A hirdetésekből származó bevételmegosztás feltételei

goglobalwithtwitterbanner

Hatályos: 2024. május 22.

 

A hirdetésekből származó bevételmegosztás feltételei

A jelen, Hirdetési bevételek megosztása program feltételei („Feltételek”) Ön és az X Corp. között, saját maga és a kapcsolt vállalkozásai (együttesen „X” vagy „mi”) nevében jön létre, és az X Hirdetési bevételek megosztása programjában (a „Program”) való részvételét szabályozza. A jelen Feltételekben a „Partner” olyan jogalanyt jelent, amely közvetlenül vagy közvetve irányítja az X-et, annak irányítása alatt áll, vagy közös irányítás alatt áll vele, az „Ön”, „Öné” vagy „Alkotó” pedig Önt, egy magánszemélyt, vállalatot vagy bármely más, a Programban részt vevő X-fiókkal rendelkező szervezetet jelent. Ha Ön egy jogalany nevében fogadja el a jelen Feltételeket, akkor Ön kijelenti és garantálja, hogy az adott jogalany nevében meghatalmazással rendelkezik.

A Programban való részvételhez legalább 18 évesnek kell lennie, és meg kell felelnie a 2. szakaszban meghatározott egyéb alkalmassági követelményeknek.

A jelen Feltételeken túlmenően a Programban való részvételre az X Felhasználási feltételei, az X Adatvédelmi irányelve, az X Szabályai és irányelvei, az Alkotói bevételszerzésre vonatkozó szabályai és minden más, benne foglalt irányelv érvényes (együttesen az „X felhasználói megállapodása”).

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen, Bevételek megosztása program feltételeit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette az alkalmazandó feltételeket, kikötéseket és kivételeket.  HA ÖN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉL, A JELEN FELTÉTELEK FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK AZ ÖNRE VONATKOZÓ, A JOGVITÁK BÍRÓSÁGI HELYETT KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ RENDEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE A CSOPORTOS KERESETEK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁST ÉS A LEJELENTKEZÉS (OPT-OUT) JOGÁT, VALAMINT A VONATKOZÓ ESEMÉNYEK BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐ 1 ÉVEN TÚLI KÖVETELÉSEK X-SZEL SZEMBENI BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ JOGÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, AMELY HATÁSSAL VAN AZ ÖN JOGAIRA ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRE, HA AZ X-SZEL BÁRMILYEN VITA MERÜLNE FEL.  A FENTI RENDELKEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS RÉSZLETEKET LÁSD A 13. SZAKASZBAN.

 

1. Elfogadás

A Programban való részvétellel (amennyiben az X jóváhagyja Önt) vagy az elfogadás egyéb módon történő jelzésével (például a Programra való jelentkezéskor a jelen Feltételek elfogadásával, a „Csatlakozás és kifizetések beállítása” gombra kattintással stb.) Ön kijelenti és garantálja, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Feltételeket. A jelen Feltételek elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az X felhasználja az Ön által megadott, az Önről gyűjtött vagy az Önnel kapcsolatban következtetett adatokat annak érdekében, hogy a Programba való belépését jóváhagyja. Ha nem ért egyet, ne vehet részt a Programban.

 

2. Bevételek megosztása program

Az X Hirdetési bevételek megosztása programja lehetővé teszi, hogy Ön részesedést kapjon az Ön által az X-en közzétett tartalmakra adott válaszokban megjelenő hirdetések ellenőrzött felhasználók általi megtekintéseiből származó bevételekből. A kifizetések az Ön számára a fizetések feldolgozását intéző partnerünkön keresztül történnek, ha a bevételek megosztása elér egy bizonyos küszöbértéket az időszakos kifizetési ütemezésünk során. Az X saját belátása szerint bármikor módosíthatja vagy törölheti a Programot, többek között üzleti, pénzügyi vagy jogi okokból. 

 

3. Jogosultság, regisztráció és lemondás

Ahhoz, hogy jogosult legyen a hirdetési bevételek egy részének kifizetésére, az X-en közzétett bejegyzéseinek az elmúlt három hónapban összesen több mint 5 millió megtekintést kellett generálniuk, több mint 500 követővel kell rendelkeznie, Premium vagy Ellenőrzött szervezetek előfizetéssel kell rendelkeznie, és létre kell hoznia egy fiókot a fizetések feldolgozását intéző partnerünknél. Ezenkívül a kifizetés előtt teljesítenie kell a személyazonosságának ellenőrzését, és a fiókját áttekintjük, például annak biztosítása érdekében, hogy a közzétett tartalom ne sértse az X felhasználói megállapodását. A Programra való jogosultsági követelmények a Súgóban találhatók, és időről időre változhatnak, beleértve az üzleti, pénzügyi vagy jogi okokat is. 

A Programhoz való csatlakozáshoz továbbá meg kell felelnie például a következő feltételeknek: 

  • Támogatott országban kell lennie,

  • Rendelkeznie kell egy aktív fiókkal a fizetések feldolgozását intéző partnerünknél (a kifizetések a fizetések feldolgozását intéző partnerünkön keresztül történnek, és a fizetések feldolgozását intéző partnerünk feltételei vonatkoznak rájuk),

  • Rendelkeznie kell egy aktív X fiókkal, amely megfelel az X felhasználói szerződésnek,

  • Premium vagy Ellenőrzött szervezetek előfizetéssel kell rendelkeznie, és

  • 5 millió megjelenítést kell fenntartania az összesített bejegyzésein az elmúlt 3 hónapban.

