İçerik Üreticisiyle E-posta Paylaşımı Şartları

İçerik Üreticisiyle E-posta Paylaşımı Şartları

goglobalwithtwitterbanner

Geçerlilik tarihi: 1 Eylül 2023

 

İçerik Üreticisiyle E-posta Paylaşımı Şartları

Bu E-posta Paylaşım Şartları ("Şartlar"), sizinle kendisi ve Bağlı Kuruluşları (topluca "X" veya "biz") adına X Corp. arasında akdedilmiş olup X'in E-posta Paylaşım Programı'na ("Program") katılımınızı düzenler. Bu Şartlar'da "Bağlı Kuruluş", doğrudan veya dolaylı olarak X'i kontrol eden, X tarafından kontrol edilen veya X ile ortak kontrol altında olan her türlü tüzel kişilik anlamına gelir ve "siz", "sizin" ya da "İçerik Üreticisi", Program'a katılan bir X hesabına sahip (içerik üreticisi veya abone olarak) bir birey, şirket veya başka herhangi bir tüzel kişilik anlamına gelir. Bu Şartlar'ı bir tüzel kişilik adına kabul ediyorsanız söz konusu tüzel kişilik adına yetkili olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz.

Program'a katılmak için en az 18 yaşında olmanız ve Bölüm 2'de belirtilen diğer uygunluk koşullarını karşılamanız gerekir.

Bu Program'a katılımınız, bu Şartlar'a ek olarak İçerik Üreticisi Abonelikleri Şartları, X Hizmet Şartları, X Gizlilik Politikası, X Kuralları ve politikaları, İçerik Üreticisi Para Kazanma Standartları ve bunlara dahil olan tüm politikalara (toplu olarak "X Kullanıcı Sözleşmesi") tabidir.

Geçerli hüküm, koşul ve istisnaları anladığınızdan emin olmak için lütfen bu E-posta Paylaşım Şartları'nı dikkatlice okuyun.AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE YAŞIYORSANIZ BU ŞARTLAR, ANLAŞMAZLIKLARIN MAHKEME YERİNE BAĞLAYICI TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ HAKKINDA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLAN ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. BUNLAR ARASINDA TOPLU DAVA AÇMA HAKKINIZDAN FERAGAT ETME VE VAZGEÇME HAKKI İLE X İLE HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKMASI HALİNDE HAKLARINIZI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ ETKİLEYEN İLGİLİ OLAYLARIN MEYDANA GELMESİNİN ÜZERİNDEN 1 YILDAN DAHA UZUN BİR SÜRE GEÇMESİ DURUMUNDA X'E KARŞI DAVA AÇMA HAKKINIZIN SINIRLANDIRILMASI YER ALMAKTADIR.BU HÜKÜMLERLE İLGİLİ AYRINTILAR İÇİN BÖLÜM 9'A BAKIN.

 

 

1. Kabul

Program'a katılarak (X tarafından onaylandıysanız) veya başka bir şekilde kabul edildiğinizi belirterek (örneğin, bu Şartlar'ı kabul ederek), bu Şartlar'ı okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt edersiniz. Bu Şartlar'a tabi olmayı kabul ederek X'in Program'a kabulünüzü değerlendirmek amacıyla sağladığınız, hakkınızda topladığımız veya hakkınızda çıkarım yaptığımız verileri kullanmasına da onay vermiş olursunuz. Kabul etmiyorsanız Program'a katılmayın.

 

2. E-posta Paylaşım Programı

X, İçerik Üreticileri'nin içerik oluşturmasına ve paylaşmasına ve web sitelerimiz, uygulamalarımız ve diğer çevrimiçi hizmetlerimiz ( örneğin X'te) (birlikte "Hizmetler") genelinde abonelerle etkileşim kurmasına ve abonelerin Hizmetlerimizdeki bu tür İçeriklere erişmek için abone olmasına ("Aboneler") olanak tanıyan bir web sitesi ve çevrimiçi hizmetler sağlar. 

X, Aboneler'in e-posta adreslerini paylaşmayı tercih etmeleri halinde, İçerik Üreticileri'ne platform dışı iletişimler için Aboneler'in e-posta adreslerini toplama seçeneği sunmak ister. X, benzer şekilde Aboneler'e platform dışı iletişimler için e-posta adreslerini İçerik Üreticileri ile paylaşma seçeneği sunmak ister.

 

3. Bazı Kurallar ve Kısıtlamalar

 

A. İçerik Üreticileri

 

İçerik Üreticisi olarak (i) Abonelerinize e-posta adresleri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerini nasıl topladığınızı, kullandığınızı, paylaştığınızı ve sakladığınızı açıklayan bir gizlilik politikasını uygulamayı ve (ii) Abonelerinizin e-posta adreslerini kullanmak, onlara ticari pazarlama iletişimleri göndermek veya sizin tarafınızdan onlara bildirilen amaçlar doğrultusunda ve gizlilik politikanıza uygun olarak gerekli tüm izinleri almayı kabul edersiniz. 

