X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumi

goglobalwithtwitterbanner

 

X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Spēkā no 2024. gada 13. maija

X ļauj piekļūt noteiktām funkcijām apmaiņā pret vienreizēju vai periodisku maksu atbilstoši attiecīgajām funkcijām (katrs “Maksas pakalpojums” un kopā "Maksas pakalpojumi"). Piemēram, X Premium (kā definēts tālāk) un Abonementi katrs atsevišķi tiks uzskatīts par “Maksas pakalpojumu”. 

Ciktāl jūs reģistrējaties Maksas pakalpojumam un/vai izmantojat to, uz Maksas pakalpojumu izmantošanu un jebkādiem atbilstošiem darījumiem attiecas: (i) šeit izklāstītie noteikumi un nosacījumi, tostarp piemērojamie noteikumi un nosacījumi katram Maksas pakalpojumam, ko iegādājaties, katrs, kas norādīts tālāk (kopā “X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumi”) un (ii) piemērojamie X Pakalpojumu sniegšanas noteikumi, X Privātuma politika, X Noteikumi un politika un visas tajā iekļautās politikas (kopā “X lietotāja līgums”). Šie X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumi un iepriekš minētais X Lietotāja līgums šajā dokumentā kopā tiek saukti par “Noteikumiem”. “X” attiecas uz X struktūrvienību, kas sniedz jums Maksas pakalpojumus.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumus, lai pārliecinātos, ka saprotat piemērojamos noteikumus, nosacījumus un izņēmumus. JA JŪS DZĪVOJAT AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, ŠIE NOTEIKUMI IR SVARĪGA INFORMĀCIJA, KAS ATTIECAS UZ JUMS PAR STRĪDU IZŠĶIRŠANU CAUR SAISTOŠO ŠĶĪRĒJTIESU NEVIS TIESĀ, IESKAITOT ATTEIKŠANOS NO SAVĀM TIESĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ KOLEKTĪVU PRASĪBU IESNIEGŠANU UN TIESĪBĀM ATTEIKTIES UN IEROBEŽOJUMS JŪSU TIESĪBĀM IESNIEGT PRASĪBAS PRET X VAIRĀK KĀ 1 GADU PĒC ATTIECĪGAJIEM NOTIKUMIEM, KAS IETEKMĒ JŪSU TIESĪBAS UN PIENĀKUMS, JA IZCEĻAS JEBKĀDI STRĪDI AR X. SĪKĀKU INFORMĀCIJU PAR ŠIEM NOTEIKUMIEM SKATIET 6. DAĻĀ ZEM VISPĀRĒJIEM NOTEIKUMIEM.

Pieņemšana. Izmantojot vai piekļūstot Maksas pakalpojumiem no X, iesniedzot maksājumu un/vai noklikšķinot uz pogas, lai veiktu vienreizēju pirkumu vai periodiskus abonēšanas maksājumus par X nodrošināto Maksas pakalpojumu, jūs piekrītat ievērot noteikumus. Ja jūs nesaprotat Noteikumus vai nepiekrītat kādai to daļai, jūs nedrīkstat izmantot vai piekļūt Maksas pakalpojumiem. Lai iegādātos un izmantotu Maksas pakalpojumu, jums: (i) jābūt vismaz 18 gadus vecam vai pilngadīgam, kā noteikts tās jurisdikcijas tiesību aktos, kurā dzīvojat, vai (ii) jābūt nepārprotamai jūsu vecāka vai aizbildņa piekrišanai iegādāties un izmantot šo Maksas pakalpojumu. Ja esat vecāks vai likumīgais aizbildnis un atļaujat savam bērnam (vai bērnam, kura aizbildnis esat) iegādāties vai izmantot Maksas pakalpojumu, jūs piekrītat, ka Noteikumi attiecas uz jums, ka jūs ievērosiet Noteikumus un ka esat atbildīgs par bērna aktivitātēm Maksas pakalpojumos un to, ka nodrošināt, ka bērns arī ievēro Noteikumus. Jebkurā gadījumā, kā norādīts X pakalpojumu sniegšanas noteikumu sadaļā “Kas drīkst izmantot pakalpojumus”, jums ir jābūt vismaz 13 gadus vecam, lai izmantotu pakalpojumu X. Ja piekrītat šiem X pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un izmantojat Maksas pakalpojumus uzņēmuma, organizācijas, valdības vai citas juridiskas personas vārdā, jūs apliecināt un garantējat, ka esat pilnvarots to darīt un jums ir tiesības uzņemties saistības šādai organizācijai attiecībā uz šiem X pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, un tādā gadījumā šajos X pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumos lietotie vārdi “jūs” un “jūsu” attiecas uz šādu organizāciju.

X līgumslēdzējs. Jūs noslēdzat šos X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumus ar struktūrvienību, kas atbilst jūsu dzīvesvietai, kā norādīts tālāk. Šī struktūrvienība jums nodrošinās Maksas pakalpojumus.

Jūsu atrašanās vieta

Ziemeļamerikas (ieskaitot Havaju salas) vai Dienvidamerikas kontinenti

Līgumslēdzējs

X Corp., kuras birojs atrodas 1355 Market Street, Suite 900, Sanfrancisko, CA, 94103, ASV

Jūsu atrašanās vieta

Eiropas Savienība, EBTA valstis vai Apvienotā Karaliste

Līgumslēdzējs

Twitter International Unlimited Company, kuras juridiskā adrese ir One Cumberland Place, Fenian Street, Dublina 2, D02 AX07 Īrija

Jūsu atrašanās vieta

Jebkura valsts, uz kuru neattiecas divas iepriekš minētās atrašanās vietas, tostarp Āzijas un Klusā okeāna reģions, Tuvie Austrumi, Āfrika vai Eiropa (izņemot ES valstis, EBTA valstis un Apvienoto Karalisti)

Līgumslēdzējs

Twitter Global LLC, kura juridiskā adrese ir 1209 Orange St., Vilmingtona, DE 19801, ASV

 

Noteikumu, Maksas pakalpojumu un Cenu izmaiņas

1. Noteikumu izmaiņas. X var ik pa laikam pārskatīt šos X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Izmaiņas nebūs ar atpakaļejošu spēku, un jaunākā X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumu versija, kas ir pieejama vietnē legal.x.com/purchaser-terms, regulēs jūsu Maksas pakalpojumu izmantošanu un visus atbilstošos darījumus. Ja mēs mainīsim vai pārskatīsim šos Noteikumus pēc tam, kad būsiet tiem piekritis (piemēram, ja šie noteikumi tiek mainīti pēc abonementa iegādes), mēs jūs iepriekš informēsim par būtiskiem šo noteikumu grozījumiem. Šādu paziņojumu var sniegt elektroniski, tostarp (un bez ierobežojumiem), nosūtot pakalpojuma paziņojumu vai e-pastu uz e-pasta adresi, kas saistīta ar jūsu kontu. Turpinot piekļūt Maksas pakalpojumiem vai tos lietot pēc šo labojumu stāšanās spēkā, jūs piekrītat ievērot labotos X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja nepiekrītat ievērot šos vai jebkurus turpmākos X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumus, neizmantojiet un nepiekļūstiet (vai neturpiniet lietot vai piekļūt) Maksas pakalpojumiem.

X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir rakstīti angļu valodā, taču tie ir pieejami vairākās valodās, izmantojot tulkojumus. X cenšas padarīt tulkojumus pēc iespējas precīzākus atbilstoši oriģinālajai angļu valodas versijai. Tomēr jebkādas atbilstības vai konsekvences trūkuma gadījumā priekšroka ir X Pircēja pakalpojumu noteikumu angļu valodas versijai. Jūs atzīstat, ka angļu valoda ir atsauces valoda X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumu interpretācijā un veidošanā.

2. Izmaiņas Maksas pakalpojumos. Mūsu Maksas pakalpojumi pastāvīgi attīstās. Tādējādi Maksas pakalpojumi laiku pa laikam var mainīties pēc mūsu ieskatiem. Mēs varam pārtraukt (pastāvīgi vai īslaicīgi) nodrošināt Maksas pakalpojumus vai jebkuru Maksas pakalpojumu funkciju jums vai lietotājiem, parasti ar vai bez brīdinājuma. X nav atbildīgs pret jums vai jebkuru trešo pusi par Maksas pakalpojumu izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu. Īpašie noteikumi un nosacījumi (iekļauti tālāk) konkrētajam Maksas pakalpojumam nosaka, kā varat atcelt abonementu vai, ja piemērojams, pieprasīt naudas atmaksu. 

3. Cenas izmaiņas. Maksas pakalpojumu cenas, tostarp periodiskas abonēšanas maksas, laiku pa laikam var mainīties. X nodrošinās iepriekšēju paziņojumu par jebkādām būtiskām izmaiņām Maksas pakalpojumu cenās saprātīgā laikā. Abonēšanas pakalpojumiem cenu izmaiņas stāsies spēkā nākamā abonēšanas perioda sākumā pēc cenas maiņas datuma. Ja nepiekrītat cenas izmaiņām, jums ir tiesības noraidīt izmaiņas, anulējot attiecīgā Maksas pakalpojuma abonementu pirms cenu izmaiņu stāšanās spēkā.