Ha fiókja nem felel meg valamelyik jogosultsági feltételnek, vagy megsérti az X felhasználói megállapodását, e-mailben értesítjük. Lehetősége lesz fellebbezni az X-nek küldött levélben, az általunk küldött e-mailre válaszolva. Ha nem fellebbez, vagy mi elutasítjuk fellebbezését, akkor nem csatlakozhat a Programhoz. Az X fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint elutasítsa a jelentkezéseket, többek között üzleti, pénzügyi vagy jogi okokból.

Ha az Ön részt vevő fiókja megsérti szabályainkat és irányelveinket, beleértve az X felhasználói szerződést, értesítjük, és szüneteltetjük a programban való részvételét. Lehetősége lesz fellebbezni az X-nek küldött levélben, az általunk küldött e-mailre válaszolva, és érdemi bizonyítékot szolgáltatva arra vonatkozóan, hogy a fiókját vissza kell állítani. Ha a bizonyíték nem elegendő, vagy Ön nem válaszol, töröljük a részvételét, és blokkoljuk a jövőbeni jogosultságát. 

Ha szeretné lemondani a Programban való részvételét, ezt a Súgó útmutatóban található lemondási lépéseket követve teheti meg. Lemondás esetén a minimális 10,00 USD összeg feletti fennmaradó pénzösszeget kifizetjük Önnek. Ön lemond minden egyéb kifizetésre való jogáról. 

Tájékoztatjuk, hogy az X és szolgáltatási és vállalati partnereink munkatársai nem jogosultak a Programban való részvételre, kivéve, ha az X felhatalmazott munkatársa előzetesen jóváhagyja azt.

 

4. Néhány szabály és korlátozás

Az Ön programból származó bevételekkel kapcsolatos részesedése nem ruházható át X-fiókok között.

A Programban való részvétele nem sérthet semmilyen vonatkozó törvényt, szabályt vagy előírást. Egyedül Ön felelős a vonatkozó törvények, szabályok vagy előírások Ön vagy az Ön fiókja általi megsértéséért. A pénzmosás, szankciók vagy csalás elleni törvények vagy irányelvek alapján további korlátozásokat szabhatunk, beleértve, de nem kizárólagosan, hogy blokkolhatunk minden olyan tranzakciót, amelyről megállapítjuk, hogy csalárd vagy illegális tevékenység, illetve potenciálisan csalárd vagy illegális tevékenység lehet. Kizárhatunk a bevételrészesedési számításunkból minden olyan tevékenységet, amelyekről úgy véljük, hogy az X Felhasználói megállapodás megsértése miatt történtek, vagy amelyekről úgy véljük, hogy törvénysértést követhetnek el, és/vagy minden olyan bevételt, amely blokkolt tranzakciókból származó tartalomból keletkezett. Ön nem vehet részt a Programban, ha olyan személy, akivel az Egyesült Államokban élő személyek nem folytathatnak üzleti kapcsolatot gazdasági szankciók miatt, beleértve többek között az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzéséért Felelős Hivatala vagy bármely más alkalmazandó szankcióhatóság által kezelt szankciókat („Tiltott személy”). Ide tartoznak többek között a következő országokban és régiókban tartózkodó, illetve ott állampolgársággal rendelkező vagy ott szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek: Kuba, Irán, az ukrajnai Krím-félsziget, Észak-Korea és Szíria. Ön kijelenti és garantálja, hogy nem minősül Tiltott személynek. Nem vehet részt a Programban, ha kormányzati intézménynél dolgozik, választott tisztségviselő, politikai párt, vagy bármilyen választással kapcsolatos tevékenységet folytat. 

A fenti szabályok és korlátozások bármelyikének megsértése a Programban való részvétel és/vagy a bevétel bármely részének elnyerésére való jogosultságának megszüntetéséhez vezethet. 

 

5. Kifizetések

A hirdetési bevételek megosztásának kifizetése a bejegyzésekre adott válaszokban megjelenített hirdetések ellenőrzött felhasználók általi megtekintéseinek számán alapul. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk fizetési számításaink felépítését, beleértve például a bevételtípusok hozzáadását vagy eltávolítását, bármilyen okból, beleértve az üzleti, pénzügyi vagy jogi okokat is. A legfrissebb információkért keresse fel a Segítőközpontot

A kifizetések a fizetési szolgáltató feldolgozási díjai levonása után történnek. Ha bebizonyosodik, hogy Ön mesterségesen növeli a bejegyzései megtekintésének számát ajánlott bejegyzések segítségével, illetve manuális, automatizált vagy más módon, vagy manipulálja a platformot a bejegyzései megtekintésének megváltoztatása érdekében, akkor elveszíti az Önt megillető összeget, és a Programból kizárásra kerül. Ha az X bármikor úgy találja, hogy a tartalmakat manipulálták, beleértve például botok vagy más automatizált eszközök használatát, vagy mesterségesen növelték azok megtekintését, az X fenntartja a jogot, hogy a jövőbeni kifizetéseket módosítsa vagy a kifizetést felfüggessze.

A kifizetések rendszeresen történnek. Amint több mint 10,00 USD-t keres, jogosult a pénzt átutalni a fizetések feldolgozását intéző partnerünk fiókjából egy külső bankszámlára.  A megtekintési küszöböt el nem érő fiókok a Programban maradnak, nem kerülnek eltávolításra a Programból, de a 10 USD alatt felhalmozott pénzösszegeket nem fizetik ki.

Az X fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, beleértve üzleti, pénzügyi vagy jogi okokból, bármikor kifizetéseket eszközöljön Önnek.

