X Όροι Παροχής Υπηρεσιών Αγοραστή

goglobalwithtwitterbanner

 

X Όροι Παροχής Υπηρεσιών Αγοραστή

Έναρξη ισχύος:  13 Μαΐου 2024

Το X σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες με αντάλλαγμα την πληρωμή μιας εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενης χρέωσης, όπως ισχύει για τις σχετικές λειτουργίες (κάθε μια "Υπηρεσία επί πληρωμή" και συλλογικά" Αμειβόμενες υπηρεσίες"). Για παράδειγμα,  Το X Premium (όπως ορίζεται παρακάτω) και το Συνδρομές θα θεωρούνται το καθένα "Υπηρεσία επί πληρωμή". 

Στο βαθμό που εγγράφεστε ή/και χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία επί πληρωμή, η χρήση των Υπηρεσιών επί πληρωμή και οι αντίστοιχες συναλλαγές υπόκεινται σε: (i) τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων για κάθε Υπηρεσία επί πληρωμή που αγοράζετε, κάθε μία από τις οποίες παρατίθεται παρακάτω (συλλογικά, οι " Όροι Παροχής Υπηρεσιών Αγοραστή X") και (ii) τους εφαρμοστέους Όρους παροχής υπηρεσιών X, την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων X, τους Κανόνες και Πολιτικές X, και όλες τις πολιτικές που ενσωματώνονται σε αυτές (συλλογικά, η " Συμφωνία χρήστη X"). Οι παρόντες Όροι Υπηρεσίας Αγοραστή X και η προαναφερθείσα Συμφωνία Χρήστη X θα αναφέρονται συλλογικά στο παρόν έγγραφο ως "Όροι". Ο όρος "X" αναφέρεται στην οντότητα του X που σας παρέχει τις Υπηρεσίες επί πληρωμή.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Αγοραστή X για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους ισχύοντες όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. ΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΤΕ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙΤΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΑΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΤΕ ΜΕ ΑΞΙΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ X ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ X. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Αποδοχή. Χρησιμοποιώντας ή αποκτώντας πρόσβαση σε μια (ή περισσότερες) Υπηρεσία(ες) επί πληρωμή από το X, υποβάλλοντας πληρωμή βάσει αυτής ή/και κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί για να πραγματοποιήσετε μια εφάπαξ αγορά ή επαναλαμβανόμενες πληρωμές συνδρομής για την Υπηρεσία επί πληρωμή που παρέχεται από το X, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους. Εάν δεν κατανοείτε τους Όρους ή δεν αποδέχεστε οποιοδήποτε μέρος τους, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες επί πληρωμή. Για να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε μια Υπηρεσία επί πληρωμή πρέπει: (i) να είστε τουλάχιστον 18 ετών ή να έχετε ενηλικιωθεί σύμφωνα με τους νόμους της δικαιοδοσίας στην οποία ζείτε ή (ii) να έχετε τη ρητή συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα σας για να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω Υπηρεσία επί πληρωμή. Εάν είστε γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας και επιτρέπετε στο παιδί σας (ή σε ένα παιδί του οποίου είστε κηδεμόνας) να αγοράσει ή να χρησιμοποιήσει μια Υπηρεσία επί πληρωμή, συμφωνείτε ότι οι Όροι ισχύουν για εσάς, ότι θα συμμορφώνεστε με τους Όρους και ότι είστε υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα του παιδιού στις Υπηρεσίες επί πληρωμή και για τη διασφάλιση   ότι και το παιδί συμμορφώνεται επίσης με τους Όρους. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται στην ενότητα "Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες" των Όρων χρήσης του X, πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία X. Εάν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών Αγοραστή X και χρησιμοποιείτε τις επί πληρωμή υπηρεσίες για λογαριασμό εταιρείας, οργανισμού, κυβέρνησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να το πράξετε και έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών Αγοραστή X, οπότε οι λέξεις "εσείς" και "σας", όπως χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών Αγοραστή X, αναφέρονται στην εν λόγω οντότητα.

Αναθέτων Φορέας X. Συνδέεστε με τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας Αγοραστή X με την οντότητα που αντιστοιχεί στον τόπο διαμονής σας, όπως αναφέρεται παρακάτω. Αυτή η οντότητα θα σας παρέχει τις Υπηρεσίες επί πληρωμή.

Η τοποθεσία σας

Οι ήπειροι της Βόρειας Αμερικής (συμπεριλαμβανομένης της Χαβάης) ή της Νότιας Αμερικής

Αναθέτων Φορέας

X Corp., με γραφείο που βρίσκεται στη διεύθυνση 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA

Η τοποθεσία σας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη ΕΖΕΣ ή το Ηνωμένο Βασίλειο

Αναθέτων Φορέας

Twitter International Unlimited Company, με έδρα στο One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland

Η τοποθεσία σας

Οποιαδήποτε χώρα που δεν καλύπτεται από τις δύο παραπάνω τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής ή της Ευρώπης (εξαιρουμένων των χωρών της ΕΕ, των κρατών ΕΖΕΣ και του Ηνωμένου Βασιλείου)

Αναθέτων Φορέας

X Global LLC, με έδρα στη διεύθυνση 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, USA

 

Αλλαγές σε Όρους, Υπηρεσίες επί πληρωμή και Τιμολόγηση

1. 1. Αλλαγές σε Όρους. Το X δύναται να αναθεωρεί κατά καιρούς αυτούς τους Όρους χρήσης της υπηρεσίας για αγοραστές του X. Οι αλλαγές δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ και η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων χρήσης της υπηρεσίας για αγοραστές του X, που διατίθενται στη διεύθυνση legal.x.com/purchaser-terms, θα διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών επί πληρωμή, καθώς και κάθε αντίστοιχη συναλλαγή. Εάν τροποποιήσουμε ή αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους αφού συμφωνήσετε με αυτούς (για παράδειγμα, εάν αυτοί οι όροι τροποποιηθούν αφού αγοράσετε μια συνδρομή), θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για ουσιαστικές αναθεωρήσεις αυτών των όρων. Η εν λόγω ειδοποίηση μπορεί να δοθεί ηλεκτρονικά, όπως ενδεικτικά ως ειδοποίηση υπηρεσίας ή email που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον λογαριασμό σας. Εάν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες επί πληρωμή μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους Όρους χρήσης της υπηρεσίας για αγοραστές του X. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς ή οποιουσδήποτε μελλοντικούς Όρους χρήσης της υπηρεσίας για αγοραστές του X, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση (ή να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση) στις Υπηρεσίες επί πληρωμή.

Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του αγοραστή X είναι γραμμένοι στα αγγλικά, αλλά διατίθενται σε πολλές γλώσσες μέσω μεταφράσεων. Το X προσπαθεί να κάνει τις μεταφράσεις όσο το δυνατόν ακριβέστερες στην αρχική αγγλική έκδοση. Ωστόσο, σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ή ασυνέπειας, υπερισχύει η αγγλική έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του αγοραστή X. Αναγνωρίζετε ότι τα Αγγλικά θα είναι η γλώσσα αναφοράς για την ερμηνεία και τη δημιουργία των όρων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του αγοραστή X.

2. Αλλαγές στις υπηρεσίες επί πληρωμή.  Οι υπηρεσίες επί πληρωμή μας εξελίσσονται συνεχώς. Ως εκ τούτου, οι Υπηρεσίες επί πληρωμή ενδέχεται να αλλάζουν περιστασιακά, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Ενδέχεται να διακόψουμε (μόνιμα ή προσωρινά) την παροχή των Υπηρεσιών επί πληρωμή ή οποιωνδήποτε δυνατοτήτων εντός των Υπηρεσιών επί πληρωμή σε εσάς ή σε χρήστες γενικά, με ή χωρίς ειδοποίηση. Το X δεν ευθύνεται έναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών επί πληρωμή. Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις (που περιλαμβάνονται παρακάτω) για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία επί πληρωμή προβλέπουν ότι μπορείτε να ακυρώσετε μια συνδρομή ή, κατά περίπτωση, να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων. 

3. Αλλαγές στην τιμολόγηση. Οι τιμές για τις Υπηρεσίες επί πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων των επαναλαμβανόμενων χρεώσεων συνδρομής, μπορεί να αλλάζουν περιστασιακά. Το X θα παρέχει εύλογη πρότερη ειδοποίηση για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην τιμή των Υπηρεσιών επί πληρωμή. Για τις συνδρομητικές υπηρεσίες, οι αλλαγές τιμών θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη της επόμενης συνδρομητικής περιόδου μετά την ημερομηνία αλλαγής της τιμής. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποια αλλαγή τιμής, έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε την αλλαγή ακυρώνοντας τη συνδρομή σας στη σχετική Υπηρεσία επί πληρωμή πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής τιμής.

