Vilkår for køb på X

goglobalwithtwitterbanner

 

Vilkår for køb på X

Gælder fra: 13. maj 2024

X giver dig adgang til visse funktioner mod betaling af et engangsgebyr eller løbende gebyr, alt efter hvad der er relevant for de pågældende funktioner (alene benævnt "betalt tjeneste" og tilsammen benævnt "betalte tjenester"). For eksempel betragtes X Premium (som defineret nedenfor) og Abonnementer hver især som en "betalt tjeneste". 

I det omfang du tilmelder dig og/eller bruger en betalt tjeneste, er din brug af de betalte tjenester og eventuelle tilknyttede transaktioner underlagt: (i) de vilkår og betingelser, der er angivet heri, herunder de gældende vilkår og betingelser for hver betalt tjeneste, du køber, hver som angivet nedenfor (samlet benævnt "vilkår for køb på X") og (ii) de relevante X's vilkår for anvendelse, X's privatlivspolitik, X's regler og politikker og alle politikker, der er indarbejdet deri (samlet benævnt "X's brugeraftale"). Vilkår for køb på X og førnævnte X's brugeraftale omtales i dette dokument samlet som "vilkårene". "X" henviser til den X-enhed, der leverer de betalte tjenester til dig.

Læs disse vilkår for køb på X omhyggeligt for at sikre, at du forstår de gældende vilkår, betingelser og undtagelser. HVIS DU BOR I USA, INDEHOLDER DISSE VILKÅR VIGTIGE OPLYSNINGER, DER GÆLDER FOR DIG OM LØSNING AF TVISTER GENNEM BINDENDE VOLDGIFT FREM FOR I RETTEN, HERUNDER ET AFKALD PÅ DIN RET TIL AT FREMSÆTTE KRAV SOM GRUPPESØGSMÅL OG RETTEN TIL AT FRAVÆLGE, OG EN BEGRÆNSNING AF DIN RET TIL AT FREMSÆTTE KRAV MOD X MERE END 1 ÅR EFTER, AT DE RELEVANTE HÆNDELSER FANDT STED, HVILKET PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER, HVIS DER OPSTÅR EN TVIST MED X. SE AFSNIT 6 UNDER ALMINDELIGE VILKÅR FOR AT FÅ NÆRMERE OPLYSNINGER OM DISSE BESTEMMELSER.

Accept. Ved at bruge eller tilgå en eller flere betalte tjenester fra X, indsende betaling i henhold hertil og/eller klikke på en knap for at foretage et engangskøb eller løbende abonnementsbetalinger for den betalte tjeneste, der leveres af X, accepterer du at være bundet af vilkårene. Hvis du ikke forstår vilkårene eller ikke accepterer en del af dem, må du ikke bruge eller få adgang til nogen betalte tjenester. Hvis du vil købe og bruge en betalt tjeneste, skal du: (i) være mindst 18 år gammel eller myndig iht. lovgivningen i den jurisdiktion, hvor du bor, eller (ii) have udtrykkeligt samtykke fra en forælder eller værge til at købe og bruge den betalte tjeneste. Hvis du er en forælder eller værge, og du tillader dit barn (eller et barn, som du er værge for) at købe eller bruge en betalt tjeneste, accepterer du, at vilkårene gælder for dig, at du vil overholde vilkårene, og at du er ansvarlig for barnets aktivitet på de betalte tjenester og for at sikre, at barnet også overholder vilkårene. Under alle omstændigheder skal du være mindst 13 år gammel for at bruge X-tjenesten som angivet i afsnittet "Hvem må bruge tjenesterne" i X's vilkår for anvendelse. Hvis du accepterer disse vilkår for køb på X og bruger de betalte tjenester på vegne af en virksomhed, organisation, myndighed eller anden juridisk enhed, erklærer og garanterer du, at du er autoriseret til at gøre det og har bemyndigelse til at binde en sådan enhed til disse vilkår for køb på X, i hvilket tilfælde ordene "dig" og "din" som brugt i disse vilkår for køb på X skal henvise til en sådan enhed.

Kontraherende X-enhed. Du indgår disse vilkår for køb på X med den enhed, der er ansvarlig for det område, hvor du bor, som angivet nedenfor. Denne enhed leverer de betalte tjenester til dig.

Din lokalitet

Det nordamerikanske kontinent (inklusive Hawaii) eller det sydamerikanske kontinent

Kontraherende enhed

X Corp., med kontor på adressen 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA

Din lokalitet

EU, EFTA-landene eller Storbritannien

Kontraherende enhed

Twitter International Unlimited Company, med hjemsted på adressen One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland

Din lokalitet

Ethvert land, der ikke er dækket af de to ovenstående lokaliteter, herunder Asien-Stillehavsområdet, Mellemøsten, Afrika eller Europa (undtagen EU-lande, EFTA-lande og Storbritannien)

Kontraherende enhed

Twitter Global LLC, med hjemsted på adressen 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, USA

 

Ændringer af vilkår, betalte tjenester og priser

1. Ændringer af vilkår. X kan fra tid til anden ændre disse vilkår for køb på X. Ændringerne vil ikke have tilbagevirkende kraft, og den seneste version af Vilkår for køb på X, der er tilgængelig på legal.x.com/purchaser-terms, vil regulere din brug af betalte tjenester og eventuelle tilsvarende transaktioner. Hvis vi ændrer eller reviderer disse vilkår, efter du har accepteret dem (f.eks. hvis disse vilkår ændres, efter du har købt et abonnement), giver vi dig besked på forhånd om væsentlige ændringer af disse vilkår. En sådan meddelelse kan gives elektronisk, herunder (og uden begrænsning) via en servicemeddelelse eller en e-mail til den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto. Ved fortsat at tilgå eller bruge betalingstjenesterne, efter at disse ændringer er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de ændrede vilkår for køb på X. Hvis du ikke accepterer at overholde disse eller fremtidige vilkår for køb på X, må du ikke bruge eller tilgå (eller fortsætte med at bruge eller tilgå) de betalte tjenester.

Vilkårene for køb på X er skrevet på engelsk, men er gjort tilgængelige på flere sprog via oversættelser. X bestræber sig på at gøre oversættelserne så nøjagtige som muligt i forhold til den originale engelske version. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser eller inkonsekvens har den engelsksprogede version af vilkårene for køb på X, forrang. Du anerkender, at engelsk skal være referencesproget til fortolkning og udfærdigelse af vilkårene i Vilkår for køb på X.

2. Ændringer af betalte tjenester. Vores betalte tjenester udvikler sig konstant. Som sådan kan betalte tjenester ændres fra tid til anden efter vores skøn. Vi kan stoppe (permanent eller midlertidigt) med at levere de betalte tjenester eller funktioner i de betalte tjenester til dig eller til brugere generelt med eller uden varsel. X er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, suspendering eller afbrydelse af de betalte tjenester. De specifikke vilkår og betingelser (inkluderet nedenfor) for den specifikke betalte tjeneste angiver, hvordan du kan opsige et abonnement eller, når det er relevant, søge om en refusion. 

3. Ændringer i priser. Priserne for betalte tjenester, inklusive løbende abonnementsgebyrer, kan ændres fra tid til anden. X giver et rimeligt varsel om enhver væsentlig ændring i prisen for betalte tjenester. For abonnementstjenester træder prisændringer i kraft ved starten af den næste abonnementsperiode efter datoen for prisændringen. Hvis du ikke er enig i en prisændring, har du ret til at afvise ændringen ved at opsige dit abonnement på den pågældende betalte tjeneste, inden prisændringen træder i kraft.