Maksājuma nosacījumi. X piedāvā dažādas maksājumu iespējas, kas var atšķirties atkarībā no Maksas pakalpojuma, jūsu ierīces un/vai operētājsistēmas, jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai citiem faktoriem. Ciktāl tas ir pieejams (jo X laiku pa laikam var padarīt pieejamas dažādas pirkuma metodes), šīs maksājumu iespējas var ietvert iespēju izmantot Google vai Apple piedāvāto funkcionalitāti “Maksājums lietotnē” vai veikt maksājumu tīmeklī, izmantojot X trešās puses maksājumu apstrādātāju, Stripe (www.stripe.com — turpmāk tekstā “Stripe”). Veicot maksājumu, jūs nepārprotami piekrītat: (i) maksāt par Maksas pakalpojumu norādīto cenu kopā ar jebkādām papildu summām, kas saistītas ar piemērojamiem nodokļiem, kredītkaršu nodevām, bankas nodevām, ārvalstu darījumu nodevām, ārvalstu valūtas maiņas maksām un valūtu svārstībām; un (ii) ievērot visus attiecīgos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, konfidencialitātes politiku vai citus juridiskus līgumus vai ierobežojumus (tostarp papildu vecuma ierobežojumus), ko noteicis Google, Apple vai Stripe (kā X trešās puses maksājumu apstrādātājs) saistībā ar noteikta maksājuma veida izmantošanu (piemēram, tikai tad, ja izvēlaties veikt maksājumu, izmantojot Apple pirkumu funkcionalitāti lietotnē, jūs piekrītat ievērot visus attiecīgos Apple noteiktos noteikumus, prasības un/vai ierobežojumus). Visi privātie personas dati, ko sniedzat saistībā ar Maksas pakalpojumu izmantošanu, tostarp, bez ierobežojumiem, jebkuri dati, kas sniegti saistībā ar maksājumu, tiks apstrādāti saskaņā ar X Privātuma politiku. X var kopīgot jūsu maksājumu informāciju ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, lai apstrādātu maksājumus, novērstu, atklātu un izmeklētu krāpšanu vai citas aizliegtas darbības, atvieglotu strīdu izšķiršanu, piemēram, maksājumu atgriešanu vai atmaksu, un citiem mērķiem, kas saistīti ar kredītkaršu, debetkaršu vai ACH pieņemšanu. Jūs esat atbildīgs par to, lai jūsu bankas, kredītkartes, debetkartes un/vai cita maksājumu informācija vienmēr būtu atjaunināta, pilnīga un precīza. Ja veicat maksājumu par Maksas pakalpojumu, mēs varam saņemt informāciju par jūsu darījumu, piemēram, kad tas tika veikts, kad beigsies vai automātiski atjaunosies abonementa derīguma termiņš, kurā platformā veicāt pirkumu, un citu informāciju. X nebūs atbildīgs par kļūdām vai kavējumiem, ko pieļāvis maksājumu apstrādātājs, Apple App Store vai Google Play veikals, jūsu banka, jūsu kredītkartes uzņēmums un/vai jebkurš maksājumu tīkls. Lūdzu, skatiet tālāk norādītos katra konkrētā Maksas pakalpojuma noteikumus un nosacījumus, lai uzzinātu par konkrētajam Maksas pakalpojumam piemērojamiem maksājuma noteikumiem, tostarp par to, kā tiek veikta abonementa atjaunošana, un citus svarīgus noteikumus.

X lietotāja līguma piemērošana, izbeigšana, bez atmaksas, vairāki X konti un ierobežojumi

1. Uz jums attiecas X lietotāja līgums. JUMS VIENMĒR JĀIEVĒRO UN JĀPILDA X LIETOTĀJA LĪGUMS. X Lietotāja līgums vienmēr attiecas uz X pakalpojuma izmantošanu, tostarp Maksas pakalpojumiem un funkcijām. Ja neievērosiet un nepildīsiet X lietotāja līgumu vai X uzskatu attiecībā uz to, ka neesat ievērojis un pildījis X lietotāja līgumu, var tikt atcelti jūsu Maksas pakalpojumi. Jebkura šāda atcelšana bez ierobežojuma papildinās izpildes darbību, ko X var veikt pret jums saskaņā ar X Lietotāja līgumu. Šādos gadījumos jūs varat zaudēt savu Maksas pakalpojumu priekšrocības un nevarēsiet saņemt atmaksu par summām, kuras esat samaksājis (vai priekšapmaksas) par Maksas pakalpojumiem.

2. Kāpēc X var pārtraukt jūsu piekļuvi maksas pakalpojumiem? X var apturēt vai pārtraukt jūsu piekļuvi Maksas pakalpojumiem vai pārtraukt sniegt jums visus Maksas pakalpojumus vai to daļu (bez jebkādas atbildības) jebkurā laikā jebkura iemesla dēļ, tostarp, bet neaprobežojoties ar kādu no šiem iemesliem:

a. X pēc saviem ieskatiem uzskata, ka esat pārkāpis Noteikumus vai Maksas pakalpojumu izmantošana pārkāptu visus piemērojamos likumus;

b. X to pieprasa vai uzdod to darīt jebkura kompetenta tiesa, regulējošā iestāde vai tiesībaizsardzības aģentūra;

c. X ir neparedzētas tehniskas vai drošības problēmas;

d. X uzskata, ka esat pārkāpis X Lietotāja līgumu;

e. Jūs X radāt risku vai iespējamu juridisku kredītrisku;

f. Jūsu konts ir jādzēš nelikumīgas rīcības dēļ;

g. Jūsu konts ir jādzēš ilgstošas ​​neaktivitātes dēļ; vai

h. Mūsu Maksas pakalpojumu sniegšana jums (pilnībā vai daļēji) vairs nav ekonomiski pamatota (pēc X ieskatiem).

3. Visi darījumi ir galīgi. Visi maksājumi par Maksas pakalpojumiem ir galīgi un nav atmaksājami vai apmaināmi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa piemērojamie tiesību akti. Mēs nedodam garantijas par Maksas pakalpojuma raksturu, kvalitāti vai vērtību, vai tā pieejamību vai piegādi. Par neizmantotiem vai daļēji izmantotiem Maksas pakalpojumiem (piemēram, daļēji izmantots abonēšanas periods) netiek veikta atmaksa vai piešķirti kredīti. 

4. Maksas pakalpojumi nav nododami starp X kontiem. Katrs Maksas pakalpojuma pirkums attiecas uz vienu X kontu, kas nozīmē, ka jūsu pirkums attieksies tikai uz kontu, kuru izmantojāt, kad iegādājāties Maksas pakalpojumu, un neattieksies uz citiem kontiem, kuriem jums var būt piekļuve vai kurus jūs varat pārvaldīt. Ja jums ir vai jūs pārvaldāt vairākus kontus un vēlaties piekļūt Maksas pakalpojumiem katrā kontā, jums ir jāiegādājas Maksas pakalpojums katrā kontā atsevišķi.

5. Ierobežojumi un pienākumi

a. Jūs varat iegādāties un izmantot Maksas pakalpojumu tikai tad, ja jums ir likumīgi atļauts izmantot Maksas pakalpojumu savā valstī un jūs dzīvojat valstī, kuru X atbalsta attiecīgajam Maksas pakalpojumam. X pēc saviem ieskatiem var ierobežot iespēju piekļūt Maksas pakalpojumam vai to iegādāties noteiktās valstīs. X patur tiesības laiku pa laikam mainīt atbalstīto valstu sarakstu.

b. Mēs paturam tiesības atteikt Maksas pakalpojumu darījumus vai atcelt vai pārtraukt Maksas pakalpojuma pārdošanu vai izmantošanu pēc saviem ieskatiem. 

c. Jūs nedrīkstat ļaut citiem izmantot jūsu X kontu, lai piekļūtu Maksas pakalpojumam, ko šī persona nav pasūtījusi.

d. Jūs nedrīkstat iegādāties vai izmantot Maksas pakalpojumu, ja esat persona, ar kuru ASV personām nav atļauts veikt darījumus saskaņā ar ekonomiskajām sankcijām, tostarp, bez ierobežojumiem, sankcijām, ko administrē ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs vai jebkura cita piemērojamo sankciju iestāde ("Aizliegtā persona"). Tas bez ierobežojumiem attiecas arī uz personām, kas atrodas vai parasti uzturas šādās valstīs un reģionos: Kuba, Irāna, Ukrainas Krimas reģions, Ziemeļkoreja un Sīrija. Jūs apliecināt un garantējat, ka neesat Aizliegtā persona.

e. JŪS APLIECINĀT, KA IZMANTOSIET MAKSAS PAKALPOJUMUS TIKAI LIKUMĀ NOTEIKTOS NOLŪKOS UN TIKAI SASKAŅĀ AR NOTEIKUMIEM.

Nodokļi un nodevas. Jūs esat atbildīgs un piekrītat maksāt visus piemērojamos nodokļus, nodevas, tarifus un maksas, kas saistītas ar Maksas pakalpojumu iegādi, tostarp tos, kas jāmaksā X vai trešās puses maksājumu apstrādātājam. Šie nodokļi var ietvert, bet neaprobežojas ar PVN, tirdzniecības nodokli, ieturējuma nodokli un visiem citiem piemērojamiem nodokļiem. Atkarībā no jūsu atrašanās vietas X var būt atbildīgs par informācijas apkopošanu un ziņošanu par darījumu nodokļiem, kas rodas, iegādājoties Maksas pakalpojumus. Jūs piešķirat X atļauju sniegt savu konta un personisko informāciju attiecīgajām nodokļu iestādēm, lai tās izpildītu mūsu nodokļu iekasēšanas un ziņošanas pienākumus.

 

Vispārīgie noteikumi

1. Kontaktinformācija. Ja jums ir kādi jautājumi par Maksas pakalpojumiem vai šiem noteikumiem, varat iepazīties ar X Maksas pakalpojumu palīdzības centru, lai iegūtu sīkāku informāciju. Ja esat jau iegādājies Maksas pakalpojumu, varat arī sazināties ar mums, izmantojot atbalsta saiti, kas pieejama jūsu X konta navigācijas izvēlnē maksājumu vai abonēšanas iestatījumos. Ja jums ir papildu jautājumi, varat sazināties ar mums šeit izmantojot veidlapu "Palīdzība ar maksas funkcijām".

2. ATRUNA. LĪDZ MAKSIMĀLAJAM APJOMAM, KAS ATĻAUTA AR PIEMĒROJAMO LIKUMU, PIEKĻUVE MAKSAS PAKALPOJUMIEM UN TO IZMANTOŠANA IR UZ JŪSU PAŠU RISKU. JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA MAKSAS PAKALPOJUMI JUMS TIEK SNIEGTI TĀDI, KĀDI TIE IR UN TĀDI, KĀDI IR PIEEJAMI. X NEUZŅEMAS JEBKĀDAS GARANTIJAS UN NOSACĪJUMUS, TIEŠĀ VAI NETIEŠĀ VEIDĀ, PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM VAI TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. X NESNIEDZ NEKĀDU GARANTIJU UN PĀRSTĀVĪBU UN ATSAUC VISAS ATBILDĪBAS UN SAISTĪBAS PAR: (I) APMAKSĀTO PAKALPOJUMU PILNĪGUMU, PRECIZITĀTI, PIEEJAMĪBU, SAVLAICĪGUMU, DROŠĪBU VAI UZTICAMĪBU; UN (II) VAI MAKSAS PAKALPOJUMI ATBILST JŪSU PRASĪBĀM VAI BŪS PIEEJAMI NETRAUCĒTI, DROŠI VAI BEZ KĻŪDĀM. JŪS ESAT ATBILDĪGS PAR X PAKALPOJUMA LIETOŠANU, IESKAITOT MAKSAS PAKALPOJUMU, UN JEBKURU SATURU, KO SNIEDZAT.

3. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI. LĪDZ MAKSIMĀLAJAM APJOMAM, KAS ATĻAUTS AR PIEMĒROJAMO LIKUMU, X STRUKTŪRVIENĪBAS NAV ATBILDĪGAS PAR JEBKĀDU NETIEŠU, NEJAUŠU, ĪPAŠU, IZSEKOJOŠU VAI SODOŠA RAKSTURA ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANU, VAI JEBKĀDIEM TIEŠI VAI NETIEŠI RADUŠAJIEM PEĻŅAS VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, VAI JEBKĀDI DATU ZAUDĒJUMI, IZMANTOŠANA, NEMATERIĀLA VĒRTĪBA VAI CITI NEMATERIĀLI ZAUDĒJUMI, KAS RADUŠIES NO (i) JŪSU PIEKĻUVE VAI IZMANTOŠANA VAI NESPĒJA PIEKĻŪT VAI IZMANTOT MAKSAS PAKALPOJUMUS; (ii) JEBKĀDAS TREŠĀS PERSONAS RĪCĪBA VAI SATURS, KAS IZLIKTS AR MAKSAS PAKALPOJUMIEM, IESKAITOT BEZ IEROBEŽOJUMA JEBKURU CITU LIETOTĀJU VAI TREŠO PUŠU AIZSKAROŠU, AIZVAINOJOŠU VAI NELIKUMĪGU RĪCĪBU; (iii) JEBKURU SATURU, KAS IEGŪTS NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM; VAI (iv) NEATĻAUTA PIEKĻUVE, IZMANTOŠANA VAI IZMAIŅAS JŪSU PĀRRAIDĪJUMIEM VAI SATURAM. ŠAUBU NOVĒRŠANAI, MAKSAS PAKALPOJUMU DEFINĪCIJA IR IEROBEŽOTA ATTIECĪBĀ UZ X PIEDĀVĀTAJĀM FUNKCIJĀM, UN TĀ NEIETVER NEKĀDU SATURU, KURAM JŪS PIEKĻŪSTAT UN/VAI AR KURU MIJIEDARBOJATIES, IZMANTOJOT ŠĪS FUNKCIJAS. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ X STRUKTŪRVIENĪBU KOPĒJĀ ATBILDĪBA NEPĀRSNIEDZ VIENU SIMTU ASV DOLĀRU (100,00 ASV dolāru) VAI SUMMU X, KO SAMAKSĀJĀT MUMS (JA TĀDA IR) PĒDĒJO SEŠU MĒNEŠU LAIKĀ PAR MAKSAS PAKALPOJUMIEM, KAS IR PRASĪJUMA PAMATĀ. ŠĪS IEDAĻAS IEROBEŽOJUMI ATTIECAS UZ JEBKURU ATBILDĪBAS TEORIJU, KAS BALSTĪTI UZ GARANTIJU, LĪGUMU, STATŪTU, NEATĻAUTU DARBĪBU (IESKAITOT NOLAIDĪBU) VAI CITĀDI, UN NEATKARĪGI NO TĀ, VAI X STRUKTŪRVIENĪBAS IR INFORMĒTAS PAR JEBKURU ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU, UN PAT JA TIEK KONSTATĒTS, KA ŠEIT PAREDZĒTAIS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS NEPILDA TĀ BŪTISKO MĒRĶI. “X STRUKTŪRVIENĪBAS” ATTIECAS UZ X, TĀS MĀTESUZŅĒMUMIEM, FILIĀLĒM, SAISTĪTIEM UZŅĒMUMIEM, AMATPERSONĀM, DIREKTORIEM, DARBINIEKIEM, AĢENTIEM, PĀRSTĀVJIEM, PARTNERIEM UN LICENCIĀRIEM.

JŪSU JURISDIKCIJĀ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI VAR NEPIEĻAUT NOTEIKTUS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMUS. CIKTĀL TO PIEPRASA JŪSU JURISDIKCIJĀ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, IEPRIEKŠ MINĒTAIS NEIEROBEŽO X STRUKTŪRVIENĪBU TIESĪBU AKTU ATBILDĪBU PAR KRĀPŠANU, KRĀPNIECISKU SAGROZĪŠANU, NĀVI VAI MIESAS BOJĀJUMIEM, KO IZRAISĪJUSI MŪSU NOLAIDĪBA, RUPJA NOLAIDĪBA UN/VAI TĪŠA RĪCĪBA. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, X STRUKTŪRVIENĪBU MAKSIMĀLĀ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR JEBKĀDĀM NEIZSLĒDZAMĀM GARANTIJĀM IR IEROBEŽOTA LĪDZ SIMTS ASV DOLĀRIEM (100,00 ASV DOLĀRI).

4. Paziņojums par Apple. Ja esat iegādājies Maksas pakalpojumus vai izmantojat Maksas pakalpojumus vai piekļūstat tiem iOS ierīcē, jūs arī atzīstat un piekrītat šīs sadaļas noteikumiem. Jūs atzīstat, ka Noteikumi ir tikai starp jums un mums, nevis Apple, un Apple nav atbildīgs par Maksas pakalpojumiem un to saturu. Apple nav nekādu pienākumu sniegt apkopes un atbalsta pakalpojumus saistībā ar Maksas pakalpojumiem. Gadījumā, ja Maksas pakalpojumi neatbilst jebkurai piemērojamai garantijai, jūs varat informēt Apple, un Apple atmaksās jums jebkuru piemērojamo Maksas pakalpojumu pirkuma cenu; un, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Apple neuzņemas nekādas citas garantijas saistības attiecībā uz Maksas pakalpojumiem. Apple nav atbildīgs par jebkādu jūsu vai jebkuras trešās puses pretenziju izskatīšanu saistībā ar Maksas pakalpojumiem vai Maksas pakalpojumu īpašumtiesībām un/vai lietošanu, tostarp, bet ne tikai: (i) pretenzijām par atbildību par produktu; (ii) jebkuru apgalvojumu, ka Maksas pakalpojumi neatbilst nevienai piemērojamai juridiskajai vai normatīvajai prasībai; un (iii) prasībām, kas izriet no patērētāju aizsardzības vai līdzīgiem tiesību aktiem. Apple nav atbildīgs par jebkādu trešo pušu prasību izmeklēšanu, aizstāvību, izlīgumu un izpildi, ka Maksas pakalpojumi un/vai mobilās lietojumprogrammas turēšana un izmantošana pārkāpj šīs trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības. Izmantojot Maksas pakalpojumus, jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos trešo pušu noteikumus. Apple un Apple meitasuzņēmumi ir trešo pušu labuma guvēji no Noteikumiem, un pēc tam, kad jūs pieņemat Noteikumus, Apple būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka tas ir pieņēmis tiesības) īstenot Noteikumus pret jums kā trešo personu, kas ir Noteikumu labuma guvējs. Ar šo jūs apliecināt un garantējat, ka (i) neatrodaties valstī, uz kuru attiecas ASV valdības embargo vai kuru ASV valdība ir norādījusi kā "terorismu atbalstošu" valsti; un (ii) jūs neesat iekļauts nevienā ASV valdības aizliegto vai ierobežoto pušu sarakstā.

5. Konflikts. Ja rodas pretrunas starp šiem X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un X Lietotāja līguma noteikumiem, šo X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumu nosacījumiem ir prioritāte tikai attiecībā uz Maksas pakalpojuma lietošanu.

 

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS LĪGUMS — SAISTOŠĀ ŠĶĪRĒJTIESA UN KOLEKTĪVĀS PRASĪBAS ATSAUKUMS

ŠĪ SADAĻA ATTIECAS UZ JUMS TIKAI TAD, JA DZĪVOJAT AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS. LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET ŠO SADAĻU — TAS VAR BŪTISKI IETEKMĒT JŪSU LIKUMĪGĀS TIESĪBAS, IESKAITOT JŪSU TIESĪBAS IESNIEGT PRASĪBU TIESĀ.

a. Vispārīga informācija. Tālāk minētie noteikumi ir svarīgi saistībā ar vienošanos starp jums un X par X funkcijām vai produktiem, kas ir minēti šajos Noteikumos. Ievērojot tālāk minētos noteikumus, tostarp šajā 6. sadaļā noteiktos izņēmumus, jūs un X piekrītat izšķirt strīdus, pretenzijas vai domstarpības, kas izriet no šiem Noteikumiem, Maksas pakalpojumu mārketinga un/vai jūsu dalības Maksas pakalpojumos (atsevišķi “Strīds” vai vairāki “Strīdi”). 

b. Sākotnējā strīda izšķiršana. Lielāko daļu strīdu starp jums un mums var atrisināt neformāli. Ja jau esat iegādājies Maksas pakalpojumu, mūsu atbalsta komanda ir pieejama, izmantojot atbalsta saiti, kas pieejama jūsu X konta navigācijas izvēlnē maksājumu vai abonēšanas iestatījumos, lai novērstu visas problēmas, kas jums varētu rasties saistībā ar maksas pakalpojumiem. Sazinoties ar mums, lūdzu, sniedziet īsu aprakstu par savu bažu būtību un pamatojumu, savu kontaktinformāciju un konkrēto palīdzību, kuru meklējat. Šajā atbalsta procesā puses pieliek visas pūles, lai atrisinātu jebkuru Strīdu. Jūs un mēs piekrītam, ka šajā neformālajā procesā ir nepieciešama godprātīga līdzdalība, un tā ir jāpabeidz, kā norādīts iepriekš, pirms kāda no pusēm var uzsākt šķīrējtiesas procesu par jebkuru Strīdu.

c. SAISTOŠĀ ŠĶĪRĒJTIESA. Ja trīsdesmit (30) dienu laikā no brīža, kad tiek uzsākta neformāla strīda izšķiršana saskaņā ar iepriekš minēto strīda sākotnējās izšķiršanas noteikumu, mēs nevaram panākt ar jums saskaņotu strīda atrisinājumu, tad jūs vai mēs varam ierosināt saistošu šķīrējtiesu, kas būs vienīgais līdzeklis, lai atrisinātu jebkuru Strīdu, ievērojot tālāk izklāstītos noteikumus un izņemot prasības, kas iesniegtas maza apmēra prasību tiesā, vai ja vien jūs neatsakāties. Konkrētāk, visi Strīdi tiek galīgi atrisināti tikai ar saistošu šķīrējtiesu, ko administrē Amerikas Arbitrāžas asociācija (“AAA”) Sanfrancisko, Kalifornijā, un ar vienotu abpusēji saskaņotu šķīrējtiesnesi saskaņā ar AAA Patērētāju šķīrējtiesas noteikumiem, pieejams www.adr.org vai zvanot AAA pa tālruni 1.800.778.7879. AR ŠO JŪS UN X NEPĀRPROTAMI ATSAKĀTIES NO TIESĪBĀM UZ TIESU, KO IZSKATA ZVĒRINĀTIE VAI TIESNESIS.

