X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygos

goglobalwithtwitterbanner

 

X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygos

Įsigalioja nuo: 2024 m. gegužės 13 d.

X suteikia galimybę naudotis tam tikromis funkcijomis už vienkartinį arba pasikartojantį mokestį, taikomą atitinkamoms funkcijoms (kiekviena iš jų vadinama Mokama paslauga, o visos kartu – "Mokamomis paslaugomis"). Pavyzdžiui, „X Premium“ (kaip apibrėžta toliau) ir Prenumeratos būtų laikomos „Mokama paslauga“. 

Jei prisiregistruojate ir (arba) naudojatės Mokama paslauga, jūsų naudojimuisi Mokamomis paslaugomis ir bet kokiomis atitinkamomis operacijomis taikoma: i) čia išdėstytos sąlygos, įskaitant kiekvienai jūsų perkamai Mokamai paslaugai taikomos sąlygos, kaip nurodyta toliau (bendrai – X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygos), ir ii) taikomos X paslaugų teikimo sąlygos, X privatumo politika, X taisyklės ir politika bei visos į jas įtrauktos politikos nuostatos (bendrai – X naudotojo sutartis). Šios X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygos ir minėta X naudotojo sutartis šiame dokumente bendrai vadinamos „Sąlygomis“. X reiškia X subjektą, kuris jums teikia Mokamas paslaugas.

Atidžiai perskaitykite šias X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygas, kad įsitikintumėte, jog suprantate taikomas sąlygas ir išimtis. JEI GYVENATE JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, ŠIOSE SĄLYGOSE PATEIKIAMA SVARBI INFORMACIJA, TAIKOMA JUMS, APIE GINČŲ SPRENDIMĄ PRIVALOMAME ARBITRAŽE, O NE TEISME, ĮSKAITANT JŪSŲ TEISĖS PAREIKŠTI IEŠKINIUS KAIP KOLEKTYVINIUS IEŠKINIUS ATSISAKYMĄ IR JŪSŲ TEISĖS PAREIKŠTI IEŠKINIUS „X“ APRIBOJIMĄ PRAĖJUS DAUGIAU NEI 1 METAMS NUO ATITINKAMŲ ĮVYKIŲ, KURIE TURI ĮTAKOS JŪSŲ TEISĖMS IR PAREIGOMS, JEI KILTŲ GINČAS SU „X“. IŠSAMIĄ INFORMACIJĄ APIE ŠIAS NUOSTATAS ŽR. 6 SKYRIAUS SKILTYJE „BENDROSIOS SĄLYGOS“.

Priėmimas. Naudodamiesi Mokama (-omis) paslauga (-omis) iš X ar pasiekdami ją (jas), pateikdami mokėjimą pagal ją ir (arba) spustelėdami mygtuką, kad atliktumėte vienkartinį pirkimą ar periodinius prenumeratos mokėjimus už X teikiamą Mokamą paslaugą, sutinkate laikytis Sąlygų. Jei nesuprantate Sąlygų arba nesutinkate su jokia jų dalimi, negalite naudotis jokiomis Mokamomis paslaugomis. Norėdami įsigyti ir naudoti mokamą paslaugą, turite: i) būti bent 18 metų amžiaus arba sulaukti pilnametystės, kaip nustatyta jurisdikcijos, kurioje gyvenate, įstatymuose, arba ii) turėti aiškų savo tėvų ar globėjų sutikimą pirkti ir naudoti tą Mokamą paslaugą. Jei esate vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas ir leidžiate savo vaikui (arba vaikui, kurio globėjas esate) įsigyti Mokamą paslaugą arba ja naudotis, sutinkate, kad Sąlygos taikomos jums, kad laikysitės Sąlygų ir kad esate atsakingi už vaiko veiklą, susijusią su Mokamomis paslaugomis, ir už tai, kad vaikas taip pat laikytųsi Sąlygų. Bet kuriuo atveju, kaip nurodyta X paslaugų teikimo sąlygų skyriuje „Kas gali naudotis Paslaugomis“, turite būti bent 13 metų amžiaus, kad galėtumėte naudotis X paslauga. Jei sutinkate su šiomis X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygomis ir naudojate Mokamas paslaugas įmonės, organizacijos, vyriausybės ar kito juridinio asmens vardu, patvirtinate ir garantuojate, kad esate įgalioti tai daryti ir turite įgaliojimus susieti tokį subjektą su šiomis X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygomis – tokiu atveju žodžiai „jūs“ ir „jūsų“, kaip vartojami šiose X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygose, reiškia tokį subjektą.

X perkantysis subjektas. Į šias X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygas įtraukiate subjektą, atitinkantį jūsų gyvenamąją vietą, kaip nurodyta toliau. Šis subjektas jums teiks Mokamas paslaugas.

Jūsų buvimo vieta

Šiaurės Amerikos (įskaitant Havajus) arba Pietų Amerikos žemynai

Perkantysis subjektas

„X Corp.“, turinti biurą adresu 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA (JAV)

Jūsų buvimo vieta

Europos Sąjunga, ELPA valstybės arba Jungtinė Karalystė

Perkantysis subjektas

„Twitter International Unlimited Company“, kurios registruota buveinė yra adresu One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Airija

Jūsų buvimo vieta

Bet kuri šalis, kuri nėra pirmiau paminėtose dviejose vietovėse, įskaitant Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną, Artimuosius Rytus, Afriką ar Europą (išskyrus ES šalis, ELPA valstybes ir Jungtinę Karalystę)

Perkantysis subjektas

„Twitter Global LLC“, kurios registruota buveinė yra adresu 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, JAV

 

Sąlygų, Mokamų paslaugų ir kainodaros pakeitimai

1. Sąlygų pakeitimai. X kartais gali peržiūrėti šias X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygas. Pakeitimai nebus taikomi atgaline data, o naujausia X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygų versija, pasiekiama adresu legal.x.com/purchaser-terms, reglamentuos jūsų naudojimąsi Mokamomis paslaugomis ir visas atitinkamas operacijas. Jei šias Sąlygas pakeisime ar pataisysime po to, kai su jomis sutiksite (pvz., jei šios Sąlygos bus pakeistos po to, kai įsigysite prenumeratą), iš anksto informuosime jus apie esminius šių Sąlygų pakeitimus. Toks pranešimas gali būti pateiktas elektroniniu būdu, įskaitant, be kita ko, pranešimą apie paslaugą arba el. laišką su jūsų paskyra susietu el. pašto adresu. Tęsdami prieigą prie Mokamų paslaugų arba naudojimąsi jomis po to, kai įsigalioja šie pakeitimai, sutinkate laikytis peržiūrėtų X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate laikytis šių ar bet kokių būsimų X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygų, nesinaudokite Mokamomis paslaugomis, prie jų neprisijunkite (arba toliau jomis nesinaudokite ar neprisijunkite).

X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygos parengtos anglų kalba, tačiau yra išverstos į kelias kalbas. X stengiasi, kad vertimai būtų kuo tikslesni atsižvelgiant į originalią versiją anglų kalba. Tačiau bet kokių neatitikimų ar nenuoseklumų atveju pirmenybė teikiama X Pirkėjo paslaugų teikimo sąlygų versijai anglų kalba. Pripažįstate, kad anglų kalba bus kalba, kuria bus remiamasi aiškinant ir rengiant X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygas.

2. Mokamų paslaugų pakeitimai. Mūsų mokamos paslaugos nuolat tobulėja. Todėl mūsų nuožiūra Mokamos paslaugos gali pasikeisti. Galime nustoti (visam laikui arba laikinai) teikti Mokamas paslaugas arba bet kokias Mokamų paslaugų funkcijas jums arba naudotojams apskritai apie tai pranešę arba nepranešę. X neatsako nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už jokius Mokamų paslaugų pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą. Konkrečios mokamos paslaugos sąlygos (nurodytos toliau) nurodo, kaip galite atšaukti prenumeratą arba, jei taikoma, prašyti grąžinti pinigus. 

3. Kainodaros pakeitimai. Mokamų paslaugų kainos, įskaitant pasikartojančius prenumeratos mokesčius, kartais gali keistis. X pateiks pagrįstą išankstinį pranešimą apie bet kokį esminį Mokamų paslaugų kainos pasikeitimą. Prenumeratos paslaugų kainos pakeitimai įsigalios kito prenumeratos laikotarpio, einančio po kainos pakeitimo datos, pradžioje. Jei nesutinkate su kainos pakeitimu, turite teisę atmesti pakeitimą atšaukdami atitinkamos Mokamos paslaugos prenumeratą prieš įsigaliojant kainos pakeitimui.

Mokėjimo sąlygos. X siūlo įvairius mokėjimo būdus, kurie gali skirtis atsižvelgiant į Mokamą paslaugą, jūsų įrenginį ir (arba) operacinę sistemą, geografinę vietovę ar kitus veiksnius. Tais atvejais, kai įmanoma (nes X kartais gali pasiūlyti įvairius pirkimo būdus), šios mokėjimo galimybės gali apimti galimybę naudoti „Google“ ar „Apple“ siūlomą „Mokėjimo programėlėje“ funkciją arba atlikti mokėjimą internetu naudojant X trečiosios šalies mokėjimų tvarkytoją „Stripe“ (www.stripe.com – toliau – „Stripe“). Atlikdami mokėjimą aiškiai sutinkate: i) sumokėti nurodytą Mokamos paslaugos kainą kartu su bet kokiomis papildomomis sumomis, susijusiomis su taikomais mokesčiais, kredito kortelių mokesčiais, banko mokesčiais, operacijų užsienio valiuta mokesčiais, užsienio valiutos keitimo mokesčiais ir valiutų kursų svyravimais; ii) laikytis visų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų, privatumo politikos ar kitų teisinių sutarčių ar apribojimų (įskaitant papildomus amžiaus apribojimus), kuriuos nustatė „Google“, „Apple“ arba „Stripe“ (kaip X trečiosios šalies mokėjimų tvarkytojas), susijusių su jūsų naudojimusi tam tikru mokėjimo būdu (pavyzdžiui, tik tuo atveju, jei nuspręsite atlikti mokėjimą naudodamiesi „Apple“ programėlės pirkimo funkcija, sutinkate laikytis visų atitinkamų „Apple“ nustatytų sąlygų, reikalavimų ir (arba) apribojimų). Bet kokie privatūs asmens duomenys, kuriuos pateikiate naudodamiesi Mokamomis paslaugomis, įskaitant, be kita ko, bet kokius duomenis, susijusius su mokėjimu, bus tvarkomi pagal X privatumo politiką. „X“ gali bendrinti jūsų mokėjimo informaciją su mokėjimo paslaugų teikėjais, kad apdorotų mokėjimus; užkirstų kelią sukčiavimui ar kitai draudžiamai veiklai, ją aptiktų ir ištirtų; palengvintų ginčų sprendimą, pvz., grąžintų lėšų ar mokesčių grąžinimą; ir kitais tikslais, susijusiais su kredito kortelių, debeto kortelių arba ACH priėmimu. Jūs privalote užtikrinti, kad jūsų banko, kredito kortelės, debeto kortelės ir (arba) kita mokėjimo informacija visada būtų atnaujinta, išsami ir tiksli. Jei atliksite mokėjimą už Mokamą paslaugą, galime gauti informacijos apie jūsų operaciją, pvz., kada ji buvo atlikta, kada prenumerata nustos galioti arba bus automatiškai pratęsta, kokioje platformoje pirkote ir kitos informacijos. X nebus atsakinga už jokias mokėjimų tvarkytojo, „Apple App Store“ ar „Google Play“ parduotuvės, jūsų banko, jūsų kredito kortelės įmonės ir (arba) bet kokio mokėjimo tinklo padarytas klaidas ar vėlavimus. Informacijos apie mokėjimo sąlygas, taikomas konkrečiai Mokamai paslaugai, įskaitant tai, kaip tvarkomas prenumeratos pratęsimas, ir kitas svarbias sąlygas ieškokite kiekvienos konkrečios Mokamos paslaugos sąlygose.

