Όροι κατανομής εσόδων από διαφημίσεις

goglobalwithtwitterbanner

Έναρξη ισχύος:  22 Μαΐου 2024

 

Όροι κατανομής εσόδων από διαφημίσεις

Οι παρόντες Όροι Καταμερισμού Εσόδων από Διαφημίσεις («Όροι») ισχύουν μεταξύ εσάς και της Χ Corp., για λογαριασμό της ιδίας και των συνεργατών της (συλλογικά, «Χ» ή «εμείς») και διέπουν τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Μεριδίου Εσόδων από Διαφημίσεις του Χ (το «Πρόγραμμα»). Στους παρόντες Όρους, ως «Συνεργάτης» νοείται κάθε οντότητα που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ελέγχεται από το Χ ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με το Χ, και ως «εσείς», «σας» ή «Δημιουργός» νοείται εσείς, ένα φυσικό πρόσωπο, μια εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα με λογαριασμό στο Χ που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Εάν συνάπτετε αυτούς τους Όρους εκ μέρους μιας οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι για λογαριασμό αυτής της οντότητας.

Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα, πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να πληροίτε τις άλλες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που ορίζονται στην Ενότητα 2.

Εκτός από τους παρόντες Όρους, η συμμετοχή σας σε αυτό το Πρόγραμμα υπόκειται στους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας του Χ, στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Χ, στους Κανόνες και πολιτικές του Χ, στα Πρότυπα Δημιουργίας Εσόδων των Δημιουργών και σε όλες τις πολιτικές που ενσωματώνονται σε αυτά (συλλογικά, η «Συμφωνία Χρήστη του X»).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Καταμερισμού Εσόδων για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους ισχύοντες όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.  ΕΑΝ ΖΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΩΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ X ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ 1 ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ X.  ΒΛΕΠΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ.

 

1. Αποδοχή

Συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα (εάν έχετε εγκριθεί από το X) ή υποδεικνύοντας με άλλο τρόπο την αποδοχή σας (για παράδειγμα, συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους κατά την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, κάνοντας κλικ στο «Εγγραφή και στο πρόγραμμα καταμερισμού πληρωμών» κ.λπ.), δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους, συναινείτε περαιτέρω στη χρήση από το X των δεδομένων που παρέχετε, συλλέγουμε για εσάς ή συμπεραίνουμε για εσάς προκειμένου να εξετάσουμε την αποδοχή σας στο Πρόγραμμα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην συμμετέχετε στο Πρόγραμμα.

 

2. Πρόγραμμα κατανομής εσόδων

Ο καταμερισμός εσόδων των διαφημίσεων του X σας επιτρέπει να μοιράζεστε τα έσοδα από τις προβολές των επαληθευμένων χρηστών των διαφημίσεων που εμφανίζονται σε απαντήσεις σε περιεχόμενο που αναρτήσατε στο X. Οι πληρωμές προς εσάς πραγματοποιούνται μέσω του συνεργάτη πληρωμών μας, εάν το μερίδιο εσόδων φτάσει ένα συγκεκριμένο όριο κατά τη διάρκεια του περιοδικού προγράμματος πληρωμών μας. Ο Χ μπορεί να τροποποιήσει ή να ακυρώσει το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών, οικονομικών ή νομικών λόγων. 

 

3. Επιλεξιμότητα, Εγγραφή και Ακύρωση

Για να είστε επιλέξιμοι να λάβετε μερίδιο από τα έσοδα των διαφημίσεων, οι αναρτήσεις σας στο X πρέπει να έχουν αθροιστικά περισσότερες από 5 εκατομμύρια προβολές τους τελευταίους τρεις μήνες, πρέπει να έχετε πάνω από 500 ακόλουθους, πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι είτε σε Premium είτε σε Επαληθευμένους Οργανισμούς και πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον εκτελεστή πληρωμών μας. Επιπλέον, πριν από την πληρωμή πρέπει να ολοκληρώσετε την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και ο λογαριασμός σας θα επανεξεταστεί, μεταξύ άλλων, για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύετε δεν παραβιάζει τη Συμφωνία Χρήστη του X. Οι απαιτήσεις καταλληλότητας για το Πρόγραμμα βρίσκονται στο Κέντρο βοήθειας και ενδέχεται να αλλάζουν κατά διαστήματα, μεταξύ άλλων για οποιονδήποτε επιχειρηματικό, οικονομικό ή νομικό λόγο. 

Για να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα θα πρέπει επιπλέον να πληροίτε, για παράδειγμα, τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

  • πρέπει να βρίσκεται σε υποστηριζόμενη χώρα,

  • πρέπει να έχετε ενεργό λογαριασμό στον εκτελεστή πληρωμών μας (οι πληρωμές θα γίνονται μέσω του επεξεργαστή πληρωμών και υπόκεινται στους όρους του),

  • πρέπει να έχει λογαριασμό Χ που παραμένει ενεργός και σε συμμόρφωση με τη Συμφωνία Χρήστη Χ,

  • πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους Premium ή στους Επαληθευμένους Οργανισμούς, και

  • πρέπει να διατηρήσει 5 εκατομμύρια εμφανίσεις στις αθροιστικές αναρτήσεις σας τους τελευταίους 3 μήνες.