Šķīrējtiesnesim, nevis jebkurai federālai, štata vai vietējai tiesai vai aģentūrai, ir ekskluzīvas pilnvaras atrisināt jebkuru strīdu, tostarp, bet ne tikai, jebkuru prasību, ka visi vai kāda daļa no šiem X Pircēja pakalpojumu sniegšanas noteikumiem ir spēkā neesoši vai apstrīdami, vai arī strīds ir pakļauts šķīrējtiesai. Šķīrējtiesnesim ir tiesības piešķirt jebkādus atvieglojumus, kas būtu pieejami tiesā saskaņā ar likumu vai pamatkapitālu, ar nosacījumu, ka šāds atvieglojums (ieskaitot rīkojumu) attiecas tikai uz jūsu individuālajiem apstākļiem. Neatkarīgi no šī šķīrējtiesas noteikuma prasībām, ja Strīds ir saistīts ar prasību par publisku izpildrakstu, jūs varat izvēlēties atdalīt šo prasību no šķīrējtiesas procesa un iesniegt to jebkurā atbilstošas ​​jurisdikcijas tiesā. Šķīrējtiesneša nolēmums ir rakstisks un pusēm saistošs, un to var ierakstīt kā spriedumu jebkurā kompetentās jurisdikcijas tiesā.

JUMS IR VIENS GADS, LAI IESNIEGTU PRASĪBU PRET X, JA VIEN JŪS NEATSAKĀTIES. Jums ir jāiesniedz jebkura prasība pret X viena (1) gada laikā pēc prasības rašanās datuma, ja vien piemērojamie tiesību akti nenosaka, ka šīs prasības parasto noilguma termiņu nevar saīsināt pēc vienošanās. Ja jūs neiesniedzat prasību šajā termiņā, jūs atsakāties, ciktāl likumā atļauts, no visām tiesībām, kas jums ir uz šādu prasību, un X neuzņemsies nekādu atbildību attiecībā uz šādu prasību.

d. Iesniegšanas process un izmaksas. Lai uzsāktu šķīrējtiesas procesu, iesniegšanas instrukcijas varat saņemt vietnē: https://adr.org/Support. X samaksās jūsu sākotnējo pieteikuma nodevu 200 ASV dolāru apmērā un šķīrējtiesas izmaksas tādā apmērā, kāds ir noteikts un kā noteikts AAA patērētāju šķīrējtiesas noteikumos, taču ne lielākā apmērā, kā norādīts šajā noteikumā. Ja šķīrējtiesnesis tomēr konstatē, ka prasības ir iesniegtas aizskaršanas nolūkos vai bija acīmredzami vieglprātīgas, šķīrējtiesnesis var pārdalīt šķīrējtiesneša kompensāciju un administratīvās nodevas, tostarp nodevas par iesniegšanu un uzklausīšanu, kā noteikts AAA patērētāju šķīrējtiesas noteikumos. Šķīrējtiesas noteikumi arī ļauj jums noteiktos gadījumos atgūt advokāta honorārus. Puses apzinās, ka, ja šī obligātā noteikuma nebūtu, tām būtu tiesības celt prasību tiesā un uzsākt tiesisko procesu. Tās tāpat apzinās, ka dažos gadījumos šķīrējtiesas izmaksas var pārsniegt tiesāšanās izmaksas un tiesības uz atklāšanu šķīrējtiesā var būt ierobežotākas nekā tiesā.

e. Atrašanās vieta. Šķīrējtiesa notiks tikai pamatojoties uz dokumentiem vai arī jūs varat izvēlēties veikt tiesvedību pa telefonu, video vai klātienē. Personīgas šķīrējtiesas gadījumā tiesvedība notiks pilsētā vai apgabalā, kurā dzīvojat, vai, ja nedzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs, Kalifornijas štatā, Sanfrancisko apgabalā. 

f. Kolektīvās prasības atsaukums. JŪS UN MĒS TURPMĀK VIENOJAMIES, KA JEBKĀDAS PRASĪBAS VAR IESNIEGT TIKAI PĒC SAVAS INDIVIDUĀLĀS SPĒJAS NEVIS KOLEKTĪVĀS PRASĪBAS VAI CITAS PĀRSTĀVĪBAS DARBĪBAS VĀRDĀ VAI KĀ DAĻA NO TĀ. PUSES NEPĀRPROTAMI ATSAKĀS NO SAVĀM TIESĪBĀM IESNIEGT KOLEKTĪVU PRASĪBU VAI LŪGT PALĪDZĪBU, PAMATOJOTIES UZ GRUPU. Ja vien jūs un mēs abi tā rakstiski nevienojamies, šķīrējtiesnesis nedrīkst apvienot procesus vai vairāk kā vienas personas prasības, kā arī nedrīkst citādi vadīt jebkāda veida pārstāvju vai grupas procesu.

g. Atdalāmība. Ja tiek konstatēts, ka kādu no šī strīdu izšķiršanas līguma daļu nevar īstenot attiecībā uz konkrētu prasību par atvieglojumu vai tiesiskās aizsardzības līdzekli (piemēram, rīkojumu), tad šī prasība vai tiesiskās aizsardzības līdzeklis (un tikai šī prasība vai tiesiskās aizsardzības līdzeklis) tiek atdalīta un iesniegta atbilstošas ​​jurisdikcijas tiesā, un visas citas prasības ir jāizskata šķīrējtiesā.

h. Izņēmums — Tiesvedība maza apmēra prasību tiesā. Neatkarīgi no pušu lēmuma visus strīdus atrisināt šķīrējtiesā, jebkura puse var vērsties maza apmēra prasību tiesā par strīdiem vai prasībām, kas ir šīs tiesas jurisdikcijas ietvaros.

i. 30 dienu atteikuma tiesības. Ja vēlaties atteikties un jums nav saistoši šie iepriekš izklāstītie šķīrējtiesas noteikumi, varat nosūtīt rakstisku paziņojumu par savu lēmumu atteikties uz šādu adresi:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
Sanfrancisko, CA 94103

Ja jau esat iegādājies Maksas pakalpojumu, varat arī iesniegt atteikšanās paziņojumu, izmantojot atbalsta saiti, kas pieejama jūsu X konta navigācijas izvēlnē maksājumu vai abonēšanas iestatījumos. 

Jūsu rakstiskajā paziņojumā ir jāiekļauj jūsu vārds, X konta pārvaldnieks, e-pasta adrese vai tālruņa numurs, kas saistīts ar jūsu konta pārvaldi, un skaidrs paziņojums, ka nevēlaties šķirt strīdus ar X.

Paziņojums ir jānosūta 30 dienu laikā pēc jūsu pirmā maksājuma par Maksas pakalpojumu, pretējā gadījumā jums būs jāizšķir strīdi saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem. Jūsu lēmums atteikties no šī šķīrējtiesas noteikuma neietekmēs jūsu attiecības ar X negatīvi vai funkciju vai pakalpojumu piegādi līdz X. Ja atteiksieties no šiem noteikumiem, tie nebūs saistoši arī X.

j. Izmaiņas šajā sadaļā. Mēs paziņosim 60 dienas iepriekš par jebkādām būtiskām izmaiņām šajā strīdu izšķiršanas līgumā. Izmaiņas stāsies spēkā 60. dienā un perspektīvi attieksies tikai uz visām prasībām, kas radušās pēc 60. dienas.

k. Likuma izvēle. ŠIE NOTEIKUMI ATGĀDINA DARĪJUMU STARPVALSTU TIRDZNIECĪBĀ. FEDERĀLAIS ŠĶĪRĒJTIESAS AKTS UN INTERPRETĒJOŠĀ TIESU PRAKSE REGULĒ ŠO ŠĶĪRĒJTIESAS NOTEIKUMU INTERPRETĀCIJU UN IZPILDI. Ciktāl uz jebkuru Strīdu attiecas štata materiālās tiesības, Kalifornijas štata tiesību akti ir piemērojami, neņemot vērā tiesību kolīzijas noteikumus.

l. Palikšana spēkā. Šis Strīdu izšķiršanas līgums paliek spēkā arī pēc attiecību beigām starp jums un X, tostarp anulējot vai atsakoties no jebkādiem X sniegtajiem pakalpojumiem vai saziņas.

7. Piemērojamie tiesību akti.

a. Ja dzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs, uz šiem Noteikumiem attiecas Kalifornijas štata tiesību akti, un uz visiem strīdiem, kas rodas starp jums un X, attiecas iepriekš minētā 6. sadaļa (strīdu izšķiršanas līgums — saistošā šķīrējtiesa un kolektīvās prasības atsaukums).

b. Ja jūs dzīvojat ES dalībvalstī, EBTA valstī vai Apvienotajā Karalistē, tiks piemēroti jūsu dzīvesvietas valsts obligātie tiesību akti un var tikt ierosināta tiesvedība attiecīgajās tiesās saskaņā ar jūsu dzīvesvietas valsts tiesību aktiem. 

c. Ja dzīvojat ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, ES dalībvalsts, EBTA valsts vai Apvienotās Karalistes, uz šiem Noteikumiem attiecas Kalifornijas štata tiesību akti.

 

X Premium noteikumi un nosacījumi

Piedaloties periodiskā abonēšanas pakalpojumā no X (“X Premium”), jūs piekrītat, ka jūsu dalību regulēs un uz tiem attieksies Noteikumi, tostarp tālāk minētie X Premium noteikumi un nosacījumi.

1. X Premium apraksts. X Premium ir periodisks abonēšanas pakalpojums no X, kas nodrošina piekļuvi noteiktām funkcijām, priekšrocībām un/vai pakalpojumiem, kā aprakstīts šeit. Jūsu X Premium abonements tiks automātiski atjaunots, līdz tiks atcelts saskaņā ar Noteikumiem, tostarp šiem X Premium Noteikumiem un nosacījumiem.    

a. X Premium līmeņi. X Premium abonenti var izvēlēties no vairākiem līmeņiem. Katram līmenim ir piekļuve dažādām funkcijām, un tās tiek piedāvātas par dažādām cenām. Katram līmenim ir pieejama gan gada, gan mēneša cena. Dažām funkcijām var būt nepieciešams, lai konts būtu verificēts un konta profilā būtu publiski redzams kontrolatzīmes simbols. Konkrētu informāciju par līmeņiem var atrast mūsu Palīdzības centrā.    

