Skelbimų pajamų pasidalijimo sąlygos

goglobalwithtwitterbanner

Įsigalioja nuo: 2024 m. gegužės 22 d.

 

Skelbimų pajamų pasidalijimo sąlygos

Šios Reklamos pajamų bendrinimo sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos tarp Jūsų ir „X Corp.“, jos pačios ir jos Susijusių įmonių (toliau bendrai – X arba mes) vardu ir reglamentuoja jūsų dalyvavimą X Reklamos pajamų bendrinimo programoje (toliau – Programa). Šiose Sąlygose terminas „Partneris“ reiškia bet kokį subjektą, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja, yra kontroliuojamas arba yra bendrai kontroliuojamas su X, o terminai „jūs“, „jūsų“ arba „Kūrėjas“ reiškia Jus, asmenį, įmonę ar bet kurį kitą Programoje dalyvaujantį subjektą, turintį X paskyrą. Jei šias Sąlygas sudarote subjekto vardu, pareiškiate ir garantuojate, kad esate įgalioti tokio subjekto vardu.

Norėdami dalyvauti Programoje, turite būti ne jaunesni kaip 18 metų ir atitikti kitus tinkamumo reikalavimus, nurodytus 2 skyriuje.

Be šių sąlygų, Jūsų dalyvavimui šioje programoje taikomos X paslaugų teikimo sąlygos, X privatumo politika, X taisyklės ir politikos, Kūrėjų pajamų gavimo standartai ir visa į juos įtraukta politika (bendrai, „X vartotojo sutartis“).

Atidžiai perskaitykite šias Reklamos bendrinimo sąlygas, kad įsitikintumėte, jog suprantate taikomas sąlygas ir išimtis.  Jei GYVENATE JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, ŠIOSE SĄLYGOSE PATEIKIAMA SVARBI INFORMACIJA APIE GINČŲ SPRENDIMĄ PRIVALOMAME ARBITRAŽE, O NE TEISME, ĮSKAITANT JŪSŲ TEISĖS PAREIKŠTI IEŠKINIUS KAIP KOLEKTYVINIUS IEŠKINIUS ATSISAKYMĄ IR TEISĘ ATSISAKYTI, taip pat JŪSŲ TEISĖS PAREIKŠTI IEŠKINIUS „X“ APRIBOJIMĄ PRAĖJUS DAUGIAU NEI 1 METAMS NUO ATITINKAMŲ ĮVYKIŲ, KURIS TURI ĮTAKOS JŪSŲ TEISĖMS IR PAREIGOMS, JEI KILTŲ KOKIŲ NORS GINČŲ SU „X“. DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠIAS NUOSTATAS ŽR.  13 SKYRIŲ.

 

1. Priėmimas

Dalyvaudami Programoje (jei esate patvirtinti X) arba kitaip nurodydami savo sutikimą (pavyzdžiui, sutikdami su šiomis sąlygomis teikdami paraišką dalyvauti Programoje, spustelėdami „Prisijungti ir nustatyti išmokėjimus“ ir pan. ), pareiškiate ir garantuojate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šių sąlygų. Sutikdami su šiomis sąlygomis, jūs toliau sutinkate, kad „X“ naudotų Jūsų pateiktus duomenis, mes renkame apie Jus, arba mes darome išvadas apie Jus, kad patvirtintume Jūsų sutikimą su Programa. Jei nesutinkate, nedalyvaukite Programoje.

 

2. Pajamų pasidalijimo programa

„X“ Reklamos pajamų bendrinimas leidžia jums dalytis pajamomis iš patvirtintų naudotojų skelbimų parodymų, rodomų atsakymuose į Jūsų „X“ platformoje paskelbtą turinį. Mokėjimai jums atliekami per mūsų mokėjimų partnerį, jei pajamų dalis pasiekia tam tikrą minimalų dydį per mūsų periodinį išmokėjimo grafiką. X gali bet kada keisti arba atšaukti Programą savo nuožiūra, įskaitant verslo, finansines ar teisines priežastis. 

 

3. Tinkamumas, prisijungimas ir atšaukimas

Kad galėtumėte gauti pajamų iš skelbimų dalį, jūsų įrašai X per pastaruosius tris mėnesius turi sugeneruoti daugiau nei 5 milijonus parodymų, turite turėti daugiau nei 500 stebėtojų, turite užsiprenumeruoti „Premium“ arba „Patvirtintoms organizacijoms“, ir turite susikurti paskyrą mūsų mokėjimų procesoriaus sistemoje. Be to, prieš išmokėjimą turite atlikti tapatybės patvirtinimą ir jūsų paskyra bus patikrinta, įskaitant, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti, kad Jūsų paskelbtas turinys nepažeidžia „X“ naudotojo sutarties. Tinkamumo programai reikalavimus rasite mūsų pagalbos centre ir jie gali retkarčiais keistis, įskaitant dėl ​​bet kokių verslo, finansinių ar teisinių priežasčių. 

Norėdami prisijungti prie Programos, turite papildomai atitikti, pavyzdžiui, šias sąlygas: 

  • Turi būti remiamoje šalyje,

  • būtina turėti aktyvią sąskaitą mūsų mokėjimų apdorojimo įstaigoje (mokėjimai bus atliekami per mūsų mokėjimų tvarkytoją ir jiems taikomos mūsų mokėjimų tvarkytojo sąlygos),

  • Turi turėti X paskyrą, kuri išlieka aktyvi ir atitinka X vartotojo sutartį,

  • būtina prenumeruoti Premium arba Patvirtintas organizacijas ir

  • Turi išlaikyti 5 milijonus parodymų jūsų bendruose įrašuose per pastaruosius 3 mėnesius.

