Uvjeti dijeljenja prihoda od oglasa

goglobalwithtwitterbanner

Na snazi od: 22. svibnja 2024.

 

Uvjeti dijeljenja prihoda od oglasa

Ovi Uvjeti za udio u prihodu od oglasa („Uvjeti”) ugovaraju se između vas i tvrtke X Corp., koja ih ugovara u svoje ime i u ime svojih povezanih društava (skupnim nazivom „X” ili „mi”), a reguliraju vaše sudjelovanje u programu udjela u prihodu od oglasa („Program”) tvrtke X. U ovim Uvjetima „Povezano društvo” označava bilo koji subjekt koji izravno ili neizravno kontrolira X, kontroliran je od strane tvrtke X ili je pod zajedničkom kontrolom s tvrtkom X, a „vi”, „vaš” ili „Autor sadržaja” označava vas – pojedinca, tvrtku ili bilo koji drugi subjekt koji ima račun za X i sudjeluje u Programu. Ako ove uvjete ugovarate u ime pravnog subjekta, izjavljujete i jamčite da ste za to ovlašteni.

Da biste sudjelovali u Programu, morate imati najmanje 18 godina i ispunjavati ostale uvjete prihvatljivosti navedene u odjeljku 2.

Osim ovih Uvjeta, vaše sudjelovanje u Programu podliježe Uvjetima pružanja usluge tvrtke X, Pravilima o privatnosti tvrtke X, našim pravilima i pravilnicima, standardima monetizacije za autore sadržaja i svim pravilima koja su njima obuhvaćena (zajedničkim nazivom „Ugovor s korisnikom platforme X”).

Pažljivo pročitajte ove Uvjete za udio u prihodu od oglasa kako biste bili sigurni da razumijete odgovarajuće odredbe, uvjete i iznimke.  AKO ŽIVITE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, OVI UVJETI SADRŽE VAŽNE INFORMACIJE KOJE VRIJEDE ZA VAS PRI RJEŠAVANJU SPOROVA PUTEM OBVEZUJUĆE ARBITRAŽE UMJESTO NA SUDU, UKLJUČUJUĆI VAŠE ODRICANJE OD PRAVA PODNOŠENJA ZAHTJEVA PUTEM GRUPNE TUŽBE I PRAVA NA IZUZIMANJE, KAO I OGRANIČENJE VAŠEG PRAVA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA PROTIV TVRTKE X VIŠE OD 1 GODINE NAKON RELEVANTNIH DOGAĐAJA, ŠTO UTJEČE NA VAŠA PRAVA I OBVEZE U SLUČAJU BILO KAKVOG SPORA S TVRTKOM X.  POJEDINOSTI O TIM ODREDBAMA POTRAŽITE U ODJELJKU 13.

 

1 Prihvaćanje

Sudjelovanjem u Programu (ako ste odobreni od strane X-a) ili na neki drugi način izražavajući svoje prihvaćanje (na primjer, pristajanjem na ove Uvjete prilikom prijave u Program, klikom na "Pridruži se i postavi isplate" itd. ), izjavljujete i jamčite da ste pročitali, razumjeli i da ste suglasni s ovim Uvjetima. Prihvaćanjem ovih Uvjeta dodatno pristajete da X koristi podatke koje dajete, prikupljamo o vama ili zaključujemo o vama kako bismo razmotrili vaš pristanak na Program. Ako se ne slažete, nemojte sudjelovati u Programu.

 

2. Program podjele prihoda

Udio u prihodu od oglasa tvrtke X omogućuje vam sudjelovanje u prihodu od oglasa koji se prikazuju provjerenim korisnicima u odgovorima na sadržaj koji ste objavili na platformi X. Vaše isplate vrše se putem našeg partnera za plaćanje ako udio prihoda dosegne određeni prag tijekom plana periodičnih isplata. X može izmijeniti ili otkazati Program u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju, uključujući poslovne, financijske ili pravne razloge. 

 

3. Ispunjavanje kriterija, prijava i otkazivanje

Da biste ispunili kriterije za isplatu udjela u prihodu od oglasa, vaše objave na platformi X moraju kumulativno generirati više od 5 milijuna prikaza tijekom posljednja tri mjeseca, morate imati više od 500 osoba koje vas prate, morate imati pretplatu Premium ili Provjerene organizacije i morate izraditi račun kod našeg voditelja obrade plaćanja. Osim toga, prije isplate morate proći provjeru identiteta, a vaš se račun mora pregledati, između ostaloga kako bi se, na primjer, osiguralo da sadržaj koji ste objavili ne krši Ugovor s korisnikom platforme X. Kriterije za Program koje trebate ispuniti naći ćete u našem Centru za pomoć, a oni se mogu povremeno mijenjati iz razloga koji uključuju poslovne, financijske ili pravne razloge. 

Da biste se pridružili Programu, morate zadovoljiti i sljedeće uvjete, na primjer: 

  • morate biti u zemlji koja ima podršku

  • morate imati aktivan račun kod našeg voditelja obrade plaćanja (isplate će vršiti voditelj obrade plaćanja, a one podliježu uvjetima voditelja obrade plaćanja)

  • Mora imati X račun koji ostaje aktivan i u skladu s X korisničkim ugovorom,

  • mora imati pretplatu Premium ili Provjerene organizacije i

  • morate imati 5 milijuna prikaza svojih objava kumulativno u razdoblju od posljednja 3 mjeseca.

