Условия за споделяне на приходите от реклами

goglobalwithtwitterbanner

В сила от :22 май 2024 г.

 

Условия за споделяне на приходите от реклами

Настоящите Условия за споделяне на приходите от реклами („Условия“) са между вас и X Corp., от нейно име и от името на нейните Афилиейт партньори (наричани заедно „X“ или „ние“) и уреждат вашето участие в Програмата за споделяне на приходите от реклами на X („Програмата“). В настоящите Условия „Афилиейт партньор“ означава всяко юридическо лице, което пряко или непряко контролира, се контролира от или е под общ контрол с X, а „вие“, „ваш“ или „Създател“ означава вас, физическо лице, дружество или всеки друг субект с профил в X, който участва в Програмата. Ако сключвате настоящите Условия от името на юридическо лице, вие декларирате и гарантирате, че сте упълномощени от името на това лице.

За да участвате в Програмата, трябва да сте навършили 18 години и да отговаряте на другите изисквания за допустимост, посочени в Раздел 2.

В допълнение към настоящите Условия вашето участие в тази Програма е предмет на Условията за ползване на X, Политиката за поверителност на Х, Правилата и политиките на Х, Стандартите за монетизация на създателите и всички политики, включени в тях (заедно „Споразумението с потребители на X“).

Прочетете внимателно настоящите Условия за споделяне на приходи, за да сте сигурни, че разбирате приложимите правила, условия и изключения.  АКО ЖИВЕЕТЕ В САЩ, В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СЕ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС, ОТНОСНО РАЗРЕШАВАНЕТО НА СПОРОВЕ ЧРЕЗ ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ, ВМЕСТО В СЪДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТКАЗ ОТ ПРАВОТО ДА ЗАВЕЖДАТЕ ИСКОВЕ КАТО ГРУПОВИ ИСКОВЕ И ПРАВОТО НА ОТКАЗ, КАКТО И ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ВАШЕТО ПРАВО ДА ПРЕДЯВЯВАТЕ ИСКОВЕ СРЕЩУ X ПОВЕЧЕ ОТ 1 ГОДИНА СЛЕД НАСТЪПВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ СЪБИТИЯ, КОЕТО ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СПОР С X.  ВИЖТЕ РАЗДЕЛ 13 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ.

 

1. Приемане

Участвайки в Програмата (ако сте одобрени от X) или потвърждавайки приемането си (например, като се съгласявате с настоящите Условия, когато кандидатствате за Програмата, щраквайки върху „Присъединяване и настройване на плащания“ и т.н.), вие декларирате и гарантирате, че сте прочели, разбрали и приемате да бъдете обвързани с настоящите Условия. Приемайки настоящите Условия, вие допълнително се съгласявате с това X да използва данните, които предоставяте, които ние събираме за вас или от които правим изводи за вас за разглеждане на приемането ви в Програмата. Ако не приемате, не участвайте в Програмата.

 

2. Програма за споделяне на приходите

Споделянето на приходите от реклами в X ви позволява да споделяте приходи от импресии на проверени потребители за реклами, показани в отговорите на съдържанието, което публикувате в X. Плащанията към вас се извършват чрез нашия партньор по плащания, ако делът на приходите достигне определен праг по време на нашия график за периодични изплащания. X може да промени или отмени Програмата по всяко време по своя преценка, включително поради бизнес, финансови или правни причини. 

 

3. Допустимост, регистрация и отмяна

За да имате право да получавате дял от приходите от реклами, вашите публикации в X трябва да са генерирали кумулативно повече от 5 милиона импресии през последните три месеца, трябва да имате над 500 последователи, трябва да сте абонирани за Premium или Verified Organizations и трябва да сте създали профил в нашата система за плащания. Освен това преди изплащане трябва да завършите потвърждение на самоличността си и вашият акаунт ще бъде прегледан, включително, за да се гарантира, че публикуваното от вас съдържание не нарушава Споразумението с потребители на X. Изискванията за допустимост за Програмата могат да бъдат намерени в нашия Помощен център и могат да се променят от време на време, включително по бизнес, финансови или правни причини. 

За да се присъедините към Програмата, трябва допълнително да отговаряте например на следните условия: 

  • трябва да е в поддържана държава,

  • трябва да имате активен профил в нашата система за плащания (плащанията ще се извършват чрез и са предмет на условията на нашата система за плащания),

  • трябва да имате профил в X, който е активен и в съответствие със Споразумението с потребители на X,

  • трябва да бъде абониран за Premium или Проверени организации, и

  • трябва да имате 5 милиона импресии на вашите общи публикации за последните 3 месеца.

