X-i teenuse Purchaser teenusetingimused

goglobalwithtwitterbanner

 

X-i teenuse Purchaser teenusetingimused

Kehtib alates: 23. august 2023

X võimaldab teil pääseda juurde teatud funktsioonidele ühekordse või korduva tasu eest vastavalt asjakohastele funktsioonidele (eraldi „Tasuline teenus” ja ühiselt "Tasulised teenused"). Näiteks teenust X Premium (nagu on määratletud allpool) ja Subscriptions loetakse „tasuliseks teenuseks“. 

Kui registreerute tasulise teenuse kasutajaks ja/või kasutate seda, kehtivad teie tasuliste teenuste kasutamise ja vastavate tehingute suhtes: i) siin sätestatud tingimused, sealhulgas iga teie ostetud tasulise teenuse jaoks kohaldatavad tingimused, millest igaüks on loetletud allpool (ühiselt „X-i teenuse Purchaser teenusetingimused”) ja ii) kohaldatavad X-i teenusetingimused, X-i privaatsuspoliitika, X-i reeglid ja eeskirjad ning kõik sellesse lisatud eeskirjad (ühiselt „X-i kasutajaleping”). Neid X-i teenuse Purchaser teenusetingimusi ja ülalnimetatud X-i kasutajalepingut nimetatakse selles dokumendis ühiselt „tingimusteks”. „X” viitab üksusele X, mis pakub teile tasulisi teenuseid.

Lugege need X-i teenuse Purchaser teenusetingimused hoolikalt läbi veendumaks, et mõistate kohaldatavaid nõudeid, tingimusi ja erandeid. KUI TE ELATE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, SISALDAVAD NEED TINGIMUSED OLULIST TEAVET, MIS KEHTIVAD TEILE VAIDLUSTE LAHENDAMISE KOHTA VAHEKOHTU, MITTE KOHTU KAUDU, SEALHULGAS LOOBUMINE ÕIGUSEST ÜHISHAGI ESITAMISEKS JA ÕIGUSEST NÕUSOLEK TAGASI VÕTTA NING PIIRANG TEIE ÕIGUSELE ESITADA HAGI X-I VASTU ENAM KUI ÜKS AASTA PÄRAST ASJAKOHASTE SÜNDMUSTE TOIMUMIST, MIS MÕJUTAVAD TEIE ÕIGUSI JA KOHUTUSI, KUI TEKIVAD ERIMEELSUSED X-IGA. NENDE SÄTETE ÜKSIKASJU VT LÕIGUST 6 PEALKIRJAGA ÜLDTINGIMUSED.

Nõusolek. Kasutades või avades X-i tasulisi teenuseid, esitades selle alusel makseid ja/või klõpsates nupul ühekordse ostu sooritamiseks või korduvate tellimusmaksete tegemiseks X-i pakutava tasulise teenuse eest, nõustute nende tingimustega. Kui te ei saa tingimustest aru või ei nõustu mõne nende osaga, ei tohi te tasulisi teenuseid kasutada ega avada. Tasulise teenuse ostmiseks ja kasutamiseks peate: i) olema vähemalt 18-aastane või täisealine vastavalt teie elukoha jurisdiktsiooni seadustele või ii) peab teil olema teie vanema või eestkostja selgesõnaline nõusolek selle tasulise teenuse ostmiseks ning kasutamiseks. Kui te olete lapsevanem või seaduslik eestkostja ja te lubate oma lapsel (või lapsel, kelle eestkostja te olete) tasulist teenust osta või kasutada, nõustute, et tingimused kehtivad teile, te järgite neid ja vastutate lapse tegevuse eest tasulistes teenustes, ning selle tagamiseks järgib tingimusi ka laps. Igal juhul, nagu on märgitud X-i teenusetingimuste lõigus „Kes võivad teenuseid kasutada”, peate X-i kasutamiseks olema vähemalt 13-aastane. Kui nõustute nende X-i teenuse Purchaser teenusetingimustega ja kasutate tasulisi teenuseid ettevõtte, organisatsiooni, valitsuse või muu juriidilise isiku nimel, kinnitate ja garanteerite, et teil on selleks volitus ja teil on õigus see juriidiline isik siduda nende X-i teenuse Purchaser teenusetingimustega; sel juhul tähendavad sõnad „teie“ ja „te“ käesolevates X-i teenuse Purchaser teenusetingimustes seda juriidilist isikut.

X-i tellija. Te sisenete nendesse X-i teenuse Purchaser teenusetingimustesse üksusega, mis vastab teie elukohale, nagu loetletud allpool. See üksus pakub teile tasulisi teenuseid.

Teie asukoht

Põhja-Ameerika (sh Hawaii) või Lõuna-Ameerika mandrid

Tellija

X Corp., mille kontor asub aadressil 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA

Teie asukoht

Euroopa Liit, EFTA riigid või Ühendkuningriik

Tellija

Twitter International Unlimited Company, mille registrijärgne asukoht on One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Iirimaa

Teie asukoht

Kõik riigid, mis ei kuulu ülalnimetatud kahe asukoha alla, sealhulgas Aasia ja Vaikse ookeani piirkond, Lähis-Ida, Aafrika või Euroopa (välja arvatud EL-i riigid, EFTA riigid ja Ühendkuningriik)

Tellija

Twitter Global LLC, mille registrijärgne asukoht on 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, USA

 

Tingimuste, tasuliste teenuste ja hindade muudatused

1. Tingimuste muudatused. X võib neid X-i teenuse Purchaser teenusetingimusi aeg-ajalt muuta. Muudatused ei ole tagasiulatuvad ja uusim versioon X-i teenuse Purchaser teenusetingimustest, mis on saadaval aadressil legal.x.com/purchaser-terms, reguleerib tasuliste teenuste kasutamist ja mis tahes vastavaid tehinguid. Kui me muudame või parandame neid tingimusi pärast seda, kui olete nendega nõustunud (näiteks siis, kui neid tingimusi muudetakse pärast tellimuse ostmist), teavitame teid eelnevalt nende tingimuste olulistest muudatustest. Sellise teatise võib esitada elektrooniliselt, sealhulgas (ja ilma piiranguteta) teenuseteatise või meili teel teie kontoga seotud e-posti aadressile. Kui jätkate tasuliste teenuste avamist või kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, nõustute järgima muudetud X-i teenuse Purchaser teenusetingimusi. Kui te ei nõustu neid või mis tahes tulevasi X-i teenuse Purchaser teenusetingimusi järgima, ärge kasutage ega avage tasulisi teenuseid (või jätkake nende kasutamist või avamist).

X-i teenuse Purchaser teenusetingimused on kirjutatud inglise keeles, kuid tõlgete kaudu on need saadaval mitmes keeles. X püüab teha tõlked võimalikult täpselt vastavaks ingliskeelsele originaalversioonile. Mis tahes erinevuste või ebakõlade korral on siiski ülimuslik ingliskeelne versioon X-i teenuse Purchaser teenusetingimustest. Nõustute, et X-i teenuse Purchaser teenusetingimuste tõlgendamisel ja koostamisel kasutatakse inglise keelt.

2. Tasuliste teenuste muudatused. Meie tasulised teenused arenevad pidevalt. See tähendab, et võime tasulisi teenuseid omal äranägemisel aeg-ajalt muuta. Me võime lõpetada (püsivalt või ajutiselt) tasuliste teenuste või tasuliste teenuste mis tahes funktsioonide pakkumise teile või kasutajatele üldiselt etteteatamisega või ette teatamata. X ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees tasuliste teenuste muutmise, peatamise või katkestamise eest. Konkreetse tasulise teenuse konkreetsed tingimused (lisatud allpool) täpsustavad, kuidas saate tellimuse tühistada või vajaduse korral raha tagasi taotleda. 

3. Hindade muudatused. Tasuliste teenuste hinnad, sealhulgas korduvad tellimustasud, võivad aeg-ajalt muutuda. X teavitab mõistlikult ette kõigist muutustest tasuliste teenuste hindades. Tellimusteenuste puhul jõustuvad hinnamuudatused järgmise hinnamuudatuse kuupäevale järgneva tellimisperioodi alguses. Kui te hinnamuudatusega ei nõustu, on teil õigus muudatus tagasi lükata, tühistades enne hinnamuudatuse jõustumist kehtiva tasulise teenuse tellimus.