2. Pierakstīšanās & Konta pārvaldība, Maksājuma process & Cenu noteikšana, Automātiskā atjaunošana.

a. Pierakstīšanās. Lai reģistrētos X Premium, jums ir jāpiesakās savā X kontā. Kad reģistrējaties X Premium, varat reģistrēties un maksāt, izmantojot: (i) Apple pirkumu lietotni (ja reģistrējaties, izmantojot uz iOS balstītu ierīci), (ii) Google pirkumu lietotni (ja reģistrējaties, izmantojot uz Android balstītu ierīci), vai (iii) izmantojot Stripe, X trešās puses maksājumu partneri (ja reģistrējaties, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu vietnē www.x.com). 

b. Jūsu konta pārvaldīšana. Metode, ko izmantojat, lai reģistrētos un samaksātu par X Premium abonementu, nosaka, kā jums jāpārvalda savs konts. Ja reģistrējāties un samaksājāt par X Premium, izmantojot Apple pirkumus lietotnē, varat pārvaldīt savu abonementu, izmantojot Apple App Store. Ja reģistrējāties un samaksājāt par X Premium, izmantojot Google pirkumus lietotnē, varat pārvaldīt savu abonementu, izmantojot Google Play veikalu. Ja reģistrējāties un maksājāt par X Premium, izmantojot Stripe, X maksājumu apstrādātāju, varat pārvaldīt savu abonementu pakalpojumā Stripe, kam var piekļūt, izmantojot X vietni X Premium iestatījumos, kad esat pieteicies www.x.com. Lai iegūtu plašāku informāciju par sava X Premium konta un X Premium abonementa pārvaldību, varat skatīt Par X Premium un X Premium palīdzība lapas un mūsu palīdzības centrā par atbalstu Maksas pakalpojumiem.

c. Maksājuma process & Cenu noteikšana. X Premium abonementa cenu nosaka X. Ja iegādājaties X Premium abonementu, jūs to darāt, iepriekš periodiski samaksājot abonēšanas maksu. Abonējot X Premium, jūs nepārprotami piekrītat, ka atļaujat atkārtotus maksājumus un ka maksājumi tiks veikti, izmantojot jūsu izvēlēto maksājuma veidu, līdz jūs vai X anulēs attiecīgo X Premium abonementu. Jūsu maksājuma informācija tiks automātiski apstrādāta katra abonēšanas perioda sākumā. Mobilo ierīču atjaunošanas apstrādes datumi var atšķirties līdz 3 dienām. Ja jūsu maksājuma informācija tiek noraidīta, jums ir jāiesniedz jauna maksājuma informācija par savu X Premium abonementu, pretējā gadījumā jūsu abonements tiks atcelts. Ja sniedzat jaunu maksājuma informāciju un no jūsu maksājumu konta ir veiksmīgi iekasēta maksa, jūsu jaunais X Premium abonēšanas periods tiks balstīts uz sākotnējo atjaunošanas datumu, nevis datumu, kurā tika veikta veiksmīga samaksa. Par daļējiem abonēšanas periodiem netiek veikta atmaksa vai piešķirti kredīti, tostarp gadījumos, kad tiek mainītas vai pārtrauktas noteiktas funkcijas, priekšrocības un/vai pakalpojumi. ABONĒŠANAS PLĀNI IR PRIEKŠAPMAKSĀTI, NEATMAKSĀTI (JA VIEN TAS NAV NOTEIKTS LIKUMĀ) UN TIEK AUTOMĀTISKI ATJAUNOTI KATRA ABONEMENTA PERIODA BEIGĀS, JA VIEN ABONEMENTS NETIEK ANULĒTS PĒC ATCELŠANAS PROCEDŪRĀM.

d. Līmeņa paaugstināšana vai pazemināšana. Līmeņa paaugstināšana vai pazemināšana pašlaik tiek atbalstīta tikai iOS, Android un tīmeklī.

iOS operētājsistēmā, pārejot no platformas, kurā bijāt abonents iepriekš, t. i., iOS, uz augstāku cenas līmeni, saņemsiet daļēju, proporcionālu atmaksu par atlikušo iepriekšējās abonēšanas laiku. Ja pazemināsiet līmeni uz citu līmeni, jūsu abonements un saistītās funkcijas paliks spēkā līdz pašreizējā norēķinu cikla beigām un pēc tam tiks pārslēgts uz jauno abonēšanas līmeni. Samazinot līmeni, jums netiks veikta naudas atmaksa par jebkādu iepriekšējo abonementa daļu, ja vien tas nav noteikts ar likumu. Ja pazemināsiet līmeni, no jums tiks ieturēta jaunā līmeņa cena, sākot no jūsu pašreizējā norēķinu cikla beigām.

Ja tīmeklī veicat līmeņa paaugstināšanu uz augstākas cenas līmeni, kredīts par iepriekšējā abonementa atlikumu tiks ieskaitīts jūsu kontā un automātiski piemērots turpmākajiem maksājumiem, ja pārejat uz augstāku līmeni no platformas, kurā bijāt abonents iepriekš, t. i., tīmeklī. Jūsu jaunais abonements sāks darboties nekavējoties. Ja pazemināsiet līmeni uz citu līmeni, jūsu pašreizējais abonements un saistītās funkcijas nekavējoties tiks pārslēgtas uz jauno abonēšanas līmeni. Jūs nesaņemsiet naudas atmaksu par jebkādu iepriekšējo abonementa daļu, ja vien tas nav noteikts ar likumu. No jums nekavējoties tiks ieturēta arī jaunā līmeņa cena.

Android operētājsistēmā Google Play Store, ja no iepriekš abonētās platformas (t. i., Android platformas) jūs pārejat uz augstākas cenas līmeni, pēc jaunās summas samaksas jaunā produkta abonēšana sākas uzreiz. Atlikušais laiks tiks proporcionāli sadalīts un ieskaitīts jūsu kontā. Pārejot uz zemāku līmeni, jūsu abonements uzreiz sāksies ar jauno produktu, un nākamais rēķina izrakstīšanas datums tiks atlikts atkarībā no iepriekšējā līmeņa atlikušās vērtības, piešķirot jums kredītu par vērtību, kas jums būtu bijusi pieejama dārgākā plāna ietvaros.

 

3. Jūsu abonementa atcelšana. Varat jebkurā laikā anulēt savu X Premium abonementu. Ja iegādājāties X Premium abonementu, izmantojot Apple pirkumus lietotnē, abonementu varat atcelt tikai Apple App Store, kuram var piekļūt X Premium iestatījumos, kad esat pieteicies X iOS lietotnē. Ja iegādājāties X Premium abonementu, izmantojot Google pirkumus lietotnē, abonementu varat atcelt tikai Google Play veikalā, kuram var piekļūt X Premium iestatījumos, kad esat pieteicies X Android lietotnei. Ja iegādājāties X Premium Abonementu, izmantojot Stripe, X maksājumu apstrādātāju, jūs varat anulēt savu abonementu, tikai izmantojot Stripe, kam var piekļūt, izmantojot X vietni jūsu X Premium iestatījumos, kad esat pieteicies www.x.com. Neatkarīgi no tā, kā jūsu abonements tika iegādāts, jūsu abonements tiek automātiski atjaunots, ja vien neatceļat to vismaz 24 stundas pirms abonementa perioda beigām. Ja atceļat savu Abonementu, jūsu Abonements paliks aktīvs no atcelšanas brīža līdz pašreizējā Abonēšanas perioda beigām. Jūs nesaņemsiet atmaksu vai kredītu par atlikušajām dienām pašreizējā abonēšanas periodā, ja vien tas nav noteikts likumā. Turklāt 4. sadaļa ir piemērojama lietotājiem, kas dzīvo ES dalībvalstī vai Apvienotajā Karalistē. Lai iegūtu plašāku informāciju par sava X Premium konta un X Premium abonementa atcelšanu, varat skatīt Par X Premium un X Premium palīdzība lapas un mūsu palīdzības centrā par atbalstu Maksas pakalpojumiem.

4. Atteikuma tiesības & Atmaksa lietotājiem, kuri dzīvo ES vai Apvienotajā Karalistē. Iegādājoties X Premium abonementu, jūs nepārprotami piekrītat, ka abonements sāksies nekavējoties no tā iegādes datuma. Ja esat patērētājs ES dalībvalstī vai Apvienotajā Karalistē, jūs piekrītat, ka jums ir četrpadsmit (14) dienas pēc pirkuma, lai jebkāda iemesla dēļ atkāptos no pirkuma līguma. Ja iegādājāties savu X Premium abonementu, izmantojot Apple vai Google pirkumus lietotnē, jums ir tieši jāpaziņo uzņēmumam Apple vai Google, ja vēlaties izmantot savas atteikuma tiesības saskaņā ar Apple vai Google atmaksas politikām. Visas atmaksas apstrādā attiecīgi Apple vai Google, nevis X, un uz tām attiecas Apple vai Google atmaksas politikas. Norādījumus par līguma atcelšanu un atmaksas pieprasīšanu tieši no Apple vai Google varat skatīt X Premium palīdzības lapā. Ja iegādājāties X Premium abonementu, izmantojot Stripe, X maksājumu apstrādātāju, varat izmantot savas atteikuma tiesības, izpildot norādījumus par līguma atcelšanu un atmaksas pieprasīšanu, kā aprakstīts X Premium abonementu palīdzības lapā.

5. Lietotājiem, kas dzīvo Taivānā, nav atteikuma tiesību. Iegādājoties X Premium abonementu, jūs nepārprotami piekrītat, ka X Premium abonements sāks darboties uzreiz jūsu iegādes datumā un tiešsaistes pakalpojumi tiks pilnībā nodrošināti, tiklīdz tie ir sākti. Ja esat patērētājs Taivānā, jūs piekrītat, ka varat anulēt savu X Premium abonementu saskaņā ar 3. sadaļu, taču pretējā gadījumā jums nav tiesību anulēt X Premium abonementu un nauda netiks atmaksāta.