Ako vaš račun ne ispunjava uvjete prihvatljivosti ili krši X korisnički ugovor, bit ćete obaviješteni putem e-pošte. Imat ćete priliku podnijeti žalbu tvrtki X pisanim putem slanjem odgovora na e-poruku koju ćemo vam poslati. Ako se ne žalite ili mi odbijemo vašu žalbu, nećete moći pristupiti programu. X zadržava pravo odbiti prijave prema vlastitom nahođenju, uključujući poslovne, financijske ili pravne razloge.

Ako vaš sudjelujući račun krši naša pravila i politike, uključujući X korisnički ugovor, obavijestit ćemo vas i pauzirati vaše sudjelovanje u programu. Imat ćete priliku podnijeti žalbu tvrtki X pisanim putem slanjem odgovora na e-poruku koju ćemo vam poslati, a koji će sadržavati smislene dokaze za to da vaš račun treba ponovno aktivirati. Ako dokazi ne budu dostatni ili ako ne odgovorite, otkazat ćemo vaše sudjelovanje i blokirati ispunjavanje kriterija za ubuduće. 

Ako želite otkazati svoje sudjelovanje u Programu, to možete učiniti slijedeći korake za otkazivanje putem vodiča Centra za pomoć . Nakon otkazivanja, bit će vam isplaćena preostala sredstva iznad minimalnog iznosa od 10,00 USD. Odričete se prava na sva ostala sredstva. 

Napominjemo da zaposlenici tvrtke X te naših povezanih društava za usluge i korporativnih povezanih društava ne mogu sudjelovati u programu, osim ovlašteno osoblje tvrtke X nije to prethodno odobrilo.

 

4. Neka pravila i ograničenja

Vaš udio prihoda od ovog programa nije prenosiv između X računa.

Vaše sudjelovanje u Programu ne smije kršiti važeće zakone, pravila ili propise. Isključivo ste vi odgovorni za svako kršenje primjenjivih zakona, pravila ili propisa od strane vas ili vašeg računa. Mogli bismo nametnuti dodatna ograničenja na temelju zakona ili pravila o pranju novca, sankcijama i prijevarama, uključujući, između ostaloga, mogućnost blokiranja svih transakcija za koje između ostaloga utvrdimo da su prijevarne ili nezakonite aktivnosti ili potencijalno prijevarne ili nezakonite aktivnosti. Iz obračuna udjela u prihodu možemo izuzeti sve aktivnosti za koje vjerujemo da su nastale uslijed kršenja Ugovora s korisnikom platforme X ili za koje vjerujemo da bi mogle uključivati kršenje bilo kojeg zakona, kao i/ili prihod generiran iz sadržaja iz bilo kojih blokiranih transakcija. Ne možete sudjelovati u programu ako ste osoba s kojom osobama iz SAD-a nije dopušteno poslovati zbog ekonomskih sankcija, uključujući, među ostalim, sankcije koje provodi Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država ili bilo koje drugo tijelo nadležno za sankcije („zabranjena osoba”). To, među ostalim, uključuje osobe koje se nalaze u sljedećim državama i regijama ili su njihovi državljani odnosno ondje imaju prebivalište: Kuba, Iran, regija Krim u Ukrajini, Sjeverna Koreja i Sirija. Izjavljujete i jamčite da niste zabranjena osoba. Ne možete sudjelovati u Programu ako radite za vladinu instituciju, izabrani ste dužnosnik, politička ste stranka ili se bavite bilo kojom aktivnošću povezanom s izborima. 

Kršenje bilo kojeg od gore navedenih pravila i ograničenja može dovesti do prekida vašeg sudjelovanja u Programu i/ili vaše podobnosti za primanje bilo kojeg udjela u prihodu. 

 

5. Plaćanja

Isplata udjela u prihodu od oglasa temelji se na broju oglasa koji se prikazuju provjerenim korisnicima u odgovorima na objave. Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku promijenimo način na koji je naš izračun plaćanja strukturiran, uključujući, na primjer, dodavanje ili uklanjanje vrsta prihoda, iz bilo kojeg razloga, uključujući poslovne, financijske ili pravne razloge. Posjetite Centar za pomoć za najnovije informacije. 

Isplate se isplaćuju umanjene za naknade za obradu pružatelja platnih usluga. Ako se utvrdi da ste na umjetan način povećavali broj prikaza svojih objava putem promovirane objave, ručnih, automatiziranih ili drugih načina ili da manipulirate platformom kako biste promijenili broj prikaza svojih objava, izgubit ćete sve iznose koji vam pripadaju i bit ćete isključeni iz Programa. Ako u bilo kojem trenutku X otkrije da je sadržaj manipuliran, uključujući, na primjer, korištenje botova ili drugih automatiziranih sredstava, ili umjetno napuhan, X zadržava pravo prilagoditi buduća plaćanja ili obustaviti plaćanje.

Isplate se događaju redovito. Nakon što zaradite više od 10,00 USD, imate pravo prenijeti novac s računa voditelja obrade plaćanja na svoj vanjski bankovni račun.  Računi koji ne dostižu prag broja prikaza ostat će u Programu i neće biti uklonjeni iz njega, ali se sredstva manja od 10 USD neće isplaćivati.

X zadržava pravo da vam iznose isplaćuje bilo kojim tempom prema vlastitom nahođenju, uključujući poslovne, financijske i pravne razloge.

