Az X vásárlói felhasználási feltételei

goglobalwithtwitterbanner

 

Az X vásárlói felhasználási feltételei

Hatályos: 2024. május 13-tól

Az X lehetővé teszi, hogy bizonyos funkciókhoz hozzáférjen az adott funkcióra vonatkozó egyszeri vagy ismétlődő díj megfizetése ellenében (egyesével: „Fizetős szolgáltatás” és együttesen: „Fizetős szolgáltatások”). Például az X Premium (az alábbiakban meghatározottak szerint) és az Előfizetések mindegyike „Fizetős szolgáltatásnak” minősül. 

Amennyiben Ön Fizetős szolgáltatásra regisztrál és/vagy Fizetős szolgáltatást vesz igénybe, a Fizetős szolgáltatások használatára és a kapcsolódó tranzakciókra a következők vonatkoznak: (i) az itt meghatározott feltételek, beleértve az Ön által megvásárolt egyes Fizetős szolgáltatásokra vonatkozó, az alábbiakban felsorolt vonatkozó feltételeket (együttesen „Az X vásárlói felhasználási feltételei”) és (ii) a vonatkozó X felhasználási feltételei, Az X adatvédelmi irányelve, Az X szabályzata és irányelvei, valamint az ezekbe foglalt valamennyi irányelv (együttesen az „X felhasználói megállapodása”). Az X vásárlói felhasználási feltételeire és a fent említett X felhasználói megállapodásra a jelen dokumentumban együttesen „Feltételek” néven hivatkozunk. Az „X” az X jogalanyt jelenti, amely a Fizetett szolgáltatásokat nyújtja Önnek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen X vásárlói felhasználási feltételeket, hogy megbizonyosodjon arról, megértette az alkalmazandó feltételeket és kivételeket. HA ÖN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉL, EZEK A FELTÉTELEK FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK AZ ÖNRE VONATKOZÓ, A VITÁK BÍRÓSÁGI HELYETT KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ RENDEZÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKRÓL, BELEÉRTVE A CSOPORTOS KERESETEK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁST ÉS A LEIRATKOZÁSRA VALÓ JOGOT, VALAMINT AZ X-SZEL SZEMBEN A VONATKOZÓ ESEMÉNYEK BEKÖVETKEZÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 1 ÉVNÉL KÉSŐBBI KÖVETELÉSEK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ JOGÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, AMELYEK HATÁSSAL VANNAK AZ ÖN JOGAIRA ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRE, HA BÁRMILYEN VITA MERÜL FEL AZ X-SZEL. LÁSD AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 6. SZAKASZÁT A JELEN RENDELKEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS RÉSZLETEKÉRT.

Elfogadás. Az X által nyújtott fizetős szolgáltatás(ok) használatával vagy elérésével, a fizetés benyújtásával és/vagy az X által nyújtott fizetős szolgáltatásra vonatkozó egyszeri vásárlás vagy ismétlődő előfizetési díjfizetés gombra való kattintással Ön elfogadja, hogy kötelezőek Önre nézve a Feltételek. Ha nem érti a Feltételeket, vagy nem fogadja el azok bármely részét, akkor nem használhatja a Fizetett szolgáltatásokat, illetve nem férhet hozzá azokhoz. A Fizetős szolgáltatás megvásárlásához és használatához Önnek: (i) legalább 18 évesnek kell lennie, vagy az Ön lakóhelye szerinti joghatóság törvényei szerint nagykorúnak, vagy (ii) rendelkeznie kell szülője vagy gondviselője kifejezett beleegyezésével az adott Fizetős Szolgáltatás megvásárlásához és használatához. Ha Ön szülő vagy törvényes gyám, és engedélyezi gyermekének (vagy annak a gyermeknek, akinek Ön a gyámja), hogy megvásároljon vagy használjon egy Fizetős szolgáltatást, Ön elfogadja, hogy a Feltételek Önre is vonatkoznak, hogy Ön betartja a Feltételeket, és hogy Ön felelős a gyermeknek a Fizetős szolgáltatásokban végzett tevékenységéért, valamint annak biztosításáért, hogy a gyermek is betartsa a Feltételeket. Bármely esetben, ahogyan az X felhasználási feltételeinek „Ki használhatja a szolgáltatásokat” című szakaszában szerepel, az X szolgáltatás használatához legalább 13 évesnek kell lennie. Ha Ön egy vállalat, szervezet, kormányzat vagy más jogi személy nevében fogadja el a jelen X vásárlói felhasználási feltételeket és használja a Fizetős Szolgáltatásokat, Ön kijelenti és szavatolja, hogy erre jogosult, és jogosult arra, hogy az ilyen jogi személyt a jelen X vásárlói felhasználási feltételekhez kösse, amely esetben a jelen X vásárlói felhasználási feltételekben használt „Ön” és „Öné” szavak az ilyen jogi személyre vonatkoznak.

X-ajánlatkérő Ön a jelen X vásárlói felhasználási feltételeket az Ön lakóhelyének megfelelő, alább felsorolt szervezettel köti meg. Ez a szervezet nyújtja Önnek a Fizetett szolgáltatásokat.

Az Ön helye

Észak-Amerika (beleértve Hawaiit is) vagy Dél-Amerika kontinense

Ajánlatkérő

X Corp., amelynek irodája a következő címen található: 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA

Az Ön helye

Az Európai Unió, az EFTA-államok vagy az Egyesült Királyság

Ajánlatkérő

Twitter International Unlimited Company, székhelye: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Írország

Az Ön helye

Bármely ország, amely nem tartozik a fenti két helyszín közé, beleértve az ázsiai és csendes-óceáni régiót, a Közel-Keletet, Afrikát vagy Európát (kivéve az EU-tagállamokat, az EFTA-államokat és az Egyesült Királyságot)

Ajánlatkérő

Twitter Global LLC, székhelye: 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, USA

 

A feltételek, a fizetős szolgáltatások és az árképzés változásai

1. A feltételek változásai. A jelen X vásárlói felhasználási feltételeket az X időről időre felülvizsgálhatja. A változások nem lesznek visszamenőleges hatályúak, és az X vásárlói feltételek legfrissebb változata, amely a legal.x.com/purchaser-terms címen érhető el, lesz irányadó a Fizetős szolgáltatások használatára és a kapcsolódó tranzakciókra. Ha módosítjuk vagy felülvizsgáljuk a jelen Feltételeket, miután Ön elfogadta azokat (például, ha a jelen Feltételek azután módosulnak, hogy Ön előfizetést vásárolt), akkor a jelen Feltételek lényeges módosításairól előzetesen értesítjük Önt. Az ilyen értesítés történhet elektronikus úton, többek között (de nem kizárólagosan) szolgáltatási értesítéssel vagy az Ön fiókjához tartozó e-mail-címre küldött e-mailben. Ha a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér a fizetős szolgáltatásokhoz vagy használja azokat, Ön elfogadja, hogy a módosított X vásárlói felhasználási feltételek kötelező érvényűek. Ha nem ért egyet a jelen vagy bármely jövőbeli X vásárlói felhasználási feltétel betartásával, ne használja a Fizetős szolgáltatásokat, illetve ne férjen hozzá azokhoz (illetve ne használja továbbra is azokat).

Az X vásárlói feltételek angol nyelven íródtak, de fordításokon keresztül több nyelven is elérhetőek. Az X arra törekszik, hogy a fordítások a lehető legpontosabban átadják az eredeti angol nyelvű változatot. Az X vásárlói feltételek angol nyelvű változata az irányadó bármilyen eltérés vagy ellentmondás esetén. Ön tudomásul veszi, hogy az X vásárlói felhasználási feltételek értelmezése és megfogalmazása során az angol nyelv az irányadó.

2. A fizetős szolgáltatások változásai. Fizetős szolgáltatásaink folyamatosan fejlődnek. A Fizetett szolgáltatások így időről időre, saját belátásunk szerint változhatnak. Előzetes értesítéssel vagy anélkül leállíthatjuk (véglegesen vagy ideiglenesen) a Fizetős szolgáltatások vagy a Fizetős szolgáltatások bármely funkciójának Ön vagy általában a felhasználók számára történő biztosítását. Az X nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a Fizetett szolgáltatások bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az adott fizetős szolgáltatásra vonatkozó (alább található) egyedi feltételek meghatározzák, hogyan mondhatja le az előfizetést, vagy adott esetben hogyan kérhet visszatérítést. 

3. Az árképzés változásai. A fizetős szolgáltatások árai, beleértve az ismétlődő előfizetési díjakat is, időről időre változhatnak. Az X észszerű időben előzetes értesítést küld a Fizetett szolgáltatások árában bekövetkező lényeges változásokról. Az előfizetéses szolgáltatások esetében az árváltozások az árváltozás időpontját követő következő előfizetési időszak kezdetén lépnek hatályba. Ha Ön nem ért egyet az árváltozással, joga van elutasítani a módosítást azáltal, hogy az árváltozás hatályba lépése előtt lemondja az adott fizetős szolgáltatásra vonatkozó előfizetését.

