Mainostulojen jakamisen ehdot

goglobalwithtwitterbanner

Voimassa: 22. toukokuuta 2024

 

Mainostulojen jakamisen ehdot

Näiden mainostulojen jakamisen ehtojen (”Ehdot”) osapuolet ovat sinä ja X Corp. omasta ja affiliaattiensa puolesta (yhdessä ”X Corp.” tai viittaukset ”meihin”), ja niillä säädellään osallistumistasi X:n mainostulojen jakamisohjelmaan (”Ohjelma”). Näissä ehdoissa ”affiliaatti” tarkoittaa X:ää suoraan tai epäsuorasti hallitsevaa, sen hallinnassa suoraan tai epäsuorasti olevaa tai X:n kanssa yhteisessä määräysvallassa olevaa tahoa, ja viittaukset ”sinuun” tai ”sisällöntuottajaan” tarkoittavat sinua, yksityishenkilöä, yritystä tai muuta Ohjelmaan osallistuva tahoa, jolla on X-tili. Jos hyväksyt nämä ehdot oikeushenkilön nimissä, takaat, että sinulla on valtuudet toimia kyseisen oikeushenkilön nimissä.

Osallistuaksesi Ohjelmaan sinun on oltava vähintään 18-vuotias ja täytettävä muut kohdassa 2 esitetyt kelpoisuusvaatimukset.

Näiden Ehtojen lisäksi Ohjelmaan osallistumistasi koskevat X:n käyttöehdot, X:n yksityisyyskäytäntö, X:n säännöt ja käytännöt ja sisällöntuottajan kaupallisen käytön standardit sekä kaikki edellä mainittuihin liittyvät käytännöt (yhteisesti “X:n käyttäjäsopimus”).

Lue nämä mainostulojen jakamisen ehdot huolellisesti varmistaaksesi, että ymmärrät sovellettavat ehdot ja poikkeukset. JOS ASUINPAIKKASI ON YHDYSVALLOISSA, SINUN ON HUOMIOITAVA KOHDAT SITOVASTA RIITOJEN RATKOMISESTA VÄLIMIESOIKEUDESSA EIKÄ TUOMIOISTUIMESSA, RYHMÄKANNEOIKEUDESTA LUOPUMINEN JA MENETTELY, JOLLA VOIT KIELTÄYTYÄ VÄLIMIESMENETTELYSTÄ SEKÄ 1 VUOTEEN RAJATTU OIKEUS NOSTAA VÄLIMIESKANNE X:ÄÄ VASTAAN, JOILLA ON VAIKUTUSTA OIKEUKSIISI JA VELVOLLISUUKSIISI RIITATILANTEISSA X:n KANSSA. TARKEMMAT MÄÄRÄYKSET ON KIRJATTU KOHTAAN 13.

 

1. Hyväksyminen

Osallistumalla Ohjelmaan (jos X on hyväksynyt sinut) tai muuten ilmoittamalla hyväksyntäsi (esimerkiksi hyväksymällä nämä ehdot hakiessasi ohjelmaan, napsauttamalla "Liity ja määritä maksuja" jne. ), vakuutat, että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Hyväksymällä nämä Ehdot annat myös X:lle luvan käyttää antamiasi tietoja sekä meidän sinusta keräämiämme tai päättelemiämme tietoja, mikä on edellytys Ohjelmaan hyväksymiselle. Jos et ole samaa mieltä, älä osallistu Ohjelmaan.

 

2. Mainostulojen jakamisohjelma

X:n mainostulojen jakamisohjelmassa saat osan niistä tuloista, joita saamme mainosten näyttämisestä varmennetuille käyttäjille X:ssä julkaisemasi sisällön vastauksissa näyttökertojen määrän mukaan. Maksut suoritetaan sinulle maksupalvelukumppanimme välityksellä edellyttäen, että tilitys ylittää määrätyn raja-arvon säännöllisen maksuaikataulun mukaisella jaksolla. X:llä on oikeus muuttaa Ohjelmaa milloin tahansa tai peruuttaa se oman harkintansa mukaan esimerkiksi liiketaloudellisella, kaupallisella tai oikeudellisella perusteella. 

 

3. Kelpoisuus, rekisteröityminen ja peruuttaminen

Osuuden saaminen mainostuloista edellyttää, että julkaisusi X:ssä ovat keränneet kuluneen kolmen kuukauden aikana yhteensä yli viisi miljoonaa näyttökertaa ja sinulla on yli 500 seuraajaa ja että olet joko Premium- tai Varmennetut organisaatiot -tilaaja ja olet määrittänyt tilin maksupalveluoperaattorillemme. Lisäksi ennen maksun suorittamista sinun on vahvistettava henkilöllisyytesi ja tilisi tarkastetaan esimerkiksi sen varmistamiseksi, ettei julkaistu sisältösi ole X:n käyttäjäsopimuksen vastaista. Ohjelman kelpoisuusvaatimukset löytyvät ohjekeskuksestamme, ja ne voivat muuttua ajoittain, mukaan lukien liiketoiminnalliset, taloudelliset tai oikeudelliset syyt. 

Osallistuaksesi Ohjelmaan sinun on lisäksi täytettävä esimerkiksi seuraavat ehdot: 

  • Sinun on oltava tuetussa maassa.

  • Sinulla on oltava aktiivinen maksupalveluoperaattorimme tili (maksut suoritetaan maksupalveluoperaattorimme kautta tämän ehtojen mukaisesti).

  • Sinulla on oltava X-tili, jonka olet pitänyt aktiivisena ja jolla olet noudattanut X:n käyttäjäsopimusta.

  • Sinulla on oltava Premium- tai Varmennetut organisaatiot -tilaus.