Ако вашият акаунт не отговаря на изискване за допустимост или нарушава Споразумението с потребители на X, ще бъдете уведомени по имейл. Ще имате възможност да обжалвате, като пишете на X, като отговорите на имейла, който ще ви изпратим. Ако не обжалвате или ние отхвърлим обжалването ви, няма да имате право да се присъедините към програмата. X си запазва правото да отхвърля заявления по свое усмотрение, включително поради бизнес, финансови или правни причини.

Ако участващият ви профил нарушава нашите правила и политики, включително Споразумението с потребители на X, ние ще ви уведомим и ще спрем временно участието ви в Програмата. Ще имате възможност да обжалвате, като пишете на X, като отговорите на имейла, който ще ви изпратим със значими доказателства, че акаунтът ви трябва да бъде възстановен. Ако доказателствата са недостатъчни или не успеете да отговорите, ние ще отменим участието ви и ще блокираме бъдещо участие. 

Ако желаете да отмените участието си в Програмата, можете да го направите, като следвате стъпките за отмяна в ръководството на Центъра за помощ . При анулиране ще ви бъдат изплатени оставащите средства над минималната сума от $10,00 USD. Вие се отказвате от правото си на всички останали средства. 

Имайте предвид, че служителите на X и нашите Услуги и Корпоративни афилиейт партньори не отговарят на условията за участие в Програмата, освен ако не е предварително одобрено друго от упълномощен персонал на X.

 

4. Някои правила и ограничения

Вашият дял от приходите от тази програма не може да се прехвърля между X акаунти.

Вашето участие в Програмата не трябва да нарушава никакви приложими закони, правила или разпоредби. Вие носите цялата отговорност за всяко нарушение от ваша страна или вашия акаунт на приложимите закони, правила или разпоредби. Можем да наложим допълнителни ограничения въз основа на закони или политики срещу изпирането на пари, санкции или срещу измами, включително, без ограничение, можем да блокираме всяка транзакция, която определи като, но не само, измамна или незаконна дейност или потенциално измамна или незаконна дейност. Можем да удържим от нашето изчисление за споделяне на приходите всяка дейност, която смятаме, че се дължи на нарушение на Споразумението с потребители на X или която смятаме, че може да включва нарушение на който и да е закон и/или всякакви приходи, генерирани от съдържание от всякакви блокирани транзакции. Вие не можете да участвате в Програмата, ако сте лице, с което лица от САЩ нямат право да имат отношения съгласно икономически санкции, включително, но не само, санкции, администрирани от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ или който и да е друг приложим санкциониращ орган („Забранено лице“). Това включва, но не само, лица, които се намират или са граждани на или обичайно пребиваващи в следните държави и региони: Куба, Иран, Кримски регион на Украйна, Северна Корея и Сирия. Вие декларирате и гарантирате, че не сте Забранено лице. Не можете да участвате в Програмата, ако работите за правителствена институция, сте избрано длъжностно лице, сте политическа партия или участвате в каквато и да е дейност, свързана с избори. 

Нарушаването на някое от горните правила и ограничения може да доведе до прекратяване на участието ви в Програмата и/или допустимостта ви да получавате каквато и да е част от приходите. 

 

5. Плащания

Плащането на дял на приходите от реклами се основава на броя импресии на проверени потребители за реклами, показани в отговорите на публикации. Ние си запазваме правото по всяко време да променим начина, по който е структурирано нашето изчисление на плащанията, включително, например, добавяне или премахване на видове приходи, по каквато и да е причина, включително бизнес, финансови или правни причини. Моля, вижте Помощния център за най-актуалната информация. 

Плащанията се правят нетно от всички такси за обработка на доставчика на плащания. Ако бъде установено, че изкуствено завишавате броя на преглежданията на публикациите си чрез спонсорирана публикация, ръчно, автоматизирано или по друг начин, или че манипулирате платформата, за да промените преглежданията на публикациите си, ще загубите всякаква дължима сума и ще бъдете отстранени от Програмата. Ако в който и да е момент X установи, че съдържанието е манипулирано, включително, например с помощта на ботове или други автоматизирани средства, или изкуствено раздуто, X си запазва правото да коригира бъдещи плащания или да спре плащането.

Изплащанията се извършват редовно. След като спечелите повече от 10,00 USD, имате право да прехвърлите парите от профила си в системата за плащания към вашата външна банкова сметка.  Профилите, чиито импресии паднат под прага, ще останат в Програмата и няма да бъдат премахнати от нея, но натрупаните средства под 10 USD няма да бъдат изплатени.