Maksetingimused. X pakub erinevaid maksevõimalusi, mis võivad erineda olenevalt tasulisest teenusest, teie seadmest ja/või operatsioonisüsteemist, teie geograafilisest asukohast või muudest teguritest. Võimaluse piires (kuna X võib aeg-ajalt pakkuda erinevaid ostumeetodeid) võivad need maksevõimalused hõlmata võimalust kasutada Google’i või Apple’i pakutavat rakendusesisese makse funktsiooni või teha veebimakset, kasutades X-i kolmanda osapoole maksete töötlejat Stripe (www.stripe.com – edaspidi „Stripe”). Makse sooritamisel nõustute selgesõnaliselt: i) tasuma tasulise teenuse eest loetletud hinna koos täiendavate summadega, mis on seotud kohaldatavate maksude, krediitkaarditasude, pangatasude, välistehingute tasude, valuutavahetustasude ja valuutakõikumistega; ja ii) järgima kõiki asjakohaseid teenusetingimusi, privaatsuspoliitikaid või muid juriidilisi lepinguid või piiranguid (sealhulgas täiendavaid vanusepiiranguid), mille on kehtestanud Google, Apple või Stripe (X-i kolmandast osapoolest maksete töötlejana) seoses teatud makseviisi kasutamisega (näiteks ainult juhul, kui otsustate teha makse Apple’i rakendusesisese ostufunktsiooni kaudu, nõustute järgima kõiki Apple’i kehtestatud asjakohaseid tingimusi, nõudeid ja/või piiranguid). Kõiki privaatseid isikuandmeid, mille esitate seoses tasuliste teenuste kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, maksega seoses esitatud andmed, töödeldakse kooskõlas X-i privaatsuspoliitikaga. X võib teie makseteavet maksete töötlemiseks jagada makseteenuste pakkujatega, et ennetada, avastada ja uurida pettusi või muid keelatud tegevusi, hõlbustada vaidluste lahendamist, näiteks tagasinõuded või -maksed, ja muudel krediit- ja deebetkaartide aktsepteerimisega seotud eesmärkidel. Teie kohustus on tagada, et teie panga-, krediitkaardi, deebetkaardi ja/või muu makseteave oleks alati ajakohane, täielik ning täpne. Kui maksate tasulise teenuse eest, võime saada teie tehingu kohta sellist teavet, nagu näiteks millal see tehti, millal on tellimus määratud aeguma või automaatselt uuenema, millisel platvormil ostu sooritasite ja muud teavet. X ei vastuta maksete töötleja, Apple’i App Store’i või Google Play poe, teie panga, krediitkaardiettevõtte ja/või mis tahes maksevõrgu tehtud vigade või viivituste eest. Vaadake allpool iga konkreetse tasulise teenuse tingimusi, et näha selle konkreetse tasulise teenuse suhtes kohaldatavaid maksetingimusi, sealhulgas seda, kuidas tellimuste uuendamist käsitletakse, ja muid olulisi tingimusi.

X-i kasutajalepingu rakendamine, lõpetamine, tagasimaksete puudumine, mitu X-i kontot ja piirangud

1. Teie suhtes kehtib X-i kasutajaleping. TE OLETE KOHUSTATUD ALATI JÄRGIMA JA TÄITMA X-I KASUTAJALEPINGUT. X-I teenuse, sealhulgas tasuliste teenuste ja funktsioonide kasutamisel kehtib alati X-i kasutajaleping. Kui te ei järgi ega täida X-i kasutajalepingut või kui X on veendunud, et te pole X-i kasutajalepingut järginud ega täitnud, võidakse teie tasulised teenused tühistada. Iga selline tühistamine täiendab (ja on piiranguteta) mis tahes jõustamismeetmeid, mida X võib teie vastu võtta X-i kasutajalepingu alusel. Sellistel juhtudel võite kaotada oma tasuliste teenuste hüved ja teil ei ole õigust saada tasuliste teenuste eest makstud (või ettemakstud) summade eest tagasimakset.

2. Miks võib X teie juurdepääsu tasulistele teenustele lõpetada. X võib peatada või lõpetada teie juurdepääsu tasulis(t)ele teenus(t)ele või lõpetada teile kõigi või osa tasuliste teenuste osutamise (ilma vastutuseta) mis tahes ajal või põhjuseta, sealhulgas, kuid mitte ainult, järgmistel põhjustel.

a. X usub oma äranägemisel, et te olete tingimusi rikkunud või teie tasuliste teenuste kasutamine rikub mis tahes kohaldatavaid seadusi.

b. X-ilt on palunud või nõudnud seda mis tahes pädev kohus, reguleeriv asutus või õiguskaitseasutus.

c. X-il esineb ootamatuid tehnilisi või turvaprobleeme.

d. X usub, et olete rikkunud X-i kasutajalepingut.

e. Suurendate X-i jaoks riski või loote õiguslikke riskipositsioone.

f. Teie konto tuleks ebaseadusliku tegevuse tõttu eemaldada.

g. Teie konto tuleks pikaajalise tegevusetuse tõttu eemaldada.

h. Tasuliste teenuste (täielik või osaline) osutamine teile ei ole enam äriliselt tasuv (X-i ainuisikulise äranägemise järgi).

3. Kõik tehingud on lõplikud. Kõik tasuliste teenuste eest tehtud maksed on lõplikud ja neid ei saa tagastada ega vahetada, välja arvatud juhul, kui kehtivad seadused seda nõuavad. Me ei anna mingit garantiid tasulise teenuse olemuse, kvaliteedi või väärtuse või selle kättesaadavuse või pakkumise kohta. Ühegi kasutamata või osaliselt kasutatud tasulise teenuse (näiteks osaliselt kasutatud tellimisperioodi) eest ei anta raha tagasi ega krediiti. 

4. Tasulisi teenuseid ei saa X-i kontode vahel üle kanda. Iga tasulise teenuse ost kehtib ühele X-i kontole, mis tähendab, et teie ost kehtib ainult kontole, mida kasutasite tasulise teenuse ostmise ajal, ega kehti muudele kontodele, millele teil võib olla juurdepääs või mille üle teil võib olla kontroll. Kui teil on mitu kontot või teil on kontroll mitme konto üle ja soovite iga kontoga juurdepääsu tasulistele teenustele, peate ostma tasulise teenuse igal kontol eraldi.

5. Piirangud ja kohustused

a. Teil on lubatud tasulist teenust osta ja kasutada ainult siis, kui teil on seaduslikult lubatud tasulist teenust oma riigis kasutada ja te elate riigis, mida X toetab kohaldatava tasulise teenuse jaoks. X võib teatud riikides oma äranägemise järgi piirata juurdepääsu tasulisele teenusele või selle ostmise võimalust. X jätab endale õiguse toetatud riikide loendit aeg-ajalt muuta.

b. Jätame endale õiguse keelduda tasuliste teenuste tehingutest või tühistada või lõpetada tasulise teenuse müük või kasutamine oma äranägemise järgi. 

c. Te ei tohi lubada teistel kasutada teie X-i kontot, et pääseda juurde tasulistele teenustele, mida see isik pole tellinud.

d. Te ei tohi tasulist teenust osta ega kasutada, kui olete isik, kellega USA kodanikel ei ole lubatud tehinguid pidada majanduslike sanktsioonide alusel, sealhulgas (kuid mitte ainult) sanktsioonid, mida haldab Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välismaiste varade kontrolli amet või mis tahes muu kohaldatavate sanktsioonide amet ("Keelatud isik"). See hõlmab ilma piiranguteta isikuid, kes asuvad järgmistes riikides ja piirkondades või on nende kodanikud või alalised elanikud: Kuuba, Iraan, Ukraina Krimmi piirkond, Põhja-Korea ja Süüria. Te avaldate ja kinnitate, et te ei ole keelatud isik.

e. TE KINNITATE, ET KASUTATE TASULISI TEENUSEID AINULT SEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL JA AINULT TINGIMUSTEGA KOOSKÕLAS.

Maksud ja tasud. Teie olete vastutav ja nõustute maksma kõik tasuliste teenuste ostmisega seotud kohaldatavad maksud, lõivud, tariifid ja tasud, sealhulgas need, mis tuleb tasuda kas X-ile või kolmandast osapoolest maksete töötlejale. Need maksud võivad hõlmata, kuid mitte ainult, käibemaksu, üldist müügimaksu, müügimaksu, kinnipeetavat maksu ja mis tahes muid kohaldatavaid makse. Olenevalt teie asukohast võib X vastutada teie tasuliste teenuste ostmisel tekkivate tehingumaksudega seotud teabe kogumise ja aruandluse eest. Te annate X-ile loa edastada oma konto- ja isikuandmed asjakohastele maksuametitele, et saaksime täita maksukogumis- ja aruandluskohustusi.

 

Üldtingimused

1. Kontaktinfo. Kui teil on tasuliste teenuste või nende tingimuste kohta küsimusi, saate tutvuda X-i Tasuliste teenuste abikeskusega lisateabe saamiseks. Kui olete juba tasulise teenuse ostnud, saate meiega ühendust võtta ka tugilingi kaudu, mis on saadaval teie X-i konto navigeerimismenüüs makse- või liitumisseadete all. Kui teil on lisaküsimusi, võite võtta meiega ühendust siin, kasutades vormi „Abi tasuliste funktsioonidega”.

2. LOOBUMISKLAUSEL. KOHALDATAVATE SEADUSTEGA LUBATUD MAKSIMAALSEL MÄÄRAL ON TEIE JUURDEPÄÄS TASULISTELE TEENUSTELE JA NENDE KASUTAMINE TEIE ENDA VASTUTUSEL. TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET TASULISI TEENUSEID PAKUTAKSE TEILE SELLISENA, NAGU NAD ON, JA SAADAVUSE ALUSEL. X ÜTLEB LAHTI KÕIKVÕIMALIKEST SÕNASELGETEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, SH KAUBASTATAVUS, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUS VÕI ÕIGUSTE MITTERIKKUMINE. X EI ANNA GARANTIID EGA LUBADUST NING LOOBUB IGASUGUSEST VASTUTUSEST: I) TASULISTE TEENUSTE TÄIELIKKUSE, TÄPSUSE, KÄTTESAADAVUSE, AJAKOHASUSE, TURVALISUSE VÕI USALDUSVÄÄRSUSE; JA II) SELLE OSAS, KAS TASULISED TEENUSED VASTAVAD TEIE NÕUETELE VÕI ON SAADAVAL KATKEMATULT, TURVALISELT VÕI VIGADETA. VASTUTATE X-I TEENUSE KASUTAMISE, SH TASULISTE TEENUSTE, JA MIS TAHES TEIE PAKUTAVA SISU EEST.

