Condiții de utilizare X pentru cumpărători

goglobalwithtwitterbanner

 

Condiții de utilizare X pentru cumpărători

În vigoare de la: 13 mai 2024

X vă permite să accesați anumite funcții în schimbul plății unei taxe unice sau recurente, după cum se aplică caracteristicilor relevante (fiecare reprezentând un „Serviciu plătit” și, în mod colectiv, "Servicii plătite"). De exemplu, X Premium (așa cum este definit mai jos) și Abonamente sunt considerate individual „Serviciu plătit”. 

În măsura în care vă înscrieți la și/sau utilizați un Serviciu plătit, utilizarea de către dvs. a Serviciilor plătite și orice tranzacții corespunzătoare sunt supuse: (i) condițiilor de utilizare stabilite aici, inclusiv condițiilor de utilizare aplicabile pentru fiecare Serviciu plătit pe care îl achiziționați, conform listei de mai jos (colectiv, „Condițiile de utilizare X pentru cumpărători”) și (ii) Condițiile de utilizare X, Politica de confidențialitate X, Regulile și politicile X și toate politicile încorporate în acestea (colectiv, „Acordul cu utilizatorul X”). Prezentele Condiții de utilizare pentru cumpărători X și Acordul cu utilizatorul X menționat mai sus vor fi denumite în mod colectiv în acest document „Condițiile”. „X” se referă la persoana juridică X care vă oferă Serviciile plătite.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste Condiții de utilizare pentru cumpărători X pentru a vă asigura că înțelegeți termenii, condițiile și excepțiile aplicabile. DACĂ LOCUIȚI ÎN STATELE UNITE, ACESTE CONDIȚII CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CARE VI SE APLICĂ CU PRIVIRE LA REZOLVAREA LITIGIILOR PRIN ARBITRAJ OBLIGATORIU ÎN LOCUL INSTANȚELOR DE JUDECATĂ, INCLUSIV RENUNȚAREA LA DREPTUL DVS. DE A PARTICIPA LA ACȚIUNI COLECTIVE ÎN INSTANȚĂ ȘI DREPTUL DE A REFUZA, PRECUM ȘI O LIMITARE A DREPTULUI DVS. DE A INIȚIA ACȚIUNI ÎMPOTRIVA X LA MAI MULT DE 1 AN DUPĂ APARIȚIA EVENIMENTELOR RESPECTIVE, CEEA CE VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ÎN CAZUL ORICĂRUI LITIGIU CU X. CONSULTAȚI SECȚIUNEA 6 ÎN CADRUL CONDIȚIILOR GENERALE PENTRU DETALII PRIVIND ACESTE PREVEDERI.

Acceptarea. Folosind sau accesând un Servicii plătit de la X, trimițând o plată pentru acesta și/sau făcând clic pe un buton pentru a efectua o achiziție unică sau o plată recurentă de abonament pentru un Serviciu cu plată furnizat de X, sunteți de acord să respectați Condițiile. Dacă nu înțelegeți Condițiile sau nu acceptați orice parte a acestora, atunci nu puteți utiliza sau accesa niciun Serviciu plătit. Pentru a achiziționa și utiliza un Serviciu plătit, este necesar: (i) să aveți cel puțin 18 ani sau vârsta majoratului, așa cum este determinată de legile jurisdicției în care locuiți sau (ii) să aveți consimțământul explicit al părintelui sau tutorelui dvs. legal pentru a cumpăra și utiliza acel Serviciu plătit. Dacă sunteți părinte sau tutore legal și îi permiteți copilului dvs. (sau copilului al cărui tutore sunteți) să achiziționeze sau să utilizeze un Serviciu plătit, acceptați faptul că vi se aplică Condițiile, vă obligați să respectați Condițiile și vă asumați responsabilitatea pentru activitatea copilului în cadrul Serviciilor plătite și pentru respectarea Condițiilor de către copil. În orice caz, așa cum se menționează în secțiunea Cine poate folosi Serviciile din Condițiile de utilizare X, trebuie să aveți cel puțin 13 ani pentru a utiliza Serviciul X. Dacă acceptați aceste Condiții de utilizare pentru cumpărători X și utilizați Serviciile plătite în numele unei companii, organizații, autorități guvernamentale sau al altei persoane juridice, declarați și garantați că sunteți autorizat(ă) să faceți acest lucru și aveți autoritatea de a obliga o astfel de persoană juridică la prezentele Condiții de utilizare pentru cumpărători X, caz în care termenul „dvs.”, așa cum este utilizat în aceste Condiții de utilizare pentru cumpărători X, se vor referi la persoana juridică respectivă.

Persoana juridică contractantă X. Acceptați aceste Condiții de utilizare pentru cumpărători X cu persoana juridică care corespunde regiunii în care locuiți, după cum este indicat mai jos. Această persoană juridică vă va furniza Serviciile plătite.

Regiunea dvs.

Continentele America de Nord (inclusiv Hawaii) și America de Sud

Persoana juridică contractantă

X Corp., cu sediul la 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, SUA

Regiunea dvs.

Uniunea Europeană, statele AELS sau Regatul Unit

Persoana juridică contractantă

Twitter International Unlimited Company, cu sediul social la One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlanda

Regiunea dvs.

Orice țară care nu este acoperită de cele două regiuni de mai sus, inclusiv regiunea Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa sau Europa (excluzând țările UE, statele AELS și Regatul Unit)

Persoana juridică contractantă

Twitter Global LLC, cu sediul social la 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, SUA

 

Modificări aduse Condițiilor, Serviciilor cu plată și Tarifării

1. Modificările aduse Condițiilor. X poate revizui din când în când prezentele Condiții de utilizare X pentru cumpărători. Modificările nu vor fi retroactive, iar utilizarea de către dvs. a Serviciilor cu plată și a oricăror tranzacții aferente va fi guvernată de cea mai recentă versiune a Condițiilor de utilizare X pentru cumpărători, disponibilă la legal.x.com/purchaser-terms. În cazul în care modificăm sau revizuim prezentele Condiții după ce v-ați exprimat acordul cu ele (de exemplu, dacă aceste condiții sunt modificate după ce ați achiziționat un abonament), vă vom notifica în avans cu privire la revizuirile esențiale ale acestor condiții. Aceste notificări se pot transmite electronic, inclusiv (și fără limitare la) prin intermediul unei notificări de servicii sau printr-un e-mail la adresa de e-mail asociată cu contul dvs. Prin continuarea accesării și utilizării Serviciilor cu plată după intrarea în vigoare a respectivelor revizuiri, sunteți de acord să acceptați Condițiile revizuite de utilizare X pentru cumpărători. Dacă nu sunteți de acord să respectați aceste Condiții de utilizare X pentru cumpărători sau orice versiune viitoare a acestora, nu utilizați sau accesați (sau nu continuați să utilizați sau accesați) Serviciile cu plată.

Condițiile de utilizare pentru cumpărători X sunt redactate în limba engleză, dar sunt disponibile în mai multe limbi, în urma traducerii. X depune eforturi pentru ca traducerile să reflecte cât mai precis versiunea originală în limba engleză. Cu toate acestea, în cazul oricăror discrepanțe sau neconcordanțe, versiunea în limba engleză a Condițiilor de utilizare pentru cumpărători X va avea prioritate. Acceptați faptul că limba engleză va fi limba de referință pentru interpretarea și înțelegerea termenilor Condițiilor de utilizare pentru cumpărători X.

2. Modificările aduse Serviciilor plătite. Serviciile noastre plătite evoluează constant. Prin urmare, Serviciile cu plată se pot modifica din când în când, la propria noastră discreție. Putem opri (permanent sau temporar) furnizarea Serviciilor cu plată sau a oricăror funcții din cadrul Serviciilor cu plată către dvs. sau către utilizatori în general, cu sau fără notificare prealabilă. X nu este responsabilă față de dvs. sau de oricare terț pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciilor cu plată. Termenii și condițiile specifice (incluse mai jos) pentru Serviciul cu plată specific indică modul în care puteți anula un abonament sau, dacă este cazul, modul în care puteți solicita o rambursare. 

3. Modificările aduse prețurilor. Prețurile pentru Serviciile cu plată, inclusiv taxele recurente de abonament, sunt supuse modificărilor periodice. X va oferi notificări prealabile rezonabile cu privire la orice modificare importantă adusă prețului pentru Serviciile cu plată. În cazul serviciilor pe bază de abonament, modificările de preț vor intra în vigoare la începutul următoarei perioade de abonament de după data modificării de preț. Dacă nu sunteți de acord cu o modificare de preț, aveți dreptul să respingeți modificarea prin anularea abonamentului la Serviciul cu plată aplicabil, înainte de intrarea în vigoare a modificării de preț.

