X sine bruksvilkår for kjøpere

goglobalwithtwitterbanner

 

X sine bruksvilkår for kjøpere

Gjelder fra 13. mai 2024

Du får tilgang til visse X-funksjoner mot betaling av en engangsavgift eller gjentakende avgift (betalte tjenester).  X Premium (som definert nedenfor) og Abonnementer vil hver betraktes som en betalt tjeneste. 

Når du melder deg på eller bruker en betalt tjeneste, er dette underlagt (i) vilkårene angitt her, herunder vilkårene for hver betalte tjeneste oppført nedenfor (X sine bruksvilkår for kjøpere) og (ii) X sine bruksvilkår, X sin personvernerklæring, X sine regler og retningslinjer samt alle medfølgende retningslinjer (samlet kalt X sin brukeravtale). X sine bruksvilkår for kjøpere og X sin brukeravtale omtales som «vilkår» i dette dokumentet. «X» betyr X-enheten som leverer de betalte tjenestene til deg.

Les X sine bruksvilkår for kjøpere nøye for å være sikker at du forstår gjeldende vilkår og unntak. Hvis du bor i USA, bør du være oppmerksom på at disse vilkårene inneholder viktig informasjon som gjelder for deg om løsning av tvister gjennom bindende voldgift og ikke i domstol, herunder fraskrivelse av retten til å fremsette krav som gruppesaksmål samt retten til å trekke deg ut. Videre er det en begrensning i retten til å fremsette krav mot X mer enn 1 år etter at de relevante hendelsene har skjedd. Dette påvirker dine rettigheter og forpliktelser hvis det oppstår tvister med X. Se del 6 under generelle vilkår for detaljer om disse bestemmelsene.

Godtakelse. Ved å bruke eller få tilgang til en betalt tjeneste fra X, sende inn betaling eller klikke på en knapp for å foreta et engangskjøp eller gjentakende abonnementsbetalinger for den betalte tjenesten levert av X godtar du å være bundet av vilkårene. Hvis du ikke forstår vilkårene, eller ikke godtar en bestemt del av dem, kan du ikke bruke eller få tilgang til betalte tjenester. For å kjøpe og bruke en betalt tjeneste må du (i) være minst 18 år eller myndig der du bor eller (ii) ha uttrykkelig samtykke fra din foresatte eller verge til å kjøpe og bruke den betalte tjenesten. Hvis du er foresatt eller verge og du lar barnet kjøpe eller bruke en betalt tjeneste, godtar du at vilkårene gjelder for deg, at du skal overholde vilkårene, og at du er ansvarlig for barnets aktivitet på de betalte tjenestene og for å sørge for at barnet også overholder vilkårene.  Som angitt i delen Hvem kan bruke tjenestene i X sine bruksvilkår, må du uansett være minst 13 år gammel for å bruke X-tjenesten. Hvis du godtar X sine bruksvilkår for kjøpere og bruker de betalte tjenestene på vegne av et selskap, en organisasjon, en regjering eller en annen juridisk enhet, erklærer du at du er autorisert til å gjøre dette og har myndighet til å binde en slik enhet til bruksvilkårene. I så fall skal ordene «du/deg/din/ditt/dine» i vilkårene forstås som henvisning til en slik enhet.

Oppdragsgiver for X. Du inngår X sine bruksvilkår for kjøpere med enheten som tilsvarer der du bor, som oppført nedenfor. Denne enheten leverer de betalte tjenestene til deg.

Posisjonen din

Kontinentene Nord-Amerika (inkludert Hawaii) eller Sør-Amerika

Oppdragsgiver

X Corp., med kontor i 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA

Posisjonen din

Den europeiske union, EFTA-statene eller Storbritannia

Oppdragsgiver

Twitter International Unlimited Company, med registrert kontor på One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland

Posisjonen din

Andre land som ikke dekkes av de to ovennevnte stedene, herunder Asia-Stillehavsregionen, Midtøsten, Afrika eller Europa (unntatt EU-land, EFTA-stater og Storbritannia)

Oppdragsgiver

Twitter Global LLC, med registrert kontor i 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, USA

 

Endringer i vilkår, betalte tjenester og priser

1. Endringer i vilkårene. X kan revidere bruksvilkårene for kjøpere fra tid til annen. Endringene vil ikke ha tilbakevirkende kraft, og den nyeste versjonen av vilkårene på legal.x.com/purchaser-terms styrer din bruk av betalte tjenester og tilhørende transaksjoner. Hvis vi endrer eller reviderer vilkårene etter at du har godtatt dem (for eksempel hvis vilkårene endres etter at du har kjøpt et abonnement), varsler vi deg på forhånd om vesentlige endringer. Varslingen kan gis elektronisk, for eksempel via en tjenestevarsling eller en e-post til e-postadressen knyttet til kontoen din. Ved å fortsette å benytte tilgangen til eller bruke de betalte tjenestene etter at disse revisjonene har trådt i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar å overholde de endrede vilkårene, kan du ikke fortsette å bruke eller benytte deg av tilgangen til de betalte tjenestene.

X sine bruksvilkår for kjøpere er skrevet på engelsk, men er oversatt til flere andre språk. Oversettelsene en ment å samsvare med den originale engelske versjonen. I tilfelle avvik har den engelskspråklige versjonen av vilkårene forrang. Du erkjenner at engelsk skal være referansespråket ved tolkning av X sine bruksvilkår for kjøpere.

2. Endringer i betalte tjenester. De betalte tjenestene utvikler seg kontinuerlig. Derfor kan vi endre de betalte tjenestene fra tid til annen. Vi kan med eller uten varsel stoppe (permanent eller midlertidig) å tilby de betalte tjenestene eller medfølgende funksjoner til deg eller alle brukere. X er ikke ansvarlig overfor deg eller tredjepart for endringer, suspensjon eller avslutning av de betalte tjenestene. De spesifikke vilkårene (følger nedenfor) for den spesifikke betalte tjenesten forklarer hvordan du kan avslutte et abonnement eller søke refusjon. 

3. Endringer i priser. Prisene for betalte tjenester, inkludert gjentakende abonnementsavgifter, kan endres fra tid til annen. X vil gi rimelig forhåndsvarsel om enhver vesentlig endring i prisen på betalte tjenester. For abonnementstjenester vil prisendringer tre i kraft ved starten av neste abonnementsperiode etter datoen for prisendringen. Hvis du ikke godtar en prisendring, har du rett til å avvise endringen ved å avslutte abonnementet på den gjeldende betalte tjenesten før prisendringen trer i kraft.

Betalingsvilkår. X tilbyr ulike betalingsalternativer som kan variere avhengig av betalt tjeneste, enhet eller operativsystem, geografisk plassering eller andre faktorer. X kan gjøre forskjellige kjøpsmetoder tilgjengelige fra tid til annen, og disse betalingsalternativene kan omfatte muligheten til å betale i appen, som tilbys av Google eller Apple, eller å foreta en nettbetaling ved å bruke X sin betalingspartner Stripe (www.stripe.com). Når du foretar en betaling, godtar du uttrykkelig (i) å betale prisen som er oppført for den betalte tjenesten, sammen med eventuelle tilleggsbeløp knyttet til gjeldende skatter, kredittkortgebyrer, bankgebyrer, utenlandske transaksjonsgebyrer, valutagebyrer og valutasvingninger, og (ii) å overholde relevante bruksvilkår, personvernerklæringer eller andre juridiske avtaler eller begrensninger (herunder ytterligere aldersbegrensninger) pålagt av Google, Apple eller Stripe (X sin betalingspartner) i forbindelse med din bruk av en gitt betalingsmåte. Hvis du for eksempel velger å foreta betalingen din via Apples kjøpsfunksjonalitet i appen, samtykker du i å overholde alle relevante vilkår, krav eller begrensninger pålagt av Apple. Eventuelle private personopplysninger som du oppgir i forbindelse med din bruk av de betalte tjenestene, blant annet data avgitt i forbindelse med betaling, vil bli behandlet i samsvar med X sin personvernerklæring. X kan dele betalingsinformasjonen din med betalingstjenesteleverandører for å behandle betalinger, for å forhindre, oppdage og undersøke svindel eller andre forbudte aktiviteter, for å legge til rette for tvisteløsning som for eksempel tilbakeføringer eller refusjoner samt for andre formål knyttet til aksept av kreditt- og debetkort samt overføringer. Det er ditt ansvar å sørge for at bank-, kredittkort-, debetkort- eller annen betalingsinformasjon er oppdatert, fullstendig og nøyaktig til enhver tid. Hvis du foretar en betaling for en betalt tjeneste, kan vi motta informasjon om transaksjonen din, for eksempel når den ble utført, når et abonnement utløper eller automatisk fornyes, hvilken plattform du foretok kjøpet på samt annen informasjon. X vil ikke være ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser av en betalingspartner, Apples App Apper Store eller Google Play Store, banken din, kredittkortselskapet ditt eller betalingsnettverk. Se hvert spesifikke vilkår for bestemte betalte tjenester nedenfor, herunder hvordan abonnementsfornyelser håndteres samt andre viktige vilkår.

