Algemene aankoopvoorwaarden van X

goglobalwithtwitterbanner

 

Algemene aankoopvoorwaarden van X

Ingangsdatum: 13 mei 2024

X geeft je toegang tot bepaalde functies in ruil voor betaling van een eenmalige of terugkerende vergoeding, zoals van toepassing op de relevante functies (elk een 'Betaalde dienst' en gezamenlijk de "Betaalde diensten"). Zo worden X Premium (zoals hieronder gedefinieerd) en Abonnementen elk beschouwd als een 'Betaalde dienst'. 

Voor zover jij je inschrijft voor een Betaalde dienst en/of deze gebruikt, zijn je gebruik van de Betaalde diensten en alle overeenkomstige transacties onderworpen aan: (i) de hierin beschreven voorwaarden, waaronder de toepasselijke voorwaarden voor elke Betaalde dienst die je koopt, elk zoals hieronder vermeld (gezamenlijk de 'Algemene aankoopvoorwaarden van X') en (ii) de toepasselijke Algemene voorwaarden van X, het Privacybeleid van X, de Regels en het beleid van X en alle daarin opgenomen beleidsregels (gezamenlijk de 'X-gebruikersovereenkomst'). Deze Algemene aankoopvoorwaarden van X en de bovengenoemde X-gebruikersovereenkomst worden in dit document gezamenlijk de 'Voorwaarden' genoemd. 'X' verwijst naar de X-entiteit die de Betaalde diensten aan jou levert.

Lees deze Algemene aankoopvoorwaarden van X aandachtig door zodat je de toepasselijke voorwaarden en uitzonderingen begrijpt. ALS JE IN DE VERENIGDE STATEN WOONT, BEVATTEN DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJKE INFORMATIE DIE VOOR JOU GELDT OVER HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN DOOR BINDENDE ARBITRAGE IN PLAATS VAN VIA DE RECHTBANK, WAARONDER EEN AFSTANDSVERKLARING VAN JOUW RECHT OM VORDERINGEN ALS GROEPSVORDERINGEN IN TE DIENEN EN HET RECHT OM ARBITRAGE AF TE WIJZEN EN EEN BEPERKING VAN JOUW RECHT OM VORDERINGEN TEGEN X IN TE DIENEN MEER DAN 1 JAAR NADAT DE RELEVANTE GEBEURTENISSEN PLAATSVONDEN, DIE GEVOLGEN HEEFT VOOR JOUW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ALS EEN GESCHIL MET X ONTSTAAT. ZIE ARTIKEL 6 ONDER ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR NADERE INFORMATIE OVER DEZE BEPALINGEN.

Acceptatie. Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot een Betaalde dienst van X, een bedrag daarvoor te betalen en/of op een knop te klikken om een eenmalige aankoop of terugkerende abonnementsbetalingen te doen voor de Betaalde dienst geleverd door X, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de Voorwaarden. Als je de Voorwaarden niet begrijpt of een deel ervan niet accepteert, mag je geen Betaalde diensten gebruiken of openen. Om een Betaalde dienst te kopen en te gebruiken, moet je: (i) minimaal 18 jaar oud of meerderjarig zijn, zoals bepaald door de wetten van het rechtsgebied waar je woont, of (ii) de uitdrukkelijke toestemming hebben van je ouder of voogd om die Betaalde dienst te mogen kopen en gebruiken. Als je een ouder of wettelijke voogd bent en je staat toe dat je kind (of een kind waarvan je een voogd bent) een Betaalde dienst koopt of gebruikt, ga je ermee akkoord dat de Voorwaarden op jou van toepassing zijn, dat jij je aan de Voorwaarden zult houden, dat je verantwoordelijk bent voor het reilen en zeilen van het kind op de Betaalde diensten en dat je erop toeziet dat het kind zich ook aan de Voorwaarden houdt. In ieder geval, zoals vermeld onder Wie mag de diensten gebruiken in de Algemene voorwaarden van X, moet je minimaal 13 jaar oud zijn om de X-dienst te mogen gebruiken. Als je deze Algemene aankoopvoorwaarden van X accepteert en de Betaalde diensten gebruikt namens een bedrijf, organisatie, overheid of andere rechtspersoon, verklaar en garandeer je dat je bevoegd bent om dit te doen en de bevoegdheid hebt om een dergelijke entiteit te binden aan deze Algemene aankoopvoorwaarden van X, in welk geval de woorden 'jij/je' en 'je' zoals gebruikt in deze Algemene aankoopvoorwaarden van X verwijzen naar een dergelijke entiteit.

X-entiteit waarmee je deze overeenkomst afsluit. Je gaat deze Algemene aankoopvoorwaarden van X aan met de entiteit die overeenkomt met je woonplaats, zoals hieronder vermeld. Deze entiteit zal de Betaalde diensten aan jou leveren.

Je locatie

De continenten van Noord-Amerika (inclusief Hawaï) of Zuid-Amerika

Entiteit waarmee je deze overeenkomst afsluit

X Corp., met een kantoor gevestigd in 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, VS

Je locatie

De Europese Unie, de EFTA-landen of het Verenigd Koninkrijk

Entiteit waarmee je deze overeenkomst afsluit

Twitter International Unlimited Company, statutair gevestigd in One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland

Je locatie

Elk land dat niet onder de bovenstaande twee locaties valt, inclusief de regio's Azië-Oceanië, het Midden-Oosten, Afrika of Europa (exclusief de EU-landen, EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk)

Entiteit waarmee je deze overeenkomst afsluit

Twitter Global LLC, statutair gevestigd in 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, VS

 

Wijzigingen in voorwaarden, betaalde diensten en prijzen

1. Wijzigingen in voorwaarden. X kan deze Algemene aankoopvoorwaarden van X van tijd tot tijd herzien. De wijzigingen werken niet met terugwerkende kracht en de meest recente versie van de Algemene aankoopvoorwaarden van X, beschikbaar op legal.x.com/purchaser-terms, is van toepassing op je gebruik van Betaalde diensten en alle bijbehorende transacties. Als we deze Voorwaarden wijzigen of herzien nadat je ermee hebt ingestemd (bijvoorbeeld als deze Voorwaarden worden gewijzigd nadat je een abonnement hebt gekocht), zullen we jou van tevoren op de hoogte brengen van de wezenlijke aanpassingen in deze Voorwaarden. Een dergelijke kennisgeving kan elektronisch worden verstrekt, inclusief (en niet beperkt tot) via een servicemelding of een e-mail naar het e-mailadres dat aan je account is gekoppeld. Als je na deze aanpassingen doorgaat met toegang krijgen tot of gebruiken van de Betaalde diensten, ga je akkoord met de herziene Algemene aankoopvoorwaarden van X. Als je niet akkoord gaat met deze of enige toekomstige Algemene aankoopvoorwaarden van X, mag je de Betaalde diensten niet gebruiken of toegang daartoe krijgen (of dit blijven doen).

De Algemene aankoopvoorwaarden van X zijn in het Engels opgesteld, maar worden in meerdere talen vertaald. X streeft ernaar de originele Engelse versie zo nauwkeurig mogelijk te vertalen. Bij afwijkingen of inconsistenties heeft de Engelstalige versie van de Algemene aankoopvoorwaarden van X echter voorrang. Je erkent dat Engels de referentietaal zal zijn voor het interpreteren en opstellen van de voorwaarden van de Algemene aankoopvoorwaarden van X.

2. Wijzigingen in Betaalde diensten. Wij blijven onze Betaalde diensten ontwikkelen. Als zodanig kunnen we de Betaalde diensten naar eigen goeddunken van tijd tot tijd veranderen. We kunnen in het algemeen en met of zonder kennisgeving (permanent of tijdelijk) stoppen met het aan jou of aan gebruikers leveren van de Betaalde diensten of functies binnen de Betaalde diensten. X is niet aansprakelijk ten opzichte van jou of een derde voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Betaalde diensten. In de specifieke voorwaarden (zie hieronder) voor de specifieke Betaalde dienst wordt beschreven hoe je een abonnement kunt opzeggen of, indien van toepassing, een terugbetaling kunt aanvragen. 

3. Prijswijzigingen. De prijzen voor de Betaalde diensten, inclusief terugkerende abonnementskosten, kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. X zal je redelijkerwijs van tevoren informeren over elke materiële wijziging van de prijs van Betaalde diensten. Voor abonnementsdiensten gaan prijswijzigingen in aan het begin van de eerstvolgende abonnementsperiode volgend op de datum van de prijswijziging. Als je het niet eens bent met een prijswijziging, heb je het recht om de wijziging af te wijzen door je abonnement op de betreffende Betaalde dienst op te zeggen voordat de prijswijziging ingaat.