Εάν ο λογαριασμός σας δεν πληροί κάποια προϋπόθεση επιλεξιμότητας ή παραβιάζει τη Συμφωνία Χρήστη του X, θα ειδοποιηθείτε μέσω email. Θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε ένσταση γράφοντας στον Χ απαντώντας στο email που θα σας στείλουμε. Εάν δεν υποβάλετε ένσταση ή απορρίψουμε την ένστασή σας, δεν θα δικαιούστε να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα. Το X διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει αιτήσεις κατά τη διακριτική του ευχέρεια, μεταξύ άλλων για επιχειρηματικούς, οικονομικούς ή νομικούς λόγους.

Εάν ο λογαριασμός που συμμετέχει παραβιάζει τους κανόνες και τις πολιτικές μας, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης χρήστη X, θα σας ειδοποιήσουμε και θα διακόψουμε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε ένσταση, απευθυνόμενοι εγγράφως στο X, απαντώντας στο email που θα σας στείλουμε με ουσιαστικές αποδείξεις ότι ο λογαριασμός σας πρέπει να αποκατασταθεί. Εάν τα αποδεικτικά στοιχεία είναι ανεπαρκή ή δεν απαντήσετε, θα ακυρώσουμε τη συμμετοχή σας και θα αποκλείσουμε τη μελλοντική επιλεξιμότητα. 

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τα βήματα ακύρωσης μέσω του οδηγού στο Κέντρο Βοηθείας. Κατά την ακύρωση, θα σας καταβληθούν τα υπόλοιπα χρήματα που υπερβαίνουν το ελάχιστο ποσό των $10,00 USD. Παραιτείστε από το δικαίωμά σας σε όλα τα άλλα κεφάλαια. 

Σημειώστε ότι οι υπάλληλοι του X, και Οι συνεργάτες στις υπηρεσίες μας και οι εταιρικές θυγατρικές μας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική προέγκριση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του X.

 

4. Ορισμένοι κανόνες και περιορισμοί

Το μερίδιό σας στα έσοδα από αυτό το πρόγραμμα δεν μεταφέρεται μεταξύ λογαριασμών X.

Η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα δεν πρέπει να παραβιάζει τυχόν ισχύοντες νόμους, κανόνες ή κανονισμούς. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς ή τον λογαριασμό σας οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νόμων, κανόνων ή κανονισμών. Ενδέχεται να επιβάλλουμε πρόσθετους περιορισμούς με βάση νόμους ή πολιτικές κατά του ξεπλύματος χρήματος, των κυρώσεων ή της απάτης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ότι μπορούμε να μπλοκάρουμε οποιαδήποτε συναλλαγή που κρίνεται ότι είναι, ενδεικτικά, δόλια ή παράνομη δραστηριότητα ή δυνητικά δόλια ή παράνομη δραστηριότητα. Μπορούμε να παρακρατήσουμε από τον υπολογισμό του καταμερισμού των εσόδων μας κάθε δραστηριότητα που πιστεύουμε ότι οφείλεται σε παραβίαση της Συμφωνίας Χρήστη του X ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να συνεπάγεται παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή/και κάθε έσοδο που παράγεται από περιεχόμενο από μπλοκαρισμένες συναλλαγές. Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα εάν είστε άτομο με το οποίο τα άτομα των ΗΠΑ δεν επιτρέπεται να έχουν συναλλαγές βάσει οικονομικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κυρώσεων που διαχειρίζονται το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιουδήποτε άλλου ισχύουσα αρχή κυρώσεων (" Απαγορευμένο Πρόσωπο "). Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, άτομα που βρίσκονται στις ακόλουθες χώρες και περιοχές, ή υπήκοοι ή διαμένουν συνήθως σε αυτές: Κούβα, Ιράν, Περιφέρεια της Κριμαίας της Ουκρανίας, Βόρεια Κορέα και Συρία. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν είστε Απαγορευμένο Πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα εάν εργάζεστε για κυβερνητικό ίδρυμα, είστε αιρετός αξιωματούχος, είστε πολιτικό κόμμα ή συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τις εκλογές. 

Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω κανόνες και περιορισμούς μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα ή/και στην καταλληλότητά σας να λάβετε οποιοδήποτε μερίδιο των εσόδων. 

 

5. Πληρωμές

Η πληρωμή μεριδίου εσόδων από διαφημίσεις βασίζεται στον αριθμό των επαληθευμένων εμφανίσεων των διαφημίσεων που προβάλλονται στις απαντήσεις σε αναρτήσεις. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε τη δομή του υπολογισμού των πληρωμών μας, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της προσθήκης ή της αφαίρεσης τύπων εσόδων, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών, οικονομικών ή νομικών λόγων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Κέντρο Βοήθειας για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. 

