Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X

goglobalwithtwitterbanner

 

Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X

Effettivi minn: 13 ta’ Mejju 2024

X tippermettilek taċċessa ċerti karatteristiċi bi skambju għall-pagament ta' tariffa ta' darba jew rikorrenti, kif applikabbli għall-karatteristiċi rilevanti (kull waħda "Servizz bi Ħlas" u kollettivament is-"Servizzi bi Ħlas"). Pereżempju, X Premium (kif definit hawn taħt) u Abbonamenti kull wieħed jitqiesu bħala "Servizz bi Ħlas." 

Sal-punt li tiffirma għal u/jew tuża Servizz bi Ħlas, l-użu tiegħek tas-Servizzi bi Ħlas u kwalunkwe tranżazzjoni korrispondenti huma suġġetti għal: (i) it-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti hawnhekk, inklużi t-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli għal kull Servizz bi Ħlas li tixtri, kull wieħed kif elenkat hawn taħt (kollettivament, it-"Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X") u t-(ii) Termini tas-Servizz ta' X, il-Politika tal-Privatezza ta' X, ir-Regoli u Politiki ta' X applikabbli, u l-politiki kollha inkorporati fihom (kollettivament, il-“Ftehim tal-Utent ta' X”). Dawn il-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X u l-Ftehim tal-Utent ta' X imsemmi qabel għandhom kollettivament jissemmew f'dan id-dokument bħala t-"Termini". "X" tirreferi għall-entità X li tipprovdilek is-Servizzi bi Ħlas.

Jekk jogħġbok aqra dawn it-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X bir-reqqa biex tiżgura li tifhem it-termini, il-kundizzjonijiet u l-eċċezzjonijiet applikabbli. JEKK TGĦIX FL-ISTATI UNITI, DAWN IT-TERMINI FIHOM INFORMAZZJONI IMPORTANTI LI TAPPLIKA GĦALIK DWAR IR-RIŻOLUZZJONI TA' TILWIM PERMEZZ TA' ARBITRAĠĠ VINKOLANTI AKTAR MILLI FIL-QORTI, INKLUŻA R-RINUNZJA TAD-DRITT TIEGĦEK LI TRESSAQ TALBIET BĦALA AZZJONIJIET KOLLETTIVI U D-DRITT LI TIRRINUNZJA, U LIMITAZZJONI FUQ ID-DRITT TIEGĦEK LI TRESSAQ TALBIET KONTRA X AKTAR MINN SENA WARA LI SEĦĦEW L-AVVENIMENTI RILEVANTI, LI GĦANDHOM IMPATT FUQ ID-DRITTIJIET U L-OBBLIGI TIEGĦEK JEKK TINQALA' XI TILWIMA MA' X. ARA T-TAQSIMA 6 TAĦT TERMINI ĠENERALI GĦAD-DETTALJI DWAR DAWN ID-DISPOŻIZZJONIJIET.

Aċċettazzjoni. Meta tuża jew taċċessa Servizzi bi Ħlas ta' X, tibgħat il-pagament hemmhekk u/jew tikklikkja fuq buttuna biex tagħmel xirja ta' darba jew pagamenti rikorrenti ta' abbonament għas-Servizz bi Ħlas ipprovdut minn X, inti taqbel li tkun marbut bit-Termini. Jekk ma tifhimx it-Termini, jew ma taċċettax kwalunkwe parti minnhom, allura ma tistax tuża jew taċċessa s-Servizzi bi Ħlas. Biex tixtri u tuża Servizz bi Ħlas trid: (i) ikollok mill-inqas 18-il sena jew l-età ta' maġġorenni kif determinata mil-liġijiet tal-ġurisdizzjoni li tgħix fiha jew (ii) ikollok il-kunsens espress tal-ġenitur jew kustodju tiegħek biex tixtri u tuża dak is-Servizz bi Ħlas. Jekk inti ġenitur jew kustodju legali u tippermetti lit-tifel/tifla tiegħek (jew tifel/tifla fil-kustodja tiegħek) li jixtru jew jużaw Servizz bi Ħlas, taqbel li t-Termini japplikaw għalik, li inti tirrispetta t-Termini, u li int responsabbli għall-attività tat-tifel/tifla fis-Servizzi bi Ħlas u li tiżgura li t-tifel/tifla wkoll jirrispettaw it-Termini. Fi kwalunkwe każ, kif iddikjarat fit-taqsima Min Jista' Juża s-Servizzi tat-Termini tas-Servizz ta' X, inti jrid ikollok mill-inqas 13-il sena biex tuża s-Servizz ta' X. Jekk qed taċċetta dawn it-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X u tuża s-Servizzi bi Ħlas f'isem kumpanija, organizzazzjoni, gvern, jew entità legali oħra, inti tiddikjara u tiggarantixxi li inti awtorizzat li tagħmel dan u għandek l-awtorità li torbot lit-tali entità ma' dawn it-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X, f'liema każ il-kliem "int" u "tiegħek" kif użati f'dawn il-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X għandhom jirreferu għat-tali entità.

Entità Kontraenti ta' X. Inti tintrabat b'dawn it-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X mal-entità li tikkorrispondi ma' fejn tgħix, kif elenkat hawn taħt. Din l-entità se tipprovdilek is-Servizzi bi Ħlas.

Il-Lokazzjoni Tiegħek

Il-kontinenti tal-Amerka ta' Fuq (inkluża l-Hawaii) jew l-Amerka t'Isfel

Entità Kontraenti

X Corp., b'uffiċċju li jinsab f'1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, L-Istati Uniti tal-Amerka

Il-Lokazzjoni Tiegħek

L-Unjoni Ewropea, l-Istati tal-EFTA, jew ir-Renju Unit

Entità Kontraenti

Twitter International Unlimited Company, bl-uffiċċju rreġistrat tagħha f'One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 L-Irlanda

Il-Lokazzjoni Tiegħek

Kwalunkwe pajjiż mhux inkluż fiż-żewġ lokazzjonijiet t'hawn fuq, inkluż ir-reġjun tal-Asja-Paċifiku, il-Lvant Nofsani, l-Afrika jew l-Ewropa (esklużi l-pajjiżi tal-UE, l-Istati tal-EFTA u r-Renju Unit)

Entità Kontraenti

Twitter Global LLC, bl-uffiċċju rreġistrat tagħha f'1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, l-Istati Uniti tal-Amerka

 

Bidliet fit-Termini, Servizzi bi Ħlas u Pprezzar

1. Bidliet fit-Termini. X tista' tirrevedi dawn it-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X minn żmien għal żmien. Il-bidliet ma jkunux retroattivi, u l-aktar verżjoni attwali tat-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X, disponibbli f'legal.x.com/purchaser-terms, se tirregola l-użu tiegħek tas-Servizzi bi Ħlas u kwalunkwe tranżazzjoni korrispondenti. Jekk nimmodifikaw jew nirrevedu dawn it-Termini wara li tkun qbilt magħhom (pereżempju, jekk dawn it-termini jiġu mmodifikati wara li tkun xtrajt abbonament), aħna ninnotifikawk minn qabel dwar reviżjonijiet materjali għal dawn it-termini. Tali notifika tista' tiġi pprovduta elettronikament, inkluż (u mingħajr limitazzjoni għal) permezz ta' notifika tas-servizz jew email fl-indirizz elettroniku assoċjat mal-kont tiegħek. Meta tkompli taċċessa jew tuża s-Servizzi bi Ħlas wara li dawk ir-reviżjonijiet isiru effettivi, inti taqbel li tkun marbut bit-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X irriveduti. Jekk ma taqbilx li tirrispetta t-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X ta' issa jew tal-futur, tużax jew taċċessax (jew tkompli tuża jew taċċessa) is-Servizzi bi Ħlas.

It-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X huma miktuba bl-Ingliż iżda huma disponibbli f'diversi lingwi permezz ta' traduzzjonijiet. X tistinka biex it-traduzzjonijiet ikunu kemm jista' jkun preċiżi fir-rigward tal-verżjoni oriġinali bl-Ingliż. Madankollu, f'każ ta' xi diskrepanzi jew inkonsistenzi, il-verżjoni bil-lingwa Ingliża tal-Politika tal-Privatezza ta' X għandha tieħu preċedenza. Inti tirrikonoxxi li l-Ingliż għandu jkun il-lingwa ta' referenza għall-interpretazzjoni u l-kostruzzjoni tat-termini tat-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X.

2. Bidliet fis-Servizzi bi Ħlas. Is-Servizzi bi Ħlas tagħna jevolvu kontinwament. Bħala tali, is-Servizzi bi Ħlas jistgħu jinbidlu minn żmien għal żmien, fid-diskrezzjoni tagħna. Nistgħu nieqfu (b'mod permanenti jew temporanju) nipprovdu s-Servizzi bi Ħlas jew kwalunkwe karatteristika fi ħdan is-Servizzi bi Ħlas lilek jew lill-utenti b'mod ġenerali b'avviż jew mingħajru. X ma tkunx responsabbli lilek jew lil xi terza persuna għal xi modifika, sospensjoni jew twaqqif tas-Servizzi bi Ħlas. It-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi (inklużi hawn taħt) għas-Servizz bi Ħlas speċifiku jispeċifikaw kif tista' tikkanċella abbonament jew, fejn applikabbli, titlob ħlas lura. 

3. Bidliet fl-Ipprezzar. Il-prezzijiet għas-Servizzi bi Ħlas, inklużi t-tariffi rikorrenti tal-abbonamenti, huma suġġetti li jinbidlu minn żmien għal żmien. X se jipprovdi avviż bil-quddiem raġonevoli ta' kwalunkwe bidla materjali fil-prezz tas-Servizzi bi Ħlas. Għas-servizzi ta' abbonament, il-bidliet fil-prezzijiet se jidħlu fis-seħħ fil-bidu tal-perjodu tal-abbonament li jmiss wara d-data tal-bidla fil-prezz. Jekk ma taqbilx ma' bidla fil-prezz, għandek id-dritt li tirrifjuta l-bidla billi tikkanċella l-abbonament tiegħek għas-Servizz bi Ħlas applikabbli qabel ma tidħol fis-seħħ il-bidla fil-prezz.

Termini tal-Pagamenti. X toffri diversi għażliet ta' pagamenti li jistgħu jvarjaw skont is-Servizz bi Ħlas, l-apparat u/jew is-sistema operattiva tiegħek, il-lokazzjoni ġeografika tiegħek, jew fatturi oħra. Sal-punt disponibbli (minħabba li X tista' tagħmel diversi metodi tax-xiri disponibbli minn żmien għal żmien), dawn l-għażliet ta' pagamenti jistgħu jinkludu l-abbiltà li tuża l-funzjonalità "Pagament bl-app" offruta minn Google jew Apple, jew li tagħmel pagament bil-internet billi tuża l-proċessur tal-pagamenti ta' parti terza ta' X, Stripe (www.stripe.com - minn hawn 'il quddiem “Stripe”). Meta tagħmel pagament, inti taqbel b'mod espliċitu: (i) li tħallas il-prezz elenkat għas-Servizz bi Ħlas, flimkien ma' kwalunkwe ammont addizzjonali rrelatat mat-taxxi, it-tariffi tal-karti ta' kreditu, it-tariffi bankarji, it-tariffi tat-tranżazzjonijiet barranin, it-tariffi tal-kambju, u l-varjazzjonijiet fil-munita applikabbli; u (ii) li tirrispetta kwalunkwe termini rilevanti tas-servizz, politiki tal-privatezza, jew ftehimiet jew restrizzjonijiet legali oħra (inklużi restrizzjonijiet addizzjonali fuq l-età) imposti minn Google, Apple, jew Stripe (bħala l-proċessur tal-pagamenti ta' parti terza ta' X) b'rabta mal-użu tiegħek ta' metodu tal-pagament partikulari (bħala eżempju biss, jekk tagħżel li tagħmel il-pagament tiegħek permezz tal-funzjonalità tax-xiri bl-app ta' Apple, inti taqbel li tirrispetta kwalunkwe termini, rekwiżiti, u/jew restrizzjonijiet rilevanti imposti minn Apple). Kwalunkwe data personali privata li tipprovdi b'rabta mal-użu tiegħek tas-Servizzi bi Ħlas inkluża, mingħajr limitazzjoni, kwalunkwe data pprovduta b'rabta mal-pagament, se tiġi pproċessata skont il-Politika tal-Privatezza ta' X. X tista' taqsam l-informazzjoni dwar il-pagament tiegħek mal-fornituri tas-servizzi tal-pagamenti biex jipproċessaw il-pagamenti; jipprevjenu, jiskopru u jinvestigaw il-frodi jew attivitajiet ipprojbiti oħra; jiffaċilitaw ir-riżoluzzjoni tat-tilwim bħal treġġija lura ta' pagamenti jew ħlas lura; u għal finijiet oħra assoċjati mal-aċċettazzjoni tal-karti ta' kreditu, karti ta' debitu, jew tal-ACH. Hija r-responsabbiltà tiegħek li tiżgura li l-banek, il-karta ta' kreditu, il-karta ta' debitu, u/jew informazzjoni oħra tal-pagament tiegħek tkun aġġornata, kompluta u preċiża f'kull ħin. Jekk tagħmel pagament għal Servizz bi Ħlas, nistgħu nirċievu informazzjoni dwar it-tranżazzjoni tiegħek bħal meta sar, meta abbonament huwa ssettjat biex jiskadi jew jiġġedded awtomatikament, fuq liema pjattaforma għamilt ix-xiri, u informazzjoni oħra. X mhux se tkun responsabbli għal kwalunkwe żball li jkun sar jew dewmien minn proċessur tal-pagamenti, l-App Store ta' Apple jew il-Google Play Store, il-bank tiegħek, il-kumpanija tal-karta ta' kreditu tiegħek, u/jew kwalunkwe netwerk tal-pagamenti. Jekk jogħġbok irreferi għat-Termini u Kundizzjonijiet tas-Servizz bi Ħlas speċifiċi kollha t'hawn taħt għat-termini tal-pagament applikabbli għal dak is-Servizz bi Ħlas speċifiku, inkluż kif it-tiġdid tal-abbonament jiġi ttrattat u termini importanti oħra.