Tvrtka X koristi se uslugama voditelja obrade plaćanja treće strane („Voditelj obrade plaćanja”) kako bi vam isplatila udjele iz svojeg prihoda. Da biste bili dio programa, prvo ćete morati stvoriti račun kod voditelja obrade plaćanja, koji će od vas zahtijevati da ispunite određene zahtjeve povezane s provjerom identiteta, poput pružanja dokaza o identitetu i/ili prebivalištu. Ako voditelju obrade plaćanja navedete adresu izvan Kalifornije, potvrđujete da usluge prema ovim uvjetima pružate izvan Kalifornije.  Voditelju obrade plaćanja također ćete morati dati podatke za plaćanje i oporezivanje. Ako X ili Procesor plaćanja utvrdi kao dio procesa uključivanja plaćanja ili kasnije, da vam se plaćanja ne mogu izvršiti iz bilo kojeg razloga, ne možete biti dio Programa. Prihvaćanjem ovih uvjeta izričito ovlašćujete X za pristup podacima o aktivnostima i transakcijama vašeg računa povezanog s voditeljem obrade plaćanja te za obavljanje drugih aktivnosti povezanih s obradom i praćenjem isplata udjela u prihodu u skladu s ovim uvjetima. 

 

6. Porezi i naknade

Vi ste dužni poreznim tijelima plaćati primjenjive poreze (kako je definirano u nastavku), ako oni postoje, koji proizlaze iz vašeg primitka ili u vezi s vašim primitkom isplate udjela u prihodu koji ste zaradili. X može odbiti ili zadržati sve poreze koje bi mogao biti zakonski obvezan odbiti ili zadržati od bilo kojeg iznosa koji vam se plaća, a plaćanje vama umanjeno za takve odbitke ili zadržavanja predstavljat će potpuno plaćanje i podmirenje iznosa koji se plaćaju prema ovim Uvjetima. Svaka strana dostavit će drugoj strani svu poreznu dokumentaciju koja je razumno potrebna za isplate i uplate u skladu s ovim Ugovorom. U smislu u kojem se koriste u prethodnom tekstu, „Porezi” znače bilo koji porez na prihod, biljeg, promet, upotrebu, dodanu vrijednost ili druge poreze, carine, troškove, naknade, odbitke ili sustezanja.

 

7. Raskid ili povlačenje iz programa

Ovi uvjeti stupaju na snagu na dan kada kliknete da ih prihvaćate (bez obzira na to jeste li primljeni u program) i trajat će dok ih bilo koja strana ne raskine kako je predviđeno ovim ugovorom. U bilo kojem trenutku možete odustati od sudjelovanja u Programu slanjem pisane obavijesti tvrtki X tako da se obratite Plaćenoj podršci ovdje. X može u bilo kojem trenutku raskinuti ove Uvjete s razlogom ili bez njega, prema vlastitom nahođenju tvrtke X, uključujući, između ostaloga, slučaj da lažno predstavite sebe ili svoj račun, prekršite ove Uvjete, Ugovor s korisnikom platforme X ili bilo koji zakon mjerodavnog prava ili da više ne ispunjavate uvjete za sudjelovanje u Programu.

Osim toga, prema vlastitom nahođenju zadržavamo pravo: da ograničimo broj oglasa koji se pojavljuju u odgovorima na objave povezane s vašim računom ili udio u prihodu koji vam se može isplatiti, uključujući udio na temelju količine ili vremenskog okvira; da obustavimo, uklonimo ili onemogućimo pristup vašem računu ili vam prestanemo pružati Program ili neki njegov dio; da vas uklonimo iz Programa; i/ili da zadržimo, obustavimo, nadoknadimo ili poravnamo isplate udjela u prihodu (uključujući bilo koji iznos koji bi se mogao pripisati prošlim ili budućim računima ili iz njih potjecati) ako smatramo da vi ili vaš račun kršite ove Uvjete, Ugovor s korisnikom platforme X ili bilo koji mjerodavni zakon. Nećemo snositi nikakvu odgovornost za poduzimanje bilo koje od navedenih radnji.

Nakon raskida ovih uvjeta i/ili vašeg sudjelovanja u programu: (a) prava i obaveze prema ovim uvjetima odmah prestaju, (b) sve obaveze nastale prije datuma stupanja raskida na snagu očuvat će se, uz sljedeće: (i) ako ste u trenutku raskida ovih uvjeta dosegnuli prag minimalne isplate, voditelj obrade plaćanja pokušat će vam isplatiti neplaćene iznose.  Ako, međutim, voditelj obrade plaćanja ne bude mogao izvršiti uplatu zbog okolnosti koje su izvan njegove kontrole, automatski ćete odustati od svih takvih iznosa te vam X neće dugovati ništa od takvih iznosa ili (ii) ako još niste dosegli prag minimalne isplate, nikakvi vam iznosi neće biti plaćeni niti će vam se dugovati. 