Οι πληρωμές καταβάλλονται χωρίς τυχόν χρεώσεις επεξεργασίας παρόχου πληρωμών. Εάν διαπιστωθεί ότι διογκώνετε τεχνητά τον αριθμό των προβολών στις αναρτήσεις σας μέσω προωθημένης ανάρτησης, χειροκίνητων, αυτοματοποιημένων ή άλλων μέσων ή χειραγωγείτε την πλατφόρμα για να αλλάξετε τις προβολές στις αναρτήσεις σας, θα χάσετε οποιοδήποτε ποσό σας αναλογεί και θα τερματιστεί η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. Εάν σε οποιοδήποτε σημείο το Χ διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο έχει χειραγωγηθεί, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της χρήσης bots ή άλλων αυτοματοποιημένων μέσων, ή έχει διογκωθεί τεχνητά, το Χ διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει τις μελλοντικές πληρωμές ή να αναστείλει την πληρωμή.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε τακτική βάση. Μόλις κερδίσετε περισσότερα από $10,00 USD, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα χρήματα από το λογαριασμό σας στον εκτελεστή πληρωμών προς εξωτερικό τραπεζικό σας λογαριασμό.  Οι λογαριασμοί που πέφτουν κάτω από το όριο των προβολών στον λογαριασμό χρήστη θα παραμείνουν στο Πρόγραμμα και δεν θα διαγραφούν από το Πρόγραμμα, αλλά τα ποσά που έχουν συσσωρευτεί κάτω από $10 δεν θα καταβληθούν.

Η X διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει πληρωμές σε εσάς με οποιονδήποτε ρυθμό κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών, οικονομικών ή νομικών λόγων.

Το X χρησιμοποιεί έναν τρίτο εκτελεστή πληρωμών («Εκτελεστής πληρωμών») για να πραγματοποιεί τις πληρωμές του καταμερισμού εσόδων σε εσάς. Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Πληρωμών που θα σας ζητήσει να πληροίτε ορισμένες απαιτήσεις επαλήθευσης ταυτότητας, όπως η παροχή αποδεικτικών ταυτότητας ή/και διαμονής. Εάν παρέχετε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Πληρωμών μια διεύθυνση εκτός της Πολιτείας της Καλιφόρνια, επαληθεύετε ότι εκτελείτε τις υπηρεσίες βάσει αυτών των Όρων εκτός της Πολιτείας της Καλιφόρνια.  Θα σας ζητηθεί επίσης να υποβάλετε στοιχεία πληρωμής και φορολογικά στοιχεία στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Πληρωμών. Εάν ο Χ ή ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Πληρωμών αποφασίσει ως μέρος της διαδικασίας ενσωμάτωσης πληρωμών ή αργότερα, ότι οι πληρωμές δεν μπορούν να γίνουν σε εσάς για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορείτε να είστε μέρος του Προγράμματος. Με την αποδοχή αυτών των Όρων, εξουσιοδοτείτε ρητά το X να έχει πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα και τις συναλλαγές του λογαριασμού σας που είναι συνδεδεμένο με τον Επεξεργαστή πληρωμών και να διεξάγει άλλες δραστηριότητες σε σχέση με την επεξεργασία και την παρακολούθηση πληρωμών κατανομής εσόδων σύμφωνα με αυτούς τους Όρους. 

 

6. Φόροι και Τέλη

Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή των ισχυόντων Φόρων (όπως ορίζονται παρακάτω), εάν υπάρχουν, λόγω των φορολογικών αρχών που προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε πληρωμή καταμερισμού εσόδων που έχετε κερδίσει. Το X μπορεί να αφαιρεί ή να παρακρατεί οποιουσδήποτε φόρους που μπορεί να υποχρεούται νομικά να αφαιρεί ή να παρακρατεί από οποιαδήποτε ποσά που είναι πληρωτέα σε εσάς, και η πληρωμή σε εσάς, μειωμένη κατά τις εν λόγω αφαιρέσεις ή παρακρατήσεις, θα αποτελεί πλήρη πληρωμή και διακανονισμό των ποσών που είναι πληρωτέα βάσει των παρόντων Όρων. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα παρέχει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος κάθε φορολογική τεκμηρίωση που είναι εύλογα αναγκαία για την πραγματοποίηση ή τη λήψη πληρωμών στο πλαίσιο του παρόντος. Όπως χρησιμοποιείται ανωτέρω, " Φόροι" σημαίνει οποιουσδήποτε φόρους εισοδήματος, χαρτοσήμου, πωλήσεων, χρήσης, προστιθέμενης αξίας ή άλλους φόρους, δασμούς, επιβαρύνσεις, τέλη, κρατήσεις ή παρακρατήσεις.

 

7. Τερματισμός ή Αποχώρηση από το Πρόγραμμα

Οι παρόντες Όροι θα αρχίσουν να ισχύουν από την ημερομηνία που κάνετε κλικ για να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους (ανεξάρτητα από το αν γίνετε δεκτοί ή όχι στο Πρόγραμμα) και θα συνεχίσουν να ισχύουν έως ότου καταγγελθούν από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη, όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία. Μπορείτε να αποχωρήσετε από τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς το Χ, απευθυνόμενοι στην Υποστήριξη Πληρωμών εδώ. Το Χ μπορεί να καταγγείλει τους παρόντες Όρους, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Χ, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εάν πλαστογραφήσετε τον εαυτό σας ή τον λογαριασμό σας, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους, τη Συμφωνία Χρήστη του Χ ή οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή εάν δεν πληροίτε πλέον τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να: περιορίσουμε τον αριθμό των διαφημίσεων που προβάλλονται σε απαντήσεις σε αναρτήσεις που αφορούν το λογαριασμό σας ή να περιορίσουμε το μερίδιο των εσόδων που μπορεί να σας καταβληθεί, μεταξύ άλλων με βάση τον όγκο ή το χρονικό πλαίσιο, να αναστείλουμε, να αφαιρέσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση στο λογαριασμό σας ή να παύσουμε να σας παρέχουμε το σύνολο ή μέρος του Προγράμματος, να σας διαγράψουμε από το Πρόγραμμα ή/και να παρακρατήσουμε, να αναστείλουμε, να ανακτήσουμε ή να συμψηφίσουμε τις πληρωμές καταμερισμού εσόδων (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ποσών που μπορεί να έχουν αποδοθεί σε ή από προηγούμενους ή μελλοντικούς λογαριασμούς), εάν πιστεύουμε ότι εσείς ή ο λογαριασμός σας παραβιάζει ή παρανομεί κατά τους παρόντες Όρους, τη Συμφωνία Χρήστη του X ή οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.