Applikazzjoni tal-Ftehim tal-Utent ta' X, Terminazzjoni, Ebda Ħlas Lura, Kontijiet Multipli ta' X, u Restrizzjonijiet

1. Il-Ftehim tal-Utent ta' X Japplika Għalik. TRID DEJJEM ISSEGWI U TIKKONFORMA MAL-FTEHIM TAL-UTENT TA' X. Il-Ftehim tal-Utent ta' X dejjem japplika għall-użu tiegħek tas-Servizz ta' X, inklużi s-Servizzi bi Ħlas u l-karatteristiċi. In-nuqqas tiegħek li ssegwi u tikkonforma mal-Ftehim tal-Utent ta' X, jew it-twemmin ta' X li nqast milli ssegwi u tikkonforma mal-Ftehim tal-Utent ta' X, jista' jirriżulta fil-kanċellazzjoni tas-Servizzi bi Ħlas tiegħek. Kwalunkwe kanċellazzjoni bħal din tkun flimkien ma', u mingħajr limitazzjoni ta', kwalunkwe azzjoni ta' infurzar li X tista' twettaq kontrik skont il-Ftehim tal-Utent ta' X. F'każijiet tali inti tista' titlef il-benefiċċji tas-Servizzi bi Ħlas tiegħek u ma tkunx eliġibbli għal ħlas lura ta' kwalunkwe ammont li tkun ħallast (jew ħallast minn qabel) għas-Servizzi bi Ħlas.

2. Għaliex X Tista' Ttemm l-Aċċess Tiegħek għas-Servizzi bi Ħlas. X tista' tissospendi jew ittemm l-aċċess tiegħek għas-Servizzi bi Ħlas jew tieqaf tipprovdilek is-Servizzi bi Ħlas kollha jew parti minnhom (mingħajr ebda responsabbiltà) fi kwalunkwe ħin għal kwalunkwe raġuni jew l-ebda raġuni, inkluż, iżda mhux limitat għal xi waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

a. X temmen, fid-diskrezzjoni unika tagħha, li inti ksirt it-Termini jew l-użu tiegħek tas-Servizz(i) bi Ħlas jikser kwalunkwe liġi applikabbli;

b. X tintalab jew tiġi dirett biex tagħmel dan minn kwalunkwe qorti ġudizzjarja kompetenti, awtorità regolatorja, jew aġenzija tal-infurzar tal-liġi;

c. X ikollha kwistjonijiet tekniċi jew ta' sigurtà mhux mistennija;

d. X temmen li ksirt il-Ftehim tal-Utent ta' X;

e. Inti toħloq riskju jew espożizzjoni legali potenzjali għal X;

f. Il-kont tiegħek għandu jitneħħa minħabba imġiba illegali;

g. Il-kont tiegħek għandu jitneħħa minħabba nuqqas ta' attività fit-tul; jew

h. Il-forniment tagħna tas-Servizzi bi Ħlas (b'mod sħiħ jew parzjali) lilek m'għadux kummerċjalment vijabbli (fid-diskrezzjoni unika tal-X).

3. It-Tranżazzjonijiet Kollha Huma Finali. Il-pagamenti kollha għas-Servizzi bi Ħlas huma finali u mhux rimborżabbli jew skambjabbli, ħlief kif irrekwiżit mil-liġi applikabbli. Aħna ma nagħmlu l-ebda garanzija rigward in-natura, il-kwalità, jew il-valur ta' Servizz bi Ħlas jew id-disponibbiltà jew il-forniment tiegħu. Ħlas lura jew kreditu ma jiġix ipprovdut għal xi Servizz bi Ħlas mhux użat jew użat parzjalment (pereżempju, perjodu ta' abbonament użat parzjalment). 

4. Is-Servizzi bi Ħlas Mhumiex Trasferibbli bejn il-Kontijiet ta' X. Kull xiri ta' Servizz bi Ħlas japplika għal kont ta' X wieħed, li jfisser li x-xiri tiegħek japplika biss għall-kont li kont qed tuża meta xtrajt is-Servizz bi Ħlas u ma japplikax għal kontijiet oħra li jista' jkollok aċċess għalihom, jew kontroll fuqhom. Jekk għandek jew tikkontrolla kontijiet multipli u trid aċċess għas-Servizzi bi Ħlas għal kull kont, inti trid tixtri s-Servizz bi Ħlas għal kull kont individwalment.

5. Restrizzjonijiet u Obbligi

a. Tista' tixtri u tuża Servizz bi Ħlas biss jekk inti legalment permess tuża s-Servizz bi Ħlas f'pajjiżek u tgħix f'pajjiż approvat minn X għas-Servizz bi Ħlas applikabbli. X tista', fid-diskrezzjoni tagħha, tirrestrinġi l-kapaċità ta' aċċess jew xiri ta' Servizz bi Ħlas f'ċerti pajjiżi. X tirriżerva d-dritt li timmodifika l-lista tal-pajjiżi approvati minn żmien għal żmien.

b. Aħna nirriżervaw id-dritt li nirrifjutaw tranżazzjonijiet ta' Servizzi bi Ħlas jew li nikkanċellaw jew inwaqqfu l-bejgħ jew l-użu ta' Servizz bi Ħlas fid-diskrezzjoni unika tagħna. 

c. Ma tistax tħalli lil ħaddieħor juża l-kont ta' X tiegħek biex jaċċessa kwalunkwe Servizz bi Ħlas li tali persuna ma tkunx ħallset għalih.

d. Ma tistax tixtri jew tuża Servizz bi Ħlas jekk int persuna li magħha persuni Amerikani mhumiex awtorizzati li jittrattaw magħha skont sanzjonijiet ekonomiċi, inklużi, mingħajr limitazzjoni, sanzjonijiet amministrati mill-Uffiċċju għall-Kontroll tal-Assi Barranin tad-Dipartiment tal-Teżor tal-Istati Uniti jew kwalunkwe awtorità tas-sanzjonijiet applikabbli oħra ("Persuna Pprojbita"). Dan jinkludi, mingħajr limitazzjoni, persuni li jinsabu f'Kuba, l-Iran, ir-Reġjuni Ukreni tal-Krimea , il-Korea ta’ Fuq u s-Sirja, flimkien ma' dawk normalment residenti fihom. Inti tiddikjara u tiggarantixxi li m'intix Persuna Projbita.

e. INTI TIDDIKJARA LI SE TUŻA S-SERVIZZI BI ĦLAS GĦAL SKOPIJIET LEGALI BISS U SKONT IT-TERMINI BISS.

Taxxi u tariffi. Inti responsabbli għal u taqbel li tħallas kwalunkwe taxxi, dazji, u tariffi applikabbli rrelatati max-xiri tas-Servizzi bi Ħlas, inklużi dawk rekwiżiti li jitħallsu lil X jew lill-proċessur tal-pagamenti ta' parti terza. Dawn it-taxxi jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, il-VAT, il-GST, it-taxxa tal-bejgħ, iż-żamma minn ras il-għajn, u kwalunkwe taxxa oħra applikabbli. Skont il-lokazzjoni tiegħek, X tista' tkun responsabbli għall-ġbir u r-rappurtar ta' informazzjoni rrelatata mat-taxxi fuq it-tranżazzjonijiet li jirriżultaw mix-xiri tiegħek tas-Servizzi bi Ħlas. Inti tagħti permess lil X biex tipprovdi l-kont u l-informazzjoni personali tiegħek lill-awtoritajiet tat-taxxa rilevanti biex nissodisfaw l-obbligi tagħna tal-ġbir u r-rappurtar tat-taxxa.

 

Termini Ġenerali

1. Informazzjoni ta' Kuntatt. Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar is-Servizzi bi Ħlas jew dawn it-Termini, tista' tiċċekkja ċ-Ċentru tal-Għajnuna tas-Servizzi bi Ħlas ta' X għal aktar dettalji. Jekk diġà xtrajt Servizz bi Ħlas, tista' tikkuntattjana wkoll permezz tal-link tal-għajnuna disponibbli fil-menu tan-navigazzjoni tal-kont ta' X tiegħek skont is-settings tal-pagament jew tal-abbonament. Jekk għandek aktar mistoqsijiet, allura tista' tikkuntattjana hawnhekk billi tuża l-formola "Għajnuna dwar il-karatteristiċi bi ħlas".

2. ĊAĦDIET TA' RESPONSABBILTÀ. SAL-LIMITU MASSIMU PERMESS MIL-LIĠI APPLIKABBLI, L-AĊĊESS U L-UŻU TIEGĦEK TAS-SERVIZZI BI ĦLAS HUWA FIR-RISKJU TIEGĦEK STESS. INTI TIFHEM U TAQBEL LI S-SERVIZZI BI ĦLAS HUMA PPROVDUTI LILEK FUQ BAŻI "KIF INHUMA" U "KIF DISPONIBBLI". X TIĊĦAD IL-GARANZIJI U L-KUNDIZZJONIJIET KOLLHA, KEMM JEKK ESPRESSI JEW IMPLIĊITI, TA' KUMMERĊJABBILTÀ, IDONEITÀ GĦAL SKOP PARTIKULARI, JEW NUQQAS TA' KSUR. X MA TAGĦMEL L-EBDA GARANZIJA JEW DIKJARAZZJONI U TIĊĦAD KULL RESPONSABBILTÀ GĦAL: (I) KOMPLETEZZA, EŻATTEZZA, DISPONIBBILTÀ, PUNTWALITÀ, SIGURTÀ JEW AFFIDABBILTÀ TAS-SERVIZZI BI ĦLAS; U (II) JEKK IS-SERVIZZI BI ĦLAS JISSODISFAWX IR-REKWIŻITI TIEGĦEK JEW IKUNU DISPONIBBLI FUQ BAŻI MINGĦAJR INTERRUZZJONI, SIGURA, JEW MINGĦAJR ŻBALJI. INTI RESPONSABBLI GĦALL-UŻU TIEGĦEK TAS-SERVIZZ TA' X, INKLUŻI S-SERVIZZI BI ĦLAS, U KWALUNKWE KONTENUT LI TIPPROVDI INTI.