Jei jūsų paskyra neatitinka tinkamumo reikalavimų arba pažeidžia X vartotojo sutartį, jums bus pranešta el. paštu. Turėsite galimybę pateikti skundą kreipdamiesi į X, atsakydami į el. laišką, kurį Jums atsiųsime. Jei nepateiksite apeliacijos arba mes atmesime jūsų apeliaciją, jūs neturėsite teisės prisijungti prie Programos. X pasilieka teisę vadovaudamasi savo nuožiūrą atmesti skundus, įskaitant verslo, finansines ar teisines priežastis.

Jei jūsų dalyvaujanti paskyra pažeidžia mūsų taisykles ir politiką, įskaitant X vartotojo sutartį, mes pranešime Jums ir pristabdysime Jūsų dalyvavimą programoje. Turėsite galimybę pateikti apeliaciją parašydami į X ir atsakydami į el. laišką, kurį atsiųsime Jums su reikšmingais įrodymais, kad Jūsų paskyra turėtų būti atkurta. Jei įrodymų nepakaks arba Jūs neatsakysite, mes atšauksime Jūsų dalyvavimą ir užblokuosime galimybę dalyvauti ateityje. 

Jei norite atšaukti savo dalyvavimą programoje, tai galite padaryti atlikdami atšaukimo žingsnius aprašytus Pagalbos centro vadove. Atšaukus, jums bus sumokėtos likusios lėšos, viršijančios minimalią 10,00 USD sumą. Jūs atsisakote teisės į visas kitas lėšas. 

Atkreipkite dėmesį, kad „X“, mūsų paslaugų ir įmonių filialų darbuotojai negali dalyvauti Programoje, nebent įgalioti „X“ darbuotojai iš anksto patvirtintų kitaip.

 

4. Kai kurios taisyklės ir apribojimai

Jūsų pajamų dalis iš šios programos negali būti pervedama tarp X sąskaitų.

Jūsų dalyvavimas Programoje neturi pažeisti jokių taikomų įstatymų, taisyklių ar nuostatų. Tik Jūs esate atsakingi už bet kokį jūsų ar jūsų Prenumeratų paskyros taikomų įstatymų, taisyklių ar kitų teisės pažeidimą. Galime nustatyti papildomus apribojimus, remdamiesi kovos su pinigų plovimo, sankcijų ar sukčiavimu įstatymais ar politika, įskaitant, be kita ko, galime užblokuoti bet kokią operaciją, kurią ji laiko apgaulinga ar neteisėta veikla arba galimai apgaulinga ar neteisėta veikla. Apskaičiuojant pajamų paskirstymą galime neįtraukti bet kokios veiklos, kuri, mūsų manymu, buvo įvykdyta dėl bet kokio X naudotojo sutarties pažeidimo arba kuri, mūsų manymu, gali būti susijusi su bet kokių įstatymų pažeidimu ir (arba) pajamomis, gautomis iš turinio iš bet kokių užblokuotų operacijų. Negalite dalyvauti Programoje, jei esate asmuo, su kuriuo JAV asmenims neleidžiama turėti reikalų pagal ekonomines sankcijas, įskaitant, be kita ko, sankcijas, kurias administruoja Jungtinių Valstijų Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras arba bet kuri kita taikoma sankcijų institucija (toliau – Draudžiamas asmuo). Tai, be kita ko, apima asmenis, esančius šiose šalyse ir regionuose, jų piliečius arba įprastus gyventojus šiose šalyse ir regionuose: Kuba, Iranas, Ukrainos Krymo regionas, Šiaurės Korėja ir Sirija. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad nesate Draudžiamas asmuo. Jūs negalite dalyvauti Programoje, jei dirbate valdžios institucijoje, esate išrinktas pareigūnas, esate politinė partija arba užsiimate bet kokia su rinkimais susijusia veikla. 

Pažeidus bet kurią iš aukščiau nurodytų taisyklių ir apribojimų, gali būti nutrauktas jūsų dalyvavimas Programoje ir (arba) jūsų teisė gauti bet kokią pajamų dalį. 

 

5. Mokėjimai

Mokėjimas iš reklamų pajamų bendrinimo programos yra pagrįstas patvirtintų naudotojų įspūdžių apie reklamas, pateiktų atsakymuose į įrašus, skaičiumi. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties, įskaitant verslo, finansines ar teisines, keisti mokėjimų skaičiavimo struktūrą, įskaitant, pavyzdžiui, pajamų tipų pridėjimą arba pašalinimą. Naujausios informacijos ieškokite pagalbos centre

Išmokos mokamos atskaičius visus mokėjimo paslaugų teikėjo tvarkymo mokesčius. Jei bus nustatyta, kad dirbtinai didinate savo įrašų peržiūrų skaičių reklamuojamu įrašu, rankiniu būdu, automatizuotomis ar kitomis priemonėmis arba manipuliuojate su platforma siekdami pakeisti savo įrašų peržiūras, neteksite visų Jums mokėtinų sumų ir būsite pašalintas (-a) iš Programos. Jei X bet kuriuo metu nustato, kad turinys yra manipuliuojamas, pavyzdžiui, naudojant robotus ar kitas automatizuotas priemones, arba dirbtinai padidintas, X pasilieka teisę koreguoti būsimus mokėjimus arba sustabdyti mokėjimą.

Išmokos vyksta reguliariai. Jei uždirbate daugiau nei 10,00 JAV dolerių, turite teisę pervesti pinigus iš savo mokėjimų tvarkytojo sąskaitos į išorinę banko sąskaitą.  Paskyros, kurios nesieks nurodyto slenksčio, ir toliau liks Programoje, nebus pašalintos iš Programos, tačiau mažesnės nei 10 JAV dolerių sudarančios sumos išmokamos nebus.

„X“ pasilieka teisę atlikti išmokas Jums bet kokiu dažnumu savo nuožiūra, įskaitant verslo, finansines ar teisines priežastis.