 Όροι πληρωμής. Το X προσφέρει διάφορες επιλογές πληρωμής που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την Υπηρεσία επί πληρωμή, τη συσκευή ή/και το λειτουργικό σας σύστημα, τη γεωγραφική σας τοποθεσία ή άλλους παράγοντες. Στον βαθμό που είναι διαθέσιμες (καθώς το X μπορεί να καταστήσει διαθέσιμους διάφορους τρόπους αγοράς κατά καιρούς), αυτές οι επιλογές πληρωμής μπορεί να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα χρήσης της λειτουργικότητας "Πληρωμή εντός εφαρμογής" που προσφέρεται από την Google ή την Apple ή να πραγματοποιεί πληρωμή μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας τη Stripe (www.stripe.com - εφεξής "Stripe"), μια ανεξάρτητη εταιρεία διεκπεραίωσης πληρωμών του X. Όταν πραγματοποιείτε μια πληρωμή, συμφωνείτε ρητά: (i) να καταβάλετε το τίμημα που αναφέρεται για την Υπηρεσία επί πληρωμή, μαζί με τυχόν πρόσθετα ποσά για ισχύοντες φόρους, χρεώσεις πιστωτικών καρτών, τραπεζικές προμήθειες, προμήθειες για συναλλαγές αλλοδαπής, προμήθειες συναλλάγματος και νομισματικές διακυμάνσεις, και (ii) να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε σχετικούς όρους χρήσης της υπηρεσίας, πολιτικές απορρήτου ή άλλες νομικές συμφωνίες ή περιορισμούς (συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων ηλικιακών περιορισμών) που επιβάλλονται από την Google, την Apple ή την Stripe (ως ανεξάρτητη εταιρεία διεκπεραίωσης πληρωμών του X) σε σχέση με την από μέρους σας χρήση ενός δεδομένου τρόπου πληρωμής (για παράδειγμα, εάν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας μέσω της λειτουργίας αγορών εντός εφαρμογής της Apple, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τυχόν σχετικούς όρους, απαιτήσεις ή/και περιορισμούς που επιβάλλει η Apple). Τυχόν ιδιωτικά προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών επί πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν δεδομένων που παρέχονται σε σχέση με πληρωμή, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του X. Το X δικαιούται να κοινοποιήσει τα στοιχεία πληρωμής σας σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με σκοπό τη διεκπεραίωση πληρωμών, την αποτροπή, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση απάτης ή άλλων απαγορευμένων δραστηριοτήτων, τη διευκόλυνση της επίλυσης διαφωνιών, όπως για αιτήματα αντιστροφής χρεώσεων ή επιστροφής χρημάτων, και για άλλους σκοπούς που συσχετίζονται με την αποδοχή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ή ACH. Αποτελεί ευθύνη σας να βεβαιωθείτε ότι τα τραπεζικά στοιχεία σας, τα στοιχεία της πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας, ή/και άλλα στοιχεία πληρωμών σας είναι επικαιροποιημένα, πλήρη και ακριβή ανά πάσα στιγμή. Εάν πραγματοποιήσετε πληρωμή για Υπηρεσία επί πληρωμή, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή σας, όπως πότε πραγματοποιήθηκε, πότε πρόκειται να λήξει ή να ανανεωθεί αυτόματα μια συνδρομή, σε ποια πλατφόρμα κάνατε την αγορά και άλλες πληροφορίες. Το X δεν θα είναι υπεύθυνο ή υπαίτιο για τυχόν σφάλματα ή καθυστερήσεις μιας εταιρείας διεκπεραίωσης πληρωμών, του App Store της Apple ή του Google Play Store, της τράπεζάς σας, της εταιρείας της πιστωτικής σας κάρτας ή/και οποιουδήποτε δικτύου πληρωμών. Ανατρέξτε στους εκάστοτε Όρους και προϋποθέσεις Υπηρεσιών επί πληρωμή παρακάτω για τους όρους πληρωμής που ισχύουν για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία επί πληρωμή, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου χειρισμού των ανανεώσεων της συνδρομής και άλλων σημαντικών όρων.

Εφαρμογή της Συμφωνίας Χρήστη του X, Τερματισμός, Μη επιστροφή χρημάτων, Πολλαπλοί λογαριασμοί X και Περιορισμοί

1. Η συμφωνία χρήστη X ισχύει για εσάς. ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ X. Η Συμφωνία χρήστη X ισχύει πάντα για τη χρήση της Υπηρεσίας X από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών επί πληρωμή και των λειτουργιών. Η αδυναμία σας να ακολουθήσετε και να συμμορφωθείτε με τη Συμφωνία χρήστη X ή η πεποίθηση του X ότι έχετε αποτύχει να ακολουθήσετε και να συμμορφωθείτε με τη Συμφωνία Χρήστη X μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των επί πληρωμή υπηρεσιών σας. Οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση θα είναι επιπρόσθετη και χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε ενέργειας επιβολής που μπορεί να λάβει το X εναντίον σας σύμφωνα με τη Συμφωνία χρήστη X. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να χάσετε τα οφέλη των Υπηρεσιών επί πληρωμή και δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για τυχόν ποσά που έχετε πληρώσει (ή προπληρώσει) για Υπηρεσίες επί πληρωμή.

2. Γιατί το X μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας σε υπηρεσίες επί πληρωμή. Το X μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες επί πληρωμή ή να σταματήσει να σας παρέχει όλες ή μέρος των Υπηρεσιών επί πληρωμή (χωρίς καμία ευθύνη) ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε ή κανένα λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

α. Το X πιστεύει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι έχετε παραβιάσει τους Όρους ή ότι η χρήση των Υπηρεσιών επί πληρωμή θα παραβιάζει τυχόν ισχύοντες νόμους.

β. Το X καλείται ή καθοδηγείται να το πράξει από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, ρυθμιστική αρχή ή υπηρεσία επιβολής του νόμου,

γ. Το X έχει απροσδόκητα τεχνικά προβλήματα ή προβλήματα ασφάλειας.

δ. Το X πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει τη Συμφωνία Χρήστη X,

ε. Δημιουργείτε κίνδυνο ή πιθανή νομική έκθεση για το X,

ζ. Ο λογαριασμός σας θα πρέπει να αφαιρεθεί λόγω παράνομης συμπεριφοράς.

στ. Ο λογαριασμός σας θα πρέπει να καταργηθεί λόγω παρατεταμένης αδράνειας. ή

η. Η παροχή των Υπηρεσιών επί πληρωμή (εν όλω ή εν μέρει) σε εσάς δεν είναι πλέον εμπορικά βιώσιμη (κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του X).

3. Όλες οι συναλλαγές είναι οριστικές. Όλες οι πληρωμές για Υπηρεσίες επί πληρωμή είναι οριστικές και δεν επιστρέφονται ούτε ανταλλάσσονται, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς τη φύση, την ποιότητα ή την αξία μιας Υπηρεσίας επί πληρωμή ή τη διαθεσιμότητα ή την παροχή αυτής. Δεν παρέχονται επιστροφές χρημάτων ή πιστώσεις για οποιαδήποτε αχρησιμοποίητη ή μερικώς χρησιμοποιημένη Υπηρεσία επί πληρωμή (για παράδειγμα, περίοδος συνδρομής που χρησιμοποιήθηκε μερικώς). 

4. Οι υπηρεσίες επί πληρωμή δεν μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ λογαριασμών X. Κάθε αγορά υπηρεσίας επί πληρωμή ισχύει για έναν λογαριασμό X, που σημαίνει ότι η αγορά σας θα ισχύει αποκλειστικά για τον λογαριασμό που χρησιμοποιούσατε όταν αγοράσατε την Υπηρεσία επί πληρωμή και δεν θα ισχύει για άλλους λογαριασμούς στους οποίους ενδέχεται να έχετε πρόσβαση ή να ελέγχετε. Εάν έχετε ή ελέγχετε πολλούς λογαριασμούς και θέλετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες επί πληρωμή σε κάθε λογαριασμό, πρέπει να αγοράσετε την Υπηρεσία επί πληρωμή σε κάθε λογαριασμό ξεχωριστά.

5. Περιορισμοί και Υποχρεώσεις

α. Μπορείτε να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε μια Υπηρεσία επί πληρωμή μόνο εάν σας επιτρέπεται νόμιμα να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία επί πληρωμή στη χώρα σας και ζείτε σε χώρα που υποστηρίζεται από το X για την ισχύουσα Υπηρεσία επί πληρωμή. Το X μπορεί, κατά την κρίση του, να περιορίσει τη δυνατότητα πρόσβασης ή αγοράς μιας Υπηρεσίας επί πληρωμή σε ορισμένες χώρες. Το X διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη λίστα των υποστηριζόμενων χωρών κατά διαστήματα.

β. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε συναλλαγές Υπηρεσιών επί πληρωμή ή να ακυρώσουμε ή να διακόψουμε την πώληση ή τη χρήση μιας Υπηρεσίας επί πληρωμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. 

γ. Δεν επιτρέπεται να επιτρέπετε σε άλλους να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας X για πρόσβαση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία επί πληρωμή που δεν παρήγγειλε το συγκεκριμένο άτομο.

δ. Δεν μπορείτε να αγοράσετε ή να χρησιμοποιήσετε μια Υπηρεσία επί πληρωμή εάν είστε πρόσωπο με το οποίο τα πρόσωπα των ΗΠΑ δεν επιτρέπεται να έχουν συναλλαγές σύμφωνα με οικονομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των κυρώσεων που διαχειρίζεται το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα αρχή επιβολής κυρώσεων (" Απαγορευμένο Πρόσωπο"). Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, πρόσωπα που βρίσκονται ή διαμένουν συνήθως στις ακόλουθες χώρες και περιοχές: Κούβα, Ιράν, Ουκρανικές περιοχές της Κριμαίας, Βόρεια Κορέα και Συρία. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν είστε Απαγορευμένο Πρόσωπο.

ε. ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

Φόροι και τέλη. Είστε υπεύθυνοι και συμφωνείτε να πληρώσετε όλους τους ισχύοντες φόρους, δασμούς, δασμολόγια και τέλη που σχετίζονται με την αγορά των πληρωμένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτείται να καταβληθούν είτε στο X είτε σε τρίτο φορέα επεξεργασίας πληρωμών. Αυτοί οι φόροι μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ΦΠΑ, GST, φόρο επί των πωλήσεων, παρακρατούμενους φόρους και οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες φόρους. Ανάλογα με την τοποθεσία σας, το X ενδέχεται να είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και την αναφορά πληροφοριών σχετικά με τους φόρους συναλλαγών που προκύπτουν από την αγορά πληρωμένων υπηρεσιών. Παρέχετε στο X την άδεια να παρέχει τον λογαριασμό σας και τις προσωπικές σας πληροφορίες στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας όσον αφορά τη συλλογή φόρων και την υποβολή εκθέσεων.

 

Γενικοί Όροι

1. Στοιχεία επικοινωνίας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες επί πληρωμή ή αυτούς τους Όρους, μπορείτε να ανατρέξετε στο X Κέντρο βοήθειας υπηρεσιών επί πληρωμή για περισσότερες πληροφορίες. Εάν έχετε ήδη αγοράσει μια Υπηρεσία επί πληρωμή, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του συνδέσμου υποστήριξης που είναι διαθέσιμος στο μενού πλοήγησης του λογαριασμού σας X στις ρυθμίσεις πληρωμής ή συνδρομής. Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ χρησιμοποιώντας τη φόρμα "Βοήθεια με λειτουργίες επί πληρωμή".

2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ". Το X ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΤΟ X ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ: (I) ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ (II) ΤΟ ΑΝ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ, ΑΣΦΑΛΩΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ X, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΕ.

3. ΤΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ X ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ Η ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Η ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ (i) ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ii) ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΤΙΚΗΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ, (iii) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ή (iv) ΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΣΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΑΣ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ, Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ X ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ/Ή ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ X ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡΩΝ ΗΠΑ (100,00 $ ΗΠΑ) Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ X ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ. ΟΙ "ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ X" ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ X, ΤΙΣ ΜΗΤΡΙΚΕΣ, ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ.

Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ X ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ, ΔΟΛΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ, ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ X ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ (US$100,00).