X naudotojo sutarties taikymas, nutraukimas, pinigų negrąžinimas, kelios X paskyros ir apribojimai

1. Jums taikoma X naudotojo sutartis. VISADA PRIVALOTE LAIKYTIS „X“ NAUDOTOJO SUTARTIES IR JA VADOVAUTIS. X naudotojo sutartis visada taikoma jūsų naudojimuisi X paslauga, įskaitant Mokamas paslaugas ir funkcijas. Jei nesilaikysite X naudotojo sutarties arba X manys, kad nesilaikėte X naudotojo sutarties, jūsų Mokamos paslaugos gali būti atšauktos. Bet koks toks atšaukimas papildys bet kokius vykdymo užtikrinimo veiksmus, kurių X gali imtis prieš jus pagal X naudotojo sutartį, ir jais neapsiribos. Tokiais atvejais galite prarasti Mokamų paslaugų privalumus ir negalėsite susigrąžinti jokių sumų, kurias sumokėjote (arba iš anksto sumokėjote) už Mokamas paslaugas.

2. Kodėl X gali nutraukti jūsų prieigą prie Mokamų paslaugų. X gali sustabdyti arba nutraukti jūsų prieigą prie Mokamų paslaugų arba nutraukti visų ar dalies Mokamų paslaugų teikimą (be jokios atsakomybės) bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties arba be priežasties, įskaitant, be kita ko, bet kurią iš šių priežasčių:

a. X savo nuožiūra mano, kad pažeidėte Sąlygas arba tai, kad naudojatės Mokama (-omis) paslauga (-omis), pažeistų bet kokius taikomus įstatymus;

b. X to prašo arba nurodo padaryti bet kuris kompetentingas teismas, reguliavimo institucija arba teisėsaugos institucija;

c. X iškilo nenumatytų techninių ar saugumo problemų;

d. X mano, kad pažeidėte X naudotojo sutartį;

e. X keliate riziką arba X dėl jūsų gali patirti teisinių pasekmių;

f. jūsų paskyra turėtų būti pašalinta dėl neteisėtų veiksmų;

g. jūsų paskyra turėtų būti pašalinta dėl užsitęsusio neaktyvumo;

h. mūsų Mokamų paslaugų (visų ar dalies) teikimas jums nebėra komerciškai perspektyvus (tik X nuožiūra).

3. Visos operacijos yra galutinės. Visi mokėjimai už Mokamas paslaugas yra galutiniai ir negrąžinami arba nekeičiami, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus. Nesuteikiame jokių garantijų dėl Mokamos paslaugos pobūdžio, kokybės ar vertės arba jos prieinamumo ar teikimo. Pinigų grąžinimas ar kreditai nesuteikiami už nepanaudotą ar iš dalies panaudotą Mokamą paslaugą (pavyzdžiui, panaudotą prenumeratos laikotarpio dalį). 

4. Mokamos paslaugos neperduodamos iš vienos X paskyros į kitą. Kiekvienas mokamos paslaugos pirkimas taikomas vienai X paskyrai. Tai reiškia, kad pirkimas bus taikomas tik tai paskyrai, kuria naudojotės pirkdami Mokamą paslaugą, ir nebus taikomas kitoms paskyroms, prie kurių galite turėti prieigą arba kurias galite valdyti. Jei turite arba valdote kelias paskyras ir norite pasiekti Mokamas paslaugas kiekvienoje paskyroje, turite įsigyti Mokamą paslaugą kiekvienoje paskyroje atskirai.

5. Apribojimai ir įsipareigojimai

a. Mokamą paslaugą galite įsigyti ir ja naudotis tik tuo atveju, jei jums teisiškai leidžiama naudotis Mokama paslauga jūsų šalyje ir gyvenate šalyje, kurioje X teikia atitinkamą Mokamą paslaugą. X savo gali nuožiūra apriboti prieigą prie Mokamos paslaugos arba jos įsigijimą tam tikrose šalyse. X pasilieka teisę kartais keisti šalių, kuriose jos paslaugos prieinamos, sąrašą.

b. Pasiliekame teisę savo nuožiūra atsisakyti Mokamų paslaugų operacijų arba atšaukti ar nutraukti Mokamų paslaugų pardavimą ar naudojimąsi jomis. 

c. Negalite leisti kitiems naudotis jūsų X paskyra, norint pasiekti bet kokią Mokamą paslaugą, kurios toks asmuo neužsisakė.

d. Negalite įsigyti Mokamos paslaugos ar ja naudotis, jei esate asmuo, su kuriuo JAV asmenims neleidžiama turėti reikalų pagal ekonomines sankcijas, įskaitant, be kita ko, sankcijas, kurias administruoja Jungtinių Valstijų Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras ar bet kuri kita taikoma sankcijų institucija ("Draudžiamas asmuo"). Tai, be kita ko, apima asmenis, esančius šiose šalyse ir regionuose, arba įprastus gyventojus šiose šalyse ir regionuose: Kuba, Iranas, Krymo Ukrainos regionas, Šiaurės Korėja ir Sirija. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad nesate Draudžiamas asmuo.

e. JŪS PAREIŠKIATE, KAD NAUDOSITĖS MOKAMOMIS PASLAUGOMIS TIK TEISĖTAIS TIKSLAIS IR TIK PAGAL SĄLYGAS.

Mokesčiai ir rinkliavos. Esate atsakingi už visus taikomus mokesčius, muitus, tarifus ir rinkliavas, susijusius su Mokamų paslaugų pirkimu, įskaitant tuos, kuriuos reikia sumokėti X arba trečiosios šalies mokėjimų tvarkytojui, ir sutinkate juos sumokėti. Šie mokesčiai gali apimti, be kita ko, PVM, GST, apyvartos mokestį, išskaičiuojamąjį mokestį ir kitus taikomus mokesčius. Atsižvelgiant į jūsų buvimo vietą, X gali būti atsakinga už informacijos, susijusios su operacijų mokesčiais, atsirandančiais perkant Mokamas paslaugas, rinkimą ir pateikimą. Suteikiate X leidimą pateikti savo paskyros ir asmeninę informaciją atitinkamoms mokesčių institucijoms, kad galėtume vykdyti savo mokesčių rinkimo ir ataskaitų teikimo įsipareigojimus.

 

Bendrosios sąlygos

1. Kontaktinė informacija. Jei turite klausimų apie Mokamas paslaugas ar šias Sąlygas, daugiau informacijos rasite X Mokamų paslaugų pagalbos centre. Jei jau įsigijote Mokamą paslaugą, taip pat galite susisiekti su mumis naudodami X paskyros naršymo meniu esančią pagalbos nuorodą, kuri yra mokėjimo arba prenumeratos nustatymuose. Jei turite papildomų klausimų, galite susisiekti su mumis čia, naudodami formą „Pagalba dėl mokamų funkcijų“.

2. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, JŪSŲ PRIEIGA PRIE MOKAMŲ PASLAUGŲ IR NAUDOJIMASIS JOMIS YRA JŪSŲ PAČIŲ RIZIKA. JŪS SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD MOKAMOS PASLAUGOS JUMS TEIKIAMOS TOKIOS, KOKIOS YRA, IR KAI PASIEKIAMOS. „X“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ VISAS AIŠKIAS AR NUMANOMAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS, SUSIJUSIAS SU TINKAMUMU PARDUOTI, TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI AR PAŽEIDIMO NEBUVIMU. „X“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ AR PAREIŠKIMŲ IR NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ: I) MOKAMŲ PASLAUGŲ IŠSAMUMĄ, TIKSLUMĄ, PRIEINAMUMĄ, TEIKIMĄ LAIKU, SAUGUMĄ AR PATIKIMUMĄ IR II) AR MOKAMOS PASLAUGOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS AR BUS PRIEINAMOS NEPERTRAUKIAMAI, SAUGIAI IR BE KLAIDŲ. ESATE ATSAKINGI UŽ TAI, KAD NAUDOJATĖS x PASLAUGA, ĮSKAITANT MOKAMAS PASLAUGAS, IR BET KOKĮ JŪSŲ TEIKIAMĄ TURINĮ.

3. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. TIEK, KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, „X“ SUBJEKTAI NEATSAKO UŽ JOKIUS NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS, PASEKMINIUS AR BAUDŽIAMUOSIUS NUOSTOLIUS ARBA BET KOKĮ PELNO AR PAJAMŲ PRARADIMĄ, PATIRTĄ TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI, ARBA BET KOKĮ DUOMENŲ PRARADIMĄ, NAUDOJIMĄ, PRESTIŽĄ AR KITUS NEMATERIALIUS NUOSTOLIUS, ATSIRANDANČIUS DĖL i) JŪSŲ PRIEIGOS PRIE MOKAMŲ PASLAUGŲ AR JŲ NAUDOJIMO ARBA NEGALĖJIMO PRIEITI ARBA NAUDOTIS MOKAMOMIS PASLAUGOMIS; ii) BET KOKIO TREČIOSIOS ŠALIES ELGESIO AR TURINIO, PASKELBTO NAUDOJANTIS MOKAMOMIS PASLAUGOMIS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, BET KOKĮ KITŲ NAUDOTOJŲ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŠMEIŽIKIŠKĄ, ĮŽEIDŽIANTĮ AR NETEISĖTĄ ELGESĮ; iii) BET KOKIO TURINIO, GAUTO IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ; iv) NETEISĖTOS PRIEIGOS PRIE JŪSŲ PERDUODAMŲ DUOMENŲ AR TURINIO, JŲ NAUDOJIMO AR PAKEITIMO. SIEKIANT IŠVENGTI ABEJONIŲ, MOKAMŲ PASLAUGŲ APIBRĖŽIMAS APSIRIBOJA „X“ SIŪLOMOMIS FUNKCIJOMIS IR NEAPIMA JOKIO TURINIO, KURĮ PASIEKIATE IR (ARBA) SU KURIUO SĄVEIKAUJATE NAUDODAMI ŠIAS FUNKCIJAS. BENDRA „X“ SUBJEKTŲ ATSAKOMYBĖ JOKIU BŪDU NEGALI VIRŠYTI DIDESNĖS ŠIMTO JAV DOLERIŲ (100,00 USD) SUMOS DALIES ARBA SUMOS, KURIĄ SUMOKĖJOTE „X“ PER PASTARUOSIUS ŠEŠIS MĖNESIUS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS, DĖL KURIŲ PAREIKŠTA PRETENZIJA. ŠIO POSKIRSNIO APRIBOJIMAI TAIKOMI BET KOKIAI ATSAKOMYBĖS TEORIJAI, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR JI PAGRĮSTA GARANTIJA, SUTARTIMI, ĮSTATYMU, DELIKTU (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ) AR KITU PAGRINDU, IR AR „X“ SUBJEKTAI BUVO INFORMUOTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, IR NET JEI NUSTATOMA, KAD ŠIAME DOKUMENTE NURODYTA TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ NEATITIKO JOS ESMINĖS PASKIRTIES. „X“ SUBJEKTAI REIŠKIA „X“, JOS PATRONUOJANČIĄSIAS ĮMONES, FILIALUS, SUSIJUSIAS ĮMONES, PAREIGŪNUS, DIREKTORIUS, DARBUOTOJUS, AGENTUS, ATSTOVUS, PARTNERIUS IR LICENCIJŲ IŠDAVĖJUS.

PAGAL JŪSŲ JURISDIKCIJOJE TAIKOMUS ĮSTATYMAI GALI BŪTI NELEIDŽIAMA TAIKYTI TAM TIKRŲ ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMŲ. TIEK, KIEK REIKALAUJAMA PAGAL JŪSŲ JURISDIKCIJOJE TAIKOMUS ĮSTATYMUS, PIRMIAU IŠDĖSTYTOMIS NUOSTATOMIS NEAPRIBOJAMA „X“ SUBJEKTŲ ATSAKOMYBĖ UŽ SUKČIAVIMĄ, APGAULINGĄ KLAIDINGĄ FAKTŲ PATEIKIMĄ, MIRTĮ AR KŪNO SUŽALOJIMĄ, KURĮ SUKĖLĖ MŪSŲ APLAIDUMAS, DIDELIS APLAIDUMAS IR (ARBA) TYČINIS ELGESYS. KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, DIDŽIAUSIA BENDRA „X“ SUBJEKTŲ ATSAKOMYBĖ UŽ BET KOKIAS NEIŠDUODAMAS GARANTIJAS NEVIRŠIJA VIENO ŠIMTO JAV DOLERIŲ (100,00 JAV DOLERIŲ).

4. Pranešimas dėl „Apple“. Jei įsigijote Mokamas paslaugas arba naudojatės Mokamomis paslaugomis arba naudojatės jomis „iOS“ įrenginyje, taip pat pripažįstate šios skilties sąlygas ir su jomis sutinkate. Pripažįstate, kad Sąlygos taikomos tik jums ir mums, o ne „Apple“, ir „Apple“ neatsako už Mokamas paslaugas bei jų turinį. „Apple“ neprivalo teikti jokių su Mokamomis paslaugomis susijusių techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų. Jei Mokamos paslaugos neatitinka galiojančios garantijos, galite pranešti „Apple“, o „Apple“ grąžins jums bet kokią taikomą Mokamų paslaugų pirkimo kainą; ir, kiek tai leidžiama pagal taikomus įstatymus, „Apple“ neturi jokių kitų su Mokamomis paslaugomis susijusių garantijos įsipareigojimų. „Apple“ neatsako už jokias jūsų ar bet kurios trečiosios šalies pretenzijas, susijusias su Mokamomis paslaugomis ar jūsų turimomis ir (arba) naudojamomis Mokamomis paslaugomis, įskaitant, be kita ko: i) pretenzijas dėl atsakomybės už produktą; ii) bet kokias pretenzijas, kad Mokamos paslaugos neatitinka bet kokių taikomų teisinių ar norminių reikalavimų; iii) pretenzijas pagal vartotojų apsaugos ar panašius teisės aktus. „Apple“ neatsako už bet kokios trečiosios šalies pretenzijos, kad Mokamos paslaugos ir (arba) jūsų turima bei naudojama mobilioji programa pažeidžia tos trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, tyrimą, sprendimą, įvykdymą ar gynybą jos atveju. Naudodamiesi Mokamomis paslaugomis sutinkate laikytis visų taikomų trečiųjų šalių sąlygų. „Apple“ ir „Apple“ patronuojamosios įmonės yra trečiųjų šalių naudos iš Sąlygų gavėjos, o jums sutikus su Sąlygomis, „Apple“ turės teisę (ir bus laikoma, kad ji sutiko su teise) taikyti Sąlygas prieš jus, kaip trečiosios šalies naudos iš Sąlygų gavėją. Patvirtinate ir garantuojate, kad i) nesate šalyje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas arba kurią JAV vyriausybė nurodė kaip terorizmą remiančią šalį, ir ii) nesate įtraukti į jokį JAV vyriausybės draudžiamų ar ribojamų šalių sąrašą.

5. Nesuderinamumas. Esant prieštaravimui tarp šių X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygų ir X naudotojo sutarties nuostatų, šios X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygos yra viršesnės tik jūsų naudojimosi Mokama paslauga atžvilgiu.

 

6. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA. PRIVALOMO ARBITRAŽO IR KOLEKTYVINIŲ IEŠKINIŲ ATSISAKYMAS

ŠIS SKYRIUS JUMS TAIKOMAS TIK TUO ATVEJU, JEI GYVENATE JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ SKYRIŲ – JIS GALI LABAI PAVEIKTI JŪSŲ JURIDINES TEISES, ĮSKAITANT JŪSŲ TEISĘ PATEIKTI IEŠKINĮ TEISME.

a. Bendroji dalis. Šios nuostatos yra svarbios atsižvelgiant į jūsų ir X susitarimą dėl X funkcijų ar produktų, nurodytų šiose Sąlygose. Atsižvelgiant į toliau pateiktas nuostatas, įskaitant šiame 6 skyriuje nustatytas išimtis, jūs ir X sutinkate spręsti bet kokius ginčus, pretenzijas ar nesutarimus, kylančius dėl šių Sąlygų, Mokamų paslaugų rinkodaros ir (arba) jūsų dalyvavimo Mokamų paslaugų teikime (atskirai – Ginčas arba daugiau nei vienas – Ginčai). 

b. Pradinis ginčų sprendimas. Dauguma ginčų tarp jūsų ir mūsų gali būti sprendžiami neoficialiai. Jei jau įsigijote Mokamą paslaugą, mūsų pagalbos komanda pasiekiama per pagalbos nuorodą, esančią jūsų X paskyros naršymo meniu, mokėjimo arba prenumeratos nustatymuose, kad išspręstų visas problemas, susijusias su Mokamomis paslaugomis. Kreipdamiesi į mus, trumpai apibūdinkite savo problemų pobūdį ir priežastis, savo kontaktinę informaciją ir konkrečią siekiamą pagalbą. Šalys deda visas pastangas per šį pagalbos teikimo procesą, kad išspręstų bet kokį Ginčą. Jūs ir mes sutinkame, kad sąžiningas dalyvavimas šiame neoficialiame procese yra būtinas ir turi būti užbaigtas, kaip nurodyta pirmiau, kad bet kuri šalis galėtų inicijuoti arbitražą dėl bet kokio Ginčo.

c. PRIVALOMAS ARBITRAŽAS. Jei nepavyksta susitarti su jumis dėl ginčo sprendimo per trisdešimt (30) dienų nuo neoficialaus ginčų sprendimo pradžios pagal pirmiau pateiktą Pirminio ginčų sprendimo nuostatą, tuomet jūs arba mes galime inicijuoti privalomą arbitražą, kuris bus vienintelis būdas išspręsti bet kokį ginčą, laikantis toliau išdėstytų sąlygų ir išskyrus ieškinius, pateiktus ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo teisme, arba jei atsisakysite. Konkrečiai, visi ginčai turi būti galutinai išspręsti tik privalomu arbitražu, kurį administruoja Amerikos arbitražo asociacija (toliau – AAA) San Fransiske, Kalifornijoje, ir per vieną abipusiai sutartą arbitrą, laikantis AAA vartotojų arbitražo taisyklių nuostatų, kurias galima rasti adresu www.adr.org, arba paskambinus AAA numeriu 1.800.778.7879. JŪS IR „X“ AIŠKIAI ATSISAKOTE TEISĖS Į PRISIEKUSIŲJŲ AR TEISĖJO TEISMĄ.

Arbitras, o ne bet kuris federalinis, valstijos ar vietos teismas ar agentūra, turi išimtinius įgaliojimus spręsti bet kokį Ginčą, įskaitant, be kita ko, bet kokias pretenzijas dėl to, kad visos ar dalis šių X pirkėjo paslaugų teikimo sąlygų yra negaliojančios ar naikintinos, arba dėl to, ar Ginčas yra arbitražo objektas. Arbitras turi teisę taikyti bet kokias teisių gynimo priemones, kurios būtų taikomos teisme pagal įstatymą arba teisingumo principus, su sąlyga, kad tokios teisės gynimo priemonės (įskaitant laikinąsias apsaugos priemones) taikomos tik atsižvelgiant į jūsų asmenines aplinkybes. Nepaisant šios arbitražo nuostatos reikalavimų, jei Ginčas susijęs su reikalavimu taikyti viešąsias laikinąsias apsaugos priemones, galite nuspręsti pašalinti šį reikalavimą iš arbitražo proceso ir perduoti jį bet kuriam tinkamos jurisdikcijos teismui. Arbitro sprendimas turi būti rašytinis bei privalomas šalims ir gali būti priimtas kaip sprendimas bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme.