 

8. Povjerljivost


Tijekom i nakon sudjelovanja u programu nećete otkrivati ​​nikakve informacije o X-u koje su interne prirode i/ili nisu javne, a koje dobijete ili kojima budete imali pristup u vezi s programom („povjerljive informacije”), osim ako X to odobri pisanim putem ili ako to zahtijeva zakon ili sudski nalog, pod uvjetom (a) da odmah pisanim putem obavijestite X o zahtjevu za otkrivanjem i (b) da otkrijete samo onaj dio povjerljivih informacija za koji zakon to nalaže. Odmah morate obavijestiti X o bilo kakvoj stvarnoj ili mogućoj zlouporabi ili neovlaštenom otkrivanju povjerljivih informacija. Po raskidu ovih uvjeta i/ili vašeg sudjelovanja u programu odmah ćete uništiti ili izbrisati sve povjerljive informacije koje posjedujete ili nad njima imate kontrolu.

 

9. Odricanje od odgovornosti

IZRIČITO PRIHVAĆATE DA PROGRAM I PRETPLATE (ILI NJIHOVE ZNAČAJKE) MOGU BITI EKSPERIMENTALNE PRIRODE I/ILI U BETA FAZI TE PRISTAJETE PROGRAMU I PRETPLATAMA PRISTUPATI I/ILI IH KORISTITI NA VLASTITU ODGOVORNOST. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM PRAVOM PROGRAM I PRETPLATE NUDE SE „KAKVI JESU” I „KAKO BUDU DOSTUPNI”, SA SVIM GREŠKAMA I BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE. X CORP. ODRIČE SE SVIH JAMSTAVA I UVJETA, BILO IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, POVEZANIH S PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, PRIMJERENOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NEPOSTOJANJEM KRŠENJA TUĐIH PRAVA ILI ONIH KOJI PROIZLAZE IZ TIJEKA POSLOVANJA ILI IZVEDBE. X CORP. NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA NI IZJAVE I ODRIČE SE SVAKE ODGOVORNOSTI ZA: (I) POTPUNOST, TOČNOST, DOSTUPNOST, PRAVOVREMENOST, SIGURNOST ILI POUZDANOST PROGRAMA I PRETPLATA I (II) UDOVOLJAVANJE PROGRAMA I PRETPLATA VAŠIM ZAHTJEVIMA TE NJIHOVU NEPREKIDNU I SIGURNU DOSTUPNOST BEZ PRISUTNOSTI POGREŠAKA. X CORP. NE KONTROLIRA, POTVRĐUJE NITI USVOJA VAŠ PRETPLATNI RAČUN (UKLJUČUJUĆI BILO KAKAV SADRŽAJ, ZNAČAJKE ILI POGODNOSTI U NJEMU).

 

10. Ograničenje odgovornosti


U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM PRAVOM SUBJEKTI TVRTKE X NE SNOSE ODGOVORNOST NI ZA KAKVU NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI KAZNENU ŠTETU I NI ZA KAKAV GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA, BILO DA JE NASTAO IZRAVNO ILI NEIZRAVNO, TE NI ZA KAKAV GUBITAK PODATAKA, UPOTREBE, REPUTACIJE ILI DRUGI NEMATERIJALNI GUBITAK PROIZAŠAO IZ (i) VAŠEG PRISTUPANJA PROGRAMU, UPOTREBE PROGRAMA I SUDJELOVANJA U NJEMU (ODNOSNO NEMOGUĆNOSTI PRISTUPANJA PROGRAMU, UPOTREBE PROGRAMA I SUDJELOVANJA U NJEMU); (ii) BILO KAKVOG POSTUPANJA ILI SADRŽAJA BILO KOJE TREĆE STRANE U OKVIRU USLUGA TVRTKE X, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOGA, BILO KAKVO KLEVETNIČKO, UVREDLJIVO ILI NEZAKONITO POSTUPANJE DRUGIH KORISNIKA ILI TREĆIH STRANA; (iii) BILO KAKVOG SADRŽAJA DOBIVENOG PUTEM USLUGA PLATFORME X ILI (iv) NEOVLAŠTENOG PRISTUPA, UPOTREBE ILI IZMJENE VAŠIH OBJAVA ILI SADRŽAJA.  NI U KOJEM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST SUBJEKATA TVRTKE X NEĆE PREMAŠITI STOTINU AMERIČKIH DOLARA (100,00 USD) ILI IZNOS KOJI VAM JE TVRTKA X EVENTUALNO ISPLATILA TEMELJEM OVIH UVJETA TIJEKOM PRETHODNIH ŠEST MJESECI, A PRIJE DOGAĐAJA KOJI JE DOVEO DO NASTANKA ZAHTJEVA. OGRANIČENJA OVOG PODODJELJKA PRIMJENJUJU SE NA SVE TEORIJE ODGOVORNOSTI, BILO TEMELJENE NA JAMSTVU, UGOVORU, STATUTU, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI DRUGOME, TE BEZ OBZIRA NA TO JESU LI SUBJEKTI PLATFORME X BILI OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE, ČAK I AKO SE ZA OVDJE NAVEDENI PRAVNI LIJEK UTVRDI DA NIJE POSLUŽIO SVOJOJ SUŠTINSKOJ SVRSI. „SUBJEKTI PLATFORME X-OVI” OBUHVAĆAJU X, NJEGOVA MATIČNA DRUŠTVA, PODRUŽNICE, POVEZANA DRUŠTVA, DUŽNOSNIKE, DIREKTORE, ZAPOSLENIKE, AGENTE, PREDSTAVNIKE, PARTNERE I DAVATELJE LICENCI.