Gyldigheten av X sin brukeravtale, oppsigelse, ingen refusjon, flere X-kontoer samt begrensninger

1. X sin brukeravtale gjelder deg. Du må alltid følge og overholde X sin brukeravtale. X sin brukeravtale gjelder alltid for din bruk av X-tjenesten, herunder de betalte tjenestene og funksjonene. Hvis du ikke følger eller overholder brukeravtalen, eller hvis X mener du ikke har gjort det, kan det føre til avslutning av de betalte tjenestene. Avslutningen kommer i tillegg til og uten begrensning av håndhevelser som X kan ta mot deg i henhold til brukeravtalen. Da kan du miste fordelene med de betalte tjenestene, og du vil ikke være kvalifisert for refusjon for beløp du har betalt (eller forhåndsbetalt) for betalte tjenester.

2. Grunnen til at X kan avslutte tilgangen din til betalte tjenester. X kan sperre eller avslutte tilgangen din til betalte tjenester, eller slutte å gi deg hele eller deler av de betalte tjenestene (uten ansvar) når som helst og uten grunngiving, blant annet av følgende årsaker:

a. Hvis X mener at du har brutt vilkårene eller at din bruk av de betalte tjenestene vil bryte med gjeldende lover.

b. Hvis en kompetent domstol, en reguleringsmyndighet eller et rettshåndhevelsesbyrå ber X om å gjøre det.

c. Hvis X har uventede tekniske eller sikkerhetsmessige problemer.

d. Hvis X mener du har brutt X sin brukeravtale.

e. Hvis du skaper risiko eller mulig juridisk eksponering for X.

f. Hvis kontoen din bør fjernes på grunn av ulovlige handlinger.

g. Hvis kontoen din bør fjernes på grunn av langvarig inaktivitet.

h. Hvis vår levering av de betalte tjenestene (helt eller delvis) til deg etter X sitt skjønn ikke lenger er kommersielt levedyktig.

3. Alle transaksjoner er endelige. Alle betalinger for betalte tjenester er endelige og kan ikke refunderes eller byttes ut, med unntak av det som kreves av gjeldende lov. Vi gir ingen garanti med hensyn til arten, kvaliteten eller verdien av en betalt tjeneste eller tilgjengeligheten eller leveringen av den. Refusjoner eller kreditter gis ikke for ubrukte eller delvis brukte betalte tjenester (for eksempel en delvis brukt abonnementsperiode). 

4. Betalte tjenester kan ikke overføres mellom X-kontoer. Hvert kjøp av en betalt tjeneste gjelder for én enkelt X-konto. Det betyr at kjøpet gjelder utelukkende for kontoen du brukte da du kjøpte den betalte tjenesten, og gjelder ikke for andre kontoer som du kan ha tilgang til eller kontroll over. Hvis du har eller kontrollerer flere kontoer og du vil ha tilgang til betalte tjenester på hver konto, må du kjøpe den betalte tjenesten på hver konto individuelt.

5. Restriksjoner og forpliktelser

a. Du kan bare kjøpe og bruke en betalt tjeneste hvis du har lovlig tillatelse til å bruke tjenesten i ditt land og du bor i et land der X leverer tjenesten. X kan etter eget skjønn begrense tilgangen til eller muligheten for kjøp av en betalt tjeneste i visse land. X forbeholder seg retten til fra tid til annen å endre listen over land der tjenesten leveres.

b. Vi forbeholder oss retten til å nekte transaksjoner med betalte tjenester eller å avslutte salget eller bruken av en betalt tjeneste etter eget skjønn. 

c. Du kan ikke la andre bruke X-kontoen din for å få tilgang til betalte tjenester vedkommende ikke har bestilt.

d. Du kan ikke kjøpe eller bruke en betalt tjeneste hvis du er en person som amerikanske personer ikke har tillatelse til å ha forretninger med i henhold til økonomiske sanksjoner. Det gjelder blant annet sanksjoner administrert av USAs kontor for kontroll av utenlandske aktiva eller enhver annen gjeldende sanksjonsmyndighet («Forbudt person»). Dette omfatter blant annet personer som befinner seg i eller vanligvis er bosatt i følgende land og regioner: Cuba, Iran, Krym-regionen i Ukraina, Nord-Korea og Syria. Du erklærer at du ikke er en forbudt person.

e. Du erklærer at du vil bruke de betalte tjenestene kun for lovlige formål og kun i overensstemmelse med vilkårene.

Skatter og avgifter. Du er ansvarlig for og godtar å betale alle gjeldende skatter, tariffer og avgifter knyttet til kjøp av betalte tjenester, herunder tjenester som må betales til enten X eller en betalingspartner. Disse avgiftene kan omfatte blant annet merverdiavgift, salgsavgift, kildeskatt og andre gjeldende avgifter. Avhengig av hvor du befinner deg, kan X være ansvarlig for å samle inn og rapportere informasjon relatert til transaksjonsavgifter som oppstår fra kjøpet av betalte tjenester. Du gir X tillatelse til å avgi konto- og personopplysningene dine til relevante skattemyndigheter for å oppfylle skatteinnkrevings- og rapporteringsplikter.

 

Generelle vilkår

1. Kontaktinformasjon Mer informasjon om de betalte tjenestene eller disse vilkårene finner du hos X sin brukerstøtte for betalte tjenester. Hvis du allerede har kjøpt en betalt tjeneste, kan du også kontakte oss via støttelenken som er tilgjengelig på navigasjonsmenyen i X-kontoen din under betalings- eller abonnementsinnstillingene. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte oss her ved å bruke skjemaet «Hjelp med betalte funksjoner».

2. Ansvarsfraskrivelser. Så langt gjeldende lov tillater det, er benyttelse av tilgang til og bruk av de betalte tjenestene noe som skjer på egen risiko. Du erklærer og godtar at de betalte tjenestene leveres til deg uten noen form for garanti. X fraskriver seg alle garantier, enten uttrykkelige eller underforståtte, om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse. X gir ingen garanti og fraskriver seg alt ansvar for (i) de betalte tjenestenes fullstendighet, nøyaktighet, tilgjengelighet, sikkerhet eller pålitelighet, og (ii) om de betalte tjenester vil møte dine krav eller være tilgjengelige på en uavbrutt, sikker eller feilfri basis. Du er ansvarlig for din bruk av X-tjenesten, herunder betalte tjenester, og alt innhold du leverer.