TURITE PER VIENUS METUS PAREIKŠTI IEŠKINĮ „X“, NEBENT ATSISAKOTE. Bet kokį ieškinį X turite pareikšti per vienus (1) metus nuo ieškinio atsiradimo dienos, nebent taikomuose įstatymuose numatyta, kad įprastas ieškinio senaties terminas negali būti sutrumpintas susitarimu. Jei per šį laikotarpį nepateiksite ieškinio, atsisakysite, kiek tai maksimaliai leidžiama pagal įstatymus, visų teisių į tokį ieškinį ir X nebus atsakinga už tokį ieškinį.

d. Padavimo procesas ir išlaidos. Norėdami pradėti arbitražo procesą, pateikimo nurodymus galite gauti šiuo adresu: https://adr.org/Support. X sumokės jūsų pradinį 200 USD paraiškos padavimo mokestį ir arbitražo išlaidas tiek, kiek reikalaujama ir kaip apibrėžta AAA vartotojų arbitražo taisyklėse, tačiau ne didesnėmis sumomis, nei nustatyta šioje nuostatoje. Tačiau, jei arbitras nustato, kad ieškiniai buvo pateikti priekabiavimo tikslais arba buvo akivaizdžiai lengvabūdiški, arbitras gali perskirstyti arbitro kompensaciją ir administracinius mokesčius, įskaitant padavimo ir nagrinėjimo mokesčius, kaip nustatyta AAA vartotojų arbitražo taisyklėse. Pagal arbitražo taisykles taip pat leidžiama tam tikrais atvejais susigrąžinti advokatų honorarus. Šalys supranta, kad nesant šios privalomos nuostatos, jos turėtų teisę kreiptis į teismą ir inicijuoti prisiekusiųjų teismą. Jos taip pat supranta, kad kai kuriais atvejais arbitražo išlaidos gali viršyti bylinėjimosi išlaidas, o teisė į išaiškinimą arbitraže gali būti labiau ribota nei teisme.

e. Vieta. Arbitražas vyks tik dokumentų pagrindu arba galite pasirinkti atlikti procesą telefonu, vaizdo įrašu arba asmeniškai. Asmeninio arbitražo atveju procesas vyks jūsų gyvenamame mieste ar apskrityje arba, jei negyvenate Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kalifornijos valstijoje, San Fransisko apygardoje. 

f. Kolektyvinio ieškinio atsisakymas. JŪS IR MES TAIP PAT SUTINKAME, KAD BET KOKIOS PRETENZIJOS GALI BŪTI PAREIKŠTOS TIK PAGAL MŪSŲ INDIVIDUALIUS ĮGALIOJIMUS, O NE KOLEKTYVINIO IEŠKINIO AR KITO ATSTOVAUJAMOJO IEŠKINIO VARDU AR KAIP JO DALIS. ŠALYS AIŠKIAI ATSISAKO SAVO TEISĖS PAREIKŠTI KOLEKTYVINĮ IEŠKINĮ ARBA SIEKTI GINTI TEISES PATEIKIANT KOLEKTYVINĮ IEŠKINĮ. Jei jūs ir mes nesutariame raštu, arbitras negali konsoliduoti proceso ar daugiau nei vieno asmens pretenzijų ir negali kitaip pirmininkauti bet kokios formos atstovui ar kolektyviniam procesui.

g. Atskyrimas. Jei nustatoma, kad kuri nors šios Ginčų sprendimo sutarties dalis negali būti vykdoma dėl konkretaus reikalavimo dėl teisių gynimo priemonės ar teisių gynimo priemonės (pvz., laikinosios apsaugos priemonės), tada tas reikalavimas ar teisių gynimo priemonė (ir tik tas reikalavimas ar teisių gynimo priemonė) turi būti atskirta ir turi būti pateikta tinkamos jurisdikcijos teismui, o bet kokie kiti reikalavimai turi būti nagrinėjami arbitraže.

h. Išimtis – ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimas teisme. Nepaisant šalių sprendimo visus ginčus spręsti arbitražo tvarka, bet kuri šalis gali kreiptis į ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo teismą dėl ginčų ar ieškinių, patenkančių į to teismo jurisdikciją.

i. 30 dienų teisė atsisakyti. Jei norite atsisakyti ir neprivalote laikytis šių pirmiau išdėstytų arbitražo nuostatų, galite nusiųsti rašytinį pranešimą apie savo sprendimą atsisakyti šiuo adresu:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Jei jau įsigijote Mokamą paslaugą, taip pat galite pateikti atsisakymo pranešimą naudodami X paskyros naršymo meniu esančią pagalbos nuorodą, kuri yra mokėjimo arba prenumeratos nustatymuose. 

Rašytiniame pranešime turi būti nurodytas jūsų vardas, pavardė, X paskyros tvarkyklė, su paskyros tvarkykle susietas el. pašto adresas arba telefono numeris ir aiškus pareiškimas, kad nenorite išspręsti Ginčų su X.

Pranešimas turi būti išsiųstas per 30 dienų nuo jūsų pirmojo apmokėjimo už Mokamą paslaugą, priešingu atveju jūs privalote spręsti ginčus arbitraže pagal tų nuostatų sąlygas. Jūsų sprendimas atsisakyti šios arbitražo nuostatos neturės neigiamo poveikio jūsų santykiams su X arba X teikiamoms funkcijoms ar paslaugoms. Jei atsisakysite šių nuostatų, X jos taip pat nebus privalomos.

j. Šio skyriaus pakeitimai. Apie bet kokį esminį šios Ginčų sprendimo sutarties pakeitimą pranešime prieš 60 dienų. Pakeitimai įsigalios 60 dieną ir bus taikomi perspektyviai tik visoms pretenzijoms, kylančioms po 60 dienos.

k. Taikytinos teisės pasirinkimas. ŠIAIS TERMINAIS ĮFORMINAMAS TARPVALSTYBINĖS PREKYBOS SANDORIS. FEDERALINIS ARBITRAŽO AKTAS IR AIŠKINAMOJI TEISMŲ PRAKTIKA REGLAMENTUOJA ŠIŲ ARBITRAŽO NUOSTATŲ AIŠKINIMĄ IR VYKDYMĄ, NEATSIŽVELGIANT Į VALSTIJOS TEISĘ. Tiek, kiek bet kuriam Ginčui taikoma valstybės materialinė teisė, taikoma Kalifornijos valstijos teisė, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos nuostatas.

l. Tolesnis nuostatų galiojimas. Ši Ginčų sprendimo sutartis lieka galioti pasibaigus jūsų ir X santykiams, įskaitant bet kokių X teikiamų paslaugų ar pranešimų atšaukimą ar prenumeratos atsisakymą.

7. Taikoma teisė.

a. Jei gyvenate Jungtinėse Amerikos Valstijose, šioms Sąlygoms bus taikomi Kalifornijos valstijos įstatymai, o bet kokiems ginčams, kylantiems tarp jūsų ir X, bus taikomas 6 skirsnis (Ginčų sprendimo sutartis. Privalomas arbitražas ir atsisakymas pareikšti grupinius ieškinius).

b. Jei gyvenate ES valstybėje narėje, ELPA valstybėje arba Jungtinėje Karalystėje, bus taikomi privalomi jūsų gyvenamosios šalies įstatymai ir gali būti pradėtas teismo procesas atitinkamuose teismuose pagal jūsų gyvenamosios šalies įstatymus. 

c. Jei gyvenate ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, ne ES valstybėje narėje, ne ELPA valstybėje arba ne JK, šioms Sąlygoms bus taikomi Kalifornijos valstijos įstatymai.

 

„X Premium“ sąlygos

Naudodamiesi X teikiama periodinės prenumeratos paslauga („X Premium“), sutinkate, kad jūsų naudojimą reglamentuojamas ir jam bus taikomos Sąlygos, įskaitant toliau išdėstytas „X Premium“ sąlygas.

1. „X Premium“ aprašymas. „X Premium“ yra periodinė X prenumeratos paslauga, suteikianti prieigą prie tam tikrų funkcijų, privalumų ir (arba) paslaugų, kaip aprašyta čia. Jūsų „X Premium“ prenumerata bus automatiškai pratęsta, kol bus atšaukta pagal Sąlygas, įskaitant šias „X Premium“ sąlygas.    

a. „X Premium“ pakopos. „X Premium” prenumeratoriai gali rinktis iš kelių pakopų. Kiekviena pakopa turi prieigą prie skirtingų funkcijų ir yra siūloma skirtingomis kainomis. Kiekvienai pakopai galimos metinės ir mėnesio kainos. Kai kurioms funkcijoms gali reikėti patvirtinti paskyrą ir turėti viešai rodomą varnelę paskyros profilyje. Konkrečios informacijos apie pakopas galite rasti mūsų Pagalbos centre.    