Bir Abone, Hizmetlerimiz aracılığıyla bir İçerik Üreticisi ile e-posta adresi paylaştığında, İçerik Üreticisi bu bilgilerin sahibi olur ve şunları kabul eder: (i) X, Program'ın sunulması amacıyla bu referansla dahil edilen İşleyici DPA'mıza tabi olan bu verilerin bir işleyicisi olarak hareket edecektir. (ii) İçerik Üreticisi, Aboneler'in hassas veya diğer verilerini bizimle paylaşmayacaktır. (iii) İçerik Üreticisi; pazarlama, gizlilik ve iletişimle ilgili olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dünya çapında geçerli tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uyacaktır. (iv) Yasallığı, güvenilirliği ve uygunluğu da dahil olmak üzere içeriklerden İçerik Üreticisi sorumludur. (v) İçerik Üreticisi bu Şartlar'a, X Kullanıcı Sözleşmesi'ne ve X'in Davranış Kuralları'na uyacaktır. 

Aboneler'in e-posta adresleri X'e ait değildir, X tarafından işletilmez veya kontrol edilmez. X'in Aboneler'in e-posta adresleri, içerikleri veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, hiçbir Abone'nin bu tür e-posta adreslerinin, içeriklerinin veya uygulamalarının kullanılması ya da bunlara güvenilmesi nedeniyle veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ya da ortaya çıktığı iddia edilen hiçbir hasar veya kayıptan doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağımızı kabul ve beyan edersiniz.

Bu Şartlar'ı, X Kullanıcı Sözleşmesi'ni, X'in Davranış Kuralları'nı ihlal etmeniz dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir nedenle veya herhangi bir ticari, mali veya yasal nedenle Program'a katılımınızı sonlandırabilir, hesabınızı ve Hizmetler'e erişiminizi askıya alabilir ve/veya önceden bildirimde bulunmaksızın ya da yükümlülük altına girmeksizin uygun gördüğümüz diğer işlemleri yapabiliriz. Size göndereceğimiz e-postaya anlamlı kanıtlarla birlikte yanıt vererek X'e, hesabınızın eski hâline getirilmesi gerektiğini ifade eden bir itirazda bulunma fırsatınız olacak. Kanıtlar yetersizse veya yanıt vermezseniz katılımınızı iptal edeceğiz ve gelecekte uygun olarak görülmenizi engelleyeceğiz. 

B. Aboneler

Başka bir kişi veya tüzel kişiliğe ait olan ya da yasal olarak kullanıma açık olmayan e-posta adreslerini, uygun yetki olmaksızın sizden başka bir kişi veya tüzel kişiliğin haklarına tabi olan e-posta adreslerini ya da karışıklığa neden olabilecek veya bir başkasını taklit edebilecek e-posta adreslerini kullanamazsınız.

E-posta adresinizi bir İçerik Üreticisi ile paylaşırsanız X'in İçerik Üreticisi'nin e-posta adresinizi kullanım şeklini kontrol etmeyeceğini lütfen unutmayın. Herhangi bir kullanımla ilgili bir anlaşmazlık yaşarsanız bu anlaşmazlığın doğrudan sizinle İçerik Üreticisi arasında olduğunu anlar ve kabul edersiniz. 

Bu Şartlar'ı, X Kullanıcı Sözleşmesi'ni, X'in Davranış Kuralları'nı ihlal etmeniz dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir nedenle veya herhangi bir ticari, mali veya yasal nedenle Program'a katılımınızı sonlandırabilir, hesabınızı ve Hizmetler'e erişiminizi askıya alabilir ve/veya önceden bildirimde bulunmaksızın ya da yükümlülük altına girmeksizin uygun gördüğümüz diğer işlemleri yapabiliriz. Size göndereceğimiz e-postaya anlamlı kanıtlarla birlikte yanıt vererek X'e, hesabınızın eski hâline getirilmesi gerektiğini ifade eden bir itirazda bulunma fırsatınız olacak. Kanıtlar yetersizse veya yanıt vermezseniz katılımınızı iptal edeceğiz ve gelecekte uygun olarak görülmenizi engelleyeceğiz.