Betalingsbetingelser. X tilbyder forskellige betalingsmuligheder, der kan variere alt efter den betalte tjeneste, dit enhed og/eller operativsystem, din geografiske lokalitet eller andre faktorer. I det omfang de er tilgængelige (da X kan gøre forskellige købsmetoder tilgængelige fra tid til anden), kan disse betalingsmuligheder omfatte muligheden for at bruge funktionen "betaling i app", der tilbydes af Google eller Apple, eller at foretage en webbetaling via X's tredjepartsbetalingsbehandler, Stripe (www.stripe.com – herefter benævnt "Stripe"). Når du foretager en betaling, accepterer du udtrykkeligt: (i) at betale den angivne pris for den betalte tjeneste sammen med eventuelle yderligere beløb vedrørende gældende skatter, kreditkortgebyrer, bankgebyrer, udenlandske transaktionsgebyrer, valutagebyrer og valutaudsving; og (ii) at overholde relevante vilkår for anvendelse, privatlivspolitikker eller andre juridiske aftaler eller begrænsninger (inklusive yderligere aldersbegrænsninger) pålagt af Google, Apple eller Stripe (som X's tredjepartsbetalingsbehandler) i forbindelse med din brug af en given betalingsmetode (hvis du f.eks. vælger at foretage din betaling via Apples køb i appen-funktion, accepterer du at overholde alle relevante vilkår, krav og/eller begrænsninger, som Apple har indført). Alle private personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med din brug af betalte tjenester, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger afgivet i forbindelse med betaling, vil blive behandlet i overensstemmelse med X's privatlivspolitik. X kan dele dine betalingsoplysninger med betalingstjenesteudbydere for at behandle betalinger; forhindre, opdage og efterforske bedrageri eller andre forbudte aktiviteter; lette tvistbilæggelse såsom tilbageførsler eller tilbagebetalinger; og til andre formål i forbindelse med accept af kreditkort, betalingskort eller via ACH. Det er dit ansvar at sikre, at dine bank-, kreditkort-, betalingskort- og/eller andre betalingsoplysninger til enhver tid er opdaterede, fuldstændige og korrekte. Hvis du foretager en betaling for en betalt tjeneste, kan vi modtage oplysninger om din transaktion, såsom hvornår den blev foretaget, hvornår et abonnement er indstillet til at udløbe eller fornys automatisk, hvilken platform du foretog købet på og andre oplysninger. X er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller forsinkelser hos en betalingsbehandler, Apples App Store eller Google Play Butik, din bank, dit kreditkortselskab og/eller et betalingsnetværk. Se de enkelte vilkår og betingelser for betalt tjeneste nedenfor for betalingsbetingelser, der gælder for den pågældende betalte tjeneste, herunder hvordan abonnementsfornyelser håndteres og andre vigtige vilkår.

Anvendelse af X-brugeraftale, opsigelse, ingen refundering, flere X-konti og begrænsninger

1. X's brugeraftale gælder for dig. DU SKAL ALTID FØLGE OG OVERHOLDE X'S BRUGERAFTALE. X's brugeraftale gælder altid for din brug af X-tjenesten, inklusive de betalte tjenester og funktioner. Din manglende overholdelse af X's brugeraftale eller X's overbevisning om, at du ikke har fulgt og overholder X's brugeraftale, kan resultere i opsigelse af dine betalte tjenester. Enhver sådan opsigelse vil være et supplement til og uden begrænsning af enhver håndhævelseshandling, som X måtte tage imod dig iht. X's brugeraftale. I sådanne tilfælde kan du miste fordelene ved dine betalte tjenester, og du vil ikke være kvalificeret til refusion for de beløb, du har betalt (eller forudbetalt) for betalte tjenester.

2. Hvorfor X muligvis opsiger din adgang til betalte tjenester. X kan til enhver tid suspendere eller opsige din adgang til betalte tjenester eller ophøre med at levere hele eller dele af de betalte tjenester (uden ansvar) til dig af en eller ingen grund, herunder, men ikke begrænset til, en af følgende grunde:

a. X mener, efter eget skøn, at du har overtrådt vilkårene, eller at din brug af de betalte tjenester udgør en overtrædelse af gældende lovgivning;

b. X bliver anmodet om eller pålagt at gøre det af en kompetent domstol, tilsynsmyndighed eller retshåndhævende myndighed;

c. X har uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige problemer;

d. X mener, at du har overtrådt X's brugeraftale;

e. Du udgør en risiko eller mulig juridisk eksponering for X;

f. Din konto bør fjernes pga. ulovlig adfærd;

g. Din konto bør fjernes pga. længere tids inaktivitet; eller

h. Vores levering af de betalte tjenester (helt eller delvist) til dig er ikke længere kommercielt rentabel (efter X's eget skøn).

3. Alle transaktioner er endelige. Alle betalinger for betalte tjenester er endelige og kan ikke refunderes eller ombyttes, medmindre det kræves iht. gældende lovgivning. Vi giver ingen garanti med hensyn til karakteren, kvaliteten eller værdien af en betalt tjeneste eller tilgængeligheden eller leveringen heraf. Der gives ikke refusion eller kredit for ubrugte eller delvist brugte betalte tjenester (f.eks. en delvist brugt abonnementsperiode). 

4. Betalte tjenester kan ikke overføres mellem X-konti. Hvert køb af en betalt tjeneste gælder for en enkelt X-konto, hvilket betyder, at dit køb udelukkende gælder for den konto, du brugte, da du købte den betalte tjeneste, og ikke gælder for andre konti, som du muligvis har adgang til eller kontrol over. Hvis du har eller kontrollerer flere konti, og du ønsker adgang til betalte tjenester på hver konto, skal du købe den betalte tjeneste på hver konto individuelt.

5. Begrænsninger og forpligtelser

a. Du må kun købe og bruge en betalt tjeneste, hvis du har lovlig tilladelse til at bruge den betalte tjeneste i dit land, og du bor i et land, der understøttes af X for den pågældende betalte tjeneste. X kan efter eget skøn begrænse muligheden for at få adgang til eller købe en betalt tjeneste i visse lande. X forbeholder sig retten til at ændre listen over understøttede lande fra tid til anden.

b. Vi forbeholder os retten til at afvise transaktioner for betalte tjenester eller til at opsige eller afbryde salget eller brugen af en betalt tjeneste efter vores eget skøn. 

c. Du må ikke give andre lov til at bruge din X-konto til at få adgang til en betalt tjeneste, som den pågældende person ikke har bestilt.

d. Du må ikke købe eller bruge en betalt tjeneste, hvis du er en person, som amerikanske borgere ikke må handle med iht. økonomiske sanktioner, herunder, uden begrænsning, sanktioner administreret af det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver eller en anden relevant sanktionsmyndighed ("forbudt person"). Dette omfatter, uden begrænsning, personer, der befinder sig i eller er statsborgere i følgende lande og områder: Cuba, Iran, Krim-regionen i Ukraine, Nordkorea og Syrien. Du erklærer og garanterer, at du ikke er en forbudt person.

e. DU ERKLÆRER, AT DU KUN VIL BRUGE DE BETALTE TJENESTER TIL LOVLIGE FORMÅL OG KUN I OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅRENE.

Skatter og afgifter. Du er ansvarlig for og accepterer at betale alle gældende skatter, afgifter, tariffer og gebyrer i forbindelse med køb af betalte tjenester, inklusive dem, der skal betales til enten X eller en tredjepartsbetalingsbehandler. Disse skatter kan omfatte, men er ikke begrænset til moms, kildeskat og andre gældende afgifter. Afhængigt af din lokalitet kan X være ansvarlig for at indhente og indberette oplysninger relateret til transaktionsafgifter, der opstår ved dit køb af betalte tjenester. Du giver X tilladelse til at give dine konto- og personlige oplysninger til relevante skattemyndigheder for at opfylde vores skatteopkrævnings- og indberetningsforpligtelser.

 

Almindelige vilkår

1. Kontaktoplysninger. Hvis du har spørgsmål om de betalte tjenester eller disse vilkår, kan du tjekke X's hjælpecenter for betalte tjenester for at få flere oplysninger. Hvis du allerede har købt en betalt tjeneste, kan du også kontakte os via supportlinket, der findes i navigationsmenuen på din X-konto under betalings- eller abonnementsindstillingerne. Hvis du har yderligere spørgsmål, så kan du kontakte os her ved at bruge formularen "Hjælp til betalte funktioner".

2. ANSVARSFRASKRIVELSER. I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT AF GÆLDENDE LOV, ER DIN ADGANG TIL OG BRUG AF DE BETALTE TJENESTER PÅ EGEN RISIKO. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DE BETALTE TJENESTER LEVERES TIL DIG "SOM DE ER" OG "SOM DE ER TILGÆNGELIGE". X FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. X GIVER INGEN GARANTI ELLER ERKLÆRING OG FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR OG ANSVAR FOR: (I) DE BETALTE TJENESTERS FULDSTÆNDIGHED, KORREKTHED, TILGÆNGELIGHED, RETTIDIGHED, SIKKERHED ELLER PÅLIDELIGHED; OG (II) HVORVIDT DE BETALTE TJENESTER VIL OPFYLDE DINE KRAV ELLER VÆRE TILGÆNGELIGE PÅ ET UAFBRUDT, SIKKERT ELLER FEJLFRIT GRUNDLAG. DU ER ANSVARLIG FOR DIN BRUG AF X-TJENESTEN, HERUNDER DE BETALTE TJENESTER OG ETHVERT INDHOLD, DU LEVERER.