Betaalvoorwaarden. X biedt verschillende betalingsopties die kunnen verschillen per Betaalde dienst, je apparaat en/of besturingssysteem, je geografische locatie of andere factoren. Voor zover beschikbaar (aangezien X van tijd tot tijd verschillende aankoopmethoden beschikbaar kan stellen), kunnen deze betalingsopties de mogelijkheid omvatten om de functie 'In app-betaling' te gebruiken die wordt aangeboden door Google of Apple, of om een webbetaling te doen via Stripe, de externe betalingsverwerker van X (www.stripe.com - hierna 'Stripe'). Wanneer je een betaling doet, stem je er uitdrukkelijk mee in: (i) om de vermelde prijs voor de Betaalde dienst te betalen, samen met eventuele extra bedragen met betrekking tot toepasselijke belastingen, creditcardkosten, bankkosten, kosten voor buitenlandse transacties, kosten voor vreemde valuta en valutafluctuaties; en (ii) om je te houden aan relevante algemene voorwaarden, privacybeleid of andere wettelijke overeenkomsten of beperkingen (inclusief aanvullende leeftijdsbeperkingen) opgelegd door Google, Apple of Stripe (als externe betalingsverwerker van X) in verband met je gebruik van een bepaalde betalingsmethode (alleen als je ervoor kiest om je betaling te doen via de functionaliteit voor in-app-aankopen van Apple, ga je ermee akkoord je te houden aan alle relevante voorwaarden, vereisten en/of beperkingen opgelegd door Apple). Alle persoonlijke privégegevens die je verstrekt in verband met je gebruik van de Betaalde diensten, inclusief maar niet beperkt tot alle gegevens die worden verstrekt in verband met betalingen, zullen worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van X. X kan jouw betalingsgegevens delen met betalingsdienstproviders om betalingen te verwerken; fraude of andere verboden activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken; beslechten van geschillen, zoals terugvorderingen of terugbetalingen, te vergemakkelijken; en voor andere doeleinden die verband houden met de acceptatie van creditcards, betaalkaarten of ACH. Het is je verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je bank-, creditcard-, betaalpas- en/of andere betalingsgegevens te allen tijde up-to-date, volledig en nauwkeurig zijn. Als je een betaling doet voor een Betaalde dienst, kunnen wij informatie over je transactie ontvangen, zoals wanneer deze is uitgevoerd, wanneer een abonnement afloopt of automatisch wordt verlengd, op welk platform je de aankoop hebt gedaan en andere informatie. X is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten of vertragingen door een betalingsverwerker, de App Store van Apple of Google Play Store, je bank, je creditcardmaatschappij en/of een betalingsnetwerk. Raadpleeg de onderstaande Algemene voorwaarden voor elke specifieke Betaalde dienst voor de betalingsvoorwaarden die van toepassing zijn op die specifieke Betaalde dienst, inclusief hoe abonnementsverlengingen worden afgehandeld en andere belangrijke voorwaarden.

Toepassing van de X-gebruikersovereenkomst, beëindiging, geen restituties, meerdere X-accounts en beperkingen

1. De X-gebruikersovereenkomst is op jou van toepassing. JE MOET JE ALTIJD HOUDEN AAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST VAN X EN DIE NALEVEN. De X-gebruikersovereenkomst is altijd van toepassing op je gebruik van de X-dienst, inclusief de Betaalde diensten en functies. Als je de X-gebruikersovereenkomst niet opvolgt en naleeft, of als X van mening is dat je de X-gebruikersovereenkomst niet opvolgt en naleeft, kan dit leiden tot de annulering van je Betaalde diensten. Een dergelijke annulering is een aanvulling op, en zonder enige beperking, van eventuele handhavingsmaatregelen die X tegen jou kan nemen op grond van de X-gebruikersovereenkomst. In dergelijke gevallen kun je de voordelen van je Betaalde diensten verliezen en kom je niet in aanmerking voor restitutie van eventuele gelden die je hebt betaald (of vooruitbetaald) voor Betaalde diensten.

2. Waarom X je toegang tot Betaalde diensten kan beëindigen. X kan je toegang tot Betaalde diensten opschorten of beëindigen of stoppen met het leveren van alle of een deel van de Betaalde diensten (zonder enige aansprakelijkheid) op elk moment en om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot een van de volgende redenen:

a. X meent, geheel naar eigen goeddunken, dat je de Voorwaarden hebt geschonden of dat je gebruik van de Betaalde diensten in strijd zou zijn met toepasselijke wetten;

b. X heeft hiertoe een verzoek of opdracht ontvangen door een bevoegde rechtbank, regelgevende instantie of wetshandhavingsinstantie;

c. X heeft onverwachte technische of beveiligingsproblemen;

d. X is van mening dat je de gebruikersovereenkomst van X hebt geschonden;

e. Je veroorzaakt een risico voor X of stelt X mogelijk bloot aan juridische procedures;

f. Je account moet worden verwijderd vanwege onrechtmatig gedrag;

g. Je account zou moeten worden verwijderd omdat je je account lange tijd niet hebt gebruikt; of

h. Onze levering van de Betaalde diensten (geheel of gedeeltelijk) aan jou is niet langer commercieel verantwoord (naar eigen goeddunken van X).

3. Alle transacties zijn definitief. Alle betalingen voor Betaalde diensten zijn definitief en niet restitueerbaar of inwisselbaar, behalve waar vereist door de toepasselijke wetgeving. We geven geen garantie voor de aard, kwaliteit of waarde van een Betaalde dienst of de beschikbaarheid of levering daarvan. Restituties of tegoeden worden niet verstrekt voor ongebruikte of gedeeltelijk gebruikte Betaalde diensten (bijvoorbeeld een gedeeltelijk gebruikte abonnementsperiode). 

4. Betaalde diensten zijn niet overdraagbaar tussen X-accounts. Elke aankoop van een Betaalde dienst is van toepassing op één X-account, wat betekent dat je aankoop alleen van toepassing is op het account dat je gebruikte toen je de Betaalde dienst kocht, en niet van toepassing is op andere accounts waartoe je mogelijk toegang hebt of die je beheert. Als je meerdere accounts hebt of beheert en je wilt toegang tot de Betaalde diensten voor elk account, moet je de Betaalde dienst voor elk account afzonderlijk kopen.

5. Beperkingen en verplichtingen

a. Je mag een Betaalde dienst alleen kopen en gebruiken als je wettelijk toestemming hebt om die Betaalde dienst te gebruiken in je land en je woont in een land dat door X voor de betreffende Betaalde dienst wordt erkend. X kan naar eigen goeddunken de mogelijkheid beperken om in bepaalde landen toegang te krijgen tot een Betaalde dienst of om in die landen een Betaalde dienst te kopen. X behoudt zich het recht voor om de lijst met ondersteunde landen van tijd tot tijd te wijzigen.

b. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken transacties met Betaalde diensten te weigeren of de verkoop of het gebruik van een Betaalde dienst te annuleren of stop te zetten. 

c. Je mag anderen geen toestemming geven om je X-account te gebruiken voor toegang tot een Betaalde dienst die deze persoon niet heeft gekocht.

d. Je mag geen Betaalde dienst kopen of gebruiken als je een persoon bent met wie Amerikaanse personen niet mogen handelen vanwege economische sancties, inclusief maar niet beperkt tot sancties die zijn opgelegd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Department of the Treasury of door een andere toepasselijke autoriteit die sancties heeft opgelegd ("Verboden persoon"). Daartoe behoren onder andere personen die wonen in, of een staatsburger zijn van, of een reguliere inwoner zijn van, de volgende landen of regio's: Cuba, Iran, de Oekraïense regio's de Krim, Noord-Korea en Syrië. Je verklaart en garandeert dat je geen Verboden persoon bent.

e. JIJ VERKLAART DAT JE DE BETAALDE DIENSTEN ALLEEN VOOR LEGITIEME DOELEINDEN ZULT GEBRUIKEN EN ALLEEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN.

Belastingen en heffingen. Jij bent verantwoordelijk voor en stemt ermee in alle van toepassing zijnde belastingen, heffingen, tarieven en vergoedingen te betalen met betrekking tot de aankoop van Betaalde diensten, inclusief die welke moeten worden betaald aan X of aan een externe betalingsverwerker. Deze belastingen kunnen omvatten maar zijn niet beperkt tot btw, GST, omzetbelasting, bronbelasting en alle andere van toepassing zijnde belastingen. Afhankelijk van je locatie kan X verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en rapporteren van informatie met betrekking tot transactiebelastingen die voortvloeien uit je aankoop van Betaalde diensten. Je verleent X toestemming om je account en persoonlijke gegevens te verstrekken aan de relevante belastingdiensten om te voldoen aan onze verplichtingen om belastingen te innen en te rapporteren.

 

Algemene Voorwaarden

1. Contactgegevens. Als je vragen hebt over de Betaalde diensten of deze Voorwaarden, kun je het Helpcentrum van X voor Betaalde diensten raadplegen. Als je al een Betaalde dienst hebt gekocht, kun je ook contact met ons opnemen via de ondersteuningslink in het navigatiemenu van je X-account onder de betalings- of abonnementsinstellingen. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je hier contact met ons opnemen via het formulier voor 'Hulp bij betaalde functies'.