4. Σημείωση σχετικά με την Apple. Στο βαθμό που αγοράσατε τις Υπηρεσίες επί πληρωμή ή χρησιμοποιείτε ή αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες επί πληρωμή σε συσκευή iOS, περαιτέρω αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Ενότητας. Αναγνωρίζετε ότι οι Όροι είναι μεταξύ εσάς και εμάς μόνο, όχι με την Apple και η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τις Υπηρεσίες επί πληρωμή και το περιεχόμενό τους. Η Apple δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με τις Υπηρεσίες επί πληρωμή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Υπηρεσιών επί πληρωμή με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, μπορείτε να ειδοποιήσετε την Apple και η Apple θα σας επιστρέψει οποιαδήποτε ισχύουσα τιμή αγοράς για τις Υπηρεσίες επί πληρωμή και, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση εγγύησης σε σχέση με τις Υπηρεσίες επί πληρωμή. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αξιώσεων από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με τις Υπηρεσίες επί πληρωμή ή την κατοχή ή/και χρήση των Υπηρεσιών επί πληρωμή από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά: (iii) αξιώσεις που απορρέουν από την προστασία του καταναλωτή ή παρόμοια νομοθεσία. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, την υπεράσπιση, τον διακανονισμό και την απαλλαγή από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου ότι οι Υπηρεσίες επί πληρωμή ή/και η κατοχή και η χρήση της εφαρμογής για κινητά από εσάς παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω τρίτου. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες όρους τρίτων όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες επί πληρωμή. Η Apple και οι θυγατρικές της Apple είναι τρίτοι δικαιούχοι των Όρων και μετά την αποδοχή των Όρων από εσάς, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί το δικαίωμα) να επιβάλει τους Όρους εναντίον σας ως τρίτος δικαιούχος των Όρων. Με το παρόν δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή που έχει οριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως" χώρα που υποστηρίζει την τρομοκρατία"; και (ii) δεν περιέχεστε σε καμία λίστα απαγορευμένων ή υπό περιορισμό μερών της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

5. Σύγκρουση. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών για Αγοραστές X και των διατάξεων της Συμφωνίας Χρήστη X, οι διατάξεις των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών για Αγοραστές X υπερισχύουν αποκλειστικά και μόνο όσον αφορά τη χρήση μιας Υπηρεσίας επί πληρωμή από εσάς.

 

6. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ--ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ

ΑΥΤΗ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΖΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ – ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.

α. Γενικά. Οι ακόλουθες διατάξεις είναι σημαντικές όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ εσάς και του X σχετικά με τις λειτουργίες ή τα προϊόντα του X που αποτυπώνονται στους παρόντες Όρους. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρέσεων που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα 6, εσείς και το X συμφωνείτε να διαιτητεύσετε οποιεσδήποτε διαφορές, αξιώσεις ή αντιδικίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους, την εμπορία των Υπηρεσιών επί πληρωμή ή/και τη συμμετοχή σας στις Υπηρεσίες επί πληρωμή (μεμονωμένα μια "Διαφορά" ή περισσότερες από μία, "Διαφορές"). 

β. Αρχική Επίλυση Διαφορών. Οι περισσότερες διαφορές μεταξύ εσάς και εμάς μπορούν να επιλυθούν ανεπίσημα. Εάν έχετε ήδη αγοράσει μια Υπηρεσία επί πληρωμή, η ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου υποστήριξης που είναι διαθέσιμος στο μενού πλοήγησης του λογαριασμού σας X στις ρυθμίσεις πληρωμής ή συνδρομής για να αντιμετωπίσει τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχετε σχετικά με τις Υπηρεσίες επί πληρωμή. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, παρακαλείστε να δώσετε μια σύντομη περιγραφή της φύσης και των βάσεων των ανησυχιών σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τη συγκεκριμένη βοήθεια που ζητάτε. Τα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω αυτής της διαδικασίας υποστήριξης για να διευθετήσουν οποιαδήποτε Διαφωνία. Εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι η καλόπιστη συμμετοχή σε αυτή την ανεπίσημη διαδικασία είναι απαραίτητη και πρέπει να ολοκληρωθεί όπως ορίζεται παραπάνω πριν οποιοδήποτε από τα δύο μέρη μπορεί να κινήσει διαδικασία διαιτησίας σχετικά με οποιαδήποτε Διαφορά.

γ. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. Εάν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνημένη επίλυση μαζί σας σχετικά με μια Διαφωνία εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της άτυπης επίλυσης διαφορών σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη για την αρχική επίλυση διαφορών, τότε είτε εσείς είτε εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε δεσμευτική διαιτησία, η οποία θα είναι το μόνο μέσο για την επίλυση οποιασδήποτε Διαφωνίας, με την επιφύλαξη των όρων που παρατίθενται παρακάτω και με εξαίρεση τις αξιώσεις που υποβάλλονται στο δικαστήριο μικροδιαφορών ή εκτός εάν εξαιρεθείτε. Συγκεκριμένα, όλες οι Διαφωνίες θα επιλύονται οριστικά αποκλειστικά μέσω δεσμευτικής διαιτησίας που θα διαχειρίζεται η Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας ("AAA") στο Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, και μέσω ενός μόνο αμοιβαίως συμφωνημένου διαιτητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Διαιτησίας Καταναλωτών της AAA, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.adr.org ή καλώντας το AAA στο 1.800.778.7879. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ X ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΕΝΟΡΚΟΥΣ Ή ΔΙΚΑΣΤΗ.

Ο διαιτητής, και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό δικαστήριο ή υπηρεσία, θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλύει οποιαδήποτε Διαφορά, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε αξίωσης ότι το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Υπηρεσίας Αγοραστή X είναι άκυρο ή ακυρώσιμο, ή αν μια Διαφορά υπόκειται σε διαιτησία. Ο διαιτητής είναι εξουσιοδοτημένος να χορηγήσει οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα θα ήταν διαθέσιμο σε ένα δικαστήριο βάσει του νόμου ή της καθαρής θέσης, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω βοήθημα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων) περιορίζεται στις ατομικές σας συνθήκες. Παρά τις απαιτήσεις της παρούσας διάταξης περί διαιτησίας, εάν η Διαφορά περιλαμβάνει αξίωση για δημόσια ασφαλιστικά μέτρα, μπορείτε να επιλέξετε να διαχωρίσετε την εν λόγω αξίωση από τη διαδικασία διαιτησίας και να την ασκήσετε σε οποιοδήποτε δικαστήριο κατάλληλης δικαιοδοσίας. Η απόφαση του διαιτητή είναι γραπτή και δεσμευτική για τα μέρη και μπορεί να εκδοθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ X, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΤΕ. Πρέπει να υποβάλετε οποιαδήποτε αξίωση κατά του X εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε η αξίωση, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι η κανονική παραγραφή για αυτήν την αξίωση δεν μπορεί να συντομευθεί κατόπιν συμφωνίας. Εάν δεν υποβάλετε αξίωση εντός αυτής της περιόδου, παραιτείστε, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, από όλα τα δικαιώματα που έχετε σε αυτήν την αξίωση και το X δεν θα έχει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτήν την αξίωση.

δ. Διαδικασία υποβολής και κόστος. Για να ξεκινήσετε μια διαιτησία, μπορείτε να λάβετε οδηγίες υποβολής στη διεύθυνση:https://adr.org/Support. Το X θα καταβάλει το αρχικό τέλος κατάθεσης των 200 δολαρίων και τα έξοδα της διαιτησίας στο βαθμό που απαιτείται και όπως ορίζεται στους Κανόνες Καταναλωτικής Διαιτησίας της AAA, αλλά όχι μεγαλύτερα ποσά από αυτά που ορίζονται στην παρούσα διάταξη. Εάν, ωστόσο, ο διαιτητής κρίνει ότι οι αξιώσεις υποβλήθηκαν για λόγους παρενόχλησης ή ήταν προφανώς επιπόλαιες, ο διαιτητής μπορεί να ανακατανείμει την αποζημίωση και τα διοικητικά έξοδα του διαιτητή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων κατάθεσης και ακρόασης, όπως ορίζονται στους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της AAA. Οι κανόνες διαιτησίας σας επιτρέπουν επίσης να διεκδικήσετε την αμοιβή των δικηγόρων σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα μέρη κατανοούν ότι, ελλείψει αυτής της υποχρεωτικής διάταξης, θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή στο δικαστήριο και να διεξαγάγουν δίκη με ενόρκους. Κατανοούν επίσης ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος της διαιτησίας μπορεί να υπερβαίνει το κόστος της δικαστικής διαδικασίας και ότι το δικαίωμα ανακάλυψης μπορεί να είναι πιο περιορισμένο στη διαιτησία απ' ό,τι στο δικαστήριο.

ε. Τοποθεσία. Η διαιτησία θα πραγματοποιηθεί μόνο με έγγραφα ή μπορείτε να επιλέξετε να διεξάγετε τη διαδικασία μέσω τηλεφώνου, βίντεο ή αυτοπροσώπως. Για την προσωπική διαιτησία, η διαδικασία θα διεξαχθεί στην πόλη ή την κομητεία όπου διαμένετε ή, εάν δεν διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Πολιτεία της Καλιφόρνια, στην κομητεία του Σαν Φρανσίσκο. 

ζ. Παραίτηση από ομαδική αγωγή. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ, Ή ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΣΗ. Εκτός εάν εσείς και εμείς συμφωνήσουμε εγγράφως, ο διαιτητής δεν μπορεί να συνενώσει τις διαδικασίες ή τις αξιώσεις περισσότερων του ενός ατόμου και δεν μπορεί να προεδρεύει με άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε μορφή εκπροσώπησης ή ομαδικής διαδικασίας.

στ. Διαχωρισμός. Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας Επίλυσης Διαφορών δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως προς μια συγκεκριμένη αξίωση για ανακούφιση ή θεραπεία (όπως ασφαλιστικά μέτρα), τότε η εν λόγω αξίωση ή θεραπεία (και μόνο αυτή η αξίωση ή θεραπεία) θα πρέπει να διαχωριστεί και να ασκηθεί σε δικαστήριο κατάλληλης δικαιοδοσίας και όλες οι άλλες αξιώσεις θα πρέπει να επιλυθούν σε διαιτησία.

η. Εξαίρεση - Επίδικες Διεκδικήσεις Μικροδιαφορών. Παρά την απόφαση των μερών να επιλύσουν όλες τις διαφορές μέσω διαιτησίας, κάθε μέρος μπορεί να ζητήσει αρωγή σε δικαστήριο μικροδιαφορών για διαφορές ή αξιώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο της δικαιοδοσίας του εν λόγω δικαστηρίου.