3. LIMITAZZJONI TAR-RESPONSABBILTÀ. SAL-LIMITU MASSIMU PERMESS MIL-LIĠI APPLIKABBLI, L-ENTITAJIET TA' X M'GĦANDHOMX IKUNU RESPONSABBLI GĦAL KWALUNKWE DANNU INDIRETT, INĊIDENTALI, SPEĊJALI, KONSEGWENZJALI JEW PUNITTIV, JEW KWALUNKWE TELF TA' PROFITTI JEW DĦUL, KEMM JEKK IMĠARRBA DIRETTAMENT JEW INDIRETTAMENT, JEW KWALUNKWE TELF TA' DATA, UŻU, AVVJAMENT, JEW TELF INTANĠIBBLI IEĦOR, LI JIRRIŻULTA MINN (i) L-AĊĊESS TIEGĦEK GĦAL, L-UŻU JEW IL-PARTEĊIPAZZJONI TIEGĦEK FIS-SERVIZZI BI ĦLAS KIF UKOLL MIN-NUQQAS TA' ABBILTÀ LI TAĊĊESSA, TUŻA JEW TIPPARTEĊIPA FIS-SERVIZZI BI ĦLAS; (ii) KWALUNKWE IMĠIBA JEW KONTENUT TA' KWALUNKWE PARTI TERZA IPPOSTJATI PERMEZZ TAS-SERVIZZI BI ĦLAS, INKLUŻ MINGĦAJR LIMITAZZJONI, KWALUNKWE MĠIBA MALAFAMANTI, OFFENSIVA JEW ILLEGALI TA' UTENTI OĦRA JEW PARTIJIET TERZI; (iii) KWALUNKWE KONTENUT MIKSUB MIS-SERVIZZI BI ĦLAS; JEW (iv) AĊĊESS, UŻU JEW TIBDIL MHUX AWTORIZZATI TAT-TRASMISSJONIJIET JEW TAL-KONTENUT TIEGĦEK. BIEX JIĠI EVITAT KULL DUBJU, ID-DEFINIZZJONI TA' SERVIZZI BI ĦLAS HIJA LIMITATA GĦALL-KARATTERISTIĊI OFFRUTI MINN X U MA TINKLUDI L-EBDA KONTENUT LI TAĊĊESSA U/JEW TINTERAĠIXXI MIEGĦU INTI META TUŻA DAWK IL-KARATTERISTIĊI. IR-RESPONSABBILTÀ AGGREGATA TAL-ENTITAJIET TA' X FL-EBDA KAŻ M'GĦANDHA TAQBEŻ L-AKBAR MINN MITT DOLLARU AMERIKAN (US $100.00) JEW L-AMMONT LI ĦALLAST LIL X, JEKK KIEN HEMM, FL-AĦĦAR SITT XHUR GĦAS-SERVIZZI BI ĦLAS LI QED JAGĦTU LOK GĦAT-TALBA. IL-LIMITAZZJONIJIET TA' DIN IS-SUBTAQSIMA GĦANDHOM JAPPLIKAW GĦAL KWALUNKWE TEORIJA DWAR IR-RESPONSABBILTÀ, KEMM JEKK IBBAŻATA FUQ GARANZIJA, KUNTRATT, STATUT, TORT (INKLUŻA N-NEGLIĠENZA) JEW MOD IEĦOR, U KEMM JEKK L-ENTITAJIET TA' X ĠEWX INFURMATI JEW LE BIL-POSSIBBILTÀ TA' KWALUNKWE TALI DANNU, U KEMM JEKK RIMEDJU STABBILIT HAWNHEKK JIRRIŻULTA LI MA RNEXXIEX FL-ISKOP ESSENZJALI TIEGĦU. L- "ENTITAJIET TA' X" TIRREFERI GĦAL X, IL-KUMPANIJI ĠENITURI TAGĦHA, L-AFFILJATI, IL-KUMPANIJI RRELATATI, L-UFFIĊJALI, ID-DIRETTURI, L-IMPJEGATI, L-AĠENTI, IR-RAPPREŻENTANTI, L-IMSIEĦBA, U L-LIĊENZJATURI.

IL-LIĠI APPLIKABBLI FIL-ĠURISDIZZJONI TIEGĦEK JISTA' JKUN LI MA TIPPERMETTI ĊERTI LIMITAZZJONIJIET TAR-RESPONSABBILTÀ. SAL-PUNT REKWIŻIT MIL-LIĠI APPLIKABBLI FIL-ĠURISDIZZJONI TIEGĦEK, DAN T'HAWN FUQ MA JILLIMITAX IR-RESPONSABBILTÀ TAL-ENTITAJIET TA' X RIGWARD FRODI, DIKJARAZZJONI ĦAŻINA FRODULENTI, MEWT JEW KORRIMENT PERSONALI KKAWŻATI MIN-NEGLIĠENZA, NEGLIĠENZA SERJA, U/JEW IMĠIBA INTENZJONATA MIN-NAĦA TAGĦNA. SAL-LIMITU MASSIMU PERMESS SKONT IL-LIĠI APPLIKABBLI, IR-RESPONSABBILTÀ AGGREGATA MASSIMA TAL-ENTITAJIET TA' X GĦAL KWALUNKWE GARANZIJA LI MA TISTAX TIĠI ESKLUŻA HIJA LIMITATA GĦAL MITT DOLLARU AMERIKAN (US$100.00).

4. Avviż rigward Apple. Sal-punt li xtrajt is-Servizzi bi Ħlas jew qed tuża jew taċċessa s-Servizzi bi Ħlas fuq apparat iOS, inti tirrikonoxxi u taqbel ukoll mat-termini ta' din it-Taqsima. Int tirrikonoxxi li t-Termini huma bejnek u bejnna biss, mhux ma' Apple, u Apple mhix responsabbli għas-Servizzi bi Ħlas u l-kontenut tagħhom. Apple m'għandha l-ebda obbligu li tipprovdi xi servizz ta' manutenzjoni u għajnuna fir-rigward tas-Servizzi bi Ħlas. Fil-każ ta' kwalunkwe nuqqas tas-Servizzi bi Ħlas li jikkonformaw ma' kwalunkwe garanzija applikabbli, allura inti tista' tinnotifika lil Apple u Apple tħallas lura kwalunkwe prezz tax-xiri applikabbli għas-Servizzi bi Ħlas lilek; u, sal-limitu massimu permess mil-liġi applikabbli, Apple m'għandha l-ebda obbligu ieħor ta' garanzija fir-rigward tas-Servizzi bi Ħlas. Apple mhix responsabbli biex tindirizza kwalunkwe pretensjoni minnek jew minn kwalunkwe parti terza rrelatata mas-Servizzi bi Ħlas jew il-pussess u/jew l-użu tiegħek tas-Servizzi bi Ħlas, inklużi, imma mhux limitati għal: (i) pretensjonijiet dwar ir-responsabbiltà għall-prodott; (ii) kwalunkwe pretensjoni li s-Servizzi bi Ħlas naqsu milli jikkonformaw ma' kwalunkwe rekwiżit legali jew regolatorju applikabbli; u (iii) pretensjonijiet li jirriżultaw skont il-protezzjoni tal-konsumatur jew leġiżlazzjoni simili. Apple mhix responsabbli għall-investigazzjoni, id-difiża, is-saldu u l-kwittanza rigward kwalunkwe pretensjoni ta' parti terza li s-Servizzi bi Ħlas u/jew il-pussess u l-użu tiegħek tal-applikazzjoni mobbli jiksru d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ta' dik il-parti terza. Inti taqbel li tkun konformi ma' kwalunkwe termini applikabbli ta' partijiet terzi meta tuża s-Servizzi bi Ħlas. Apple, u s-sussidjarji ta' Apple, huma partijiet terzi benefiċjarji tat-Termini, u mal-aċċettazzjoni tiegħek tat-Termini, Apple se jkollha d-dritt (u titqies li aċċettat id-dritt) li tinforza t-Termini kontra tiegħek bħala parti terza benefiċjarja tat-Termini. Inti b'dan tiddikjara u tiggarantixxi li (i) ma tinsabx f'pajjiż li huwa suġġett għal embargo tal-Gvern tal-Istati Uniti, jew li ġie speċifikat mill-Gvern tal-Istati Uniti bħala pajjiż li "jappoġġja t-terroriżmu"; u (ii) m’intix imniżżel f'xi lista tal-Gvern Amerikan ta' partijiet ipprojbiti jew ristretti.

5. Kunflitt. F'każ ta' kunflitt bejn id-dispożizzjonijiet ta' dawn it-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X u dawk tal-Ftehim tal-Utent ta' X, id-dispożizzjonijiet ta' dawn il-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X jieħdu preċedenza biss fir-rigward tal-użu tiegħek ta' Servizz bi Ħlas.

 

6. FTEHIM DWAR IR-RIŻOLUZZJONI TAT-TILWIM--ARBITRAĠĠ VINKOLANTI U RINUNZJA TA' AZZJONI KOLLETTIVA

DIN IT-TAQSIMA TAPPLIKA GĦALIK BISS JEKK TGĦIX FL-ISTATI UNITI. JEKK JOGĦĠBOK AQRA DIN IT-TAQSIMA BIR-REQQA – TISTA' TAFFETTWA B'MOD SINIFIKANTI D-DRITTIJIET LEGALI TIEGĦEK, INKLUŻ ID-DRITT LI TIFTAĦ KAWŻA FIL-QORTI.

a. Ġenerali. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin huma importanti fir-rigward tal-ftehim bejnek u bejn X rigward il-karatteristiċi jew il-prodotti ta' X imfakkra f'dawn it-Termini. Suġġett għad-dispożizzjonijiet t'hawn taħt, inklużi eċċezzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima 6, int u X taqblu li tarbitraw kwalunkwe tilwima, pretensjoni, jew kontroversja li tirriżulta minn jew irrelatata ma' dawn it-Termini, il-kummerċjalizzazzjoni tas-Servizzi bi Ħlas, u/jew il-parteċipazzjoni tiegħek fis-Servizzi bi Ħlas (jekk waħda "Tilwima," u jekk aktar minn waħda, "Tilwim"). 

b. Riżoluzzjoni Inizjali tat-Tilwim. Il-biċċa l-kbira tat-tilwim bejnek u bejnna jistgħu jiġu riżolti b'mod informali. Jekk diġà xtrajt Servizz bi Ħlas, it-tim tal-għajnuna tagħna huwa disponibbli permezz tal-link tal-għajnuna disponibbli fil-menu tan-navigazzjoni tal-kont ta' X tiegħek skont is-settings tal-pagament jew tal-abbonament biex tindirizza kwalunkwe tħassib li jista' jkollok rigward is-Servizzi bi Ħlas. Meta tikkuntattjana, jekk jogħġbok ipprovdi deskrizzjoni qasira tan-natura tat-tħassib tiegħek u r-raġuni għal dan it-tħassib tiegħek, l-informazzjoni ta' kuntatt tiegħek u l-azzjoni riżoluttiva speċifika li tixtieq li sseħħ. Il-partijiet għandhom jużaw l-aħjar sforzi tagħhom permezz ta' dan il-proċess ta' għajnuna biex jirriżolvu kwalunkwe Tilwima. Inti u aħna naqblu li l-parteċipazzjoni bona fide f'dan il-proċess informali hija meħtieġa u trid titlesta kif stabbilit hawn fuq qabel ma kwalunkwe parti tkun tista' tibda arbitraġġ rigward kwalunkwe Tilwima.

c. ARBITRAĠĠ VINKOLANTI. Jekk ma nistgħux naslu għal riżoluzzjoni miftiehma miegħek dwar it-Tilwima f'perjodu ta' tletin (30) jum minn meta tibda r-riżoluzzjoni informali tat-tilwim skont id-dispożizzjoni tar-Riżoluzzjoni Inizjali tat-Tilwim t'hawn fuq, allura jew int jew aħna nistgħu nagħtu bidu għal arbitraġġ vinkolanti, li jkun l-uniku mezz biex nirriżolvu kwalunkwe Tilwima, suġġett għat-termini stabbiliti hawn taħt u ħlief għal talbiet imressqa f'qorti għal talbiet żgħar jew sakemm ma tagħżilx li tirrinunzja. B'mod speċifiku, it-Tilwim kollu għandu finalment jiġi riżolt esklussivament permezz ta' arbitraġġ vinkolanti amministrat mill-American Arbitration Association ("AAA") f'San Francisco, CA, u permezz ta' arbitru wieħed miftiehem b'mod reċiproku, f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regoli tal-Arbitraġġ tal-Konsumatur tal-AAA, disponibbli f'www.adr.org jew billi ċċempel lill-AAA bin-numru 1.800.778.7879. INT U X B'DAN TIRRINUNZJAW ESPRESSAMENT GĦAD-DRITT GĦAL PROĊESS MINN ĠURIJA JEW IMĦALLEF.

L-arbitru, u mhux kwalunkwe qorti jew aġenzija federali, statali jew lokali, għandu jkollu awtorità esklussiva biex jirriżolvi kwalunkwe Tilwima, inkluż, iżda mhux limitat għal, kwalunkwe pretensjoni li dawn it-Termini tas-Servizz tax-Xerrej ta' X kollha jew parti minnhom huma nulli jew annullabbli, jew jekk Tilwima hijiex suġġetta għal arbitraġġ. L-arbitru għandu jkollu s-setgħa li jagħti kwalunkwe eżenzjoni li tkun disponibbli f'qorti skont il-liġi jew f'ekwità, sakemm tali eżenzjoni (inkluża eżenzjoni ta' inġunzjoni) tkun limitata għaċ-ċirkostanzi individwali tiegħek. Minkejja r-rekwiżiti ta' din id-dispożizzjoni ta' arbitraġġ, jekk it-Tilwima tinvolvi talba għal eżenzjoni ta' inġunzjoni pubblika, inti tista' tagħżel li taqta' dik it-talba mill-proċediment ta' arbitraġġ u ġġibha fi kwalunkwe qorti ta' ġurisdizzjoni xierqa. Id-deċiżjoni tal-arbitru għandha tkun miktuba u vinkolanti fuq il-partijiet u tista' tiddaħħal bħala sentenza fi kwalunkwe qorti ta' ġurisdizzjoni kompetenti.