  • Kaikilla edellisen kolmen kuukauden aikana tekemilläsi julkaisuilla on oltava yhteensä vähintään viisi miljoonaa näyttökertaa.

Jos tilisi ei täytä jotakin kelpoisuusvaatimusta tai sillä on rikottu X:n käyttäjäsopimusta, saat siitä sähköposti-ilmoituksen. Voit valittaa päätöksestä vastaamalla kirjallisesti X:n sinulle lähettämään sähköpostiviestiin. Jos et valita tai hylkäämme valituksesi, et voi liittyä ohjelmaan. X pidättää oikeuden hylätä hakemukset oman harkintansa mukaan, mukaan lukien liiketoiminnalliset, taloudelliset tai oikeudelliset syyt.

Jos osallistuva tilisi rikkoo sääntöjämme ja käytäntöjämme, kuten X:n käyttäjäsopimusta, ilmoitamme siitä sinulle ja keskeytämme osallistumisoikeutesi Ohjelmaan. Voit valittaa päätöksestä vastaamalla kirjallisesti X:n sinulle lähettämään sähköpostiviestiin ja toimittamalla vastauksesi mukana olennaiset todisteet siitä, että tilisi käyttöoikeus tulisi palauttaa. Jos todisteet eivät ole riittäviä tai et vastaa, peruutamme osallistumisesi ja estämme tulevan osallistumisoikeuden. 

Jos haluat peruuttaa osallistumisesi ohjelmaan, voit tehdä sen noudattamalla Ohjekeskuksen oppaan ohjeita. Jos peruutat osallistumisesi, sinulle maksetaan maksamatta olevat tulosi edellyttäen, että niiden summa ylittää 10,00 USD:n vähimmäistilitysmäärän. Luovut oikeuksistasi kaikkiin muihin tuloihin. 

Huomaa, että X:n ja palveluidemme ja affiliaattiyhtiöidemme työntekijät eivät voi osallistua Ohjelmaan, ellei X:n valtuuttama henkilö erikseen ole antanut ennakkohyväksyntäänsä osallistumiselle.

 

4. Sääntöjä ja rajoituksia

Tästä Ohjelmastasi saamaasi tulo-osuutta ei voida siirtää X-tililtä toiselle.

Osallistumisesi Ohjelmaan ei saa rikkoa sovellettavia lakeja, sääntöjä tai määräyksiä. Olet yksin vastuussa kaikista sovellettavien lakien, sääntöjen tai määräysten rikkomisesta, johon sinä tai tilisi syyllistyy. Saatamme asettaa lisärajoituksia rahanpesua ja petoksia torjuvan lainsäädännön ja sanktioiden perusteella; voimme esimerkiksi estää maksun, jonka katsomme tai epäilemme liittyvän petolliseen tai laittomaan toimintaan. Voimme pidättää mainostulojen jakamisen tilityslaskelmalta kaikki toiminnat, joiden uskomme liittyvän X:n käyttäjäsopimuksen vastaiseen toimintaan tai joiden uskomme rikkovan jotakin lakia sekä pidättää sellaisella sisällöllä saadun liikevaihdon, johon liittyvät maksut on estetty. Et saa osallistua Ohjelmaan, jos olet pakotelistalla, joka kieltää Yhdysvaltalain kansalaisia tekemästä liiketoimia kanssasi. Tällaisia listoja ovat esimerkiksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Office of Foreign Assets Control ‑viraston tai muun viranomaisen asettamat pakotteet (”pakotelistattu henkilö”). Tällaisia ovat muun muassa Kuuban, Iranin, Ukrainan Krimin alueen, Pohjois-Korean tai Syyrian kansalaiset tai näissä maissa tai alueilla vakinaisesti asuvat. Vakuutat, ettet ole pakotelistattu henkilö. Et saa osallistua Ohjelmaan, jos työskentelet valtion laitoksessa, olet vaaleilla valittu virkamies, olet poliittinen puolue tai osallistut mihinkään vaaleihin liittyvään toimintaan. 

Minkä tahansa edellä mainitun säännön tai rajoituksen rikkominen voi johtaa Ohjelman osallistumisoikeutesi ja/tai sinulle jaettujen tulo-osuuksien saamisoikeutesi päättämiseen. 

 

5. Maksut

Mainostulojen jakamismaksut perustuvat varmennetuille käyttäjille julkaisujen vastauksissa näytettyjen mainosten näyttökertojen määrään. Varaamme oikeuden milloin tahansa muuttaa maksulaskelmamme rakennetta, mukaan lukien esimerkiksi tulotyyppien lisääminen tai poistaminen mistä tahansa syystä, mukaan lukien liiketoiminnalliset, taloudelliset tai oikeudelliset syyt. Katso viimeisimmät tiedot ohjekeskuksesta

Maksut maksetaan nettona mahdolliset makauspalveluoperaattorin käsittelykulut niistä vähentäen. Jos sinun havaitaan lisäävän keinotekoisesti julkaisujesi näyttökertojen määrää mainostetulla julkaisulla, manuaalisesti, automaattisesti tai muulla tavoin tai manipuloivan alustaa julkaisujen näyttökertojen muuttamistarkoituksessa, menetät kaikki oikeutesi sinulle mahdollisesti kertyneisiin tuloihin ja sinut erotetaan Ohjelmasta. Mikäli X havaitsee sisällön olevan manipuloitua esimerkiksi boteilla tai muilla automatisoiduilla menetelmillä tai keinotekoisesti paisutettua, X pidättää oikeuden muuttaa tulevia maksuja tai keskeyttää maksujen suorittamisen.

