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelser eller afvigelser har den engelske version af vilkårene for skaber-abonnementer dog forrang. Du anerkender, at engelsk skal være referencesproget til fortolkning af vilkårene i Vilkår for skaber-abonnementer.

 

15. Du er ikke vores medarbejder.

Du forstår, at dit forhold til os udelukkende er som en bruger af vores tjenester, som en uafhængig person. Du er ikke vores medarbejder. Disse vilkår eller din deltagelse i programmet har ikke til hensigt at skabe noget agentur, partnerskab eller joint venture. Du bevarer alle rettigheder og ansvar for karakteren af og lovligheden af dit indhold, den måde, det oprettes og tilbydes på, og om du beslutter dig for at tilbyde det i det hele taget. 

 

16. Diverse.

a. Feedback. Skaberen kan komme med kommentarer til X vedrørende programmet og/eller skaberens evaluering og brug af funktioner og tjenester leveret af X ("feedback"). Skaberen accepterer, at X og dets repræsentanter frit kan kopiere, ændre, skabe afledte værker af, vise offentligt, videregive, distribuere, licensere og underlicensere, inkorporere og på anden måde bruge feedbacken, herunder afledte værker heraf, til alle kommercielle og ikke-kommercielle formål uden forventning om betaling eller tilskrivning af nogen art til skaberen. Intet i denne aftale forhindrer X i at udvikle funktioner, produkter eller tjenester, der kan konkurrere med skaberens eller andre skaberes funktioner, produkter eller tjenester til kunder eller slutbrugere.

b. Lovvalg. Disse vilkår er underlagt lovgivningen i staten Californien, og enhver tvist, der opstår mellem dig og X, er underlagt afsnit 13 ovenfor (Aftale om tvistbilæggelse – bindende voldgift og afkald på gruppesøgsmål).

c. Meddelelser. Alle meddelelser til X skal sendes til: X Corp, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, som A-post eller via kurer med en kopi pr. e-mail til legalnotices@x.com og anses for at være modtageren i hænde ved modtagelsen. Meddelelser til dig kan gives ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, der er knyttet til din X-konto, eller ved at sende en besked til din X-konto eller X-tjenesten, og de anses for at være kommet frem, når de er sendt (for e-mail) eller afsendt med posten.

d. Afkald. Hvis X undlader at håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår, betragtes det ikke som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. X's afkald på en misligholdelse er ikke et afkald på en efterfølgende misligholdelse.

e. Overlevelse; individualitet. Alle forpligtelser, som udtrykkeligt eller pga. deres karakter fortsætter efter opsigelse af disse vilkår, skal overleve og forblive gældende efter en sådan hændelse. Bestemmelser, der ikke kan håndhæves, vil blive ændret for at afspejle parternes hensigt, og de resterende bestemmelser i disse vilkår vil fortsat have fuld virkning.

f. Overdragelse. Du må ikke overdrage eller overføre disse vilkår eller nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil, og ethvert sådant forsøg vil være ugyldigt.

g. Force majeure. Ingen af parterne er ansvarlige for forsinkelser eller manglende opfyldelse af deres forpligtelser iht. disse vilkår pga. årsager, der ligger uden for deres rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, fjendtlige handlinger, regeringshandlinger, brand, oversvømmelser, epidemier (herunder COVID-19), karantænerestriktioner, strejker, civile uroligheder, terrorhandlinger eller trusler om terrorhandlinger, svigt eller forsinkelser i telekommunikation eller teknisk udstyr eller infrastruktur eller fragtembargoer ("force majeure-hændelse"), og hver part er fritaget for at opfylde sine forpligtelser iht. denne aftale, så længe en sådan force majeure-hændelse varer. Hvis force majeure-hændelsen forhindrer dig i at levere din abonnementskonto som erklæret af dig, er du ikke kvalificeret til at modtage indtægter for nogen af de abonnementer på din abonnementskonto, der er opsagt eller på anden måde ikke udført som erklæret af dig.

h. Aftalens helhed. Disse vilkår (herunder X-brugeraftalen, der henvises til heri) udgør hele aftalegrundlaget mellem X og dig med hensyn til emnet for disse vilkår og samler og erstatter al tidligere kommunikation, forståelse og aftaler mellem parterne vedrørende emnet, uanset om de er skriftlige eller mundtlige.