3. VASTUTUSE PIIRAMINE. KOHALDATAVATE SEADUSTEGA LUBATUD MAKSIMAALSEL MÄÄRAL EI VASTUTA X-I ISIKUD MIS TAHES KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERAKORDSETE, TULENEVATE VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDE EGA KASUMI VÕI TULU OTSESE VÕI KAUDSE VÄHENEMISE EGA MIS TAHES ANDMETE KADUMISE, KASUTUSE, FIRMAVÄÄRTUSE VÕI MUUDE IMMATERIAALSETE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD i) TEIE JUURDEPÄÄSUST TASULISTELE TEENUSTELE, NENDE KASUTAMISEST VÕI JUURDEPÄÄSU PUUDUMISEST TASULISTELE TEENUSTELE VÕI NENDE KASUTUSVÕIMALUSE PUUDUMISEST; ii) MIS TAHES KOLMANDATE OSAPOOLTE TEGEVUSEST VÕI SISUST, MIS ON POSTITATUD TASULISTE TEENUSTE KAUDU, SEALHULGAS, KUID MITTE ÜKSNES, MIS TAHES LAIMAV, SOLVAV VÕI ILLEGAALNE TEGEVUS TEISTE KASUTAJATE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE SUHTES; iii) MIS TAHES TASULISTE TEENUSTE KAUDU SAADUD SISUST; VÕI iv) VOLITAMATA JUURDEPÄÄSUST TEIE EDASTUSTELE VÕI SISULE VÕI NENDE VOLITAMATA KASUTAMISEST VÕI MUUTMISEST. KAHTLUSTE VÄLTIMISEKS ON TASULISTE TEENUSTE MÄÄRATLUS PIIRATUD X-I PAKUTUD FUNKTSIOONIDEGA NING EI SISALDA MUUD SISU, MILLELE TEIL ON JUURDEPÄÄS VÕI MILLEGA SUHTLETE NENDE FUNKTSIOONIDE KASUTAMISE KÄIGUS. X-I ISIKUTE KOGUVASTUTUS EI ÜLETA MINGIL JUHUL SADAT USA DOLLARIT (USD 100,00 $) EGA SUMMAT, MILLE OLETE MEILE NÕUDE ALUSEKS OLEVATE TEENUSTE EEST MAKSNUD VIIMASE KUUE KUU JOOKSUL. SELLE LÕIGU PIIRANGUD KOHALDUVAD IGAT LIIKI VASTUTUSELE – GARANTIIVASTUTUSELE, LEPINGULISELE VASTUTUSELE, KOHUSTUSLIKULE VASTUTUSELE, LEPINGUVÄLISELE (SH HOOLETUSEST TULENEVALE) VASTUTUSELE JA MUULE VASTUTUSELE – VAATAMATA SELLELE, KAS X-I ISIKUID ON ASJAOMASE KAHJU VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD NING ISEGI JUHUL, KUI KÄESOLEVAS ETTENÄHTUD HEASTAMISVIIS LEITAKSE OLEVAT SISULISELT EBAPIISAV. „X-I ISIKUD” VIITAVAD X-ILE, SELLE EMAETTEVÕTETELE, SIDUSETTEVÕTETELE, SEOTUD ETTEVÕTETELE, AMETNIKELE, DIREKTORITELE, TÖÖTAJATELE, AGENTIDELE, ESINDAJATELE, PARTNERITELE JA LITSENTSIANDJATELE.

TEIE JURISDIKTSIOONIS KEHTIVATE SEADUSTE KOHASELT EI PRUUGI TEATUD VASTUTUSE PIIRMÄÄRAD OLLA LUBATUD. TEIE JURISDIKTSIOONIS KEHTIVATE SEADUSTEGA NÕUTAVAS ULATUSES EI PIIRA ÜLALTOODU X-I ISIKUTE VASTUTUST PETTUSTE, KURITAHTLIKE VÄÄRESITUSTE, SURMA VÕI ISIKUKAHJU KORRAL, MIDA ON PÕHJUSTANUD MEIE HOOLETUS, RASKE ETTEVAATAMATUS JA/VÕI TAHTLIK TEGUVIIS. X-I ISIKUTE MAKSIMAALNE KOGUVASTUTUS KÕIGI VÄLISTAMATUTE GARANTIIDE KORRAL ON SUURIMAL VÕIMALIKUL MÄÄRAL, MIDA VÕIMALDAVAD KEHTIVAD SEADUSED, PIIRATUD SAJA USA DOLLARIGA (100,00 USA DOLLARIT).

4. Märkus Apple’i kohta. Selles ulatuses, milles ostsite tasulisi teenuseid või kasutate tasulisi teenuseid või pääsete neile juurde iOS-i seadmes, nõustute lisaks käesoleva lõigu tingimustega. Nõustute, et tingimused kehtivad ainult teie ja meie vahel, mitte Apple’iga, ning Apple ei vastuta tasuliste teenuste ja nende sisu eest. Apple’il ei ole mingit kohustust osutada tasuliste teenustega seotud hooldus- ja tugiteenuseid. Juhul, kui tasulised teenused ei vasta mis tahes kohaldatavale garantiile, võite sellest Apple’it teavitada ja Apple tagastab teile tasuliste teenuste eest kohaldatava ostuhinna. Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei ole Apple’il tasuliste teenuste osas mingeid muid garantiikohustusi. Apple ei vastuta teie või mis tahes kolmanda osapoole nõuete käsitlemise eest, mis on seotud tasuliste teenuste või tasuliste teenuste omamise ja/või kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult: i) tootevastutusnõuded; ii) mis tahes nõue, et tasulised teenused ei vasta ühelegi kohaldatavale juriidilisele või regulatiivsele nõudele; ja iii) nõuded, mis tulenevad tarbijakaitse või samalaadsetest õigusaktidest. Apple ei vastuta kolmandate osapoolte nende nõuete uurimise, kaitsmise, lahendamise ega rahuldamise eest, mille kohaselt tasulised teenused ja/või teie mobiilirakenduse omamine ja kasutamine rikuvad selle kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigusi. Nõustute tasuliste teenuste kasutamisel järgima kõiki kohaldatavaid kolmanda osapoole tingimusi. Apple ja Apple’i tütarettevõtted on tingimuste kolmandast osapoolest kasusaajad. Kui te nõustute tingimustega, on Apple’il õigus (ja seda loetakse õigusega nõustumiseks) jõustada tingimusi teie kui tingimuste kolmandast osapoolest kasusaaja vastu. Käesolevaga avaldate ja kinnitate, et i) te ei asu riigis, mille suhtes kehtib USA valitsuse embargo või mille USA valitsus on määratlenud kui "terroriste toetav" riik; ja ii) te ei ole loetletud üheski USA valitsuse keelatud või piiratud isikute nimekirjas.

5. Konflikt. Vastuolu korral käesolevate X-i teenuse Purchaser teenusetingimuste ja X-i kasutajalepingu sätete vahel on sätted nendes X-i teenuse Purchaser teenusetingimustes ülimuslikud ainult teie tasulise teenuse kasutamisel.

 

6. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KOKKULEPE – SIDUV VAHEKOHUS JA ÜHISHAGIST LOOBUMINE

SEE LÕIK KEHTIB TEIE KOHTA AINULT SIIS, KUI ELATE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES. LUGEGE SEDA LÕIKU HOOLIKALT – SEE VÕIB OLULISELT MÕJUTADA TEIE JURIIDILISI ÕIGUSI, SEALHULGAS TEIE ÕIGUST KOHTUSSE HAGI ESITADA.

a. Üldteave. Järgmised sätted on olulised seoses teie ja X-i vahelise lepinguga, mis käsitleb X-i funktsioone või tooteid, mis on nende tingimustega jäädvustatud. Vastavalt alltoodud sätetele, sealhulgas käesolevas lõigus 6 sätestatud eranditele, nõustute X-iga koos lahendama mis tahes vaidlused, nõuded või vastuolud, mis tulenevad nendest tingimustest, tasuliste teenuste turundamisest ja/või teie osalemisest tasulistes teenustes või on nendega seotud (eraldi „Vaidlus” või enama kui ühe korral „Vaidlused”). 