Maksut suoritetaan säännöllisesti. Kun olet ansainnut yli 10,00 USD, sinulla on oikeus siirtää tulosi maksupalveluoperaattorin tililtäsi ulkoiselle pankkitilillesi. Tilit, joilla näyttökertojen määrävaatimus ei täyty, pysyvät mukana Ohjelmassa eikä niitä poisteta Ohjelmasta, mutta niiden 10 USD:n alittavia tuloja ei makseta.

X varaa oikeuden maksaa sinulle maksuja milloin tahansa oman harkintansa mukaan, mukaan lukien liiketoiminnalliset, taloudelliset tai oikeudelliset syyt.

X käyttää ulkopuolista maksupalveluoperaattoria (“Maksupalveluoperaattori”) sinulle jaettavien tulonjakomaksujen maksamiseen. Ohjelmaan osallistuaksesi sinun on ensin luotava tili Maksupalveluoperaattorille, joka edellyttää sinulta muun muassa henkilöllisyyden ja/tai asuinpaikan todistamista. Jos tarjoat Maksupalveluoperaattorille osoitteen, joka on Kalifornian osavaltion ulkopuolella, vahvistat tuottavasi näiden ehtojen mukaista palvelua Kalifornian osavaltion ulkopuolella.  Sinun on toimitettava Maksupalveluoperaattorille myös tili- ja verotiedot. Jos X tai Maksupalveluoperaattori toteaa maksutietojen kirjausvaiheessa tai myöhemmin, ettei sinulle voida suorittaa maksuja mistä tahansa syystä, et voi osallistua Ohjelmaan. Hyväksymällä nämä ehdot annat X:lle nimenomaisesti luvan seurata Maksupalveluoperaattoriin liitetyn tilisi toimintaa ja siirtoja sekä suorittaa muita toimia, jotka liittyvät näiden ehtojen mukaisten tilitysosuuksien käsittelyyn ja valvontaan. 

 

6. Verot ja maksut

Olet vastuussa mahdollisten verojen (määritelty jäljempänä) maksamisesta verottajalle niistä tuloista, jotka saat mainostulojen jakamisosuutena tai siihen liittyen. X voi vähentää tai pidättää kaikki verot, jotka sillä saattaa olla laillinen velvollisuus vähentää tai pidätellä kaikista sinulle maksettavista summista, ja sinulle suoritettu maksu vähennettynä tällaisilla vähennyksillä tai ennakonpidätyksillä muodostaa näiden ehtojen mukaisesti maksettavien määrien täyden maksun ja suorittamisen. Kumpikin osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle kaikki veroasiakirjat, jotka ovat kohtuudella tarpeellisia tämän sopimuksen mukaisten maksujen suorittamiseksi tai vastaanottamiseksi. Tässä kohdassa verot tarkoittaa mitä tahansa tulo-, leima-, myynti-, käyttö-, arvonlisä- tai muuta veroa, tullia, maksua, vähennystä tai ennakonpidätystä.

 

7. Ohjelman lopettaminen tai Ohjelmasta poistuminen

Nämä ehdot astuvat voimaan, kun napsauttamalla hyväksyt ne (riippumatta siitä, hyväksytäänkö sinut Ohjelmaan), ja pysyvät voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo ne tämän sopimuksen mukaisesti. Voit peruuttaa Ohjelmaan osallistumisesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä X:lle kirjallisesti kirjoittamalla maksullisten palvelujen tuelle täällä. X voi irtisanoa nämä Ehdot milloin tahansa syystä tai ilman syytä oman harkintansa mukaan, esimerkiksi jos olet antanut harhaanjohtavaa tietoa itsestäsi tai tilisi on rikkonut näitä ehtoja, X:n käyttäjäsopimusta tai sovellettavaa lakia, tai jos et enää täytä Ohjelmaan osallistumisen kelpoisuusvaatimuksia.

Lisäksi pidätämme oikeuden harkintamme mukaan rajoittaa tilisi julkaisujen vastauksissa näytettävien mainosten määrää tai rajoittaa sinulle maksettavaa osuutta tuloista esimerkiksi määrä- tai aikaperusteella, maksettua osuutta liikevaihdosta määrä- tai jaksoperusteisesti, jäädyttää, poistaa tai estää tilisi käyttöoikeuden tai lopettaa Ohjelman tarjoamisen sinulle kokonaan tai osittain, poistaa sinut Ohjelmasta ja/tai pidättää, jäädyttää tai periä tulojen jakamismaksuja (mukaan lukien aiempien tai tulevien tilien hyväksi luettavat maksut), jos mikäli uskomme sinun tai tilisi rikkovan näitä Ehtoja, X:n käyttäjäsopimusta tai sovellettavia lakeja. Emme ole korvausvastuussa mistään edellä mainituista toimista.

Kun nämä ehdot irtisanotaan ja/tai Ohjelmaan osallistumisesi päättyy: (a) näiden ehtojen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat välittömästi, (b) kaikki ennen irtisanomisen voimaantulopäivää kertyneet velat pysyvät voimassa seuraavin edellytyksin : (i) jos Minimimaksusaatava on tullut täyteen näiden ehtojen päättyessä, Maksupalveluoperaattori pyrkii maksamaan saatavasi  sinulle. Jos Maksupalveluoperaattori ei kykene suorittamaan maksua sinulle johtuen olosuhteista, jotka eivät ole sen hallinnassa, menetät automaattisesti tällaiset summat eikä X jää sinulle velkaa; tai (ii) jos Minimimaksusaatava ei ole täyttynyt, sinulla ei ole saatavia eikä X jää sinulle velkaa. 