Με τον τερματισμό των παρόντων Όρων και/ή της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα: (α) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις βάσει των παρόντων Όρων θα παύσουν αμέσως, (β) όλες οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τερματισμού θα εξακολουθήσουν να υφίστανται, με την επιφύλαξη των ακόλουθων: (i) εάν έχετε συμπληρώσει το κατώτατο όριο ελάχιστης πληρωμής κατά τη στιγμή της καταγγελίας των παρόντων Όρων, ο Διαχειριστής Πληρωμών θα επιχειρήσει να σας καταβάλει τα ποσά  που δεν έχουν πληρωθεί. Εάν, ωστόσο, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Πληρωμών δεν είναι σε θέση να σας καταβάλει την πληρωμή λόγω περιστάσεων πέραν του ελέγχου του, θα χάσετε αυτόματα όλα τα εν λόγω ποσά και το Χ δεν θα οφείλει κανένα και όλα τα εν λόγω ποσά, ή (ii) εάν δεν έχετε ακόμη συμπληρώσει το Κατώτατο Όριο Πληρωμής, κανένα ποσό δεν θα σας καταβληθεί ή δεν θα σας οφείλεται. 

 

8. Εμπιστευτικότητα


Κατά τη διάρκεια και μετά τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, δεν θα αποκαλύψετε οποιεσδήποτε ιδιόκτητες ή/και μη δημόσιες πληροφορίες του Χ που σας παρέχονται ή στις οποίες έχετε πρόσβαση σε σχέση με το Πρόγραμμα ("Εμπιστευτικές Πληροφορίες"), εκτός εάν σας έχει δοθεί γραπτή εξουσιοδότηση από το Χ ή εάν απαιτείται από το νόμο ή δικαστική απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) θα ενημερώσετε αμέσως το Χ εγγράφως για την απαίτηση αποκάλυψης και (β) θα αποκαλύψετε μόνο το τμήμα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που απαιτείται από το νόμο. Ειδοποιείτε αμέσως το Χ για οποιαδήποτε πραγματική ή ύποπτη κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των Εμπιστευτικών πληροφοριών. Με τη λήξη των παρόντων Όρων ή/και της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα, θα καταστρέψετε ή θα διαγράψετε αμέσως κάθε Εμπιστευτική Πληροφορία που έχετε στην κατοχή ή τον έλεγχό σας.

 

9. Δήλωση αποποίησης

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (Ή ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή/ΚΑΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή/ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ", ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η X CORP. ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΩΝ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, Ή ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ.  Η X CORP. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ: (I) ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΙ (II) ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η X CORP. ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ, ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΩΝ).

 

10. Περιορισμός της ευθύνης


ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Χ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, TYXAIA, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΤΙΜΩΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ (i) ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ), (ii) ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Χ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ, (iii) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Χ, Ή (iv) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΑΣ.  ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ X ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ (US$100,00) Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ X, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ X ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ. ΟΙ "ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ X" ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ X, ΤΙΣ ΜΗΤΡΙΚΕΣ, ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ.

Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ X ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ, ΔΟΛΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ, ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ X ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ (US$100,00).

 

 

11. Αντιπροσωπείες και Εγγυήσεις


Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) διαθέτετε ή έχετε αποκτήσει και θα διατηρήσετε όλα τα δικαιώματα, τις εξουσιοδοτήσεις και τις άδειες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των υποχρεώσεών σας βάσει των παρόντων Όρων και για την προσφορά, φιλοξενία και νομισματική εκμετάλλευση του λογαριασμού σας σε σχέση με το Πρόγραμμα χωρίς περαιτέρω πληρωμές από το Χ σε οποιονδήποτε τρίτο, (β) όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς στο Χ ή/και στον Εκτελεστή Πληρωμών για την εγγραφή και τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι σωστές, ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες ανά πάσα στιγμή, (γ) είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, (δ) έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, εξουσία και εξουσιοδότηση για να συνάψετε τους παρόντες Όρους, (ε) συμμορφώνεστε και θα συνεχίσετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες, καταστατικά, διατάγματα, κανονισμούς και ηθικές υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση οποιωνδήποτε ενεργειών σας στο πλαίσιο του παρόντος (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε σχετικών νόμων περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου, νόμους που ισχύουν για διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες ή δώρα, νόμοι περί διαφήμισης κανόνες και κανονισμοί της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC), όπως οι Οδηγίες της FTC σχετικά με τη χρήση εγκρίσεων και μαρτυριών στη διαφήμιση), και δεν θα προκαλέσετε την παραβίαση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω από το X ή/και τον Εκτελεστή Πληρωμών, (στ) θα τηρείτε ανά πάσα στιγμή τη Συμφωνία Χρήστη του X, ή/και (ζ) ο λογαριασμός σας δεν θα παραβιάζει ή προσβάλλει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών μυστικών, συμβάσεων, δικαιωμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων ή δικαιωμάτων δημοσιότητας) ούτε θα περιέχει υλικό που, αν βασιστεί σε αυτό, θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία.