b. Vaidluste esialgne lahendamine. Enamik vaidlusi, mis teie ja meie vahel tekivad, saab lahendada mitteametlikul teel. Kui te olete juba tasulise teenuse ostnud, on meie klienditoe meeskond saadaval teie X-i konto navigeerimismenüüs oleva tugilingi kaudu makse- või tellimusseadete all, et lahendada kõik tasuliste teenustega seotud probleemid. Kui võtate meiega ühendust, kirjeldage lühidalt oma mure olemust ja põhjuseid, kontaktandmeid ja konkreetset abi, mida soovite. Osapooled annavad selle toetava protsessi käigus kõik endast oleneva vaidluse lahendamiseks. Lepime teiega kokku, et selles mitteametlikus protsessis on nõutav heauskne osalemine ja see tuleb ülaltoodud viisil lõpule viia, enne kui kummalgi poolel on võimalik algatada vahekohtumenetlus mis tahes vaidluse osas.

c. SIDUV VAHEKOHUS. Kui me ei jõua teiega vaidluses kokkulepitud lahendusele kolmekümne (30) päeva jooksul alates ajast, mil alustati vaidluse mitteametlikku lahendamist ülaltoodud vaidluste esialgse lahendamise sätte alusel, võivad mõlemad osapooled algatada siduva vahekohtu menetluse, mis saab olema ainsaks vahendiks kõigi vaidluste lahendamisel, järgides alltoodud tingimusi, välja arvatud väiksemate nõuete kohtusse esitatud nõuete puhul või kui te sellest loobute. Nimelt lahendatakse kõik vaidlused lõplikult eranditult siduva vahekohtu kaudu, mida haldab Ameerika Arbitraaži Assotsiatsioon („AAA”) San Franciscos, California osariigis, ja ühe vastastikku kokkulepitud vahekohtuniku kaudu vastavalt AAA tarbijakaitse vahekohtu reeglitele, mis on saadaval aadressil www.adr.org või helistades AAA-le numbril 1 800 778 7879. KOOS X-IGA LOOBUTE KÄESOLEVAGA SELGESÕNALISELT ÕIGUSEST KASUTADA VANDEKOHUST VÕI KOHTUNIKKU.

Vahekohtunikul, mitte ühelgi föderaal-, osariikide või kohalikul kohtul või asutusel, on ainuõigus lahendada kõiki vaidlusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes nõuet selle kohta, et kõik need X-i teenuse Purchaser teenusetingimused või osa neist on tühised või tühistatavad või seda, kas vaidlust tuleb lahendada vahekohtus. Vahekohtunikul on õigus määrata mis tahes kergendavaid meetmeid, mis oleks kohtus seaduse või võrdõiguslikkuse alusel kättesaadavad, eeldusel, et sellised meetmed (sealhulgas esialgne õiguskaitse) on piiratud teie konkreetsete asjaoludega. Olenemata selle vahekohtumenetluse sätte nõuetest, võite selle nõude vahekohtumenetlusest eraldada ja esitada mis tahes asjakohase jurisdiktsiooniga kohtusse, kui vaidlus hõlmab esialgse riikliku õiguskaitse nõuet. Vahekohtuniku otsus on kirjalik ja pooltele siduv ning selle võib kohtuotsusena kanda sisse igas pädeva jurisdiktsiooni kohtus.

TEIL ON X-I VASTU NÕUDE ESITAMISEKS AEGA ÜKS AASTA, KUI TE SELLEST EI LOOBU. Te peate esitama nõude X-i vastu ühe (1) aasta jooksul nõude tekkimise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus sätestab, et selle nõude tavalist aegumistähtaega ei tohi kokkuleppel lühendada. Kui te selle aja jooksul nõuet ei esita, loobute seadusega lubatud ulatuses kõigist õigustest, mis teil on sellise nõude suhtes, ja X-ile ei kaasne ühtegi kohustust selle nõude suhtes.

d. Esitamismenetlus ja kulud. Vahekohtumenetluse alustamiseks leiate nõude esitamise juhised aadressilt: https://adr.org/Support. X tasub teie esialgse esitamistasu 200 dollarit ja vahekohtumenetluse kulud AAA tarbijakaitse vahekohtu reeglites nõutud ja määratletud ulatuses, kuid mitte rohkem, kui selles sättes määratud summad. Kui aga vahekohtunik teeb kindlaks, et nõuded esitati ahistamise eesmärgil või olid ilmselgelt kergemeelsed, võib vahekohtunik vahekohtuniku hüvitise ja haldustasud, sealhulgas esitamis- ja ärakuulamistasud, ümber jaotada, nagu on sätestatud AAA tarbijavahekohtu reeglites. Vahekohtu reeglid võimaldavad teil teatud juhtudel ka advokaaditasusid sisse nõuda. Pooled mõistavad, et selle kohustusliku sätte puudumisel on neil õigus esitada vaidlused kohtusse ja saada vandekohtu istung. Lisaks mõistavad nad, et mõnel juhul võivad vahekohtu kulud ületada kohtuvaidluse kulusid ja õigus ülekuulamistulemustele võib olla vahekohtus piiratum kui kohtus.

e. Asukoht. Vahekohus toimub ainult dokumentide alusel, võimalik on valida ka menetluse läbiviimist telefoni või video teel või isiklikult. Isikliku vahekohtumenetluse puhul toimub menetlus teie elukohajärgses linnas või maakonnas või California osariigis San Francisco maakonnas, kui te ei ela Ameerika Ühendriikides. 

f. Ühishagist loobumine. MÕLEMAD OSAPOOLED NÕUSTUVAD LISAKS, ET NÕUDEID VÕIB ESITADA AINULT ISEENDA NIMEL, MITTE ÜHISHAGI VÕI MUU ESINDUSMEETME NIMEL VÕI SELLE OSANA. POOLED LOOBUVAD SÕNASELGELT OMA ÕIGUSEST ESITADA ÜHISHAGI VÕI TAOTLEDA KAITSET KLASSI ALUSEL. Kui mõlemad pooled selles kirjalikult kokku ei lepi, ei pruugi vahekohtunik menetlusi või rohkem kui ühe isiku nõudeid koondada ega muul viisil juhtida mis tahes esindus- või kollektiivmenetlust.

g. Eraldatavus. Kui tehakse kindlaks, et mõnda käesoleva vaidluste lahendamise kokkuleppe osa ei saa jõustada konkreetse hagi- või õiguskaitsenõude (näiteks esialgse õiguskaitse) suhtes, siis see nõue või õiguskaitsevahend (ja ainult see nõue või õiguskaitsevahend) eraldatakse ja tuleb esitada pädeva kohtu alluvusse ning kõik muud nõuded tuleb lahendada vahekohtus.

h. Erand – väiksemate nõuete kohtuvaidlused. Olenemata poolte otsusest lahendada kõik vaidlused vahekohtu kaudu, võib kumbki pool taotleda õiguskaitset väiksemate nõuete kohtus vaidluste või nõuete puhul, mis kuuluvad selle kohtu jurisdiktsiooni alla.

i. 30-päevane loobumisõigus. Kui soovite kasutada loobumisõigust ega olla seotud ülaltoodud vahekohtu sätetega, võite saata kirjaliku teate oma loobumisotsusest järgmisele aadressile:

X Corp.
Attn: Legal Department – Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Kui te olete juba tasulise teenuse ostnud, võite oma loobumisteate edastada ka tugilingi kaudu, mis on saadaval teie X-i konto navigeerimismenüüs makse- või liitumisseadete all. 

Teie kirjalik teade peab sisaldama teie nime, X-i konto kasutajatunnust, teie konto kasutajatunnusega seotud e-posti aadressi või telefoninumbrit ja selget avaldust, et te ei soovi lahendada vaidlusi X-iga.

Teade tuleb saata 30 päeva jooksul pärast esimest makset tasulise teenuse eest, vastasel juhul olete kohustatud lahendama vaidlusi nende sätete tingimuste kohaselt. Teie otsus sellest vahekohtu sättest loobuda ei avalda negatiivset mõju teie suhtele X-iga ega X-i poolt teile funktsioonide või teenuste pakkumisele. Kui loobute nendest sätetest, ei ole need X-ile siduvad.

j. Selle lõigu muudatused. Teavitame 60 päeva ette kõigist käesoleva vaidluste lahendamise kokkuleppe olulistest muudatustest. Muudatused jõustuvad 60. päeval ja rakenduvad edasiulatuvalt ainult nende nõuete suhtes, mis tekivad pärast 60. päeva.

k. Kohaldatav õigus. NEED TINGIMUSED JÄÄDVUSTAVAD TEHINGU RIIKIDEVAHELISES KAUBANDUSES. FÖDERAALSE VAHEKOHTU SEADUS JA TÕLGENDAV KOHTUPRAKTIKA REGULEERIVAD NENDE VAHEKOHTU SÄTETE TÕLGENDAMIST NING RAKENDAMIST, ARVESTAMATA OSARIIGI SEADUST. Kui vaidluste suhtes kohaldatakse osariigi materiaalõigust, kohaldatakse California osariigi seadust, arvestamata kollisiooninormide sätteid.

l. Püsimajäämine. See vaidluste lahendamise kokkulepe jääb püsima pärast teie ja X-i vahelise suhte lõppemist, sealhulgas X-i pakutavate teenuste või suhtluse tühistamist või tellimusest loobumist.