2. DISCLAIMERS. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS JOUW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE BETAALDE DIENSTEN OP EIGEN RISICO. JE BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT DE DIENSTEN ALS ZODANIG EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR AAN JOU WORDEN AANGEBODEN. X WIJST ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. X GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN AF EN WIJST ELKE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR: (I) DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, BESCHIKBAARHEID, ACTUALITEIT, BEVEILIGING OF BETROUWBAARHEID VAN DE BETAALDE DIENSTEN, EN (II) OF DE BETAALDE DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN DE EISEN OF ONONDERBROKEN, VEILIG EN ZONDER FOUTEN BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN. JIJ BENT VERANTWOORDELIJK VOOR JOUW GEBRUIK VAN DE X-DIENST, INCLUSIEF DE BETAALDE DIENSTEN, EN ALLE CONTENT DIE JE VERSTREKT.

3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN DE MAXIMALE WETTELIJKE TOEGESTANE MATE ZIJN X-ENTITEITEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF ALS STRAF BEDOELDE SCHADEVERGOEDING, OF ENIG VERLIES VAN WINSTEN OF INKOMSTEN, ZOWEL DIRECT ALS INDIRECT, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT (i) JOUW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF GEEN TOEGANG TOT OF GEEN GEBRUIK VAN DE BETAALDE DIENSTEN; (ii) ELK GEDRAG OF ELKE CONTENT VAN EEN DERDE DIE IS GEPOST VIA DE BETAALDE DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELK LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN; (iii) ELKE CONTENT DIE AFKOMSTIG IS VAN DE DIENSTEN OF (iv) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF ONGEOORLOOFD GEBRUIK OF WIJZIGING VAN JOUW OVERDRACHTEN OF CONTENT. VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: DE DEFINITIE VAN BETAALDE DIENSTEN IS BEPERKT TOT DE FUNCTIES DIE DOOR X WORDEN AANGEBODEN, EN OMVAT GEEN ENKELE CONTENT DIE JE OPENT EN/OF WAARMEE JE INTERACTIE HEBT DOOR DEZE FUNCTIES TE GEBRUIKEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE X-ENTITEITEN GROTER ZIJN DAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLARS (US $100,00) OF HET BEDRAG DAT JE IN DE AFGELOPEN ZES MAANDEN AAN ONS HEBT BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR DE BETAALDE DIENSTEN WAAROP DE CLAIM IS GEBASEERD. DE BEPERKINGEN VAN DEZE PARAGRAAF ZIJN VAN TOEPASSING OP ELKE THEORIE BETREFFENDE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, STATUUT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF DE X-ENTITEITEN ZIJN INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN HIERIN BESCHREVEN VERHAAL IN ESSENTIE NIET IS GESLAAGD. 'X-ENTITEITEN' BETEKENT X, ZIJN MOEDERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, GERELATEERDE BEDRIJVEN, BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS.

BEPAALDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN JOUW JURISDICTIE MOGELIJK NIET TOEGESTAAN. IN DE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN JOUW JURISDICTIE TOEGESTANE MATE BEPERKT HET BOVENSTAANDE NIET DE AANSPRAKELIJKHEID VAN X-ENTITEITEN VOOR FRAUDE, FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN, OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID, GROVE NALATIGHEID EN/OF OPZETTELIJK GEDRAG. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS DE MAXIMALE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE X-ENTITEITEN VOOR ALLE NIET-UITSLUITBARE GARANTIES BEPERKT TOT ÉÉN HONDERD AMERIKAANSE DOLLARS (USD 100,00).

4. Kennisgeving met betrekking tot Apple. Voor zover je de Betaalde diensten hebt gekocht of de Betaalde diensten gebruikt of opent op een iOS apparaat, bevestig je en ga je akkoord met de voorwaarden van dit artikel. Je erkent dat de Voorwaarden alleen geldig zijn tussen jou en ons en niet met Apple, en dat Apple niet verantwoordelijk is voor de Betaalde diensten en de content daarvan. Apple heeft geen enkele verplichting om onderhoud en ondersteuning te verlenen met betrekking tot de Betaalde diensten. In het geval dat de Betaalde diensten niet voldoen aan een van toepassing zijnde garantie, kun je Apple hiervan op de hoogte brengen en zal Apple de toepasselijke aankoopprijs voor de Betaalde diensten aan jou terugbetalen; en heeft Apple voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Betaalde diensten. Apple is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van eventuele vorderingen van jou of een derde partij met betrekking tot de Betaalde diensten of je bezit en/of gebruik van de Betaalde diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) aansprakelijkheidsvorderingen over producten; (ii) elke vordering waarin wordt aangegeven dat de Betaalde diensten niet voldoen aan enige van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire vereiste; en (iii) vorderingen die voortvloeien uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van vorderingen van derden dat de Betaalde diensten en/of je bezit en gebruik van de mobiele applicatie inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van die derden. Je stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van derden bij het gebruik van de Betaalde diensten. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn derde begunstigden van de Voorwaarden, en na je aanvaarding van de Voorwaarden heeft Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om als begunstigde derde partij van de Voorwaarden die Voorwaarden ten opzichte van jou af te dwingen. Je verklaart en garandeert hierbij dat (i) jij je niet bevindt in een land dat is onderworpen aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als een land dat "terrorisme ondersteunt"; en (ii) je niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid staat.

5. Conflict. In het geval van een conflict tussen de bepalingen van deze Algemene aankoopvoorwaarden van X en die van de X-gebruikersovereenkomst, hebben de bepalingen van deze Algemene aankoopvoorwaarden van X uitsluitend voorrang met betrekking tot je gebruik van een Betaalde dienst.

 

6. OVEREENKOMST OVER GESCHILLENBESLECHTING - BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTANDSVERKLARING VAN GROEPSVORDERING

DIT ARTIKEL IS ALLEEN OP JOU VAN TOEPASSING ALS JE IN DE VERENIGDE STATEN WOONT. LEES DIT ARTIKEL AANDACHTIG DOOR – HET KAN AANZIENLIJKE GEVOLGEN VOOR JOUW WETTELIJKE RECHTEN HEBBEN, WAARONDER JOUW RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN.

a. Algemeen. De volgende bepalingen zijn belangrijk voor de overeenkomst tussen jou en X over de functies of producten van X die in deze Voorwaarden worden genoemd. Met inachtneming van de onderstaande bepalingen, waaronder de uitzonderingen beschreven in dit artikel 6, stemmen jij en X in met arbitrage van alle geschillen, vorderingen of controversen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, de marketing van Betaalde diensten en/of je deelname aan de Betaalde diensten (elk een 'Geschil' of bij meer dan één, 'Geschillen'). 

b. Aanvankelijke geschillenbeslechting. De meeste geschillen tussen jou en ons kunnen informeel worden opgelost. Als je al een Betaalde dienst hebt gekocht, helpt ons ondersteuningsteam via de ondersteuningslink in het navigatiemenu van je X-account onder de betalings- of abonnementsinstellingen je graag om eventuele zorgen over de Betaalde diensten op te lossen. Geef als je contact met ons opneemt, een korte beschrijving van de aard en redenen voor je zorgen, je contactgegevens en de specifieke oplossing die je wenst. De partijen zullen hun best doen om elk Geschil via dit ondersteuningsproces te beslechten. Jij en wij stemmen ermee in dat dit informele proces deelname te goeder trouwe vereist en moet worden uitgevoerd zoals hierboven beschreven voordat beide partijen een arbitrageverzoek over een Geschil kunnen indienen.

c. BINDENDE ARBITRAGE. Als we met jou geen oplossing van een Geschil kunnen overeenkomen binnen een periode van dertig (30) dagen na het begin van de informele geschillenbeslechting volgens de bovenstaande bepaling over de Aanvankelijke geschillenbeslechting, dan kun jij of kunnen wij om bindende arbitrage verzoeken. Dit is dan de enige manier om een Geschil te beslechten, volgens de hieronder beschreven voorwaarden en behalve voor vorderingen die bij een rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden ingediend of tenzij je arbitrage afwijst. Met name worden alle Geschillen definitief beslecht uitsluitend door bindende arbitrage, beheerd door de American Arbitration Association (AAA) in San Francisco, CA, en door één wederzijds overeengekomen arbiter, in overeenstemming met de bepalingen van de Consumer Arbitration Rules van de AAA, beschikbaar op www.adr.org of door de AAA te bellen op 1.800.778.7879. JIJ EN X DOEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN RECHTSZAAK MET EEN JURY OF RECHTER.

De arbiter, en niet een nationale, provinciale of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om elk Geschil te beslechten, inclusief, maar niet beperkt tot elke vordering dat deze Algemene aankoopvoorwaarden van X geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig kunnen worden verklaard, of dat een Geschil al dan niet voor arbitrage in aanmerking komt. De arbiter heeft de bevoegdheid om elk herstel toe te kennen dat beschikbaar zou zijn in een rechtbank volgens de wet of naar redelijkheid en billijkheid, mits dat herstel (waaronder een gebod of verbod) beperkt is tot je individuele omstandigheden. Ondanks de vereisten in deze arbitragebepaling, als het Geschil een vordering voor een openbaar gebod of verbod omvat, kun je kiezen om die vordering te scheiden van de arbitragezaak en deze bij een rechtbank met de juiste jurisdictie in te dienen. De toekenning door de arbiter moet schriftelijk zijn, is bindend voor de partijen en kan als een vonnis bij elke bevoegde rechtbank worden ingediend.