 

4. Ek Beyan ve Taahhütler

(a) Program'ı kullanımınız ve (b) bu Program'a katılımınız veya e-posta adresini ve içeriğinizi kullanımınızla ilgili olarak spam gönderme veya uygunsuz, kötü niyetli ya da hileli pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacağınızı veya başkalarının bulunmasına neden olmayacağınızı ve (i) Hizmet'i kullanımınız için geçerli olan tüm ticari yaptırımlar ve/veya ithalat veya ihracat yönetmelikleri (örneğin, ABD İhracat İdaresi Yönetmelikleri ve OFAC kısıtlamaları dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir) (topluca "Yasalar") ve/veya Politikalarımız ya da yönergelerimiz dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yürürlükteki hiçbir yasa, tüzük, direktif, yönetmelik, anlaşma, sözleşme veya mevzuatı ihlal etmeyeceğinizi ve (ii) yanlış, aldatıcı, yanıltıcı, karalayıcı veya iftira niteliğinde içerik paylaşmayacak ya da hiçbir e-posta veya gönderiye sahte TCP/IP paket başlığı ya da başlık bilgilerinin herhangi bir bölümünü dahil etmeyecek veya Program'ı veya hiçbir içeriği hiçbir şekilde değiştirilmiş, aldatıcı veya yanlış kaynak tanımlayıcı bilgiler göndermek amacıyla kullanmayacağınızı beyan, garanti ve taahhüt edersiniz. Ayrıca, Gerekli gördüğümüz sürece herhangi bir bilgiye erişim, okuma, koruma ve ifşa etme hakkımızı (i) yürürlükteki yasa, yönetmelik, hukuki belge veya hükümet talebini karşılamak, (ii) potansiyel ihlallerin araştırılması dahil olmak üzere Şartlar'ı uygulamak, (iii) sahtekarlıkları, güvenlik sorunlarını ve teknik sorunları saptamak, önlemek veya haklarında gereğini yapmak, (iv) kullanıcı destek isteklerini yanıtlamak veya (v) kullanıcılarımızın ve kamunun haklarını, mülkiyetini, güvenliğini korumak üzere saklı tutarız. Yukarıda belirtilenlerle bağlantılı hiçbir açıklamaya, Gizlilik Politikamıza uygun olanlar dışında üçüncü taraflara kişisel olarak tanımlayıcı bilgilerin verilmesi dahil edilmeyecektir.

 

5. Gizlilik

Program'a katılımınız sırasında ve sonrasında, (a) X'i açıklama gerekliliği konusunda derhal yazılı olarak bilgilendirmeniz ve (b) Gizli Bilgiler'in yalnızca yasal olarak gerekli olan kısmını açıklamanız koşuluyla, X tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe veya yasalar ya da mahkeme emri gerektirmedikçe, X'in size sağlanan veya Program ile bağlantılı olarak erişiminiz olan hiçbir özel ve/veya kamuya açık olmayan bilgisini ("Gizli Bilgiler") ifşa etmeyeceksiniz. Gizli Bilgiler'in herhangi bir fiili veya şüpheli kötüye kullanımı ya da yetkisiz açıklanması konusunda X'i derhal bilgilendireceksiniz. Bu Şartlar'ın ve/veya Program'a katılımınızın sona ermesi üzerine, elinizde veya kontrolünüzde bulunan tüm Gizli Bilgiler'i derhal imha edecek ya da sileceksiniz.

 

6. Sorumluluk Reddi


PROGRAM'IN ( YA DA ÖZELLİKLERİNİN) DENEYSEL NİTELİKTE VE/VEYA BETA AŞAMASINDA OLABİLECEĞİNİ AÇIKÇA KABUL EDİYOR VE PROGRAM'A (YA DA ÖZELLİKLERİNE) ERİŞİMİN VE/VEYA PROGRAM'I KULLANIMIN RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, PROGRAM (VEYA PROGRAM'IN ÖZELLİKLERİ) "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ", TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE VE HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN SUNULMAKTADIR. X; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME YA DA İŞLEM VEYA PERFORMANS SEYRİNDEN KAYNAKLANAN AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİ VE KOŞULLARI REDDEDER. X, (I) PROGRAM'IN (VEYA PROGRAM'IN ÖZELLİKLERİNİN) EKSİKSİZLİĞİ, DOĞRULUĞU, KULLANILABİLİRLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, GÜVENLİĞİ YA DA GÜVENİLİRLİĞİ VE (II) PROGRAM'IN (VEYA PROGRAM'IN ÖZELLİKLERİNİN) İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYIP KARŞILAMAYACAĞI YA DA KESİNTİSİZ, GÜVENLİ VEYA HATASIZ BİR ŞEKİLDE KULLANILIP KULLANILAMAYACAĞI KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAZ VE HER TÜRLÜ SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ REDDEDER. X HESABINIZI (BURADAKİ HİÇBİR İÇERİK, ÖZELLİK VEYA AVANTAJ DAHİL OLMAK ÜZERE) KONTROL ETMEZ, ONAYLAMAZ YA DA DESTEKLEMEZ.