X harmadik fél fizetésfeldolgozót („Fizetésfeldolgozó”) vesz igénybe, hogy bevételrészesedéséből kifizetéseket teljesítsen Önnek. Ahhoz, hogy részt vehessen a Programban, először is létre kell hoznia egy fiókot a Fizetési feldolgozónál, amely megköveteli, hogy Ön megfeleljen bizonyos személyazonosság-ellenőrzési követelményeknek, például igazolnia kell a személyazonosságát és/vagy lakóhelyét. Ha Ön a Fizetési feldolgozónak Kalifornia államon kívüli címet ad meg, akkor Ön igazolja, hogy a jelen Feltételek szerinti szolgáltatásokat Kalifornia államon kívül nyújtja.  Ön köteles lesz a Fizetési feldolgozónak fizetési és adózási információkat is benyújtani. Ha az X vagy a Fizetések feldolgozását intéző partnerünk a jelentkezési vagy a fizetés-előkészítési folyamat részeként vagy később megállapítja, hogy a kifizetések bármilyen okból nem teljesíthetők az Ön számára, akkor Ön nem vehet részt a Programban. A jelen Feltételek elfogadásával Ön kifejezetten felhatalmazza az X-et arra, hogy hozzáférjen az Ön Fizetési feldolgozóhoz kapcsolódó fióktevékenységére és tranzakcióira vonatkozó adatokhoz, valamint hogy a jelen Feltételek szerinti bevételrészesedési kifizetések feldolgozásával és nyomon követésével kapcsolatos egyéb tevékenységeket végezzen. 

 

6. Adók és díjak

Ön felelős a kapcsolódó adók megfizetéséért (az alábbiakban meghatározottak szerint), amennyiben azok az adóhatóságok felé esedékesek, amelyek az Ön által szerzett bevételből való a részesedés kifizetéséből erednek, vagy azzal összefüggésben keletkeznek. X levonhatja vagy visszatarthatja azokat az Adókat, amelyeket jogilag köteles levonni vagy visszatartani bármely Önnek fizetendő összegből, és az ilyen levonásokkal vagy visszatartásokkal csökkentett kifizetés a jelen Feltételek értelmében fizetendő összegek teljes kifizetését és kiegyenlítését jelenti. Mindkét fél a másik fél rendelkezésére bocsátja a kifizetések teljesítéséhez vagy fogadásához észszerűen szükséges adódokumentációt. A fentiek szerint az „Adók” kifejezés bármely jövedelem-, bélyeg-, értékesítési, használati, hozzáadottérték- vagy egyéb adót, vámot, illetéket, díjat, levonást vagy visszatartást jelent.

 

7. Lemondás vagy kilépés a programból

A jelen Feltételek attól a naptól kezdődnek, amikor Ön rákattint a jelen Feltételek elfogadására (függetlenül attól, hogy Önt felvesszük-e a Programba), és mindaddig érvényben maradnak, amíg bármelyik fél a jelen Megállapodásban foglaltak szerint fel nem mondja azokat. Ön bármikor lemondhat a Programban való részvételről, ha erről írásban értesíti az X-et a Fizetett támogatásnak itt küldött írásbeli értesítésen keresztül. Az X a jelen Feltételeket saját belátása szerint bármikor, indoklással vagy anélkül felmondhatja, ideértve többek között azt is, ha Ön hamisan adja meg személyazonosságát a fiókjában; megsérti a jelen Feltételeket, az X felhasználói megállapodást vagy bármely alkalmazandó törvényt; vagy már nem felel meg a Programban való részvételre való jogosultsági feltételeknek.

Ezen túlmenően fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint: korlátozzuk az Ön fiókjára vonatkozó, bejegyzésekre adott válaszokban megjelenő hirdetések számát, vagy korlátozzuk az Önnek kifizethető bevételek részesedését, többek között a mennyiség vagy az időkeret alapján; felfüggesszük, eltávolítsuk vagy letiltsuk a fiókjához való hozzáférést, vagy megszüntessük a Program egészének vagy egy részének biztosítását az Ön számára; eltávolítsuk Önt a Programból; és/vagy visszatartsuk, felfüggesszük, visszakérjük vagy beszámítsuk a bevételrészesedésből származó kifizetéseket (beleértve minden olyan összeget, amely korábbi vagy jövőbeli fiókhoz köthető), ha úgy véljük, hogy Ön vagy a fiókja megszegi vagy megsérti a jelen Feltételeket, az X felhasználói megállapodását vagy bármely alkalmazandó törvényt. Nem vállalunk felelősséget a fenti intézkedések megtételéért.

A jelen Feltételek és/vagy az Ön Programban való részvételének megszűnésekor: (a) a jelen Feltételek szerinti jogok és kötelezettségek azonnal megszűnnek, (b) a megszűnés hatálybalépése előtt keletkezett valamennyi kötelezettség fennmarad, a következőkre is figyelemmel: (i) amennyiben Ön a jelen Feltételek megszűnésének időpontjában elérte a Minimális fizetési küszöbértéket, a Fizetési feldolgozó megkísérli kifizetni Önnek a kifizetetlen  összegeket. Ha azonban a Fizetési feldolgozó nem tudja átutalni Önnek a kifizetést olyan körülmények miatt, amelyekre nincs befolyása, Ön automatikusan elveszíti az összes ilyen összeget, és az X nem tartozik Önnek semmilyen ilyen összeggel; vagy (ii) ha Ön még nem érte el a Minimális fizetési küszöbértéket, semmilyen összeg nem kerül kifizetésre, illetve nem jár Önnek. 