X си запазва правото да ви изплаща по всяко време по свое усмотрение, включително по бизнес, финансови или правни причини.

X използва система за плащания на трета страна („Система за плащания“), за да извършва своите плащания на дял от приходите към вас. За да станете част от Програмата, първо ще трябва да създадете профил в Системата за плащания, за която ще е необходимо да отговорите на определени изисквания за потвърждаване на самоличността, като например предоставяне на доказателство за самоличност и/или пребиваване. Ако предоставите на Системата за плащания адрес извън щата Калифорния, вие потвърждавате, че извършвате услугите съгласно настоящите Условия извън щата Калифорния.  От вас също ще се изисква да подадете на Системата за плащания информация за плащания и данъци. Ако X или Системата за плащания определи, като част от процеса на плащане или по-късно, че плащанията не могат да бъдат извършени към вас поради някаква причина, вие не можете да участвате в Програмата. Приемайки настоящите Условия, вие изрично упълномощавате X да осъществява достъп до данни за дейността и трансакциите във вашия профил, отнасящи се до Системата за плащания, както и да извършва други дейности във връзка с обработката и наблюдението на плащанията на част от приходите съгласно настоящите Условия. 

 

6. Данъци и такси

Вие носите отговорност пред данъчните власти за плащането на приложимите Данъци (според определението по-долу), ако има такива, произтичащи от или във връзка с получаването на плащане на дял от приходите, спечелени от вас. X може да приспадне или удържи всички данъци, които може да бъде законово задължен да приспадне удържи от всякакви дължими към вас суми, като плащането към вас, намалено с такива приспадания или удържания, ще представлява пълното плащане и уреждане на дължимите суми съгласно настоящите Условия. Всяка страна ще предостави на другата всякаква данъчна документация, разумно необходима за извършване или получаване на плащания по настоящото споразумение. Както е използвано по-горе, „Данъци“ означава всеки доход, такса, продажба, употреба, добавена стойност или други данъци, мита, налози, такси, удръжки или удържания.

 

7. Прекратяване или оттегляне от програмата

Настоящите Условия ще започнат на датата, на която щракнете, за да ги приемете (независимо дали сте приети в Програмата, или не) и ще продължат да са валидни, докато не бъдат прекратени от която и да е от страните, както е предвидено в настоящото Споразумение. Можете да се откажете от участие в Програмата по всяко време, като изпратите писмено известие на X, като пишете на Платена поддръжка тук. X може да прекрати настоящите Условия по всяко време, със или без причина, по преценка на X, включително, но не само, ако представите невярно себе си или своя профил, нарушите настоящите Условия, Споразумението с потребители на X или приложимото законодателство или вече не отговаряте на изискванията за допустимост за участие в Програмата.

Освен това си запазваме правото по наша преценка да: ограничим броя на рекламите, показвани в отговорите на публикации, приложими към вашия профил, или да ограничим дела от приходите, който може да ви бъде изплатен, включително въз основа на обем или времева рамка; да спрем, премахнем или деактивираме достъпа до вашия профил или да спрем предоставянето на цялата или част от Програмата; ви премахне от Програмата; и/или да задържим, преустановим, възстановим или прихванем плащания на дял от приходите (включително всяка сума, която може да се припише на или е от минал или бъдещ профил), ако смятаме, че вие ​​или вашият профил сте в нарушение на настоящите Условия, Споразумението с потребители на X или приложимото законодателство. Ние няма да носим отговорност за предприемането на някое от горепосочените действия.

При прекратяване на настоящите Условия и/или вашето участие в Програмата: (a) правата и задълженията по Условията се прекратяват незабавно, (b) всички задължения, натрупани преди датата на влизане в сила на прекратяването, остават в сила при спазване на следното: (i) ако сте достигнали Минималния праг за плащане към момента на прекратяване на Условията, Системата за плащания ще се опита да ви изплати неплатените суми. Ако обаче Системата за плащания не може да ви преведе плащане поради обстоятелства извън нейния контрол, вие автоматично ще загубите всички суми и X няма да ви ги дължи; или (ii) ако все още не сте достигнали Минималния праг за плащане, няма да ви бъдат изплатени или дължими никакви суми. 