 

8. Salassapito


Et saa Ohjelmaan osallistuessasi tai sen jälkeen paljastaa mitään luottamuksellisia ja/tai ei-julkisia tietoja X:stä, joita sinulle on uskottu tai joihin sinulla on pääsy Ohjelman yhteydessä (”Salassapidettävä tieto”), paitsi jos X on antanut siihen luvan kirjallisesti tai jos laki tai oikeuden määräys vaatii sen paljastamista edellyttäen, että (a) ilmoitat viipymättä kirjallisesti X:lle paljastamisvaatimuksesta ja (b) paljastat Salassapidettävää tietoa vain siltä osin kuin olet laillisesti velvoitettu. Sinun on ilmoitettava X:lle viipymättä todellisesta tai epäillystä Salassapidettävän tiedon väärinkäytöstä tai luvattomasta paljastamisesta. Kun nämä ehdot irtisanotaan ja/tai osallisuutesi Ohjelmassa päättyy, sinun on viipymättä tuhottava tai poistettava kaikki hallussasi tai hallinnassasi olevat Salassapidettävät tiedot.

 

9. Vastuuvapauslauseke

HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI SEN, ETTÄ OHJELMA JA TILAUKSET (TAI NIIDEN OMINAISUUDET) VOIVAT OLLA LUONTEELTAAN KOKEELLISIA JA/TAI BETA-VAIHEESSA, JA HYVÄKSYT, ETTÄ KÄYTÄT OHJELMAA JA TILAUKSIA KOKONAAN OMALLA VASTUULLASI. OHJELMA JA TILAUKSET TARJOTAAN SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA SELLAISENAAN JA SAATAVUUDEN MUKAAN, VIRHEINEEN JA ILMAN MITÄÄN TAKUITA. X CORP. KIISTÄÄ KAIKKI ILMAISTUT TAI HILJAISET TAI YHTEISTYÖN MITTAAN MUODOSTUVAT TAKUUT JA EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. X CORP. EI ANNA TAKUITA JA IRTISANOUTUU KAIKESTA VASTUUSTA KOSKIEN (I) OHJELMAN JA TILAUSTEN TÄYDELLISYYTTÄ, PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ, SAATAVUUTTA, OIKEA-AIKAISUUTTA, TIETOTURVAA JA LUOTETTAVUUTTA JA (II) OHJELMAN TAI TILAUSTEN VAATIMUSTESI MUKAISUUTTA TAI NIIDEN KESKEYTYKSETÖNTÄ, TIETOTURVALLISTA TAI VIRHEETÖNTÄ SAATAVUUTTA. X CORP. EI HALLITSE, KANNATA TAI ALLEKIRJOITA TILAUKSET-TILIÄSI (TAI SEN SISÄLTÖÄ, OMINAISUUKSIA TAI ETUUKSIA).

 

10. Vastuun rajoitus


SIINÄ ENIMMÄISLAAJUUDESSA KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, X-YHTIÖIDEN KORVATTAVAKSI EI TULE EPÄSUORIA, SATUNNAISIA, ERITYISIÄ, VÄLILLISIÄ EIKÄ RANGAISTUSKORVAUKSELLISIA VAHINKOJA, SUORIA TAI VÄLILLISIÄ LIIKEVOITON TAI LIIKEVAIHDON MENETYKSIÄ TAI TIETOJEN, KÄYTÖN, LIIKEARVON TAI MUUSTA AINEETTOMASTA MENETYKSESTÄ JOHTUVIA KORVAUKSIA, JOTKA AIHEUTUVAT (i) OSALLISUUDESTASI OHJELMAAN (TAI KYVYTTÖMYYDESTÄSI OSALLISTUA OHJELMAAN); (ii) KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMINNASTA TAI SISÄLLÖSTÄ X-PALVELUISSA, KUTEN MUIDEN KÄYTTÄJIEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HALVENTAVASTA, LOUKKAAVASTA TAI LAITTOMASTA TOIMINNASTA; (iii) X-PALVELUISTA SAADUSTA SISÄLLÖSTÄ; TAI (iv) VIESTIESI TAI SISÄLTÖSI LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUNTELUSTA. X-YHTIÖIDEN MAKSETTAVAKSI TULEVAT KORVAUKSET EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUUREMPAA NÄISTÄ SUMMISTA: SATAA YHDYSVALTAIN DOLLARIA (100,00 USD) TAI SUMMAA, JONKA X ON MAKSANUT SINULLE NÄIDEN EHTOJEN NOJALLA EDELTÄVIEN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA ENNEN TAPAHTUMAA, JOHON KORVAUSVAADE PERUSTUU. TÄMÄN ALAKOHDAN RAJOITUKSET PÄTEVÄT RIIPPUMATTA SIITÄ, HAETAANKO KORVAUSTA TAKUUN, SOPIMUKSEN, ASETUKSEN, TUOTTAMUSVASTUUN TAI MUUN PERUSTEELLA JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO X-YHTIÖILLE KERROTTU VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA JA SILLOINKIN, JOS NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA ILMOITETTU OIKEUSKEINO TODETAAN PERUSTEILTAAN EPÄONNISTUNEEKSI. ”X-YHTIÖT” TARKOITTAA X:ÄÄ, SEN EMOYHTIÖITÄ, AFFILIAATTEJA, RINNAKKAISYHTIÖITÄ, TOIMIHENKILÖITÄ, JOHTAJIA, TYÖNTEKIJÖITÄ, AGENTTEJA, EDUSTAJIA, KUMPPANEITA JA LISENSSINANTAJIA.