Fizetési feltételek. Az X különböző fizetési lehetőségeket kínál, amelyek a fizetett szolgáltatás, az Ön eszköze és/vagy operációs rendszere, földrajzi elhelyezkedése vagy más tényezők szerint változhatnak. A rendelkezésre álló mértékben (mivel az X időről időre különböző vásárlási módokat tehet elérhetővé), ezek a fizetési lehetőségek magukban foglalhatják a Google vagy az Apple által kínált „alkalmazáson belüli fizetés” funkció használatát, vagy az X harmadik felű fizetési szolgáltatója, a Stripe (www.stripe.com – a továbbiakban „Stripe”) használatával történő internetes fizetést. Fizetéskor Ön kifejezetten beleegyezik: (i) a Fizetett szolgáltatásért feltüntetett ár megfizetésébe, valamint az alkalmazandó adókkal, hitelkártyadíjakkal, banki díjakkal, külföldi tranzakciós díjakkal, devizaátváltási díjakkal és árfolyam-ingadozásokkal kapcsolatos további összegek megfizetésébe; és (ii) a Google, az Apple vagy a Stripe (mint az X harmadik fél fizetési szolgáltatója) által az adott fizetési mód használatával kapcsolatban előírt felhasználási feltételek, adatvédelmi irányelvek vagy egyéb jogi megállapodások vagy korlátozások (beleértve a további életkori korlátozásokat) betartásába (például csak akkor, ha Ön az Apple alkalmazáson belüli vásárlási funkciója mellett dönt, Ön beleegyezik, hogy betartja az Apple által előírt vonatkozó feltételeket, követelményeket és/vagy korlátozásokat). A Fizetős szolgáltatások használatával kapcsolatban az Ön által megadott személyes adatok, beleértve, de nem kizárólagosan a fizetéssel kapcsolatban megadott adatokat, az X Adatvédelmi irányelvének megfelelően kerülnek feldolgozásra. Az X megoszthatja az Ön fizetési adatait a fizetési szolgáltatókkal a fizetések feldolgozása, a csalás vagy más tiltott tevékenységek megelőzése, felderítése és kivizsgálása, a viták rendezésének megkönnyítése, mint például a visszaterhelések vagy visszatérítések, valamint a hitelkártyák, bankkártyák vagy ACH elfogadásával kapcsolatos egyéb célok érdekében. Az Ön felelőssége, hogy banki, hitelkártya-, bankkártya- és/vagy egyéb fizetési adatai mindig naprakészek, teljesek és pontosak legyenek. Ha Ön fizet egy Fizetős szolgáltatásért, akkor kaphatunk információkat a tranzakcióról, például arról, hogy mikor történt a fizetés, mikor jár le az előfizetés vagy mikor újul meg automatikusan, milyen platformon történt a vásárlás, és egyéb információkat. A fizetési szolgáltató, az Apple App Store vagy a Google Play Store, az Ön bankja, hitelkártya-társasága és/vagy bármely fizetési hálózat által elkövetett hibákért vagy késedelmekért az X nem felelős, illetve nem vonható felelősségre. Az adott fizetős szolgáltatásra vonatkozó fizetési feltételekért, beleértve az előfizetés megújításának módjáért és egyéb fontos feltételekért lásd az alábbiakban az egyes fizetős szolgáltatások Általános szerződési feltételeit.

Az X felhasználói megállapodás alkalmazása, megszüntetés, a visszatérítés tilalma, több X-fiók és korlátozások

1. Önre is vonatkozik az X felhasználói megállapodás. MINDIG BE KELL TARTANIA AZ X FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁSÁT. Az X felhasználói megállapodása mindig az X szolgáltatás használatára vonatkozik, beleértve a fizetős szolgáltatásokat és funkciókat is. A fizetett Szolgáltatások törlését eredményezheti, ha Ön nem tartja be az X felhasználói megállapodást, vagy ha az X úgy véli, hogy Ön nem tartja be az X felhasználói megállapodást. Bármely ilyen törlés kiegészíti és nem korlátozza az X által az X felhasználói megállapodás alapján Önnel szemben hozott végrehajtási intézkedéseket. Ilyen esetekben Ön elveszítheti a Fizetett szolgáltatások előnyeit, és nem jogosult a Fizetett szolgáltatásokért fizetett (vagy előre kifizetett) összegek visszatérítésére.

2. Miért szüntetheti meg az X az Ön hozzáférését a fizetős szolgáltatásokhoz? Az X bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön hozzáférését a fizetős szolgáltatás(ok)hoz, vagy megszüntetheti a fizetős szolgáltatások egy részének vagy egészének nyújtását (felelősség nélkül) bármely okból, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbi okok bármelyikét:

a. Az X saját belátása szerint úgy véli, hogy Ön megsértette a Feltételeket, vagy a fizetős szolgáltatás(ok) használata során bármely alkalmazandó törvényt sért;

b. Bármely illetékes bíróság, szabályozó hatóság vagy bűnüldöző szerv felszólítja vagy utasítja erre az X-et;

c. Váratlan technikai vagy biztonsági problémák merülnek fel az X-en;

d. Az X úgy véli, hogy Ön megsértette az X felhasználói megállapodást;

e. Kockázatot vagy lehetséges jogi kockázati kitettséget teremt az X számára;

f. A fiókját jogellenes magatartás miatt el kell távolítani;

g. Fiókját tartós inaktivitás miatt el kell távolítani; vagy

h. A Fizetett szolgáltatások (teljes vagy részleges) nyújtása az Ön számára (az X saját belátása szerint) már nem életképes kereskedelmi szempontból.

3. Minden tranzakció végleges. A Fizetett szolgáltatásokért történő minden kifizetés végleges, és nem téríthető vissza vagy cserélhető ki, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ezt előírják. Nem vállalunk garanciát a Fizetett Szolgáltatás jellegére, minőségére vagy értékére, illetve annak elérhetőségére vagy kínálatára vonatkozóan. A fel nem használt vagy részben igénybe vett Fizetett szolgáltatásokra (például egy részben igénybe vett előfizetési időszakra) nem jár visszatérítés vagy jóváírás. 

4. A fizetős szolgáltatások nem átruházhatók az X-fiókok között. Minden egyes fizetős szolgáltatás megvásárlása egyetlen X-fiókra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a vásárlás kizárólag arra a fiókra vonatkozik, amelyet a fizetős szolgáltatás megvásárlásakor használt, és nem vonatkozik más olyan fiókokra, amelyekhez hozzáférhet, vagy amelyek felett Ön rendelkezik. Ha több fiókkal rendelkezik vagy több fiókot irányít, és minden fiókban hozzáférést szeretne a Fizetett szolgáltatásokhoz, akkor minden fiókhoz külön-külön kell megvásárolnia a Fizetett szolgáltatást.

5. Korlátozások és kötelezettségek

a. Ön csak akkor vásárolhat és használhat fizetős szolgáltatást, ha az Ön országában jogszerűen jogosult a fizetős szolgáltatás használatára, és Ön az X által az adott fizetős szolgáltatás tekintetében támogatott országban él. Az X saját belátása szerint korlátozhatja a fizetős szolgáltatások elérését vagy megvásárlását bizonyos országokban. Az X fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa a támogatott országok listáját.

b. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint visszautasítsuk a Fizetett szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciókat, vagy töröljük vagy megszüntessük a Fizetett szolgáltatás értékesítését vagy használatát. 

c. Nem engedheti meg másoknak, hogy az Ön X-fiókját olyan fizetős szolgáltatáshoz való hozzáférésre használják, amelyet az adott személy nem rendelt meg.

d. Ön nem vásárolhat vagy használhat fizetett szolgáltatást, ha olyan személy, akivel az Egyesült Államokban gazdasági szankciók alapján nem állhat kapcsolatban, beleértve többek között az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának külföldi eszközök ellenőrzéséért felelős hivatala vagy bármely más alkalmazandó szankcióhatóság által kezelt szankciókat ("Tiltott személy"). Ide tartoznak többek között a következő országokban és régiókban tartózkodó, illetve ott szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek: Kuba, Irán, az ukrajnai Krím-félsziget, Észak-Korea és Szíria. Ön kijelenti és garantálja, hogy nem minősül Tiltott személynek.

e. ÖN KIJELENTI, HOGY A FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOKAT CSAK TÖRVÉNYES CÉLOKRA ÉS CSAK A FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA.

Adók és illetékek. Ön felelős és vállalja, hogy megfizeti a Fizetett szolgáltatások megvásárlásával kapcsolatos minden alkalmazandó adót, illetéket, vámot és díjat, beleértve azokat is, amelyeket az X vagy egy harmadik felű fizetési szolgáltató részére kell megfizetni. Ezek az adók magukban foglalhatják többek között a HÉA-t, a GST-t, a forgalmi adót, a forrásadót és bármely más alkalmazandó adót. Az X felelős lehet a Fizetett szolgáltatások megvásárlásából származó tranzakciós adókkal kapcsolatos információk összegyűjtéséért és jelentéséért az Ön tartózkodási helyétől függően. Ön engedélyt ad az X-nek, hogy fiókját és személyes adatait az illetékes adóhatóságok rendelkezésére bocsássa, hogy teljesíthessük adóbeszedési és jelentéstételi kötelezettségeinket.

 

Általános feltételek

1. Kapcsolatfelvételi adatok. További részletekért látogasson el a fizetős szolgáltatások súgóközpontjába, ha bármilyen kérdése van a Fizetős szolgáltatásokkal vagy a jelen Feltételekkel kapcsolatban. Ha már megvásárolt egy fizetős szolgáltatást, az X-fiókja navigációs menüjében a fizetési vagy előfizetési beállítások alatt található támogatási linken keresztül is kapcsolatba léphet velünk. Ha további kérdései vannak, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot itt a „Segítség a fizetős funkciókkal kapcsolatban” űrlap használatával.

2. KIZÁRÓ NYILATKOZATOK. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A FIZETŐS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZOK HASZNÁLATA AZ ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A FIZETŐS SZOLGÁLTATÁSOKAT A „JELENLEGI ÁLLAPOTUKBAN” ÉS „ELÉRHETŐSÉGTŐL FÜGGŐEN” NYÚJTJUK ÖNNEK. AZ X KIZÁR MINDEN, A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A JOGSÉRTÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT. AZ X NEM VÁLLAL GARANCIÁT, NEM TESZ KIJELENTÉSEKET, ÉS KIZÁR MINDEN GARANCIÁT ÉS FELELŐSSÉGET: (I) A FIZETŐS SZOLGÁLTATÁSOK TELJESSÉGÉÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT, ELÉRHETŐSÉGÉÉRT, IDŐSZERŰSÉGÉÉRT, BIZTONSÁGÁÉRT VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT; ÉS (II) AZÉRT, HOGY A FIZETŐS SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK-E AZ ÖN IGÉNYEINEK, ILLETVE HOGY MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, BIZTONSÁGOSAN VAGY HIBAMENTESEN ÁLLNAK-E RENDELKEZÉSRE. ÖN FELELŐS AZ X SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁÉRT, BELEÉRTVE A FIZETŐS SZOLGÁLTATÁSOKAT IS, ÉS AZ ÖN ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT.

3. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN AZ X NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, VAGY BÁRMILYEN KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE FELMERÜLŐ NYERESÉG- VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, VAGY BÁRMILYEN ADATVESZTÉSÉRT, FELHASZNÁLÁSÉRT, GOODWILLÉRT VAGY MÁS IMMATERIÁLIS VESZTESÉGÉRT, AMELY (I) A FIZETŐS SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI ELÉRÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE A FIZETŐS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSÉRE VAGY HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉGÉBŐL, (II) BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK A FIZETŐS SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL KÖZZÉTETT BÁRMILYEN MAGATARTÁSÁBÓL VAGY TARTALMÁBÓL, BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – A TÖBBI FELHASZNÁLÓ VAGY HARMADIK FÉL BÁRMILYEN BECSÜLETSÉRTŐ, SÉRTŐ VAGY TÖRVÉNYTELEN MAGATARTÁSÁT IS; (III) A FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZERZETT TARTALOMBÓL; VAGY (IV) AZ ÖN ÁLTAL TOVÁBBÍTOTTAK VAGY AZ ÖN TARTALMAINAK JOGOSULATLAN ELÉRÉSÉBŐL, FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY MÓDOSÍTÁSÁBÓL FAKAD. A KÉTSÉGEK ELKERÜLÉSE VÉGETT A FIZETŐS SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA AZ X ÁLTAL KÍNÁLT FUNKCIÓKRA KORLÁTOZÓDIK, ÉS NEM FOGLALJA MAGÁBAN AZT A TARTALMAT, AMELYET A FUNKCIÓK HASZNÁLATA SORÁN ELÉR ÉS/VAGY AMELYEKKEL INTERAKCIÓBA LÉP. AZ X JOGALANYOK ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A SZÁZ AMERIKAI DOLLÁR (100,00 USD) VAGY AZ ÖN ÁLTAL AZ ELMÚLT HAT HÓNAPBAN A KÁRIGÉNYT KIVÁLTÓ SZOLGÁLTATÁSÉRT AZ X-NEK KIFIZETETT ÖSSZEG (HA VOLT ILYEN) KÖZÜL A NAGYOBBAT. A JELEN ALSZAKASZBAN FOGLALT KORLÁTOZÁSOK A FELELŐSSÉG BÁRMELY ELMÉLETÉRE VONATKOZNAK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, TÖRVÉNYEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY MÁSON ALAPULNAK-E, ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ X JOGALANYAIT TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS MÉG AKKOR IS, HA AZ ITT MEGHATÁROZOTT JOGORVOSLATRÓL KIDERÜL, HOGY NEM ÉRTE EL ALAPVETŐ CÉLJÁT. AZ „X-JOGALANYOK” KIFEJEZÉS AZ X-RE, ANNAK ANYAVÁLLALATAIRA, LEÁNYVÁLLALATAIRA, KAPCSOLT VÁLLALATAIRA, TISZTSÉGVISELŐIRE, IGAZGATÓIRA, ALKALMAZOTTAIRA, ÜGYNÖKEIRE, KÉPVISELŐIRE, PARTNEREIRE ÉS LICENCADÓIRA VONATKOZIK.

ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG NEM TESZI LEHETŐVÉ BIZONYOS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK ALKALMAZÁSÁT. AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGKÖVETELT MÉRTÉKBEN A FENTIEK NEM KORLÁTOZZÁK AZ X-JOGALANYOK FELELŐSSÉGÉT A MI GONDATLANSÁGUNK, SÚLYOS GONDATLANSÁGUNK ÉS/VAGY SZÁNDÉKOS MAGATARTÁSUNK ÁLTAL OKOZOTT CSALÁSÉRT, CSALÁRD FÉLREVEZETÉSÉRT, HALÁLESETÉRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN AZ X JOGALANYOK MAXIMÁLIS ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE A KI NEM ZÁRHATÓ GARANCIÁKÉRT SZÁZ AMERIKAI DOLLÁR (100,00 USD) ÉRTÉKRE KORLÁTOZÓDIK.

4. Az Apple-re vonatkozó értesítés. Amennyiben Ön megvásárolta a Fizetős szolgáltatásokat, vagy iOS-eszközön használja azokat, illetve hozzáfér azokhoz, Ön tudomásul veszi és elfogadja a jelen szakasz feltételeit. Ön tudomásul veszi, hogy a Feltételek csak Ön és köztünk, nem pedig Ön és az Apple között jönnek létre, és az Apple nem felelős a Fizetős szolgáltatásokért, illetve azok tartalmáért. Az Apple semmilyen kötelezettséget nem vállal a Fizetős szolgáltatásokkal kapcsolatos karbantartási és támogatási szolgáltatások nyújtására. Amennyiben a Fizetős szolgáltatások nem felelnek meg az alkalmazandó jótállásnak, Ön értesítheti az Apple-t, és az Apple visszatéríti Önnek a Fizetős szolgáltatások vételárát, a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben; az Apple nem vállal semmilyen más jótállási kötelezettséget a Fizetős szolgáltatások tekintetében. Az Apple nem vállal felelősséget az Ön vagy bármely harmadik fél által a Fizetős szolgáltatásokkal, illetve a Fizetős szolgáltatások birtoklásával és/vagy használatával kapcsolatban benyújtott követelések kezeléséért, ideértve többek között (i) a termékfelelősséggel kapcsolatos követeléseket; (ii) bármely olyan követelést, amely szerint a Fizetős szolgáltatások nem felelnek meg valamely alkalmazandó jogi vagy szabályozási követelménynek; és (iii) a fogyasztóvédelmi vagy hasonló jogszabályok alapján felmerülő követeléseket. Az Apple nem felelős a harmadik fél azon követelésének kivizsgálásáért, védelméért, rendezéséért és teljesítéséért, amely szerint a Fizetős szolgáltatások és/vagy a mobilalkalmazás birtoklása és használata sérti az adott harmadik fél szellemi tulajdonjogait. Ön beleegyezik, hogy a Fizetős szolgáltatások használata során betartja a harmadik felek vonatkozó feltételeit. Az Apple és az Apple leányvállalatai harmadik félként kedvezményezettjei a Feltételeknek, így a Feltételek elfogadásával az Apple harmadik fél kedvezményezettként jogosulttá válik (és úgy is kell tekinteni, hogy e jogot elfogadta) a Feltételek érvényesítésére Önnel szemben. Ön ezúton kijelenti és garantálja, hogy (i) Ön nem olyan országban tartózkodik, amelyre az Egyesült Államok kormánya embargót szabott ki, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya "terrorizmust támogató" országként nevezett meg; valamint (ii) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott feleket tartalmazó listáján.

5. Ellentmondás. A jelen X vásárlói feltételek és az X felhasználói megállapodás rendelkezései közötti ellentmondás esetén jelen X vásárlói feltételek rendelkezései élveznek elsőbbséget az Ön által használt Fizetős szolgáltatás tekintetében.

 

6. JOGVITARENDEZÉSI MEGÁLLAPODÁS – KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS CSOPORTOS PERINDÍTÁSRÓL VALÓ LEMONDÁS

EZ A SZAKASZ CSAK AKKOR VONATKOZIK ÖNRE, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉL. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZAKASZT – EZ JELENTŐSEN BEFOLYÁSOLHATJA AZ ÖN JOGAIT, BELEÉRTVE A BÍRÓSÁGI KERESETINDÍTÁS JOGÁT IS.

a. Általános. Az alábbi rendelkezések fontosak az Ön és az X közötti, az X jelen Feltételekben rögzített funkcióira vagy termékeire vonatkozó megállapodás tekintetében. Az alábbi rendelkezésekre is figyelemmel, beleértve a jelen 6. szakaszban meghatározott kivételeket, Ön és az X megállapodnak abban, hogy a jelen Feltételekből, a Fizetős szolgáltatások forgalmazásából és/vagy az Ön Fizetős szolgáltatásokban való részvételéből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat, követeléseket vagy vitás kérdéseket (egyenként „Jogvita”, egynél több esetén „Jogviták”) választott bíróság elé viszik. 

b. Kezdeti vitarendezés. Az Ön és köztünk felmerülő jogviták többsége informálisan megoldható. Ha már megvásárolt egy fizetős szolgáltatást, az X-fiókja navigációs menüjében a fizetési vagy előfizetési beállítások alatt található támogatási linken keresztül is kapcsolatba léphet támogatási csapatunkkal. Kérjük, amikor kapcsolatba lép velünk, röviden írja le aggodalmának jellegét és alapját, adja meg elérhetőségét és a konkrét kedvezményt, amelyet kér. A felek ezen támogatási eljárás keretében minden tőlük telhetőt megtesznek a vitás kérdések rendezése érdekében. Ön és mi egyetértünk abban, hogy ebben az informális eljárásban való jóhiszemű részvétel szükséges, és azt a fentiek szerint kell elvégezni, mielőtt bármelyik fél bármelyik vitás ügyben választottbírósági eljárást kezdeményezhetne.

c. KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS. Ha nem tudunk Önnel megegyezéses megoldást találni a Jogvitával kapcsolatban a fenti Kezdeti vitarendezés szerinti informális vitarendezés kezdetétől számított harminc (30) napon belül, akkor Ön vagy mi kezdeményezhetünk kötelező érvényű választottbírósági eljárást, amely az egyetlen eszközzé válik a Vitarendezés megoldására, az alábbiakban meghatározott feltételek szerint, kivéve a polgári peres bíróság előtt benyújtott követelések esetén, vagy ha Ön ezt elutasítja. Minden jogvitát kizárólag az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, „AAA”) által San Franciscóban, Kalifornia államban működtetett kötelező érvényű választottbírósági eljárás keretében, egyetlen, kölcsönösen elfogadott választottbíró által kell véglegesen rendezni, az AAA Consumer Arbitration Rules (Fogyasztói választottbírósági szabályzata) rendelkezéseivel összhangban, amely elérhető a www.adr.org weboldalon vagy az AAA 1.800.778.7879-es telefonszámán. ÖN ÉS AZ X EZENNEL KIFEJEZETTEN LEMOND AZ ESKÜDTSZÉKI VAGY BÍRÓI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOGÁRÓL.

A választott bíró, és nem valamely szövetségi, állami vagy helyi bíróság vagy ügynökség rendelkezik kizárólagos hatáskörrel a jogviták eldöntésére, ideértve többek között, minden olyan állítást, amely szerint jelen X vásárlói felhasználási feltételek egésze vagy valamely része semmis vagy megtámadható, vagy azt, hogy a jogvita választottbírósági eljárás tárgyát képezi-e. A választott bíró jogosult arra, hogy olyan jogorvoslatot nyújtson, amely a bíróság előtt a törvény vagy méltányosság alapján rendelkezésre állna, feltéve, hogy az ilyen jogorvoslat (beleértve a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslatot) az Ön egyéni körülményeire korlátozódik. A jelen választottbírósági rendelkezés követelményei ellenére, ha a jogvita közérdekű jogorvoslati igényt tartalmaz, Ön dönthet úgy, hogy ezt a követelést leválasztja a választottbírósági eljárásról, és azt bármelyik megfelelő joghatósággal rendelkező bíróság elé terjeszti. A választottbíró döntése írásbeli és a felekre nézve kötelező érvényű, és bármely illetékes bíróság előtt ítéletként meghozható.

