Pogoji storitve za kupce za X

goglobalwithtwitterbanner

 

Pogoji storitve za kupce za X

Začetek veljavnosti: 13. maj 2024

Družba X omogoča dostop do določenih funkcij v zameno za enkratno ali večkratno plačilo glede na zadevno funkcijo (v nadaljnjem besedilu posamezno »plačljiva storitev« in skupno imenovano "plačljive storitve"). Na primer X Premium (kot je opredeljeno spodaj) in naročnine bi se vsaka obravnavala kot »plačljiva storitev«. 

V obsegu, v katerem se registrirate za plačljivo storitev in/ali jo uporabljate, morajo biti vaša uporaba plačljivih storitev in kakršne koli pripadajoče transakcije v skladu s: (i) tukaj določenimi pogoji, vključno z veljavnimi pogoji in določili za vsako plačljivo storitev, ki jo kupite in kot je navedena spodaj (v nadaljnjem besedilu skupno imenovano »pogoji storitve za kupce za X«), ter (ii) veljavnimi pogoji storitve za X, pravilnikom o zasebnosti za X, pravili in pravilniki za X ter vsemi pravilniki, vključenimi v te dokumente (v nadaljnjem besedilu skupno imenovano »uporabniška pogodba za X«). Ti pogoji storitve za kupce za X in prej omenjena uporabniška pogodba za X so v tem dokumentu skupaj imenovani »pogoji«. »X« se nanaša na družbo X, ki vam zagotavlja plačljive storitve.

Pozorno preberite te pogoje storitve za kupce za X, da se prepričate, ali razumete veljavne pogoje, določila in izjeme. ČE ŽIVITE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH DRŽAVE AMERIKE: TI POGOJI VSEBUJEJO POMEMBNE INFORMACIJE, KI VELJAJO ZA VAS, O REŠEVANJU SPOROV Z ZAVEZUJOČO ARBITRAŽO IN NE NA SODIŠČU, VKLJUČNO Z ODPOVEDJO VAŠE PRAVICE DO VLOŽITVE ZAHTEVKOV KOT SKUPINSKIH TOŽB IN PRAVICE DO ODSTOPANJA OD TEGA TER OMEJITVIJO PRAVICE DO VLOŽITVE ZAHTEVKOV PROTI DRUŽBI X VEČ KOT 1 LETO PO ZADEVNIH DOGODKIH, KI VPLIVAJO NA VAŠE PRAVICE IN OBVEZNOSTI, ČE PRIDE DO KAKRŠNEGA KOLI SPORA Z DRUŽBO X. ZA PODROBNOSTI O TEH DOLOČBAH PREBERITE 6. RAZDELEK POD SPLOŠNIMI POGOJI.

Soglasje. Z uporabo ali dostopom do plačljivih storitev družbe X, iz tega izhajajočo izvedbo plačila in/ali klikom gumba za enkratni nakup ali redna plačila naročnine za plačljive storitve, ki jih zagotavlja družba X, se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji. Če pogojev ne razumete pogojev ali katerega koli dela ne sprejemate, ne smete uporabljati nobenih plačljivih storitev ali dostopati do njih. Za nakup in uporabo plačljive storitve morate: (i) imeti vsaj 18 let ali biti polnoletni, kot določa pristojna zakonodaja v vašem kraju bivanja, ali (ii) imeti izrecno soglasje staršev ali skrbnika za nakup in uporabo zadevne plačljive storitve. Če ste starš ali zakoniti skrbnik in svojemu otroku (ali otroku, katerega skrbnik ste) dovolite nakup ali uporabo plačljive storitve, se strinjate, da ti pogoji veljajo za vas, da jih boste upoštevali ter da ste odgovorni za otrokovo dejavnost v plačljivih storitvah in za zagotavljanje, da vaš otrok tudi upošteva te pogoje. V vsakem primeru morate biti stari vsaj 13 let za uporabo storitve X, kot je navedeno v razdelku »Kdo lahko uporablja storitve« v pogojih storitve X. Če te pogoje storitve za kupce X sprejemate in plačljive storitve uporabljate v imenu podjetja, organizacije, vlade ali druge pravne osebe, izjavljate in jamčite, da ste za to pooblaščeni in imate pooblastilo, da tak subjekt zavežete k tem pogojem storitve za kupce X, pri čemer se v tem primeru besedi »vi« in »vaš«, kot sta uporabljeni v teh pogojih storitve za kupce X, nanašata na ta subjekt.

Pogodbeni subjekt družbe X. V te pogoje storitve za kupce X vstopate s subjektom, ki ustreza kraju vašega bivanja, kot je navedeno spodaj. Ta subjekt vam bo zagotovil plačljive storitve.

Vaša lokacija

Celina Severna Amerika (vključno s Havaji) ali Južna Amerika

Pogodbeni subjekt

X Corp. s sedežem na naslovu 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, ZDA

Vaša lokacija

Evropska unija, države Efte ali Združeno kraljestvo

Pogodbeni subjekt

Twitter International Unlimited Company z registriranim sedežem na naslovu One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska

Vaša lokacija

Vse države, ki niso zajete v zgornjih dveh lokacijah, vključno z azijsko-pacifiško regijo, Bližnjim vzhodom, Afriko ali Evropo (razen držav EU, držav Efte in Združenega kraljestva)

Pogodbeni subjekt

Twitter Global LLC s sedežem na naslovu 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, ZDA

 

Spremembe pogojev, plačljivih storitev in cen

1. Spremembe pogojev. Družba X lahko občasno spremeni te pogoje storitve za kupce X. Spremembe ne veljajo retroaktivno, najnovejša različica pogojev storitve za kupce X, na voljo na spletnem mestu legal.x.com/purchaser-terms, bo določala vašo uporabo plačljivih storitev in kakršnih koli zadevnih transakcij. Če spremenimo ali popravimo te pogoje zatem, ko ste se z njimi že strinjali (če so ti pogoji na primer spremenjeni zatem, ko ste kupili naročnino), vas bomo vnaprej obvestili o pomembnih spremembah vsebine teh pogojev. Takšno obvestilo lahko posredujemo v elektronski obliki, kar (med drugim) vključuje obveščanje prek obvestila v storitvi ali e-pošte, poslane na e-poštni naslov, povezan z vašim računom. Z nadaljnjim dostopom do plačljivih storitev ali njihovo uporabo zatem, ko spremembe začnejo veljati, se strinjate, da vas zavezujejo spremenjeni pogoji storitve za kupce X. Če se ne strinjate z upoštevanjem teh ali katerih koli prihodnjih pogojev storitve za kupce X, ne uporabljajte plačljivih storitev ali dostopajte do njih (ali jih ne uporabljajte še naprej ali dostopajte do njih).

Pogoji storitve za kupce X so napisani v angleščini, vendar so s prevodi na voljo v več jezikih. Družba X si prizadeva, da bi prevodi čim bolj točno odražali izvirno angleško različico. Vendar ima v primeru odstopanj ali nedoslednosti prednost angleška različica pogojev storitve za kupce X. Potrjujete, da bo angleščina referenčni jezik za razlaganje in sestavljanje pogojev v pogojih storitve za kupce X.

2. Spremembe plačljivih storitev. Naše plačljive storitve se nenehno razvijajo. Kot take se lahko plačljive storitve občasno spreminjajo po naši presoji. Vam ali uporabnikom na splošno lahko prenehamo (trajno ali začasno) zagotavljati plačljive storitve ali katere koli funkcije v okviru plačljivih storitev s predhodnim obvestilom ali brez njega. Družba X ne prevzema odgovornosti do vas ali katere koli tretje osebe za kakršno koli spremembo, začasno prekinitev ali ukinitev plačljivih storitev. Posamezni pogoji in določila (vključeni spodaj) za posamezno plačljivo storitev določajo, kako lahko prekličete naročnino ali, kadar je ustrezno, zahtevate vračilo kupnine. 

3. Spremembe cen. Cene plačljivih storitev, vključno s ponavljajočimi se naročninami, se lahko občasno spremenijo. Družba X vas bo v razumnem času predhodno obvestila o kakršni koli pomembni spremembi cen plačljivih storitev. Za naročniške storitve bodo spremembe cen začele veljati ob začetku naslednjega naročniškega obdobja po datumu spremembe cene. Če se ne strinjate s spremembo cene, imate pravico zavrniti spremembo tako, da prekličete naročnino na zadevno plačljivo storitev, preden sprememba cene začne veljati.