OMAN MAASI LAINSÄÄDÄNTÖ EI VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI KAIKKIA VASTUUNRAJOITUKSIA. SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN SOVELLETTAVA LAKI EDELLYTTÄÄ, EDELLÄ SANOTTU EI RAJAA X-YHTIÖIDEN VASTUUTA HUOLIMATTOMUUDELLA, TÖRKEÄLLÄ HUOLIMATTOMUUDELLA TAI TAHALLISUUDELLA AIHEUTTAMASTAMME PETOKSESTA, PETOLLISESTA VÄÄRISTELYSTÄ, KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA X-YHTIÖIDEN KOKONAISVASTUU TAKUISTA, JOITA SE EI VOI SULKEA POIS, RAJOITTUU SATAAN YHDYSVALTAIN DOLLARIIN (100,00 US$).

 

 

11. Takuut


Vakuutat, että (a) omistat tai olet hankkinut kaikki oikeudet, valtuutukset ja lisenssit, joita tarvitaan näiden Ehtojen mukaisten velvoitteidesi suorittamiseen sekä tilisi tarjoamiseen Ohjelmaan ja sen kaupalliseen käyttöön Ohjelmassa ilman, että X:n tarvitsee maksaa kolmansille osapuolille, (b) X:lle ja/tai Maksupalveluoperaattorille Ohjelmaan osallistuaksesi antamasi tiedot ovat oikeita, paikkansapitäviä, täydellisiä ja aina ajantasaisia, (c) olet vähintään kahdeksantoista (18) vuotta vanha, (d) sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet, toimivalta ja valtuudet sitoutua näihin Ehtoihin, (e) noudatat nyt ja jatkossa kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä, määräyksiä ja eettisiä velvoitteita suorittaessasi tässä tarkoitettua toimintaa (kuten sovellettavia tietosuojalakeja; kilpailuita, kampanjoita tai tuotelahjoja koskevia lakeja; mainontalakeja ja Federal Trade Commissionin (FTC) sääntöjä ja määräyksiä, kuten suosittelijoiden käyttöä mainonnassa koskevia (Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising) ‑ohjeita), etkä johdata X:ää ja/tai Maksupalveluoperaattoria rikkomaan mitään edellä mainituista, (f) noudatat aina X:n käyttäjäsopimusta ja (g) tilisi ei riko tai loukkaa kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia (tekijänoikeutta, tavara- tai palvelumerkki-, liikesalaisuus- sopimus-, tietosuoja- tai henkilöoikeuksia) eikä sisällä materiaalia, joka saattaisi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon, jos sen varaan lasketaan.

 

12. Korvausvastuu


Sitoudut korvaamaan X-yhtiöille (yhdessä ”Korvauksensaajat”) vastuut ja vapauttamaan ne sellaisista vastuista, joiden perusteena on kolmannen osapuolen kanne, vaatimus, tappio tai kulu (kuten vahingonkorvaus, sovittelumenettelyssä sovittu korvaus ja kohtuulliset asianajokulut), jota vaaditaan Korvauksensaajilta ja jotka aiheutuvat seuraavista tai liittyvät seuraaviin: (a) Ohjelmaan osallistumisesi, (b) näissä ehdoissa mainittujen vakuutusten tai velvoitteiden rikkomuksesi tai (c) laiminlyöntisi tai virheesi. Sinulle muodostuu tämän kohdan mukainen korvausvelvoite edellyttäen, että (i) Korvauksensaajat ilmoittavat sinulle kanteesta viipymättä kirjallisesti; ilmoituksen viivästyminen ei kuitenkaan vapauta sinua korvausvelvoitteesta muuten kuin siltä osin kuin viivästys olennaisesti haittaa kykyäsi puolustautua kanteelta, (ii) Korvauksensaajat tekevät kohtuudella yhteistyötä kanssasi puolustuksen ja sopimuksen hyväksi ja (iii) sallit X:n valintansa mukaan osallistua kanteelta puolustautumiseen ja kanteen sopimiseen sekä ohjata sitä. Et sovi kannetta tavalla, joka voi vaarantaa Korvauksensaajien intressin, ilman Korvauksensaajien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta; edellyttäen, että Korvauksensaajat tekevät kohtuudella yhteistyötä tällaisen puolustuksen tai sopimuksen hyväksi sinun pyynnöstäsi ja kustannuksellasi.

 

13. Riitojenratkaisusopimus – Sitova välimiesmenettely ja ryhmäkannesta luopuminen

TÄMÄ KOHTA KOSKEE VAIN YHDYSVALLOISSA ASUVIA.  LUE SE HUOLELLISESTI – SE VOI VAIKUTTAA MERKITTÄVÄSTI LAILLISIIN OIKEUKSIISI, KUTEN OIKEUTEESI NOSTAA KANNE TUOMIOISTUIMESSA.

Yleistä. Seuraavat määräykset ovat tärkeitä sinun ja X:n välisen sopimuksen kannalta koskien X:n näiden käyttöehtojen alaisia ominaisuuksia ja palveluita. Tässä kohdassa esitetyin poikkeuksin sinä ja X sitoudutte ratkomaan kaikki näistä käyttöehdoista ja/tai osallisuudestasi Ohjelmaan aiheutuvat riidat, kanteet ja erimielisyydet (”riita” tai monikossa ”riidat”) välimiesmenettelyssä seuraavien ehtojen mukaisesti.