7. Kehtiv seadus.

a. Kui te elate Ameerika Ühendriikides, reguleerivad neid tingimusi California osariigi seadused ning teie ja X-i vahel tekkivate vaidluste suhtes kohaldatakse ülaltoodud lõiku 6 (Vaidluste lahendamise kokkulepe – siduv vahekohus ja ühishagist loobumine).

b. Kui te elate EL-i liikmesriigis, EFTA riigis või Ühendkuningriigis, kehtivad teie elukohariigi kohustuslikud seadused ja teie elukohariigi seaduste kohaselt võidakse algatada kohtumenetlusi asjakohastes kohtutes. 

c. Kui te elate väljaspool Ameerika Ühendriike, EL-i liikmesriiki, EFTA riiki või Ühendkuningriiki, kehtivad nendele tingimustele California osariigi seadused.

 

X Premiumi tingimused

Osaledes X Premiumi kordustellimuste teenuses („X Premium“), nõustute, et teie osalemisel kehtivad tingimused, sealhulgas järgmised X Premiumi tingimused.

1. X Premiumi kirjeldus. X Premium on X-i kordustellimuste teenus, mis pakub juurdepääsu teatud funktsioonidele, hüvedele ja/või teenustele, nagu on kirjeldatud siin. X Premiumi tellimust uuendatakse automaatselt kuni tühistamiseni vastavalt tingimustele, sealhulgas käesolevatele X Premiumi tingimustele.

2. Registreerimine & konto haldamine, makseprotsess & hinnakiri, automaatne uuendamine.

a. Registreerimine. Teenusesse X Premium registreerumiseks peate olema sisse logitud oma X-i kontole. Kui registreerute X Premiumi kasutajaks, saate registreeruda ja maksta: i) Apple’i rakendusesisese ostufunktsiooniga (kui registreerute iOS-põhise seadme abil); ii) Google’i rakendusesisese ostufunktsiooniga (kui registreerute Android-seadme abil); või iii) kasutades Stripe’i, mis on X-i kolmandast osapoolest maksepartner (kui registreerute veebibrauseriga aadressil www.x.com). 

b. Konto haldamine. Meetod, mida kasutate X Premiumi tellimuse registreerimiseks ja selle eest tasumiseks, määrab, kuidas peate oma kontot haldama. Kui registreerusite ja tasusite X Premiumi eest Apple’i rakendusesisese ostufunktsiooniga, saate oma tellimust hallata Apple’i App Store’i kaudu. Kui registreerusite ja tasusite X Premiumi eest Google’i rakendusesisese ostufunktsiooniga, saate oma tellimust hallata Google Play poe kaudu. Kui registreerusite ja tasusite X Premiumi eest, kasutades X-i maksete töötlejat Stripe’i, saate oma tellimust hallata Stripe’is, millele pääsete juurde X-i veebisaidi kaudu X Premiumi seadetes, kui olete sisse loginud aadressil www.x.com. Lisateabe saamiseks oma X Premiumi konto haldamise ja X Premiumi tellimuse kohta vaadake lehti Teave X Premiumi kohta ja X Premiumi spikker ning meie abikeskust seoses tasuliste teenuste toega.

c. Makseprotsess & hinnakiri. X Premiumi tellimuse hinna määrab X. Kui ostate X Premiumi tellimuse, tasute selle eest perioodiliselt ettemaksega. Kui tellite X Premiumi, nõustute selgesõnaliselt, et lubate korduvaid makseid ja et makseid tehakse teie valitud makseviisil, kuni teie tühistate või X tühistab kehtiva X Premiumi tellimuse. Teie makseteavet töödeldakse automaatselt iga tellimisperioodi alguses. Mobiilseadmetega tehtud pikenduste töötlemisajad võivad erineda kuni 3 päeva võrra. Kui teie makseteave lükatakse tagasi, peate esitama oma X Premiumi tellimuse jaoks uue makseteabe, vastasel juhul teie tellimus tühistatakse. Kui esitate uue makseteabe ja teie maksekontolt on tasu võetud, põhineb teie X Premiumi uus tellimusperiood algsel uuendamiskuupäeval, mitte eduka makse sooritamise kuupäeval. Osaliste tellimusperioodide eest ei tehta tagasimakseid ega anta krediiti, sealhulgas olukorras, kus teatud funktsioone, hüvesid ja/või teenuseid muudetakse või nende pakkumine katkestatakse. TELLIMUSLEPINGUD ON ETTEMAKSTUD, TAGASTAMATUD (KUI SEDA ÕIGUSNORMIDEGA EI NÕUTA) JA UUENEVAD AUTOMAATSELT IGA TELLIMUSPERIOODI LÕPUS, KUI TELLIMUST EI TÜHISTATA ALLTOODUD TÜHISTAMISMENETLUST JÄRGIDES.

3. Tellimuse tühistamine. X Premiumi tellimust on võimalik tühistada igal ajal. Kui te ostsite oma X Premiumi tellimuse Apple’i rakendusesisese ostufunktsiooniga, saate oma tellimuse tühistada ainult Apple’i App Store’i kaudu, millele pääsete juurde oma X Premiumi seadetes, kui olete X iOS-i rakendusse sisse loginud. Kui te ostsite X Premiumi tellimuse Google’i rakendusesisese ostufunktsiooniga, saate oma tellimuse tühistada ainult Google Play poe kaudu, millele pääsete juurde oma X Premiumi seadetes, kui olete X-i Androidi rakendusse sisse loginud. Kui te ostsite X Premiumi tellimuse maksete töötleja Stripe abil, saate seda tellimust tühistada ainult Stripe’i kaudu, millele pääsete juurde X-i veebisaidi kaudu oma tellimuse seadetes, kui olete sisse loginud aadressil www.x.com. Olenemata sellest, kuidas teie tellimus osteti, uuendatakse teie tellimust automaatselt, kui te ei tühista seda vähemalt 24 tundi enne tellimusperioodi lõppu. Kui te tühistate oma tellimuse, jääb teie tellimus aktiivseks alates tühistamisest kuni praeguse tellimusperioodi lõpuni. Teile ei tehta tagasimakset ega anta krediiti praeguse tellimusperioodi ülejäänud päevade eest, välja arvatud juhul, kui seadus seda nõuab. Lisaks kehtib allolev lõik 4 EL-i liikmesriigis või Ühendkuningriigis elavatele kasutajatele. Lisateabe saamiseks oma X Premiumi konto tühistamise ja X Premiumi tellimuse kohta vaadake lehti Teave X Premiumi kohta ja X Premiumi spikker ning meie abikeskust seoses tasuliste teenuste toega.

4. Taganemisõigus & tagasimaksed EL-is või Ühendkuningriigis elavatele kasutajatele. Kui ostate X Premiumi tellimuse, nõustute selgesõnaliselt, et tellimus hakkab kehtima kohe ostukuupäeval. Kui olete EL-i liikmesriigi või Ühendkuningriigi tarbija, nõustute sellega, et teil on pärast ostu sooritamist neliteist (14) päeva aega ostulepingust mis tahes põhjusel taganemiseks. Kui te ostsite oma X Premiumi tellimuse Apple’i või Google’i rakendusesisese ostufunktsiooniga, peate vastavalt Apple’ile või Google’ile otse teavitama, kui soovite kasutada taganemisõigust Apple’i või Google’i tagasimaksmise põhimõtete kohaselt. Kõiki tagasimakseid käsitleb vastavalt Apple või Google, mitte X, ja nende suhtes kehtivad Apple’i või Google’i tagasimaksmise põhimõtted. Juhiseid lepingu tühistamiseks ja tagasimakse taotlemiseks vastavalt otse Apple’ilt või Google’ilt saate vaadata teenuse X Premiumi spikri lehelt. Kui te ostsite oma X Premiumi tellimuse, kasutades X-i maksete töötlejat Stripe’i, saate oma taganemisõigust kasutada, järgides lepingu tühistamise juhiseid ja taotledes tagasimakset, nagu on kirjeldatud X Premiumi spikri lehel.

5. Taiwanis elavatel kasutajatel puudub taganemisõigus. Kui te ostate X Premiumi tellimuse, nõustute selgesõnaliselt, et X Premiumi tellimus hakkab kehtima kohe ostukuupäeval ja võrguteenused on pärast alustamist täiemahuliselt jõus. Kui te olete tarbija Taiwanis, nõustute sellega, et saate oma X Premiumi tellimuse tühistada vastavalt ülaltoodud lõigule 3, kuid muidu pole teil õigust X Premiumi tellimust tühistada ja tagasimakseid teile ei tehta.