 

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

X TÜZEL KİŞİLİKLERİ; (i) PROGRAM'A ERİŞMENİZ, KATILIMINIZ YA DA PROGRAM'I KULLANMANIZ, PROGRAM'A ERİŞEMEMENİZ, KATILAMAMANIZ YA DA PROGRAM'I KULLANAMAMANIZ; (ii) DİĞER KULLANICILARIN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN KÜÇÜMSEYİCİ, HAKARET İÇEREN YA DA YASA DIŞI DAVRANIŞLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, X HİZMETLERİ ÜZERİNDEKİ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN DAVRANIŞLARI VEYA İÇERİKLERİ; (iii) X HİZMETLERİ'NDEN ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ İÇERİK VEYA (iv) İLETİMLERİNİZE YA DA İÇERİKLERİNİZE İZİNSİZ ERİŞİM, KULLANIM VEYA DEĞİŞTİRME SONUCU OLUŞAN DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, BAĞLI YA DA CEZAİ ZARAR ZİYANDAN VEYA DOLAYLI YA DA DOLAYSIZ HERHANGİ BİR KÂR VEYA CİRO KAYBINDAN YA DA HERHANGİ BİR VERİ, KULLANIM, İTİBAR KAYBINDAN VEYA MADDİ OLMAYAN DİĞER KAYIPLARDAN HER TÜR SORUMLULUĞU, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE REDDEDER.  X TÜZEL KİŞİLİKLERİ'NİN TOPLAM MALİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR DURUMDA YÜZ ABD DOLARI (100,00 ABD DOLARI) İLE EĞER VARSA TAZMİNAT TALEBİNİN DAYANDIRILDIĞI HİZMET İÇİN SON ALTI AYDA X TARAFINDAN SİZE YAPILAN ÖDEME RAKAMI ARASINDA BÜYÜK OLANI AŞAMAZ. BU FIKRAYLA GETİRİLEN SINIRLAMALAR; GARANTİ, SÖZLEŞME, NİZAMNAME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL) VEYA DİĞER HER TÜR TAZMİNAT KURAMI İÇİN VE X TÜZEL KİŞİLİKLERİ BÖYLE BİR HASAR İHTİMALİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ VE BURADA ORTAYA KONAN BİR ÇÖZÜMÜN AMACINA HİZMET ETMEDİĞİ TESPİT EDİLMİŞ OLSA DAHİ GEÇERLİDİR. "X TÜZEL KİŞİLİKLERİ" X, ANA ŞİRKETLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, İLGİLİ ŞİRKETLERİ, GÖREVLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, ORTAKLARI VE LİSANS VERENLERİNİ İFADE EDER.

YARGI BÖLGENİZDEKİ GEÇERLİ YASALAR BELİRLİ SORUMLULUK SINIRLAMALARINA İZİN VERMEYEBİLİR. BULUNDUĞUNUZ YARGI BÖLGESİNDEKİ GEÇERLİ YASALARIN GEREKTİRDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDA BELİRTİLENLER X TÜZEL KİŞİLİKLERİ'NİN DOLANDIRICILIK, HİLELİ YANLIŞ BEYAN İLE İHMAL, AĞIR İHMAL VE/VEYA KASITLI DAVRANIŞLARIMIZDAN KAYNAKLANAN ÖLÜM YA DA KİŞİSEL YARALANMALARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUNU SINIRLAMAZ. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, X TÜZEL KİŞİLİKLERİ'NİN KAPSAM DIŞI BIRAKILAMAYAN GARANTİLER İÇİN AZAMİ TOPLAM SORUMLULUĞU YÜZ ABD DOLARI (100,00 ABD DOLARI) İLE SINIRLIDIR.

 

8. Tazminat

Bizi ve ilgili bağlı kuruluşlarımızı, ana şirketlerimizi, iştiraklerimizi, yöneticilerimizi, görevlilerimizi, çalışanlarımızı, acentelerimizi, temsilcilerimizi, haleflerimizi ve devralanlarımızı ("Tazmin Edilen Taraflar"), (a) Program'ı kullanımınızdan ve/veya (b) bu Şartlar'da belirtilen beyan ve taahhütlerinizi ihlal etmenizden kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm taleplere (topluca "Talepler") karşı tazmin edecek, savunacak ve bunlardan muaf tutacaksınız. Tazmin Edilen Taraflar'ın her türlü İddia'ya karşı savunulmasından, her birinin kendi seçtiği avukatla katılma hakkına tabi olarak ve Tazmin Edilen Taraflar'dan herhangi birine karşı tüm İddialar'dan kaynaklanan makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere tüm yargı kararlarının, uzlaşmaların, zararların, kayıpların, yükümlülüklerin, maliyetlerin ve masrafların ödenmesi yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Uzlaşmaların Tazmin Edilen Taraf'ı herhangi bir yükümlülük veya sorumluluktan muaf tutup tutmadığına bakılmaksızın, önceden açık yazılı iznimiz olmadan hiçbir Talep ile ilgili hiçbir uzlaşmayı kabul etmeyeceksiniz.