Plačilni pogoji. Družba X ponuja različne načine plačila, ki se lahko razlikujejo glede na plačljivo storitev, vašo napravo in/ali operacijski sistem, geografsko lokacijo ali druge dejavnike. Ti načini plačila lahko do mere, ki je na voljo (saj lahko družba X občasno omogoči različne načine nakupa), vključujejo uporabo funkcije za plačilo v aplikaciji, ki jo ponuja družba Google ali Apple, ali izvedbo spletnega plačila z uporabo storitve Stripe (www.stripe.com – v nadaljnjem besedilu »Stripe«), neodvisnega ponudnika obdelave plačil družbe X. Ko plačilo izvedete, se izrecno strinjate, (i) da boste plačali ceno, navedeno za plačljivo storitev, skupaj z vsemi dodatnimi zneski v zvezi z veljavnimi davki, provizijami za kreditne kartice, bančnimi provizijami, stroški za transakcije v tujino, stroški menjalnega tečaja in nihanji valut; ter (ii) da boste upoštevali vse ustrezne pogoje storitve, pravilnike o zasebnosti ali druge pravne pogodbe ali omejitve (vključno z dodatnimi starostnimi omejitvami), ki jih uvedejo družba Google, Apple ali Stripe (neodvisni ponudnik obdelave plačil družbe X) v zvezi z vašo uporabo določenega načina plačila (če se na primer odločite samo za plačilo prek Applove funkcije za nakup v aplikaciji, se strinjate, da boste spoštovali vse ustrezne pogoje, zahteve in/ali omejitve, ki jih uvede družba Apple). Vsi zasebni osebni podatki, ki jih posredujete v zvezi z uporabo plačljivih storitev, kar med drugim vključuje kakršne koli podatke, posredovane v zvezi s plačilom, se obdelujejo skladno s pravilnikom o zasebnosti X. Družba X lahko vaše podatke o plačilu deli s ponudniki plačilnih storitev za obdelavo plačil; preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje goljufij ali drugih prepovedanih dejavnosti; omogočanje reševanja sporov, na primer z vračilom plačil ali kupnine; in za druge namene, povezane s sprejemanjem kreditnih in debetnih kartic ali transakcij ACH. Odgovorni ste zagotoviti, da so vaši bančni podatki, podatki o kreditni kartici, debetni kartici in/ali drugi podatki o plačilu ves čas aktualni, popolni in točni. Če izvedete plačilo za plačljivo storitev, lahko prejmemo podatke o vaši transakciji, na primer, kdaj je bila opravljena, kdaj bo naročnina potekla ali se samodejno podaljšala, na kateri platformi ste opravili nakup in druge informacije. Družba X ni i pristojna in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali zamude, ki jih povzroči ponudnik obdelave plačil, Applova storitev App Store ali Googlova storitev Play Store, vaša banka, izdajatelj vaše kreditne kartice in/ali katero koli plačilno omrežje. Za plačilne pogoje, ki veljajo za posamezno plačljivo storitev, vključno s tem, kako poteka obnovitev naročnine, in drugimi pomembnimi pogoji, si oglejte spodnje pogoje in določila za posamezno plačljivo storitev.

Uporaba uporabniške pogodbe C, odpoved pogodbe, nevračilo, več računov X in omejitve

1. Uporabniška pogodba X velja za vas. UPORABNIŠKO POGODBO X MORATE VEDNO UPOŠTEVATI IN RAVNATI V SKLADU Z NJO. Uporabniška pogodba X vedno velja za vašo uporabo storitve X, vključno s plačljivimi storitvami in funkcijami. Vaše neupoštevanje uporabniške pogodbe X in neskladno ravnanje z njo ali prepričanje družbe X, da uporabniške pogodbe X niste upoštevali in niste ravnali skladno z njo, lahko vodi do preklica plačljivih storitev. Kakršen koli preklic bo sledil, vključno s katerim koli izvršilnim ukrepom, ki ga družba X lahko izvede proti vam v skladu z uporabniško pogodbo X, vendar ne omejeno nanj. V takih primerih lahko izgubite ugodnosti plačljivih storitev in ne boste upravičeni do vračila kupnine, ki ste jo plačali (ali predhodno plačali) za plačljive storitve.

2. Razlogi, zakaj družba X lahko prekine dostop do plačljivih storitev. Družba X lahko začasno prekine ali ukine dostop do plačljivih storitev ali preneha delno ali v celoti zagotavljati plačljive storitve (brez kakršne koli odgovornosti) kadar koli in iz katerega koli razloga ali brez njega, kar med drugim vključuje katerega koli od naslednjih razlogov:

a. Družba X je po lastni presoji prepričana, da ste kršili pogoje ali da bi vaša uporaba plačljivih storitev kršila katero koli veljavno zakonodajo;

b. Od družbe X to zahteva ali ji naroči katero koli pristojno sodišče, regulativni organ ali organ kazenskega pregona;

c. Družba X ima nepričakovane tehnične ali varnostne težave;

d. Družba X je prepričana, da ste kršili uporabniško pogodbo X;

e. Družbi X predstavljate tveganje ali morebitno pravno izpostavljenost;

f. Vaš račun je treba odstraniti zaradi nezakonitega ravnanja;

g. Vaš račun je treba odstraniti zaradi daljše nedejavnosti ali

h. Naše zagotavljanje plačljivih storitev (v celoti ali delno) ni več tržno donosno (po izključni presoji družbe X).

3. Vse transakcije so končne. Vsa plačila za plačljive storitve so končna in jih ni mogoče povrniti ali zamenjati, razen če to zahteva veljavna zakonodaja. Ne jamčimo za naravo, kakovost ali vrednost plačljive storitve ali njeno razpoložljivost ali dobavo. Za neuporabljene ali delno uporabljene plačljive storitve (na primer delno uporabljeno naročniško obdobje) niso zagotovljena vračila kupnine ali dobropisi. 

4. Plačljive storitve niso prenosljive med računi X. Vsak nakup plačljive storitve velja za en račun X, kar pomeni, da bo vaš nakup veljal samo za račun, ki ste ga uporabljali, ko ste kupili plačljivo storitev, in ne bo veljal za druge račune, do katerih imate morda dostop ali jih nadzorujete. Če imate ali nadzorujete več računov in želite imeti dostop do plačljivih storitev na vsakem računu, morate plačljivo storitev kupiti za vsak račun posebej.

5. Omejitve in obveznosti

a. Plačljivo storitev lahko kupite in uporabljate samo, če vam je zakonsko dovoljeno uporabljati plačljivo storitev v vaši državi in živite v državi, v kateri družba X podpira zadevno plačljivo storitev. Družba X lahko po lastni presoji v določenih državah omeji možnost dostopa do plačljive storitve ali njenega nakupa. Družba X si pridržuje pravico, da občasno spremeni seznam podprtih držav.

b. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji zavrnemo transakcije plačljivih storitev ali prekličemo ali ukinemo prodajo ali uporabo plačljive storitve. 

c. Drugim ne smete dovoliti, da uporabljajo vaš račun X za dostop do katere koli plačljive storitve, ki je ta oseba ni naročila.

d. Plačljive storitve ne smete kupiti ali uporabljati, če ste oseba, s katero osebam iz ZDA ni dovoljeno poslovati na podlagi gospodarskih sankcij, kar med drugim vključuje sankcije, ki jih uvaja Urad za nadzor tujega premoženja (ang. Office of Foreign Assets Control) pri Ministrstvu za finance ZDA ali kateri koli drug veljavni organ za sankcije ("prepovedana oseba"). To med drugim vključuje osebe, ki imajo prebivališče v naslednjih državah in regijah ali običajno prebivajo v njih: Kuba, Iran, regija Krim v Ukrajini, Severna Koreja in Sirija. Izjavljate in jamčite, da niste prepovedana oseba.

e. IZJAVLJATE, DA BOSTE PLAČLJIVE STORITVE UPORABLJALI SAMO V ZAKONITE NAMENE IN SAMO V SKLADU S TEMI POGOJI.

Davki in stroški. Odgovorni ste in se strinjate, da boste plačali kakršne koli veljavne davke, carine, dajatve in stroške, povezane z nakupom plačljivih storitev, vključno s tistimi, ki jih je treba plačati družbi X ali neodvisnemu ponudniku obdelave plačil. Ti davki lahko med drugim vključujejo DDV, davek na blago in storitve (GST), prometni davek, davčni odtegljaj in vse druge veljavne davke. Odvisno od vaše lokacije je družba X lahko odgovorna za zbiranje in poročanje podatkov v zvezi z davki na transakcije, ki izhajajo iz nakupa plačljivih storitev. Družbi X podeljujete dovoljenje, da ustreznim davčnim organom posreduje vaš račun in osebne podatke za izpolnjevanje obveznosti pobiranja davkov in poročanja.

 

Splošni pogoji

1. Kontaktni podatki. Če imate kakršna koli vprašanja o plačljivih storitvah ali teh pogojih, si lahko ogledate središče za pomoč pri plačljivih storitvah družbe X za več podrobnosti. Če ste že kupili plačljivo storitev, nas lahko kontaktirate tudi prek povezave za podporo, ki je na voljo v meniju za krmarjenje vašega računa X pod nastavitvami plačila ali naročnine. Če imate dodatna vprašanja, lahko stopite v stik z nami tukaj z uporabo obrazca »Help with paid features« (Pomoč pri plačljivih funkcijah).

2. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI. DO PLAČLJIVIH STORITEV DOSTOPATE V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, IN JIH UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA SO VAM PLAČLJIVE STORITVE ZAGOTOVLJENE PO NAČELIH »KOT JE« IN »KOT JE NA VOLJO«. DRUŽBA X ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA IN POGOJE, IZRECNE ALI IMPLICITNE, GLEDE PRODAJNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE. DRUŽBA X NE PODAJA NOBENEGA JAMSTVA ALI ZAGOTOVILA TER NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA: (I) POPOLNOST, TOČNOST, RAZPOLOŽLJIVOST, PRAVOČASNOST, VARNOST ALI ZANESLJIVOST PLAČLJIVIH STORITEV; IN ZA TO, (II) DA BODO PLAČLJIVE STORITVE IZPOLNJEVALE VAŠE ZAHTEVE ALI BODO NA VOLJO NEPREKINJENO, VARNO ALI BREZ NAPAK. PREVZEMATE ODGOVORNOST ZA SVOJO UPORABO STORITVE X, VKLJUČNO S PLAČLJIVIMI STORITVAMI IN VSO VSEBINO, KI JO POSREDUJETE.