X naudoja trečiosios šalies mokėjimų tvarkytoją („Mokėjimų tvarkytojas“), kad sumokėtų jums savo pajamų dalį. Kad galėtumėte dalyvauti Programoje, pirmiausia turėsite susikurti paskyrą Mokėjimų tvarkytojo, kuris reikalaus, kad įvykdytumėte tam tikrus tapatybės patvirtinimo reikalavimus, pvz., pateiktumėte tapatybės ir (arba) gyvenamosios vietos įrodymą, platformoje. Jei pateikiate Mokėjimo tvarkytojui adresą už Kalifornijos valstijos ribų, patvirtinate, kad teikiate paslaugas pagal šias Sąlygas už Kalifornijos valstijos ribų.  Taip pat turėsite pateikti Mokėjimo tvarkytojui mokėjimo ir mokesčių informaciją. Jei X arba Mokėjimų tvarkytojas kaip paraiškos ar mokėjimo prisijungimo proceso dalį ar vėliau nustato, kad mokėjimai Jums negali būti atliekami dėl bet kokių priežasčių, Programoje dalyvauti negalite. Sutikdami su šiomis Sąlygomis, aiškiai įgaliojate X pasiekti duomenis apie jūsų Mokėjimo tvarkytojo prijungtos paskyros veiklą ir operacijas bei vykdyti kitą veiklą, susijusią su pajamų dalies mokėjimų apdorojimu ir stebėjimu pagal šias Sąlygas. 

 

6. Mokesčiai ir rinkliavos

Esate atsakingi už taikomų mokesčių (kaip apibrėžta toliau), jei tokių yra, sumokėjimą mokesčių, taikomų jūsų gautai pajamų daliai arba su ja susijusių, sumokėjimą mokesčius surenkančioms institucijoms. X gali atskaičiuoti arba laikyti bet kokius mokesčius, kuriuos ji gali būti teisiškai įpareigota išskaičiuoti arba atskaityti iš bet kokių Jums mokėtinų sumų, o Jums sumokėta suma, sumažinta dėl tokių atskaitymų ar išskaičiavimų, bus laikoma sumokėta ir sumažinta pagal šias Sąlygas. Kiekviena šalis pateiks kitai šaliai visus mokesčių dokumentus, kurie pagrįstai reikalingi mokėjimams pagal šią sutartį atlikti arba gauti. Kaip nurodyta pirmiau, Mokesčiai reiškia bet kokius pajamų, antspaudų, pardavimų, naudojimo, pridėtinės vertės ar kitus mokesčius, muitus, rinkliavas, rinkliavas, atskaitymus ar išskaitymus.

 

7. Programos nutraukimas arba pasitraukimas iš jos

Šios Sąlygos įsigalios tą dieną, kurią spustelėsite, kad sutiktumėte su šiomis Sąlygomis (neatsižvelgiant į tai, ar esate priimti į Programą, ar ne), ir galios tol, kol bet kuri šalis jas nutrauks, kaip numatyta šioje Sutartyje. Galite bet kada atsisakyti dalyvauti Programoje, pranešdami raštu X, arba parašydami į Mokėjimų pagalbos skyrių čia. „X“ gali bet kada savo nuožiūra nutraukti šias Sąlygas su priežastimi ar be jos, įskaitant, be kita ko, jei pateikiate klaidingą informaciją apie save ar savo Prenumeratų paskyrą, pažeidžiate šias Sąlygas, X naudotojo sutartį ar bet kokius taikomus įstatymus arba nebeatitinkate tinkamumo dalyvauti Programoje reikalavimų.

Be to, pasiliekame teisę savo nuožiūra: apriboti skelbimų, pateikiamų atsakymuose į įrašus, taikomus jūsų paskyrai, skaičių arba apriboti jums mokamų pajamų dalį, įskaitant apimtį ar laikotarpį, sustabdyti, pašalinti arba išjungti prieigą prie paskyros arba nustoti jums teikti visą Programą ar jos dalį; pašalinti jus iš Programos; ir (arba) sulaikyti, sustabdyti, susigrąžinti arba užskaityti pajamų dalies mokėjimus (įskaitant bet kokią sumą, kuri galėjo būti priskirta ankstesnei ar būsimai sąskaitai arba iš jos), jei manome, kad jūs arba jūsų paskyra pažeidžiate šias sąlygas. Vartotojo sutartis arba bet kokie taikomi įstatymai. Mes nebūsime atsakingi už bet kurį iš pirmiau nurodytų veiksmų.

Nutraukus šias Sąlygas ir (arba) Jums dalyvaujant Programoje: (a) teisės ir įsipareigojimai pagal šias Sąlygas iš karto nustos galioti, (b) bet kokie ir visi įsipareigojimai, sukaupti iki Sutarties nutraukimo įsigaliojimo dienos, išliks, jei bus laikomasi šių sąlygų: i) jei šių Sąlygų nutraukimo metu pasiekėte minimalią mokėjimo ribą, Mokėjimo tvarkytojas bandys jums sumokėti nesumokėtas sumas . Tačiau, jei Mokėjimų tvarkytojas negali jums pervesti mokėjimo dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, automatiškai neteksite visų tokių sumų ir X nebus skolinga nei vienos, nei visų tokių sumų; ii) jei dar nepasiekėte Minimalios mokėjimo ribos, jums nebus sumokėtos arba mokėtinos jokios sumos. 

 

8. Konfidencialumas


Dalyvaudami Programoje ir paskui neatskleisite jokios nuosavybės teise priklausančios ir (arba) neviešos X informacijos, kuri jums pateikta arba prie kurios turite prieigą, susijusią su Programa (toliau – Konfidenciali informacija), išskyrus atvejus, kai tai raštu leidžiama X arba reikalaujama pagal įstatymus ar teismo nutartį, su sąlyga, kad: a) nedelsdami raštu informuosite X apie atskleidimo reikalavimą ir b) atskleisite tik tą Konfidencialios informacijos dalį, kurios reikalaujama pagal įstatymus. Turite nedelsdami pranešti X apie bet kokį faktinį ar įtariamą netinkamą Konfidencialios informacijos naudojimą ar neteisėtą atskleidimą. Nutraukus šias Sąlygas ir (arba) jūsų dalyvavimą Programoje, nedelsdami sunaikinsite arba ištrinsite bet kokią jūsų turimą ar valdomą Konfidencialią informaciją.