HA NEM MOND LE RÓLA, EGY ÉVE VAN ARRA, HOGY KÖVETELÉST TÁMASSZON AZ X-SZEL SZEMBEN. Az X-szel szemben bármilyen követelést a követelés keletkezésétől számított egy (1) éven belül kell benyújtania, kivéve, ha az alkalmazandó jog úgy rendelkezik, hogy az adott követelés szokásos elévülési ideje megállapodással nem rövidíthető le. Ha Ön nem nyújt be követelést ezen időszakon belül, akkor a törvény által megengedett legteljesebb mértékben lemond az ilyen követeléssel kapcsolatos minden jogáról, és az X nem vállal felelősséget az ilyen követeléssel kapcsolatban.

d. Bejelentési folyamat és költségek. A választottbírósági eljárás megindításához a következő címen kaphat utasításokat: https://adr.org/Support. Az X fizeti a 200 dolláros kezdeti bejelentési díjat és a választottbírósági eljárás költségeit az AAA fogyasztói választottbírósági szabályzatában meghatározott mértékben, de legfeljebb az ebben a rendelkezésben meghatározott összeg erejéig. Ha azonban a választott bíró megállapítja, hogy a követeléseket zaklatás céljából nyújtották be, vagy azok nyilvánvalóan komolytalanok voltak, a választott bíró az AAA fogyasztói választottbírósági szabályzatában meghatározottak szerint átcsoportosíthatja a választott bíró kártérítését és igazgatási díjait, beleértve az iktatási és meghallgatási díjakat is. A választottbírósági szabályok bizonyos esetekben lehetővé teszik az ügyvédi költségek megtérítését is. A felek tudomásul veszik, hogy e kötelező rendelkezés hiányában jogukban állna bíróság előtt perelni és esküdtszéki tárgyalást tartani. Tudomásul veszik továbbá, hogy egyes esetekben a választottbírósági eljárás költségei meghaladhatják a peres eljárás költségeit, és a felfedezéshez való jog a választottbírósági eljárásban korlátozottabb lehet, mint a bírósági eljárásban.

e. Helyszín. A választottbíráskodás kizárólag dokumentumok alapján zajlik, vagy Ön választhat, hogy az eljárást telefonon, videón vagy személyesen szeretné-e lefolytatni. Személyes választottbírósági eljárás esetén az eljárás az Ön lakóhelye szerinti városban vagy megyében, vagy ha nem az Egyesült Államokban lakik, akkor Kalifornia állam San Francisco megyéjében zajlik. 

f. Csoportos keresetről való lemondás. ÖN ÉS MI TOVÁBBÁ EGYETÉRTÜNK ABBAN, HOGY BÁRMELY KÖVETELÉS KIZÁRÓLAG EGYÉNI MINŐSÉGBEN NYÚJTHATÓ BE, ÉS NEM CSOPORTOS VAGY MÁS REPREZENTATÍV KERESET NEVÉBEN VAGY RÉSZEKÉNT. A FELEK KIFEJEZETTEN LEMONDANAK ARRÓL A JOGUKRÓL, HOGY CSOPORTOS KERESETET NYÚJTSANAK BE, VAGY CSOPORTOS JOGORVOSLATOT KÉRJENEK. Hacsak Ön és mi nem egyezünk meg írásban, a választottbíró nem vonhatja össze az eljárást vagy egynél több személy követelését, és egyébként sem elnökölhet semmilyen reprezentatív vagy csoportos eljárásban.

g. Részleges érvénytelenség. Ha megállapítást nyer, hogy a jelen Vitarendezési megállapodás bármely része nem érvényesíthető egy adott jogorvoslati igény vagy jogorvoslat (például a jogsértés megszüntetése) tekintetében, akkor ezt az igényt vagy jogorvoslatot (és csak ezt az igényt vagy jogorvoslatot) érvényteleníti kell, és azt a megfelelő joghatósággal rendelkező bíróság előtt kell előterjeszteni, a többi igényt pedig választottbíróság elé kell terjeszteni.

h. Kivétel – kis értékű követelések peresítése a bíróságon. A felek azon döntése ellenére, hogy minden vitát választottbírósági eljárás útján rendeznek, bármelyik fél kereshet jogorvoslatot polgári peres bíróságon az adott bíróság hatáskörébe tartozó viták vagy követelések esetén.

i. 30 napos lemondási jog. Ha le kíván mondani, és nem kívánja, hogy a fentiekben meghatározott választottbírósági rendelkezések kössék Önt, akkor írásban értesítést küldhet a lemondásról az alábbi címre:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Ha már megvásárolt egy fizetős szolgáltatást, az X-fiókja navigációs menüjében a fizetési vagy előfizetési beállítások alatt található támogatási linken keresztül is beküldheti lemondási nyilatkozatát. 

Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell az Ön nevét, X-fiókjának azonosítóját, a fiókja azonosítójához tartozó e-mail címet vagy telefonszámot, valamint egy egyértelmű nyilatkozatot arról, hogy nem kívánja rendezni a vitás kérdéseket az X-szel.

Az értesítést a Fizetős szolgáltatás első kifizetését követő 30 napon belül kell elküldeni, ellenkező esetben Ön köteles a vitás kérdéseket az említett rendelkezéseknek megfelelően rendezni. Az Ön döntése, miszerint lemond a választottbírósági rendelkezésről, nem lesz hátrányos hatással az X-szel való kapcsolatára, illetve az X által Önnek nyújtott funkciók vagy szolgáltatások nyújtására. Ha Ön lemond az említett rendelkezésekről, az X-et sem kötik ezek a rendelkezések.

j. Jelen szakasz módosításai. A jelen Vitarendezési megállapodás bármely lényeges változásáról 60 nappal korábban értesítést küldünk. A módosítások a 60. napon lépnek hatályba, és csak a 60. nap után felmerülő követelésekre vonatkoznak.

k. Jogválasztás. EZEK A FELTÉTELEK ÁLLAMKÖZI KERESKEDELEMBEN TÖRTÉNŐ ÜGYLETEKRE VONATKOZNAK. A SZÖVETSÉGI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI TÖRVÉNY ÉS AZ ÉRTELMEZŐ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT SZABÁLYOZZA E VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉT ÉS VÉGREHAJTÁSÁT, TEKINTET NÉLKÜL AZ ÁLLAMI JOGRA. Amennyiben bármely jogvitára állami anyagi jog alkalmazandó, Kalifornia állam joga alkalmazandó, a kollíziós rendelkezésekre való tekintet nélkül.

l. Érvényben maradás. A jelen Vitarendezési megállapodás az Ön és az X közötti kapcsolat megszűnése után is érvényben marad, beleértve az X által nyújtott szolgáltatásokról vagy közleményekről való leiratkozást is.

7. Irányadó jog.

a. Ha Ön az Egyesült Államokban él, a jelen Feltételekre Kalifornia állam törvényei az irányadók, és az Ön és az X között felmerülő bármely jogvita a fenti 6. szakasz (Vitarendezési megállapodás – Kötelező választottbírósági eljárás és csoportos keresetről való lemondás) hatálya alá tartozik.

b. Ha Ön az Európai Unió valamely tagállamában, EFTA-államban vagy az Egyesült Királyságban él, akkor a lakóhelye szerinti ország jogszabályai alkalmazandók, és a lakóhelye szerinti ország törvényei szerint és azok alapján lehet bírósági eljárást indítani az illetékes bíróságokon. 

c. Ha Ön nem az Egyesült Államokban, valamely EU-tagállamban, EFTA-államban vagy az Egyesült Királyságban él, a jelen Feltételekre Kalifornia állam törvényei vonatkoznak.

 

X Premium szerződési feltételei

Azáltal, hogy részt vesz az X („X Premium”) ismétlődő előfizetéses szolgáltatásban, Ön beleegyezik, hogy részvételére a Feltételek vonatkoznak, beleértve a következő X Premium Általános Szerződési Feltételeket:

1. X Premium leírása. Az X Premium az X ismétlődő előfizetési szolgáltatása, amely hozzáférést biztosít bizonyos funkciókhoz, előnyökhöz és/vagy szolgáltatásokhoz, amint az a leírásában, itt látható. Az Ön X Premium előfizetése automatikusan megújul, amíg a Feltételeknek, köztük a jelen X Premium Szerződési Feltételeknek megfelelően le nem mondja.    

a. X Premium csomagok. Az X Premium előfizetők több csomag közül választhatnak. Minden csomagban különböző funkciókhoz férhetnek hozzá, és különböző áron kínáljuk azokat. Éves és havi fizetés is elérhető minden csomag esetén. Egyes funkciókhoz szükség lehet a fiók ellenőrzésére, és a fiók profiljában nyilvánosan láthatónak kell lennie egy pipának. A csomagokra vonatkozó konkrét információk a Súgóközpontban olvashatók.    