3. OMEJITEV ODGOVORNOSTI. V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SUBJEKTI DRUŽBE X NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA ALI PRIHODKOV, NASTALO BODISI NEPOSREDNO BODISI POSREDNO, ALI KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV, UPORABE, DOBREGA IMENA ALI DRUGO NEPREMOŽENJSKO ŠKODO, KI SO POSLEDICA (i) VAŠEGA DOSTOPA DO PLAČLJIVIH STORITEV ALI NJIHOVE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI DOSTOPA DO PLAČLJIVIH STORITEV ALI NJIHOVE UPORABE; (ii) KAKRŠNEGA KOLI RAVNANJA KATERE KOLI TRETJE OSEBE ALI NJENE VSEBINE, OBJAVLJENE PREK PLAČLJIVIH STORITEV, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE VSAKRŠNO OBREKLJIVO, ŽALJIVO ALI NEZAKONITO RAVNANJE DRUGIH UPORABNIKOV ALI TRETJIH OSEB; (iii) KAKRŠNE KOLI VSEBINE, PRIDOBLJENE IZ PLAČLJIVIH STORITEV; ALI (iv) NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA, UPORABE ALI SPREMEMBE VAŠIH PRENOSOV ALI VSEBINE. V IZOGIB DVOMOM JE OPREDELITEV PLAČLJIVIH STORITEV OMEJENA NA FUNKCIJE, KI JIH PONUJA DRUŽBA X, IN NE VKLJUČUJE NOBENIH VSEBIN, DO KATERIH DOSTOPATE IN/ALI S KATERIMI IMATE INTERAKCIJE MED UPORABO TEH FUNKCIJ. V NOBENEM PRIMERU SKUPNA ODGOVORNOST SUBJEKTOV DRUŽBE X NE PRESEGA STO AMERIŠKIH DOLARJEV (100,00 USD) ALI MOREBITNEGA ZNESKA, KI STE NAM GA PLAČALI V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH V SKLADU S TEMI POGOJI PRED DOGODKOM ZA STORITVE, KI SO PODLAGA ZA ZAHTEVEK. OMEJITVE IZ TEGA PODRAZDELKA VELJAJO ZA VSE TEORIJE ODGOVORNOSTI, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJIJO NA GARANCIJI, POGODBI, STATUTU, ŠKODNEM DEJANJU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI DRUGEM IN NE GLEDE NA TO, ALI SO BILI SUBJEKTI DRUŽBE X OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE IN TUDI ČE SE UGOTOVI, DA TUKAJ NAVEDENO PRAVNO SREDSTVO NI IZPOLNILO SVOJEGA OSNOVNEGA NAMENA. »SUBJEKTI DRUŽBE X« SE NANAŠAJO NA DRUŽBO X, NJENO MATIČNO DRUŽBO, PODRUŽNICE, POVEZANA PODJETJA, URADNIKE, DIREKTORJE, ZAPOSLENE, ZASTOPNIKE, PREDSTAVNIKE, PARTNERJE IN DAJALCE LICENC.

VELJAVNA ZAKONODAJA NA OBMOČJU VAŠE SODNE PRISTOJNOSTI MORDA NE DOPUŠČA DOLOČENIH OMEJITEV ODGOVORNOSTI. V OBSEGU, KI GA ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA NA OBMOČJU VAŠE SODNE PRISTOJNOSTI, ZGORAJ NAVEDENO NE OMEJUJE ODGOVORNOSTI SUBJEKTOV DRUŽBE X ZA GOLJUFIJO, GOLJUFIVO ZAVAJANJE, SMRT ALI TELESNO POŠKODBO ZARADI NAŠE MALOMARNOSTI, HUDE MALOMARNOSTI IN/ALI NAMERNEGA RAVNANJA. V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, JE NAJVEČJA SKUPNA ODGOVORNOST SUBJEKTOV DRUŽBE X ZA VSA JAMSTVA, KI JIH NI MOGOČE IZKLJUČITI, OMEJENA NA STO AMERIŠKIH DOLARJEV (100,00 USD).

4. Obvestilo v zvezi z napravami Apple. V kolikor ste kupili plačljive storitve ali jih uporabljate ali dostopate do plačljivih storitev v napravi iOS, nadalje potrjujete in se strinjate s pogoji tega razdelka. Potrjujete, da so ti pogoji samo med vami in nami, ne z družbo Apple, in družba Apple ni odgovorna za plačljive storitve in njihovo vsebino. Družba Apple nima nikakršne obveznosti zagotavljati kakršno koli vzdrževanje in podporno storitev v zvezi s plačljivimi storitvami. V primeru kakršnega koli neskladja med plačljivimi storitvami in katerim koli ustreznim jamstvom, lahko o tem obvestite družbo Apple in družba Apple vam bo vrnila zadevno kupnino za plačljive storitve; in do največje mere, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, družba Apple nima nobene druge jamstvene obveznosti v zvezi s plačljivimi storitvami. Družba Apple ni odgovorna za obravnavo kakršnih koli zahtevkov z vaše strani ali strani katere koli tretje osebe v zvezi s plačljivimi storitvami ali vašim lastništvom in/ali uporabo plačljivih storitev, kar med drugim vključuje: (i) zahtevke za odgovornost za izdelek; (ii) kakršne koli zahtevke, da plačljive storitve niso v skladu s katero koli veljavno pravno ali regulativno zahtevo; in (iii) zahtevke, ki izhajajo iz zakonodaje o varstvu potrošnikov ali podobne zakonodaje. Družba Apple ni odgovorna za preiskavo, obrambo, poravnavo in razrešitev kakršnih koli zahtevkov tretjih oseb, da plačljive storitve in/ali vaše lastništvo in uporaba mobilne aplikacije kršijo pravice intelektualne lastnine te tretje osebe. Strinjate se, da boste med uporabo plačljivih storitev upoštevali vse veljavne pogoje tretjih oseb. Družba Apple in njene podružnice so upravičena tretja stranka teh pogojev in zatem, ko sprejmete te pogoje, ima družba Apple pravico (in štelo se bo, da je sprejela pravico), da uveljavi pogoje proti vam kot upravičena tretja oseba teh pogojev. S tem izjavljate in jamčite, da (i) niste v državi, za katero velja embargo vlade ZDA ali ki jo je vlada ZDA označila kot državo, ki "podpira teroriste" in (ii) niste na nobenem seznamu vlade ZDA, ki vsebuje prepovedane ali omejene osebe.

5. Navzkrižje. V primeru navzkrižja med določbami teh pogojev storitve za kupce X in določbami uporabniške pogodbe X imajo določbe teh pogojev storitve za kupce X prednosti izključno v zvezi z vašo uporabo plačljive storitve.

 

6. SPORAZUM O REŠEVANJU SPOROV – ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA IN ODPOVED SKUPINSKI TOŽBI

TA RAZDELEK VELJA ZA VAS SAMO, ČE ŽIVITE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH DRŽAVE. POZORNO PREBERITE TA RAZDELEK – LAHKO POMEMBNO VPLIVA NA VAŠE ZAKONSKE PRAVICE, VKLJUČNO S PRAVICO DO VLOŽITVE TOŽBE NA SODIŠČU.

a. Splošno. Naslednje določbe so pomembne v zvezi s pogodbo med vami in družbo X glede funkcij ali izdelkov družbe X, ki so navedeni v teh pogojih. V skladu s spodnjimi določbami, vključno z izjemami, določenimi v tem 6. razdelku, se vi in družba X strinjate, da boste arbitražno reševali kakršne koli spore, zahtevke ali nesoglasja, ki izhajajo iz teh pogojev, trženja plačljivih storitev in/ali vašega sodelovanja v plačljivih storitvah ali so z njimi povezani (v nadaljnjem besedilu posamezno kot »spor« ali v primeru večjega števila »spori«). 

b. Začetno reševanje sporov. Večino sporov med vami in družbo X je mogoče rešiti na neformalen način. Če ste že kupili plačljivo storitev, vam je na razpolago naša ekipa za podporo prek povezave za podporo, ki je na voljo v meniju za krmarjenje vašega računa X pod nastavitvami plačila ali naročnine, da odgovori na kakršne koli pomisleke, ki jih morda imate v zvezi s plačljivimi storitvami. Ko se obrnete na nas, na kratko opišite naravo in razloge za svoje pomisleke, navedite svoje podatke za stik in želeno pomoč. Pogodbenici si v tem postopku podpore po svojih najboljših močeh prizadevata za rešitev vseh sporov. Vi in mi se strinjamo, da je v tem neformalnem postopku potrebno sodelovanje v dobri veri in da mora biti zaključen, kot je navedeno zgoraj, preden lahko katera koli pogodbenica sproži arbitražo v zvezi s katerim koli sporom.

c. ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA. Če v tridesetih (30) dneh od začetka neformalnega reševanja spora skladno z zgoraj navedeno določbo o začetnem reševanju sporov z vami ne moremo doseči dogovorjene rešitve v zvezi s sporom, lahko vi ali mi sprožimo zavezujočo arbitražo, ki bo edini način reševanja sporov v skladu s spodaj navedenimi pogoji in razen za zahtevke, vložene na sodišču za spore majhne vrednosti, razen če odstopite od tega. Natančneje, vsi spori se dokončno rešujejo izključno z zavezujočo arbitražo, ki jo vodi Ameriško arbitražno združenje (ang. American Arbitration Association, »AAA«) v San Franciscu v zvezni državi Kalifornija, in z enim arbitrom, o katerem se sporazumeta pogodbenici, v skladu z določbami arbitražnih pravil za potrošnike združenja AAA, ki so na voljo na spletnem mestu www.adr.org ali po telefonu na številki združenja AAA 1-800-778-7879. VI IN DRUŽBA X SE IZRECNO ODPOVEDUJETE PRAVICI DO SOJENJA PRED POROTO ALI SODNIKOM.