MJERODAVNO PRAVO U VAŠOJ JURISDIKCIJI MOŽDA NE DOPUŠTA ODREĐENA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI. U MJERI KOJU PROPISUJE MJERODAVNO PRAVO U VAŠOJ JURISDIKCIJI PRETHODNO NAVEDENO NE OGRANIČAVA ODGOVORNOST SUBJEKATA PLATFORME X ZA PRIJEVARU, LAŽNO PREDSTAVLJANJE, SMRT ILI TJELESNU OZLJEDU UZROKOVANU NAŠIM NEMAROM, TEŠKIM NEMAROM I/ILI NAMJERNIM POSTUPANJEM. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM PRAVOM MAKSIMALNA UKUPNA ODGOVORNOST SUBJEKATA PLATFORME X TEMELJEM BILO KAKVIH JAMSTAVA KOJA SE NE MOGU ISKLJUČITI OGRANIČENA JE NA STO AMERIČKIH DOLARA (100,00 USD).

 

 

11. Izjave i jamstva


Izjavljujete i jamčite: (a) da imate ili ste dobili te ćete zadržati sva prava, ovlaštenja i licence potrebne da biste izvršavali svoje obaveze prema ovim Uvjetima i da biste nudili, održavali i unovčavali svoj račun u vezi s Programom bez dodatnih plaćanja tvrtke X bilo kojoj trećoj strani, (b) da su sve informacije koje ste dali tvrtki X i/ili Voditelju obrade plaćanja radi uključivanja u Program i sudjelovanja u njemu ispravne, točne, potpune i aktualne u svakom trenutku, (c) da imate najmanje osamnaest (18) godina, (d) da raspolažete svim potrebnim pravima, pravnom snagom i ovlastima za prihvaćanje ovih uvjeta, (e) da se pri svojem djelovanju povezanom s ovim uvjetima pridržavate te ćete se nastaviti pridržavati svih zakona mjerodavnog prava, pravila, statuta, uredbi, propisa i etičkih obaveza (uključujući, među ostalim, sve relevantne zakone o zaštiti podataka i privatnosti, zakone koji se primjenjuju na natjecanja, promocije ili darivanja, zakone o oglašavanju i pravila Federalne trgovinske komisije (FTC) te propise kao što su FTC-ovi vodiči koji se odnose na upotrebu preporuka i svjedočanstava u oglašavanju) i da nećete prouzročiti da X i/ili Voditelj obrade plaćanja prekrše bilo što od navedenog, (f) da ćete se u svakom trenutku pridržavati Ugovora s korisnikom platforme X te (h) da vaš račun neće kršiti prava bilo koje treće strane (uključujući autorsko pravo, žig, žig usluge, poslovnu tajnu, ugovor, privatnost ili prava na publicitet) niti sadržavati bilo koji materijal koji bi, ako se na njega osloni, mogao prouzročiti štetu ili povredu bilo koje osobe ili imovine.

 

12. Oslobađanje od odgovornosti


Pristajete osloboditi od odgovornosti i braniti subjekte platforme X (skupni naziv: „osobe oslobođene odgovornosti”) te se suzdržati od njihovog terećenja u pogledu svih zahtjeva trećih strana, pravne izloženosti, gubitaka i troškova (uključujući naknade štete, iznose nagodbi i razumne pravne troškove) pokrenutih protiv bilo koje osobe oslobođene odgovornosti, a proizašlih ili povezanih s (a) vašim sudjelovanjem u Programu, (b) kršenjem vaših izjava, jamstava i obaveza propisanih ovim uvjetima ili (c) vašim nemarom ili neprimjerenim postupanjem. Uvjeti vezani uz vaše obaveze oslobađanja od odgovornosti prema ovom ugovoru jesu: (i) osobe oslobođene odgovornosti moraju vam odmah dostaviti pismenu obavijest o zahtjevu, pri čemu vas bilo kakvo kašnjenje te obavijesti ne oslobađa vaših obaveza u pogledu oslobađanja od odgovornosti, osim i isključivo u mjeri u kojoj takvo kašnjenje suštinski utječe na vašu sposobnost obrane od takvog zahtjeva, (ii) osobe oslobođene odgovornosti moraju razumno surađivati s vama na obrani i nagodbi povezanoj s takvim zahtjevom te (iii) dopuštate X-u da, ako tako odluči, sudjeluje u obrani i nagodbi povezanoj s takvim zahtjevom te upravlja njima. Ni za koji takav zahtjev nećete bez prethodnog pismenog pristanka osoba oslobođenih odgovornosti sklopiti nagodbu koja bi mogla ugroziti bilo koji njihov interes, a pod uvjetom da osobe oslobođene odgovornosti na vaš zahtjev i trošak razumno surađuju na obrani ili nagodbi u vezi sa zahtjevom.

 

13. Ugovor o rješavanju sporova - Obvezujuća arbitraža i odricanje od kolektivne tužbe

OVAJ ODJELJAK ODNOSI SE NA VAS SAMO AKO ŽIVITE U SJEDINJENIM DRŽAVAMA.  PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ ODJELJAK – ON MOŽE ZNAČAJNO UTJECATI NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA, UKLJUČUJUĆI VAŠE PRAVO NA PODNOŠENJE SUDSKE TUŽBE.

Općenito. Sljedeće su odredbe važne u pogledu ugovora između vas i X-a u vezi s X-ovim značajkama i uslugama obuhvaćenim ovim Uvjetima. Podložno dolje navedenim odredbama, uključujući iznimke navedene u ovom odjeljku, vi i X suglasni ste da ćete arbitrirati sve sporove, zahtjeve ili kontroverze proizašle iz ili u vezi s ovim Uvjetima i/ili vašim sudjelovanjem u Programu (pojedinačno "Spor," ili više od jednog, "Sporovi").