 

9. Anlaşmazlık çözümü sözleşmesi - Bağlayıcı tahkim ve toplu davadan feragat

BU BÖLÜM SADECE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE YAŞIYORSANIZ GEÇERLİDİR.  LÜTFEN BU BÖLÜMÜ DİKKATLİCE OKUYUN. BU BÖLÜM, MAHKEMEDE DAVA AÇMA HAKKINIZ DA DAHİL OLMAK ÜZERE, YASAL HAKLARINIZI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEBİLİR.

Genel bilgiler. Aşağıdaki hükümler, X'in bu Şartlar ile anılan özellikleri ve hizmetleri ile ilgili olarak siz ve X arasındaki sözleşme açısından önemlidir. Bu Bölüm'de belirtilen istisnalar dahil olmak üzere, aşağıdaki hükümlere tabi olarak, siz ve X, bu Şartlar'dan ve/veya Program'a katılımınızdan kaynaklanan ya da bunlarla ilgili her türlü anlaşmazlık, talep veya ihtilafı (ayrı ayrı bir "Anlaşmazlık" veya birden fazlaysa "Anlaşmazlıklar") tahkime götürmeyi kabul edersiniz.

İlk Anlaşmazlık Çözümü. X ile aranızdaki anlaşmazlıkların çoğu resmî yollara başvurmadan çözülebilir. Buradan Ücretli Destek ekibine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçtiğinizde, lütfen endişelerinizin niteliği ve dayanakları hakkında kısa bir açıklama, iletişim bilgileriniz ve ne tür yardım talep ettiğiniz hakkında bilgi verin. Taraflar, her türlü Anlaşmazlık'ı gidermek için bu destek süreci boyunca ellerinden gelen çabayı gösterecektir. Siz ve biz, bu resmî yollara başvurmadan yürütülen bu sürece iyi niyetle katılımın gerekli olduğunu ve taraflardan herhangi birinin herhangi bir Anlaşmaz ile ilgili tahkimi başlatmadan önce yukarıda belirtildiği şekilde tamamlanması gerektiğini kabul ederiz.

BAĞLAYICI TAHKİM. Yukarıdaki İlk Anlaşmazlık Çözümü hükmü uyarınca, resmî yollara başvurmadan yürütülen anlaşmazlık çözümünün başlamasından itibaren otuz (30) günlük süre içinde, Anlaşmazlık ile ilgili olarak sizinle üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözüme ulaşamazsak aşağıda belirtilen şartlara tabi olarak, asliye mahkemesinde açılan davalar hariç olmak üzere veya siz vazgeçmediğiniz sürece, siz veya biz her türlü Anlaşmazlık'ı çözmek için tek yol olacak bağlayıcı tahkim başlatabiliriz. Özellikle belirtmek gerekirse her türlü anlaşmazlık, nihai olarak yalnızca San Francisco, California'da bulunan Amerikan Tahkim Derneği ("AAA") tarafından yürütülen bağlayıcı tahkim yoluyla, AAA'nın www.adr.org adresinde bulunan Tüketici Tahkim Kuralları hükümlerine uygun olarak ya da 1.800.778.7879 numaralı telefondan AAA'yı arayarak münhasıran çözüme kavuşturulacaktır. SİZ VE X İŞBU BELGE İLE JÜRİ VEYA HAKİM TARAFINDAN YARGILANMA HAKKINDAN AÇIKÇA FERAGAT EDERSİNİZ.

Bu Şartlar'ın tamamının veya bir kısmının geçersiz ya da hükümsüz olduğu veya bir Anlaşmazlık'ın tahkime tabi olup olmadığı iddiaları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü Anlaşmazlık'ı çözmek için hakem, münhasır yetkiye sahip olacak ve hiçbir federal mahkeme, eyalet mahkemesi ya da yerel mahkeme veya acente yetkili olmayacaktır. Hakem, (ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere) özel koşullarınızla sınırlı olmak kaydıyla, mahkemede kanunen veya hakkaniyete uygun olarak sağlanabilecek her türlü yardımı sağlama yetkisine sahip olacaktır. Bu tahkim hükmünün koşullarına bakılmaksızın, Anlaşmazlık kamu ihtiyati tedbirine yönelik bir talep içeriyorsa bu talebi tahkim sürecinden ayırabilir ve uygun yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede ileri sürebilirsiniz. Hakemin kararı yazılı ve taraflar için bağlayıcı olacak ve yetkili tüm mahkemelerde hüküm olarak kaydedilebilecektir.