Za reševanje vseh sporov, kar med drugim vključuje kakršen koli zahtevek, da so vsi ti pogoji storitve za kupce X ali kateri koli njihov del nični ali izpodbojni ali da je spor predmet arbitraže, je izključno pristojen arbiter in ne katero koli zvezno, državno ali lokalno sodišče ali agencija. Arbiter je pooblaščen, da odobri kakršno koli pravno pomoč, ki bi bila na voljo na sodišču v skladu z zakonom ali pravičnostjo, pod pogojem, da je taka pravna pomoč (vključno s sodno prepovedjo) omejena na vaše individualne okoliščine. Ne glede na zahteve te določbe o arbitraži lahko v primeru, da spor vključuje zahtevek za javno sodno prepoved, ta zahtevek izločite iz arbitražnega postopka in ga vložite pri katerem koli sodišču z ustrezno pristojnostjo. Arbitražna razsodba je pisna in zavezujoča za stranke ter se lahko vnese kot sodba na katerem koli pristojnem sodišču.

ZAHTEVEK PROTI DRUŽBI X LAHKO VLOŽITE V ROKU ENEGA LETA, RAZEN ČE ODSTOPITE OD TEGA. Kakršen koli zahtevek zoper družbo X morate vložiti v roku enega (1) leta po datumu nastanka zahtevka, razen če veljavna zakonodaja določa, da običajnega zastaralnega roka za zahtevek ni mogoče skrajšati po dogovoru. Če zahtevka ne vložite v tem roku, se v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, odpovedujete vsem pravicam, ki jih imate v zvezi s takim zahtevkom, in družba X ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s takim zahtevkom.

d. Postopek in stroški vložitve. Če želite začeti arbitražo, lahko dobite navodila za predložitev na spletnem mestu https://adr.org/Support. Družba X bo plačala vašo začetno pristojbino za vložitev v višini 200 USD in stroške arbitraže v obsegu, ki je zahtevan in opredeljen v arbitražnih pravilih za potrošnike združenja AAA, vendar ne v višjem znesku, kot je določen v tej določbi. Če pa arbiter ugotovi, da so bili zahtevki vloženi za namene nadlegovanja ali so jasno neutemeljeni, lahko prerazporedi arbitrovo nadomestilo in upravne stroške, vključno s stroški vložitve in zaslišanja, kot je določeno v arbitražnih pravilih za potrošnike združenja AAA. Arbitražna pravila vam v nekaterih primerih omogočajo tudi povračilo odvetniških stroškov. Pogodbenici razumeta, da bi imeli brez te obvezne določbe pravico do tožbe na sodišču in sojenja pred poroto. Razumeta tudi, da lahko v nekaterih primerih stroški arbitraže presežejo stroške sodnega postopka in da je pravica do razkritja morda bolj omejena pri arbitraži kot na sodišču.

e. Lokacija. Arbitraža poteka samo na podlagi dokumentov, lahko pa se odločite za vodenje postopka po telefonu, prek video klica ali z osebno udeležbo. Pri arbitraži z osebno udeležbo postopek poteka v mestu ali okrožju, v katerem prebivate, ali v okrožju San Francisco v zvezni državi Kalifornija, če ne prebivate v Združenih državah Amerike. 

f. Odpoved skupinski tožbi. VI IN MI SE NADALJE STRINJAMO, DA SE LAHKO KAKRŠNI KOLI ZAHTEVKI VLOŽIJO SAMO INDIVIDUALNO IN NE V IMENU ALI KOT DEL SKUPINSKE TOŽBE ALI DRUGE ZASTOPNIŠKE TOŽBE. POGODBENICI SE IZRECNO ODPOVEDUJETA SVOJI PRAVICI DO VLOŽITVE SKUPINSKE TOŽBE ALI ISKANJA PRAVNE ZAŠČITE NA SKUPINSKI OSNOVI. Razen če se vi in mi s tem pisno strinjamo, arbiter ne sme združiti postopkov ali zahtevkov več kot ene osebe in ne sme drugače voditi nobene oblike zastopniškega ali skupinskega postopka.

g. Ločljivost. Če se ugotovi, da katerega koli dela tega sporazuma o reševanju sporov ni mogoče uveljaviti v zvezi z določenim zahtevkom za pravno zaščito ali pravnim sredstvom (kot je sodna prepoved), se ta zahtevek ali pravno sredstvo (in samo ta zahtevek ali pravno sredstvo) loči in ga je treba vložiti pri sodišču z ustrezno pristojnostjo, vse druge zahtevke pa je treba obravnavati v arbitraži.

h. Izjema – sodni postopek pri zahtevkih na sodišču za spore majhne vrednosti. Ne glede na odločitev pogodbenic, da bosta vse spore reševali z arbitražo, lahko katera koli pogodbenica poišče pravno pomoč na sodišču za spore majhne vrednosti za spore ali zahtevke v okviru pristojnosti tega sodišča.

i. 30-dnevna pravica do zavrnitve. Če ne želite, da so zgoraj navedene določbe o arbitraži za vas zavezujoče, lahko pisno obvestilo o svoji odločitvi za zavrnitev pošljete na naslednji naslov:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Če ste že kupili plačljivo storitev, lahko obvestilo o odstopu predložite tudi prek povezave za podporo, ki je na voljo v meniju za krmarjenje vašega računa X pod nastavitvami plačila ali naročnine. 

Vaše pisno obvestilo mora vključevati vaše ime, uporabniško ime za račun X, e-poštni naslov ali telefonsko številko, povezano z uporabniškim imenom za vaš račun, in jasno izjavo, da ne želite reševati sporov z družbo X.

Obvestilo morate poslati v 30 dneh od prvega plačila za plačljivo storitev, sicer ste zavezani k arbitražnemu reševanju sporov v skladu s pogoji zadevnih določb. Vaša odločitev o zavrnitvi te arbitražne določbe ne bo imela negativnega vpliva na vaš odnos z družbo X ali na zagotavljanje funkcij ali storitev s strani družbe X. Če se odločite za zavrnitev teh določb, tudi ne bodo zavezujoča družbi X.

j. Spremembe tega razdelka. O vseh pomembnih spremembah tega sporazuma o reševanju sporov vas bomo obvestili 60 dni vnaprej. Spremembe začnejo veljati 60. dan in se uporabljajo za naprej samo za zahtevke, ki nastanejo po 60. dnevu.

k. Izbira prava. TI POGOJI DOLOČAJO TRANSAKCIJO V MEDDRŽAVNEM TRGOVANJU. ZVEZNI ZAKON O ARBITRAŽI IN SODNA PRAKSA UREJATA RAZLAGO IN UVELJAVLJANJE TEH ARBITRAŽNIH DOLOČB BREZ UPOŠTEVANJA DRŽAVNE ZAKONODAJE. Če se za kateri koli spor uporablja materialno pravo zvezne države, se uporablja pravo zvezne države Kalifornija, ne glede na kolizijske določbe.

l. Nadaljevanje veljavnosti. Ta sporazum o reševanju sporov velja tudi po koncu razmerja med vami in družbo X, vključno z odpovedjo ali odjavo od vseh storitev ali sporočil, ki jih zagotavlja družba X.

7. Veljavno pravo.

a. Če živite v Združenih državah Amerike, za te pogoje velja zakonodaja zvezne države Kalifornija in vsak spor, do katerega pride med vami in družbo X, se rešuje v skladu z zgornjim 6. razdelkom (Sporazum o reševanju sporov – zavezujoča arbitraža in odpoved skupinski tožbi).

b. Če živite v državi članici EU, državi Efte ali Združenem kraljestvu, se uporablja veljavna zakonodaja v državi vašega stalnega prebivališča in lahko se sprožijo sodni postopki na ustreznih sodiščih v skladu z zakonodajo v državi vašega stalnega prebivališča. 

c. Če živite zunaj Združenih držav Amerike, države članice EU, države Efte ali Združenega kraljestva, za te pogoje velja zakonodaja zvezne države Kalifornija.

 

Pogoji in določila X Premium

S sodelovanjem v ponavljajoči se naročniški storitvi pri X (»X Premium«), se strinjate, da bo vaše sodelovanje urejeno in predmet pogojev, vključno z naslednjimi pogoji in določili X Premium:

1. Opis X Premium. X Premium je ponavljajoča se naročniška storitev družbe X, ki omogoča dostop do določenih funkcij, ugodnosti in/ali storitev, kot je opisano tukaj. Vaša naročnina na storitev X Premium se bo samodejno obnavljala do preklica v skladu s pogoji, vključno s temi pogoji in določili za storitev X Premium.    

a. Ravni naročnine na storitev X Premium. Naročniki na storitev X Premium lahko izbirajo med več ravnmi naročnine. Posamezna raven naročnine ima dostop do različnih funkcij in je na voljo po različni ceni. Za vse ravni naročnine sta na voljo letna in mesečna cena. Pri nekaterih funkcijah je lahko zahtevan potrjeni račun, ki ima javno prikazano kljukico v svojem profilu. Posebne informacije o ravneh naročnine so na voljo v našem središču za pomoč.    

