Uvjeti pružanja usluge kupcu X-ovih usluga

goglobalwithtwitterbanner

 

Uvjeti pružanja usluge kupcu X-ovih usluga

Na snazi od: 13. svibnja 2024.

X vam omogućuje pristup određenim značajkama u zamjenu za plaćanje jednokratne ili ponavljajuće naknade, ovisno o relevantnim značajkama (pojedinačno „usluga koja se plaća”, a skupno „usluge koje se plaćaju”). Na primjer, X Premium (kao što je definirano u nastavku) i Pretplate pojedinačno se smatraju „uslugom koja se plaća”. 

U mjeri u kojoj se registrirate za uslugu koja se plaća i/ili je upotrebljavate, vaša upotreba usluga koje se plaćaju i svih pripadnih transakcija podliježu: (i) uvjetima i odredbama navedenim u ovom dokumentu, uključujući primjenjive uvjete i odredbe za svaku kupljenu uslugu koja se plaća, navedene u nastavku (skupni naziv: „uvjeti pružanja usluge kupcu X-ovih usluga”) i (ii) primjenjivim uvjetima pružanja usluge za X, Pravilima o privatnosti za X, pravilima i pravilnicima za X te svim na taj način obuhvaćenim pravilnicima (skupni naziv: „ugovor s korisnikom X-a”). Ovi uvjeti pružanja usluge kupcu X-ovih usluga i prethodno spomenuti ugovor s korisnikom X-a ​​u ovom će dokumentu biti obuhvaćeni skupnim nazivom „uvjeti”. „X” se odnosi na subjekt platforme X koji vam pruža usluge koje se plaćaju.

Pažljivo pročitajte ove uvjete pružanja usluge kupcu X-ovih usluga kako biste bili sigurni da razumijete odgovarajuće odredbe, uvjete i iznimke. AKO ŽIVITE U SJEDINJENIM DRŽAVAMA, OVI UVJETI SADRŽE VAŽNE INFORMACIJE KOJE VRIJEDE ZA VAS PRI RJEŠAVANJU SPOROVA PUTEM OBVEZUJUĆE ARBITRAŽE UMJESTO NA SUDU, UKLJUČUJUĆI VAŠE ODRICANJE OD PRAVA PODNOŠENJA ZAHTJEVA PUTEM GRUPNE TUŽBE I PRAVA NA IZUZIMANJE, KAO I OGRANIČENJE VAŠEG PRAVA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA PROTIV X-A VIŠE OD 1 GODINE NAKON RELEVANTNIH DOGAĐAJA, ŠTO UTJEČE NA VAŠA PRAVA I OBVEZE U SLUČAJU BILO KAKVOG SPORA S X-om. POJEDINOSTI O TIM ODREDBAMA POTRAŽITE U ODJELJKU 6 U OKVIRU OPĆIH UVJETA.

Prihvaćanje. Upotrebom X-ovih usluga koje se plaćaju ili pristupanjem tim uslugama, izvršenjem plaćanja za te usluge i/ili klikom na gumb za jednokratnu kupnju odnosno ponavljajuća plaćanja pretplate za X-ove usluge koje se plaćaju izražavate svoj pristanak na uvjete. Ako ne razumijete uvjete ili ne prihvaćate bilo koji njihov dio, ne smijete koristiti nikakve usluge koje se plaćaju niti im pristupati. Za kupnju i korištenje usluga koje se plaćaju morate: (i) imati najmanje 18 godina ili biti punoljetni prema zakonima mjerodavnima za vaše prebivalište ili (ii) imati izričit pristanak roditelja ili skrbnika za kupnju i korištenje te usluge koja se plaća. Ako ste roditelj ili zakonski skrbnik i dopuštate svom djetetu (ili djetetu čiji ste skrbnik) kupnju ili korištenje usluge koja se plaća, prihvaćate ove uvjete te potvrđujete da ćete ih se pridržavati i da ste odgovorni za djetetovu aktivnost u okviru usluga koje se plaćaju te da ćete osigurati da se dijete također pridržava ovih uvjeta. U svakom slučaju, kao što je navedeno u članku Tko smije koristiti usluge u Uvjetima pružanja usluge za X, morate imati najmanje 13 godina da biste koristili uslugu X. Ako prihvaćate ove uvjete pružanja usluge kupcu X-ovih usluga i usluge koje se plaćaju koristite u ime tvrtke, organizacije, vlade ili drugog pravnog subjekta, izjavljujete i jamčite da ste za to ovlašteni i da imate ovlasti obvezati ​​taj subjekt ovim uvjetima pružanja usluge kupcu X-ovih usluga te se u tom slučaju riječi „vi” i „vaš” u kontekstu njihove upotrebe u ovim uvjetima pružanja usluge kupcu X-ovih usluga odnose na taj subjekt.

Ugovorni subjekt platforme X. Druga ugovorna strana u ovim uvjetima pružanja usluge kupcu X-ovih usluga jest subjekt nadležan za vaše prebivalište, kao što je navedeno u nastavku. Taj će vam subjekt pružati usluge koje se plaćaju.

Vaša lokacija

Sjeverna Amerike (uključujući Havaje) ili Južna Amerika

Ugovorni subjekt

X Corp., s uredom na adresi 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, SAD

Vaša lokacija

Europska unija, države EFTA-e ili Ujedinjena Kraljevina

Ugovorni subjekt

Twitter International Unlimited Company, sa sjedištem na adresi One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska

Vaša lokacija

Sve države koje nisu obuhvaćene dvjema prethodnim lokacijama, uključujući azijsko-pacifičku regiju, Bliski istok, Afriku ili Europu (isključujući zemlje EU-a, države EFTA-e i Ujedinjenu Kraljevinu)

Ugovorni subjekt

Twitter Global LLC, sa sjedištem na adresi 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, SAD

 

Promjene odredbi, usluga koje se plaćaju i cijena

1 Promjene odredbi. X može povremeno revidirati ove uvjete pružanja usluge kupcu X-ovih usluga. Promjene neće biti retroaktivne, a vašu upotrebu usluga koje se plaćaju i sve pripadne transakcije regulirat će najnovija verzija uvjeta pružanja usluge kupcu X-ovih usluga, dostupna na adresi legal.x.com/purchaser-terms. Ako izmijenimo ili revidiramo ove uvjete nakon što ste se ih prihvatili (na primjer, ako se uvjeti izmijene nakon što ste kupili pretplatu), unaprijed ćemo vas obavijestiti o suštinskim revizijama uvjeta. Takva se obavijest može dostaviti elektroničkim putem, uključujući (među ostalim) obavijest u okviru usluge ili e-poštu poslanu na adresu e-pošte povezanu s vašim računom. Nastavljanjem pristupanja ili korištenja usluga koje se plaćaju nakon što izmjene stupe na snagu izražavate svoj pristanak na revidirane uvjete pružanja usluge kupcu X-ovih usluga. Ako ne pristajete na pridržavanje tih ili bilo kojih budućih uvjeta pružanja usluge kupcu X-ovih usluga, nemojte koristiti ili nastavljati koristiti te usluge koje se plaćaju niti im pristupati ili im nastavljati pristupati.

Uvjeti pružanja usluge kupcu X-ovih usluga napisani su na engleskom, ali su dostupni njihovi prijevodi na više jezika. X nastoji da prijevodi budu što točniji i vjerniji izvornoj engleskoj verziji. Međutim, u slučaju bilo kakvih odstupanja ili nedosljednosti, prednost imaju uvjeti pružanja usluge kupcu X-ovih usluga na engleskom jeziku. Prihvaćate da engleski bude referentni jezik za tumačenje i konstruiranje uvjeta pružanja usluge kupcu X-ovih usluga.

2. Promjene usluga koje se plaćaju. Naše usluge koje se plaćaju neprestano se razvijaju. Zbog toga se usluge koje se plaćaju mogu povremeno promijeniti prema našem nahođenju. Možemo (trajno ili privremeno), uz obavijest ili bez nje, vama ili svim korisnicima prestati pružati usluge koje se plaćaju ili bilo koje značajke u okviru usluga koje se plaćaju. X ne snosi odgovornost prema vama ili bilo kojoj trećoj strani zbog bilo kakvih izmjena, obustavljanja ili ukidanja usluga koje se plaćaju. Posebni uvjeti i odredbe (navedeni u nastavku) za određenu uslugu koja se plaća određuju kako možete otkazati pretplatu ili, kada je primjenjivo, zatražiti povrat novca. 

3. Promjene cijena. Cijene usluga koje se plaćaju, uključujući ponavljajuće naknade za pretplatu, podložne su povremenim promjenama. X će u razumnom roku unaprijed objaviti obavijest o svakoj bitnoj promjeni cijene usluga koje se plaćaju. Za pretplatne usluge promjene cijena stupaju na snagu s početkom sljedećeg pretplatnog razdoblja nakon datuma promjene cijene. Ako se ne slažete s promjenom cijene, imate pravo odbiti promjenu otkazivanjem pretplate na odgovarajuću uslugu koja se plaća prije nego što promjena cijene stupi na snagu.