JE HEBT ÉÉN JAAR TIJD OM EEN VORDERING TEGEN X IN TE DIENEN, TENZIJ JE ARBITRAGE AFWIJST. Je moet elke vordering tegen X indienen binnen één (1) jaar na de datum waarop de vordering is ontstaan, tenzij de toepasselijke wetgeving bepaalt dat de normale verjaringstermijn voor die vordering niet middels een overeenkomst kan worden verkort. Als je binnen die termijn geen vordering indient, doe je afstand, in de maximale wettelijk toegestane mate, van alle rechten die je hebt op die vordering en X is dan niet aansprakelijk voor die vordering.

d. Indieningsprocedure en kosten. Om een arbitrage aanhangig te maken, kun je de instructies voor het indienen bekijken op: https://adr.org/Support. X betaalt je aanvankelijke indieningskosten van $ 200 en de kosten van de arbitrage tot het vereiste bedrag en zoals vastgesteld in de AAA Consumer Arbitration Rules, maar niet meer dan de bedragen die in deze bepaling worden genoemd. Als de arbiter echter bepaalt dat de vorderingen werden ingediend vanwege intimidatie of overduidelijk frivool waren, kan de arbiter de arbitervergoeding en administratiekosten, waaronder de kosten van de indiening en hoorzitting, opnieuw toewijzen, zoals beschreven in de AAA Consumer Arbitration Rules. In bepaalde gevallen bieden de arbitrageregels ook de mogelijkheid om de advocaatkosten te vergoeden. De partijen begrijpen dat ze, als deze verplichte bepaling niet bestond, het recht zouden hebben om een rechtszaak aan te spannen en op juryrechtspraak. Ze begrijpen ook dat, in sommige gevallen, de arbitragekosten hoger zouden kunnen zijn dan de kosten van een rechtszaak en dat het recht op inzage of afschrift bewijsstukken beperkter kan zijn bij arbitrage dan bij een rechtszaak.

e. Locatie. De arbitrage vindt plaats uitsluitend op basis van documenten of je kan kiezen om de zaak telefonisch, via video of persoonlijk te laten plaatsvinden. Bij persoonlijke arbitrage vindt de procedure plaats in de plaats of het district waar je woont, of als je niet in de Verenigde Staten woont, in de staat Californië en in het district San Francisco. 

f. Afstandsverklaring voor groepsvordering. JIJ EN WIJ KOMEN VERDER OVEREEN DAT ALLE VORDERINGEN ALLEEN IN ONZE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID KUNNEN WORDEN INGEDIEND EN NIET NAMENS OF ALS ONDERDEEL VAN EEN GROEPSVORDERING OF ANDERE VORMEN VAN BELANGENBEHARTIGING. DE PARTIJEN DOEN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN HUN RECHT OM EEN GROEPSVORDERING IN TE DIENEN OF HERSTEL IN GROEPSVERBAND TE EISEN. Tenzij jij en wij dit beiden schriftelijk overeenkomen, mag de arbiter geen procedures voor vorderingen van meer dan één persoon samenvoegen, en mag hij of zij anderszins geen voorzitter zijn van enige vorm van representatieve of groepsprocedure.

g. Scheidbaarheid. Als wordt bepaald dat een deel van deze Overeenkomst over geschillenbeslechting niet kan worden afgedwongen voor een bepaalde vordering voor herstel of rechtsmiddel (zoals een gebod of verbod), dan wordt die vordering of dat rechtsmiddel (en alleen die vordering of dat rechtsmiddel) gescheiden en moet bij een bevoegde rechtbank worden ingediend, terwijl voor de overige vorderingen arbitrage moet worden gebruikt.

h. Uitzondering - Rechtspraak voor vorderingen bij een rechtbank voor geringe vorderingen. Ondanks de beslissing van de partijen om alle geschillen via arbitrage te beslechten, kan elke partij een vordering indienen bij een rechtbank voor geringe vorderingen voor geschillen of vorderingen die binnen de bevoegdheid van die rechtbank vallen.

i. 30 dagen recht op afwijzing. Als je de hierboven beschreven arbitragebepalingen afwijst of niet daaraan gebonden wilt zijn, kun je je schriftelijke mededeling over je afwijzing naar het volgende adres sturen:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103, VS

Als je al een Betaalde dienst hebt gekocht, kun je je afwijzingskennisgeving ook indienen via de ondersteuningslink in het navigatiemenu van je X-account onder de betalings- of abonnementsinstellingen. 

In je schriftelijke mededeling moet je je naam, je openbare gebruikersnaam ('handle') van je X-account, het e-mailadres of telefoonnummer dat bij je account-handle hoort vermelde alsmede een duidelijke verklaring dat je geen Geschillen met X wil beslechten.

De mededeling moet binnen 30 dagen na je eerste betaling van een Betaalde dienst worden verzonden; anders ben je gebonden aan geschillenbeslechting via arbitrage in overeenstemming met de voorwaarden van die bepalingen. Je beslissing om deze arbitragebepaling af te wijzen, heeft geen nadelige gevolgen voor je relatie met X of de levering van functies of diensten aan jou door X. Als je je bepalingen afwijst, is ook X niet daaraan gebonden.

j. Wijzigingen van dit artikel. Wij zullen 60 dagen van tevoren elke materiële wijziging van deze Overeenkomst over geschillenbeslechting bekendmaken. Wijzigingen worden van kracht op de 60e dag en zijn voor de toekomst alleen geldig voor alle vorderingen die ontstaan na de 60e dag.

k. Toepasselijk recht. DEZE VOORWAARDEN HEBBEN BETREKKING OP EEN HANDELSTRANSACTIE TUSSEN DEELSTATEN. DE AMERIKAANSE FEDERALE ARBITRAGEWET EN DE INTERPRETERENDE RECHTSPRAAK ZIJN VAN TOEPASSING OP DE INTERPRETATIE EN AFDWINGING VAN DEZE ARBITRAGEBEPALINGEN, ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE WETGEVING IN DE DEELSTATEN. Wanneer materieel recht van de deelstaten van toepassing is op een Geschil, is de wet van de staat Californië van toepassing, zonder rekening te houden met conflictregels.

l. Overleving. Deze Overeenkomst over geschillenbeslechting overleeft het einde van de relatie tussen jou en X, waaronder annulering of afmelding van door X verleende diensten of communicatie.

7. Toepasselijk recht.

a. Als je in de Verenigde Staten woont, vallen deze Voorwaarden onder de wetten van de staat Californië en voor elk Geschil dat ontstaat tussen jou en X, gelden de bepalingen uit bovenstaand artikel 6 (Overeenkomst voor geschillenbeslechting - Bindende arbitrage en afstandsverklaring van groepsvordering).

b. Als je in een EU-lidstaat, een EFTA-land of in het VK woont, zijn de dwingende wetten van het land waar je woont, van toepassing en kunnen gerechtelijke procedures worden aangespannen bij relevante rechtbanken volgens en onder de wetten van je land van verblijf. 

c. Als je buiten de Verenigde Staten, een EU-lidstaat, een EFTA-land of het VK woont, gelden voor deze Voorwaarden de wetten van de staat Californië.

 

Algemene voorwaarden voor X Premium

Door deel te nemen aan de terugkerende abonnementsservice van X ('X Premium'), stem je ermee in dat op je deelname de Voorwaarden van toepassing zijn, inclusief de volgende Algemene voorwaarden voor X Premium:

1. Beschrijving van X Premium. X Premium is een terugkerende abonnementsdienst van X die toegang biedt tot bepaalde functies, voordelen en/of diensten, zoals hier beschreven. Je abonnement op X Premium wordt automatisch verlengd totdat het wordt opgezegd conform de Voorwaarden, inclusief deze Algemene voorwaarden van X Premium.    

a. Niveaus van X Premium. Abonnees van X Premium kunnen kiezen uit meerdere niveaus. Elk niveau biedt toegang tot verschillende functies en wordt tegen verschillende prijzen aangeboden. Voor elk niveau zijn zowel jaarlijkse als maandelijkse prijzen beschikbaar. Voor sommige functies moet een account worden geverifieerd en moet het vinkje op het accountprofiel openbaar worden weergegeven. Specifieke informatie over de niveaus vind je in ons Helpcentrum.    