θ. Δικαίωμα εξαίρεσης 30 ημερών. Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε και να μην δεσμεύεστε από αυτές τις διατάξεις περί διαιτησίας που αναφέρονται παραπάνω, μπορείτε να στείλετε γραπτή ειδοποίηση για την απόφασή σας να εξαιρεθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

X Corp.
Υπόψη: Νομικό Τμήμα - Εξαίρεση Διαιτησίας
1355 Market Street, Suite 900
Σαν Φρανσίσκο, CA 94103

Εάν έχετε ήδη αγοράσει μια Υπηρεσία επί πληρωμή, μπορείτε επίσης να υποβάλετε την ειδοποίηση εξαίρεσης μέσω του συνδέσμου υποστήριξης που είναι διαθέσιμος στο μενού πλοήγησης του λογαριασμού σας στο X κάτω από τις ρυθμίσεις πληρωμής ή συνδρομής. 

Η έγγραφη ειδοποίησή σας πρέπει να περιλαμβάνει το όνομά σας, το όνομα χρήστη του λογαριασμού σας στο X, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου που σχετίζεται με το όνομα χρήστη του λογαριασμού σας, καθώς και μια σαφή δήλωση ότι δεν επιθυμείτε να επιλύσετε τις Διαφορές με το X.

Η ειδοποίηση πρέπει να σταλεί εντός 30 ημερών από την πρώτη πληρωμή σας για μια Υπηρεσία επί πληρωμή, διαφορετικά θα είστε υποχρεωμένοι να επιλύετε διαφορές σύμφωνα με τους όρους αυτών των διατάξεων. Η απόφασή σας να εξαιρεθείτε από αυτήν τη διάταξη διαιτησίας δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη σχέση σας με τον Χ ή στην παράδοση λειτουργιών ή υπηρεσιών σε εσάς από τον Χ. Εάν εξαιρεθείτε από αυτές τις διατάξεις, ο Χ επίσης δεν θα δεσμεύεται από αυτές.

ι. Αλλαγές σε αυτήν την Ενότητα. Θα παρέχουμε ειδοποίηση 60 ημερών για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή σε αυτήν τη Συμφωνία Επίλυσης Διαφορών. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την 60ή ημέρα και θα ισχύουν μελλοντικά μόνο για τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν μετά την 60ή ημέρα.

κ. Επιλογή Νόμου. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΜΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Στο βαθμό που το ουσιαστικό δίκαιο της Πολιτείας εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε Διαφωνία, θα εφαρμόζεται το δίκαιο της Πολιτείας της Καλιφόρνια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

λ. Παραμονή σε ισχύ. Η παρούσα Συμφωνία επίλυσης διαφορών ισχύει και μετά τη λήξη της σχέσης μεταξύ εσάς και του X, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης ή της διαγραφής από οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή επικοινωνίες που παρέχονται από το X.

7. Κυβερνητικός νόμος.

α. Εάν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι παρόντες Όροι θα διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια και κάθε Διαφορά που προκύπτει μεταξύ εσάς και του X θα υπόκειται στην Ενότητα 6 ανωτέρω (Συμφωνία επίλυσης διαφορών - Δεσμευτική διαιτησία και παραίτηση από ομαδικές αγωγές).

β. Εάν ζείτε σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε κράτος της ΕΖΕΣ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα ισχύουν οι υποχρεωτικοί νόμοι της χώρας διαμονής σας και ενδέχεται να κινηθούν νομικές διαδικασίες στα σχετικά δικαστήρια σύμφωνα και σύμφωνα με τους νόμους της χώρας διαμονής σας. 

γ. Εάν ζείτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενός κράτους μέλους της ΕΕ, ενός κράτους της ΕΖΕΣ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτοί οι Όροι θα διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια.

 

Όροι και προϋποθέσεις συνδρομών X Premium

Με τη συμμετοχή στο  επαναλαμβανόμενη συνδρομητική υπηρεσία από το X ("X Premium"), συμφωνείτε ότι η συμμετοχή σας θα διέπεται και θα υπόκειται στους Όρους, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων Όρων και Προϋποθέσεων X Premium:

1. X Premium Περιγραφή. Το X Premium είναι μια επαναλαμβανόμενη συνδρομητική υπηρεσία από το X που παρέχει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, πλεονεκτήματα ή/και υπηρεσίες, όπως περιγράφεται εδώ. Η συνδρομή σας στο X Premium θα ανανεώνεται αυτόματα έως ότου ακυρωθεί σύμφωνα με τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων του X Premium.    

α. Κατηγορίες του X Premium. Οι συνδρομητές X Premium μπορούν να επιλέξουν μέσα από πολλές κατηγορίες. Κάθε κατηγορία έχει πρόσβαση σε διαφορετικά χαρακτηριστικά και προσφέρεται σε διαφορετικές τιμές. Για κάθε κατηγορία διατίθεται τόσο ετήσια όσο και μηνιαία τιμολόγηση. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν την επαλήθευση ενός λογαριασμού και την εμφάνιση ενός σήματος ελέγχου στο προφίλ του λογαριασμού. Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μπορείτε να βρείτε στο Κέντρο Βοήθειας.    

2. Εγγραφή & Διαχείριση του λογαριασμού σας, Διαδικασία πληρωμής & Τιμολόγηση, Αυτόματη ανανέωση.

α. Εγγραφή. Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο X για να εγγραφείτε στο X Premium. Όταν εγγραφείτε στο X Premium, μπορείτε να εγγραφείτε και να πληρώσετε μέσω: (i) αγοράς εντός εφαρμογής της Apple (εάν εγγραφείτε χρησιμοποιώντας συσκευή με iOS), (ii) αγοράς εντός εφαρμογής της Google (εάν εγγραφείτε χρησιμοποιώντας συσκευή με Android), ή (iii) χρησιμοποιώντας την Stripe, τον ανεξάρτητο συνεργάτη πληρωμών του X (εάν εγγραφείτε χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στη διεύθυνση www.x.com). 

β. Διαχείριση του λογαριασμού σας. Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε και να πληρώσετε για τη συνδρομή στο X Premium υπαγορεύει τον τρόπο διαχείρισης του λογαριασμού σας. Εάν εγγραφήκατε και πληρώσατε για το X Premium χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αγορών εντός εφαρμογής της Apple, μπορείτε να διαχειριστείτε τη συνδρομή σας χρησιμοποιώντας το Apple App Store. Εάν εγγραφήκατε και πληρώσατε για το X Premium χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αγορών εντός εφαρμογής της Google, μπορείτε να διαχειριστείτε τη συνδρομή σας χρησιμοποιώντας το Google Play Store. Εάν εγγραφήκατε και πληρώσατε για το X Premium χρησιμοποιώντας την Stripe, την εταιρεία διεκπεραίωσης πληρωμών του X, μπορείτε να διαχειριστείτε τη συνδρομή σας στην πλατφόρμα Stripe, στην οποία μπορείτε να μεταβείτε μέσω του ιστότοπου του X από τις ρυθμίσεις σας στο X Premium μόλις συνδεθείτε στο www.x.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού σας X Premium και της συνδρομής σας στο X Premium, μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες Πληροφορίες για το X Premium και Βοήθεια για το X Premium, καθώς επίσης στο Κέντρο Βοήθειας για υποστήριξη με τις Υπηρεσίες επί πληρωμή.

γ. Διαδικασία πληρωμής & Τιμολόγηση. Η τιμή μιας συνδρομής X Premium ορίζεται από τον Χ. Εάν αγοράσετε μια συνδρομή X Premium, το κάνετε πληρώνοντας προκαταβολικά μια συνδρομή σε επαναλαμβανόμενη βάση. Όταν εγγράφεστε στο X Premium, συμφωνείτε ρητά ότι εξουσιοδοτείτε επαναλαμβανόμενες πληρωμές και ότι οι πληρωμές θα γίνονται με τη μέθοδο πληρωμής που έχετε επιλέξει έως ότου ακυρωθεί η ισχύουσα συνδρομή X Premium από εσάς ή από τον Χ. Τα στοιχεία πληρωμής σας θα υποβάλλονται σε αυτόματη επεξεργασία στην αρχή κάθε περιόδου συνδρομής. Οι ημερομηνίες επεξεργασίας της ανανέωσης μέσω κινητού ενδέχεται να διαφέρουν έως και 3 ημέρες. Εάν τα στοιχεία πληρωμής σας απορριφθούν, πρέπει να δώσετε νέα στοιχεία πληρωμής για τη συνδρομή σας στο X Premium, διαφορετικά η συνδρομή σας θα ακυρωθεί. Εάν παρέχετε νέα στοιχεία πληρωμής και ο λογαριασμός πληρωμής σας χρεωθεί επιτυχώς, η νέα συνδρομητική περίοδος στο X Premium θα βασίζεται στην αρχική ημερομηνία ανανέωσης και όχι στην ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η επιτυχής χρέωση. Δεν υπάρχουν επιστροφές χρημάτων ή πιστώσεις για τμηματικές συνδρομητικές περιόδους, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ορισμένες λειτουργίες, πλεονεκτήματα ή/και υπηρεσίες τροποποιούνται ή διακόπτονται. ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ, ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ) ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΑΦΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ.

δ. Αναβάθμιση ή Υποβάθμιση. Η αναβάθμιση και η υποβάθμιση υποστηρίζεται επί του παρόντος μόνο σε iOS, Android και διαδίκτυο.

Στο iOS, εάν αναβαθμίσετε σε μια υψηλότερη κατηγορία, θα λάβετε μερική, αναλογική επιστροφή χρημάτων για το υπόλοιπο της προηγούμενης συνδρομής σας, εάν αλλάξετε κατηγορία από την πλατφόρμα στην οποία είχατε εγγραφεί προηγουμένως, δηλαδή το iOS. Εάν υποβαθμίσετε σε άλλη βαθμίδα, η συνδρομή σας και οι σχετικές λειτουργίες θα παραμείνουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος κύκλου χρέωσης και στη συνέχεια θα μεταβείτε στη νέα κατηγορία συνδρομής. Κατά την υποβάθμιση, δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε τμήμα της προηγούμενης συνδρομής σας, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο. Κατά την υποβάθμιση, θα χρεωθείτε με την τιμή της νέας βαθμίδας από το τέλος του τρέχοντος κύκλου χρέωσης.