Uvjeti plaćanja. X nudi razne opcije plaćanja, koje mogu varirati ovisno o usluzi koja se plaća, vašem uređaju i/ili operacijskom sustavu, vašoj geografskoj lokaciji ili drugim čimbenicima. U dostupnoj mjeri (budući da X može povremeno učiniti dostupnima različite načine kupnje) te opcije plaćanja mogu obuhvaćati ​​mogućnost korištenja funkcije „plaćanja u aplikaciji” koju nude Google ili Apple, kao i plaćanja putem weba i treće strane koja djeluje u svojstvu X-ovog voditelja obrade plaćanja, servisa Stripe (www.stripe.com ; u nastavku teksta „Stripe”). Kada izvršite plaćanje, izričito pristajete: (i) platiti cijenu navedenu za tu uslugu koja se plaća, zajedno sa svim dodatnim iznosima primjenjivih poreza, naknada za upotrebu kreditnih kartica, bankovnih naknada, naknada za inozemne transakcije, mjenjačkih naknada i valutnih fluktuacija; i (ii) pridržavati se svih relevantnih uvjeta pružanja usluge, pravila o privatnosti ili drugih pravnih ugovora ili ograničenja (uključujući dodatna dobna ograničenja) koja propisuju Google, Apple ili Stripe (kao treće strane koje djeluju u svojstvu X-ovih voditelja obrade plaćanja) u vezi s vašim korištenjem određenog načina plaćanja (samo za potrebe primjera, ako odaberete plaćanje putem Appleove funkcije kupnje u aplikaciji, pristajete pridržavati se svih relevantnih uvjeta, zahtjeva i/ili ograničenja koje propisuje Apple). Svi privatni osobni podaci koje navedete u vezi s korištenjem usluga koje se plaćaju, uključujući, među ostalim, sve podatke navedene u vezi s plaćanjem, obrađivat će se u skladu s X-ovim pravilima o privatnosti. X može podijeliti vaše podatke za plaćanje s pružateljima usluga plaćanja radi obrade plaćanja, sprječavanja, otkrivanja i istraživanja prijevara ili drugih zabranjenih aktivnosti, olakšavanja rješavanja sporova poput storniranja ili povrata novca te u druge svrhe povezane s prihvaćanjem kreditnih i debitnih kartica ili ACH-a. Sami ste dužni pobrinuti se da vaši bankovni podaci, podaci o kreditnoj ili debitnoj kartici i/ili drugi podaci za plaćanje u svakom trenutku budu ažurni, potpuni i točni. Ako izvršite uplatu za uslugu koja se plaća, možda ćemo primiti informacije o vašoj transakciji, kao što su vrijeme izvršenja, datum isteka ili automatskog obnavljanja pretplate, platforma na kojoj ste izvršili kupnju i drugi podaci. X ne snosi odgovornost ni za kakve pogreške ili kašnjenja koje prouzroče voditelj plaćanja, Appleova trgovina App Store ili Google Play Store, vaša banka, tvrtka koja vam je izdala kreditnu karticu i/ili bilo koja platna mreža. Uvjete plaćanja koji se primjenjuju na određenu uslugu koja se plaća, uključujući način postupanja s obnovama pretplate i druge važne uvjete, potražite u nastavku u pripadnim uvjetima i odredbama za tu uslugu koja se plaća.

Primjena i raskid ugovora s korisnikom X-a, nepostojanje mogućnosti povrata novca, veći broj računa za X i ograničenja

1 Vezani ste ugovorom s korisnikom X-a. UVIJEK MORATE POŠTIVATI UGOVOR S KORISNIKOM X-a I PRIDRŽAVATI GA SE. Ugovor s korisnikom X-a uvijek se primjenjuje na vašu upotrebu usluge X, uključujući usluge i značajke koje se plaćaju. Ako ne budete poštivali ugovor s korisnikom X-a ili ga se ne budete pridržavali, odnosno ako X bude smatrao da ga niste poštivali ili ga se pridržavali, to može dovesti do otkazivanja vaših usluga koje se plaćaju. Svako takvo otkazivanje nadovezivat će se, bez ograničenja, na sve radnje koje X može poduzeti protiv vas u skladu s ugovorom s korisnikom X-a. U takvim slučajevima možete izgubiti pogodnosti svojih usluga koje se plaćaju te nećete imati pravo na povrat bilo kojeg iznosa koji ste platili (ili unaprijed platili) za usluge koje se plaćaju.

2. Zbog čega X može ukinuti vaš pristup uslugama koje se plaćaju. X može obustaviti ili ukinuti vaš pristup uslugama koje se plaćaju ili prestati pružati vam sve usluge koje se plaćaju ili dio tih usluga (bez ikakve odgovornosti) u bilo kojem trenutku i zbog bilo kojeg razloga ili bez razloga, uključujući, među ostalim, bilo koji od sljedećih razloga:

a. X smatra, prema isključivom vlastitom nahođenju, da ste prekršili ove uvjete ili da bi vaša upotreba usluga koje se plaćaju prekršila neki zakon.

b. Takvo postupanje od X traži ili mu ga nalaže neki nadležni sud, regulatorno tijelo ili agencija za provođenje zakona.

c. X ima neočekivanih tehničkih ili sigurnosnih problema.

d. X smatra da ste prekršili ugovorom s korisnikom X-a.

e. Stvarate rizik za X ili ga izlažete potencijalnom pravnom progonu.

f. Vaš se račun treba ukloniti zbog nezakonitog postupanja.

g. Vaš se račun treba ukloniti zbog produljene neaktivnosti, ili

h. Pružanje usluga koje se plaćaju (u cjelini ili djelomično) i koje vam pružamo više nam nije komercijalno održivo (prema isključivom X-ovu nahođenju).

3. Sve su transakcije konačne. Sva plaćanja usluga koje se plaćaju konačna su te ne omogućuju povrat novca ili zamjenu, osim u skladu s mjerodavnim pravom. Ne jamčimo prirodu, kvalitetu ni vrijednost usluge koja se plaća ili njezinu dostupnost ili ponudu. Ni za koju neiskorištenu ili djelomično iskorištenu uslugu koja se plaća (na primjer, za djelomično iskorišteno pretplatno razdoblje) ne nude se povrati novca ili krediti. 

4. Usluge koje se plaćaju nisu prenosive između računa za X. Svaka kupnja usluge koja se plaća odnosi se samo na jedan račun za X, što znači da će se vaša kupnja odnositi isključivo na račun koji ste koristili kada ste kupili uslugu koja se plaća te se neće odnositi ​​na druge račune kojima možda možete pristupati ili nad kojima imate kontrolu. Ako imate ili kontrolirate više računa i želite pristup uslugama koje se plaćaju putem svakog od računa, morate kupiti uslugu koja se plaća ponaosob za svaki račun.

5. Ograničenja i obaveze

a. Uslugu koja se plaća možete kupiti i koristiti samo ako vam zakoni u vašoj državi to dopuštaju i ako živite u državi koju X podržava za pripadnu uslugu koja se plaća. X može, prema vlastitom nahođenju, u određenim državama ograničiti mogućnost pristupa ili kupnje usluge koja se plaća. X zadržava pravo povremene izmjene popisa podržanih država.

b. Zadržavamo pravo odbijanja transakcija za usluge koje se plaćaju ili otkazivanja ili ukidanja prodaje ili korištenja usluga koje se plaćaju prema isključivom vlastitom nahođenju. 

c. Ne smijete dopustiti drugima da vaš račun za X koriste za pristupanje bilo kojoj usluzi koja se plaća, a koju ta osoba nije naručila.

d. Ne smijete kupiti ili koristiti uslugu koja se plaća ako ste osoba s kojom osobama iz SAD-a nije dopušteno poslovati zbog ekonomskih sankcija, uključujući, među ostalim, sankcije koje provodi Ured za kontrolu strane imovine u okviru Ministarstva financija Sjedinjenih Država ili bilo koje drugo primjenjivo sankcijsko tijelo („zabranjena osoba”). To, među ostalim, uključuje osobe koje se nalaze u sljedećim državama i regijama ili ondje imaju prebivalište: Kuba, Iran, ukrajinske regije Krima, Sjeverna Koreja i Sirija. Izjavljujete i jamčite da niste zabranjena osoba.

e. IZJAVLJUJETE DA ĆETE USLUGE KOJE SE PLAĆAJU KORISTITI SAMO U ZAKONITE SVRHE I SAMO U SKLADU S UVJETIMA.

Porezi i naknade. Sami snosite odgovornost za sve primjenjive poreze, davanja, carine i naknade povezane s kupnjom usluga koje se plaćaju, uključujući one koje treba platiti X-u ili trećoj strani koja obrađuje plaćanja, te ih pristajete platiti. Ti porezi mogu, među ostalim, obuhvaćati PDV, GST, porez na promet, porez po odbitku i sve druge primjenjive poreze. Ovisno o vašoj lokaciji, X može biti zadužen za prikupljanje i prijavljivanje informacija povezanih s porezima na transakcije koji proizlaze iz vaše kupnje usluga koje se plaćaju. X-u dajete dopuštenje za davanje informacija o vašem računu i vaših osobnih podataka relevantnim poreznim tijelima radi ispunjavanja naših obaveza povezanih s prikupljanjem poreza i poreznim izvješćivanjem.

 

Opći uvjeti

1 Podaci za kontakt. Ako imate pitanja o uslugama koje se plaćaju ili ovim uvjetima, dodatne pojedinosti možete potražiti u X-ovu centru za pomoć za usluge koje se plaćaju. Ako ste već kupili uslugu koja se plaća, možete nas kontaktirati i putem veze za podršku, koja je dostupna u navigacijskom izborniku vašeg računa za X pod postavkama plaćanja ili pretplate. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti ovdje putem obrasca „Pomoć za značajke koje se plaćaju”.

2. ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM PRAVOM USLUGAMA KOJE SE PLAĆAJU PRISTUPATE I KORISTITE IH NA VLASTITU ODGOVORNOST. RAZUMIJETE I PRISTAJETE DA VAM SE USLUGE KOJE SE PLAĆAJU PRUŽAJU „KAKVE JESU” I „KAKO BUDU DOSTUPNE”. X SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA I UVJETA, BILO IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, POVEZANIH S PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, PRIMJERENOSTI ODREĐENOJ NAMJENI ILI NEPOSTOJANJEM KRŠENJA TUĐIH PRAVA. X NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO NI IZJAVU TE SE ODRIČE BILO KAKVE ODGOVORNOSTI I OBAVEZE VEZANE UZ: (I) POTPUNOST, TOČNOST, DOSTUPNOST, PRAVOVREMENOST, SIGURNOST ILI POUZDANOST USLUGA KOJE SE PLAĆAJU I (II) UDOVOLJAVANJE USLUGA KOJE SE PLAĆAJU VAŠIM ZAHTJEVIMA ILI NJIHOVU DOSTUPNOST KOJA BI BILA NEPREKIDNA, SIGURNA I LIŠENA POGREŠAKA. SAMI STE ODGOVORNI ZA KORIŠTENJE USLUGE X, UKLJUČUJUĆI USLUGE KOJE SE PLAĆAJU, I SVEG SADRŽAJA KOJI IZRADITE.

3. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM PRAVOM SUBJEKTI PLATFORME X NE SNOSE ODGOVORNOST NI ZA KAKVU NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI KAZNENU ŠTETU I NI ZA KAKAV GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA, BILO DA JE NASTAO IZRAVNO ILI NEIZRAVNO, TE NI ZA KAKAV GUBITAK PODATAKA, UPOTREBE, REPUTACIJE ILI DRUGI NEMATERIJALNI GUBITAK PROIZAŠAO IZ (i) VAŠEG PRISTUPANJA USLUGAMA KOJE SE PLAĆAJU ILI NJIHOVE UPOTREBE ODNOSNO NEMOGUĆNOSTI PRISTUPANJA USLUGAMA KOJE SE PLAĆAJU ILI NJIHOVE UPOTREBE (ii) BILO KAKVOG POSTUPANJA ILI SADRŽAJA BILO KOJE TREĆE STRANE OBJAVLJENOG PUTEM USLUGA KOJE SE PLAĆAJU, UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIM, BILO KAKVO KLEVETNIČKO, UVREDLJIVO ILI NEZAKONITO POSTUPANJE DRUGIH KORISNIKA ILI TREĆIH STRANA (iii) BILO KAKVOG SADRŽAJA DOBIVENOG PUTEM USLUGA KOJE SE PLAĆAJU ILI (iv) NEOVLAŠTENOG PRISTUPA, UPOTREBE ILI IZMJENE VAŠIH PRIJENOSA ILI SADRŽAJA. KAKO BI SE OTKLONILE MOGUĆE DVOJBE, DEFINICIJA USLUGA KOJE SE PLAĆAJU OGRANIČENA JE NA ZNAČAJKE KOJE NUDI X I NE OBUHVAĆA NIKAKAV SADRŽAJ KOJEM PRISTUPATE I/ILI S KOJIM STUPATE U INTERAKCIJU UPOTREBOM TIH ZNAČAJKI. NI U KOJEM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST SUBJEKATA PLATFORME X NEĆE PREMAŠITI STO AMERIČKIH DOLARA (100,00 USD) ILI IZNOS KOJI STE TIJEKOM PRETHODNIH ŠEST MJESECI EVENTUALNO PLATILI X-u ZA USLUGE KOJE SE PLAĆAJU, A KOJE SU DOVELE DO NASTANKA ZAHTJEVA. OGRANIČENJA OVOG PODODJELJKA PRIMJENJUJU SE NA SVE TEORIJE ODGOVORNOSTI, BILO TEMELJENE NA JAMSTVU, UGOVORU, STATUTU, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI DRUGOME, TE BEZ OBZIRA NA TO JESU LI SUBJEKTI PLATFORME X BILI OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE, ČAK I AKO SE ZA OVDJE NAVEDENI PRAVNI LIJEK UTVRDI DA NIJE POSLUŽIO SVOJOJ SUŠTINSKOJ SVRSI. „SUBJEKTI PLATFORME X-OVI” OBUHVAĆAJU X, NJEGOVA MATIČNA DRUŠTVA, PODRUŽNICE, POVEZANA DRUŠTVA, DUŽNOSNIKE, DIREKTORE, ZAPOSLENIKE, AGENTE, PREDSTAVNIKE, PARTNERE I DAVATELJE LICENCI.

MJERODAVNO PRAVO U VAŠOJ JURISDIKCIJI MOŽDA NE DOPUŠTA ODREĐENA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI. U MJERI KOJU PROPISUJE MJERODAVNO PRAVO U VAŠOJ JURISDIKCIJI PRETHODNO NAVEDENO NE OGRANIČAVA ODGOVORNOST SUBJEKATA PLATFORME X ZA PRIJEVARU, LAŽNO PREDSTAVLJANJE, SMRT ILI TJELESNU OZLJEDU UZROKOVANU NAŠIM NEMAROM, TEŠKIM NEMAROM I/ILI NAMJERNIM POSTUPANJEM. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM PRAVOM MAKSIMALNA UKUPNA ODGOVORNOST SUBJEKATA PLATFORME X TEMELJEM BILO KAKVIH JAMSTAVA KOJA SE NE MOGU ISKLJUČITI OGRANIČENA JE NA STO AMERIČKIH DOLARA (100,00 USD).

4. Obavijest povezana s tvrtkom Apple. U mjeri u kojoj ste kupili ili koristite usluge koje se plaćaju te im pristupate na iOS uređaju, nadalje prihvaćate i pristajete na uvjete ovog članka. Prihvaćate da uvjeti ugovarate isključivo s nama, a ne s Appleom, i da Apple ne snosi odgovornost za usluge koje se plaćaju i njihov sadržaj. Apple nema nikakvu obavezu pružiti bilo kakvu uslugu održavanja i podrške povezanu s uslugama koje se plaćaju. U slučaju da usluge koje se plaćaju nisu usklađene s bilo kojim primjenjivim jamstvom, možete obavijestiti Apple i Apple će vam vratiti iznos primjenjive kupovne cijene za usluge koje se plaćaju. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom Apple nema nikakvih drugih jamstvenih obaveza povezanih s uslugama koje se plaćaju. Apple ne snosi odgovornost za rješavanje bilo kakvih zahtjeva vas ili bilo koje treće strane povezanih s uslugama koje se plaćaju ili s vašim posjedovanjem i/ili korištenjem usluga koje se plaćaju, uključujući, među ostalim: (i) zahtjeve proizašle iz odgovornosti za proizvod (ii) bilo kakve tvrdnje da usluge koje se plaćaju nisu u skladu s bilo kojim primjenjivim zakonskim ili regulatornim zahtjevom i (iii) zahtjeve proizašle iz zakona o zaštiti potrošača ili sličnih propisa. Apple ne snosi odgovornost za istraživanje, obranu, nagodbu i odbacivanje bilo koje tvrdnje treće strane da usluge koje se plaćaju i/ili vaše posjedovanje i korištenje mobilne aplikacije krše prava intelektualnog vlasništva te treće strane. Pristajete pridržavati se svih primjenjivih uvjeta trećih strana prilikom korištenja usluga koje se plaćaju. Apple i Appleove podružnice uživaju pogodnosti ovih uvjeta u svojstvu treće strane, a nakon što prihvatite uvjete, Apple će imati pravo (te će se smatrati da je to pravo prihvatio) u svojstvu treće strane koja je uživatelj pogodnosti ovih uvjeta nametnuti vam pridržavanje tih uvjeta. Ovim putem izjavljujete i jamčite (i) da se ne nalazite u državi koja je pod embargom vlade SAD-a ili koju je vlada SAD-a označila kao državu koja „podržava teroriste” i (ii) da niste navedeni ni na kojem popisu vlade SAD-a na kojem se navode strane podvrgnute zabranama ili ograničenjima.

5. Sukob. U slučaju sukoba između odredbi ovih uvjeta pružanja usluge kupcu X-ovih usluga i odredbi ugovora s korisnikom X-a odredbe ovih uvjeta pružanja usluge kupcu X-ovih usluga imaju prednost isključivo u pogledu vaše upotrebe usluga koje se plaćaju.

 

6. SPORAZUM O RJEŠAVANJU SPOROVA – OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA I ODRICANJE OD GRUPNE TUŽBE

OVAJ ČLANAK ODNOSI SE NA VAS SAMO AKO ŽIVITE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ ČLANAK – ON MOŽE ZNAČAJNO UTJECATI NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA, UKLJUČUJUĆI VAŠE PRAVO NA PODNOŠENJE SUDSKE TUŽBE.

a. Općenito. Sljedeće su odredbe važne u pogledu ugovora između vas i X-a u vezi s X-ovim značajkama ili proizvodima obuhvaćenim ovim uvjetima. U skladu s odredbama u nastavku, uključujući iznimke navedene u ovom članku 6, vi i X suglasni ste s arbitriranjem svih sporova, zahtjeva ili kontroverzi proizašlih iz ovih uvjeta, promidžbe usluga koje se plaćaju i/ili vašeg sudjelovanja u uslugama koje se plaćaju (pojedinačno „spor”, a u množini „sporovi”) ili povezanih s njima. 

b. Početno rješavanje sporova. Većina sporova između vas i nas može se riješiti neformalno. Ako ste već kupili uslugu koja se plaća, za rješavanje svih nedoumica koje biste mogli imati u vezi s uslugama koje se plaćaju naš vam je tim za podršku dostupan putem poveznice za podršku u navigacijskom izborniku vašeg računa za X pod postavkama plaćanja ili pretplate. Kada nam se obratite, molimo da ukratko opišete prirodu i osnove svojih nedoumica te navedete svoje podatke za kontakt i konkretno željeno rješenje. Strane će uložiti maksimalne napore da sve sporove riješe kroz taj proces podrške. Vi i mi slažemo se da je sudjelovanje u tom neformalnom procesu u dobroj vjeri neizostavno i da se on mora provesti kako je prethodno navedeno prije nego što bilo koja strana bude mogla pokrenuti arbitražu u vezi s bilo kojim sporom.

c. OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA. Ako s vama ne budemo mogli dogovoriti rješenje spora u razdoblju od trideset (30) dana od trenutka početka neformalnog rješavanja spora prema prethodnoj odredbi o početnom rješavanju sporova, vi ili mi možemo pokrenuti obvezujuću arbitražu, koja će biti jedino sredstvo rješavanja bilo kakvog spora u skladu s uvjetima navedenim u nastavku, osim za zahtjeve podnesene sudu za sporove male vrijednosti ili u slučaju da se izuzmete od ovog procesa. Konkretno, svi će se sporovi konačno riješiti isključivo obvezujućom arbitražom kojom upravlja Američka arbitražna udruga („AAA”) iz San Francisca, Kalifornija, i putem jednog zajednički dogovorenog arbitra, u skladu s odredbama AAA-ovih pravila o potrošačkoj arbitraži, dostupnih na www.adr.org ili pozivom AAA-u na 1.800.778.7879. VI I X OVIM SE IZRIČITO ODRIČETE PRAVA NA SUĐENJE PRED POROTOM ILI SUCEM.