Condiții de plată. X oferă diverse opțiuni de plată, care pot varia în funcție de Serviciul cu plată, dispozitivul și/sau sistemul dvs. de operare, regiunea geografică sau alți factori. În măsura posibilităților (pe măsură ce X poate pune la dispoziție din când în când diverse metode de achiziție), aceste opțiuni de plată pot include posibilitatea de a utiliza funcționalitatea „Plată în aplicație”, pusă la dispoziție de Google sau Apple, sau de a efectua o plată web prin intermediul procesorului terț de plăți al X, Stripe (www.stripe.com - denumit în continuare „Stripe”). Atunci când faceți o plată, sunteți de acord în mod explicit: (i) să plătiți prețul listat pentru Serviciul cu plată, împreună cu orice sume suplimentare aferente taxelor aplicabile, comisioanelor pentru cardul de credit, comisioane bancare, comisioane pentru tranzacții în străinătate, comisioane de schimb valutar și fluctuații monetare; și (ii) să respectați orice condiții de utilizare, politici de confidențialitate sau alte acorduri sau restricții legale (inclusiv restricții suplimentare privind vârsta) impuse de Google, Apple sau Stripe (în calitate de procesor terț de plăți al X) în legătură cu utilizarea de către dvs. a unei anumite metode de plată (doar cu titlu de exemplu, dacă alegeți să faceți plata prin funcționalitatea de achiziție în aplicație oferită de Apple, sunteți de acord să respectați orice termeni, cerințe și/sau restricții relevante impuse de către Apple). Orice date personale private pe care le oferiți în legătură cu utilizarea Serviciilor cu plată inclusiv, fără limitare, orice date furnizate în legătură cu plata, vor fi prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate X. X poate partaja informațiile dvs. de plată cu furnizorii de servicii de plăți pentru procesarea plăților; pentru prevenirea, detectarea și investigarea fraudelor sau a altor activități interzise; pentru facilitarea soluționării disputelor, precum refuzuri la plată sau rambursări; și pentru alte scopuri asociate cu acceptarea cardurilor de credit și de debit sau transferurile ACH. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că informațiile dvs. bancare, aferente cardului de credit, cardului de debit și/sau orice alte informații de plată sunt în permanență actualizate, complete și corecte. Dacă efectuați o plată pentru un Serviciu cu plată, s-ar putea să primim informații despre tranzacția dvs., de exemplu, când a fost făcută, când urmează să expire sau să se reînnoiască automat un abonament, pe ce platformă ați făcut achiziția, precum și alte informații. X nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru nicio eroare sau întârziere efectuată de către procesatorul de plăți, App Store de la Apple sau Google Play Store, banca dvs., compania emitentă a cardului dvs. de credit și/sau orice rețea de plăți. Vă rugăm să consultați fiecare set de Termeni și condiții pentru Serviciile cu plată de mai jos pentru termenii aplicabili respectivului Serviciu cu plată, inclusiv modalitatea de gestionare a reînnoirilor de abonamente și alte condiții importante.

Aplicarea Acordului cu utilizatorul X, Rezilierea, Imposibilitatea rambursărilor, Conturile X multiple și Restricțiile

1. Acordul cu utilizatorul X vi se aplică. TREBUIE ÎNTOTDEAUNA SĂ URMAȚI ȘI SĂ RESPECTAȚI ACORDUL CU UTILIZATORUL X. Acordul cu utilizatorul X se aplică întotdeauna utilizării de către dvs. a Serviciului X, inclusiv a Serviciilor și caracteristicilor plătite. Nerespectarea de către dvs. a Acordului cu utilizatorul X sau convingerea lui X că nu ați respectat Acordul cu utilizatorul X poate duce la anularea Serviciilor dvs. plătite. Orice astfel de anulare va fi suplimentară, fără limitare, față de orice acțiune reparatorie pe care X o poate lua împotriva dvs. în conformitate cu Acordul cu utilizatorul X. În astfel de cazuri, este posibil să pierdeți beneficiile Serviciilor dvs. plătite și nu veți fi eligibil(ă) pentru rambursarea niciunei sume plătite (sau pre-plătite) pentru Serviciile plătite.

2. De ce X v-ar putea întrerupe accesul la Serviciile plătite. X poate suspenda sau rezilia accesul dvs. la Serviciile plătite sau poate înceta să vă furnizeze integral sau parțial Serviciile plătite (fără nicio răspundere) în orice moment, din orice motiv, inclusiv, fără limitare, oricare dintre următoarele motive:

a. X consideră, la discreția sa, că ați încălcat Condițiile de utilizare sau că utilizarea Serviciilor plătite ar încălca orice lege aplicabilă;

b. Orice instanță competentă, autoritate de reglementare sau agenție de aplicare a legii solicită sau cere companiei X să facă acest lucru;

c. X are probleme tehnice sau de securitate neașteptate;

d. X consideră că ați încălcat Acordul cu utilizatorul X;

e. Creați riscuri sau o posibilă expunere legală pentru X;

f. Contul dvs. trebuie eliminat din cauza unui comportament ilegal;

g. Contul dvs. trebuie eliminat din cauza inactivității prelungite; sau

h. Furnizarea de către noi a Serviciilor plătite (integral sau parțial) către dvs. nu mai este viabilă din punct de vedere comercial (la discreția exclusivă a X).

3. Toate tranzacțiile sunt finale. Toate plățile pentru Serviciile plătite sunt finale și nu sunt rambursabile sau transferabile, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut de legea aplicabilă. Nu oferim nicio garanție cu privire la natura, calitatea sau valoarea unui Serviciu plătit sau disponibilitatea ori furnizarea acestuia. Nu sunt oferite rambursări sau credite pentru niciun Serviciu plătit neutilizat sau utilizat parțial (de exemplu, o perioadă de abonament utilizată parțial). 

4. Serviciile plătite nu sunt transferabile între conturile X. Fiecare achiziție a unui Serviciu plătit se aplică unui singur cont X, ceea ce înseamnă că achiziția dvs. se va aplica exclusiv contului pe care îl utilizați atunci când ați achiziționat Serviciul plătit și nu se va aplica altor conturi la care ați putea avea acces sau pe care le-ați putea controla. Dacă aveți sau controlați mai multe conturi și doriți acces la Servicii plătite pentru fiecare cont, trebuie să achiziționați Serviciul plătit separat pentru fiecare cont.

5. Restricții și obligații

a. Puteți achiziționa și utiliza un Serviciu plătit numai dacă aveți permisiunea legală de a utiliza Serviciul plătit în țara dvs. și locuiți într-o țară în care X furnizează Serviciul plătit aplicabil. X poate, la propria sa discreție, să restricționeze capacitatea de a accesa sau de a cumpăra un Serviciu plătit în anumite țări. X își rezervă dreptul de a modifica ocazional când lista țărilor acceptate.

b. Ne rezervăm dreptul de a refuza tranzacțiile asociate cu Serviciile plătite sau de a anula sau întrerupe vânzarea sau utilizarea unui Serviciu cu utilizatorul la propria noastră discreție. 

c. Nu puteți permite altor persoane să vă folosească contul X pentru a accesa orice Serviciu plătit pe care persoanele respective nu l-au comandat.

d. Nu puteți cumpăra sau utiliza un Serviciu plătit dacă sunteți o persoană cu care persoanelor din SUA nu li se permite să întrețină relații în temeiul unor sancțiuni economice, inclusiv, fără limitare, al sancțiunilor administrate de Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite sau orice altă autoritate cu competențe în materie de sancțiuni ("Persoană interzisă"). Acestea includ, fără limitare, persoanele situate în, sau un cetățean sau rezident din următoarele țări și regiuni: Cuba, Iran, regiunile Crimeei din Ucraina, Coreea de Nord și Siria. Declarați și garantați că nu sunteți o Persoană interzisă.

e. DECLARAȚI CĂ VEȚI UTILIZA SERVICIILE PLĂTITE NUMAI ÎN SCOPURI LICITE ȘI NUMAI ÎN CONFORMITATE CU CONDIȚIILE DE UTILIZARE.

Taxele si impozitele. Sunteți responsabil(ă) și vă obligați să plătiți orice taxe, impozite, tarife și comisioane aplicabile legate de achiziționarea de Servicii plătite, inclusiv cele care trebuie plătite fie către X, fie către un procesator de plăți terț. Aceste taxe pot include, fără limitare, TVA, GST, impozitele pe vânzări, impozitele reținute la sursă și orice alte taxe aplicabile. În funcție de locația dvs., X poate fi responsabil pentru colectarea și raportarea informațiilor legate de taxele pe tranzacții asociate cu achiziționarea de Servicii plătite. Acordați X permisiunea de a furniza contul și informațiile dvs. personale autorităților fiscale relevante pentru a ne îndeplini obligațiile de colectare și raportare a impozitelor.

 

Condiții generale

1. Informații de contact. Dacă aveți întrebări despre Serviciile plătite sau despre aceste Condiții, puteți consulta Centrul de ajutor X pentru Servicii plătite pentru mai multe detalii. Dacă ați achiziționat deja un Serviciu plătit, ne puteți contacta și prin linkul de asistență disponibil în meniul de navigare al contului dvs. X din setările pentru plăți sau abonamente. Dacă aveți întrebări suplimentare, atunci ne puteți contacta aici utilizând formularul „Ajutor pentru caracteristicile plătite”.

2. LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂȚII. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ACCESAREA ȘI UTILIZAREA SERVICIILOR PLĂTITE DE CĂTRE DVS. AU LOC PE PROPRIUL DVS. RISC. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ SERVICIILE PLĂTITE VĂ SUNT OFERITE „CA ATARE” ȘI „CONFORM DISPONIBILITĂȚII”. X RESPINGE ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, DE VANDABILITATE, ADECVARE ÎNTR-UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE A UNOR DREPTURI. X NU OFERĂ NICIO GARANȚIE SAU DECLARAȚIE ȘI RESPINGE ORICE RESPONSABILITATE ȘI RĂSPUNDERE PENTRU: (I) COMPLETITUDINEA, ACURATEȚEA, DISPONIBILITATEA, FURNIZAREA LA TIMP, SECURITATEA SAU FIABILITATEA SERVICIILOR PLĂTITE; ȘI (II) ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DVS. DE CĂTRE SERVICIILE PLĂTITE SAU DISPONIBILITATEA NEÎNTRERUPTĂ, SECURIZATĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI A ACESTORA. SUNTEȚI RESPONSABIL(Ă) PENTRU UTILIZAREA DVS. A SERVICIULUI X, INCLUSIV A SERVICIILOR PLĂTITE, ȘI ORICE CONȚINUT PE CARE ÎL FURNIZAȚI.