Početno rješavanje sporova. Većina sporova između vas i X-a može se riješiti neformalno. Možete nam se obratiti pismenim putem, obraćanjem Plaćenoj podršci ovdje. Kada nam se obratite, molimo da ukratko opišete prirodu i osnove svojih nedoumica te navedete svoje podatke za kontakt i konkretno željeno rješenje. Strane će uložiti sve napore kroz ovaj postupak podrške kako bi riješile bilo koji spor osim Izuzetog spora. Vi i mi slažemo se da je sudjelovanje u tom neformalnom procesu u dobroj vjeri neizostavno i da se on mora provesti kako je prethodno navedeno prije nego što bilo koja strana bude mogla pokrenuti arbitražu u vezi s bilo kojim sporom.

OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA. Ako s vama ne budemo mogli dogovoriti rješenje spora u razdoblju od trideset (30) dana od trenutka početka neformalnog rješavanja spora prema prethodnoj odredbi o Početnom rješavanju sporova, vi ili mi možemo pokrenuti obvezujuću arbitražu, koja će biti jedino sredstvo rješavanja svih Sporova u skladu s uvjetima navedenim u nastavku, osim za zahtjeve podnesene sudu za sporove male vrijednosti ili Izuzete sporove, osim u slučaju da odustanete. Konkretno, svi će se sporovi konačno riješiti isključivo obvezujućom arbitražom kojom upravlja Američka arbitražna udruga ("AAA") u New Yorku, NY, i putem jednog međusobno dogovorenog arbitra, u skladu s odredbama Pravila potrošačke arbitraže AAA-e, dostupno na www.adr.org ili pozivom na AAA na 1.800.778.7879, osim kako je navedeno u nastavku. VI I X OVIME SE IZRIČITO ODRIČETE PRAVA NA SUĐENJE PRED POROTOM ILI SUCEM, OSIM U KADA SU U PITANJU IZUZETI SPOROVI.

Osim u pogledu Izuzetih sporova, arbitar, a ne neki savezni, državni ili lokalni sud ili agencija, imat će isključivu ovlast za rješavanje svih Sporova, uključujući, bez ograničenja, sve tvrdnje da su ovu Uvjeti u cijelosti ili djelomično ništavni ili poništivi odnosno je li Spor predmet arbitraže. Arbitar će biti ovlašten odobriti bilo kakav pravni lijek koji bi bio zakonski moguć na sudu ili na temelju pravičnosti pod uvjetom da je takav pravni lijek (uključujući zabranu) ograničen na vaše pojedinačne okolnosti. Bez obzira na zahtjeve ove odredbe o arbitraži, ako spor uključuje zahtjev za javnu zabranu, možete odlučiti izdvojiti taj zahtjev iz arbitražnog postupka i podnijeti ga bilo kojem sudu odgovarajuće jurisdikcije. Presuda arbitra bit će pisana i obvezujuća za stranke te se može navoditi kao presuda na bilo kojem nadležnom sudu.

IMATE JEDNU GODINU ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZAHTJEVA PREMA X-u, OSIM AKO SE IZUZMETE IZ OVOG PROCESA.  Sva potraživanja prema X-u morate podnijeti u roku od jedne (1) godine nakon datuma nastanka zahtjeva, osim ako mjerodavno pravo navodi da se uobičajeni rok zastare za taj zahtjev ne može ugovorno skratiti. Ako zahtjev ne podnesete u tom roku, u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri odričete se svih svojih prava na takav zahtjev, a X neće snositi nikakvu odgovornost u pogledu takvog zahtjeva.

Postupak i troškovi podnošenja. Za pokretanje arbitraže možete dobiti upute za njezino podnošenje na adresi: https://adr.org/Support. X će platiti potrošačevu početnu pristojbu za podnošenje zahtjeva od 200 USD, međutim bez obzira na pravila AAA koja govore suprotno, stranke su suglasne ravnomjerno podijeliti sve ostale troškove arbitraže, uključujući naknade i troškove arbitra, osim u mjeri u kojoj to zahtijeva zakon. Arbitar (a ne AAA) će imati isključivu ovlast odlučiti o svim sporovima koji nastanu u vezi s raspodjelom troškova i izdataka, uključujući naknade i izdatke arbitra. Ako arbitar utvrdi da su zahtjevi podneseni u svrhu uznemiravanja ili su bili očito neozbiljni, arbitar može preraspodijeliti arbitarovu naknadu i administrativne pristojbe, uključujući pristojbe za podnošenje i saslušanja, kako je navedeno u Pravilima arbitraže potrošača AAA.  Stranke razumiju da bi, bez ove obvezne odredbe, imale pravo na tužbu sudu i suđenje s porotom. Nadalje razumiju da, u nekim slučajevima, troškovi arbitraže mogu premašiti troškove parnice i da pravo na otkrivanje može biti ograničenije u arbitraži nego na sudu.

Mjesto. Arbitraža će se odvijati samo na temelju dokumenata ili možete odabrati vođenje postupka telefonom, video zapisom ili osobno.  Za osobnu arbitražu, postupak će se voditi u gradu ili županiji gdje prebivate ili, ako ne prebivate u Sjedinjenim Državama, u državi New York, okrugu New York.