Ensisijainen riitojen ratkaisu. Useimmat riidat sinun ja X:n välillä voidaan ratkoa vapaamuotoisesti. Saat meihin yhteyden kirjoittamalla maksullisten palveluiden tukeen täällä. Kun otat meihin yhteyttä, kuvaa lyhyesti mieltäsi vaivaava asia ja sen peruste, yhteystietosi ja millaista apua täsmällisesti kaipaat. Osapuolet tekevät parhaansa riitojen ratkomiseksi tämän tukiprosessin välityksellä, poikkeuksena nimenomaisesti menettelyn ulkopuolelle jätetty riita. Sinä ja me sovimme, että vaaditaan vilpittömin mielin osallistuminen tähän vapaamuotoiseen prosessiin ja että se on suoritettava yllä kuvatulla tavalla ennen kuin kumpikaan osapuoli voi aloittaa välimiesmenettelyn mistään kiistasta.

SITOVA VÄLIMIESMENETTELY. Jos emme pääse ratkaisuun riidassa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vapaamuotoinen ratkaisumenettely on käynnistetty yllä kuvattua ensisijaista riitojen ratkaisua noudattaen, kumpi tahansa osapuoli voi käynnistää sitovan välimiesmenettelyn, jolla ratkaistaan yksinomaisesti kaikki riidat alla kuvatusti; poikkeuksena vain vähäisten vaatimusten menettelyssä esitetyt kanteet tai menettelyn ulkopuolelle jätetyt riidat ja kanteet, joista luovut. Riidat ratkaistaan lopullisesti nimenomaan American Arbitration Associationin (”AAA”) hallinnoimalla sitovalla välimiesmenettelyllä New Yorkissa, New Yorkin osavaltiossa, ja yhden yhteisesti sovitun välimiehen toimesta AAA:n kuluttajariitamääräysten mukaisesti, jotka ovat luettavissa osoitteessa www.adr.org tai joita voi puhelimitse pyytää numerosta 1.800.778.7879. Näin toimitaan seuraavassa todetuin poikkeuksin. SINÄ JA X LUOVUTTE TÄTEN OIKEUDESTA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN TAI OIKEUDENKÄYNTIKÄSITTELYYN ILMAN VALAMIEHISTÖÄ ,PAITSI MENETTELYN ULKOPUOLELLE JÄTETTYJEN RIITOJEN OSALTA.

Paitsi menettelyn ulkopuolelle jätetyn riidan poikkeustapauksessa, välimiehellä on yksinomainen valtuus ratkaista riita, mukaan lukien vaatimus koskien sitä, että nämä ehdot olisivat kokonaan tai osittain pätemättömät tai pätemättömäksi julistettavissa tai sitä, että riita ei ylipäänsä kuuluisi välimiesmenettelyyn; näitä valtuuksia ei ole millään liittovaltion, osavaltion tai paikallisella tuomioistuimella tai virastolla. Välimiehellä on valtuudet määrätä mikä tahansa korvaus tai helpotus, jonka tuomioistuin voisi lain tai oikeudenmukaisuuden nojalla määrätä, edellyttäen, että tällainen ratkaisu (myös kieltomääräys) rajautuu nimenomaan sinuun. Huolimatta tämän välimiesmenettelykohdan määräyksistä: jos riitaan liittyy julkista kieltomääräystä koskeva vaatimus, voit halutessasi irrottaa kyseisen kanteen välimiesmenettelystä ja viedä sen toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Välimiesratkaisu annetaan kirjallisena ja osapuolia sitovana, ja se voidaan kirjata tuomiona toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

SINULLA ON YKSI VUOSI AIKAA ESITTÄÄ KANNE X:LLE, ELLET LUOVU SIITÄ.  Sinun on nostettava X:ään kohdistuva kanne yhden (1) vuoden kuluessa sen ilmenemispäivästä, paitsi jos normaalia kanneaikaa ei sovellettavan lain nojalla voi sopimuksella lyhentää. Jos et nosta kannetta vuoden kuluessa, luovut oikeudestasi kanteen nostoon lain sallimassa enimmäislaajuudessa, eikä X:llä ole tällaisen vaatimuksen osalta korvausvastuuta.

Kanteen esittäminen ja kustannukset. Löydät ohjeet välimiesmenettelyn käynnistämiseen osoitteesta https://adr.org/Support. X maksaa kuluttajan 200 dollarin kannemaksun; mutta AAA:n kuluttajariitamenettelysäännöistä riippumatta osapuolet sopivat maksavansa puoliksi kaikki muut välimiesmenettelyn kulut, kuten välimiehen palkkiot ja kulut, paitsi lain määrätessä toisin. Välimiehellä (eikä AAA:lla) on yksinomainen toimivalta ratkaista mahdolliset kiistat, jotka liittyvät kustannusten ja kulujen jakamiseen, mukaan lukien välimiehen palkkiot ja kulut. Jos välimies toteaa kanteen häirintätarkoituksessa nostetuksi tai ilmeisen perusteettomaksi, välimies voi määrätä välimieskorvauksen ja hallintokulujen, myös kanne- ja kuulemismaksujen, jaon poikkeamaan edellä sanotusta AAA:n kuluttajariitamenettelysääntöjen mukaisesti.  Osapuolet ymmärtävät, että ilman tätä pakottavaa määräystä heillä olisi kanneoikeus tuomioistuimessa ja oikeus valamieskäsittelyyn. He ymmärtävät myös, että joissakin tapauksissa välimiesmenettelyn kustannukset voivat ylittää oikeudenkäyntikulut ja että välimiesmenettelyssä oikeus asioiden selvittelyyn saattaa olla rajatumpi kuin tuomioistuimessa.

Oikeuspaikka. Välimiesmenettely tapahtuu vain asiakirjoihin perustuen tai voit valita, käytätkö menettelyä puhelimitse, videolla tai henkilökohtaisesti.  Henkilökohtaisessa välimiesmenettelyssä menettely tapahtuu kaupungissa tai läänissä missä asut tai, jos et asu Yhdysvalloissa, New Yorkin osavaltiossa, New Yorkin kreivikunnassa.