3. ANSVARSBEGRÆNSNING. I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, ER X-ENHEDERNE IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER STRAFSKADER ELLER TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER TAB AF DATA, BRUG, GOODWILL ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, SOM FØLGE AF (i) DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT TILGÅ ELLER BRUGE DE BETALTE TJENESTER; (ii) ENHVER ADFÆRD ELLER ETHVERT INDHOLD FRA EN TREDJEPART, DER ER POSTET VIA DE BETALTE TJENESTER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER ÆREKRÆNKENDE, STØDENDE ELLER ULOVLIG ADFÆRD FRA ANDRE BRUGERE ELLER TREDJEPARTER; (iii) ETHVERT INDHOLD OPNÅET FRA DE BETALTE TJENESTER; ELLER (iv) UAUTORISERET ADGANG, BRUG ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER INDHOLD. FOR AT UNDGÅ TVIVL, ER DEFINITIONEN AF BETALTE TJENESTER BEGRÆNSET TIL DE FUNKTIONER, DER UDBYDES AF X, OG INKLUDERER IKKE NOGET INDHOLD, DU FÅR ADGANG TIL OG/ELLER INTERAGERER MED, VED BRUG AF DISSE FUNKTIONER. X-ENHEDERNES SAMLEDE ANSVAR MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE ET STØRRE BELØB END ET HUNDREDE AMERIKANSKE DOLLARS (100,00 USD) ELLER DET BELØB, DU EVENTUELT HAR BETALT X I DE SENESTE SEKS MÅNEDER FOR DE BETALTE TJENESTER, DER GIVER ANLEDNING TIL KRAVET. BEGRÆNSNINGERNE I DETTE UNDERAFSNIT GÆLDER FOR ETHVERT TEORETISK ANSVAR, UANSET OM DET ER BASERET PÅ GARANTI, AFTALE, LOV, ERSTATNING (HERUNDER UAGTSOMHED) ELLER ANDET, OG UANSET OM X-ENHEDERNE ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE, OG SELV HVIS ET RETSMIDDEL, DER ER BESKREVET HERI, VISER SIG IKKE AT HAVE OPFYLDT SIT VÆSENTLIGE FORMÅL. "X-ENHEDERNE" HENVISER TIL X, DETS MODERSELSKABER, TILKNYTTEDE SELSKABER, RELATEREDE VIRKSOMHEDER, LEDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, REPRÆSENTANTER, PARTNERE OG LICENSGIVERE.

GÆLDENDE LOV I DIN JURISDIKTION TILLADER MULIGVIS IKKE VISSE ANSVARSBEGRÆNSNINGER. I DET OMFANG DET KRÆVES AF GÆLDENDE LOV I DIN JURISDIKTION, BEGRÆNSER OVENSTÅENDE IKKE X-ENHEDERNES ANSVAR FOR BEDRAGERI, SVIGAGTIG VILDLEDNING, DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF VORES UAGTSOMHED, GROVE UAGTSOMHED OG/ELLER FORSÆTLIGE ADFÆRD. I DET OMFANG, DET ER TILLADT IHT. GÆLDENDE LOV, ER X-ENHEDERNES MAKSIMALE SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES, BEGRÆNSET TIL ET HUNDREDE AMERIKANSKE DOLLARS (100,00 USD).

4. Meddelelse vedrørende Apple. I det omfang du har købt de betalte tjenester eller bruger eller får adgang til de betalte tjenester på en iOS-enhed, anerkender og accepterer du desuden vilkårene i dette afsnit. Du anerkender, at vilkårene kun er mellem dig og os, ikke Apple, og Apple er ikke ansvarlig for de betalte tjenester og indholdet deri. Apple har ingen som helst forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til de betalte tjenester. I tilfælde af, at de betalte tjenester ikke overholder en gældende garanti, kan du underrette Apple, og Apple vil refundere enhver gældende købspris for de betalte tjenester til dig; og i det maksimale omfang, det er tilladt iht. gældende lov, har Apple ingen anden garantiforpligtelse overhovedet med hensyn til de betalte tjenester. Apple er ikke ansvarlig for at behandle eventuelle krav fra dig eller nogen tredjepart i forbindelse med de betalte tjenester eller din besiddelse og/eller brug af de betalte tjenester, herunder, men ikke begrænset til: (i) krav om produktansvar; (ii) enhver påstand om, at de betalte tjenester ikke er i overensstemmelse med gældende lov- eller reguleringskrav; og (iii) krav, der opstår iht. forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Apple er ikke ansvarlig for undersøgelse, forsvar, forlig og opfyldelse af krav fra en tredjepart om, at de betalte tjenester og/eller din besiddelse og brug af mobilapplikationen krænker den pågældende tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder. Du accepterer at overholde eventuelle gældende tredjepartsvilkår, når du bruger de betalte tjenester. Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsbegunstigede af vilkårene, og efter din accept af vilkårene har Apple ret (og vil blive anset for at have accepteret retten) til at håndhæve vilkårene over for dig som tredjepartsbegunstiget af vilkårene. Du erklærer og garanterer hermed, at (i) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt en amerikansk regerings embargo, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et "terrorstøttende" land; og (ii) du ikke er opført på nogen amerikanske regerings liste over forbudte eller restriktionsramte parter.

5. Konflikt. I tilfælde af en konflikt mellem bestemmelserne i disse vilkår for køb på X og X's brugeraftale, har bestemmelserne i disse vilkår for køb på X forrang med hensyn til din brug af en betalt tjeneste.

 

6. AFTALE OM TVISTBILÆGGELSE – BINDENDE VOLDGIFT OG AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL

DETTE AFSNIT GÆLDER KUN FOR DIG, HVIS DU BOR I USA. LÆS DETTE AFSNIT GRUNDIGT – DET KAN HAVE STOR BETYDNING FOR DINE JURIDISKE RETTIGHEDER, HERUNDER DIN RET TIL AT ANLÆGGE SAG VED EN DOMSTOL.

a. Generelt. Følgende bestemmelser er vigtige med hensyn til aftalen mellem dig og X vedrørende X's funktioner eller produkter, der er beskrevet i disse vilkår. I henhold til bestemmelserne nedenfor, herunder undtagelser angivet i dette afsnit 6, er du og X enige om, at alle tvister, krav eller kontroverser, der opstår som følge af eller relateret til disse vilkår, markedsføringen af betalte tjenester og/eller din deltagelse i de betalte tjenester (individuelt benævnt "tvist" og i flertal "tvister"), skal afgøres ved voldgift. 

b. Indledende tvistbilæggelse. De fleste tvister mellem dig og os kan løses uformelt. Hvis du allerede har købt en betalt tjeneste, er vores supportteam tilgængeligt via supportlinket, der findes i navigationsmenuen på din X-konto under betalings- eller abonnementsindstillingerne for at løse eventuelle bekymringer, du måtte have vedrørende de betalte tjenester. Når du kontakter os, bedes du give en kort beskrivelse af karakteren af og grundlaget for dine bekymringer, dine kontaktoplysninger og den specifikke afhjælpning, du søger. Parterne skal gøre deres bedste gennem denne støtteproces for at bilægge enhver tvist. Du og vi er enige om, at deltagelse i god tro i denne uformelle proces er påkrævet og skal gennemføres som angivet ovenfor, før en af parterne kan indlede en voldgift vedrørende en tvist.

c. BINDENDE VOLDGIFT. Hvis vi ikke kan nå frem til en løsning med dig vedrørende en tvist inden for en periode på tredive (30) dage fra det tidspunkt, hvor en uformel tvistbilæggelse påbegyndes iht. bestemmelsen om indledende tvistbilæggelse ovenfor, kan enten du eller vi indlede en bindende voldgift, som vil være det eneste middel til at løse enhver tvist, underlagt de vilkår, der er angivet nedenfor, og med undtagelse af krav, der er anlagt ved en småsagsdomstol, eller medmindre du fravælger det. Specifikt skal alle tvister løses endeligt udelukkende gennem bindende voldgift administreret af American Arbitration Association ("AAA") i San Francisco, Californien, USA, og gennem en enkelt gensidigt aftalt voldgiftsmand i overensstemmelse med bestemmelserne i AAA's regler for forbrugervoldgift, der findes på www.adr.org eller ved at ringe til AAA på 1.800.778.7879. DU OG X GIVER HERMED UDTRYKKELIGT AFKALD PÅ RETTEN TIL EN RETSSAG MED NÆVNINGE ELLER DOMMER.