3. LIMITAREA RĂSPUNDERII. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, PERSOANELE JURIDICE X NU VOR FI RESPONSABILE PENTRU NICIO DAUNĂ INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, SURVENITĂ PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU PUNITIVĂ SAU ORICE PIERDERE DE PROFIT SAU VENITURI, INDIFERENT DACĂ ACEASTA SURVINE ÎN MOD DIRECT SAU INDIRECT, ȘI NICIO PIERDERE DE DATE, UTILIZARE, REPUTAȚIE SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE, REZULTATE DIN (i) ACCESAREA SAU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. ORI IMPOSIBILITATEA DE A ACCESA SAU UTILIZA SERVICIILE PLĂTITE; (ii) ORICE COMPORTAMENT SAU CONȚINUT AL ORICĂREI TERȚE PĂRȚI POSTAT PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR PLĂTITE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ORICE COMPORTAMENT DEFĂIMĂTOR, JIGNITOR SAU ILEGAL AL ​​ALTOR UTILIZATORI SAU AL TERȚILOR; (iii) ORICE CONȚINUT OBȚINUT DIN SERVICIILE PLĂTITE; SAU (iv) ACCESAREA, UTILIZAREA SAU MODIFICAREA NEAUTORIZATĂ A TRANSMISIILOR SAU CONȚINUTULUI DVS. PENTRU EVITAREA ORICĂROR DUBII, DEFINIȚIA SERVICIILOR PLĂTITE SE LIMITEAZĂ LA CARACTERISTICILE OFERITE DE X ȘI NU INCLUDE NICIUN CONȚINUT PE CARE ÎL ACCESAȚI ȘI/SAU CU CARE INTERACȚIONAȚI PRIN INTERMEDIUL ACELOR CARACTERISTICI. RĂSPUNDEREA TOTALĂ A PERSOANELOR JURIDICE X NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ SUMA DE O SUTĂ DE DOLARI SUA (100,00 USD) SAU SUMA PE CARE AȚI PLĂTIT-O X, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN ULTIMELE ȘASE LUNI PENTRU SERVICIILE PLĂTITE ASOCIATE RECLAMAȚIEI. LIMITĂRILE DIN ACEASTĂ SUBSECȚIUNE SE VOR APLICA ORICĂRUI PRINCIPIU AL RĂSPUNDERII, INDIFERENT DACĂ ESTE BAZAT PE GARANȚIE, CONTRACT, STATUT, DELICT (INCLUSIV NEGLIJENȚA) SAU ALTE PRINCIPII, ȘI INDIFERENT DACĂ PERSOANELE JURIDICE X AU FOST INFORMATE PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE ȘI CHIAR DACĂ UN REMEDIU PREVĂZUT ÎN PREZENTA EȘUEAZĂ ÎN CE PRIVEȘTE SCOPUL SĂU ESENȚIAL. „PERSOANELE JURIDICE X” SE REFERĂ LA X, COMPANIILE MAMĂ, AFILIAȚII, COMPANIILE ASOCIATE, RESPONSABILII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, AGENȚII, REPREZENTANȚII, PARTENERII ȘI LICENȚIATORII.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ ÎN JURISDICȚIA DVS. POATE SĂ NU PERMITĂ ANUMITE LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII. ÎN MĂSURA PREVĂZUTĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ ÎN JURISDICȚIA DVS., CELE DE MAI SUS NU LIMITEAZĂ RESPONSABILITATEA PERSOANELOR JURIDICE X ÎN CAZ DE FRAUDĂ, DECLARAȚIE FRAUDULOASĂ, DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ CAUZATĂ DE NEGLIJENȚA, NEGLIJENȚA GRAVĂ SAU COMPORTAMENTUL NOSTRU INTENȚIONAT. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA AGREGATĂ GENERALĂ MAXIMĂ A PERSOANELOR JURIDICE X PENTRU ORICE GARANȚII CARE NU POT FI EXCLUSE ESTE LIMITATĂ LA O SUTĂ DE DOLARI SUA (100,00 USD).

4. Notă cu privire la Apple. În măsura în care ați achiziționat Serviciile plătite sau utilizați ori accesați Serviciile plătite pe un dispozitiv iOS, luați la cunoștință și sunteți de acord cu condițiile acestei secțiuni. Luați la cunoștință faptul că prezentele Condiții se aplică doar între dvs. și noi, nu cu Apple, iar compania Apple nu este responsabilă pentru Serviciile plătite și conținutul acestora. Apple nu are nicio obligație de a furniza servicii de întreținere și asistență cu privire la Serviciile plătite. În cazul în care Serviciile plătite nu se conformează cu orice garanție aplicabilă, atunci puteți notifica Apple și Apple vă va rambursa orice preț de achiziție aplicabil pentru Serviciile plătite; și, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Apple nu va avea nicio altă obligație de garanție cu privire la Serviciile plătite. Compania Apple nu este responsabilă pentru soluționarea niciunei revendicări din partea dvs. sau a oricărei terțe părți referitoare la Serviciile plătite sau deținerea și/sau utilizarea de către dvs. a Serviciilor plătite, inclusiv, fără limitare: (i) pretențiile legate de răspunderea pentru produse; (ii) orice pretenție conform căreia Serviciile plătite nu se conformează oricărei cerințe legale sau a reglementărilor aplicabile; și (iii) pretenții care decurg din legile de protecție a consumatorilor sau legislația similară. Compania Apple nu este responsabilă pentru investigarea, apărarea, soluționarea și rezolvarea niciunei pretenții ale terților conform căreia Serviciile plătite și/sau deținerea și utilizarea de către dvs. a aplicației mobile încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți. Sunteți de acord să respectați orice termeni aplicabili ai terților atunci când utilizați Serviciile plătite. Apple și filialele Apple sunt beneficiari terți ai Condițiilor și, după acceptarea de către dvs. a Condițiilor, Apple va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a aplica Condițiile împotriva dvs. în calitate de beneficiar terț al Condițiilor. Prin prezenta, declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară supusă unui embargo de către guvernul SUA sau care a fost desemnată de guvernul SUA ca țară care "sprijină terorismul"; și (ii) nu vă aflați pe nicio listă de persoane interzise sau restricționate administrată de guvernul SUA.

5. Conflictele. În cazul unui conflict între prevederile acestor Condiții de utilizare pentru cumpărători X și cele ale Acordului cu utilizatorul Xx, prevederile acestor Condiții de utilizare pentru cumpărători X vor avea prioritate numai în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a unui Serviciu cu plată.

 

6. ACORD DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR – ARBITRAJUL OBLIGATORIU ȘI RENUNȚAREA LA ACȚIUNILE COLECTIVE ÎN INSTANȚĂ

ACEASTA SECȚIUNE VI SE APLICĂ NUMAI DACĂ LOCUIȚI ÎN STATELE UNITE. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ SECȚIUNE – ACEASTA VĂ POATE AFECTA SEMNIFICATIV DREPTURILE LEGALE, INCLUSIV DREPTUL DVS. DE A INIȚIA O ACȚIUNE ÎN INSTANȚĂ.

a. Informații generale. Următoarele prevederi sunt importante în ceea ce privește acordul dintre dvs. și X cu privire la caracteristicile sau produsele X la care fac referire prezentele Condiții. Sub rezerva prevederilor de mai jos, inclusiv a excepțiilor stabilite în prezenta Secțiune 6, dvs. și X conveniți să soluționați prin arbitraj orice dispute, revendicări sau controverse care decurg din prezentele Condiții sau sunt legate de acestea, comercializarea Serviciilor plătite și/sau participarea dumneavoastră la Serviciile plătite (denumite individual „Litigiu” sau colectiv „Litigii”). 

b. Soluționarea inițială a litigiilor. Majoritatea litigiilor dintre dvs. și noi pot fi rezolvate informal. Dacă ați achiziționat deja un Serviciu plătit, echipa noastră de asistență este disponibilă la linkul de asistență disponibil în meniul de navigare al contului dvs. X, sub setările pentru plăți sau abonamente, pentru a răspunde oricăror întrebări pe care le puteți avea cu privire la Serviciile plătite. Când ne contactați, vă rugăm să furnizați o scurtă descriere a naturii și a bazelor preocupărilor dvs., informațiile dvs. de contact și ajutorul exact pe care îl căutați. Părțile vor depune toate eforturile prin acest proces de asistență pentru a soluționa orice Litigiu. Dvs. și noi convenim că participarea cu bună-credință la acest proces informal este necesară și trebuie finalizată conform celor menționate mai sus înainte ca oricare dintre părți să poată iniția arbitrajul cu privire la orice Litigiu.

c. ARBITRAJUL OBLIGATORIU. Dacă nu putem ajunge la o soluție acceptabilă cu privire la un Litigiu într-o perioadă de treizeci (30) de zile de la momentul începerii soluționării neoficiale a litigiului în conformitate cu prevederea de soluționare inițială a litigiilor de mai sus, atunci fie dvs., fie noi putem iniția un arbitraj obligatoriu, care va fi singurul mijloc de soluționare a oricărui litigiu, în conformitate cu termenii enunțați mai jos și cu excepția pretențiilor aduse în fața unei instanțe specializate în despăgubiri cu valoare redusă sau cu excepția cazului în care renunțați la acest drept. Mai exact, toate litigiile vor fi soluționate final exclusiv prin arbitraj obligatoriu administrat de Asociația Americană de Arbitraj („AAA”) din San Francisco, CA și printr-un singur arbitru selectat de comun acord, în conformitate cu prevederile Regulilor de arbitraj pentru consumatori ale AAA, disponibile la adresa www.adr.org sau la numărul de telefon AAA 1.800.778.7879. DVS. ȘI X RENUNȚAȚI ÎN MOD EXPLICIT LA DREPTUL LA UN PROCES CU JURIU SAU JUDECĂTOR.