Ryhmäkanneoikeudesta luopuminen. SINÄ JA ME SOVIMME LISÄKSI, ETTÄ KAIKKI KANTEET OVAT VAIN YKSIN NOSTETTAVISSAMME; EIVÄT RYHMÄKANTEENA TAI OSANA MUUTA KOLLEKTIIVISTA KANNETTA. OSAPUOLET LUOPUVAT NIMENOMAISESTI OIKEUDESTAAN NOSTAA RYHMÄKANNE TAI HAKEA RATKAISUA JOUKKONA. Jollemme sekä sinä ja että me kirjallisesti sovi asiasta, välimies ei saa yhdistää menettelyjä tai useamman kuin yhden henkilön vaateita, eikä hän saa toteuttaa minkäänlaista kollektiivista tai ryhmämenettelyä.

Erotettavuus. Jos jokin tämän riitojenratkaisusopimuksen kohta todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi tietyn kanteen tai oikeussuojakeinon (kuten kieltomääräyksen) osalta, kyseinen kanne tai oikeussuojakeino (ja vain se) erotetaan ja on viedään toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja kaikki muut kanteet on ratkaistava välimiesmenettelyssä.

Poikkeus – menettelyn ulkopuolelle jätetyt riidat ja vähäiset vaatimukset – oikeuspaikan valinta. Huolimatta osapuolten päätöksestä ratkaista kaikki muut riidat välimiesmenettelyssä sellaiset riidat, kanteet ja kiistat, jotka johtuvat petoksesta (”menettelyn ulkopuolelle jätetyt riidat”), käsitellään New Yorkin piirikunnassa, New Yorkissa sijaitsevissa liittovaltion tai osavaltion tuomioistuimissa, ja osapuolet eivät vastusta tätä hankalaan oikeuspaikkaan vedoten.  Edellä sanotun tätä estämättä hyväksyt sen, että X voi oman harkintansa mukaan panna menettelyn ulkopuolelle jätetyn riita-asian vireille missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa Yhdysvalloissa.  Kumpi tahansa osapuoli voi myös hakea korvausta vähäisten vaatimusten käsittelyyn tarkoitetussa tuomioistuimessa sellaisissa riita-asioissa tai vaatimuksissa, jotka kuuluvat kyseisen tuomioistuimen toimivallan piiriin.  

30 päivän oikeus kieltäytyä välimiesmenettelystä. Jos haluat kieltäytyä välimiesmenettelystä etkä tahdo näiden välimiesmenettelyä koskevien määräysten sitovan itseäsi, voit lähettää kirjallisen ilmoituksen päätöksestäsi seuraavaan osoitteeseen:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103, USA

Jos sinut on jo hyväksytty Ohjelmaan, voit ilmoittaa välimiesmenettelystä kieltäytymisestä maksullisten palveluiden tuelle täällä.

Kirjallisesta ilmoituksesta on käytävä ilmi nimesi, X-tilin käyttäjätunnus, tiliisi yhdistetty sähköpostiosoite tai puhelinnumero sekä selkeä ilmoitus siitä, että et halua ratkaista riitoja X:n kanssa.

Ilmoitus kieltäytymisestä on lähetettävä 30 päivän kuluessa näiden ehtojen hyväksymisestä; muuten olet velvoitettu ratkaisemaan riidat näiden määräysten mukaisesti.  Voit myös lähettää ilmoituksen kieltäytymisestäsi ennen näiden ehtojen hyväksymistä, missä tapauksessa katsomme sinun kieltäytyneen välimiesmenettelystä.  Päätöksesi kieltäytyä tästä välimiesmenettelyä koskevasta kohdasta ei vaikuta kielteisesti suhteeseesi X:n kanssa tai X:n sinulle toimittamiin ominaisuuksiin tai palveluihin.  Jos kieltäydyt välimiesmenettelykohdasta, se ei sido myöskään X:ää.

Muutokset tähän kohtaan. Ilmoitamme 60 päivää etukäteen olennaisista muutoksista tähän riitojenratkaisusopimukseen. Muutokset astuvat voimaan 60. päivänä, ja ne koskevat vain 60. päivän jälkeen muodostuvia vaateita.

Lainvalinta. NÄMÄ EHDOT KOSKEVAT OSAVALTIOIDEN RAJAT YLITTÄVÄÄ KAUPPAA. YHDYSVALTAIN LIITTOVALTION VÄLIMIESLAKI JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ SÄÄTELEVÄT NÄIDEN VÄLIMIESMÄÄRÄYSTEN TULKINTAA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOA OSAVALTIOKOHTAISEN LAIN SIJAAN. Mikäli osavaltiokohtainen aineellinen oikeus soveltuu riitaan, siihen sovelletaan Texasin osavaltion lakia lainvalintasääntöihin katsomatta.

Voimassa pysyminen. Tämä riitojenratkaisusopimus pysyy voimassa sinun ja X:n välisen suhteen päätyttyä, myös silloin, jos perut X:n palvelun tai viestit tai lopetat tilauksen.

 

14. Ehtojen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja aika ajoin. Ilmoitamme sinulle olennaisista muutoksista esimerkiksi palveluilmoituksella tai sähköpostilla tiliisi liitettyyn sähköpostiin. Mikäli jatkat osallisuuttasi Ohjelmaan muutosten tultua voimaan, sinun katsotaan hyväksyneen muutokset. Jos et hyväksy muutoksia, voit lopettaa osallistumisesi Ohjelmaan ilmoittamalla siitä X:lle kirjallisesti kirjoittamalla maksullisten palvelujen tuelle täällä.