GĦANDEK SENA BIEX TRESSAQ TALBA KONTRA X, SAKEMM MA MA TIDDEĊIDIX LI TIRRINUNZJA. Int trid tressaq kwalunkwe talba kontra X fi żmien sena (1) wara d-data li fiha tkun inqalgħet it-talba, sakemm il-liġi applikabbli ma tipprevedix li l-istatut normali tal-limitazzjonijiet għal dik it-talba ma jistax jitqassar bi ftehim. Jekk ma ġġibx talba f'dan il-perjodu, tirrinunzja, sal-punt massimu permess mil-liġi, id-drittijiet kollha li għandek għal tali pretensjoni u X ma jkollha l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta' tali pretensjoni.

d. Il-Proċess tal-Preżentazzjoni u l-Ispejjeż. Biex tibda arbitraġġ, tista' tikseb l-istruzzjonijiet tas-sottomissjoni f': https://adr.org/Support. X se tħallas it-tariffa inizjali tal-preżentazzjoni tiegħek ta' $200 u l-ispejjeż tal-arbitraġġ sal-punt rekwiżit u kif iddefinit fir-Regoli tal-Arbitraġġ tal-Konsumatur tal-AAA, iżda f'ammonti mhux ikbar għajr kif stabbilit f'din id-dispożizzjoni. Jekk, madankollu, l-arbitru jiddetermina li t-talbiet ġew ippreżentati għall-finijiet ta' fastidju jew kienu patentement frivoli, l-arbitru jista' jirrialloka l-kumpens u t-tariffi amministrattivi tal-arbitru, inklużi t-tariffi tal-preżentazzjoni u tas-smigħ, kif stabbilit fir-Regoli tal-Arbitraġġ tal-Konsumatur tal-AAA. Ir-regoli tal-arbitraġġ jippermettulek ukoll tirkupra t-tariffi tal-avukati f'ċerti każijiet. Il-partijiet jifhmu li, fin-nuqqas ta' din id-dispożizzjoni obbligatorja, huma jkollhom id-dritt li jfittxuk fil-qorti u jkollhom proċess bil-ġurija. Huma jifhmu wkoll li, f'ċerti każijiet, l-ispejjeż tal-arbitraġġ jistgħu jaqbżu l-ispejjeż tal-litigazzjoni u d-dritt għall-iskoperta jista' jkun aktar limitat fl-arbitraġġ milli fil-qorti.

e. Lokazzjoni. L-arbitraġġ se jsir fuq bażi ta' dokumenti biss jew tista' tagħżel li tmexxi l-proċedimenti bit-telefown, bil-vidjow, jew personalment. Għall-arbitraġġ immexxi personalment, il-proċedimenti se jkunu fil-belt jew fil-kontea fejn inti residenti jew, jekk m'intix residenti fl-Istati Uniti, fl-Istat ta' Kalifornja, il-Kontea ta' San Francisco. 

f. Rinunzja għall-Azzjoni Kollettiva. INT U AĦNA NAQBLU WKOLL LI KWALUNKWE PRETENSJONI TISTA' TITRESSAQ BISS FIL-KAPAĊITAJIET INDIVIDWALI TAGĦNA U MHUX F'ISEM, JEW BĦALA PARTI MINN, AZZJONI KOLLETTIVA JEW AZZJONI RAPPREŻENTATTIVA OĦRA. IL-PARTIJIET ESPRESSAMENT JIRRINUNZJAW GĦAD-DRITT TAGĦHOM LI JIPPREŻENTAW AZZJONI KOLLETTIVA JEW IFITTXU EŻENZJONI FUQ BAŻI KOLLETTIVA. Sakemm int u aħna ma naqblux bil-miktub, l-arbitru ma jistax jikkonsolida l-proċedimenti jew il-pretensjonijiet ta' aktar minn persuna waħda, u ma jistax b'xi mod ieħor jippresiedi xi forma oħra ta' proċediment rappreżentattiv jew kollettiv.

g. Separabbiltà. Jekk jiġi stabbilit li xi parti minn dan il-Ftehim dwar Ir-Riżoluzzjoni tat-Tilwim ma tistax tiġi infurzata fir-rigward ta' talba partikulari għal eżenzjoni jew rimedju (bħal eżenzjoni ta' inġunzjoni), allura dik it-talba jew rimedju (u dik it-talba jew rimedju biss) għandha tinqata' u trid titressaq quddiem qorti ta' ġurisdizzjoni xierqa waqt li kwalunkwe pretensjoni oħra trid tiġi arbitrata.

h. Eċċezzjoni - Litigazzjoni ta' Talbiet tal-Qorti għal Talbiet Żgħar. Minkejja d-deċiżjoni tal-partijiet li jirriżolvu t-tilwim kollu permezz ta' arbitraġġ, kwalunkwe parti tista' titlob eżenzjoni f'qorti għal talbiet żgħar għal tilwim jew pretensjonijiet fl-ambitu tal-ġurisdizzjoni ta' dik il-qorti.

i. Dritt ta' 30 jum biex Tirrinunzja. Jekk tixtieq tagħżel li tirrinunzja u ma tkunx marbut b'dawn id-dispożizzjonijiet ta' arbitraġġ stabbiliti hawn fuq, inti tista' tibgħat avviż bil-miktub dwar id-deċiżjoni tiegħek li tirrinunzja fl-indirizz li ġej:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Jekk diġà xtrajt Servizz bi Ħlas, tista' wkoll tibgħat l-avviż tar-rinunzja tiegħek permezz tal-link tal-għajnuna disponibbli fil-menu tan-navigazzjoni tal-kont ta' X tiegħek skont is-settings tal-pagament jew tal-abbonament. 

In-notifika bil-miktub tiegħek trid tinkludi ismek, il-username tal-kont ta' X tiegħek, l-indirizz elettroniku jew in-numru tat-telefown assoċjat mal-username tal-kont tiegħek, u dikjarazzjoni ċara li ma tixtieqx tirriżolvi t-Tilwim ma' X.

L-avviż irid jintbagħat fi żmien 30 jum mill-ewwel pagament tiegħek għal Servizz bi Ħlas, inkella tkun marbut li tarbitra t-tilwim skont it-termini ta' dawk id-dispożizzjonijiet. Id-deċiżjoni tiegħek li tagħżel li ma toħroġx minn din id-dispożizzjoni ta' arbitraġġ ma jkollha l-ebda effett negattiv fuq ir-relazzjoni tiegħek ma' X jew il-konsenja tal-karatteristiċi jew servizzi lilek minn X. Jekk tagħżel li ma tagħmilx dawk id-dispożizzjonijiet, X ukoll ma tkunx marbuta bihom.

j. Bidliet f'din it-Taqsima. Se nipprovdu avviż ta' 60 jum dwar kwalunkwe bidla materjali f'dan il-Ftehim dwar ir-Riżoluzzjoni tat-Tilwim. Il-bidliet isiru effettivi fis-60 jum, u japplikaw prospettivament biss għal kwalunkwe pretensjoni li tirriżulta wara s-60 jum.

k. Għażla tal-Liġi. DAWN IT-TERMINI JFAKKRU TRANŻAZZJONI FIL-KUMMERĊ BEJN L-ISTATI. L-ATT FEDERALI DWAR L-ARBITRAĠĠ U L-INTERPRETAZZJONI TAL-ĠURISPRUDENZA JIRREGOLAW L-INTERPRETAZZJONI U L-INFURZAR TA' DAWN ID-DISPOŻIZZJONIJIET TA' ARBITRAĠĠ, MINGĦAJR MA TITQIES IL-LIĠI TAL-ISTAT. Sa fejn il-liġi sostantiva tal-istat tapplika għal kwalunkwe Tilwima, għandha tapplika l-liġi tal-Istat ta' Kalifornja, mingħajr ma jitqiesu d-dispożizzjonijiet dwar il-kunflitt tal-liġijiet.

l. Sopravivenza. Dan il-Ftehim dwar ir-Riżoluzzjoni tat-Tilwim jibqa' effettiv fi tmiem ir-relazzjoni bejnek u bejn X, inkluża it-tħassir u t-twaqqif li tirċievi kwalunkwe servizz jew komunikazzjoni pprovduta minn X.

7. Liġi Applikabbli.

a. Jekk tgħix fl-Istati Uniti, dawn it-Termini se jkunu rregolati mil-liġijiet tal-Istat ta' Kalifornja u kwalunkwe Tilwima li tinqala' bejnek u bejn X tkun suġġetta għat-Taqsima 6 t'hawn fuq (Ftehim dwar ir-Riżoluzzjoni tat-Tilwim -- Arbitraġġ Vinkolanti u Rinunzja ta' Azzjoni Kollettiva).

b. Jekk tgħix fi Stat Membru tal-UE, fi Stat tal-EFTA, jew fir-Renju Unit, japplikaw il-liġijiet obbligatorji tal-pajjiż tar-residenza tiegħek u jistgħu jinbdew proċedimenti legali fil-qrati rilevanti skont il-liġijiet tal-pajjiż tar-residenza tiegħek. 

c. Jekk tgħix barra mill-Istati Uniti, l-Istati Membri tal-UE, l-Istati tal-EFTA, jew ir-Renju Unit, dawn it-Termini se jkunu rregolati mil-liġijiet tal-Istat ta' Kalifornja.

 

Termini u Kundizzjonijiet ta' X Premium

Meta tipparteċipa fis- servizz ta' abbonamenti rikorrenti minn X (“X Premium”), inti taqbel li l-parteċipazzjoni tiegħek tkun irregolata mit-Termini u suġġetta għat-Termini, inklużi t-Termini u l-Kundizzjonijiet ta' X Premium li ġejjin:

1. Deskrizzjoni ta' X Premium. X Premium huwa servizz ta' abbonament rikorrenti minn X li jipprovdi aċċess għal ċerti karatteristiċi, benefiċċji, u/jew servizzi, kif deskritt hawnhekk. L-abbonament tiegħek ma' X Premium jiġġedded awtomatikament sakemm jiġi kkanċellat skont it-Termini, inklużi dawn it-Termini u Kundizzjonijiet ta' X Premium.    

a. Livelli ta' X Premium. L-abbonati ta' X Premium jistgħu jagħżlu minn livelli multipli. Kull livell jiġi b'aċċess għal karatteristiċi differenti, u huwa offrut bi prezzijiet differenti. Kemm il-prezzijiet annwali kif ukoll dawk ta' kull xahar huma disponibbli għal kull livell. Xi karatteristiċi jistgħu jeħtieġu li l-kont jiġi vverifikat u jkollhom marka ta' kontroll murija pubblikament fuq il-profil tal-kont. Informazzjoni speċifika dwar il-livelli tista' tinstab fiċ-Ċentru tal-Għajnuna tagħna.    