Arbitrul, și nu instanțele sau agențiile federale, statală sau locale, va avea autoritatea exclusivă de a soluționa orice Litigiu, inclusiv, fără limitare, orice reclamație conform căreia toate sau o parte din prezentele Condiții de utilizare pentru cumpărători X sunt nule sau anulabile sau dacă un Litigiu este supus arbitrajului. Arbitrul va fi împuternicit să acorde orice despăgubire care ar fi disponibilă într-o instanță în temeiul legii sau conform principiilor de echitate, cu condiția ca o astfel de despăgubire (inclusiv măsurile corective) să se limiteze la circumstanțele dvs. individuale. Fără a aduce atingere cerințelor acestei dispoziții privind arbitrajul, în cazul în care Litigiul implică o cerere de remediu corectiv public, puteți alege să eliminați acea cerere din procedura de arbitraj și să o aduceți în fața oricărei instanțe cu jurisdicție corespunzătoare. Hotărârea arbitrului va fi scrisă și obligatorie pentru părți și poate fi introdusă ca hotărâre în orice instanță cu jurisdicție competentă.

AVEȚI LA DISPOZIȚIE UN AN PENTRU A EMITE O PRETENȚIE ÎN RELAȚIA CU X, EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE RENUNȚAȚI LA ACEST DREPT. Trebuie să emiteți orice pretenție în relația cu X în termen de un (1) an de la data la care a apărut situația respectivă, cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede că termenul normal de prescriere pentru tipul respectiv de pretenție nu poate fi scurtat printr-un acord. Dacă nu emiteți o pretenție în această perioadă, renunțați, în măsura maximă permisă de lege, la toate drepturile pe care le aveți privind o astfel de pretenție, iar X nu va avea nicio răspundere cu privire la pretenția respectivă.

d. Procesul de depunere și costurile. Pentru a iniția un proces de arbitraj, puteți obține instrucțiuni de depunere a dosarului la: https://adr.org/Support. X va plăti taxa dvs. inițială de depunere de 200 USD și costurile arbitrajului în măsura în care este necesar și conform definiției din Regulile de arbitraj pentru consumatori ale AAA, dar nu în sume mai mari decât cele prevăzute în această prevedere. În cazul în care, totuși, arbitrul stabilește că cererile au fost depuse în scopul hărțuirii sau au fost în mod evident nejustificate, arbitrul poate realoca compensația și onorariile administrative ale arbitrului, inclusiv taxele de depunere și audiere, așa cum se prevede în Regulile de arbitraj pentru consumatori ale AAA. Regulile de arbitraj vă permit, de asemenea, să recuperați onorariile avocaților în anumite cazuri. Părțile înțeleg că, în absența acestei dispoziții obligatorii, ar avea dreptul de a iniția o acțiune în instanță și de a beneficia de un proces cu juriu. În plus, acestea înțeleg că, în unele cazuri, costurile arbitrajului ar putea depăși costurile litigiului, iar dreptul la descoperire poate fi limitat în mai mare măsură în arbitraj decât în ​​instanță.

e. Locația. Arbitrajul se va desfășura doar pe bază de documente sau puteți alege să desfășurați procedurile prin telefon, prin apel video sau în persoană. Pentru arbitrajul desfășurat în persoană, procedurile se vor desfășura în orașul sau comitatul în care locuiți sau, dacă nu locuiți în Statele Unite, în statul California, comitatul San Francisco. 

f. Renunțarea la acțiunile colective. DVS. ȘI NOI CONVENIM CĂ ORICE PRETENȚII POT FI EMISE NUMAI ÎN CAPACITĂȚILE NOASTRE INDIVIDUALE ȘI NU ÎN NUMELE SAU ÎN CADRUL UNEI ACȚIUNI COLECTIVE SAU AL UNEI ACȚIUNI DESFĂȘURATE PRIN REPREZENTANȚI. PĂRȚILE RENUNȚĂ EXPLICIT LA DREPTUL LOR DE A INIȚIA O ACȚIUNE COLECTIVĂ SAU DE A SOLICITA MĂSURI REPARATORII ÎN MOD COLECTIV. Cu excepția cazului în care ambele părți convin acest lucru în scris, arbitrul nu poate consolida procedurile sau pretențiile mai multor persoane și nu poate desfășura în alt mod nicio formă de reprezentare sau procedură colectivă.

g. Separabilitatea. Dacă se constată că orice parte a prezentului Acord de soluționare a litigiilor nu poate fi pusă în aplicare în ceea ce privește o anumită pretenție sau solicitare de despăgubiri (cum ar fi măsurile corective), atunci acea pretenție sau solicitare de despăgubire (și numai acea pretenție sau solicitare de despăgubire) va fi anulată și adusă în fața unei instanțe cu jurisdicție corespunzătoare, iar orice alte pretenții trebuie să fie arbitrate.

h. Excepție – Litigiile privind acțiunile în instanțe specializate în despăgubiri cu valoare redusă. Fără a aduce atingere deciziei părților de a rezolva toate litigiile prin arbitraj, oricare dintre părți poate solicita soluționarea în instanța pentru despăgubiri cu valoare redusă în cazul litigiilor sau revendicărilor aflate în sfera de competență a acelei instanțe.

i. Dreptul de a renunța în termen de 30 de zile. Dacă doriți să renunțați și să nu vi se aplice aceste dispoziții referitoare la arbitraj menționate mai sus, puteți trimite o notificare scrisă cu privire la decizia dvs. de a renunța, la următoarea adresă:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Dacă ați achiziționat deja un Serviciu cu plată, puteți, de asemenea, să trimiteți notificarea de renunțare prin linkul de asistență disponibil în meniul de navigare al contului dvs. X, din setările pentru plăți sau abonamente. 

Notificarea dvs. scrisă trebuie să includă numele dvs., identificatorul contului X, adresa de e-mail sau numărul de telefon asociat cu identificatorul contului dvs. și o declarație clară că nu doriți să rezolvați Litigiile cu X.

Notificarea trebuie trimisă în termen de 30 de zile de la prima plată pentru un Serviciu plătit; în caz contrar, veți fi obligat(ă) la soluționarea prin arbitraj a litigiilor în conformitate cu termenii prevederilor aplicabile. Decizia dvs. de a renunța la această prevedere de arbitraj nu va avea niciun efect negativ asupra relației dvs. cu X sau asupra furnizării de caracteristici sau servicii către dvs. de către X. Dacă renunțați la aceste prevederi, X nu va fi, de asemenea, obligată să le respecte.

j. Modificările aduse prezentei secțiuni. Vom furniza un preaviz cu 60 de zile înainte de orice modificare substanțială a prezentului Acord de soluționare a litigiilor. Modificările vor intra în vigoare în cea de-a 60-a zi și se vor aplica prospectiv, numai revendicărilor apărute după a 60-a zi.

k. Alegerea jurisdicției. PREZENTELE CONDIȚII FAC REFERIRE LA O TRANZACȚIE DE COMERȚ INTERSTATAL. LEGEA FEDERALĂ PRIVIND ARBITRAJUL ȘI JURISPRUDENȚA DE INTERPRETARE GUVERNEAZĂ INTERPRETAREA ȘI APLICAREA ACESTOR DISPOZIȚII LEGATE DE ARBITRAJ, FĂRĂ A ȚINE CONT DE LEGISLAȚIA STATALĂ. În măsura în care o lege statală relevantă se aplică oricărei dispute, se va aplica legea statului California, fără a ține cont de prevederile privind conflictele între legi.

l. Supraviețuirea. Prezentul Acord de soluționare a litigiilor va supraviețui sfârșitului relației dintre dvs. și X, inclusiv anulării sau dezabonării de la orice servicii sau comunicări furnizate de X.

7. Legislația aplicabilă.

a. Dacă locuiți în Statele Unite, prezentele Condiții vor fi guvernate de legile statului California și orice dispută care apare între dvs. și X va fi supusă secțiunii 6 de mai sus (Acordul de soluționare a litigiilor – Arbitrajul obligatoriu și renunțarea la acțiunile colective).

b. Dacă locuiți într-un stat membru al UE, într-un stat AELS sau în Regatul Unit, se vor aplica legile obligatorii din țara dvs. de reședință, iar procedurile judiciare pot fi inițiate în instanțele relevante, în conformitate cu legile țării dvs. de reședință. 

c. Dacă locuiți în afara Statelor Unite, a unui stat membru al UE, a unui stat AELS sau a Regatului Unit, prezentele Condiții vor fi guvernate de legile statului California.

 

Termenii și condițiile X Premium

Prin participarea la serviciul de abonament recurent de la X („X Premium”), sunteți de acord că participarea dvs. va fi guvernată de și se va supune Condițiilor, inclusiv următorii Termeni și condiții X Premium:

1. Descriere X Premium. X Premium este un serviciu cu abonament recurent de la X, care oferă acces la anumite funcții, beneficii și/sau servicii, așa cum este descris aici. Abonamentul dvs. la X Premium se va reînnoi automat până la anulare, în conformitate cu Condițiile, inclusiv prezenții Termeni și condiții X Premium.    

a. Nivelurile X Premium. Abonații X Premium au posibilitatea de a alege din mai multe niveluri. Fiecare nivel include acces la diferite funcții și este oferit la prețuri diferite. Pentru fiecare nivel, sunt disponibile prețuri anuale și lunare. Unele caracteristici pot necesita ca respectivul cont să fie verificat și să aibă o bifă afișată public pe profil. Informații specifice despre niveluri pot fi găsite în Centrul nostru de ajutor.    