 

8. Поверителност


По време на и след участието си в Програмата вие нямате право да разкривате каквато и да е лична и/или непублична информация за X, предоставена ви или до която имате достъп във връзка с Програмата („Поверителна информация“), освен ако това не е упълномощено писмено от X или не е според изискванията на закон или съдебно разпореждане, при условие че: (a) ще уведомите X незабавно в писмена форма за изискването за разкриване и (b) разкривате само тази част от Поверителната информация, която се изисква по закон. Трябва незабавно да уведомите X за всяка действителна или подозирана злоупотреба или неразрешено разкриване на Поверителна информация. При прекратяване на настоящите Условия и/или вашето участие в Програмата вие незабавно ще унищожите или изтриете всяка Поверителна информация, която притежавате или контролирате.

 

9. Отказ от отговорност

ВИЕ ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРОГРАМАТА И АБОНАМЕНТИТЕ (ИЛИ ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ) МОЖЕ ДА СА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПО ХАРАКТЕР И/ИЛИ В БЕТА ФАЗА И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА И АБОНАМЕНТИТЕ Е НА ВАШ РИСК. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРОГРАМАТА И АБОНАМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“ И „КАКТО СА НАЛИЧНИ“, С ВСИЧКИ ДЕФЕКТИ И БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. X CORP. ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШЕНИЕ ИЛИ ТАКИВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЪРГОВИЯ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ. X CORP. НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ И ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА: (I) ПЪЛНОТАТА, ТОЧНОСТТА, НАЛИЧНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, СИГУРНОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА ПРОГРАМАТА И АБОНАМЕНТИТЕ И (II) ДАЛИ ПРОГРАМАТА ИЛИ АБОНАМЕНТИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ НА НЕПРЕКЪСВАЕМА, СИГУРНА ОСНОВА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. X CORP. НЕ КОНТРОЛИРА, НЕ ОДОБРЯВА И НЕ ПРИЕМА ВАШИЯ ПРОФИЛ ЗА АБОНАМЕНТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛИ ПРЕДИМСТВА В НЕГО).

 

10. Ограничаване на отговорността


ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДРУЖЕСТВАТА НА X НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ ПРИХОДИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗНИКНАТ ПРЯКО, ИЛИ НЕПРЯКО, ИЛИ ВСЯКАКВА ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ДОБРА ВОЛЯ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ, В РЕЗУЛТАТ ОТ (i) ВАШИЯ ДОСТЪП ДО, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЛИ УЧАСТИЕ В (ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ДО, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЛИ УЧАСТИЕ В) АБОНАМЕНТИ И ПРОГРАМАТА; (ii) ВСЯКАКВО ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ВСЯКА ТРЕТА СТРАНА В УСЛУГИТЕ НА X, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСЯКАКВА КЛЕВЕТА, ОБИДНО ИЛИ НЕЗАКОННО ПОВЕДЕНИЕ НА ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ; (iii) ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПОЛУЧЕНО ОТ УСЛУГИТЕ НА X; ИЛИ (iv) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ.  В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА НА X НЯМА ДА НАДХВЪРЛЯ СТО ЩАТСКИ ДОЛАРА (100,00 USD) ИЛИ СУМАТА, ПЛАТЕНА ВИ ОТ X, АКО ИМА ТАКАВА, ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА СЪГЛАСНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ПРЕДИ СЪБИТИЕТО, ПОВДИГАЩО ИСКА. ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ТОЗИ ПОДРАЗДЕЛ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ВСЯКА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, СТАТУТ, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ИЛИ ДРУГО И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ДРУЖЕСТВАТА НА X СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ИЛИ НЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ, И ДОРИ АКО ДАДЕНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ПОСОЧЕНО ТУК, СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НЕ Е ИЗПЪЛНИЛО ГЛАВНАТА СИ ЦЕЛ. „ДРУЖЕСТВА НА X“ СЕ ОТНАСЯ ДО X, НЕГОВИТЕ ДРУЖЕСТВА МАЙКИ, АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРИ, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ.

ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ МОЖЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ОПРЕДЕЛЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА. ДО СТЕПЕНТА, ИЗИСКВАНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ, ГОРЕСПОМЕНАТОТО НЕ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА НА X ПРИ ИЗМАМА, ИЗМАМНО ПРЕДСТАВЯНЕ, СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАША НЕБРЕЖНОСТ, ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ И/ИЛИ УМИШЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, МАКСИМАЛНАТА ОБЩА ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА НА X ЗА ВСЯКАКВИ НЕИЗКЛЮЧВАЩИ ГАРАНЦИИ Е ОГРАНИЧЕНА ДО СТО ЩАТСКИ ДОЛАРА (100,00 $).