Στο διαδίκτυο, εάν αναβαθμίσετε σε μια υψηλότερη κατηγορία, η πίστωση για το υπόλοιπο της προηγούμενης συνδρομής σας θα πάει στο λογαριασμό σας και θα εφαρμοστεί αυτόματα στις μελλοντικές πληρωμές, εάν αλλάξετε κατηγορία από την πλατφόρμα στην οποία ήσασταν προηγουμένως συνδρομητής, δηλαδή το διαδίκτυο. Η νέα σας συνδρομή θα ξεκινήσει αμέσως. Εάν υποβαθμίσετε σε άλλη βαθμίδα, η τρέχουσα συνδρομή σας και οι σχετικές λειτουργίες θα μεταφερθούν αμέσως στη νέα βαθμίδα συνδρομής. Δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε τμήμα της προηγούμενης συνδρομής σας, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο. Θα χρεωθείτε επίσης αμέσως με την τιμή της νέας κατηγορίας.

Στο Android στο Google Play Store, εάν αναβαθμίσετε σε μια υψηλότερη κατηγορία τιμής από την πλατφόρμα στην οποία είχατε προηγουμένως εγγραφεί (δηλαδή, το Android ήταν αυτή η πλατφόρμα), μόλις πληρώσετε τη νέα τιμή, η συνδρομή ξεκινά αμέσως με το νέο προϊόν. Ο υπολειπόμενος χρόνος θα επιμεριστεί και θα σας πιστωθεί. Εάν υποβαθμίσετε σε άλλη κατηγορία, η συνδρομή σας ξεκινά αμέσως με το νέο προϊόν και η επόμενη ημερομηνία χρέωσης θα καθυστερήσει ανάλογα με την αξία που απομένει στην προηγούμενη κατηγορία, δίνοντάς σας πίστωση για την αξία που θα είχατε στο πιο ακριβό πρόγραμμα.

 

3. Ακύρωση της συνδρομής σας. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο X Premium ανά πάσα στιγμή. Εάν αγοράσατε τη συνδρομή σας στο X Premium χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αγορών εντός εφαρμογής της Apple, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας μόνο μέσω του Apple App Store, στο οποίο έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις σας στο X Premium αφού συνδεθείτε στην εφαρμογή X για iOS. Εάν αγοράσατε τη συνδρομή σας στο X Premium χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αγορών εντός εφαρμογής της Google, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας μόνο μέσω του Google Play Store, στο οποίο έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις σας στο X Premium αφού συνδεθείτε στην εφαρμογή X για Android. Εάν αγοράσατε μια Συνδρομή X Premium χρησιμοποιώντας το Stripe, τον επεξεργαστή πληρωμών του X, μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας μόνο μέσω του Stripe, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του ιστότοπου του X στις ρυθμίσεις της Συνδρομής σας X Premium αφού συνδεθείτε στο www.x.com. Ανεξάρτητα από τον τρόπο αγοράς της συνδρομής σας, η συνδρομή σας ανανεώνεται αυτόματα, εκτός εάν κάνετε ακύρωση τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη λήξη της περιόδου συνδρομής σας. Εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, η συνδρομή σας θα παραμείνει ενεργή από τη στιγμή που την ακυρώνετε μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου συνδρομής σας. Δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων ή πίστωση για τις ημέρες που απομένουν στην τρέχουσα συνδρομητική περίοδο, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο. Επιπλέον, η Ενότητα 4 παρακάτω ισχύει για χρήστες που ζουν σε κράτος μέλος της ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση του λογαριασμού σας X Premium και της συνδρομής σας στο X Premium, μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες Πληροφορίες για το X Premium και Βοήθεια για το X Premium, καθώς επίσης στο Κέντρο Βοήθειας για υποστήριξη με τις Υπηρεσίες επί πληρωμή.

4. Δικαίωμα Υπαναχώρησης& Επιστροφές χρημάτων για χρήστες που ζουν στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν αγοράζετε μια συνδρομή X Premium, συμφωνείτε ρητά ότι η συνδρομή θα ξεκινήσει αμέσως την ημερομηνία αγοράς σας. Εάν είστε καταναλωτής σε κράτος μέλος της ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμφωνείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την αγορά για να υπαναχωρήσετε από το συμφωνητικό της αγοράς για οποιονδήποτε λόγο. Εάν αγοράσατε τη συνδρομή σας στο X Premium χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αγορών εντός εφαρμογής της Apple ή της Google, πρέπει να ενημερώσετε απευθείας την Apple ή την Google, ανάλογα με την περίπτωση, εάν θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις πολιτικές επιστροφής χρημάτων της Apple ή της Google. Όλες οι επιστροφές χρημάτων διεκπεραιώνονται από την Apple ή τη Google, αντίστοιχα, και όχι από το X, και υπόκεινται στις πολιτικές επιστροφής χρημάτων της Apple ή της Google. Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες για την ακύρωση της σύμβασής σας και την αίτηση επιστροφής χρημάτων απευθείας από την Apple ή τη Google, αντίστοιχα, στη σελίδα υποστήριξης για τις Συνδρομές. Εάν αγοράσατε μια Συνδρομή X Premium χρησιμοποιώντας την Stripe, τον επεξεργαστή πληρωμών του X, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης ακολουθώντας τις οδηγίες για την ακύρωση της σύμβασής σας και την αίτηση επιστροφής χρημάτων, όπως περιγράφεται στη σελίδα υποστήριξης για τις Συνδρομές X Premium.

5. ,Δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης για χρήστες που ζουν στην Ταϊβάν Όταν αγοράζετε μια συνδρομή στο X Premium, συμφωνείτε ρητά ότι η συνδρομή στο X Premium θα ξεκινήσει αμέσως στην ημερομηνία της αγοράς και ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες εκτελούνται πλήρως μόλις ξεκινήσει. Εάν είστε καταναλωτής στην Ταϊβάν, συμφωνείτε ότι μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας X Premium σύμφωνα με την ενότητα 3 ανωτέρω, αλλά ότι διαφορετικά δεν υπάρχει δικαίωμα ακύρωσης της Συνδρομής σας X Premium και δεν θα σας επιστραφεί χρηματικό ποσό.

6. Παράπονα καταναλωτών για χρήστες που ζουν στην Ινδονησία. Οι καταναλωτές στην Ινδονησία μπορούν να υποβάλουν παράπονα στο Υπουργείο Εμπορίου στη διεύθυνση https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών και Εμπορικής Συμμόρφωσης (Διεύθυνση Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Υπουργείο Εμπορίου της Δημοκρατίας της Ινδονησίας (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Κορυφαία άρθρα

 a. Κορυφαία άρθρα. Το X Premium μπορεί να περιλαμβάνει μια λειτουργία "Κορυφαία άρθρα", η οποία σας παρέχει μια λίστα άρθρων και διευθύνσεων URL (με συναφείς αναρτήσεις) σε άρθρα που κοινοποιήθηκαν πρόσφατα τις περισσότερες φορές από άτομα που ακολουθείτε στο X , ή σε άρθρα που κοινοποιήθηκαν πρόσφατα τις περισσότερες φορές από άτομα που ακολουθείτε και άτομα που ακολουθούν. Τα άρθρα επιλέγονται με βάση τους λογαριασμούς X που έχετε επιλέξει να ακολουθήσετε ή/και τους λογαριασμούς που ακολουθούν με τη σειρά τους οι εν λόγω λογαριασμοί. Οι λίστες κορυφαίων άρθρων ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν άρθρα από όλους τους εκδότες. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα,για το πώς επιλέγονται οι λογαριασμοί και τα άρθρα για να συμπεριληφθούν στις λίστες των Κορυφαίων άρθρων και πώς ταξινομούνται τα άρθρα και οι αναρτήσεις, επισκεφθείτε το Κέντρο βοήθειας κορυφαίων άρθρων

β. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ. Κατανοείτε ότι το Χ δεν εγκρίνει, υποστηρίζει, δηλώνει ή εγγυάται την πληρότητα, την αλήθεια, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε περιεχομένου ή επικοινωνίας που δημοσιεύεται μέσω της λειτουργίας Κορυφαία άρθρα, ούτε εγκρίνει οποιεσδήποτε απόψεις εκφράζονται εκεί. Το Χ δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο κάποιου άρθρου ή για την πρόσβαση σε οτιδήποτε περιέχεται σε κάποιο άρθρο. Αυτό το περιεχόμενο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εκδότη. Δεν παρακολουθούμε ούτε ελέγχουμε το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε ιστότοπους τρίτων και δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για ανάλογο περιεχόμενο που σας εμφανίζεται μέσω της λειτουργίας Κορυφαία άρθρα.

8. X Premium Labs. Το X Premium μπορεί να περιλαμβάνει μια λειτουργία "X Premium Labs". Η λειτουργία X Premium Labs παρέχει στους συνδρομητές του X Premium πρώιμη πρόσβαση σε λειτουργίες ("Λειτουργίες των Εργαστηρίων X Premium Labs"), οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης και δοκιμής από το X με σκοπό την πιθανή προσθήκη τους στην Υπηρεσία X ή σε κάποια από τις Υπηρεσίες επί πληρωμή. Το X δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση ότι οι λειτουργίες των Εργαστηρίων X Premium αποδίδουν όπως προβλέπεται ή όπως περιγράφεται και το X δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που προκαλείται από ή σε σχέση με κάποια λειτουργία των X Premium Labs. Το X δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με τον αριθμό ή τον τύπο των λειτουργιών των X Premium Labs που θα είναι διαθέσιμες στους συνδρομητές του X Premium ανά πάσα στιγμή και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση, να προσθέτει ή να αφαιρεί τις λειτουργίες των X Premium Labs ανά πάσα στιγμή. Το X διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να περιορίσει με άλλο τρόπο την πρόσβασή σας σε μια λειτουργία των X Premium Labs (χωρίς καμία ευθύνη) ανά πάσα στιγμή, όταν το X πιστεύει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι έχετε κάνει κατάχρηση της λειτουργίας ή ότι έχετε χρησιμοποιήσει τη λειτουργία με άλλο τρόπο με μη αποδεκτό ή μη προβλεπόμενο τρόπο. Για το πρόγραμμα X Premium Labs, μπορείτε να παράσχετε στο X σχόλια σχετικά με την αξιολόγησή σας και τη χρήση κάποιας λειτουργίας των X Premium Labs ("Σχόλια"). Συμφωνείτε ότι το X και οι εντολοδόχοι του μπορούν ελεύθερα να αντιγράψουν, να τροποποιήσουν, να δημιουργήσουν παράγωγα έργα, να εμφανίσουν δημόσια, να αποκαλύψουν, να διανείμουν, να χορηγήσουν άδεια χρήσης και να εκχωρήσουν περαιτέρω άδεια, να ενσωματώσουν και να χρησιμοποιήσουν άλλως τα Σχόλια, συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων έργων αυτών, για οποιονδήποτε και όλους τους εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς χωρίς προσδοκία καταβολής ή διάθεσης οποιουδήποτε είδους από εσάς ή προς εσάς. 