 

9. Atsakomybės atsisakymas

AIŠKIAI PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMA IR PRENUMERATOS (ARBA JŲ FUNKCIJOS) GALI BŪTI EKSPERIMENTINIO POBŪDŽIO IR (ARBA) BETA VERSIJOS, IR SUTINKATE, KAD PRIEIGA PRIE PROGRAMOS BEI PRENUMERATOS IR (ARBA) JOS NAUDOJIMAS YRA TIK JŪSŲ RIZIKA. KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, PROGRAMA IR PRENUMERATOS PATEIKIAMOS TOKIOS, KOKIOS YRA, IR KAI PASIEKIAMOS, SU VISAIS TRŪKUMAIS IR BE JOKIŲ GARANTIJŲ. „X CORP.“ ATSISAKO JOKIŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, AIŠKIŲ ARBA NUMANOMŲ, TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, NEPAŽEIDIMO ARBA IŠSAUGOJANČIŲ DĖL PARDAVIMO ARBA PREKYBOS, ARBA NEĮGYVENDINIMO. PATEIKIMAI IR ATSAKOMYBĖS UŽ: (I) PROGRAMOS IR PRENUMARAVIMO IŠSAMUMĄ, TIKSLUMĄ, PRIEINAMUMĄ, SAUGUMĄ AR PATIKIMUMĄ, BEI (II) TAI, AR PROGRAMA ARBA PRENUMERATOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS ARBA BUS PRIEINAMI NEPERTRAUKIAMAI, SAUGIAI IR BE KLAIDŲ. „X CORP.“ NEKONTROLIUOJA, NEPATVIRTINA IR NEPRITAIKO JŪSŲ PRENUMERATŲ PASKYROS (ĮSKAITANT VISĄ TURINĮ, FUNKCIJAS AR PRIVALUMUS).

 

10. Atsakomybės apribojimas


KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, „X“ SUBJEKTAI NEATSAKO UŽ JOKIUS NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS, PASEKMINIUS AR BAUDŽIAMUOSIUS NUOSTOLIUS ARBA BET KOKĮ PELNO AR PAJAMŲ PRARADIMĄ, PATIRTĄ TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI, ARBA BET KOKĮ DUOMENŲ, NAUDOJIMO, PRESTIŽO AR KITŲ NEMATERIALIŲ NUOSTOLIŲ PRARADIMĄ, ATSIRADUSĮ DĖL (i) JŪSŲ PRIEIGOS PRIE (NEGALĖJIMO PASIEKTI, NAUDOTI AR DALYVAUTI) PRENUMERATŲ IR PROGRAMOS; (ii) BET KOKIO TREČIOSIOS ŠALIES ELGESIO AR TURINIO „X“ PASLAUGOSE, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKĮ KITŲ NAUDOTOJŲ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŠMEIŽIKIŠKĄ, ĮŽEIDŽIANTĮ AR NETEISĖTĄ ELGESĮ; (iii) BET KOKIO TURINIO, GAUTO IŠ „X“ PASLAUGŲ; ARBA (iv) NETEISĖTOS PRIEIGOS, NAUDOJIMO AR PAKEITIMO JŪSŲ PERDAVIMO AR TURINIO.  BENDRA „X“ SUBJEKTŲ ATSAKOMYBĖ JOKIU BŪDU NEGALI VIRŠYTI DIDESNĖS NEI ŠIMTAS JAV DOLERIŲ (100,00 USD) SUMOS, KURIĄ „X“ JUMS SUMOKĖJO PER PASTARUOSIUS ŠEŠIS MĖNESIUS PAGAL ŠIAS SĄLYGAS, DĖL KURIŲ BUVO PAREIKŠTA PRETENZIJA. ŠIO POSKIRSNIO APRIBOJIMAI TAIKOMI BET KOKIAI ATSAKOMYBĖS TEORIJAI, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR JI PAGRĮSTA GARANTIJA, SUTARTIMI, ĮSTATYMU, DELIKTU (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ) AR KITU PAGRINDU, IR AR „X“ SUBJEKTAI BUVO INFORMUOTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, IR NET JEI NUSTATOMA, KAD ŠIAME DOKUMENTE NURODYTA TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ NEATITIKO JOS ESMINĖS PASKIRTIES. „X“ SUBJEKTAI REIŠKIA „X“, JOS PATRONUOJANČIĄSIAS ĮMONES, FILIALUS, SUSIJUSIAS ĮMONES, PAREIGŪNUS, DIREKTORIUS, DARBUOTOJUS, AGENTUS, ATSTOVUS, PARTNERIUS IR LICENCIJŲ IŠDAVĖJUS.

PAGAL JŪSŲ JURISDIKCIJOJE TAIKOMUS ĮSTATYMAI GALI BŪTI NELEIDŽIAMA TAIKYTI TAM TIKRŲ ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMŲ. TIEK, KIEK REIKALAUJAMA PAGAL JŪSŲ JURISDIKCIJOJE TAIKOMUS ĮSTATYMUS, PIRMIAU IŠDĖSTYTOMIS NUOSTATOMIS NEAPRIBOJAMA „X“ SUBJEKTŲ ATSAKOMYBĖ UŽ SUKČIAVIMĄ, APGAULINGĄ KLAIDINGĄ FAKTŲ PATEIKIMĄ, MIRTĮ AR KŪNO SUŽALOJIMĄ, KURĮ SUKĖLĖ MŪSŲ APLAIDUMAS, DIDELIS APLAIDUMAS IR (ARBA) TYČINIS ELGESYS. KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, DIDŽIAUSIA BENDRA „X“ SUBJEKTŲ ATSAKOMYBĖ UŽ BET KOKIAS NEIŠDUODAMAS GARANTIJAS NEVIRŠIJA VIENO ŠIMTO JAV DOLERIŲ (100,00 JAV DOLERIŲ).