 

12. Αποζημίωση


Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε τις οντότητες Χ (συλλογικά, " Αποζημιωθέντα Πρόσωπα ") από και έναντι όλων των απαιτήσεων, ευθυνών, ζημιών και εξόδων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, των ποσών διακανονισμού και των εύλογων νομικών αμοιβών), που εγείρονται κατά οποιουδήποτε/ων Αποζημιωθέντος/ων Προσώπου/ων, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με: (α) τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, (β) την παραβίαση των δηλώσεων, εγγυήσεων και υποχρεώσεών σας, όπως ορίζονται στους παρόντες Όρους, ή (γ) την αμέλεια ή το παράπτωμά σας. Οι υποχρεώσεις αποζημίωσής σας βάσει του παρόντος θα υπόκεινται σε: (i) τα Αποζημιωμένα Πρόσωπα να σας ειδοποιήσουν αμέσως εγγράφως για την απαίτηση, με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ειδοποίηση δεν θα σας απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις αποζημίωσής σας, εκτός και μόνο στο βαθμό που η καθυστέρηση αυτή μειώνει σημαντικά την ικανότητά σας να υπερασπιστείτε την εν λόγω απαίτηση, (ii) τα Αποζημιωμένα Πρόσωπα να συνεργαστούν εύλογα μαζί σας όσον αφορά την υπεράσπιση και το διακανονισμό της εν λόγω απαίτησης και (iii) να επιτρέψετε στο Χ, κατ' επιλογή του, να συμμετέχει και να ελέγχει την υπεράσπιση και το διακανονισμό της εν λόγω απαίτησης. Δεν θα διευθετήσετε οποιαδήποτε τέτοια αξίωση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο οποιοδήποτε συμφέρον των Αποζημιωμένων Προσώπων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Αποζημιωμένων Προσώπων- υπό την προϋπόθεση ότι τα Αποζημιωμένα Πρόσωπα θα συνεργαστούν εύλογα με την εν λόγω υπεράσπιση ή διευθέτηση, κατόπιν αιτήματος και δαπάνης σας.

 

13. Συμφωνία επίλυσης διαφορών-δεσμευτική διαιτησία και παραίτηση από ομαδικές αγωγές

ΑΥΤΗ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ.  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ – ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.

Γενικά. Οι ακόλουθες διατάξεις είναι σημαντικές όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ εσάς και του X σχετικά με τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του X που αναφέρονται στους παρόντες Όρους. Με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρέσεων που ορίζονται σε αυτήν την Ενότητα, εσείς και ο Χ συμφωνείτε να επιλύσετε τυχόν διαφορές, αξιώσεις ή διαμάχες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους ή/και τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα (μεμονωμένα "Διαφωνία" ή περισσότερες από μία, "Διαφορές").

Αρχική επίλυση διαφορών. Οι περισσότερες διαφορές μεταξύ εσάς και του X μπορούν να επιλυθούν ανεπίσημα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας την Υποστήριξη Επί Πληρωμή εδώ. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, παρακαλείστε να δώσετε μια σύντομη περιγραφή της φύσης και των βάσεων των ανησυχιών σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τη συγκεκριμένη βοήθεια που ζητάτε. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω της παρούσας διαδικασίας υποστήριξης για τη διευθέτηση οποιασδήποτε Διαφοράς εκτός από τις Εξαιρούμενες Διαφορές. Εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι η καλόπιστη συμμετοχή σε αυτή την ανεπίσημη διαδικασία είναι απαραίτητη και πρέπει να ολοκληρωθεί όπως ορίζεται παραπάνω πριν οποιοδήποτε από τα δύο μέρη μπορεί να κινήσει διαδικασία διαιτησίας σχετικά με οποιαδήποτε Διαφορά.

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. Εάν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνημένη λύση μαζί σας σχετικά με μια Διαφορά εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που αρχίζει η άτυπη επίλυση διαφορών σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη περί Αρχικής Επίλυσης Διαφορών, τότε είτε εσείς είτε εμείς μπορούμε να κινήσουμε δεσμευτική διαιτησία, η οποία θα είναι το μοναδικό μέσο για την επίλυση οποιασδήποτε Διαφοράς, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω και εκτός από αξιώσεις που εγείρονται σε δικαστήριο μικροδιαφορών ή εξαιρούμενες διαφορές, εκτός εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε. Συγκεκριμένα, όλες οι Διαφορές θα επιλύονται οριστικά αποκλειστικά μέσω δεσμευτικής διαιτησίας που θα διαχειρίζεται η Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας («ΑΑΑ») στη Νέα Υόρκη, ΝΥ και μέσω ενός μόνο διαιτητή που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Διαιτησίας Καταναλωτών της ΑΑΑ, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.adr.org ή καλώντας την ΑΑΑ στο 1.800.778.7879, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται παρακάτω. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ X ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΡΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΕΝΟΡΚΟΥΣ Ή ΔΙΚΑΣΤΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ.