2. Registracija & Paskyros tvarkymas, mokėjimo procesas, & kainodara, automatinis pratęsimas.

a. Registracija. Norėdami prisiregistruoti prie „X Premium“, turite būti prisijungę prie savo X paskyros. Užsiregistravę „X Premium“ galite užsiregistruoti ir sumokėti per: i) „Apple“ pirkimo programėlėje procesą (jei prisiregistruojate naudodami „iOS“ įrenginį), ii) „Google“ pirkimo programėlėje procesą (jei prisiregistruojate naudodami „Android“ įrenginį) arba iii) X naudodamiesi trečiosios šalies mokėjimo partnerio „Stripe“ paslaugomis (jei prisiregistruojate naudodami žiniatinklio naršyklę adresu www.x.com). 

b. Paskyros tvarkymas. Būdas, kuriuo registruojatės ir mokate už „X Premium“ prenumeratą, lemia, kaip turite tvarkyti savo paskyrą. Jei prisiregistravote ir sumokėjote už „X Premium“ naudodami „Apple“ pirkimo programėlėje procesą, prenumeratą galite tvarkyti naudodami „Apple App Store“. Jei prisiregistravote ir sumokėjote už „X Premium“ naudodami „Google“ pirkimo programėlėje procesą, galite tvarkyti prenumeratą naudodami „Google Play“ parduotuvę. Jei prisiregistravote ir sumokėjote už „X Premium“ naudodami „Stripe“, X mokėjimų tvarkytoją, galite tvarkyti savo prenumeratą „Stripe“, kurią galite pasiekti X svetainėje „X Premium“ nustatymuose, kai prisijungsite prie www.x.com. Daugiau informacijos apie „ X Premium“ paskyros ir „ X Premium“ prenumeratos valdymą galite rasti Apie „ X Premium“ ir „ X Premium“ pagalbos puslapiuose bei mūsų Pagalbos centre dėl pagalbos teikiant Mokamas paslaugas.

c. Mokėjimo procesas & ir kainodara. „X Premium“ prenumeratos kainą nustato X. Jei perkate „X Premium“ prenumeratą, tai darote periodiškai iš anksto sumokėdami prenumeratos mokestį. Prenumeruodami „X Premium“, aiškiai sutinkate, kad leidžiate periodinius mokėjimus ir kad mokėjimai bus atliekami jūsų pasirinktu mokėjimo būdu, kol jūs arba X atšauksite atitinkamą „X Premium“ prenumeratą. Jūsų mokėjimo informacija bus automatiškai apdorota kiekvieno prenumeratos laikotarpio pradžioje. Pratęsimo mobiliuoju telefonu apdorojimo datos gali skirtis iki 3 dienų. Jei jūsų mokėjimo informacija atmetama, turite pateikti naują „X Premium“ prenumeratos mokėjimo informaciją, kitaip prenumerata bus atšaukta. Jei pateiksite naują mokėjimo informaciją ir jūsų mokėjimo paskyra bus sėkmingai apmokestinta, naujas „X Premium“ prenumeratos laikotarpis bus pagrįstas pradine pratęsimo data, o ne sėkmingo apmokestinimo data. Už dalinius prenumeratos laikotarpius pinigai negrąžinami ir kreditai nesuteikiami, įskaitant atvejus, kai tam tikros funkcijos, privilegijos ir (arba) paslaugos pakeičiamos arba nutraukiamos. PRENUMERATOS PLANAI APMOKAMI IŠ ANKSTO, PINIGAI UŽ JUOS NEGRĄŽINAMI (NEBENT TO REIKALAUJA PAGAL ĮSTATYMUS) IR AUTOMATIŠKAI PRATĘSIAMI KIEKVIENO PRENUMERATOS LAIKOTARPIO PABAIGOJE, NEBENT PRENUMERATA ATŠAUKIAMA ATLIKUS TOLIAU NURODYTAS ATŠAUKIMO PROCEDŪRAS.

d. Paslaugų papildymas arba sumažinimas. Paslaugų papildymas ir sumažinimas šiuo metu yra palaikomi tik „iOS“, „Android“ ir žiniatinklyje.

Jei sistemoje „iOS“ atnaujinsite į aukštesnės kainos pakopą, gausite dalinį proporcingą lėšų grąžinimą už likusią ankstesnės prenumeratos dalį, jei pakopą pakeisite iš platformos, kurioje anksčiau prenumeravote, t. y. „iOS“. Jei sumažinsite paslaugas į kitą pakopą, jūsų prenumerata ir susijusios funkcijos išliks iki dabartinio atsiskaitymo ciklo pabaigos, o tada būsite perjungti į naują prenumeratos pakopą. Kai sumažinsite paslaugas, negausite pinigų už ankstesnę prenumeratos dalį, nebent to reikalauja įstatymai. Kai sumažinsite paslaugas, būsite apmokestinti naujos pakopos kaina, pradedant nuo dabartinio atsiskaitymo ciklo pabaigos.

Jei žiniatinklyje papildysite paslaugas į aukštesnės kainos pakopą, likusios ankstesnės prenumeratos dalies kreditas bus pervestas į jūsų paskyrą ir bus automatiškai pritaikytas būsimiems mokėjimams, jei pakopą pakeisti iš platformos, kurioje anksčiau prenumeravote, t. y. žiniatinklio. Jūsų nauja prenumerata prasidės iš karto. Jei sumažinsite paslaugas į kitą pakopą, dabartinė prenumerata ir susijusios funkcijos iš karto persijungs į naują prenumeratos pakopą. Jūs negausite pinigų už ankstesnę prenumeratos dalį, nebent to reikalauja įstatymai. Taip pat iš karto būsite apmokestinti naujos pakopos kaina.

Jei „Android“ sistemoje „Google Play“ parduotuvėje papildote paslaugas į aukštesnės kainos lygį iš platformos, kurioje anksčiau prenumeravote (t. y. „Android“ buvo ta platforma), sumokėjus naują kainą, prenumerata pradedama iš karto su nauju produktu. Likęs laikas bus paskirstytas proporcingai ir įskaitytas jums. Jei sumažinsite paslaugas į kitą pakopą, jūsų prenumerata iš karto prasidės įsigijus naują produktą, o kita atsiskaitymo data bus atidėta, atsižvelgiant į likusią ankstesnės pakopos vertę, todėl jums bus suteiktas kreditas už vertę, kurią būtumėte turėję pagal brangesnį planą.

 

3. Prenumeratos atšaukimas. „X Premium“ prenumeratą galite bet kada atšaukti. Jei „X Premium“ prenumeratą įsigijote naudodamiesi „Apple“ pirkimo programėlėje procesu, prenumeratą galite atšaukti tik per „Apple App Store“, kurią galėsite pasiekti „X Premium“ nustatymuose, kai prisijungsite prie X „iOS“ programėlės. Jei „X Premium“ prenumeratą įsigijote naudodami „Google“ pirkimo programėlėje procesą, prenumeratą galite atšaukti tik per „Google Play“ parduotuvę, kurią „X Premium“ nustatymuose galėsite pasiekti prisijungę prie X, skirtos „Android“ programėlei. Jei „X Premium“ prenumeratą įsigijote naudodami „Stripe“, X mokėjimų tvarkytoją, galite atšaukti prenumeratą tik per „Stripe“, kurią galite pasiekti per X svetainę „X Premium“ prenumeratos nustatymuose, kai prisijungsite prie www.x.com. Neatsižvelgiant į tai, kaip Prenumerata buvo įsigyta, Prenumerata automatiškai pratęsiama, nebent atšauksite likus bent 24 valandoms iki Prenumeratos laikotarpio pabaigos. Jei atšauksite prenumeratą, prenumerata liks aktyvi nuo atšaukimo iki dabartinio prenumeratos laikotarpio pabaigos. Už likusias dabartinio Prenumeratos laikotarpio dienas pinigai negrąžinami ir kreditai nesuteikiami, nebent to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Be to, toliau pateiktas 4 skyrius taikomas ES valstybėje narėje arba Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems naudotojams. Daugiau informacijos apie „ X Premium“ paskyros ir „ X Premium“ prenumeratos atšaukimą galite rasti Apie „ X Premium“ ir „ X Premium“ pagalbos puslapiuose bei mūsų Pagalbos centre dėl pagalbos teikiant Mokamas paslaugas.

4. Atsisakymo teisė & ir pinigų grąžinimas ES ar JK gyvenantiems naudotojams. Įsigydami „X Premium“ prenumeratą, jūs aiškiai sutinkate, kad prenumerata bus pradėta nedelsiant nuo pirkimo datos. Jei esate vartotojas ES valstybėje narėje arba Jungtinėje Karalystėje, sutinkate, kad per keturiolika (14) dienų nuo pirkimo turite teisę dėl bet kokios priežasties atsisakyti pirkimo sutarties. Jei „X Premium“ prenumeratą įsigijote naudodamiesi „Apple“ arba „Google“ pirkimo programėlėje procesu, turite tiesiogiai pranešti „Apple“ arba „Google“, jei norite pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal „Apple“ arba „Google“ pinigų grąžinimo politiką. Visus grąžinamus pinigus tvarko atitinkamai „Apple“ arba „Google“, o ne X, ir jiems taikoma „Apple“ arba „Google“ pinigų grąžinimo politika. „X Premium“ pagalbos puslapyje galite peržiūrėti instrukcijas, kaip atšaukti sutartį ir prašyti grąžinti pinigus tiesiogiai iš „Apple“ arba „Google“. Jei „X Premium“ prenumeratą įsigijote naudodamiesi „Twitter“ mokėjimų tvarkytojo „Stripe“ paslaugomis, galite pasinaudoti teise atsisakyti sutarties vadovaudamiesi sutarties atšaukimo ir pinigų grąžinimo instrukcijomis, kaip aprašyta „X Premium“ pagalbos puslapyje.

5. Taivane gyvenantiems naudotojams nesuteikiama teisė atsisakyti sutarties. Įsigydami „X Premium“ prenumeratą, aiškiai sutinkate, kad „X Premium“ prenumerata bus pradėta nedelsiant nuo jūsų pirkimo datos ir kad pradėjus teikti internetines paslaugas, jos bus visiškai įvykdytos. Jei esate vartotojas Taivane, sutinkate, kad galite atšaukti savo „X Premium“ prenumeratą pagal pirmiau pateiktą 3 skyrių, tačiau kitu atveju neturite teisės atšaukti savo „X Premium“ prenumeratos ir pinigai nebus grąžinti.

6. Vartotojų skundai dėl Indonezijoje gyvenančių naudotojų. Indonezijos vartotojai gali pateikti skundus Prekybos ministerijai adresu https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan.

Directorate General of Consumer Protection and Trade Compliance (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Populiariausi straipsniai

a. Populiariausi straipsniai. „X Premium“ gali būti „Populiariausių straipsnių“ funkcija, kuria naudojantis jums suteikiamas straipsnių sąrašas ir URL (su susietomis žinutėmis) straipsnių, kuriuos žmonės, kuriuos sekate X, neseniai bendrino dažniausiai, arba straipsniai, kuriuos žmonės, kuriuos sekate, ir žmonės, kuriuos jie seka, neseniai bendrino dažniausiai. Straipsniai atrenkami remiantis X paskyromis, kurias pasirinkote sekti, ir (arba) jų sekamomis paskyromis. Populiariausių straipsnių sąrašuose gali būti ne visų leidėjų straipsnių. Norėdami gauti papildomos informacijos apie šią funkciją, kaip pasirenkamos paskyros ir straipsniai, kad būtų įtraukti į populiariausių straipsnių sąrašų nustatymą, ir kaip išrikiuojami straipsniai ir žinutės, apsilankykite populiariausių straipsnių pagalbos centre

b. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. Suprantate, kad X nepatvirtina, nepalaiko ir negarantuoja bet kokio turinio ar pranešimų, paskelbtų per populiariausių straipsnių funkciją, išsamumo, teisingumo, tikslumo ar patikimumo, nepateikia pareiškimų dėl to ir nepatvirtina jokių juose išreikštų nuomonių. X neatsako už jokį straipsnyje esantį ar jame pasiekiamą turinį. Už tokį turinį atsako tik leidėjas. Nestebime ir nekontroliuojame turinio, paskelbto trečiųjų šalių svetainėse, ir negalime prisiimti atsakomybės už tokį turinį, kuris jums rodomas per funkciją „Populiariausi straipsniai“.