2. Regisztráció & Fiók kezelése, Fizetési folyamat & Árak, Automatikus megújítás.

a. Regisztráció. Az X Premium regisztrációhoz be kell jelentkeznie az X-fiókjába. Az X Premium szolgáltatásra történő regisztráció során a következő módokon regisztrálhat és fizethet: (i) Apple alkalmazáson belüli vásárlás (ha iOS-alapú eszközzel regisztrál), (ii) Google alkalmazáson belüli vásárlás (ha Android-alapú eszközzel regisztrál), vagy (iii) a Stripe, az X harmadik fél fizetési partnere segítségével (ha a www.x.com webböngészővel regisztrál). 

b. A fiók kezelése. Az X Premium előfizetés regisztrációjának és kifizetésének módja határozza meg, hogyan kell kezelnie fiókját. Ha az X Premium szolgáltatásért az Apple alkalmazáson belüli vásárlási rendszer segítségével regisztrált és fizetett, akkor az Apple App Store-ban kezelheti előfizetését. Ha az X Premium szolgáltatásért a Google alkalmazáson belüli vásárlást használva regisztrált és fizetett, akkor a Google Play Áruházban kezelheti előfizetését. Ha az X Premium szolgáltatásra az X fizetési szolgáltatója, a Stripe segítségével regisztrált és fizetett, akkor a Stripe-on keresztül kezelheti előfizetését, amely az X weboldalon keresztül érhető el az X Premiumon belül, miután bejelentkezett az www.x.com oldalon. Az X Premium fiókjának előfizetésének kezelésével kapcsolatos további információkért látogasson el Az X Premium névjegye és az X Premium súgó oldalakra, valamint a fizetős szolgáltatások támogatásával kapcsolatos Súgóközpontunkba.

c. Fizetési folyamat & Árképzés. Az X Premium előfizetés árát az X határozza meg. Ha X Premium előfizetést vásárol, akkor ezt egy előfizetési díj előre, ismétlődő alapon történő megfizetésével teszi. Ha előfizet az X Premiumra, kifejezetten beleegyezik az ismétlődő fizetések engedélyezésébe, és hogy a kifizetések az Ön által választott fizetési móddal történjenek mindaddig, amíg Ön vagy az X le nem mondja az X Premium előfizetést. Fizetési adatait automatikusan feldolgozzuk minden előfizetési időszak kezdetén. A mobil megújítás feldolgozási dátuma akár 3 nappal is eltérhet. Ha a fizetési adatait elutasítják, új fizetési adatokat kell megadnia az X Premium előfizetéséhez, különben az törlődik. Ha új fizetési adatokat ad meg, és a fizetési számlájának megterhelése sikeresen megtörtént, az új X Premium előfizetési időszak az eredeti megújítási dátum alapján kerül megállapításra, nem pedig a sikeres terhelés időpontja alapján. Részleges előfizetési időszakokra nincs visszatérítés vagy jóváírás, beleértve azt a helyzetet is, amikor bizonyos funkciók, előnyök és/vagy szolgáltatások módosulnak vagy megszűnnek. AZ ELŐFIZETÉSI CSOMAGOK ELŐRE FIZETETTEK, NEM VISSZATÉRÍTHETŐK (KIVÉVE, HA A TÖRVÉNY ELŐÍRJA), ÉS AUTOMATIKUSAN MEGÚJULNAK AZ EGYES ELŐFIZETÉSI IDŐSZAKOK VÉGÉN, KIVÉVE, HA AZ ELŐFIZETÉST AZ ALÁBBI LEMONDÁSI ELJÁRÁSOK SZERINT LEMONDJÁK.

d. Magasabb vagy alacsonyabb csomagra váltás. A magasabb vagy alacsonyabb csomagra váltás jelenleg csak iOS vagy Android rendszeren, illetve a weben támogatott.

iOS rendszeren ha magasabb árú csomagra vált, részleges, arányos visszatérítést kap a korábbi előfizetése hátralévő részére, ha azon a platformon vált csomagot, ahol korábban előfizetett, azaz az iOS rendszeren. Ha egy alacsonyabb csomagra vált, az előfizetése és a kapcsolódó funkciók az aktuális számlázási ciklus végéig fennmaradnak, majd átváltanak az új előfizetési csomagra. Alacsonyabb csomagra váltáskor nem kap visszatérítést korábbi előfizetésének egyetlen részéért sem, kivéve, ha azt törvény írja elő. Alacsonyabb csomagra váltáskor az új csomag árát kell fizetnie az aktuális számlázási ciklus végétől kezdődően.

Ha a weben vált magasabb árú csomagra, a korábbi előfizetése hátralévő részének jóváírása a számlájára kerül, és automatikusan felhasználásra kerül a jövőbeli kifizetéseknél, ha azon a platformon vált csomagot, ahol korábban előfizetett, azaz a weben. Az új előfizetés azonnal elindul. Ha egy másik, alacsonyabb csomagra vált, jelenlegi előfizetése és a kapcsolódó szolgáltatások azonnal átváltanak az új előfizetési csomagra. Nem kap visszatérítést korábbi előfizetésének egyetlen részéért sem, kivéve, ha azt törvény írja elő. Fizetési lehetőségét azonnal megterheljük az új csomag árával.

Ha Android rendszeren a Google Play Áruházban egy magasabb árú csomagra vált azon a platformon, ahol korábban előfizetett (azaz az Android volt az a platform), az új ár kifizetése után az előfizetés azonnal az új csomaggal indul. A fennmaradó időt arányosítjuk és jóváírjuk Önnek. Ha egy alacsonyabb csomagra vált, az előfizetése azonnal az új csomaggal indul, és a következő számlázási dátumot az előző csomagból fennmaradó értéknek megfelelően késleltetjük, így jóváírjuk Önnek azt az értéket, amelyet a drágább csomagban kapott volna.

 

3. Előfizetés lemondása. Bármikor lemondhatja X Premium előfizetését. Ha X Premium előfizetését az Apple alkalmazáson belüli vásárlási rendszerével vásárolta meg, akkor csak az Apple App Store-on keresztül mondhatja le az előfizetést, amely az X Premium beállításain belül érhető el, miután bejelentkezett az X iOS alkalmazásába. Ha X Premium előfizetését a Google alkalmazáson belüli vásárlási rendszerével vásárolta meg, akkor csak a Google Play Store-on keresztül mondhatja le az előfizetést, amely az X Premium beállításain belül érhető el, miután bejelentkezett az X for Android alkalmazásba. Ha X Premium előfizetését a Stripe, az X fizetési szolgáltatója segítségével vásárolta meg, akkor csak a Stripe-on keresztül mondhatja le az előfizetést, amelyhez az X weboldalán keresztül férhet hozzá az X Premium beállításain belül, miután bejelentkezett a www.x.com oldalon. Függetlenül attól, hogy az előfizetést hogyan vásárolta meg, az előfizetése automatikusan megújul, hacsak nem mondja le legalább 24 órával az előfizetési időszak lejárta előtt. Ha lemondja az előfizetését, az előfizetése a lemondás időpontjától az aktuális előfizetési időszak végéig marad aktív. Az aktuális előfizetési időszakból hátralévő napokra nem kap visszatérítést vagy jóváírást, kivéve, ha azt törvény írja elő. Ezenkívül az alábbi 4. szakasz az EU-tagállamban vagy az Egyesült Királyságban élő felhasználókra vonatkozik. Az X Premium fiókjának és előfizetésének törlésével kapcsolatos további információkért látogasson el Az X Premium névjegye és az X Premium súgó oldalakra, valamint a fizetős szolgáltatások támogatásával kapcsolatos Súgóközpontunkba.

4. Elállási jog & Visszatérítés az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban élő felhasználók számára. Amikor Ön X Premium előfizetést vásárol, kifejezetten beleegyezik, hogy az előfizetés a vásárlás időpontjában azonnal elkezdődjön. Ha Ön az EU valamely tagállamában vagy az Egyesült Királyságban élő fogyasztó, elfogadja, hogy a vásárlást követően tizennégy (14) nap áll rendelkezésére, hogy bármilyen okból elálljon a vásárlási szerződéstől. Ha X Premium előfizetését az Apple vagy a Google alkalmazáson belüli vásárlási rendszerével vásárolta, akkor közvetlenül az Apple-nek vagy a Google-nak kell jeleznie, ha az Apple vagy a Google visszatérítési szabályainak megfelelően élni kíván az elállási jogával. Minden visszatérítést az Apple, illetve a Google kezel, nem pedig az X, és az Apple, illetve a Google visszatérítési szabályzatának hatálya alá tartozik. A szerződés felmondására és a közvetlenül az Apple-től vagy a Google-től való visszatérítés kérésére vonatkozó utasításokat az X Premium súgóoldalán olvashatja. Ha az X Premium előfizetést az X fizetési szolgáltatója, a Stripe segítségével vásárolta meg, a szerződés felmondására és a visszatérítés igénylésére vonatkozó elállási jogát az X Premium súgóoldalán leírtak szerint gyakorolhatja.

5. Nincs elállási jog a Tajvanon élő felhasználók számára. Amikor Ön X Premium előfizetést vásárol, kifejezetten elfogadja, hogy az X Premium előfizetés a vásárlás időpontjában azonnal megkezdődik, és hogy az online szolgáltatások teljes mértékben aktívvá válnak, amint megkezdődnek. Ha Ön tajvani fogyasztó, elfogadja, hogy a fenti 3. szakasznak megfelelően lemondhatja az X Premium előfizetést, de egyébként nincs joga elállni X Premium előfizetésétől, és nem kap visszatérítést.

6. Fogyasztói panaszok az Indonéziában élő felhasználók esetén. A panaszokat az Indonéziában élő fogyasztók a Kereskedelmi Minisztériumhoz nyújthatják be a következő helyen: https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Fogyasztóvédelmi és Kereskedelmi Megfelelőségi Főigazgatóság (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Indonéz Köztársaság Kereskedelmi Minisztériuma (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Népszerű cikkek

a. Népszerű cikkek. Az X Premium tartalmazhat egy „Népszerű cikkek” funkciót, amely elérhetővé tesz egy listát és URL-címeket (a kapcsolódó posztokkal) az X-en követett személyek által a közelmúltban legtöbbször megosztott cikkekkel, vagy az Ön által követett személyek és az általuk követett személyek által a közelmúltban legtöbbször megosztott cikkekkel. A cikkek kiválasztása az Ön által követetett X-fiókok, illetve ezen fiókok által követett fiókok alapján történik. A Népszerű cikkek listája nem feltétlenül tartalmaz minden megjelenítőtől cikkeket. Ha bővebben olvasna erről a funkcióról, a fiókok és cikkek Népszerű cikkek listába történő kiválasztásáról, valamint a cikkek és a posztok sorrendjéről, kérjük, látogasson el a Népszerű cikkek Súgóközpontjába

b. KIZÁRÓ NYILATKOZAT. Ön tudomásul veszi, hogy az X nem képviseli és nem garantálja a Népszerű cikkek funkción keresztül közzétett tartalmak vagy közlések teljességét, igazságtartalmát, pontosságát vagy megbízhatóságát, illetve nem azonosulunk a bennük kifejtett véleményekkel. A cikkekben szereplő vagy azokon keresztül elérhető tartalmakért az X nem vállal felelősséget. Az ilyen tartalmakért kizárólag a tartalmat közzétevő személy felel. Nem tudjuk felügyelni vagy ellenőrizni a külső webhelyeken közzétett tartalmakat, és nem tudunk felelősséget vállalni az ilyen tartalmakért, amelyeket a Népszerű cikkek funkció segítségével megjelenítünk Önnek.