 

8. Titoktartás


A Programban való részvétele során és azt követően Ön nem hozhatja nyilvánosságra az X tulajdonosi és/vagy nem nyilvános információit, amelyeket a Programmal kapcsolatban kapott, vagy amelyekhez a Programmal kapcsolatban hozzáférhet („Bizalmas információk”), kivéve, ha az X írásban engedélyezte, vagy ha törvény vagy bírósági határozat előírja, feltéve, hogy: (a) Ön haladéktalanul írásban értesíti az X-et a közzététel követelményéről, és (b) a Bizalmas információknak csak azt a részét hozza nyilvánosságra, amelyet a törvény előír. Ön köteles haladéktalanul értesíteni az X-et a Bizalmas információkkal való tényleges vagy feltételezett visszaélésről vagy azok jogosulatlan közzétételéről. A jelen Feltételek és/vagy a Programban való részvételének megszűnésekor Ön haladéktalanul megsemmisíti vagy törli a birtokában vagy ellenőrzése alatt lévő valamennyi Bizalmas információt.

 

9. Felelősségi nyilatkozat

KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A PROGRAM ÉS AZ ELŐFIZETÉSEK (VAGY AZOK FUNKCIÓI) KÍSÉRLETI JELLEGŰEK ÉS/VAGY BÉTA FÁZISBAN VANNAK, ÉS ELFOGADJA, HOGY A PROGRAMHOZ ÉS AZ ELŐFIZETÉSEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS/VAGY AZOK HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A PROGRAM ÉS AZ ELŐFIZETÉSEK „ÚGY, AHOGY VANNAK” ÉS „AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK” KERÜLNEK NYÚJTÁSRA, MINDEN HIBÁVAL ÉS MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL. AZ X ELUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, LEGYEN AZ KERESKEDELMI FORGALOMBÓL VAGY A TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ, AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓAN. AZ X CORP. NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT VAGY GARANCIÁT, ÉS KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET: (I) A PROGRAM ÉS AZ ELŐFIZETÉSEK TELJESSÉGÉÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT, ELÉRHETŐSÉGÉÉRT, IDŐSZERŰSÉGÉÉRT, BIZTONSÁGÁÉRT VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, VALAMINT (II) AZÉRT, HOGY A PROGRAM VAGY AZ ELŐFIZETÉSEK MEGFELELNEK-E AZ ÖN IGÉNYEINEK, VAGY HOGY MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, BIZTONSÁGOSAN ÉS HIBAMENTESEN ÁLLNAK-E RENDELKEZÉSRE. AZ X CORP. NEM ELLENŐRZI, NEM TÁMOGATJA ÉS NEM VESZI ÁT AZ ÖN ELŐFIZETÉSEK-FIÓKJÁT (BELEÉRTVE AZ ABBAN TALÁLHATÓ TARTALMAKAT, FUNKCIÓKAT VAGY ELŐNYÖKET).

 

10. A felelősség korlátozása


AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN Az X-JOGALANYOK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, VAGY BÁRMILYEN KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE FELMERÜLŐ NYERESÉG- VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN ADATVESZTESÉGÉRT, HASZNÁLATÉRT, GOODWILL ELVESZTÉSÉÉRT VAGY MÁS IMMATERIÁLIS VESZTESÉGÉRT, AMELY (I) AZ ELŐFIZETÉSEKHEZ ÉS A PROGRAMHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL, AZOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ AZOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELBŐL (VAGY A HOZZÁFÉRÉS, HASZNÁLAT VAGY RÉSZVÉTEL LEHETETLENSÉGÉBŐL) ERED; (II) BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK AZ X-SZOLGÁLTATÁSOKON TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÁBÓL VAGY TARTALMÁBÓL ERED, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, MÁS FELHASZNÁLÓK VAGY HARMADIK FELEK BECSÜLETSÉRTŐ, SÉRTŐ VAGY JOGELLENES MAGATARTÁSÁT; (III) AZ X-SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZERZETT BÁRMELY TARTALOMBÓL; VAGY (IV) AZ ÖN ADATÁTVITELÉNEK VAGY TARTALMÁNAK JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉBŐL, FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY MEGVÁLTOZTATÁSÁBÓL ERED.  A X-JOGALANYOK ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A SZÁZ AMERIKAI DOLLÁR (100,00 USD) VAGY AZ X ÁLTAL A KÁRIGÉNYT KIVÁLTÓ ESEMÉNYT MEGELŐZŐ HAT HÓNAPBAN A JELEN FELTÉTELEK ALAPJÁN ÖNNEK KIFIZETETT ÖSSZEG (HA VOLT ILYEN) KÖZÜL A NAGYOBBAT. A JELEN ALSZAKASZBAN FOGLALT KORLÁTOZÁSOK A FELELŐSSÉG BÁRMELY ELMÉLETÉRE VONATKOZNAK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, TÖRVÉNYEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY MÁSON ALAPULNAK-E, ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ X JOGALANYAIT TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS MÉG AKKOR IS, HA AZ ITT MEGHATÁROZOTT JOGORVOSLATRÓL KIDERÜL, HOGY NEM ÉRTE EL ALAPVETŐ CÉLJÁT. AZ „X-JOGALANYOK” KIFEJEZÉS AZ X-RE, ANNAK ANYAVÁLLALATAIRA, LEÁNYVÁLLALATAIRA, KAPCSOLT VÁLLALATAIRA, TISZTSÉGVISELŐIRE, IGAZGATÓIRA, ALKALMAZOTTAIRA, ÜGYNÖKEIRE, KÉPVISELŐIRE, PARTNEREIRE ÉS LICENCADÓIRA VONATKOZIK.

ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG NEM TESZI LEHETŐVÉ BIZONYOS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK ALKALMAZÁSÁT. AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGKÖVETELT MÉRTÉKBEN A FENTIEK NEM KORLÁTOZZÁK AZ X-JOGALANYOK FELELŐSSÉGÉT A MI GONDATLANSÁGUNK, SÚLYOS GONDATLANSÁGUNK ÉS/VAGY SZÁNDÉKOS MAGATARTÁSUNK ÁLTAL OKOZOTT CSALÁSÉRT, CSALÁRD FÉLREVEZETÉSÉRT, HALÁLESETÉRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN AZ X JOGALANYOK MAXIMÁLIS ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE A KI NEM ZÁRHATÓ GARANCIÁKÉRT SZÁZ AMERIKAI DOLLÁR (100,00 USD) ÉRTÉKRE KORLÁTOZÓDIK.

 

 

11. Nyilatkozatok és garanciák


Ön kijelenti és garantálja, hogy: (a) Ön rendelkezik, vagy megszerezte, és fenntartja az összes olyan jogot, felhatalmazást és engedélyt, amely szükséges a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez, valamint ahhoz, hogy a Programmal kapcsolatban a fiókját az X által harmadik félnek történő további kifizetések nélkül felajánlja, hosztolja és pénzzé tegye, (b) az Ön által az X és/vagy a fizetések feldolgozását intéző partnerünk számára a Programba való jelentkezéshez és részvételhez megadott összes információ helyes, pontos, teljes és mindenkor aktuális, (c) Ön legalább tizennyolc (18) éves, (d) rendelkezik a jelen Feltételek megkötéséhez szükséges jogokkal, hatáskörrel és felhatalmazással, (e) a jelen feltételek szerinti bármely cselekménye során betartja és a jövőben is be fogja tartani az összes alkalmazandó törvényt, szabályt, rendeletet, előírást és etikai kötelezettséget (ideértve, korlátozás nélkül, a vonatkozó adatvédelmi és adatvédelemmel kapcsolatos törvényeket; a versenyekre, promóciókra vagy nyereményjátékokra vonatkozó törvényeket; reklámtörvényeket és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) szabályait és előírásait, mint például az FTC útmutatója a Jóváhagyások és ajánlások reklámokban való használatáról (Endorsements and Testimonials in Advertising), és Ön nem fogja azt okozni, hogy az X és/vagy a fizetések feldolgozását intéző partnerünk a fentiek bármelyikét megszegje, f) Ön mindenkor betartja az X felhasználói megállapodást, és (h) az Ön fiókja nem sérti vagy nem szegi meg harmadik felek jogait (beleértve a szerzői jogokat, védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, üzleti titkokat, szerződéses, magánélethez vagy nyilvánossághoz fűződő jogokat), és nem tartalmaz olyan anyagot, amely, ha arra támaszkodik, kárt vagy sérülést okozhat bármely személynek vagy vagyonnak.

 

12. Kártalanítás


Ön vállalja, hogy kártalanítja, védi és mentesíti az X-jogalanyokat (együttesen: „Kártalanított személyek”) minden olyan harmadik fél által benyújtott követeléssel, felelősséggel, veszteséggel és költséggel (beleértve a kártérítési díjakat, a kártérítési összegeket és az észszerű jogi költségeket) szemben, amelyet bármely Kártalanított személy(ek) ellen támasztanak, és amely a következőkből ered vagy a következőkkel kapcsolatos: (a) az Ön Programban való részvétele, (b) a jelen Feltételekben meghatározott nyilatkozatainak, garanciáinak és kötelezettségeinek megszegése, vagy (c) az Ön hanyagsága vagy mulasztása. Az Ön kártalanítási kötelezettségei a következőkhöz kapcsolódnak: (i) a kártalanított személyek haladéktalanul írásban értesítik Önt a követelésről, feltéve, hogy az értesítés késedelme nem mentesíti Önt a kártalanítási kötelezettségei alól, kivéve és kizárólag abban a mértékben, amennyiben a késedelem jelentősen rontja az Ön képességét a követelés megvédésére, (ii) a kártalanított személyek észszerűen együttműködnek Önnel a követelés megvédésében és rendezésében, és (iii) Ön engedélyezi, hogy az X – saját választása szerint – részt vegyen és ellenőrizze a követelés megvédését és rendezését. Ön nem fogad el semmilyen olyan követelést, amely a mentesített személyek bármely érdekét veszélyeztetné a mentesített személyek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül; feltéve, hogy a mentesített személyek az Ön kérésére és költségére észszerűen együttműködnek az ilyen védekezésben vagy egyezségben.

 

13. Vitarendezési megállapodás – Kötelező érvényű választottbírósági eljárás és csoportos keresetről való lemondás

EZ A SZAKASZ CSAK AKKOR VONATKOZIK ÖNRE, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉL.  KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZAKASZT – EZ JELENTŐSEN BEFOLYÁSOLHATJA AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT, BELEÉRTVE A BÍRÓSÁGI PERINDÍTÁS JOGÁT IS.

Általános rendelkezések. Az alábbi rendelkezések fontosak az Ön és az X közötti, az X jelen Feltételekben rögzített funkcióira és szolgáltatásaira vonatkozó megállapodás szempontjából. Az alábbi rendelkezésekre is figyelemmel, beleértve a jelen szakaszban meghatározott kivételeket, Ön és az X megállapodnak abban, hogy a jelen Feltételekből, az Előfizetések értékesítéséből és/vagy az Ön Programban való részvételéből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat, követeléseket vagy vitás kérdéseket („Vitarendezés” vagy több esetén „Vitarendezések”) választottbíróság elé viszik.