2. Ir-Reġistrazzjoni u Kif Tieħu Ħsieb il-Kont Tiegħek, Il-Proċess tal-Pagamenti u l-Ipprezzar, Tiġdid Awtomatiku.

a. Ir-Reġistrazzjoni. Trid tkun illoggjat fil-kont ta' X tiegħek biex tirreġistra għal X Premium. Meta tirreġistra għal X Premium tista' tirreġistra u tħallas permezz ta': (i) Xiri bl-app ta' Apple (jekk tirreġistra permezz ta' apparat ibbażat fuq l-iOS), (ii) ix-xiri bl-app ta' Google (jekk tirreġistra permezz ta' apparat ibbażat fuq l-Android), jew (iii) billi tuża Stripe, is-sieħeb tal-pagamenti ta' parti terza ta' X (jekk tirreġistra permezz ta' brawżer tal-internet f'www.x.com). 

b. Kif Tieħu Ħsieb il-Kont Tiegħek. Il-metodu li tuża biex tirreġistra u tħallas għall-abbonament tiegħek ta' X Premium jiddetermina kif trid tieħu ħsieb il-kont tiegħek. Jekk irreġistrajt u ħallast għal X Premium billi użajt ix-xiri bl-app ta' Apple, inti tista' tieħu ħsieb l-abbonament tiegħek billi tuża l-Apple App Store. Jekk irreġistrajt u ħallast għal X Premium billi użajt ix-xiri bl-app ta' Google, inti tista' tieħu ħsieb l-abbonament tiegħek billi tuża l-Google Play Store. Jekk irreġistrajt u ħallast għal X Premium billi użajt Stripe, il-proċessur tal-pagamenti ta' X, inti tista' tieħu ħsieb l-abbonament tiegħek fuq Stripe, li jista' jiġi aċċessat permezz tal-websajt ta' X fi ħdan is-settings tiegħek ta' X Premium ladarba tkun illoggjajt f'www.x.com. Għal aktar informazzjoni dwar kif tieħu ħsieb il-kont tiegħek ta' X Premium u l-abbonament tiegħek ma' X Premium, tista' tiċċekkja l-paġni Dwar X Premium u Għajnuna rigward X Premium, u ċ-Ċentru tal-Għajnuna tagħna rigward l-għajnuna tas-Servizzi bi Ħlas.

c. Il-Proċess tal-Pagamenti u l-Ipprezzar. Il-prezz ta' abbonament X Premium huwa stabbilit minn X. Jekk tixtri abbonament ta' X Premium, inti tagħmel dan billi tħallas tariffa tal-abbonament bil-quddiem fuq bażi rikorrenti. Meta tabbona ma' X Premium inti taqbel espressament li qed tawtorizza pagamenti rikorrenti, u li l-pagamenti jsiru bil-metodu tal-pagament li għażilt sakemm l-abbonament ta' X Premium applikabbli jiġi kkanċellat minnek jew minn X. L-informazzjoni dwar il-pagament tiegħek se tiġi pproċessata awtomatikament fil-bidu ta' kull perjodu tal-abbonament. Id-dati tal-ipproċessar tat-tiġdid bil-mowbajl jistgħu jvarjaw sa 3 ijiem. Jekk l-informazzjoni dwar il-pagament tiegħek tiġi miċħuda, tkun trid tipprovdi informazzjoni ġdida dwar il-pagament għall-abbonament tiegħek ta' X Premium jew l-abbonament tiegħek jiġi kkanċellat. Jekk tipprovdi informazzjoni ġdida dwar il-pagament u l-kont tal-pagament tiegħek jagħmel il-ħlas, il-perjodu l-ġdid tal-abbonament tiegħek ta' X Premium ikun ibbażat fuq id-data tat-tiġdid oriġinali u mhux id-data li fiha jkun sar il-ħlas. M'hemm l-ebda ħlas lura jew kreditu għal kwalunkwe perjodu ta' abbonament parzjali, inkluż f'sitwazzjoni fejn ċerti karatteristiċi, benefiċċji u/jew servizzi jiġu mmodifikati jew imwaqqfa. IL-PJANIJIET TAL-ABBONAMENTI JITĦALLSU MINN QABEL, MA JITĦALLSUX LURA (SAKEMM MA JKUNX IRREKWIŻIT MIL-LIĠI), U JIĠĠEDDU AWTOMATIKAMENT FL-AĦĦAR TA' KULL PERJODU TAL-ABBONAMENT SAKEMM L-ABBONAMENT MA JIĠIX IKKANĊELLAT WARA LI JITWETTQU L-PROĊEDURI TAL-KANĊELLAZZJONI T'HAWN TAĦT.

d. Titjib jew Tnaqqis fil-Grad. It-titjib u t-tnaqqis fil-grad bħalissa huwa kompatibbli biss ma' iOS, Android, u l-internet.

Fuq iOS, jekk ittejjeb il-grad għal livell bi prezz ogħla, tirċievi ħlas lura parzjali u prorata għall-bqija tal-abbonament preċedenti tiegħek jekk taqleb il-livelli mill-pjattaforma fejn kont abbonat qabel, jiġifieri, iOS. Jekk tnaqqas il-grad għal livell ieħor, l-abbonament tiegħek u l-karatteristiċi assoċjati jibqgħu sa tmiem iċ-ċiklu tal-fatturazzjoni attwali, u mbagħad jaqleb għal-livell tal-abbonament il-ġdid. Meta tnaqqas il-grad, ma tirċevix ħlas lura għal xi porzjon tal-abbonament preċedenti tiegħek, sakemm ma jkunx rekwiżit mil-liġi. Meta tnaqqas il-grad, tiġi ċċarġjat għall-prezz tal-livell il-ġdid li jibda fl-aħħar taċ-ċiklu tal-fatturazzjoni attwali tiegħek.

Fuq l-internet, jekk ittejjeb il-grad għal livell bi prezz ogħla, il-kreditu għall-bqija tal-abbonament preċedenti tiegħek imur fil-kont tiegħek u awtomatikament jiġi applikat għall-pagamenti tal-ġejjieni jekk taqleb il-livelli mill-pjattaforma fejn qabel kont abbonat, jiġifieri, l-internet. L-abbonament il-ġdid tiegħek jibda minnufih. Jekk tnaqqas il-grad għal livell ieħor, l-abbonament attwali tiegħek u l-karatteristiċi assoċjati jaqilbu minnufih għal-livell tal-abbonament il-ġdid. Ma tirċevix ħlas lura għal xi porzjon tal-abbonament preċedenti tiegħek, sakemm ma jkunx rekwiżit mil-liġi. Minnufih tiġi ċċarġjat ukoll għall-prezz tal-livell il-ġdid.

Fuq Android fil-Google Play Store, jekk ittejjeb il-grad għal livell bi prezz ogħla mill-pjattaforma fejn kont abbonat qabel (jiġifieri, Android kienet dik il-pjattaforma), ladarba tħallas il-prezz il-ġdid, l-abbonament jibda minnufih bil-prodott il-ġdid. Iż-żmien li jifdal jiġi kkalkulat prorata u kkreditat lilek. Jekk tnaqqas il-grad għal livell ieħor, l-abbonament tiegħek jibda minnufih bil-prodott il-ġdid, u d-data tal-fatturazzjoni li jmiss tiġi ttardjata skont il-valur li jifdal fuq il-livell preċedenti, biex jagħtik kreditu għall-valur li kien ikollok skont il-pjan aktar għali.

 

3. Kif Tkkanċella l-Abbonament Tiegħek. Tista' tikkanċella l-abbonament tiegħek ta' X Premium fi kwalunkwe ħin. Jekk xtrajt l-abbonament tiegħek ta' X Premium billi użajt ix-xiri bl-app ta' Apple, tista' tikkanċella l-abbonament tiegħek permezz tal-Apple App Store biss, u dan jista' jiġi aċċessat fis-settings tiegħek ta' X Premium ladarba tkun illoggjajt fl-App tal-iOS ta' X. Jekk xtrajt l-abbonament tiegħek ta' X Premium billi użajt ix-xiri bl-app ta' Google, tista' tikkanċella l-abbonament tiegħek permezz tal-Google Play Store biss, u dan jista' jiġi aċċessat fis-settings tiegħek ta' X Premium ladarba tkun illoggjajt fl-App tal-Android ta' X. Jekk xtrajt l-abbonament tiegħek ta' X Premium billi użajt Stripe, il-proċessur tal-pagamenti ta' X, inti tista' tikkanċella l-abbonament tiegħek permezz ta' Stripe biss, u dan jista' jiġi aċċessat permezz tal-websajt ta' X fis-settings tiegħek ta' X Premium ladarba tkun illoggjajt f'www.x.com. Irrispettivament minn kif inxtara l-abbonament tiegħek, l-abbonament tiegħek jiġġedded awtomatikament sakemm ma tikkanċellax mill-inqas 24 siegħa qabel ma jintemm il-perjodu tal-abbonament tiegħek. Jekk tikkanċella l-abbonament tiegħek, l-abbonament tiegħek jibqa' attiv minn meta tikkanċella sa tmiem il-perjodu tal-abbonament attwali tiegħek. Ma tirċevix ħlas lura jew kreditu għal xi ġranet li jifdal fil-perjodu tal-abbonament attwali tiegħek, sakemm ma jkunx irrekwiżit mil-liġi. Barra minn hekk, it-Taqsima 4 t'hawn taħt hija applikabbli għall-utenti li jgħixu fi Stat Membru tal-UE jew fir-Renju Unit. Għal aktar informazzjoni dwar kif tikkanċella l-kont tiegħek ta' X Premium u l-abbonament tiegħek ma' X Premium, tista' tiċċekkja l-paġni Dwar X Premium u Għajnuna rigward X Premium, u ċ-Ċentru tal-Għajnuna tagħna rigward l-għajnuna tas-Servizzi bi Ħlas.

4. Dritt tar-Rinunzja u Ħlas Lura għall-Utenti li Jgħixu fl-UE jew fir-Renju Unit. Meta tixtri abbonament ta' X Premium, inti taqbel espressament li l-abbonament se jibda minnufih fid-data tax-xiri tiegħek. Jekk inti konsumatur fi Stat Membru tal-UE jew fir-Renju Unit, inti taqbel li għandek erbatax-il (14-il) jum wara x-xiri tiegħek biex tirrinunzja l-kuntratt tiegħek tax-xiri għal kwalunkwe raġuni. Jekk xtrajt l-abbonament tiegħek ta' X Premium billi użajt ix-xiri bl-app ta' Apple jew Google, inti trid tgħid direttament lil Apple jew Google, kif applikabbli, jekk trid teżerċita d-dritt tar-rinunzja tiegħek skont il-politiki tal-ħlas lura ta' Apple jew Google. Kwalunkwe ħlas lura, u l-ħlas lura kollu, jieħdu ħsiebhom Apple jew Google, rispettivament, mhux X, u huma suġġetti għall-politiki tal-ħlas lura ta' Apple jew Google. Tista' tiċċekkja l-istruzzjonijiet dwar kif tikkanċella l-kuntratt tiegħek u titlob ħlas lura direttament mingħand Apple jew Google, rispettivament, fil-paġna tal-għajnuna ta' X Premium. Jekk xtrajt l-abbonament tiegħek ta' X Premium billi użajt Stripe, il-proċessur tal-pagamenti ta' X, inti tista' teżerċita d-dritt tar-rinunzja tiegħek billi ssegwi l-istruzzjonijiet dwar kif tikkanċella l-kuntratt tiegħek u titlob ħlas lura kif deskritt fil-paġna tal-għajnuna ta' X Premium.

5. L-Ebda Dritt tar-Rinunzja għall-Utenti li Jgħixu fit-Tajwan. Meta tixtri abbonament ta' X Premium, inti taqbel espressament li l-abbonament ta' X Premium se jibda minnufih fid-data tax-xiri tiegħek u li s-servizzi online jitwettqu kompletament ladarba jinbdew. Jekk int konsumatur fit-Tajwan, inti taqbel li tista' tikkanċella l-abbonament tiegħek ta' X Premium skont it-Taqsima 3 t'hawn fuq, imma li inkella m'hemm l-ebda dritt li tirrinunzja l-abbonament tiegħek ta' X Premium u li ma jinħareġ l-ebda ħlas lura.

6. Ilmenti tal-Konsumaturi għall-Utenti li Jgħixu fl-Indoneżja. L-ilmenti jistgħu jintbagħtu mill-konsumaturi fl-Indoneżja lill-Ministeru tal-Kummerċ fid-https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Direttorat Ġenerali għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Konformità Kummerċjali (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministeru tal-Kummerċ tar-Repubblika tal-Indoneżja (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. L-Aqwa Artikli

a. L-Aqwa Artikli. X Premium tista' tinkludi l-karatteristika "L-Aqwa Artikli", li tipprovdilek lista ta' artikli u URLs (bil-posts assoċjati) tal-artikli li reċentement inqasmu l-aktar drabi min-nies li inti ssegwi fuq X, jew l-artikoli rli reċentement inqasmu l-aktar drabi min-nies li inti ssegwi u n-nies li jsegwu huma. L-artikoli jintgħażlu abbażi tal-kontijiet ta' X li għażilt li ssegwi u/jew il-kontijiet li jsegwu huma. Il-listi tal-Aqwa Artikli ma jistgħux jinkludu artikli mill-pubblikaturi kollha. Għal aktar informazzjoni dwar din il-karatteristika, kif jintgħażlu l-kontijiet u l-artikli biex jiġu inklużi fid-determinazzjoni tal-listi tal-Aqwa Artikli, u kif l-artikli u l-posts jiġu kklassifikati, jekk jogħġbok żur iċ-Ċentru tal-Għajnuna rigward l-Aqwa Artikli

b. ĊAĦDA TA' RESPONSABBILTÀ. Tifhem li X ma tapprovax, ma tappoġġjax, ma tirrappreżentax jew ma tiggarantixxix il-kompletezza, il-verità, l-eżattezza, jew l-affidabbiltà ta' kwalunkwe kontenut jew komunikazzjoni ppostjata permezz tal-karatteristika L-Aqwa Artikli, jew tapprova xi opinjoni espressa fihom. X mhijiex responsabbli għal kwalunkwe kontenut li jinsab f'artiklu jew li jiġi aċċessat f'artiklu. Tali kontenut huwa r-responsabbiltà unika tal-pubblikatur. Aħna ma nimmonitorjawx u ma nikkontrollawx il-kontenut ippostjat fis-siti ta' partijiet terzi u ma nistgħux nerfgħu ir-responsabbiltà għal tali kontenut muri lilek permezz tal-karatteristika L-Aqwa Artikli.