2. Registreren voor & beheren van je account, betalingsproces & prijzen, automatische verlenging.

a. Registreren. Je moet ingelogd zijn op je X-account om je te kunnen registreren voor X Premium. Wanneer jij je registreert voor X Premium, kan jij je registreren en betalen via de (i) in-app aankoop van Apple (als je je registreert voor een op iOS gebaseerd apparaat), (ii) via de in-app aankoop van Google (als je je registreert met een op Android gebaseerd apparaat), of (iii) met Stripe, de externe betalingspartner van X (als je je registreert via een webbrowser op www.x.com). 

b. Je account beheren. De methode die je gebruikt voor je registratie voor en betaling van je X Premium-abonnement, bepaalt hoe je je account moet beheren. Als je je hebt geregistreerd en X Premium hebt betaald via de in-app-aankoop van Apple , kan je je abonnement beheren met de Apple Play Store. Als je je hebt geregistreerd en X Premium hebt betaald via de in-app-aankoop van Google, kan je je abonnement beheren met de Google Play Store. Als je je hebt geregistreerd en X Premium hebt betaald via Stripe, de betalingsverwerker van X, kan je je abonnement beheren op Stripe, dat toegankelijk is via de X-website in je X Premium-instellingen nadat je bent ingelogd op www.x.com. Meer informatie over het beheren van je X Premium-account en je abonnement op X Premium vind je op de pagina's Over X Premium en Help met X Premium en ons Helpcentrum over ondersteuning voor Betaalde diensten.

c. Betalingsproces & prijzen. De prijs van een X Premium-abonnement wordt bepaald door X. Als je een X Premium-abonnement aanschaft, doe je dit door periodiek vooraf abonnementskosten te betalen. Wanneer je je abonneert op X Premium, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat je periodieke betalingen autoriseert en dat betalingen worden uitgevoerd met de betalingsmethode die je hebt geselecteerd totdat het toepasselijke X Premium-abonnement door jou of door X wordt geannuleerd. Je betalingsgegevens worden automatisch verwerkt aan het begin van elke abonnementsperiode. Het kan tot drie dagen duren om een mobiele verlenging te verwerken. Als je betalingsgegevens worden geweigerd, moet je nieuwe betalingsgegevens voor je X Premium-abonnement invoeren, anders wordt je abonnement geannuleerd. Als je nieuwe betalingsgegevens verstrekt en je betalingsaccount is belast, wordt je nieuwe abonnementsperiode voor X Premium gebaseerd op de oorspronkelijke verlengingsdatum en niet op de datum waarop het abonnementsgeld is afgeschreven. Er zijn geen restituties of tegoeden voor gedeeltelijke abonnementsperioden, ook niet in een situatie waarin bepaalde functies, voordelen en/of diensten worden gewijzigd of stopgezet. ABONNEMENTSPLANNEN WORDEN VOORUITBETAALD, WORDEN NIET TERUGBETAALD (TENZIJ VERPLICHT DOOR DE WET), EN WORDEN AUTOMATISCH VERLENGD AAN HET EINDE VAN ELKE ABONNEMENTSPERIODE, TENZIJ HET ABONNEMENT WORDT GEANNULEERD VOLGENS DE ONDERSTAANDE ANNULERINGSPROCEDURES.

d. Upgraden of downgraden. Upgraden en downgraden wordt momenteel alleen ondersteund op iOS, Android en het web.

Als je op iOS een upgrade uitvoert naar een hoger geprijsd niveau, krijg je een gedeeltelijke restitutie naar rato voor het restant van je vorige abonnement als je van niveau wisselt vanaf het platform waarop je eerder was geabonneerd, namelijk iOS. Als je je abonnement verlaagt naar een ander niveau, blijven je abonnement en de bijbehorende functies geldig tot het einde van de huidige factureringscyclus en worden daarna overgeschakeld naar het nieuwe abonnementsniveau. Bij downgraden ontvang je geen restitutie voor een deel van je vorige abonnement, tenzij dit wettelijk verplicht is. Bij downgraden wordt de prijs van het nieuwe niveau in rekening gebracht vanaf het einde van je huidige factureringscyclus.

Als je op het web een upgrade uitvoert naar een hoger geprijsd niveau, wordt het tegoed voor het restant van je vorige abonnement toegevoegd aan je account en automatisch toegepast op toekomstige betalingen als je van niveau wisselt vanaf het platform waarop je eerder was geabonneerd, namelijk het web. Je nieuwe abonnement gaat onmiddellijk in. Als je je abonnement verlaagt naar een ander niveau, worden je huidige abonnement en de bijbehorende functies onmiddellijk overgezet naar het nieuwe niveau. Je ontvangt geen restitutie voor een deel van je vorige abonnement, tenzij dit wettelijk verplicht is. De prijs van het nieuwe niveau wordt ook onmiddellijk in rekening gebracht.

Op Android in de Google Play Store geldt dat als je een upgrade uitvoert naar een hoger geprijsd niveau van het platform waarop je eerder was geabonneerd (bijvoorbeeld dat Android dat platform was), het abonnement direct start met het nieuwe product zodra je de nieuwe prijs hebt betaald. Resterende tijd wordt naar rato berekend en aan je terugbetaald. Als je naar een ander niveau downgradet, begint je abonnement direct met het nieuwe product en wordt de volgende factureringsdatum uitgesteld op basis van de resterende waarde op het vorige niveau, waardoor je een tegoed krijgt voor de waarde die je zou hebben gehad onder het duurdere abonnement.

 

3. Je Abonnement opzeggen. Je kan je X Premium-abonnement op elk moment opzeggen. Als je je X Premium-abonnement hebt gekocht via de in-app-aankoop van Apple, kan je je abonnement alleen opzeggen in de Apple App Store, die je kan openen via je X Premium-instellingen nadat je bent ingelogd op de X iOS app. Als je je X Premium-abonnement hebt gekocht via de in-app-aankoop van Google, kan je je abonnement alleen opzeggen in de Google Play Store, die je kan openen via je X Premium-instellingen nadat je bent ingelogd bij de X voor Android-app. Als je je X Premium-abonnement heb gekocht via Stripe, de betalingsverwerker van X, kan je je abonnement alleen opzeggen via Stripe, dat toegankelijk is via de X-website in je abonnementsinstellingen nadat je bent ingelogd bij www.x.com. Ongeacht hoe je je Abonnement heb gekocht, je Abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij je minimaal 24 uur voor het verstrijken van de abonnementsperiode je Abonnement opzegt. Als je je abonnement annuleert, is je abonnement nog geldig vanaf het moment dat je annuleert, tot het einde van je lopende abonnementsperiode. Je ontvangt geen restitutie of tegoed voor de resterende dagen van je huidige abonnementsperiode, tenzij dit wettelijk vereist is. Bovendien is artikel 4 hieronder van toepassing op gebruikers die in een EU-lidstaat of in het VK wonen. Meer informatie over het annuleren van je X Premium-account en je abonnement op X Premium vind je op de pagina's Over X Premium en Help met X Premium en ons Helpcentrum over ondersteuning voor Betaalde diensten.

4. Herroepingsrecht & restituties voor gebruikers die in de EU of het VK wonen. Wanneer je een X Premium-abonnement koopt, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het abonnement direct ingaat op de datum van aankoop. Als je een consument bent in een EU-lidstaat of in het VK, ga je ermee akkoord dat je tot veertien (14) dagen na je aankoop de tijd hebt om je aankoopcontract om welke reden dan ook te herroepen. Als je je X Premium-abonnement hebt gekocht via de in-app-aankoop van Apple of Google, moet je conform het terugbetalingsbeleid van Apple of Google, indien van toepassing, rechtstreeks contact opnemen met Apple of Google als je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht. Al deze restituties worden afgehandeld door Apple of Google en niet door X, en zijn onderworpen aan het terugbetalingsbeleid van Apple of Google. De instructies voor het annuleren van je contract en het aanvragen van een terugbetaling door Apple of Google vind je op de X Premium helppagina. Als je je X Premium-abonnement hebt gekocht via Stripe, de betalingsverwerker van X, kan je je herroepingsrecht uitoefenen door de instructies te volgen voor het annuleren van je contract en het aanvragen van een terugbetaling zoals beschreven op de X Premium helppagina.

5. Geen herroepingsrecht voor gebruikers die in Taiwan wonen. Wanneer je een X Premium-abonnement koopt, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het X Premium-abonnement onmiddellijk ingaat op de datum van aankoop en dat de online diensten volledig worden uitgevoerd zodra ze zijn gestart. Als je een consument in Taiwan bent, ga je ermee akkoord dat je je X Premium-abonnement kan opzeggen zoals hierboven beschreven in artikel 3, maar dat er anders geen recht is om je X Premium-abonnement te herroepen en dat er geen restitutie zal worden verleend.

6. Consumentenklachten voor gebruikers die in Indonesië wonen. Klachten kunnen door consumenten in Indonesië worden ingediend bij het Ministerie van Handel op https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Directoraat-Generaal Consumentenbescherming en Handelsnaleving (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerie van Handel van de Republiek Indonesië (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Topartikelen

a. Topartikelen. X Premium kan een functie voor 'Topartikelen' bevatten, met een lijst met artikelen en van URL's (met bijbehorende posts) van artikelen die onlangs het vaakst zijn gedeeld door mensen die je volgt op X, of de artikelen die onlangs het vaakst zijn gedeeld door mensen die je volgt, en mensen die zij volgen. De artikelen worden geselecteerd op basis van de X-accounts die je hebt gekozen om te volgen en/of de accounts die zij volgen. Lijsten met topartikelen bevatten mogelijk niet artikelen van alle uitgevers. Meer informatie over deze functie, hoe accounts en artikelen worden geselecteerd voor opname bij het bepalen van de lijsten met Topartikelen en hoe artikelen en posts worden gerangschikt, vind je in het Helpcentrum voor Topartikelen

b. DISCLAIMER. Je begrijpt dat X de volledigheid, waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige content of communicatie die via de functie Topartikelen wordt gepost, niet onderschrijft, ondersteunt, vertegenwoordigt of garandeert, of de daarin geuite meningen onderschrijft. X is niet verantwoordelijk voor de content van of toegang tot een artikel. Dergelijke content is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de uitgever. We bewaken of controleren niet de content die op sites van derden wordt geplaatst, en wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor content die aan jou wordt getoond via de functie Topartikelen.