8. „X Premium Labs“. „X Premium“ gali turėti „X Premium Labs“ funkciją. „X Premium Labs“ suteikia „X Premium“ prenumeratoriams išankstinę prieigą prie tam tikrų funkcijų („X Premium Labs“ funkcijos), kurias X vis dar kuria ir testuoja, kad galėtų papildyti X paslaugą ar vieną iš Mokamų paslaugų. X neteikia jokių pareiškimų ar garantijų, kad „X Premium Labs“ funkcijos veiks taip, kaip numatyta ar kaip aprašyta, ir X nebus atsakinga už jokią žalą ar nuostolius, atsirandančius dėl „X Premium Labs“ funkcijos arba su ja susijusius. X neteikia jokių pareiškimų dėl „X Premium Labs“ funkcijų, kurios bet kuriuo metu bus prieinamos „X Premium“ prenumeratoriams, skaičiaus ar tipo ir pasilieka teisę savo nuožiūra ir be įspėjimo bet kuriuo metu pridėti „X Premium Labs“ funkcijų arba jas pašalinti. X pasilieka teisę bet kuriuo metu atšaukti ar kitaip apriboti jūsų prieigą prie „X Premium Labs“ funkcijos (be jokios atsakomybės), jei X mano, kad savo nuožiūra piktnaudžiavote funkcija arba kitaip naudojote funkciją nepriimtinu ar nenumatytu būdu. Naudodamiesi „X Premium Labs“ programa, galite pateikti X komentarus apie savo įvertinimą ir „X Premium Labs“ funkcijos naudojimą („Atsiliepimai“). Sutinkate, kad X ir jos paskirtieji asmenys galės laisvai kopijuoti, keisti, kurti išvestinius kūrinius, viešai rodyti, atskleisti, platinti, licencijuoti ir sublicencijuoti, įtraukti ir kitaip naudoti Atsiliepimus, įskaitant jų išvestinius kūrinius, bet kokiais komerciniais ir nekomerciniais tikslais, nesitikėdami, kad už juos sumokėsite ar jie bus jums priskirti. 

9. Akcijos. Kartais X gali pasiūlyti specialių „X Premium“ akcijų arba nemokamų bandomųjų laikotarpių („Akcija“). Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, šioms Akcijoms bus taikomos šios Sąlygos. Visos papildomos šių Sąlygų nuostatos bus atskleistos prisiregistruojant arba kituose pranešimuose, pateikiamuose jums prieš prisiregistruojant. Akcijų prieinamumui gali būti taikomi tam tikri apribojimai. Akcijos laikotarpiu gali būti nepasiekiamos arba ribojamos tam tikros visos „X Premium“ prenumeratos funkcijos ir privalumai. Tik jūs atsakote už visų papildomų sąlygų, reglamentuojančių naudojimąsi Akcija, peržiūrą. Pasibaigus Akcijos laikotarpiui, jūsų „X Premium“ prenumerata bus automatiškai pratęsta ir iš jūsų bus periodiškai imamas prenumeratos mokestis (kaip nurodyta registracijos metu). KAD IŠVENGTUMĖTE BET KOKIŲ MOKESČIŲ PO AKCIJOS, TURITE ATŠAUKTI IKI AKCIJOS LAIKOTARPIO PABAIGOS, ATLIKDAMI 3 DALYJE NURODYTAS ATŠAUKIMO PROCEDŪRAS („PRENUMERATOS ATŠAUKIMAS“).

10. Operacinė sistema ir geografiniai apribojimai. „X Premium“ ir su ja susijusios funkcijos bei privalumai gali būti teikiami tik tam tikrose operacinėse sistemose ir tam tikrose geografinėse vietose (kaip X retkarčiais išleidžia). Tai reiškia, kad jei užsiprenumeruosite „X Premium“, galbūt neturėsite prieigos prie „X Premium“ funkcijų ar privalumų, kai prisijungsite prie X paskyros per sistemą, kurios šiuo metu nepalaiko X, arba geografinėje vietoje, kurioje „X Premium“ nėra siūloma. Be to, „X Premium“ funkcijos ir privalumai skirtingose operacinėse sistemose ir (arba) šalyse gali būti nevienodi. 

11. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. JŪS SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD „X PREMIUM“ PASLAUGA JUMS TEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA, IR KAI PASIEKIAMA. PAVYZDŽIUI, NEGARANTUOJAMA, KAD ŽINUTĖS ANULIAVIMO FUNKCIJA VEIKS TAIP, KAIP NUMATYTA, TODĖL JA NEGALIMA PASIKLIAUTI KAIP MECHANIZMU, NELEIDŽIANČIU SIŲSTI ŽINUTĖS.

 

Kūrėjų prenumeratos taisyklės ir sąlygos

Sutinkate, kad jūsų Kūrėjo Prenumeratos pirkimas bus reglamentuojamas ir jam bus taikomos Sąlygos, įskaitant šias Kūrėjo Prenumeratos sąlygas:

1. Kūrėjo Prenumeratų aprašymas. Kūrėjo Prenumeratos yra mėnesinė X prenumerata, suteikianti prieigą prie funkcijų ir privalumų (pvz., turinio, bendruomenės, prieigos ir pripažinimo), kuriuos kūrėjas (Kūrėjas) suteikia per Kūrėjo X paskyrą, kaip išsamiau aprašyta puslapyje „Apie Kūrėjo Prenumeratas“.  Prenumerata X tinkle, skirta Kūrėjo prenumeratų paskyrai pasiekti, bus automatiškai pratęsiama kiekvieną mėnesį, kol bus atšaukta pagal Sąlygas, įskaitant šias Kūrėjo Prenumeratų sąlygas. 

2. Registracija & ir paskyros tvarkymas, mokėjimo procesas & ir kainodara, automatinis pratęsimas

a. Registracija. Norėdami prisiregistruoti ir sumokėti už Kūrėjo Prenumeratų paskyros prenumeratą, turite būti prisijungę prie savo X paskyros. Kiek įmanoma (nes X kartais gali išleisti įvairius pirkimo būdus), galite pasirinkti prisiregistruoti ir įsigyti Kūrėjo Prenumeratą per „Apple“ pirkimo programėlėje procesą (jei prisiregistruojate naudodami „iOS“ įrenginį) arba „Google“ pirkimo programėlėje procesą (jei prisiregistruojate naudodami „Android“ įrenginį), arba X trečiosios šalies mokėjimo partnerio „Stripe“ (jei prisiregistruojate naudodami žiniatinklio naršyklę adresu www.x.com).

b. Paskyros tvarkymas. Kūrėjo Prenumeratos registravimo ir įsigijimo būdas lemia, kaip turite tvarkyti Kūrėjo Prenumeratą. Jei Kūrėjo Prenumeratą įsigijote naudodamiesi „Apple“ pirkimo programėlėje procesu, galite tvarkyti tą Prenumeratą naudodami „Apple App Store“. Jei Prenumeratą įsigijote naudodamiesi „Google“ pirkimo programėlėje procesu, galite tvarkyti tą Kūrėjo Prenumeratą naudodami „Google Play“ parduotuvę. Jei Kūrėjo Prenumeratą įsigijote naudodamiesi „Stripe“, X mokėjimų tvarkytojo paslaugomis, galite tvarkyti tą Prenumeratą „Stripe“, kurią galite pasiekti per X svetainę savo Kūrėjo Prenumeratų nustatymuose, kai prisijungsite prie www.x.com. Daugiau informacijos apie jūsų Kūrėjo Prenumeratos tvarkymą rasite Kūrėjo Prenumeratų pagalbos puslapyje arba mūsų Pagalbos centre, kur rasite pagalbos Mokamų paslaugų klausimais.

c. Mokėjimo procesas & ir kainodara. Kūrėjo Prenumeratos kainą nustato Kūrėjas (remdamasis į funkciją integruotomis X kainodaros parinktimis, kurios suteikia galimybę Kūrėjui pasirinkti kainą, už kurią X parduos mėnesinę tos Kūrėjo Prenumeratos paskyros Kūrėjo Prenumeratą). Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, X savo nuožiūra gali nustatyti apribojimus ar suvaržymus tam, kas gali įsigyti Kūrėjo Prenumeratą (pvz., minimalaus amžiaus reikalavimas norint įsigyti Kūrėjo Prenumeratą) ir Kūrėjo Prenumeratų, kurias galite įsigyti norėdami pasiekti konkrečią Kūrėjo Prenumeratos paskyrą, skaičių. Jei perkate Kūrėjo Prenumeratą, tai darote iš anksto kas mėnesį mokėdami Kūrėjo Prenumeratos mokestį. Prenumeruodami prieigą prie Prenumeratos paskyros, aiškiai sutinkate, kad leidžiate periodinius mokėjimus ir kad mokėjimai bus atliekami jūsų pasirinktu mokėjimo būdu, kol jūs arba X atšauksite atitinkamą Kūrėjo Prenumeratą. Jūsų mokėjimo informacija bus automatiškai apdorota kiekvieno Kūrėjo Prenumeratos laikotarpio pradžioje. Pratęsimo mobiliuoju telefonu apdorojimo datos gali skirtis iki 3 dienų. Jei jūsų mokėjimo informacija atmetama, turite pateikti naują Kūrėjo Prenumeratos mokėjimo informaciją, kitaip Kūrėjo Prenumerata bus atšaukta. Jei pateiksite naują mokėjimo informaciją ir bus sėkmingai nuskaityti pinigai nuo jūsų mokėjimo paskyros, naujas Prenumeratos laikotarpis bus pagrįstas pradine pratęsimo data, o ne sėkmingo pinigų nuskaitymo data. Už dalinius Kūrėjo Prenumeratos laikotarpius pinigai negrąžinami ir kreditai nesuteikiami, įskaitant atvejus, kai tam tikros funkcijos, privilegijos ir (arba) paslaugos pakeičiamos arba nutraukiamos. KŪRĖJO PRENUMERATOS PLANAI APMOKAMI IŠ ANKSTO, PINIGAI UŽ JUOS NEGRĄŽINAMI (NEBENT TO REIKALAUJA PAGAL ĮSTATYMUS) IR AUTOMATIŠKAI PRATĘSIAMI KIEKVIENO PRENUMERATOS LAIKOTARPIO PABAIGOJE, NEBENT PRENUMERATA ATŠAUKIAMA ATLIKUS TOLIAU NURODYTAS ATŠAUKIMO PROCEDŪRAS.