2. Înscrierea și administrarea contului, procesul de plată și tarifarea, reînnoirea automată.

a. Înregistrarea. Trebuie să vă conectați la contul de X pentru a vă înregistra pentru serviciul X Premium. Atunci când vă înregistrați pentru X Premium, vă puteți înregistra și puteți plăti prin: (i) achiziție în aplicație de la Apple (dacă vă înregistrați de pe un dispozitiv iOS), (ii) achiziție în aplicație de la Google (dacă vă înregistrați de pe un dispozitiv Android), sau (iii) folosind Stripe, partenerul terț de plăți al X (dacă vă înregistrați folosind un browser web, la www.x.com). 

b. Gestionarea contului. Metoda pe care o utilizați pentru a vă înregistra și plăti abonamentul X Premium determină modul în care trebuie să vă gestionați contul. Dacă v-ați înregistrat și ați plătit X Premium prin achiziție Apple în aplicație, vă puteți gestiona abonamentul prin Apple App Store. Dacă v-ați înregistrat și ați plătit X Premium prin achiziție Google în aplicație, vă puteți gestiona abonamentul prin Google Play Store. Dacă v-ați înregistrat și ați plătit X Premium prin Stripe, procesatorul de plăți X, vă puteți gestiona abonamentul pe Stripe, care se poate accesa prin site-ul web X din setările dvs. X Premium, după ce vă conectați pe www.x.com. Pentru mai multe informații despre gestionarea contului dvs. X Premium și abonamentul dvs. X Premium, puteți consulta paginile Despre X Premium și Ajutor X Premium și Centrul nostru de ajutor pentru asistență pentru Serviciile cu plată.

c. Procesul de plată și tarifarea. Prețul unui abonament X Premium este stabilit de X. Dacă achiziționați un abonament X Premium, plătiți o taxă de abonament în avans, în mod recurent. Când vă abonați la X Premium, sunteți de acord în mod expres că autorizați plăți recurente și că plățile vor fi efectuate prin metoda de plată pe care ați selectat-o ​​până când abonamentul X Premium aplicabil este anulat de către dvs. sau de către X. Informațiile dvs. de plată vor fi procesate automat la începutul fiecărei perioade de abonament. Datele de procesare pentru reînnoirile mobile pot varia cu până la 3 zile. Dacă informațiile dvs. de plată sunt refuzate, trebuie să oferiți alte informații de plată pentru abonamentul dvs. X Premium, altfel abonamentul va fi anulat. Dacă oferiți informații de plată noi și contul dvs. de plată este debitat cu succes, noua perioadă de abonament X Premium se va baza pe data de reînnoire inițială, nu pe data la care a reușit debitarea. Nu există rambursări sau credite pentru perioade de abonament parțiale, inclusiv în situația în care anumite funcții, beneficii și/sau servicii sunt modificate sau întrerupte. PLANURILE DE ABONAMENT SUNT PRE-PLĂTITE, NERAMBURSABILE (ÎN AFARA SITUAȚIILOR IMPUSE DE LEGE) ȘI SE REÎNNOIESC AUTOMAT LA SFÂRȘITUL FIECĂREI PERIOADE DE ABONAMENT, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE ABONAMENTUL ESTE ANULAT ÎN URMA PROCEDURILOR DE ANULARE DE MAI JOS.

d. Upgrade sau retrogradare. Opțiunile de face upgrade și de a retrograda sunt acceptate în prezent numai pe iOS, Android și web.

Pe iOS, dacă faceți upgrade la un nivel cu preț mai mare, veți primi o rambursare parțială, proporțională, pentru perioada rămasă a abonamentului anterior, dacă schimbați nivelurile de pe platforma la care ați fost abonat anterior, adică iOS. Dacă retrogradați la un alt nivel, abonamentul și caracteristicile asociate vor rămâne până la sfârșitul ciclului de facturare curent, apoi vor trece la noul nivel de abonament. La retrogradare, nu veți primi o rambursare pentru nicio parte din abonamentul anterior, cu excepția situațiilor impuse de lege. La retrogradare, vi se va percepe taxa noului nivel începând de la sfârșitul ciclului curent de facturare.

Pe web, dacă faceți upgrade la un nivel cu preț mai mare, creditul pentru perioada rămasă a abonamentului anterior va fi transferat către contul dvs. și va fi aplicat automat la plățile viitoare, dacă schimbați nivelurile de pe platforma la care ați fost abonat anterior, adică web. Noul dvs. abonament va începe imediat. Dacă retrogradați la un alt nivel, abonamentul actual și caracteristicile asociate vor trece imediat la noul nivel de abonament. Nu veți primi o rambursare pentru nicio parte din abonamentul anterior, cu excepția situațiilor impuse de lege. De asemenea, vi se va percepe imediat taxa pentru prețul noului nivel.

Pe Android în Google Play Store, dacă faceți upgrade la un nivel cu preț mai mare de la platforma la care ați fost abonat anterior (în acest caz, Android era acea platformă), atunci când plătiți noul preț, abonamentul începe imediat cu noul produs. Perioada rămasă va fi calculată proporțional și vă va fi creditată. Dacă retrogradați la un alt nivel, abonamentul începe imediat cu noul produs, iar următoarea dată de facturare va fi amânată în funcție de valoarea rămasă din nivelul anterior, oferindu-vă un credit pentru valoarea pe care ați fi avut-o în cadrul planului mai scump.

 

3. Anularea abonamentului. Vă puteți anula oricând abonamentul X Premium. Dacă ați achiziționat abonamentul X Premium prin achiziția în aplicație de la Apple, vă puteți anula abonamentul doar prin intermediul App Store de la Apple, care se poate accesa din setările X Premium după ce vă conectați în aplicația X iOS. Dacă ați achiziționat abonamentul X Premium prin achiziția în aplicație de la Google, vă puteți anula abonamentul doar prin intermediul Google Play Store, care se poate accesa din setările X Premium după ce vă conectați în aplicația X pentru Android. Dacă ați achiziționat abonamentul X Premium prin Stripe, procesatorul de plăți X, vă puteți anula abonamentul doar prin intermediul Stripe, care se poate accesa pe site-ul web X, din setările dvs. pentru X Premium, după ce vă autentificați pe www.x.com. Indiferent de modul de achiziție a abonamentului dvs., acesta se reînnoiește automat dacă nu anulați cu cel puțin 24 de ore înainte de încheierea perioadei de abonament. Dacă vă anulați abonamentul, acesta va rămâne activ de la momentul anulării și până la finalul perioadei de abonare curente. Nu veți primi nicio rambursare și niciun credit pentru orice zile rămase din perioada dvs. de abonament curentă, cu excepția cazurilor impuse de lege. În plus, Secțiunea 4 de mai jos este aplicabilă pentru utilizatorii care locuiesc într-un Stat Membru UE sau în Regatul Unit. Pentru mai multe informații despre anularea contului dvs. X Premium și abonamentul dvs. X Premium, puteți consulta paginile Despre X Premium și Ajutor X Premium și Centrul nostru de ajutor pentru asistență pentru Serviciile cu plată.

4. Dreptul de retragere și Rambursările pentru utilizatorii care locuiesc în UE sau Regatul Unit. Când achiziționați un abonament X Premium, sunteți de acord în mod explicit cu faptul că abonamentul va intra în vigoare imediat, la data achiziției. Dacă sunteți consumator dintr-un Stat Membru UE sau din Regatul Unit, sunteți de acord că aveți la dispoziție paisprezece (14) zile după achiziție să vă retrageți din contractul de achiziție, din orice motiv. Dacă ați achiziționat abonamentul X Premium prin intermediul achiziției în aplicație oferite de Apple sau Google, trebuie să informați direct Apple sau Google, după caz, dacă doriți să vă exercitați dreptul de retractare în conformitate cu politicile de rambursare ale Apple sau Google. Orice astfel de rambursări sunt gestionate de către Apple, respectiv Google, nu de către X, și sunt supuse politicilor de rambursare ale Apple sau Google. Puteți consulta instrucțiunile pentru anularea contractului și solicitarea unei rambursări direct de la Apple, respectiv Google, pe pagina de ajutor pentru X Premium. Dacă ați achiziționat abonamentul X Premium prin intermediul Stripe, procesatorul de plăți X, vă puteți exercita dreptul de retragere prin respectarea instrucțiunilor de anulare a contractului și solicitarea unei rambursări, așa cum este descris pe pagina de ajutor pentru X Premium.

5. Lipsa dreptului de retragere pentru utilizatorii care locuiesc în Taiwan. Atunci când achiziționați un abonament X Premium, sunteți de acord în mod explicit cu faptul că abonamentul X Premium va intra în vigoare imediat, la data achiziției, și că serviciile online sunt complet prestate la începutul acestora. Dacă sunteți un consumator din Taiwan, sunteți de acord că puteți să vă anulați abonamentul X Premium în conformitate cu Secțiunea 3 de mai sus, dar că nu aveți altfel niciun drept să vă revocați abonamentul X Premium și că nu se va emite nicio rambursare.