8. X Premium Labs. X Premium kan een functie "X Premium Labs" bevatten. X Premium Labs biedt X Premium-abonnees vroegtijdig toegang tot functies ('X Premium Labs-functies') die X op dat moment nog ontwikkelt en test, voor mogelijke toevoeging aan de X-dienst of een van de Betaalde diensten. X geeft geen verklaringen of garanties dat de X Premium Labs-functies zullen functioneren zoals bedoeld of zoals beschreven, en X is niet aansprakelijk voor enig nadeel of enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met een X Premium Labs-functie. X doet geen uitspraken over het aantal of type X Premium Labs-functies die op enig moment beschikbaar zullen zijn voor X Premium-abonnees, en behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment X Premium Labs-functies toe te voegen of te verwijderen. X behoudt zich het recht voor om je toegang tot een X Premium Labs-functie in te trekken of anderszins te beperken (zonder enige aansprakelijkheid) op elk moment wanneer X naar eigen goeddunken van mening is dat je de functie hebt misbruikt of de functie anderszins op een onaanvaardbare of onbedoelde manier hebt gebruikt. In verband met het X Premium Labs-programma kan je X opmerkingen over je evaluatie en gebruik van een X Premium Labs-functie ('Feedback') sturen. Je gaat ermee akkoord dat X en de door X aangewezen personen de Feedback, met inbegrip van daarvan afgeleide werken, voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden mogen kopiëren, wijzigen, er afgeleide werken van mogen maken, publiekelijk weergeven, bekendmaken, verspreiden, in licentie en in sublicentie geven, opnemen en anderszins gebruiken, zonder enige verwachting van betaling of toekenning door of aan jou. 

9. Promoties. Af en toe kan X speciale promoties of gratis proefperioden (een 'Promotie) voor X Premium aanbieden. Tenzij specifiek vermeld, zijn deze Voorwaarden van toepassing op dergelijke Promoties. Eventuele aanvullende voorwaarden voor deze Voorwaarden worden bekendgemaakt bij de aanmelding of in andere mededelingen die voorafgaand aan de aanmelding aan jou ter beschikking worden gesteld. Er kunnen beperkingen gelden voor de beschikbaarheid van Promoties. Bepaalde functies en voordelen van het volledige X Premium-abonnement zijn mogelijk niet beschikbaar of zijn beperkt tijdens de Promotieperiode. Je bent als enige verantwoordelijk voor het doorlezen van eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op je gebruik van een Promotie. Aan het einde van de actieperiode wordt je X Premium-abonnement automatisch verlengd en worden de abonnementskosten (zoals aangegeven bij registratie) periodiek in rekening gebracht. OM KOSTEN NA EEN PROMOTIE TE VOORKOMEN, MOET JE VOOR HET EINDE VAN DE PROMOTIEPERIODE OPZEGGEN DOOR DE ANNULERINGSPROCEDURES TE VOLGEN IN ARTIKEL 3 HIERBOVEN ("JOUW ABONNEMENT OPZEGGEN").

10. Besturingssysteem en geografische beperkingen. X Premium, en de bijbehorende functies en voordelen, worden mogelijk alleen ondersteund op bepaalde besturingssystemen en op bepaalde geografische locaties (zoals X van tijd tot tijd wordt uitgebracht), wat betekent dat als jij je abonneert op X Premium, je mogelijk geen toegang hebt tot de functies of voordelen van X Premium terwijl je toegang hebt tot je X Premium-account via een systeem dat momenteel niet wordt ondersteund door X of op een geografische locatie waar X Premium niet wordt aangeboden. Bovendien kunnen de functies en voordelen van X Premium per besturingssysteem en/of land verschillen. 

11. DISCLAIMER. JE BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT DE X PREMIUM-DIENST 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN 'VOOR ZOVER BESCHIKBAAR' AAN JOU WORDT AANGEBODEN. ZO WORDT BIJVOORBEELD NIET GEGARANDEERD DAT DE FUNCTIE VOOR HET ONGEDAAN MAKEN VAN POSTS ZOALS BEDOELD WERKT EN DAT JE ER NIET OP MAG VERTROUWEN ALS EEN MECHANISME OM TE VOORKOMEN DAT EEN POST WORDT VERZONDEN.

 

Algemene voorwaarden voor Makersabonnementen

Je stemt ermee in dat op je aankoop van een Makersabonnementen de Voorwaarden van toepassing zijn, waaronder de volgende Algemene voorwaarden voor Makersabonnementen:

1. Makers abonnementsbeschrijving. Makersabonnementen zijn een maandelijks abonnement van X waarmee je toegang krijgt tot functies en voordelen (zoals content, community, toegang en herkenning) die via het X-account van een Maker beschikbaar zijn gesteld door die Maker ('Maker'), zoals verder beschreven op onze pagina Over Makersabonnementen.  Het abonnement bij X voor toegang tot het Abonnementsaccount van een Maker wordt automatisch elke maand verlengd totdat het wordt opgezegd conform de Voorwaarden, inclusief deze  Algemene voorwaarden voor Makersabonnementen. 

2. Registreren & en beheren van je account, betalingsproces & prijzen, automatische verlenging

a. Registreren. Je moet zijn ingelogd op je X-account voor het registreren en betalen van een abonnement op een Makers abonnementsaccount. Voor zover beschikbaar (aangezien X van tijd tot tijd verschillende aankoopmethoden kan goedkeuren) kan je ervoor kiezen om je aan te registreren voor een Makers abonnement en dit te kopen via de in-app-aankoop van Apple (als je je registreert via een op iOS gebaseerd apparaat) of via de in-app-aankoop van Google (als je je registreert via een op Android gebaseerd apparaat) of via Stripe, de externe betalingspartner van X (als je je registreert via een webbrowser op www.x.com).

b. Je account beheren. De methode van je registratie en aankoop van een Makers abonnement bepaalt hoe je het Makers abonnement moet beheren. Als je het Makers abonnement heb gekocht via de in-app-aankoop van Apple, kan je dat Abonnement beheren met de Apple App Store. Als je het Abonnement hebt gekocht via de in-app-aankoop van Google, kan je dat Makers abonnement beheren met de Google Play Store. Als je het Makers abonnement hebt gekocht via Stripe, de betalingsverwerker van X, kan je dat Abonnement beheren op Stripe, dat toegankelijk is via de X-website in je Makers abonnementsinstellingen nadat je bent ingelogd op www.x.com. Meer informatie over het beheren van je Makers abonnement vind je op de helppagina voor Makersabonnementen of ons Helpcentrum voor ondersteuning van Betaalde diensten.

c. Betalingsproces & prijzen. De prijs van een Makers abonnement wordt bepaald door de Maker (gebaseerd op de prijsopties van X die in de functie zijn ingebouwd, waarmee de Maker de prijs kan kiezen waartegen X het maandelijkse Makers abonnement voor dat Makers abonnementsaccount zal verkopen). Ongeacht het voorgaande kan X naar eigen goeddunken beperkingen opleggen aan degene die een Makers abonnement mag kopen (bijvoorbeeld een minimumleeftijd om een Makers abonnement te kopen) en het aantal Makers abonnementen dat je mag kopen voor toegang tot een specifiek makersabonnementsaccount. Als je een Makers abonnement koopt, dien je het Makers abonnementsgeld aan het begin van elke maand te voldoen. Wanneer je je abonneert voor toegang tot een Abonnementsaccount, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat je periodieke betalingen autoriseert en dat betalingen worden uitgevoerd met de betalingsmethode die je hebt geselecteerd totdat het toepasselijke Makers abonnement door jou of door X wordt geannuleerd. Je betalingsgegevens worden automatisch verwerkt aan het begin van elke Makers abonnementsperiode. Het kan tot drie dagen duren om een mobiele verlenging te verwerken. Als je betalingsgegevens worden geweigerd, moet je nieuwe betalingsgegevens voor je Makers abonnement invoeren, anders wordt je Makers abonnement geannuleerd. Als je nieuwe betalingsgegevens verstrekt en het bedrag is van je betaalrekening afgeschreven, wordt je nieuwe Abonnementsperiode gebaseerd op de oorspronkelijke verlengingsdatum en niet op de datum waarop het abonnementsgeld is afgeschreven. Er zijn geen restituties of tegoeden voor gedeeltelijke Makers abonnementsperioden, ook niet in een situatie waarin bepaalde functies, voordelen en/of diensten worden gewijzigd of stopgezet. MAKERSABONNEMENTSPLANNEN WORDEN VOORUITBETAALD, WORDEN NIET TERUGBETAALD (TENZIJ VERPLICHT DOOR DE WET), EN WORDEN AUTOMATISCH VERLENGD AAN HET EINDE VAN ELKE ABONNEMENTSPERIODE, TENZIJ HET ABONNEMENT WORDT GEANNULEERD VOLGENS DE ONDERSTAANDE ANNULERINGSPROCEDURES.