8. X Premium Labs. Az X Premium tartalmazhat egy „X Premium Labs” funkciót. Az X Premium Labs az X Premium-előfizetők számára korai hozzáférést biztosít olyan funkciókhoz („X Premium Labs-funkciók”), amelyeket az X jelenleg még fejleszt és tesztel abból a célból, hogy potenciálisan hozzáadja az X szolgáltatáshoz vagy valamelyik fizetős szolgáltatáshoz. Az X nem tesz kijelentéseket és nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy az X Premium Labs funkciói a tervezett vagy leírt módon fognak működni, és az X nem vállal felelősséget az X Premium Labs funkcióiból eredő vagy azzal összefüggésben keletkező sérelemért vagy károkért. Az X nem tesz kijelentéseket arra vonatkozóan, hogy az X Premium Labs-funkciók száma vagy típusa bármikor elérhető lesz az X Premium-előfizetők számára, és fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint és értesítés nélkül bármikor hozzáadjon vagy eltávolítson X Premium Labs-funkciókat. Az X fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavonja vagy más módon korlátozza az X Premium Labs funkcióhoz való hozzáférést (felelősség nélkül), ha az X saját belátása szerint úgy véli, hogy Ön visszaélt a funkcióval, vagy más módon elfogadhatatlan vagy nem szándékos módon használta azt. Az X Premium Labs programmal kapcsolatban Ön észrevételeket tehet az X-nek az X Premium Labs funkció értékelésére és használatára vonatkozóan („Visszajelzés”). Ön elfogadja, hogy az X és megbízottjai szabadon másolhatják, módosíthatják, származékos műveket hozhatnak létre, nyilvánosan megjeleníthetik, nyilvánosságra hozhatják, terjeszthetik, licencelhetik és allicencbe adhatják, beépíthetik és más módon felhasználhatják a Visszajelzéseket, beleértve a származékos műveket is, bármilyen kereskedelmi és nem kereskedelmi célra, anélkül, hogy Öntől bármilyen fizetést vagy tulajdonítást várnának el. 

9. Promóciók. Az X alkalmanként különleges promóciókat vagy ingyenes próbaidőszakokat („Promóció”) kínálhat az X Premium használatára. Hacsak külön nem jelezzük, a jelen Feltételek vonatkoznak az ilyen Promóciókra. A jelen Feltételek bármely további feltételét a regisztrációkor vagy a regisztrációt megelőzően az Ön rendelkezésére bocsátott egyéb kommunikációban ismertetjük. A Promóciók elérhetőségére korlátozások vonatkozhatnak. Előfordulhat, hogy a teljes X Premium előfizetés bizonyos funkciói és előnyei nem állnak rendelkezésre, vagy korlátozás alá eshetnek a Promóció ideje alatt. Kizárólag Ön felelős a Promóció használatára vonatkozó további feltételek áttekintéséért. A Promóció lejártakor az X Premium előfizetése automatikusan megújul, és az előfizetési díj (a regisztrációkor megadottak szerint) ismétlődő alapon felszámításra kerül. A PROMÓCIÓ LEJÁRATÁT KÖVETŐEN FELSZÁMÍTOTT DÍJAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A PROMÓCIÓS IDŐSZAK LEJÁRATA ELŐTT LE KELL MONDANIA A FENTI 3. BEKEZDÉSBEN LEÍRTAK SZERINT („ELŐFIZETÉS LEMONDÁSA”).

10. Operációs rendszer és földrajzi korlátozások. Az X Premium és a hozzá kapcsolódó funkciók és előnyök csak bizonyos operációs rendszereken és földrajzi helyeken támogatottak (ahogyan azt az X időről időre közzéteszi), ami azt jelenti, hogy ha Ön előfizet az X Premium szolgáltatásra, előfordulhat, hogy nem fér hozzá az X Premium funkcióihoz vagy előnyeihez, ha az X által jelenleg nem támogatott rendszeren keresztül fér hozzá X-fiókjához vagy olyan földrajzi helyen, ahol az X Premium nem elérhető. Emellett az X Premium funkciói és előnyei operációs rendszerenként és/vagy országonként eltérőek lehetnek. 

11. KIZÁRÓ NYILATKOZAT. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ X PREMIUM SZOLGÁLTATÁST „JELENLEGI ÁLLAPOTUKBAN” ÉS „ELÉRHETŐSÉGTŐL FÜGGŐEN” NYÚJTJUK ÖNNEK. PÉLDA: NEM GARANTÁLJUK, HOGY A „POSZT VISSZAVONÁSA” FUNKCIÓ A TERVEZETT MÓDON MŰKÖDIK, ÉS NEM SZABAD ERRE TÁMASZKODNI, AMIKOR MEG KÍVÁNJA AKADÁLYOZNI EGY POSZT ELKÜLDÉSÉT.

 

Alkotói előfizetések felhasználási feltételei

Ön elfogadja, hogy az Alkotói előfizetés megvásárlására a Feltételek vonatkoznak, beleértve az alábbi Alkotói előfizetések felhasználási feltételeit is:

1. Alkotói előfizetések leírása. Az Alkotói előfizetések egy havi előfizetés az X-től, amely hozzáférést biztosít Önnek az X-fiókján keresztül egy Alkotó („Alkotó”) által elérhetővé tett funkciókhoz és előnyökhöz (például tartalom, közösség, hozzáférés és elismerés), amint azt Az Alkotói előfizetések ismertetése oldalon részletesebben bemutatjuk. Az Alkotó előfizetések fiókjához való hozzáférést biztosító X-előfizetés minden hónapban automatikusan megújul, amíg a Feltételeknek, köztük a jelen Alkotói előfizetések felhasználási feltételeinek megfelelően le nem mondja. 

2. Regisztráció & Fiók kezelése, Fizetési folyamat & Árak, Automatikus megújítás

a. Regisztráció. Ahhoz, hogy előfizessen egy Alkotói előfizetések fiókra és fizetni tudjon, be kell jelentkeznie X-fiókjába. A rendelkezésre álló mértékben (mivel az X időről időre különböző vásárlási módokat tehet elérhetővé), egy Alkotói előfizetésre történő regisztráció során a következő módokon regisztrálhat és fizethet: Apple alkalmazáson belüli vásárlás (ha iOS rendszerű eszközzel regisztrál) vagy Google alkalmazáson belüli vásárlás (ha Android rendszerű eszközzel regisztrál), vagy a Stripe, az X külső fizetési partnere segítségével (ha a www.x.com oldalon regisztrál a weben).

b. A fiók kezelése. Az Alkotói előfizetés regisztrációjának és kifizetésének módja határozza meg, hogy hogyan kell kezelnie az Alkotói előfizetést. Ha az Apple alkalmazáson belüli vásárlások segítségével regisztrált és fizetett az Alkotói előfizetésért, akkor az Apple App Store-ban kezelheti az Előfizetést. Ha a Google alkalmazáson belüli vásárlások segítségével regisztrált és fizetett az Alkotói előfizetésért, akkor a Google Play Áruházban kezelheti az Előfizetést. Ha az Alkotói előfizetésre az X fizetési szolgáltatója, a Stripe segítségével regisztrált és fizetett, akkor a Stripe-on keresztül kezelheti az Előfizetést, amely az X weboldalon keresztül érhető el az Alkotói előfizetések beállításain belül, miután bejelentkezett a www.x.com oldalon. Az Alkotói előfizetés kezelésével kapcsolatos további információkért látogasson el az Alkotói előfizetések súgóoldalra vagy a Segítőközpontba a fizetős szolgáltatások támogatásával kapcsolatos részre.

c. Fizetési folyamat & Árképzés. Az Alkotói előfizetés árát az Alkotó határozza meg (az X által a funkcióba épített árképzési lehetőségek alapján, amelyek lehetővé teszik az Alkotó számára, hogy kiválassza azt az árat, amelyen az X az adott Alkotói előfizetések fiók havi Alkotói előfizetését értékesíti). A fentieknek nem ellentmondóan az X saját belátása szerint korlátozhatja, hogy ki vásárolhat Alkotói előfizetést (például az Alkotói előfizetés megvásárlásához szükséges minimális életkor), valamint korlátozhatja az egy adott Alkotói előfizetések fiókhoz megvásárolható Alkotói előfizetések számát. Ha Alkotói előfizetést vásárol, akkor ezt az Alkotói előfizetések díjának előre, havi alapon történő megfizetésével teszi. Ha előfizet egy Előfizetések fiókra, kifejezetten beleegyezik az ismétlődő fizetések engedélyezésébe, és hogy a kifizetések az Ön által választott fizetési móddal történjenek mindaddig, amíg Ön vagy az X le nem mondja az Alkotói előfizetést. Fizetési adatait automatikusan feldolgozzuk minden Alkotói előfizetések időszak kezdetén. A mobil megújítás feldolgozási dátuma akár 3 nappal is eltérhet. Ha a fizetési adatait elutasítják, új fizetési adatokat kell megadnia az Alkotói előfizetéséhez, különben az Alkotói előfizetés törlésre kerül. Ha új fizetési adatokat ad meg, és a fizetési számlájának megterhelése sikeresen megtörtént, az új Előfizetési időszak az eredeti megújítási dátum alapján kerül megállapításra, nem pedig a sikeres terhelés időpontja alapján. Részleges Alkotói előfizetések időszakokra nincs visszatérítés vagy jóváírás, beleértve azt a helyzetet is, amikor bizonyos funkciók, előnyök és/vagy szolgáltatások módosulnak vagy megszűnnek. AZ ALKOTÓI ELŐFIZETÉSEK CSOMAGOK ELŐRE FIZETETTEK, NEM VISSZATÉRÍTHETŐK (KIVÉVE, HA A TÖRVÉNY ELŐÍRJA), ÉS AUTOMATIKUSAN MEGÚJULNAK AZ EGYES ELŐFIZETÉSI IDŐSZAKOK VÉGÉN, KIVÉVE, HA AZ ELŐFIZETÉST AZ ALÁBBI LEMONDÁSI ELJÁRÁSOK SZERINT LEMONDJÁK.