Kezdeti vitarendezés. Az Ön és az X között felmerülő jogviták többsége informálisan megoldható. Felveheti velünk a kapcsolatot a Fizetett támogatáson keresztül itt. Kérjük, amikor kapcsolatba lép velünk, röviden írja le aggodalmának jellegét és alapját, adja meg elérhetőségét és a konkrét kedvezményt, amelyet kér. A felek e támogatási eljárás keretében minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy minden olyan jogvitát rendezzenek, amely nem minősül mentesített jogvitának. Ön és mi egyetértünk abban, hogy ebben az informális eljárásban való jóhiszemű részvétel szükséges, és azt a fentiek szerint kell elvégezni, mielőtt bármelyik fél bármelyik vitás ügyben választottbírósági eljárást kezdeményezhetne.

KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS. Ha nem tudunk megegyezésre jutni Önnel egy vitában a fenti kezdeti vitarendezési rendelkezés szerinti informális vitarendezés megkezdésétől számított harminc (30) napon belül, akkor Ön vagy mi kezdeményezhetünk kötelező érvényű választottbírósági eljárást, amely az egyedüli eszköz a viták megoldására, az alábbiakban meghatározott feltételek szerint, kivéve a kis értékű követelések bírósága előtt benyújtott követeléseket vagy a mentesített vitákat, kivéve, ha Ön kilép. Minden jogvitát kizárólag az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, „AAA”) által New York-ban, New York államban működtetett kötelező érvényű választottbírósági eljárás keretében, egyetlen, kölcsönösen elfogadott választottbíró által kell véglegesen rendezni, az AAA Consumer Arbitration Rules (Fogyasztói választottbírósági szabályzata) rendelkezéseivel összhangban, amely elérhető a www.adr.org weboldalon vagy az AAA 1.800.778.7879-es telefonszámán, kivéve az alábbiakban meghatározottak szerint. ÖN ÉS AZ X EZENNEL KIFEJEZETTEN LEMONDANAK AZ ESKÜDTSZÉKI VAGY BÍRÓI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOGÁRÓL, KIVÉVE A MENTESÍTETT JOGVITÁK TEKINTETÉBEN.

A mentesített jogviták kivételével a döntőbíró, és nem bármely szövetségi, állami vagy helyi bíróság vagy ügynökség rendelkezik kizárólagos hatáskörrel bármely jogvita eldöntésére, beleértve, de nem kizárólagosan, bármely olyan állítást, amely szerint a jelen Feltételek egésze vagy bármely része semmis vagy megtámadható, vagy hogy a jogvita választottbírósági eljárás tárgyát képezi-e. A választott bíró jogosult arra, hogy olyan jogorvoslatot nyújtson, amely a bíróság előtt a törvény vagy méltányosság alapján rendelkezésre állna, feltéve, hogy az ilyen jogorvoslat (beleértve a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslatot) az Ön egyéni körülményeire korlátozódik. A jelen választottbírósági rendelkezés követelményei ellenére, ha a jogvita közérdekű jogorvoslati igényt tartalmaz, Ön dönthet úgy, hogy ezt a követelést leválasztja a választottbírósági eljárásról, és azt bármelyik megfelelő joghatósággal rendelkező bíróság elé terjeszti. A választottbíró döntése írásbeli és a felekre nézve kötelező érvényű, és bármely illetékes bíróság előtt ítéletként meghozható.

EGY ÉVE VAN ARRA, HOGY KÖVETELÉST TÁMASSZON AZ X ELLEN, HACSAK NEM MOND LE RÓLA.  Az X-szel szemben bármilyen követelést a követelés keletkezésétől számított egy (1) éven belül kell benyújtania, hacsak az alkalmazandó jog nem rendelkezik úgy, hogy az adott követelésre vonatkozó szokásos elévülési idő megállapodással nem rövidíthető le. Ha Ön nem nyújt be követelést ezen időszakon belül, akkor a törvény által megengedett legteljesebb mértékben lemond az ilyen követeléssel kapcsolatos minden jogáról, és az X nem vállal felelősséget az ilyen követeléssel kapcsolatban.

Benyújtási eljárás és költségek. A választottbírósági eljárás megindításához a következő címen kaphat utasításokat: https://adr.org/Support. Az X fizeti a felhasználó 200 dolláros kezdeti bejelentési díját, azonban az AAA ellenkező értelmű szabályaitól függetlenül a felek megállapodnak abban, hogy egyenlően osztoznak a választottbírósági eljárás minden egyéb költségén, beleértve a választottbíró díját és költségeit, kivéve a törvény által előírt mértékben. A választottbíró (és nem az AAA) kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a költségek és kiadások elosztásával kapcsolatban felmerülő viták eldöntésére, beleértve a választottbíró díját és költségeit is. Ha a választottbíró megállapítja, hogy az igényeket zaklatás céljából nyújtották be, vagy nyilvánvalóan komolytalanok voltak, a választottbíró az AAA fogyasztói választottbírósági szabályzatában meghatározottak szerint átcsoportosíthatja a választottbírói díjat és az adminisztrációs díjakat, beleértve a benyújtási és meghallgatási díjakat is.  A felek tudomásul veszik, hogy e kötelező rendelkezés hiányában jogukban állna bíróság előtt perelni és esküdtszéki tárgyalást tartani. Tudomásul veszik továbbá, hogy egyes esetekben a választottbírósági eljárás költségei meghaladhatják a peres eljárás költségeit, és a felfedezéshez való jog a választottbírósági eljárásban korlátozottabb lehet, mint a bírósági eljárásban.

Helyszín. A választottbírósági eljárás kizárólag dokumentumok alapján zajlik, vagy Ön választhat, hogy az eljárást telefonon, videón vagy személyesen folytatja le.  Személyes választottbírósági eljárás esetén az eljárás az Ön lakóhelye szerinti városban vagy megyében zajlik, vagy ha Ön nem az Egyesült Államokban lakik, akkor New York állam New York megyéjében.