8. X Premium Labs. X Premium tista' tinkludi l-karatteristika "X Premium Labs". X Premium Labs tipprovdi lill-abbonati ta' X Premium b'aċċess bikri għall-karatteristiċi ("Il-Karatteristiċi ta' X Premium Labs") li X għadha fil-proċess li tiżviluppa u tittestja għal żieda potenzjali mas-Servizz ta' X jew wieħed mis-Servizzi bi Ħlas. X ma tagħmel l-ebda dikjarazzjoni jew garanzija li l-Karatteristiċi ta' X Premium Labs se jiffunzjonaw kif maħsub jew kif deskritt u X ma jkollha l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe ħsara li tirriżulta mill-Karatteristika ta' X Premium Labs jew b'konnessjoni mal-Karatteristika ta' X Premium Labs. X ma tagħmel l-ebda dikjarazzjoni dwar in-numru jew it-tip tal-Karatteristiċi ta' X Premium Labs li se jkunu disponibbli għall-abbonati ta' X Premium fi kwalunkwe ħin partikulari u tirriżerva d-dritt li, fid-diskrezzjoni unika tagħha u mingħajr avviż, iżżid jew tneħħi l-Karatteristiċi ta' X Premium Labs fi kwalunkwe ħin. X tirriżerva d-dritt li tirrevoka jew b'xi mod ieħor tillimita l-aċċess tiegħek għall-Karatteristika ta' X Premium Labs (mingħajr ebda responsabbiltà) fi kwalunkwe ħin meta X temmen, fid-diskrezzjoni unika tagħha, li inti abbużajt mill-karatteristika jew inkella użajt il-karatteristika b'mod inaċċettabbli jew mhux intenzjonat. B'rabta mal-programm X Premium Labs, inti tista' tipprovdi lil X b'kummenti rigward l-evalwazzjoni u l-użu tiegħek tal-Karatteristika ta' X Premium Labs ("Feedback"). Inti taqbel li X u r-rappreżentanti tagħha jkunu liberi li jikkupjaw, jimmodifikaw, joħolqu xogħlijiet derivattivi, juru pubblikament, jiżvelaw, iqassmu, jilliċenzjaw u jissottoliċenzjaw, jinkorporaw, u b'xi mod ieħor jużaw il-Feedback, inklużi xogħlijiet derivattivi tiegħu, għal kwalunkwe skop kummerċjali u mhux kummerċjali mingħajr aspettattiva ta' pagament, jew attribuzzjoni, ta' kwalunkwe tip minnek jew lilek. 

9. Promozzjonijiet. Xi drabi, X tista' toffri promozzjonijiet speċjali jew perjodi ta' prova b'xejn ("Promozzjoni") għal X Premium. Sakemm ma jiġix indikat speċifikament, dawn it-Termini se japplikaw għat-tali Promozzjonijiet. It-termini addizzjonali, jekk ikun hemm, għal dawn it-Termini se jiġu żvelati waqt ir-reġistrazzjoni jew f'komunikazzjoni oħra magħmula disponibbli għalik qabel ma tiffirma. Restrizzjonijiet jistgħu japplikaw għad-disponibbiltà tal-Promozzjonijiet. Ċerti karatteristiċi u benefiċċji tal-abbonament sħiħ ta' X Premium jistgħu ma jkunux disponibbli jew jistgħu jkunu limitati matul il-perjodu ta' Promozzjoni. Int biss responsabbli għar-reviżjoni ta' kwalunkwe termini addizzjonali li jirregolaw l-użu tiegħek ta' Promozzjoni. Fl-aħħar tal-perjodu ta' Promozzjoni, l-abbonament tiegħek ta' X Premium jiġġedded awtomatikament u inti tagħmel il-ħlas tat-tariffa tal-abbonament (kif indikat waqt ir-reġistrazzjoni) fuq bażi rikorrenti. BIEX TEVITA KWALUNKWE TARIFFA WARA L-PROMOZZJONI, INTI TRID TIKKANĊELLA QABEL TMIEM IL-PERJODU TA' PROMOZZJONI, BILLI SSEGWI L-PROĊEDURI TAL-KANĊELLAZZJONI FIL-PARAGRAFU 3 T'HAWN FUQ ("KIF TIKKANĊELLA L-ABBONAMENT TIEGĦEK").

10. Is-Sistema Operattiva u Limitazzjonijiet Ġeografiċi. X Premium, u l-karatteristiċi u l-benefiċċji assoċjati magħha, jistgħu jkunu kompatibbli biss ma' ċerti sistemi operattivi u f'ċerti lokazzjonijiet ġeografiċi (kif jinħarġu minn X minn żmien għal żmien), li jfisser li jekk tabbona ma' X Premium jista' ma jkollokx aċċess għall-karatteristiċi jew il-benefiċċji ta' X Premium waqt li taċċessa l-kont tiegħek ta' X permezz ta' sistema li bħalissa mhix approvata minn X jew f'lokazzjoni ġeografika fejn X Premium mhix offruta. Barra minn hekk, il-karatteristiċi u l-benefiċċji ta' X Premium jistgħu jvarjaw skont is-sistema operattiva u/jew il-pajjiż. 

11. ĊAĦDA TA' RESPONSABBILTÀ. INTI TIFHEM U TAQBEL LI S-SERVIZZ X PREMIUM HUWA PPROVDUT LILEK FUQ BAŻI "KIF INHU" U "KIF DISPONIBBLI". BĦALA EŻEMPJU BISS, IL-KARATTERISTIKA ĦASSAR TA' POST MHIX GARANTITA LI TAĦDEM KIF MAĦSUB U M'GĦANDHIEX TIĠI INVOKATA BĦALA MEKKANIŻMU BIEX TIPPREVJENI LI TIBGĦAT POST.

 

Termini u Kundizzjonijiet tal-Abbonamenti ta' Creator

Inti taqbel li x-xiri tiegħek ta' Abbonament ta' Creator se jkun irregolat mit-Termini u suġġett għat-Termini, inklużi t-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Abbonamenti ta' Creator li ġejjin:

1. Deskrizzjoni tal-Abbonamenti ta' Creator. Abbonamenti ta' Creator huwa abbonamenti ta' kull xahar mingħand X li jipprovdilek aċċess għall-karatteristiċi u l-benefiċċji (bħall-kontenut, il-komunità, l-aċċess u r-rikonoxximent) magħmula disponibbli minn wieħed li joħloq (“Creator”) permezz tal-kont ta' X tal-Creator, kif deskritt aktar fil-paġna tagħna Dwar l-Abbonamenti ta' Creator . L-abbonament ma' X biex taċċessa kont ta' Abbonamenti ta' Creator se jiġġedded awtomatikament kull xahar sakemm jiġi kkanċellat skont it-Termini, inklużi dawn it- Termini u Kundizzjonijiet tal-Abbonamenti ta' Creator. 

2. Ir-Reġistrazzjoni u Kif Tieħu Ħsieb il-Kont Tiegħek, Il-Proċess tal-Pagamenti u l-Ipprezzar, Tiġdid Awtomatiku

a. Ir-Reġistrazzjoni. Trid tkun illoggjat fil-kont tiegħek ta' X sabiex tirreġistra u tħallas għal abbonament f' kont tal-Abbonamenti ta' Creator. Sal-punt disponibbli (minħabba li X tista' tagħmel diversi metodi tax-xiri disponibbli minn żmien għal żmien), inti tista' tagħżel li tirreġistra u tixtri Abbonament ta' Creator permezz ta' xiri bl-app ta' Apple (jekk tirreġistra permezz ta' apparat ibbażat fuq l-iOS) jew xiri bl-app ta' Google (jekk tirreġistra permezz ta' apparat ibbażat fuq l-Android), jew billi tuża Stripe, is-sieħeb tal-pagamenti ta' parti terza ta' X (jekk tirreġistra permezz ta' brawżer tal-internet f'www.x.com).

b. Kif Tieħu Ħsieb il-Kont Tiegħek. Il-metodu li tuża biex tirreġistra u tixtri Abbonament ta' Creator jiddetermina kif trid tieħu ħsieb l-Abbonament ta' Creator. Jekk xtrajt l-Abbonament ta' Creator billi użajt ix-xiri bl-app ta' Apple, inti tista' tieħu ħsieb l-Abbonament billi tuża l-Apple App Store. Jekk xtrajt l-Abbonament billi użajt ix-xiri bl-app ta' Google, inti tista' tieħu ħsieb l-Abbonament ta' Creator billi tuża l-Google Play Store. Jekk xtrajt l-Abbonament ta' Creator billi użajt Stripe, il-proċessur tal-pagamenti ta' X, inti tista' tieħu ħsieb l-abbonament tiegħek fuq Stripe, li jista' jiġi aċċessat permezz tal-websajt ta' X fi ħdan is-settings tal-Abbonamenti ta' Creator tiegħek ladarba tkun illoggjajt f'www.x.com. Għal aktar informazzjoni dwar kif tieħu ħsieb l-Abbonament 1ta' Creator tiegħek, tista' tiċċekkja 2l-paġna tal-għajnuna rigward l-Abbonamenti ta' Creator 4jew iċ-Ċentru tal-Għajnuna tagħna rigward 5l-għajnuna tas-Servizzi bi Ħlas.

c. Il-Proċess tal-Pagamenti u l-Ipprezzar. Il-prezz ta' Abbonament ta' Creator huwa stabbilit mill-Creator (fuq il-bażi tal-għażliet tal-ipprezzar minn X inkorporati fil-karatteristika, li jippermettu lill-Creator li jagħżel il-prezz li bih X se tbiegħ l-Abbonament ta' Creator ta' kull xahar għal dak il-kont tal-Abbonament ta' Creator). Minkejja dak li ntqal hawn fuq, X tista', fid-diskrezzjoni tagħna, tpoġġi restrizzjonijiet jew limitazzjonijiet fuq min jista' jixtri Abbonament ta' Creator (pereżempju, rekwiżit ta' età minima biex tixtri Abbonament ta' Creator) u n-numru ta' Abbonamenti ta' Creator li jistgħu jinxtraw minnek biex taċċessa kont tal-Abbonament ta' Creator speċifiku. Jekk tixtri Abbonament ta' Creator, inti tagħmel dan billi tħallas it-tariffa tal-Abbonament ta' Creator bil-quddiem fuq bażi ta' kull xahar. Meta tabbona biex taċċessa kont tal-Abbonament, inti taqbel espressament li qed tawtorizza pagamenti rikorrenti, u li l-pagamenti jsiru bil-metodu tal-pagament li għażilt sakemm l-Abbonament ta' Creator applikabbli jiġi kkanċellat minnek jew minn X. L-informazzjoni dwar il-pagament tiegħek se tiġi pproċessata awtomatikament fil-bidu ta' kull perjodu tal-Abbonament ta' Creator. Id-dati tal-ipproċessar tat-tiġdid bil-mowbajl jistgħu jvarjaw sa 3 ijiem. Jekk l-informazzjoni dwar il-pagament tiegħek tiġi miċħuda, tkun trid tipprovdi informazzjoni dwar tal-pagament il-ġdid għall-Abbonament ta' Creator tiegħek jew l-Abbonament ta' Creator jiġi kkanċellat. Jekk tipprovdi informazzjoni ġdida dwar il-pagament u l-kont tal-pagament tiegħek jagħmel il-ħlas, il-perjodu l-ġdid tal-Abbonament tiegħek ikun ibbażat fuq id-data tat-tiġdid oriġinali u mhux id-data li fiha jkun sar il-ħlas. M'hemm l-ebda ħlas lura jew kreditu għal kwalunkwe perjodu ta' Abbonament ta' Creator parzjali, inkluż f'sitwazzjoni fejn ċerti karatteristiċi, benefiċċji u/jew servizzi jiġu mmodifikati jew imwaqqfa. IL-PJANIJIET TAL-ABBONAMENTI TA' CREATOR JITĦALLSU MINN QABEL, MA JITĦALLSUX LURA (SAKEMM MA JKUNX IRREKWIŻIT MIL-LIĠI), U JIĠĠEDDU AWTOMATIKAMENT FL-AĦĦAR TA' KULL PERJODU TAL-ABBONAMENT SAKEMM L-ABBONAMENT MA JIĠIX IKKANĊELLAT WARA LI JITWETTQU L-PROĊEDURI TAL-KANĊELLAZZJONI T'HAWN TAĦT.