Voldgiftsmanden, og ikke nogen føderal, statslig eller lokal domstol eller myndighed, har enekompetence til at løse enhver tvist, herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav om, at alle eller dele af disse vilkår for køb på X er ugyldige eller kan opsiges, eller om en tvist er underlagt voldgift. Voldgiftsmanden er bemyndiget til at give enhver form for afhjælpning, der ville være tilgængelig ved en domstol iht. lov eller rimelighed, forudsat at en sådan afhjælpning (herunder påbud) er begrænset til dine individuelle omstændigheder. Uanset kravene i denne voldgiftsbestemmelse kan du, hvis tvisten involverer et krav om offentligt påbud, vælge at udskille dette krav fra voldgiftssagen og indbringe det for en domstol med passende jurisdiktion. Voldgiftsmandens kendelse skal være skriftlig og bindende for parterne og kan indgå som en dom fra enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

DU HAR ET ÅR TIL AT ANLÆGGE SAG MOD X, MEDMINDRE DU FRAVÆLGER DET. Du skal fremsætte ethvert krav mod X inden for ét (1) år efter den dato, hvor kravet opstod, medmindre gældende lov bestemmer, at den normale forældelsesfrist for det pågældende krav ikke kan forkortes ved aftale. Hvis du ikke fremsætter et krav inden for denne periode, giver du i videst muligt omfang ifølge loven afkald på alle rettigheder, du har til et sådant krav, og X har ikke noget ansvar i forbindelse med et sådant krav.

d. Proces og omkostninger. Hvis du vil starte en voldgiftssag, kan du få instruktioner her: https://adr.org/Support. X betaler startgebyret på 200 USD og voldgiftsomkostningerne i det omfang, det er påkrævet og defineret i AAA's regler for forbrugervoldgift, men ikke med et større beløb end det, der er angivet i denne bestemmelse. Hvis voldgiftsmanden imidlertid fastslår, at kravene blev indsendt med henblik på chikane eller var åbenlyst useriøse, kan voldgiftsmanden omfordele sine vederlag og administrative gebyrer, herunder indgivelses- og høringsgebyrer, som angivet i AAA's regler for forbrugervoldgift. Voldgiftsreglerne giver dig også mulighed for at få dækket advokatsalærer i visse tilfælde. Parterne forstår, at uden denne obligatoriske bestemmelse ville de have ret til at anlægge sag ved en domstol og at få en nævningesag. De forstår endvidere, at omkostningerne ved voldgift i nogle tilfælde kan overstige omkostningerne ved en retssag, og at retten til bevisførelse kan være mere begrænset ved voldgift end ved en domstol.

e. Sted. Voldgiften vil udelukkende finde sted på grundlag af dokumenter, eller du kan vælge at gennemføre sagen via telefon, video eller personligt fremmøde. Ved personlig voldgift vil sagen blive behandlet i den by eller det amt, hvor du bor, eller, hvis du ikke bor i USA, i staten Californien, San Francisco amt. 

f. Afkald på gruppesøgsmål. DU OG VI ACCEPTERER ENDVIDERE, AT EVENTUELLE KRAV KUN KAN FREMSÆTTES I VORES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE PÅ VEGNE AF ELLER SOM EN DEL AF ET GRUPPESØGSMÅL ELLER ANDET REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL. PARTERNE GIVER UDTRYKKELIGT AFKALD PÅ DERES RET TIL AT ANLÆGGE ET GRUPPESØGSMÅL ELLER SØGE ERSTATNING PÅ GRUPPEBASIS. Medmindre du og vi begge accepterer det skriftligt, må voldgiftsmanden ikke sammenlægge sager eller mere end én persons krav og må ikke på anden måde forestå nogen form for repræsentativ proces eller gruppesag.

g. Individualitet. Hvis det fastslås, at en del af denne aftale om tvistbilæggelse ikke kan håndhæves med hensyn til et bestemt krav om erstatning eller afhjælpning (såsom påbud), skal dette krav eller afhjælpning (og kun dette krav eller afhjælpning) udskilles og indbringes for en domstol med den rette jurisdiktion, og alle andre krav skal afgøres ved voldgift.

h. Undtagelse – retssager om krav ved småkravsdomstolen. Uanset parternes beslutning om at løse alle tvister gennem voldgift, kan hver part søge erstatning ved en småkravsdomstol for tvister eller krav inden for rammerne af denne domstols jurisdiktion.

i. 30 dages ret til at fravælge. Hvis du ønsker at fravælge og ikke være bundet af disse voldgiftsbestemmelser som beskrevet ovenfor, kan du sende en skriftlig meddelelse om din beslutning om at fravælge til følgende adresse:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Hvis du allerede har købt en betalt tjeneste, kan du også indsende din fravalgsmeddelelse via supportlinket, der er tilgængeligt i navigationsmenuen på din X-konto under betalings- eller abonnementsindstillingerne. 

Din skriftlige meddelelse skal indeholde dit navn, X-kontonavn, den e-mailadresse eller det telefonnummer, der er knyttet til dit kontonavn og en klar erklæring om, at du ikke ønsker at løse tvister sammen med X.

Meddelelsen skal sendes inden for 30 dage efter din første betaling af en betalt tjeneste, ellers er du forpligtet til at lade tvister afgøre ved voldgift i overensstemmelse med vilkårene i disse bestemmelser. Din beslutning om at fravælge denne voldgiftsbestemmelse vil ikke have nogen negativ indvirkning på dit forhold til X eller leveringen af funktioner eller tjenester til dig fra X. Hvis du fravælger disse bestemmelser, vil X heller ikke være bundet af dem.

j. Ændringer af dette afsnit. Vi giver 60 dages varsel om enhver væsentlig ændring af denne aftale om tvistbilæggelse. Ændringer træder i kraft på den 60. dag og gælder kun fremadrettet for eventuelle krav, der opstår efter den 60. dag.

k. Lovvalg. DISSE VILKÅR BESKRIVER EN TRANSAKTION I HANDEL MELLEM DELSTATER. DEN FØDERALE VOLDGIFTSLOV OG FORTOLKENDE RETSPRAKSIS REGULERER FORTOLKNINGEN OG HÅNDHÆVELSEN AF DISSE VOLDGIFTSBESTEMMELSER UDEN HENSYN TIL DELSTATSLOVGIVNING. I det omfang en delstats materielle lovgivning gælder for en tvist, gælder lovgivningen i staten Californien uden hensyntagen til bestemmelserne om lovkonflikter.

l. Overlevelse. Denne aftale om tvistbilæggelse gælder også efter afslutningen af forholdet mellem dig og X, herunder opsigelse af eller afmelding fra tjenester eller kommunikation leveret af X.

7. Anvendelig ret.

a. Hvis du bor i USA, er disse vilkår underlagt lovene i staten Californien, og enhver tvist, der opstår mellem dig og X, er underlagt afsnit 6 ovenfor (Aftale om tvistbilæggelse – bindende voldgift og afkald på gruppesøgsmål).

b. Hvis du bor i en EU-medlemsstat, en EFTA-stat eller Storbritannien, gælder de obligatoriske love i dit bopælsland, og retssager kan anlægges ved relevante domstole iht. og under lovgivningen i dit bopælsland. 

c. Hvis du bor uden for USA, en EU-medlemsstat, en EFTA-stat eller Storbritannien, vil disse vilkår være underlagt lovene i staten Californien.

 

Vilkår og betingelser for X Premium

Ved at deltage i X-tjenesten med løbende abonnement ("X Premium"), accepterer du, at din deltagelse styres af og er underlagt vilkårene, herunder følgende vilkår og betingelser for X Premium:

1. Beskrivelse af X Premium. X Premium er en X-tjeneste med løbende abonnement, der giver adgang til visse funktioner, fordele og/eller tjenester, som beskrevet her. Dit abonnement på X Premium fornyes automatisk, indtil det opsiges i overensstemmelse med vilkårene, herunder disse vilkår og betingelser for X Premium.    

a. X Premium-niveauer. X Premium-abonnenter kan vælge mellem flere niveauer. Hvert niveau giver adgang til forskellige funktioner og har forskellige priser. Der findes både årlige og månedlige priser for hvert niveau. Nogle funktioner kræver muligvis, at kontoen er verificeret og har et flueben, der vises offentligt på kontoens profil. Der findes specifikke oplysninger om niveauerne i vores hjælpecenter.    