3. Az Alkotói előfizetés lemondása. Alkotói előfizetését bármikor lemondhatja. Ha az Alkotói előfizetést az Apple alkalmazáson belüli vásárlási rendszerével vásárolta meg, akkor csak az Apple App Store-on keresztül mondhatja le az Alkotói előfizetést. Ha az Alkotói előfizetést a Google alkalmazáson belüli vásárlási rendszerével vásárolta meg, akkor csak a Google Play Áruházon keresztül mondhatja le az Alkotói előfizetést. Ha az Alkotói előfizetését a Stripe, az X fizetési szolgáltatója segítségével vásárolta meg, akkor csak a Stripe-on keresztül mondhatja le az Alkotói előfizetést, amelyhez az X weboldalon keresztül férhet hozzá az Alkotói előfizetés beállításain belül, miután bejelentkezett a www.x.com oldalon. Függetlenül attól, hogy az Előfizetést hogyan vásárolta meg, az Alkotói előfizetése automatikusan megújul, hacsak nem mondja le legalább 24 órával az Alkotói előfizetések időszak lejárta előtt. Ha lemondja az Alkotói előfizetését, az Alkotói előfizetése a lemondás időpontjától az aktuális Alkotói előfizetések időszak végéig marad aktív. Az aktuális Alkotói előfizetések időszakból hátralévő napokra nem kap visszatérítést vagy jóváírást, kivéve, ha azt törvény írja elő. Ezenkívül az alábbi 5. szakasz az EU-tagállamban vagy az Egyesült Királyságban élő felhasználókra vonatkozik. Az Alkotói előfizetés lemondásával kapcsolatos további információkért látogasson el az Alkotói előfizetések súgóoldalára vagy a Segítőközpontba a fizetős szolgáltatások támogatásával kapcsolatos részre.

4. Alkotói előfizetések vásárlására és használatára vonatkozó korlátozások.

a. Az Alkotó saját belátása szerint bármilyen okból dönthet úgy, hogy letiltja az Alkotói előfizetéseket megvásárolt személyek hozzáférését az Alkotó előfizetések fiókjához. Ha Önt letiltják, nem férhet hozzá az Alkotó Előfizetések-fiókjának funkcióihoz és előnyeihez. Ebben az esetben az Alkotói előfizetést a jelen Feltételeknek megfelelően le kell mondania, különben az Alkotói előfizetés a lemondásig minden hónapban automatikusan megújul, még akkor is, ha Ön nem férhet hozzá az adott Alkotó előfizetések fiókjának funkcióihoz és előnyeihez.

b. Az Alkotó dönthet úgy, hogy ösztönzőket kínál az embereknek, hogy feliratkozzanak az Alkotó Előfizetések-fiókjához való hozzáférésre és/vagy jutalmakat kínál az Alkotó Előfizetések-fiókjára előfizetők számára. Az ilyen ösztönzőket vagy jutalmakat kizárólag az Alkotó ajánlja fel, nem az X. Az X nem ellenőrzi, hogy az Alkotó valóban eljuttatja-e az ösztönzőt vagy jutalmat az Ön számára, és az X nem vállal felelősséget az Alkotó által felajánlott ösztönzőkért vagy jutalmakért.

5. Elállási jog és visszatérítés az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban élő felhasználók számára. Amikor Ön Alkotói előfizetést vásárol, kifejezetten elfogadja, hogy az Alkotói előfizetés a vásárlás időpontjában azonnal elkezdődik. Ha Ön az EU valamely tagállamában vagy az Egyesült Királyságban élő fogyasztó, elfogadja, hogy a vásárlást követően tizennégy (14) nap áll rendelkezésére, hogy bármilyen okból elálljon a vásárlási szerződéstől. Ha az Előfizetést az Apple vagy a Google alkalmazáson belüli vásárlási rendszerével vásárolta, akkor közvetlenül az Apple-nek vagy a Google-nak kell jeleznie, ha az Apple vagy a Google visszatérítési szabályainak megfelelően élni kíván az elállási jogával. Minden visszatérítést az Apple, illetve a Google kezel, nem pedig az X, és az Apple, illetve a Google visszatérítési szabályzatának hatálya alá tartozik. A szerződés felmondására és a közvetlenül az Apple-től vagy a Google-től való visszatérítés kérésére vonatkozó utasításokat az Alkotói előfizetések súgóoldalán olvashatja. Ha az Alkotói előfizetést az X fizetési szolgáltatója, a Stripe segítségével vásárolta meg, a szerződés felmondására és a visszatérítés igénylésére vonatkozó elállási jogát az Alkotói előfizetések súgóoldalán leírtak szerint gyakorolhatja. Amennyiben Ön digitális tartalmat vásárol, beleegyezik abba, hogy a tartalom azonnal az Ön rendelkezésére áll, és tudomásul veszi, hogy ennek eredményeként lemond az automatikus, törvény által biztosított elállási jogáról.

6. Nincs elállási jog a Tajvanon élő felhasználók számára. Amikor Ön Alkotói előfizetést vásárol, kifejezetten elfogadja, hogy az Alkotói előfizetés a vásárlás időpontjában azonnal megkezdődik, és hogy az online szolgáltatások teljes mértékben aktívvá válnak, amint megkezdődnek. Ha Ön tajvani felhasználó, Ön elfogadja, hogy a fenti 3. szakasznak megfelelően lemondhatja az Alkotói előfizetést, de egyébként nincs joga elállni az Előfizetésétől, és nem kap visszatérítést.

7. Fogyasztói panaszok az Indonéziában élő felhasználók esetén. A panaszokat az Indonéziában élő fogyasztók a Kereskedelmi Minisztériumhoz nyújthatják be a következő helyen: .

Fogyasztóvédelmi és Kereskedelmi Megfelelőségi Főigazgatóság (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Indonéz Köztársaság Kereskedelmi Minisztériuma (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Operációs rendszer és földrajzi korlátozások. Az Előfizetési fiókok és a hozzájuk kapcsolódó funkciók és előnyök csak bizonyos operációs rendszereken és földrajzi helyeken támogatottak (ahogyan azt az X időről időre közzéteszi), ami azt jelenti, hogy ha Ön előfizet egy Előfizetések fiókra, előfordulhat, hogy nem fér hozzá az Alkotói előfizetések fiók funkcióihoz vagy előnyeihez, ha az X által jelenleg nem támogatott rendszeren keresztül fér hozzá X-fiókjához, vagy olyan földrajzi helyen, ahol az Alkotói előfizetések szolgáltatás nem elérhető. Emellett az Alkotói előfizetések fiókok funkciói és előnyei operációs rendszerenként és/vagy országonként eltérőek lehetnek. 

9. Felelőség kizárása a Tartalmakra vonatkozóan

a. Ön elfogadja, hogy az egyes Alkotók kizárólagosan felelnek az X szolgáltatásokon keresztül, köztük az Alkotói előfizetések fiókokon keresztül megosztott Tartalmakért. A Tartalom előállításáért és biztosításáért nem az X, hanem kizárólag az Alkotó felel. Továbbá, a tartalom gyakoriságáért és/vagy mennyiségéért nem az X, hanem kizárólag az Alkotó felel.

b. A vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben Ön önként vállalja az Előfizetés megvásárlásával járó összes kockázatot. Amint azt az X Felhasználási feltételeinek A Szolgáltatások tartalma című szakasza kimondja, az X nem képviseli, nem támogatja és nem garantálja az X szolgáltatásokon keresztül közzétett Tartalmak vagy közlések teljességét, igazságtartalmát, pontosságát vagy megbízhatóságát, beleértve az Alkotói előfizetések fiók tartalmát, funkcióit és előnyeit, illetve nem azonosulunk a bennük kifejtett véleményekkel.

 

Ellenőrzött szervezetek Szerződési feltételei

Az Ellenőrzött szervezetek szolgáltatásban való részvétellel Ön elfogadja, hogy részvételére a Feltételek vonatkoznak, beleértve az alábbi Ellenőrzött szervezetek Szerződési Feltételeit is, amelyeket időről időre felülvizsgálhatunk.:

1. Ellenőrzött szervezetek leírása. Az Ellenőrzött szervezetek az X ismétlődő előfizetési szolgáltatása, amely hozzáférést biztosít bizonyos funkciókhoz, előnyökhöz és/vagy szolgáltatásokhoz, amint annak leírásában itt látható. Az Ellenőrzött szervezetek két csomagot kínál: Teljes hozzáférés és Alap. Az Ön Ellenőrzött szervezetek előfizetése automatikusan megújul, amíg a Feltételeknek, köztük a jelen Ellenőrzött szervezetek Szerződési feltételeinek megfelelően le nem mondja. A funkciókat, előnyöket és/vagy szolgáltatásokat az X saját belátása szerint határozza meg, és az X bármikor módosíthatja, szüneteltetheti vagy megszüntetheti azokat.