2. Prijava in upravljanje računa; postopek plačila in cene; samodejno podaljšanje.

a. Prijava. Če se želite prijaviti v X Premium, morate biti prijavljeni v račun X. Ko se prijavite v račun X Premium, se lahko prijavite in plačate prek: (i) Applove možnosti nakupa v aplikaciji (če se prijavite v napravi s sistemom iOS), (ii) Googlove možnosti nakupa v aplikaciji (če se prijavite v napravi s sistemom Android) ali (iii) storitve Stripe, neodvisnim partnerjem za plačila družbe X (če se prijavite s spletnim brskalnikom na www.x.com). 

b. Upravljanje računa. Način, ki ga uporabljate za prijavo v storitev in plačilo naročnine na storitev X Premium, določa, kako morate upravljati račun. Če ste se prijavili v storitev X Premium in jo plačali prek Applove možnosti nakupa v aplikaciji, lahko naročnino upravljate prek Applove trgovine App Store. Če ste se prijavili v storitev X Premium in jo plačali prek Googlove možnosti nakupa v aplikaciji, lahko naročnino upravljate prek Googlove trgovine Play Store. Če ste se prijavili v storitev X Premium in jo plačali prek storitve Stripe, ponudnika obdelave plačil družbe X, lahko upravljate naročnino prek storitve Stripe, do katere lahko dostopate prek spletnega mesta X v nastavitvah storitve X Premium, ko se prijavite na naslovu www.x.com. Za več informacij o upravljanju računa X Premium in naročnini na storitev X Premium si lahko ogledate strani O storitvi X Premium in Pomoč za storitev X Premium ter naše središče za pomoč glede podpore za plačljive storitve.

c. Postopek plačila in cene. Ceno naročnine storitve X Premium določi družba X. Če kupite naročnino X Premium, to storite tako, da naročnino plačate vnaprej in se ta redno obnavlja. Ko se naročite na storitev X Premium, se izrecno strinjate, da dovoljujete ponavljajoča se plačila in da se bodo plačila izvajala z načinom plačila, ki ste ga izbrali, dokler veljavne naročnine na storitev X Premium ne prekličete vi ali družba X. Vaši podatki o plačilu bodo samodejno obdelani na začetku vsakega naročniškega obdobja. Datumi obdelave podaljšanja prek mobilnih naprav se lahko razlikujejo za do 3 dni. Če so vaši podatki o plačilu zavrnjeni, morate za naročnino na storitev X Premium vnesti nove podatke za plačilo, sicer bo naročnina preklicana. Če vnesete nove podatke o plačilu in je vaš račun za plačilo uspešno bremenjen, bo vaše novo naročniško obdobje za storitev X Premium temeljilo na prvotnem datumu podaljšanja in ne na datumu uspešne bremenitve. Za kakršna koli delna obdobja naročnine ni vračil ali dobropisov, vključno s primeri, ko so nekatere funkcije, ugodnosti in/ali storitve spremenjene ali ukinjene. NAROČNIŠKI PAKETI SO PREDPLAČNIŠKI, BREZ MOŽNOSTI VRAČILA (RAZEN ČE TO ZAHTEVA ZAKON) IN SE SAMODEJNO OBNAVLJAJO OB KONCU VSAKEGA NAROČNIŠKEGA OBDOBJA, RAZEN ČE JE NAROČNINA PREKLICANA PO SPODNJIH POSTOPKIH ODPOVEDI.

d. Prehod na višjo ali nižjo raven naročnine. Prehod na višjo ali nižjo raven naročnine je trenutno podprt le v operacijskima sistemoma iOS in Android ter spletu.

Če preidete na višjo cenovno raven naročnine v sistemu iOS, boste prejeli delno sorazmerno vračilo za preostali del prejšnje naročnine, pod pogojem, da ste ravni zamenjali na platformi, na kateri ste predhodno sklenili naročnino, tj. iOS. Če preidete na nižjo raven naročnine, bodo vaša naročnina in povezane funkcije na voljo do konca trenutnega obračunskega obdobja, nato pa bo izveden preklop na novo raven naročnine. Pri prehodu na nižjo raven naročnine ne boste prejeli vračila za noben del prejšnje naročnine, razen če to zahteva zakon. Če preidete na nižjo raven naročnine, vam bomo ceno nove ravni zaračunali ob koncu trenutnega obračunskega obdobja.

Če preidete na višjo cenovno raven naročnine v spletu, bo dobropis za preostali del prejšnje naročnine nakazan na vaš račun in se bo samodejno uporabil za prihodnja plačila, pod pogojem, da ste ravni zamenjali na platformi, na kateri ste predhodno sklenili naročnino, tj. spletna platforma. Vaša nova naročnina se bo takoj začela. Če preidete na nižjo raven naročnine, bodo vaša trenutna naročnina in povezane funkcije takoj zamenjane z novo ravnijo naročnine. Ne boste prejeli vračila za noben del prejšnje naročnine, razen če to zahteva zakon. Prav tako vam bomo takoj zaračunali ceno nove ravni naročnine.

Če preidete na višjo cenovno raven naročnine v sistemu Android v trgovini Google Play, se naročnina začne takoj z novim izdelkom, ko plačate novo ceno, pod pogojem, da ste prehod na višjo cenovno raven opravili na platformi, na kateri ste predhodno sklenili naročnino (tj. platformi Android). Preostali del bo sorazmerno ocenjen in prejeli boste vračilo. Če preidete na nižjo raven naročnine, se vaša naročnina začne takoj z novim izdelkom, datum naslednjega obračunavanja pa bo zakasnjen v skladu s preostalo vrednostjo pri preostali ravni, tj. dobropis, ki ga prejmete za vrednost, ki bi jo imeli pri dražjem paketu.

 

3. Preklic naročnine. Naročnino na storitev X Premium lahko kadar koli prekličete. Če ste naročnino na storitev X Premium kupili prek Applove možnosti nakupa v aplikaciji, lahko naročnino prekličete samo prek Applove trgovine App Store, do katere lahko dostopate v nastavitvah storitve X Premium, ko ste prijavljeni v aplikacijo X za sistem iOS. Če ste naročnino na storitev X Premium kupili prek Googlove možnosti nakupa v aplikaciji, lahko naročnino prekličete samo prek trgovine Google Play, do katere lahko dostopate v nastavitvah storitve X Premium, ko ste prijavljeni v aplikacijo X za sistem Android. Če ste naročnino za storitev X Premium kupili s storitvijo Stripe, ponudnikom obdelave plačil za družbo X, lahko to naročnino prekličete samo v storitvi Stripe, do katere lahko dostopate prek spletnega mesta X v nastavitvah storitve X Premium, ko se prijavite na naslovu www.x.com. Ne glede na to, kako ste kupili naročnino, se samodejno obnovi, razen če jo prekličete vsaj 24 ur pred koncem naročniškega obdobja. Če naročnino prekličete, ostane aktivna od trenutka, ko jo prekličete, do konca trenutnega naročniškega obdobja. Za morebitne preostale dni v trenutnem naročniškem obdobju ne boste prejeli vračila ali dobropisa, razen če to zahteva zakon. Za uporabnike, ki živijo v državi članici EU ali Združenem kraljestvu, velja tudi spodnji 4. razdelek. Za več informacij o preklicu računa X Premium in naročnini na storitev X Premium si lahko ogledate strani O storitvi X Premium in Pomoč za storitev X Premium ter naše središče za pomoč glede podpore za plačljive storitve.

4. Pravica do odstopa in vračila kupnine za uporabnike, ki živijo v EU ali Združenem kraljestvu. Ko kupite naročnino za storitev X Premium, se izrecno strinjate, da bo naročnina začela veljati takoj na datum nakupa. Če ste potrošnik v državi članici EU ali Združenem kraljestvu, se strinjate, da lahko iz katerega koli razloga odstopite od pogodbe o nakupu v štirinajstih (14) dneh po nakupu. Če ste naročnino za storitev X Premium kupili prek Applove ali Googlove možnosti nakupa v aplikaciji, morate obvestiti neposredno družbo Apple oziroma Google, če želite uveljavljati pravico do odstopa v skladu s pravilniki o vračilu kupnine družbe Apple ali Google. Morebitna in vsa vračila ureja družba Apple oziroma Google, ne družba X, in zanje veljajo Applovi ali Googlovi pravilniki o vračilu. Na strani za pomoč storitve X Premium si lahko ogledate navodila za preklic pogodbe in zahtevanje vračila neposredno pri Applu oziroma Googlu. Če ste naročnino X Premium kupili s storitvijo Stripe, ponudnikom obdelave plačil za družbo X, lahko uveljavite svojo pravico do odstopa tako, da sledite navodilom za preklic pogodbe in zahtevate vračilo, kot je opisano na strani za pomoč storitve X Premium.

5. Brez pravice do odstopa za uporabnike, ki živijo na Tajvanu. Ko kupite naročnino na storitev X Premium, se izrecno strinjate, da začne naročnina na storitev X Premium veljati takoj na datum nakupa in da so spletne storitve z začetkom veljavnosti naročnine na voljo v celoti. Če ste potrošnik v Tajvanu, se strinjate, da lahko prekličete naročnino X Premium v skladu z zgornjim 3. razdelkom, sicer pa nimate pravice preklicati naročnine X Premium in vam ne bomo povrnili denarja.