VAZGEÇMEDİĞİNİZ SÜRECE X'E KARŞI DAVA AÇMAK İÇİN BİR YILINIZ OLACAKTIR.  X'e karşı davaları, yürürlükteki yasalar söz konusu dava için normal zaman aşımı süresinin anlaşmayla kısaltılamayacağını öngörmediği sürece dava ihtiyacının ortaya çıktığı tarihten itibaren bir (1) yıl içinde açmalısınız. Bu süre içinde dava açmazsanız yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, söz konusu davaya ilişkin tüm haklarınızdan feragat etmiş olursunuz ve X'in söz konusu davaya ilişkin hiçbir sorumluluğu olmaz.

Başvuru Süreci ve Maliyetleri. Tahkim başlatmak için ibraz talimatlarına şuradan ulaşabilirsiniz: https://adr.org/Support. X, tüketicinin 200 ABD doları tutarındaki ilk başvuru ücretini ve AAA Tüketici Tahkim Kuralları'nda tanımlandığı şekilde ve gerekli olduğu ölçüde, ancak bu hükümde belirtilen miktarlardan daha yüksek olmayacak şekilde tahkim masraflarını ödeyecektir. Ancak hakem, taleplerin taciz amacıyla yapıldığını veya açıkça anlamsız olduğunu tespit ederse AAA Tüketici Tahkim Kuralları'nda belirtildiği üzere, başvuru ve dava ücretleri de dahil olmak üzere hakemin tazminatını ve idari ücretleri tekrar tahsis edebilir.Tahkim kuralları, belirli durumlarda avukatlık ücretlerini geri almanıza da olanak tanır. Taraflar, bu zorunlu hükmün geçerli olmaması halinde, mahkemede dava açma ve jüri tarafından yargılanma hakkına sahip olacaklarını anlamaktadır. Ayrıca, bazı durumlarda tahkim masraflarının dava masraflarını aşabileceğini ve tahkimde keşif hakkının mahkemeye kıyasla daha sınırlı olabileceğini de anlamaktadır.

Konum. Tahkim sadece belgeler temel alınarak gerçekleşecek veya işlemleri telefonla, görüntülü görüşmeyle veya bizzat yürütmeyi seçebileceksiniz.  Bizzat tahkimde, işlemler ikamet ettiğiniz şehir veya ilçede ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etmiyorsanız California Eyaleti, San Francisco İlçesinde yürütülecektir.

Toplu Davadan Feragat. AYRICA SİZ VE BİZ, HER TÜRLÜ HAK TALEBİ DAVASININ YALNIZCA BİREYSEL OLARAK AÇILABİLECEĞİNİ VE BİR TOPLU DAVA YA DA BAŞKA BİR TEMSİLEN AÇILAN DAVA ADINA VEYA AYNISININ BİR PARÇASI OLARAK AÇILAMAYACAĞINI KABUL EDERİZ. TARAFLAR, TOPLU DAVA AÇMA VEYA GRUP OLARAK HAKSIZLIĞIN TELAFİSİNİ TALEP ETME HAKLARINDAN AÇIKÇA FERAGAT EDERLER. Gerek siz gerekse biz yazılı olarak mutabakata varmadıkça hakem, dava işlemlerini veya birden fazla kişinin hak taleplerini birleştiremez ve başka türlü herhangi bir temsilen veya toplu davaya başkanlık edemez.

Kısmen İcra Edilebilirlik. Bu Anlaşmazlık Çözümü Sözleşmesi'nin herhangi bir bölümünün belirli bir telafi veya çözüm talebiyle (ihtiyati tedbir gibi) ilgili olarak icra edilemeyeceği tespit edilirse bu talep veya çözüm yolu (ve yalnızca bu talep veya çözüm yolu) ayrılarak uygun yargı yetkisine sahip bir mahkemede ileri sürülmeli ve diğer tüm talepler tahkime götürülmelidir.

İstisna - Asliye Hukuk Mahkemesi Taleplerinin Dava İşlemleri. Tarafların tüm anlaşmazlıkları tahkim yoluyla çözme kararına bakılmaksızın, taraflardan herhangi biri, başvuracağı mahkemenin yargı yetkisi kapsamındaki anlaşmazlıklar veya talepler için bir asliye mahkemesinde çözüm arayabilir.