6. Patērētāju sūdzības lietotājiem, kuri dzīvo Indonēzijā. Patērētāji Indonēzijā var iesniegt sūdzības Tirdzniecības ministrijai vietnē https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Patērētāju aizsardzības un tirdzniecības atbilstības ģenerāldirektorāts (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Indonēzijas Republikas Tirdzniecības ministrija (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Populārākie raksti

a. Populārākie raksti. X Premium var ietvert funkciju “Populārākie raksti”, kas nodrošina rakstu sarakstu un rakstu URL (ar saistītajām ziņām), kurus pēdējā laikā visvairāk kopīgojuši cilvēki, kuriem sekojat vietnē X, vai raksti, kurus pēdējā laikā visvairāk kopīgojuši cilvēki, kuriem sekojat, un personas, kurām viņi seko. Raksti ir atlasīti, pamatojoties uz X kontiem, kuriem esat izvēlējies sekot, un/vai kontiem, kuriem tie seko. Populārāko rakstu sarakstos nedrīkst būt visu izdevēju raksti. Lai iegūtu papildinformāciju par šo funkciju, kā konti un raksti tiek atlasīti iekļaušanai populārāko rakstu sarakstu noteikšanā un kā raksti un ziņas tiek pasūtītas, lūdzu, apmeklējiet sadaļu Populārāko rakstu palīdzības centrs

b. ATRUNA. Jūs saprotat, ka X neapstiprina, neatbalsta, nepārstāv un negarantē satura vai saziņas pilnīgumu, patiesumu, precizitāti vai uzticamību, kas publicēta, izmantojot funkciju Populārākie raksti, kā arī neatbalsta tajā paustos viedokļus. X nav atbildīgs par saturu, kas ietverts rakstā vai kuram tas ir pieejams. Par šādu saturu atbild vienīgi izdevējs. Mēs neuzraugām un nekontrolējam saturu, kas ievietots trešo pušu vietnēs, un mēs nevaram uzņemties atbildību par šādu saturu, kas jums tiek rādīts, izmantojot funkciju Populārākie raksti.

8. X Premium Labs. X Premium var ietvert funkciju “X Premium Labs”. X Premium Labs nodrošina X Premium abonentiem agrīnu piekļuvi funkcijām (“X Premium Labs Features”), kuras X joprojām izstrādā un testē, lai varētu pievienoties pakalpojumam X vai kādam no Maksas pakalpojumiem. X nesniedz apliecinājumus un garantijas, ka X Premium Labs līdzekļi darbosies, kā paredzēts vai kā aprakstīts, un X neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu vai bojājumiem, kas izriet no X Premium Labs funkcijas vai saistībā ar to. X neapliecina X Premium Labs funkciju skaitu vai veidu, kas jebkurā laikā būs pieejamas X Premium abonentiem, un patur tiesības pēc saviem ieskatiem un bez brīdinājuma jebkurā laikā pievienot vai noņemt līdzekļus X Premium Labs. X patur tiesības atsaukt vai citādi ierobežot jūsu piekļuvi X Premium Labs funkcijai (bez jebkādas atbildības) jebkurā laikā, ja X pēc saviem ieskatiem uzskata, ka esat ļaunprātīgi izmantojis šo līdzekli vai kā citādi izmantojis to nepieņemamā veidā vai neparedzētā veidā. Saistībā ar programmu X Premium Labs varat sniegt X komentārus par jūsu novērtējumu un X Premium Labs funkcijas (“atsauksmes”) izmantošanu. Jūs piekrītat, ka X un tās pilnvarotie varēs brīvi kopēt, modificēt, izveidot atvasinātus darbus, publiski parādīt, izpaust, izplatīt, licencēt un izdot apakšlicences, iekļaut un citādi izmantot Atsauksmes, tostarp atvasinātos darbus, jebkuram un visiem komerciāliem un nekomerciāliem nolūkiem, negaidot nekādu samaksu vai attiecināšanu no jums vai jums. 

9. Akcijas. Reizēm X var piedāvāt īpašas X Premium akcijas vai bezmaksas izmēģinājuma periodus (“Akcija”). Ja vien nav īpaši norādīts, šie Noteikumi attieksies uz šādām Akcijām. Jebkuri papildu noteikumi šiem Noteikumiem tiks atklāti reģistrēšanās laikā vai citos saziņas līdzekļos, kas jums būs pieejami pirms reģistrēšanās. Uz Akciju pieejamību var attiekties ierobežojumi. Noteiktas pilna X Premium abonementa funkcijas un priekšrocības var nebūt pieejamas vai ierobežotas Akcijas periodā. Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādu papildu noteikumu pārskatīšanu, kas regulē Reklāmas izmantošanu. Akcijas perioda beigās jūsu X Premium abonements tiks automātiski atjaunots, un no jums regulāri tiks iekasēta abonēšanas maksa (kā norādīts reģistrēšanās laikā). LAI IZVAIRĪTOS NO JEBKĀDĀM IZMAKSĀM PĒC AKCIJAS BEIGĀM, JUMS TAS IR JĀATCEĻ PIRMS AKCIJAS PERIODA BEIGĀM, IZPILDOT IEPRIEKŠ 3. PUNKTĀ NORĀDĪTĀS ATCELŠANAS PROCEDŪRAS (“ABONEMENTA ATCELŠANA”).

10. Operētājsistēmas un ģeogrāfiskie ierobežojumi. X Premium un ar to saistītās funkcijas un priekšrocības var tikt atbalstītas tikai noteiktās operētājsistēmās un noteiktās ģeogrāfiskās vietās (kā X ik pa laikam izlaiž), kas nozīmē, ka, abonējot X Premium, jums var nebūt piekļuves funkcijām. vai X Premium priekšrocības, piekļūstot savam X kontam, izmantojot sistēmu, kuru pašlaik neatbalsta X, vai ģeogrāfiskā vietā, kur X Premium netiek piedāvāts. Turklāt X Premium līdzekļi un priekšrocības var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas un/vai valsts. 

11. ATRUNA. JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA X PREMIUM PAKALPOJUMS JUMS TIEK NODROŠINĀTS TĀDS, KĀDS TAS IR UN KĀDS TAS IR PIEEJAMS. TIKAI PIEMĒRA NOLŪKOS, ZIŅAS ATSAUKŠANAS FUNKCIJA NEGARANTĒ, KA TĀ DARBOSIES KĀ PAREDZĒTS, UN UZ TO NEVAJADZĒTU PAĻAUTIES KĀ UZ MEHĀNISMU, LAI NOVĒRSTU ZIŅAS SŪTĪŠANU.

 

Autora abonēšanas noteikumi un nosacījumi

Jūs piekrītat, ka jūsu Autora abonementa iegādi reglamentē un uz to attiecas Noteikumi, tostarp šādi Autora abonementu noteikumi un nosacījumi:

1. Autora Abonementu apraksts. Autora abonements ir ikmēneša abonements no X, kas nodrošina piekļuvi funkcijām un priekšrocībām, kas nodrošina piekļuvi funkcijām un priekšrocībām (piemēram, saturam, kopienai, piekļuvei un atpazīstamībai), ko autors (autors) nodrošina, izmantojot Radītāja X kontu, kā sīkāk aprakstīts mūsu lapā Par autora abonementiem. X abonements, lai piekļūtu Autora abonementa kontam, automātiski atjaunojas katru mēnesi, līdz tiek atcelts saskaņā ar Noteikumiem, tostarp šiem Autora abonementa noteikumiem un nosacījumiem .

2. Pierakstīšanās & Konta pārvaldība, Maksājuma process & Cenu noteikšana, Automātiskā atjaunošana

a. Pierakstīšanās. Lai reģistrētos un apmaksātu abonementu Autora abonementu kontā, jums jāpiesakās savā X kontā. Ciktāl tas ir iespējams (jo X laiku pa laikam var izlaist dažādas pirkšanas metodes), jūs varat izvēlēties reģistrēties un iegādāties Autora abonementu, izmantojot Apple pirkumu lietotnē (ja reģistrējaties, izmantojot iOS ierīci) vai Google pirkumu lietotnē (ja reģistrējaties, izmantojot Android ierīci), vai izmantojot Stripe, X trešās puses maksājumu partneri (ja reģistrējaties, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu vietnē www.x.com).

b. Jūsu konta pārvaldīšana. Metode, ko izmantojat, lai reģistrētos un iegādātos Autora abonementu, nosaka, kā jums jāpārvalda Autora abonements. Ja esat iegādājušies Autora abonementu, izmantojot Apple iegādi lietotnē, abonementu varat pārvaldīt, izmantojot Apple App Store. Ja esat iegādājušies abonementu, izmantojot Google iegādi lietotnē, Autora abonementu varat pārvaldīt, izmantojot Google Play Store. Ja esat iegādājušies Autora abonementu, izmantojot Stripe, X maksājumu apstrādātāju, šo abonementu varat pārvaldīt Stripe vietnē, kurai var piekļūt X vietnē jūsu Autora abonementa iestatījumos, kad esat pieteikušies www.x.com. Lai iegūtu vairāk informācijas par Autora abonementa pārvaldību, varat apskatīt Autora abonementa palīdzības lapu vai mūsu palīdzības centra apmaksāto pakalpojumu atbalstu.

c. Maksājuma process & Cenu noteikšana. Autora abonementa cenu nosaka Autors (pamatojoties uz funkcijā iestrādātajām X cenu noteikšanas opcijām, kas ļauj Autoram izvēlēties cenu, par kādu X pārdos mēneša Autora abonementu šim Autora abonementa kontam). Neatkarīgi no iepriekš minētā X pēc saviem ieskatiem var noteikt ierobežojumus vai limitus attiecībā uz to, kas var iegādāties Autora abonementu (piemēram, minimālā vecuma prasību, lai iegādātos Autora abonementu) un Autora abonementu skaitu, ko varat iegādāties, lai piekļūtu konkrētam Autora abonēšanas kontam. Ja iegādājaties Autora abonementu, jūs maksājat Autora abonementa maksu katru mēnesi iepriekš. Kad abonējat, lai piekļūtu abonementa kontam, jūs skaidri piekrītat, ka atļaujat periodiskus maksājumus un ka maksājumi tiks veikti, izmantojot jūsu izvēlēto maksāšanas metodi, līdz attiecīgo Autora abonementu atcelsiet jūs vai X. Jūsu maksājuma informācija tiks automātiski apstrādāta katra Autora abonementa perioda sākumā. Mobilo ierīču atjaunošanas apstrādes datumi var atšķirties līdz 3 dienām. Ja jūsu maksājuma informācija tiek atteikta, jums ir jāsniedz jauna maksājuma informācija par Autora abonementu, pretējā gadījumā Autora abonements tiks atcelts. Ja sniedzat jaunu maksājuma informāciju un no jūsu maksājumu konta ir veiksmīgi iekasēta maksa, jūsu jaunais Abonēšanas periods tiks balstīts uz sākotnējo atjaunošanas datumu, nevis datumu, kurā tika veikta veiksmīga samaksa. Par daļējiem Autora abonēšanas periodiem netiek atmaksātas naudas summas vai kredīti, tostarp situācijās, kad tiek mainītas vai pārtrauktas noteiktas funkcijas, priekšrocības un/vai pakalpojumi. AUTORA ABONĒŠANAS PLĀNI IR PRIEKŠAPMAKSĀTI, TIE NAV ATMAKSĀJAMI (JA VIEN TO NEPAREDZ LIKUMS) UN AUTOMĀTISKI ATJAUNOJAS KATRA ABONĒŠANAS PERIODA BEIGĀS, JA VIEN ABONEMENTS NETIEK ATCELTS, IEVĒROJOT TURPMĀK APRAKSTĪTĀS ATCELŠANAS PROCEDŪRAS.