6. Pritožbe potrošnikov za uporabnike, ki živijo v Indoneziji. Pritožbe lahko potrošniki v Indoneziji vložijo na ministrstvu za trgovino na naslovu https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Generalni direktorat za varstvo potrošnikov in skladnost trgovine (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministrstvo za trgovino Republike Indonezije (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Najbolj priljubljeni članki

a. Najbolj priljubljeni članki. Storitev X Premium lahko vključuje funkcijo »Najbolj priljubljeni članki«, ki ponuja seznam člankov in naslove URL (s povezanimi objavami) člankov, ki so jih nedavno največkrat delile osebe, ki jih spremljate v storitvi X, ali člankov, ki so jih nedavno največkrat delile osebe, ki jih spremljate, in osebe, ki jih te osebe spremljajo. Članki so izbrani na podlagi računov X, ki ste jih izbrali za spremljanje, in/ali računov, ki jih spremljajo. Seznami najbolj priljubljenih člankov morda ne vključujejo člankov vseh založnikov. Za dodatne informacije o tej funkciji, o tem, kako se izberejo računi in članki, ki so vključeni v sestavljanje seznamov najbolj priljubljenih člankov, ter kako se naročajo članki in objave, obiščite središče za pomoč za najbolj priljubljene članke

b. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI. Razumete, da družba X ne potrjuje, podpira, predstavlja ali jamči za popolnost, resničnost, točnost ali zanesljivost katere koli vsebine ali sporočil, objavljenih prek funkcije Najbolj priljubljeni članki, niti ne podpira kakršnih koli mnenj, ki so v njih izražena. Družba X ni odgovorna za nobeno vsebino, ki je v članku ali do katere je v članku dostop. Za takšno vsebino je odgovoren izključno založnik. Ne spremljamo ali nadziramo vsebine, objavljene na spletnih mestih tretjih oseb, in ne moremo prevzeti odgovornosti za takšno vsebino, ki vam je prikazana prek funkcije Najbolj priljubljeni članki.

8. X Premium Labs. Storitev X Premium lahko vključuje funkcijo »X Premium Labs«. X Premium Labs naročnikom na storitev X Premium zagotavlja zgodnji dostop do funkcij (»funkcije X Premium Labs«), ki jih družba X še vedno razvija in preizkuša za morebitno dodajanje k storitvi X ali kateri od plačljivih storitev. Družba X ne daje zagotovil ali jamstev, da bodo funkcije X Premium Labs delovale, kot je predvideno ali kot je opisano, in družba X ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi izhajala iz funkcije ali v povezavi s funkcijo X Premium Labs. Družba X ne daje zagotovil glede števila ali vrste funkcij X Premium Labs, ki bodo kadar koli na voljo naročnikom storitve X Premium, in si pridržuje pravico, da po lastni presoji in brez obvestila kadar koli doda ali odstrani funkcije X Premium Labs. Družba X si pridržuje pravico, da kadar koli prekliče ali drugače omeji vaš dostop do funkcije X Premium Labs (brez vsakršne odgovornosti), če družba X po lastni presoji meni, da ste zlorabili funkcijo ali kako drugače uporabili funkcijo na nesprejemljiv ali nenameren način. V povezavi s programom X Premium Labs lahko posredujete družbi X komentarje, ki se nanašajo na vašo oceno in uporabo funkcije X Premium Labs (»povratne informacije«). Strinjate se, da lahko družba X in njeni pooblaščenci prosto kopirajo, spreminjajo, ustvarjajo izpeljana dela, javno prikazujejo, razkrivajo, distribuirajo, licencirajo in podlicencirajo, vključujejo in drugače uporabljajo povratne informacije, vključno z njihovimi izpeljanimi deli, za vse komercialne in nekomercialne namene, ne da bi od ali za vas pričakovali kakršno koli plačilo ali priznanje. 

9. Promocije. Družba X lahko za storitev X Premium občasno ponudi posebne promocije ali brezplačna preizkusna obdobja (»promocija«). Če ni posebej navedeno, za takšne promocije veljajo ti pogoji. Vsi dodatni pogoji k tem pogojem so razkriti ob prijavi ali v drugih sporočilih, ki so vam bila posredovana pred prijavo. Za razpoložljivost promocij lahko veljajo omejitve. V promocijskem obdobju določene funkcije in ugodnosti polne naročnine na storitev X Premium morda ne bodo na voljo ali so lahko omejene. Sami ste odgovorni za pregled vseh dodatnih pogojev, ki urejajo vašo uporabo promocije. Ob koncu promocijskega obdobja se bo vaša naročnina za storitev X Premium samodejno podaljšala in naročnino vam bomo redno zaračunavali (kot je navedeno ob prijavi). DA SE IZOGNETE KAKRŠNIM KOLI STROŠKOM PO PROMOCIJI, MORATE NAROČNINO PREKLICATI PRED KONCEM PROMOCIJSKEGA OBDOBJA TAKO, DA UPOŠTEVATE POSTOPKE ZA ODPOVED IZ ODSTAVKA 3 ZGORAJ (»PREKLIC NAROČNINE«).

10. Operacijski sistem in geografske omejitve. Storitev X Premium ter z njo povezane funkcije in ugodnosti so morda podprte le v določenih operacijskih sistemih in na določenih geografskih lokacijah (kot družba X občasno izdaja), kar pomeni, da če se naročite na storitev X Premium, morda ne boste imeli dostopa do funkcij ali ugodnosti storitve X Premium med dostopanjem do računa X prek sistema, ki ga družba X trenutno ne podpira, ali na geografski lokaciji, kjer storitev X Premium ni na voljo. Poleg tega se lahko funkcije in ugodnosti storitve X Premium razlikujejo glede na operacijski sistem in/ali državo. 

11. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI. RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA VAM JE STORITEV X PREMIUM NA VOLJO NA OSNOVI »KOT JE« IN »KAKOR JE NA VOLJO«. SAMO ZA PRIMER, NI ZAGOTOVLJENO, DA FUNKCIJA RAZVELJAVITVE OBJAVE DELUJE, KOT JE NAMENJENO, IN SE NANJO NE SMETE ZANAŠATI KOT NA MEHANIZEM ZA PREPREČEVANJE POŠILJANJA OBJAVE.

 

Pogoji in določila za naročnine ustvarjalca

Strinjate se, da vaš nakup naročnine ustvarjalca urejajo in zanj veljajo pogoji, vključno z naslednjimi pogoji in določili za naročnine ustvarjalca:

1. Opis naročnin ustvarjalca. Naročnine ustvarjalca so mesečna naročnina v storitvi X, ki vam omogoča dostop do funkcij in ugodnosti (kot so vsebina, skupnost, dostop in priznanje), ki jih omogoča ustvarjalec (»ustvarjalec«) prek ustvarjalčevega računa X, kot je podrobneje opisano na naši strani O naročninah ustvarjalca. Naročnina v storitvi X za dostop do ustvarjalčevega računa za naročnine se samodejno podaljša vsak mesec do preklica v skladu s pogoji, vključno s temi pogoji in določili za naročnine ustvarjalca. 

2. Prijava in upravljanje računa; postopek plačila in cene; samodejno podaljšanje

a. Prijava. Če se želite prijaviti in plačati naročnino za račun za naročnine ustvarjalca, morate biti vpisani v svoj račun X. V obsegu, ki je na voljo (ker lahko X občasno izda različne načine nakupa), se lahko odločite za prijavo in nakup naročnine ustvarjalca prek Applove možnosti nakupa v aplikaciji (če se prijavite z napravo, ki temelji na iOS-u) ali Googlove možnosti nakupa v aplikaciji (če se prijavite z napravo, ki temelji na Androidu) ali z uporabo storitve Stripe, neodvisnega partnerja za plačila družbe X (če se prijavite s spletnim brskalnikom na www.x.com).

b. Upravljanje računa. Način, ki ga uporabljate za prijavo in nakup naročnine ustvarjalca, določa, kako morate upravljati naročnino ustvarjalca. Če ste naročnino ustvarjalca kupili z Applovo možnostjo nakupa v aplikaciji, lahko to naročnino upravljate z Apple App Store. Če ste naročnino kupili z Googlovo možnostjo nakupa v aplikaciji, lahko to naročnino ustvarjalca upravljate v trgovini Google Play. Če ste kupili naročnino ustvarjalca s storitvijo Stripe, ponudnikom obdelave plačil za družbo X, lahko to naročnino upravljate v storitvi Stripe, do katere lahko dostopate prek spletnega mesta X v svojih nastavitvah naročnin ustvarjalca, ko se prijavite na naslovu www.x.com. Za več informacij o upravljanju vaše naročnine ustvarjalca si lahko ogledate stran za pomoč za naročnine ustvarjalca ali naše središče za pomoč glede podpore za plačljive storitve.

c. Postopek plačila in cene. Ceno naročnine ustvarjalca določi ustvarjalec (na podlagi možnosti oblikovanja cen družbe C, vgrajenih v funkcijo, ki ustvarjalcu omogočajo, da izbere ceno, po kateri bo družba X prodala mesečno naročnino ustvarjalca na ta račun za naročnine ustvarjalca). Ne glede na navedeno lahko družba X po lastni presoji postavi omejitve glede tega, kdo lahko kupi naročnino ustvarjalca (na primer minimalna zahtevana starost za nakup naročnine ustvarjalca) in število naročnin ustvarjalca, ki jih lahko kupite za dostop do določenega računa za naročnine ustvarjalca. Če kupite naročnino ustvarjalca, to storite tako, da mesečno plačate naročnino ustvarjalca vnaprej. Ko se naročite na naročniški račun, se izrecno strinjate, da dovoljujete ponavljajoča se plačila in da se bodo plačila izvajala z načinom plačila, ki ste ga izbrali, dokler veljavne naročnine ustvarjalca ne prekličete vi ali družba X. Vaši podatki o plačilu bodo samodejno obdelani na začetku vsakega naročniškega obdobja za naročnino ustvarjalca. Datumi obdelave podaljšanja prek mobilnih naprav se lahko razlikujejo za do 3 dni. Če so vaši podatki o plačilu zavrnjeni, morate vnesti nove podatke o plačilu za svojo naročnino ustvarjalca, sicer bo naročnina ustvarjalca preklicana. Če vnesete nove podatke o plačilu in je vaš plačilni račun uspešno bremenjen, bo vaše novo naročniško obdobje temeljilo na prvotnem datumu obnovitve in ne na datumu uspešne bremenitve. Za kakršna koli delna obdobja naročnine ustvarjalca ni vračil ali dobropisov, vključno s primeri, ko so nekatere funkcije, ugodnosti in/ali storitve spremenjene ali ukinjene. PAKETI NAROČNIN USTVARJALCA SO PREDPLAČNIŠKI, BREZ MOŽNOSTI VRAČILA (RAZEN ČE TO ZAHTEVA ZAKON) IN SE SAMODEJNO OBNAVLJAJO OB KONCU VSAKEGA NAROČNIŠKEGA OBDOBJA, RAZEN ČE JE NAROČNINA PREKLICANA PO SPODNJIH POSTOPKIH ODPOVEDI.