 

 

11. Pareiškimai ir garantijos


Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad: a) turite arba gavote ir išsaugosite visas teises, įgaliojimus ir licencijas, kurių reikia, kad galėtumėte vykdyti savo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas ir siūlyti, nuomoti ir gauti su Programa susijusių pajamų iš savo Prenumeratų paskyros, be jokių kitų „X“ mokėjimų jokiai trečiajai šaliai, b) visa informacija, kurią pateikiate X ir (arba) Mokėjimo tvarkytojui, kad galėtumėte užsiregistruoti ir dalyvauti Programoje, yra teisinga, tiksli, išsami ir nuolat atnaujinama, c) esate bent aštuoniolikos (18) metų amžiaus, d) turite visas reikiamas teises ir įgaliojimus sudaryti šią Sutartį, e) laikotės ir toliau laikysitės visų taikomų įstatymų, taisyklių, statutų, potvarkių, reglamentų ir etinių įsipareigojimų atlikdami bet kokius veiksmus pagal šią Sutartį (įskaitant, be kita ko, visus taikomus duomenų apsaugos ir privatumo įstatymus, taip pat konkursams, akcijoms ar dovanoms taikomas teisės aktų nuostatas, reklamos įstatymus ir Federalinės prekybos komisijos (FPK) taisykles bei reglamentus, tokius kaip FPK Vadovai dėl patvirtinimų ir atsiliepimų naudojimo reklamoje), ir neleisite „X“ ir (arba) Mokėjimų tvarkytojui pažeisti bet kurių iš pirmiau minėtų sąlygų, f) visada laikysitės „X“ naudotojo sutarties ir h) Jūsų Prenumeratų paskyra nepažeis jokios trečiosios šalies teisių (įskaitant autorių teises, prekės ženklą, paslaugų ženklą, komercinę paslaptį, sutartį, privatumo ar viešumo teises), taip pat joje nebus jokios medžiagos, kuri, jei ja bus remiamasi, gali sukelti žalą ar pakenkti bet kokiam asmeniui ar nuosavybei.

 

12. Žalos atlyginimas


Sutinkate atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti X subjektus (bendrai vadinamus Asmenimis, kuriems atlyginama žala) nuo atsakomybės dėl bet kokių ir visų trečiųjų šalių pretenzijų, atsakomybės, nuostolių ir išlaidų (įskaitant žalos atlyginimą, atsiskaitymų sumas ir pagrįstus teisinius mokesčius), pareikštų bet kuriam (-iems) Asmeniui (-ims), kuriam (-iems) atlyginama žala, dėl: a) jūsų dalyvavimo Programoje, b) jūsų pareiškimų, garantijų ir įsipareigojimų, nustatytų šiose Sąlygose, pažeidimo arba c) jūsų aplaidumo ar netinkamo elgesio. Jūsų žalos atlyginimo įsipareigojimams pagal šią Sutartį bus taikomi, jei: i) Asmenys, kuriems atlyginama žala, skubiai raštu praneš jums apie pretenziją, su sąlyga, kad bet koks delsimas pranešti neatleidžia jūsų nuo įsipareigojimų atlyginti žalą, išskyrus ir tik tiek, kiek toks delsimas iš esmės sumažina jūsų galimybes apginti tokį reikalavimą, ii) Asmenys, kuriems atlyginama žala, pagrįstai bendradarbiaus su jumis ginant ir sprendžiant tokį reikalavimą, ir iii) jūs leidžiate X savo nuožiūra dalyvauti ir kontroliuoti tokio reikalavimo gynybą ir sprendimą. Jūs neišsprendžiate tokio reikalavimo, kuris gali pakenkti bet kokiems Asmenų, kuriems atlyginama žala, interesams, be išankstinio rašytinio Asmenų, kuriems atlyginama žala, sutikimo, su sąlyga, kad Asmenys, kuriems atlyginama žala, pagrįstai bendradarbiaus dėl tokios gynybos ar susitarimo, jūsų prašymu ir sąskaita.

 

13. Ginčų sprendimo sutartis – įpareigojantis arbitražas ir atsisakymas nuo grupės ieškinio

ŠIS SKYRIUS JUMS TAIKOMAS TIK TUO ATVEJU, JEI GYVENATE JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE.  ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ SKYRIŲ – JIS GALI LABAI PAVEIKTI JŪSŲ JURIDINES TEISES, ĮSKAITANT JŪSŲ TEISĘ PATEIKTI IEŠKINĮ TEISME.

Bendrosios sąlygos. Toliau nurodytos nuostatos yra svarbios jūsų ir X susitarimui dėl X funkcijų ir paslaugų, įamžintų šiose sąlygose. Atsižvelgiant į toliau pateiktas nuostatas, įskaitant šiame skyriuje nustatytas išimtis, jūs ir X sutinkate spręsti bet kokius ginčus, pretenzijas ar nesutarimus, kylančius dėl šių Sąlygų ir (arba) jūsų dalyvavimo Programoje (atskirai – Ginčas arba daugiau nei vienas – Ginčai).