Arbitar, a ne bilo koji savezni, državni ili lokalni sud ili agencija, imat će isključivu ovlast za rješavanje bilo kakvog spora, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju tvrdnju da su svi ili bilo koji dijelovi ovih uvjeta pružanja usluge kupcu X-ovih usluga ništavni ili poništivi odnosno je li spor predmet arbitraže. Arbitar će biti ovlašten odobriti bilo kakav pravni lijek koji bi bio zakonski moguć na sudu ili na temelju pravičnosti pod uvjetom da je takav pravni lijek (uključujući zabranu) ograničen na vaše pojedinačne okolnosti. Bez obzira na zahtjeve ove odredbe o arbitraži, ako spor uključuje zahtjev za javnu zabranu, možete odlučiti izdvojiti taj zahtjev iz arbitražnog postupka i podnijeti ga bilo kojem sudu odgovarajuće jurisdikcije. Presuda arbitra bit će pisana i obvezujuća za stranke te se može navoditi kao presuda na bilo kojem nadležnom sudu.

IMATE JEDNU GODINU ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA PREMA X-U, OSIM AKO SE IZUZMETE IZ OVOG PROCESA. Bilo kakav zahtjev prema X-u morate podnijeti u roku od jedne (1) godine nakon datuma nastanka zahtjeva, osim ako mjerodavno pravo navodi da se uobičajeni rok zastare za taj zahtjev ne može ugovorno skratiti. Ako zahtjev ne podnesete u tom roku, u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri odričete se svih svojih prava na takav zahtjev, a X neće snositi nikakvu odgovornost u pogledu takvog zahtjeva.

d. Postupak i troškovi podnošenja. Za pokretanje arbitraže možete dobiti upute za njezino podnošenje na adresi: https://adr.org/Support. X će platiti vašu početnu pristojbu za podnošenje prijave od 200 USD i troškove arbitraže do potrebne mjere, a kao što je definirano AAA-inim pravilima arbitraže za potrošače, ali u iznosima koji nisu veći od onih navedenih u ovoj odredbi. Međutim, ako arbitar utvrdi da su zahtjevi podneseni u svrhu uznemiravanja ili su očigledno neozbiljni, on može preraspodijeliti arbitrovu naknadu i administrativne pristojbe, uključujući pristojbe za podnošenje i saslušanja, kako je navedeno AAA-inim pravilima arbitraže za potrošače. Pravila arbitraže također vam u određenim slučajevima dopuštaju nadoknadu odvjetničkih troškova. Ugovorne strane razumiju da bi, bez ove obavezne odredbe, imale pravo na sudsku tužbu i suđenje pred porotom. Nadalje razumiju da, u nekim slučajevima, troškovi arbitraže mogu premašiti troškove parnice i da pravo na otkrivanje može biti ograničenije u arbitraži nego na sudu.

e. Mjesto. Arbitraža će se odvijati samo na temelju dokumenata, a možete i odabrati vođenje postupka telefonom, videovezom ili osobno. Za osobnu arbitražu postupak će se voditi u gradu ili okrugu u kojem živite ili, ako ne živite u Sjedinjenim Državama, u okrugu San Francisco u Kaliforniji. 

f. Odricanje od grupne tužbe. VI I MI NADALJE SE SLAŽEMO DA SE ZAHTJEVI MOGU PODNIJETI SAMO U INDIVIDUALNO, A NE U IME ILI KAO DIO GRUPNE TUŽBE ILI NEKE DRUGE AKCIJE ZASTUPANJA. STRANKE SE IZRIČITO ODRIČU SVOJEG PRAVA NA PODNOŠENJE GRUPNE TUŽBE ILI TRAŽENJE PRAVNOG LIJEKA NA TEMELJU GRUPE. Osim ako se vi i mi tako dogovorimo u pisanom obliku, arbitar ne smije objediniti postupke ili zahtjeve više osoba i ne može na drugi način upravljati bilo kojim oblikom zastupničkog ili grupnog postupka.

g. Izdvojivost. Ako se utvrdi da se bilo koji dio ovog sporazuma o rješavanju sporova ne može provesti za određeni zahtjev za rješenje ili pravni lijek (kao što je zabrana), taj (i samo taj) će se zahtjev ili pravni lijek izdvojiti te se mora iznijeti pred sudom odgovarajuće jurisdikcije, dok se svi drugi zahtjevi moraju arbitrirati.

h. Iznimka – parnice pred sudom za sporove male vrijednosti. Bez obzira na odluku ugovornih strana da sve sporove riješe arbitražom, bilo koja strana može potražiti rješenje na sudu za sporove male vrijednosti za sporove ili zahtjeve unutar djelokruga nadležnosti tog suda.

i. 30-dnevno pravo na izuzimanje. Ako se želite izuzeti iz vezivanja prethodno navedenim arbitražnim odredbama, pisanu obavijest o svojoj odluci o izuzimanju možete poslati na sljedeću adresu:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Ako ste već kupili uslugu koja se plaća, možete i poslati obavijest o izuzimanju putem poveznice za podršku u navigacijskom izborniku vašeg računa za X pod postavkama plaćanja ili pretplate. 

Vaša pismena obavijest mora sadržavati vaše ime, identifikator računa za X, adresu e-pošte ili telefonski broj povezan s vašim računom te jasnu izjavu da ne želite rješavati sporove s X-om.

Tu obavijest morate poslati u roku od 30 dana od prve uplate za uslugu koja se plaća, inače ćete sporove morati rješavati arbitražom u skladu s uvjetima pripadnih odredbi. Vaša odluka da odustanete od ove arbitražne odredbe neće imati negativan učinak na vaš odnos s X-om ili pružanje značajki ili usluga od strane X-a. Ako odustanete od tih odredbi, X također neće biti vezan njima.

j. Promjene ovog članka. Obavijestit ćemo vas 60 dana unaprijed o svakoj suštinskoj promjeni ovog sporazuma o rješavanju sporova. Promjene stupaju na snagu 60. dana i primjenjivat će se od tog trenutka nadalje samo na zahtjeve nastale nakon 60. dana.

k. Izbor prava. OVI UVJETI OBUHVAĆAJU I TRANSAKCIJU U MEĐUDRŽAVNOJ TRGOVINI. SAVEZNI ZAKON O ARBITRAŽI I ZAKON O TUMAČENJU SUDSKE PRAKSE REGULIRAJU TUMAČENJE I PROVEDBU OVIH ODREDBI O ARBITRAŽI BEZ OBZIRA NA ZAKONE SAVEZNIH DRŽAVA. U mjeri u kojoj je na bilo koji spor primjenjivo materijalno pravo savezne države primjenjivat će se pravo savezne države Kalifornije, bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

l. Očuvanje. Ovaj sporazum o rješavanju sporova vrijedi i nakon završetka odnosa između vas i X-a, uključujući otkazivanje ili ukidanje pretplate na bilo koju uslugu ili komunikaciju koju X pruža.

7. Mjerodavno pravo.

a. Ako živite u Sjedinjenim Američkim Državama, na ove se uvjete primjenjuju zakoni savezne države Kalifornije, a svaki spor koji nastane između vas i X-a podlijegat će prethodno navedenom članku 6 (sporazum o rješavanju sporova – obvezujuća arbitraža i odricanje od grupne tužbe).

b. Ako živite u državi članici EU-a, državi EFTA-e ili Ujedinjenoj Kraljevini, primjenjivat će se zakoni vaše države prebivališta, a pravni se postupci mogu pokrenuti pred relevantnim sudovima u skladu sa zakonima vaše države prebivališta. 

c. Ako živite izvan Sjedinjenih Američkih Država, države članice EU-a, države EFTA-e ili Ujedinjene Kraljevine, ovi uvjeti podliježu zakonima savezne države Kalifornije.

 

Uvjeti i odredbe za X Premium

Sudjelovanjem u X-ovoj ponavljajućoj usluzi pretplate („X Premium”), suglasni ste da će vaše sudjelovanje biti regulirano i podložno uvjetima, uključujući sljedeće Uvjete i odredbe za X Premium:

1 Opis pretplate X Premium. X Premium ponavljajuća je X-ova pretplatna usluga koja omogućuje pristup određenim značajkama, pogodnostima i/ili uslugama, kao što je opisano ovdje. Vaša pretplata na X Premium automatski će se obnavljati do otkazivanja u skladu s Uvjetima, uključujući ove Uvjete i odredbe za X Premium.    

a. Razine pretplate na X Premium. Pretplatnici na X Premium mogu birati među više razina. Svaka razina uključuje pristup različitim značajkama i nudi se po različitim cijenama. Za svaku razinu dostupne su godišnje i mjesečne cijene. Za neke značajke može biti potrebna provjera računa i javno prikazana kvačica na profilu računa. Konkretne informacije o razinama možete pronaći u našem Centru za pomoć.    