2. Regisztráció & Fiók kezelése, Fizetési folyamat & Árak, Automatikus megújítás, Partnerfiókok.

a. Az Ellenőrzött szervezetek használatára vonatkozó korlátozások. Az Ellenőrzött szervezetek fő szervezeti fiókja kizárólag szervezetek számára készült, és nem magánszemélyek számára. Az X fenntartja magának a jogot, hogy azonnal törölje az Ellenőrzött szervezetek előfizetést, ha egy magánszemély fiókja a fő fiók. Az aktuális előfizetési időszakból hátralévő napokra nem kap visszatérítést vagy jóváírást, kivéve, ha azt törvény írja elő. Ezenkívül az alábbi 4. szakasz az EU-tagállamban vagy az Egyesült Királyságban élő felhasználókra vonatkozik.

b. Regisztráció. Ön kapni fog egy linket, amely hozzáférést biztosít az Ellenőrzött szervezetek webes alkalmazáshoz egy webböngésző használatával a www.x.com oldalon. Az Ellenőrzött szervezetekbe való regisztárcióhoz be kell jelentkeznie az X-fiókjába. Amikor regisztrál az Ellenőrzött szervezetek szolgáltatásra, az X külső fizetési partnere, a Stripe a segítségével regisztrálhat és fizethet. Kérjük, olvassa el a teljes vásárlói feltételeket, amely ismerteti az Ön által megadott adatok felhasználásának módját.

c. Partnerfiókok. Ha az Ellenőrzött szervezetek Teljes hozzáférést biztosító csomagjára fizet elő, akkor a szervezetén belüli fiókokat a szervezeti fiókjának partnerfiókjaiként jelölheti meg. Tájékoztatjuk, hogy a Partnerfiókok funkció nem része az Alap csomagnak. A kapcsolt fiók egy jelölőnégyzetet és egy kapcsolt jelvényt kap, amely az Ön szervezeti fiókjának profilképéből származik. Ön elfogadja, hogy a kapcsolt fiók az Ön szervezetéhez kapcsolódik, és kizárólag Ön felelős a fiókok bármelyikéhez való tartozásért és társulásért, és az X nem vállal felelősséget, beleértve például a helytelen vagy téves tartozásokkal kapcsolatosakat, vagy a kapcsolt fiókok bármely tevékenységéért vagy viselkedéséért. A kétségek elkerülése végett, Ön megérti és elfogadja, hogy nem adhat el, nem cserélhet, nem oszthat meg és nem ruházhat át más módon partnerfiókot. Pontosan meg kell jelölnie egy kapcsolódó szervezetet vagy magánszemélyt. Ha egy összekapcsolás tévesen van megjelölve szervezetként vagy magánszemélyként, az X azonnal eltávolíthatja az összekapcsolást, bár a számlázási időszak végéig továbbra is megterhelhetjük az összeget. További információkért tekintse meg a Súgóoldalakat.

d. Összekapcsolt fiókok. Összekapcsolt fiókként Ön beleegyezik abba, hogy az Önt meghívó szervezethez kapcsolódik. Önnek lehetősége van arra, hogy elutasítsa egy szervezet csatlakozási meghívását. A csatlakozási meghívás elfogadásával Ön beleegyezik, hogy a szervezet minden kötelezettségét vállalja, beleértve például a nevét és a fiókjait összekötő marketinganyagokat. Ha saját maga szeretne eltávolítani egy tagságot, akkor kapcsolatba kell lépnie a szervezeti fiókjával. Szervezeti fiókja bármikor törölheti az összekapcsolást. Az X nem vállal felelősséget, például a helytelen vagy téves csatlakozásokkal kapcsolatban, illetve a csatlakozott fiókok bármely cselekedetéért vagy viselkedéséért. További információkért tekintse meg a Súgóoldalakat.

Ha egy fiókhoz való tartozást eltávolítunk, azonnal eltávolítjuk a jelölést és a partnerjelvényt az adott fiókról, bár a számlázási időszak végéig továbbra is számlázni fogunk Önnek. További információkért tekintse meg a Súgóoldalakat.

Tájékoztatjuk, hogy a Partnerfiókok funkció nem része az Alap csomagnak.

e. Fiókjának kezelése. Az Ellenőrzött szervezetek Teljes hozzáférést biztosító vagy Alap csomagjának regisztrációjával és fizetésével az X fizetési szolgáltatójának, a Stripe-nak a segítségével kezelheti Ellenőrzött szervezetek előfizetését a Stripe-on, amely az Ellenőrzött szervezetek weboldalon keresztül érhető el egy webböngésző segítségével, miután bejelentkezett a www.x.com oldalon. Az Ellenőrzött szervezetek fiókjának és előfizetésének kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a teljes Vásárlói feltételeket, az Ellenőrzött szervezetekről szóló részt és az Ellenőrzött szervezetek súgóoldalakat, valamint a fizetős szolgáltatások támogatásával kapcsolatos Súgóközpontunkat.

f. Fizetési folyamat és árképzés. Az Ellenőrzött szervezetek előfizetés árát, legyen szó Teljes hozzáférést biztosító vagy Alap csomagról, az X határozza meg. Ha Ellenőrzött szervezetek előfizetést vásárol, akkor ezt egy előfizetési díj előre, ismétlődő alapon történő megfizetésével teszi. Ha előfizet az Ellenőrzött szervezetek szolgáltatásra, kifejezetten beleegyezik az ismétlődő fizetések engedélyezésébe, és hogy a kifizetések az Ön által választott fizetési móddal történjenek mindaddig, amíg Ön vagy az X le nem mondja az Ellenőrzött szervezetek előfizetést. Fizetési adatait automatikusan feldolgozzuk minden előfizetési időszak kezdetén. Az árak időről időre változhatnak. Részleges előfizetési időszakok esetén nincs visszatérítés vagy jóváírás, beleértve azt a helyzetet is, amikor bizonyos funkciók, előnyök és/vagy szolgáltatások módosulnak vagy megszűnnek. AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZETEK ELŐFIZETÉSI CSOMAGJAI ELŐRE FIZETETTEK, NEM VISSZATÉRÍTHETŐK (KIVÉVE, HA A TÖRVÉNY ELŐÍRJA), ÉS AUTOMATIKUSAN MEGÚJULNAK MINDEN ELŐFIZETÉSI IDŐSZAK VÉGÉN, KIVÉVE, HA AZ ELŐFIZETÉST AZ ALÁBBI LEMONDÁSI ELJÁRÁS SZERINT MONDJÁK FEL. AZ X AZONNAL TÖRÖLHET MINDEN OLYAN FIÓKOT VAGY TÁRSVÁLLALATOT, AMELYRŐL ÚGY ÍTÉLI MEG, HOGY MEGSÉRTI AZ X FELTÉTELEIT ÉS IRÁNYELVEIT, VISSZATÉRÍTÉS NÉLKÜL, A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN.

3. Az előfizetés lemondása. Bármikor lemondhatja Ellenőrzött szervezetek előfizetését, legyen szó Teljes hozzáférést biztosító vagy Alap csomagról. Az Ellenőrzött szervezetek előfizetését csak a Stripe-on keresztül mondhatja le, amely az Ellenőrzött szervezetek weboldalán webböngésző használatával érhető el a www.x.com címen. Előfizetése automatikusan megújul, hacsak nem mondja le legalább 24 órával az előfizetési időszak lejárta előtt. Ha lemondja az előfizetését, az előfizetése a lemondás időpontjától az aktuális előfizetési időszak végéig marad aktív. Az aktuális előfizetési időszakból hátralévő napokra nem kap visszatérítést vagy jóváírást, kivéve, ha azt törvény írja elő. Ezenkívül az alábbi 4. szakasz az EU-tagállamban vagy az Egyesült Királyságban élő felhasználókra vonatkozik. Az Ellenőrzött szervezetek fiókjának és előfizetésének törlésével kapcsolatos további információkért tekintse meg az Ellenőrzött szervezetekről szóló részt és az Ellenőrzött szervezetek súgóoldalakat, valamint a fizetős szolgáltatások támogatásával kapcsolatos Súgóközpontunkat.

3.a Csomagváltás. A Teljes hozzáférést biztosító és az Alap csomag közötti váltás nem támogatott. Ha az egyik csomagról a másikra szeretne váltani, le kell mondania a jelenlegi csomagra vonatkozó előfizetését, és újra elő kell fizetnie a kívánt csomagra. 

4. Elállási jog & Visszatérítés az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban élő felhasználók számára. Amikor Ön Ellenőrzött szervezetek előfizetést vásárol, legyen szó Teljes hozzáférést biztosító vagy Alap csomagról, kifejezetten elfogadja, hogy az előfizetés a vásárlás időpontjában azonnal megkezdődik. Ha Ön az EU valamely tagállamában vagy az Egyesült Királyságban élő fogyasztó, elfogadja, hogy a vásárlást követően tizennégy (14) nap áll rendelkezésére, hogy bármilyen okból elálljon a vásárlási szerződéstől. Ha Ellenőrzött szervezetek előfizetését az X fizetési szolgáltatója, a Stripe segítségével vásárolta meg, elállási jogát a szerződés felmondására és a visszatérítés igénylésére vonatkozó, az Ellenőrzött szervezetek súgóoldalon () leírtak szerint gyakorolhatja.

5. Nincs elállási jog a Tajvanon élő felhasználók számára. Amikor Ön Ellenőrzött szervezetek előfizetést vásárol, legyen szó Teljes hozzáférést biztosító vagy Alap csomagról, kifejezetten elfogadja, hogy az ellenőrzött szervezetek előfizetés a vásárlás időpontjában azonnal megkezdődik, és hogy az online szolgáltatások teljes mértékben teljesülnek, amint megkezdődnek. Ha Ön tajvani fogyasztó, elfogadja, hogy a fenti 3. szakasznak megfelelően lemondhatja az Ellenőrzött szervezetek előfizetését, de egyébként nincs joga lemondani az Ellenőrzött szervezetek előfizetését, és nem kap visszatérítést.

6. Fogyasztói panaszok az Indonéziában élő felhasználók esetén. A panaszokat az Indonéziában élő fogyasztók a Kereskedelmi Minisztériumhoz nyújthatják be a következő helyen: https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Fogyasztóvédelmi és Kereskedelmi Megfelelőségi Főigazgatóság (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Indonéz Köztársaság Kereskedelmi Minisztériuma (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Operációs rendszer és földrajzi korlátozások. Az Ellenőrzött szervezetek és a hozzá kapcsolódó funkciók és előnyök csak bizonyos operációs rendszereken és földrajzi helyeken támogatottak (ahogyan azt az X időről időre közzéteszi), ami azt jelenti, hogy ha Ön előfizet az Ellenőrzött szervezetek szolgáltatásra, előfordulhat, hogy nem fér hozzá az Ellenőrzött szervezetek funkcióihoz vagy előnyeihez, ha az X által jelenleg nem támogatott rendszeren keresztül fér hozzá X-fiókjához vagy olyan földrajzi helyen, ahol az Ellenőrzött szervezetek nem elérhető. Emellett az Ellenőrzött szervezetek funkciói és előnyei operációs rendszerenként és/vagy országonként eltérőek lehetnek.

8. KIZÁRÓ NYILATKOZAT. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZETEK SZOLGÁLTATÁST „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „ELÉRHETŐSÉGTŐL FÜGGŐEN” NYÚJTJUK ÖNNEK. PÉLDA: NEM GARANTÁLJUK, HOGY A „POSZT VISSZAVONÁSA” FUNKCIÓ A TERVEZETT MÓDON MŰKÖDIK, ÉS NEM SZABAD ERRE TÁMASZKODNI, AMIKOR MEG KÍVÁNJA AKADÁLYOZNI EGY POSZT ELKÜLDÉSÉT.