9. Προωθητικές ενέργειες. Περιστασιακά, το X μπορεί να προσφέρει ειδικές προωθητικές ενέργειες ή δωρεάν δοκιμαστικές περιόδους ("Προώθηση") για το X Premium. Εκτός εάν σημειώνεται συγκεκριμένα, αυτοί οι Όροι θα ισχύουν για τις συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες. Τυχόν πρόσθετοι όροι σε αυτούς τους Όρους θα αποκαλυφθούν κατά την εγγραφή ή σε άλλες επικοινωνίες που θα σας διατεθούν πριν από την εγγραφή. Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ως προς τη διαθεσιμότητα των προωθητικών ενεργειών. Ορισμένες λειτουργίες και πλεονεκτήματα της πλήρους συνδρομής στο X Premium ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα ή ενδέχεται να περιοριστούν κατά την περίοδο της Προώθησης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον έλεγχο τυχόν πρόσθετων όρων που διέπουν τη χρήση μιας Προώθησης. Στο τέλος της περιόδου της Προώθησης, η συνδρομή σας στο X Premium θα ανανεωθεί αυτόματα και θα χρεωθείτε για τη συνδρομή (όπως υποδεικνύεται κατά την εγγραφή) σε επαναλαμβανόμενη βάση. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΠΑΡΑΠΑΝΩ ("ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ").

10. Περιορισμοί εξαιτίας λειτουργικών συστημάτων και γεωγραφικής περιοχής. Το X Premium, και οι σχετικές λειτουργίες και τα πλεονεκτήματά του, μπορούν να υποστηρίζονται μόνο σε ορισμένα λειτουργικά συστήματα και σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές (αναλόγως με την κυκλοφορία του X κατά καιρούς), πράγμα που σημαίνει ότι εάν εγγραφείτε στο X Premium ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες ή πλεονεκτήματα του X Premium όταν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας στο X μέσω συστήματος που δεν υποστηρίζεται επί του παρόντος από το X ή σε γεωγραφική περιοχή όπου το X Premium δεν προσφέρεται. Επιπλέον, οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα του X Premium ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα ή/και τη χώρα σας. 

11. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ X PREMIUM ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ". ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΑΣ ΑΝAΡΤΗΣΗΣ.

 

Όροι και προϋποθέσεις συνδρομών δημιουργού

Συμφωνείτε ότι η αγορά μιας Συνδρομής Δημιουργού θα διέπεται και θα υπόκειται στους Όρους, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων Όρων και Προϋποθέσεων Συνδρομών Δημιουργού:

1. Περιγραφή ΣυνδρομώνΔημιουργού. Οι Συνδρομές Δημιουργού είναι μια μηνιαία συνδρομή από το X που σας παρέχει πρόσβαση σε λειτουργίες και οφέλη (όπως περιεχόμενο, κοινότητα, πρόσβαση και αναγνώριση) που διατίθενται από έναν δημιουργό («Δημιουργός») μέσω του λογαριασμού X του δημιουργού, όπως περιγράφεται περαιτέρω στη σελίδα Σχετικά με τις Συνδρομές Δημιουργού . Η συνδρομή στο X για πρόσβαση σε έναν λογαριασμό Συνδρομών Δημιουργού θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρωθεί σύμφωνα με τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συνδρομών Δημιουργού . 

2. Εγγραφή & Διαχείριση του λογαριασμού σας, Διαδικασία πληρωμής & Τιμολόγηση, Αυτόματη ανανέωση

α. Εγγραφή. Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο X προκειμένου να εγγραφείτε και να πληρώσετε για μια συνδρομή σε ένα λογαριασμό μιας Συνδρομών Δημιουργού. Στο βαθμό που είναι διαθέσιμος (καθώς το X μπορεί να κυκλοφορήσει διάφορες μεθόδους αγοράς κατά καιρούς), μπορείτε να επιλέξετε να εγγραφείτε και να αγοράσετε μια  Συνδρομή Δημιουργού μέσω της αγοράς εντός εφαρμογής της Apple (αν εγγραφείτε χρησιμοποιώντας μια συσκευή που βασίζεται σε iOS) ή της αγοράς εντός εφαρμογής της Google (αν εγγραφείτε χρησιμοποιώντας μια συσκευή που βασίζεται σε Android) ή χρησιμοποιώντας την Stripe, τον τρίτο συνεργάτη πληρωμής της X (αν εγγραφείτε χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.x.com).

β. Διαχείριση του λογαριασμού σας. Η μέθοδος που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε και να αγοράσετε μια Συνδρομή Δημιουργού καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης της Συνδρομής Δημιουργού. Εάν αγοράσατε τη Συνδρομή Δημιουργού χρησιμοποιώντας τις αγορές εντός εφαρμογής της Apple, μπορείτε να διαχειριστείτε τη συνδρομή αυτή χρησιμοποιώντας το Apple App Store. Εάν αγοράσατε τη Συνδρομή χρησιμοποιώντας τις αγορές εντός εφαρμογής της Google, μπορείτε να διαχειριστείτε τη Συνδρομή Δημιουργού χρησιμοποιώντας το Google Play Store. Εάν αγοράσατε τη Συνδρομή Δημιουργού χρησιμοποιώντας το Stripe, τον επεξεργαστή πληρωμών της X, μπορείτε να διαχειριστείτε αυτή τη Συνδρομή στο Stripe, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του ιστότοπου του X στις ρυθμίσεις Συνδρομών Δημιουργού μόλις συνδεθείτε στο www.x.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της Συνδρομής Δημιουργού, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα βοήθειας Συνδρομών Δημιουργού ή στο Κέντρο βοήθειας για υποστήριξη για τις πληρωμένες υπηρεσίες.

γ. Διαδικασία πληρωμής & Τιμολόγηση. Η τιμή μιας Συνδρομής Δημιουργού καθορίζεται από τον Δημιουργό (με βάση τις επιλογές τιμολόγησης από το X που είναι ενσωματωμένες στη λειτουργία, οι οποίες επιτρέπουν στον Δημιουργό να επιλέξει την τιμή στην οποία το X θα πωλεί τη μηνιαία Συνδρομή Δημιουργού στον εν λόγω λογαριασμό Συνδρομής Δημιουργού). Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, το X μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να θέσει απαγορεύσεις ή περιορισμούς σχετικά με το ποιος μπορεί να αγοράσει μια Συνδρομή Δημιουργού (για παράδειγμα, ελάχιστη ηλικία για την αγορά μιας Συνδρομής Δημιουργού) και τον αριθμό των Συνδρομών Δημιουργού που μπορείτε να αγοράσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό Συνδρομής Δημιουργού. Εάν αγοράσετε μια Συνδρομή Δημιουργού, το κάνετε καταβάλλοντας προκαταβολικά ένα τέλος Συνδρομής Δημιουργού σε μηνιαία βάση. Όταν εγγράφεστε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν  λογαριασμό Συνδρομής, συμφωνείτε ρητά ότι εγκρίνετε επαναλαμβανόμενες πληρωμές και ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με τη μέθοδο πληρωμής που έχετε επιλέξει μέχρι την ακύρωση της σχετικής Συνδρομής Δημιουργού από εσάς ή από το X. Τα στοιχεία πληρωμής σας θα επεξεργάζονται αυτόματα στην αρχή κάθε περιόδου Συνδρομής Δημιουργού. Οι ημερομηνίες επεξεργασίας της ανανέωσης μέσω κινητού ενδέχεται να διαφέρουν έως και 3 ημέρες. Εάν τα στοιχεία πληρωμής σας απορριφθούν, θα πρέπει να δώσετε νέα στοιχεία πληρωμής για τη Συνδρομή Δημιουργού σας, διαφορετικά η Συνδρομή Δημιουργού θα ακυρωθεί. Εάν δώσετε νέα στοιχεία πληρωμής και ο λογαριασμός πληρωμών σας χρεωθεί επιτυχώς, η νέα περίοδος της Συνδρομής σας θα βασίζεται στην αρχική ημερομηνία ανανέωσης και όχι στην ημερομηνία της επιτυχούς χρέωσης. Δεν υπάρχουν επιστροφές ή πιστώσεις για οποιεσδήποτε μερικές περιόδους Συνδρομής Δημιουργού, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης τροποποίησης ή διακοπής ορισμένων χαρακτηριστικών, παροχών ή/και υπηρεσιών. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ, ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ (ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ) ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ.

3. Ακύρωση της Συνδρομής Δημιουργού σας. Μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή Δημιουργού σας ανά πάσα στιγμή. Εάν αγοράσατε τη Συνδρομή Δημιουργού χρησιμοποιώντας τις αγορές εντός εφαρμογής της Apple, μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή Δημιουργού μόνο μέσω του Apple App Store. Εάν αγοράσατε τη Συνδρομή Δημιουργού χρησιμοποιώντας την υπηρεσία αγορών εντός εφαρμογής της Google, μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή Δημιουργού μόνο μέσω του Google Play Store. Εάν αγοράσατε μια Συνδρομή Δημιουργού χρησιμοποιώντας το Stripe, τον επεξεργαστή πληρωμών της X, μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή Δημιουργού μόνο μέσω του Stripe, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του ιστότοπου της X στις ρυθμίσεις της Συνδρομής Δημιουργού μόλις συνδεθείτε στο www.x.com. Ανεξάρτητα από τον τρόπο αγοράς της Συνδρομής σας, η Συνδρομή Δημιουργού σας ανανεώνεται αυτόματα, εκτός εάν την ακυρώσετε τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη λήξη της περιόδου Συνδρομής Δημιουργού σας. Εάν ακυρώσετε τη Συνδρομή Δημιουργού σας, η Συνδρομή Δημιουργού σας θα παραμείνει ενεργή από τη στιγμή της ακύρωσής σας μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου Συνδρομής Δημιουργού σας. Δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων ή πίστωση για τις υπόλοιπες ημέρες της τρέχουσας περιόδου Συνδρομής Δημιουργού σας, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Επιπλέον, η ενότητα 5 παρακάτω ισχύει για τους χρήστες που ζουν σε κράτος μέλος της ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση της Συνδρομής Δημιουργού σας, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα βοήθειας των Συνδρομών Δημιουργού  ή στο Κέντρο Βοήθειας για την υποστήριξη για τις Πληρωμένες Υπηρεσίες.