6. Reclamațiile consumatorilor pentru utilizatorii care locuiesc în Indonezia. Reclamațiile pot fi depuse de către consumatorii din Indonezia la Ministerul Comerțului, la adresa https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Direcția Generală pentru Protecția Consumatorului și Conformitatea Comerțului (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerul Comerțului din Republica Indonezia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Articolele populare

a. Articolele populare. X Premium poate include o caracteristică de „Articole populare”, care oferă o listă de articole și URL-uri (cu postări asociate) către articole distribuite recent de cele mai multe ori de persoanele pe care le urmăriți pe X sau articolele distribuite recent de cele mai multe ori de către persoanele pe care le urmăriți și persoanele pe care le urmăresc acestea. Articolele sunt selectate pe baza conturilor de X pe care ați ales să le urmăriți și/sau a conturilor urmărite de către acestea. Este posibil ca listele cu Articole populare să nu includă articole de la toți editorii. Pentru informații suplimentare în legătură cu această caracteristică, modul în care sunt selectate conturile și articolele pentru includere atunci când se stabilesc listele cu Articole populare și modul în care sunt ordonate articolele și postările, vizitați Centrul de ajutor Articole populare

b. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII. Înțelegeți faptul că X nu sprijină, nu susține, nu declară și nu garantează caracterul complet, adevărul, corectitudinea sau fiabilitatea oricărui conținut sau oricăror comunicări postate prin intermediul funcției Articole populare și că nu sprijină nicio opinie exprimată în acestea. X nu este responsabilă pentru niciun conținut inclus sau accesat în cadrul unui articol. Acest conținut este responsabilitatea exclusivă a editorului. Nu monitorizăm și nu controlăm conținutul postat pe site-uri terțe și nu ne putem asuma responsabilitatea pentru un astfel de conținut care vă este afișat prin intermediul funcției Articole populare.

8. X Premium Labs. X Premium poate include o funcție „Laboratoare X Premium”. Laboratoarele X Premium le oferă abonaților X Premium acces anticipat la funcții („Funcții din Laboratoare X Premium”) pe care X încă le dezvoltă și testează pentru o potențială adăugare la Serviciul X sau la unul dintre Serviciile cu plată. X nu face nicio declarație și nicio garanție că Funcțiile din Laboratoare X Premium vor funcționa cum este prevăzut sau descris și X nu va avea nicio responsabilitate pentru orice vătămare sau daună care decurge din sau în legătură cu o Funcție din Laboratoare X Premium. X nu face nicio declarație cu privire la numărul sau tipul de caracteristici Laboratoare X Premium care vor fi disponibile pentru abonații X Premium în orice moment și își rezervă dreptul de a adăuga sau elimina, la propria sa discreție și fără aviz prealabil, caracteristici Laboratoare X Premium în orice moment. X își rezervă dreptul de a revoca sau de a vă limita în alt mod accesul la o caracteristică Laboratoare X Premium (fără nicio răspundere) în orice moment, în cazul în care X consideră, la propria sa discreție, că ați abuzat de caracteristică sau ați folosit în alt mod caracteristica într-un mod inacceptabil sau care nu corespunde scopurilor acesteia. În ceea ce privește programul Laboratoare X Premium, puteți să transmiteți către X comentarii legate de evaluarea și utilizarea de către dvs. a unei Funcții din Laboratoare X Premium („Feedback”). Sunteți de acord că X și împuterniciții acesteia vor avea libertatea să copieze, să modifice, să creeze opere derivate, să afișeze în mod public, să dezvăluie, să distribuie, să licențieze și să sublicențieze, să încorporeze și să utilizeze în alte moduri Feedbackul, inclusiv opere derivate din acesta, pentru orice și toate scopurile comerciale și non-comerciale, fără ca dvs. să aveți vreo așteptare legată de plată sau atribuire. 

9. Promoții. Ocazional, X poate oferi promoții speciale sau perioade de încercare gratuite (o „Promoție”) pentru X Premium. Dacă nu este menționat în mod specific, aceste Condiții se vor aplica Promoțiilor respective. Orice condiții suplimentare față de prezentele Condiții vor fi dezvăluite la înregistrare asu în cadrul altor comunicări care vă vor fi puse la dispoziție înainte de înregistrare. Se pot aplica restricții în ceea ce privește disponibilitatea Promoțiilor. Este posibil ca anumite funcții și beneficii ale abonamentului complet la X Premium să nu fie disponibile sau să fie limitate în perioada Promoției. Sunteți singurul responsabil pentru consultarea oricăror condiții suplimentare care guvernează utilizarea Promoției de către dvs. La încheierea perioadei de Promoție, abonamentul dvs. X Premium se va reînnoi automat și vi se va percepe taxa de abonament (așa cum este indicată la înregistrare) în mod recurent. PETRU A EVITA ORICE DEBITĂRI DUPĂ O PROMOȚIE, TREBUIE SĂ ANULAȚI ÎNAINTE DE ÎNCHEIEREA PERIOADEI PROMOȚIEI, PRIN RESPECTAREA PROCEDURILOR DE ANULARE PRECIZATE ÎN PARAGRAFUL 3 DE MAI SUS („ANULAREA ABONAMENTULUI”).

10. Limitări geografice și legate de sistemul de operare. X Premium și funcțiile și beneficiile asociate acestuia pot fi acceptate doar pe anumite sisteme de operare și în anumite locații geografice (conform lansărilor realizate de X din când în când), ceea ce înseamnă că, dacă vă abonați la X Premium, este posibil să nu aveți acces la funcțiile sau beneficiile X Premium dacă vă accesați contul de X prin intermediul unui sistem care nu este momentan acceptat de către X sau într-o locație geografică în care nu este oferit X Premium. În plus, funcțiile și beneficiile X Premium pot varia în funcție de sistemul de operare și/sau țară. 

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ SERVICIUL X PREMIUM VĂ ESTE OFERIT ÎN SISTEM „AȘA CUM ESTE ” ȘI „CONFORM DISPONIBILITĂȚII”. DOAR ÎN SCOP DE EXEMPLIFICARE, NU SE GARANTEAZĂ FUNCȚIONAREA CONFORM INTENȚIILOR A FUNCȚIEI DE ANULARE A POSTĂRII, IAR ACEASTA NU AR TREBUI SĂ FIE CONSIDERATĂ UN MECANISM DE ÎNCREDERE PENTRU A PREVENI TRIMITEREA UNEI POSTĂRI.

 

Termenii și condițiile pentru Abonamentele la Creator

Sunteți de acord că achiziționarea unui Abonament la Creator va fi guvernată și supusă condițiilor, inclusiv următorului set de Termeni și condiții pentru Abonamente la Creator:

1. Descrierea caracteristicii Abonamente la Creator. Caracteristica Abonamente la Creator reprezintă un abonament lunar de la X care vă oferă acces la funcții și beneficii (cum ar fi conținut, comunitate, acces și recunoaștere) puse la dispoziție de către un creator („Creatorul”) prin contul X al Creatorului, așa cum este descris detaliat pe pagina noastră Despre Abonamentele la Creator.  Abonamentul obținut de la X pentru a accesa contul de Abonamente la un Creator se va reînnoi automat în fiecare lună până la anulare, în conformitate cu Condițiile, inclusiv prezentul set de Termeni și condiții pentru Abonamente la Creator. 

2. Înscrierea și administrarea contului, procesul de plată și tarifarea, reînnoirea automată

a. Înregistrarea. Trebuie să fiți autentificat(ă) în contul dvs. X pentru a vă înscrie și a plăti un abonament la un cont de Abonamente la Creator. În măsura în care această opțiune este disponibilă (deoarece X poate lansa diverse metode de achiziție din când în când), puteți alege să vă înscrieți și să cumpărați un Abonament la Creator prin procesul Apple de achiziție în aplicație (dacă vă înscrieți folosind un dispozitiv bazat pe iOS) sau procesul Google de achiziție în aplicație (dacă vă înscrieți folosind un dispozitiv bazat pe Android) sau folosind Stripe, partenerul terț de plăți al X (dacă vă înscrieți folosind un browser web la www.x.com).

b. Gestionarea contului. Metoda pe care o utilizați pentru a vă înscrie și cumpăra un Abonament la Creator determină modul în care trebuie să gestionați Abonamentul la Creator. Dacă ați achiziționat Abonamentul la Creator folosind procesul Apple de achiziție în aplicație, puteți gestiona acel Abonament folosind Apple App Store. Dacă ați achiziționat Abonamentul utilizând procesul Google de achiziție în aplicație, puteți gestiona acel Abonament la Creator folosind Google Play Store. Dacă ați achiziționat Abonamentul la Creator prin Stripe, procesatorul de plăți X, vă puteți gestiona Abonamentul prin intermediul Stripe, care se poate accesa prin site-ul web X, din setările pentru Abonamente la Creator, după ce vă autentificați pe www.x.com. Pentru mai multe informații despre gestionarea Abonamentului dvs. la Creator, puteți consulta pagina de ajutor pentru Abonamente la Creator sau Centrul nostru de ajutor pentru asistență pentru Servicii cu plată.

c. Procesul de plată și tarifarea. Prețul unui Abonament la Creator este stabilit de Creator (pe baza opțiunilor de preț din X încorporate în caracteristică, care permit Creatorului să aleagă prețul la care X va vinde lunar Abonamentul la Creator pentru acel cont de Abonament la Creator). Fără a aduce atingere celor de mai sus, X poate, la propria sa discreție, să impună restricții sau limitări cu privire la cine poate achiziționa un Abonament la Creator (de exemplu, o limită minimă de vârstă pentru a cumpăra un Abonament la Creator) și numărul de Abonamente la Creator care pot fi achiziționate de dvs. pentru a accesa un anumit cont de Abonament la Creator. Dacă achiziționați un Abonament la Creator, veți face acest lucru prin plata lunară în avans a unei taxe de Abonament la Creator. Când vă abonați pentru a accesa un cont de Abonament, sunteți de acord în mod expres că autorizați plăți recurente și că plățile vor fi efectuate prin metoda de plată pe care ați selectat-o ​​până când respectivul abonament la Creator este anulat de către dvs. sau de către X. Informațiile dvs. de plată vor fi procesate automat la începutul fiecărei perioade de Abonament la Creator. Datele de procesare pentru reînnoirile mobile pot varia cu până la 3 zile. Dacă informațiile dvs. de plată sunt refuzate, trebuie să oferiți alte informații de plată pentru Abonamentul dvs. la Creator; în caz contrar, Abonamentul la Creator va fi anulat. Dacă oferiți informații de plată noi și contul dvs. de plată este debitat cu succes, noua perioadă de Abonament se va baza pe data de reînnoire inițială, nu pe data la care a reușit debitarea. Nu există rambursări sau credite pentru perioade de Abonament la Creator parțiale, inclusiv în situația în care anumite caracteristici, beneficii și/sau servicii sunt modificate sau întrerupte. PLANURILE DE ABONAMENT LA CREATOR SUNT PRE-PLĂTITE, NERAMBURSABILE (ÎN AFARA SITUAȚIILOR IMPUSE DE LEGE) ȘI SE REÎNNOIESC AUTOMAT LA SFÂRȘITUL FIECĂREI PERIOADE DE ABONAMENT, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE ABONAMENTUL ESTE ANULAT ÎN URMA PROCEDURILOR DE ANULARE DE MAI JOS.