3. Ansvarsbegrensning. Så langt gjeldende lov tillater det, skal X-enhetene ikke være ansvarlige for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskademessige eller straffetapsmessige, eller direkte eller indirekte tap av fortjeneste eller inntekter, tap av data, bruk, goodwill eller andre immaterielle tap som følger av (i) din tilgang til eller bruk av eller manglende tilgang til eller bruk av de betalte tjenestene, (ii) all atferd eller alt innhold fra en tredjepart som legges ut gjennom de betalte tjenestene, herunder ærekrenkende, støtende eller ulovlig oppførsel fra andre brukere eller tredjeparter, (iii) innhold fra de betalte tjenestene, eller (iv) uautorisert tilgang, bruk eller endring av dine overføringer eller innhold. For å unngå tvil er definisjonen av betalte tjenester begrenset til funksjonene som tilbys av X, og omfatter ikke innhold du får tilgang til eller samhandler med når du bruker funksjonene. Under ingen omstendighet skal det samlede ansvaret til X-enhetene overskride ett hundre amerikanske dollar (USD 100,00) eller beløpet du har betalt X (største tall gjelder) i de siste seks månedene for den betalte tjenesten. Disse begrensningene skal gjelde for all ansvarsargumentasjon, uansett om den er basert på garanti, kontrakt, lov, tort (inkludert skjødesløshet) eller annet, og uansett om X-enhetene har fått beskjed om muligheten for slik skade, eller til tross for at et rettsmiddel angitt her viser seg å ha mislykkes i sitt vesentlige formål. «X-enheter» betyr X, dets morselskaper, tilknyttede selskaper, funksjonærer, direktører, ansatte, agenter, representanter, partnere og lisensgivere.

Det er ikke sikkert at gjeldende lov i din jurisdiksjon tillater visse ansvarsbegrensninger. Så langt loven i din jurisdiksjon gjelder, begrenser ikke det ovennevnte X-enhetenes ansvar for svindel, uriktig fremstilling, død eller personskade som oppstår på grunn av vår forsømmelse, uaktsomhet eller uaktsomhet. Så langt den aktuelle loven gjelder, begrenses X-enhetenes samlede ansvar for eventuelle ikke-ekskluderbare garantier til maksimum ett hundre amerikanske dollar (USD 100 00).

4. Merknad angående Apple. Hvis du har kjøpt de betalte tjenestene eller bruker eller får tilgang til de betalte tjenestene på en iOS enhet, erkjenner du videre og godtar vilkårene i denne delen. Du erkjenner at vilkårene kun er mellom deg og oss, ikke med Apple, og Apple er ikke ansvarlig for de betalte tjenestene og innholdet i disse. Apple har ingen som helst forpliktelse til å yte vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til de betalte tjenestene. Hvis de betalte tjenestene ikke samsvarer med gjeldende garantier, kan du varsle Apple. Da vil Apple refundere kjøpesummen for de betalte tjenestene til deg. Så langt den aktuelle loven gjelder, har Apple ingen annen garantiforpliktelse overhodet med hensyn til de betalte tjenestene. Apple er ikke ansvarlig for å behandle eventuelle krav fra deg eller tredjeparter knyttet til de betalte tjenestene eller din besittelse eller bruk av de betalte tjenestene. Det gjelder blant annet følgende: (i) produktansvarskrav, (ii) krav om at de betalte tjenestene ikke samsvarer med gjeldende juridiske eller regulatoriske krav og (iii) krav som oppstår under forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Apple er ikke ansvarlig for etterforskning, forsvar, oppgjør og fraskrivelse av tredjepartskrav om at de betalte tjenestene eller din besittelse og bruk av mobilapplikasjonen krenker denne tredjepartens immaterielle rettigheter. Du samtykker i å overholde eventuelle gjeldende tredjepartsvilkår når du bruker de betalte tjenestene. Apple og Apples datterselskaper er tredjepartsmottakere av vilkårene. Når du godtar vilkårene, vil Apple ha rett til å håndheve vilkårene mot deg som tredjepartsmottaker av vilkårene. Du erklærer (i) at du ikke befinner deg i et land som er underlagt handelsblokade av amerikanske myndigheter, eller som er angitt av amerikanske myndigheter som et land som støtter "terrorisme", og (ii) at du ikke er oppført på amerikanske myndigheters lister over forbudte eller begrensede parter.

5. Konflikt. I tilfelle en konflikt mellom bestemmelsene i disse kjøpsvilkårene og i X sin brukeravtale har bestemmelsene i kjøpsvilkårene forrang utelukkende med hensyn til din bruk av en betalt tjeneste.

 

6. Avtale for tvisteløsning – bindende voldgift og fraskrivelse av gruppesøksmål

Denne delen gjelder kun innbyggere i USA. Les denne avsnittet nøye. Det kan påvirke dine juridiske rettigheter vesentlig, blant annet om du har rett til å legge inn søksmål for domstolen.

a. Generelt. Følgende bestemmelser er viktige med hensyn til avtalen mellom deg og X angående X sine funksjoner eller produkter nevnt i vilkårene. I henhold til bestemmelsene nedenfor, herunder unntakene i del 6, er du og X enige om å inngå megling om alle tvister, krav eller kontroverser som måtte oppstå på grunnlag av disse vilkårene, markedsføringen av betalte tjenester eller din deltakelse i de betalte tjenestene. 

b. Innledende tvisteløsning. De fleste tvister mellom deg og oss kan løses uformelt. Hvis du allerede har kjøpt en betalt tjeneste, kan du kontakte støtteavdelingen vår via støttelenken på navigasjonsmenyen i X-kontoen din under betalings- eller abonnementsinnstillingene for å løse bekymringer du måtte ha angående de betalte tjenestene. Ved kontakt ber vi deg oppgi en kort beskrivelse av typen bekymring og årsaken til den samt dine kontaktopplysninger og den spesifikke kompensasjonen du ønsker. Partene skal gjøre sitt beste gjennom denne støtteprosessen for å løse enhver tvist. Du og vi er enige om at det er nødvendig med tillit til denne uformelle prosessen og til at den må fullføres som angitt ovenfor før partene kan starte tvistemeglingen.

c. BINDENDE VOLDGIFT. Hvis vi ikke klarer å bli enige med deg om en løsning på tvisten innen tretti (30) dager, kan du eller vi sette i gang bindende voldgift, som vil være den eneste måten å løse tvisten på, underlagt vilkårene nedenfor og med unntak av saker behandlet i småkravsprosessen eller med mindre du fravelger dette. Spesifikt skal alle tvister endelig løses kun gjennom bindende voldgift administrert av American Arbitration Association (AAA) i San Francisco i California, og gjennom én gjensidig godtatt voldgiftsdommer i samsvar med bestemmelsene i AAAs Consumer Arbitration Rules. Disse kan innhentes på www.adr.org eller ved å ringe AAA på 1.800.778.7879. Du og X fraskriver dere herved uttrykkelig rettigheten til rettergang med jury eller dommer.

Voldgiftsdommeren, og ingen føderale, statlige eller lokale domstoler eller byråer, skal ha eksklusiv myndighet til å løse alle tvister, blant annet krav om at hele eller deler av X sine kjøpervilkår er ugyldige eller kan annulleres, eller om en tvist er gjenstand for voldgift. Voldgiftsdommeren skal ha fullmakt til å gi enhver tilgjengelig kompensasjon i en domstol i henhold til loven, forutsatt at kompensasjonen (inkludert pålagt kompensasjon) er begrenset til dine individuelle forhold. Hvis tvisten innebærer et krav om offentlig kompensasjon, kan du uavhengig av kravene i denne voldgiftsbestemmelsen velge å skille dette kravet fra voldgiftsprosedyren og bringe det inn for enhver domstol i den aktuelle jurisdiksjonen. Voldgiftsdommerens beslutning skal være skriftlig og bindende for partene, og kan registreres som dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon.