6. Tarbijakaebused Indoneesias elavatele kasutajatele. Indoneesia tarbijad võivad kaebusi esitada kaubandusministeeriumile aadressil https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Tarbijakaitse ja kaubanduse nõuetele vastavuse peadirektoraat (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Indoneesia Vabariigi kaubandusministeerium (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Populaarsed artiklid

a. Populaarsed artiklid. X Premium võib lisada funktsiooni „Populaarsed artiklid”, mis annab teile artiklite loendi ja URL-id (koos seotud postitustega) artiklitest, mida on hiljuti kõige rohkem jaganud inimesed, keda jälgite X-is, või mida teie jälgitavad inimesed ja inimesed, keda nad jälgivad, on hiljuti kõige rohkem jaganud. Artiklid on valitud nende X-i kontode põhjal, mille olete valinud jälgimiseks ja/või nende jälgitavate kontode põhjal. Populaarsete artiklite loendid ei pruugi sisaldada kõigi väljaandjate artikleid. Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kohta, kuidas valitakse kontod ja artiklid populaarsete artiklite loendisse lisamiseks ning kuidas artikleid ja postitusi tellitakse, külastage Populaarsete artiklite spikrikeskust

b. LOOBUMISKLAUSEL. Te mõistate, et X ei kiida heaks, toeta, esinda ega garanteeri mis tahes sisu või suhtluse täielikkust, tõepärasust, täpsust ega usaldusväärsust, mis on postitatud populaarsete artiklite funktsiooni kaudu, ega toeta nendes avaldatud arvamusi. X ei vastuta artiklis sisalduva sisu ega selle sisu eest, millega pääsetakse artikli abil juurde. Sellise sisu eest vastutab ainuisikuliselt väljaandja. Me ei jälgi ega kontrolli kolmandate osapoolte saitidele postitatud sisu ja me ei saa võtta vastutust sellise sisu eest, mida kuvatakse teile funktsiooni Populaarsed artiklid kaudu.

8. X Premium Labs. X Premiumil võib olla funktsioon „X Premium Labs“. X Premium Labs pakub X Premiumi tellijatele varajase juurdepääsu funktsioonidele („X Premium Labsi funktsioonid”), mida X-is alles arendatakse ja testitakse, et leida võimalikke täiendusi X-i teenusele või mõnele tasulisele teenusele. X ei kinnita ega garanteeri, et X Premium Labsi funktsioonid toimivad ettenähtud või kirjeldatud viisil, ja X ei vastuta ühegi kahju eest, mis tuleneb X Premium Labsi funktsioonist või on sellega seotud. X ei esita mingeid avaldusi nende X Premium Labsi funktsioonide arvu ega tüübi kohta, mis on X Premiumi tellijatele igal ajahetkel saadaval, ning jätab endale õiguse oma äranägemisel ja ette teatamata lisada või eemaldada X Premium Labsi funktsioone igal ajal. X jätab endale õiguse igal ajal tühistada või muul viisil piirata teie juurdepääsu X Premium Labsi funktsioonile (ilma igasuguse vastutuseta), kui X usub oma äranägemise järgi, et olete funktsiooni kuritarvitanud või kasutanud seda muul vastuvõetamatul või tahtmatul viisil. Seoses X Premium Labsi programmiga võite X-ile esitada kommentaare oma hinnangu ja X Premium Labsi funktsiooni („Tagasiside”) kasutamise kohta. Te nõustute sellega, et X ja selle volitatud isikud võivad tagasisidet, sealhulgas selle tuletatud teoseid, kopeerida, muuta, luua tuletatud teoseid, avalikult kuvada, avaldada, levitada, litsentsida ja edasi litsentsida, lisada ja muul viisil kasutada mis tahes ja kõigil ärilistel ning mitteärilistel eesmärkidel, ilma et te maksaks mingit tasu või teilt eeldataks mis tahes omistamist või tasu. 

9. Kampaaniad. Mõnikord võib X pakkuda X Premiumi jaoks eripakkumisi või tasuta prooviperioode („Kampaania”). Kui pole teisiti märgitud, kehtivad sellistele kampaaniatele need tingimused. Kõik nende tingimuste täiendavad tingimused avalikustatakse registreerumisel või muus suhtluses, mis tehakse teile enne registreerumist kättesaadavaks. Kampaaniate saadavusele võivad kehtida piirangud. Täieliku X Premiumi tellimuse teatud funktsioonid ja eelised ei pruugi kampaaniaperioodi jooksul saadaval olla või võivad olla piiratud. Teie vastutate ainuisikuliselt kampaaniate kasutamist reguleerivate lisatingimuste ülevaatamise eest. Kampaaniaperioodi lõpus uuendatakse teie X Premiumi tellimust automaatselt ja teilt võetakse jooksvalt tellimustasu (nagu on märgitud registreerumisel). MIS TAHES TASUDE VÄLTIMISEKS PÄRAST KAMPAANIAT, PEATE TÜHISTAMA ENNE KAMPAANIAPERIOODI LÕPPU, JÄRGIDES ÜLALTOODUD LÕIGU 3 TÜHISTAMISMENETLUST („TELLIMUSE TÜHISTAMINE”).

10. Operatsioonisüsteem ja geograafilised piirangud. X Premium ning sellega seotud funktsioone ja hüvesid võidakse toetada ainult teatud operatsioonisüsteemides ja teatud geograafilistes asukohtades (nagu X aeg-ajalt välja annab), mis tähendab, et kui te tellite X Premiumi teenuse, ei pruugi teil olla juurdepääsu X Premiumi funktsioonidele või hüvedele, kui avate oma X-i konto süsteemi kaudu, mida X praegu ei toeta, või geograafilises asukohas, kus X Premiumi ei pakuta. Lisaks võivad X Premiumi funktsioonid ja hüved operatsioonisüsteemist ja/või riigist olenevalt erineda. 

11. LOOBUMISKLAUSEL. TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE SELLEGA, ET X PREMIUMI TEENUST PAKUTAKSE TEILE SELLISENA, NAGU SEE ON, JA SAADAVUSE ALUSEL. NÄITEKS POSTITUSE TAGASIVÕTMISE FUNKTSIOONI TOIMIMINE ETTENÄHTUD VIISIL EI OLE TAGATUD JA SELLELE EI TOHIKS TUGINEDA KUI VAHENDILE, MIS TAKISTAB POSTITUSE SAATMIST.

 

Teenuse Subscriptions tingimused

Nõustute, et teie tellimuse ostule kehtivad ja neid reguleerivad järgmised tingimused, sealhulgas järgmised teenuse Subscriptions tingimused.

1. Teenuse Subscriptions kirjeldus. Subscriptions on X-i igakuine tellimus, mis tagab teile juurdepääsu funktsioonidele ja hüvedele (nt sisu, kogukond, juurdepääs ja tunnustus), mille sisulooja on teinud kättesaadavaks („Sisulooja”) sisulooja X-i konto kaudu, nagu on kirjeldatud meie lehel Teave tellimuste kohta . X-i tellimust sisulooja teenuse Subscriptions kontole juurdepääsuks uuendatakse automaatselt iga kuu, kuni see tühistatakse vastavalt tingimustele, sealhulgas käesolevatele teenuse Subscriptions tingimustele. 

2. Registreerimine & konto haldamine, makseprotsess & hinnakiri, automaatne uuendamine

a. Registreerimine. Peate olema logitud sisse oma X-i kontole, et registreerida teenuse Subscriptions konto ja tellimuse eest tasuda. Võimaluse piires (kuna X võib aeg-ajalt erinevaid ostumeetodeid välja anda) võite registreeruda ja tasuda tellimuse eest Apple’i (kui registreerute iOS-põhise seadmega) või Google’i rakendusesisese ostufunktsiooni kaudu (kui registreerute Android-seadmega) või kasutada X-i kolmandast osapoolest maksepartnerit Stripe’i (kui registreerute veebibrauseri abil aadressil www.x.com).

b. Konto haldamine. Tellimuse registreerimiseks ja ostmiseks kasutatav meetod määrab, kuidas peate tellimust haldama. Kui ostsite tellimuse Apple’i rakendusesisese ostufunktsiooniga, saate seda tellimust hallata Apple’i App Store’i kaudu. Kui ostsite tellimuse Google’i rakendusesisese ostufunktsiooniga, saate seda tellimust hallata Google Play poe kaudu. Kui ostsite tellimuse X-i maksete töötleja Stripe abil, saate seda tellimust hallata Stripe’is, millele pääsete juurde X-i veebisaidi kaudu oma teenuse Subscriptions seadetes, kui olete sisse loginud aadressil www.x.com. Lisateabe saamiseks tellimuse haldamise kohta vaadake lehte Teenuse Subscriptions spikker või meie abikeskust seoses tasuliste teenuste toega.

c. Makseprotsess & hinnakiri. Tellimuse hinna määrab sisulooja (vastavalt X-i tellimuse hinnavalikutele, mis on kaasatud funktsiooni ja võimaldavad sisuloojal valida hinna, millega X müüb igakuise tellimuse sellele tellimuse kontole). Vaatamata eeltoodule võib X meie äranägemisel seada tingimusi või piiranguid sellele, kes võib tellimust osta (näiteks tellimuse ostmiseks seatud vanuse alampiir), ja tellimuste arvule, mida saate osta juurdepääsuks konkreetsele tellimuse kontole. Kui ostate tellimuse, tasute tellimustasu igakuiselt ettemaksuna. Kui tellite juurdepääsu teenuse Subscription kontole, nõustute selgesõnaliselt, et lubate korduvaid makseid ja et makseid tehakse teie valitud makseviisil, kuni teie tühistate või X tühistab kehtiva X Premiumi tellimuse. Teie makseteavet töödeldakse automaatselt iga tellimisperioodi alguses. Mobiilseadmetega tehtud pikenduste töötlemisajad võivad erineda kuni 3 päeva võrra. Kui teie makseteave lükatakse tagasi, peate esitama oma tellimuse jaoks uue makseteabe, vastasel juhul tellimus tühistatakse. Kui esitate uue makseteabe ja teie maksekontolt on tasu võetud, põhineb teie uus tellimusperiood algsel uuendamiskuupäeval, mitte eduka makse sooritamise kuupäeval. Osaliste tellimusperioodide eest ei tehta tagasimakseid ega anta krediiti, sealhulgas olukorras, kus teatud funktsioone, hüvesid ja/või teenuseid muudetakse või nende pakkumine katkestatakse. TELLIMUSLEPINGUD ON ETTEMAKSTUD, TAGASTAMATUD (KUI SEDA ÕIGUSNORMIDEGA EI NÕUTA) JA UUENEVAD AUTOMAATSELT IGA TELLIMUSPERIOODI LÕPUS, KUI TELLIMUST EI TÜHISTATA ALLTOODUD TÜHISTAMISMENETLUST JÄRGIDES.