3. Anularea Abonamentului dvs. la Creator. Vă puteți anula oricând Abonamentul la Creator. Dacă ați achiziționat un Abonament la Creator folosind procesul Apple de achiziție în aplicație, puteți anula Abonamentul la Creator numai prin intermediul Apple App Store. Dacă ați achiziționat Abonamentul la Creator folosind procesul Google de achiziție în aplicație, puteți anula Abonamentul la Creator numai prin Google Play Store. Dacă ați achiziționat Abonamentul la Creator prin Stripe, procesatorul de plăți X, vă puteți anula Abonamentul la Creator doar prin intermediul Stripe, care se poate accesa pe site-ul web X, din setările dvs. pentru Abonamente la Creator, după ce vă autentificați pe www.x.com. Indiferent de modul de achiziție a Abonamentului dvs. la Creator, acesta se reînnoiește automat dacă nu anulați cu cel puțin 24 de ore înainte de încheierea perioadei Abonamentului la Creator. Dacă vă anulați Abonamentul la Creator,  acesta va rămâne activ de la momentul anulării și până la finalul perioadei Abonamentului la Creator curent. Nu veți primi nicio rambursare și niciun credit pentru orice zile rămase din perioada Abonamentului dvs. de Creator curent, cu excepția cazurilor impuse de lege. În plus, Secțiunea 5 de mai jos este aplicabilă pentru utilizatorii care locuiesc într-un Stat Membru UE sau în Regatul Unit. Pentru mai multe informații despre anularea Abonamentelor la Creator, puteți consulta pagina de ajutor Abonamente la Creator sau Centrul nostru de ajutor pentru asistență pentru Servicii cu plată.

4. Restricții privind achiziționarea și utilizarea Abonamentelor la Creator.

a. Un Creator poate alege, la propria sa discreție, să blocheze din orice motiv accesarea contului de Abonamente la Creator de către persoanele care au achiziționat Abonamente la Creator. Dacă sunteți blocat(ă), nu veți putea accesa nicio caracteristică sau beneficiu oferit de contul Abonamente al Creatorului. În acest caz, trebuie să anulați Abonamentul la Creator în conformitate cu prezentele Condiții; în caz contrar Abonamentul la Creator va continua să se reînnoiască automat în fiecare lună până la anulare, chiar dacă nu veți putea accesa nicio caracteristică sau beneficiu al unui astfel de cont de Abonamente la Creator.

b. Un Creator poate alege să ofere stimulente utilizatorilor pentru a se abona pentru a accesa contul Abonamente al Creatorului și/sau poate recompensa abonații contului de Abonamente al Creatorului. Astfel de stimulente sau recompense sunt oferite exclusiv de Creator, nu de X. X nu controlează dacă Creatorul vă va oferi sau nu stimulentul sau recompensa și X nu este responsabilă pentru niciun stimulent și nicio recompensă pe care Creatorul îl/o poate oferi.

5. Dreptul de retragere & Rambursările pentru utilizatorii care locuiesc în UE sau Regatul Unit. Când achiziționați un Abonament la Creator, sunteți de acord în mod explicit cu faptul că Abonamentul la Creator va intra în vigoare imediat, la data achiziției. Dacă sunteți consumator dintr-un Stat Membru UE sau din Regatul Unit, sunteți de acord că aveți la dispoziție paisprezece (14) zile după achiziție să vă retrageți din contractul de achiziție, din orice motiv. Dacă ați achiziționat Abonamentul prin intermediul achiziției în aplicație oferite de Apple sau Google, trebuie să informați direct Apple sau Google, după caz, dacă doriți să vă exercitați dreptul de retragere în conformitate cu politicile de rambursare ale Apple sau Google. Orice astfel de rambursări sunt gestionate de către Apple, respectiv Google, nu de către X, și sunt supuse politicilor de rambursare ale Apple sau Google. Puteți consulta instrucțiunile pentru anularea contractului și solicitarea unei rambursări direct de la Apple, respectiv Google, pe pagina de ajutor pentru Abonamente la Creator. Dacă ați achiziționat un Abonament la Creator prin intermediul Stripe, procesatorul de plăți X, vă puteți exercita dreptul de retragere prin respectarea instrucțiunilor de anulare a contractului și solicitarea unei rambursări, așa cum este descris pe pagina de ajutor pentru Abonamente la Creator. În cazul în care efectuați o achiziție de conținut digital, luați la cunoștință faptul că respectivul conținut va fi disponibil imediat și recunoașteți că, prin urmare, renunțați la dreptul dvs. legal automat de retragere.

6. Lipsa dreptului de retragere pentru utilizatorii care locuiesc în Taiwan. Atunci când achiziționați un Abonament la Creator, sunteți de acord în mod explicit cu faptul că Abonamentul la Creator va intra în vigoare imediat, la data achiziției, și că serviciile online sunt complet prestate la începutul acestora. Dacă sunteți un consumator din Taiwan, sunteți de acord că puteți să vă anulați Abonamentul la Creator în conformitate cu Secțiunea 3 de mai sus, dar că nu aveți altfel niciun drept să vă revocați Abonamentul și că nu se va emite nicio rambursare.

7. Reclamațiile consumatorilor pentru utilizatorii care locuiesc în Indonezia. Reclamațiile pot fi depuse de către consumatorii din Indonezia la Ministerul Comerțului, la adresa: 

Direcția Generală pentru Protecția Consumatorului și Conformitatea Comerțului (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerul Comerțului din Republica Indonezia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Sistemul de operare și limitările geografice. Conturile de Abonamente și caracteristicile și beneficiile asociate acestora pot fi acceptate doar pe anumite sisteme de operare și în anumite locații geografice (conform lansărilor realizate de X din când în când), ceea ce înseamnă că, dacă vă abonați pentru a accesa un cont de Abonamente, este posibil să nu aveți acces la caracteristicile sau beneficiile respectivului cont de Abonamente la Creator dacă vă accesați contul X prin intermediul unui sistem care nu este momentan acceptat de către X sau într-o locație geografică în care nu este oferit Abonamentul la Creator. În plus, caracteristicile și beneficiile conturilor de Abonamente la Creator pot varia în funcție de țară. 

9. Lipsa susținerii față de Conținut

a. Sunteți de acord că fiecare Creator este singurul responsabil pentru Conținutul partajat de Creator prin Serviciile X, inclusiv printr-un cont de Abonamente la Creator. Creatorul, și nu X, este responsabil pentru producerea și furnizarea Conținutului. În plus, Creatorul, și nu X, este responsabil pentru frecvența și/sau cantitatea Conținutului.

b. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, vă asumați în mod voluntar toate riscurile aferente achiziționării unui Abonament. După cum se precizează în secțiunea Conținutul Serviciilor a Condițiilor de utilizare X, X nu susține, nu promovează, nu reprezintă și nu garantează integritatea, veridicitatea, acuratețea sau fiabilitatea niciunui conținut sau comunicări postate prin intermediul Serviciilor X, inclusiv conținutul, caracteristicile sau beneficiile unui cont de Abonamente la Creator , și nu susține nicio opinie exprimată prin intermediul unui cont de Abonamente.

 

Termeni și condiții pentru organizațiile verificate

Prin participarea la serviciul Organizații verificate, sunteți de acord că participarea dvs. va fi guvernată de și se va supune Condițiilor, inclusiv următorul set de Termeni și condiții pentru organizații verificate, care poate fi revizuit din când în când:

1. Descrierea serviciului Organizații verificate. Organizații verificate este un serviciu cu abonament recurent de la X, care oferă acces la anumite funcții, beneficii și/sau servicii, conform descrierii de aici. Caracteristica Organizații Verificate este alcătuită din două niveluri, și anume Acces complet și De bază. Abonamentul dvs. la Organizații verificate se va reînnoi automat până la anulare, în conformitate cu Condițiile, inclusiv prezentul set de Termeni și condiții pentru Organizații verificate. Funcțiile, beneficiile și/sau serviciile vor fi stabilite de către X la propria discreție, iar X le poate modifica, întrerupe sau înceta în orice moment.