Du har ett år på å fremme krav mot X, med mindre du fravelger dette. Krav mot X må fremmes innen ett (1) år etter datoen da kravet oppstod, med mindre gjeldende lov bestemmer at den normale foreldelsesfristen for kravet ikke kan forkortes ved avtale. Hvis du ikke fremmer et krav innen denne perioden, frasier du deg, i den grad loven tillater det, alle rettigheter du har til et slikt krav, og X vil ikke ha noe ansvar med hensyn til kravet.

d. Arkiveringsprosess og kostnader. Innleveringsinstruksjoner for å starte en voldgift finner du på: https://adr.org/Support. X vil betale ditt første innleveringsgebyr på USD 200 og kostnadene for voldgiften i den grad det kreves og som definert i AAA Consumer Arbitration Rules, men ikke med større beløp enn det som er angitt i denne bestemmelsen. Hvis voldgiftsdommeren fastslår at krav ble innlevert for trakasseringsformål eller var åpenbart useriøse, kan voldgiftsdommeren imidlertid omfordele voldgiftsdommerens kompensasjon og administrative gebyrer, inkludert innleverings- og høringsgebyrer, som angitt i AAA Consumer Arbitration Rules. Voldgiftsreglene tillater deg også å kreve inn advokatsalærer i visse tilfeller. Partene forstår at uten denne obligatoriske bestemmelsen vil de ha rett til å saksøke i retten og ha en juryrettssak. De forstår videre at i noen tilfeller kan kostnadene ved voldgift overstige rettssakens kostnader, og retten til opplysningsundersøkelser kan være mer begrenset i voldgift enn i retten.

e. Sted. Voldgift vil finne sted på dokumentbasis, eller du kan velge å gjennomføre saksbehandlingen via telefon, video eller ved fysisk fremmøte. Ved fysisk fremmøte vil saksbehandlingen foregå i byen eller fylket der du bor. Hvis du ikke bor i USA, vil den foregå i County of San Francisco delstaten California. 

f. Fraskrivelse av gruppesøksmål. Du og vi samtykker videre i at krav kun kan fremsettes på individuell basis og ikke på vegne av eller som del av et gruppesøksmål eller annen representativ handling. Partene fraskriver seg uttrykkelig retten til å fremsette gruppesøksmål eller søke kompensasjon ved gruppesøksmål. Med mindre du og vi begge er enige skriftlig, kan voldgiftsdommeren ikke konsolidere saksbehandlingen eller mer enn én persons krav, og kan heller ikke lede noen form for representativ eller gruppesøksmålbasert saksbehandling.

g. Atskilt ugyldighet. Hvis det fastslås at en del av denne tvisteløsningsavtalen ikke kan håndheves med hensyn til et bestemt krav om kompensasjon eller rettsmiddel, skal kun det aktuelle kravet eller rettsmidlet skilles ut, og må bringes inn for en rettslig jurisdiksjon. Andre krav må behandles med voldgift.

h. Unntak – småkravsrettssaker. Til tross for partenes beslutning om å løse alle tvister gjennom voldgift, kan hver av partene søke lettelse i en småkravprosess innenfor rammen av denne domstolens jurisdiksjon.

i. 30-dagers rett til å trekke seg ut. Hvis du ønsker å trekke deg ut av og ikke være bundet av voldgiftsbestemmelsene ovenfor, kan du sende skriftlig melding om dette til følgende adresse:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Hvis du allerede har kjøpt en betalt tjeneste, kan du også sende inn meldingen om uttrekking via støttelenken som er tilgjengelig på navigasjonsmenyen i X-kontoen din under betalings- eller abonnementsinnstillingene. 

Den skriftlige meldingen må inneholde navnet ditt, X-kontonavnet, e-postadressen eller telefonnummeret knyttet til kontoen, og en klar erklæring om at du ikke ønsker å løse tvister med X.

Varselet må sendes innen 30 dager etter din første betaling for en betalt tjeneste, ellers er du forpliktet til å avgjøre tvister i samsvar med vilkårene i disse bestemmelsene. Din beslutning om å trekke deg ut av denne voldgiftsbestemmelsen vil ikke ha noen negativ innvirkning på forholdet ditt til X eller til funksjoner eller tjenester X leverer til deg. Hvis du trekker deg ut av disse bestemmelsene, vil X heller ikke være bundet av dem.

j. Endringer i denne delen. Vi gir 60 dagers varsel om enhver vesentlig endring i denne tvisteløsningsavtalen. Endringer trer i kraft på den 60. dagen, og gjelder prospektivt kun for krav som oppstår etter den 60. dagen.

k. Lovvalg. Disse vilkårene gjelder en transaksjon i mellomstatlig handel. Den føderale voldgiftsloven og fortolkning av rettspraksis styrer fortolkning og håndhevelsen av disse voldgiftsbestemmelsene, uten hensyn til statlig lov. Så langt statens uavhengige lov gjelder for tvister, skal loven i delstaten California gjelde, uten hensyn til lovkonflikter.

l. Vilkårenes fortsatte gyldighet. Denne tvisteløsningsavtalen fortsetter etter slutten av forholdet mellom deg og X, herunder avslutning av eller avmelding av tjenester eller kommunikasjon som X leverer.

7. Gjeldende lovverk.

a. Hvis du bor i USA, vil disse vilkårene være underlagt lovene i staten California, og tvister som oppstår mellom deg og X er underlagt del 6 ovenfor (Avtale for tvisteløsning – bindende voldgift og fraskrivelse av gruppesøksmål).

b. Hvis du bor i et EU-land, et EFTA-land eller Storbritannia, gjelder de obligatoriske lovene i ditt bostedsland, og rettslige søksmål kan reises ved relevante domstoler i henhold til og i henhold til lovgivningen i ditt bostedsland. 

c. Hvis du bor utenfor USA, et EU-land, et EFTA-land eller Storbritannia, er disse vilkårene underlagt lovene i staten California.

 

Vilkår for X Premium

Ved å delta i den løpende abonnementstjenesten fra X (X Premium), godtar du at deltakelsen styres av og er underlagt vilkårene, herunder følgende vilkår fro X Premium:

1. Beskrivelse av X Premium. X Premium er en abonnementstjeneste fra X som gir tilgang til visse funksjoner, fordeler og tjenester, som beskrevet her. Abonnementet ditt på X Premium fornyes automatisk inntil det avsluttes i samsvar med vilkårene for X Premium.    

a. Nivåer i X Premium. Abonnenter på X Premium kan velge mellom flere nivåer. Hvert nivå gir tilgang til forskjellige funksjoner, og tilbys til forskjellige priser. Både års- og månedspriser er tilgjengelig for hvert nivå. Enkelte funksjoner kan kreve at en konto er verifisert og har et hakemerke som vises offentlig på kontoprofilen. Informasjon om hvert nivå finner du i hjelpesenteret.    

2. Registrering& Kontoadministrasjon, betalingsprosess& Priser, automatisk fornyelse .

a. Registrering. Du må være logget på X-kontoen din for å kunne registrere deg for X Premium. Når du registrerer deg for X Premium, kan du registrere deg og betale via (i) Apple-kjøp i appen (hvis du registrerer deg med en iOS-enhet), (ii) Googles kjøp i appen (hvis du registrerer deg med en Android-enhet), eller (iii) ved å bruke Stripe, X sin betalingspartner (hvis du registrerer deg på www.x.com). 

b. Kontoadministrasjon. Måten du bruker for å registrere deg og betale for abonnementet på X Premium, avgjør hvordan du administrerer kontoen. Hvis du registrerte deg og betalte for X Premium ved å bruke Apples kjøp i appen, kan du administrere abonnementet ved å bruke Apple App Store. Hvis du registrerte deg og betalte for X Premium ved å bruke Googles kjøp i apper, kan du administrere abonnementet ved å bruke Google Play Store. Hvis du registrerte deg og betalte for X Premium ved hjelp av Stripe (X sin betalingspartner), kan du administrere abonnementet på Stripe, som du finner i innstillingene for X Premium når du har logget deg på www.x.com. Mer informasjon om administrasjon av kontoen for og abonnementet på X Premium finner du på Om X Premium og på hjelpesidene for X Premium samt i hjelpesenteret for betalte tjenester.