2. Tilmelding og administration af din konto, betalingsproces og priser, automatisk fornyelse.

a. Tilmelding. Du skal være logget ind på din X-konto for at tilmelde dig X Premium. Når du tilmelder dig X Premium, kan du tilmelde dig og betale via: (i) Apples køb i appen (hvis du tilmelder dig med en iOS-baseret enhed), (ii) Googles køb i appen (hvis du tilmelder dig med en Android-baseret enhed), eller (iii) via Stripe, X's tredjepartsbetalingspartner (hvis du tilmelder dig med en webbrowser på www.x.com). 

b. Administration af din konto. Den metode, du bruger til at tilmelde dig og betale for dit X Premium-abonnement, bestemmer, hvordan du skal administrere din konto. Hvis du tilmeldte dig og betalte for X Premium via Apples køb i appen, kan du administrere dit abonnement via Apple App Store. Hvis du har tilmeldt dig og betalt for X Premium via Googles køb i appen, kan du administrere dit abonnement via Google Play Butik. Hvis du har tilmeldt dig og betalt for X Premium via Stripe, X's betalingsbehandler, kan du administrere dit abonnement på Stripe, som du kan få adgang til via X's hjemmeside i dine X Premium-indstillinger, når du er logget ind på www.x.com. For mere information om administration af din X Premium-konto og dit abonnement på X Premium, kan du tjekke siden Om X Premium og Hjælp til X Premium og vores hjælpecenter om support til betalte tjenester.

c. Betalingsproces og priser. Prisen på et X Premium-abonnement er fastsat af X. Køber du et X Premium-abonnement, gør du det ved at betale et abonnementsgebyr forud på en fast basis. Når du abonnerer på X Premium, accepterer du udtrykkeligt, at du godkender løbende betalinger, og at betalinger vil blive foretaget med den betalingsmetode, du har valgt, indtil det relevante X Premium-abonnement opsiges af dig eller af X. Dine betalingsoplysninger vil automatisk blive behandlet i starten af hver abonnementsperiode. Behandlingsdatoer for mobilfornyelse kan variere med op til 3 dage. Hvis dine betalingsoplysninger afvises, skal du angive nye betalingsoplysninger for dit X Premium-abonnement, ellers bliver dit abonnement opsagt. Hvis du angiver nye betalingsoplysninger, og din betalingskonto bliver debiteret, vil din nye X Premium-abonnementsperiode være baseret på den oprindelige fornyelsesdato og ikke den dato, hvor den vellykkede debitering fandt sted. Der er ingen refusioner eller kreditter for delvise abonnementsperioder, inklusive i en situation, hvor visse funktioner, fordele og/eller tjenester er blevet ændret eller ophører. ABONNEMENTSPLANER ER FORUDBETALTE, KAN IKKE REFUNDERES (MEDMINDRE LOVEN KRÆVER DET) OG FORNYES AUTOMATISK VED UDGANGEN AF HVER ABONNEMENTSPERIODE, MEDMINDRE ABONNEMENTET OPSIGES IHT. NEDENSTÅENDE OPSIGELSESPROCEDURER.

d. Opgradering eller nedgradering. Opgradering og nedgradering understøttes i øjeblikket kun på iOS, Android og internettet.

Hvis du opgraderer til et højere prisniveau på iOS, vil du modtage en delvis, forholdsmæssig tilbagebetaling for resten af dit tidligere abonnement, hvis du skifter niveau fra den platform, hvor du tidligere abonnerede, dvs. iOS. Hvis du nedgraderer til et andet niveau, fortsætter dit abonnement og de tilknyttede funktioner indtil udgangen af den aktuelle faktureringsperiode, hvorefter du skifter til det nye abonnementsniveau. Ved nedgradering vil du ikke modtage refusion for nogen del af dit tidligere abonnement, medmindre det er påkrævet ved lov. Når du nedgraderer, vil du blive opkrævet for prisen på det nye niveau fra slutningen af din nuværende faktureringsperiode.

Hvis du opgraderer til et højere prisniveau på internettet, vil den resterende del af dit tidligere abonnement blive krediteret din konto og automatisk blive anvendt til fremtidige betalinger, hvis du skifter niveau fra den platform, hvor du tidligere var abonnent, dvs. internettet. Dit nye abonnement starter med det samme. Hvis du nedgraderer til et andet niveau, skifter dit nuværende abonnement og de tilknyttede funktioner til det nye abonnementsniveau med det samme. Du modtager ikke refusion for nogen del af dit tidligere abonnement, medmindre det er påkrævet ved lov. Du vil også blive opkrævet for prisen på det nye niveau med det samme.

På Android i Google Play Store: Hvis du opgraderer til et højere prisniveau fra den platform, hvor du tidligere abonnerede (dvs. Android var den platform), starter abonnementet med det nye produkt med det samme, når du har betalt den nye pris. Den resterende tid vil blive beregnet forholdsmæssigt og krediteret dig. Hvis du nedgraderer til et andet niveau, starter dit abonnement med det nye produkt med det samme, og den næste faktureringsdato vil blive udsat i forhold til den værdi, der er tilbage på det tidligere niveau, hvilket giver dig en kredit for den værdi, du ville have haft under den dyrere plan.

 

3. Opsigelse af dit abonnement. Du kan til enhver tid opsige dit X Premium-abonnement. Hvis du har købt dit X Premium-abonnement via Apples køb i appen, kan du kun opsige dit abonnement via Apple App Store, som du kan få adgang til i dine X Premium-indstillinger, når du er logget ind i X iOS-appen. Hvis du har købt dit X Premium-abonnement via Googles køb i appen, kan du kun opsige dit abonnement via Google Play Butik, som du kan få adgang til i dine X Premium-indstillinger, når du er logget ind i X til Android-appen. Hvis du har købt et X Premium-abonnement via Stripe, X's betalingsbehandler, kan du kun opsige dit abonnement via Stripe, som du kan få adgang til via X's websted i dine X Premium-indstillinger, når du er logget ind på www.x.com. Uanset hvordan dit abonnement blev købt, fornyes dit abonnement automatisk, medmindre du opsiger det mindst 24 timer før din abonnementsperiode udløber. Hvis du opsiger dit abonnement, forbliver dit abonnement aktivt fra det tidspunkt, du opsiger, og indtil udgangen af din nuværende abonnementsperiode. Du vil ikke modtage en refusion eller kredit for de resterende dage i din nuværende abonnementsperiode, medmindre loven kræver det. Derudover gælder afsnit 4 nedenfor for brugere, der bor i en EU-medlemsstat eller Storbritannien. For mere information om opsigelse af din X Premium-konto og dit abonnement på X Premium, kan du tjekke siden Om X Premium og Hjælp til X Premium og vores hjælpecenter om support til betalte tjenester.

4. Fortrydelsesret og refusion for brugere, der bor i EU eller Storbritannien. Når du køber et X Premium-abonnement, accepterer du udtrykkeligt, at abonnementet begynder med det samme på købsdatoen. Hvis du er forbruger i en EU-medlemsstat eller Storbritannien, accepterer du, at du har fjorten (14) dage efter dit køb til at fortryde købsaftalen uanset årsag. Hvis du har købt dit X Premium-abonnement via Apples eller Googles køb i appen, skal du give Apple eller Google direkte besked, hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret i overensstemmelse med Apples eller Googles refusionspolitik. Enhver og alle sådanne refusioner håndteres af henholdsvis Apple eller Google, ikke X, og er underlagt Apples eller Googles refusionspolitikker. Du kan læse instruktionerne til opsigelse af aftalen og anmode om en refusion direkte fra henholdsvis Apple eller Google på siden Hjælp til X Premium. Hvis du har købt dit X Premium-abonnement via Stripe, X's betalingsbehandler, kan du gøre brug af din fortrydelsesret ved at følge instruktionerne for opsigelse af din aftale og anmodning om refusion som beskrevet på siden Hjælp til X Premium.

5. Ingen fortrydelsesret for brugere, der bor i Taiwan. Når du køber et X Premium-abonnement, accepterer du udtrykkeligt, at X Premium-abonnementet begynder med det samme på købsdatoen, og at onlinetjenesterne er leveret fuldt ud, når de er påbegyndt. Hvis du er en forbruger i Taiwan, accepterer du, at du kan opsige dit X Premium-abonnement i overensstemmelse med afsnit 3 ovenfor, men at der ellers ikke er nogen ret til at opsige dit X Premium-abonnement, og at der ikke vil blive udstedt en refusion.

6. Forbrugerklager for brugere, der bor i Indonesien. Klager kan indsendes af forbrugere i Indonesien til handelsministeriet på https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Generaldirektoratet for forbrugerbeskyttelse og overholdelse af handelsregler (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Republikken Indonesiens handelsministerium (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Top-artikler

a. Top-artikler. X Premium kan inkludere en "Top-artikler"-funktion, som giver dig en liste med artikler og URL'er (med tilhørende posts) til artikler, der for nylig er delt flest gange af personer, du følger på X, eller de artikler, der for nylig er delt flest gange af personer, du følger, og personer, de følger. Artiklerne er udvalgt fra de X-konti, som du har valgt at følge og/eller de konti, de følger. Lister med top-artikler inkluderer muligvis ikke artikler fra alle udgivere. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne funktion, hvordan konti og artikler udvælges til at indgå i listerne over top-artikler, og hvordan artikler og posts ordnes, kan du besøge hjælpecenteret for top-artikler

b. ANSVARSFRASKRIVELSE. Du forstår, at X ikke støtter, erklærer eller garanterer fuldstændigheden, sandheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af noget indhold eller nogen kommunikation, der er postet via funktionen Top-artikler, eller støtter nogen meninger, der er udtrykt deri. X er ikke ansvarlig for noget indhold i eller tilgået i en artikel. Sådant indhold er udelukkende udgiverens ansvar. Vi overvåger eller kontrollerer ikke indhold, der er postet på tredjepartswebsteder, og vi kan ikke tage ansvar for sådant indhold, der vises til dig gennem funktionen Top-artikler.