2. Înscrierea și administrarea contului, procesul de plată și tarifarea, reînnoirea automată, afilierea conturilor.

a. Restricții privind utilizarea serviciului Organizații verificate. Contul organizațional principal pentru Organizații verificate este destinat exclusiv organizațiilor, nu și persoanelor fizice. X își rezervă dreptul de a anula imediat un abonament la Organizații verificate dacă contul principal aparține unei persoane fizice. Nu veți primi nicio rambursare și niciun credit pentru orice zile rămase din perioada dvs. de abonament curentă, cu excepția cazurilor impuse de lege. În plus, Secțiunea 4 de mai jos este aplicabilă pentru utilizatorii care locuiesc într-un Stat Membru UE sau în Regatul Unit.

b. Înscrierea. Vi se va trimite un link pentru a accesa aplicația web Organizații verificate folosind un browser web la www.x.com. Trebuie să fiți autentificat(ă) în contul dvs. X pentru a vă înscrie la Organizații verificate. Când vă înscrieți la Organizații verificate, vă puteți înscrie și plăti prin intermediul Stripe, partenerul terț de plăți X. Consultați Condițiile noastre complete pentru cumpărători pentru modul în care putem utiliza orice informații ne oferiți.

c. Conturi de afiliere. Când vă abonați la nivelul Acces complet al caracteristicii Organizații verificate, veți putea desemna conturi din cadrul organizației dvs. ca afiliați ai contul dvs. organizațional. Rețineți că aceste Conturi de afiliere nu sunt o caracteristică a nivelului de bază. Un cont afiliat va primi o bifă și o insignă de afiliat care derivată pe baza fotografiei de profil a contului dvs. organizațional. Sunteți de acord că un cont afiliat are legătură cu organizația dvs. și sunteți singurul responsabil pentru orice afiliere și asociere de conturi, iar X nu poartă nicio responsabilitate în acest sens – inclusiv, de exemplu, în legătură cu afilieri incorecte sau eronate sau pentru orice acțiune sau comportament al conturilor afiliate. Pentru a evita orice dubiu, înțelegeți și sunteți de acord că nu veți vinde, schimba, distribui sau transfera în alt mod un cont afiliat. Trebuie să etichetați cu exactitate un afiliat ca organizație sau persoană. Dacă o afiliere este etichetată incorect ca organizație sau persoană, X poate elimina imediat afilierea, deși veți fi taxat(ă) în continuare până la sfârșitul perioadei de facturare. Consultați Paginile noastre de ajutor pentru mai multe informații.

d. Conturile afiliate. În calitate de cont afiliat, sunteți de acord să fiți asociat(ă) cu organizația care v-a invitat. Aveți posibilitatea de a respinge invitația de afiliere la o organizație. Acceptând o invitație de afiliere, sunteți de acord să respectați orice obligație a organizației dvs., inclusiv, de exemplu, numele și materialele de marketing care vă asociază conturile. Pentru a elimina personal o afiliere, trebuie să contactați contul organizației dvs. Contul organizației dvs. poate elimina oricând afilierea. X nu poartă nicio responsabilitate de exemplu, în legătură cu afilieri incorecte sau eronate sau pentru orice acțiune sau comportament al oricăror conturi afiliate. Consultați Paginile noastre de ajutor pentru mai multe informații.

Când afilierea unui cont este eliminată, vom șterge imediat bifa și insigna de afiliat pentru contul respectiv, deși veți fi în continuare taxat(ă) până la sfârșitul perioadei de facturare. Consultați Paginile noastre de ajutor pentru mai multe informații.

Rețineți următorul aspect: Conturile de afiliere nu sunt o caracteristică a nivelului de bază.

e. Gestionarea contului dvs. Prin înscriere și plata caracteristicii Organizații verificate, pentru nivelurile Acces complet sau De bază, prin intermediul Stripe, procesatorul de plăți X, vă puteți gestiona abonamentul la Organizații verificate pe Stripe, care poate fi accesat pe site-ul web Organizații verificate folosind un browser web, după ce vă autentificați pe www.x.com. Pentru mai multe informații despre gestionarea contului Organizații verificate și a abonamentului dvs. la Organizații verificate, puteți consulta Condițiile complete pentru cumpărători, paginile Despre Organizații verificate și Ajutor Organizații verificate, precum și Centrul nostru de ajutor cu privire la asistența pentru Servicii cu plată.

f. Procesul de plată & și tarifarea. Prețul unui abonament Organizații verificate, pentru nivelul Acces complet sau De bază, este stabilit de X. Dacă achiziționați un abonament Organizații verificate, efectuați plata recurentă în avans a unei taxe de abonament. Când vă abonați la Organizații verificate, sunteți de acord în mod expres că autorizați plăți recurente și că plățile vor fi efectuate prin metoda de plată pe care ați selectat-o ​​până când abonamentul Organizații verificate aplicabil este anulat de către dvs. sau de către X. Informațiile dvs. de plată vor fi procesate automat la începutul fiecărei perioade de abonament. Prețurile se pot modifica din când în când. Nu există rambursări sau credite pentru perioadele parțiale de abonament, inclusiv în situația în care anumite caracteristici, beneficii și/sau servicii sunt modificate sau întrerupte. ABONAMENTELE LA ORGANIZAȚII VERIFICATE SUNT PRE-PLĂTITE, NERAMBURSABILE (EXCEPTÂND SITUAȚIILE PREVĂZUTE DE LEGE) ȘI SE REÎNNOIESC AUTOMAT LA SFÂRȘITUL FIECĂREI PERIOADE DE ABONAMENT PÂNĂ LA ANULAREA ABONAMENTULUI CONFORM PROCEDURILOR DE ANULARE DE MAI JOS. X POATE ANULA IMEDIAT ORICE CONT SAU AFILIAT CONSIDERAT A ÎNCĂLCA TERMENII ȘI POLITICILE X FĂRĂ RAMBURSAREA PLĂȚILOR, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE.

3. Anularea Abonament. Puteți anula oricând abonamentul dvs. la Organizații verificate, pentru oricare dintre nivelurile Acces complet sau De bază. Puteți anula abonamentul Organizații verificate doar prin intermediul Stripe, care poate fi accesat prin site-ul web Organizații verificate, cu ajutorul unui browser web, la www.x.com. Abonamentul se reînnoiește automat dacă nu anulați cu cel puțin 24 de ore înainte de încheierea perioadei de abonament. Dacă vă anulați abonamentul, acesta va rămâne activ de la momentul anulării și până la finalul perioadei de abonare curente. Nu veți primi nicio rambursare și niciun credit pentru orice zile rămase din perioada dvs. de abonament curentă, cu excepția cazurilor impuse de lege. În plus, Secțiunea 4 de mai jos este aplicabilă pentru utilizatorii care locuiesc într-un Stat Membru UE sau în Regatul Unit. Pentru mai multe informații despre anularea contului Organizații verificate și a abonamentului dvs. la serviciul Organizații verificate, puteți consulta paginile Despre Organizații verificate și Ajutor Organizații verificate, precum și Centrul nostru de ajutor cu privire la Serviciile cu plată.

3. a Schimbarea nivelurilor. Nu acceptăm comutarea abonamentelor între nivelurile Acces complet și De bază. Dacă doriți să treceți de la un nivel la altul, trebuie să anulați abonamentul existent cu nivelul actual și să vă abonați din nou la nivelul pe care doriți să îl utilizați. 

4. Dreptul de retragere și &rambursările pentru utilizatorii care locuiesc în UE sau Regatul Unit. Când achiziționați un abonament Organizații verificate, indiferent dacă este pentru nivelul Acces complet sau De bază, sunteți de acord în mod explicit că abonamentul va intra în vigoare imediat la data achiziției. Dacă sunteți consumator dintr-un Stat Membru UE sau din Regatul Unit, sunteți de acord că aveți la dispoziție paisprezece (14) zile după achiziție să vă retrageți din contractul de achiziție, din orice motiv. Dacă ați achiziționat abonamentul Organizații verificate X prin intermediul Stripe, procesatorul de plăți X, vă puteți exercita dreptul de retragere prin respectarea instrucțiunilor de anulare a contractului și solicitarea unei rambursări, așa cum este descris pe pagina de ajutor pentru Organizații verificate.

5. Lipsa dreptului la retragere pentru utilizatorii care locuiesc în Taiwan. Atunci când achiziționați un abonament Organizații verificate, indiferent dacă este pentru nivelul Acces complet sau De bază, sunteți de acord în mod explicit cu faptul că abonamentul Organizații verificate va intra în vigoare imediat, la data achiziției, și că serviciile online sunt complet prestate la începutul acestora. Dacă sunteți consumator din Taiwan, sunteți de acord că puteți să vă anulați abonamentul la Organizații verificate în conformitate cu Secțiunea 3 de mai sus, dar că nu aveți altfel niciun drept să vă revocați abonamentul la Organizații verificate și că nu se va emite nicio rambursare.

6. Reclamațiile consumatorilor pentru utilizatorii care locuiesc în Indonezia. Reclamațiile pot fi depuse de către consumatorii din Indonezia la Ministerul Comerțului, la adresa https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Direcția Generală pentru Protecția Consumatorului și Conformitatea Comerțului (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministerul Comerțului din Republica Indonezia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Sistemul de operare și limitările geografice. Serviciul Organizații verificate, precum și funcțiile și beneficiile asociate acestuia, pot fi acceptate doar pe anumite sisteme de operare și în anumite locații geografice (conform lansărilor realizate de X din când în când), ceea ce înseamnă că, dacă vă abonați la Organizații verificate, este posibil să nu aveți acces la funcțiile sau beneficiile Organizații verificate dacă vă accesați contul de X prin intermediul unui sistem care nu este momentan acceptat de către X, sau într-o locație geografică în care nu este oferit serviciul Organizații verificate. În plus, caracteristicile și beneficiile Organizații verificate pot varia în funcție de sistemul de operare și/sau țară.

8. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ SERVICIUL ORGANIZAȚII VERIFICATE VĂ ESTE OFERIT ÎN SISTEM „CA ATARE” ȘI „CONFORM DISPONIBILITĂȚII”. DOAR ÎN SCOP DE EXEMPLIFICARE, NU SE GARANTEAZĂ FUNCȚIONAREA CONFORM INTENȚIILOR A FUNCȚIEI DE ANULARE A POSTĂRII, IAR ACEASTA NU AR TREBUI SĂ FIE CONSIDERATĂ UN MECANISM DE ÎNCREDERE PENTRU A PREVENI TRIMITEREA UNEI POSTĂRI.

Arhiva de termeni anteriori.