3. Tellimuse tühistamine. Tellimust on võimalik tühistada igal ajal. Kui te ostsite oma tellimuse Apple’i rakendusesisese ostufunktsiooniga, saate oma tellimuse tühistada ainult Apple’i App Store’i kaudu. Kui te ostsite tellimuse Google’i rakendusesisese ostufunktsiooniga, saate oma tellimuse tühistada ainult Google Play poe kaudu. Kui te ostsite tellimuse X-i maksete töötleja Stripe abil, saate seda tellimust tühistada ainult Stripe’i kaudu, millele pääsete juurde X-i veebisaidi kaudu oma tellimuse seadetes, kui olete sisse loginud aadressil www.x.com. Olenemata sellest, kuidas teie tellimus osteti, uuendatakse teie tellimust automaatselt, kui te ei tühista seda vähemalt 24 tundi enne tellimusperioodi lõppu. Kui te tühistate oma tellimuse, jääb teie tellimus aktiivseks alates tühistamisest kuni praeguse tellimusperioodi lõpuni. Teile ei tehta tagasimakset ega anta krediiti praeguse tellimusperioodi ülejäänud päevade eest, välja arvatud juhul, kui seadus seda nõuab. Lisaks kehtib allolev lõik 5 EL-i liikmesriigis või Ühendkuningriigis elavatele kasutajatele. Lisateabe saamiseks tellimuse tühistamise kohta vaadake lehte Teenuse Subscriptions  spikker või meie abikeskust seoses tasuliste teenuste toega.

4. Teenuse Subscriptions ostmise ja kasutamise piirangud.

a. Sisulooja võib oma äranägemise järgi blokeerida tellimusi ostnud inimeste juurdepääsu sisulooja teenuse Subscriptions kontole mis tahes põhjusel. Kui te olete blokeeritud, ei pääse te ligi sisulooja teenuse Subscriptions konto funktsioonidele ja hüvedele. Sel juhul peate tellimuse vastavalt nendele tingimustele tühistama või tellimust uuendatakse automaatselt iga kuu kuni tühistamiseni, isegi kui te ei pääse ligi sellise sisulooja teenuse Subscriptions konto funktsioonidele ja hüvedele.

b. Sisulooja võib valida, kas pakkuda inimestele soodustusi liitumaks sisulooja teenuse Subscriptions kontoga ja/või preemiaid sisulooja konto tellijatele. Selliseid stiimuleid või preemiaid pakub ainult sisulooja, mitte X. X ei kontrolli seda, kas sisulooja annab teile stiimuli või preemia ning X ei vastuta looja pakutavate stiimulite või preemiate eest.

5. Taganemisõigus & tagasimaksed EL-is või Ühendkuningriigis elavatele kasutajatele. Tellimuse ostmisel nõustute selgesõnaliselt, et tellimus hakkab kehtima kohe ostukuupäeval. Kui olete EL-i liikmesriigi või Ühendkuningriigi tarbija, nõustute sellega, et teil on pärast ostu sooritamist neliteist (14) päeva aega ostulepingust mis tahes põhjusel taganemiseks. Kui te ostsite oma tellimuse Apple’i või Google’i rakendusesisese ostufunktsiooniga, peate vastavalt Apple’ile või Google’ile otse teavitama, kui soovite kasutada taganemisõigust Apple’i või Google’i tagasimaksmise põhimõtete kohaselt. Kõiki tagasimakseid käsitleb vastavalt Apple või Google, mitte X, ja nende suhtes kehtivad Apple’i või Google’i tagasimaksmise põhimõtted. Juhiseid lepingu tühistamiseks ja tagasimakse taotlemiseks vastavalt otse Apple’ilt või Google’ilt saate vaadata teenuse Subscriptions spikri lehelt. Kui te ostsite oma tellimuse, kasutades X-i maksete töötlejat Stripe’i, saate oma taganemisõigust kasutada, järgides lepingu tühistamise juhiseid ja taotledes tagasimakset, nagu on kirjeldatud teenuse Subscriptions spikri lehel. Kui te ostate digitaalset sisu, nõustute, et sisu on teile kohe saadaval, ja kinnitate, et selle tulemusena loobute oma automaatsest seadusest tulenevast taganemisõigusest.

6. Taiwanis elavatel kasutajatel puudub taganemisõigus. Kui te ostate tellimuse, nõustute selgesõnaliselt, et tellimus hakkab kehtima kohe ostukuupäeval ja võrguteenused on pärast alustamist täiemahuliselt jõus. Kui te olete tarbija Taiwanis, nõustute sellega, et saate oma tellimuse tühistada vastavalt ülaltoodud lõigule 3, kuid muidu pole teil õigust tellimust tühistada ja tagasimakseid teile ei tehta.

7. Tarbijakaebused Indoneesias elavatele kasutajatele. Indoneesia tarbijad võivad kaebusi esitada kaubandusministeeriumile aadressil 

Tarbijakaitse ja kaubanduse nõuetele vastavuse peadirektoraat (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Indoneesia Vabariigi kaubandusministeerium (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Operatsioonisüsteem ja geograafilised piirangud. Teenuse Subscriptions kontosid ning nendega seotud funktsioone ja hüvesid võidakse toetada ainult teatud operatsioonisüsteemides ja teatud geograafilistes asukohtades (nagu X aeg-ajalt välja annab), mis tähendab, et kui tellite juurdepääsu teenuse Subscriptions kontole, ei pruugi teil olla juurdepääsu selle teenuse Subscriptions konto funktsioonidele või hüvedele, kui sisenete oma X-i kontole süsteemi kaudu, mida X praegu ei toeta, või geograafilises asukohas, kus tellimusi ei pakuta. Lisaks võivad teenuse Subscriptions kontode funktsioonid ja hüved riigiti erineda. 

9. Kinnitamata sisu

a. Te nõustute, et iga sisulooja vastutab ainuisikuliselt sisu eest, mida sisulooja jagab X-i teenuste kaudu, sealhulgas teenuse Subscriptions konto kaudu. Sisu loomise ja pakkumise eest vastutab sisulooja, mitte X. Sisulooja vastutab lisaks sisu sageduse ja/või koguse eest, mitte X.

b. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses võtate vabatahtlikult enda kanda kõik tellimuse ostmisega kaasnevad riskid. Nagu on märgitud X-i teenusetingimuste jaotises Teenuste sisu, ei kiida X heaks ega toeta, esinda või garanteeri X-i teenuste kaudu postitatud sisu või teabevahetuse täielikkust, tõepärasust, täpsust ega usaldusväärsust, sealhulgas teenuse Subscriptions konto sisu, funktsioonid või hüved, ega kiida heaks ühtegi teenuse Subscriptions konto kaudu väljendatud arvamust.

 

Teenuse Verified Organizations tingimused

Osaledes X-i teenuses Verified Organizations, nõustute, et teie osalemist reguleerivad ja sellele kehtivad Tingimused, sealhulgas järgmised X-i teenuse Verified Organizations tingimused, mida võidakse aeg-ajalt üle vaadata:

1. Teenuse Verified Organizations kirjeldus. X-i teenus Verified Organizations on korduv tellimisteenus ettevõttelt X, mis pakub juurdepääsu teatud funktsioonidele, hüvedele ja/või teenustele, nagu kirjeldatud siin. Teie teenuse Verified Organizations tellimust uuendatakse automaatselt, kuni see tühistatakse vastavalt tingimustele, sealhulgas käesolevatele teenuse Verified Organizations tingimustele. Funktsioonid, hüved ja/või teenused määrab X oma äranägemise järgi ning X võib neid igal ajal muuta, peatada või katkestada.