3. Jūsu Autora abonementa atcelšana. Jūs jebkurā laikā varat atcelt savu Autora abonementu. Ja esat iegādājušies savu Autora abonementu, izmantojot Apple iegādi lietotnē, savu Autora abonementu varat atcelt tikai Apple App Store veikalā. Ja esat iegādājušies savu Autora abonementu, izmantojot Google iegādi lietotnē, savu Autora abonementu varat atcelt tikai Google Play Store. Ja esat iegādājušies Autora abonementu, izmantojot Stripe, X maksājumu apstrādātāju, savu Autora abonementu varat atcelt tikai Stripe vietnē, kurai var piekļūt X vietnē jūsu Autora abonementa iestatījumos, kad esat pieteikušies www.x.com. Neatkarīgi no tā, kā jūsu abonements tika iegādāts, jūsu Autora abonements automātiski atjaunojas, ja vien jūs to neatceļat vismaz 24 stundas pirms Autora abonementa perioda beigām. Ja jūs atceļat savu Autra abonementu, jūsu Autora abonements paliks aktīvs no atteikuma brīža līdz pašreizējā Autora abonementa termiņa beigām. Jūs nesaņemsiet naudas atmaksu vai kredītu par atlikušajām Autora abonēšanas perioda dienām, ja vien to neparedz likums. Turklāt 5. sadaļa ir piemērojama lietotājiem, kas dzīvo ES dalībvalstī vai Apvienotajā Karalistē. Lai iegūtu vairāk informācijas par Autora abonementa atcelšanu, varat apskatīt Autora abonementa palīdzības lapu vai mūsu palīdzības centra Maksas pakalpojumu atbalstu.

4. Autora abonementu iegādes un lietošanas Ierobežojumi.

a. Autors pēc saviem ieskatiem var bloķēt cilvēku, kuri ir iegādājušies Autora abonementus, piekļuvi Autora abonementa kontam jebkāda iemesla dēļ. Ja esat bloķēts, jūs nevarēsiet piekļūt nevienai no Veidotāja funkcijām un priekšrocībām Abonementu konts. Šādā gadījumā jums ir jāatceļ Autora abonements saskaņā ar šiem Noteikumiem, pretējā gadījumā Autora abonements turpinās automātiski atjaunoties katru mēnesi līdz tā atcelšanai, pat ja jūs nevarēsiet piekļūt nekādām šāda Autora abonēšanas konta funkcijām un priekšrocībām.

b. Satura Veidotājs var izvēlēties piedāvāt cilvēkiem abonēšanas stimulus, lai piekļūtu satura Veidotāja Abonementu kontam, un/vai balvas satura Veidotāja Abonementu konta abonentiem. Šādus stimulus vai atlīdzības piedāvā tikai Veidotājs, nevis X. X nekontrolē, vai Veidotājs patiešām nodrošinās jums stimulu vai atlīdzību, un X nav atbildīgs par Veidotāja piedāvātajiem stimuliem vai atlīdzībām.

5. Atteikuma tiesības & Atmaksāšana lietotājiem, kas dzīvo ES vai Apvienotajā Karalistē Pērkot Autora abonementu, jūs nepārprotami piekrītat, ka Autora abonēšana sāksies uzreiz pēc pirkuma datuma. Ja esat patērētājs ES dalībvalstī vai Apvienotajā Karalistē, jūs piekrītat, ka jums ir četrpadsmit (14) dienas pēc pirkuma, lai jebkāda iemesla dēļ atkāptos no pirkuma līguma. Ja iegādājāties Abonementu, izmantojot Apple vai Google pirkumus lietotnē, jums ir tieši jāpaziņo uzņēmumam Apple vai Google, ja vēlaties izmantot savas atteikuma tiesības saskaņā ar Apple vai Google atmaksas politikām. Visas atmaksas apstrādā attiecīgi Apple vai Google, nevis X, un uz tām attiecas Apple vai Google atmaksas politikas. Autora abonementa palīdzības lapā varat iepazīties ar norādījumiem, kā lauzt līgumu un pieprasīt atmaksu tieši no Apple vai Google. Ja esat iegādājušies Autora abonementu, izmantojot Stripe, X maksājumu apstrādātāju, varat izmantot atteikuma tiesības, sekojot norādījumiem par līguma laušanu un pieprasot atmaksu, kā aprakstīts Autora abonementa palīdzības lapā. Iegādājoties digitālo saturu, jūs piekrītat, ka saturs jums būs pieejams nekavējoties, un atzīstat, ka tādējādi atsakāties no savām automātiskajām likumā noteiktajām atteikuma tiesībām.

6. Taivānā dzīvojošiem lietotājiem nav atteikuma tiesību. Iegādājoties Autora abonementu, jūs nepārprotami piekrītat, ka Autora abonementa darbība tiks uzsākta nekavējoties jūsu iegādes dienā un ka tiešsaistes pakalpojumi tiks pilnībā izpildīti, tiklīdz tie tiks uzsākti. Ja esat patērētājs Taivānā, jūs piekrītat, ka varat atcelt savu Autora abonementu saskaņā ar iepriekš minēto 3. sadaļu, taču citādi jums nav tiesību atcelt savu abonementu, un jums netiks veikta naudas atmaksa.

7. Patērētāju sūdzības lietotājiem, kuri dzīvo Indonēzijā. Patērētāji Indonēzijā var iesniegt sūdzības Tirdzniecības ministrijai: 

Patērētāju aizsardzības un tirdzniecības atbilstības ģenerāldirektorāts (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Indonēzijas Republikas Tirdzniecības ministrija (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Operētājsistēmas un ģeogrāfiskie ierobežojumi Pierakstīšanās konti un ar tiem saistītās funkcijas un priekšrocības var tikt atbalstītas tikai noteiktās operētājsistēmās un noteiktās ģeogrāfiskajās vietās (kā laiku pa laikam nosaka X), kas nozīmē, ka, ja jūs abonējat piekļuvi pierakstīšanās kontam, jums var nebūt pieejamas Autora abonementa konta funkcijas vai priekšrocības, piekļūstot savam X kontam, izmantojot sistēmu, kuru X pašlaik neatbalsta, vai ģeogrāfiskā vietā, kur Autora abonementa konti netiek piedāvāti. Turklāt Autora abonementa kontu funkcijas un priekšrocības var atšķirties atkarībā no valsts. 

9. Nav nepieņemama satura

a. Jūs piekrītat, ka katrs Autors ir pilnībā atbildīgs par Saturu, ko Autors kopīgojis, izmantojot X Pakalpojumus, tostarp izmantojot Autora abonementa kontu. Par Satura izveidi un nodrošināšanu ir atbildīgs Veidotājs, nevis X. Turklāt Veidotājs, nevis X, ir atbildīgs par Satura biežumu un/vai daudzumu.

b. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, jūs brīvprātīgi uzņematies visus riskus, kas saistīti ar Abonementa iegādi. Kā norādīts X Pakalpojumu sniegšanas noteikumos X neapstiprina, neatbalsta, nepārstāv un negarantē jebkāda satura vai saziņas, kas publicēta, izmantojot X Pakalpojumus, pilnīgumu, patiesumu, precizitāti vai uzticamību, tostarp saturu, funkcijas vai priekšrocības, kas saistītas ar Autora abonementa kontu, un neatbalsta nekādus viedokļus, kas izteikti, izmantojot abonementa kontu.

 

Verificēto organizāciju noteikumi un nosacījumi

Piedaloties pakalpojumā Verificētas organizācijas, jūs piekrītat, ka jūsu dalību regulēs un uz to attieksies Noteikumi, tostarp šādi X Verificēto organizāciju pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kas laiku pa laikam var tikt pārskatīti:

1. Verificēto organizāciju apraksts. Verificētās organizācijas ir periodisks abonēšanas pakalpojums no X, kas nodrošina piekļuvi noteiktām funkcijām, priekšrocībām un/vai pakalpojumiem, kā aprakstīts šeit. Verificētas organizācijas sastāv no diviem līmeņiem - pilnas piekļuves un pamata. Jūsu Verificēto organizāciju abonements tiks automātiski atjaunots, līdz tas tiks anulēts saskaņā ar Noteikumiem, tostarp šiem Verificēto organizāciju noteikumiem un nosacījumiem. Funkcijas, priekšrocības un/vai pakalpojumus noteiks X pēc saviem ieskatiem, un X var tos jebkurā laikā mainīt, apturēt vai pārtraukt.