Εκτός από τις Εξαιρούμενες Διαφορές, ο διαιτητής και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό δικαστήριο ή υπηρεσία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλύει οποιαδήποτε Διαφορά, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε αξίωσης ότι το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων είναι άκυρο ή ακυρώσιμο ή αν μια Διαφορά υπόκειται σε διαιτησία. Ο διαιτητής είναι εξουσιοδοτημένος να χορηγήσει οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα θα ήταν διαθέσιμο σε ένα δικαστήριο βάσει του νόμου ή της καθαρής θέσης, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω βοήθημα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων) περιορίζεται στις ατομικές σας συνθήκες. Παρά τις απαιτήσεις της παρούσας διάταξης περί διαιτησίας, εάν η Διαφορά περιλαμβάνει αξίωση για δημόσια ασφαλιστικά μέτρα, μπορείτε να επιλέξετε να διαχωρίσετε την εν λόγω αξίωση από τη διαδικασία διαιτησίας και να την ασκήσετε σε οποιοδήποτε δικαστήριο κατάλληλης δικαιοδοσίας. Η απόφαση του διαιτητή είναι γραπτή και δεσμευτική για τα μέρη και μπορεί να εκδοθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Χ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΕΤΕ.  Πρέπει να εγείρετε οποιαδήποτε αξίωση κατά του Χ εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε η αξίωση ή, εκτός εάν το ισχύον δίκαιο προβλέπει ότι η συνήθης παραγραφή της εν λόγω αξίωσης δεν μπορεί να συντομευθεί με συμφωνία. Εάν δεν υποβάλετε αξίωση εντός αυτής της περιόδου, παραιτείστε, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, από όλα τα δικαιώματα που έχετε σε αυτήν την αξίωση και το X δεν θα έχει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτήν την αξίωση.

Διαδικασία κατάθεσης και κόστος. Για να ξεκινήσετε μια διαιτησία, μπορείτε να λάβετε οδηγίες υποβολής στη διεύθυνση:https://adr.org/Support. Το Χ θα καταβάλει το αρχικό τέλος κατάθεσης του καταναλωτή ύψους 200 δολαρίων, ωστόσο, παρά τους αντίθετους κανόνες της ΑΑΑ, τα μέρη συμφωνούν να μοιραστούν εξίσου όλα τα άλλα έξοδα της διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των εξόδων του διαιτητή, εκτός από την περίπτωση που απαιτείται από τον νόμο. Ο διαιτητής (και όχι η ΑΑΑ) έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει τυχόν διαφορές που προκύπτουν σχετικά με την κατανομή των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των εξόδων του διαιτητή. Εάν ο διαιτητής διαπιστώσει ότι οι αξιώσεις υποβλήθηκαν με σκοπό την παρενόχληση ή ήταν προφανώς επιπόλαιες, ο διαιτητής μπορεί να ανακατανείμει την αποζημίωση και τα διοικητικά τέλη του διαιτητή, συμπεριλαμβανομένων των τελών κατάθεσης και ακρόασης, όπως ορίζεται στους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της AAA.  Τα μέρη κατανοούν ότι, ελλείψει αυτής της υποχρεωτικής διάταξης, θα είχαν το δικαίωμα να προσφύγουν στο δικαστήριο και να έχουν δίκη με ενόρκους. Κατανοούν επίσης ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος της διαιτησίας μπορεί να υπερβαίνει το κόστος της δικαστικής διαδικασίας και ότι το δικαίωμα ανακάλυψης μπορεί να είναι πιο περιορισμένο στη διαιτησία απ' ό,τι στο δικαστήριο.

Τοποθεσία. Η διαιτησία θα διεξαχθεί μόνο βάσει εγγράφων ή μπορείτε να επιλέξετε να διεξαχθεί η διαδικασία μέσω τηλεφώνου, βίντεο ή αυτοπροσώπως.  Για την προσωπική διαιτησία, η διαδικασία θα διεξαχθεί στην πόλη ή την κομητεία όπου διαμένετε ή, εάν δεν διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, Κομητεία της Νέας Υόρκης.

Παραίτηση από ομαδικές αγωγές. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ, Ή ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΣΗ. Εκτός εάν εσείς και εμείς συμφωνήσουμε εγγράφως, ο διαιτητής δεν μπορεί να συνενώσει τις διαδικασίες ή τις αξιώσεις περισσότερων του ενός ατόμου και δεν μπορεί να προεδρεύει με άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε μορφή εκπροσώπησης ή ομαδικής διαδικασίας.

Διαχωρισμός. Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας Επίλυσης Διαφορών δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως προς μια συγκεκριμένη αξίωση για ανακούφιση ή θεραπεία (όπως ασφαλιστικά μέτρα), τότε η εν λόγω αξίωση ή θεραπεία (και μόνο αυτή η αξίωση ή θεραπεία) θα πρέπει να διαχωριστεί και να ασκηθεί σε δικαστήριο κατάλληλης δικαιοδοσίας και όλες οι άλλες αξιώσεις θα πρέπει να επιλυθούν σε διαιτησία.