2. Registreerimine & konto haldamine, makseprotsess & hinnakiri, automaatne uuendamine, siduskontod.

a. Teenuse Verified Organizations kasutamise piirangud. Teenuse Verified Organizations peamine ettevõttekonto on mõeldud ainult organisatsioonidele, mitte üksikisikutele. X jätab endale õiguse koheselt tühistada teenuse Verified Organizations tellimus, kui põhikonto on üksikisiku konto. Teile ei tehta tagasimakset ega anta krediiti praeguse tellimusperioodi ülejäänud päevade eest, välja arvatud juhul, kui seadus seda nõuab. Lisaks kehtib allolev lõik 4 EL-i liikmesriigis või Ühendkuningriigis elavatele kasutajatele.

b. Registreerimine. Teile saadetakse link X-i teenuse Verified Organizations veebirakendusele juurdepääsuks, kasutades veebibrauserit aadressil www.x.com. Peate olema sisse logitud oma X-i kontole, et registreeruda teenuse Verified Organizations kasutajaks. Kui te registreerute teenuse Verified Organizations kasutajaks, võite registreeruda ja maksta, kasutades X-i kolmandast osapoolest maksepartnerit Stripe. Vaadake meie täielikke teenuse Purchaser tingimusi selle kohta, kuidas me võime teie esitatud teavet kasutada.

c. Siduskontod. Kui te aktiveerite teenuse Verified Organizations, saate määrata oma organisatsioonis kontosid oma ettevõttekonto siduskontodeks. Siduskontole antakse linnuke ja sidusettevõtte märk, mis on tuletatud teie ettevõttekonto profiilipildist. Nõustute sellega, et siduskonto on seotud teie organisatsiooniga ja te vastutate ainuisikuliselt konto mis tahes seotuse eest ning X ei ole vastutav sealhulgas näiteks ebaõigete või ekslike seoste või siduskonto mis tahes tegevuse või toimingu eest. Kahtluste vältimise eesmärgil mõistate ja nõustute, et te ei müü, vaheta, jaga ega teisalda muul viisil sidusettevõtte kontot. Kahtluste vältimise eesmärgil mõistate ja nõustute, et te ei müü, vaheta, jaga ega teisalda muul viisil sidusettevõtte kontot. Teil on kohustus märgistada siduskontot täpselt organisatsiooni või üksikisikuna. Kui siduskontole on määratud vale märgistus organisatsiooni või üksikisikuna, võib X siduskonto viivitamatult eemaldada, kuid teilt võetakse tasu kuni arveldusperioodi lõpuni. Vaadake lisateavet meie spikrilehtedelt.

d. Siduskontod. Siduskontona nõustute olema ühenduses teid kutsunud organisatsiooniga. Teil on võimalus organisatsiooni liitumiskutse tagasi lükata. Võttes vastu liitumiskutse, nõustute järgima kõiki oma organisatsiooni kohustusi, sealhulgas näiteks nende nime ja teie kontosid ühendavaid turundusmaterjale. Kui soovite siduskonto ise eemaldada, peate võtma ühendust oma ettevõttekontoga. Teie organisatsiooni konto võib seotuse igal ajal eemaldada. X ei vastuta näiteks vale seose või seotud konto toimingu või tegevuse eest. Vaadake lisateavet meie spikrilehtedelt.

Kui seos kontoga eemaldatakse, eemaldame kohe selle konto linnukese ja sidusettevõtte märgi, kuigi teilt võetakse tasu kuni arveldusperioodi lõpuni. Vaadake lisateavet meie spikrilehtedelt.

e. Konto haldamine. Registreerudes ja tasudes X-i teenuse Verified Organizations eest, kasutades X-i maksete töötlejat Stripe’i, saate hallata omateenuse Verified Organizations tellimust Stripe’is, millele pääseb juurde teenuse Verified Organizations veebisaidi kaudu veebibrauseri abil, kui olete sisse loginud aadressil www.x.com. Kui soovite lisateavet X-i teenuse Verified Organizations konto ja selle tellimuse haldamise kohta, vaadake täielikke teenuse Purchaser tingimusi ja lehtesid Teave teenuse Verified Organizations kohta ning teenuse Verified Organizations spikker ja meie abikeskust seoses tasuliste teenuste toega.

f. Makseprotsess & hinnad. Teenuse Verified Organizations tellimuse hinna määrab X. Tellimuse Verified Organizations ostmisel maksate korduvalt tellimustasu ette. Kui tellite teenuse Verified Organizations, nõustute selgesõnaliselt, et lubate korduvaid makseid ja et makseid tehakse teie valitud makseviisil, kuni teie tühistate või X tühistab kehtiva X Premiumi tellimuse. Teie makseteavet töödeldakse automaatselt iga tellimisperioodi alguses. Hinnad võivad aeg-ajalt muutuda. Osaliste tellimusperioodide eest ei tehta tagastusi ega anta krediiti, sealhulgas olukorras, kus teatud funktsioone, hüvesid ja/või teenuseid muudetakse või nende pakkumine katkestatakse. TEENUSE VERIFIED ORGANIZATIONS TELLIMUSPLAANID ON ETTEMAKSTUD, TAGASTAMATUD (KUI SEDA ÕIGUSNORMIDEGA EI NÕUTA) JA UUENEVAD AUTOMAATSELT IGA TELLIMUSPERIOODI LÕPUS, KUI TELLIMUST EI TÜHISTATA ALLTOODUD TÜHISTAMISMENETLUST JÄRGIDES. X VÕIB SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAS KOHESELT TÜHISTADA MIS TAHES KONTO VÕI SIDUSKONTO, MILLE PUHUL ARVATAKSE, ET SEE RIKUB X-I TINGIMUSI JA EESKIRJU, ILMA RAHA TAGASTAMATA.

3. Tellimuse tühistamine. Teenust Verified Organizations on võimalik tühistada igal ajal. Teenuse Verified Organizations tellimust on võimalik tühistada ainult Stripe’i kaudu, millele pääseb juurde teenuse Verified Organizations veebisaidi kaudu, kasutades veebibrauseris aadressi www.x.com. Teie tellimus uueneb automaatselt, kui te ei tühista seda vähemalt 24 tundi enne tellimusperioodi lõppu. Kui te tühistate oma tellimuse, jääb teie tellimus aktiivseks alates tühistamisest kuni praeguse tellimusperioodi lõpuni. Teile ei tehta tagasimakset ega anta krediiti praeguse tellimusperioodi ülejäänud päevade eest, välja arvatud juhul, kui seadus seda nõuab. Lisaks kehtib allolev lõik 4 EL-i liikmesriigis või Ühendkuningriigis elavatele kasutajatele. Kui soovite lisateavet teenuse Verified Organizations konto ja selle tellimuse tühistamise kohta, vaadake lehtesid Teave teenuse Verified Organizations kohta ja teenuse Verified Organizations spikker ning meie abikeskust seoses tasuliste teenuste toega.

4. Taganemisõigus & tagasimaksed EL-is või Ühendkuningriigis elavatele kasutajatele. Kui ostate teenuse Verified Organizations tellimuse, nõustute selgesõnaliselt, et tellimus hakkab kehtima kohe ostukuupäeval. Kui olete EL-i liikmesriigi või Ühendkuningriigi tarbija, nõustute sellega, et teil on pärast ostu sooritamist neliteist (14) päeva aega ostulepingust mis tahes põhjusel taganemiseks. Kui te ostsite teenuse Verified Organizations tellimuse, kasutades X-i maksete töötlejat Stripe’i, saate oma taganemisõigust kasutada, järgides lepingu tühistamise juhiseid ja taotledes tagasimakset, nagu on kirjeldatud teenuse Verified Organizations spikri lehel.

5. Taiwanis elavatel kasutajatel puudub taganemisõigus. Kui te ostate teenuse Verified Organizations tellimuse, nõustute selgesõnaliselt, et tellimus hakkab kehtima kohe ostukuupäeval ja võrguteenused on pärast alustamist täiemahuliselt jõus. Kui te olete tarbija Taiwanis, nõustute sellega, et saate teenuse Verified Organizations tellimuse tühistada vastavalt ülaltoodud lõigule 3, kuid muidu pole teil õigust teenuse Verified Organizations tellimust tühistada ja tagasimakseid teile ei tehta.

6. Tarbijakaebused Indoneesias elavatele kasutajatele. Indoneesia tarbijad võivad kaebusi esitada kaubandusministeeriumile aadressil https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Tarbijakaitse ja kaubanduse nõuetele vastavuse peadirektoraat (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Indoneesia Vabariigi kaubandusministeerium (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Operatsioonisüsteem ja geograafilised piirangud. Teenust Verified Organizations ning sellega seotud funktsioone ja hüvesid võidakse toetada ainult teatud operatsioonisüsteemides ja teatud geograafilistes asukohtades (nagu X aeg-ajalt välja annab), mis tähendab, et kui tellite teenuse Verified Organizations, ei pruugi teil olla juurdepääsu teenuse Verified Organizations funktsioonidele või hüvedele, kui sisenete oma X-i kontole süsteemi kaudu, mida X praegu ei toeta, või geograafilises asukohas, kus teenust Verified Organizations ei pakuta. Lisaks võivad teenuse Verified Organizations funktsioonid ja hüved operatsioonisüsteemist ja/või riigist olenevalt erineda.

8. LOOBUMISKLAUSEL. TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE SELLEGA, ET TEENUST VERIFIED ORGANIZATIONS PAKUTAKSE TEILE SELLISENA, NAGU SEE ON, JA SAADAVUSE ALUSEL. NÄITEKS POSTITUSE TAGASIVÕTMISE FUNKTSIOONI TOIMIMINE ETTENÄHTUD VIISIL EI OLE TAGATUD JA SELLELE EI TOHIKS TUGINEDA KUI VAHENDILE, MIS TAKISTAB POSTITUSE SAATMIST.