4. Περιορισμοί στην αγορά και χρήση Συνδρομών Δημιουργού.

α. Ο Δημιουργός μπορεί να επιλέξει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει την πρόσβαση στον λογαριασμό Συνδρομών Δημιουργού σε άτομα που έχουν αγοράσει Συνδρομές Δημιουργού για οποιονδήποτε λόγο. Εάν είστε αποκλεισμένοι, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε καμία δυνατότητα και πλεονεκτήματα του λογαριασμού Συνδρομών Δημιουργού. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ακυρώσετε τη Συνδρομή Δημιουργού σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, διαφορετικά η Συνδρομή Δημιουργού θα συνεχίσει να ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρωθεί, ακόμη και αν δεν θα έχετε πρόσβαση σε καμία λειτουργία και κανένα πλεονέκτημα του εν λόγω λογαριασμού Συνδρομών Δημιουργού.

β. Ο Δημιουργός μπορεί να επιλέξει να προσφέρει κίνητρα σε άτομα να εγγραφούν για να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό Συνδρομές του Δημιουργού ή/και ανταμοιβές στους συνδρομητές του λογαριασμού Συνδρομές του Δημιουργού. Τέτοια κίνητρα ή ανταμοιβές προσφέρονται αποκλειστικά από τον Δημιουργό, όχι το Χ. Το Χ δεν ελέγχει εάν ο Δημιουργός θα σας παραδώσει πραγματικά το κίνητρο ή την ανταμοιβή και ο Χ δεν είναι υπεύθυνος/υπεύθυνος για τυχόν κίνητρα ή ανταμοιβές που μπορεί να προσφέρει ο Δημιουργός.

5. Δικαίωμα Υπαναχώρησης & Επιστροφές χρημάτων για χρήστες που ζουν στην ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν αγοράζετε μια Συνδρομή Δημιουργού, συμφωνείτε ρητά ότι η Συνδρομή Δημιουργού θα ξεκινήσει αμέσως από την ημερομηνία αγοράς σας. Εάν είστε καταναλωτής σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, συμφωνείτε ότι έχετε δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την αγορά σας για να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς για οποιονδήποτε λόγο. Εάν αγοράσατε μια Συνδρομή χρησιμοποιώντας τις αγορές εντός εφαρμογής της Apple ή της Google, θα πρέπει να ενημερώσετε απευθείας την Apple ή τη Google, ανάλογα με την περίπτωση, εάν θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις πολιτικές επιστροφής χρημάτων της Apple ή της Google. Όλες οι επιστροφές χρημάτων διεκπεραιώνονται από την Apple ή τη Google, αντίστοιχα, και όχι από το X, και υπόκεινται στις πολιτικές επιστροφής χρημάτων της Apple ή της Google. Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες για την ακύρωση της σύμβασής σας και την αίτηση επιστροφής χρημάτων απευθείας από την Apple ή τη Google, αντίστοιχα, στη σελίδα βοήθειας για τις Συνδρομές Δημιουργού. Εάν αγοράσατε μια Συνδρομή Δημιουργού χρησιμοποιώντας το Stripe, τον επεξεργαστή πληρωμών του X, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης ακολουθώντας τις οδηγίες για την ακύρωση της σύμβασής σας και την αίτηση επιστροφής χρημάτων, όπως περιγράφεται στη σελίδα βοήθειας για τις Συνδρομές Δημιουργού. Όταν προβαίνετε σε αγορά ψηφιακού περιεχομένου, συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο θα είναι άμεσα στη διάθεσή σας και αναγνωρίζετε ότι ως εκ τούτου παραιτείστε από το αυτόματο νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης.

6. Δεν Υπάρχει Δικαίωμα Υπαναχώρησης για Χρήστες που Ζουν στην Ταϊβάν. Όταν αγοράζετε μια Συνδρομή Δημιουργού, συμφωνείτε ρητά ότι η Συνδρομή Δημιουργού θα ξεκινήσει αμέσως από την ημερομηνία αγοράς σας και ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες εκτελούνται πλήρως μόλις ξεκινήσουν. Εάν είστε καταναλωτής στην Ταϊβάν, συμφωνείτε ότι μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή Δημιουργού σας σύμφωνα με την ενότητα 3 ανωτέρω, αλλά ότι διαφορετικά δεν υπάρχει δικαίωμα ακύρωσης της Συνδρομής σας και δεν θα σας επιστραφεί χρηματικό ποσό.

7. Παράπονα καταναλωτών για χρήστες που ζουν στην Ινδονησία. Οι καταναλωτές στην Ινδονησία μπορούν να υποβάλουν παράπονα στο Υπουργείο Εμπορίου στη διεύθυνση: 

Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών και Εμπορικής Συμμόρφωσης (Διεύθυνση Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Υπουργείο Εμπορίου της Δημοκρατίας της Ινδονησίας (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Λειτουργικό Σύστημα και Γεωγραφικοί Περιορισμοί. Οι λογαριασμοί Συνδρομών, καθώς και τα σχετικά χαρακτηριστικά και οφέλη, ενδέχεται να υποστηρίζονται μόνο σε ορισμένα λειτουργικά συστήματα και σε ορισμένες γεωγραφικές τοποθεσίες (όπως εκδίδει κατά καιρούς το X), πράγμα που σημαίνει ότι εάν εγγραφείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν λογαριασμό Συνδρομών, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά ή τα οφέλη αυτού του λογαριασμού Συνδρομών Δημιουργού, ενώ έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο X μέσω ενός συστήματος που δεν υποστηρίζεται επί του παρόντος από το X ή σε μια γεωγραφική τοποθεσία όπου δεν προσφέρονται οι Συνδρομές Δημιουργού. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη των λογαριασμών Συνδρομών Δημιουργού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. 

9. Καμία έγκριση περιεχομένου

α. Συμφωνείτε ότι κάθε Δημιουργός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το Περιεχόμενο που μοιράζεται από τον Δημιουργό μέσω των Υπηρεσιών X, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού Συνδρομών Δημιουργού. Ο Δημιουργός, και όχι το X, είναι υπεύθυνος για την παραγωγή και την παροχή του Περιεχομένου. Επιπλέον, ο Δημιουργός, και όχι το X, είναι υπεύθυνος για τη συχνότητα ή/και την ποσότητα του Περιεχομένου.

β. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αναλαμβάνετε οικειοθελώς όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά μιας Συνδρομής. Όπως αναφέρεται στο Περιεχόμενο στην ενότητα Υπηρεσίες των Όρων Υπηρεσίας X, το X δεν εγκρίνει, υποστηρίζει, αντιπροσωπεύει ή εγγυάται την πληρότητα, την ειλικρίνεια, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επικοινωνίας που δημοσιεύεται μέσω των Υπηρεσιών X, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, των χαρακτηριστικών ή των πλεονεκτημάτων ενός λογαριασμού Συνδρομών Δημιουργού , ούτε εγκρίνει οποιεσδήποτε απόψεις που εκφράζονται μέσω ενός λογαριασμού Συνδρομών.

 

Επαληθευμένοι Οργανισμοί Όροι και Προϋποθέσεις

Συμμετέχοντας στην υπηρεσία του X Επαληθευμένοι Οργανισμοί, συμφωνείτε ότι η συμμετοχή σας θα διέπεται και θα υπόκειται στους Όρους, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων Όρων και Προϋποθέσεων, για τους Επαληθευμένους Οργανισμούς του X, οι οποίοι ενδέχεται να αναθεωρούνται κατά καιρούς:

1. Περιγραφή Επαληθευμένων Οργανισμών. Οι Επαληθευμένοι Οργανισμοί X είναι μια επαναλαμβανόμενη συνδρομητική υπηρεσία από το X που παρέχει πρόσβαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά, οφέλη ή/και υπηρεσίες, όπως περιγράφεται εδώ. Οι Επαληθευμένοι Οργανισμοί αποτελούνται από δύο κατηγορίες, την Πλήρη Πρόσβαση και τη Βασική Πρόσβαση. Η συνδρομή σας στους Επαληθευμένους Οργανισμούς θα ανανεώνεται αυτόματα έως ότου ακυρωθεί σύμφωνα με τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Επαληθευμένων Οργανισμών. Οι λειτουργίες, τα πλεονκτήματα ή/και οι υπηρεσίες θα καθοριστούν από το X κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και το X δύναται να τα τροποποιήσει, να τα σταματήσει προσωρινά ή να τα διακόψει μόνιμα ανά πάσα στιγμή.

2.  Εγγραφή & Διαχείριση του λογαριασμού σας, Διαδικασία πληρωμής & Τιμολόγηση, Αυτόματη ανανέωση, Λογαριασμοί συνεργατών.

α. Περιορισμοί στη χρήση Επαληθευμένων Οργανισμών. Ο κύριος οργανωτικός λογαριασμός των Επαληθευμένων Οργανισμών προορίζεται μόνο για οργανισμούς και όχι για μεμονωμένα άτομα. Το X διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει αμέσως μια συνδρομή σε Επαληθευμένους Οργανισμούς εάν ο λογαριασμός ενός ατόμου είναι ο κύριος λογαριασμός. Δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων ή πίστωση για τις ημέρες που απομένουν στην τρέχουσα συνδρομητική περίοδο, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο. Επιπλέον, η Ενότητα 4 παρακάτω ισχύει για χρήστες που ζουν σε κράτος μέλος της ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

β. Εγγραφή . Θα σας αποσταλεί ένας σύνδεσμος για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή X Επαληθευμένοι Οργανισμοί χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού στη διεύθυνση www.x.com. Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας X για να εγγραφείτε στους Επαληθευμένους Οργανισμούς X. Όταν κάνετε εγγραφή για τους Επαληθευμένους Οργανισμούς, μπορείτε να εγγραφείτε και να πληρώσετε χρησιμοποιώντας το Stripe, τον τρίτο συνεργάτη πληρωμών του X. Ανατρέξτε στους πλήρεις Όρους για αγοραστές για να μάθετε πώς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε.