2. Registracija i upravljanje računom, proces plaćanja i cijene, automatsko obnavljanje.

a. Registracija. Da biste se registrirali za X Premium, morate biti prijavljeni na svoj račun za X. Pri registraciji za X Premium možete se registrirati i platiti: (i) putem Appleove kupnje u aplikaciji (ako se registrirate putem uređaja s operacijskim sustavom iOS), (ii) putem Googleove kupnje u aplikaciji (ako se registrirate putem uređaja s operacijskim sustavom Android), ili (iii) koristeći Stripe, treću stranu u svojstvu X-ovog partnera za plaćanja (ako se registrirate putem web-preglednika na stranici www.x.com). 

b. Upravljanje računom. Metoda koju koristite za registraciju i plaćanje pretplate za X Premium određuje kako morate upravljati svojim računom. Ako ste se registrirali i platili za X Premium putem Appleove kupnje u aplikaciji, svojom pretplatom možete upravljati koristeći Apple App Store. Ako ste se registrirali i platili za X Premium putem Googleove kupnje u aplikaciji, svojom pretplatom možete upravljati koristeći Google Play Store. Ako ste se registrirali i platili za X Premium putem Stripea, X-ovog voditelja obrade plaćanja, svojom pretplatom možete upravljati na Stripeu, kojem možete pristupiti putem X-ove web-stranice u okviru postavki za X Premium nakon što se prijavite na stranici www.x.com. Dodatne informacije o upravljanju svojim računom za X Premium i pretplatom na X Premium potražite na stranici O pretplati X Premium i stranici pomoći za X Premium te u našem centru za pomoć u okviru podrške za usluge koje se plaćaju.

c. Proces plaćanja i cijene. Cijenu pretplate na X Premium određuje X. Ako kupite pretplatu na X Premium, to činite plaćanjem pretplate unaprijed na ponavljajućoj osnovi. Kada se pretplatite na X Premium, izričito se slažete da odobravate ponavljajuća plaćanja i da će se plaćanja vršiti načinom plaćanja koji ste odabrali sve dok vi ili X ne otkažete odgovarajuću pretplatu na X Premium. Vaši podaci o plaćanju automatski se obrađuju na početku svakog razdoblja pretplate. Datumi obrade radi obnavljanja za mobilne uređaje mogu varirati do 3 dana. Ako vaši podaci za plaćanje budu odbijeni, morate dati nove podatke za plaćanje za svoju pretplatu na X Premium ili će se ona otkazati. Ako navedete nove podatke za plaćanje i vaš račun za plaćanje bude uspješno terećen, vaše novo pretplatno razdoblje za X Premium temeljit će se na izvornom datumu obnavljanja, a ne na datumu uspješnog izvršenja naplate. Nema povrata novca ili kredita za djelomična pretplatna razdoblja, uključujući situaciju u kojoj dolazi do izmjene ili ukidanja određene značajke, pogodnosti i/ili usluge. PRETPLATNE TARIFE PLAĆAJU SE UNAPRIJED, BEZ MOGUĆNOSTI POVRATA NOVCA (OSIM AKO TO ZAHTIJEVA ZAKON) TE SE AUTOMATSKI OBNAVLJAJU NA KRAJU SVAKOG PRETPLATNOG RAZDOBLJA, OSIM AKO SE PRETPLATA OTKAŽE U SKLADU S POSTUPCIMA OTKAZIVANJA NAVEDENIM U NASTAVKU.

d. Prelazak na višu ili nižu razinu pretplate. Prelazak na višu ili nižu razinu pretplate trenutačno je podržan na operacijskim sustavima iOS i Android i na webu.

Ako nadogradite na cjenovno višu razinu na sustavu iOS, dobit ćete djelomičan, proporcionalan povrat novca za ostatak vaše prethodne pretplate, pod uvjetom da razinu promijeniti na platformi na kojoj ste se prethodno pretplatili, tj. iOS. Ako prijeđete na nižu razinu, vaša pretplata i povezane značajke bit će dostupne do kraja tekućeg ciklusa naplate, nakon čega će se izvršiti prebacivanje na novu razinu pretplate. Prilikom prelaska na nižu razinu pretplate nećete dobiti povrat novca ni za jedan dio prethodne pretplate, osim ako zakon to zahtijeva. Prilikom prelaska na nižu razinu pretplate naplatit će vam se cijena nove razine na kraju tekućeg ciklusa naplate.

Ako prijeđete na cjenovno višu razinu pretplate putem weba, kredit za preostalo razdoblje prethodne pretplate prebacit će se na vaš račun i automatski primijeniti na buduća plaćanja, pod uvjetom da razinu promijeniti na platformi na kojoj ste se prethodno pretplatili, tj. putem weba. Vaša nova pretplata započet će odmah. Ako prijeđete na neku drugu nižu razinu pretplate, vaša trenutačna pretplata i povezane značajke odmah će se prebaciti na novu razinu pretplate. Nećete dobiti povrat novca ni za jedan dio prethodne pretplate, osim ako zakon to zahtijeva. Cijena nove razine također će vam biti odmah naplaćena.

Ako prijeđete na cjenovno višu razinu pretplate na sustavu Android ili u trgovini Google Play Store, putem platforme na kojoj ste se prethodno pretplatili (tj. putem platforme Android), vaša će pretplata započeti odmah s novim proizvodom kada platite novu cijenu. Preostalo će se vrijeme proporcionalno izračunati i dobit ćete povrat tog iznosa. Ako prijeđete na drugu nižu razinu pretplate, vaša će pretplata započeti odmah s novim proizvodom, a datum sljedeće naplate bit će odgođen u skladu s vrijednošću koja vam je preostala na prethodnoj razini pretplate, tj. dobit ćete kredit za vrijednost koju biste imali sa skupljim paketom.

 

3. Otkazivanje pretplate. Svoju pretplatu na X Premium možete otkazati u bilo kojem trenutku. Ako ste pretplatu na X Premium kupili putem Appleove kupnje u aplikaciji, možete je otkazati samo koristeći Apple App Store, kojem možete pristupiti unutar postavki za X Premium nakon što se prijavite u aplikaciju X za iOS. Ako ste pretplatu na X Premium kupili putem Googleove kupnje u aplikaciji, možete je otkazati samo koristeći Google Play Store, kojem možete pristupiti unutar postavki za X Premium nakon što se prijavite u aplikaciju X za Android. Ako ste pretplatu na X Premium kupili koristeći Stripe, X-ovog voditelja obrade plaćanja, možete je otkazati samo koristeći Stripe, kojem možete pristupiti putem X-ovog web-mjesta u okviru postavki za X Premium nakon što se prijavite na stranici www.x.com. Neovisno o tome kako ste kupili pretplatu, ona se automatski obnavlja ako je ne otkažete najmanje 24 sata prije isteka pretplatnog razdoblja. Ako otkažete pretplatu, ona će ostati aktivna od trenutka otkazivanja do kraja trenutačnog pretplatnog razdoblja. Nećete dobiti povrat novca ili kredit za preostale dane svojeg trenutačnog pretplatnog razdoblja, osim ako to zahtijeva zakon. Osim toga, na korisnike koji žive u državi članici EU-a ili Ujedinjenoj Kraljevini primjenjuje se članak 4 u nastavku. Dodatne informacije o otkazivanju svog računa za X Premium i pretplate na X Premium potražite na stranici O pretplati X Premium i stranici pomoći za X Premium te u našem centru za pomoć u okviru podrške za usluge koje se plaćaju.

4. Pravo na povlačenje i povrat novca za korisnike koji žive u EU-u ili UK-u. Kada kupite pretplatu na X Premium, izričito pristajete da pretplata započne odmah, na datum vaše kupnje. Ako ste potrošač u državi članici EU-a ili Ujedinjenoj Kraljevini, slažete se da imate četrnaest (14) dana nakon kupnje za povlačenje iz ugovora o kupnji zbog bilo kojeg razloga. Ako ste pretplatu na X Premium kupili putem Appleove ili Googleove kupnje u aplikaciji, morate izravno reći Appleu ili Googleu, kako je primjenjivo, ako želite iskoristiti svoje pravo na povlačenje u skladu s Appleovim ili Googleovim pravilima za povrat novca. Svim takvim povratima novca te vrste upravljaju Apple ili Google, a ne X, i oni podliježu Appleovim ili Googleovim pravilima za povrat. Upute za otkazivanje ugovora i traženje povrata novca izravno od Applea ili Googlea možete provjeriti na stranici pomoći za X Premium. Ako ste pretplatu na X Premium kupili putem Stripea, X-ovog voditelja obrade plaćanja, svoje pravo na povlačenje možete iskoristiti slijedeći upute za otkazivanje ugovora i traženje povrata novca kako je opisano na stranici pomoći za X Premium.

5. Nepostojanje prava na povlačenje za korisnike koji žive na Tajvanu. Kada kupite pretplatu na X Premium, izričito pristajete da pretplata na X Premium započne odmah, na datum vaše kupnje, i da su internetske usluge u potpunosti pružene čim započnu. Ako ste potrošač u Tajvanu, slažete se da možete otkazati svoju pretplatu na X Premium u skladu s prethodnim člankom 3, ali da u suprotnom ne postoji pravo na poništenje pretplate na X Premium i da neće biti izvršen povrat novca.