2. Pierakstīšanās & Konta pārvaldība, Maksājuma process & Cenu noteikšana, Automātiskā atjaunošana, Saistītie konti.

a. Ierobežojumi Verificētu organizāciju lietošanā. Verificēto organizāciju galvenais organizācijas konts ir paredzēts tikai organizācijām, nevis fiziskām personām. X patur tiesības nekavējoties atcelt Verificēto organizāciju abonementu, ja fiziskas personas konts ir galvenais konts. Jūs nesaņemsiet atmaksu vai kredītu par atlikušajām dienām pašreizējā abonēšanas periodā, ja vien tas nav noteikts likumā. Turklāt 4. sadaļa ir piemērojama lietotājiem, kas dzīvo ES dalībvalstī vai Apvienotajā Karalistē.

b. Pierakstīšanās. Jums tiks nosūtīta saite, lai piekļūtu savai X Verificēto organizāciju tīmekļa lietotnei, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu vietnē www.x.com. Lai reģistrētos X Verificētajām organizācijām, jums ir jāpiesakās savā X kontā. Kad reģistrējaties X Verificētas organizācijas, varat reģistrēties un maksāt, izmantojot Stripe, X trešās puses maksājumu partneri. Vairāk informācijas par to, kā mēs varam izmantot jūsu sniegto informāciju, skatiet mūsu Pircēja noteikumos.

c. Saistītie konti Ja abonēsiet Verificēto organizāciju Pilnās piekļuves līmeni, jums būs iespēja norādīt kontus savā organizācijā kā savas organizācijas konta saistītos kontus. Pievērsiet uzmanību, ka funkcija Saistītie konti nav paredzēta pamatlīmenī. Saistītais konts saņems atzīmi un partnera emblēmu, kas iegūta no jūsu organizācijas konta profila attēla. Jūs piekrītat, ka saistītais konts ir saistīts ar jūsu organizāciju, un jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādu konta piederību un saistību, un X neuzņemas nekādu atbildību, tostarp, piemēram, saistībā ar nepareizu vai kļūdainu sasaisti, vai par jebkuru saistīto kontu darbību vai uzvedību. Lai nerastos šaubas, jūs saprotat un piekrītat, ka nepārdosiet, nemainīsiet, nedalīsiet vai citādi nenodosiet saistīto kontu. Jums ir precīzi jāatzīmē filiāle kā organizācija vai fiziska persona. Ja saistība ir nepareizi atzīmēta kā organizācija vai fiziska persona, X var nekavējoties noņemt sasaisti, taču no jums joprojām tiks iekasēta maksa līdz norēķinu perioda beigām. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet mūsu Palīdzības lapu.

d. Saistītie konti. Kā saistītais konts jūs piekrītat būt saistīts ar organizāciju, kas jūs ir uzaicinājusi. Jums ir iespēja noraidīt organizācijas uzaicinājumu pievienoties. Pieņemot dalības uzaicinājumu, jūs piekrītat uzņemties visas savas organizācijas saistības, tostarp, piemēram, tās vārdu un mārketinga materiālus, kas savieno jūsu kontus. Lai patstāvīgi noņemtu saistību, jums jāsazinās ar savu organizācijas kontu. Jūsu organizācijas konts jebkurā laikā var noņemt saistību. X neuzņemas nekādu atbildību, tostarp, piemēram, saistībā ar nepareizu vai kļūdainu saistību vai jebkādu saistīto kontu darbību vai uzvedību. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet mūsu Palīdzības lapu.

Kad konta saistība tiks noņemta, mēs nekavējoties noņemsim šim kontam atzīmi un partnera emblēmu, lai gan no jums joprojām tiks iekasēta maksa līdz norēķinu perioda beigām. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet mūsu Palīdzības lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Saistītie konti nav pamatlīmeņa funkcija.

e. Jūsu konta pārvaldība Reģistrējoties un maksājot par Verificēto organizāciju pilnas piekļuves vai pamatlīmeņiem, izmantojot Stripe, X maksājumu apstrādātāju, varat pārvaldīt savu Verificēto organizāciju abonementu vietnē Stripe, kurai var piekļūt Verificēto organizāciju vietnē, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, kad esat pieteikušies www.x.com. Lai iegūtu plašāku informāciju par sava Verificēto organizāciju konta pārvaldību un Verificēto organizāciju abonementu, varat skatīt lapas Pircēja noteikumi, Par Verificētajām organizācijām un Verificēto organizāciju palīdzība un mūsu palīdzības centrā par atbalstu Maksas pakalpojumiem.

f. Maksājuma process & Cenu noteikšana. Verificēto organizāciju abonēšanas cenu, neatkarīgi no tā, vai tā ir pilnīgas piekļuves vai pamatlīmeņa abonements, nosaka X. Ja iegādājaties Verificēto organizāciju abonementu, jūs to darāt, maksājot abonēšanas maksu iepriekš un periodiski. Abonējot Verificētās organizācijas, jūs nepārprotami piekrītat, ka atļaujat atkārtotus maksājumus un ka maksājumi tiks veikti, izmantojot jūsu izvēlēto maksājuma veidu, līdz jūs vai X anulēs attiecīgo Verificēto organizāciju abonementu. Jūsu maksājuma informācija tiks automātiski apstrādāta katra abonēšanas perioda sākumā. Cenas ik pa laikam var mainīties. Par daļējiem abonēšanas periodiem netiek veikta atmaksa vai piešķirti kredīti, tostarp gadījumos, kad tiek mainītas vai pārtrauktas noteiktas funkcijas, priekšrocības un/vai pakalpojumi. VERIFICĒTO ORGANIZĀCIJU ABONEMENTU PLĀNI IR PRIEKŠAPMAKSĀTI, NEATMAKSĀJAMI (JA VIEN TAS NAV NOTEIKTS LIKUMĀ) UN TIEK AUTOMĀTISKI ATJAUNOTI KATRA ABONEMENTA PERIODA BEIGĀS, JA VIEN ABONEMENTS NETIEK ANULĒTS PĒC ATCELŠANAS PROCEDŪRĀM. CIKTĀL LIKUMĀ ATĻAUTS, X VAR NEKAVĒJOTIES ATCELT JEBKURU KONTU VAI SAISTĪTO KONTU, NEVEICOT PAR TO ATMAKSU, JA TIEK UZSKATĪTS, KA TAS PĀRKĀPJ X NOTEIKUMUS UN POLITIKU.

3. Abonēšanas atcelšana Jūs jebkurā laikā varat atcelt savu Verificēto organizāciju abonementu - gan pilnas piekļuves, gan pamatlīmeņa abonementu. Jūs varat anulēt savu Verificēto organizāciju abonementu, tikai izmantojot Stripe, kam var piekļūt, izmantojot Verificēto organizāciju vietni, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu vietnē www.x.com. Jūsu abonements tiek automātiski atjaunots, ja vien neatceļat to vismaz 24 stundas pirms abonementa perioda beigām. Ja atceļat savu Abonementu, jūsu Abonements paliks aktīvs no atcelšanas brīža līdz pašreizējā Abonēšanas perioda beigām. Jūs nesaņemsiet atmaksu vai kredītu par atlikušajām dienām pašreizējā abonēšanas periodā, ja vien tas nav noteikts likumā. Turklāt 4. sadaļa ir piemērojama lietotājiem, kas dzīvo ES dalībvalstī vai Apvienotajā Karalistē. Lai iegūtu plašāku informāciju par sava Verificēto organizāciju konta un Verificēto organizāciju abonementa anulēšanu, varat skatīt lapas Par Verificētajām organizācijām un Verificēto organizāciju palīdzība un mūsu palīdzības centrā par atbalstu Maksas pakalpojumiem.

3.a Līmeņu maiņa Mēs neatbalstām abonementu maiņu starp pilnas piekļuves un pamatlīmeņiem. Ja vēlaties pāriet no viena līmeņa uz citu, jums ir jāatceļ pašreizējā līmeņa abonements un atkārtoti jāpiesakās tam līmenim, kuru vēlaties izmantot tā vietā. 

4. Atteikuma tiesības & Atmaksāšana lietotājiem, kas dzīvo ES vai Apvienotajā Karalistē. Pērkot Verificēto organizāciju abonementu, neatkarīgi no tā, vai iegādājaties Pilnas piekļuves vai Pamatlīmeņa abonementu, jūs nepārprotami piekrītat, ka abonēšana sāksies uzreiz pēc pirkuma datuma. Ja esat patērētājs ES dalībvalstī vai Apvienotajā Karalistē, jūs piekrītat, ka jums ir četrpadsmit (14) dienas pēc pirkuma, lai jebkāda iemesla dēļ atkāptos no pirkuma līguma. Ja iegādājāties Verificēto organizāciju abonementu, izmantojot Stripe, X maksājumu apstrādātāju, varat izmantot savas atteikuma tiesības, izpildot norādījumus par līguma atcelšanu un atmaksas pieprasīšanu, kā aprakstīts X Verificēto organizāciju palīdzības lapā.

5. Taivānā dzīvojošiem lietotājiem nav atteikuma tiesību. Iegādājoties Verificēto organizāciju, neatkarīgi no tā, vai iegādājaties Pilnas piekļuves vai Pamatlīmeņa abonementu, jūs nepārprotami piekrītat, ka Verificēto organizāciju abonēšana tiks uzsākta nekavējoties jūsu iegādes dienā un ka tiešsaistes pakalpojumi tiks pilnībā izpildīti, tiklīdz tie tiks uzsākti. Ja esat patērētājs Taivānā, jūs piekrītat, ka varat anulēt savu Verificēto organizāciju abonementu saskaņā ar 3. sadaļu, taču pretējā gadījumā nav tiesību anulēt Verificēto organizāciju abonementu, un nauda netiks atmaksāta.

6. Patērētāju sūdzības lietotājiem, kuri dzīvo Indonēzijā. Patērētāji Indonēzijā var iesniegt sūdzības Tirdzniecības ministrijai https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Patērētāju aizsardzības un tirdzniecības atbilstības ģenerāldirektorāts (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Indonēzijas Republikas Tirdzniecības ministrija (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Operētājsistēmas un ģeogrāfiskie ierobežojumi. Verificētās organizācijas un ar tām saistītās funkcijas un priekšrocības var tikt atbalstītas tikai noteiktās operētājsistēmās un noteiktās ģeogrāfiskās vietās (kā X ik pa laikam izlaiž), kas nozīmē, ka, abonējot Verificētās organizācijas, jums var nebūt piekļuves X Verificēto organizāciju funkcijām vai priekšrocībām, piekļūstot savam X kontam, izmantojot sistēmu, kuru pašlaik neatbalsta X, vai ģeogrāfiskā vietā, kur netiek piedāvātas Verificētās organizācijas. Turklāt Verificēto organizāciju līdzekļi un priekšrocības var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas un/vai valsts.

8. ATRUNA. JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA VERIFICĒTO ORGANIZĀCIJU PAKALPOJUMS JUMS TIEK NODROŠINĀTS TĀDS, KĀDS TAS IR UN KĀDS TAS IR PIEEJAMS. TIKAI PIEMĒRA NOLŪKOS, ZIŅAS ATSAUKŠANAS FUNKCIJA NEGARANTĒ, KA TĀ DARBOSIES KĀ PAREDZĒTS, UN UZ TO NEVAJADZĒTU PAĻAUTIES KĀ UZ MEHĀNISMU, LAI NOVĒRSTU ZIŅAS SŪTĪŠANU.