8. X Premium Labs. X Premium kan inkludere en "X Premium Labs"-funktion. X Premium Labs giver X Premium-abonnenter tidlig adgang til funktioner ("X Premium Labs-funktioner"), som X stadig er i gang med at udvikle og teste for potentiel tilføjelse til X-tjenesten eller en af de betalte tjenester. X giver ingen erklæringer eller garantier for, at X Premium Labs-funktionerne vil fungere efter hensigten eller som beskrevet, og X har intet ansvar for nogen skade, der opstår som følge af eller i forbindelse med en X Premium Labs-funktion. X fremsætter ingen erklæringer om antallet eller typen af X Premium Labs-funktioner, der vil være tilgængelige for X Premium-abonnenter på et givet tidspunkt, og forbeholder sig ret til efter eget skøn og uden varsel at tilføje eller fjerne X Premium Labs-funktioner til enhver tid. X forbeholder sig ret til at tilbagekalde eller på anden måde begrænse din adgang til en X Premium Labs-funktion (uden ansvar) til enhver tid, hvor X efter eget skøn mener, at du har misbrugt funktionen eller på anden måde har brugt funktionen på en uacceptabel eller utilsigtet måde. I forbindelse med X Premium Labs-programmet kan du komme med kommentarer til X vedrørende din evaluering og brug af en X Premium Labs-funktion ("feedback"). Du accepterer, at X og dets repræsentanter frit kan kopiere, ændre, skabe afledte værker af, vise offentligt, videregive, distribuere, licensere og underlicensere, inkorporere og på anden måde bruge feedbacken, herunder afledte værker heraf, til alle kommercielle og ikke-kommercielle formål uden forventning om betaling eller tilskrivning af nogen art fra eller til dig. 

9. Kampagner. Nogle gange kan X tilbyde særlige kampagner eller gratis prøveperioder (en "kampagne") for X Premium. Medmindre andet specifikt er angivet, gælder disse vilkår for sådanne kampagner. Eventuelle yderligere vilkår til disse vilkår vil blive oplyst ved tilmelding eller i andre meddelelser, der gøres tilgængelige for dig før tilmelding. Der kan gælde begrænsninger for tilgængeligheden af kampagner. Visse funktioner og fordele ved det fulde X Premium-abonnement er muligvis ikke tilgængelige eller kan være begrænset i kampagneperioden. Du er alene ansvarlig for at gennemgå eventuelle yderligere vilkår for din brug af en kampagne. Ved slutningen af kampagneperioden fornyes dit X Premium-abonnement automatisk, og du vil blive opkrævet abonnementsgebyret (som angivet ved tilmeldingen) på løbende basis. FOR AT UNDGÅ GEBYRER EFTER EN KAMPAGNE SKAL DU OPSIGE INDEN UDGANGEN AF KAMPAGNEPERIODEN VED AT FØLGE OPSIGELSESPROCEDURERNE I AFSNIT 3 OVENFOR ("OPSIGELSE AF DIT ABONNEMENT").

10. Operativsystem og geografiske begrænsninger. X Premium, og dets tilhørende funktioner og fordele, understøttes muligvis kun på visse operativsystemer og på bestemte geografiske steder (som X udgiver fra tid til anden), hvilket betyder, at hvis du abonnerer på X Premium, har du muligvis ikke adgang til funktionerne eller fordelene ved X Premium, mens du får adgang til din X-konto via et system, der i øjeblikket ikke understøttes af X eller på et geografisk sted, hvor X Premium ikke tilbydes. Derudover kan funktionerne og fordelene ved X Premium variere afhængigt af operativsystem og/eller land. 

11. ANSVARSFRASKRIVELSE. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT X PREMIUM-TJENESTEN LEVERES TIL DIG "SOM DEN ER" OG " SOM DEN ER TILGÆNGELIG". FUNKTIONEN "FORTRYD POST" ER KUN ET EKSEMPEL, OG DET GARANTERES IKKE, AT DEN FUNGERER EFTER HENSIGTEN, OG DEN BØR IKKE BRUGES SOM EN FUNKTION TIL AT FORHINDRE AFSENDELSE AF EN POST.

 

Vilkår og betingelser for skaber-abonnementer

Du accepterer, at dit køb af et skaber-abonnement reguleres af og er underlagt vilkårene, herunder følgende vilkår og betingelser for skaber-abonnementer:

1. Beskrivelse af skaber-abonnementer. Skaber-abonnementer er et månedligt abonnement fra X, der giver dig adgang til funktioner og fordele (såsom indhold, fællesskab, adgang og anerkendelse) stillet til rådighed af en skaber ("skaber") gennem skaberens X-konto, som yderligere beskrevet på vores side Om skaber-abonnementer.  Abonnementet hos X, der giver adgang til en skabers abonnementskonto, fornyes automatisk hver måned, indtil det opsiges i overensstemmelse med vilkårene, herunder disse vilkår og betingelser for skaber-abonnementer. 

2. Tilmelding og administration af din konto, betalingsproces og priser, automatisk fornyelse

a. Tilmelding. Du skal være logget ind på din X-konto for at tilmelde dig og betale for et skaber-abonnement på en abonnementskonto. I det omfang det er muligt (da X kan frigive forskellige købsmetoder fra tid til anden), kan du vælge at tilmelde dig og købe et skaber-abonnement via Apples køb i appen (hvis du tilmelder dig med en iOS-baseret enhed) eller Googles køb i appen (hvis du tilmelder dig med en Android-baseret enhed), eller via Stripe, X's tredjepartsbetalingspartner (hvis du tilmelder dig med en webbrowser på www.x.com).

b. Administration af din konto. Metoden du bruger til at tilmelde dig og købe et skaber-abonnement bestemmer, hvordan du skal administrere skaber-abonnementet. Hvis du har købt skaber-abonnementet via Apples køb i appen, kan du administrere abonnementet via Apple App Store. Hvis du har købt abonnementet via Googles køb i appen, kan du administrere skaber-abonnementet i Google Play Butik. Hvis du har købt skaber-abonnementet via Stripe, X's betalingsbehandler, kan du administrere abonnementet på Stripe, som du kan få adgang til via X's websted i dine indstillinger for skaber-abonnementer, når du er logget ind på www.x.com. Hvis du vil vide mere om, hvordan du administrerer dit skaber-abonnement, kan du tjekke siden Hjælp til skaber-abonnementer eller vores hjælpecenter med support til betalte tjenester.

c. Betalingsproces og priser. Prisen for et skaber-abonnement fastsættes af skaberen (baseret på de prisindstillinger fra X, der er indbygget i funktionen, og som giver skaberen mulighed for at vælge den pris, som X vil sælge det månedlige skaber-abonnement til den pågældende skaber-abonnementskonto for). Uanset ovenstående kan X efter eget skøn indføre restriktioner eller begrænsninger for, hvem der kan købe et skaber-abonnement (f.eks. et krav om minimumsalder for at købe et skaber-abonnement) og antallet af skaber-abonnementer, der kan købes af dig for at få adgang til en bestemt skaber-abonnementskonto. Hvis du køber et skaber-abonnement, gør du det ved at betale et skaber-abonnementsgebyr på forhånd på månedlig basis. Når du abonnerer på adgang til en abonnementskonto, accepterer du udtrykkeligt, at du godkender løbende betalinger, og at betalinger vil blive foretaget med den betalingsmetode, du har valgt, indtil det relevante skaber-abonnement opsiges af dig eller af X. Dine betalingsoplysninger vil automatisk blive behandlet i starten af hver skaber-abonnementsperiode. Behandlingsdatoer for mobilfornyelse kan variere med op til 3 dage. Hvis dine betalingsoplysninger afvises, skal du angive nye betalingsoplysninger for dit skaber-abonnement, eller skaber-abonnementet vil blive opsagt. Hvis du angiver nye betalingsoplysninger, og din betalingskonto bliver debiteret, vil din nye abonnementsperiode være baseret på den oprindelige fornyelsesdato og ikke den dato, hvor den vellykkede debitering fandt sted. Der er ingen refusioner eller kreditter for delvise skaber-abonnementsperioder, inklusive i en situation, hvor visse funktioner, fordele og/eller tjenester er blevet ændret eller ophører. SKABER-ABONNEMENTSPLANER ER FORUDBETALTE, KAN IKKE REFUNDERES (MEDMINDRE LOVEN KRÆVER DET) OG FORNYES AUTOMATISK VED UDGANGEN AF HVER ABONNEMENTSPERIODE, MEDMINDRE ABONNEMENTET OPSIGES IHT. NEDENSTÅENDE OPSIGELSESPROCEDURER.