Pradinis ginčų sprendimas. Dauguma ginčų tarp jūsų ir X gali būti sprendžiami neoficialiai. Susisiekti su mumis galite parašę Mokamai pagalbai čia. Kreipdamiesi į mus, trumpai apibūdinkite savo problemų pobūdį ir priežastis, savo kontaktinę informaciją ir konkrečią siekiamą pagalbą. Šalys deda visas pastangas vykdydamos šį paramos procesą, kad išspręstų bet kokį Ginčą, išskyrus ginčą, kuriam taikoma išimtis. Jūs ir mes sutinkame, kad sąžiningas dalyvavimas šiame neoficialiame procese yra būtinas ir turi būti užbaigtas, kaip nurodyta pirmiau, kad bet kuri šalis galėtų inicijuoti arbitražą dėl bet kokio Ginčo.

PRIVALOMAS ARBITRAŽAS. Jei nepavyksta susitarti su jumis dėl ginčo sprendimo per trisdešimt (30) dienų nuo neoficialaus ginčų sprendimo pradžios pagal pirmiau pateiktą Pirminio ginčų sprendimo nuostatą, tuomet jūs arba mes galime inicijuoti privalomą arbitražą, kuris bus vienintelis būdas išspręsti bet kokį ginčą, laikantis toliau išdėstytų sąlygų ir išskyrus ieškinius, pateiktus ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo teisme arba ginčus, kuriems taikoma išimtis, arba, jei atsisakysite. Tiksliau, visi Ginčai bus galutinai išspręsti išimtinai per įpareigojantį arbitražą, kurį administruoja Amerikos arbitražo asociacija (AAA) Niujorke, Niujorke, ir per vieną abipusiai sutartą arbitrą, vadovaujantis AAA vartotojų arbitražo taisyklių nuostatomis, galima rasti adresu www.adr.org arba paskambinus AAA numeriu 1.800.778.7879, išskyrus toliau nurodytus atvejus. JŪS IR X AIŠKIAI ATSISAKOTE TEISĖS Į PRISIEKUSIŲJŲ ARBA TEISĖJO BYLOS NAGRINĖJIMĄ, IŠSKYRUS GINČUS, KURIEMS TAIKOMA IŠIMTIS.

Išskyrus ginčus, kuriems taikoma išimtis, arbitras, o ne koks nors federalinis, valstijos ar vietos teismas ar agentūra, turi išimtinius įgaliojimus spręsti bet kokį Ginčą, įskaitant, be kita ko, bet kokias pretenzijas dėl to, kad visos šios Sąlygos ar jų dalis yra negaliojančios ar naikintinos, arba dėl to, ar Ginčas turi būti nagrinėjamas arbitraže. Arbitras turi teisę taikyti bet kokias teisių gynimo priemones, kurios būtų taikomos teisme pagal įstatymą arba teisingumo principus, su sąlyga, kad tokios teisės gynimo priemonės (įskaitant laikinąsias apsaugos priemones) taikomos tik atsižvelgiant į jūsų asmenines aplinkybes. Nepaisant šios arbitražo nuostatos reikalavimų, jei Ginčas susijęs su reikalavimu taikyti viešąsias laikinąsias apsaugos priemones, galite nuspręsti pašalinti šį reikalavimą iš arbitražo proceso ir perduoti jį bet kuriam tinkamos jurisdikcijos teismui. Arbitro sprendimas turi būti rašytinis bei privalomas šalims ir gali būti priimtas kaip sprendimas bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme.

TURITE PER VIENUS METUS PAREIKŠTI IEŠKINĮ „X“, NEBENT ATSISAKOTE TAI PADARYTI.  Turite pareikšti ieškinį X per vienus (1) metus nuo ieškinio atsiradimo dienos arba, jei pagal taikomus įstatymus nenumatyta, kad įprastas ieškinio senaties terminas negali būti sutrumpintas susitarimu. Jei per šį laikotarpį nepateiksite ieškinio, atsisakysite, kiek tai maksimaliai leidžiama pagal įstatymus, visų teisių į tokį ieškinį ir X nebus atsakinga už tokį ieškinį.

Padavimo procesas ir išlaidos. Norėdami pradėti arbitražo procesą, pateikimo nurodymus galite gauti šiuo adresu: https://adr.org/Support. X sumokės vartotojo pradinį 200 USD registracijos mokestį, tačiau, nepaisant bet kokių priešingų AAA taisyklių, šalys susitaria lygiomis dalimis pasidalyti visas kitas arbitražo išlaidas, įskaitant arbitro honorarus ir išlaidas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymas. Arbitras (o ne AAA) turi išimtinę teisę spręsti visus ginčus, kylančius dėl išlaidų ir kaštų paskirstymo, įskaitant arbitro mokesčius ir išlaidas. Jei arbitras nustato, kad ieškiniai buvo pateikti siekiant apšmeižti arba buvo akivaizdžiai nepagrįsti, arbitras gali perskirstyti arbitro kompensaciją ir administracinius mokesčius, įskaitant ieškinio pateikimo ir bylos nagrinėjimo mokesčius, kaip nustatyta AAA vartotojų arbitražo taisyklėse.  Šalys supranta, kad nesant šios privalomos nuostatos, jos turėtų teisę pateikti ieškinį teisme ir dalyvauti prisiekusiųjų teisme. Jos taip pat supranta, kad kai kuriais atvejais arbitražo išlaidos gali viršyti bylinėjimosi išlaidas, o teisė į išaiškinimą arbitraže gali būti labiau ribota nei teisme.

Vieta. Arbitražas vyks tik remiantis dokumentais arba galite pasirinkti, kad procesas vyks telefonu, vaizdo įrašu ar asmeniškai.  Asmeninio arbitražo atveju procesas vyks mieste arba apskrityje. kur gyvenate arba, jei negyvenate JAV, Niujorko valstijoje, Niujorko grafystėje.