3. Je Makers abonnement annuleren. Je kan je Makers abonnement op elk moment opzeggen. Als je je Makers abonnement hebt gekocht via de in-app-aankoop van Apple, kan je je Makers abonnement alleen opzeggen via de Apple App Store. Als je je Makers abonnement hebt gekocht via de in-app-aankoop van Google, kan je je Makers abonnement alleen annuleren via de Google Play Store. Als je een Makers abonnement hebt gekocht via Stripe, de betalingsverwerker van X, kan je je Makers abonnement alleen opzeggen via Stripe, dat toegankelijk is via de X-website in je Makers abonnementsinstellingen nadat je bent ingelogd op www.x.com. Ongeacht hoe je je abonnement heb gekocht, je Makers abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij je minimaal 24 uur voor het verstrijken van de abonnementsperiode je Makers bonnement opzegt. Als je je Makers abonnement opzegt, is je Makers abonnement nog geldig vanaf het moment dat je opzegt, tot het einde van je lopende Makers abonnementsperiode. Je ontvangt geen restitutie of tegoed voor de resterende dagen van je huidige Makers abonnementsperiode, tenzij dit wettelijk vereist is. Bovendien is artikel 5 hieronder van toepassing op gebruikers die in een EU-lidstaat of in het VK wonen. Meer informatie over het annuleren van je Makers abonnement vind je op de helppagina voor Makersabonnementen of ons Helpcentrum voor ondersteuning van Betaalde diensten.

4. Beperkingen voor het kopen en gebruiken van Makers abonnementen.

a. Een Maker kan naar eigen goeddunken ervoor kiezen om degenen die Makers abonnementen hebben gekocht, om welke reden dan ook de toegang tot het Abonnementsaccount van de Maker te blokkeren. Als je geblokkeerd bent, heb je geen toegang tot de functies en voordelen van het Abonnementsaccount van de Maker. In dat geval moet je het Makers abonnement conform deze Voorwaarden opzeggen, anders wordt het Makers abonnement elke maand automatisch verlengd totdat het wordt opgezegd, zelfs als je geen toegang meer hebt tot de functies en voordelen van het Abonnementsaccount van de Maker.

b. Een Maker kan ervoor kiezen om mensen stimulansen aan te bieden om zich te abonneren op en toegang te krijgen tot het Abonnementsaccount van de Maker en/of beloningen aan abonnees van het Abonnementsaccount van de Maker. Dergelijke stimulansen of beloningen worden uitsluitend aangeboden door de Maker, niet X. X heeft geen zeggenschap over het al dan niet leveren van de stimulans of beloning aan jou door de Maker, en X is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor stimulansen of beloningen die de Maker mogelijk aanbiedt.

5. Herroepingsrecht & restituties voor gebruikers die in de EU of het VK wonen. Wanneer je een Makers abonnement koopt, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het Makers abonnement direct ingaat op de datum van aankoop. Als je een consument bent in een EU-lidstaat of in het VK, ga je ermee akkoord dat je tot veertien (14) dagen na je aankoop de tijd hebt om je aankoopcontract om welke reden dan ook te herroepen. Als je een Abonnement via in-app-aankopen van Apple of Google hebt gekocht, moet je Apple of Google conform het terugbetalingsbeleid van Apple of Google indien van toepassing Apple of Google rechtstreeks op de hoogte brengen als je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht. Al dergelijke restituties worden afgehandeld door respectievelijk Apple of Google en niet door X, en zijn onderworpen aan het terugbetalingsbeleid van Apple of Google. Je kan de instructies voor het annuleren van je contract en het aanvragen van een terugbetaling door Apple of Google op de helppagina voor Makers abonnementen bekijken. Als je een Makers abonnement hebt gekocht via Stripe, de betalingsverwerker van X, kan je je herroepingsrecht uitoefenen door de instructies te volgen voor het annuleren van jouw contract en het aanvragen van een terugbetaling zoals beschreven op de helppagina voor Makers abonnementen. Wanneer je digitale content koopt, ga je ermee akkoord dat je onmiddellijk over die content kan beschikken en erken je dat je daardoor afstand doet van je automatische wettelijke herroepingsrecht.

6. Geen herroepingsrecht voor gebruikers die in Taiwan wonen. Wanneer je een Makers abonnement koopt, stem je er uitdrukkelijk mee in dat het Makers abonnement onmiddellijk ingaat op de datum van aankoop en dat de online diensten volledig worden uitgevoerd zodra die zijn gestart. Als je een consument in Taiwan bent, ga je ermee akkoord dat je je Makers abonnement kan opzeggen conform artikel 3 hierboven, maar dat er anders geen recht is om je Abonnement te herroepen en dat er geen restitutie zal worden verleend.

7. Consumentenklachten voor gebruikers die in Indonesië wonen. Klachten kunnen door consumenten in Indonesië worden ingediend bij het Ministerie van Handel op: 

Directoraat-Generaal Consumentenbescherming en Handelsnaleving (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerie van Handel van de Republiek Indonesië (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Besturingssysteem en geografische beperkingen. Abonnementsaccounts en bijbehorende functies en voordelen worden mogelijk alleen ondersteund op bepaalde besturingssystemen en op bepaalde geografische locaties (zoals X van tijd tot tijd wordt uitgebracht), wat betekent dat als je je abonneert op toegang tot een Abonnementsaccount, je mogelijk geen toegang tot de functies of voordelen van dat Makers abonnementsaccount hebt terwijl je toegang hebt tot je X-account via een systeem dat momenteel niet wordt ondersteund door X of op een geografische locatie waar geen Makers abonnementen worden aangeboden. Bovendien kunnen de functies en voordelen van Makers abonnementsaccounts per land verschillen. 

9. Geen goedkeuring van content

a. Je stemt ermee in dat iedere Maker als enige aansprakelijk is voor de content die door de Maker wordt gedeeld via de X-diensten, inclusief via een Makers abonnementsaccount. De Maker, en niet X, is verantwoordelijk voor het produceren en leveren van de content. Bovendien is de Maker, en niet X, verantwoordelijk voor de frequentie en/of hoeveelheid van de content.

b. In de maximale wettelijk toegestane mate aanvaard je vrijwillig alle risico's die zijn verbonden aan de aankoop van een Abonnement. Zoals vermeld in het artikel Content van de diensten in de Algemene voorwaarden van X, onderschrijft, ondersteunt, vertegenwoordigt of garandeert X niet de volledigheid, waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige content of communicatie die via de X-diensten is gepost, inclusief de content, kenmerken of voordelen van een Makers abonnementsaccount of meningen die via een Abonnementsaccount worden geuit.

 

Algemene voorwaarden voor Geverifieerde organisaties

Door deel te nemen aan de dienst Geverifieerde organisaties ga je ermee akkoord dat op je deelname de Voorwaarden van toepassing zijn, inclusief de volgende Algemene voorwaarden voor Geverifieerde organisaties, die van tijd tot tijd kunnen worden herzien:

1. Beschrijving van Geverifieerde organisaties. Geverifieerde organisaties is een terugkerende abonnementsservice van X die toegang biedt tot bepaalde functies, voordelen en/of diensten, zoals hier beschreven. Geverifieerde Organisaties bestaat uit twee niveaus: Volledige toegang en Basis. Je abonnement op Geverifieerde organisaties wordt automatisch verlengd totdat het wordt opgezegd conform de Voorwaarden, inclusief deze Algemene voorwaarden voor Geverifieerde organisaties. Functies, voordelen en/of diensten worden door X naar eigen goeddunken bepaald en X kan deze op elk moment wijzigen, onderbreken of stopzetten.

2. Registreren & beheren van je account, betalingsproces & prijzen, automatische verlenging, gelieerde accounts.

a. Beperkingen van het gebruik van Geverifieerde organisaties. Het zakelijke hoofdaccount van Geverifieerde organisaties is alleen bedoeld voor organisaties en niet voor individuen. X behoudt zich het recht voor om een abonnement op Geverifieerde organisaties onmiddellijk op te zeggen als het account van een persoon het hoofdaccount is. Je ontvangt geen restitutie of tegoed voor de resterende dagen van je huidige abonnementsperiode, tenzij dit wettelijk vereist is. Bovendien is artikel 4 hieronder van toepassing op gebruikers die in een EU-lidstaat of in het VK wonen.

b. Registreren. Je ontvangt een link om met een webbrowser toegang te krijgen tot je webapp Geverifieerde organisaties op www.x.com. Je moet zijn ingelogd op je X-account om je te registreren voor Geverifieerde organisaties. Wanneer je je registreert voor Geverifieerde organisaties kan je je registreren en betalen met Stripe, de externe betalingspartner van X. Raadpleeg onze volledige Aankoopvoorwaarden voor hoe we de door jou verstrekte informatie kunnen gebruiken.