3. Opsigelse af dit skaber-abonnement. Du kan til enhver tid opsige dit skaber-abonnement. Hvis du har købt dit skaber-abonnement via Apples køb i appen, kan du kun opsige dit skaber-abonnement via Apple App Store. Hvis du har købt dit skaber-abonnement via Googles køb i appen, kan du kun opsige dit skaber-abonnement via Google Play Butik. Hvis du har købt et skaber-abonnement via Stripe, X's betalingsbehandler, kan du kun opsige dit skaber-abonnement via Stripe, som du kan få adgang til via X's websted i dine indstillinger for skaber-abonnementer, når du er logget ind på www.x.com. Uanset hvordan dit abonnement blev købt, fornyes dit skaber-abonnement automatisk, medmindre du opsiger det mindst 24 timer før din skaber-abonnementsperiode udløber. Hvis du opsiger dit skaber-abonnement, forbliver dit skaber-abonnement aktivt fra det tidspunkt, du opsiger, og indtil udgangen af din nuværende skaber-abonnementsperiode. Du vil ikke modtage en refusion eller kredit for de resterende dage i din nuværende skaber-abonnementsperiode, medmindre loven kræver det. Derudover gælder afsnit 5 nedenfor for brugere, der bor i en EU-medlemsstat eller Storbritannien. Hvis du vil vide mere om, hvordan du opsiger dit skaber-abonnement, kan du tjekke siden med hjælp til skaber-abonnementer eller vores hjælpecenter med support til betalte tjenester.

4. Begrænsninger for køb og brug af skaber-abonnementer.

a. En skaber kan efter eget skøn vælge at blokere personer, der har købt skaber-abonnementer, fra at få adgang til skaberens abonnementskonto uanset årsag. Hvis du bliver blokeret, vil du ikke kunne få adgang til nogen af funktionerne og fordelene ved skaberens abonnementskonto. I så fald skal du opsige skaber-abonnementet i overensstemmelse med disse vilkår, ellers vil skaber-abonnementet automatisk blive fornyet hver måned, indtil det opsiges, selv om du ikke vil kunne få adgang til nogen funktioner og fordele ved en sådan skabers abonnementskonto.

b. En skaber kan vælge at tilbyde incitamenter til folk, der abonnerer på at få adgang til skaberens abonnementskonto og/eller belønninger til abonnenter på skaberens abonnementskonto. Sådanne incitamenter eller belønninger tilbydes udelukkende af skaberen, ikke af X. X kontrollerer ikke, om skaberen rent faktisk leverer incitamentet eller belønningen til dig, og X er ikke ansvarlig for incitamenter eller belønninger, som skaberen måtte tilbyde.

5. Fortrydelsesret og refusion for brugere, der bor i EU eller Storbritannien. Når du køber et skaber-abonnement, accepterer du udtrykkeligt, at skaber-abonnementet begynder med det samme på købsdatoen. Hvis du er forbruger i en EU-medlemsstat eller Storbritannien, accepterer du, at du har fjorten (14) dage efter dit køb til at fortryde købsaftalen uanset årsag. Hvis du har købt et abonnement via Apples eller Googles køb i appen, skal du give Apple eller Google direkte besked, hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret i overensstemmelse med Apples eller Googles refusionspolitik. Enhver og alle refusioner håndteres af henholdsvis Apple eller Google, ikke X, og er underlagt Apples eller Googles refusionspolitikker. Du kan læse instruktionerne til opsigelse af aftalen og anmode om en refusion direkte fra henholdsvis Apple eller Google på siden Hjælp til skaber-abonnementer. Hvis du har købt et skaber-abonnement via Stripe, X's betalingsbehandler, kan du gøre brug af din fortrydelsesret ved at følge instruktionerne for opsigelse af din aftale og anmodning om refusion som beskrevet på siden Hjælp til skaber-abonnementer. Når du foretager et køb af digitalt indhold, accepterer du, at indholdet vil være tilgængeligt for dig med det samme, og du anerkender, at du som følge heraf giver afkald på din automatiske lovbestemte fortrydelsesret.

6. Ingen fortrydelsesret for brugere, der bor i Taiwan. Når du køber et skaber-abonnement, accepterer du udtrykkeligt, at skaber-abonnementet vil begynde med det samme på købsdatoen, og at onlinetjenesterne er leveret fuldt ud, når de er påbegyndt. Hvis du er en forbruger i Taiwan, accepterer du, at du kan opsige dit skaber-abonnement i overensstemmelse med afsnit 3 ovenfor, men at der ellers ikke er nogen ret til at opsige dit abonnement, og at der ikke vil blive udstedt en refusion.

7. Forbrugerklager for brugere, der bor i Indonesien. Klager kan indsendes af forbrugere i Indonesien til handelsministeriet på: 

Generaldirektoratet for forbrugerbeskyttelse og overholdelse af handelsregler (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Republikken Indonesiens handelsministerium (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Operativsystem og geografiske begrænsninger. Abonnementskonti og tilknyttede funktioner og fordele understøttes muligvis kun på visse operativsystemer og i visse geografiske områder (som X offentliggør fra tid til anden), hvilket betyder, at hvis du abonnerer på adgang til en skaber-abonnementskonto, har du muligvis ikke adgang til funktionerne eller fordelene ved denne skaber-abonnementskonto, mens du tilgår din X-konto via et system, der i øjeblikket ikke understøttes af X, eller i et geografisk område, hvor skaber-abonnementer ikke tilbydes. Derudover kan funktionerne og fordelene ved skaber-abonnementskonti variere fra land til land. 

9. Ingen godkendelse af indhold

a. Du accepterer, at hver skaber alene er ansvarlig for det indhold, der deles af skaberen via X-tjenesterne, herunder via en skaber-abonnementskonto. Skaberen, og ikke X, er ansvarlig for at producere og levere indholdet. Desuden er skaberen, og ikke X, ansvarlig for hyppigheden og/eller mængden af indholdet.

b. I det omfang det er tilladt iht. gældende lov, påtager du dig frivilligt alle risici i forbindelse med køb af et abonnement. Som det fremgår af afsnittet Indhold på tjenesterne i X's vilkår for anvendelse, godkender, støtter, erklærer eller garanterer X ikke fuldstændigheden, sandfærdigheden, korrektheden eller pålideligheden af noget indhold eller nogen kommunikation, der postes via X-tjenesterne, herunder indholdet, funktionerne eller fordelene ved en skaber-abonnementskonto, eller godkender nogen meninger, der udtrykkes via en abonnementskonto.

 

Vilkår og betingelser for Verificerede organisationer

Ved at deltage i tjenesten Verificerede organisationer på X accepterer du, at din deltagelse er reguleret af og underlagt vilkår, herunder de følgende vilkår og betingelser for Verificerede organisationer, som kan ændres fra tid til anden:

1. Beskrivelse af Verificerede organisationer. Verificerede organisationer er en løbende abonnementstjeneste fra X, der giver adgang til visse funktioner, fordele og/eller tjenester, som beskrevet her. Verificerede organisationer består af to niveauer – Fuld adgang og Basis. Dit abonnement på Verificerede organisationer fornyes automatisk, indtil det opsiges i overensstemmelse med vilkårene, herunder disse vilkår og betingelser for Verificerede organisationer. Funktioner, fordele og/eller tjenester bestemmes af X efter eget skøn, og X kan til enhver tid ændre dem, sætte dem på pause eller afbryde dem.