3. Kūrėjo Prenumeratos atšaukimas. Kūrėjo Prenumeratą galite bet kada atšaukti. Jei Kūrėjo Prenumeratą įsigijote naudodamiesi „Apple“ pirkimo programėlėje procesu, Kūrėjo Prenumeratą galite atšaukti tik „Apple App Store“. Jei Kūrėjo Prenumeratą įsigijote naudodamiesi „Google“ pirkimo programėlėje procesu, Kūrėjo Prenumeratą galite atšaukti tik „Google Play“ parduotuvėje. Jei Kūrėjo Prenumeratą įsigijote naudodamiesi „Stripe“, X mokėjimų tvarkytojo, paslaugomis galite atšaukti Kūrėjo Prenumeratą tik per „Stripe“, kurią galite pasiekti per X svetainę savo Kūrėjo Prenumeratos nustatymuose, kai prisijungsite prie www.x.com. Neatsižvelgiant į tai, kaip Prenumerata buvo įsigyta, Kūrėjo Prenumerata automatiškai pratęsiama, nebent atšauksite likus bent 24 valandoms iki Kūrėjo Prenumeratos laikotarpio pabaigos. Jei atšauksite Kūrėjo Prenumeratą, Kūrėjo Prenumerata liks aktyvi nuo atšaukimo iki dabartinio Kūrėjo Prenumeratos laikotarpio pabaigos. Už likusias dabartinio Kūrėjo Prenumeratos laikotarpio dienas pinigai negrąžinami ir kreditai nesuteikiami, nebent to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Be to, toliau pateiktas 5 skyrius taikomas naudotojams, gyvenantiems ES valstybėje narėje arba Jungtinėje Karalystėje. Daugiau informacijos apie Kūrėjo Prenumeratos atšaukimą rasite Kūrėjo Prenumeratų pagalbos puslapyje arba mūsų Pagalbos centre, kur rasite Mokamų paslaugų palaikymo informaciją.

4. Kūrėjo Prenumeratų pirkimo ir naudojimo apribojimai.

a. Kūrėjas savo nuožiūra gali nuspręsti dėl bet kokios priežasties užblokuoti Kūrėjo Prenumeratas įsigijusiems žmonėms prieigą prie Kūrėjo Prenumeratų paskyros. Jei jūsų prieiga užblokuojama, negalėsite naudotis jokiomis Kūrėjo Prenumeratų paskyros funkcijomis ir privalumais. Tokiu atveju turite atšaukti Kūrėjo Prenumeratą pagal šias Sąlygas arba Kūrėjo Prenumerata bus toliau automatiškai pratęsiama kiekvieną mėnesį, kol bus atšaukta, net jei negalėsi naudotis jokiomis tokios Kūrėjo Prenumeratos paskyros funkcijomis ir privalumais.

b. Kūrėjas gali pasiūlyti paskatas žmonėms prenumeruoti prieigą prie Kūrėjo Prenumeratų paskyros ir (arba) atlygį Kūrėjo prenumeratų paskyros prenumeratoriams. Tokias paskatas ar atlygį siūlo tik Kūrėjas, o ne X. X nekontroliuoja, ar Kūrėjas iš tikrųjų suteiks jums paskatą ar atlygį, ir X neatsako už jokias paskatas ar atlygius, kuriuos Kūrėjas gali pasiūlyti.

5. Atsisakymo teisė & Pinigų grąžinimas ES ar JK gyvenantiems naudotojams. Įsigydami Kūrėjo Prenumeratą, jūs aiškiai sutinkate, kad Kūrėjo Prenumerata bus pradėta nedelsiant nuo pirkimo datos. Jei esate vartotojas ES valstybėje narėje arba Jungtinėje Karalystėje, sutinkate, kad per keturiolika (14) dienų nuo pirkimo turite teisę atsisakyti pirkimo sutarties dėl bet kokios priežasties. Jei Prenumeratą įsigijote naudodamiesi „Apple“ arba „Google“ pirkimo programėlėje procesu, turite tiesiogiai pranešti „Apple“ arba „Google“, jei norite pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal „Apple“ arba „Google“ pinigų grąžinimo politiką. Visus grąžinamus pinigus tvarko atitinkamai „Apple“ arba „Google“, o ne X, ir jiems taikoma „Apple“ arba „Google“ pinigų grąžinimo politika. Kūrėjo Prenumeratų pagalbos puslapyje galite peržiūrėti instrukcijas, kaip atšaukti sutartį ir prašyti grąžinti pinigus tiesiogiai iš „Apple“ arba „Google“. Jei Kūrėjo Prenumeratą įsigijote naudodamiesi X mokėjimų tvarkytojo „Stripe“ paslaugomis, galite pasinaudoti teise atsisakyti sutarties vadovaudamiesi sutarties atšaukimo ir pinigų grąžinimo instrukcijomis, kaip aprašyta Kūrėjo Prenumeratų pagalbos puslapyje. Kai perkate skaitmeninį turinį, sutinkate, kad turinys bus jums prieinamas iš karto, ir pripažįstate, kad dėl to atsisakote automatinės įstatymuose numatytos teisės atsisakyti sutarties.

6. Taivane gyvenantiems naudotojams nesuteikiama teisė atsisakyti sutarties. Kai perkate Kūrėjo Prenumeratą, aiškiai sutinkate, kad Kūrėjo Prenumerata bus pradėta nedelsiant nuo jūsų pirkimo datos ir kad pradėjus teikti internetines paslaugas jos bus visiškai įvykdytos. Jei esate vartotojas Taivane, sutinkate, kad galite atšaukti savo Kūrėjo Prenumeratą pagal pirmiau pateiktą 3 skyrių, tačiau kitu atveju neturite teisės atšaukti savo Prenumeratos ir pinigai nebus grąžinti.

7. Vartotojų skundai dėl Indonezijoje gyvenančių naudotojų. Indonezijos vartotojai gali pateikti skundus Prekybos ministerijai šiuo adresu: 

Directorate General of Consumer Protection and Trade Compliance (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

8. Operacinė sistema ir geografiniai apribojimai. Prenumeratų paskyros ir susijusios funkcijos bei privalumai gali būti teikiami tik tam tikrose operacinėse sistemose ir tam tikrose geografinėse vietose (kai X retkarčiais išleidžia). Tai reiškia, kad jei užsiprenumeruosite prieigą prie Prenumeratų paskyros, galbūt neturėsite prieigos prie tos Kūrėjo Prenumeratų paskyros funkcijų ar privalumų, kai prisijungsite prie X paskyros per sistemą, kurios šiuo metu nepalaiko X, arba geografinėje vietoje, kurioje Kūrėjo Prenumeratos nesiūlomos. Be to, Kūrėjo Prenumeratų paskyrų funkcijos ir privalumai įvairiose šalyse gali skirtis. 

9. Turinio nepalaikymas

a. Sutinkate, kad kiekvienas Kūrėjas yra vienintelis atsakingas už Turinį, kuriuo Kūrėjas dalijasi naudodamasis X paslaugomis, įskaitant per Kūrėjo Prenumeratų paskyrą. Kūrėjas, o ne X, yra atsakingas už Turinio kūrimą ir pateikimą. Be to, už Turinio dažnumą ir (arba) kiekį atsako Kūrėjas, o ne X.

b. Kiek maksimaliai leidžiama pagal taikomus įstatymus, jūs savanoriškai prisiimate visą riziką, susijusią su Prenumeratos įsigijimu. Kaip nurodyta X paslaugų teikimo sąlygų skiltyje „Turinys“, X nepatvirtina, nepalaiko, neteikia pareiškimų ir garantijų apie naudojantis X paslaugomis paskelbto Turinio ar pranešimų išsamumo, teisingumo, tikslumo ar patikimumo, įskaitant prenumeratos paskyros turinį, funkcijas ar privalumus, ir nepatvirtina per Kūrėjo Prenumeratos paskyrą pareikštos nuomonės.

 

Patvirtintų organizacijų sąlygos

Naudodamiesi Patvirtintų organizacijų paslauga sutinkate, kad jūsų dalyvavimui bus taikomos sąlygos, įskaitant toliau nurodytas Patvirtintų organizacijų sąlygas, kurios kartais gali būti peržiūrimos.

1. Patvirtintų organizacijų aprašymas. Patvirtintos organizacijos yra periodinė X prenumeratos paslauga, kuria naudojantis suteikiama prieiga prie tam tikrų funkcijų, privalumų ir (arba) paslaugų, kaip aprašyta čia. Patvirtintas organizacijas sudaro dvi pakopos: Pilna prieiga ir Įprastinė. Patvirtintų organizacijų prenumerata bus automatiškai pratęsta, kol bus atšaukta pagal Sąlygas, įskaitant šias Patvirtintų organizacijų sąlygas. Funkcijas, privalumus ir (arba) paslaugas X nustatys savo nuožiūra ir X gali bet kada jas keisti, pristabdyti arba nutraukti.