 

 

11. Декларации и гаранции


Вие заявявате и гарантирате, че: (a) имате или сте получили и ще поддържате всички права, разрешения и лицензи, които са необходими за изпълнение на задълженията ви съгласно настоящите Условия и за предлагане, хостване и монетизиране на вашия акаунт във връзка с Програмата, без по-нататъшни плащания от X към която и да е трета страна, (b) цялата информация, предоставена от вас на X и/или Платежния процесор за записване и участие в Програмата, е правилна, точна, пълна и актуална по всяко време, (c) вие сте на най-малко осемнадесет (18) години, (d) имате всички необходими права, власт и пълномощия да влезете в тези Условия, (e) спазвате и ще продължите да спазвате всички приложими закони, правила, устави, наредби, разпоредби и етични задължения при извършване на каквито и да било действия по-долу (включително, без ограничение, всички съответни закони за защита на данните и поверителността; закони, приложими за състезания, промоции или подаръци; закони за реклама Правила и разпоредби на Федералната търговска комисия (FTC), като Ръководствата на Федералната търговска комисия относно използването на одобрения и препоръки в рекламата) и няма да карате X и/или Платежния процесор да нарушават което и да е от горепосочените, (f) вие винаги ще се придържате към Споразумението с потребители на X, и (h) вашият акаунт няма да нарушава или нарушава правата на която и да е трета страна (включително авторско право, търговска марка, марка на услуга, търговска тайна, договор, поверителност или права на публичност) или да съдържа материал, който, ако се разчита, може причиняват вреда или нараняване на което и да е лице или имущество.

 

12. Обезщетение


Вие приемате да обезщетите, защитите и да освободите Дружествата на X (заедно „Обезщетени лица“) от отговорност по отношение на всякакви искове, отговорности, загуби и разноски на трети страни (включително обезщетения за вреди, суми за уреждане и разумни правни такси), предявени срещу Обезщетени лица, произтичащи от или свързани с/ъс: (a) вашето участие в Програмата, (b) нарушаване на вашите декларации, гаранции и задължения, както е посочено в настоящите Условия, или (c) небрежност или неправомерно поведение от ваша страна. Вашите задължения за обезщетение по настоящия документ ще подлежат на: (i) предоставяне от страна на Обезщетените лица на своевременно писмено известие за иска спрямо вас, при условие че всяко забавяне на уведомлението няма да ви освободи от задълженията за обезщетение, освен и единствено до степента, в която това забавяне съществено уврежда вашата способност да защитите такъв иск, (ii) разумното сътрудничество на Обезщетените лица с вас по отношение на защитата и уреждането на такъв иск и (iii) разрешението от ваша страна на X, по свой избор, да участва и контролира защитата и уреждането на такъв иск. Вие няма да уреждате подобен иск, който може да компрометира който и да е интерес на Обезщетените лица, без тяхното предварително писмено съгласие, при условие че Обезщетените лица ще съдействат разумно за такава защита или споразумение, по ваше искане и за ваша сметка.

 

13. Споразумение за разрешаване на спорове – Обвързващ арбитраж и отказ от колективен иск

ТОЗИ РАЗДЕЛ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС САМО АКО ЖИВЕЕТЕ В САЩ.  ПРОЧЕТЕТЕ РАЗДЕЛА ВНИМАТЕЛНО – ТОЙ МОЖЕ ДА ЗАСЕГНЕ ЗНАЧИТЕЛНО ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ДА ЗАВЕДЕТЕ СЪДЕБЕН ИСК В СЪДА.

Общи положения. Следните разпоредби са важни по отношение на споразумението между вас и X във връзка с функциите и услугите на X, отбелязани в настоящите Условия. При спазване на разпоредбите по-долу, включително изключенията, посочени в този раздел, вие и X се съгласявате да решавате всички спорове, искове или противоречия, произтичащи от или свързани с настоящите Условия и/или вашето участие в Програмата (индивидуално „Спор,“ или повече от един, „Спорове“).

Първоначално разрешаване на спорове. Повечето спорове между вас и X могат да бъдат разрешени неофициално. Можете да се свържете с нас, като пишете на Платената поддръжка тук. Когато се свържете с нас, предоставете кратко описание на естеството и основанията за вашите опасения, вашата информация за контакт и конкретното обезщетение, което желаете. Страните следва да полагат максимални усилия чрез този процес на поддръжка, за да разрешат всеки спор, различен от изключен спор. Вие и ние приемаме, че добросъвестното участие в този неформален процес е необходимо и трябва да бъде завършено, както е посочено по-горе, преди която и да е от страните да може да инициира арбитраж по отношение на даден Спор.

ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ. Ако не можем да постигнем съгласувано решение с вас по отношение на Спор в рамките на срок от 30 (тридесет) дни от момента, в който започне неофициалното разрешаване на спора съгласно разпоредбата за Първоначално разрешаване на спорове по-горе, тогава вие или ние можем да инициираме обвързващ арбитраж, който ще бъде единственото средство за разрешаване на Спор, при спазване на условията, изложени по-долу и с изключение на искове, заведени в съд за искове с малък материален интерес или Изключени спорове, освен ако не се откажете. По-конкретно, всички спорове ще бъдат окончателно разрешени изключително чрез обвързващ арбитраж, администриран от Американската арбитражна асоциация („AAA“) в Ню Йорк, Ню Йорк, и чрез един-единствен взаимно договорен арбитър, в съответствие с разпоредбите на Правилата за арбитраж на потребители на AAA, на разположение на www.adr.org или като се обадите на AAA на 1.800.778.7879, освен както е посочено по-долу. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ И X ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО НА СЪДЕБНО ДЕЛО СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ИЛИ СЪДИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИ СПОРОВЕ.

С изключение на Изключените спорове, арбитърът, а не федерален, щатски или местен съд или агенция, има изключителни правомощия за разрешаване на всеки Спор, включително, но не само, всяко твърдение, че всички или част от настоящите Условия са невалидни или нищожни, или дали Спорът подлежи на арбитраж. Арбитърът е упълномощен да предостави обезщетение, което би било възможно за съда съгласно законодателството или по справедливост, при условие че такова обезщетение (включително съдебна забрана) е ограничено до вашите индивидуални обстоятелства. Независимо от изискванията на тази арбитражна разпоредба, ако Спорът включва иск за публична съдебна забрана, можете да решите да отделите този иск от арбитражното производство и да го заведете пред съд с подходяща юрисдикция. Решението на арбитъра трябва да бъде писмено и задължително за страните, като може да бъде вписано като решение във всеки съд с компетентна юрисдикция.

ИМАТЕ ЕДНА ГОДИНА ДА ПРЕДЯВИТЕ ИСК СРЕЩУ X, ОСВЕН АКО НЕ СЕ ОТКАЖЕТЕ.  Трябва да предявите иск срещу X в рамките на 1 (една) година от датата, на която е възникнал искът или, освен ако приложимото законодателство не предвижда, че обичайният давностен срок за този иск не може да бъде съкратен при взаимно съгласие. Ако не предявите иск в рамките на този срок, вие се отказвате, до максималната степен, разрешена от закона, от всички права, които имате за съответния иск, като X няма да носи отговорност по отношение на иска.

Процес на подаване и разходи. За да започнете арбитраж, е възможно да получите инструкции за подаване на адрес: https://adr.org/Support. X ще плати първоначалната такса на потребителя за подаване от $200, но независимо от всички правила на AAA, които са в противоречие, страните се съгласяват да споделят поравно всички други разходи по арбитража, включително таксите и разходите на арбитъра, с изключение до степента, изисквана от закона. Арбитърът (а не AAA) има единствената власт да решава всички спорове, които възникват относно разпределението на разходите и разноските, включително таксите и разноските на арбитъра. Ако арбитърът определи, че искове са били подадени с цел тормоз или са очевидно неоснователни, арбитърът може да преразпредели компенсацията си и административните такси, включително таксите за подаване и изслушване, както е посочено в Правилата за арбитраж на потребители на AAA.  Страните разбират, че при липса на тази задължителна разпоредба имат право да заведат дело и на съдебен процес със съдебни заседатели. Освен това разбират, че в някои случаи разходите за арбитраж могат да надвишат разходите за съдебно производство и правото на разкриване може да бъде по-ограничено в арбитража, отколкото в съда.

Местоположение. Арбитражът ще се проведе само на основата на документи или можете да решите да проведете производството по телефона, видео или лично.  За личен арбитраж производството ще бъде в града или окръга ви на пребиваване или, ако не пребивавате в САЩ, в щата Ню Йорк, окръг Ню Йорк.

Отказ от групов иск. ВИЕ И НИЕ ОСВЕН ТОВА ПРИЕМАМЕ, ЧЕ ИСКОВЕТЕ МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДЯВЕНИ САМО СПОРЕД ЛИЧНИТЕ НИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ, А НЕ ОТ ИМЕТО ИЛИ КАТО ЧАСТ ОТ ГРУПОВ ИСК ИЛИ ДРУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ИСК. СТРАНИТЕ ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ПРАВОТО СИ ДА ЗАВЕДАТ ГРУПОВ ИСК ИЛИ ДА ТЪРСЯТ ЗАЩИТА НА ОСНОВАТА НА ГРУПА. Ако вие и ние не постигнем съгласие в писмена форма, арбитърът не може да консолидира производства или искове на повече от едно лице и не може да председателства никаква форма на представително или групово производство.