6. Potrošačke pritužbe za korisnike koji žive u Indoneziji. Potrošači u Indoneziji mogu podnijeti pritužbe Ministarstvu trgovine na adresi https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Glavna uprava za zaštitu potrošača i usklađenost trgovine (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministarstvo trgovine Republike Indonezije (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Najpopularniji članci

a. Najpopularniji članci. X Premium može uključivati ​​značajku „Najpopularniji članci”, koja nudi popis članaka i URL-ove (s pridruženim objavama) članaka koje su u zadnje vrijeme najviše puta podijelile osobe koje pratite na X-u ili članke koje su u zadnje vrijeme najviše puta podijelile osobe koje pratite i osobe koje one prate. Članci se odabiru na temelju računa za X koje pratite i/ili računa koje oni prate. Najpopularniji članci popisi možda neće obuhvaćati ​​članke svih izdavača. Za dodatne informacije o ovoj značajci, načinu odabira računa i članaka za uključivanje na popise najpopularnijih članaka te redoslijedu članaka i objava posjetite centar za pomoć za najpopularnije članke

b. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI. Razumijete da X ne podupire ni ne podržava bilo kakav sadržaj ili komunikaciju koji se objave putem značajke za najpopularnije članke niti podupire bilo kakva mišljenja izražena u njima te ne iznosi nikakve tvrdnje niti jamči za njihovu cjelovitost, istinitost, točnost ili pouzdanost. X ne snosi odgovornost ni za kakav sadržaj u članku ili sadržaj kojem se pristupa putem članka. Za takav sadržaj isključivu odgovornost snosi izdavač. Ne pratimo i ne kontroliramo sadržaj objavljen na stranicama trećih strana te ne možemo preuzeti odgovornost za takav sadržaj koji vam se prikazuje putem značajke za najpopularnije članke.

8. X Premium laboratoriji. X Premium može uključivati ​​značajku „X Premium Labs”. X Premium laboratoriji pretplatnicima na X Premium pružaju rani pristup značajkama („značajke iz X Premium laboratorija”) koje su u X-u još uvijek u procesu razvoja i testiranja radi potencijalnog dodavanja u uslugu X ili neku od usluga koje se plaćaju. X ne daje izjave niti jamči da će značajke iz X Premium laboratorija funkcionirati kako je predviđeno ili opisano te X ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu negativnu posljedicu ili štetu proizašlu iz značajke X Premium laboratorija ili u vezi s njom. X ne daje nikakve izjave o broju ili vrsti značajki iz X Premium laboratorija koje će biti dostupne pretplatnicima na X Premium u bilo kojem trenutku te zadržava pravo da, prema vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti, u bilo kojem trenutku doda ili ukloni značajke iz X Premium laboratorija. X zadržava pravo da u bilo kojem trenutku opozove ili na drugi način ograniči vaš pristup značajkama iz X Premium laboratorija (bez ikakve odgovornosti) ako smatra, prema isključivom vlastitom nahođenju, da ste zloupotrijebili tu značajku ili je na neki drugi način upotrijebili na neprihvatljiv ili neželjen način. X-u možete dati komentare u vezi s programom X Premium laboratoriji koji se tiču ​​vaše procjene i upotrebe značajke X Premium laboratorija („povratne informacije”). Pristajete da X i njegovi ovlaštenici mogu slobodno kopirati, modificirati, stvarati izvedene radove, javno prikazivati, otkrivati, distribuirati, licencirati i podlicencirati, ugrađivati ​​i na druge načine koristiti povratne informacije, uključujući izvedene radove koji se na njima temelje, za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe, a da vi pritom ne očekujete plaćanje ili spominjanje bilo koje vrste. 

9. Promotivne aktivnosti. X može povremeno ponuditi posebne promocije ili besplatna probna razdoblja („promotivne aktivnosti”) za X Premium. Osim ako je izričito navedeno, na takve će se promotivne aktivnosti primjenjivati ovi uvjeti. Svi dodatni uvjeti u okviru ovih uvjeta bit će objavljeni prilikom registracije ili u drugim komunikacijama koje će vam biti dostupne prije registracije. Mogu postojati ograničenja dostupnosti promotivnih aktivnosti. Određene značajke i pogodnosti pune pretplate na X Premium možda neće biti dostupne ili mogu biti ograničene tijekom razdoblja promotivnih aktivnosti. Vi snosite isključivu odgovornost za pregledavanje bilo kakvih dodatnih uvjeta koji reguliraju vaše korištenje promotivnih aktivnosti. Na kraju promotivnog razdoblja vaša pretplata na X Premium automatski će se obnoviti te će vam se opetovano naplaćivati naknada za pretplatu (kao što je navedeno pri registraciji). DA BISTE IZBJEGLI BILO KAKVE TROŠKOVE NAKON PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI, MORATE OTKAZATI PRETPLATU PRIJE KRAJA PROMOTIVNOG RAZDOBLJA, PRIDRŽAVAJUĆI SE POSTUPKA OTKAZIVANJA IZ PRETHODNOG ODLOMKA 3 („OTKAZIVANJE PRETPLATE”).

10. Ograničenja povezana s operacijskim sustavom i geografijom. X Premium i njegove povezane značajke i pogodnosti možda će biti podržane samo u određenim operacijskim sustavima i na određenim geografskim lokacijama (koje X povremeno objavljuje), što znači da ako se pretplatite na X Premium možda nećete imati pristup značajkama ili pogodnostima usluge X Premium kada svojem računu za X budete pristupali putem sustava koji X trenutačno ne podržava ili s geografske lokacije na kojoj se X Premium ne nudi. Nadalje, značajke i pogodnosti pretplate X Premium mogu varirati ovisno o operacijskom sustavu i/ili državi. 

11. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI. RAZUMIJETE I PRISTAJETE DA VAM SE USLUGA X PREMIUM PRUŽA „KAKVA JEST” I „KAKO BUDE DOSTUPNA”. SAMO KAO PRIMJER, NE MOŽE SE ZAJAMČITI DA ĆE ZNAČAJKA PONIŠTAVANJA OBJAVE RADITI KAKO JE ZAMIŠLJENO TE SE NA NJU NE TREBA OSLANJATI KAO NA MEHANIZAM ZA SPRJEČAVANJE SLANJA OBJAVE.

 

Uvjeti i odredbe za pretplate na autore sadržaja

Pristajete na to da je vaša kupnja Pretplate na autora sadržaja regulirana i podložna uvjetima, uključujući sljedeće uvjete i odredbe za pretplate na autore sadržaja:

1 Opis Pretplate na autora sadržaja. Pretplata na autora sadržaja je mjesečna pretplate platforma X koja nudi pristup značajkama i pogodnostima (kao što su sadržaj, zajednica, pristup i prepoznavanje) koje omogućuje autor sadržaja („Autor sadržaja”) putem svojeg računa za X, kao što je detaljnije opisano na našoj stranici O pretplatama na autora sadržaja.  Pretplata s platformom X za pristup računu Pretplate autora sadržaja automatski će se obnavljati svakog mjeseca do otkazivanja u skladu s Uvjetima, uključujući ove Uvjete i odredbe za pretplate na autore sadržaja. 

2. Registracija i upravljanje računom, proces plaćanja i cijene, automatsko obnavljanje

a. Registracija. Da biste se registrirali i platili pretplatu na račun za Pretplate autora sadržaja, morate biti prijavljeni na svoj račun za X. U mjeri u kojoj je to dostupno (budući da X može povremeno objavljivati različite načine kupnje), možete se registrirati i kupiti Pretplatu na autora sadržaja putem Appleove kupnje u aplikaciji (ako se registrirate putem uređaja s operacijskim sustavom iOS), Googleove kupnje u aplikaciji (ako se registrirate putem uređaja s operacijskim sustavom Android) ili upotrebom usluge Stripe, partnera za plaćanje treće strane platforme X (ako se registrirate putem web-preglednika na adresi www.x.com).

b. Upravljanje računom. Način koji upotrebljavate za registraciju i kupnju Pretplate na autora sadržaja određuje kako morate upravljati tom pretplatom na autora sadržaja. Ako ste Pretplatu na autora sadržaja kupili putem Appleove kupnje u aplikaciji, njome možete upravljati putem trgovine Apple App Store. Ako ste Pretplatu na autora sadržaja kupili putem Googleove kupnje u aplikaciji, njome možete upravljati putem trgovine Google Play Store. Ako ste Pretplatu na autora sadržaja kupili putem usluge Stripe, voditelja obrade plaćanja platforme X, njome možete upravljati putem usluge Stripe, kojoj možete pristupiti putem web-mjesta platforme X u postavkama Pretplate na autora sadržaja nakon što se prijavite na www.x.com. Dodatne informacije o upravljanju pretplatom na autora sadržaja potražite na stranici pomoći za pretplate na autore sadržaja u našem Centru za pomoć u okviru podrške za usluge koje se plaćaju.

c. Proces plaćanja i cijene. Cijenu Pretplate na autora sadržaja određuje autor sadržaja (na temelju opcija određivanja cijena platforme X koje su ugrađene u značajku, što autoru sadržaja omogućuje odabir cijene po kojoj će X prodavati mjesečnu Pretplatu na autora sadržaja tom računu za Pretplatu na autora sadržaja). Bez obzira na prethodno navedeno, X prema vlastitom nahođenju može postaviti ograničenja na to tko može kupiti Pretplatu na autora sadržaja (na primjer, uvjet minimalne dobi za kupnju Pretplate na autora sadržaja) i na broj Pretplata na autora sadržaja koje možete kupiti za pristup određenom računu za Pretplatu na autora sadržaja. Ako kupite Pretplatu na autora sadržaja, to učinite plaćanjem Pretplate na autora sadržaja unaprijed na mjesečnoj osnovi. Kada se pretplatite za pristup računu za pretplatu, izričito pristajete na odobravanje ponavljajućih plaćanja i na to da će se plaćanja vršiti načinom plaćanja koji ste odabrali sve dok vi ili X ne otkažete odgovarajuću Pretplatu na autora sadržaja. Vaši podaci o plaćanju automatski se obrađuju na početku svakog razdoblja Pretplate na autora sadržaja. Datumi obrade radi obnavljanja za mobilne uređaje mogu varirati do 3 dana. Ako vaši podaci za plaćanje budu odbijeni, morate navesti nove podatke za plaćanje za svoju Pretplatu na autora sadržaja ili će Pretplata na autora sadržaja biti otkazana. Ako navedete nove podatke za plaćanje i vaš račun za plaćanje bude uspješno terećen, vaše novo razdoblje Pretplate temeljit će se na izvornom datumu obnavljanja, a ne na datumu uspješnog izvršenja naplate. Ne izdaju se povratni novca ni krediti za djelomična razdoblja Pretplate na autora sadržaja, uključujući u situacijama u kojima su određene značajke, pogodnosti i/ili usluge izmijenjene ili ukinute. PLANOVI PRETPLATE NA AUTORA SADRŽAJA PLAĆAJU SE UNAPRIJED, BEZ MOGUĆNOSTI POVRATA NOVCA (OSIM AKO TO ZAHTIJEVA ZAKON) TE SE AUTOMATSKI OBNAVLJAJU NA KRAJU SVAKOG PRETPLATNOG RAZDOBLJA, OSIM AKO SE PRETPLATA OTKAŽE U SKLADU S POSTUPCIMA OTKAZIVANJA NAVEDENIM U NASTAVKU.