2. Registracija & ir paskyros tvarkymas, mokėjimo procesas & ir kainodara, automatinis pratęsimas, susijusios paskyros.

a. Patvirtintų organizacijų naudojimo apribojimai. Pagrindinė Patvirtintų organizacijų organizacinė paskyra skirta tik organizacijoms, o ne atskiriems asmenims. X pasilieka teisę nedelsiant atšaukti Patvirtintų organizacijų prenumeratą, jei asmens paskyra yra pagrindinė. Už likusias dabartinio Prenumeratos laikotarpio dienas pinigai negrąžinami ir kreditai nesuteikiami, nebent to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Be to, toliau pateiktas 4 skyrius taikomas ES valstybėje narėje arba Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems naudotojams.

b. Registracija. Jums bus išsiųsta nuoroda, kad galėtumėte pasiekti Patvirtintų organizacijų žiniatinklio programą naudodami žiniatinklio naršyklę adresu www.x.com. Jei norite prisiregistruoti prie Patvirtintų organizacijų, turite būti prisijungę prie X paskyros. Užsiregistravę Patvirtintose organizacijose galite užsiregistruoti ir mokėti naudodami „Stripe“, X trečiosios šalies mokėjimo partnerį. Informacijos, kaip galime naudoti bet kokią jūsų pateiktą informaciją, ieškokite mūsų išsamiose Pirkėjo sąlygose.

c. Susijusios paskyros. Kai užsiprenumeruosite patvirtintų organizacijų Pilnos prieigos pakopą, savo organizacijos paskyras galėsite priskirti kaip savo organizacijos paskyros filialus. Atminkite, kad susijusios paskyros nėra Įprastinės pakopos funkcija. Susijusi paskyra bus pažymėta varnele ir filialo ženkleliu, gautu iš jūsų organizacijos paskyros profilio nuotraukos. Sutinkate, kad susijusi paskyra yra susijusi su jūsų organizacija ir tik jūs esate atsakingi už bet kokį paskyros priskyrimą ir susiejimą, o X neprisiima jokios atsakomybės, įskaitant, pavyzdžiui, už neteisingus ar klaidingus priskyrimus arba už bet kokius veiksmus ar elgesį susijusiose paskyrose. Siekiant išvengti abejonių, suprantate ir sutinkate, kad neparduosite, nekeisite, nebendrinsite ir kitaip neperduosite partnerio paskyros. Privalote tiksliai pažymėti partnerį kaip organizaciją ar asmenį. Jei priklausymas organizacijai ar asmeniui neteisingai pažymėtas, X gali nedelsdama pašalinti priklausymą, nors vis tiek būsite apmokestinti iki atsiskaitymo laikotarpio pabaigos. Daugiau informacijos rasite mūsų pagalbos puslapiuose.

d. Susijusios paskyros. Kaip susijusios paskyros savininkai sutinkate būti susieti su organizacija, kuri jus pakvietė. Turite galimybę atmesti organizacijos kvietimą prisijungti. Priimdami kvietimą prisijungti sutinkate laikytis visų savo organizacijos įsipareigojimų, įskaitant, pavyzdžiui, jos pavadinimą ir rinkodaros medžiagą, susijusią su jūsų paskyromis. Norėdami patys pašalinti narystę, turite susisiekti su savo organizacijos paskyra. Jūsų organizacijos paskyros savininkas gali bet kada pašalinti priklausymą. X neprisiima jokios atsakomybės, įskaitant, pavyzdžiui, už neteisingus ar klaidingus priklausymus arba už bet kokius veiksmus ar elgesį bet kokiose susijusiose paskyrose. Daugiau informacijos rasite mūsų pagalbos puslapiuose.

Kai paskyros priklausomybė bus pašalinta, nedelsdami pašalinsime tos paskyros varnelę ir partnerio ženklelį, nors vis tiek būsite apmokestinti iki atsiskaitymo laikotarpio pabaigos. Daugiau informacijos rasite mūsų pagalbos puslapiuose.

Atminkite, kad Susijusios paskyros nėra Įprastinės pakopos funkcija.

e. Paskyros tvarkymas. Prisiregistravę ir sumokėję už patvirtintų organizacijų Pilną prieigą arba Įprastines pakopas naudodami X mokėjimų tvarkytoją „Stripe”, galite tvarkyti patvirtintų organizacijų prenumeratą sistemoje „Stripe”, kurią galite pasiekti apsilankę Patvirtintų organizacijų svetainėje naudodami žiniatinklio naršyklę, kai tik prisijungsite prie www.x.com. Jei norite gauti daugiau informacijos apie Patvirtintų organizacijų paskyros ir Patvirtintų organizacijų prenumeratos atšaukimą, galite peržiūrėti išsamias Pirkėjo sąlygas, „Apie Patvirtintas organizacijas“ ir Patvirtintų organizacijų pagalbos puslapius ir mūsų Pagalbos centrą dėl Mokamų paslaugų palaikymo.

f. Mokėjimo procesas & ir kainodara. Patvirtintų organizacijų prenumeratos kainą, nesvarbu, ar už Pilną prieigą, ar už Įprastinę pakopą, nustato X. Jei perkate patvirtintų organizacijų prenumeratą, tai darote iš anksto, periodiškai sumokėdami prenumeratos mokestį. Prenumeruodami prieigą prie Patvirtintų organizacijų, aiškiai sutinkate, kad leidžiate periodinius mokėjimus ir kad mokėjimai bus atliekami jūsų pasirinktu mokėjimo būdu, kol jūs arba X atšauksite atitinkamą Patvirtintų organizacijų prenumeratą. Jūsų mokėjimo informacija bus automatiškai apdorota kiekvieno prenumeratos laikotarpio pradžioje. Kainos kartais gali keistis. Už dalinius prenumeratos laikotarpius pinigai negrąžinami ir kreditai nesuteikiami, įskaitant atvejus, kai tam tikros funkcijos, privilegijos ir (arba) paslaugos keičiamos arba nutraukiamos. PATVIRTINTŲ ORGANIZACIJŲ PRENUMERATOS PLANAI YRA APMOKAMI IŠ ANKSTO, NEGRĄŽINAMI (NEBENT TO REIKALAUJAMA PAGAL ĮSTATYMUS) IR AUTOMATIŠKAI PRATĘSIAMI KIEKVIENO PRENUMERATOS LAIKOTARPIO PABAIGOJE, NEBENT PRENUMERATA ATŠAUKIAMA ATLIKUS TOLIAU NURODYTAS ATŠAUKIMO PROCEDŪRAS. „X“ GALI NEDELSDAMA ATŠAUKTI BET KURIĄ PASKYRĄ AR PARTNERĮ, KURIS LAIKOMAS PAŽEIDŽIANČIU „X“ SĄLYGAS IR POLITIKĄ, NEGRĄŽINDAMA PINIGŲ, JEI TAI LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMUS.

3. Prenumeratos atšaukimas. Bet kuriuo metu galite atšaukti Patvirtintų organizacijų prenumeratą, nesvarbu, ar tai būtų Pilna prieiga, ar Įprastinė pakopa. Patvirtintų organizacijų prenumeratą galite atšaukti tik per „Stripe“, kurią galite pasiekti Patvirtintų organizacijų svetainėje naudodami žiniatinklio naršyklę adresu www.x.com. Prenumerata pratęsiama automatiškai, nebent ją atšauksite likus bent 24 valandoms iki prenumeratos laikotarpio pabaigos. Jei atšauksite prenumeratą, prenumerata liks aktyvi nuo atšaukimo iki dabartinio prenumeratos laikotarpio pabaigos. Už likusias dabartinio Prenumeratos laikotarpio dienas pinigai negrąžinami ir kreditai nesuteikiami, nebent to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Be to, toliau pateiktas 4 skyrius taikomas ES valstybėje narėje arba Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems naudotojams. Jei norite gauti daugiau informacijos apie Patvirtintų organizacijų paskyros ir Patvirtintų organizacijų prenumeratos atšaukimą, galite peržiūrėti „Apie Patvirtintas organizacijas“ ir Patvirtintų organizacijų pagalbos puslapius bei mūsų Pagalbos centrą dėl Mokamų paslaugų palaikymo.

3.a Pakopų perjungimas. Mes nepalaikome prenumeratos perjungimo tarp Pilnos prieigos ir Įprastinės pakopos. Jei norite pereiti iš vienos pakopos į kitą, turite atšaukti esamą dabartinės pakopos prenumeratą ir iš naujo užsiprenumeruoti pakopą, kurią norite naudoti. 

4. Atsisakymo teisė & Pinigų grąžinimas ES arba JK gyvenantiems naudotojams. Kai įsigyjate patvirtintų organizacijų prenumeratą, nesvarbu, ar tai būtų Pilna prieiga, ar Įprastinė pakopa, jūs aiškiai sutinkate, kad prenumerata prasidės iš karto nuo pirkimo datos. Jei esate vartotojas ES valstybėje narėje arba Jungtinėje Karalystėje, sutinkate, kad per keturiolika (14) dienų nuo pirkimo turite teisę dėl bet kokios priežasties atsisakyti pirkimo sutarties. Jei Patvirtintų organizacijų prenumeratą įsigijote naudodamiesi X mokėjimų tvarkytojo „Stripe“ paslaugomis, galite pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties vadovaudamiesi sutarties atšaukimo ir pinigų grąžinimo nurodymais, aprašytais Patvirtintų organizacijų pagalbos puslapyje.

5. Taivane gyvenantiems naudotojams nesuteikiama teisė atsisakyti sutarties. Kai įsigyjate patvirtintų organizacijų prenumeratą, nesvarbu, ar tai būtų Pilna prieiga, ar Įprastinė pakopa, jūs aiškiai sutinkate, kad patvirtintų organizacijų prenumerata prasidės iš karto nuo jūsų pirkimo dienos ir kad internetinės paslaugos bus teikiamos pilnai, kai tik pradedate jas naudoti. Jei esate vartotojas Taivane, sutinkate, kad galite atšaukti Patvirtintų organizacijų prenumeratą pagal pirmiau pateiktą 3 skyrių, tačiau kitu atveju neturite teisės atšaukti Patvirtintų organizacijų prenumeratos ir pinigai nebus grąžinti.

6. Vartotojų skundai dėl Indonezijoje gyvenančių naudotojų. Indonezijos vartotojai gali pateikti skundus Prekybos ministerijai adresu https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan

Directorate General of Consumer Protection and Trade Compliance (Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) Whatsapp: 0853 1111 1010

7. Operacinės sistemos ir geografiniai apribojimai. Patvirtintos organizacijos ir su jomis susijusios funkcijos bei privalumai gali būti teikiami tik tam tikrose operacinėse sistemose ir tam tikrose geografinėse vietose (kai X retkarčiais išleidžia). Tai reiškia, kad jei užsiprenumeruosite Patvirtintų organizacijų prenumeratą, galbūt neturėsite prieigos prie Patvirtintų organizacijų funkcijų ar privalumų, kai prisijungiate prie X paskyros per sistemą, kurios šiuo metu nepalaiko X, arba geografinėje vietoje, kurioje Patvirtintos organizacijos nėra siūlomos. Be to, Patvirtintų organizacijų funkcijos ir privalumai skirtingose operacinėse sistemose ir (arba) šalyse gali būti nevienodi.

8. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD PATVIRTINTŲ ORGANIZACIJŲ PASLAUGA JUMS TEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA, IR KAI PASIEKIAMA. PAVYZDŽIUI, NEGARANTUOJAMA, KAD ŽINUTĖS ANULIAVIMO FUNKCIJA VEIKS TAIP, KAIP NUMATYTA, TODĖL JA NEGALIMA PASIKLIAUTI KAIP MECHANIZMU, NELEIDŽIANČIU SIŲSTI ŽINUTĖS.