Kolektyvinio ieškinio atsisakymas. JŪS IR MES TAIP PAT SUTINKAME, KAD BET KOKIOS PRETENZIJOS GALI BŪTI PAREIKŠTOS TIK PAGAL MŪSŲ INDIVIDUALIUS ĮGALIOJIMUS, O NE KOLEKTYVINIO IEŠKINIO AR KITO ATSTOVAUJAMOJO IEŠKINIO VARDU AR KAIP JO DALIS. ŠALYS AIŠKIAI ATSISAKO SAVO TEISĖS PAREIKŠTI KOLEKTYVINĮ IEŠKINĮ ARBA SIEKTI GINTI TEISES PATEIKIANT KOLEKTYVINĮ IEŠKINĮ. Jei jūs ir mes nesutariame raštu, arbitras negali konsoliduoti proceso ar daugiau nei vieno asmens pretenzijų ir negali kitaip pirmininkauti bet kokios formos atstovui ar kolektyviniam procesui.

Atskyrimas. Jei nustatoma, kad kuri nors šios Ginčų sprendimo sutarties dalis negali būti vykdoma dėl konkretaus reikalavimo dėl teisių gynimo priemonės ar teisių gynimo priemonės (pvz., laikinosios apsaugos priemonės), tada tas reikalavimas ar teisių gynimo priemonė (ir tik tas reikalavimas ar teisių gynimo priemonė) turi būti atskirta ir turi būti pateikta tinkamos jurisdikcijos teismui, o bet kokie kiti reikalavimai turi būti nagrinėjami arbitraže.

Išimtis – ginčai ir ieškiniai dėl nedidelių sumų teisme – forumo pasirinkimas. Nepaisant šalių sprendimo visus kitus Ginčus spręsti arbitraže, bet kokie ginčai, pretenzijos ar nesutarimai, kylantys dėl sukčiavimo (toliau – Išimtiniai ginčai) turi būti perduoti išimtinei federalinių ar valstijų teismų, esančių Niujorko apygardoje, Niujorke, JAV, jurisdikcijai, ir jūs sutinkate su asmenine jurisdikcija tuose teismuose ir atsisakote prieštaravimų dėl nepatogaus forumo.  Nepažeisdami ir nepaisydami to, kas išdėstyta pirmiau, sutinkate, kad X savo nuožiūra gali pareikšti bet kokį išimtinį ginčą prieš jus bet kuriame kompetentingame JAV teisme.  Bet kuri šalis taip pat gali prašyti pagalbos nedidelių sumų teisme ginčams ar ieškiniams, patenkantiems į to teismo jurisdikciją.  

30 dienų teisė atsisakyti. Jei norite atsisakyti ir neprivalote laikytis šių pirmiau išdėstytų arbitražo nuostatų, galite nusiųsti rašytinį pranešimą apie savo sprendimą atsisakyti šiuo adresu:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Jei jau buvote priimtas dalyvauti programoje, galite pateikti atsisakymo pranešimą, apsilankę adresu, parašydami Mokamai Pagalbai čia.

Rašytiniame pranešime turi būti nurodytas jūsų vardas, pavardė, X paskyros tvarkyklė, su paskyros tvarkykle susietas el. pašto adresas arba telefono numeris ir aiškus pareiškimas, kad nenorite išspręsti Ginčų su X.

Pranešimas turi būti išsiųstas per 30 dienų nuo jūsų sutikimo su šiomis Sąlygomis, kitaip jūs privalote spręsti ginčus arbitraže pagal tų nuostatų sąlygas.  Taip pat galite išsiųsti pranešimą prieš sutikdami su šiomis sąlygomis. Tokiu atveju manysime, kad atsisakėte dalyvauti arbitraže.  Jūsų sprendimas atsisakyti šios arbitražo nuostatos neturės neigiamo poveikio jūsų santykiams su X arba funkcijų ar paslaugų teikimui X.  Jei atsisakysite šių nuostatų, X taip pat jų neprivalės.

Šio skyriaus pakeitimai. Apie bet kokį esminį šios Ginčų sprendimo sutarties pakeitimą pranešime prieš 60 dienų. Pakeitimai įsigalios 60 dieną ir bus taikomi perspektyviai tik visoms pretenzijoms, kylančioms po 60 dienos.

Taikytinos teisės pasirinkimas. ŠIAIS TERMINAIS ĮFORMINAMAS TARPVALSTYBINĖS PREKYBOS SANDORIS. FEDERALINIS ARBITRAŽO AKTAS IR AIŠKINAMOJI TEISMŲ PRAKTIKA REGLAMENTUOJA ŠIŲ ARBITRAŽO NUOSTATŲ AIŠKINIMĄ IR VYKDYMĄ, NEATSIŽVELGIANT Į VALSTIJOS TEISĘ. Tiek, kiek bet kuriam ginčui taikoma valstijos materialinė teisė, taikoma Teksaso valstijos teisė, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos nuostatas.

Tolesnis nuostatų galiojimas. Ši Ginčų sprendimo sutartis lieka galioti pasibaigus jūsų ir X santykiams, įskaitant bet kokių X teikiamų paslaugų ar pranešimų atšaukimą ar prenumeratos atsisakymą.

 

14. Sąlygų keitimas

Pasiliekame teisę kartais keisti šias Sąlygas. Pranešime jums apie esminius pakeitimus, pvz., pranešdami apie paslaugą arba atsiųsdami el. laišką su jūsų paskyra susietu el. pašto adresu. Jūsų tolesnis dalyvavimas Programoje įsigaliojus pakeitimams bus laikomas jūsų sutikimu su tokiais pakeitimais. Jei bet kokie pakeitimai Jums yra nepriimtini, galite nutraukti savo dalyvavimą Programoje, raštu įspėję X, besikreipdami į Mokėjimų pagalbos skyrių čia.