2. Tilmelding og administration af din konto, betalingsproces og priser, automatisk fornyelse, tilknyttede konti.

a. Begrænsninger for brug af Verificerede organisationer. Den organisatoriske hovedkonto for Verificerede organisationer er kun beregnet til organisationer og ikke enkeltpersoner. X forbeholder sig retten til straks at opsige et abonnement på Verificerede organisationer, hvis en enkeltpersons konto er hovedkontoen. Du vil ikke modtage en refusion eller kredit for de resterende dage i din nuværende abonnementsperiode, medmindre loven kræver det. Derudover gælder afsnit 4 nedenfor for brugere, der bor i en EU-medlemsstat eller Storbritannien.

b. Tilmelding. Du vil få tilsendt et link, der giver dig adgang til webappen til Verificerede organisationer via en webbrowser på www.x.com. Du skal være logget ind på din X-konto for at kunne tilmelde dig Verificerede organisationer. Når du tilmelder dig Verificerede organisationer, kan du tilmelde dig og betale med Stripe, X's tredjepartsbetalingspartner. Se vores fulde vilkår for køb for at få oplysninger om, hvordan vi kan bruge de oplysninger, du giver os.

c. Tilknyttede konti. Når du abonnerer på Fuld adgang til Verificerede organisationer, kan du tildele konti i din organisation til din organisationskonto. Bemærk, at tilknyttede konti ikke er en funktion på Basis-niveauet. En tilknyttet konto vil få et flueben og et tilknytningsbadge, der er afledt af profilbilledet af din organisationskonto. Du accepterer, at en tilknyttet konto er relateret til din organisation, og du er eneansvarlig for enhver kontotilknytning og tilknytning, og X har intet ansvar, herunder f.eks. i forbindelse med forkerte eller fejlagtige tilknytninger, eller for enhver handling eller adfærd fra de tilknyttede konti. For at undgå tvivl forstår og accepterer du, at du ikke vil sælge, bytte, dele eller på anden måde overføre en tilknytningskonto. Du skal mærke en tilknytning korrekt som en organisation eller en enkeltperson. Hvis en tilknytning er forkert mærket som en organisation eller en enkeltperson, kan X straks fjerne tilknytningen, selvom du stadig vil blive opkrævet indtil slutningen af din faktureringsperiode. Se vores hjælpesider for at få flere oplysninger.

d. Tilknyttede konti. Som en tilknyttet konto accepterer du at være tilknyttet den organisation, der har inviteret dig. Du har mulighed for at afvise en tilknytningsinvitation fra en organisation. Ved at acceptere en tilknytningsinvitation accepterer du at være bundet af enhver organisations forpligtelser, herunder f.eks. deres navn og markedsføringsmateriale, der knytter jeres konti sammen. Hvis du selv vil fjerne en tilknytning, skal du kontakte din organisationskonto. Din organisationskonto kan til enhver tid fjerne tilknytningen. X påtager sig intet ansvar, herunder f.eks. i forbindelse med forkerte eller fejlagtige tilknytninger, eller for nogen handling eller adfærd fra nogen tilknyttede konti. Se vores hjælpesider for at få flere oplysninger.

Når en kontotilknytning fjernes, fjerner vi straks fluebenet og tilknytningsmærket for den konto, selvom du stadig vil blive debiteret indtil udgangen af din faktureringsperiode. Se vores hjælpesider for at få flere oplysninger.

Bemærk, at tilknyttede konti ikke er en funktion på Basis-niveauet.

e. Administration af din konto. Ved at tilmelde dig og betale for Verificerede organisationer på niveauet Fuld adgang eller Basis via Stripe, X's betalingsbehandler, kan du administrere dit abonnement på Verificerede organisationer på Stripe, som kan tilgås via webstedet for Verificerede organisationer via en webbrowser, når du er logget ind på www.x.com. Hvis du ønsker flere oplysninger om administration af din konto på Verificerede organisationer og dit abonnement på Verificerede organisationer, kan du tjekke de fulde vilkår for køb, Om Verificerede organisationer og siderne med hjælp til Verificerede organisationer og vores hjælpecenter for support til betalte tjenester.

f. Betalingsproces og priser. Prisen for et abonnement på Verificerede organisationer, uanset om det er på niveauet Fuld adgang eller Basis, fastsættes af X. Hvis du køber et abonnement på Verificerede organisationer, gør du det ved at betale et abonnementsgebyr på forhånd på løbende basis. Når du abonnerer på Verificerede organisationer, accepterer du udtrykkeligt, at du godkender løbende betalinger, og at betalinger vil blive foretaget med den betalingsmetode, du har valgt, indtil det relevante abonnement på Verificerede organisationer opsiges af dig eller af X. Dine betalingsoplysninger vil automatisk blive behandlet i starten af hver abonnementsperiode. Priserne kan ændre sig fra tid til anden. Der er ingen refusioner eller kreditter for delvise abonnementsperioder, herunder i en situation, hvor visse funktioner, fordele og/eller tjenester ændres eller ophører. ABONNEMENTSPLANER I VERIFICEREDE ORGANISATIONER ER FORUDBETALTE, KAN IKKE REFUNDERES (MEDMINDRE LOVEN KRÆVER DET) OG FORNYES AUTOMATISK VED UDGANGEN AF HVER ABONNEMENTSPERIODE, MEDMINDRE ABONNEMENTET OPSIGES IHT. NEDENSTÅENDE OPSIGELSESPROCEDURER. X KAN ØJEBLIKKELIGT OPSIGE ENHVER KONTO ELLER TILKNYTNING, DER ANSES FOR AT OVERTRÆDE X'S VILKÅR OG POLITIKKER UDEN REFUSION, I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET.

3. Opsigelse af dit abonnement. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement på Verificerede organisationer, uanset om det er på niveauet Fuld adgang eller Basis. Du kan kun opsige dit abonnement på Verificerede organisationer via Stripe, som kan tilgås via webstedet for Verificerede organisationer via en webbrowser på www.x.com. Dit abonnement fornyes automatisk, medmindre du opsiger det mindst 24 timer før din abonnementsperiode udløber. Hvis du opsiger dit abonnement, forbliver dit abonnement aktivt fra det tidspunkt, du opsiger, og indtil udgangen af din nuværende abonnementsperiode. Du vil ikke modtage en refusion eller kredit for de resterende dage i din nuværende abonnementsperiode, medmindre loven kræver det. Derudover gælder afsnit 4 nedenfor for brugere, der bor i en EU-medlemsstat eller Storbritannien. Hvis du ønsker flere oplysninger om opsigelse af din konto på Verificerede organisationer og dit abonnement på Verificerede organisationer, kan du tjekke siderne Om Verificerede organisationer og hjælp til Verificerede organisationer og vores hjælpecenter for support til betalte tjenester.

3.a Skift af niveauer. Vi understøtter ikke skift af abonnementer mellem niveauet Fuld adgang og Basis. Hvis du ønsker at skifte fra et niveau til et andet, skal du opsige dit eksisterende abonnement på dit nuværende niveau og oprette et nyt abonnement på det niveau, du ønsker at bruge i stedet. 

4. Fortrydelsesret og refusion for brugere, der bor i EU eller Storbritannien. Når du køber et abonnement på Verificerede organisationer, uanset om det er på niveauet Fuld adgang eller Basis, accepterer du udtrykkeligt, at abonnementet begynder med det samme på købsdatoen. Hvis du er forbruger i en EU-medlemsstat eller Storbritannien, accepterer du, at du har fjorten (14) dage efter dit køb til at fortryde købsaftalen uanset årsag. Hvis du har købt dit abonnement på Verificerede organisationer via Stripe, X's betalingsbehandler, kan du benytte din fortrydelsesret ved at følge instruktionerne for at opsige aftalen og anmode om en refusion som beskrevet på siden Hjælp til Verificerede organisationer.

5. Ingen fortrydelsesret for brugere, der bor i Taiwan. Når du køber et abonnement på Verificerede organisationer, uanset om det er på niveauet Fuld adgang eller Basis, accepterer du udtrykkeligt, at abonnementet på Verificerede organisationer begynder med det samme på købsdatoen, og at onlinetjenesterne leveres fuldt ud, når de er påbegyndt. Hvis du er en forbruger i Taiwan, accepterer du, at du kan opsige dit abonnement på Verificerede organisationer i overensstemmelse med afsnit 3 ovenfor, men at der ellers ikke er nogen ret til at opsige dit abonnement på Verificerede organisationer, og at der ikke vil blive udstedt en refusion.

6. Forbrugerklager for brugere, der bor i Indonesien. Klager kan indsendes af forbrugere i Indonesien til handelsministeriet på https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Generaldirektoratet for forbrugerbeskyttelse og overholdelse af handelsregler (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Republikken Indonesiens handelsministerium (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Operativsystem og geografiske begrænsninger. Verificerede organisationer og de tilknyttede funktioner og fordele understøttes muligvis kun på visse operativsystemer og i visse geografiske områder (som X offentliggør fra tid til anden), hvilket betyder, at hvis du abonnerer på Verificerede organisationer, har du muligvis ikke adgang til funktionerne eller fordelene ved Verificerede organisationer, når du tilgår din X-konto via et system, der i øjeblikket ikke understøttes af X, eller i et geografisk område, hvor Verificerede organisationer ikke tilbydes. Derudover kan funktionerne og fordelene ved Verificerede organisationer på X variere afhængigt af operativsystem og/eller land.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT TJENESTEN VERIFICEREDE ORGANISATIONER LEVERES TIL DIG "SOM DEN ER" OG "SOM DEN ER TILGÆNGELIG". FUNKTIONEN "FORTRYD POST" ER KUN ET EKSEMPEL, OG DET GARANTERES IKKE, AT DEN FUNGERER EFTER HENSIGTEN, OG DEN BØR IKKE BRUGES SOM EN FUNKTION TIL AT FORHINDRE AFSENDELSE AF EN POST.

Arkiv over tidligere vilkår.