3. Kif tikkanċella l-Abbonament ta' Creatortiegħek. Tista' tikkanċella l-Abbonament ta' Creator tiegħek fi kwalunkwe ħin. Jekk xtrajt l-Abbonament ta' Creator tiegħek billi użajt ix-xiri bl-app ta' Apple, inti tista' tikkanċella l-Abbonament ta' Creator tiegħek permezz tal-Apple App Store biss. Jekk xtrajt l-Abbonament ta' Creator tiegħek billi użajt ix-xiri bl-app ta' Google, inti tista' tikkanċella l-Abbonament ta' Creator tiegħek permezz tal-Google Play Store biss. Jekk xtrajt Abbonament ta' Creator billi użajt Stripe, il-proċessur tal-pagamenti ta' X, inti tista' tikkanċella l-Abbonament ta' Creator tiegħek permezz ta' Stripe biss, u dan jista' jiġi aċċessat permezz tal-websajt ta' X fis-settings tal-Abbonament ta' Creator tiegħek ladarba tkun illoggjajt f'www.x.com. Irrispettivament minn kif inxtara l-Abbonament tiegħek, l-Abbonament ta' Creator tiegħek jiġġedded awtomatikament sakemm ma tikkanċellax mill-inqas 24 siegħa qabel ma jintemm il-perjodu tal-Abbonament ta' Creator tiegħek. Jekk tikkanċella l-Abbonament ta' Creator tiegħek, l-Abbonament ta' Creator tiegħek jibqa' attiv minn meta tikkanċella sa tmiem il-perjodu tal-Abbonament ta' Creator attwali tiegħek. Ma tirċevix ħlas lura jew kreditu għal xi ġranet li jifdal fil-perjodu tal-Abbonament ta' Creator attwali tiegħek, sakemm ma jkunx rekwiżit mil-liġi. Barra minn hekk, it-Taqsima 5 t'hawn taħt hija applikabbli għall-utenti li jgħixu fi Stat Membru tal-UE jew fir-Renju Unit. Għal aktar informazzjoni dwar kif tikkanċella l-Abbonament  ta' Creator tiegħek, tista' tiċċekkja l-paġna tal-għajnuna rigward l-Abbonamenti ta' Creator jew iċ-Ċentru tal-Għajnuna tagħna rigward l-għajnuna tas-Servizzi bi Ħlas.

4. Restrizzjonijiet fuq ix-Xiri u l-Użu tal-Abbonamenti ta' Creator.

a. Creator jista’ jagħżel, fid-diskrezzjoni tal-Creator, li jimblokka nies li xtraw l-Abbonamenti ta' Creator billi aċċessaw il-kont tal-Abbonamenti tal-Creator għal kwalunkwe raġuni. Jekk inti mblukkat, ma tkunx tista' taċċessa kwalunkwe karatteristika u benefiċċji tal-kont tal-Abbonamenti tal-Creator. F'dan il-każ, trid tikkanċella l-Abbonament ta' creator skont dawn it-Termini jew l-Abbonament ta' Creator ikompli jiġġedded awtomatikament kull xahar sakemm jiġi kkanċellat, anki jekk ma tkunx tista' taċċessa kwalunkwe karatteristika u benefiċċju ta' tali kont tal-Abbonamenti tal-Creator.

b. Creator jista' jagħżel li joffri inċentivi lin-nies biex jabbonaw biex jaċċessaw il-kont tal-Abbonamenti tal-Creator u/jew premjijiet lill-abbonati tal-kont tal-Abbonamenti tal-Creator. Inċentivi jew premjijiet bħal dawn huma offruti mill-Creator biss, mhux X. X ma tikkontrollax jekk il-Creator fil-fatt ifornix jew ma jfornix l-inċentiv jew il-premju lilek, u X mhix responsabbli għal kwalunkwe inċentiv jew premju li jista' joffri l-Creator.

5. Dritt tar-Rinunzja & Ħlas Lura għall-Utenti li Jgħixu fl-UE jew fir-Renju Unit. Meta tixtri Abbonament ta' Creator, inti taqbel espressament li l-Abbonament ta' Creator se jibda minnufih fid-data tax-xiri tiegħek. Jekk inti konsumatur fi Stat Membru tal-UE jew fir-Renju Unit, inti taqbel li għandek erbatax-il (14-il) jum wara x-xiri tiegħek biex tirrinunzja l-kuntratt tiegħek tax-xiri għal kwalunkwe raġuni. Jekk xtrajt l-Abbonament billi użajt ix-xiri bl-app ta' Apple jew Google, inti trid tgħid direttament lil Apple jew Google, kif applikabbli, jekk trid teżerċita użajt ix-xiri bl-app ta' Apple jew Google. Kwalunkwe ħlas lura, u l-ħlas lura kollu, jieħdu ħsiebhom Apple jew Google, rispettivament, mhux X, u huma suġġetti għall-politiki tal-ħlas lura ta' Apple jew Google. Tista' tiċċekkja l-istruzzjonijiet dwar kif tikkanċella l-kuntratt tiegħek u titlob ħlas lura direttament mingħand Apple jew Google, rispettivament, fil-paġna tal-għajnuna tal-Abbonamenti ta' Creator. Jekk xtrajt Abbonament ta' Creator billi użajt Stripe, il-proċessur tal-pagamenti ta' X, inti tista' teżerċita d-dritt tar-rinunzja tiegħek billi ssegwi l-istruzzjonijiet dwar kif tikkanċella l-kuntratt tiegħek u titlob ħlas lura kif deskritt fil-paġna tal-għajnuna tal-Abbonamenti ta' Creator. Meta tixtri kontenut diġitali, inti taqbel li l-kontenut se jkun disponibbli għalik minnufih, u tirrikonoxxi li b’riżultat ta’ dan inti tirrinunzja d-dritt statutorju awtomatiku tar-rinunzja tiegħek.

6. L-Ebda Dritt tar-Rinunzja għall-Utenti li Jgħixu fit-Tajwan. Meta tixtri Abbonament ta' Creator, inti taqbel espressament li l-Abbonament ta' Creator se jibda minnufih fid-data tax-xiri tiegħek u li s-servizzi online jitwettqu kompletament ladarba jinbdew. Jekk int konsumatur fit-Tajwan, inti taqbel li tista' tikkanċella l-Abbonament ta' Creator tiegħek skont it-Taqsima 3 t'hawn fuq, imma li inkella m'hemm l-ebda dritt li tirrinunzja l-Abbonament tiegħek u li ma jinħareġ l-ebda ħlas lura.

7. Ilmenti tal-Konsumaturi għall-Utenti li Jgħixu fl-Indoneżja. L-ilmenti jistgħu jintbagħtu mill-konsumaturi fl-Indoneżja lill-Ministeru tal-Kummerċ fid-: 

Direttorat Ġenerali għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Konformità Kummerċjali (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministeru tal-Kummerċ tar-Repubblika tal-Indoneżja (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Is-Sistema Operattiva u Limitazzjonijiet Ġeografiċi. Il-kontijiet tal-Abbonamenti, u l-karatteristiċi u l-benefiċċji assoċjati, jistgħu jkunu kompatibbli biss ma' ċerti sistemi operattivi u f'ċerti lokazzjonijiet ġeografiċi (kif jinħarġu minn X minn żmien għal żmien), li jfisser li jekk tabbona biex taċċessa kont tal-Abbonamenti, jista' ma jkollokx aċċess għall-karatteristiċi jew il-benefiċċji ta' dak il-kont tal-Abbonamenti ta' Creator waqt li taċċessa l-kont tiegħek ta' X permezz ta' sistema li bħalissa mhix approvata minn X jew f'lokazzjoni ġeografika fejn l-Abbonamenti ta' Creator ma jiġux offruti. Barra minn hekk, il-karatteristiċi u l-benefiċċji tal-kontijiet tal-Abbonamenti ta' Creator jistgħu jvarjaw skont il-pajjiż. 

9. L-ebda approvazzjoni tal-kontenut

a. Inti taqbel li kull Creator huwa unikament responsabbli għall-Kontenut li huwa maqsum mill-Creator permezz tas-Servizzi ta' X, inkluż permezz ta' kont tal-Abbonamenti ta' Creator. Il-Creator, u mhux X, huwa responsabbli għall-produzzjoni u l-forniment tal-Kontenut. Barra minn hekk, il-Creator, u mhux X, huwa responsabbli għall-frekwenza u/jew il-kwantità tal-Kontenut.

b. Sal-limitu massimu permess skont il-liġi applikabbli, inti volontarjament tassumi r-riskji kollha inċidentali għax-xiri tal-Abbonament. Kif iddikjarat fit-taqsima Il-Kontenut fis-Servizzi tat-Termini tas-Servizz ta' X, X ma japprovax, ma jappoġġjax, ma jirrappreżentax jew ma jiggarantixxix il-kompletezza, il-verità, l-eżattezza, jew l-affidabbiltà ta' kwalunkwe Kontenut jew komunikazzjoni ppostjata permezz tas-Servizzi ta' X, inklużi l-kontenut, il-karatteristiċi jew il-benefiċċji ta' Kont tal-Abbonamentia ta' Creator , jew japprova kwalunkwe opinjoni espressa permezz ta' kont tal-Abbonamenti.

 

Termini u Kundizzjonijiet ta' Organizzazzjonijiet Verifikati

Meta tipparteċipa fis-servizz tal-Organizzazzjonijiet Verifikati, inti taqbel li l-parteċipazzjoni tiegħek tkun irregolata mit-Termini u suġġetta għat-Termini, inklużi t-Termini u Kundizzjonijiet tal-Organizzazzjonijiet Verifikati li ġejjin, li jistgħu jiġu rriveduti minn żmien għal żmien:

1. Deskrizzjoni tal-Organizzazzjonijiet Verifikati. Organizzazzjonijiet Verifikati huwa servizz ta' abbonament rikorrenti mingħand X li jipprovdi aċċess għal ċerti karatteristiċi, benefiċċji, u/jew servizzi, kif deskritt hawnhekk. Organizzazzjonijiet Verifikati huwa magħmul minn żewġ livelli, Aċċess Sħiħ u Bażiku. L-abbonament tiegħek tal-Organizzazzjonijiet Verifikati jiġġedded awtomatikament sakemm jiġi kkanċellat skont it-Termini, inklużi dawn it-Termini u Kundizzjonijiet tal-Organizzazzjonijiet Verifikati. Il-karatteristiċi, il-benefiċċji u/jew is-servizzi se jiġu ddeterminati minn X fid-diskrezzjoni unika tagħha, u X tista' timmodifikahom, tissospendihom jew twaqqafhom fi kwalunkwe ħin.

2. Ir-Reġistrazzjoni u Kif Tieħu Ħsieb il-Kont Tiegħek, Il-Proċess tal-Pagamenti u l-Ipprezzar, Tiġdid Awtomatiku, Kontijiet ta' Affiljazzjoni.

a. Restrizzjonijiet fuq l-Użu ta' Organizzazzjonijiet Verifikati. Il-kont organizzattiv ewlieni ta' Organizzazzjonijiet Verifikati huwa maħsub għall-organizzazzjonijiet biss u mhux għall-individwi. X tirriżerva d-dritt li minnufih tikkanċella abbonament ma' Organizzazzjonijiet Verifikati jekk il-kont tal-individwu jkun il-kont ewlieni. Ma tirċevix ħlas lura jew kreditu għal xi ġranet li jifdal fil-perjodu tal-abbonament attwali tiegħek, sakemm ma jkunx irrekwiżit mil-liġi. Barra minn hekk, it-Taqsima 4 t'hawn taħt hija applikabbli għall-utenti li jgħixu fi Stat Membru tal-UE jew fir-Renju Unit.

b. Ir-Reġistrazzjoni. Int se tintbagħat link biex taċċessa l-app tal-internet tal-Organizzazzjonijiet Verifikati tiegħek billi tuża brawżer tal-internet f'www.x.com. Trid tkun illoggjat fil-kont ta' X tiegħek biex tirreġistra għall-Organizzazzjonijiet Verifikati. Meta tirreġistra għall-Organizzazzjonijiet Verifikati tista' tirreġistra u tħallas billi tuża Stripe, is-sieħeb tal-pagamenti ta' parti terza ta' X. Jekk jogħġbok irreferi għat-Termini tax-Xerrej sħaħ tagħna rigward kif nistgħu nużaw kwalunkwe informazzjoni li tipprovdi.