c. Betalingsprosess& Priser. Prisen på et abonnement på X Premium fastsettes av X. Du kjøper et slikt abonnement ved å betale en abonnementsavgift på forskudd på løpende basis. Når du abonnerer på X Premium, godkjenner du du uttrykkelig gjentakende betalinger, og at disse utføres av betalingsmåten du har valgt inntil det aktuelle abonnementet avsluttes av deg eller av X. Betalingsinformasjonen din behandles automatisk ved starten av hver abonnementsperiode. Behandlingsdatoer for mobil fornyelse kan variere med opptil 3 dager. Hvis betalingsinformasjonen din avvises, må du oppgi ny betalingsinformasjon for abonnementet på X Premium, ellers avsluttes abonnementet. Hvis du oppgir ny betalingsinformasjon og betalingskontoen belastes, baseres den nye abonnementsperioden på den opprinnelige fornyelsesdatoen og ikke datoen den vellykkede belastningen fant sted. Det gis ingen refusjon eller kreditt for delvise abonnementsperioder, herunder dersom visse funksjoner, fordeler eller tjenester endres eller avvikles. De ulike abonnementene er forhåndsbetalte og ikke refunderbare (med mindre loven krever det), og fornyes automatisk ved slutten av hver abonnementsperiode med mindre abonnementet avsluttes i samsvar med prosedyrene nedenfor.

d. Oppgradering eller nedgradering. Oppgradering og nedgradering håndterer foreløpig kun på iOS, Android og i nettlesere.

Hvis du oppgraderer til et høyere prisnivå i iOS, mottar du en delvis, forholdsmessig refusjon for resten av forrige abonnement hvis du bytter nivå fra plattformen der du tidligere abonnerte, dvs. iOS. Hvis du nedgraderer til et annet nivå, fortsetter abonnementet ditt og de tilknyttede funksjonene til slutten av nåværende faktureringssyklus, og deretter byttes det til det nye abonnementsnivået. Ved nedgradering mottar du ikke refusjon for noen del av det tidligere abonnementet, med mindre det er påkrevd ved lov. Når du nedgraderer, belastes du for prisen på det nye nivået fra og med slutten av nåværende faktureringssyklus.

Hvis du oppgraderer til et høyere prisnivå i en nettleser, overføres kreditten for resten av forrige abonnement til kontoen din og brukes automatisk på fremtidige betalinger hvis du bytter nivå fra plattformen du tidligere abonnerte på, dvs. i en nettleser. Det nye abonnementet starter umiddelbart. Hvis du nedgraderer til et annet nivå, vil det nåværende abonnementet og de tilhørende funksjonene bytte til det nye abonnementsnivået umiddelbart. Du mottar ikke refusjon for noen del av det tidligere abonnementet, med mindre det er påkrevd ved lov. Du belastes også umiddelbart for prisen på det nye nivået.

Hvis du oppgraderer på Android i Google Play-butikken til et høyere prisnivå fra plattformen der du tidligere abonnerte (dvs. Android), starter abonnementet umiddelbart med det nye produktet når du betaler den nye prisen. Gjenværende tid prorateres og krediteres til deg. Hvis du nedgraderer til et annet nivå, starter abonnementet med det nye produktet umiddelbart, og neste faktureringsdato forsinkes i henhold til verdien som gjenstår på forrige nivå. Dette gir deg en kreditt for verdien du ville ha hatt under det dyrere abonnementet.

 

3. Avslutning av abonnement. Du kan avslutte abonnementet på X Premium når som helst. Hvis du kjøpte abonnementet ved å bruke Apples kjøp i appen, kan du bare avslutte abonnementet via Apple App Store, som du finner i innstillingene for X Premium når du har logget deg på X iOS-appen. Hvis du kjøpte abonnementet ved å bruke Google kjøp i appen, kan du kun avslutte abonnementet via Google Play Store, som du finner i innstillingene for X Premium når du har logget deg på appen X for Android. Hvis du kjøpte et abonnement ved hjelp av Stripe (X sin betalingspartner), kan du avslutte abonnementet kun via Stripe, som du finner i abonnementsinnstillingene når du har logget deg på www.x.com. Uansett hvordan abonnementet ditt ble kjøpt, fornyes abonnementet automatisk med mindre du sier opp minst ett døgn før abonnementsperioden utløper. Hvis du avslutter abonnementet, forblir det aktivt fra det tidspunktet du avslutter det og inntil abonnementsperioden utløper. Du mottar ikke refusjon eller kreditt for gjenværende dager i abonnementsperioden, med mindre det er påkrevd ved lov. I tillegg gjelder avsnitt 4 nedenfor for brukere som bor i et EU-land eller Storbritannia. Mer informasjon om avslutning av kontoen for og abonnementet på X Premium finner du på Om X Premium og på hjelpesidene for X Premium samt i hjelpesenteret for betalte tjenester.

4. Angrerett& Refusjoner for brukere som bor i EU eller Storbritannia. Når du kjøper et abonnement på X Premium, godtar du uttrykkelig at abonnementet starter umiddelbart på kjøpsdatoen. Hvis du er forbruker i et EU-land eller Storbritannia, godtar du at du har fjorten (14) dager etter kjøpet til å trekke deg fra kjøpskontrakten uansett årsak. Hvis du kjøpte abonnementet på X Premium ved å bruke Apples eller Googles kjøp i appen, må du gi Apple eller Google beskjed hvis du vil benytte deg av angreretten i samsvar med Apples eller Googles refusjonsretningslinjer. Alle refusjoner håndteres av henholdsvis Apple eller Google, ikke X, og er underlagt Apples eller Googles refusjonsretningslinjer. Instruksjoner for avslutning av kontrakten og forespørsel om refusjon direkte fra henholdsvis Apple eller Google finner du på hjelpesiden for X Premium. Hvis du kjøpte et abonnementet med Stripe (X sin betalingspartner), kan du utøve angreretten ved å følge instruksjonene for avslutning av kontrakten og forespørsel om refusjon som beskrevet på hjelpesiden for X Premium.

5. Ingen angrerett for brukere som bor i Taiwan. Når du kjøper et abonnement på X Premium, samtykker du uttrykkelig i at abonnementet starter umiddelbart på kjøpsdatoen, og at de nettbaserte tjenestene utføres fullt ut når de er startet. Hvis du er forbruker i Taiwan, samtykker du i at du kan avslutte abonnementet på X Premium i samsvar med del 3 ovenfor, men at det ellers ikke er noen rett til å si opp abonnementet, og ingen refusjon vil bli gitt.

6. Forbrukerklager for brukere som bor i Indonesia. Klager kan sendes inn av forbrukere i Indonesia til handelsdepartementet på https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Generaldirektoratet for forbrukerbeskyttelse og handelsoverholdelse) 
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Handelsdepartementet i Republikken Indonesia) WhatsApp: 0853 1111 1010

7. Toppartikler

a. Toppartikler. X Premium kan ha en funksjon som heter «Toppartikler». Denne gir deg en artikkelliste og nettadresser (med tilhørende innlegg) til artikler som nylig er delt flest ganger av brukere du følger på X, eller artiklene som nylig er delt flest ganger av brukere du følger og brukere de følger. Artiklene velges ut basert på X-kontoene du følger eller kontoene de følger. Lister med toppartikler inneholder ikke nødvendigvis artikler fra alle utgivere. Ytterligere informasjon om denne funksjonen, hvordan kontoer og artikler velges ut til toppartikler samt rekkefølgen på artikler og innlegg, finner du i hjelpesenteret for toppartikler

b. Ansvarsfraskrivelse. Du forstår at X ikke støtter eller garanterer fullstendigheten, sannheten, nøyaktigheten eller påliteligheten til innhold eller kommunikasjon som legges ut som toppartikler, eller støtter meninger som uttrykkes der. X er ikke ansvarlig for innholdet i eller tilgangen til en artikkel. Innholdet er utelukkende utgiverens ansvar. Vi verken overvåker eller kontrollerer innholdet som legges ut på tredjepartssider, og vi tar ikke ansvar for innholdet som du blir vist i toppartiklene.