Разделимост. Ако се установи, че която и да е част от настоящото Споразумение за разрешаване на спорове не може да бъде изпълнена по отношение на конкретен иск за обезщетение или компенсация (като съдебна забрана), този иск или обезщетение (и само този иск или обезщетение) се отделя и трябва да бъде предявен в съд с подходяща юрисдикция, като всички останали искове трябва да бъдат арбитрирани.

Изключение – Изключени спорове и съдебни искове с малък материален интерес – избор на форум. Независимо от решението на страните да разрешат всички други спорове чрез арбитраж, всички спорове, искове или противоречия, произтичащи от измама („Изключени спорове“) се предават на изключителната юрисдикция на федералните или щатските съдилища, разположени в окръг Ню Йорк, Ню Йорк, Съединени щати, и вие се съгласявате с личната юрисдикция в тези съдилища и се отказвате от всякакви възражения относно неудобен форум.  Без да се засяга и независимо от гореизложеното, вие се съгласявате, че по своя преценка X може да предяви всеки изключен спор, който имаме срещу вас във всеки компетентен съд в Съединените щати.  Всяка от страните може да потърси защита в съд за искове с малък материален интерес за спорове или искове в обхвата на юрисдикцията на този съд.  

30-дневно право на отказ. Ако желаете да се откажете и да не бъдете обвързани от арбитражните разпоредби, изложени по-горе, можете да изпратите писмено известие за вашето решение да се откажете на следния адрес:

X Corp.
Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Ако вече сте приети в Програмата, можете да изпратите известието си за отказ, като пишете на Платената поддръжка тук.

Вашето писмено известие трябва да включва вашето име, потребителско име на профила в X, имейл адреса или телефонния номер, свързан с вашия профил, както и ясно изявление, че не желаете да разрешавате спорове с X.

Известието трябва да бъде изпратено в рамките на 30 дни след приемането на настоящите Условия, в противен случай ще бъдете задължени да решавате спорове в арбитраж в съответствие с условията на настоящите разпоредби.  Освен това можете да изпратите известието преди да приемете настоящите Условия, като в такъв случай считаме, че сте се отказали от арбитраж.  Вашето решение да се откажете от разпоредбата за арбитраж няма да има неблагоприятно въздействие върху отношенията ви с X или предоставянето на функции или услуги от X.  Ако се откажете от тези разпоредби, X също няма да бъде обвързан от тях.

Промени в настоящия Раздел. Ние ще предоставим 60-дневно известие за всяка съществена промяна в настоящото Споразумение за разрешаване на спорове. Промените ще влязат в сила на 60-ия ден и евентуално ще се прилагат единствено за искове, предявени след 60-ия ден.

Избор на законодателство. НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ КАСАЯТ ТРАНСАКЦИИ В МЕЖДУДЪРЖАВНАТА ТЪРГОВИЯ. ФЕДЕРАЛНИЯТ ЗАКОН ЗА АРБИТРАЖ И ТЪЛКУВАЩАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА УРЕЖДАТ ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ АРБИТРАЖНИ РАЗПОРЕДБИ, БЕЗ ДА СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД ЩАТСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. До степента, до която щатското материално право се прилага за даден спор, се прилага законодателството на щата Тексас, без да се вземат предвид разпоредбите за противоречие на закони.

Оставане в сила. Настоящото Споразумение за разрешаване на спорове остава в сила след края на отношенията между вас и X, включително по отношение на отмяна или отписване от всякакви услуги или съобщения, предоставяни от X.

 

14. Промяна на условията

Ние си запазваме правото регулярно да променяме настоящите Условия. Ще ви уведомяваме за съществени ревизии, например чрез известие за услуга или имейл до адреса, свързан с вашия профил. Ако продължите участието си в Програмата, след като промените влязат в сила, това ще се счита за приемане на промените от ваша страна. Ако някои от промените не са приемливи за вас, можете да прекратите участието си в Програмата, като изпратите писмено известие до X, като пишете на Платената поддръжка тук.