3. Otkazivanje Pretplate na autora sadržaja. Pretplatu na autora sadržaja možete otkazati u bilo kojem trenutku. Ako ste Pretplatu na autora sadržaja kupili putem Appleove kupnje u aplikaciji, tu Pretplatu na autora sadržaja možete otkazati samo putem trgovine Apple App Store. Ako ste Pretplatu na autora sadržaja kupili putem Googleove kupnje u aplikaciji, tu Pretplatu na autora sadržaja možete otkazati samo putem trgovine Google Play Store. Ako ste Pretplatu na autora sadržaja kupili putem usluge Stripe, voditelja obrade plaćanja platforme X, tu Pretplatu na autora sadržaja možete otkazati samo putem usluge Stripe, kojoj možete pristupiti putem web-mjesta X u postavkama Pretplate na autora sadržaja nakon što se prijavite na www.x.com. Neovisno o tome kako ste kupili Pretplatu na autora sadržaja, ona se automatski obnavlja ako je ne otkažete najmanje 24 sata prije isteka razdoblja Pretplate na autora sadržaja. Ako otkažete Pretplatu na autora sadržaja, ta će pretplata ostati aktivna od trenutka otkazivanja do kraja trenutačnog razdoblja Pretplate na autora sadržaja. Nećete dobiti povrat novca ni kredit za preostale dane razdoblja trenutačne Pretplate na autora sadržaja, osim ako zakon to zahtijeva. Osim toga, na korisnike koji žive u državi članici EU-a ili Ujedinjenoj Kraljevini primjenjuje se članak 5 u nastavku. Dodatke informacije o otkazivanju Pretplate na autora sadržaja potražite na stranici za pomoć za Pretplate na autore sadržaja ili u našem Centru za pomoć u okviru podrške za usluge koje se plaćaju.

4. Ograničenja kupnje i upotrebe Pretplata na autore sadržaja.

a. Autor sadržaja može prema vlastitom nahođenju i zbog bilo kojeg razloga odlučiti blokirati pristup računu za pretplatu autora sadržaja osobama koje su kupile Pretplatu na autora sadržaja. Ako ste blokirani, nećete moći pristupati nikakvim značajkama i pogodnostima računa autora sadržaja za Pretplate. U tom slučaju morate otkazati Pretplatu na autora sadržaja u skladu s ovim Uvjetima, inače će se Pretplata na autora sadržaja nastaviti automatski obnavljati svaki mjesec do otkazivanja čak i ako ne budete mogli pristupati nikakvim značajkama i pogodnostima takvog računa za pretplate autora sadržaja.

b. Autor sadržaja može odlučiti osobama ponuditi poticaje za pretplatu za pristup njegovom računu za Pretplate i/ili nagrade pretplatnicima na taj račun. Takve poticaje ili nagrade nudi isključivo autor sadržaja, a ne X. X ne kontrolira hoće li vam autor sadržaja doista dati poticaj ili nagradu te ne snosi odgovornost niti se može teretiti za bilo kakve poticaje ili nagrade koje autor sadržaja ponudi.

5. Pravo na povlačenje i povrat novca za korisnike koji žive u EU-u ili UK-u. Kada kupite Pretplatu na autora sadržaja, izričito pristajete na to da Pretplata na autora sadržaja započinje odmah, na datum vaše kupnje. Ako ste potrošač u državi članici EU-a ili Ujedinjenoj Kraljevini, slažete se da imate četrnaest (14) dana nakon kupnje za povlačenje iz ugovora o kupnji zbog bilo kojeg razloga. Ako ste Pretplatu kupili putem Appleove ili Googleove kupnje u aplikaciji, morate izravno reći Appleu ili Googleu, kako je primjenjivo, ako želite iskoristiti svoje pravo na povlačenje u skladu s Appleovim ili Googleovim pravilima za povrat novca. Svim povratima novca te vrste upravljaju Apple ili Google, a ne X, i oni podliježu Appleovim ili Googleovim pravilima za povrat. Upute za otkazivanje ugovora i traženje povrata novca izravno od tvrtke Apple ili Google možete provjeriti na stranici za pomoć za Pretplate na autore sadržaja. Ako ste Pretplatu na autora sadržaja kupili putem usluge Stripe, voditelja obrade plaćanja platforme X, svoje pravo na povlačenje možete iskoristiti slijedeći upute za otkazivanje ugovora i traženje povrata novca kako je opisano na stranici za pomoć za Pretplate na autore sadržaja. Kada kupite digitalni sadržaj, pristajete se da vam sadržaj odmah bude dostupan i prihvaćate se stoga odreći svojeg automatskog zakonskog prava na povlačenje.

6. Bez prava na povlačenje za korisnike koji žive u Tajvanu. Kada kupite Pretplatu na autora sadržaja, izričito pristajete na to da ona započne odmah, na datum vaše kupnje, i da se internetske usluge pružaju u potpunosti odmah nakon početka. Ako ste potrošač u Tajvanu, slažete se da možete otkazati svoju Pretplatu na autora sadržaja u skladu s prethodnim člankom 3, ali da u suprotnom ne postoji pravo na poništenje Pretplate i da neće biti izvršen povrat novca.

7. Potrošačke pritužbe za korisnike koji žive u Indoneziji. Potrošači u Indoneziji mogu podnijeti pritužbe Ministarstvu trgovine na adresi 

Glavna uprava za zaštitu potrošača i usklađenost trgovine (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministarstvo trgovine Republike Indonezije (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Ograničenja povezana s operacijskim sustavom i geografijom. Računi za Pretplate i njihove povezane značajke i pogodnosti možda će biti podržani samo u određenim operacijskim sustavima i na određenim geografskim lokacijama (koje X povremeno objavljuje), što znači da ako se pretplatite na pristup računu za Pretplate, možda nećete imati pristup značajkama ili pogodnostima tog računa za Pretplatu na autora sadržaja kada svojem računu za X budete pristupali putem sustava koji X trenutačno ne podržava ili s geografske lokacije na kojoj se Pretplate na autore sadržaja trenutačno ne nude. Osim toga, značajke i pogodnosti računa za Pretplate na autore sadržaja mogu se razlikovati ovisno o državi. 

9. Nepostojanje podupiranja sadržaja

a. Pristajete na to da svaki autor sadržaja snosi isključivu odgovornost za sadržaj koji podijeli putem usluga platforme X, uključujući putem računa za Pretplate na autore sadržaja. Autor sadržaja, a ne X, odgovoran je za proizvodnju i stavljanje sadržaja na raspolaganje. Nadalje, autor sadržaja, a ne X, odgovoran je za učestalost i/ili količinu sadržaja.

b. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom dobrovoljno preuzimate sve rizike povezane s kupnjom Pretplate. Kao što je navedeno u odjeljku o uslugama u okviru Uvjeta pružanja usluge za X, X ne podupire ni ne podržava bilo kakav sadržaj ili komunikaciju koji se objave putem usluga platforme X, uključujući sadržaj, značajke ili pogodnosti računa za Pretplate na autore sadržaja, te ne podupire nikakva mišljenja izražena putem računa za Pretplate te ne iznosi nikakve tvrdnje niti jamči za njihovu cjelovitost, istinitost, točnost ili pouzdanost.

 

Uvjeti i odredbe za Provjerene organizacije

Sudjelovanjem u usluzi Provjerene organizacije pristajete da vaše sudjelovanje bude regulirano i podložno uvjetima, uključujući sljedeće uvjete i odredbe za Provjerene organizacije, koji se mogu povremeno revidirati:

1 Opis usluge Provjerene organizacije. Provjerene organizacije ponavljajuća je X-ova pretplatna usluga koja omogućuje pristup određenim značajkama, pogodnostima i/ili uslugama, kao što je opisano ovdje. Usluga Provjerene organizacije sastoji se od dviju razina, Puni pristup i Osnovna razina. Vaša pretplata na Provjerene organizacije automatski će se obnavljati do otkazivanja u skladu s uvjetima, uključujući ove uvjete i odredbe za Provjerene organizacije. Značajke, pogodnosti i/ili usluge X će odrediti prema isključivom vlastitom nahođenju te ih može u bilo kojem trenutku izmijeniti, pauzirati ili ukinuti.