Csoportos keresetről való lemondás. ÖN ÉS MI TOVÁBBÁ EGYETÉRTÜNK ABBAN, HOGY BÁRMELY KÖVETELÉS KIZÁRÓLAG EGYÉNI MINŐSÉGBEN NYÚJTHATÓ BE, ÉS NEM CSOPORTOS VAGY MÁS REPREZENTATÍV KERESET NEVÉBEN VAGY RÉSZEKÉNT. A FELEK KIFEJEZETTEN LEMONDANAK ARRÓL A JOGUKRÓL, HOGY CSOPORTOS KERESETET NYÚJTSANAK BE, VAGY CSOPORTOS JOGORVOSLATOT KÉRJENEK. Hacsak Ön és mi nem egyezünk meg írásban, a választottbíró nem vonhatja össze az eljárást vagy egynél több személy követelését, és egyébként sem elnökölhet semmilyen reprezentatív vagy csoportos eljárásban.

Részleges érvénytelenség. Ha megállapítást nyer, hogy a jelen Vitarendezési megállapodás bármely része nem érvényesíthető egy adott jogorvoslati igény vagy jogorvoslat (például a jogsértés megszüntetése) tekintetében, akkor ezt az igényt vagy jogorvoslatot (és csak ezt az igényt vagy jogorvoslatot) érvényteleníti kell, és azt a megfelelő joghatósággal rendelkező bíróság előtt kell előterjeszteni, a többi igényt pedig választottbíróság elé kell terjeszteni.

Kivétel – Mentesített jogviták és polgári peres esetek a bíróságon – Fórumválasztás. A felek azon döntése ellenére, hogy az összes többi vitát választottbírósági eljárás útján rendezik, a csalásból eredő bármely vita, követelés vagy ellentmondás („mentesített jogviták”) az Egyesült Államok New York megyéjében, New Yorkban található szövetségi vagy állami bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik, és Ön hozzájárul az említett bíróságok személyes joghatóságához, valamint lemond a nem megfelelő fórummal kapcsolatos kifogásokról.  A fentiek sérelme nélkül és a fentiek ellenére Ön elfogadja, hogy az X saját belátása szerint az Egyesült Államok bármely illetékes bírósága elé terjesztheti az Önnel szemben felmerülő bármely mentesített jogvitát.  Bármelyik fél kereshet jogorvoslatot polgári peres bíróságon az adott bíróság hatáskörébe tartozó viták vagy követelések esetén.  

30 napos lemondási jog. Ha le kíván mondani, és nem kívánja, hogy a fentiekben meghatározott választottbírósági rendelkezések kössék Önt, akkor írásban értesítést küldhet a lemondásról az alábbi címre:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Ha már felvették a Programba, akkor itt küldheti el a lemondó nyilatkozatát a Fizetett támogatásnak írva.

Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell az Ön nevét, X-fiókjának azonosítóját, a fiókja azonosítójához tartozó e-mail címet vagy telefonszámot, valamint egy egyértelmű nyilatkozatot arról, hogy nem kívánja rendezni a vitás kérdéseket az X-szel.

Az értesítést a jelen Feltételek elfogadásától számított 30 napon belül kell elküldeni, ellenkező esetben Ön köteles a vitás kérdéseket az említett rendelkezéseknek megfelelően eldönteni.  Az értesítést a jelen Feltételek elfogadása előtt is elküldheti, ebben az esetben úgy tekintjük, hogy Ön lemondott a választottbírósági eljárásról.  Az Ön döntése, miszerint lemond a választottbírósági rendelkezésről, nem lesz hátrányos hatással az X-szel való kapcsolatára, illetve az X által Önnek nyújtott funkciók vagy szolgáltatások biztosítására.  Ha Ön lemond az említett rendelkezésekről, az X-et sem kötik ezek a rendelkezések.

Jelen szakasz módosításai. A jelen Vitarendezési megállapodás bármely lényeges változásáról 60 nappal korábban értesítést küldünk. A módosítások a 60. napon lépnek hatályba, és csak a 60. nap után felmerülő követelésekre vonatkoznak.

Jogválasztás. EZEK A FELTÉTELEK ÁLLAMKÖZI KERESKEDELEMBEN TÖRTÉNŐ ÜGYLETEKRE VONATKOZNAK. A SZÖVETSÉGI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI TÖRVÉNY ÉS AZ ÉRTELMEZŐ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT SZABÁLYOZZA E VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉT ÉS VÉGREHAJTÁSÁT, TEKINTET NÉLKÜL AZ ÁLLAMI JOGRA. Amennyiben bármely jogvitára állami anyagi jog alkalmazandó, Texas állam joga alkalmazandó, a kollíziós rendelkezésekre való tekintet nélkül.

Érvényben maradás. A jelen Vitarendezési megállapodás az Ön és az X közötti kapcsolat megszűnése után is érvényben marad, beleértve az X által nyújtott szolgáltatásokról vagy közleményekről való leiratkozást is.

 

14. Feltételek módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre módosítsuk a jelen Feltételeket. A lényeges módosításokról értesítjük Önt, például egy szervizértesítéssel vagy a fiókjához tartozó e-mail-címre küldött e-mailben. A módosítások hatálybalépését követően a Programban való további részvétele úgy tekintendő, hogy Ön elfogadja a módosításokat. Ha bármely változtatás nem elfogadható az Ön számára, a Programban való részvételét megszüntetheti X-nek küldött írásbeli értesítéssel, és írjon a Fizetett ügyfélszolgálatnak itt.