Условията за дял от приходите са написани на английски, но са достъпни на множество езици чрез преводи. X се стреми да направи преводите възможно най-точни спрямо оригиналната английска версия. Въпреки това, в случай на каквито и да е несъответствия или несъответствия, версията на английски език на Условията за дял от приходите има предимство. Вие потвърждавате, че английският език ще бъде референтният език за тълкуване и съставяне на условията на Условията за дял от приходите.

 

15. Вие не сте наш служител

Вие разбирате, че отношението ви с нас е единствено на Потребител на нашите услуги, като независим субект. Вие не сте наш служител. Никаква агенция, партньорство или съвместно предприятие не е предназначено или създадено от настоящите Условия или вашето участие в Програмата. Вие запазвате всички права и отговорности по отношение на естеството и законността на вашето съдържание, начина, по който е създадено и предлагано, и дали изобщо сте решили да го предложите. 

 

16. Разни

а. Обратна връзка. Можете да предоставите на X коментари относно Програмата и използването на функции и услуги, предоставени от X („Обратна връзка“). Вие приемате, че X и упълномощените от него лица ще бъдат свободни да копират, модифицират, създават производни творби, показват публично, разкриват, разпространяват, лицензират и подлицензират, включват и по друг начин използват Обратната връзка, включително производни творби към нея, за всякакви търговски и нетърговски цели, без да очаква плащане или приписване на заслуги от какъвто и да е вид на вас. Нищо в това Споразумение няма да попречи на X да разработва функции, продукти или услуги, които могат да бъдат конкурентни на вашите функции, продукти или услуги или такива на крайните потребители.

b. Приложимо право.

  • Настоящите Условия ще се уреждат от законите на щата Тексас и всеки Спор, възникнал между вас и X, ще бъде предмет на Раздел 13 по-горе (Споразумение за разрешаване на спорове)

  • Ако живеете в държава членка на ЕС, държава от ЕАСТ или Обединеното кралство, ще се прилагат задължителните закони на вашата държава на пребиваване, като съдебни производства могат да бъдат заведени в съответните съдилища съгласно законите на вашата държава на пребиваване. 

  • Ако живеете извън Съединените щати, държава-членка на ЕС, държава от ЕАСТ или Обединеното кралство, тези Условия ще се управляват от законите на щата Тексас.

c. Забележки. Всички известия до X трябва да се изпращат на адрес: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Attn: Legal Department, чрез препоръчана или въздушна поща или куриер на следващия ден с копие по имейл до legalnotices@X.com, като се считат за предадени при получаване. Известието до вас може да бъде предоставено чрез изпращане на имейл до адреса, свързан с вашия профил в X, или чрез публикуване на съобщение до вашия профил в X или Услугата на X, като се счита за получено, когато бъде изпратено (за имейл) или публикувано.

d. Отказ от право. Неуспехът на X да наложи което и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от такова право или разпоредба. Отказът на X от което и да е неизпълнение не е отказ от всяко последващо неизпълнение.

e. Оставане в сила. Разделимост. Всички задължения, които изрично или по своето естество продължават след прекратяване на настоящите Условия, остават в сила. Неприложимите разпоредби ще бъдат променени, за да отразят намеренията на страните, а останалите разпоредби на настоящите Условия ще останат в пълна сила.

f. Възлагане. Нямате право да възлагате или прехвърляте настоящите Условия или някое от вашите права или задължения по тях, като всеки подобен опит ще бъде невалиден.

g. Форсмажорни обстоятелства. Нито една от страните няма да носи отговорност за каквото и да е забавяне или неуспех на или при изпълнението на задълженията си съгласно настоящите Условия поради причини извън нейния разумен контрол, включително, но не само, природни бедствия, действия на обществен враг, правителствени действия, пожар, наводнение, епидемии (включително COVID-19), карантинни ограничения, стачки, граждански безредици, терористични актове или заплахи за такива, грешка или забавяне в комуникации, техническо оборудване или инфраструктура, или ембарго върху превоза на товари („Форсмажорно обстоятелство“), като всяка страна се освобождава от изпълнение на задълженията си по настоящия документ по време на такова Форсмажорно обстоятелство. Ако форсмажорното събитие ви попречи да предоставите вашия акаунт за абонаменти, както е представено от вас, вие няма да имате право да получавате приходи за нито един от абонаментите към вашия акаунт за абонаменти, които са анулирани или по друг начин не са изпълнени, както е представено от вас.

h. Цялостно споразумение. Настоящите Условия (включително Споразумението с потребители на X, посочено тук) представляват пълното разбирателство между X и вас по отношение на предмета на настоящите Условия, като обединяват и заменят всички предишни съобщения, разбирателства и споразумения между страните относно предмета, независимо дали писмено, или устно.