8. X Premium Labs. X Premium kan ha en funksjon som heter X Premium Labs. X Premium Labs gir abonnenter på X Premium tidlig tilgang til funksjoner som X fortsatt er i ferd med å utvikle og teste, og som senere kan bli lagt til i X-tjenesten eller en av de betalte tjenestene. X gir ingen garantier for at X Premium Labs vil fungere som tiltenkt eller som beskrevet, og X har intet ansvar for skade som kan oppstå av eller i forbindelse med en funksjon i X Premium Labs. X gir ingen garantier for antall eller type funksjoner som vil være tilgjengelige for abonnenter på X Premium til enhver tid. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn og uten varsel å legge til eller fjerne funksjoner i X Premium Labs når som helst. X forbeholder seg retten til å tilbakekalle eller på annen måte begrense tilgangen din til en funksjon i X Premium (uten ansvar) når som helst der X etter eget skjønn mener at du har misbrukt funksjonen eller på annen måte har brukt funksjonen på en uakseptabel eller utilsiktet måte. I forbindelse med programmet kan du gi X tilbakemelding angående din evaluering og bruk av en funksjon i X Premium Labs. Du samtykker i at X og X sine utpekte står fritt til å kopiere, modifisere, lage avledede verk, offentlig vise, avgi, distribuere, lisensiere og underlisensiere, innlemme og på annen måte bruke tilbakemeldingen, herunder avledede verk til disse, for alle kommersielle og ikke-kommersielle formål uten forventning om betaling eller attribusjon av noe slag av eller til deg. 

9. Kampanjer. Noen ganger kan X tilby spesielle kampanjer eller gratis prøveperioder for X Premium. Med mindre det er spesifikt angitt, gjelder disse vilkårene for slike kampanjer. Eventuelle tilleggsvilkår vises ved registrering eller i annen kommunikasjon som gjøres tilgjengelig for deg før du registrerer deg. Begrensninger kan gjelde for tilgjengeligheten av kampanjer. Enkelte funksjoner og fordeler med fullt abonnement på X Premium kan være utilgjengelige eller kan være begrenset under kampanjeperioden. Du er alene ansvarlig for å gjennomgå eventuelle tilleggsvilkår som styrer din bruk av en kampanje. Ved slutten av kampanjeperioden fornyes abonnementet på X Premium automatisk, og du belastes for abonnementsavgiften (som angitt ved registreringen) på en gjentakende basis. Hvis du vil unngå belastning etter en kampanje, må du avslutte før kampanjeperioden er over, i samsvar med prosedyrene i punkt 3 ovenfor (Avslutting av abonnement).

10. Operativsystem og geografiske begrensninger. X Premium og tilhørende funksjoner og fordeler tilbys kun på visse operativsystemer og på visse geografiske steder (som X lanserer fra tid til annen). Hvis du bruker kontoen for X Premium på et system eller på et geografisk sted der X Premium ikke tilbys, vil du ikke få tilgang til funksjonene eller fordelene i X Premium. I tillegg kan funksjonene og fordelene i X Premium variere etter operativsystem og land. 

11. Ansvarsfraskrivelse. Du forstår og godtar at X Premium leveres til deg uten noen form for garanti. For eksempel garanterer vi ikke at angrefunksjonen for innlegg fungerer som tiltenkt, og du bør derfor ikke forvente at du skal kunne bruke denne funksjonen til å forhindre at et innlegg sendes.

 

Vilkår for abonnementer for innholdsskapere

Du godtar at kjøpet ditt av et abonnement for innholdsskapere er underlagt følgende vilkår:

1. Beskrivelse av abonnementer for innholdsskapere. Abonnementer for innholdsskapere er et månedlig abonnement fra X som gir deg tilgang til funksjoner og fordeler (f.eks. innhold, fellesskap, tilgang og anerkjennelse) som gjøres tilgjengelig av en innholdsskaper gjennom vedkommendes X-konto. Dette er nærmere beskrevet på siden Om abonnementer for innholdsskapere. Abonnementet for å få tilgang til en innholdsskapers abonnementskonto fornyes automatisk hver måned inntil det avsluttes i samsvar med vilkårene, herunder disse vilkårene for abonnementer for innholdsskapere.

2. Registrering og kontoadministrasjon, betalingsprosess og priser, automatisk fornyelse

a. Registrering. Du må være logget på X-kontoen din for å registrere deg og betale for et abonnement på en abonnementskonto for innholdsskapere. X kan lansere forskjellige kjøpsmetoder fra tid til annen. Hvis det er tilgjengelig, kan du velge å registrere deg og kjøpe et abonnement for innholdsskapere via Apples kjøp i appen (på en iOS-enhet) eller Googles kjøp i appen (på en Android-enhet), eller via Stripe (X sin betalingspartner) på www.x.com i en nettleser.

b. Kontoadministrasjon. Metoden du bruker for å registrere deg og kjøpe et abonnement for innholdsskapere, bestemmer hvordan du administrerer abonnementet. Hvis du kjøpte abonnementet for innholdsskapere ved å bruke Apples kjøp i appen, kan du administrere abonnement ved å bruke Apple App Store. Hvis du kjøpte abonnementet for innholdsskapere ved å bruke Googles kjøp i appen, kan du administrere abonnementet ved å bruke Google Play Store. Hvis du kjøpte abonnementet for innholdsskapere ved hjelp av Stripe (X sin betalingspartner), kan du administrere abonnementet på Stripe, som du finner i abonnementsinnstillingene når du har logget deg på www.x.com. Mer informasjon om administrasjon av abonnementet for innholdsskapere finner du på hjelpesiden for abonnementer eller i hjelpesenteret for betalte tjenester.

c. Betalingsprosess& Priser. Prisen på et abonnement for innholdsskapere settes av innholdsskaperen, basert på prisalternativene X har bygd inn i funksjonen. Med disse kan innholdsskaperen velge prisen som X vil at månedsabonnementet til den aktuelle abonnementskontoen skal selges for. X kan imidlertid legge begrensninger på hvem som kan kjøpe et abonnement for innholdsskapere (f.eks. alder) og antall abonnementer som du kan kjøpe for å få tilgang til en bestemt abonnementskonto. Hvis du kjøper et abonnement for innholdsskapere, gjør du det ved å betale en abonnementsavgift på forhånd på månedlig basis. Når du har registrert en abonnementskonto for innholdsskapere, godkjenner du uttrykkelig gjentakende betalinger, og at disse utføres av betalingsmåten du har valgt inntil det aktuelle abonnementet avsluttes av deg eller av X. Betalingsinformasjonen din behandles automatisk ved starten av hver abonnementsperiode. Behandlingsdatoer for mobil fornyelse kan variere med opptil 3 dager. Hvis betalingsinformasjonen din avvises, må du oppgi ny betalingsinformasjon for abonnementet for innholdsskapere, ellers avsluttes abonnement. Hvis du oppgir ny betalingsinformasjon og betalingskontoen din belastes, baseres den nye abonnementsperioden din på den opprinnelige fornyelsesdatoen og ikke datoen da den vellykkede belastningen fant sted. Det gis ingen refusjon eller kreditt for delvise abonnementsperioder for innholdsskapere, herunder dersom visse funksjoner, fordeler eller tjenester endres eller avvikles. De ulike abonnementene er forhåndsbetalte og ikke refunderbare (med mindre loven krever det), og fornyes automatisk ved slutten av hver abonnementsperiode med mindre abonnementet for innholdsskapere avsluttes i samsvar med prosedyrene nedenfor.