Εξαίρεση - Εξαιρούμενες διαφορές και αξιώσεις μικροδιαφορών - Επιλογή φόρουμ. Ανεξάρτητα από την απόφαση των μερών να επιλύουν όλες τις άλλες Διαφορές μέσω διαιτησίας, οποιεσδήποτε διαφορές, αξιώσεις ή διαφωνίες που προκύπτουν από απάτη («Εξαιρούμενες Διαφορές») θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ομοσπονδιακών ή πολιτειακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην κομητεία της Νέας Υόρκης, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες, και εσείς συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων και παραιτείστε από κάθε ένσταση ως προς την έλλειψη κατάλληλου δικαστηρίου.  Με την επιφύλαξη και παρά τα ανωτέρω, συμφωνείτε ότι, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, το X μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Διαφορά εναντίον σας σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών.  Οποιοδήποτε μέρος μπορεί επίσης να προσφύγει σε δικαστήριο μικροδιαφορών για διαφορές ή αξιώσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εν λόγω δικαστηρίου.  

Δικαίωμα εξαίρεσης 30 ημερών. Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε και να μην δεσμεύεστε από αυτές τις διατάξεις περί διαιτησίας που αναφέρονται παραπάνω, μπορείτε να στείλετε γραπτή ειδοποίηση για την απόφασή σας να εξαιρεθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

X Corp.
Υπόψη: Νομικό Τμήμα - Εξαίρεση Διαιτησίας
1355 Market Street, Suite 900
Σαν Φρανσίσκο, CA 94103

Εάν έχετε ήδη γίνει δεκτός στο Πρόγραμμα, μπορείτε να υποβάλετε την ειδοποίηση αποχώρησής σας από το Πρόγραμμα, μεταβαίνοντας στη διεύθυνση γράφοντας στη διεύθυνση Υποστήριξη Επί Πληρωμή εδώ.

Η έγγραφη ειδοποίησή σας πρέπει να περιλαμβάνει το όνομά σας, το όνομα χρήστη του λογαριασμού σας στο X, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου που σχετίζεται με το όνομα χρήστη του λογαριασμού σας, καθώς και μια σαφή δήλωση ότι δεν επιθυμείτε να επιλύσετε τις Διαφορές με το X.

Η ειδοποίηση πρέπει να αποσταλεί εντός 30 ημερών από την αποδοχή των παρόντων Όρων, διαφορετικά θα είστε υποχρεωμένοι να θέσετε υπό διαιτησία τις διαφορές σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω διατάξεων.  Μπορείτε επίσης να στείλετε την ειδοποίηση πριν αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους, οπότε θα θεωρήσουμε ότι έχετε αποχωρήσει από τη διαιτησία.  Η απόφασή σας να εξαιρεθείτε από την παρούσα διάταξη περί διαιτησίας δεν θα έχει καμία αρνητική επίπτωση στη σχέση σας με το X ή στην παροχή λειτουργιών ή υπηρεσιών από το X προς εσάς.  Εάν εξαιρεθείτε από τις εν λόγω διατάξεις, το X δεν θα δεσμεύεται επίσης από αυτές.

Αλλαγές στο παρόν τμήμα. Θα παρέχουμε ειδοποίηση 60 ημερών για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή σε αυτήν τη Συμφωνία Επίλυσης Διαφορών. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την 60ή ημέρα και θα ισχύουν μελλοντικά μόνο για τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν μετά την 60ή ημέρα.

Επιλογή δικαίου. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΜΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Στο βαθμό που το ουσιαστικό δίκαιο της πολιτείας εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε διαφορά, εφαρμόζεται το δίκαιο της πολιτείας του Τέξας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Επιβίωση. Η παρούσα Συμφωνία επίλυσης διαφορών ισχύει και μετά τη λήξη της σχέσης μεταξύ εσάς και του X, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης ή της διαγραφής από οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή επικοινωνίες που παρέχονται από το X.

 

14. Τροποποίηση Όρων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτούς τους Όρους, από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για αναθεωρήσεις υλικού, για παράδειγμα μέσω ειδοποίησης υπηρεσίας ή μέσω email στο email που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας. Η συνέχιση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών θα θεωρείται ως αποδοχή τέτοιων αλλαγών. Εάν οποιεσδήποτε αλλαγές δεν είναι αποδεκτές από εσάς, μπορείτε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση στο Χ, γράφοντας στην Υποστήριξη Πληρωμών εδώ.

Οι Όροι Καταμερισμού Εσόδων είναι γραμμένοι στα αγγλικά, αλλά διατίθενται σε πολλές γλώσσες μέσω μεταφράσεων. Το X προσπαθεί να κάνει τις μεταφράσεις όσο το δυνατόν ακριβέστερες στην αρχική αγγλική έκδοση. Ωστόσο, σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ή ασυνέπειας, υπερισχύει η αγγλική έκδοση των Όρους Καταμερισμού Εσόδων. Αναγνωρίζετε ότι η αγγλική γλώσσα θα είναι η γλώσσα αναφοράς για την ερμηνεία και τη διαμόρφωση των Όρων Καταμερισμού Εσόδων.