3. Preklic naročnine ustvarjalca. Naročnino ustvarjalca lahko kadar koli prekličete. Če ste naročnino ustvarjalca kupili z Applovo možnostjo nakupa v aplikaciji, lahko naročnino ustvarjalca prekličete samo prek Apple App Store. Če ste naročnino ustvarjalca kupili z Googlovo možnostjo nakupa v aplikaciji, lahko naročnino ustvarjalca prekličete samo prek trgovine Google Play. Če ste naročnino ustvarjalca kupili s storitvijo Stripe, ponudnikom obdelave plačil za družbo X, lahko to naročnino ustvarjalca upravljate v storitvi Stripe, do katere lahko dostopate prek spletnega mesta X v nastavitvah naročnine ustvarjalca, ko se prijavite na naslovu www.x.com. Ne glede na to, kako ste kupili naročnino ustvarjalca, se samodejno obnovi, razen če jo prekličete vsaj 24 ur pred koncem naročniškega obdobja za naročnino ustvarjalca. Če naročnino ustvarjalca prekličete, ostane aktivna od trenutka, ko jo prekličete, do konca trenutnega naročniškega obdobja za naročnino ustvarjalca. Za morebitne preostale dni v trenutnem naročniškem obdobju za naročnino ustvarjalca ne boste prejeli vračila ali dobropisa, razen če to zahteva zakon. Poleg tega razdelek 5 spodaj velja za uporabnike, ki živijo v državi članici EU ali Združenem kraljestvu. Za več informacij o preklicu naročnine ustvarjalca si lahko ogledate stran za pomoč za naročnine ustvarjalca ali naše središče za pomoč glede podpore za plačljive storitve.

4. Omejitve pri nakupu in uporabi naročnin ustvarjalca.

a. Ustvarjalec se lahko po lastni presoji odloči, da ljudem, ki so kupili naročnine ustvarjalca, iz katerega koli razloga prepreči dostop do računa za naročnine ustvarjalca. Če ste blokirani, ne boste mogli dostopati do funkcij in ugodnosti računa za naročnine ustvarjalca. V tem primeru morate preklicati naročnino ustvarjalca v skladu s temi pogoji ali pa se bo naročnina ustvarjalca še naprej samodejno obnavljala vsak mesec do preklica, tudi če ne boste mogli dostopati do nobenih funkcij in ugodnosti takega računa za naročnine ustvarjalca.

b. Ustvarjalec se lahko odloči, da ponudi spodbude ljudem, da se naročijo za dostop do računa za naročnine ustvarjalca, in/ali nagrade naročnikom računa za naročnine ustvarjalca. Take spodbude ali nagrade ponuja izključno ustvarjalec, ne družba X. Družba X ne nadzoruje, ali vam bo ustvarjalec dejansko zagotovil spodbudo ali nagrado, in družba X prav tako ni odgovorna za nobene spodbude ali nagrade, ki jih lahko ponudi ustvarjalec.

5. Pravica do odstopa in vračila kupnine za uporabnike, ki živijo v EU ali Združenem kraljestvu. Ko kupite naročnino ustvarjalca, se izrecno strinjate, da bo naročnina ustvarjalca začela veljati takoj na datum nakupa. Če ste potrošnik v državi članici EU ali Združenem kraljestvu, se strinjate, da lahko iz katerega koli razloga odstopite od pogodbe o nakupu v štirinajstih (14) dneh po nakupu. Če ste naročnino kupili z Applovo ali Googlovo možnostjo nakupa v aplikaciji, morate Apple ali Google neposredno obvestiti, če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa v skladu z Applovimi ali Googlovimi pravilniki o vračilu kupnine. Morebitna in vsa vračila kupnine ureja Apple oziroma Google, ne X, in zanje veljajo Applovi ali Googlovi pravilniki o vračilu. Na strani za pomoč za naročnine ustvarjalca si lahko ogledate navodila za preklic pogodbe in zahtevanje vračila neposredno pri Applu oziroma Googlu. Če ste naročnino ustvarjalca kupili s storitvijo Stripe, ponudnikom obdelave plačil za družbo X, lahko uveljavite svojo pravico do odstopa tako, da sledite navodilom za preklic pogodbe in zahtevate vračilo, kot je opisano na strani za pomoč za naročnine ustvarjalca. Če kupite digitalno vsebino, se strinjate, da vam bo vsebina na voljo takoj, in potrjujete, da se posledično odpovedujete svoji samodejni zakonski pravici do odstopa.

6. Brez pravice do odstopa za uporabnike, ki živijo v Tajvanu. Ko kupite naročnino ustvarjalca, se izrecno strinjate, da se naročnina ustvarjalca začne takoj na datum nakupa in da so spletne storitve v celoti izvedene, ko se začnejo. Če ste potrošnik v Tajvanu, se strinjate, da lahko prekličete naročnino ustvarjalca v skladu z zgornjim razdelkom 3, sicer pa nimate pravice preklicati naročnine in vam ne bomo povrnili denarja.

7. Pritožbe potrošnikov za uporabnike, ki živijo v Indoneziji. Pritožbe lahko potrošniki v Indoneziji vložijo na ministrstvo za trgovino na: 

Generalni direktorat za varstvo potrošnikov in skladnost trgovine (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministrstvo za trgovino Republike Indonezije (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Operacijski sistem in geografske omejitve. Računi za naročnine ter povezane funkcije in ugodnosti so morda podprti le v določenih operacijskih sistemih in na določenih geografskih lokacijah (kot družba X občasno izdaja), kar pomeni, da če se naročite za dostop do računa za naročnine, morda ne boste imeli dostopa do funkcij ali ugodnosti tega računa za naročnine ustvarjalca med dostopanjem do vašega računa X prek sistema, ki ga X trenutno ne podpira, ali na geografski lokaciji, kjer naročnine ustvarjalca niso na voljo. Poleg tega se lahko funkcije in ugodnosti računov za naročnine ustvarjalca razlikujejo glede na državo. 

9. Brez odobritve vsebine

a. Strinjate se, da je vsak ustvarjalec izključno odgovoren za vsebino, ki jo ustvarjalec deli prek storitev X, vključno prek računa za naročnine ustvarjalca. Ustvarjalec, in ne družba X, je odgovoren za izdelavo in zagotavljanje vsebine. Poleg tega je za pogostost in/ali količino vsebine odgovoren ustvarjalec in ne družba X.

b. V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, prostovoljno prevzemate vsa tveganja, povezana z nakupom naročnine. Kot je navedeno v razdelku Vsebina v storitvah pogojev storitve družbe X, družba X ne potrjuje, podpira, predstavlja ali jamči za popolnost, resničnost, točnost ali zanesljivost katere koli vsebine ali sporočil, objavljenih prek storitev X, vključno z vsebino, funkcijami ali prednostmi računa za naročnine ustvarjalca, niti ne podpira nikakršna mnenja, izražena prek računa za naročnine.

 

Pogoji in določila za preverjene organizacije

S sodelovanjem v storitvi za preverjene organizacije se strinjate, da bodo vaše sodelovanje urejali pogoji in je sodelovanje predmet teh pogojev, vključno z naslednjimi pogoji in določili za preverjene organizacije, ki so lahko občasno spremenjeni:

1. Opis storitve za preverjene organizacije. Storitev za preverjene organizacije je ponavljajoča se storitev za naročnino družbe X, ki omogoča dostop do določenih funkcij, ugodnosti in/ali storitev, kot je opisano tukaj. Naročnine za preverjene organizacije so sestavljene iz dveh ravni: popoln in osnovni dostop. Vaša naročnina na storitev za preverjene organizacije se samodejno obnavlja do preklica v skladu s pogoji, vključno s temi pogoji in določili za preverjene organizacije. Funkcije, ugodnosti in/ali storitve bo določila družba X po lastni presoji in družba X jih lahko kadar koli spremeni, začasno ustavi ali prekine.