2. Registracija i upravljanje računom, proces plaćanja i cijene, automatsko obnavljanje, pridruženi računi.

a. Ograničenja korištenja usluge Provjerene organizacije. Glavni organizacijski račun za Provjerene organizacije namijenjen je samo organizacijama, a ne pojedincima. X zadržava pravo trenutnog otkazivanja pretplate na Provjerene organizacije ako je glavni račun račun pojedinca. Nećete dobiti povrat novca ili kredit za preostale dane svojeg trenutačnog pretplatnog razdoblja, osim ako to zahtijeva zakon. Osim toga, na korisnike koji žive u državi članici EU-a ili Ujedinjenoj Kraljevini primjenjuje se članak 4 u nastavku.

b. Registracija. Poveznicu za pristupanje web-aplikaciji Provjerene organizacije dobit ćete putem web-preglednika na adresi www.x.com. Da biste se registrirali za Provjerene organizacije, morate biti prijavljeni na svoj račun za X. Pri registraciji za Provjerene organizacije možete se registrirati i platiti koristeći Stripe, treću stranu u svojstvu X-ovog partnera za plaćanja. Informacije o načinima na koje ćemo možda koristiti podatke koje nam dostavite potražite u našim cjelovitim uvjetima za kupce.

c. Povezani računi. Kada se pretplatite na razinu Puni pristup usluge Provjerene organizacije, moći ćete označiti račune u svojoj organizaciji kao povezane račune računa organizacije. Imajte na umu da Povezani računi nisu značajka Osnovne razine. Povezani račun dobit će kvačicu i značku povezanosti izvedenu iz profilne slike vašeg organizacijskog računa. Pristajete da povezani račun bude pridružen vašoj organizaciji te snosite isključivu odgovornost za bilo kakvo pridruživanje i povezivanje računa, dok X ne snosi nikakvu odgovornost, npr. u vezi s netočnim ili pogrešnim povezivanjima ili za bilo koju radnju ili postupanje povezanih računa. Kako bi se otklonile moguće dvojbe, razumijete i suglasni ste da nećete prodavati, mijenjati, dijeliti ili na neki drugi način prenositi povezani račun. Povezani račun morate točno označiti kao organizaciju ili pojedinca. Ako se pridruživanje netočno označi kao organizacija ili pojedinac, X može odmah ukloniti pridruživanje iako će vam se ono nastaviti naplaćivati ​​do kraja obračunskog razdoblja. Dodatne informacije potražite na našim stranicama za pomoć.

d. Povezani računi. Kao povezani račun pristajete biti povezani s organizacijom koja vas je pozvala. Imate priliku odbiti poziv organizacije za pridruživanje. Prihvaćanjem pozivnice za članstvo pristajete na sve obaveze svoje organizacije, uključujući, na primjer, povezivanje njihovog naziva i marketinških materijala s vašim računima. Da biste sami uklonili pridruživanje, morate se obratiti svojem organizacijskom računu. Vaš organizacijski račun može ukloniti pridruživanje u bilo kojem trenutku. X ne snosi nikakvu odgovornost, uključujući, na primjer, u vezi s netočnim ili pogrešnim pridruživanjima ili za bilo koju radnju ili ponašanje bilo kojeg pridruženog računa. Dodatne informacije potražite na našim stranicama za pomoć.

Kada se pridruživanje računa ukloni, odmah ćemo ukloniti kvačicu i značku pridruženosti za taj račun iako će vam se naknada nastaviti naplaćivati ​​do kraja obračunskog razdoblja. Dodatne informacije potražite na našim stranicama za pomoć.

Imajte na umu da Povezani računi nisu značajka Osnovne razine.

e. Upravljanje računom. Kada se registrirate i platite za razinu Puni Pristup ili Osnovnu razinu usluge Provjerene organizacije putem usluge Stripe, voditelja obrade plaćanja platforme X, možete upravljati svojom pretplatom na Provjerene organizacije putem usluge Stripe, kojoj možete pristupiti tako da u pregledniku otvorite web-mjesto Provjerenih organizacija nakon što se prijavite na www.x.com. Dodatne informacije o upravljanju računom za Provjerene organizacije i vašoj pretplati na Provjerene organizacije potražite u cjelovitim uvjetima za kupca, na stranici O usluzi Provjerene organizacije i stranici pomoći za Provjerene organizacije te u našem centru za pomoć u okviru podrške za usluge koje se plaćaju.

f. Proces plaćanja i cijene. Cijenu pretplate na Provjerene organizacije, bilo da je riječ o Punom pristupu ili Osnovnoj razini, određuje X. Ako kupite pretplatu na Provjerene organizacije, to činite plaćanjem pretplate unaprijed na ponavljajućoj osnovi. Kada se pretplatite na Provjerene organizacije, izričito se slažete da odobravate ponavljajuća plaćanja i da će se plaćanja vršiti načinom plaćanja koji ste odabrali sve dok vi ili X ne otkažete odgovarajuću pretplatu na Provjerene organizacije. Vaši podaci o plaćanju automatski se obrađuju na početku svakog razdoblja pretplate. Cijene se mogu povremeno mijenjati. Nema povrata novca ili kredita za djelomična pretplatna razdoblja, uključujući situaciju u kojoj dolazi do izmjene ili ukidanja određene značajke, pogodnosti i/ili usluge. PRETPLATNE TARIFE PLAĆAJU SE UNAPRIJED, BEZ MOGUĆNOSTI POVRATA NOVCA (OSIM AKO TO ZAHTIJEVA ZAKON) TE SE AUTOMATSKI OBNAVLJAJU NA KRAJU SVAKOG PRETPLATNOG RAZDOBLJA, OSIM AKO SE PRETPLATA OTKAŽE U SKLADU S POSTUPCIMA OTKAZIVANJA NAVEDENIM U NASTAVKU. X MOŽE BEZ POVRATA NOVCA, U MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, ODMAH OTKAZATI SVAKI RAČUN ILI PRIDRUŽENI RAČUN ZA KOJI SMATRA DA KRŠI X-OVA PRAVILA I PRAVILNIKE.

3. Otkazivanje pretplate. Svoju pretplatu na Provjerene organizacije, bilo da je riječ o Punom pristupu ili Osnovnoj razini, možete otkazati u bilo kojem trenutku. Pretplatu na Provjerene organizacije možete otkazati samo putem usluge Stripe, kojoj možete pristupiti pomoću web preglednika putem web-stranice Provjerene organizacije na www.x.com. Vaša se pretplata automatski obnavlja ako je ne otkažete najmanje 24 sata prije isteka pretplatnog razdoblja. Ako otkažete pretplatu, ona će ostati aktivna od trenutka otkazivanja do kraja trenutačnog pretplatnog razdoblja. Nećete dobiti povrat novca ili kredit za preostale dane svojeg trenutačnog pretplatnog razdoblja, osim ako to zahtijeva zakon. Osim toga, na korisnike koji žive u državi članici EU-a ili Ujedinjenoj Kraljevini primjenjuje se članak 4 u nastavku. Dodatne informacije o otkazivanju računa za Provjerene organizacije i vaše pretplate na Provjerene organizacije potražite na stranici O usluzi Provjerene organizacije i stranici pomoći za Provjerene organizacije te u našem centru za pomoć u okviru podrške za usluge koje se plaćaju.

3.a Promjena razina. Ne podržavamo promjenu pretplate između Punog pristupa i Osnovne razine. Ako se želite prebaciti s jedne na drugu razinu, morate otkazati postojeću pretplatu na trenutačnu razinu i ponovno se pretplatiti na razinu koju želite upotrebljavati. 

4. Pravo na povlačenje i povrat novca za korisnike koji žive u EU-u ili UK-u. Kada kupite pretplatu na Provjerene organizacije, bilo da je riječ o Punom pristupu ili Osnovnoj razini, izričito pristajete na to da pretplata započne odmah, na datum vaše kupnje. Ako ste potrošač u državi članici EU-a ili Ujedinjenoj Kraljevini, slažete se da imate četrnaest (14) dana nakon kupnje za povlačenje iz ugovora o kupnji zbog bilo kojeg razloga. Ako ste pretplatu na Provjerene organizacije kupili putem Stripea, X-ovog voditelja obrade plaćanja, svoje pravo na povlačenje možete iskoristiti slijedeći upute za otkazivanje ugovora i traženje povrata novca kako je opisano na stranici pomoći za Provjerene organizacije.

5. Bez prava na povlačenje za korisnike koji žive u Tajvanu. Kada kupite pretplatu na Provjerene organizacije, bilo da je riječ o Punom pristupu ili Osnovnoj razini, izričito pristajete na to da pretplata na Provjerene organizacije započne odmah, na datum vaše kupnje, i da se internetske usluge pružaju u potpunosti odmah nakon početka. Ako ste potrošač u Tajvanu, slažete se da možete otkazati svoju pretplatu na Provjerene organizacije u skladu s prethodnim člankom 3, ali da u suprotnom ne postoji pravo na poništenje pretplate na Provjerene organizacije i da neće biti izvršen povrat novca.

6. Potrošačke pritužbe za korisnike koji žive u Indoneziji. Potrošači u Indoneziji mogu podnijeti pritužbe Ministarstvu trgovine na adresi https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Glavna uprava za zaštitu potrošača i usklađenost trgovine (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministarstvo trgovine Republike Indonezije (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Ograničenja povezana s operacijskim sustavom i geografijom. Provjerene organizacije i s njima povezane značajke i pogodnosti možda će biti podržane samo u određenim operacijskim sustavima i na određenim geografskim lokacijama (koje X povremeno objavljuje), što znači da ako se pretplatite na provjerene organizacije možda nećete imati pristup značajkama ili pogodnostima usluge provjerenih organizacija kada svojem računu za X budete pristupali putem sustava koji X trenutačno ne podržava ili s geografske lokacije na kojoj se provjerene organizacije ne nude. Nadalje, značajke i pogodnosti usluge Provjerene organizacije mogu varirati ovisno o operacijskom sustavu i/ili državi.

8. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI. RAZUMIJETE I PRISTAJETE DA VAM SE USLUGA PROVJERENE ORGANIZACIJE PRUŽA „KAKVA JEST” I „KAKO BUDE DOSTUPNA”. SAMO KAO PRIMJER, NE MOŽE SE ZAJAMČITI DA ĆE ZNAČAJKA PONIŠTAVANJA OBJAVE RADITI KAKO JE ZAMIŠLJENO TE SE NA NJU NE TREBA OSLANJATI KAO NA MEHANIZAM ZA SPRJEČAVANJE SLANJA OBJAVE.