 

15. Δεν είστε υπάλληλός μας

Αντιλαμβάνεστε ότι η σχέση σας μαζί μας είναι αποκλειστικά αυτή του χρήστη των υπηρεσιών μας, ως ανεξάρτητη οντότητα. Δεν είστε υπάλληλός μας. Κανένα πρακτορείο, εταιρική σχέση ή κοινοπραξία δεν προορίζεται ή δημιουργείται από αυτούς τους Όρους ή τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα και τις ευθύνες για τη φύση και τη νομιμότητα του περιεχομένου σας, τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται και προσφέρεται και εάν αποφασίζετε να το προσφέρετε καθόλου.

 

16. Διάφορα

α. Ανατροφοδότηση. Μπορείτε να παρέχετε στο X σχόλια σχετικά με το Πρόγραμμα και τη χρήση των λειτουργιών και υπηρεσιών που παρέχονται από τη X («Ανατροφοδότηση»). Συμφωνείτε ότι το X και οι εντολοδόχοι του θα είναι ελεύθεροι να αντιγράφουν, να τροποποιούν, να δημιουργούν παράγωγα έργα, να προβάλλουν δημοσίως, να αποκαλύπτουν, να διανέμουν, να αδειοδοτούν και να παραχωρούν υποάδειες, να ενσωματώνουν και να χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα σχόλια, συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων έργων τους, για όλους τους εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς προσδοκία πληρωμής ή απόδοσης οποιουδήποτε είδους από εσάς. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν εμποδίζει το X να αναπτύσσει λειτουργίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να είναι ανταγωνιστικές με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας ή οποιουδήποτε τελικού χρήστη.

β. Κυβερνητικός νόμος.

  • Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας του Τέξας και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ εσάς και του Χ θα υπόκειται στην Ενότητα 13 ανωτέρω (Συμφωνία επίλυσης διαφορών)

  • Εάν ζείτε σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε κράτος της ΕΖΕΣ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα ισχύουν οι υποχρεωτικοί νόμοι της χώρας διαμονής σας και ενδέχεται να κινηθούν νομικές διαδικασίες στα σχετικά δικαστήρια σύμφωνα και σύμφωνα με τους νόμους της χώρας διαμονής σας. 

  • Εάν ζείτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενός κράτους μέλους της ΕΕ, ενός κράτους της ΕΖΕΣ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτοί οι Όροι θα διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας του Τέξας.

γ. Ειδοποιήσεις. Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις προς το Χ πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας ή αεροπορικώς ή με ταχυμεταφορέα για παράδοση την επόμενη μέρα, με αντίγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση legalnotices@X.com και θεωρείται ότι παραδόθηκε με την παραλαβή. Η ειδοποίηση προς εσάς μπορεί να ληφθεί με την αποστολή email στη διεύθυνση email που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας X ή με τη δημοσίευση ενός μηνύματος στον λογαριασμό σας X ή στην Υπηρεσία X και θεωρείται ότι ελήφθη όταν σταλεί (για email) ή αναρτηθεί.

δ. Παραίτηση. Η αδυναμία του X να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα θεωρηθεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Η παραίτηση του X από οποιαδήποτε παράλειψη δεν αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράλειψη.

ε. Παραμονή σε ισχύ; Διαχωρισιμότητα. Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, οι οποίες ρητώς ή από τη φύση τους συνεχίζονται μετά τον τερματισμό των παρόντων Όρων, θα ισχύουν και θα παραμείνουν σε ισχύ μετά την πραγματοποίησή τους. Οι μη εφαρμοστέες διατάξεις θα τροποποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν την πρόθεση των μερών και οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

ζ. Ανάθεση εργασίας. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε αυτούς τους Όρους ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τους παρόντες, και οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια θα είναι άκυρη.

στ. Ανωτέρα βία. Κανένα μέρος δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία ή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει των παρόντων Όρων για λόγους πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πράξεων του Θεού, πράξεων του δημόσιου εχθρού, κυβερνητικών πράξεων, πυρκαγιών, πλημμύρες, επιδημίες (συμπεριλαμβανομένου του COVID-19), περιορισμοί καραντίνας, απεργίες, αστικές αναταραχές, πράξεις ή απειλούμενες τρομοκρατικές ενέργειες, αποτυχία ή καθυστέρηση τηλεπικοινωνιών ή τεχνικού εξοπλισμού ή υποδομής ή εμπάργκο εμπορευμάτων (" Γεγονός Ανωτέρας Βίας"), και κάθε μέρος θα απαλλάσσεται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το παρόν για τη διάρκεια αυτού του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας. Εάν ένα Γεγονός Ανωτέρας Βίας σας εμποδίζει να παράσχετε τον λογαριασμό Συνδρομών σας όπως εκπροσωπείτε από εσάς, δεν θα δικαιούστε να λάβετε έσοδα για οποιαδήποτε από τις Συνδρομές στον λογαριασμό Συνδρομών σας που ακυρώνονται ή δεν εκτελούνται με άλλο τρόπο όπως εκπροσωπείτε από εσάς.

η. Ολόκληρη η συμφωνία. Οι παρόντες Όροι (συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Χρήστη του X που αναφέρεται στο παρόν) αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του X και εσάς όσον αφορά το αντικείμενο των παρόντων Όρων και συγχωνεύουν και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες επικοινωνίες, συνεννοήσεις και συμφωνίες μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο, είτε γραπτές είτε προφορικές.