c. Gelieerde accounts. Als je je abonneert op het niveau Volledige toegang voor Geverifieerde Organisaties, kan je accounts binnen je organisatie aanwijzen als gelieerde accounts van je organisatieaccount. Houd er rekening mee dat Gelieerde accounts geen onderdeel zijn van het Basisniveau. Een gelieerd account krijgt een vinkje en een gelieerde badge die is afgeleid van de profielfoto van je organisatieaccount. Je stemt ermee in dat een gelieerd account is gerelateerd aan je organisatie, dat je als enige verantwoordelijk bent voor een gelieerd account en associatie met een account en dat X geen verantwoordelijkheid draagt, inclusief bijvoorbeeld in verband met onjuiste of foutieve aansluitingen, of voor enige actie of gedrag van de gelieerde accounts. Voor alle duidelijkheid: je begrijpt en stemt ermee in dat je een gelieerd account niet zult verkopen, ruilen, delen of anderszins overdragen. Je moet een gelieerd account nauwkeurig labelen als een organisatie of een individu. Als een affiliatie ten onrechte wordt gelabeld als een organisatie of individu, kan X het gelieerde account onmiddellijk verwijderen, hoewel er tot het einde van je factureringsperiode nog steeds kosten in rekening worden gebracht. Zie onze Helppagina's voor meer informatie.

d. Gelieerde accounts. Als gelieerd account ga je ermee akkoord verbonden te zijn met de organisatie die je heeft uitgenodigd. Je hebt de mogelijkheid om de uitnodiging tot affiliatie bij een organisatie af te wijzen. Door een affiliatie-uitnodiging te accepteren, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan alle verplichtingen van je organisatie, inclusief bijvoorbeeld hun naam en marketingmateriaal die de verbinding tussen je accounts zijn. Om zelf een affiliatie te verwijderen, moet je contact opnemen met je organisatieaccount. Je organisatieaccount kan de affiliatie op elk moment verwijderen. X is niet verantwoordelijk, inclusief bijvoorbeeld in verband met onjuiste of foutieve affiliaties, of voor enige actie of gedrag van gelieerde accounts. Zie onze Helppagina's voor meer informatie.

Wanneer een affiliatie wordt verwijderd, verwijderen we onmiddellijk het vinkje en de badge voor dat account, hoewel er tot het einde van je factureringsperiode nog steeds kosten in rekening worden gebracht. Zie onze Helppagina's voor meer informatie.

Houd er rekening mee dat Gelieerde accounts geen onderdeel zijn van het Basisniveau.

e. Je account beheren. Door je registratie voor en betaling van de niveaus Volledige toegang of Basis van Geverifieerde organisaties via Stripe, de betalingsverwerker van X, kan je je abonnement op Geverifieerde organisaties beheren via Stripe, die je met een webbrowser via de website van Geverifieerde organisaties kan openen nadat je bent ingelogd op www.x.com. Meer informatie over het beheren van je account voor Geverifieerde organisaties en je abonnement op Geverifieerde organisaties, vind je in de volledige Aankoopvoorwaarden, op de helppagina over Geverifieerde organisaties en op de helppagina over Geverifieerde organisaties en bij ons Helpcentrum voor ondersteuning van Betaalde diensten.

f. Betalingsproces & prijzen . De prijs van een Geverifieerd Organisaties-abonnement, of het nu gaat om de niveaus Volledige toegang of Basis, wordt bepaald door X. Als je een Geverifieerd Organisaties-abonnement aanschaft, doe je dit door periodiek een abonnementsgeld vooraf te betalen. Wanneer je je abonneert op Geverifieerde organisaties ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat je periodieke betalingen autoriseert en dat betalingen worden uitgevoerd met de betalingsmethode die je hebt geselecteerd totdat het toepasselijke abonnement op Geverifieerde organisaties door jou of door X wordt geannuleerd. Je betalingsgegevens worden automatisch verwerkt aan het begin van elke abonnementsperiode. Prijzen kunnen van tijd tot tijd veranderen. Er zijn geen restituties of tegoeden voor gedeeltelijke abonnementsperioden, ook niet in een situatie waarin bepaalde functies, voordelen en/of diensten worden gewijzigd of stopgezet. ABONNEMENTSPLANNEN VAN GEVERIFIEERDE ORGANISATIES WORDEN VOORUITBETAALD, KUNNEN NIET WORDEN TERUGBETAALD (TENZIJ VERPLICHT DOOR DE WET), EN WORDEN AUTOMATISCH VERLENGD AAN HET EINDE VAN ELKE ABONNEMENTSPERIODE, TENZIJ HET ABONNEMENT WORDT OPGEZEGD VOLGENS DE ONDERSTAANDE ANNULERINGSPROCEDURES. X KAN ZONDER TERUGBETALING, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ONMIDDELLIJK ELK ACCOUNT OF GELIEERD ACCOUNT ANNULEREN DAT IN STRIJD WORDT GEACHT TE ZIJN MET DE VOORWAARDEN EN HET BELEID VAN X.

3. Je abonnement annuleren. Je kan je Geverifieerde organisaties-abonnement op elk moment opzeggen, zowel voor de niveaus Volledige toegang als Basis. Je kan je abonnement op Geverifieerde organisaties alleen annuleren via Stripe, dat met een webbrowser kan worden geopend op de website over Geverifieerde organisaties op www.x.com. Je abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij je het minimaal 24 uur vóór het einde van je abonnementsperiode annuleert. Als je je abonnement annuleert, is je abonnement nog geldig vanaf het moment dat je annuleert, tot het einde van je lopende abonnementsperiode. Je ontvangt geen restitutie of tegoed voor de resterende dagen van je huidige abonnementsperiode, tenzij dit wettelijk vereist is. Bovendien is artikel 4 hieronder van toepassing op gebruikers die in een EU-lidstaat of in het VK wonen. Meer informatie over het annuleren van je abonnement op Geverifieerde organisaties en je abonnement op Geverifieerde organisaties vind je op de helppagina's Over Geverifieerde organisaties en Help met Geverifieerde organisaties en ons Helpcentrum voor ondersteuning van Betaalde diensten.

3. a Overstappen van niveau. We ondersteunen geen overstap van abonnementen tussen de niveaus Volledige toegang en Basis. Als je van het ene niveau naar het andere wilt overstappen, moet je je bestaande abonnement op je huidige niveau opzeggen en je opnieuw abonneren op het niveau dat je wil gebruiken. 

4. Herroepingsrecht & restituties voor gebruikers die in de EU of het VK wonen. Wanneer je het abonnement Geverifieerde organisaties koopt, of het nu gaat om het niveau Volledige toegang of het niveau Basis, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het abonnement onmiddellijk ingaat op de datum van aankoop. Als je een consument bent in een EU-lidstaat of in het VK, ga je ermee akkoord dat je tot veertien (14) dagen na je aankoop de tijd hebt om je aankoopcontract om welke reden dan ook te herroepen. Als je je Abonnement op Geverifieerde organisaties hebt gekocht via Stripe, de betalingsverwerker van , kan je je herroepingsrecht uitoefenen door de instructies te volgen voor het annuleren van je contract en het aanvragen van een terugbetaling zoals beschreven op de helppagina over Geverifieerde organisaties.

5. Geen herroepingsrecht voor gebruikers die in Taiwan wonen. Wanneer je het abonnement Geverifieerde organisaties koopt, of het nu gaat om het niveau Volledige toegang of het niveau Basis, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het abonnement op Geverifieerde organisaties onmiddellijk ingaat op de datum van aankoop en dat de online diensten volledig worden uitgevoerd zodra ze zijn gestart. Als je een consument in Taiwan bent, ga je ermee akkoord dat je je abonnement op Geverifieerde organisaties kan opzeggen conform artikel 3 hierboven, maar dat er anders geen recht is om je abonnement op Geverifieerde organisaties te herroepen en dat er geen restitutie zal worden verleend.

6. Consumentenklachten voor gebruikers die in Indonesië wonen. Klachten kunnen door consumenten in Indonesië worden ingediend bij het Ministerie van Handel op https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Directoraat-Generaal Consumentenbescherming en Handelsnaleving (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerie van Handel van de Republiek Indonesië (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Besturingssysteem en geografische beperkingen. Geverifieerde organisaties en de bijbehorende functies en voordelen worden mogelijk alleen ondersteund op bepaalde besturingssystemen en op bepaalde geografische locaties (zoals X van tijd tot tijd wordt uitgebracht), wat betekent dat als je je abonneert op Geverifieerde organisaties, je mogelijk geen toegang hebt tot de functies of voordelen van Geverifieerde organisaties terwijl je wel toegang hebt tot je X-account via een systeem dat momenteel niet wordt ondersteund door X of zich op een geografische locatie bevindt waar Geverifieerde organisaties niet wordt aangeboden. Bovendien kunnen de functies en voordelen van Geverifieerde organisaties per besturingssysteem en/of land verschillen.

8. DISCLAIMER. JE BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT DE DIENST GEVERIFIEERDE ORGANISATIES 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN 'VOOR ZOVER BESCHIKBAAR' AAN JOU WORDT AANGEBODEN. ZO WORDT BIJVOORBEELD NIET GEGARANDEERD DAT DE FUNCTIE VOOR HET ONGEDAAN MAKEN VAN POSTS ZOALS BEDOELD WERKT EN DAT JE ER NIET OP MAG VERTROUWEN ALS EEN MECHANISME OM TE VOORKOMEN DAT EEN POST WORDT VERZONDEN.

Archief van eerdere voorwaarden.