2. Prijava in upravljanje računa; postopek plačila in cene; samodejno podaljšanje; pridruževanje računov.

a. Omejitve glede uporabe storitve za preverjene organizacije. Glavni organizacijski račun za preverjene organizacije je namenjen samo organizacijam in ne posameznikom. Družba X si pridržuje pravico do takojšnjega preklica naročnine na preverjene organizacije, če je glavni račun račun posameznika. Za morebitne preostale dni v trenutnem naročniškem obdobju ne boste prejeli vračila ali dobropisa, razen če to zahteva zakon. Za uporabnike, ki živijo v državi članici EU ali Združenem kraljestvu, velja tudi spodnji 4. razdelek.

b. Prijava. Poslana vam bo povezava za dostop do spletne aplikacije za preverjene organizacije s spletnim brskalnikom na www.x.com. Če se želite prijaviti v storitev za preverjene organizacije, morate biti vpisani v svoj račun X. Ko se prijavite v storitev za za preverjene organizacije, se lahko prijavite in plačate s storitvijo Stripe, neodvisnim partnerjem za plačila družbe X. Glejte naše celotne pogoje za kupca glede tega, kako lahko uporabimo vse informacije, ki jih posredujete.

c. Pridruževanje računov. Ko se naročite na storitev z ravnijo popolnega dostopa za preverjene organizacije, boste lahko določili račune v vaši organizaciji kot podružnice vašega organizacijskega računa. Upoštevajte, da funkcija za pridruževanje računov ni na voljo pri naročnini z ravnijo osnovnega dostopa. Pridruženi račun bo prejel kljukico in značko podružnice, ki izhaja iz slike profila vašega organizacijskega računa. Strinjate se, da je pridruženi račun povezan z vašo organizacijo in da ste izključno odgovorni za kakršno koli pridružitev in povezavo z računom in družba X ne nosi nobene odgovornosti, vključno na primer v zvezi z nepravilnimi ali napačnimi pridružitvami ali za kakršno koli dejanje ali vedenje pridruženih računov. V izogib dvomu razumete in se strinjate, da ne boste prodali, zamenjali, delili ali drugače prenesli pridruženega računa. Podružnico morate natančno označiti kot organizacijo ali posameznika. Če je pridružitev nepravilno označena kot organizacija ali posameznik, lahko družba X takoj odstrani pridružitev, čeprav vam bomo še vedno zaračunavali do konca obračunskega obdobja. Oglejte si naše strani za pomoč za več informacij.

d. Pridruženi računi. Kot pridruženi račun se strinjate, da ste povezani z organizacijo, ki vas je povabila. Imate možnost, da zavrnete povabilo organizacije k pridružitvi. Če sprejmete povabilo k pridružitvi, se strinjate, da vas zavezujejo vse obveznosti vaše organizacije, vključno z na primer njihovim imenom in trženjskim gradivom, ki povezuje vaša računa. Če želite sami odstraniti pridružitev, se morate obrniti na svoj organizacijski račun. Vaš organizacijski račun lahko kadar koli odstrani pridružitev. Družna X ne nosi nobene odgovornosti, vključno na primer v zvezi z nepravilnimi ali napačnimi pridružitvami ali za kakršno koli dejanje ali vedenje katerega koli povezanega računa. Oglejte si naše strani za pomoč za več informacij.

Ko je pridružitev k računu odstranjena, bomo takoj odstranili kljukico in značko podružnice za ta račun, čeprav vam bomo še vedno zaračunavali do konca obračunskega obdobja. Oglejte si naše strani za pomoč za več informacij.

Upoštevajte, da funkcija za pridruževanje računov ni na voljo pri naročnini z ravnijo osnovnega dostopa.

e. Upravljanje računa. Če se prijavite in plačate za storitev z ravnijo popolnega ali osnovnega dostopa za preverjene organizacije z uporabo storitve Stripe, ponudnika obdelave plačil za družbo X, lahko upravljate svojo naročnino za storitev za preverjene organizacije v storitvi Stripe, do katere lahko dostopate prek spletnega mesta storitve za preverjene organizacije s spletnim brskalnikom, ko se prijavite na naslovu www.x.com. Za več informacij o upravljanju vašega računa za preverjene organizacije in vaši naročnini na preverjene organizacije si lahko ogledate celotne strani za pomoč Pogoji za kupca, O storitvi in pomoči za preverjene organizacije ter naše središče za pomoč glede podpore za plačljive storitve.

f. Postopek plačila in cene. Ceno naročnine storitve za preverjene organizacije določi družba X, ne glede na to, ali gre za naročnino z ravnijo popolnega ali osnovnega dostopa. Če kupite naročnino za storitev za preverjene organizacije, to storite tako, da naročnino plačate vnaprej in se ta redno obnavlja. Ko se naročite na storitev za preverjene organizacije, se izrecno strinjate, da dovoljujete ponavljajoča se plačila in da se bodo plačila izvajala z načinom plačila, ki ste ga izbrali, dokler veljavne naročnine za storitev za preverjene organizacije ne prekličete vi ali družba X. Vaši podatki o plačilu bodo samodejno obdelani na začetku vsakega naročniškega obdobja. Cene se lahko občasno spremenijo. Za kakršna koli delna naročniška obdobja ni nobenih vračil ali dobropisov, vključno s primeri, ko so nekatere funkcije, ugodnosti in/ali storitve spremenjene ali ukinjene. NAROČNIŠKI PAKETI ZA PREVERJENE ORGANIZACIJE SO PREDPLAČNIŠKI, NEVRAČLJIVI (RAZEN ČE TO ZAHTEVA ZAKON) IN SE SAMODEJNO OBNAVLJAJO OB KONCU VSAKEGA NAROČNIŠKEGA OBDOBJA, RAZEN ČE JE NAROČNINA PREKLICANA PO SPODNJIH POSTOPKIH ODPOVEDI. DRUŽBA X LAHKO TAKOJ PREKLIČE VSE RAČUNE ALI PRIDRUŽENE RAČUNE, ZA KATERE SMATRA, DA KRŠIJO POGOJE IN PRAVILNIKE DRUŽBE X, BREZ VRAČILA, V MERI, KI GA DOVOLJUJE ZAKON.

3. Preklic naročnine. Naročnino na storitev za preverjene organizacije lahko prekličete kadar koli, ne glede na to, ali gre za naročnino z ravnijo popolnega ali osnovnega dostopa. Naročnino za storitev za preverjene organizacije lahko prekličete samo prek storitve Stripe, do katere lahko dostopate prek spletnega mesta storitve za preverjene organizacije s spletnim brskalnikom na naslovu www.x.com. Vaša naročnina se samodejno obnovi, razen če je ne prekličete vsaj 24 ur pred koncem naročniškega obdobja. Če naročnino prekličete, ostane aktivna od trenutka, ko jo prekličete, do konca trenutnega naročniškega obdobja. Za morebitne preostale dni v trenutnem naročniškem obdobju ne boste prejeli vračila ali dobropisa, razen če to zahteva zakon. Za uporabnike, ki živijo v državi članici EU ali Združenem kraljestvu, velja tudi spodnji 4. razdelek. Za več informacij o preklicu vašega računa storitve za preverjene organizacije in vaši naročnini za storitev za preverjene organizacije si lahko ogledate strani za pomoč O storitvi za preverjene organizacije in Preverjene organizacije ter naš center za pomoč glede podpore za plačljive storitve.

3.a Zamenjava ravni. Ne podpiramo zamenjave naročnin med ravnema popolnega in osnovnega dostopa. Če želite uporabljati drugo raven naročnine, morate preklicati obstoječo naročnino na storitev s trenutno ravnijo in se znova naročiti na storitev z želeno ravnijo. 

4. Pravica do odstopa in vračila za uporabnike, ki živijo v EU ali Združenem kraljestvu. Ko kupite naročnino na storitev za preverjene organizacije, ne glede na to, ali gre za naročnino z ravnijo popolnega ali osnovnega dostopa, se izrecno strinjate, da bo naročnina začela veljati takoj na datum nakupa. Če ste potrošnik v državi članici EU ali Združenem kraljestvu, se strinjate, da lahko iz katerega koli razloga odstopite od pogodbe o nakupu v štirinajstih (14) dneh po nakupu. Če ste naročnino za storitev za preverjene organizacije kupili s storitvijo Stripe, ponudnikom obdelave plačil za družbo X, lahko uveljavljate svojo pravico do odstopa tako, da sledite navodilom za preklic pogodbe in zahtevate vračilo, kot je opisano na strani s pomočjo za storitev za preverjene organizacije.

5. Brez pravice do odstopa za uporabnike, ki živijo v Tajvanu. Ko kupite naročnino na storitev za preverjene organizacije, ne glede na to, ali gre za naročnino z ravnijo popolnega ali osnovnega dostopa, se izrecno strinjate, da se naročnina za preverjene organizacije začne takoj na datum nakupa in da so spletne storitve v celoti izvedene, ko se začnejo. Če ste potrošnik v Tajvanu, se strinjate, da lahko prekličete naročnino na preverjene organizacije v skladu z zgornjim razdelkom 3, sicer pa nimate pravice preklicati naročnine na preverjene organizacije in vam ne bomo povrnili denarja.

6. Pritožbe potrošnikov za uporabnike, ki živijo v Indoneziji. Pritožbe lahko potrošniki v Indoneziji vložijo na ministrstvo za trgovino na https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Generalni direktorat za varstvo potrošnikov in skladnost trgovine (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministrstvo za trgovino Republike Indonezije (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Operacijski sistem in geografske omejitve. Storitev za preverjene organizacije in z njim povezane funkcije in ugodnosti so morda podprte samo v določenih operacijskih sistemih in na določenih geografskih lokacijah (kot družba X občasno izdaja), kar pomeni, da če se naročite na storitev za preverjene organizacije, morda nimate dostop do funkcij ali ugodnosti storitve za preverjene organizacije, medtem ko dostopate do svojega računa X prek sistema, ki ga družba trenutno ne podpira, ali na geografski lokaciji, kjer storitev za preverjene organizacije ni na voljo. Poleg tega se lahko funkcije in ugodnosti storitve za preverjene organizacije razlikujejo glede na operacijski sistem in/ali državo.

8. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI. RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA VAM JE STORITEV ZA PREVERJENE ORGANIZACIJE NA VOLJO NA OSNOVI »KOT JE« IN »KAKOR JE NA VOLJO«. SAMO ZA PRIMER, NI ZAGOTOVLJENO, DA FUNKCIJA RAZVELJAVITVE OBJAVE DELUJE, KOT JE NAMENJENO, IN SE NANJO NE SMETE ZANAŠATI KOT NA MEHANIZEM ZA PREPREČEVANJE POŠILJANJA OBJAVE.