A bevételmegosztási feltételek angol nyelven készültek, de fordítások révén több nyelven is elérhetők. Az X arra törekszik, hogy a fordítások a lehető legpontosabban átadják az eredeti angol nyelvű változatot. Ellentmondások vagy következetlenségek esetén azonban a Bevételmegosztási feltételek angol nyelvű változata az irányadó. Ön tudomásul veszi, hogy a Bevételmegosztási Feltételek értelmezéséhez és kialakításához az angol a referencianyelv.

 

15. Ön nem a mi alkalmazottunk

Ön tudomásul veszi, hogy a velünk fennálló viszonya kizárólag a szolgáltatásaink használójának, mint független jogalanynak a viszonyát jelenti. Ön nem a mi alkalmazottunk. A jelen Feltételek vagy a Programban való részvétele nem keletkeztet semmilyen ügynökséget, partnerséget vagy közös vállalkozást. Ön fenntartja minden jogát és felelősségét a tartalom jellegével és jogszerűségével, a tartalom létrehozásának és felajánlásának módjával, valamint azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán felajánlja-e azt.

 

16. Egyéb rendelkezések

a. Visszajelzés. Ön X-nek megjegyzéseket fűzhet a Programhoz, valamint az X által biztosított funkciók és szolgáltatások használatához ("Visszajelzés"). Beleegyezik, hogy az X és az általa megbízott személyek szabadon másolhatják, módosíthatják, származékos műveket hozhatnak létre, nyilvánosan bemutathatják, nyilvánosságra hozhatják, terjeszthetik, engedélyezhetik és allicencbe adhatják, beépíthetik és más módon felhasználhatják a Visszajelzéseket, beleértve a származékos műveket is, bármilyen kereskedelmi és nem kereskedelmi célra, anélkül, hogy Ön bármilyen fizetést vagy hivatkozást várna el tőlük. A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg az X-et abban, hogy olyan funkciókat, termékeket vagy szolgáltatásokat fejlesszen ki, amelyek az Ön vagy bármely végfelhasználó funkcióival, termékeivel vagy szolgáltatásaival versenyezhetnek.

b. Irányadó jog.

  • Ezekre a Feltételekre Texas állam törvényei az irányadók, és az Ön és X között felmerülő vitákra a fenti 13. szakasz (Vitarendezési megállapodás) vonatkozik.

  • Ha Ön az Európai Unió valamely tagállamában, EFTA-államban vagy az Egyesült Királyságban él, akkor a lakóhelye szerinti ország jogszabályai alkalmazandók, és a lakóhelye szerinti ország törvényei szerint és azok alapján lehet bírósági eljárást indítani az illetékes bíróságokon. 

  • Ha Ön az Egyesült Államokon, EU-tagállamokon, EFTA-államokon vagy az Egyesült Királyságon kívül él, a jelen Feltételekre Texas állam törvényei vonatkoznak.

c. Közlemények. Az X-nek küldött értesítéseket a következő címre kell küldeni: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, első osztályú vagy légipostai úton vagy expressz futárral, egy másolatot pedig e-mailben a legalnotices@x.com címre kell küldeni, és azok a kézhezvételt követően tekintendők megadottnak. Az Önt célzó értesítés történhet e-mail küldésével az X-fiókjához tartozó e-mail-címre, vagy egy üzenet küldésével az X-fiókjába vagy az X szolgáltatásba, és az üzenet akkor tekintendő kézhez vettnek, amikor elküldték (e-mail esetén) vagy közzétették.

d. Lemondás. Ha az X nem érvényesíti a jelen Feltételek bármely jogát vagy rendelkezését, az nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. Az X bármely mulasztásról való lemondása nem jelenti a későbbi mulasztásokról való lemondást.

e. Fennmaradás; Megszüntethetőség. Minden olyan kötelezettség, amely kifejezetten vagy jellegénél fogva a jelen Feltételek megszűnése után továbbra is érvényes, fennmarad és hatályban marad az ilyen eseményt követően is. A nem végrehajtható rendelkezések a felek szándéka szerint módosulnak, és a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezései teljes mértékben hatályban maradnak.

f. Átruházás. Ön nem engedményezheti vagy ruházhatja át a jelen Feltételeket, illetve az azokból eredő jogait vagy kötelezettségeit, és minden ilyen kísérlet semmisnek minősül.

g. Vis maior. Egyik fél sem vállal felelősséget a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeinek késedelméért vagy meghiúsulásáért, illetve teljesítésében bekövetkező bármilyen késedelemért vagy mulasztásért, amely az észszerű befolyásán kívül eső okok miatt következik be, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat: isteni cselekmények, közveszélyes cselekmények, kormányzati cselekmények, tűz, árvíz, járványok (beleértve a COVID-19-et), karanténkorlátozások, sztrájkok, polgári zavargások, terrorcselekmény(ek) vagy terrorcselekmény(ek) veszélye, távközlési vagy műszaki berendezések vagy infrastruktúra meghibásodása vagy késedelme, illetve áruszállítási embargó („Vis maior esemény”), és mindkét fél mentesül a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeinek teljesítése alól az ilyen vis maior esemény időtartamára. Ha a vis maior esemény megakadályozza Önt abban, hogy az Előfizetések-fiókját az Ön által képviselt módon nyújtsa, akkor nem jogosult bevételre az Ön Előfizetések-fiókjának azon Előfizetései után, amelyeket töröltek vagy más módon nem az Ön által képviselt módon hajtottak végre.

h. Teljes megállapodás. A jelen Feltételek (beleértve az itt hivatkozott X felhasználói megállapodást) képezik az X és Ön közötti teljes megállapodást a jelen Feltételek tárgyát illetően, és összevonnak és hatályon kívül helyeznek a felek közötti minden korábbi, a tárgyra vonatkozó írásbeli vagy szóbeli kommunikációt, megegyezést és megállapodást.