Pajamų pasidalijimo sąlygos yra parašytos anglų kalba, tačiau jas galima išversti į kelias kalbas. X stengiasi, kad vertimai būtų kuo tikslesni atsižvelgiant į originalią versiją anglų kalba. Tačiau, jei yra neatitikimų ar neatitikimų, pirmenybė teikiama Pajamų paskirstymo sąlygų versijai anglų kalba. Jūs pripažįstate, kad anglų kalba bus atskaitos kalba aiškinant ir rengiant Pajamų paskirstymo sąlygų sąlygas.

 

15. Jūs nesate mūsų darbuotojas

Suprantate, kad jūsų santykiai su mumis yra tik kaip paslaugų naudotojo, kaip nepriklausomo subjekto. Jūs nesate mūsų darbuotojas. Šiomis Sąlygomis ir jūsų dalyvavimu Programoje nesiekiama įsteigti jokios agentūros, partnerystės ar bendrosios įmonės. Jūs išlaikote visas teises ir atsakomybę už savo turinio pobūdį ir teisėtumą, jo kūrimo ir siūlymo būdą bei tai, ar apskritai nuspręsite jį siūlyti. 

 

16. Kita.

a. Atsiliepimas. Galite pateikti „X“ pastabų apie Programą ir „X“ teikiamų funkcijų bei paslaugų naudojimą („Atsiliepimas“). Sutinkate, kad „X“ ir jos paskirtieji asmenys turės teisę laisvai kopijuoti, keisti, kurti išvestinius kūrinius, viešai rodyti, atskleisti, platinti, licencijuoti ir sublicencijuoti, įtraukti ir kitaip naudoti Atsiliepimus, įskaitant išvestinius kūrinius, bet kokiais komerciniais ir nekomerciniais tikslais, nesitikėdami jokio atlygio ar priskyrimo iš Jūsų. Jokia šios Sutarties nuostata netrukdys X kurti funkcijų, produktų ar paslaugų, kurios galėtų konkuruoti su Jumis ar bet kurio Kūrėjo klientų ar galutinių vartotojų funkcijomis, produktais ar paslaugomis.

b. Taikoma teisė.

  • Šioms Sąlygoms bus taikomi Teksaso valstijos įstatymai, o bet kokiems ginčams, kilusiems tarp jūsų ir X, bus taikomas aukščiau esantis 13 skirsnis (Ginčų sprendimo sutartis)

  • Jei gyvenate ES valstybėje narėje, ELPA valstybėje arba Jungtinėje Karalystėje, bus taikomi privalomi jūsų gyvenamosios šalies įstatymai ir gali būti pradėtas teismo procesas atitinkamuose teismuose pagal jūsų gyvenamosios šalies įstatymus. 

  • Jei gyvenate ne JAV, ES valstybėje narėje, ELPA valstybėje arba JK, šioms Sąlygoms bus taikomi Teksaso valstijos įstatymai.

c. Pranešimai. Visi pranešimai X turi būti siunčiami šiuo adresu: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Franciskas, CA 94103, Attn: Legal Department, pirmos klasės arba oro paštu arba naktiniu kurjeriu, ir pranešimo kopija turi būti išsiųsta el. paštu legalnotices@X.com su pranešimu apie tinkamą įteikimą. Pranešimas jums gali būti pateiktas siunčiant el. laišką el. pašto adresu, susietu su jūsų X paskyra, arba paskelbiant pranešimą savo X paskyroje arba X paslaugoje, ir laikomas gautu, kai išsiunčiamas (el. laiškas) arba paskelbiamas.

d. Atsisakymas. Jei X neįgyvendina bet kokios šių Sąlygų teisės ar nuostatos, tai nebus laikoma tokios teisės ar nuostatos atsisakymu. X bet kokio įsipareigojimų neįvykdymas nėra bet kokio įsipareigojimų neįvykdymas atsisakymas.

e. Tolesnis nuostatų galiojimas, atskiriamumas. Bet kokie įsipareigojimai, kurie aiškiai ar dėl savo pobūdžio tęsiasi pasibaigus šioms Sąlygoms, išlieka ir lieka galioti po tokio įvykio. Neįgyvendinamos nuostatos bus pakeistos, kad atspindėtų šalių ketinimus, o likusios šių Sąlygų nuostatos liks galioti.

f. Perleidimas. Negalite perleisti ar perduoti šių Sąlygų ar bet kokių savo teisių ar įsipareigojimų pagal šias Sąlygas, ir bet koks toks bandymas bus niekinis.

g. Nenugalimos jėgos aplinkybės. Nė viena šalis nebus atsakinga už bet kokį savo įsipareigojimų pagal šias Sąlygas vėlavimą ar nevykdymą dėl priežasčių, kurių ji pagrįstai negali kontroliuoti, įskaitant, be kita ko, gaivalines nelaimes, visuomenės priešo veiksmus, vyriausybės veiksmus, gaisrus, potvynius, epidemijas (įskaitant COVID-19), karantino apribojimus, streikus, pilietinius neramumus, teroro aktą (-us) ar gręsiantį (-čius) teroro aktą (-us), telekomunikacijų ar techninės įrangos ar infrastruktūros gedimą ar vėlavimą arba krovinių embargą (Nenugalimos jėgos įvykis), ir kiekviena šalis bus atleista nuo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo tokio Nenugalimos jėgos įvykio laikotarpiu. Jei dėl Nenugalimos jėgos įvykio negalėsite patekti į savo Prenumeratų paskyrą, kurią pats ar pati ir atstovaujate, negalėsite gauti pajamų už jokias Jūsų Prenumeratų paskyros Prenumeratas, kurios yra atšauktos arba kitaip nevykdomos pagal Jūsų atstovavimą.

h. Pilnas susitarimas. Šios Sąlygos (įskaitant čia nurodytą X naudotojo sutartį) sudaro visą X ir jūsų susitarimą dėl šių Sąlygų dalyko ir sujungia bei pakeičia visus ankstesnius šalių susitarimus, supratimą ir susiderėtas nuostatas dėl objekto (tiek rašytinius, tiek žodinius susitarimus).