Tulonjakoehdot on kirjoitettu englanniksi, mutta ne ovat saatavilla useilla kielillä käännösten kautta. X pyrkii tekemään käännöksistä mahdollisimman tarkoin alkuperäistä englanninkielistä versiota vastaavia. Jos kuitenkin ilmenee eroja tai epäjohdonmukaisuuksia, tulonjakoehtojen englanninkielinen versio on ensisijainen. Hyväksyt, että Englanti on viitekieli Tulonjakoehtojen tulkinnassa ja laadinnassa.

 

15. Et ole työsuhteessa meihin

Ymmärrät, että olet suhteessa meihin vain palveluiden käyttäjä itsenäisenä tahona. Et ole työsuhteessa meihin. Nämä ehdot tai osallisuutesi Ohjelmaan eivät muodosta edustus- tai kumppanuussuhdetta tai yhteishanketta. Säilytät kaikki oikeudet ja vastuut koskien sisältösi luonnetta ja laillisuutta, sen toteutusta ja tarjoamista sekä sitä, tarjoatko sitä ylipäänsä. 

 

16. Muuta

a. Palaute. Voit antaa X:lle kommentteja, jotka koskevat Ohjelmaa ja X:n tarjoamien ominaisuuksien ja palveluiden käyttöä ("Palaute"). Hyväksyt sen, että X ja sen nimeämät tahot voivat vapaasti kopioida, muokata, luoda johdannaisteoksia, näyttää julkisesti, paljastaa, jakaa, lisensoida ja alilisensoida, sisällyttää ja muutoin käyttää antamaasi palautetta ja siitä johdettuja teoksia kaupallisiin ja epäkaupallisiin tarkoituksiin nimeämättä attribuutiotasi ja maksamatta sinulle mitään korvausta. Mikään tässä sopimuksessa ei estä X:ää kehittämästä ominaisuuksia, tuotteita tai palveluita, jotka voivat olla kilpailukykyisiä sinun tai minkä tahansa loppukäyttäjien ominaisuuksien, tuotteiden tai palveluiden kanssa.

b. Sovellettava lainsäädäntö.

  • Näitä ehtoja säätelevät Texasin osavaltion lait, ja kaikki sinun ja X:n välillä syntyvät riidat käsitellään yllä olevan osion 13 (Kiistojen ratkaisusopimus) mukaisesti.

  • Jos elät EU:n jäsenvaltiossa, EFTA-maassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sovelletaan asuinmaasi pakottavia lakeja, ja kanne voidaan nostaa asianomaisissa tuomioistuimissa asuinmaasi lakien mukaisesti. 

  • Jos asut Yhdysvaltojen, EU-jäsenvaltion, EFTA-valtion tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, näihin ehtoihin sovelletaan Texasin osavaltion lakeja.

c. Ilmoitukset. Ilmoitukset X:lle on lähetettävä osoitteeseen X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, 1 luokan kirjeenä, lentopostina tai lähetin välityksellä seuraavan päivän toimituksena, ja kopio sähköpostitse osoitteeseen legalnotices@X.com; ilmoitus katsotaan annetuksi vastaanotettaessa. X voi toimittaa ilmoitukset sinulle lähettämällä sähköpostia X-tiliisi yhdistettyyn sähköpostiosoitteeseen tai viestinä X-tilillesi tai X-palveluun, ja ne katsotaan vastaanotetuiksi lähetettäessä.

d. Luopuminen. Mikäli X ei pane täytäntöön jotakin näihin käyttöehtoihin kirjattua oikeutta tai määräystä, tätä ei tule tulkita niin, että se olisi luopunut kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä. Jos X joustaa jostakin sopimusehdosta, tämä ei tarkoita, ettei sopimusehtoa tämän jälkeen tarvitsisi kunnioittaa.

e. Voimassa pysyminen; Erotettavuus. Kaikki velvoitteet, jotka ilmoitetusti tai luonteeltaan pysyvät voimassa näiden ehtojen päätyttyä, pysyvät voimassa. Täytäntöönpanokelvottomia ehtoja muutetaan vastaamaan osapuolten aikomusta muiden näiden ehtojen määräysten pysyessä voimassa sellaisenaan.

f. Sopimuksen siirto. Et voi siirtää näitä ehtoja tai mitään niistä johtuvia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi toiselle, ja tällaisen siirron yritys on pätemätön.

g. Ylivoimainen este. Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai näiden ehtojen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä, kun sen aiheuttaja on kohtuudella osapuolen hallinnan ulottumattomissa, kuten luonnonmullistus, vihollisen toimet, viranomaistoimet, tulipalo, tulvat, epidemiat (mukaan lukien COVID-19), karanteenirajoitukset, lakot, kansalaislevottomuudet, terroriteot tai niiden uhka, televiestinnän tai teknisten laitteiden tai infrastruktuurin pettäminen tai viive, tai kuljetussaarto (”ylivoimainen este”); ja kumpikin osapuoli vapautuu näiden ehtojen mukaisten velvoitteidensa täyttämisestä tällaisen ylivoimaisen esteen ajaksi. Jos ylivoimainen este estää sinua tuottamasta sisältöä Tilaukset-tilillesi, et ole oikeutettu saamaan liikevaihtoa sellaisista Tilauksista, jotka perutaan tai jäävät muutoin toteutumatta.

h. Koko sopimus. Nämä Ehdot (mukaan lukien X:n käyttäjäsopimus, johon Ehdoissa viitataan) muodostavat X:n ja sinun välisen sopimuksen kokonaisuudessaan sopimuskohteesta ja ne syrjäyttävät osapuolten väliset aiemmat kirjalliset tai suulliset viestinvaihdot ja sopimukset aiheesta.