Odricanje od grupne tužbe. VI I MI NADALJE SE SLAŽEMO DA SE ZAHTJEVI MOGU PODNIJETI SAMO U INDIVIDUALNO, A NE U IME ILI KAO DIO GRUPNE TUŽBE ILI NEKE DRUGE AKCIJE ZASTUPANJA. STRANKE SE IZRIČITO ODRIČU SVOJEG PRAVA NA PODNOŠENJE GRUPNE TUŽBE ILI TRAŽENJE PRAVNOG LIJEKA NA TEMELJU GRUPE. Osim ako se vi i mi tako dogovorimo u pisanom obliku, arbitar ne smije objediniti postupke ili zahtjeve više osoba i ne može na drugi način upravljati bilo kojim oblikom zastupničkog ili grupnog postupka.

Izdvojivost. Ako se utvrdi da se bilo koji dio ovog sporazuma o rješavanju sporova ne može provesti za određeni zahtjev za rješenje ili pravni lijek (kao što je zabrana), taj (i samo taj) će se zahtjev ili pravni lijek izdvojiti te se mora iznijeti pred sudom odgovarajuće jurisdikcije, dok se svi drugi zahtjevi moraju arbitrirati.

Iznimka – izuzeti sporovi i parnice pred sudom za sporove male vrijednosti – odabir foruma. Bez obzira na odluku stranaka da sve ostale sporove riješe arbitražom, svi sporovi, zahtjevi ili kontroverze proizašle iz prijevare („Izuzeti sporovi”) podnest će se isključivoj nadležnosti saveznih ili državnih sudova koji se nalaze u okrugu New York, New York, Sjedinjene Američke Države, a vi pristajete na osobnu nadležnost tih sudova i odričete se svih prigovora u vezi s neprimjerenim forumom.  Ne dovodeći u pitanje i bez obzira na prethodno navedeno, slažete se da, prema vlastitom nahođenju, X može podnijeti bilo koji Izuzeti spor koji imamo protiv vas na bilo kojem nadležnom sudu u Sjedinjenim Američkim Državama.  Obje strane također mogu na sudu za male sporove tražiti pomoć za sporove ili zahtjeve unutar djelokruga nadležnosti tog suda.  

30-dnevno pravo na izuzimanje. Ako se želite izuzeti iz vezivanja prethodno navedenim arbitražnim odredbama, pisanu obavijest o svojoj odluci o izuzimanju možete poslati na sljedeću adresu:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Ako ste već bili primljeni u Program, svoju obavijest o izuzimanju možete poslati pismenim putem Plaćenoj podršci ovdje.

Vaša pismena obavijest mora sadržavati vaše ime, identifikator računa za X, adresu e-pošte ili telefonski broj povezan s vašim računom te jasnu izjavu da ne želite rješavati sporove s X-om.

Tu obavijest treba poslati u roku od 30 dana od prihvaćanja ovih Uvjeta, inače ćete sporove morati rješavati arbitražom u skladu s uvjetima pripadnih odredbi.  Obavijest možete poslati i prije prihvaćanja ovih Uvjeta, a u tom slučaju ćemo smatrati da ste odustali od arbitraže.  Vaša odluka da se izuzmete iz ove odredbe o arbitraži neće imati negativan utjecaj na vaš odnos s X-om ili isporuku značajki ili usluga koje vam X pruža.  Ako se izuzmete iz tih odredbi, ni X neće biti vezan njima.

Promjene ovog članka. Obavijestit ćemo vas 60 dana unaprijed o svakoj suštinskoj promjeni ovog sporazuma o rješavanju sporova. Promjene stupaju na snagu 60. dana i primjenjivat će se od tog trenutka nadalje samo na zahtjeve nastale nakon 60. dana.

Izbor prava. OVI UVJETI OBUHVAĆAJU I TRANSAKCIJU U MEĐUDRŽAVNOJ TRGOVINI. SAVEZNI ZAKON O ARBITRAŽI I ZAKON O TUMAČENJU SUDSKE PRAKSE REGULIRAJU TUMAČENJE I PROVEDBU OVIH ODREDBI O ARBITRAŽI BEZ OBZIRA NA ZAKONE SAVEZNIH DRŽAVA. U mjeri u kojoj se državno materijalno pravo primjenjuje na bilo koji Spor, primjenjivat će se pravo države Texas, bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

Očuvanje. Ovaj sporazum o rješavanju sporova vrijedi i nakon završetka odnosa između vas i X-a, uključujući otkazivanje ili ukidanje pretplate na bilo koju uslugu ili komunikaciju koju X pruža.

 

14. Izmjena uvjeta

Zadržavamo pravo povremene promjene ovih Uvjeta. Obavijestit ćemo vas o suštinskim revizijama, na primjer putem obavijesti u okviru usluge ili e-pošte poslane na adresu e-pošte povezanu s vašim računom. Vaše dalje sudjelovanje u programu nakon što promjene stupe na snagu smatrat će se vašim prihvaćanjem tih promjena. Ako vam bilo kakve promjene nisu prihvatljive, možete prekinuti svoje sudjelovanje u programu slanjem pismene obavijesti Xu tako što ćete pisati Plaćenoj podršci ovdje.