3. Avslutting av abonnement for innholdsskapere. Du kan avslutte abonnementet for innholdsskapere når som helst. Hvis du kjøpte abonnementet for innholdsskapere med Apples kjøp i appen, kan abonnement avsluttes kun via Apple App Store. Hvis du kjøpte abonnementet for innholdsskapere med Googles kjøp i appen, kan abonnement avsluttes kun via Google Play Store. Hvis du kjøpte et abonnement for innholdsskapere ved hjelp av Stripe (X sin betalingspartner), kan du avslutte abonnementet kun via Stripe, som du finner i abonnementsinnstillingene når du har logget deg på www.x.com. Uansett hvordan abonnementet for innholdsskapere ble kjøpt, fornyes abonnementet automatisk med mindre du sier opp minst ett døgn før abonnementsperioden utløper. Hvis du avslutter abonnementet for innholdsskapere, forblir det aktivt fra det tidspunktet du avslutter det og inntil abonnementsperioden utløper. Du mottar ikke refusjon eller kreditt for gjenværende dager i abonnementsperioden, med mindre det er påkrevd ved lov. I tillegg gjelder avsnitt 5 nedenfor for brukere som bor i et EU-land eller Storbritannia. Mer informasjon om avslutning av abonnement for innholdsskapere finner du på hjelpesiden for abonnementer for innholdsskapere eller i hjelpesenteret for betalte tjenester.

4. Restriksjoner på kjøp og bruk av abonnementer for innholdsskapere.

a. En innholdsskaper kan av hvilken som helst grunn blokkere personer som har kjøpt abonnementer for innholdsskapere, fra å få tilgang til innholdsskaperens abonnementskonto. Hvis du har blitt blokkert, får du ikke tilgang til noen av funksjonene og fordelene til innholdsskaperens abonnementskonto. Da må du avslutte abonnementet for innholdsskapere i samsvar med disse vilkårene, ellers vil abonnement fortsette å fornyes automatisk hver måned inntil det avsluttes, selv om du ikke har tilgang til funksjonene og fordelene ved innholdsskaperens abonnementskonto.

b. En innholdsskaper kan velge å tilby insentiver og belønninger til brukere for å abonnere på tilgang til innholdsskaperens abonnementskonto. Slike insentiver eller belønninger tilbys utelukkende av innholdsskaperen, ikke av X. X kontrollerer ikke om innholdsskaperen faktisk vil levere insentivet eller belønningen til deg, og X er ikke ansvarlig for eventuelle insentiver eller belønninger som innholdsskaperen kan tilby.

5. Angrerett og refusjoner for brukere som bor i EU eller Storbritannia. Når du kjøper et abonnement for innholdsskapere, godtar du uttrykkelig at abonnementet starter umiddelbart på kjøpsdatoen. Hvis du er forbruker i et EU-land eller Storbritannia, godtar du at du har fjorten (14) dager etter kjøpet til å trekke deg fra kjøpskontrakten uansett årsak. Hvis du kjøpte et abonnementet ved å bruke Apples eller Googles kjøp i appen, må du gi Apple eller Google beskjed hvis du vil benytte deg av angreretten i samsvar med Apples eller Googles refusjonsretningslinjer. Alle refusjoner håndteres av henholdsvis Apple eller Google, ikke X, og er underlagt Apples eller Googles refusjonsretningslinjer. Instruksjoner for avslutning av kontrakten og forespørsel om refusjon direkte fra henholdsvis Apple eller Google finner du på hjelpesiden for abonnementer for innholdsskapere. Hvis du kjøpte et abonnement for innholdsskapere med Stripe (X sin betalingspartner), kan du utøve angreretten ved å følge instruksjonene for avslutning av kontrakten og forespørsel om refusjon som beskrevet på hjelpesiden for abonnementer. Når du foretar et kjøp av digitalt innhold, samtykker du i at innholdet vil være tilgjengelig for deg umiddelbart, og du erkjenner at du som et resultat gir avkall på din automatiske lovfestede angrerett.

6. Ingen angrerett for brukere som bor i Taiwan. Når du kjøper et abonnement for innholdsskapere, godtar du uttrykkelig at abonnementet starter umiddelbart på kjøpsdatoen, og at de nettbaserte tjenestene utføres fullt ut når de har startet. Hvis du er forbruker i Taiwan, samtykker du i at du kan avslutte abonnementet for innholdsskapere i samsvar med del 3 ovenfor, men at det ellers ikke er noen rett til å si opp abonnementet, og ingen refusjon vil bli gitt.

7. Forbrukerklager for brukere som bor i Indonesia. Klager kan sendes inn av forbrukere i Indonesia til handelsdepartementet på:

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Generaldirektoratet for forbrukerbeskyttelse og handelsoverholdelse) 
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Handelsdepartementet i Republikken Indonesia) WhatsApp: 0853 1111 1010

8. Operativsystem og geografiske begrensninger. Abonnementskontoer samt tilknyttede funksjoner og fordeler fungerer kun på visse operativsystemer og på visse geografiske steder (som X lanserer fra tid til annen). Hvis du bruker X-kontoen på et system eller på et geografisk sted der abonnementer for innholdsskapere ikke tilbys, vil du ikke få tilgang til funksjonene eller fordelene ved abonnementene. I tillegg kan funksjonene og fordelene til abonnementskontoene for innholdsskapere variere fra land til land.

9. Intet bifall av innhold

a. Du samtykker i at hver innholdsskaper ene og alene er ansvarlig for innholdet som deles av innholdsskaperen gjennom X-tjenestene, herunder gjennom en abonnementskonto for innholdsskapere. Det er innholdsskaperen og ikke X som er ansvarlig for å produsere og levere innholdet. Videre er det innholdsskaperen og ikke X som er ansvarlig for frekvensen og mengden av innholdet.

b. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, påtar du deg frivillig alle risikoer knyttet til kjøp av et abonnement. Som angitt under Innhold på tjenestene i X sine bruksvilkår verken støtter eller garanterer X for fullstendigheten, sannheten, nøyaktigheten eller påliteligheten til innhold eller kommunikasjon som legges ut via X-tjenestene, herunder innhold, funksjoner eller fordeler i en abonnementskonto for innholdsskapere. X bifaller heller ingen meninger som uttrykkes via en abonnementskonto.

 

Vilkår for verifiserte organisasjoner

Ved å delta i X-tjenesten Verifiserte organisasjoner godtar du at deltakelsen er underlagt vilkårene for Verifiserte organisasjoner, som kan endres fra tid til annen:

1. Beskrivelse av X-tjenesten Verifiserte organisasjoner. Verifisert organisasjoner er en gjentakende abonnementstjeneste fra X som gir tilgang til visse funksjoner, fordeler eller tjenester, som beskrevet her. Verifiserte organisasjoner består av to nivåer: Full tilgang og Basis. Abonnementet på Verifiserte organisasjoner fornyes automatisk inntil det avsluttes i samsvar med vilkårene for verifiserte organisasjoner. Funksjoner, fordeler og tjenester bestemmes av X etter eget skjønn, og X kan endre, avbryte eller midlertidig stanse dem når som helst.

2.  Registrering& Kontoadministrasjon, betalingsprosess & Priser, automatisk fornyelse, tilknyttede kontoer.

a. Begrensninger for bruk av Verifiserte organisasjoner. Hovedorganisasjonskontoen for Verifiserte organisasjoner er kun ment for organisasjoner og ikke enkeltpersoner. X forbeholder seg retten til umiddelbart å avslutte et abonnement på Verifiserte organisasjoner hvis hovedkontoen tilhører en individuell person. Du mottar ikke refusjon eller kreditt for gjenværende dager i abonnementsperioden, med mindre det er påkrevd ved lov. I tillegg gjelder avsnitt 4 nedenfor for brukere som bor i et EU-land eller Storbritannia.

b. Registrering. Du får tilsendt en lenke for å få tilgang til nettappen for Verifiserte organisasjoner i en nettleser på www.x.com. Du må være pålogget på X-kontoen din for å registrere deg for Verifiserte organisasjoner. Når du registrerer deg for Verifiserte organisasjoner, kan du registrere deg og betale med Stripe (X sin betalingspartner). Se de fullstendige kjøpervilkårene for hvordan vi kan bruke all informasjon du oppgir.