c. Kontijiet ta' Affiljazzjoni. Meta tabbona għall-livell ta' Aċċess Sħiħ tal-Organizzazzjonijiet Verifikati tkun tista' tinnomina kontijiet fi ħdan l-organizzazzjoni tiegħek bħala affiljati tal-kont organizzattiv tiegħek. Jekk jogħġbok innota li l-Kontijiet ta' Affiljazzjoni mhumiex karatteristika tal-livell Bażiku. Kont affiljat jirċievi checkmark u badge ta' affiljat li tinkiseb mill-istampa tal-profil tal-kont tal-organizzazzjoni tiegħek. Inti taqbel li kont affiljat huwa rrelatat mal-organizzazzjoni tiegħek u int biss responsabbli għal kwalunkwe affiljazzjoni u assoċjazzjoni tal-kont u X m'għandha l-ebda responsabbiltà, inkluż, pereżempju, b'rabta ma' affiljazzjonijiet żbaljati, jew għal kwalunkwe azzjoni jew imġiba tal-kontijiet affiljati. Biex jiġi evitat kull dubju, inti tifhem u taqbel li mhux se tbigħ, tiskambja, taqsam, jew b'xi mod ieħor tittrasferixxi kont affiljat. Trid tittikketta b'mod preċiż l-affiljat bħala organizzazzjoni jew bħala individwu. Jekk affiljazzjoni tkun ittikkettata ħażin bħala organizzazzjoni jew individwu, X tista' minnufih tneħħi l-affiljazzjoni għalkemm xorta tagħmel il-ħlas sa tmiem il-perjodu tal-fatturazzjoni tiegħek. Jekk jogħġbok ara l-Paġni tal-Għajnuna tagħna għal aktar informazzjoni.

d. Kontijiet Affiljati. Bħala kont affiljat, inti taqbel li tkun marbut mal-organizzazzjoni li stednitek. Għandek l-opportunità li tirrifjuta l-istedina ta' affiljazzjoni ta' organizzazzjoni. Meta taċċetta stedina ta' affiljazzjoni inti taqbel li tkun marbut bi kwalunkwe obbligu tal-organizzazzjoni tiegħek, inklużi, pereżempju, isimhom u l-materjali tal-kummerċjalizzazzjoni li jorbtu l-kontijiet tiegħek. Biex tneħħi affiljazzjoni int stess, trid tikkuntattja l-kont tal-organizzazzjoni tiegħek. Il-kont tal-organizzazzjoni tiegħek jista' jneħħi l-affiljazzjoni fi kwalunkwe ħin. X m'għandha l-ebda responsabbiltà, inkluż, pereżempju, b'rabta ma' affiljazzjonijiet żbaljati, jew għal kwalunkwe azzjoni jew imġiba ta' kwalunkwe kont affiljat. Jekk jogħġbok ara l-Paġni tal-Għajnuna tagħna għal aktar informazzjoni.

Meta titneħħa affiljazzjoni tal-kont, aħna minnufih inneħħu ċ-checkmark u u badge ta' affiljat għal dak il-kont għalkemm xorta tagħmel il-ħlas sa tmiem il-perjodu tal-fatturazzjoni tiegħek. Jekk jogħġbok ara l-Paġni tal-Għajnuna tagħna għal aktar informazzjoni.

Jekk jogħġbok innota li l-Kontijiet ta' Affiljazzjoni mhumiex karatteristika tal-livell Bażiku.

e. Kif Tieħu Ħsieb il-Kont Tiegħek. Meta tiffirma u tħallas għall-Aċċess Sħiħ jew Bażiku tal-Organizzazzjonijiet Verifikati billi tuża Stripe, il-proċessur tal-pagamenti ta' X, inti tista' tieħu ħsieb l-abbonament tal-Organizzazzjonijiet Verifikati tiegħek fuq Stripe, li jista' jiġi aċċessat permezz tal-websajt tal-Organizzazzjonijiet Verifikati billi tuża brawżer tal-internet ladarba tkun illoggjajt f'www.x.com. Għal aktar informazzjoni dwar kif tieħu ħsieb il-kont tal-Organizzazzjonijiet Verifikati tiegħek u l-abbonament tiegħek mal-Organizzazzjonijiet Verifikati, inti tista' tiċċekkja t-Termini tax-Xerrej kollha, Dwar l-Organizzazzjonijiet Verifikati u l-paġni tal-għajnuna tal-Organizzazzjonijiet Verifikati, u Ċentru tal-Għajnuna rigward l-għajnuna tas-Servizzi bi Ħlas.

f. Il-Proċess tal-Pagamenti & l-Ipprezzar. Il-prezz tal-abbonament tal-Organizzazzjonijiet Verifikati, kemm għal-livell ta' Aċċess Sħiħ kif ukoll għal-livell Bażiku, huwa stabbilit minn X. Jekk tixtri abbonament tal-Organizzazzjonijiet Verifikati, inti tagħmel dan billi tħallas it-tariffa tal-abbonament bil-quddiem fuq bażi rikorrenti. Meta tabbona biex taċċessa kont tal-Organizzazzjonijiet Verifikati, inti taqbel espressament li qed tawtorizza pagamenti rikorrenti, u li l-pagamenti jsiru bil-metodu tal-pagament li għażilt sakemm l-abbonament tal-Organizzazzjonijiet Verifikati applikabbli jiġi kkanċellat minnek jew minn X. L-informazzjoni dwar il-pagament tiegħek se tiġi pproċessata awtomatikament fil-bidu ta' kull perjodu tal-abbonament. Il-prezzijiet jistgħu jinbidlu minn żmien għal żmien. Ma hemm l-ebda ħlas lura jew kreditu għal kwalunkwe perjodu ta' abbonament parzjali, inkluż f'sitwazzjoni fejn ċerti karatteristiċi, benefiċċji u/jew servizzi jiġu mmodifikati jew imwaqqfa. IL-PJANIJIET TA' ABBONAMENT TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET IVVERIFIKATI JITĦALLSU MINN QABEL, MA JITĦALLSUX LURA (SAKEMM MA JKUNX IRREKWIŻIT MIL-LIĠI), U JIĠĠEDDU AWTOMATIKAMENT FL-AĦĦAR TA' KULL PERJODU TAL-ABBONAMENT SAKEMM L-ABBONAMENT MA JIĠIX IKKANĊELLAT WARA LI JITWETTQU L-PROĊEDURI TAL-KANĊELLAZZJONI T'HAWN TAĦT. X TISTA' MINNUFIH TIKKANĊELLA KWALUNKWE KONT JEW AFFILJAT MEQJUS LI JIKSER IT-TERMINI U L-POLITIKI TA' X MINGĦAJR ĦLAS LURA, SAL-PUNT PERMESS MIL-LIĠI.

3. Kif Tikkanċella l-Abbonament Tiegħek. Tista' tikkanċella l-abbonament tal-Organizzazzjonijiet Verifikati tiegħek, kemm għal-livell tal-Aċċess Sħiħ jew għal-livell Bażiku, fi kwalunkwe ħin. Inti tista' tikkanċella l-abbonament tiegħek tal-Organizzazzjonijiet Verifikati permezz ta' Stripe biss, u dan jista' jiġi aċċessat permezz tal-websajt tal-Organizzazzjonijiet Verifikati billi tuża brawżer tal-internet f'www.x.com. L-abbonament tiegħek jiġġedded awtomatikament sakemm ma tikkanċellax mill-inqas 24 siegħa qabel ma jintemm il-perjodu tal-abbonament tiegħek. Jekk tikkanċella l-abbonament tiegħek, l-abbonament tiegħek jibqa' attiv minn meta tikkanċella sa tmiem il-perjodu tal-abbonament attwali tiegħek. Ma tirċevix ħlas lura jew kreditu għal xi ġranet li jifdal fil-perjodu tal-abbonament attwali tiegħek, sakemm ma jkunx irrekwiżit mil-liġi. Barra minn hekk, it-Taqsima 4 t'hawn taħt hija applikabbli għall-utenti li jgħixu fi Stat Membru tal-UE jew fir-Renju Unit. Għal aktar informazzjoni dwar kif tikkanċella l-kont tal-Organizzazzjonijiet Verifikati tiegħek u l-abbonament tiegħek mal-Organizzazzjonijiet Verifikati, tista' tiċċekkja Dwar l-Organizzazzjonijiet Verifikati u l-paġni tal-għajnuna tal-Organizzazzjonijiet Verifikati, u Ċentru tal-Għajnuna tagħna rigward l-għajnuna tas-Servizzi bi Ħlas.

3.a 1Kif Tibdel il-Livelli. Aħna ma nappoġġjawx it-tibdil tal-abbonamenti bejn il-Livell ta' Aċċess Sħiħ u l-Livell Bażiku. Jekk tixtieq timxi minn livell għal ieħor, trid tikkanċella l-abbonament eżistenti tiegħek għal-livell attwali tiegħek u terġa' tabbona għal-livell li tixtieq li tuża minflok. 

4. Dritt tar-Rinunzja & Ħlasijiet Lura għall-Utenti li Jgħixu fl-UE jew fir-Renju Unit. Meta tixtri abbonament tal-Organizzazzjonijiet Verifikati, kemm għal-livell tal-Aċċess Sħiħ jew għal-livell Bażiku, inti taqbel espressament li l-abbonament se jibda minnufih fid-data tax-xiri tiegħek. Jekk inti konsumatur fi Stat Membru tal-UE jew fir-Renju Unit, inti taqbel li għandek erbatax-il (14-il) jum wara x-xiri tiegħek biex tirrinunzja l-kuntratt tiegħek tax-xiri għal kwalunkwe raġuni. Jekk xtrajt l-abbonament tiegħek tal-Organizzazzjonijiet Verifikati billi użajt Stripe, il-proċessur tal-pagamenti ta' X, inti tista' teżerċita d-dritt tar-rinunzja tiegħek billi ssegwi l-istruzzjonijiet dwar kif tikkanċella l-kuntratt tiegħek u titlob ħlas lura kif deskritt fil-paġna tal-għajnuna tal-Organizzazzjonijiet Verifikati.

5. L-Ebda Dritt tar-Rinunzja għall-Utenti li Jgħixu fit-Tajwan. 4Meta tixtri abbonament tal-Organizzazzjonijiet Verifikati, kemm għal-livell tal-Aċċess Sħiħ jew għal-livell Bażiku, inti taqbel espressament li l-abbonament tal-Organizzazzjonijiet Verifikati se jibda minnufih fid-data tax-xiri tiegħek u li s-servizzi online jitwettqu kompletament ladarba jinbdew. Jekk int konsumatur fit-Tajwan, inti taqbel li tista' tikkanċella l-abbonament tiegħek tal-Organizzazzjonijiet Verifikati skont it-Taqsima 3 t'hawn fuq, imma li inkella m'hemm l-ebda dritt li tirrinunzja l-abbonament tiegħek tal-Organizzazzjonijiet Verifikati u li ma jinħareġ l-ebda ħlas lura.

6. Ilmenti tal-Konsumaturi għall-Utenti li Jgħixu fl-Indoneżja. L-ilmenti jistgħu jintbagħtu mill-konsumaturi fl-Indoneżja lill-Ministeru tal-Kummerċ fid-https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Direttorat Ġenerali għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Konformità Kummerċjali (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministeru tal-Kummerċ tar-Repubblika tal-Indoneżja (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Is-Sistema Operattiva u Limitazzjonijiet Ġeografiċi. Organizzazzjonijiet Verifikati, u l-karatteristiċi u l-benefiċċji assoċjati, jistgħu jkunu kompatibbli biss ma' ċerti sistemi operattivi u f'ċerti lokazzjonijiet ġeografiċi (kif jinħarġu minn X minn żmien għal żmien), li jfisser li jekk tabbona mal-Organizzazzjonijiet Verifikati jista' ma jkollokx aċċess għall-karatteristiċi jew il-benefiċċji tal-Organizzazzjonijiet Verifikati waqt li taċċessa l-kont tiegħek ta' X permezz ta' sistema li bħalissa mhix approvata minn X jew f'lokazzjoni ġeografika fejn l-Organizzazzjonijiet Verifikati ma jiġux offruti. Barra minn hekk, il-karatteristiċi u l-benefiċċji tal-Organizzazzjonijiet Verifikati jistgħu jvarjaw skont is-sistema operattiva u/jew il-pajjiż.

8. ĊAĦDA TA' RESPONSABBILTÀ. INTI TIFHEM U TAQBEL LI S-SERVIZZ TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET VERIFIKATI HUWA PPROVDUT LILEK FUQ BAŻI "KIF INHU" U "KIF DISPONIBBLI". BĦALA EŻEMPJU BISS, IL-KARATTERISTIKA ĦASSAR TA' POST MHIX GARANTITA LI TAĦDEM KIF MAĦSUB U M'GĦANDHIEX TIĠI INVOKATA BĦALA MEKKANIŻMU BIEX TIPPREVJENI LI TIBGĦAT POST.

Arkivju tat-termini ta' qabel.