Uvjeti udjela prihoda napisani su na engleskom, ali su dostupni na više jezika putem prijevoda. X nastoji da prijevodi budu što točniji i vjerniji izvornoj engleskoj verziji. Međutim, u slučaju bilo kakvih razlika ili nedosljednosti, verzija Uvjeta udjela prihoda na engleskom jeziku ima prednost. Prihvaćate da će engleski biti referentni jezik za tumačenje i konstruiranje uvjeta Uvjeta udjela prihoda.

 

15. Vi niste naš zaposlenik

Razumijete da se vaš odnos s nama temelji isključivo na vašem korištenju naših usluga u svojstvu neovisnog entiteta. Vi niste naš zaposlenik. Ovim uvjetima ili vašim sudjelovanjem u programu ne planira se i ne stvara nikakva agencija, partnerstvo ili zajednički pothvat. Vi zadržavate sva prava i odgovornosti za prirodu i zakonitost svojeg sadržaja, način na koji je on kreiran i ponuđen te za to hoćete li ga uopće odlučiti ponuditi. 

 

16. Razno

a. Povratne informacije. Tvrtki X možete dati komentare u vezi s Programom i upotrebom značajki i usluga koje X pruža („Povratne informacije”). Suglasni ste da tvrtka X i njezine ovlaštene osobe mogu slobodno kopirati, modificirati, stvarati izvedene radove, javno prikazivati, otkrivati, distribuirati, licencirati i podlicencirati, umetati i na druge načine upotrebljavati Povratne informacije, uključujući izvedene radove koji se na njima temelje, za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe, a da vi pritom ne očekujete plaćanje ni spominjanje bilo koje vrste. Ništa u ovom Ugovoru neće spriječiti X da razvije značajke, proizvode ili usluge koje bi mogle biti konkurentne vama ili bilo kojim značajkama, proizvodima ili uslugama krajnjih korisnika.

b. Mjerodavno pravo.

  • Ove Uvjete reguliraju zakoni države Teksas, a svi sporovi koji nastanu između vas i X-a bit će podložni ranije navedenom Odjeljku 13 (Sporazum o rješavanju sporova)

  • Ako živite u državi članici EU-a, državi EFTA-e ili Ujedinjenoj Kraljevini, primjenjivat će se zakoni vaše države prebivališta, a pravni se postupci mogu pokrenuti pred relevantnim sudovima u skladu sa zakonima vaše države prebivališta. 

  • Ako živite izvan Sjedinjenih Američkih Država, države članice EU-a, države EFTA-e ili Ujedinjene Kraljevine, ovi uvjeti podliježu zakonima savezne države Teksas.

c. Obavijesti. Sve obavijesti tvrtki X moraju se slati na adresu: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, putem prioritetne ili zračne pošte ili kurirske službe s dostavom sljedećeg dana, uz kopiju putem e-pošte na legalnotices@X.com te se smatraju predanima po primitku. Obavijest upućena vama može biti poslana e-poštom na adresu e-pošte povezanu s vašim računom za X ili objavljivanjem poruke na vašem računu za X ili usluzi X, a smatra se primljenom kada je poslana (za e-poštu) ili objavljena.

d. Odricanje. Ako X ne uspije ostvariti bilo koje pravo ili odredbu iz ovih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem od tog prava ili odredbe. X-ovo odricanje od bilo kakvog neizvršenja obaveza nije odricanje od bilo kojeg naknadnog neizvršenja obaveza.

e. Očuvanje i izdvojivost. Sve obaveze koje se izričito ili po svojoj prirodi nastavljaju nakon raskida ovih uvjeta, očuvat će se i ostati na snazi ​​nakon što se to dogodi. Neprovedive odredbe izmijenit će se kako bi odražavale namjere ugovornih strana, a preostale odredbe ovih uvjeta ostat će na snazi.

f. Delegiranje. Ne smijete delegirati ili prenijeti ove uvjete ni bilo koje od svojih prava ili obaveza propisanih ovim uvjetima, a svaki takav pokušaj bit će ništavan.

g. Viša sila. Nijedna strana neće snositi odgovornost ni za kakvo kašnjenje, neispunjenje ili neodgovarajuće ispunjenje svojih obaveza prema ovim uvjetima nastalo zbog uzroka izvan razumne kontrole te strane, uključujući, među ostalim, više sile, djela javnog neprijatelja, vladine akte, požar, poplave, epidemije (uključujući COVID-19), karantenska ograničenja, štrajkove, građanske nemire, terorističke činove ili prijetnje terorističkim činovima, kvarove ili kašnjenje telekomunikacijske ili tehničke opreme ili infrastrukture ili robni embargo („događaj više sile”) te će svaka strana biti oslobođena izvršavanja svojih ovdje navedenih obaveza za vrijeme trajanja tog događaja više sile. Ako vas događaj više sile spriječi u pružanju vašeg računa za pretplate na način na koji vi to predstavljate, nećete ispunjavati uvjete za primanje prihoda ni za jednu od pretplata na vaš račun za pretplate koje su otkazane ili na neki drugi način nisu izvršene na način na koji vi predstavljate.

h. Cjelokupan ugovor. Ovi Uvjeti (uključujući X Korisnički ugovor naveden ovdje) predstavljaju cjelokupni dogovor između X-a i vas u vezi s predmetom ovih Uvjeta te spajaju i zamjenjuju sve prethodne komunikacije, razumijevanja i sporazume između strana u vezi s predmetom, bilo da su pisani ili usmeni.