30 Günlük Vazgeçme Hakkı. Vazgeçmek ve yukarıda belirtilen bu tahkim hükümlerine bağlı olmamak istiyorsanız vazgeçme kararınızı aşağıdaki adrese yazılı olarak bildirebilirsiniz:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Program'a zaten kabul edildiyseniz buradan Ücretli Destek ekibine yazarak vazgeçme bildiriminizi gönderebilirsiniz.

Yazılı bildiriminizde adınız, X kullanıcı adınız, kullanıcı adınızla ilişkili e-posta adresi veya telefon numarası ve X ile Anlaşmazlıklar'ı çözmek istemediğinize dair açık bir ifade yer almalıdır.

Bildirim, bu Şartlar'ı kabul etmenizin ardından 30 gün içinde gönderilmelidir. Aksi takdirde, Anlaşmazlıklar'ı bu hükümlerin şartlarına uygun olarak tahkime götürmekle yükümlü olursunuz.  Bu tahkim hükmünden vazgeçme kararınızın X ile olan ilişkiniz ya da X tarafından size sunulan özellik veya hizmetler üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmayacaktır.  Bu hükümlerden vazgeçerseniz X de bu hükümlere bağlı olmayacaktır.

Bu Bölüm'deki Değişiklikler. Bu Anlaşmazlık Çözümü Sözleşmesi'nde yapılacak her türlü önemli değişikliği 60 gün önceden bildireceğiz. Değişiklikler 60. günde yürürlüğe girecek ve yalnızca 60. günden sonra ortaya çıkan talepler için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

Kanun Tercihi. BU ŞARTLAR EYALETLER ARASI TİCARETTE BİR İŞLEMİ BELGELEMEKTEDİR. BU TAHKİM HÜKÜMLERİNİN YORUMLANMASI VE UYGULANMASI, EYALET YASALARINA BAKILMAKSIZIN FEDERAL TAHKİM YASASI VE YORUMLAYICI İÇTİHAT HUKUKU TARAFINDAN YÖNETİLİR. Her türlü Anlaşmazlık için eyalet maddi hukukunun geçerli olduğu ölçüde, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın California Eyaleti hukuku geçerli olacaktır.

Geçerliliği Sürdürme. Bu Anlaşmazlık Çözümü Sözleşmesi, X tarafından sağlanan herhangi bir hizmet veya iletişimin iptali ya da aboneliğin iptal edilmesi de dahil olmak üzere, sizinle X arasındaki ilişkinin sona ermesinden sonra da geçerliliğini korur.

 

10. Şartlarda Yapılacak Değişiklikler.

Dilediğimiz zaman bu Şartlar'ı değiştirme veya bu Program'ı ya da herhangi bir bölümünü herhangi bir nedenle (ticari, mali veya yasal nedenler dahil olmak üzere) durdurma hakkımızı saklı tutarız.  Önemli revizyonları, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak uygun gördüğümüz yollarla size bildirmeye çalışacağız. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Program'a katılmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Herhangi bir değişikliğin sizin için kabul edilebilir olmaması hâlinde, buradan Ücretli Destek ekibine yazarak X'e yazılı bildirimde bulunabilir ve Program'a katılımınızı sonlandırabilirsiniz.

E-posta Paylaşım Şartları İngilizce dilinde yazılmıştır ancak çeviriler yoluyla birden fazla dilde sunulmuştur. X, çevirilerin orijinal İngilizce sürüme mümkün olduğunca sadık olması için çaba göstermektedir. Ancak, herhangi bir tutarsızlık veya çelişki olması durumunda, E-posta Paylaşım Şartları'nın İngilizce sürümü öncelikli olacaktır. E-posta Paylaşım Şartları'nın yorumlanmasında ve oluşturulmasında referans dilin İngilizce olacağını kabul edersiniz.

 

11. Çalışanımız Değilsiniz.


Bizimle olan ilişkiniz kapsamında yalnızca bağımsız bir tüzel kişilik olarak hizmetlerimizin kullanıcısı olduğunuzu kabul edersiniz. Çalışanımız değilsiniz. Bu Şartlar veya Program'a katılımınız ile hiçbir temsilcilik, ortaklık veya ortak girişim amaçlanmamakta veya kurulmamaktadır. İçeriğinizin niteliği ve yasallığı, oluşturulma ve sunulma şekli ve sunmaya karar verip vermemenizle ilgili tüm hak ve sorumluluklar size aittir. 