c. Tilknyttede kontoer. Når du abonnerer på Full tilgang i Verifiserte organisasjoner, vil du kunne utpeke kontoer i organisasjonen din som tilknyttede kontoer for organisasjonskontoen din. Vær oppmerksom på at tilknyttede kontoer ikke er en funksjon på basisnivå. En tilknyttet konto vil motta et hakemerke og et tilknytningsmerke som er avledet av profilbildet til organisasjonskontoen din. Du samtykker i at en tilknyttet konto er relatert til din organisasjon, og du er alene ansvarlig for alle kontotilknytninger. X er ikke ansvarlig for eksempel for uriktige eller feilaktige tilknytninger eller for de tilknyttede kontoenes handlinger eller oppførsel. For å unngå tvil bekrefter du at du forstår og samtykker i at du ikke skal selge, bytte, dele eller på annen måte overføre en tilknyttet konto. Du må merke en tilknyttet konto nøyaktig som organisasjon eller enkeltperson. Hvis en tilknyttet konto feilaktig er merket som organisasjon eller enkeltperson, kan X umiddelbart fjerne tilknytningen, selv om du fortsatt belastes frem til faktureringsperiodens utløp. Du finner mer informasjon på hjelpesidene.

d. Tilknyttede kontoer. Som tilknyttet konto samtykker du i å være koblet til organisasjonen som har invitert deg. Du kan avslå en organisasjons tilknytningsinvitasjon. Når du godtar en tilknytningsinvitasjon, samtykker du i å være bundet av eventuelle forpliktelser for organisasjonen din, herunder for eksempel navnet til organisasjonen samt markedsføringsmateriell som forbinder kontoene dine. Hvis du skal fjerne en tilknytning selv, må du kontakte organisasjonskontoen. Organisasjonskontoen din kan fjerne tilknytningen når som helst. X har intet ansvar for handlingene eller oppførslene til tilknyttede kontoer, herunder uriktige eller feilaktige tilknytninger. Du finner mer informasjon på hjelpesidene.

Når en kontotilknytning fjernes, fjerner vi umiddelbart haken og tilknytningsmerket for kontoen, selv om du fortsatt belastes inntil faktureringsperioden utløper. Du finner mer informasjon på hjelpesidene.

Vær oppmerksom på at tilknyttede kontoer ikke er en funksjon på basisnivå.

e. Kontoadministrasjon. Når du registrerer deg og betaler for full tilgang eller basisnivå i Verifiserte organisasjoner ved hjelp av Stripe (X sin betalingspartner), kan du administrere abonnementet på Verifiserte organisasjoner på Stripe. Det gjør du ved å logge deg inn på www.x.com og gå til nettstedet for Verifiserte organisasjoner. Mer informasjon om administrasjon av kontoen for og abonnementet på Verifiserte organisasjoner finner du i de fullstendige kjøpervilkårene, Om X-tjenesten Verifiserte organisasjoner og på hjelpesidene for Verifiserte organisasjoner samt i hjelpesenteret for betalte tjenester.

f. Betalingsprosess og priser. Prisen på et abonnement på Verifiserte organisasjoner, enten det er Full tilgang eller basisnivå, fastsettes av X. Du kjøper et slikt abonnement ved å betale en abonnementsavgift på forskudd på gjentakende basis. Når du har registrert en abonnementskonto på Verifiserte organisasjoner, godkjenner du du uttrykkelig gjentakende betalinger, og at disse utføres av betalingsmåten du har valgt inntil det aktuelle abonnementet avsluttes av deg eller av X. Betalingsinformasjonen din behandles automatisk ved starten av hver abonnementsperiode. Prisene kan endres fra tid til annen. Det gis ingen refusjon eller kreditt for delvise abonnementsperioder, herunder i situasjoner der visse funksjoner, fordeler eller tjenester endres eller avvikles. Abonnementer på Verifiserte organisasjoner er forhåndbetalte og ikke refunderbare (med mindre loven krever det), og fornyes automatisk ved slutten av hver abonnementsperiode med mindre abonnementet avsluttes i samsvar med prosedyrene nedenfor. X kan umiddelbart avslutte enhver konto eller tilknyttet konto som anses å bryte X sine vilkår og retningslinjer, uten refusjon, hvis loven tillater det.

3. Avslutting av abonnementet. Du kan når som helst avslutte abonnementet på Verifiserte Organisasjoner, enten det gjelder Full tilgang eller basisnivå. Du kan bare avslutte abonnementet via Stripe, som kan nås via nettstedet for Verifiserte organisasjoner på www.x.com i en nettleser. Abonnementet ditt fornyes automatisk med mindre du sier opp minst 24 timer før abonnementsperioden utløper. Hvis du avslutter abonnementet, forblir det aktivt fra det tidspunktet du avslutter det og inntil abonnementsperioden utløper. Du mottar ikke refusjon eller kreditt for gjenværende dager i abonnementsperioden, med mindre det er påkrevd ved lov. I tillegg gjelder avsnitt 4 nedenfor for brukere som bor i et EU-land eller Storbritannia. Mer informasjon om avslutning av kontoen for og abonnementet på Verifiserte organisasjoner finner du i Om Verifiserte organisasjoner  og på hjelpesidene for Verifiserte organisasjoner samt i hjelpesenteret for betalte tjenester.

3. a Bytte av nivåer. Vi støtter ikke bytte av abonnementer mellom full tilgang og basisnivå. Hvis du ønsker å flytte fra et nivå til et annet, må du avslutte det eksisterende abonnementet på ditt nåværende nivå og abonnere på nytt på nivået du ønsker å bruke i stedet.

4. Angrerett og refusjoner for brukere som bor i EU eller Storbritannia. Når du kjøper et abonnement på Verifiserte organisasjoner, samtykker du uttrykkelig i at abonnementet starter umiddelbart på kjøpsdatoen. Hvis du er forbruker i et EU-land eller Storbritannia, godtar du at du har fjorten (14) dager etter kjøpet til å trekke deg fra kjøpskontrakten uansett årsak. Hvis du kjøpte abonnementet på Verifiserte organisasjoner med Stripe (X sin betalingspartner), kan du utøve angreretten ved å følge instruksjonene for avslutning av kontrakten og forespørsel om refusjon som beskrevet på hjelpesiden for Verifiserte organisasjoner.

5. Ingen angrerett for brukere som bor i Taiwan. Når du kjøper et abonnement på Verifiserte organisasjoner, enten Full tilgang eller basisnivå, samtykker du uttrykkelig i at abonnementet starter umiddelbart på kjøpsdatoen, og at de nettbaserte tjenestene utføres fullt ut når de har startet. Hvis du er forbruker i Taiwan, samtykker du i at du kan avslutte abonnementet på Verifiserte organisasjoner i samsvar med del 3 ovenfor, men at det ellers ikke er noen rett til å si opp abonnementet, og ingen refusjon vil bli utstedt.

6. Forbrukerklager for brukere som bor i Indonesia. Klager kan sendes inn av forbrukere i Indonesia til handelsdepartementet på https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Generaldirektoratet for forbrukerbeskyttelse og handelsoverholdelse) 
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Handelsdepartementet i Republikken Indonesia) WhatsApp: 0853 1111 1010

7. Operativsystem og geografiske begrensninger. Verifiserte organisasjoner samt tilknyttede funksjoner og fordeler fungerer kun på visse operativsystemer og på visse geografiske steder (som X lanserer fra tid til annen). Hvis du bruker Verifiserte organisasjoner på et system eller på et geografisk sted der denne tjenesten ikke tilbys, vil du ikke få tilgang til funksjonene eller fordelene ved tjenesten. I tillegg kan funksjonene og fordelene i Verifiserte organisasjoner variere etter operativsystem og land.

8.  Ansvarsfraskrivelse. Du forstår og samtykker i at X-tjenesten Verifiserte organisasjoner leveres til deg uten noen som helst garanti. For eksempel garanterer vi ikke at angrefunksjonen for innlegg fungerer som tiltenkt, og du bør derfor ikke forvente at du skal kunne bruke denne funksjonen til å forhindre at et innlegg sendes.

Arkiverte tidligere vilkår.