γ. Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί. Όταν εγγραφείτε στην κατηγορία Πλήρους Πρόσβασης Επαληθευμένων Οργανισμών, θα μπορείτε να ορίσετε λογαριασμούς εντός του οργανισμού σας ως συνδεδεμένους με τον λογαριασμό του οργανισμού σας. Σημειώστε ότι η λειτουργία Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της Βασικής κατηγορίας. Ένας συνδεδεμένος λογαριασμός θα λάβει ένα σημάδι ελέγχου και ένα σήμα συνεργάτη που προέρχεται από την εικόνα προφίλ του οργανωτικού σας λογαριασμού.  Συμφωνείτε ότι ένας συνδεδεμένος λογαριασμός σχετίζεται με τον οργανισμό σας και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε σύνδεση και συσχέτιση λογαριασμών και το X δεν φέρει καμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, σε σχέση με εσφαλμένες ή λανθασμένες συνδέσεις ή για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά των συνδεδεμένων λογαριασμών. Προς αποφυγή αμφιβολιών, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν θα πουλήσετε, ανταλλάξετε, μοιραστείτε ή μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο έναν λογαριασμό συνεργατών. Πρέπει να χαρακτηρίζετε με ακρίβεια έναν συνεργάτη ως οργανισμό ή άτομο. Εάν μια συνεργασία χαρακτηρίζεται εσφαλμένα ως οργανισμός ή άτομο, το X μπορεί να αφαιρέσει αμέσως τη συνεργασία, αν και θα εξακολουθείτε να χρεώνεστε μέχρι το τέλος της περιόδου χρέωσης. Ανατρέξτε στις σελίδες βοήθειας για περισσότερες πληροφορίες.

δ. Λογαριασμοί συνεργατών. Ως λογαριασμός συνεργάτη, συμφωνείτε να συνδεθείτε με τον οργανισμό που σας έχει προσκαλέσει. Έχετε την ευκαιρία να απορρίψετε την πρόσκληση ένταξης ενός οργανισμού. Με την αποδοχή μιας πρόσκλησης συνεργασίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του οργανισμού σας, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, του ονόματος και του υλικού μάρκετινγκ που συνδέει τους λογαριασμούς σας. Για να καταργήσετε οι ίδιοι μια συνεργασία, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον λογαριασμό του οργανισμού σας. Ο λογαριασμός του οργανισμού σας μπορεί να καταργήσει τη συνεργασία ανά πάσα στιγμή. Το X δεν φέρει καμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, σε σχέση με λανθασμένες ή εσφαλμένες συνεργασίες ή για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συνδεδεμένου λογαριασμού. Ανατρέξτε στις σελίδες βοήθειας για περισσότερες πληροφορίες.

Όταν αφαιρείται η σύνδεση ενός λογαριασμού, θα αφαιρέσουμε αμέσως το σημάδι ελέγχου και το σήμα συνεργάτη για τον εν λόγω λογαριασμό, αν και θα εξακολουθείτε να χρεώνεστε μέχρι το τέλος της περιόδου χρέωσής σας. Ανατρέξτε στις σελίδες βοήθειας για περισσότερες πληροφορίες.

Σημειώστε ότι οι Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί δεν αποτελούν χαρακτηριστικό της Βασικής Βαθμίδας.

ε. Διαχείριση του Λογαριασμού σας. Κάνοντας εγγραφή και πληρώνοντας για τις κατηγορίες Πλήρης ή Βασικής Πρόσβαση Επαληθευμένων Οργανισμών χρησιμοποιώντας το Stripe, τον επεξεργαστή πληρωμών της X, μπορείτε να διαχειριστείτε τη συνδρομή σας στο Stripe, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του ιστότοπου Επαληθευμένων Οργανισμών χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, αφού συνδεθείτε στο www.x.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού σας στους Επαληθευμένους Οργανισμούς και τη συνδρομή σας στους Επαληθευμένους Οργανισμούς, μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες Όρους Αγοραστή, Σχετικά με Επαληθευμένους Οργανισμούς και Βοήθεια Επαληθευμένων οργανισμών και στο Κέντρο Βοήθειας σχετικά με την υποστήριξη για πληρωμένες υπηρεσίες.

ζ. Διαδικασία Πληρωμής & Τιμολόγηση. Η τιμή μιας συνδρομής Επαληθευμένων Οργανισμών, είτε πρόκειται για την κατηγορία Πλήρους ή Βασικής Πρόσβασης, καθορίζεται από το X. Εάν αγοράσετε μια συνδρομή Επαληθευμένων Οργανισμών, το κάνετε πληρώνοντας εκ των προτέρων ένα συνδρομητικό τέλος σε επαναλαμβανόμενη βάση. Όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία Επαληθευμένοι Οργανισμοί, συμφωνείτε ρητά ότι εγκρίνετε επαναλαμβανόμενες πληρωμές και ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με τη μέθοδο πληρωμής που έχετε επιλέξει μέχρι να ακυρωθεί η σχετική συνδρομή Επαληθευμένοι Οργανισμοί από εσάς ή από το X. Τα στοιχεία πληρωμής σας θα επεξεργάζονται αυτόματα κατά την έναρξη κάθε περιόδου συνδρομής. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάζουν περιστασιακά. Δεν υπάρχουν επιστροφές χρημάτων ή πιστώσεις για μερικές περιόδους συνδρομής, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ορισμένα χαρακτηριστικά, οφέλη ή/και υπηρεσίες τροποποιούνται ή διακόπτονται. ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ, ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ( ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ), ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΝ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Το X ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ X ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

3. Ακύρωση της συνδρομής σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε τη συνδρομή σας Επαληθευμένων Οργανισμών, είτε πρόκειται για την κατηγορία Πλήρους ή Βασικής Πρόσβασης. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας X Επαληθευμένοι οργανισμοί μόνο μέσω Stripe, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του ιστότοπου X Επαληθευμένοι οργανισμοί χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.x.com. Η συνδρομή σας ανανεώνεται αυτόματα, εκτός εάν κάνετε ακύρωση τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη λήξη της περιόδου συνδρομής σας. Εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, η συνδρομή σας θα παραμείνει ενεργή από τη στιγμή που την ακυρώνετε μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου συνδρομής σας. Δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων ή πίστωση για τις ημέρες που απομένουν στην τρέχουσα συνδρομητική περίοδο, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο. Επιπλέον, η Ενότητα 4 παρακάτω ισχύει για χρήστες που ζουν σε κράτος μέλος της ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση του λογαριασμού σας Επαληθευμένοι οργανισμοί και τη συνδρομή σας στους Επαληθευμένους Οργανισμούς, μπορείτε να διαβάσετε Σχετικά με τους Επαληθευμένους Οργανισμούς  και Βοήθεια για τους Επαληθευμένους Οργανισμούς, και το Κέντρο Βοήθειας σχετικά με την υποστήριξη για Υπηρεσίες επί πληρωμή.

3.α Εναλλαγή Κατηγοριών. Δεν υποστηρίζουμε την εναλλαγή συνδρομών μεταξύ της κατηγορίας Πλήρους και Βασικής Πρόσβασης. Αν θέλετε να μετακινηθείτε από μια κατηγορία σε μια άλλη, πρέπει να ακυρώσετε την υπάρχουσα συνδρομή σας στην τρέχουσα κατηγορία και να εγγραφείτε εκ νέου στην κατηγορία που επιθυμείτε. 

4. Δικαίωμα Υπαναχώρησης & Επιστροφές χρημάτων για χρήστες που ζουν στην ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν αγοράζετε μια συνδρομή Επαληθευμένων Οργανισμών, είτε πρόκειται για την κατηγορία Πλήρους είτε Βασικής Πρόσβασης, συμφωνείτε ρητά ότι η συνδρομή θα ξεκινήσει αμέσως από την ημερομηνία αγοράς σας. Εάν είστε καταναλωτής σε κράτος μέλος της ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμφωνείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την αγορά για να υπαναχωρήσετε από το συμφωνητικό της αγοράς για οποιονδήποτε λόγο. Εάν αγοράσατε τη συνδρομή σας Επαληθευμένοι οργανισμοί χρησιμοποιώντας την Stripe, την εταιρεία διεκπεραίωσης πληρωμών του X, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης ακολουθώντας τις οδηγίες για την ακύρωση του συμφωνητικού και ζητώντας επιστροφή χρημάτων όπως περιγράφεται στη σελίδα βοήθειας X Επαληθευμένοι οργανισμοί.

5. Κανένα δικαίωμα Υπαναχώρησης για Χρήστες που Ζουν στην Ταϊβάν. Όταν αγοράζετε μια συνδρομή Επαληθευμένων Οργανισμών, είτε πρόκειται για την κατηγορία Πλήρους είτε Βασικής Πρόσβασης, συμφωνείτε ρητά ότι η συνδρομή Επαληθευμένων Οργανισμών θα ξεκινήσει αμέσως από την ημερομηνία αγοράς σας και ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες εκτελούνται πλήρως μόλις ξεκινήσουν. Εάν είστε καταναλωτής στην Ταϊβάν, συμφωνείτε ότι μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στους Επαληθευμένους Οργανισμούς σύμφωνα με την ενότητα 3 ανωτέρω, αλλά ότι διαφορετικά δεν υπάρχει δικαίωμα ακύρωσης της συνδρομής σας στους Επαληθευμένους Οργανισμούς και ότι δεν θα εκδοθεί καμία επιστροφή χρημάτων.

6. Παράπονα καταναλωτών για χρήστες που ζουν στην Ινδονησία .  Οι καταναλωτές στην Ινδονησία μπορούν να υποβάλουν παράπονα στο Υπουργείο Εμπορίου στη διεύθυνσηhttps://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών και Εμπορικής Συμμόρφωσης (Διεύθυνση Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Υπουργείο Εμπορίου της Δημοκρατίας της Ινδονησίας (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Λειτουργικό σύστημα και γεωγραφικοί περιορισμοί Οι Επαληθευμένοι Οργανισμοί και τα σχετικά χαρακτηριστικά και οφέλη του ενδέχεται να υποστηρίζονται μόνο σε ορισμένα λειτουργικά συστήματα και σε ορισμένες γεωγραφικές τοποθεσίες (όπως ανακοινώνει κατά καιρούς το X), πράγμα που σημαίνει ότι εάν εγγραφείτε στους Επαληθευμένους Οργανισμούς ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά ή τα οφέλη των Επαληθευμένων Οργανισμών, ενώ έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο X μέσω ενός συστήματος που δεν υποστηρίζεται επί του παρόντος από το X ή σε μια γεωγραφική τοποθεσία όπου δεν προσφέρονται οι Επαληθευμένοι Οργανισμοί. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη των Επαληθευμένων οργανισμών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα ή/και τη χώρα.

8. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΑΣ ΑΝAΡΤΗΣΗΣ.

Αρχείο των προηγούμενων όρων.