 

12. Diğer Hükümler.

a. Geri bildirim. Program ve X tarafından sağlanan özellik ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili yorumlarınızı ("Geri Bildirim") X'e iletebilirsiniz. X'in ve görevlendirdiği kişilerin, türev çalışmalar da dahil olmak üzere Geri Bildirim ile ilgili olarak kopyalama, değiştirme, türev çalışmalar oluşturma, kamuya açık bir şekilde sergileme, ifşa etme, dağıtma, lisans verme ve alt lisans verme, ekleme ve başka şekillerde ticari ve ticari olmayan her türlü amaçla kullanma konusunda serbest olacağını ve bunların herhangi bir ödeme ya da atıfta bulunma beklentiniz olmadan veya size ödeme yapılmadan veya atıfta bulunulmadan yapılacağını kabul edersiniz. Bu Sözleşme'deki hiçbir husus, X'in sizinle veya herhangi bir son kullanıcının özellikleriyle, ürünleriyle veya hizmetleriyle rekabet edebilecek özellikler, ürünler veya hizmetler geliştirmesini engellemeyecektir.

b. Geçerli Kanun. 

  • Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız bu Şartlar California Eyaleti yasalarına tabi olacak ve X ile aranızda çıkacak her türlü Anlaşmazlık yukarıdaki Bölüm 13'e ( Anlaşmazlık Çözümü Sözleşmesi - Bağlayıcı Tahkim ve Toplu Davadan Feragat) tabi olacaktır. 

  • Bir AB Üye Devleti, EFTA Devleti veya Birleşik Krallık'ta yaşıyorsanız ikamet ettiğiniz ülkenin zorunlu kanunu geçerli olacaktır ve yasal işlemler ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarına göre ve bu kanunlar uyarınca ilgili mahkemelerde başlatılabilir. 

  • Amerika Birleşik Devletleri, bir AB Üye Devleti, EFTA Devleti veya Birleşik Krallık dışında yaşıyorsanız bu Şartlar California Eyaleti yasalarına tabi olacaktır.

c. Bildirimler. X'e yapılacak tüm bildirimler, birinci sınıf veya hava postası ya da gece kuryesi yoluyla, bir kopyası e-postayla legalnotices@X.com adresine gönderilmek suretiyle şu adrese gönderilmelidir ve teslim alındığında tebliğ edilmiş sayılır: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department. Bildirimler, X hesabınızla ilişkili e-posta adresine e-posta göndererek veya X hesabınıza ya da X Hizmeti'ne bir mesaj göndererek yapılabilir ve gönderildiğinde (e-posta için) veya yayınlandığında alınmış sayılır.

d. Feragat. X'in herhangi bir hakkı veya bu Şartlar'ın bir hükmünü icra edememesi, bu haklardan veya hükümlerden feragat edildiği anlamına gelmez. X'in herhangi bir temerrütten feragat etmesi, sonraki herhangi bir temerrütten feragat ettiği anlamına gelmez.

e. Geçerliliği Sürdürme, Kısmen İcra Edilebilirlik. Açıkça veya doğası gereği Şartlar'ın feshinden sonra devam eden tüm yükümlülükler, işbu Şartlar'ın feshinden sonra da devam edecek ve yürürlükte kalacaktır. Uygulanamayan hükümler tarafların niyetini yansıtacak şekilde değiştirilecek ve bu Şartlar'ın geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır.

f. Devir. Bu Şartlar'ı veya buradaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi devredemez ya da temlik edemezsiniz. Bu tür girişimler geçersiz ve hükümsüz olacaktır.

g. Mücbir Sebepler. Taraflardan hiçbiri; doğal afetler, kamuya zarar veren eylemler, hükûmet tasarrufları, yangın, sel, salgın hastalıklar (COVID-19 dahil), karantina kısıtlamaları, grevler, halk ayaklanmaları, terör eylemleri veya terör eylemi tehditleri, telekomünikasyon veya teknik ekipman ya da altyapının arızalanması veya gecikmesi ya da nakliye ambargoları ("Mücbir Sebep Olayı") dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, makul kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı bu Şartlar kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki hiçbir gecikme veya bunların yerine getirilememesinden sorumlu olmayacak ve taraflardan her biri söz konusu Mücbir Sebep Olayı süresince işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten muaf tutulacaktır. Mücbir Sebep, Abonelikler hesabınızı betimlediğiniz şekilde sunmanızı engelliyorsa Abonelikler hesabınızda iptal edilen veya betimlediğiniz şekilde hizmet sunmadığınız Abonelikler için gelir almaya uygun olmayacaksınız.

h. Sözleşmenin Bütünlüğü. Bu Şartlar (burada atıfta bulunulan X Kullanıcı Sözleşmesi dahil), bu Şartlar'ın konusuyla ilgili olarak X ile aranızdaki tüm mutabakatı teşkil eder ve taraflar arasında konuyla ilgili yazılı ya da sözlü tüm önceki iletişimleri, mutabakatları ve anlaşmaları birleştirir ve bunların yerine geçer.